Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH-1104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH-1104"

Transkript

1 DK Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH

2 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over 6 år. Undgå længere tids brug af PS Vita-systemet. Hold en pause på omkring 15 minutter for hver time, der spilles, for at undgå anstrengelse af øjnene. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge Ubehag eller smerter i kroppen, f.eks. øjne, ører, hænder eller arme Udsættelse for radiofrekvens (RF) og specifik absorberingshastighed (SAR): PS Vita (PCH-1004 og PCH-1104) er blevet testet og overholder CE-strålingsbegrænsningerne for enheder, der er beregnet på brug tæt på kroppen, som er fremsat for ukontrollerede miljøer og imødekommer EU s RF-retningslinjer i det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Det maksimale SAR-niveau, der er testet for PS Vita (PCH-1104), er på 1,28 watt pr. kilo ved kontakt med kroppen. Når du bruger PS Vita-systemet, skal du vende det i vandret position og holde det væk fra kroppen. PS Vita-systemet er ikke beregnet på brug tæt på øret. Lovgivningsmæssige oplysninger Navnepladen befinder sig bag på systemet. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTE-direktivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end 3 meter Dette stykke udstyr overholder EN55022 Class B og EN55024 til brug i følgende områder: beboelse, handel og let industri. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Konan, Minato-ku Tokyo, , Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueret i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. 2

3 Fotosensitivitet Spil altid i et godt oplyst miljø. Hold jævnligt pauser, 15 minutter hver time. Undgå at spille, når du er træt eller mangler søvn. Nogle personer er følsomme over for blinkende lys eller geometriske former og mønstre, har muligvis en udiagnosticeret epileptisk sygdom og kan opleve epileptiske anfald, når de ser tv eller spiller videospil. Forhør dig hos din læge, før du spiller videospil, hvis du har en epileptisk sygdom, og søg straks læge, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, når du spiller: svimmelhed, ændret syn, muskelsammentrækninger, andre ufrivillige bevægelser, desorientering, forvirring og/eller krampetrækninger. Skader som følge af monotone bevægelser Undgå længere tids brug af PS Vita-systemet. Hold 15 minutters pause hver time. Stop straks brugen af PS Vita-systemet, hvis du oplever en ubehagelig følelse eller smerte i hænder, håndled eller arme. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter. Hovedtelefoner Juster lydstyrken i hovedtelefonerne, så du kan høre lyde i det omgivende miljø. Afbryd brugen af hovedtelefonerne, hvis du oplever en ringen for ørene eller andet ubehag. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske enheder (f.eks. pacemakere), hvilket kan medføre fejlfunktion og eventuelt personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger netværksfunktionerne. Sørg for, at der er mindst 20 cm mellem PS Vita-systemet og en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, når du bruger netværksfunktionerne. Gå ikke rundt med PS Vita-systemet i en brystlomme, hvis du bruger en pacemaker. Sluk straks for PS Vita-systemet, hvis du har mistanke om, at der sker forstyrrelser med pacemakeren. Undlad at bruge netværksfunktionerne på følgende steder: Områder, hvor netværksfunktioner er forbudt, såsom i fly eller på hospitaler. Følg retningslinjerne på alle former for sundhedsinstitutioner, når du bruger systemet på deres område. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre typer af automatisk udstyr. Vær forsigtig, når du anvender netværksfunktionerne i et køretøj, eftersom radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr i visse køretøjer. Om national eksportkontrol Dette produkt falder muligvis ind under lovgivningen om national eksportkontrol. Du skal følge kravene i en sådan lovgivning fuldt ud samt alle andre gældende love i enhver retskreds i relation til dette produkt. DK 3

4 Indhold ADVARSLER... 2 Forholdsregler... 5 Før du bortskaffer eller videregiver dit PS Vita-system Specifikationer Copyright og varemærker Afhængigt af den anvendte softwareversion skal systemet muligvis betjenes anderledes, end det er beskrevet i denne instruktionsvejledning.

5 Forholdsregler Læs denne instruktionsvejledning omhyggeligt igennem, og opbevar den til fremtidig reference, før du bruger dette produkt. Forældre og værger for børn bør læse denne instruktionsvejledning og sikre sig, at barnet følger alle sikkerhedsreglerne. Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst mulig hensyn til sikkerhed. Imidlertid har alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instruktioner. Kontrollér jævnligt AC-adapteren, strømledningen og USB-kablet. Hvis dit PS Vita-system er beskadiget, må du ikke benytte det. Træk strømledningen ud af vægstikket, og sørg for omgående at frakoble alle andre kabler. Indstil brugen, tag strømledningen ud af vægstikket, og fjern alle andre kabler øjeblikkeligt, hvis enheden opfører sig unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugter, eller hvis AC-adapteren bliver for varm til, at man kan røre ved den. Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende lithium-ionbatterier. Hvis den interne batterivæske lækker, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet og kontakte teknisk kundeservice for at få hjælp. Hvis væsken kommer i dine øjne, skal du øjeblikkeligt rense det påvirkede område med rent vand og søge læge. Batterivæsken kan forårsage blindhed. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold skærmen på en sikker afstand fra ansigtet. Undgå længere tids brug af PS Vita-systemet. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver time, der spilles, for at undgå anstrengelse af øjnene. Vær forsigtig, når du justerer lydstyrken. Hvis du sætter den for højt, kan den skade din hørelse eller højttalerne. Hold systemet og tilbehør uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge mediekortene eller vikle kabler/stropper omkring sig selv, hvilket kan forårsage personskader, ulykker eller funktionsfejl. Mediekort udgør en kvælningsfare. Undlad at bruge systemet, mens du kører bil eller på cykel. Hvis du kigger på skærmen eller betjener systemet, mens du kører bil eller på cykel, risikerer du at forårsage et trafikuheld. Vær ekstra forsigtig, når du bruger systemet, mens du går. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Undlad at bruge systemet på steder, hvor brug af enheder med trådløs kommunikation er forbudt, såsom i fly eller på hospitaler. De radiobølger, systemet udsender, kan påvirke elektroniske enheder og forårsage funktionsfejl, hvilket kan føre til ulykker. Når du bruger systemet på sundhedsinstitutioner, skal du sørge for at følge alle institutionens regler. Når du bruger systemet i et fly, skal du gå til (Indstillinger) [Start] og trykke i feltet ud for [Flytilstand] for at sætte hak i det, før du bruger systemet. Sluk for systemet, mens flyet letter og lander. Hvis du bruger systemet i fly, hvor brug af sådanne enheder er forbudt, risikerer du at blive retsforfulgt. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten. DK 5

6 6 Undlad at udsætte systemet eller tilbehør for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå at efterlade systemet eller tilbehøret i en bil med lukkede vinduer (især om sommeren). Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Lad ikke væske eller små partikler komme ind i systemet eller tilbehøret. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skråt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Undgå at kaste med, smide med eller træde på systemet eller tilbehør, og udsæt ikke nogen af enhederne for hårde fysiske stød. Du risikerer også at beskadige PS Vita-systemet, hvis du sætter dig ned med det i en lomme eller lægger det i bunden af en rygsæk sammen med tunge genstande. Undgå at vride PS Vita-systemet hårdt eller udsætte det for hårde fysiske stød, mens du spiller. Undgå at anbringe tunge genstande på systemet eller tilbehøret. Undgå at berøre eller indsætte uvedkommende genstande i stikkene til systemet eller tilbehøret. Dette system har interne dele, der bruger magneter, som kan påvirke magnetiske optageenheder. Undgå at anbringe systemet tæt på genstande med magnetstriber, såsom kreditkort. Afhængig af driftsforholdene kan systemet eller AC-adapteren nå temperaturer på 40 C eller højere. Undgå at røre ved systemet eller AC-adapteren i længere tid under disse forhold. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger*. * Lavtemperaturforbrændinger er forbrændinger, der opstår, når huden er i berøring med genstande ved relativt lave temperaturer (40 C eller højere) i længere tid. Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Se for at få yderligere oplysninger. Brug af AC-adapter, strømledning og USB-kabel For din egen sikkerheds skyld bør du kun bruge en licenseret eller ægte AC-adapter fra Sony til opladning af PS Vita-systemet. Andre typer kan forårsage brand, give elektrisk stød eller skabe funktionsfejl. Undgå at røre ved strømledningens stik med våde hænder. Undgå at røre ved strømledningen, AC-adapteren, USB-kablet eller systemet, mens det er tilsluttet til et strømstik, i tordenvejr. Undgå at bruge andre strømkilder end den medfølgende AC-adapter (eller en godkendt erstatning). Før du tilslutter et kabel, skal du sikre dig, at systemets stik (såsom USB-stikket) og AC-adapteren eller USB-kablets stik er rene. Hvis de ikke er det, skal du aftørre dem med en tør og blød klud. Når systemet ikke skal bruges i længere tid ad gangen, eller når du rengør systemet, skal du frakoble strømledningen og andre kabler. Undgå at beskadige AC-adapteren eller strømledningen. Undgå at modificere AC-adapteren eller strømledningen. Undgå at vikle strømledningen eller USB-kablet rundt om PS Vita-systemet eller rundt om AC-adapteren. Undgå at placere AC-adapteren eller strømledningen i nærheden af en varmekilde eller lade dem blive varme. Undgå at trække i strømledningen. Tag fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten, når strømledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Undgå at træde på strømledningen eller trykke den sammen, især ved stik og udgange på systemet.

7 Undgå at bruge PS Vita-systemet eller AC-adapteren, når de er dækket af stof eller ligger i deres æsker. Der kan opbygges varme, som kan starte en brand eller beskadige systemet. Strømledningen må ikke tilsluttes en spændingstransformator eller vekselretter. Hvis strømledningen tilsluttes til en spændingstransformator til udlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der dannes varme i AC-adapteren og ske forbrændinger eller funktionsfejl. Brug et strømstik, der er let at komme til, så strømledningen kan frakobles hurtigt, hvis der bliver behov for det. Vægstikket skal sidde i nærheden af udstyret og være let tilgængeligt. Skærm Skærmen (berøringsskærmen) er fremstillet af glas og kan revne, hvis den udsættes for stor kraft. Sørg for at holde lyset i rummet så lyst og så langt væk fra skærmen som muligt. Undlad at trykke hårdt med fingeren på skærmen. Undlad også at skrabe eller kradse på skærmen med hårde genstande, såsom metal, eller spidse genstande (såsom en blyant eller en fingernegl). Ellers risikerer du at beskadige eller ødelægge skærmen. Længerevarende kontakt med vand eller støv kan beskadige skærmen og forkorte dens levetid. Sorte (mørke) pixler og vedvarende oplyste pixler kan dukke op forskellige steder på skærmen. Det er helt normalt i forbindelse med skærme og ikke et tegn på systemfejl. Skærme fremstilles med meget præcis teknologi, men et meget lille antal mørke pixler eller vedvarende oplyste pixler kan være synlige på hver skærm. Et forvrænget billede kan også blive hængende på skærmen i adskillige sekunder efter, at der er blevet slukket for systemet. Hvis skærmen udsættes for direkte sollys, kan den blive ødelagt. Vær forsigtig, når du bruger systemet udendørs eller i nærheden af vinduer. Når systemet bruges i et koldt miljø, kan der muligvis ses skygger på grafikken, eller skærmen kan virke mørkere end normalt. Dette er ikke en funktionsfejl, og skærmen vender tilbage til normal tilstand, når temperaturen stiger. Undgå at lade stillbilleder blive stående på skærmen i længere tid, da dette kan medføre, at der ses et svagt billede på skærmen permanent. Venstre pind / Højre pind Pindene kan ikke fjernes. Hvis du forsøger at fjerne dem, risikerer du at skade dig selv eller systemet. Pindene kan ikke betjenes med tryk. Hvis du trykker for hårdt på dem, risikerer du at beskadige dem. Brug af Wi-Fi-adgangspunkter Når du tilslutter til internettet med Wi-Fi-funktionen, finder systemet automatisk adgangspunkter i nærheden. Listen over registrerede enheder kan også omfatte adgangspunkter, du ikke har tilladelse til at bruge. Du må kun tilslutte til personlige adgangspunkter, som du har tilladelse til at bruge, eller adgangspunkter, der er tilgængelige via en kommerciel Wi-Fi-tjeneste. Brugeren skal selv afholde alle udgifter forbundet med Wi-Fi-adgang. DK 7

8 Forholdsregler for datakommunikation (kun PCH-1104) Yderligere afgifter kan blive opkrævet, afhængigt af din kontrakt med din mobiludbyder. Særligt forbrugsafregnede abonnementer eller brug af dataroaming-tjenester kan give uventet høje afgifter. Før du overfører data over et mobilnetværk med PS Vita-systemet, skal du sørge for at kontrollere dine betalingsbetingelser og systemets indstillinger. Kontakt din mobiludbyder for at få yderligere oplysninger. GPS-funktion (kun PCH-1104) GPS er et system, der lader dig finde din position via USA s satellitnavigationssystem. Tip! Når du bruger GPS-funktionen i andre lande, skal du overholde reglementerne i det land eller område, systemet bruges i. Undlad at bruge navigationsenheden til fly, skibe eller til bjergklatring. Det kan forårsage en ulykke, eftersom systemet muligvis ikke vil kunne fastslå din position på grund af målingsfejl, eller fordi batteriet løber tør. Positionering Udfør positionering (udregning af din position) på så tomme og åbne steder som muligt med få bygninger eller andre ting, der kan blokere for radiobølger. Positionering kan tage adskillige minutter, første gang du bruger GPS-funktionen, eller hvis der er gået lang tid, siden du sidst foretog positionering. Hvis du ikke kan modtage radiobølger fra GPS-satellitten eller ikke kan udføre positionering i flere minutter, skal du bevæge dig til et andet sted og prøve igen. Tip! I følgende tilfælde vil du muligvis ikke kunne modtage radiobølger fra GPS-satellitten, eller positioneringsresultaterne kan være fejlagtige. Indenfor, under jorden eller nede i en tunnel I nærheden af en høj bygning Når der er genstande rundt omkring PS Vita-systemet, eller PS Vita-systemet ligger i en taske eller et etui. I tætbeboede områder eller på gader med mange høje bygninger I områder med tæt træbevoksning I nærheden af højspændingskabler I dårligt vejr Positioneringspræcision kan forværres, præcise resultater vil måske ikke blive vist, eller der kan opstå fejl i positioneringsinformation afhængigt af det tidspunkt eller de omgivelser, hvor positioneringen blev udført. Regionskode PlayStation Vita-formateret software har regionskoder for hver region, systemet sælges i. På dette system kan du bruge software til følgende regioner: Forældrekontrol PS Vita-systemet tilbyder forældre og værger mulighed for at begrænse det indhold, børn og teenagere får adgang til, og de funktioner, de kan bruge. Se online-brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om forældrekontrol. 8

9 Lagrede data Undgå at bruge hukommelseskort til PlayStation Vita-systemet eller PlayStation Vita-kortet på følgende måder, eftersom det kan medføre tab eller ødelæggelse af data: Fjernelse af PS Vita-kortet eller slukke for PS Vita-systemet, mens det gemmer eller indlæser data. Fjernelse af hukommelseskortet, mens der er tændt for PS Vita-systemet. Brug på steder, der er udsat for statisk elektricitet eller elektriske forstyrrelser. Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer software og data. Sony Computer Entertainment Inc. og datterselskaber samt associerede selskaber påtager sig intet ansvar for eventuel skade eller personskade, der skyldes tab eller ødelæggelse af software eller data. Etui og beskyttelse Når systemet bliver opbevaret i dets etui eller på anden vis er dækket til, skal du enten slukke for strømmen eller sætte systemet i standby-tilstand. Hvis du bruger systemet, mens det er i etuiet eller tildækket, kan der opbygges varme, som kan beskadige systemet. Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad Brug PS Vita-systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet skilles ad, bortfalder garantien. Der er desuden risiko for brand, elektrisk stød eller fejlfunktion. Brug i andre lande Afhængigt af det aktuelle land eller område kan der være begrænsninger for brug af bestemte typer radiobølger. I nogle tilfælde kan brug af PS Vita-systemet muligvis medføre bøde eller anden straf. Når der opbygges kondens Hvis PS Vita-systemet bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der opstå kondens inde i systemet, som kan få det til ikke at fungere korrekt. Såfremt dette sker, skal du slukke for systemet og trække stikket ud. Undlad at bruge PS Vita-systemet, indtil fugten fordamper (dette kan tage adskillige timer). Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante kundeserviceafdeling for PS Vita, som du kan se i alle instruktionsvejledninger til PS Vita-formateret software. Pleje og rengøring af ydre overflader Af sikkerhedshensyn skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og fjerne eventuelle andre ledninger, før systemet rengøres. Rengøring af den ydre overflade, skærmen og kameraområdet. Aftør forsigtigt med en blød klud. Undlad at bruge opløsningsmidler eller andre kemikalier til rengøring af den ydre overflade, skærmen og kameraområdet. Undgå at aftørre systemet med en kemikaliebehandlet klud. DK 9

10 Rengøring af stik Sørg for, at der ikke samler sig støv eller skidt omkring PS Vita-systemets stik, AC-adapteren, USB-kablets stik eller tilbehørets stik. Beskidte stik kan forhindre signaler i at blive sendt eller modtaget ordentligt og kan forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis hovedtelefonstikket er beskidt, kan du opleve lydforstyrrelser. Rengør alle stik ved at tørre dem af med en tør, blød klud. Kontakt med andre genstande Følg disse forholdsregler, så PS Vita-systemets overflade ikke bliver misfarvet eller beskadiget: Sørg for, at systemet ikke forbliver i direkte kontakt med gummi- eller vinylprodukter i længere tid ad gangen. Batteriets levetid Det indbyggede batteri har en begrænset levetid. Batteritiden formindskes ved gentaget brug og alder. Tip! Batterilevetiden varierer afhængigt af, hvordan batteriet opbevares, og af brugsbetingelserne, deriblandt længerevarende miljøfaktorer, såsom temperatur. 10

11 Før du bortskaffer eller videregiver dit PS Vita-system Før du bortskaffer eller videregiver dit PS Vita-system til en tredjepart, skal du deaktivere systemet og slette alle data på det. Det vil sikre dig mod uautoriseret adgang til eller brug af dine betalingskortoplysninger eller andre personlige oplysninger. PS Vita-systemet og dets dele er fremstillet af metal og plastik. Når du bortskaffer systemet, skal du følge lokale reglementer for korrekt bortskaffelse af sådanne materialer. 1 Sikkerhedskopiér dine data Du kan sikkerhedskopiere dine PS Vita-systemdata til et PS3 -system eller en computer med (Indholdsadministrator). Sikkerhedskopiér dine data efter behov. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om at sikkerhedskopiere data. Tip! Du kan gendanne sikkerhedskopierede data på et nyt PS Vita-system med (Indholdsadministrator). 2 Deaktivér systemet Systemet kan ikke deaktiveres, når det er givet væk eller bortskaffet. Antallet af PS Vita-systemer, der kan aktiveres på samme PlayStation Network-konto, er begrænset, så deaktivér systemet, før du bortskaffer det. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om systemaktivering. Du kan deaktivere hver enkelt indholdskategori ved at gå til (Indstillinger) [Start] [PlayStation(R)Network] [Systemaktivering] og trykke på indholdskategorierne. 3 Gendan PS Vita-systemet Gendan PS Vita-systemindstillingerne til deres standardværdier, og slet alle dataene i systemhukommelsen. Hvis du ikke gendanner PS Vita-systemet, vil en tredjepart kunne få adgang til og bruge dine personlige oplysninger og dit betalingskortnummer. Tryk på (Indstillinger) [Start] [Format] (Gendan PS Vita-systemet), og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre operationen. Bemærk Du må aldrig fjerne skruer eller batteriet fra systemet. Hvis du roder med systemet, vil du bryde garantien og risikere, at du ikke kan modtage service fra SCEE. Se venligst den garanti, der følger med PS Vita-pakken, for at få de fulde oplysninger. DK 11

12 12 Hvis du ser et af symbolerne på et af vores elektriske produkter, batterier eller indpakninger, indikerer det, at det pågældende elektriske produkt eller batteri ikke må bortskaffes som husholdningsaffald i Europa. For at sikre korrekt affaldshåndtering af produktet eller batteriet bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale regler og love for bortskaffelse af elektrisk udstyr/batterier. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektrisk affald. Dette symbol kan optræde på batterier sammen med andre kemiske symboler. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) vises, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller mere end 0,004 % bly. Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektrisk affald.

13 Specifikationer Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Afhængigt af den anvendte softwareversion skal systemet muligvis betjenes anderledes end beskrevet i denne instruktionsvejledning. PlayStation Vita-system Skærm Bagside-touchpad Kameraer Lyd Sensorer 5 tommer / 12,7 cm (16:9), 960 x 544, OLED, kapacitativ multitouchberøringsskærm Cirka farver vist Kapacitativ multi-touchpad Frontkamera, bagkamera Maksimal opløsning: 640 x 480 (VGA) Indbyggede stereohøjttalere Indbygget mikrofon Bevægelsesfølsomt system med seks akser (gyroskop med tre akser, accelerometer med tre akser), elektronisk kompas med tre akser Hovedporte og stik Strømkilde Maksimalt strømforbrug Ydre dimensioner Vægt Temperatur i brugsomgivelser Port til PS Vita-kort Port til hukommelseskort Port til SIM-kort (kun PCH-1104) Multi-udgang Headset-stik Port til tilbehør Batteri: Type Indbygget genopladeligt litium-ion-batteri Energi DC 3,7 V, 2210 mah AC-adapter DC 5,0 V Cirka 6 W (under opladning) Cirka 182,0 x 18,6 x 83,5 mm (bredde x højde x dybde) (inkluderer ikke det største fremspring) PCH-1004: Cirka 260 g PCH-1104: Cirka 279 g 5-35 grader DK Positionering Indbygget GPS (kun PCH-1104) Understøtter Wi-Fi-placeringstjenester 13

14 Netværksfunktioner Estimat for batterivarighed Mobilnetværk (kun PCH-1104) Transportabelt modem (dataoverførsel) HSPDA/HSUPA GSM/GPRS/EDGE Spil *1*2 Filmafspilning *1 Cirka 3-5 timer Cirka 5 timer Wi-Fi Understøttelse af IEEE b/g/n* Musikafspilning *1*3 Cirka 9 timer Bluetooth Bluetooth 2.1+EDR-kompatibel * n understøttes kun i 1 x 1-konfiguration AC-adapter Input AC V, 50/60 Hz Output DC 5 V, 1500 ma (1,5 A) Ydre dimensioner Vægt Cirka 45 x 22 x 68 mm (bredde x højde x dybde) (inkluderer ikke det største fremspring) Cirka 51 g *1 Når systemets lysstyrke er sat til standardindstillingen, Bluetooth -funktionen ikke bruges, og der bruges hovedtelefoner. *2 Når netværksfunktionen ikke bruges. *3 Når systemet er sat i standby-tilstand, mens der afspilles musik. Tip! Batterilevetid kan variere afhængigt af skærmens lysstyrke, hvordan netværksfunktioner (mobilnetværk/wi-fi/bluetooth ) bruges og den type indhold, der afspilles. Systemsoftware Brugen af systemsoftwaren, der følger med dette produkt, er underlagt obligatoriske licensbetingelser. Gå til for at få yderligere oplysninger. Estimat for batteriopladningstid* Opladning med AC-adapteren Cirka 2 timer og 40 minutter * Ved opladning af et helt afladet batteri. 14

15 Copyright og varemærker, PlayStation og er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc., LIVEAREA og PS3 er varemærker tilhørende samme firma. SONY og Corporation. er registrerede varemærker tilhørende Sony The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. DK 3G/Wi-Fi model is powered by Qualcomm. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 15

16 Brugervejledning Hvis du vil læse brugervejledningen, skal du trykke på [Brugervejledning] på (Indstillinger) LiveArea -skærmen. En internetforbindelse er påkrævet for at læsebrugervejledningen. Du kan også læse brugervejledningen på en pc ved at gå til følgende webside: eu.playstation.com/psvita/support/manuals/ Kundeservice-webside eu.playstation.com/psvita/support/ Gå til kundeservice-websiden for at få yderligere oplysninger om brug af dit PS Vita-system og svar på tekniske spørgsmål. Systemopdateringswebside eu.playstation.com/psvita/support/system-software/ Gå til systemopdateringswebsiden for at få oplysninger om software-opdateringer til PS Vita-systemet Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Sikkerhedsvejledning PCH-2016

Sikkerhedsvejledning PCH-2016 DK Sikkerhedsvejledning PCH-2016 7027109 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) PlayStation Move bevægelses-controller Instruktionsmanual DK CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Sikkerhedsvejledning VTE-1016

Sikkerhedsvejledning VTE-1016 DK Sikkerhedsvejledning VTE-1016 7025704 ADVARSEL! Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Udstyret er testet og overholder de

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E 7028423 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset MIC MUTING-knap Status-indikator POWER-knap VOL + knap VOL - knap Telefonknap Mikrofon Øreclip Højttaler RESET-knap USB-udgang Opladningsstation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080

Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080 Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080 7018062 Forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual grundigt, før du bruger produktet. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

PlayStation Move-bevægelsescontroller. Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E

PlayStation Move-bevægelsescontroller. Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E PlayStation Move-bevægelsescontroller Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E 7028432 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0. Instruktionsvejledning CECHYA-0083

Trådløst stereo-headset 2.0. Instruktionsvejledning CECHYA-0083 Trådløst stereo-headset 2.0 Instruktionsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E 3D-display Instruktionsmanual CECH-ZED1E ADVARSEL ˎˎLad være med at åbne kabinettet, da det kan resultere i elektrisk stød. Overlad vedligeholdelse til kvalificerede teknikere. ˎˎDette udstyr er blevet

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtig startguide Dansk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Systemets bagside AC IN-port HDMI

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A DK DK Sikkerhedsvejledning CUH-1004A 7023118 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide Dansk CUH-7016B 7028619 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere