EKSKURSION TIL MIDT- OG VESTJYLLAND september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSKURSION TIL MIDT- OG VESTJYLLAND 22.-23. september 2012"

Transkript

1 EKSKURSION TIL MIDT- OG VESTJYLLAND september 2012 Dansk Dendrologisk Forening afholdt i det tidlige efterår 2012 under tilrettelæggelse af foreningens kasserer Carl Jensen en weekend-ekskursion i den midt- og vestjyske egn, der i gammel tid kaldtes Hardsyssel. Turen rummede fire udflugtsmål, nemlig naturområdet, som er opstået i de nedlagte brunkulslejer ved Søby, en stor privat have ved Ørnhøj, et glemt kommunalt arboret i Holstebro og endelig en planteskole ved Tvis. Ca. 32 deltagere var mødt frem ved skovvæsenets besøgscenter Moselund ved de tidligere brunkulslejer ved Søby, hvor skovfoged Hans Jensen bød velkommen og indledningsvis redegjorde for de geologiske forhold, der dels havde skabt brunkulsforekomsterne, og dels påvirkede området efter at brydningen var ophørt. For millioner år siden havde området været et lavvandet delta for et stort flodsystem fra Sibirien, og i dette delta var aflejret sand, men også lag af organisk materiale, fx træstammer. Det var disse organiske lag, der nu var forvandlet til brunkul, hvor man ganske tydeligt stadig kan erkende den organiske oprindelse, i modsætning til i stenkul, hvor omdannelsen er mere fremskreden. Ved opgravningen af disse lag af brunkul var store mængder af sand fjernet og dynget op i enorme bunker, såkaldte tipper, men efter gravningen var indstillet i 1970, blev der ikke længere foretaget bortpumpning af vand. Derfor blev disse nu i bunden efterhånden meget vandholdige bjerge af omgravet sand særdeles ustabile, og der har mange gange siden fundet voldsomme og uforudsigelige omlejringer sted. Disse kan beskrives ved, at de nedre omgravede sandlag som følge af vandmætningen pludselig mister deres bæreevne og skrider ud i de gamle udgravninger, de overliggende lag styrter ned, store mængder af vand presses som gejsere langt op i luften, og det hele skulle lyde som et tog, der afspores! Hyppigheden af disse skred har været noget aftagende de senere år, men de sker stadig fra tid til anden, så færdsel skal fortsat ske med omtanke og forsigtighed (fig. 1). Det helt særlige ørkenagtige landskab, som opstod i forbindelse med brunkulsgravningen, inspirerede Carl Syrach- Larsen og senere hans medarbejder Georg Schlätzer til at afprøve beplantninger i det sandede, vindomsuste og frostudsatte område. Først tilplantedes 26 ha med rødel, Alnus glutinosa, og hybridasp, Populus x wettsteinii, sidstnævnte på grund af sit vidt forgrenede rodnet, og sit løv, der er velegnet som vildtfoder, siden kom hen ved 500 mere eller mindre eksotiske arter til. Det var hovedformålet med vores besøg at afdække, hvilke arter, der stadig var at finde, og i hvilken tilstand, de var. Men det interesserede også Hans Jensen, om vi kunne finde arter, som hidtil havde undgået hans opmærksomhed. Der var i sin tid udarbejdet kortskitser over udplantningerne, men som følge af de mange skred i årenes løb var der sket så mange forandringer af landskabet, at det efter Hans Jensens opfattelse slet ikke var muligt mere at orientere sig ved hjælp af de gamle kortskitser. Efter den indledende orientering begav vi os fra besøgscenteret i biler de få 58

2 Fig. 1. Udsigt ud over et område nær besøgscenteret Moselund, hvor der skete et stort skred i februar I baggrunden kan skelnes træstammer, som står stærkt skrånende efter skredet. Foto: P. Günther. Fig. 2. Gruppen i Ørkenarboretet. Små og større eksemplarer af den invasive Pinus contorta bemærkes. Foto: P. Günther. 59

3 kilometer til Ørkenarboretet. På vej derind passerede vi et område med arter af Pinus: P. mugo, bjergfyr, P. contorta, klitfyr og P. sylvestris, skovfyr. Helt forsvundet var P. nigra var. nigra, østrigsk fyr, dens robusthed havde der ellers været store forventninger til, men det var P. contorta, der havde vist sig at være den stærkeste, og den var nu temmelig invasiv. Vi var nu fremme ved selve Ørkenarboretet, og det måtte nok generelt konkluderes, at en væsentlig del af de udplantede arter med tiden var forsvundet. Skovvæsenet havde besluttet at overlade området til sig selv uden nogen synderlig pleje, dog foretog man fra tid til anden rydning af de mange opvoksende Pinus contorta (fig. 2). Et lille metalskilt blev fundet inde i træbevoksningen, det bar navnet Elymus giganteus, en dendrologisk udfordring, da det er et nu forældet navn for græsarten Leymus racemosus, denne var selvfølgelig for længst forsvundet. Vi nåede en bakketop benævnt Haven, her var afprøvet mange arter, nogle plantet i kalket tørvestrøelse, især en række Rosaceae, og en del var stadig at finde: klatreroser, Aronia (surbær), paradisæble og nogle røn. Der voksede også enkelte arter af løn, endvidere så vi Myrica pensylvanica og Arctostaphylos uva-ursi, melbærris (fig. 3). I en del tilfælde var der dog tvivl om de helt nøjagtige artsbetegnelser, også fordi mange planter på grund af de ikke så gunstige vækstbetingelser allerede fremstod ret afløvede. En lille bevoksning med Fagus sylvatica, almindelig bøg, viste, at bøgen klarer sig fint, og bekræfter den efterhånden udbredte erkendelse af, at bøgen også egner sig til plantning i de mere udsatte områder af landet. I et andet område noteredes bl.a. Picea mariana, P. orientalis og P. sitchensis, endvidere Elaeagnus umbellata (fig. 4), Tsuga canadensis og Larix laricina. I hvert fald en art, som Hans Jensen ikke vidste var at finde, blev opdaget. Det Fig. 3. Archostaphylos uva-ursi, melbærris, udbredt overalt i klodens nordligste egne, men ses sjældent vildtvoksende i Danmark. Foto: P. Günther. Fig. 4. Frugter af Elaeagnus umbellata, en art af sølvblad som er naturligt voksende i store dele af Asien. Foto: P. Günther. 60

4 Fig. 5. Motiv fra Ingrid og Henrik Jensens have. Værtinden ses til højre bag de flotte Actaea racemosa (syn. Cimicifuga racemosa, sølvlys). Foto: P. Günther. var nok ikke den mest attråværdige, det var nemlig Toxicodendron radicans (syn. Rhus radicans), den i det østlige Amerika med rette frygtede poison ivy, som kan give voldsomme brandsårsagtige udslæt selv ved en ret overfladisk berøring. For yderligere information om området henvises til Naturstyrelsens pjecer og og ikke mindst til Georg Schlätzers artikel i Dansk Dendrologisk Forenings årsskrift årgang 1970, som kan hentes via dk/aarsskrift/soeg/detaljer.asp?id=58 Efter indtagelse af de medbragte madpakker tilbage i besøgscenteret gik turen videre til Ingrid og Henrik Jensen, som har en stor have på ca. 3 ha i Nørhede ved Ørnhøj (fig. 5). Området har været en øde hedeegn indtil ca. 1850, hvor de første flyttede dertil, Ingrid og Henrik Jensen har haft deres ejendom fra 1976, og anlæggelsen af haven var påbegyndt nogle år efter. Den meget blandede jordbund med ler, sand, grus og al giver mulig heder, men også udfordringer, sidstnævnte sørger kronvildtet også for. I foråret er haven meget præget af løgvækster, men her i september var det selvfølgelig buske og træer, der fik opmærksomheden. I området foran huset voksede bl.a. Sorbus x thuringiaca Fastigiata, Hamamelis Arnold Promise og også Xanthoceras sorbifolium, guldhorn, der er en ret stor busk, som sjældent ses. Som bunddække sås den i danske haver stadig ret ukendte Microbiota decussata. Den er beslægtet med Juniperus, blev opdaget ved Vladivostok i Østsibirien i 1921, og er interessant ved at have en frisk mørkegrøn farve i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret bliver den nærmest violetbrun, den er som regel sygdomsfri, og så stikker den ikke. 61

5 Fig. 6. Comptonia peregrina, bregnepors, i Ingrid og Henrik Jensens have ved Ørnhøj. Foto: P. Günther. Fig. 7. Clintonia borealis, en lille staude, som var meget eftertragtet af deltagerne. Foto: P. Günther. På den anden side af huset noteredes en række af arter af Acer, f.eks. A. rufinerve, A. tschonoskii, A. pseudosieboldianum, A. heldreichii, A. capillipes, A. saccaharum med mistelten, A. mandschuricum og mange flere. Endvidere Sciadopitys verticillata, parasoltræ, Picea amabilis og P. abies Virgata, slangegran. Euonymus viste sig på denne tid med flotte farvede frugter, f.eks. E. oxyphyllus, E. sachalinensis (syn. E. planipes) og E. macropterus. Med det kolossale antal planter kunne det selv for ejerne ind imellem være svært at holde styr på alle de nøjagtige arts- og sortsnavne, men ved foden af de fleste træer lå en sten, under hvilken en navneseddel var gemt. Den østamerikanske bregnepors Comptonia peregrina (fig. 6) blev bemærket, den kan være noget vanskelig at få til at lykkes i kultur, men her blev den dyrket med succes. Vi så også en del Magnolia, f.eks. M. tripetala, M. biondii og M. sieboldii subsp. sinensis, hvor sidstnævnte efter nogens opfattelse skal regnes for en selvstændig art og ikke blot en underart, og da slet ikke af M. sieboldii. Araliaceae var repræsenteret med Aralia elata, Kalopanax septemlobus (syn. K. pictus, der var også den særlige type K. septemlobus f. maximowiczii med ekstra dybt indskårne blade), Eleutherococcus henryi (syn. Acanthopanax henryi) og Oplopanax horridus, som er meget tornet på grene, stængler og endog langs nerverne på begge sider af bladene, så den er en af skovarbejderne hadet plante i underskoven i det vestlige Nordamerika. Et dengang lidt sølle eksemplar af korkelm, Ulmus minor (varietetsbetegnelsen suberosa er vist forældet) på et par meter var plantet i 1996, nu var den kommet efter det og blevet et stort eksemplar på ca. 15 meters højde. Men at der trods alt er arter, der ikke rigtig trives i det vestjyske, var en stennød, Gymnocladus dioica et eksempel på. Langs den modsatte side af vejen havde Ingrid og Henrik Jensen mellem to læbælter etableret et langstrakt arboretområde, hvor også en mængde arter var plantet, her skal nævnes Acer mono, Sorbus scopulina og Pinus heldreichii, som 62

6 alle stammede fra frø indsamlet ved Trold hede fra udplantninger foretaget af Schlätzer. Endvidere den særegne podningskimære + Laburnocytisus adamii (Adams guldregn), Betula davurica med flæset bark, B. humilis, kobberbirk, B. utilis var. utilis (førhen B. albosinesis var. septentrionalis), Rhamnus imeritina, Euonymus cornutus (syn. E. quinquecornutus) og endnu flere arter af Acer. Henrik Jensen opformerede i en lille planteskole, og forærede gavmildt deltagerne planter derfra. Det var faktisk ikke en vedplante, men stauden Clintonia borealis med nydelige safirblå bær (fig. 7), som var den mest ombejlede, så Henrik Jensen måtte ud i haven og opgrave nogle ekstra, så alle interesserede kunne få et eksemplar med. Næste morgen mødtes vi på Skovlund, en ejendom, der tilhører Holstebro kommune. Niels Jørgen Holm Petersen var vores vært, bistået af sin tidligere chef pensioneret stadsgartner Carl Aage Sørensen, også mangeårigt medlem af Dansk Dendrologisk Forening. Niels Jørgen Holm Petersen var i sin tid leder af et jobskabelsesprojekt startet i 1982 med det formål ud over selve jobtræningen at opbygge et arboret, som kunne danne grundlag for afprøvning og opformering af velegnede arter og sorter til udplantning rundt omkring i kommunen. Desværre blev Niels Jørgen Holm Petersen i 1993 udsat for en meget alvorlig trafikulykke, så han ikke kunne fortsætte sit virke, der blev aldrig ansat en afløser, og hele projektet ophørte. Siden har Niels Jørgen Holm Petersen på helt frivillig basis fortsat med at tilse arboretet, som selv i den kommunale forvaltning er gået næsten helt i glemme bogen. Han fremviste til deltagernes store beundring sine gemte notesbøger, hvor detaljerede optegnelser over alle udplantninger m.m. Fig. 8. Skovlund, midt i billedet Halesia carolina, sneklokketræ (og ikke Chionanthus virginicus, sneflokketræ). Træets habitus og frugterne (indsat billede) afgjorde sagen. Foto: P. Günther. 63

7 var indført med hans smukke sirlige skrift. Efter vi i skolestuen havde fået en orientering om arboretets historie også belyst med ældre fotografier, gik vi udenfor, hvor et træ mærket Chionanthus virginicus gav anledning til nogen diskussion. Men habitus som et egentligt træ og især opdagelsen af frugter på en kvist førte til konklusionen, at der var tale om Halesia carolina, sneklokketræ, og ikke Chionanthus virginicus, sneflokketræ, måske forvekslingen i sin tid var opstået på grund af de næsten identiske danske navne (fig. 8). I samme område stod Fraxinus longicuspis (syn. F. pubinervis). Vi passerede et gammelt hønsehus, hvor Niels Jørgen Holm Petersen i sin tid havde stukket og podet, modsat lå det tidligere drivhusområde med mistbænke. Her bemærkedes f.eks. Corylus sieboldiana, som er særlig god på sandjord, Fagus sylvatica Cristata, Quercus robur Filicifolia, Q. pontica og Mespilus germanica (fig. 9). Vi nåede nu selve arboretområdet, som er inddelt geografisk, men således, at arter af samme slægt fra forskellige verdensdele står i forlængelse af hinanden. Først en specialsamling af lærk, Larix laricina og L. gmelinii, hvor der både var podninger og frøplanter fra samme kilde, frøplanterne var de klart bedst udviklede. Vi så arter af birk, Betula lenta, B. nigra med flot afskallende bark, men træet trivedes ret dårligt (fig. 10), og B. ermanii, om end geografisk fejlplaceret, fordi der ikke havde været nogen etiket på moderplanten i arboretet i Hørsholm, hvorfra i øvrigt en stor del af plantematerialet oprindeligt stammede. En art af sandtorn fra Himalaya Hippophae salicifolia blev beundret, hvorfor skulle man nok være kender for helt at forstå, endvidere Fraxinus ornus subsp. ornus (syn. F. diversifolia) og F. excelsior Aurea, Ptelea trifoliata, Rhamnus davurica og R. utilis, sidstnævnte fyldt med sorte frugter, Populus wilsonii, P. lasiocarpa og en krydsning mellem disse, samt et stort buskads med Photinia villosa, hvor planterne stod med mængder af røde frugter (fig. 11). Nogle deltagere plukkede de flotte frugter fra Euonymus hamiltonianus (syn. E. hians), tæt derved en noget Fig. 9. Udseendet af frugten af Mespilus germanica giver planten mindre kønne øgenavne. Foto: P. Günther. Fig. 10. Betula nigra med meget groft skællet bark, træet trivedes dog ikke særlig godt på Skovlund. Foto: P. Günther. 64

8 Fig. 11. Photinia villosa dannede et stort buskads på Skovlund. Frugterne viser tilhørsforholdet til Rosaceae. Foto: P. Günther. Fig. 12. Sorbus matsumurana, får tidligt efterårsfarver. Foto: P. Günther. voldsom Tripterygium wilfordii (syn. T. regelii), endvidere Sorbus matsumurana allerede i flot efterårsdragt (fig. 12), Pyrus ussiriensis, Padus ssiori (syn. Prunus ssiori), som om ikke andet er bemærkelsesværdig p.g.a. stavningen af artsepitetet, og to interessante planter, nemlig + Crataegomespilus dardarii og x Crataemespilus grandiflora, førstnævnte er en podningskimære mellem tjørn og mispel, den anden er en egentlig hybrid mellem de samme to slægter. Sluttelig så vi en bevoksning af Picea sitchensis, sitkagran, hvoraf nogle eksemplarer var særligt selekterede, såkaldte rameter, samt et område med frøplanter af frit pollinerede birk, hvor faderen altså var usikker eller helt ukendt. Derefter fortsatte vi til Lønbæk Planteskole i Morre ved Tvis, hvor ejeren Anne Marie Lund Pedersen stod parat til at vise os rundt. Der havde været lidt travlhed dagen før med at redde sartere nyindkøbte småplanter ind, for den netop forgangne nat havde bragt efterårets første frost. Vi bevægede os ind i haven, hvis anlæggelse var påbegyndt i 1989, så mange af planterne var endnu i beherskede størrelser, og der foretoges løbende omflytninger for at bevare haven harmonisk. Mange af planterne stammede fra andre plantesamlere, f.eks. fra Henrik Jensen, som vi besøgte dagen før, men også fra bl.a. Arne Vagn Jakobsen i Glamsbjerg, og den hollandske planteskole Arborealis ved Micha Wieland. Den gennemgående idé var at afprøve arter og sorter for at kunne afdække, hvilke der var i stand til at klare sig i Vestjylland, og derfor kunne opformeres med henblik på salg i planteskolen. Der noteredes Dipelta floribunda, Liriodendron chinense podet på L. tulipifera, Comptonia peregrina, der her lige som hos Henrik Jensen tilsyneladende klarede sig fint, diverse arter og typer af Euonymus, endvidere Glycyrrhiza glabra, lakridsrod, som nærmest er en staude, samt Eriolobus trilobatus (syn. Malus trilobatus), en busk fra det østlige middelhavsområde, som botanisk befinder sig midt mellem Ma- 65

9 lus, Crataegus og Sorbus. En platan med brogede blade var åbenbart helt unik, for Anne Marie Lund Pedersen havde nemlig siden igen efterspurgt den hos den oprindelige leverandør, der havde gået alle sine mange rækker igennem uden at finde endnu et eksemplar. Endvidere Helwingia chinensis, som er speciel ved at blomsterne sidder midt på bladene, den er dioecisk, så bær kræver både han- og hunplanter, x Chitalpa tashkentensis, et eksemplar af Staphylea colchica, som havde enkelte hvidbrogede blade, og Cercis canadensis Pendula, den eneste sort af judastræet, som kunne klare sig på stedet. Efter en pause med grillpølser, øl, vand, kaffe og kage, fortsatte haveomvisningen, hvor vi så Crataegus monogyna Pteridifolia, der blev helt vinrød om efteråret, Anne Marie Lund Pedersen kaldte den persilletjørn, Rubus Bedenden, som får store blomster, men hverken rodskud, torne eller frugter, perikon-sorterne Hypericum Red Lion og H. Beauty med henholdsvis røde og rosa blomster, men som ikke sår sig overalt, og så to arter, der var lige på grænsen til at kunne klare sig, nemlig Liquidambar styraciflua og Gleditsia triacanthos Sunburst. Sidstnævnte er nok den kendteste sort af tretorn, den har gult løv til i hvert fald langt ud på sommeren og er som de fleste selekterede former uden de ellers for slægten så karakteristiske, men ofte drabelige torne. Der var mange arter af Viburnum, særlig beundredes sorten Cascade, der var fuld af bær. Skaderne tog agern fra Quercus pontica, det gjorde egentlig ikke så meget, Anne Marie Lund Pedersen kunne såmænd sagtens få agern til at spire, men uvist af hvilken årsag døde frøplanterne altid når de var blevet blyantsstore. Vi så den hængende form af hjertetræet Cercidiphyllum japonicum Pendula, den sjældne og i Leguminosae monotypiske Petteria ramentacea, dalmatisk guldregn, som kun findes i et lille område i Montenegro og Albanien, en selekteret krydsning mellem den euro- Fig. 13. Anne Marie Lund Pedersen (t.v.) fortæller om Staphylea pinnata med de interessante frugter (indsat billede). Foto: P. Günther. 66

10 Fig. 14. Cladrastis kentukea (syn. Cladrastis lutea), art i Leguminosae, får store hvide hængende blomsterklaser i forsommeren og smørgule høstfarver. Foto: P. Günther. pæiske og amerikanske parykbusk Cotinus coggygria x obovatus Grace, og Heptacodium miconioides med messingfarvet bark. De interessante frugter på Staphylea pinnata, blærenød, havde vi også fornøjelsen at studere (fig. 13). Et pænt stort eksemplar af Cladrastis kentukea (syn. C. lutea, fig. 14) var truet af honningsvamp, som Anne Marie Lund Pedersen forsøgte at bekæmpe ved at drysse med blåsten, endvidere sås Catalpa speciosa Pulverilanta med hvidmelerede blade, som nok snarere må betegnes som specielle end egentlig kønne. Vi så Frangula purshiana og Rhamnus imeritina, disse hører til de lidt større groende arter af tørstetræ (korsved), endvidere Dipteronia sinensis, arter af Weigela samt Neillia affinis og N. thibetica som har karminrøde henholdsvis grønne blomster, de enkelte arter i Neillia-slægten er ofte vanskelige at skelne fra hinanden. Et tilstødende område benævntes Eriks Have, der var planter, som stammede fra Erik Kristensens planteskole i Lønå ved Give, og som efter hans pludselige død i 2005 var overført hertil. Vi bemærkede bl.a. Acer griseum, men ikke med den ellers for arten sædvanlige attraktive afskallende bark, Caragana jubata, mankeærtetræ, som er en lille meget særpræget busk, Hamamelis vernalis, x Mahoberberis neubertii, Sorbus carmesina samt en Pterocarya, vingevalnød, som det vist ikke lykkedes at artsbestemme. Derefter viste Anne Marie Lund Pedersen en sø, der var udgravet, for at okker fra den lokale bæk kunne udfældes her og ikke blive ledt videre til Storåen til skade i første række for fiskene, men i anden række for lystfiskerne. Søen var ved at være fyldt med okker, som derfor snart måtte oppumpes til et depot på en nærliggende mark. Skønt tidsplanen for længst var skredet med flere timer benyttede en del af deltagerne lejligheden til at besøge planteskolearealet, og nogle fik sig da også spændende ting med sig hjem til haven. Der henvises til hjemmesiden men kun en lille del af det store udvalg af de tilbudte sjældenheder er medtaget dér. Det overraskede vist de fleste deltagere, at der havde været så meget at se på turens fire udflugtsmål, og på vegne af deltagerne takkede Dansk Dendrologisk Forenings formand Niels Juhl Bundgaard Jensen turarrangøren Carl Jensen for en meget veltilrettelagt og udbytterig ekskursion i det midt- og vestjyske. Tak til Peter Günther for at stille sit billedmateriale til rådighed for dette referat. Peter Hoffmann 67

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

Ekskursion til Langeland 20. august 2005

Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Program: Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing Mødetid: Kl. 10.00 Dagens program: Kl. 10.00-11.00 Apotekerhaven i Rudkøbing Kl. 11.15-12.30

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon PRÆSENTATION Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk PRÆSENTATION Holms Planteskole ligger lidt syd for Østervrå by midt i Vendsyssel på kanten af den Jyske Ås. Planteskolen er grundlagt

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Letland er et meget oplagt ekskursionsmål fordi landet stadig er rigt på naturområder og skove. Arealet er på 63.700 km 2 og opdelt i 4 regioner, hvoraf vi besøgte

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 )

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blidahpark Træregistrant opdateret pr. 01-05-2017 ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blok 7 S 221A, Ma 1 Nuv.alder/højde Max.alder/højde Bem. Vedr. dette træ Blidah plan Robinie S 150år 15m 200år 20m

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Den klassiske danske kirkegård Jelling

Den klassiske danske kirkegård Jelling Den klassiske danske kirkegård Jelling Der er bare ikke så mange af os, der bliver begravet på klassisk maner længere - Det giver mange hjemfaldne gravsteder Google Earth illustrerer antallet af hjemfaldne

Læs mere

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN Af J. NILAUS JENSEN Da Københavns Universitet stod overfor alvorlig pladsmangel og måtte se sig om efter udvidelsesmuligheder, erhvervede Univiersitetet den resterende del

Læs mere

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje.

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje. DEN GEOGRAFISKE HAVE»SYVDALEN«I AKSEL OLSENS PLANTESKOLE»BRÆNDKJÆRHØJ«, KOLDING Af AKSEL OLSEN med assistance af JOHAN LANGE Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående

Læs mere

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412 Pris liste på større træer. Kontakt Christian på tlf. 86451905, eller lav en aftale om besøg i planteskolen. Udvalget er næsten ubegrænset så har du ønsker udover det på listen send da en mail eller ring

Læs mere

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103]

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103] HESEDE PLANTESKOLE ved JOHAN LANGE På Gisselfeld Kloster Skovdistrikt, nærmere betegnet i Hesede Skov ca. 2 km vest for traktørstedet Villa Gallina ligger den nu forlængst nedlagte Hesede Planteskole,

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler

Tid til haven. Havetips uge 46. Hjemmesysler Tid til haven Havetips uge 46 Af: Marianne Bachmann Andersen Hjemmesysler I disse uger venter vi alle på, at december måned med stearinlys og hjemmebag dukker op af kalenderen. Indkaldelser til arrangementer

Læs mere

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

Naturpleje og Invasive planter på Anholt:

Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Tanker omkring naturpleje og invasive planter på Anholt. Skrevet af: Steffen Kjeldgaard Ørkenvej 8 8592 Anholt E-mail: info@anholtpil.dk Marts 2008. Oplysningerne

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K.

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. I midten af forrige århundrede var det - navnlig efter cholera epidemien - tydeligt, at voldene måtte

Læs mere

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 F.1 Populus trichocarpa Planteopformeringsstationen Planteopformeringsstationen ;Mark NO-bed 3 F.102 b Quercus robur

Læs mere

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Turen strakte sig over 900 miles gennem Massachutetts, Vermont og New Hampshire (New England). Faglig leder var arboretforstander Søren Ødum, som

Læs mere

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2010 Document

Læs mere

Prisliste frø 2015/2016

Prisliste frø 2015/2016 Prisliste frø 2015/2016 Price list seed 2015/2016 Prisliste frø Hermed præsenteres vores prisliste på frø for sæsonen 2015/2016. De anførte priser er vejledende, og vi giver gerne tilbud på større mængder

Læs mere

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål university of copenhagen Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

Retningslinjer for arbejder ved træer

Retningslinjer for arbejder ved træer Retningslinjer for arbejder ved træer Avnbøgetræer er lav allergene træer. Gravning - plantning www.kk.dk/vejpladspark Indhold Gravning ved træer 3 Rødder 3 Beskyttelse 3 Erstatning 3 Plantning af træer

Læs mere

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen Fremavl af Skovtræer Status 2 Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen i Indhold : side 1. Indledning 1 2. Målsætning for fremavlsprogrammet 2 3. Fremavlspakken 2 4. Samarbejdspartnere 3

Læs mere

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE Af JOHAN LANGE Navnet Stensbygård kendes først fra 1872, da den nuværende hovedbygning blev opført af justitsråd PETER MALLING. Før den tid benævntes ejendommen

Læs mere

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III af SIMON LÆGAARD Botanisk Institut, Aarhus Universitet Fortsat fra Dansk Dendrologisk Årsskrift 3 III 1973 og IV 2 1975. Undersøgelserne

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen,

Læs mere

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han >

Voksested Trives bedst på næringsrig skovbund, der ikke er for fugtig. < Hun ----- Han > Dansk: Bøg Latin: Fagus sylvatica De fleste bøgetræer har grå, tynd og glat bark. Kun meget gamle træer kan udvikle tyk skorpebark. Bladene er ægformede. De 3- kantede nødder sidder i en hård skål som

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 2 1979 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Forside: Kogle af Pinus attenuata Lemmon fra 12 m højt træ, plantet

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Beskæring af frugttræer

Beskæring af frugttræer Sunde træer, lækker frugt Hvorfor er det så vigtigt, at du beskærer frugttræer? Hvor og hvornår skal æble, pære, blomme, valnød, kirsebær, fersken beskæres? Brug det rigtige værktøj og professionel beskæringsteknik

Læs mere

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen Hørsholm Kirkegård af Henrik Clausen Jens Bornøs Vej 12 2970 Hørsholm Hørsholm Kirkegård er en af landets mest særprægede. Da Hirscholm sogn blev et selvstændigt kirkesogn, blev det nødvendigt at skaffe

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

CLADRASTIS SINENSIS HEMSL. af OLAF OLSEN Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2 B, 1353 København K.

CLADRASTIS SINENSIS HEMSL. af OLAF OLSEN Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2 B, 1353 København K. CLADRASTIS SINENSIS HEMSL. af OLAF OLSEN Botanisk Have, Øster Farimagsgade 2 B, 1353 København K. Ikke andre repræsentanter i planteriget tegner sig for så udtryksfulde og særprægede profiler som træagtige

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 5. juni ankomst til Prag om aftenen efter en bustur gennem Tyskland, hvor vi bl.a. passerede gennem Dresden og videre til Pirna. Vi kørte langs Elben og passerede

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955

TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955 TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955 Af H. NILAUS JENSEN Den nuværende Botaniske Have i København er anlagt på byens gamle fæstningsterræn i årene 1870-74, og selve arboretet er

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Beplantningsplan 2015

Beplantningsplan 2015 Beplantningsplan 2015 Ifølge beslutning på Generalforsamlingen i 2014 er der blevet udarbejdet en lille oversigt over de for vort område mest velegnede træsorter (kilde: wikipedia m.fl. - afpasset til

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2015 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-X Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2016 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE. Holm's Planteskole. Telefon

SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE. Holm's Planteskole. Telefon SKOVPLANTER SORTIMENTS OG PRISLISTE 2015 Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk Plantekvalitet kommer nedefra De fleste mennesker opfatter god plantekvalitet som store, kraftige

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 Af FR. PALUDAN Øst for Herlufsholm på en gruset ås grænsende mod jernbanen og Rådmandshave blev i november 1890 taget de første skridt til anlæggelse af en samling af nåletræer.

Læs mere

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne Travlhed med pyntning til juleudstillingerne I øjeblikket bliver der pyntet på livet løs, til alle vores udstillinger i november måned. Vi synes det er sjovt og spændende nok specielt i år, da vi har udviklet

Læs mere

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling

HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling HvabeHaren og dyrene i Ha det godt-skoven Personlig udvikling på en naturlig og eventyrlig måde Skrevet af Thomas Wibling INDHOLD Kapitel 1: Velkommen til Ha det godtskoven...................................

Læs mere

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum 7600 Struer Landzonetilladelse til

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Notat. Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN. Afværgeforanstaltninger for flagermus. 10. oktober 2008

Notat. Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN. Afværgeforanstaltninger for flagermus. 10. oktober 2008 Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Afværgeforanstaltninger

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 DDF's udlandseksursion 1993 foregik i det for nylig delte Tjekkoslovakiet. Turen var tilrettelagt af Find Günther Christensen og Søren Ødum. Der var

Læs mere

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen

Det åbne land. Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Det åbne land Lavet af: Cecilie Tang Hansen, Nicklas Astrup Christiansen, Magnus Hvid Hansen og Anne Dorthe Moesgaard Andersen Indholdsfortegnelse Taksonomi Græsser Hvede Havre Byg Rug Ansvarsområder:

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Beplanting omkring kunstgræsbaner Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Hvem er jeg? (Andersen, 2003) Agenda Hvad kan træer bidrage med? Hvilke problemer kan træer skabe under

Læs mere

Nu er de her! for år ets på visit

Nu er de her! for år ets på visit Nu er de her! Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann. Regi: Panduro Hobby, Jens Lyngsø Interiør for år ets b lomster på visit Anemoner, scilla, vintergækker og alle deres smukke følgesvende vidner om forårets

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Vore træer og buske. Radio-foredrag september 1949

Vore træer og buske. Radio-foredrag september 1949 Vore træer og buske Radio-foredrag september 1949 Træer og buske eller - som man osse kalder dem under et - vedplanter hører til de mere varige bestanddele i vore skove, haver, anlæg og parker. De står

Læs mere

Hvad kan plantes til de forskellige

Hvad kan plantes til de forskellige Hvad kan plantes til de forskellige formål? Orientering om arter/kloner - fokus på poppel og sitkagran. Af Seniorforsker Ulrik Bräuner Nielsen Seniorkonsulent Bruno Bilde Jørgensen Seniorforsker Thomas

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Ole Madsen Denne guide har korte beskrivelser af havens mest seværdige træer og buske, stauder og urter og kan hjælpe gæsten til en udbytterig rundtur - på egen

Læs mere

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe Side 1 0001 0002 0003 0004 0005 0010 0011 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1020 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1125 1126 1135 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1225 1226 1235 1250 1251 1301 1302

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså. Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen

Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså. Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen Bekæmpelse af Rynket Rose i Vangså Oplæg ved: Biolog Karin Ølgaard Madsen Skovfoged John Patuel Hansen 1 Restoration of Danish Coastal Habitats (REDCOHA) remote sensing på ca 11.000 ha med det formål at

Læs mere

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove

Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove Kræmmerhus hjerte Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove Der startes med at klippe to stykker hønsenet der er 1-2 cm. større end hjertet.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Vækst Opret og regelmæssig co. 10b Højde 2-3 m Løv Mørkegrønne læderagtige buske co nåle med lysere underside

Vækst Opret og regelmæssig co. 10b Højde 2-3 m Løv Mørkegrønne læderagtige buske co nåle med lysere underside Buske, træer og stedsegrønne Taxus Taxus baccata Almindelig taks bredde cm. 1 stk. 10 stk. 100 stk. Vækst Stedsegrøn busk med høj hækpl. br. 20-40 og bred vækst co 1l 20-30 Højde 3-5 m. buske co.mk. 30-40

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder

hodo bedet Rhododendron impeditum Azurika Rhododendron repens Scarlet Wonder R hodo bedet Få glæde af de fantastiske planter, der vokser i surbundsbede. Det tager kun en weekend at få gravet ud, fyldt jord i og få plantet et mellemstort rododendron bed til. Når først bedet er anlagt

Læs mere

EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010

EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010 EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010 Foreningens traditionelle udlandsekskursion gik i år til Ruhr området. Turen var arrangeret af foreningens kasserer Carl Jensen. Fredag den

Læs mere

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09 MOSES PLANTESKOLE v/anders Højmose Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 9738 4443 eller 4072 4443 Mail: hojmosesplanteskole@mail.dk www.hojmosesplanteskole@.dk Side 1 Forår 2012 Dato: Debitornr.: 04-02-2013 Navn

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

DK. navn Beskrivelse 1-3 bdt. Stort, løvfældende træ eller busk som bliver 10-15 m højt Kraftigvoksende træ. De nye

DK. navn Beskrivelse 1-3 bdt. Stort, løvfældende træ eller busk som bliver 10-15 m højt Kraftigvoksende træ. De nye Hækplanter efter 20 Bo Grønt, Bregninge Priser gældende fra 1. sep. 20 1. maj 2016 -Priser er angivet i bundter () á 10 stk. hvis ikke andet er angivet. -Angivelsen af priskategori f.eks. i linje et -

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere