udvidelse af gymnasium udvidelse af Falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvidelse af gymnasium udvidelse af Falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence september 2010"

Transkript

1 udvidelse af Falkonergårdens gymnasium udvidelse af Falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence september 2010 dommerbetænkning åben projektkonkurrence april 2011

2

3 dommerbetænkning Udbygning af Falkonergårdens gymnasium Åben projektkonkurrence at føje nye kvaliteter til kulturarven 2 generelle bemærkninger 6 deltagere i konkurrencen præmie / forslag 38 / præmie / forslag 21 / delt 3. præmie / forslag 45 / delt 3. præmie / forslag 78 / delt 3. præmie / forslag 91 / konkurrencefakta 38 april

4 at føje nye kvaliteter til kulturarven Falkonergårdens Gymnasium er en skole, som både lærere og elever er rigtig glade for. Men skolen er i alvorlig pladsnød, og noget må derfor gøres. Vi har derfor afholdt en åben arkitektkonkurrence om en ny idrætshal, der også skal kunne bruges til samlingssal, og seks nye klasselokaler, der skal skabe den ønskede plads. Resultatet af konkurrencen præsenteres i det følgende. Det var med stor spænding, vi i slutningen af januar gik i gang med bedømmelsen af de mange indsendte forslag, 101 i alt. Det har været et stort arbejde at sætte sig ind i alle forslagene og diskutere sig frem til et resultat. De mange forslag afspejler, at det har været en attraktiv opgave at tage fat på som arkitekt. Men resultatet viser også, at det har været en rigtig svær opgave. Det drejer sig her om et bevaringsværdigt 1950 er miljø, udført af en dygtig arkitekt, og med sin helt egen nede-på-jorden-stemning, i en bydel på Frederiksberg, der skal værnes om. Skolens egne forestillinger om, hvor udvidelsen skal ligge, er til dels blevet bekræftet ved hjælp af konkurrencen. I hvert fald hvad angår idrætssalens placering. Men vi fik gode alternative bud, som bestemt afstedkom spændende diskussioner i dommerkomitéen og især er vi blevet i tvivl, om det er rigtigt at placere de seks nye klasselokaler i den gamle østfløj. Vi er endt med at udpege et vinderforslag, som indeholder et rigtig godt potentiale til at opfylde alle vores ønsker og krav, og som vi også kan betale. Nu drejer det sig om at få videreudviklet projektet med henblik på hurtigst muligt at kunne sætte spaden i jorden. Sign. dommerkomitéen 14. marts

5 3

6 4

7 fotos fra konkurrenceprogrammet 5

8 Ikke præmierede forslag: Forslag 47 / / SEA Forslag 32 / / GPP Arkitekter Forslag 57 / / spark Forslag 55 / / Rørbæk og Møller + Anders Abraham Architects Forslag 84 / / NOBEL arkitekter Forslag 72 / / Beatrix Wuttke + Thomas Ringhof 6

9 generelle bemærkninger Feltet Dilemmaet med udbygningen af Falkonergårdens Gymnasium er hverken usædvanligt eller indviklet men blot klassisk: gymnasiet har brug for en kombineret sportshal i Team Danmark format og en samlingssal til 1000 personer og seks nye klasseværelser, og man vil gerne bevare den fine gamle skole så intakt som muligt. Men når nu ønskerne er større end den frie plads, hvad finder arkitekterne så på? Nogle buldrer løs uden hensyn til det gamle, fordi mursten og forsigtighed var damals og ikke sådan, man bygger i dag. Andre forsøger at gøre det nye næsten usynligt enten ved at mime det eksisterende ( jeg er her næsten ikke ) eller ved at grave sig så langt ned, at kun toppen af salen stikker op. Konkurrencebesvarelserne håndterer situationen på groft set på tre måder: 1. de kiler hallen ned mellem to eksisterende gymnastiksale og ombygger den nuværende samlingssal til klasseværelser 2. de ombygger eller nedriver den ene eller begge eksisterende gymnastiksale og lægger en ny samlet funktionsløsning på tværs 3. de river den tidligere pedel-/rektorbolig ned og opfører en ny samlet funktionsløsning her Enkelte forslag falder uden for disse tre kategorier ved f.eks. at rive den nuværende østfløj ned og samle alle nye funktioner på en ny forplads ud mod Sønderjyllands Allé (forslag 47/33761), ved at bygge en kombineret forhal, samlingssal og sportshal op ad den nuværende sydfløjs nordside (forslag 32/01012) eller ved at etablere en overdækket, forsænket agora med tilhørende seks nye klasselokaler i størstedelen af den nuværende skolegård (forslag 84/21708). Men det er inden for de tre ovennævnte hovedmåder, at vinderprojekterne er blevet fundet. Håndtering af kulturarven Thomas Havnings arkitektur indgår i en større bymæssig sammenhæng, hvor enkle længer danner rum med åbne hjørner og dermed tydelige gavle. Åbenheden og mindre småbygninger mellem længerne nedbryder skalaen på selv de største bygninger og giver en imødekommende karakter i hele kvarteret. Havnings skole er måske nok en rytmisk fin komposition, håndværk, mønstermurværk og håndværksmæssige detaljer om end slidte i dag men arkitekturen er ret beset utrolig pragmatisk og rationel, lidt loose i kompositionen. Hver funktion fik den højde, længde og bredde, der var optimal i forhold til Havnings programkrav. Det er de vredne og sammensatte overgange, der gør bygningerne righoldige og bidrager til at helheden virker hyggelig. I bedømmelsen af forslagene har det vejet tungt, at det nye ikke blot bibeholdt med en vis omsorg og indlevelse, men gerne forstærkede arkitekturens kvaliteter, og etablerede en ny helhed. 7

10 generelle bemærkninger Blandt de mest indfølende og omsorgsfulde forslag var mange enten nærmest handlingslammede af ærefrygt, eller de anvendte en forkert tidsperiode til at være rigtig Havning ske. F.eks forslag 55/04195, der med det nye omdannede skolegården til en klassicistisk agora. De bedste forslag er gået i dialog med det historiske, enten ved at lade mursten følge mursten i en nyfortolkning af geometri og materialets anvendelse (forslag 21/43892) eller ved at anvende motiver inspireret af den gyldne, bløde nordiske fortolkning af 1930 ernes funktionalisme (forslag 38/93814). Afmontering af kulturarven Mange deltagere har set på Falkonergårdens traditionelle klasseværelse og programkravene og synes at have tænkt, at de funktioner er så omfattende, at der er mulighed for at udfordre den klassiske skolestruktur og tilføje noget helt nyt, der vil forandre hverdagen på gymnasiet. Det er der kommet en række meget voldsomme forslag ud af, der for de flestes vedkommende bryder helt med Havnings arkitektur under feltråbet: det er moderne tider! De forslag, der bryder med Havning, er nok dem, der er blevet diskuteret mest, fordi det netop havde været befriende med det friske syn på undervisningens rammer, og frustrationen har været, at ingen af disse forslag samtidig har vist en klar forståelse for at udnytte det historiske. Nogle af disse forslag fylder en del af skolegården op med nybyggeri i fire etagers højde, som forslag 57/ Andre river den ene eller begge gymnastiksale ned og lægger en ny, fremmed form på stedet, f.eks. forslag 72/ De forslag, der graver en dyb kælder (knap tre etager) til den nye sal, svigter den naturlige funktionalitet, der var grundlaget for Havnings arkitektur, selv om intensionen er at respektere de historiske kvaliteter. Enkelte har forsøgt at håndtere den måske mest oplagte placering af et nybyggeri på den nuværende rektorboligs plads og det mest vellykkede af disse forslag er præmieret, forslag 78/ Med denne placering opstår der en naturlig deling af skolegården (gårdrum/haverum), men den væsentligste fidus ved denne placering er, at det er muligt at samle alle programkrav i én bygning. Forslagets størrelse fortæller en tydelig historie om, hvor mange kvadratmeter programkravene omfatter. Afvejning af vurderingskriterier Under bedømmelsen er naturligt opstået en vis afvejning af kriterierne for konkurrencen. Indiskutabelt har det været, at forslagene skulle etablere de ønskede funktioner uden at fjerne nødvendige, eksisterende funktioner. Ud for kantinen er der for nyligt gravet ud, så der er kommet 8

11 Forslag 38 / / 1. præmie Forslag 21 / / 2. præmie Forslag 45 / / Delt 3. præmie MED RESPEKT FOR OMGIVELSERNE: Den nye hal lægger sig nænsomt mellem de eksisterende gymnastiksale, og skaber med dens udformning og materialevalg en velkendt tagsilhuet og farvespil, der indgår som en naturlig del af nærområdet. 9 Forslag 91 / / Delt 3. præmie Forslag 78 / / Delt 3. præmie 9

12 generelle bemærkninger et terrasseniveau under halvtaget langs nordfløjen. Mange har udnyttet dette lavere niveau til at give en naturlig, blid nedgang til en ny hal mellem de to gymnastikfløje. Dette forhold har vejet positivt, ligesom det er blevet vægtet positivt, når parkeringen er fjernet fra porten ved rektorboligen og skolegården. Forslagenes evne til at håndtere de arkitekturhistoriske kvaliteter usentimentalt, rumligt og rationelt har været diskuteret indgående, men ikke fraveget som det væsentligste bedømmelseskriterie. Anlægs- og driftsøkonomi samt tiltag til bæredygtighed og ressourcebevidsthed har været vægtet, ikke nødvendigvis for fuldt færdige løsninger, men snarere som et potentiale altså om forslagene i en kommende projekteringsfase kan optimeres til at imødekomme disse krav. Forslagsstillernes besværligheder med at udnytte den eksisterende samlingssal i østfløjen til seks nye klasseværelser har efterladt en tvivl hos gymnasiets repræsentanter om det rigtige i at nedlægge salen. Denne tvivl har dog ikke valgt enkeltprojekter fra, men vil være et diskussionspunkt i en fremtidig proces, da ingen har påvist tilfredsstillende løsninger uden for østfløjen. En eftertanke Det er vanskeligt at håndtere kulturarv, selv om den som i Falkonergårdens tilfælde er en fin repræsentant for en pragmatisk funktionalisme med dybe rødder i den såkaldte funktionelle tradition, som den udfoldede sig gennem 1940 erne og 1950 ernes danske arkitektur. Vi er tæt på grundlaget for den meste danske arkitektur i dag. Vi er ikke langt nede i stilhistorien. En af årsagerne findes måske i de mange besvarelser, hvor kun ganske få er dykket seriøst ned i at læse, analysere, forstå og ganske enkelt at se, hvad der nu er at se i Falkonergårdens bygninger. Uden lyst og evne til at acceptere det man ser, er det vanskeligt som arkitekt at gå hverken forsigtigt eller brutalt til værks med succes. 10

13 Forslag 38 / / 1. præmie Forslag 21 / / 2. præmie Forslag 45 / / Delt 3. præmie Forslag 91 / / Delt 3. præmie Forslag 78 / / Delt 3. præmie 11

14 Deltagere i konkurrencen Peter Gavin Kornerup Trio Arkitekter Kristine Agergaard Jensen og Daniel Harald Baumann Arkitekt Andreas Bovin Thue Borgen Hasløv Mauhaus Arkitekt MAA Søren Johansen & Arkitekt MAA Stine Henckel Schultz Mads Bille Arkitekter Archifield Arkitekterne Julie Vedsted Sinding og Kalle Jørgensen Arkitekt Arne Regner Olsen Arkitekt MAA MDD Tue Trærup Madsen Fogh & Følner Arkitektfirma ai architectural intelligence BBP ARKITEKTER & HaCaFrø rådgivende ingeniører Kontur Arkitekter Arkitekt Arne Regner Olsen Line Ryming Kristoffersen, Ivan Fuusgaard Sørensen, Katrine Kastberg, Thomas Olsen, Camilla Transel, Julie Transel Douglas W. Terahri, arkitekt cand. arch., bygningskonstruktør BTH Arkitekt Klaus Madsen, cand. polyt. arch. & Arkitekt Allan Ahrensbach, cand. polyt. arch. Arkitekt Claus H. Pryds, Mira Kongstein Michael Droob, arkitekt + Jesper Laust Sørensen, arkitekt + Peter Gamborg, arkitekt Powerhouse Company Arkitekter Bystrup arkitekter og designere Sophus Søbye, arkitekter MAA og David Vega y Rojo, arkitekt MAA Marianne Jørgensen og Jack Green Arkitekt Carsten Lau OOOJA Catalyst Architects mbp-architectes, DRZ ANODE arkitekter GPP Arkitekter Arkitekt MAA Poul Farlov Alex Poulsen Arkitekter + Tanja Jordan Arkitekter Deve Architects R arkitekter + Illustrator & Grafiker Erik Brandt Dam arkitekter + Algreen arkitekter Tage Lyneborg, professor, arkitekt + Høgni Hansen, arkitekt + Carl Th. Lyneborg, arkitekt Arkitekt MAA Kristian Balle Hansen & Bygningskonstruktør Anders Ørum Mortensen Simon Theis Petersen + Joan Jacobsen Stud. ark. Anders Villum Lautrup Skalpafloi + Arkitekt RIBA/MAA Christian Holm Vesthardt Arkitekter + Arkitekt MAA Kristian Langkilde + Arkitekt MAA Nina Bundgaard Arkitekt Vincent Grandgagnage og Arkitekt Maria falkonergården 12

15 Sommer jaja architecture + AI AAA AAA ARK LOS Arkitekter SEA POLYFORM arkitekter + Oluf Jørgensen A/S Herman Douglas Architects + Kontoret Arkitekter Martin Kallesø Arkitekter Runa Mathiesen, arkitekt MAA og Flemming Mathiesen, arkitekt MAA Arch. Bassot Maurizio + Arch. Ghezzo Federica + Dr. Milani Alice CORNELIUS + VÖGE PARK I/S arkitekter Rørbæk og Møller Arkitekter + Anders Abraham Architects OP Architecture/Holgaard Arkitekter spark Hildur Gunnarsdottir Bystrup arkitekter og designere Sergison Bates architects Arkitektfirmaet Friborg og Lassen Eli Nurbo + Stefan Raam David Gillberg Christoffer Thorborg, arkitekt MAA & Harlang + Stephensen Architects Quattro Arkitekter og Method & Madness Architects Vester Tegnestue Steen Jastrup + René Nedergaard + Jakob Johnsen NEZU AYMO architects António Carvalho, Arquitectura e Urbanisomo André Pape LAB 71 Beatrix Wuttke + Thomas Ringhof, Arkitekter BDA MAA me di um Architecten Roloff Ruffing und Partner Henrik Bendz, OPMA Arkitekter MAA & Morten Mygind Arkitekter MAA Ramvad Arkitekter Jürgen Johner Architecten OP Architecture/Holgaard Arkitekter SMAK Architects Giuseppe Mecca Frank Maali, arkitekt MAA og Gemma Lalanda, arkitekt Petur Ørn Eyjolfsson + Søren Oskar Duvald Spetz & Holst Arkitekter Eirik Dammen + Erik Tonning Jensen + Joachim Haug NOBEL arkitekter NORD Arkitekter Sculpting The Time Troels Kestner Olesen, arkitekt MAA Ib & Jørgen Rasmussen Hans Bruun Olesen MAPT WE architecture Ólafur M. Finnsson + Grimur Víkingur Magnússon KRADS ARKITEKTUR CHB Arkitekt MAA Danske Ark Kirstine Bojesen + Jens Rasmus Andersson KANT ARKITEKTER Arkitektfirmaet Jürgensen Tegnestuen Kleinsmedien Grzegorz Dubiel + Y Design Workshop Martin Klingner Jens Holm 13

16 forslag 38/ præmie DKK præmie Tage Lyneborg professor, arkitekt Høgni Hansen arkitekt Carl Th. Lyneborg arkitekt Medarbejdere Kenneth Henkel, arkitektstuderende Vegard Havnevik, arkitektstuderende Den gyldne, afrundede nordiske version af 1930 ernes funktionalisme er dette forslags udgangspunkt og forbindelse til Thomas Havnings funktionelle tradition. Forslaget griber det lidt lavere terræn ud for kantinen og lader dette niveau flyde ind i en sal, der uanstrengt er placeret mellem de to eksisterende gymnastikfløje. Salen er gravet yderligere nogle trin ned, men så udramatisk, at den nye sal får en god forbindelse til skolegården og dermed til resten af skolen. Det eksisterende halvtag foran kantinen fortsætter rundt til pedel-/rektorboligen og binder nyt og gammelt sammen, samtidig med at det skjuler, at salen er trukket et godt stykke frem foran nordfløjen ud i skolegården. Salen er drejet i forhold til de to gymnastiksale, og hatten over salen har fået et klem, så den er blevet let nyreformet. Den bløde hat er ret høj, men den lodrette yderbeklædning vil bryde og fange lyset så varieret, at størrelsen underordner sig det samlede indtryk. Hatten hviler indvendigt på en søjlerække, der følger den nyreformede figur. Foyeren mellem sal og skolegård er adskilt med glasvægge. Scenen er gemt i gulvet som en saksekonstruktion, og salen rundt er der op ad gymnastik salene tre tribunetrin til tilskuerne. Den indvendige beklædning er i lys træfinér og nærmer sig dermed materialiteten i Havnings arkitektur. De seks skoleklasser ligger i den eksisterende østfløj med fire for små klasseværelser og et musikrum med fire små supplementsværelser på den ene etage og et stort, finérbeklædt musikrum på anden etage, tagetagen. Lysindtaget til tagetagen er et simpelt ovenlys på nordsiden af bygningen. De gamle træer bevares som et bærende, landskabeligt træk og skulpturhaven syd for pedel-/rektorboligen styrkes. Forslagets funktionalitet rammer rigtigt på de fleste parametre, og så er der kludder i andre dele af forslaget. I salen er det uhensigtsmæssigt med søjler så tæt på boldbanerne, da de udgør en sammenstødsfare under spillet. De trekantede ovenlys i salen giver spotlysvirkning, og det vil i den foreslåede form genere boldspillerne. Salen kan rumme mere end siddende personer, men det er i én flade, bortset fra de tre tribunetrin, og det er spørgsmålet, om de bageste rækker kan se scenen ordentligt i det flade snit. Forslaget var i de indsendte mapper tegnet så tyndt og forsigtigt, at der er rig mulighed for fortolkning. De sort-hvide fremstillinger betyder, at man kan drømme om både de ædleste og de tarveligste materialer, uden at hovedform og tilpasning tager skade. Det er både forslagets store fordel og dets svaghed. Styrken er, at alle linjer, der tegner huset, er fundet i Havnings arkitektur. Svagheden er, at der er usikkerhed med, hvad der mon sker i næste fase, når huset skal detailprojekteres. Ændrer alle stregerne sig, er der stor risiko, at forslaget falder plumt og uelegant til jorden. Der er med andre ord nok at tage fat på, nok at passe på og overveje, og masser af uvenlige faldgruber, når projektet går videre til næste fase. 14

17 15

18 1. præmie sal 1: hallens høje rum 2 nye klasselokaler 3 musiklokaler hallens høje rum og nye klasseværelse 1: Gulvetage 1: foyer 2 ny sportshal og forsamlingsal 3 eksiterende gymnastisksal 4 eksiterende omklædningsrum 5 publikums toiletter hallens gulvplan 1: Underetage 1: depot 2 forareal 3 ikke udgravet 16

19 Længdesnit 1:500 tværsnit i ny hal og gymnastiksale 1:200 Tværsnit 1:500 tværsnit i ny hal og gymnastiksale 1:200 17

20 1 1 hallens interiør sett mot vest hal møblereret til 1041 siddepladser 2 scene Plan hal 1:500 hal, møbleret 1:200 hallen sett fra vest 18

21 plan af lille sal 1:200 Ny mindre forsamlingssal På den nuværende forsamlingssals balkonetage etableres en mindre sal med plads til 180 personer, og med bagvedliggende scenerum /stoledepot. Der etableres et stort nordvendt ateliervindue i tagflade, der kan afblændes. Salens overflader er finér som i hal. Den eksisterende saksespærfagskonstruktion ændres ved forstærkning af spær, og giver nødvendigt ekstra volumen til salen. Der etableres dæk og gulv mellem de to etager. Eksisterende trapper ved gavl bevares som flugtveje, og giver sammenhæng mellem musiklokale og ny sal. 1. præmie forslag 38/ præmie DKK Plan lille sal 1:500 ovenlys ny sal 17 6 nye klasselokaler og musiklokale På den nuværende forsamlingssals hovedetage etableres 4 nye normalklasseværelser. De er mindre end ønsket, men dog noget større end de eksisterende klasselokaler. Måske er det ikke så dumt, at der ikke er alt for stor forskel på de gamle og nye klasselokaler! I rummet ved gavl etableres nyt musiklokale med 4 mindre suplementsrum, i alt ca 110 netto m2. Der etableres nye vinduer i bygningsafsnittes lang- og gavlfacader med proportioner som eksisterende vinduer nye klasselokaler og musiklokale 1:200 2 klasselokaler lokaliseres i eksisterende rum i gymnastiksalsbygningerne over omklædningsrum og uden bygningsmæssige ændringer. 1 klasseværelse møbleringseksempel 70m2 2 musiklokale 70m2 3 fire supplementsrum à 11m2 Plan klasselokaler 1:

22 forslag 21/ præmie DKK præmie Arkitekt Claus H. Pryds Mira Kongstein Det er lidt uklart, om udgangspunktet for projektet er Havnings arkitektur eller det blot knytter an til en international trend i at være følsom, indlevet og håndværksmæssig utraditionel på samme måde alle steder: i Schweiz, i Tyskland og på Frederiksberg. Resultatet er under alle omstændigheder, at forslaget fremstår som en nyfortolkning af Havnings traditionelle måde at anvende murstenen og træet på. Forslaget samler programkravene ved de to eksisterende gymnastiksale. Klasseværelserne stables i et tårn, og salen fylder ud mellem gymnastiksalene, hvis tage erstattes med et nyt, stort sammenhængende tag, der også dækker den nye sal. Salen er gravet en halv etage ned i forhold til skolegården, og overgangen mellem gård og sal er løst med en samling knudrede rumforløb, der minder om de overgangsled, Havning har benyttet sig af i sammenbygningerne i den eksisterende skole. Der er trapper bag dørhøje huller til salen, siddenicher, opholdsnicher, scenedepotrum og lignende. Det knudrede forløb forsætter op i klassetårnet, hvor hvert klasseværelse er forskudt en halv etage i forhold til naboen og opholdsnicher udvider klasseværelset. Murstensfacaderne har frit placerede vinduer, der giver et fint modspil til Havnings rytmiske og fornuftige vinduestakt, måske og især fordi der ikke er meget murstenslogik i facadernes vinduessystem. Vinduesrammerne sidder uden på facaden og bryder også her med den håndværksmæssige logik. Salen fremstår træbeklædt, og teksten fortæller, at taget er en translucent flade, hvorfra lyset vil brydes ned i salen gennem listeværket. De rumlige forløb har en fin, indfølt karakter i forhold til det at være i gymnasiealderen. Der er masser af kroge at hænge ud i, og eleverne vil kunne puffe sig på plads i bygningen, ligesom de i dag finder sig et trygt hjørne i Havnings bygninger. Forslagets opfylder ikke helt programkravene, f.eks. er salen et par meter for kort, og der mangler et klasseværelse, når alt tælles op. Til gengæld rører forslaget ikke ved den nuværende samlingssal, hvad der gør det nye samlede anlæg attraktivt som en helhedsløsning, manglerne på trods. Den udstrakte brug af træ og murværk forventes at give forslaget en robusthed på linje med de eksisterende bygninger. Tårnet og facaden mod gården viser stor indlevelse og forståelse for det, man vil opleve, når man krydser skolegården: det er de nederste etager, man ser, mens de tunge bagsider på både sal og tårn ikke opleves tyngende herfra. Forslaget undgår dermed behændigt at true det historiske miljø ved at være for voldsomt moderne eller for indsmigrende historisk. Tilføjelsen er sig selv, men har forstået reglerne og udfordrer dem. 20

23 21

24 22 4

25 n 2. præmie j e r n b a n e p e t e r g r a u s v e j s ø n d e r j y l l a n d s a l l é 22 nye parkeringsplasser østfløjen nordfløjen ny tilbygning til klasseværelser overdækket søjlegang hovedindgang cykelstativer transparent tagflade nyt indgangsparti ny idrætsfløj/samlingssal skolegård kolonihaver overdækket uderum sydfløjen boligfløj aktivitetshaven skulpturhaven haveterassen indkørsel sydhaven c h r i s t i a n p a u l s e n s v e j herman bangs have den sønderjyske landsby tagplan af hele anlægget 1:500 depot klasseværelse 6 klasseværelse4 klasseværelse5 klasseværelse3 mezzanin 3892 klasseværelse 2 klasseværelse 1 dobbelthøjt rum musikværelse pigernes omklædning foyer drengernes omklædning scene Snit 1:500 snit c-c 1:200 transparent tagflade balkon 10 m 12 m forbindelsesgang med opholdsnicher gangareal scene amfitrappe indgang til depot snit b-b 1:200 d et ombyggede musikværelse 23

26 klasseværelse 3 sal 1 klasseværelse 1 lærerværelser balkon klasseværelse 4 dobbelthøjt rum depot ny idrætshal/samlingssal plan 3-4.sal 1:200 Plan klasselokaler niveau 4 1:500 balkon musikrum sal 2 Plan hal niveau 2 1:500 klasseværelse 2 opholdsniche opholdsniche opholdsniche scenedepot scenetårn opholdsniche mezzanin s nit a s nit c førstesal 1:200 bad til kantinen dobbelthøjt rum depot pigernes omklædning sal 1 toilet forrum eksisterende toiletter gangareal foyer plan 2.sal 1:200 amfitrappe 26 m siddeniche Plan klasselokaler niveau 3 1:500 indgang til det store depot kik til hal hovedankomst opholdsniche klasseværelse 3 14 m ny idrætshal/samlingssal scene s nit b forbindelsesgang med opholdsnicher s nit b scenedepot klasseværelse 4 gangareal ankomst opholdsniche toilet overdækket uderum sal 2 forrum drengernes omklædning depot bad s nit a s nit c plan 3-4.sal 1:200 Plan hal niveau 1 1: stueplan av ny hal 1:

27 2. præmie forslag 21/ præmie DKK

28 forslag 45/62487 delt 3. præmie DKK præmie jaja architecture + AI begge med ophavsret Medarbejdere jaja architecture Jacob Steen Christensen, Jan Yoshiyuki Tanaka, Kathrin Susanna Gimmel, Erling Christoffer Forfang, Gerjan Streng Medarbejdere AI Rune Hansen, Rasmus Rodam, Jan Borgstrøm, Jesper Andreasen Idrætshallen er placeret mellem de to eksisterende gymnastiksale. Gennem nedsænkning og forlængelse af indgangspartiet bearbejdes det naturlige terræn, og entreen til hallen bliver ligetil og let. Det skaber en god og naturlig sammenhæng mellem gårdrummet og idrætshallen. Hallen kommer ved denne placering til at indgå i en naturlig sammenhæng med resten af skolen, og funktionsmæssigt samler forslagsstilleren alt idræt i den ene ende af skolen. Hallen får et tydeligt ansigt udadtil i gårdrummet, og idrætsaktiviteterne bliver synlige fra de omkringliggende bygninger. Det forslåede skydeglasparti er med til at understrege denne åbenhed, dog er der nogle praktiske forhold mellem ude og inde, som kunne gøre denne åbenhed svær at opnå i praksis. Forslaget forsøger at optage geometri fra de eksisterende bygninger, dette giver hallen en god sammenhæng med det omkringliggende anlæg, og den nye bygning gestalter sig på en overbevisende måde. Volumet er simpel og ligetil og føjer sig uproblematisk sammen med bygningerne på begge sider. Forslaget forholder sig respektfuldt til Havnings eksisterende bygninger ved at arbejde videre på et geometrisk sprog. Geometrien forekommer logisk, men dog som en nyfortolkning af gamle dyder. Ønsket om at fange de omkringliggende bygningers varme glød i nye materialer (perforeret corten eller kobber) virker ligeledes overbevisende. På trods af de geometriske tiltag i forhold til gesims- og bygningshøjder, forekommer bygningen lidt tung i sit udtryk. Halkonstruktionen levner ikke meget plads til lys og adskillelse af bygningerne, og bygningsvolumet opfattes som lidt for massiv og dermed ikke så attraktiv og indbydende. Klasselokalerne er placeret i østfløjen. Denne løsning findes dog ikke specielt hensigtsmæssig, da lokalerne på første sal virker små og klemte. 26

29 SITUATIONSPLAN 1:500 MED RESPEKT FOR OMGIVELSERNE: Den nye hal lægger sig nænsomt mellem de eksisterende gymnastiksale, og skaber med dens udformning og materialevalg en velkendt tagsilhuet og farvespil, der indgår som en naturlig del af nærområdet

30 Plan hal 1:500 PLAN 01 1:

31 TVÆRSNIT AA / BB 1:200 Længdesnit 1:500 Tværsnit 1: præmie 25 forslag 45/62487 delt 3. præmie DKK PLAN 01 1: Plan klasselokaler 1:

32 forslag 78/63616 delt 3. præmie DKK præmie SMAK Architects Martin Roald og Søren Bolding Christiansen Medhjælper Mads Bjerre Olesen Dette løsningsforslag har valgt at fjerne boligfløjen og placere idrætshallen og personaleadministration i den nye bygning. Bygningen skyder sig ind og optager delvist gårdrummet. Herved bevares og defineres det grønne areal mellem gymnastiksalene, og der skabes et varieret og velfungerende rumforløb i gårdrummet. Placeringen mod syd og dermed fjernelsen af boligen forekommer som en logisk og ligetil måde at løse opgaven på. Gymnastiksalene bevares i deres nuværende form, og ved blot at fjerne en relativt lille bygning og erstatte det med en langt større bygningsmasse lettes byggeprocessen ligeledes. Idrætshallens ligefremme og centrale placering gør sporten til et attraktivt og naturligt samlingspunkt for skolen. Idrætsanlægget er gravet fire meter ned med et rampeforløb langs nordfacaden, og administration og personalefaciliteter er placeret ovenpå salen. Herved frigøres arealer i nordfløjen, hvor klasselokaler i stedet er indlagt. Denne disponering vurderes dog ikke som hensigtsmæssig, da den nuværende placering af administrationen er velfungerende, og da det nye rum over hallen derimod ville egne sig særdeles fint til klasselokaler. Denne centrale placering i det samlede anlæg har dog det problem, at den plads, der er til rådighed på dette sted, og den mængde af areal som programmet efterspørger, ikke ser ud til at være forenelige størrelser. Bygningen opleves som ufølsomt indpasset i forhold til det oplevelsesrige og varierede omkringliggende bygningsforløb. Den formmæssige løsning såvel som materialevalget opfattes ikke som sammenhængende med de eksisterende bygninger. Dommerkomitéen havde gerne set dette forslag bearbejdet yderligere i håb om, at det kunne have opnået en større sammenhæng og følsomhed i forhold til det omkringliggende anlæg. 30

33 31

34 32

35 Plan hal 1: præmie forslag 78/63616 delt 3. præmie DKK Længdesnit 1:500 Tværsnit 1:500 33

36 forslag 91/25118 delt 3. præmie DKK præmie WE architecture Team Marc Jay, Julie Schmidt-Nielsen, Nora Fossum, Søren Thiesen, Jorge Cortes de Castro, Kristian Hindsberg, Máté Szabó, Stella Buisan Forslaget placerer idrætshallen mellem de to gymnastiksale og graver hallen forholdsvist langt ned i jorden (4,8 meter). Hermed etableres en tagflade, der til dels fungerer som nyt opholdsrum, men som også strækker sig ud og forbindes naturligt med den eksisterende pergola, som i dag bruges flittigt af eleverne. På den måde indarbejdes programkravets tema om udnyttelse af udearealerne og ophold på taget som en aktiv del af bygningen, da bevægelsen fortsættes i hallens tagkonstruktion. Hallen er forsynet med en afrundet lyskasse/taghat, som er beplantet med vedbend. Klasselokalerne er også her placeret i østfløjen, hvilket ikke opfattes som den mest hensigtsmæssige løsning. Særligt lokalerne på første sal virker volumenmæssigt små. I kraft af hallens dybe beliggenhed, udnyttes terrænet naturligt til at skabe tribuner, men sammenhængen med gårdrummet og resten af skolen fungerer ikke optimalt, da hallen udefra set ikke forholder sig nok til det eksisterende byggeri. Den dybe placering er ikke at foretrække, da det samtidig får hallens centrale funktion til at forekomme afsidesliggende, og den fremstår dermed ikke som et naturligt samlingspunkt. Arbejdet med træpaneler, lysindfald og afrundede hjørner i salen, tribuneopbygning og taghatten efterlader et elegant og blødt udtryk, som går fint i dialog med Havnings oprindelige arkitektur. Men materiale og begrønning af taghatten virker ikke som et overbevisende valg i forhold til de eksisterende anlæg. Bygningens ydre formsprog har ikke samme forfinede karakter som det indvendige udtryk. 34

37 35

38 B eksisterende gymnastiksal opbevaring redskaber omklædning piger øvre tribune foyer vindfang A eksisterende gymnastiksal teorilokaler A opbevaring redskaber omklædning drenge Plan hal 1:500 B PLAN 0, 1:200 Længdesnit 1:500 Tværsnit 1:500 36

39 3. præmie forslag 91/25118 delt 3. præmie DKK SNIT A-A 1:200 GRUPPERUM A KLASSLOKALER A A KLASSLOKALER A B MULTIGANGEN B B MULTIGANGEN B SNIT B-B 1:200 ØST FLØJEN STUE PLAN 1:200 ØST FLØJEN 1 SAL 1:200 Plan og snit klasselokaler 1:500 37

40 konkurrencefakta Konkurrenceudskriver og -form Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus. Åben projektkonkurrence iht. EU s udbudsdirektiv 2004/18/EF. Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Falkonergårdens Gymnasium i samarbejde med Arkitektforeningen. Konkurrenceopgave Konkurrenceopgaven bestod i at komme med forslag til en funktionelt velfungerende udbygning bestående af en ny idrætshal, der også kan bruges til samlingssal til ca personer, og seks nye klasselokaler, alt i en høj arkitektonisk kvalitet. Opgaven omfattede både forslag til nybyggeri, sammenbygning af nyt med eksisterende byggeri, evt. ombygning samt forslag til den overordnede disponering og udformning af udearealerne. Det var væsentligt, at deltagerne i deres forslag demonstrerede en klar forståelse for og hensyntagen til stedets og de eksisterende bygningers kvaliteter. Deltagerne skulle pege på teknisk og økonomisk realistiske løsninger, som tager hensyn til mulighederne for effektiv drift og vedligeholdelse og som i bred forstand indtænker bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Konkurrenceperiode 28. september januar Antal indsendte forslag 101. Antal forslag optaget til bedømmelse 101. Forslagenes fordeling på danske/udenlandske 81/20. Dommerkomité Formand for gymnasiets bestyrelse Henrik Toft Jensen, formand for dommerkomitéen; rektor Kirsten Cornelius; lektor Søren Rønsov; Pædagogisk Råds formand Kim Austin; TAP-repræsentant Torben Borg. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Jan Ammundsen; arkitekt MAA Nicolai Bo Andersen; arkitekt MAA Jens Bertelsen. Rådgivere for dommerkomitéen Stadsarkitekt MAA Ejvind Rostgaard, Frederiksberg Kommune; elevrådsformand Faton Nesimi. Dommerkomitéens sekretær Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen. 38

41 konkurrencefakta Bedømmelseskriterier Forslagene blev bedømt på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske kvaliteter i forhold til programmets ønsker og krav. Der blev fokuseret på, om forslagene er økonomisk realistiske, såvel i udførelse som i drift og vedligeholdelse. Bæredygtighed og ressourcebevidsthed indgik også som bedømmelsesparametre. Bedømmelsesperiode 31. januar 14. marts Samlet præmiesum DKK Bedømmelsen Dommerkomitéen afholdt i alt seks bedømmelsesmøder. Efter en indledende bedømmelsesrunde, hvor samtlige forslag blev gennemgået, koncentrerede dommerkomitéen sig på det første bedømmelsesmøde især om følgende 33 forslag: 2/25107, 3/51704, 4/18112, 5/29048, 6/90210, 13/40401, 14/19191, 15/24680, 20/98765, 21/43892, 22/20102, 23/33045, 25/23219, 26/52059, 30/18007, 32/01012, 35/23232, 38/93814, 45/62487, 46/58843, 48/13671, 53/68736, 55/04195, 57/53211, 59/35353, 60/21212, 64/11235, 72/47589, 77/88888, 78/63616, 84/21708, 90/15645 og 91/ På det andet bedømmelsesmøde blev det besluttet at fortsætte bedømmelsen med følgende 18 forslag: 4/18112, 5/29048, 15/24680, 21/43892, 22/20102, 32/01012, 35/23232, 38/93814, 45/62487, 55/04195, 59/35353, 64/11235, 72/47589, 77/88888, 78/63616, 84/21708, 91/25118 og 101/ På det tredje bedømmelsesmøde blev det besluttet at fortsætte bedømmelsen med følgende ni forslag: 4/18112, 21/43892, 38/93814, 45/62487, 59/35353, 72/47589, 78/63616, 84/21708, 91/ På det fjerde bedømmelsesmøde blev det besluttet at fortsætte bedømmelsen med følgende seks forslag: 4/18112, 21/43892, 38/93814, 45/62487, 78/63616 og 91/ På det femte bedømmelsesmøde blev det besluttet at præmiere følgende fem forslag: 21/43892, 38/93814, 45/62487, 78/63616 og 91/ På det sjette bedømmelsesmøde blev dommerbetænkningen underskrevet. Konkurrenceresultat/fordeling af præmiesum Forslag 38/ præmie, DKK Forslag 21/ præmie, DKK Forslag 45/62487 delt 3. præmie, DKK Forslag 78/63616 delt 3. præmie, DKK Forslag 91/25118 delt 3. præmie DKK Offentliggørelse af resultatet 5. april falkonergården

42 frederiksberg den 14. marts 2011 Henrik Toft Jensen Kirsten Cornelius Søren Rønsov Kim Austin Torben Borg Jan Ammundsen Nicolai Bo Andersen Jens Bertelsen Bent Kolind dommerbetænkningen Redaktion: Arkitektforeningen Fotos omslag + side 3-5: Jens V. Nielsen Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: 300 Udgivelsesdato: 5. april 2011 Webudgave: Publikationen er fremstillet på miljøvenligt papir og trykt på svanemærket trykkeri. 40

43

44

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence T å r n b y K o m m u n e Øresu ndspa rken DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver og -form: Tårnby Kommune. Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence.

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

Bedre byggeprojekter fra A til Z

Bedre byggeprojekter fra A til Z Bedre byggeprojekter fra A til Z Gymnasier, skoler og institutioner zethner byggerådgivning APS FÅ HJÆLP TIL STYRING AF DIT BYGGEPROJEKT Zethner Byggerådgivning har gjort det til sit speciale at hjælpe

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Bygningspræmiering 2014. September 2014

Bygningspræmiering 2014. September 2014 Bygningspræmiering 2014 September 2014 Bygningspræmiering 2014 Udarbejdet september 2014 af Thisted Kommune, Planafdelingen. 2 Indhold Forord Program Kandidater: Stuehus, Thisted... 8 Sundhedshuset, Hurup

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM FORSLAG 35353

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM FORSLAG 35353 UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM Udvidelse af FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM Åben projektkonkurrence udskrevet september 2010 afleveret 24.01.2011 ET STED MED TRADITION Falkonergården og de omkringliggende

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN + LAVENERGI + ENERGI OPTIMERING www.mariabeyer.dk N PORTFOLIO MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design + INTEGRERET DESIGN Cand. Scient. Maria M. Beyer Læssøesgade 14A, 2.th DK-2200 København N

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00 NOTAT Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: 520.08-33 Vedr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/3 2016 kl.18.00 Dato: 14/3 2016 Fordeling: Aarhus Kommune Teknisk Udvalg På møde i Teknisk Udvalg ønsker vi

Læs mere

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I

H Ø R S H O L M K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I K O N C E P T F O R N Y B Y G G E R I 2012 01 05 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E INTRODUCERENDE TEKST 03 OVERSIGTSKORT 04 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 05 VISUALISERING 06 KONCEPTDIAGRAMMER LOGISTIK

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500 A(X.0 NORD Situationsplan : 500 Skødstrup Idræts og kulturcenter Situationsplan Kystvejen 7, 5.sal 8000 Århus C Fonden Skødstrup Idræts og kulturcenter Sags nr.: Dato: : 500 A(X.0 A(X)9.0 3D Luftperspektiv

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere