Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D"

Transkript

1 Brugervejledning Pulsoximeter CMS-50D Kære kunde. Tak fordi du har valgt at købe vores produkt. Denne brugervejledning er udarbejdet i overensstemmelse med MDD93/42/EEC direktivet for medicinsk udstyr og tilsvarende standarter. Vejledningen omhandler det aktuelle pulsoximeter. I tilfælde af ændringer og softwareopdateringer kan informationen i dette dokument ændres uden varsel. Brugervejledningen beskriver såvel pulsoximeterets opbygning, funktioner, specifikationer, installation, brug, drift, reparation, vedligeholdelse, opbevaring mv. som sikkerhedsprocedurer der skal beskytte både bruger og udstyr. Find yderligere detaljer i vejledningens enkelte afsnit. Læs venligst brugervejledningen grundigt før brug af udstyret. Instruktionerne for brug skal følges nøje, da forkert brug kan medføre forkerte måleresultater, materiel eller personskade. Producenten er IKKE ansvarlig for sikkerheden, pålideligheden, driftsproblemer, fejlmålinger, personskade eller materiel skade, såfremt disse skyldes, at brugervejledningens instruktioner ikke er fulgt. Producentens garanti omfatter ikke sådanne fejl. Som følge af løbende forbedring kan det modtagne produkt i visse tilfælde afvige en smule fra det i brugervejledningen beskrevne. Det beklager vi naturligvis meget. Dette produkt er medicinsk udstyr og kan anvendes gentagne gange. Dets levetid er 3 år. ADVARSEL: Der kan opstå en ubehagelig eller smertefuld følelse, hvis udstyret benyttes konstant, særligt for mikrocirkulation barriere patienter. Det anbefales, at sensoren ikke anvendes på den samme finger i mere end 2 timer. Placeringen af udstyret bør overvejes omhyggeligt ved den enkelte patient. Udstyret kan ikke påsættes ødemer eller ømt væv. Lyset (usynligt infrarødt), der udsendes fra udstyret er skadeligt for øjnene, så patienten samt vedkommende der påsætter udstyret, må ikke stirre på lyset. Patienten må ikke bruge neglelak eller anden make-up. Patientens fingernegl må ikke være for lang. Venligst gennemlæs afsnittene om kliniske restriktioner og advarsler. Udstyret er ikke beregnet til behandling. I

2 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Instruktioner i korrekt brug Advarsler Vær opmærksom på Overblik Klassifikation: Egenskaber Primær anvendelse og anvendelsesområde Miljøkrav Principper and vigtigt Måleprincippet Vigtigt Kliniske restriktioner Tekniske specifikationer Tilbehør Installation Front panelet Batteri Montering af stroppen Guide til betjening Reparation og vedligeholdelse Problemløsning Symbolliste Funktionsspecifikationer... 8 II

3 1 Sikkerhed 1.1 Instruktioner i korrekt brug Tjek oximeteret og alt tilbehøret jævnligt for at sikre, at der ikke er nogen synlige defekter, der kan skade patientens sikkerhed og udstyrets måleevne. Det anbefales, at udstyret tjekkes mindst en gang om ugen. Såfremt der er synlige defekter, skal brugen af udstyret stoppes. Den nødvendige vedligeholdelse SKAL udføres af kvalificerede serviceteknikere. Det er ikke tilladt for brugerne at udføre vedligeholdelsen selv. Oximeteret kan ikke anvendes sammen med enheder, der ikke er beskrevet i brugervejledningen. Udelukkende tilbehør som producenten henviser til eller anbefaler kan benyttes sammen med oximeteret. Dette produkt er blevet kalibreret, inden det har forladt fabrikken. 1.2 Advarsler Eksplosionsfare! Oximeteret må IKKE anvendes nær brandfarlige gasser såsom antændelige bedøvelsesmidler. Benyt IKKE oximeteret mens patienten CT og MR scannes. Personer, som er overfølsomme overfor gummi, må ikke benytte dette udstyr. Bortskaffelsen af kasserede instrumenter, tilbehør og indpakning (inkl. batterier, plasticposer, skumgummi og pap) skal følge lokale love og bestemmelser. Tjek venligst emballagen før brug for at sikre at oximeteret og tilbehøret er i overensstemmelse med pakkelisten. Ellers er der risiko for, at oximeteret ikke virker. 1.3 Vær opmærksom på Hold oximeteret væk fra støv, vibrationer, ætsende og eksplosive stoffer, høje temperaturer og fugt. Stop med at anvende oximeteret, hvis det bliver vådt. Oximeteret bør ikke anvendes straks efter, at det er blevet flyttet fra kolde omgivelser til varme eller fugtige omgivelser. Anvend IKKE skarpe genstande til at betjene tasterne på frontpanelet. Anvend ikke høje temperaturer eller højtryksdamp til desinfektion af oximeteret. Læs i stedet det relevante afsnit i brugervejledningen for instruktioner i rengøring og desinfektion. Dyp ikke oximeteret i væsker. Tør i stedet dets overflade over med en blød klud dyppet i medicinsk alkohol, når det skal rengøres. Undgå at sprøjte væsker direkte på oximeteret. Hvis oximeteret rengøres med vand, skal vandets temperatur være under 60 grader. Målingen af patientens SpO 2 og puls vil sandsynligvis påvirkes, hvis fingrene er for kolde eller tynde. Anvend i sådanne tilfælde den tykkeste finger, f.eks. tommeltot eller langemand, og sørg for at fingeren er stukket dybt nok ind i apparatet. Benyt ikke oximeteret på nyfødte eller for tidligt fødte. Oximeteret kan benyttes af børn over fire år samt voksne(vægt mellem 15 og 110 kg). Der kan være patienter, på hvem oximeteret ikke virker. Stop brugen af oximeteret hvis det ikke er muligt at opnå stabile målinger. Dataopdateringstiden kan variere afhængig af patienternes puls, men den er under 5 sekunder. Aflæs værdien når skærmens bølgeform er jævn og regelmæssig, da dette er den optimale værdi. Bølgeformen på dette tidspunkt er den normale. 1

4 Træk fingeren ud og start forfra, såfremt skærmen udviser unormale udsving under testprocessen. Oximeterets levetid er tre år fra det første elektrificerede brug. Stroppen, der er fastgjort til oximeteret, er lavet af ikke-allergifremkaldende materiale. Stop med at anvende stroppen, hvis nogen er overfølsomme overfor den. Vær desuden opmærksom når stroppen anvendes undgå at bære den rundt om halsen, da det kan skade patienten. Oximeteret har ikke en lavspændingsalarm, den viser kun et symbol for lav spænding. Skift batteriet når det er tomt. Oximeteret har ingen alarmfunktion, så benyt ikke oximeteret i situationer, hvor en alarm er påkrævet. Hvis oximeteret ikke anvendes i en måned eller mere, skal batterierne fjernes, da de ellers kan lække. Oximeterets to dele forbindes af et fleksibelt kredsløb. Undgå at vride eller trække i forbindelsen. 2 Overblik Pulsens iltmætning er defineret som procentdelen af HbO 2 i blodets totale Hb, den såkaldte O 2 koncentration i blodet. Det er en vigtig bio-parameter for respirationen. Vores firma har udviklet puls oximeteret for lettere og mere præcist at kunne måle SpO 2. Derudover kan enheden måle pulsen sideløbende. Pulsoximeteret kendetegnes ved at være lille og transportabelt, have et lavt strømforbrug og være nemt at betjene. Det kræver kun, at patienten stikker en af sine fingre ind i den fotoelektriske sensor, og skærmen vil herefter vise den målte iltmætning mætning. 2.1 Klassifikation: Klasse II b, (MDD93/42/EEC IX Regel 10) 2.2 Egenskaber Det er let og praktisk at betjene produktet. Produktet er lille, let i vægt (den totale vægt er ca. 50 gram inklusiv batterier) og praktisk at transportere. Produktets strømforbrug er lavt, og de to AAA batterier der følger med produktet, kan køre uafbrudt i 20 timer. Produktet vil automatisk slukke, når det ikke har modtaget signal i 5 sekunder. 2.3 Primær anvendelse og anvendelsesområde Pulsoximeteret kan anvendes til at måle den menneskelige iltmætning og puls gennem fingeren, og indikere pulsen på displayet. Produktet er anvendeligt til måling af iltmætning og puls i familier, på hospitaler (almindelige sygestuer), ilt-barer og medicinske organisationer. Produktet er ikke egnet til konstant overvågning af patienter. Hvis patienten lider af kulilteforgiftning, vil produktets målinger være for høje. Derfor anbefales det ikke at benytte produktet i sådanne tilfælde. 2

5 2.4 Miljøkrav Opbevaring a) Temperatur:-40 grader ~ +60 grader b) Relativ luftfugtighed: 5 % ~ 95 % c) Atmosfærisk tryk: 500 hpa ~ 1060 hpa Drift a) Temperatur:10 grader ~ 40 grader b) Relativ luftfugtighed: 30 % ~ 75 % c) Atmosfærisk tryk: 700 hpa ~ 1060 hpa 3 Principper og vigtigt 3.1 Måleprincippet Princippet bag oximeteret er: En ligning udregnet ved hjælp af Lambert Beers lov, der danner baggrund for en spektrumanalyse af reduktiv hæmoglobins (Hb) og oxyhæmoglobins (HbO 2 ) absorptionsevne af rødt og infrarødt lys. Driftsprincippet bag oximeteret er: En fotoelektrisk undersøgelse af oxyhæmoglobin bearbejdet i overensstemmelse med pulsmålingen ved at to lysstråler af forskellige bølgelængder udsendes på finderneglen gennem sensoren, der er indbygget i klemmen, der monteres på fingeren. Det målte signal opfanges af en fotodetektor og informationen vil efter behandling af et elektronisk kredsløb og en mikroprocessor blive vist på skærmen. Figur 1 Driftsprincippet 3.2 Vigtigt 1. Fingeren skal placeres korrekt (se illustrationen på figur 5 i denne vejledning), ellers kan det forårsage unøjagtige målinger. 2. SpO 2 sensoren og fotodetektoren skal placeres, så brugerens arteriole er imellem de to. 3. SpO 2 sensoren bør ikke benyttes på et sted, der er forbundet med hovedpulsåren eller mens der anvendes blodtryksmanchet eller modtages intravenøse injektioner. 4. Sørg for at den optiske bane er fri for optiske forstyrrelser. 5. Større mængder omgivende lys kan påvirke måleresultatet. Det inkluderer lysstofrør, infrarød varme, direkte sollys m.v. 6. Hurtige bevægelser hos patienten eller ekstrem elektrokirurgisk interferens kan også påvirke nøjagtigheden. 7. Patienten kan ikke anvende neglelak eller anden makeup til negle. 3

6 3.3 Kliniske restriktioner 1. Da målingerne udregnes på baggrund af arteriole pulsen, er det påkrævet med en vis blodgennemstrømning af denne. Hvis en patient har lav puls pga. chok, lav kropstemperatur, store blødninger eller brug af ordinerede vaskulære lægemidler, vil SpO 2 bølgeformen (Pleth) falde. I sådanne tilfælde vil målingen være mere følsom overfor interferens. 2. For brugere med betydelige mængder farveopblandet lægemiddel (såsom metylenblåt, indigo grøn og syre indigo blå), kulilte hæmoglobin (COHb), methionin (Me + Hb), thiosalicylic hæmoglobin samt gulsot, kan SpO 2 målingerne være unøjagtige. 3. Stoffer som dopamin, procaine, prilocaine, lidocaine og butacaine kan også være skyld i alvorlige fejl i SpO 2 målingerne. 4. Da SpO 2 værdien fungerer som reference for vurderingen af anæmisk anoxi og giftig anoxi, kan nogle patienter med alvorlig anæmi også indberette gode SpO2 målinger. 4 Tekniske specifikationer 1) Display format: OLED Display; SpO 2 måleområde: 0% - 100%; Pulsfrekvens måleområde: 30 bpm bpm; Pulsbølge display: søjle display og bølgeformet display. 2) Krav til strøm: 2 1.5V AAA alkaline batterier (eller benyt genopladelige batterier i stedet), anvendelsesområde: 2.6V - 3.6V. 3) Strømforbrug: Mindre end 30mA. 4) Bestemmelse: 1 % for SpO 2 og 1 bpm for pulsfrekvens. 5) Målenøjagtighed: ±2 % i stadiet 70 % -100 % SpO2, og ubetydeligt når stadiet er mindre end 70 %. ±2 bpm eller ±2 % (vælg højere) for pulsfrekvens. 6) Måle ydeevne i svag opfyldningsgrad: SpO 2 og pulsfrekvens kan vises korrekt, når pulsfyldningsgraden er 0,4 %. SpO2 fejl er ±4 %, pulsefrekvens fejl er ±2 bpm eller ±2 % (vælg højere). 7) Modstand mod omgivende lys: Afvigelsen mellem værdien målt i kunstigt lys eller indendørs naturligt lys og i mørkekammer er mindre end ±1 %. 8) Oximeteret er udstyret med en afbryder. Det kan slukkes automatisk, såfremt det ikke har været benyttet i 5 sekunder. 9) Optisk sensor Rødt lys (bølgelængden er 660nm, 6.65mW) Infrarødt (bølgelængden er 880nm, 6.75mW) 5 Tilbehør En strop; To batterier (valgfrit); En brugervejledning. 4

7 6 Installation 6.1 Front panelet Figur 2 Frontpanelet 6.2 Batteri Trin 1. Se figur 3. Isæt de to AAA batterier i den korrekte retning. Trin 2. Påsæt batteridækslet. Vær forsigtig når batterierne isættes. Forkert isættelse kan ødelægge produktet. 6.3 Montering af stroppen Figur 3 Isættelse af batterier Trin 1. Træk enden af snoren gennem hullet. Trin 2. Træk den anden ende af snoren gennem den første og stram til. 5

8 Figur 4 Montering af stroppen 7 Guide til betjening 1) Isæt de to batterier i den rigtige retning og sæt batteridækslet på. 2) Åben klemmen som vist på figur 5. Figur 5 Sæt fingeren på plads 3) Læg patientens finger på klemmens gummipuder (sørg for at fingeren er placeret korrekt) og luk klemmen. 4) Tryk én gang på frontpanelets knap. 5) Hold fingeren i ro og sørg for at holde patienten i ro under processen. 6) Aflæs informationen direkte på skærmen. 7) Knappen har tre funktioner. Når oximeteret er slukket, tændes det ved at trykke på knappen; Når oximeteret er tændt, vil et hurtigt tryk på knappen ændre skærmens retning; Når oximeteret er tændt, vil et langt tryk på knappen ændre lysstyrken på skærmen. Fingerneglen skal vende op mod displayet. 8 Reparation og vedligeholdelse Skift batterierne når symbolet for lavt batteriniveau vises på skærmen. Rengør oximeterets overflade før brug. Tør det over med medicinsk alkohol og lad det lufttørre eller rengør det med en ren og tør klud. Desinficér oximeteret med medicinsk alkohol efter brug for at forhindre smitteoverførsel til næste gang. Tag batterierne ud, hvis oximeteret ikke bruges i en længere periode. Oximeteret opbevares bedst i temperaturer mellem - 40 C og 60 C og i en relativ 6

9 luftfugtighed under 95 %. Oximeteret skal kalibreres en gang om året (med mindre andet er angivet i hospitalets kalibreringsprocedure). Det kan udføres af statsligt autoriserede repræsentanter og derudover kan vi kontaktes for kalibrering. Oximeteret tåler ikke højtrykssterilisering. Nedsænk ikke oximeteret i væsker. Det anbefales, at oximeteret opbevares i et tørt miljø. Luftfugtighed kan reducere apparatets levetid eller endda beskadige det. 9 Problemløsning Problem Mulig årsag Løsning SpO 2 og pulsfrekvens kan ikke vises normalt SpO 2 og pulsfrekvens vises ikke stabilt Oximeteret kan ikke tændes Displayet er pludselig slukket 10 Symbolliste 1. Fingeren er ikke placeret korrekt. 2. Patientens SpO 2 er for lavt til målingen. 1. Fingeren er ikke stukket langt nok ind. 2. Fingeren ryster eller patienten bevæger sig. 1. Batterierne er opbrugte eller næsten opbrugte. 2. Batterierne er isat forkert. 3. Det er en fejl ved oximeteret. 1. Oximeteret slukker automatisk, når det ikke har modtaget signal i 5 sekunder. 2. Batterierne er næsten opbrugte. 1. Placér fingeren korrekt og prøv igen. 2. Prøv igen; Besøg et hospital for nærmere undersøgelse, hvis du er sikker på, at oximeteret fungerer korrekt. 1. Placér fingeren korrekt og prøv igen. 2. Få patienten til at forholde sig roligt 1. Skift batterier. 2. Sæt batterierne i på ny. 3. Kontakt det lokale servicecenter. 1. Normalt. 2. Skift batterier. Symbol Beskrivelse Type BF Advarsel Se brugervejledningen Pulsens iltmætning (%) PRbpm Pulsfrekvens (bpm) Batterierne er næsten opbrugte (skift batteri i tide for at undgå unøjagtige målinger) 7

10 1. Ingen finger 2. Indikerer utilstrækkeligt signal Batteri pluspol Batteri minuspol SN 1.Tænd 2.Skift retning på skærmen 3.Skift lysstyrke på skærmen Serie nummer Alarm afbrudt WEEE (2002/96/EC) IPX1 Rang for indtrængning af væsker 11 Funktionsspecifikationer Display information Display billede Puls iltmætning (SpO 2 ) OLED Pulsfrekvens (PR) OLED Pulsintensitet (bar-graph) OLED søjlediagram Pulsbølge OLED SpO 2 parameter specifikationer Måleområde 0%~100%, (opløsningen er 1%). Nøjagtighed 70 %~100%:±2 %, Under 70 % uspecificeret. Optisk sensor Rødt lys (bølgelængden er 660nm) Infrarødt (bølgelængden er 880nm) Puls parameter specifikationer Måleområde 30bpm~250bpm (opløsningen er 1 bpm) Nøjagtighed ±2bpm eller ±2 % vælg højere Puls intensitet Område Kontinuerligt søjlediagram. Jo højere søjler, jo stærkere puls. Batterikrav 1.5V (størrelse AAA) alkaline batterier 2 eller genopladelige batterier Batteriets levetid To batterier kan arbejde uafbrudt 20 timer i streg. Dimensioner og vægt Dimensioner Vægt 57(L) 31(B) 32(H) mm Ca. 50g (med batterier) 8

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Interactive Wall Chart

Interactive Wall Chart Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Interactive Wall Chart eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD BRUGERVEJLEDNING PILOT HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart...5 5. Vedligeholdelse... 6 6. Øvrige oplysninger... 7 7. Tekniske specifikationer...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide Før du begynder: vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder: 1.Undersøg altid spaen og lederhovedet før brug.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Outdoor Big Points eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere