BRUG DIN FORENING. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG DIN FORENING. Kære medlem"

Transkript

1 BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os at du får så meget ud af dit medlemsskab som muligt. Derfor dette overblik over de tjenester foreningen tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller du synes at der mangler noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig eller sekretariatet. Med venlig hilsen Ejvind Røge, landsformand

2 Netværk blandt fagfæller Medlemsskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller udvikle et fagligt og socialt netværk med andre anlægsgartnerfirmaer. Det kræver først og fremmest at man udnytter de tilbud foreningen giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus der er beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan dog også hjælpe med at etablere f.eks. erfa-grupper. Det grønne stempel Et medlemsskab af Danske Anlægsgartnere er et signal om at virksomheden forbindes med faglig kvalitet og følger fagets faglige normer. Optagelsen hviler på en faglig vurdering der sikrer at virksomhederne har fagligheden i orden. Et medlemsskab er derfor et blåt - eller grønt - stempel som man kan bruge i sin markedsføring. Overenskomst Danske Anlægsgartnere har egen overenskomst med forbundet 3F. Den forhandles typisk hver tredje år. Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er en fordel både under overenskomstforhandlinger og i hverdagen. Som medlem er man automatisk med i foreningens konfliktfond. Overenskomsten, herunder akkordtidskuranten, udleveres når man bliver optaget i foreningen, men flere kan bestilles hos sekretariatet. Rådgivning om ansættelsesret Som medlem har man som en del af medlemsskabet fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og generel ansættelsesret, f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel, sygdom og løn m.m. Denne rådgivning sker i et samarbejde med foreningen Dansk Håndværk. I tilfælde af en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandling ved mæglingsog organisationsmøder samt ved faglig voldgift. Ved arbejdsretsager bistår Danske Anlægsgartneres hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening. På Danske Anlægsgartneres hjemmeside kan man finde ansættelseserklæringer og andre formularer. Feriekort Danske Anlægsgartnere har - som led i overenskomsten med 3F - en feriekortordning. De ansattes feriepenge afregnes til Danske Anlægsgartneres og 3F s feriefond. Herfra udbetales feriepengene senere til de ansatte. Hvordan feriepengene indbetales rent teknisk, kommer an på hvordan man kører lønnen (manuelt, Bluegarden, Proløn, Danløn mv.) Se herunder råd til manuel løn og Bluegarden. Pension Danmark Efter overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F er der aftalt pensionsordning for medarbejdere (også voksenelever) over 20 år. Medarbejderen betaler selv 1/3 af beløbet, mens arbejdsgiver betaler 2/3. Beløbet indbetales til Pension Danmark. Lige hvordan, kommer igen an på hvordan lønnen køres. Vær opmærksom på at der til pensionsordningen knytter sig bl.a. en gruppelivsordning. Hvis en virksomhed ikke får oprettet en medarbejder i pensionsordningen, hæfter virksomheden for eventuelle krav. Erhvervspolitisk indflydelse Gennem Danske Anlægsgartnere har man som medlem en politisk indflydelse på de vilkår som vores fag drives under. Det sker i høj grad via foreningens medlemsskab i Håndværksrådet der påvirker lovgivningen inden for bygge- og anlægsområdet, bl.a. gennem erhvervspolitiske analyser og lobbyvirksomhed. På Håndværksrådets hjemmeside kan man selv følge med i arbejdet. De faglige uddannelser Gennem Danske Anlægsgartnere har man indflydelse på fagets uddannelser. Det sker gennem Det Faglige Uddannelsesudvalg for RÅD TIL INDBETALING AF FERIEPENGE Løn køres manuelt: Danske Anlægsgartnere udsender sidst i hvert kvartal en indberetningsliste. Her anføres feriepengeoplysningerne og sendes til til Listen kan også hentes på Beløbet indbetales på fondens konto: senest den 10. i måneden efter kvartalets udløb. For sent indbetalte feriepenge opkræves 1,5% i renter pr. påbegyndt måned i henhold til ferielovens 28 stk. 2. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 01) går man ind i feltet feriepengemodtager og vælger LDA - Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre (foreningen gamle navn). Dette valg skal kun foretages én gang, men det skal ske inden sidste lønkørsel i det kvartal hvor virksomheden er indmeldt i Danske Anlægsgartnere. RÅD TIL INDBETALING AF PENSION DANMARK Løn køres manuelt: Pensionens medarbejderandel skal trækkes fra før AM-bidraget beregnes (dvs. samme sted som ATP). Medarbejderandelen og arbejdsgiverandelen indsendes til Pension Danmark. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 02) går man ind i feltet arbejdsmarkedspension og udfylder linje 07 og 08: Felt , angiv de aktuelle satser. Felt 47, skriv Felt 52, skriv 1. Felt 23, skriv Felt 31, skriv medarbejderens CPR-nr. 2

3 Anlægsgartneri og gennem de repræsentanter som Danske Anlægsgartnere har i fagskolernes organer. Som medlem skal man ikke betale de 1800 kr. det ellers koster når en elev skal til svendeprøve. Dette mellemværende klarer foreningen. Rådgivning om byggeret mm. Som medlem af Danske Anlægsgartnere får man rådgivning om byggejura (AB 92, AB Forbruger, ABT 93), udbudsret (tilbudsloven, udbudsdirektiver) samt generelt erhvervsret (aftaleret, købsret). Denne rådgivning sker i et samarbejde med Dansk Håndværk. Telefonisk rådgivning er en del af medlemsskabet og som sådan gratis. Der er brugerbetaling for egentlig sagsbehandling, bl.a. korrespondance med modpart, gennemgang af kontaktmateriale, forligsmøder, syn og skøn. Der oplyses altid om brugerbetalingen inden rådgivningen sættes i gang. På er der hjælpemidler, bl.a. Håndværksrådets tilbudsguide, underentreprenørkontrakt, juridiske standardbreve, Danske anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold til AB 92. AB 92, AB Forbruger og ABT 93 kan hentes Rabataftaler Som medlem har man adgang til et omfattende system af rabataftaler med en lang række leverandører af f.eks.græsfrø, blomsterløg, telefoni, brændstof, værktøj og forsikringer (FPR). Det sker gennem Rabatportalen der ejes af Danske Anlægsgartnere og tre andre håndværksorganisationer. Samarbejdet er med til at sikre medlemmer af Danske Anlægsgartnere fordelagtige aftaler. Rabatportalen administreres af Danske Anlægsgartneres driftsselskab ProVerte A/S. Man finder Rabatportalen via Faglige normer og standarder Som medlem i Danske Anlægsgartnere er man med til fastlægge og udlægge de faglige normer og standarder der er ramme for arbejdet. Foreningen udgiver anlægsstandarden Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde og driftsstandarden Pleje af grønne områder. Den får man som nyt medlem automatisk udleveret. De kan ellers købes på eller ved henvendelse til sekretariatet. Desuden holder foreningen øje med europæiske standarder og påvirker det standardiseringsarbejde som andre, bl.a. Dansk Standard, udfører i Danmark. Ud over faglige normer og standarder har Danske Anlægsgartnere også målrettede manualer for kvalitetsstyring (Plan for Kvalitet) der kan købes på Foreningen har desuden en manual for prækvalifikation der kan hentes på Ankenævn Ender man i en konflikt med en kunde, er der også hjælp at hente. Som medlem af Danske Anlægsgartnere er man nemlig automatisk dækket af Håndværkets Ankenævn. Som medlem kan man få hjælp til sagen. Før sagen når ankenævnet, bliver man kontaktet med henblik på at bilægge sagen uden om nævnet. Det er besparende for alle. Man kan også selv kontakte foreningen tidligere i forløbet for at forebygge en sag. Hvis man taber sagen i ankenævnet er omkostningen begrænset til kr., meget mindre end hvis man ikke er medlem i foreningen. Som medlem er man også med i Danske Anlægsgartneres Garantiordning. Det sikrer kunderne erstatning i sager som kunden har vundet, men hvor anlægsgartnerfirmaet ikke kan eller vil lave arbejdet om. Ankenænvnet og garantifonden bruges kun i mindre opgaver over for privatkunder. Over for dem kan ankenævnet og garantifonden bruges i markedsføringen, også fordi man som medlem ikke kan afvise sager som kunder rejser. Det kan ikkemedlemmer godt. Faglig rådgivning Som medlem kan man i faglige spørgsmål trække på vores fagkonsulent der rådgiver inden for anlægsgartneri, herunder normer, anlæg, drift, prækvalifikation, kvalitetssikring og markedsføring. 3

4 Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der er som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, lægges 500 kr. oveni på grund af transporten. Arbejdsmiljø og miljø Danske Anlægsgartnere yder rådgivning i arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV). Desuden ydes rådgivning inden for miljø, bl.a. i tilknytning til grønt regnskab og certificeringer. På er der en række hjælpemidler, bl.a. miljøledelseshåndbog, hjælp til grønt regnskab, miljøforbedringskatalog og APVskema. Man kan endvidere finde arbejdsmiljøanvisninger fra bl.a. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, tillægges 500 kr. på grund af transporten. Kurser Danske Anlægsgartnere holder kurser der retter sig mod medlemsvirksomhederne og deres ansatte. Til kurserne hører faglige kurser om bl.a. træbeskæring, kvalitetssikring, nye normer, APV, grønt regnskab og grøn fagdag. Der holdes også lederkurser om bl.a. samarbejde, forhandling, salg, medarbejderudvikling og personlig udvikling. Lederkurserne består af 3 eller 5 moduler á 2 dages varighed. Et fast tilbagevendende kursus er introkurset for nye medlemmer. Her oplyses man om hvad man kan bruge foreningen til og møder fagfæller under en faglig-social ramme. Markedsføring Medlemskabet er i sig selv markedsføring fordi det borger for faglig kvalitet. Danske Anlægsgartnere arbejder ellers med fælles markedsføring gennem oplysning og kampagner. Desuden fremstilles materialer til individuel markedsføring. Endelig kan de lokale kredse igangsætte markedsføring for egne midler. har i snit besøgende på siden pr. måned hvorcirka 1000 søger på find anlægsgartner som linker til medlemmernes egne hjemmesider. Hjemmesiden rummer også kampagnesites for private haveejere (inklusiv nyhedsbrev til cirka 4400 haveejere) og grøn drift. På siden finder man endvidere logoer, slogans, skabeloner, reklamefoldere mv. til fri download. Streamers til biler mv. kan bestilles på sekretariatet. Foreningen har også udstillingsmateriale (roll ups og stofbannere) og kan hjælpe med byggepladsskilte og individuelle udstillingsplancher. Danske Anlægsgartnere udgiver hvert år den trykte Telefonbog Telefon Have og Landskab. Den er et praktisk kontaktorgan med lister over otte grønne foreningers medlemmer, herunder Danske Anlægsgartneres. Telefonbogen profilerer samtidig medlemmerne og faget. Foreningens fagblad Grønt Miljø har en tilsvarende sideordnet pr-rolle. Hjemmesiden På kan man finde information, hjælpemidler og materialer knyttet til overenskomst, byggeret, markedsføring, arbejdsmiljø, standardforbehold og fagstof om bl.a. plantegaranti og syn og skøn. Der er desuden løbende nyhedsstof samt oplysninger om foreningen (herunder vedtægter) samt en bogbutik med fagbøger. Hjemmesiden rummer endvidere pr-orienterede delsites for private haveejere og grøn drift i større skala. Som sitet er nu åbner det på kampagnesiden for haveejere. Man kan gå direkte til medlemsdelen på Første gang der logges ind, skal man oprette sig. Gå ind på medlem. dag.dk/anmod-om-oprettelse. aspx og udfyld formularen. Så vil du blive oprettet og kan bagefter logge ind ved at klikke på medlemslogin i nederste højre hjørne. Nyhedsbrevet Danske Anlægsgartnere udsender normalt hver 14. dag et elektronisk nyhedsbrev med typisk 5-10 nyheder om virksomhedsdrift og relevante 4

5 faglige medlemsforhold. Her oplyses også om nye og udmeldte medlemmer og de mærkedage vi oplyses om. Nyhedsbrevet sendes til den mail man selv angiver. Meget vigtige nyheder sendes direkte pr. mail til medlemmerne, og bringes også senere i nyhedsbrevet. Grønt Miljø Danske Anlægsgartnere udgiver fagbladet Grønt Miljø som med ti årlige numre formidler navnlig de fagligt-tekniske nyheder fra det grønne område. Bladet henvender sig bredt til den grønne sektor, også de kommunale forvaltninger. Det skyldes bl.a. hensynet til bladets annoncebaserede økonomi og ønsket om at profilere anlægsgartnerfaget. Medlemmer af Danske Anlægsgartnere modtager Grønt Miljø gratis. Også interesserede medarbejdere kan modtage bladet gratis efter anmodning. Husk at give sekretariatet besked om adresseændringer. Grønt Miljø er også for medlemmer et godt medie at annoncere i, både over for professionelle kunder og med stillingsannoncer. Grønt Miljø har sin egen hjemmeside hvor man bl.a. kan finde ældre numre og serviceoplysninger. Forlag Ved siden af Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab udgiver Danske Anlægsgartnere faglige publikatio- ner under navnet Forlaget Grønt Miljø. Hertil hører foreningens egne normer samt fagbøger der bl.a. anvendes på fagets skoler og i den faglige praksis. Se bøgerne på (>butik). Medlemmer får rabat på alle de publikationer foreningen udgiver. Alle publikationer har et fagligt sigte, men er også med til at understøtte foreningens økonomi. Det gælder også fagbladet Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab. Have & Landskab Danske Anlægsgartnere er medejer af fagudstillingen Have & Landskab der er den største og mest dækkende fagudstilling inden for det grønne område i Danmark. Vi arbejder på at gøre udstillingen til et så godt tilbud som muligt for anlægsgartnervirksomheder. Danske Anlægsgartnere er også med til at arrangere udstillingen. Udstillingen holdes sidst i august på alle ulige år. Driftssektionen Driftssektionen er et forum for de virksomheder som har særlig interesse i de store grønne driftsopgaver. Her kan man udveksle erfaringer og være med til at udvikle nye udbudsformer i dialog med offentlige udbydere. Driftssektionen har sit eget delsite på (drift.dag.dk). Her findes en række artikler, værktøjer og links som kan være til inspiration og hjælp. Seniorklubben Danske Anlægsgartneres seniorklub er en selvstændig forening for nuværende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man om ekskursioner og andre fagligtsociale aktiviteter. Seniorklubben kan kontaktes via sekretariatet. Kanonérlauget Kanonerlauget er en selvstændig sammenslutning af anlægsgartnere med faglig-socialt sigte. Lauget kan kontaktes via sekretariatet. For hele virksomheden Vær opmærksom på at et medlemskab i Danske Anlægsgartnere er ikke kun for én person, mester eller indehaver. Medlemskabet omfatter hele virksomheden. F.eks. kan medarbejdere i virksomhedens tjeneste bruge foreningens rådgivning, kurser og arrangementer og deltage i foreningens udvalg. To slags medlemskaber Man kan være medlem i Danske Anlægsgartnere på to måder. Det ene medlemskab omfatter alle ydelser (gruppe 1). De allerfleste er med i denne gruppe. Den anden gruppe (gruppe 2) er undtaget overenskomst og arbejdsret og man er ikke tilknyttet en lokal kreds. Kontingentet er lavere og man betaler ikke kredsmarkedsføringskontingent. KONTINGENTET Kontingentet for medlemsskabet består af grundkontingent, omsætningskontingent, ankenævnsbidrag og markedsføringskontingent. Grundkontingentet er kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med kr. pr. gang. Omsætningskontingentet er for gruppe 1-medlemmer 3 promille, dog 2,5 promille for omsætning over 15 mio. kr. Loftet er på årsbasis kr. eller kr. når grundkontingentet lægges til. For gruppe 2-medlemmer er omsætningskontingentet 2 promille idet der anvendes samme loft. For alle er der en bundgrænse på kr. hvor der ikke beregnes omsætningskontingent. Promillen beregnes af omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår. En gang årligt indberettes omsætningen på dag.dk. Omsætningskontingentet opkræves kvartalsvis bagud. Nye medlemmer har et indslusningskontingent på kr. første år. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Medlemmer uden ansatte har et fast kontingent på kr. om året. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Efter første år tillægges årligt et ankenævnsbidrag på kr. Medlemmer uden ansatte er undtaget. Efter første år tillægges årligt et kredsmarkedsføringskontingent fastsat af den enkelte kreds. Medlemmer uden ansatte og gruppe 2-medlemmer er undtaget. Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms. Kredsene opkræver ikke selv kontingent, men modtager 15% af omsætningskontingentet, dog ikke fra gruppe 2-medlemmer. Fra virksomheder uden ansatte modtager kredsen årligt 500 kr. af kontingentet. EKSEMPLER, ALLE GRUPPE 1 Eksempel 1, firma uden ansatte kr. årligt. Eksempel 2, omsætning på 5 mio. kr. (5-8 ansatte). Første år: kr., derefter kr. årligt. Eksempel 3, omsætning på 20 mio. kr. (20-30 ansatte). Første år kr., derefter kr. om året. Eksempel 4, omsætning på 50 mio. kr. (50-80 ansatte). Første år kr., derefter kr. (loftet). Beløbene er medregnet ankenævnsbidrag, men ikke markedsføringskontingent fra den lokale kreds. Det er typisk fra 0 til 1200 kr. om året. Alle beløb er angivet uden moms. 5

6 HOVEDBESTYRELSEN 2014 Ejvind Røge landsformand Henrik Hoffmann næstformand Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S Søren Sømod Søren Sømod ApS Ejvind Røge, Henrik Hoffmann og Søren Sømod danner foreningens forretningsudvalg. SEKRETARIATET Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26, Postbox København S Tlf Åbningstider Mandag - torsdag 8:00-15:00 Fredag 8:00-14:00. I åbningstiden er hovedtelefonen åben og der er med sikkerhed folk på kontoret. Ellers kan medarbejdere kontaktes på deres direkte telefonnummer (evt. sms) eller . Michael Petersen direktør Tina Schønemann sekretær Jens Pedersen Alslev Anlægsservice FORENINGEN Danske Anlægsgartnere er både en arbejdsgiverforening og en brancheforening. Den blev oprettet i 1902 som Foreningen for arbejdsgivende anlægsgartnere. I 2001 fik foreningen sit nuværende navn. De fleste er medlem af både arbejdsgiver- og branchedelen. Enkelte er kun medlem af branchedelen (gruppe 2). Desuden har en del golfklubber et medlemskab i arbejdsgiverdelen med egen overenskomst. Eksklusiv golfklubberne er der knap 200 medlemmer. Foreningen har lokale kredse med egne formænd, bestyrelser, generalforsamling og arrangementer. Efter to store kredsfusioner er der i dag kun fire kredse, Jysk Kreds, Fyns Kreds, Sydsjællands Kreds samt Københavns og Nordsjællands Kreds. Hele foreningen Danske Anlægsgartnere holder landsgeneralforsamling hvert år i januar. Her vælges der landsformand og hovedbestyrelse. Det er en festlig begivenhed hvor traditionelt mange medlemmer møder op. Danske Anlægsgartnere har en række udvalg: forretningsudvalg, 6 Michael Dall Sven Bech A/S Jesper Bjerrisskov Anlægsgartneriet Tefax A/S Marianne Larsen Th. Skov Larsen ApS thskovlarsen.dk erhvervsfagligt udvalg, uddannelsesudvalg, miljøudvalg, markedsføringsudvalg og overenskomstudvalg. Foreningen har desuden repræsentanter i flere fagskolers bestyrelser samt et korps af lærestedsbesigtigere og syns- og skønsmænd. Danske Anlægsgartnere har et driftsselsskab, ProVerte A/S der administererer kommercielle aktiviteter såsom rabataftaler, eksterne kurser, bladdrift, forlagsvirksomhed mv. Hovedbestyrelsen er også bestyrelse for ProVerte A/S som er 100% ejet af Danske Anlægsgartnere. Danske Anlægsgartnere er medlem i Håndværksrådet der hjælper med erhvervspolitisk arbejde. Danske Anlægsgartnere er også medlem i Dansk Arbejdsgiverforening der hjælper med det overenskomstmæssige. Dette medlemskab er dog via Sammenslutningen af mindre arbejdsgivere (SAMA). Danske Anlægsgartnere har eget sekretariat i Håndværkets Hus i København sammen med bl.a. Dansk Håndværk og Håndværksrådet. Se listen over ansatte mv. her til højre. Merete Treffer bogholder Kim Tang fagkonsulent Søren Holgersen redaktør Danske Anlægsgartnere køber rådgivning om arbejdsret, byggeret og APV hos Dansk Håndværk: Morten Frihagen,chefjurist Jeppe Uldall Thomsen, jurist Nanna Baade, juridisk konsulent Ken Jørgensen, konsulent Camilla Rimmer, miljøkonsulent Danske Anlægsgartneres feriekortordning administreres af bagermesterforeningen ved: Jeanet Sørensen Danske Anlægsgartnere benytter sig endvidere af faste freelancere, bl.a.: Lars Thorsen, journalist Bente Mortensen, miljøkonsulent Rettet senest

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Informationsfolder For dig, der vil vide mere om Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V. Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@kooperationen.dk

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere

GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - en stærk rådgiver for arbejdsgivere juni 2015 2 VISION Det er GLS-A s vision at være det naturlige kompetencecenter inden for arbejdsmarkedspolitik,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen Kontingentopkrævning

Afrapportering fra arbejdsgruppen Kontingentopkrævning Landsforeningen 38/13 Danmarks civile Hundeførerforening LANDSKASSEREREN Til Landsmødet 2013 Erik Hansen Klostervej 53, Tvis 7500 Holstebro Tlf.: 5853 3610 Holstebro den 30.01.2012 Afrapportering fra arbejdsgruppen

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere