KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Betjeningsvejledning Til brug sammen med ablades. Fig. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Betjeningsvejledning Til brug sammen med ablades. Fig. 1"

Transkript

1 KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Betjeningsvejledning Til brug sammen med ablades Fig. 1 #1 Skærm #6 Batteriindikatorlampe #2 Videoadapter #7 Video ud-port #3 Kanalført blad #8 Batterirum #4 Standardblad #9 Batteridæksel #5 Tænd/sluk-knap #10 Distalt vindue Produktoversigt og beskrivelse King Vision videolaryngoskop er et bærbart, batteridrevet, fast videolaryngoskopsystem, der omfatter en integreret genanvendelig skærm, en genanvendelig videoadapter og et udvalg af engangsblade, som er udviklet til at visualisere luftveje, mens det hjælper med placeringen af luftvejsudstyr. Produktkomponenter King Vision videolaryngoskop består af de følgende komponenter: 1. En integreret genanvendelig skærm (fig. 1, #1) 2. En genanvendelig videoadapter (fig. 1, #2) 3. Et udvalg af engangsblade med eller uden en kanal til luftvejsslangeføring (fig. 1, #3-4) Et ekstra video ud-kabel til tilslutning til en ekstra skærm er også til rådighed. Ingen af produktkomponenterne er fremstillet med naturligt gummilatex. Bemærk: Alle komponenter leveres rene, ikke-sterile og er klar til brug. 1

2 Genanvendelig skærm (fig. 1, #1) Den vigtigste genanvendelige komponent i King Vision videolaryngoskop er en holdbar, bærbar, batteridrevet skærm af høj kvalitet med OLED (Organic LED). Den indeholder teknologi til at modtage billeder fra engangsbladets distale spids og viser billedet på den integrerede refleksfri skærm i fuld farve. Den genanvendelige skærm har en tænd/sluk-kontakt (fig. 1, #5), en batteriindikatorlampe (fig. 1, #6) og en video ud-port (fig. 1, #7). Den korrigerer automatisk for hvidbalance og indeholder et avanceret strømstyringssystem. Strøm leveres fra tre AAA-batterier i batterirummet (fig. 1, #8), der beskyttes af batteridørdækslet (fig. 1, #9). Genanvendelig videoadapter (fig. 1, #2) Den anden genanvendelige komponent i King Vision videolaryngoskop er en videoadapter, der forbinder til skærmen for at overføre et billede til skærmen, når den er tændt. Hver videoadapter indeholder en LEDlyskilde og et CMOS-kamera, der befinder sig ved den distale spids. Blade til engangsbrug (fig. 1, #3 og 4) Engangskomponenten i King Vision videolaryngoskop består af et udvalg af engangsbladversioner: King Vision kanalført ablade (fig. 1, #3) Det kanalførte blad indeholder en styrekanal til at muliggøre levering af en endotrakeal slange (ETT) til stemmebånd. Kanalførte blade indeholder en specifik række ETT-størrelser. Der kræves ingen stilet. King Vision standard-ablade (fig. 1, #4) Standard -bladet indeholder ingen styrekanal. Som sådan vil disse blade sandsynligvis kræve brug af en stilet til at hjælpe med at levere ETT'en til stemmebåndene. Begge bladversioner glider over adapteren og slutter til den genanvendelige skærm, så King Vision videolaryngoskop bliver komplet. Bladets distale vindue har en anti-dugbeklædning for at forhindre kondensation i at påvirke billedet (fig. 1, #10). Størrelse af beregnet til at være konsistent med faste standardlaryngoskoper. Dette betyder, at størrelse 3- blade (både kanalførte og standard) skal betragtes som et standard Mac 3-blad for den samme patientgruppe. Brugsvejledning: King Vision videolaryngoskop er et fast laryngoskop, der bruges til at undersøge og visualisere en patients øvre luftveje og hjælpe med placering af en endotrakeal tube. ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER King Vision videolaryngoskop må kun bruges af personer, der er blevet undervist i og er autoriseret til at levere patientpleje med dette udstyr (intubation). Advarsel: Opbevar ikke batterier i King Vision-skærmen i lang tid, da de kan lække og beskadige skærmen. King Vision-skærmen kan opleve en lille smule strømlækage, hvis den opbevares med batterier, selvom skærmen er slukket. 2

3 Selvom den er slukket, kan King Vision-skærmen opleve et gradvist tab af strøm, hvis den opbevares med batterier installeret. Som sådan anbefales det, at brugeren udskifter batterierne i enheden som angivet af batteriindikatorlampen eller kvartalsvist, hvis den ikke bruges jævnligt. Advarsel: Ændringer af udstyret er ikke tilladt. Advarsel: King Vision-bladet indeholder en lyskilde, der kan få bladets overfladetemperatur til at overstige 41 C, når det bruges tæt ved den øvre grænse for driftstemperaturintervallet som angivet for produktet (f. eks. under en test blev 42,1 C målt på bladoverfladen ved en driftstemperatur på 40 C). Patientvævsskade kan opstå fra direkte kontakte med overflader, der overstiger en temperatur på 41 C i længere tid. Som sådan skal patientkontakttiden minimeres, når det bruges tæt på den øvre grænse af driftstemperaturintervallet. FORSIGTIGHEDSREGLER: King Vision-skærmen er KUN udviklet til at blive anvendt sammen med King Vision-videoadapteren og King Vision-bladene. King Vision-videoadapteren bør ikke indføres i munden uden et påsat King Vision ablade. Direkte visualisering af stemmebåndene (direkte synslinje) skal ikke forventes med King Vision videolaryngoskop. Nedsænk ikke King Vision-skærmen i en væske, da det kan beskadige den. Manglende overholdelse af instruktioner om rengøring og forberedelse til brug kan kompromittere systemets ydelse og ophæve garantien. Udsæt ikke tænder for tryk med King Vision videolaryngoskop. Brug ikke unødig kraft til at indsætte ablade i munden. Rapporterede komplikationer ved endotrakeal intubation med videolaryngoskopi omfatter: slimhindeskader, perforeringer, tårer, ødemer, sure opstød, TMJ-skader, nerveskade. Kontrollér altid placeringen af den endotrakeale slange med accepterede metoder. Ikke velegnet til brug i nærheden af antændelige anæstetika. Før brug skal den ydre overflade af hvert blad kontrolleres for utilsigtede skarpe kanter, fremspring, synlige revner eller ru overflader, der kan forårsage skade. Hvis det er muligt, skal et andet blad bruges. Hvis et uemballeret blad tabes før brug, skal det kasseres og erstattes med et nyt rent blad. Vær forsigtig ved brugen af videoadapteren. Den bøjelige del af videoadapteren må ikke trækkes i eller bøjes for meget. FORSIGTIG: USA's føderale lovgivning tillader kun, at salg af udstyret må udføres af en læge eller andet autoriseret medicinsk personale. Hentning af et billede 3

4 Vigtigt: King Vision-skærmen skal være fra før montering af videoadapteren, da videobilledet ellers vil blive forvrænget. Hvis dette sker, skal du blot slukke og tænde skærmen igen. Hvis videoskærmen efter forkontrol med adapteren monteret ikke viser levende billeder, skal disse trin følges: 1) Kontrollér, at skærmen og videoadapteren er korrekt forbundet med hinanden ved at skille dem ad og sætte dem sammen igen. 2) Sluk, og tænd for strømmen. 3) Udskift videoadapteren 4) Udskift skærmen. Bemærk: Hvis King Vision videolaryngoskop er i patientens mund, når dette sker, skal du fjerne det før fejlfinding af det mistede billede. Generelle anbefalinger Nye og førstegangsbrugere bør indøve brugen af King Vision videolaryngoskop på en mannequin før klinisk brug af produktet. Før brug til en anden vanskelig luftvej vil brugere af King Vision videolaryngoskop nyde godt af brug på patienter med normal anatomi. King Vision-skærmen og videoadapteren skal inspiceres før hver anvendelse af brugeren. Hvis der er synlige tegn på skader eller problemer med skærmen eller videoadapteren, skal det beskadigede element udskiftes. Batteriinstallation / -udskiftning Tre (3) AAA alkaline engangsbatterier anbefales Få adgang til batterirummet på den genanvendelige King Vision-skærm (fig. 1, #8) ved at fjerne videoadapteren (fig. 1, #2) eller batteridørdækslet (fig. 1, #9). Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale forskrifter. Bland ikke nye og brugte batterier sammen i skærmen. Installer/udskift de 3 AAA-batterier på toppen af trækslippen ved at følge vejledningen i batteribrønden. Sørg for, at det nedre batteri er korrekt indsat i batterirummet. Monter den ulåste adapter ( ) ved at glide den op mod videoskærmen. Glid derefter låsemekanismen op, indtil den gule strip ikke længere er synlig. Den skal klikke på plads. ( ) 4

5 Batterikontrol før brug Tryk på knappen POWER (fig. 1, #5) på bagsiden af King Vision-skærmen. Skærmen skal tænde øjeblikkeligt. Bemærk: Der vises ikke et billede på skærmen uden en monteret videoadapter. o Den GRØNNE LED-batteriindikatorlampe (fig. 1, #6) angiver, at skærmen er klar til brug. Vigtigt: Hvis LED-batteriindkatorlampen BLINKER RØDT, skal batterierne udskiftes så hurtigt som muligt, da batteriets levetid næsten er opbrugt. Skærmen kan slukkes ved manuelt at trykke på og holde knappen POWER nede. Hvis en King Vision-adapter ikke er monteret på skærmen, slukkes den automatisk efter ca. 20 sekunder. Trinvise instruktioner Vigtigt: King Vision-skærmen skal være FRA før montering af videoadapteren, da videobilledet ellers vil blive forvrænget. Hvis dette sker, skal du blot slukke skærmen, montere videoadapteren og tænde skærmen igen. TRIN 1 Forberedelse af King Vision videolaryngoskop (skærm, videoadapter og bladkombination) til brug: Slut videoadapteren til skærmen. Bemærk, at forsiden og bagsiden af skærmen og videoadapteren er farvekodet for at sikre korrekt retning. Indsæt den ulåste videoadapter helt i skærmens ben. Glid derefter låsemekanismen op, indtil den gule strip ikke længere er synlig. Den skal klikke på plads. Tændings- og billedkontrolfunktion. Med adapteren låst på skærmen skal du trykke på knappen POWER (fig. 1, #5) på bagsiden af King Vision-skærmen og bekræfte, at skærmen viser et levende billede. Hvis skærmen forbliver tom, skal du udskifte batterierne. Hvis skærmen tændes, men ikke har et funktionelt levende billede, skal du slukke og kontrollere, at videoadapteren er korrekt tilsluttet, før du tænder igen. Hvis et funktionelt billede stadig ikke kan opnås, skal du udskifte videoadapteren eller skærmen. Vælg den type blad (standard eller kanalført), der skal bruges. Indsæt bladet over videoadapteren. Glid bladet over videoadapteren (går kun sammen den ene vej). Lyt efter et klik, der betyder, at bladet sidder helt fast på videoadapteren. Kontroller, at et funktionelt levende billede stadig findes. Brug af King Vision kanalført ablade Det kanalførte blad af størrelse #3 er udviklet til at blive anvendt sammen med standard-ettstørrelse 6.0 til 8.0. Der kræves ingen stilet. Brug af King Vision standard ablade Størrelse #3 standardblad bruges, når integreret styring af ETT ikke indikeres. I dette tilfælde vil en stilet sandsynligvis være nødvendig. 5

6 Smør ETT, styrekanalen af det kanalførte blad og den distale spids af bladet med et vandopløseligt smøremiddel. Sørg for at undgå at dække billeddannelseselementet på bladet med smøremiddel. ETT kan være forindført i styrekanalen med den distale spids justeret med enden af kanalen. Bemærk, at ETT-spidsen ikke skal være tydelig på skærmen, når den er indsat korrekt. Alternativt kan ETT indsættes i kanalen efter, at bladet er indsat i munden, og stemmebåndene er visualiseret. Bladets AP-højde er 18 mm. Smør standardbladets distale spids med et vandopløseligt smøremiddel. Sørg for at undgå at dække billeddannelseselementet på bladet med smøremiddel. ETT og stilet skal smøres, og stiletten, der er forud placeret i ETT på samme måde som med andre intubationer, hvor en stilet anvendes. Brugertip: Formning af ETT med en forud placeret mandrin til at passe til bladkurven kan være nyttig. Bladets AP-højde er 13mm. VIGTIGT: Hvis LED-batteriindikatorlampen (fig. 1, #6) i øverste venstre hjørne af King Vision-skærmen BLINKER RØDT, er den resterende batterilevetid begrænset, og batterierne skal udskiftes snarest muligt. Trin 2 Indsætte af King Vision-blad i munden Åbn patientens mund med en standardteknik. Ved tilstedeværelse af store mængder sekret eller blod skal patientens luftveje suges før indsættelse af bladet i munden. Indsæt bladet i munden ved at følge midterlinjen. Sørg for at undgå at skubbe tungen mod strubehovedet. Når bladet føres ind i den øverste del af svælget, skal du bruge en anterior tilgang mod bunden af tungen. Se efter strubelåget, og ret bladspidsen mod vallecula for at muliggøre visualisering af strubelåget på skærmens videoskærm. King Vision-bladspidsen kan placeres i vallecula som et Macintosh-blad eller kan bruges til at løfte strubehovedet som et Miller-blad. For at opnå de bedste resultater skal du centrere stemmebåndene i midten af skærmens videoskærm. Hvis det distale vindue (fig. 1, #10) bliver blokeret (f. eks. blod/sekretion), skal du fjerne bladet fra patientens mund og rense linsen. Udsæt ikke tænder for tryk med King Vision videolaryngoskop. STEP 3 ETT-indsættelse Fremføring af ETT (kanalført blad) Når du kan se stemmebåndene i midten af King Vision-skærmen, skal du fremføre ETT langsomt og holde øje med, at cuffen passerer gennem stemmebåndene. Bemærk, at mindre manipulation af bladet kan være nødvendig for at kunne indføre ETT spidsen igennem stemmebåndene. Indsæt ETT/stilet (standardblad) Når du kan se stemmebåndene på King Visionskærmen, skal du indsætte ETT med den forud placerede stilet i munden med en lateral tilgang. Når ETT-spidsen har nået den posteriore pharynx, skal du manipulere ETT for at føre dens spids mod stemmebåndene. Før ETT-spidsen lige gennem båndene, og træk derefter stiletten tilbage før fremføring af ETT på plads i luftvejen med cuffen under stemmebåndene. Fjern stiletten helt. 6

7 Brugertips for ETT-fremføring i luftvejene Et af de mest almindelige problemer med ETT-placering med et videolaryngoskop er, at bladet er fremført for langt. Der kan være et godt tæt billede af stemmebåndene, men ETT kan ikke fremføres, for bladet/kamera blokerer ETT-passagen. Sådan løses dette: Følg den anteriore overflade af tungen, og placer bladspidsen i vallecula eller, hvis for tæt på stemmebåndene skal du trække bladet lidt tilbage for at opnå en panoramavisning og løfte forsigtigt i en anterior retning før forsøg på fremføring af ETT. Andre tips: Hvis ETT-spidsen er bøjet mod højre mod den højre aryepiglottiske fold eller tudbrusken, skal du dreje ETT mod uret 90 for at bøje mod venstre mod det laryngale rum. Brug Parker ETT til at hjælpe med at centrere facetten i det laryngale rum. Med det kanalførte blad skal du manipulere håndtaget for at rette ETT-spidsen mod det laryngale rum (normalt mod venstre) og derefter returnere til midterlinjen for at gå frem gennem stemmebåndene. Med standardbladet skal du justere ETT-/stiletkurven, så den passer til bladkurven. Ved en mere anterior larynx kan en skarpere bøjning være hensigtsmæssig. Med standardbladet kan en retromolar tilgang med ETT muliggøre intubation og kan reducere behovet for at forme ETT/stilet med en skarpere bøjning. TRIN 4 Bladfjernelse Fjernelse af King Vision kanalført blad Stabiliser/hold ETT lodret, og fjern King Vision videolaryngoskop fra munden ved at rotere håndtaget mod patientens bryst. Når bladet forlader munden, skal ETT nemt skilles fra den fleksible, lodrette åbning i kanalen. Fjernelse af King Vision standardblad Stabiliser/hold ETT lodret, og fjern King Vision videolaryngoskop fra munden ved at rotere håndtaget mod patientens bryst. Sluk skærmen ved at trykke på og holde knappen POWER nede (fig. 1, #5). Bemærk: Kontroller altid placering af den endotrakeale tube, selv når visuel intubation er udført. TRIN 5 Adskillelse og bortskaffelse af King Vision-komponenter efter brug: Når proceduren er udført, skal du skille skærmen og videoadapteren fra bladet. Bortskaf bladet jævnfør lokal protokol, og rens/desinficer skærmen og videoadapteren. Bemærk: Bortskaf ikke King Vision-skærmen eller videoadapteren! RENGØRING og DESINFICERING af den genanvendelige King Vision-skærm og -videoadapter FORSIGTIG: Nedsænk ikke King Vision-skærmen i en væske, da det kan beskadige den. Genbehandl ikke udstyr, der mistænkes for at være udsat for Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) eller varianter heraf. 7

8 King Vision-skærmen og videoadapteren er designet, så den er nem at rense og desinficere. Overfladerne på skærmen og videoadapteren er specifikt udviklet til at muliggøre korrekt rengøring uden behov for specialudstyr eller forsyningsstoffer. King Vision-skærmen og videoadapteren er beregnet til at have minimal direkte patientkontakt under normal anvendelse. RENGØRINGSTRIN Skærm og videoadapter: Hvis skærmen eller videoadapteren er synligt snavset, eller forurening mistænkes, skal du følge nedenstående rengøringstrin: For at forhindre at væske kommer ind i King Vision-skærmen skal du vende udstyret med videoskærmen over batterirummet (opretstående/lodret retning). Forbered en enzymrengøringsopløsning som ENZOL (Cidezyme ) i overensstemmelse med producentens instruktioner. Rengør hele den ydre overflade af skærmen og videoadapteren med servietter eller gaze, der er fugtet (ikke dryppende våd) med rengøringsopløsningen. En vatpind kan bruges til at rengøre rillerne i den lilla forsegling og knappen ON / OFF. Dette rengøringstrin skal mindst tage 2 minutter. Efter 2 minutter skal du udskifte kluden eller gazen og gentage i 2 minutter eller indtil alt synligt snavs er fjernet. o Hvis video ud-forbindelsen (fig. 1, #7) blev brugt, skal du sørge for at rengøre videoportdækslet og kablet. Fjern videoadapteren (fig. 1, #2), og rengør skærmbenet, hvor du skal undgå batterierne og deres kontakter, og rengør toppen af videoadapterkoppen indvendigt og udvendigt til en dybde på ca. 2 cm. Efter rengøring skal du fjerne evt. rester med en fugtig klud eller gaze. Brug en tør klud/gaze til at fjerne vand, eller lad udstyret lufttørre. Rengør kamerahovedet med en alkoholklud eller alkoholfugtet gaze, hvis du bemærker, at billedet ikke er tydeligt. DESINFICERINGSTRIN Skærm og videoadapter: Når du vil desinficere, skal du følge nedenstående trin: Påmindelse: Under desinficeringsprocessen skal skærm og videoadapter vendes med videoskærmen over batterirummet (opretstående/lodret retning). Hverken skærm eller videoadapter må sænkes ned i væske. Brug en ny Super Sani-Cloth-serviet til at desinficere skærm og videoadapter i mindst 10 minutter, hvor servietten udskiftes hver 2. minut. o Inden videoadapteren tages af skærmen, skal ydersiden af skærmen og videoadapteren tørres af med en ny Super Sani-Cloth. Sørg for at alle sværttilgængelige områder gøres grundig våde med desinfektionsmiddel. o I løbet af desinfektionen på mindst 10 minutter skal de ydre overflader af skærmen og videoadapteren tørres af med en ny Super Sani-Cloth-serviet, hvor man især skal være opmærksom på afbryderknappen, den lilla forsegling og gliderillerne. o I løbet af desinfektionen på mindst 10 minutter fjernes videoadapteren, og både skærmholder og videoadapter tørres af. Sørg for, at de ydre kanter på hver side at batterirummet desinficeres grundigt, idet man undgår batterierne og deres kontaktpunkter. Tør af langs bunden af den lilla forsegling og på toppen af videoadapterkoppen og den indvendige kant. Fokuser på den indvendige kant af batterirummet og indvendigt i videoadapterkoppen ud til en dybde på ca. 2 cm. BEMÆRK: Undgå at få væske ind i åbningen i bunden af batterirummet. 8

9 o Hvis video ud-forbindelsen (fig. 1, #7) blev brugt, skal du sørge for at desinficere videoportdækslet og kablet. o Lad videoadapteren lufttørre helt. Når videoadapteren er tør, bruges gaze fugtet med sterilt vand til grundigt at aftørre skærmholderen, de ydre kanter på hver side at batterirummet, bunden af den lilla forsegling og på toppen af videoadapterkoppen og den indvendige kant, indtil der er nogen tegn på rester af desinfektionsmiddel. Lad genstandene lufttørre helt. Når genstandene er tørre tilsluttes videoadapteren igen til skærmen for at lukke batterirummet. Brug sterilt gaze fugtet med sterilt vand til grundigt at aftørre skærmen med den påsatte videoadapter, indtil der er nogen tegn på rester af desinfektionsmiddel. Lad genstandene lufttørre helt. Rengør kamerahovedet med en alkoholklud eller alkoholfugtet gaze, hvis du bemærker, at billedet ikke er tydeligt. Opbevar King Vision-skærmen i den medfølgende opbevaringskasse eller en lignende ren pose, sæk eller bakke for at beskytte den mod miljøet, indtil den skal bruges igen. Bemærk: Materialer til King Vision-skærmen og videoadapteren er også kompatible med 70 % isopropylalkohol, Cidex, Cidex Plus eller Cidex OPA. Ved brug af disse desinfektionsmidler skal du følge producentens instruktioner i korrekte kontaktforhold og udsættelsestid. Nedsænk ikke skærmen. Brug servietter/gaze til at smøre desinficeringsmidlet på overfladen af King Vision-skærmen og videoadapteren i den påkrævede tid. Brug klude/gaze, der er fugtet med sterilt vand, til at fjerne snavs, og lad den lufttørre efter desinficering. Bemærk: Brug korrekt rengørings- og desinficeringsteknik som beskrevet ovenfor. Brug ikke autoklave, og nedsænk ikke udstyret i væske, og udsæt det ikke for ETO eller en anden steriliseringsmetode. Disse handlinger vil beskadige King Vision-skærmen og videoadapteren og ophæve garantien. BESTILLINGSNUMRE til produktidentifikation Bestillingsnumre til King Vision-skærm, ablade-sæt og videoadapter: KVIS01VA34 KVLABKIT3 KVIS01 KVLVA34 1 hver King Vision-skærm 1 hver King Vision størrelse 3/4 videoadapter 1 hver beskyttelseskasse til skærmen 3 hver AAA-batterier 1 hver King Vision-skærm 1 hver King Vision-videoadapter 1 hver beskyttelseskasse til skærmen 3 hver AAA-batterier 6 hver King Vision ablades, størrelse 3, voksen (4 kanalført, 2 standard) 1 hver King Vision-skærm 1 hver King Vision størrelse 3/4 videoadapter Bestillingsnumre til King Vision ablade: Standardblade: KVLAB3 20 hver (1 æske) King Vision ablade, standard, størrelse 3, voksen Kanalført blad 9

10 KVLAB3C 20 hver (1 æske) King Vision ablade, kanalført, størrelse 3, voksen. Til brug med ETT-størrelse 6.0 til 8.0 mm I.D. Tilbehør til King Vision videolaryngoskop: KVCABL 1 hver Video ud-kabel* * Skærmvideoudgangen kan sluttes til UL/IEC certificeret udstyr med en standard analog port (RCA) og NTSC-videosignalindgang. Ingen andre ydre enheder skal tilsluttes. Kun KVCABL skal bruges. Andre kabler vil ikke fungere korrekt, kan beskadige udstyret og ophæve garantien. BEGRÆNSET GARANTI for King Vision-skærmen King Systems garanterer, at King Vision-skærmen er fri for produktionsfejl i en periode på et (1) år fra købsdatoen. King Systems står bag kvaliteten af alle sine produkter. Hvis din King Vision-skærm svigter under normal brug i garantiperioden, kan du returnere den for udskiftning. King Systems vil ikke være ansvarlig for reparation/udskiftning ud over garantiperioden. Alle garantikrav kræver, at ejeren: Registrerer dato for modtagelse. Det er modtagelsesdatoen og ikke datoen for første kliniske anvende, der starter garantiperioden. Leverer det originale indkøbsordrenummer eller andet bevis for køb. Ringer til kundeservice hos King Systems på for at modtage et RGA-nummer (Return Goods Authorization). Internationale kunder skal ringe til kundeservice på Levere de ovenstående oplysninger sammen med den ikke-fungerende King Vision-skærm i forbindelse med garantikrav. Med undtagelse af åbning af batterirummet for at udskifte batterier er der ingen dele i skærmen eller videoadapteren, der kan serviceres af brugeren. Åbning af skærmen eller videoadapterhuset vil ophæve enhver resterende garanti. Garanti omfatter ikke brud, der skyldes misbrug eller forkert anvendelse. VIGTIGT: King Vision-skærmen og videoadapteren er ikke beregnet autoklave, nedsænkning i nogen form for væske eller udsættelse for ETO eller nogen anden steriliseringsmetode. Manglende overholdelse af instruktioner om brug kan kompromittere systemets ydeevne og kan ophæve garantien. KING VISION-SKÆRM: SPECIFIKATIONER Skærmstørrelse: 2,9 X 5,8 X 1,4 74 mm X 147 mm X 36 mm Vægt (uden batterier): Skærm: Intern strømkilde: 95 gram 2,4 tommer (6,1 cm) diagonal OLED-farveskærm med anti-reflektiv beklædning. 320 X 240 (QVGA) pixler pr. ramme, der opdateres ved 30 FPS med visningsvinkel på op til 160. Brug tre (3) Alkaline AAA-batterier for den bedste overordnede ydelse. 10

11 King Vision-skærmen kan kun strømføres af AAA-batterier. En ekstern strømkilde er ikke til rådighed. Strømstyring: Skærmen har et indbygget, avanceret strømstyringssystem, der er udviklet til at bevare batteristrøm. Systemet slukkes 60 sekunder, efter at det placeres på en ubevægelig overflade (ikke-håndholdt). Når et blad ikke er monteret på skærmen, slukkes videoskærmen og LED-batteriindikatorlampen automatisk efter ca. 20 sekunder. Batteriindikator: LED-batteriindikatorlampen i øverste venstre ved siden af skærmen bruges til at angive batteristatus. Når LED-batteriindikatorlampen er GRØN, har skærmen tilstrækkelig strøm til at udføre en typisk laryngoskopi og intubation. Når LED-batteriindikatorlampen BLINKER RØDT, skal batterierne udskiftes før næste brug af skærmen. LED-batteriindikatorlampen slukkes 20 sekunder, efter at skærmen tændes, med mindre at batterierne skal udskiftes. Husmateriale: Emballage: Polykarbonat og ABS King Vision-skærmen leveres ren, ikke-steril og klar til brug i en opbevaringskasse, der kan anvendes, når de medfølgende batterier er installeret. SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Opbevarings- og transportmiljø Driftsmiljø 50 C, 122 F 40 C, 104 F -20 C, -4 F 10 C, 50 F 85% 75% 30% 30 % 106 kpa, 31,3 inhg 106 kpa, 31,3 inhg 50 kpa, 14,77 inhg 80 kpa, 20,67 inhg Video-output: King Vision-skærmen har en unik videoudgangsport (fig. 1, #7), der kan forbindes med skærme, videoskærme, computere eller andet udstyr, som har en standard, analog videoindgangsport (RCA). Brug kun sammen med King Vision-videoudgangskabel (bestillingsnummer 11

12 KVCABL). King Vision-skærmen må kun sluttes til en enkelt UL/IEC certificeret enhed, der har en strømydelse, der er begrænset til 300 ma. Brug af videoudgangsporten vil forkorte batterilevetiden. Den vil også forkorte advarselstiden for LED-batteriindikatorlampen (mindre tid til at udskifte batterierne, når LED'en begynder at BLINKE RØDT). Længde på videoudgangskabel: Hyldeliv: Kontinuerlig drift: cm, 274 cm King Vision-skærmen og videoadapteren er omfattet af garanti i et år fra købsdatoen. Batterierne, der leveres sammen med skærmen, har en hyldetid på 5 år fra fremstillingsdatoen. Da det er udviklet til kortsigtet brug for at placere en endotrakeal tube eller undersøge de øvre luftveje, er den eneste praktiske brugsbegrænsning varigheden af batterilevetiden. Elektronisk interferens: King Vision-systemet er testet for overholdelse af gældende standarder: Andet elektronisk udstyr kan forårsage interferens med King Vision-skærmen. King Vision-skærmen kan opleve interferens med andet elektronisk udstyr. Hvis interferens bemærkes, skal de to enheder flyttes fysisk fra hinanden. INFORMATION OM KING VISION VIDEOADAPTER Oplysningslyskilde: LED (hvid). Bemærk: Kig ikke direkte på det hvide lys, da det kan forårsage midlertidig blindhed. Kamera: CMOS VGA INFORMATION OM KING VISION ABLADE Endotrakeal tubestørrelse: 6,0 til 8,0 mm I.D. (KUN til størrelse 3 kanalført blad) SPECIFIKATIONER (FORTSAT) Bladlængde: Minimum mundåbning: Vægt: 17 cm (ekskl. bladets håndtagsdel) 13 mm (standardblad) 18 mm (kanalført blad) 49 gram (standardblad) 58 gram (kanalført blad) Almindelige funktioner i King Vision ablades: Anti-dugfunktion: Materialer: Anti-dugbeklædning på distal linse ingen opvarmningstid kræves. Polykarbonat og ABS 12

13 Emballage: Leveres i en forseglet pose, der er ren, ikke-steril og til engangsbrug. Genbehandl, eller forsøg ikke at sterilisere King Vision ablades. Symbolerne, der bruges sammen med King Vision videolaryngoskop: King Vision bærer CE-mærket. Type BF-udstyr pr. IEC Må ikke genbruges" Forsigtig Konsulter betjeningsvejledning Knappen tænd/sluk. Forsigtig: USA's føderale lovgivning tillader kun, at salg af udstyret må udføres af en læge eller andet autoriseret sundhedspersonale. Laryngoskop. Med hensyn til elektrisk stød, brand og mekanisk fare kun i forbindelse med UL , IEC , CAN/CSA C22.2 No 601.1, IEC , ANSI/AAMI ES , CAN/CSA C22.2 No Serienummer Producentens katalognummer. Producentens partinummer. Fremstillingsdato. Producent Temperaturbegrænsningssymbol angiver øvre og nedre temperaturgrænser for udstyret. Fugtighedsbegrænsningssymbol angiver øvre og nedre fugtighedsgrænser for udstyret. Atmosfærisk tryksymbol angiver øvre og nedre grænser for atmosfærisk tryk på udstyret. 13

14 LOVGIVNINGSMÆSSIG INFORMATION FOR KING SYSTEMS VISION-SKÆRM King Vision videolaryngoskob-komponenter er mærket til salg i EU med CE-mærket. King Vision-skærmen og videoadapteren er udviklet til brug til flere patienter, når den er korrekt rengjort og desinficeret mellem patienter. King Vision ablades er til engangsbrug og kan ikke genbehandles eller steriliseres. RISIKO VED BRUG (som krævet for udstyr til engangsbrug): USA's og internationale love kræver, at den originale udstyrsfabrikant garanterer, at det solgte produkt er velegnet til brug i henhold til omfanget af brugervejledningen, og at det kan spores tilbage til den originale montage. Hvis der opstår et problem under brug, giver dette krav mulighed for, at produktet kan spores korrekt med efterfølgende korrekt handling i forhold til gældende lovgivning. Genbrug af udstyr, som er er mærket til engangsbrug (SUD), ophæver producentens krav om at spore produktet tilbage til den originale samling. Som sådan må enhver, der genbruger en SUD, påtage sig rollen som producent og skal teste og kontrollere velegnetheden af sådant (genbrugt) udstyr. Dette omfatter, men er ikke begrænset til det korrekte niveau af rengøring, desinficering og/eller sterilisering, der er nødvendig for at garantere det genbrugte udstyrs velegnethed til brug. I USA skal ethvert anlæg, der genbehandler et SUD registreres hos Food and Drug Administration ifølge Code of Federal Regulations Title 21 som udstyrsproducent, og det overholde alle føderale og statslige love, som regulerer udstyrsproduktion. Uden for USA kan andre love gælde. Fremstillet af: King Systems Herriman Blvd., Noblesville, IN Fremstillet i U.S.A. af US og importerede dele Europæisk repræsentant MPS Medical Product Service GmbH Borgasses Braunfels, Tyskland US- og internationale patenter afventer Ophavsret 2013 King Systems. Alle rettigheder forbeholdes King Vision er et varemærke tilhørende King Systems Corporation King Visions produktserie opfylder kravene i EU-direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr og bærer CEmærket. INFM-84 12/13 14

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Brugervejledning Til brug sammen med standard- og kanalførte blade

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Brugervejledning Til brug sammen med standard- og kanalførte blade KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Brugervejledning Til brug sammen med standard- og kanalførte blade Fig. 1 Produktoversigt og beskrivelse King Vision videolaryngoskop er et bærbart, batteridrevet, fast videolaryngoskopsystem,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Videolaryngoskop. ( Brugsvejledning ) Dokument nummer: 100-112-000 Revision 6.2 29. april 2014

Betjeningsvejledning. Videolaryngoskop. ( Brugsvejledning ) Dokument nummer: 100-112-000 Revision 6.2 29. april 2014 Videolaryngoskop Betjeningsvejledning ( Brugsvejledning ) Dokument nummer: 100-112-000 Revision 6.2 29. april 2014 Fra løbenummer 300706 og fremefter Aircraft Medical Ltd 2014 www.aircraftmedical.com Indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

APA. APA Video Laryngoskop. Fremstillet for: Venner Medical (Singapore) Pte Ltd 35 Joo Koon Circle, Singapore 629110 www.vennermedical.

APA. APA Video Laryngoskop. Fremstillet for: Venner Medical (Singapore) Pte Ltd 35 Joo Koon Circle, Singapore 629110 www.vennermedical. APA APA Video Laryngoskop EN (UK) DE DK ES FR IT JP NO PT SE ZH-S INSTRUCTIONS FOR USE BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO 使 用 説 明 書 BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere