BRUG DIN FORENING. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG DIN FORENING. Kære medlem"

Transkript

1 BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os at du får så meget ud af dit medlemsskab som muligt. Derfor dette overblik over de tjenester foreningen tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller du synes at der mangler noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig eller sekretariatet. Med venlig hilsen Ejvind Røge, landsformand

2 Netværk blandt fagfæller Medlemsskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller udvikle et fagligt og socialt netværk med andre anlægsgartnerfirmaer. Det kræver først og fremmest at man udnytter de tilbud foreningen giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus der er beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan dog også hjælpe med at etablere f.eks. erfa-grupper. Det grønne stempel Et medlemsskab af Danske Anlægsgartnere er et signal om at virksomheden forbindes med faglig kvalitet og følger fagets faglige normer. Optagelsen hviler på en faglig vurdering der sikrer at virksomhederne har fagligheden i orden. Et medlemsskab er derfor et blåt - eller grønt - stempel som man kan bruge i sin markedsføring. Overenskomst Danske Anlægsgartnere har egen overenskomst med forbundet 3F. Den forhandles typisk hver tredje år. Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er en fordel både under overenskomstforhandlinger og i hverdagen. Som medlem er man automatisk med i foreningens konfliktfond. Overenskomsten, herunder akkordtidskuranten, udleveres når man bliver optaget i foreningen, men flere kan bestilles hos sekretariatet. Rådgivning om ansættelsesret Som medlem har man som en del af medlemsskabet fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og generel ansættelsesret, f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel, sygdom og løn m.m. Denne rådgivning sker i et samarbejde med foreningen Dansk Håndværk. I tilfælde af en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandling ved mæglingsog organisationsmøder samt ved faglig voldgift. Ved arbejdsretsager bistår Danske Anlægsgartneres hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening. På Danske Anlægsgartneres hjemmeside kan man finde ansættelseserklæringer og andre formularer. Feriekort Danske Anlægsgartnere har - som led i overenskomsten med 3F - en feriekortordning. De ansattes feriepenge afregnes til Danske Anlægsgartneres og 3F s feriefond. Herfra udbetales feriepengene senere til de ansatte. Hvordan feriepengene indbetales rent teknisk, kommer an på hvordan man kører lønnen (manuelt, Bluegarden, Proløn, Danløn mv.) Se herunder råd til manuel løn og Bluegarden. Pension Danmark Efter overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F er der aftalt pensionsordning for medarbejdere (også voksenelever) over 20 år. Medarbejderen betaler selv 1/3 af beløbet, mens arbejdsgiver betaler 2/3. Beløbet indbetales til Pension Danmark. Lige hvordan, kommer igen an på hvordan lønnen køres. Vær opmærksom på at der til pensionsordningen knytter sig bl.a. en gruppelivsordning. Hvis en virksomhed ikke får oprettet en medarbejder i pensionsordningen, hæfter virksomheden for eventuelle krav. Erhvervspolitisk indflydelse Gennem Danske Anlægsgartnere har man som medlem en politisk indflydelse på de vilkår som vores fag drives under. Det sker i høj grad via foreningens medlemsskab i Håndværksrådet der påvirker lovgivningen inden for bygge- og anlægsområdet, bl.a. gennem erhvervspolitiske analyser og lobbyvirksomhed. På Håndværksrådets hjemmeside kan man selv følge med i arbejdet. De faglige uddannelser Gennem Danske Anlægsgartnere har man indflydelse på fagets uddannelser. Det sker gennem Det Faglige Uddannelsesudvalg for RÅD TIL INDBETALING AF FERIEPENGE Løn køres manuelt: Danske Anlægsgartnere udsender sidst i hvert kvartal en indberetningsliste. Her anføres feriepengeoplysningerne og sendes til til Listen kan også hentes på Beløbet indbetales på fondens konto: senest den 10. i måneden efter kvartalets udløb. For sent indbetalte feriepenge opkræves 1,5% i renter pr. påbegyndt måned i henhold til ferielovens 28 stk. 2. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 01) går man ind i feltet feriepengemodtager og vælger LDA - Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre (foreningen gamle navn). Dette valg skal kun foretages én gang, men det skal ske inden sidste lønkørsel i det kvartal hvor virksomheden er indmeldt i Danske Anlægsgartnere. RÅD TIL INDBETALING AF PENSION DANMARK Løn køres manuelt: Pensionens medarbejderandel skal trækkes fra før AM-bidraget beregnes (dvs. samme sted som ATP). Medarbejderandelen og arbejdsgiverandelen indsendes til Pension Danmark. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 02) går man ind i feltet arbejdsmarkedspension og udfylder linje 07 og 08: Felt , angiv de aktuelle satser. Felt 47, skriv Felt 52, skriv 1. Felt 23, skriv Felt 31, skriv medarbejderens CPR-nr. 2

3 Anlægsgartneri og gennem de repræsentanter som Danske Anlægsgartnere har i fagskolernes organer. Som medlem skal man ikke betale de 1800 kr. det ellers koster når en elev skal til svendeprøve. Dette mellemværende klarer foreningen. Rådgivning om byggeret mm. Som medlem af Danske Anlægsgartnere får man rådgivning om byggejura (AB 92, AB Forbruger, ABT 93), udbudsret (tilbudsloven, udbudsdirektiver) samt generelt erhvervsret (aftaleret, købsret). Denne rådgivning sker i et samarbejde med Dansk Håndværk. Telefonisk rådgivning er en del af medlemsskabet og som sådan gratis. Der er brugerbetaling for egentlig sagsbehandling, bl.a. korrespondance med modpart, gennemgang af kontaktmateriale, forligsmøder, syn og skøn. Der oplyses altid om brugerbetalingen inden rådgivningen sættes i gang. På er der hjælpemidler, bl.a. Håndværksrådets tilbudsguide, underentreprenørkontrakt, juridiske standardbreve, Danske anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold til AB 92. AB 92, AB Forbruger og ABT 93 kan hentes Rabataftaler Som medlem har man adgang til et omfattende system af rabataftaler med en lang række leverandører af f.eks.græsfrø, blomsterløg, telefoni, brændstof, værktøj og forsikringer (FPR). Det sker gennem Rabatportalen der ejes af Danske Anlægsgartnere og tre andre håndværksorganisationer. Samarbejdet er med til at sikre medlemmer af Danske Anlægsgartnere fordelagtige aftaler. Rabatportalen administreres af Danske Anlægsgartneres driftsselskab ProVerte A/S. Man finder Rabatportalen via Faglige normer og standarder Som medlem i Danske Anlægsgartnere er man med til fastlægge og udlægge de faglige normer og standarder der er ramme for arbejdet. Foreningen udgiver anlægsstandarden Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde og driftsstandarden Pleje af grønne områder. Den får man som nyt medlem automatisk udleveret. De kan ellers købes på eller ved henvendelse til sekretariatet. Desuden holder foreningen øje med europæiske standarder og påvirker det standardiseringsarbejde som andre, bl.a. Dansk Standard, udfører i Danmark. Ud over faglige normer og standarder har Danske Anlægsgartnere også målrettede manualer for kvalitetsstyring (Plan for Kvalitet) der kan købes på Foreningen har desuden en manual for prækvalifikation der kan hentes på Ankenævn Ender man i en konflikt med en kunde, er der også hjælp at hente. Som medlem af Danske Anlægsgartnere er man nemlig automatisk dækket af Håndværkets Ankenævn. Som medlem kan man få hjælp til sagen. Før sagen når ankenævnet, bliver man kontaktet med henblik på at bilægge sagen uden om nævnet. Det er besparende for alle. Man kan også selv kontakte foreningen tidligere i forløbet for at forebygge en sag. Hvis man taber sagen i ankenævnet er omkostningen begrænset til kr., meget mindre end hvis man ikke er medlem i foreningen. Som medlem er man også med i Danske Anlægsgartneres Garantiordning. Det sikrer kunderne erstatning i sager som kunden har vundet, men hvor anlægsgartnerfirmaet ikke kan eller vil lave arbejdet om. Ankenænvnet og garantifonden bruges kun i mindre opgaver over for privatkunder. Over for dem kan ankenævnet og garantifonden bruges i markedsføringen, også fordi man som medlem ikke kan afvise sager som kunder rejser. Det kan ikkemedlemmer godt. Faglig rådgivning Som medlem kan man i faglige spørgsmål trække på vores fagkonsulent der rådgiver inden for anlægsgartneri, herunder normer, anlæg, drift, prækvalifikation, kvalitetssikring og markedsføring. 3

4 Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der er som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, lægges 500 kr. oveni på grund af transporten. Arbejdsmiljø og miljø Danske Anlægsgartnere yder rådgivning i arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV). Desuden ydes rådgivning inden for miljø, bl.a. i tilknytning til grønt regnskab og certificeringer. På er der en række hjælpemidler, bl.a. miljøledelseshåndbog, hjælp til grønt regnskab, miljøforbedringskatalog og APVskema. Man kan endvidere finde arbejdsmiljøanvisninger fra bl.a. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, tillægges 500 kr. på grund af transporten. Kurser Danske Anlægsgartnere holder kurser der retter sig mod medlemsvirksomhederne og deres ansatte. Til kurserne hører faglige kurser om bl.a. træbeskæring, kvalitetssikring, nye normer, APV, grønt regnskab og grøn fagdag. Der holdes også lederkurser om bl.a. samarbejde, forhandling, salg, medarbejderudvikling og personlig udvikling. Lederkurserne består af 3 eller 5 moduler á 2 dages varighed. Et fast tilbagevendende kursus er introkurset for nye medlemmer. Her oplyses man om hvad man kan bruge foreningen til og møder fagfæller under en faglig-social ramme. Markedsføring Medlemskabet er i sig selv markedsføring fordi det borger for faglig kvalitet. Danske Anlægsgartnere arbejder ellers med fælles markedsføring gennem oplysning og kampagner. Desuden fremstilles materialer til individuel markedsføring. Endelig kan de lokale kredse igangsætte markedsføring for egne midler. har i snit besøgende på siden pr. måned hvorcirka 1000 søger på find anlægsgartner som linker til medlemmernes egne hjemmesider. Hjemmesiden rummer også kampagnesites for private haveejere (inklusiv nyhedsbrev til cirka 4400 haveejere) og grøn drift. På siden finder man endvidere logoer, slogans, skabeloner, reklamefoldere mv. til fri download. Streamers til biler mv. kan bestilles på sekretariatet. Foreningen har også udstillingsmateriale (roll ups og stofbannere) og kan hjælpe med byggepladsskilte og individuelle udstillingsplancher. Danske Anlægsgartnere udgiver hvert år den trykte Telefonbog Telefon Have og Landskab. Den er et praktisk kontaktorgan med lister over otte grønne foreningers medlemmer, herunder Danske Anlægsgartneres. Telefonbogen profilerer samtidig medlemmerne og faget. Foreningens fagblad Grønt Miljø har en tilsvarende sideordnet pr-rolle. Hjemmesiden På kan man finde information, hjælpemidler og materialer knyttet til overenskomst, byggeret, markedsføring, arbejdsmiljø, standardforbehold og fagstof om bl.a. plantegaranti og syn og skøn. Der er desuden løbende nyhedsstof samt oplysninger om foreningen (herunder vedtægter) samt en bogbutik med fagbøger. Hjemmesiden rummer endvidere pr-orienterede delsites for private haveejere og grøn drift i større skala. Som sitet er nu åbner det på kampagnesiden for haveejere. Man kan gå direkte til medlemsdelen på Første gang der logges ind, skal man oprette sig. Gå ind på medlem. dag.dk/anmod-om-oprettelse. aspx og udfyld formularen. Så vil du blive oprettet og kan bagefter logge ind ved at klikke på medlemslogin i nederste højre hjørne. Nyhedsbrevet Danske Anlægsgartnere udsender normalt hver 14. dag et elektronisk nyhedsbrev med typisk 5-10 nyheder om virksomhedsdrift og relevante 4

5 faglige medlemsforhold. Her oplyses også om nye og udmeldte medlemmer og de mærkedage vi oplyses om. Nyhedsbrevet sendes til den mail man selv angiver. Meget vigtige nyheder sendes direkte pr. mail til medlemmerne, og bringes også senere i nyhedsbrevet. Grønt Miljø Danske Anlægsgartnere udgiver fagbladet Grønt Miljø som med ti årlige numre formidler navnlig de fagligt-tekniske nyheder fra det grønne område. Bladet henvender sig bredt til den grønne sektor, også de kommunale forvaltninger. Det skyldes bl.a. hensynet til bladets annoncebaserede økonomi og ønsket om at profilere anlægsgartnerfaget. Medlemmer af Danske Anlægsgartnere modtager Grønt Miljø gratis. Også interesserede medarbejdere kan modtage bladet gratis efter anmodning. Husk at give sekretariatet besked om adresseændringer. Grønt Miljø er også for medlemmer et godt medie at annoncere i, både over for professionelle kunder og med stillingsannoncer. Grønt Miljø har sin egen hjemmeside hvor man bl.a. kan finde ældre numre og serviceoplysninger. Forlag Ved siden af Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab udgiver Danske Anlægsgartnere faglige publikatio- ner under navnet Forlaget Grønt Miljø. Hertil hører foreningens egne normer samt fagbøger der bl.a. anvendes på fagets skoler og i den faglige praksis. Se bøgerne på (>butik). Medlemmer får rabat på alle de publikationer foreningen udgiver. Alle publikationer har et fagligt sigte, men er også med til at understøtte foreningens økonomi. Det gælder også fagbladet Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab. Have & Landskab Danske Anlægsgartnere er medejer af fagudstillingen Have & Landskab der er den største og mest dækkende fagudstilling inden for det grønne område i Danmark. Vi arbejder på at gøre udstillingen til et så godt tilbud som muligt for anlægsgartnervirksomheder. Danske Anlægsgartnere er også med til at arrangere udstillingen. Udstillingen holdes sidst i august på alle ulige år. Driftssektionen Driftssektionen er et forum for de virksomheder som har særlig interesse i de store grønne driftsopgaver. Her kan man udveksle erfaringer og være med til at udvikle nye udbudsformer i dialog med offentlige udbydere. Driftssektionen har sit eget delsite på (drift.dag.dk). Her findes en række artikler, værktøjer og links som kan være til inspiration og hjælp. Seniorklubben Danske Anlægsgartneres seniorklub er en selvstændig forening for nuværende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man om ekskursioner og andre fagligtsociale aktiviteter. Seniorklubben kan kontaktes via sekretariatet. Kanonérlauget Kanonerlauget er en selvstændig sammenslutning af anlægsgartnere med faglig-socialt sigte. Lauget kan kontaktes via sekretariatet. For hele virksomheden Vær opmærksom på at et medlemskab i Danske Anlægsgartnere er ikke kun for én person, mester eller indehaver. Medlemskabet omfatter hele virksomheden. F.eks. kan medarbejdere i virksomhedens tjeneste bruge foreningens rådgivning, kurser og arrangementer og deltage i foreningens udvalg. To slags medlemskaber Man kan være medlem i Danske Anlægsgartnere på to måder. Det ene medlemskab omfatter alle ydelser (gruppe 1). De allerfleste er med i denne gruppe. Den anden gruppe (gruppe 2) er undtaget overenskomst og arbejdsret og man er ikke tilknyttet en lokal kreds. Kontingentet er lavere og man betaler ikke kredsmarkedsføringskontingent. KONTINGENTET Kontingentet for medlemsskabet består af grundkontingent, omsætningskontingent, ankenævnsbidrag og markedsføringskontingent. Grundkontingentet er kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med kr. pr. gang. Omsætningskontingentet er for gruppe 1-medlemmer 3 promille, dog 2,5 promille for omsætning over 15 mio. kr. Loftet er på årsbasis kr. eller kr. når grundkontingentet lægges til. For gruppe 2-medlemmer er omsætningskontingentet 2 promille idet der anvendes samme loft. For alle er der en bundgrænse på kr. hvor der ikke beregnes omsætningskontingent. Promillen beregnes af omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår. En gang årligt indberettes omsætningen på dag.dk. Omsætningskontingentet opkræves kvartalsvis bagud. Nye medlemmer har et indslusningskontingent på kr. første år. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Medlemmer uden ansatte har et fast kontingent på kr. om året. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Efter første år tillægges årligt et ankenævnsbidrag på kr. Medlemmer uden ansatte er undtaget. Efter første år tillægges årligt et kredsmarkedsføringskontingent fastsat af den enkelte kreds. Medlemmer uden ansatte og gruppe 2-medlemmer er undtaget. Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms. Kredsene opkræver ikke selv kontingent, men modtager 15% af omsætningskontingentet, dog ikke fra gruppe 2-medlemmer. Fra virksomheder uden ansatte modtager kredsen årligt 500 kr. af kontingentet. EKSEMPLER, ALLE GRUPPE 1 Eksempel 1, firma uden ansatte kr. årligt. Eksempel 2, omsætning på 5 mio. kr. (5-8 ansatte). Første år: kr., derefter kr. årligt. Eksempel 3, omsætning på 20 mio. kr. (20-30 ansatte). Første år kr., derefter kr. om året. Eksempel 4, omsætning på 50 mio. kr. (50-80 ansatte). Første år kr., derefter kr. (loftet). Beløbene er medregnet ankenævnsbidrag, men ikke markedsføringskontingent fra den lokale kreds. Det er typisk fra 0 til 1200 kr. om året. Alle beløb er angivet uden moms. 5

6 HOVEDBESTYRELSEN 2014 Ejvind Røge landsformand Henrik Hoffmann næstformand Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S Søren Sømod Søren Sømod ApS Ejvind Røge, Henrik Hoffmann og Søren Sømod danner foreningens forretningsudvalg. SEKRETARIATET Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26, Postbox København S Tlf Åbningstider Mandag - torsdag 8:00-15:00 Fredag 8:00-14:00. I åbningstiden er hovedtelefonen åben og der er med sikkerhed folk på kontoret. Ellers kan medarbejdere kontaktes på deres direkte telefonnummer (evt. sms) eller . Michael Petersen direktør Tina Schønemann sekretær Jens Pedersen Alslev Anlægsservice FORENINGEN Danske Anlægsgartnere er både en arbejdsgiverforening og en brancheforening. Den blev oprettet i 1902 som Foreningen for arbejdsgivende anlægsgartnere. I 2001 fik foreningen sit nuværende navn. De fleste er medlem af både arbejdsgiver- og branchedelen. Enkelte er kun medlem af branchedelen (gruppe 2). Desuden har en del golfklubber et medlemskab i arbejdsgiverdelen med egen overenskomst. Eksklusiv golfklubberne er der knap 200 medlemmer. Foreningen har lokale kredse med egne formænd, bestyrelser, generalforsamling og arrangementer. Efter to store kredsfusioner er der i dag kun fire kredse, Jysk Kreds, Fyns Kreds, Sydsjællands Kreds samt Københavns og Nordsjællands Kreds. Hele foreningen Danske Anlægsgartnere holder landsgeneralforsamling hvert år i januar. Her vælges der landsformand og hovedbestyrelse. Det er en festlig begivenhed hvor traditionelt mange medlemmer møder op. Danske Anlægsgartnere har en række udvalg: forretningsudvalg, 6 Michael Dall Sven Bech A/S Jesper Bjerrisskov Anlægsgartneriet Tefax A/S Marianne Larsen Th. Skov Larsen ApS thskovlarsen.dk erhvervsfagligt udvalg, uddannelsesudvalg, miljøudvalg, markedsføringsudvalg og overenskomstudvalg. Foreningen har desuden repræsentanter i flere fagskolers bestyrelser samt et korps af lærestedsbesigtigere og syns- og skønsmænd. Danske Anlægsgartnere har et driftsselsskab, ProVerte A/S der administererer kommercielle aktiviteter såsom rabataftaler, eksterne kurser, bladdrift, forlagsvirksomhed mv. Hovedbestyrelsen er også bestyrelse for ProVerte A/S som er 100% ejet af Danske Anlægsgartnere. Danske Anlægsgartnere er medlem i Håndværksrådet der hjælper med erhvervspolitisk arbejde. Danske Anlægsgartnere er også medlem i Dansk Arbejdsgiverforening der hjælper med det overenskomstmæssige. Dette medlemskab er dog via Sammenslutningen af mindre arbejdsgivere (SAMA). Danske Anlægsgartnere har eget sekretariat i Håndværkets Hus i København sammen med bl.a. Dansk Håndværk og Håndværksrådet. Se listen over ansatte mv. her til højre. Merete Treffer bogholder Kim Tang fagkonsulent Søren Holgersen redaktør Danske Anlægsgartnere køber rådgivning om arbejdsret, byggeret og APV hos Dansk Håndværk: Morten Frihagen,chefjurist Jeppe Uldall Thomsen, jurist Nanna Baade, juridisk konsulent Ken Jørgensen, konsulent Camilla Rimmer, miljøkonsulent Danske Anlægsgartneres feriekortordning administreres af bagermesterforeningen ved: Jeanet Sørensen Danske Anlægsgartnere benytter sig endvidere af faste freelancere, bl.a.: Lars Thorsen, journalist Bente Mortensen, miljøkonsulent Rettet senest

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Informationsfolder For dig, der vil vide mere om Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V. Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@kooperationen.dk

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1085-3. kvartal 2011 113. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Landslauget og Dansk Håndværk fusionerer Det

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere