BRUG DIN FORENING. Kære medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG DIN FORENING. Kære medlem"

Transkript

1 BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os at du får så meget ud af dit medlemsskab som muligt. Derfor dette overblik over de tjenester foreningen tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller du synes at der mangler noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig eller sekretariatet. Med venlig hilsen Ejvind Røge, landsformand

2 Netværk blandt fagfæller Medlemsskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller udvikle et fagligt og socialt netværk med andre anlægsgartnerfirmaer. Det kræver først og fremmest at man udnytter de tilbud foreningen giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus der er beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan dog også hjælpe med at etablere f.eks. erfa-grupper. Det grønne stempel Et medlemsskab af Danske Anlægsgartnere er et signal om at virksomheden forbindes med faglig kvalitet og følger fagets faglige normer. Optagelsen hviler på en faglig vurdering der sikrer at virksomhederne har fagligheden i orden. Et medlemsskab er derfor et blåt - eller grønt - stempel som man kan bruge i sin markedsføring. Overenskomst Danske Anlægsgartnere har egen overenskomst med forbundet 3F. Den forhandles typisk hver tredje år. Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er en fordel både under overenskomstforhandlinger og i hverdagen. Som medlem er man automatisk med i foreningens konfliktfond. Overenskomsten, herunder akkordtidskuranten, udleveres når man bliver optaget i foreningen, men flere kan bestilles hos sekretariatet. Rådgivning om ansættelsesret Som medlem har man som en del af medlemsskabet fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og generel ansættelsesret, f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel, sygdom og løn m.m. Denne rådgivning sker i et samarbejde med foreningen Dansk Håndværk. I tilfælde af en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandling ved mæglingsog organisationsmøder samt ved faglig voldgift. Ved arbejdsretsager bistår Danske Anlægsgartneres hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening. På Danske Anlægsgartneres hjemmeside kan man finde ansættelseserklæringer og andre formularer. Feriekort Danske Anlægsgartnere har - som led i overenskomsten med 3F - en feriekortordning. De ansattes feriepenge afregnes til Danske Anlægsgartneres og 3F s feriefond. Herfra udbetales feriepengene senere til de ansatte. Hvordan feriepengene indbetales rent teknisk, kommer an på hvordan man kører lønnen (manuelt, Bluegarden, Proløn, Danløn mv.) Se herunder råd til manuel løn og Bluegarden. Pension Danmark Efter overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F er der aftalt pensionsordning for medarbejdere (også voksenelever) over 20 år. Medarbejderen betaler selv 1/3 af beløbet, mens arbejdsgiver betaler 2/3. Beløbet indbetales til Pension Danmark. Lige hvordan, kommer igen an på hvordan lønnen køres. Vær opmærksom på at der til pensionsordningen knytter sig bl.a. en gruppelivsordning. Hvis en virksomhed ikke får oprettet en medarbejder i pensionsordningen, hæfter virksomheden for eventuelle krav. Erhvervspolitisk indflydelse Gennem Danske Anlægsgartnere har man som medlem en politisk indflydelse på de vilkår som vores fag drives under. Det sker i høj grad via foreningens medlemsskab i Håndværksrådet der påvirker lovgivningen inden for bygge- og anlægsområdet, bl.a. gennem erhvervspolitiske analyser og lobbyvirksomhed. På Håndværksrådets hjemmeside kan man selv følge med i arbejdet. De faglige uddannelser Gennem Danske Anlægsgartnere har man indflydelse på fagets uddannelser. Det sker gennem Det Faglige Uddannelsesudvalg for RÅD TIL INDBETALING AF FERIEPENGE Løn køres manuelt: Danske Anlægsgartnere udsender sidst i hvert kvartal en indberetningsliste. Her anføres feriepengeoplysningerne og sendes til til Listen kan også hentes på Beløbet indbetales på fondens konto: senest den 10. i måneden efter kvartalets udløb. For sent indbetalte feriepenge opkræves 1,5% i renter pr. påbegyndt måned i henhold til ferielovens 28 stk. 2. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 01) går man ind i feltet feriepengemodtager og vælger LDA - Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre (foreningen gamle navn). Dette valg skal kun foretages én gang, men det skal ske inden sidste lønkørsel i det kvartal hvor virksomheden er indmeldt i Danske Anlægsgartnere. RÅD TIL INDBETALING AF PENSION DANMARK Løn køres manuelt: Pensionens medarbejderandel skal trækkes fra før AM-bidraget beregnes (dvs. samme sted som ATP). Medarbejderandelen og arbejdsgiverandelen indsendes til Pension Danmark. Løn via Dataløn/Bluegarden: På arbejdsgiverstamkortet (DA 02) går man ind i feltet arbejdsmarkedspension og udfylder linje 07 og 08: Felt , angiv de aktuelle satser. Felt 47, skriv Felt 52, skriv 1. Felt 23, skriv Felt 31, skriv medarbejderens CPR-nr. 2

3 Anlægsgartneri og gennem de repræsentanter som Danske Anlægsgartnere har i fagskolernes organer. Som medlem skal man ikke betale de 1800 kr. det ellers koster når en elev skal til svendeprøve. Dette mellemværende klarer foreningen. Rådgivning om byggeret mm. Som medlem af Danske Anlægsgartnere får man rådgivning om byggejura (AB 92, AB Forbruger, ABT 93), udbudsret (tilbudsloven, udbudsdirektiver) samt generelt erhvervsret (aftaleret, købsret). Denne rådgivning sker i et samarbejde med Dansk Håndværk. Telefonisk rådgivning er en del af medlemsskabet og som sådan gratis. Der er brugerbetaling for egentlig sagsbehandling, bl.a. korrespondance med modpart, gennemgang af kontaktmateriale, forligsmøder, syn og skøn. Der oplyses altid om brugerbetalingen inden rådgivningen sættes i gang. På er der hjælpemidler, bl.a. Håndværksrådets tilbudsguide, underentreprenørkontrakt, juridiske standardbreve, Danske anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold til AB 92. AB 92, AB Forbruger og ABT 93 kan hentes Rabataftaler Som medlem har man adgang til et omfattende system af rabataftaler med en lang række leverandører af f.eks.græsfrø, blomsterløg, telefoni, brændstof, værktøj og forsikringer (FPR). Det sker gennem Rabatportalen der ejes af Danske Anlægsgartnere og tre andre håndværksorganisationer. Samarbejdet er med til at sikre medlemmer af Danske Anlægsgartnere fordelagtige aftaler. Rabatportalen administreres af Danske Anlægsgartneres driftsselskab ProVerte A/S. Man finder Rabatportalen via Faglige normer og standarder Som medlem i Danske Anlægsgartnere er man med til fastlægge og udlægge de faglige normer og standarder der er ramme for arbejdet. Foreningen udgiver anlægsstandarden Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde og driftsstandarden Pleje af grønne områder. Den får man som nyt medlem automatisk udleveret. De kan ellers købes på eller ved henvendelse til sekretariatet. Desuden holder foreningen øje med europæiske standarder og påvirker det standardiseringsarbejde som andre, bl.a. Dansk Standard, udfører i Danmark. Ud over faglige normer og standarder har Danske Anlægsgartnere også målrettede manualer for kvalitetsstyring (Plan for Kvalitet) der kan købes på Foreningen har desuden en manual for prækvalifikation der kan hentes på Ankenævn Ender man i en konflikt med en kunde, er der også hjælp at hente. Som medlem af Danske Anlægsgartnere er man nemlig automatisk dækket af Håndværkets Ankenævn. Som medlem kan man få hjælp til sagen. Før sagen når ankenævnet, bliver man kontaktet med henblik på at bilægge sagen uden om nævnet. Det er besparende for alle. Man kan også selv kontakte foreningen tidligere i forløbet for at forebygge en sag. Hvis man taber sagen i ankenævnet er omkostningen begrænset til kr., meget mindre end hvis man ikke er medlem i foreningen. Som medlem er man også med i Danske Anlægsgartneres Garantiordning. Det sikrer kunderne erstatning i sager som kunden har vundet, men hvor anlægsgartnerfirmaet ikke kan eller vil lave arbejdet om. Ankenænvnet og garantifonden bruges kun i mindre opgaver over for privatkunder. Over for dem kan ankenævnet og garantifonden bruges i markedsføringen, også fordi man som medlem ikke kan afvise sager som kunder rejser. Det kan ikkemedlemmer godt. Faglig rådgivning Som medlem kan man i faglige spørgsmål trække på vores fagkonsulent der rådgiver inden for anlægsgartneri, herunder normer, anlæg, drift, prækvalifikation, kvalitetssikring og markedsføring. 3

4 Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der er som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, lægges 500 kr. oveni på grund af transporten. Arbejdsmiljø og miljø Danske Anlægsgartnere yder rådgivning i arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV). Desuden ydes rådgivning inden for miljø, bl.a. i tilknytning til grønt regnskab og certificeringer. På er der en række hjælpemidler, bl.a. miljøledelseshåndbog, hjælp til grønt regnskab, miljøforbedringskatalog og APVskema. Man kan endvidere finde arbejdsmiljøanvisninger fra bl.a. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Rådgivningen er gratis den første time. Derefter er der som udgangspunkt en brugerbetaling på 425 kr. i timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, tillægges 500 kr. på grund af transporten. Kurser Danske Anlægsgartnere holder kurser der retter sig mod medlemsvirksomhederne og deres ansatte. Til kurserne hører faglige kurser om bl.a. træbeskæring, kvalitetssikring, nye normer, APV, grønt regnskab og grøn fagdag. Der holdes også lederkurser om bl.a. samarbejde, forhandling, salg, medarbejderudvikling og personlig udvikling. Lederkurserne består af 3 eller 5 moduler á 2 dages varighed. Et fast tilbagevendende kursus er introkurset for nye medlemmer. Her oplyses man om hvad man kan bruge foreningen til og møder fagfæller under en faglig-social ramme. Markedsføring Medlemskabet er i sig selv markedsføring fordi det borger for faglig kvalitet. Danske Anlægsgartnere arbejder ellers med fælles markedsføring gennem oplysning og kampagner. Desuden fremstilles materialer til individuel markedsføring. Endelig kan de lokale kredse igangsætte markedsføring for egne midler. har i snit besøgende på siden pr. måned hvorcirka 1000 søger på find anlægsgartner som linker til medlemmernes egne hjemmesider. Hjemmesiden rummer også kampagnesites for private haveejere (inklusiv nyhedsbrev til cirka 4400 haveejere) og grøn drift. På siden finder man endvidere logoer, slogans, skabeloner, reklamefoldere mv. til fri download. Streamers til biler mv. kan bestilles på sekretariatet. Foreningen har også udstillingsmateriale (roll ups og stofbannere) og kan hjælpe med byggepladsskilte og individuelle udstillingsplancher. Danske Anlægsgartnere udgiver hvert år den trykte Telefonbog Telefon Have og Landskab. Den er et praktisk kontaktorgan med lister over otte grønne foreningers medlemmer, herunder Danske Anlægsgartneres. Telefonbogen profilerer samtidig medlemmerne og faget. Foreningens fagblad Grønt Miljø har en tilsvarende sideordnet pr-rolle. Hjemmesiden På kan man finde information, hjælpemidler og materialer knyttet til overenskomst, byggeret, markedsføring, arbejdsmiljø, standardforbehold og fagstof om bl.a. plantegaranti og syn og skøn. Der er desuden løbende nyhedsstof samt oplysninger om foreningen (herunder vedtægter) samt en bogbutik med fagbøger. Hjemmesiden rummer endvidere pr-orienterede delsites for private haveejere og grøn drift i større skala. Som sitet er nu åbner det på kampagnesiden for haveejere. Man kan gå direkte til medlemsdelen på Første gang der logges ind, skal man oprette sig. Gå ind på medlem. dag.dk/anmod-om-oprettelse. aspx og udfyld formularen. Så vil du blive oprettet og kan bagefter logge ind ved at klikke på medlemslogin i nederste højre hjørne. Nyhedsbrevet Danske Anlægsgartnere udsender normalt hver 14. dag et elektronisk nyhedsbrev med typisk 5-10 nyheder om virksomhedsdrift og relevante 4

5 faglige medlemsforhold. Her oplyses også om nye og udmeldte medlemmer og de mærkedage vi oplyses om. Nyhedsbrevet sendes til den mail man selv angiver. Meget vigtige nyheder sendes direkte pr. mail til medlemmerne, og bringes også senere i nyhedsbrevet. Grønt Miljø Danske Anlægsgartnere udgiver fagbladet Grønt Miljø som med ti årlige numre formidler navnlig de fagligt-tekniske nyheder fra det grønne område. Bladet henvender sig bredt til den grønne sektor, også de kommunale forvaltninger. Det skyldes bl.a. hensynet til bladets annoncebaserede økonomi og ønsket om at profilere anlægsgartnerfaget. Medlemmer af Danske Anlægsgartnere modtager Grønt Miljø gratis. Også interesserede medarbejdere kan modtage bladet gratis efter anmodning. Husk at give sekretariatet besked om adresseændringer. Grønt Miljø er også for medlemmer et godt medie at annoncere i, både over for professionelle kunder og med stillingsannoncer. Grønt Miljø har sin egen hjemmeside hvor man bl.a. kan finde ældre numre og serviceoplysninger. Forlag Ved siden af Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab udgiver Danske Anlægsgartnere faglige publikatio- ner under navnet Forlaget Grønt Miljø. Hertil hører foreningens egne normer samt fagbøger der bl.a. anvendes på fagets skoler og i den faglige praksis. Se bøgerne på (>butik). Medlemmer får rabat på alle de publikationer foreningen udgiver. Alle publikationer har et fagligt sigte, men er også med til at understøtte foreningens økonomi. Det gælder også fagbladet Grønt Miljø og Telefon Have & Landskab. Have & Landskab Danske Anlægsgartnere er medejer af fagudstillingen Have & Landskab der er den største og mest dækkende fagudstilling inden for det grønne område i Danmark. Vi arbejder på at gøre udstillingen til et så godt tilbud som muligt for anlægsgartnervirksomheder. Danske Anlægsgartnere er også med til at arrangere udstillingen. Udstillingen holdes sidst i august på alle ulige år. Driftssektionen Driftssektionen er et forum for de virksomheder som har særlig interesse i de store grønne driftsopgaver. Her kan man udveksle erfaringer og være med til at udvikle nye udbudsformer i dialog med offentlige udbydere. Driftssektionen har sit eget delsite på (drift.dag.dk). Her findes en række artikler, værktøjer og links som kan være til inspiration og hjælp. Seniorklubben Danske Anlægsgartneres seniorklub er en selvstændig forening for nuværende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man om ekskursioner og andre fagligtsociale aktiviteter. Seniorklubben kan kontaktes via sekretariatet. Kanonérlauget Kanonerlauget er en selvstændig sammenslutning af anlægsgartnere med faglig-socialt sigte. Lauget kan kontaktes via sekretariatet. For hele virksomheden Vær opmærksom på at et medlemskab i Danske Anlægsgartnere er ikke kun for én person, mester eller indehaver. Medlemskabet omfatter hele virksomheden. F.eks. kan medarbejdere i virksomhedens tjeneste bruge foreningens rådgivning, kurser og arrangementer og deltage i foreningens udvalg. To slags medlemskaber Man kan være medlem i Danske Anlægsgartnere på to måder. Det ene medlemskab omfatter alle ydelser (gruppe 1). De allerfleste er med i denne gruppe. Den anden gruppe (gruppe 2) er undtaget overenskomst og arbejdsret og man er ikke tilknyttet en lokal kreds. Kontingentet er lavere og man betaler ikke kredsmarkedsføringskontingent. KONTINGENTET Kontingentet for medlemsskabet består af grundkontingent, omsætningskontingent, ankenævnsbidrag og markedsføringskontingent. Grundkontingentet er kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud med kr. pr. gang. Omsætningskontingentet er for gruppe 1-medlemmer 3 promille, dog 2,5 promille for omsætning over 15 mio. kr. Loftet er på årsbasis kr. eller kr. når grundkontingentet lægges til. For gruppe 2-medlemmer er omsætningskontingentet 2 promille idet der anvendes samme loft. For alle er der en bundgrænse på kr. hvor der ikke beregnes omsætningskontingent. Promillen beregnes af omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår. En gang årligt indberettes omsætningen på dag.dk. Omsætningskontingentet opkræves kvartalsvis bagud. Nye medlemmer har et indslusningskontingent på kr. første år. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Medlemmer uden ansatte har et fast kontingent på kr. om året. Det gælder både medlemmer af gruppe 1 og gruppe 2. Efter første år tillægges årligt et ankenævnsbidrag på kr. Medlemmer uden ansatte er undtaget. Efter første år tillægges årligt et kredsmarkedsføringskontingent fastsat af den enkelte kreds. Medlemmer uden ansatte og gruppe 2-medlemmer er undtaget. Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms. Kredsene opkræver ikke selv kontingent, men modtager 15% af omsætningskontingentet, dog ikke fra gruppe 2-medlemmer. Fra virksomheder uden ansatte modtager kredsen årligt 500 kr. af kontingentet. EKSEMPLER, ALLE GRUPPE 1 Eksempel 1, firma uden ansatte kr. årligt. Eksempel 2, omsætning på 5 mio. kr. (5-8 ansatte). Første år: kr., derefter kr. årligt. Eksempel 3, omsætning på 20 mio. kr. (20-30 ansatte). Første år kr., derefter kr. om året. Eksempel 4, omsætning på 50 mio. kr. (50-80 ansatte). Første år kr., derefter kr. (loftet). Beløbene er medregnet ankenævnsbidrag, men ikke markedsføringskontingent fra den lokale kreds. Det er typisk fra 0 til 1200 kr. om året. Alle beløb er angivet uden moms. 5

6 HOVEDBESTYRELSEN 2014 Ejvind Røge landsformand Henrik Hoffmann næstformand Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S Søren Sømod Søren Sømod ApS Ejvind Røge, Henrik Hoffmann og Søren Sømod danner foreningens forretningsudvalg. SEKRETARIATET Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26, Postbox København S Tlf Åbningstider Mandag - torsdag 8:00-15:00 Fredag 8:00-14:00. I åbningstiden er hovedtelefonen åben og der er med sikkerhed folk på kontoret. Ellers kan medarbejdere kontaktes på deres direkte telefonnummer (evt. sms) eller . Michael Petersen direktør Tina Schønemann sekretær Jens Pedersen Alslev Anlægsservice FORENINGEN Danske Anlægsgartnere er både en arbejdsgiverforening og en brancheforening. Den blev oprettet i 1902 som Foreningen for arbejdsgivende anlægsgartnere. I 2001 fik foreningen sit nuværende navn. De fleste er medlem af både arbejdsgiver- og branchedelen. Enkelte er kun medlem af branchedelen (gruppe 2). Desuden har en del golfklubber et medlemskab i arbejdsgiverdelen med egen overenskomst. Eksklusiv golfklubberne er der knap 200 medlemmer. Foreningen har lokale kredse med egne formænd, bestyrelser, generalforsamling og arrangementer. Efter to store kredsfusioner er der i dag kun fire kredse, Jysk Kreds, Fyns Kreds, Sydsjællands Kreds samt Københavns og Nordsjællands Kreds. Hele foreningen Danske Anlægsgartnere holder landsgeneralforsamling hvert år i januar. Her vælges der landsformand og hovedbestyrelse. Det er en festlig begivenhed hvor traditionelt mange medlemmer møder op. Danske Anlægsgartnere har en række udvalg: forretningsudvalg, 6 Michael Dall Sven Bech A/S Jesper Bjerrisskov Anlægsgartneriet Tefax A/S Marianne Larsen Th. Skov Larsen ApS thskovlarsen.dk erhvervsfagligt udvalg, uddannelsesudvalg, miljøudvalg, markedsføringsudvalg og overenskomstudvalg. Foreningen har desuden repræsentanter i flere fagskolers bestyrelser samt et korps af lærestedsbesigtigere og syns- og skønsmænd. Danske Anlægsgartnere har et driftsselsskab, ProVerte A/S der administererer kommercielle aktiviteter såsom rabataftaler, eksterne kurser, bladdrift, forlagsvirksomhed mv. Hovedbestyrelsen er også bestyrelse for ProVerte A/S som er 100% ejet af Danske Anlægsgartnere. Danske Anlægsgartnere er medlem i Håndværksrådet der hjælper med erhvervspolitisk arbejde. Danske Anlægsgartnere er også medlem i Dansk Arbejdsgiverforening der hjælper med det overenskomstmæssige. Dette medlemskab er dog via Sammenslutningen af mindre arbejdsgivere (SAMA). Danske Anlægsgartnere har eget sekretariat i Håndværkets Hus i København sammen med bl.a. Dansk Håndværk og Håndværksrådet. Se listen over ansatte mv. her til højre. Merete Treffer bogholder Kim Tang fagkonsulent Søren Holgersen redaktør Danske Anlægsgartnere køber rådgivning om arbejdsret, byggeret og APV hos Dansk Håndværk: Morten Frihagen,chefjurist Jeppe Uldall Thomsen, jurist Nanna Baade, juridisk konsulent Ken Jørgensen, konsulent Camilla Rimmer, miljøkonsulent Danske Anlægsgartneres feriekortordning administreres af bagermesterforeningen ved: Jeanet Sørensen Danske Anlægsgartnere benytter sig endvidere af faste freelancere, bl.a.: Lars Thorsen, journalist Bente Mortensen, miljøkonsulent Rettet senest

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2016 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen Din hjælp i hverdagen... Tak for din interesse for AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Du får her en kort præsentation af, hvad vi tilbyder, og

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Vedtægter for Danske Anlægsgartnere. Foreningens vedtægter. Ankenævn og garantifond. for. Danske Anlægsgartnere

Vedtægter for Danske Anlægsgartnere. Foreningens vedtægter. Ankenævn og garantifond. for. Danske Anlægsgartnere Vedtægter for Danske Anlægsgartnere Foreningens vedtægter Ankenævn og garantifond for Danske Anlægsgartnere Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Anlægsgartnere. Navnet er tillige med Landsforeningen

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Informationsfolder For dig, der vil vide mere om Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V. Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@kooperationen.dk

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet i Dansk Erhverv? (sæt kryds)

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet i Dansk Erhverv? (sæt kryds) DANSK ERHVERV / DANSKE SERVICE INDMELDELSESBLANKET ARBEJDSGIVER 1. VIRKSOMHEDSDATA Firmanavn: CVR-nr.: Firmaadresse: Postnr. og by: Telefonnr.: Virksomhedens e-mail: Hjemmeside: JA, jeg ønsker link fra

Læs mere

Det betaler sig at være medlem

Det betaler sig at være medlem Det betaler sig at være medlem Vi er klar til at servicere dig Hvorfor skal du være medlem? Som medlem af Dansk Bilbrancheråd er du en del af et netværk, som består af mere end 1.800 autovirksomheder fordelt

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! CENTRALFORENINGEN AF AUTOREPARATØRER I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE AUTOREPARATØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

fremtiden starter her... Kontingentregulativ Dansk Erhverv

fremtiden starter her... Kontingentregulativ Dansk Erhverv fremtiden starter her... Kontingentregulativ Dansk Erhverv 2014 INDHOLD 1. Medlemskabets omfang og ydelser 3 2. Kontingentsatser 4 3. Rabatordninger 5 4. Forfaldstidspunkter 6 5. Ændring af medlemskategori

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk

Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk BPA er til dig, der har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB. 1 Navn og hjemsted VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKGRUPPEN / BIB 1 Navn og hjemsted Dansk Beton Blokgruppen / BIB er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Beton, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1

Personlige indstillinger. Rev.: / LH. Side 1 Personlige indstillinger Rev.: 2016-01-14 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD)

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftalen er indgået den 19. september 1973 og er sidst ændret med virkning fra 1.oktober 2005. 1 FORMÅL

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start PFA Start er en forsikringspakke til elever. Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for PFA Start, som udbydes af. Vilkår for PFA Start

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

1. Navn og hjemsted a. ForeningeRs navn er Tegnerne, Tegnerforbundet af 1g'1g, hjemstedet er København.

1. Navn og hjemsted a. ForeningeRs navn er Tegnerne, Tegnerforbundet af 1g'1g, hjemstedet er København. TEGNERNE Tegnerforbundet af 1 91 9 Vedtægter 1. Navn og hjemsted ForeningeRs navn er Tegnerne, Tegnerforbundet af 1g'1g, hjemstedet er København. b. Foreningens adresse er: Tegnerne, l;;;;;o;-, l(øb;;,i,a;;,,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner:

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner: Til Aftale-Håndbogens abonnenter Dok.nr: 48752 Ref.:/kim E-mail:kim@frinet.dk 14. januar 2011 Revision af FRI s Aftale-Håndbog./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Indhold: 1. Navn og formål 2. Medlemmer 3. Organisering 4. De lokale sektioner 5. Landsudvalget 6. Landsmøde 7. Økonomi

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

Viden, inspiration og sparring med ligesindede

Viden, inspiration og sparring med ligesindede Viden, inspiration og sparring med ligesindede 1 2 Kom med i vores fællesskab og styrk din konkurrenceevne ATL samler arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed i Danmark. Vi

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere