Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual"

Transkript

1 ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual :56:48

2 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler, der vises nedenfor. De har følgende betydning: Se venligst brugsanvisningen Advarsel (der henvises til brugsanvisningen). Læs venligst sikkerhedshenvisningerne i den vedlagte brugsanvisning. Opbevares ved Udløbsdato Må kun anvendes én gang Steriliseret ved hjælp af bestråling Fabrikant Katalognummer Lotnummer IVD 0088 Til in vitro diagnostisk brug Blodsukkerapparat: Dette produkt overholder direktivet om medicinsk udstyr til in vitro diagnostik 98/79/EF. Fingerprikker og lancetter: Disse produkter overholder direktivet om medicinske produkter 93/42/EØF. CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:49

3 Forklaringer af andre symboler findes i brugermanualerne/indlæggene, der følger med bestanddelene. Seneste opdatering: CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:49

4 Anvendelsesområde Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat Apparat til kvantitativ bestemmelse af blodsukkerværdier i frisk kapillærblod ved hjælp af Accu-Chek Compact teststrimler. Egnet til hjemmemåling. Apparatet kan både anvendes af diabetikere til måling af deres blodsukker og til blodsukkermålinger udført af sundhedspersonale Sundhedspersonale skal være opmærksom på instruktionerne i kapitel 10, Måling af blodsukker på flere patienter En hvilken som helst genstand, der kommer i berøring med humant blod, udgør en potentiel infektionskilde (se: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005). 4 Anvendelsesområde CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:49

5 Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker Fingerprikker med indstillelig indstiksdybde til aftapning af kapillær blod fra fingerblommen eller øreflippen og hvis der anvendes en speciel ASTkappe også fra alternative legemsdele som f.eks. håndballen. Fingerprikkeren er kun beregnet til hjemmemåling. På grund af infektionsfare må den ikke anvendes til udtagning af blod fra forskellige personer. Anvendelsesområde 5 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:50

6 Om denne brugermanual Læs hele denne brugermanual grundigt igennem, inden du udfører en blodsukkermåling første gang. Såfremt du har spørgsmål, bedes du venligst kontakte vores lokale kunde- og servicecenter (se kapitel 17). Denne brugermanual hjælper dig med at lære dit apparat og fingerprikkeren at kende skridt for skridt. Den indeholder alle de informationer, du har brug for mht. betjening og pleje af apparat og fingerprikker samt afhjælpning af fejl. For at sikre, at apparatet og fingerprikkeren fungerer optimalt, er det vigtigt, at du nøje følger de beskrevne fremgangsmåder for betjening og overholder visse andre retningslinjer. Apparatet og fingerprikkeren er præcisionsinstrumenter, hvis præcisionsdygtighed kan forringes, hvis de anvendes forkert. Brugermanualen indeholder tre symboler, der gør opmærksom på vigtige informationer. Læs disse punkter særligt omhyggeligt. Dette symbol angiver, at der kan være risiko for at komme til skade eller fare for egen eller andres sundhed. i Dette symbol gør opmærksom på handlinger, der kan føre til beskadigelse af apparatet eller fingerprikkeren. Dette symbol gør opmærksom på vigtige informationer. 6 Om denne brugermanual CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:50

7 Der findes også andre symboler, der har følgende betydning: Med dette symbol opfordres du til at gøre noget som f.eks. tænde for apparatet. Dette symbol kendetegner en liste. Dette symbol kendetegner en liste i en liste. Vi anbefaler, at du starter med at gøre dig fortrolig med apparatet og fingerprikkeren (se kapitel 1.1 og 1.2). Gå alle de trin igennem, der er beskrevet i nærværende brugermanual og prøv at øve håndteringen med apparatet og fingerprikkeren. Om denne brugermanual 7 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:50

8 Indhold 1 Indledning Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat - oversigt Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker oversigt De vigtigste egenskaber Displayvisninger Indledende trin inden måling Kontrol af indhold Kontrol af måleenhed Typeplade Displaytjek Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle Teststrimmeltromlens brugsperiode Angivelse af resterende antal teststrimler Indstillinger Ændring af indstillinger almindelige regler Tænding af apparatet Indstilling af lydsignal eller akustisk funktion Indstilling af displayets lysstyrke Indstilling af årstal Indstilling af klokkeslæts- og datoformat Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Indstilling af alarmfunktion Indstilling af hypo-advarsel Indhold CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:50

9 4 Måling af blodsukker Klargøring til måling af blodsukker Klargøring af fingerprikkeren Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet Isætning af lancet Måling af blodsukker Tænding af apparatet Udtagning af blodprøve Opsugning af blod med teststrimlen Udskydning af teststrimlen Udskydning af den brugte lancet Symboler du har set forinden, under eller efter målingen og hvad de betyder Markering af særlige måleresultater Fortolkning af resultaterne Måleområde Utroværdige resultater mulige fejlårsager Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog Hukommelse Hentning af resultater fra hukommelsen Gennemsnit, højeste værdi og laveste værdi for i hhv. 7, 14 og 30 dage Overførsel af måleresultater til en PC, håndholdt computer eller et specielt evalueringssystem Indhold 9 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:50

10 6 Akustisk funktion Lydsignaler når apparatet tændes Lydsignaler under målingen Visning af resultatet efter en måling Visning af resultater og gennemsnitlige værdier fra hukommelsen Visning af advarsler og fejlmeldinger Kontrol af apparatet Hvad du har brug for Udførelse af en funktionskontrol Mulige årsager til fejl under udførelse af funktionskontroller Rengøring af apparatet og fingerprikkeren Rengøring af apparatet Rengøring af fingerprikkeren Udskiftning af batterierne Måling af blodsukker på flere patienter Vejledning til sundhedspersonale Udskiftning af fingerprikker med blænder Måling af blodsukker Desinficering af apparatet Egnede desinfektionsmidler Indhold CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:51

11 11 Vilkår for måling og opbevaring Temperaturområde Lysvilkår Luftfugtighed Fejlkilder i omgivelserne Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding Symboler i displayet Enkelte symboler Kombinationer af symboler Symboler i det numeriske felt Forstyrrelser og fejlmeldinger årsager og afhjælpning Tekniske data Bortskaffelse af apparatet Systemets komponenter Patenter Lokalt kunde- og servicecenter Oplysninger og reparation Adresser Alfabetisk stikordsregister Indhold 11 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:51

12 1 Indledning Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet. Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af forskellige tidszoner (se kapitel 3). 1.1 Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat oversigt Forside Nederste kant på teststrimlen hvor blodet suges op 12 Indledning CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:51

13 1 Display S-knap Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne. Indhak til sammenkobling af fingerprikker Måleknap Betjen kun denne knap, hvis du vil måle blodsukkeret eller gennemføre en funktionskontrol eller ønsker at slukke for apparatet. Træk knappen nedad mod dækslet til tromlerummet. Knappen vipper, og apparatet tændes. Denne træk- og vip-mekanisme forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet. Tromlerum Tromleudløserknap Målestrimmelport Målevindue Teststrimmel Teststrimmelbeholder Dæksel til tromlerum* M-knap Denne knap anvendes til at se måleresultater, der er gemt i apparatets hukommelse. * fås som reservedel Indledning 13 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:51

14 Bagside Dæksel til batterirum* Infrarødt øje til overførsel af måleværdier til f.eks. en PC Batterier: type AAA, LR 03, AM 4, Micro Batterirum Typeplade Tjekvindue (viser, hvor mange strimler der er tilbage) Fingerprikker* Skydeknap til frakobling af fingerprikker * fås som reservedel 14 Indledning CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:52

15 1 1.2 Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker oversigt D C u B A v w z x y u Multifunktionsknap Multifunktionsknappen anvendes til at lade, udløse og udskyde lancetten. v Vindue, der viser indstillet indstiksdybde w Lancetholder x Lancet y Beskyttelseshætte på lancet Indledning z Lancetåbning A Hætte B Comfort ring til indstilling af indstiksdybde (dybden indstilles ved at dreje på hætten) C Positioneringshak D Positioneringsstreg 15 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:52

16 1.3 De vigtigste egenskaber Sammenkoblet fingerprikker Ved leveringen er Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren sammenkoblet med apparatet. Du kan lade den blive siddende på apparatet eller du kan tage den af, hvis du foretrækker det. Teststrimmeltromle i stedet for løse teststrimler Du behøver slet ikke røre ved teststrimlen, men skal blot sætte en tromle med 17 teststrimler i apparatet. Let at betjene Tænd apparatet, tilfør blod, læs resultatet og tryk på knappen for at udskyde strimlen. Automatisk kodning Hver enkelt teststrimmeltromle er forsynet med en stregkode. Ved isætning af en ny tromle kodes apparatet automatisk og modtager således alle informationer om teststrimlerne. Visning af resterende antal teststrimler Hver gang du tænder for det slukkede apparat, vises det resterende antal teststrimler i tromlen. 16 Indledning CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:52

17 1 Sikkerhed Apparatet checker hver enkelt teststrimmel. Hvis det identificerer en defekt strimmel, giver det besked, inden der tilføres blod. Kontrol af blodmængde Apparatet kan registrere, når der er påført tilstrækkeligt blod (ca. 1,5 µl (1 mikroliter = 1 tusindedel af en milliliter)). Først herefter begynder det at måle. Hvis målingen ikke starter, kan du påføre mere blod. Alarmfunktion Apparatet kan påminde dig om, at det er tid til at foretage måling. Du kan indstille en akustisk alarm til at give dig en påmindelse på tre forskellige tidspunkter. Advarsel om mulig hypoglykæmi Der er mulighed for at indstille en hypoglykæmigrænseværdi (hypotærskel), der advarer dig, hvis det målte resultat er usædvanligt lavt. Hvis et resultat er under det indstillede niveau, gør et symbol i displayet og et akustisk signal (forudsat det er tilkoblet) dig opmærksom på, at du bør kontrollere resultatet omhyggeligt for at se, om du er ved at få hypoglykæmi (også kaldet hypo/for lavt blodsukker). Overførsel af data til en computer Apparatet er udstyret med et infrarødt øje, der giver dig mulighed for at overføre resultaterne til en computer med den nødvendige software hertil. Indledning 17 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:52

18 Akustisk funktion Akustisk funktion er beregnet til personer med synshandicap. Når akustisk funktion er tilsluttet, guider apparatet brugeren igennem blodsukkermålingen ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den meddeler også resultatet som en række bip. Læs mere herom i kapitel 6. Personer med synshandicap skal bruge en seende til at instruere dem i brugen af apparatet og hjælpe dem med alle trinene i betjeningen heraf. Personer med synshandicap må ikke udføre blodsukkermåling uden hjælp fra en seende. 18 Indledning CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:53

19 1 1.4 Displayvisninger Igennem hele brugermanualen vil du se eksempler på, hvordan displayet ser ud. Elementer, der blinker, er vist med en aura omkring. Eksempel: Du har tændt apparatet for at udføre en blodsukkermåling. I displayet ser du klokkeslæt, dato, teststrimmelsymbol og bloddråbesymbol. Teststrimmelsymbolet og bloddråbesymbolet blinker. De klokkeslæt, datoer og blodsukkerværdier, der er vist i displayet, er udelukkende ment som eksempler. De er ikke nødvendigvis de samme som dem, der vises på dit blodsukkerapparat. Det apparat, der er vist på billedet, viser blodsukkerværdier i mmol/l (se kapitel 2.2) og er indstillet til 24-timers-format (se kapitel 3.6). Dit apparat kan være indstillet til at vise blodsukkerværdier i mg/dl og/eller være indstillet til 12-timers-format. Indledning 19 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:53

20 2 Indledende trin inden måling 2.1 Kontrol af indhold Kontroller, at startsættet er komplet. Pakkens indhold er vist uden på kassen. Hvis der mangler noget, bedes du venligst kontakte vores lokale kundeog servicecenter. Se adresselisten bagest i denne brugermanual. 2.2 Kontrol af måleenhed Blodsukkerværdierne måles i to forskellige enheder (mmol/l eller mg/dl). Derfor sælger Roche to forskellige udgaver af samme apparat. Spørg din diabetesbehandler, hvis du ikke ved, hvilken enhed der er den rigtige. Kontrollér, at dit apparat viser den enhed, du er vant til. Enheden kontrolleres vha. typeskiltet og displayvinduet (se nedenfor). Bemærk Den enhed, der vises på dit apparat, kan ikke ændres. Hvis det er den forkerte enhed, der er trykt på typepladen, skal du kontakte din forhandler eller apoteket. Anvendelsen af den forkerte enhed kan medføre, at de målte værdier tolkes forkert. 20 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:53

21 Typeplade I Danmark anvendes mmol/l. Typepladen på bagsiden af apparatet viser, hvilken enhed dit apparat anvender Displaytjek Du kan kontrollere den måleenhed, som dit apparat viser, med et displaytjek. Tryk på M-knappen og hold den nede. Apparatet tændes automatisk. Så længe M-knappen holdes nede, ses først displaytjekskærmen. mmol/l apparat eller mg/dl apparat Nederst til højre vises enheden. Indledende trin inden måling 21 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:53

22 Hvis du bliver ved med at holde M-knappen nede, ses følgende display efter ca. 2 sekunder. mmol/l apparat mg/dl apparat eller Så snart M-knappen slippes, er du inde i hukommelsen. Hvis der endnu ikke er gemt resultater i hukommelsen, vises der tre streger. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet. 22 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:53

23 2 NB i i i Hvis ekstra linjer fremkommer under displaytesten eller dele af det numeriske display eller symbolet mangler, bedes du kontakte vores lokale kunde- og servicecenter. Er det numeriske display 88.8 (mmol/l meter) eller 888 (mg/dl meter) påvirket, viser apparatet ikke testresultaterne korrekt. Apparatet slukkes automatisk efter 60 sekunder, også hvis M- tasten fortsat holdes nede. Du kan til enhver tid foretage en displaytest. Hvis der allerede er gemt resultater i hukommelsen, vises det senest gemte resultat, når M-knappen slippes. Indledende trin inden måling 23 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:54

24 2.3 Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle I et nyt, ubrugt apparat sidder der en tom tromle (en tom tromle uden etiket), som skal tages ud og erstattes af en teststrimmeltromle. Læs pakningsindlægget til teststrimmeltromlen. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt. Vent til motoren stopper. Til venstre for fingerprikkeren findes på undersiden af apparatet en fordybning. Den øverste del af denne fordybning hører til dækslet til tromlerummet. Dæksel til tromlerum Fordybning 24 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:54

25 2 Placér tommelfingeren i denne fordybning og løft dækslet til tromlerummet. Uanset om der sidder en teststrimmeltromle i apparatet eller ej: Trykkes på den røde tromleudløserknap. Indledende trin inden måling 25 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:54

26 Den tap, der holder teststrimmeltromlen på plads, klikker tilbage. Hvis der er en teststrimmeltromle i apparatet: Tippes apparatet fremover. Teststrimmeltromlen falder ud. 26 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:55

27 2 Isæt en ny teststrimmeltromle i apparatet. På billedet kan du se, hvordan den skal vende (de to rækker med stregkode skal være tættest på displayvinduet). Luk dækslet til tromlerummet og tryk til det klikker på plads. Der høres et tydeligt KLIK. Apparatet tænder, og tromlen drejer rundt, indtil den første teststrimmel er i korrekt position. Samtidig læser apparatet stregkoden, som indeholder alle informationer om teststrimlerne. Herefter slukker apparatet. Indledende trin inden måling 27 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:55

28 Der fremkommer en prik i det lille tjekvindue på apparatets bagside. Hermed tilkendegives, at der lige er isat en teststrimmeltromle. Når der udføres en blodsukkermåling, tæller apparatet det antal teststimler, der er brugt. Antallet af strimler, der er tilbage, vises i kontrolvinduet. Hvis alle teststrimlerne er opbrugt, fremkommer der igen en prik i tjekvinduet. Isæt en ny teststrimmel-tromle. 28 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:56

29 2 Hvis der ikke isættes en ny teststrimmeltromle, vises følgende meddelelse på displayet, næste gang apparatet tændes: End og tromlesymbolet står og blinker for at gøre opmærksom på, at teststrimmeltromlen er tom. NB Brug kun teststrimler, der endnu ikke er udløbet. Teststrimler, der er udløbet, kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og dermed medføre alvorlige bivirkninger. Udløbsdatoen ses på pakningen og på den aftagelige etiket på tromlebeholderen ved siden af symbolet. Indledende trin inden måling 29 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:56

30 Nye teststrimmeltromler, hvis aluminiumsfolie er ødelagt, må ikke anvendes. Hvis du anvender en beskadiget tromle, kan du få ukorrekte blodsukkerværdier. Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og dermed medføre bivirkninger. Dækslet til tromlerummet må kun åbnes, når apparatet er slukket, og motoren ikke er i gang. Hvis dækslet til tromlerummet åbnes, mens apparatet er tændt, kan det medføre skade på apparatet. i i Teststrimmeltromlen skal behandles med forsigtighed. Du må kun tage en teststrimmeltromle ud af dens beholder, hvis du har til hensigt at bruge den. Beholderen beskytter aluminiumsfolien på tromlen mod beskadigelse. På beholderen til teststrimmeltromlen sidder der en etiket, hvis venstre del kan trækkes af. Her findes koncentrationstabellen til Accu-Chek Compact Autocontrol kontrolvæskerne. De anførte kontrolværdier gælder kun for de teststrimler, der er i denne teststrimmelbeholder. Du har brug for denne tabel til at tjekke dit apparat (se kapitel 7). Du kan for eksempel sætte etiketten i din notesbog eller diabetesdagbog. Når du udfører en kvalitetskontrol skal du altid kontrollere, at den aftagelige etiket med kontrolgrænserne hører til den teststrimmeltromle, der sidder i apparatet. 30 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:56

31 2 i Hvis du sætter en delvist brugt tromle i apparatet, drejer apparatet tromlen, til prikken ses i kontrolvinduet på bagsiden. Hvis du herefter tænder for apparatet til en måling og du har indsat den samme tromle igen, som du har fjernet forinden: Så drejer apparatet straks tromlen hen til det første kammer, der indeholder en teststrimmel, og skubber teststrimlen ud.... du har opbrugt den tidligere tromle eller har erstattet en delvist brugt tromle med en anden delvist brugt tromle: Så kan det være, at apparatet søger alle kamrene, til det finder det første, der indeholder en teststrimmel. Jo færre teststrimler tromlen indeholder, jo længere tid tager det. Hvis apparatet straks drejer tromlen hen til en af de sidste kamre (det erkendes på lyden fra den motor, der drejer tromlen), kan tromlen godt have teststrimler for enden, selv om apparatet registrerer den som tom. Du kan stadigvæk bruge teststrimlerne ved at stikke tromlen ind igen. Indledende trin inden måling 31 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:56

32 i i i i Hvis der sættes en delvist brugt teststrimmeltromle i, kan apparatet ikke beregne brugsperioden for denne tromle. Næste gang der gennemføres en test, fremkommer tromlesymbolet og det blinkende flaskesymbol i displayet for at gøre opmærksom herpå (se kapitel 2.3.1). Anvend kun Accu-Chek Compact teststrimmeltromler. Der må ikke anvendes andre teststrimler til udførelse af målinger på Accu-Chek Compact Plus apparatet. Hvis der sættes en anden teststrimmeltromle i, fremkommer fejlmeldingen E22 (se kapitel 12.2). Sørg for, at dækslet til tromlerummet er lukket helt til. Hvis det ikke er ordentligt lukket, tænder apparatet ikke, når du trykker på måleknappen. I dette tilfælde lyser kun displaytesten kort. Brugte teststrimler kan bortskaffes med den almindelige dagrenovation. 32 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:57

33 Teststrimmeltromlens brugsperiode Når der isættes en ny tromle, begynder apparatet at tælle det antal dage, tromlen har siddet i apparatet. Hver tromle skal være opbrugt inden for en brugsperiode på 90 dage. Hvis en tromle har siddet i apparatet i 90 dage, er dens brugsperiode udløbet. Næste gang apparatet tændes for at udføre en blodsukkermåling, fremkommer tromlesymbolet, flaskesymbolet og ursymbolet for at gøre opmærksom herpå. Isæt en ny teststrimmeltromle. Bemærk Teststrimlerne i denne tromle må ikke anvendes. Disse teststrimler må kke anvendes, da de kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og dermed medføre alvorlige bivirkninger. Indledende trin inden måling 33 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:57

34 Apparatet er ikke i stand til at beregne brugsperioden på 90 dage, hvis en delvist brugt tromle tages ud af apparatet og sættes i igen, indstillet årstal, dato og klokkeslæt går tabt, når du skifter batterierne (se kapitel 9) og en delvist brugt tromle bliver i apparatet. I disse tilfælde kan apparatet ikke konstatere, hvornår tromlen blev isat, eller hvor længe en delvist brugt tromle allerede har siddet i apparatet. Hvis apparatet ikke kan udregne brugsperioden, og apparatet tændes for at udføre en måling, fremkommer følgende symboler i displayet: 34 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:57

35 2 Blinkende teststrimmel og blinkende dråbe angiver, at der nu kan påføres blod eller kontrolvæske Tromle angiver, at brugsperioden ikke kan beregnes Blinkende flaske beder om, at der udføres en kvalitetskontrol for kontrol af teststrimlerne Udfør en kvalitetskontrol (se kapitel 7). Hvis resultatet af kvalitetskontrollen ligger inden for det angivede koncentrationsområde, kan du godt bruge de resterende teststrimler i denne tromle. Befinder resultatet sig uden for området, skal du isætte en ny tromle. Når kvalitetskontrollen er gennemført, forsvinder flaskesymbolet fra displayet. Hvis du ikke udfører en kvalitetskontrol, vil det blinkende flaskesymbol fremkomme ved hver måling, indtil der isættes en ny tromle. Tromlesymbolet fortsætter med at blive vist ved hver måling for at gøre opmærksom på, at apparatet ikke kan beregne brugsperioden. Alle resultater gemmes med tromlesymbolet. Tromlesymbolet forsvinder først, når du sætter en ny tromle i. Indledende trin inden måling 35 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:57

36 2.3.2 Angivelse af resterende antal teststrimler Hver gang det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det resterende antal teststrimler i tromlen. Det resterende antal strimler fortsætter med at blive vist, så længe testknappen holdes nede. I dette eksempel er der stadigvæk 12 teststrimler i tromlen. Så snart måleknappen slippes, slukkes apparatet. NB i i Indeholder teststrimmeltromlen tre eller færre teststrimler efter en måling, blinker antallet, teststrimmelsymbolet og tromlesymbolet i displayvinduet. Trykker du kun let på måleknappen, når apparatet slukkes, vises antallet af resterende teststrimler kun kort eller slet ikke. 36 Indledende trin inden måling CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:58

37 2 i Har du ikke gennemført nogen måling siden det sidste tromleskift, ved apparatet ikke, hvor mange teststrimler der er i tromlen. Dette er f.eks. tilfældet, når du efter et tromleskift starter med at ændre indstillinger eller får vist resultater fra hukommelsen. Trykker du herefter på måleknappen for at slukke for apparatet, vises kun tre vandrette streger i stedet for antallet af resterende teststrimler. Først når du har gennemført en måling med den nyisatte tromle, viser apparatet antallet af resterende teststrimler hver gang du slukker apparatet med måleknappen. Indledende trin inden måling 37 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:58

38 3 Indstillinger Ved at ændre apparatets indstillinger får du mulighed for at koble lydsignalet eller akustisk funktion til eller fra, indstille lysstyrken for displayet til at vælge klokkeslæts- og datoformat, indstille årstal, klokkeslæt og dato samt aktivere alarmfunktion og hypo-advarsel. Signaltone: Er signaltonen tændt, hjælper den dig under blodsukkermålingen, da den indleder hvert skridt akustisk. Akustisk funktion: Når akustisk funktion er tilsluttet, guider apparatet dig igennem måleproceduren ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den meddeler også resultatet som en række bip. Alarmfunktion: Du kan indstille apparatet på en sådan måde, at det minder dig om, at du skal udføre en blodsukkermåling. Hypo-advarsel: Du kan indstille en personlig hypoadvarsel [dvs.: du kan indstille en personlig grænse]. Ligger resultatet under dette niveau, alarmerer apparatet dig og gør dig opmærksom på, at du muligvis styrer mod for lavt blodsukker (hypoglykæmi). Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet. Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af forskellige tidszoner. Du kan udføre blodsukkermålinger uden at justere indstillingerne. Alle indstillinger er standardindstillinger fra fabrikken (se næste side). 38 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:58

39 Når du tænder apparatet første gang, er følgende forudindstillet: Disse er fabriksstandarder, som du kan ændre. Lydsignal er tændt, akustisk funktion er slukket Displayets lysstyrke: middel Årstal: indeværende år, f.eks Klokkeslæts- og datoformat: 24-timer format; 24-timer format er forbundet med datoformatet dag-måned (DD-MM) Klokkeslæt: indeværende klokkeslæt baseret på centraleuropæisk tid Dato: indeværende dato baseret på centraleuropæisk tid Alarmfunktion slukket Hypo-advarsel slukket 3 NB i Skulle indstillingerne for år, klokkeslæt og dato være gået tabt som følge af et batteriskift (se kapitel 9) og du indstiller ikke disse igen, viser apparatet i forbindelse med en måling 0:00 som klokkeslæt og 0-00 som dato (både som 24-timer-format og som 12-timer-format). I hukommelsen gemmes resultaterne ikke med klokkeslæt og dato, men med deres hukommelsespladsnummer (se kapitel 5.2). Uden klokkeslæt og dato kan apparatet hverken beregne Indstillinger 39 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:58

40 gennemsnitsværdier eller laveste og højeste værdier (se kapitel 5.3). Overføres resultater uden klokkeslæt og dato f.eks. til en PC (se kapitel 5.4), kan disse herefter ikke vurderes statistisk eller kun meget indskrænket. i Hvis indstillingerne for år, klokkeslæt og dato er gået tabt i forbindelse med et batteriskift, viser apparatet følgende indstillinger: Årstal: fremstillingsår 20XX, f.eks klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har valgt. Dato: 1-01 som dag-måned (D-MM) eller måned-dag (M-DD), afhængigt af det klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har valgt. I de følgende kapitler finder du en beskrivelse af de almindelige regler mht. ændring af indstillinger, beskrivelser af individuelle indstillinger og hvordan de ændres. 40 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:58

41 Beskrivelser af de enkelte indstillinger og hvordan du kan ændre dem. 3 Lydsignal eller akustisk funktion Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarselr 3.1 Ændring af indstillinger almindelige regler Fremkommer i displayvinduet, (set = indstille på engelsk), betyder det, at apparatet er i indstillingsfunktionen og at du kan ændre disse. Indstillinger 41 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:59

42 Fremgangsmåden for ændring af indstillingerne er som følger: Indstillingerne har en fastlagt rækkefølge og vises efter hinanden, se billede på den foregående side. Tryk på S-knappen for at få adgang til indstillingsskærmen. Der fremføres ikke en teststrimmel. Tryk på M-knappen for at ændre den indstilling, der blinnker for tiden. Tal som f.eks. året tælles et opad. Hvis du trykker på tasten og holder den nede, tælles hurtigt opad. Fra det højeste, indstilbare tal kommer du automatisk til det laveste ved at trykke på M-knappen. I forbindelse med indstillinger, hvor der er flere valgmuligheder, f.eks. indstilling af lydsignalet, får du vist de forskellige valgmuligheder på skift ved at holde M-knappen nede. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling og gå videre til næste indstilling. Du kan når som helst ændre enhver indstillingerne. Tryk gentagne gange på S-knappen, indtil den indstilling, du ønsker at ændre, blinker i displayet. 42 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:59

43 Fra den sidste indstilling Hypo-advarsel springes tilbage til den første indstilling Lydsignal/akustisk funktion ved at trykke på S- knappen Du kan når som helst lukke indstillingsskærmen ved at trykke på måleknappen. Alle de indstillinger, du har foretaget indtil da, gemmes. 3 NB i Når du vil ændre apparatets indstillinger, skal du tænde apparatet med S-knappen. I stedet for tænder apparatet med måleknappen, og der sidder en teststrimmeltromle i apparatet, vil der blive fremført en teststrimmel. i i Hvis det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det resterende antal teststrimler i tromlen (se kapitel 2.3.2). Apparatet slukker automatisk efter ca. 60 sekunder, hvis du ikke trykker på en knap. Alle de indstillinger, du har bekræftet indtil da med S-knappen, bibeholdes. Indstillinger, der ikke er bekræftet med S-knappen, mistes, og den oprindelige indstilling bibeholdes. Indstillinger 43 CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:59

44 3.2 Tænding af apparatet Med apparatet slukket trykkes på S-knappen. Apparatet tændes, uden at der fremføres en teststrimmel. Efter displaytesten (se kapitel 2.2.2) blinker den aktuelle indstilling for signaltonen. 44 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :56:59

45 3.3 Indstilling af lydsignal eller akustisk funktion 3 Du er her Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Denne indstilling giver dig mulighed for at tænde og slukke for lydsignalet og aktivere den akustiske funktion. Når lydsignalet er tændt, hører du et signal under målingen når apparatet er klar til at måle og du kan opsuge blod eller kontrolvæske med teststrimlen, når teststrimlen har opsuget tilstrækkelig blod eller kontrolvæske og målingen starter, når resultatet vises, når hypo-advarslen er tilkoblet, og resultatet ligger under det niveau, du har defineret, når apparatet viser en fejlmelding. Indstillinger 45 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:00

46 Der findes to typer lydsignaler, der varierer i lydtonen. Ved hypo-advarslen og en fejlmelding høres en højere lyd end i de andre nævnte tilfælde. Når akustisk funktion er tilsluttet, guider apparatet dig igennem blodsukkermålingen ved hjælp af ovennævnte lydsignaler (bip-lyde); den meddeler også resultatet som en række bip (se kapitel 6). På fabrikken er lydtonen indstillet på on (0n1). Lydsignalet er tilkoblet (on = til på engelsk) Lydsignalet er frakoblet (off = fra på engelsk) Akustisk funktion er tilkoblet 46 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:00

47 Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. 3 Herefter følger indstilling af lysstyrke. NB i i Hvis du vælger akustisk funktion 0n2, høres en lydtone. Den indstillede lydtone påvirker ikke alarmfunktionen. Har du tændt for alarmfunktionen (se kapitel 3.9), udsender apparatet altid en lydtone for at gøre dig opmærksom på, at du skal måle dit blodsukker, selv om lydtonen er slukket. Indstillinger 47 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:00

48 3.4 Indstilling af displayets lysstyrke Du er her Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktione Lav / middel / høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktionn Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Med denne indstilling kan du fastlægge, hvor lys de viste symboler og tal skal være. Der findes tre lysstyrker: lav, middel og høj. På fabrikken er lysstyrken indstillet i midten (vises med tallet 2 øverst til højre i displayet). 48 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:00

49 Middel lysstyrke (niveau 2) 3 Lav lysstyrke (niveau 1) Høj lysstyrke (niveau 3) Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed. Lysstyrken for displayvinduet ændres til den valgte indstilling. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af årstal. Indstillinger 49 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:01

50 3.5 Indstilling af årstal Du er her Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timerr Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdil Det allerede indstillede årstal blinker øverst til højre i displayet. Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til det ønskede år fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. 50 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:01

51 Herefter følger indstilling af klokkeslæt- og datoformat. 3 NB i i Det valgte årstal vises ikke ved måling eller sammen med resultatet eller ved gennemsyn af de gemte måleresultater. Det vises kun, når du er i indstillingerne. Alligevel er det vigtigt at have indstillet korrekt årstal, da apparatet kun tager hensyn til den 29. februar i skudår, hvis årstallet er rigtigt indstillet. Desuden er det korrekte årstal påkrævet for entydig identifikation af de målte blodsukkerværdier, hvis du overfører dem fra apparatets hukommelse til en computer. Årstallet kan indstilles fra produktionsåret til produktionsåret plus 32. Indstillinger 51 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:01

52 3.6 Indstilling af klokkeslæts- og datoformat Du er her Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktione Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min)) Off / grænseværdi Du kan vælge imellem to formater. I 24-timers-formatet vises tiden fra 0:00 til 23:59. Hvis du vælger dette format, vises datoen i formatet DD- MM (dag-måned, intet år). I det amerikanske 12-timers-format vises tiden fra 12:00 til 11:59 med tilføjelsen a.m. eller p.m. Hvis du vælger dette format, skifter datoformatet til MM-DD (måned-dag, intet år). Klokkeslæts- og datoformatet vises sammen med det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle datoindstilling. Ændres formatet, ændres også den måde, klokkeslættet og datoen vises på. 52 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:01

53 Det allerede indstillede klokkeslæts-/datoformat blinker i displayet. 3 Fabriksindstillingen er et 24-timer-format (24h). Tryk på M-knappen for valg af 12-timers-formatet12h fremkommer. Trykker du på M-knappen igen, fremkommer 24h igen og 24-timersformatet indstilles. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af klokkeslæt. Indstillinger 53 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:02

54 3.7 Indstilling af klokkeslæt Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrkey Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timerr Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Du er her Det/den allerede indstillede klokkeslæt og dato fremkommer. Timerne blinker øverst til venstre i displayet. 24-timersformat 54 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:02

55 3 Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til de ønskede minutter fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af dato. Minutterne blinker øverst til venstre i displayet. 12-timersformat 24-timersformat 12-timersformat Indstillinger 55 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:02

56 Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til de ønskede minutter fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af dato. 3.8 Indstilling af dato Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Du er her 56 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:03

57 Månederne blinker øverst til højre i displayet timers-format (DD-MM) 12-timers-format (MM-DD) Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til den ønskede måned fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af dag. Indstillinger 57 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:03

58 Dagen øverst til højre i displayet. 24-timers-format (DD-MM) 12-timers-format (MM-DD) Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til den ønskede dag fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Herefter følger indstilling af alarmfunktion. 58 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:03

59 3.9 Indstilling af alarmfunktion 3 Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dag Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Du er her Du kan bruge apparatets alarmfunktion på en sådan måde, at det minder dig om, at du skal udføre en blodsukkermåling. Du kan indstille tre alarmer. Apparatet udsender en lydtone i 20 sekunder hver dag på det aftalte tidspunkt. Herefter slukker apparatet igen. Du kan slukke for lydtonen noget tidligere. Dette gøres ved at trykke på en af de tre knapper. Herefter slukker apparatet. Der fremføres ikke en teststrimmel. Når apparatet udsender en lydtone, viser apparatet følgende: Indstillinger 59 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:03

60 Indstillingen gennemføres i to trin. Først definerer du, om alarmfunktionen principielt skal tændes (0n) eller slukkes (0FF). Er den tændt, kan du indtaste eller ændre alarmtidspunkterne. Alarmfunktionen ( symbol) er slukket på fabrikken. 0FF blinker i displayet (off = slukket på engelsk). Tryk på M-knappen for at tilkoble alarmfunktionen (On). 0n vises (on = tændt på engelsk). Trykker på du M-knappen igen, fremkommer 0FF igen og alarmfunktionen slukkes. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. 60 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:04

61 Har du tændt for alarmfunktionen, fremkomer indstillingen for det første alarmtidspunkt. Følgende skærm vises: 3 24-timers-format 12-timers-format Har du slukket for alarmfunktionen, fremkommer indstillingen for hypoadvarslen. Følgende skærm vises (se kapitel 3.10): Indstillinger 61 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:04

62 Indstilling af alarmtidspunkter Fremgangsmåden for indstilling af alarmtidspunktet er den samme for hver alarm. Alarm 1 nedenfor bruges til at illustrere funktionen. Tallene 1, 2 og 3 i displayet står for alarm 1, 2 og 3. Fabriksindstillingen er 0:00 (24-timers-format) eller 12:00 a.m. (12-timers-format). Dette betyder, at alarm 1 er slukket. Alarm 1 er kun tændt, hvis du indstiller et andet alarmtidspunkt. Først indstilles timen og herefter minutterne. Timerne blinker øverst til venstre i displayet. 24-timersformat 12-timersformat 62 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:04

63 Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til den ønskede time fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. 3 Hefter følger indstillingen af minuttal. Minutterne øverst til venstre i displayet. 24-timersformat 12-timersformat Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede, til de ønskede minutter fremkommer. Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling. Indstillinger 63 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:04

64 Herefter kommer indstiling af alarm 2 og herefter af alarm 3. Alarm 2 24-timers-format 12-timers-format Alarm 3 24-timers-format 12-timers-format Alarmtiderne for alarm 2 og alarm 3 indstilles lige som alarm 1. Herefter følger indstilling af hypo-advarsel. 64 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:05

65 NB 3 i i Du behøver ikke indstille alle tre alarmtider; du kan også nøjes med kun at indstille en eller to. Når du har indstillet alarmtidspunkterne og timen for den næste alarm blinker trykkes gentagne gange på S-knappen, indtil du kommer til indstilling af hypo-advarsel (se kapitel 3.10). eller tryk på måleknappen for at slukke for apparatet, hvis du ikke ønsker at indstille hypo-advarslen. Du kan koble enkelte alarmer fra ved at indstille det pågældende tidspunkt til 0:00 (24-timers-format) eller 12:00 a.m. (12-timersformat). Hvis der er indstillet et andet tidspunkt, er alarmfunktionen tilkoblet på det pågældende tidspunkt. For at indstille alarmfunktionen til midnat skal du derfor indstille tiden til ét minut i midnat (23:59 eller 11:59 p.m.) eller ét minut over midnat (0:01 eller 12:01 a.m.). Indstillinger 65 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:05

66 i i i i Apparatet kan kun minde dig om at gennemføre en blodsukkermåling, hvis årstal, klokkeslæt og dato er blevet indstillet i apparatet. Tabes indstillingerne for årstal, klokkeslæt og dato i forbindelse med udskiftning af batterierne (se kapitel 9), skal disse indtastes igen for at aktivere alarmerne igen. Indstillingerne for alarmerne tabes ikke. Har du tændt for alarmfunktionen, udsender apparatet altid en lydtone for at gøre dig opmærksom på, at du skal måle dit blodsukker, selv om lydtonen er slukket. Den indstillede lydtone påvirker ikke alarmfunktionen. Slukkes alarmfunktionen helt (0FF), gemmes de indstillede alarmtidspunkter alligevel. Er apparatet allerede tændt på tidspunktet for en målepåmindelse, enten til en blodsukkermåling eller af en anden grund, undertrykkes alarmen. Alarmen høres, så snart du slukker for apparatet eller den slukkes automatisk. Først da høres alarmen. 66 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:05

67 3.10 Indstilling af hypo-advarsel 3 Lydsignal eller akustisk Displayets lysstyrke Årstal Klokkeslæts- og datoformat On / Off / Akustisk funktion Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel Timer, minutter Måned, dagy Off / 1, 2 og 3 (time, min) Off / grænseværdi Du er her Du har mulighed for at indstille et advarselsniveau, der kan hjælpe dig med at opdage en mulig hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Du kan vælge, hvilken blodsukkergrænseværdi denne indikator skal have. Så snart en måleværdi ligger under det niveau, du har indstillet, fremkommer det blinkende symbol sammen med resultatet. Hvis lydtonen (0n1) er tændt, hører du 5 korte dobbelte lyde (efter den lyd, du hører, når resultatet vises). De 5 lydtoner høres ikke, hvis lydtonen er slukket eller den akustiske funktion (0n2) er tændt. Indstillinger 67 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:05

68 Du kan vælge mellem følgende niveauer: 3,3 mmol/l 3,9 mmol/l 4,4 mmol/l Hypo-advarslen (symbol) er slukket på fabrikken. 0FFblinker i displayet (off = slukket på engelsk). 68 Indstillinger CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:06

69 Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed. Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, når det valgte niveau vises. Hypo-advarslen er nu indstillet til dette niveau. 3 NB Hypo-advarslen er kun pålidelig, hvis du har valgt det rigtige niveau for advarslen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din diabetesbehandler, inden du indstiller niveauet. Denne funktion må ikke erstatte den hypoglykæmiske rådgivning, du får af lægen eller dit diabetesteam. i Hver enkelt person har sin egen tærskel for for lavt blodsukker. Ved anvendelse af apparatet til professionel brug anbefaler vi derfor, at hypo-advarslen ikke aktiveres. Indstillinger 69 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:06

70 4 Måling af blodsukker 4.1 Klargøring til måling af blodsukker Du har brug for følgende til en blodsukkermåling apparatet med indsat testestrimmeltromle fingerprikkeren til at udtage blod en lancet til fingerprikkeren Vask hænderne med varmt vand og sæbe, og tør dem omhyggeligt. Herved sikres den nødvendige hygiejne, og blodgennemstrømningen stimuleres 4.2 Klargøring af fingerprikkeren Fingerprikkeren bruges til at udtage blod fra en fingerspids eller øreflip eller fra et andet (alternativt) sted. Ønsker du at udtage blod fra alternative legemsdele (som f.eks. håndballe underarm, overarm, læg eller lår), skal du erstatte den normale sorte hætte på fingerprikkeren med en speciel, gennemsigtig AST hætte (som følger med pakken eller som kan købes hos dit lokale kunde- og servicecenter). Læs desuden brugsanvisningen, der følger med AST hætten, før blod udtages fra alternative steder. 70 Måling af blodsukker CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:06

71 Blandt 11 forskellige indstiksdybde kan du vælge netop den, der passer til din hudtype. Fingerprikkeren kan enten anvendes, mens den er sammenkoblet med apparatet, eller separat. 4 Fingerprikkeren er øverst forsynet med en multifunktionsknap (se billedet i kapitel 1.2). Denne multifunktionsknap har tre funktioner ladning af fingerprikkeren udløsning af lancetten til udtagning af blod udskydning af den brugte lancet Alle disse funktioner kan udføres med én hånd. Du skal blot trykke på multifunktionsknappen for at aktivere en funktion. For at kunne udtage blod med fingerprikkeren skal du først indsætte en lancet og så indstille indstiksdybden. Måling af blodsukker 71 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:06

72 NB Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren er kun beregnet til hjemmemåling. Den må ikke anvendes af mere end én person på grund af infektionsfare. Medicinsk fagpersonale, der måler blodsukker på forskellige patienter, må ikke bruge Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren til udtagning af blod og bør derfor fjerne fingerprikkeren fra apparatet. Fingerprikkeren kan udskiftes med en blænder (se kapitel 10.1). Der må kun anvendes Accu-Chek Softclix lancetter i Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren. Anvendelsen af andre lancetter kan beskadige fingerprikkeren eller forringe dens funktion. Dette kan føre til skader. 72 Måling af blodsukker CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:07

73 4.2.1 Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet Hvis du ønsker at afkoble fingerprikkeren fra apparatet, læses følgende: 4 Skub skydeknappen i pilens retning (1), og hold den der. Træk fingerprikkeren ud i pilens retning (2). Måling af blodsukker 73 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:07

74 4.2.2 Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet Hold apparatet, så det er horisontalt og indhakket til fingerprikkeren peger opad. Anbring fingerprikkerens flade del nederst på fordybningen. Multifunktionsknappen skal pege hen mod skydeknappen. Lad fingerprikkeren glide frem langs apparatet i pilens retning, indtil den klikker på plads. Sporene langs fordybningens inderside skal gribe ind i rillerne på siden af fingerprikkeren. 74 Måling af blodsukker CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:07

75 4.2.3 Isætning af lancet 4 Træk hætten af fingerprikkeren. Sæt en ny lancet i lancetholderen, og skub den ind, indtil den klikker. Måling af blodsukker 75 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:08

76 Tag beskyttelseshætten af lancetten med en drejende bevægelse. Sæt hætten på fingerprikkeren igen. Positioneringshakket i hætten (1) skal flugte nøjagtigt med positioneringsstregen på fingerprikkeren (2). Hætten klikker på plads. 76 Måling af blodsukker CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:08

77 NB i Hvis fingerprikkeren tabes, mens der er isat en lancet, kan lancetten løsne sig fra holderen. I så fald sidder lancetten ikke længere ordentligt fast og må ikke anvendes til udtagning af blod. I sjældne tilfælde kan lancetten lige frem stikke ud af hætten. I et sådant tilfælde kan du komme til skade på lancetten. Pas derfor på ikke at røre den forreste del af hætten. Hvis du taber fingerprikkeren, skal du være meget forsigtig, når du samler den op. Træk hætten af fingerprikkeren. Pas på ikke at røre ved lancetten, så du undgår at stikke dig. Hvis fingerprikkeren har været tabt, skal lancetten altid udskydes og bortskaffes (se kapitel 4.5). Sæt herefter hætten på igen uden isætning af en lancet. Tryk multifunktionsknappen helt ned to gange. Isæt først herefter en lancet igen. Hætten skal sidde på fingerprikkeren, når der udtages blod. Uden hætten kan du hverken lade fingerprikkeren eller udløse lancetten. I stedet udskydes lancetten, når du trykker på multifunktionsknappen. 4 Måling af blodsukker 77 CP_LCM_Manual_DA final.indd :57:09

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 Importør: HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt 9750 Østervrå Tlf. 98954244 hfh@synsnerven.dk www.synsnerven.dk

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere