Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb"

Transkript

1 Til virksomheden om ansøgning og godkendelsesvilkår til at være praktikvirksomhed, samt det videre forløb Tak for jeres interesse for at tage ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres uddannelsesområde. En godkendelsesbehandling igangsættes med det samme, I fremsender det efterfølgende skema. Skema og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser, som huser en række faglige udvalg på bygge- og anlægsområdet. Overordnet og formelt giver de enkelte faglige udvalg tilladelsen til en virksomhed til at have elever i lære. Det er et ansvar, der er gældende efter bestemmelserne i loven om erhvervsuddannelserne. Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets Uddannelser sig dog af. Det praktiske arbejde med vurdering af virksomheden er uddelegeret til lokale og fagkyndige repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere efter bestemmelser i de faglige udvalg. Dette for at trække på lokal viden og kendskab, når det skal vurderes om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at uddanne elever. For at blive godkendt på Gulvlæggerspecialet skal virksomheden: have fast adresse og være tilmeldt CVR/SE-registeret dække de fleste af de faglige opgaver på ansøgningsskemaet udføre vådrumsarbejde (for at få fuld godkendelse) til stadighed have en faglært virksomhedsejer eller en gulvlægger eller medarbejder med tilsvarende arbejdsmarkedsuddannelse. (I særlige tilfælde kan der dispenseres for uddannelseskrav til virksomhedsindehaveren eller den ansatte. Dispensationsansøgning vedlægges med dokumentation for tilsvarende uddannelse/virksomhedsdrift af lignende karakter) Det kan anbefales, at gennemlæse godkendelsesafsnittet under specialet på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside og i øvrigt at sætte sig godt ind i hjemmesidens oplysninger om uddannelsen. 1. Når Byggeriets Uddannelser modtager jeres ansøgningsskema (næste side), foretages der en vurdering af, om de opgivne oplysninger er tilstrækkelige. 2. Herefter sendes oplysningerne og et vurderingsskema til de lokale godkendere med anmodning om, at de foretager den fornødne vurdering. 3. Her vurderes ansøgningen. Og enten tilbagesendes det tilhørende vurderingsskema med godkendelsen på baggrund af deres lokale kendskab uden kontakt til jer. Eller også og det er det almindeligste aftaler de et møde med Jer, før de er færdige med at vurdere ansøgningen. 4. Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får skemaer retur (fra godkenderne), vil I få tilsendt den endelige behandling af godkendelsen. I forbindelse med et evt. møde med de lokale godkendere vil der være mulighed for at få en række relevante informationer omkring det at have elever ansat og oplysninger om indhold, skoleophold, forventninger og lignende i dialog med andre fra branchen, som har et godt kendskab hertil. Og også få nogle kontakter, som I efterfølgende kan trække på omkring spørgsmål eller andet, der skal afklares. Alt efter bredden af Jeres almindelige arbejdsopgaver og virksomhedens størrelse gives enten en fuld godkendelse, en begrænset godkendelse grundet snævert udbud af arbejdsopgaver, størrelse og erfaring, eller evt. afslag på ansøgningen. Dette vil fremgå af den endelige behandling fra Byggeriets Uddannelser. Behandlingen af Jeres ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger dog vil en evt. mødeaftale med de lokale godkendere rykke behandlingen tilsvarende. Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

2 Ansøgning fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf telefax Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes på: Ansøgningsskema vedrørende godkendelse som praktikvirksomhed Gulvlægger CVR-nr: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E- mail: Indehaverens navn: Uddannelse: Uddannelsesansvarlig: Uddannelse: Antal timelønnede medarbejdere i alt i virksomheden: heraf faglærte indenfor gulvlæggerspecialet: Antal arbejdsmænd eller andre relaterede uddannelser, hvilke? Medlem af arbejdsgiverorganisation? Nej Ja Hvilken: Dato for virksomhedens etablering eller overtagelse: Har virksomheden tidligere være godkendt? Nej Ja Hvornår: Gl. CVR.nr. Ønsker virksomheden at benytte sig af forpraktikordningen Nej Ja Udfører virksomheden Ja Nej Udfører virksomheden Ja Nej Vådrum (skal være til stede for fuld Overfladebehandling, afslibning olie, sæbe godkendelse) Undergulve og tekstile belægninger Lister, skinner og fuger Elastiske belægninger vinyl/linoleum Skillevægskonstruktion med vægbeklædning Svejsninger af vinyl og linoleum Elektrostatiske gulve Tekstilbelægning Installationsgulve Belægning med kork eller gummi Trappebelægning med forkanter Mønsterlægning Stående arbejde med spartling, limning, sammenskæring, svejsning og afskæring Trægulve med parket eller brædder Nybygning Opbygning af strøgulve Ombygnings/reparationsarbejde Yderligere bemærkninger: Indehavers/ansvarshavendes underskrift Dato: Firmastempel: Underskriveren indestår for rigtigheden af de afgivne oplysninger, som De faglige Udvalg til hver en tid må kontrollere.

3 ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, København NV Tlf /-36/-39 - Fax Juni 2010.

4 -1- LØNFORHOLD. Elever i Træfagenes Byggeuddannelse aflønnes efter de satser, der aftales ved overenskomst mellem Forbundet Træ-Industri-Byg og henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Byggeri's gulvsektion. Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage, 1. maj og grundlovsdag. Lønnen afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør følgende: Løntrin Pr kr. pr. time Pr kr. pr. time 1 (variabel) 56,05 57,45 2 (1 år) 67,75 69,40 3 (1 år) 77,10 79,05 4 (1 år) 93,10 95,40 Elever, ansat på virksomheder der er omfattet af Træets Overenskomst, aflønnes efter følgende satser: Løntrin Pr kr. pr. uge Pr kr. pr. uge 1 (variabel) 2.121, ,00 2 (1 år) 2.281, ,00 3 (1 år) 3.254, ,00 4 (1 år) 3.847, ,00 Lønnen beregnes altid bagud fra uddannelsens afslutning i hele år, og den resterende tid er variabel. Arbejdstøj. Elever har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår (8 sæt). Arbejdstøjet skal udleveres første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet. Værktøj Tømrerelever. Værktøj leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er begge dele elevens ejendom. Værktøj Gulvlægger elever. Virksomheden udleverer og vedligeholder 1 sæt håndværktøj, som overdrages eleven efter endt svendeprøve.

5 -2- Værktøj ALU-tømrer. Læremesteren leverer og betaler værktøjet, der er læremesterens ejendom. Eleven modtager, på hovedforløbet, en bogpakke på skolen med bøger til arbejdsmiljøundervisningen. Virksomheden betaler den efterfølgende opkrævning. Efter endt svendeprøve er bogpakken elevens ejendom. Værktøj Tækkemandselever. Det almindelige værktøj, som fremgår af værktøjslisten, leveres af virksomheden ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen, samt tømrerfagets bogpakke som eleven modtager på skolen på første skoleforløb. Virksomheden betaler i første omgang for begge dele og der aftales en afregning mellem parterne evt. en værktøjskonto. Efter endt svendeprøve er det almindelige værktøj og bogpakken elevens ejendom. Tækkeværktøjet er virksomhedens ejendom. Værktøj ved korte uddannelsesaftaler. Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler. Hvis eleven stopper i virksomheden og fortsætter uddannelsen under skolepraktikordningen eller i en anden virksomhed gøres værktøjskontoen op og afregnes med skolen eller den nye praktikvirksomhed, som overtager forpligtelserne med værktøjskontoen. Kørepenge. Der henvises til den for virksomheden gældende overenskomst. Skurpenge. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Skurpenge betales med de for svendene gældende regler og satser. Smuds- og vandbygningstillæg. (Gælder ikke for gulvlæggerelever). Smuds og vandbygningstillæg betales efter de for svendene gældende regler og satser. Søgnehelligdage. Søgnehelligdagsbetaling ydes til timelønnede elever med den til enhver tid gældende løn. Af akkordoverskud betales: 6,90 % pr. 1. marts 2009 i søgne-helligdagsbetaling optjent i det foregående optjeningsår. Beløbet udbetales til hovedferien. Feriefridage. Elever har ret til 5 feriefridage, der placeres efter samme regler som restferien (samme bestemmelser som for svende.) Feriefridagene betales til eleven med den til enhver tid gældende løn. I det kalenderår eleven påbegynder eller afslutter elevforholdet optjener eleven ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse. 1.maj og grundlovsdag er fridage med løn og ikke feriefridage. Dog kan skolen ved skoleophold bestemme, at 1.maj er en almindelig uddannelsesdag på skolen.

6 -3- Ferie. Hvis uddannelsesforhold påbegyndes i perioden 1. januar til 1. juli, har eleven ret til 25 dages betalt ferie i det ferieår, der starter 1. maj samme år. Feriegodtgørelse betales i form af løn, hvis størrelse skal svare til lønnen på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Elever skal have 12,5 % i feriegodtgørelse af udbetalt overarbejdsbetaling og akkordoverskud. Feriegodtgørelsen skal udbetales til hovedferien. Herudover ydes et ferietillæg på 1% af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår (ikke af lønnen i ferien). Feriegodtgørelse optjent før uddannelsesaftalens ikrafttræden kan modregnes i løn under ferie. Dette gælder dog ikke, såfremt feriegodtgørelsen er optjent ved akkordoverskud. Feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden. Når svendeprøven aflægges om foråret har elever krav på A. feriegodtgørelse på 12,5 % af den i det forudgående optjeningsår indtjente løn og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efter følgende ferieår). Når svendeprøve aflægges om efteråret A. Eks.: Der skal afholdes 5 ugers ferie. Hvis de 3 uger er afholdt inden fratrædelse, er eleven berettiget til feriegodtgørelse i de resterende 2 ferieuger, svarende til 2/5 af 12½ % af den ferieberettigede løn i sidste optjeningsår og B. 12,5 % af den indtjente løn i den forløbne del af optjeningsåret. (Kan først hæves i det efterfølgende ferieår). Ophold på skolehjem. Eleven betaler den af Undervisningsministeriet fastsatte takst for kost og logi på skolehjem. Der kan ske skattemæssige fradrag i henhold til ligningsloven. Forsørgende elever kan fritages for skolehjemsbetaling. Kontakt skolevejleder. I forbindelse med gulvlæggerelevers skoleophold betaler virksomheden de af Undervisningsministeriet fastsatte takster for kost og logi på skolehjem. Elevers deltagelse i session. Elever gives den fornødne frihed med løn til deltagelse i session. Tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Under elevers skolegang ydes der følgende refusion af den udbetalte løn. 1. års elever kr. pr. uge 2. års elever kr. pr. uge 3. års elever kr. pr. uge 4. års elever kr. pr. uge Voksne elever *) kr. pr. uge

7 -4- Der er en *Særlig lønrefusion til voksenelever. Kravet er at eleven er fyldt 25 år, og arbejdsgiveren under hele uddannelsesperioden udbetaler løn svarende til mindst fagets mindsteløn. Anmeldelse herom til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker som for andre elever. For god ordens skyld bør det på forhånd undersøges, om eleven opfylder kravene for at få denne særlige refusion: Arbejdsgivernes Elevrefusion, ATP-Huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Tlf Fagets mindste betalingssats som forhandles ved overenskomstforhandlinger mellem Dansk Byggeri og TIB fra kr. 110,50 pr. time fra kr. 112,25 pr. time Fagets mindste betalingssats for ansatte omfattet af Træets overenskomst fra kr. 104,25 pr. time fra kr. 106,00 pr. time Befordringstilskud. AER refunderer 80 % af de befordringsudgifter, virksomheden afholder for eleverne i forbindelse med skoleopholdene. Den befordringsudgift der bruges som beregningsgrundlag er billigste offentlige transportmiddel. Hvis eleven, efter aftale, kører i egen vogn betaler virksomheden, pr. 1. juli 2009, eleven kr. 1,14 pr. kilometer udover de første 20 km samlet skolevej. Pension Damark. Elever er omfattet af svendenes regler for Pension Danmark Elever skal have indbetalt pension, når de fylder eller er fyldt 20 år og kan opfylde anciennitetskravet på 6 måneders erhvervsarbejde. Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

8 Forpraktik/ trainee forløb Der er nu mulighed for at virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre, kan indgå en aftale med en ung om forpraktik på Træfagenes Byggeuddannelses område. En forpraktik er en ansættelse i en virksomhed, som ligger forud for et egentlig uddannelsesforhold. Aftalen om forpraktik er indgået mellem organisationerne på området og gælder for alle virksomheder, der er godkendt til de efterfølgende specialer i Træfagenes Byggeuddannelse tømrer, Alu-tømrer, gulvlægger og tækkemand. Formål: Forpraktikken skal fremme at virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende vil kunne resultere i en egentlig uddannelsesaftale. at virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifikationer og se om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation. at den unge ved relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag. at mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve uddannelsen. at skabe flere potentielle praktikpladser i virksomhederne Bestemmelser Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år. Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne elever indenfor det fag eller speciale, som forpraktikanten efterfølgende ønsker at uddanne sig til, idet aftalen indgås med den hensigt, at der indgås en ordinær uddannelsesaftale efter forpraktikforløbet. Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, men kan være kortere efter aftale mellem virksomheden og forpraktikanten. Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung anvendes en ansættelsesaftale. Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, som registrerer aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, hvorefter forpraktikforløbet kan begyndes. Hele forpraktikken på Træfagenes Byggeuddannelse er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på uddannelsesområdet mellem Dansk Byggeri eller Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedssko til forpraktikanten. Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 arbejdsdages varsel. Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden den aftalte afslutningsdato, skal virksomheden skriftligt begrunde, hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen. Kopi af opsigelsen skal sendes til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af en ordinær uddannelsesaftale. Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkvalificering. Virksomheden er forpligtiget til at sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson. Den uddannnelsesansvarlige kontaktperson skal fra aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grundig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver. at give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. at give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende på begynderstadiet tilegner sig det anvendte fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse. at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden.

9 Forpraktikanten er forpligtiget til at deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start. at følge de instrukser som virksomheden og de øvrige ansatte - giver med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og opgaver. at følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af virksomheden for underretning af sygdom eller andet fravær, samt underretning om bopæl. Sikkerhedsbestemmelser Forpraktikanter under 18 år er generelt omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, hvor der er fastsat bestemmelser for, hvordan, hvornår og med hvad unge må beskæftiges. Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v., hvorefter der for forpraktikanter på Træfagenes Byggeuddannelses område er muligt at arbejde med, Langhulsboremaskine med emner fastspændt under behandling Søjleboremaskiner med emner fastspændt under behandling Båndpudser Kantpudser Bredbåndspudser Afkorter Boremaskine med patron op til 13 mm. Slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minutter om dagen Skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2 Rystepudser op til 30 minutter om dagen Trykluftdrevet hæfteklammepistol med hæfteklammemasse på maks. 0,3 gram. Geringssav Kapsav Båndsav med klingen afskærmet så meget, som emnet tillader Forpraktikanten må ikke arbejde med, Vinkelsliber, uanset skivestørrelsen Fugefræser Rundsav Løn På Træfagenes Byggeuddannelses område er der aftalt følgende lønvilkår mellem organisationerne Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn: pr. 1. marts 2010 pr. 1. marts år, men ikke fyldt 16 år 44,20 kr. 44,90 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 55,25 kr. 56,12 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 77,35 kr. 78,57 kr. Lønvilkår mellem organisationerne Danske Snedker- og Tømrermestre og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn pr. 1. marts 2009, 15 år, men ikke fyldt 16 år 43,66 kr. 16 år, men ikke fyldt 17 år 54,58 kr. 17 år, men ikke fyldt 18 år 76,41 kr. Endvidere er organisationerne enige om at bygningsoverenskomsten generelt er gældende for ansættelsesforholdet.

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse:

CVR-nr: P.nr.: Tlf.nr.: Mobil: Lærestedets navn: Lærestedets adresse: Postnr. By: E-mail: Indehaverens navn: Uddannelse: Denne side fremsendes til: Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV Tlf. 35 87 87 87 telefax 35 87 87 88 Yderligere oplysninger om uddannelsen samt godkendelsesprocedurer findes

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2015-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2015, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 8 3 Løn...

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

LÆRLINGEOVERENSKOMST FOR LAGERARBEJDERE

LÆRLINGEOVERENSKOMST FOR LAGERARBEJDERE LÆRLINGEOVERENSKOMST FOR LAGERARBEJDERE OG CHAUFFØRER Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

murerlærlinge og flisemontørlærlinge

murerlærlinge og flisemontørlærlinge murerlærlinge og flisemontørlærlinge 2009-2010 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for MURER ELEV Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 10 3 Løn... 11 4 Voksenelever... 11 5 Elever

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. FAKTA OM LÆRLINGE FORORD Den guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om lærlinge/elever og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte vores

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere