Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende"

Transkript

1 Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

2 Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( Tyskland ) 2: Fremløb til radiatorer,varmvandsbeholdere mv. 3: Retur køle kreds ( Tyskland ) 4: Trækregulator til fast brændsel. 5: Dyklomme til overkogs-sikring ved stoker drift. 6: Rense værktøj til bundrist. 7: Aftap og påfyldning af vand til anlægget. 8: Retur fra radiatorer. 9: Skorstens tilslutning Ø 145 mm MÆRKE PLADE Brænder/ kedel Type. Scotte 16/ Dor 24 Effekt 4-16 kw Klassificering EN Prøve tryk 4,0 Bar Max drift tryk 2,5 Bar Vandindhold 46 liter Vægt Kedel 215 kg Røggastemperatur, nominel last 115 C Røggastemperatur, lavlast: 66 C Røggasmassestrøm, nominel last 37,7 kg/h Røggasmassestrøm, lavlast: 18 kg/h Vandside modstand, delta T = 20 K 1,37 mbar Vandside modstand, delta T = 10 K 5,39 mbar Drift temperatur min. 65 c Max temperatur 95 c Virkningsgrad 90,5 % Strømforbrug 220 V 35 Watt Producent: NBE DK 9830 Tårs Tlf: Serie Nummer OBS OBS OBS Kedlen bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation 42 vedrørende vandbårne anlæg. DET ANBEFALES ALTID AT MONTERE TRÆKSTABLISATOR PÅ SKORSTENEN. Aftræks rør bør ikke være over 1 m lang og være forsynet med renselåge. Skorstens trækket bør være min. 10 PA. og være stabilt. Ved kondensering af røggas i skorstenen, monteres træk stabilisator i skorstenen, eller bageste røg slag åbnes ( håndtag på siden af røg rør ), så røg temperaturen hæves.

3 Montering af brænderen. EL tilslutning 220 volt. Styringen forsynes gennem overkogssikring, som monteres bag på kedlen. Montering i kedlen. 1. Monterer evt. den medfølgende flange på kedlen ( DOR kedler ) 2. Sæt brænderen på kedlen. 3. Temperatur føleren monteres i dyk lomme eller et passende sted, hvor kedeltemperaturen kan måles. 4. Monter strømmen til styringen, via overkogssikringen, så fasen afbrydes, hvis temperaturen på kedlen kommer over ca. 95 grader ved en fejl. Ekstern snegl: 5. Monter sneglen med udløb over brænderen, så pillerne kan falde i brænderen ubesværet. 6. Jo mere stejlt sneglen monteres, jo mindre giver den. ( MAX 50 grader ) Juster styringen herefter! 7. Sørg for at smelteslangen har fald nok, så pillerne ender i brænderen, kort den evt. af. Opstart første gang: 8. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. ( sneglen i træpillesiloen ) 9. Aktiver tvangskørsel ved at holde OP knappen inden mens der tilsluttes strøm. 10. Når der falder piller i brænderen, trykkes der på ned knappen. 11. Brænderen startes og slukkes ved tryk på ned knappen i 5 sek. 12. Alarmer slettes ved 2 x tryk på ned knappen i 5 sek. ( Brænderen slukkes og tændes ). Eksempel på montering af system.

4 Justering af brænderen. Ved justering af fyret trykkes på SET knappen, og man kommer ind i menuen Temperatur : Punkt 1. *Standard 60 grader.* Justering af temperaturen på kedlen. Snegle tid Lavlast : Punkt 2. *Standard 5,6 %.* Justering af mængden af træpiller som passer til blæserens hastighed. Det er vigtigt at denne justering er korrekt i forhold til blæserens hastighed, ved en forkert justering, vil økonomien ved fyret blive væsentlig forringet, samt give risiko for drifts stop. Snegle tid Højlast : Punkt 3. *Standard 33,6 %* Justering af mængden af træpiller som passer til blæserens hastighed. Det er vigtigt at denne justering er korrekt i forhold til blæseren hastighed, ved en forkert justering, vil økonomien ved fyret blive væsentlig forringet. Samt give risiko for drifts stop. Snegle tid Pause : Punkt 4. *Standard 16 sek.* Justering af den mængde træpiller brænderen skal bruge i pausefyring, stilles så lavt som muligt uden at brænderen går ud. Fyret indfyrer hver 5. min. Ilt Lavlast : Punkt 5. *Standard 16 % ilt* ( kun ved tilslutning af iltprogram ) Justering af ilt % i lavlast. Ilt Højlast : Punkt 6. *Standard 8 % ilt* ( kun ved tilslutning af iltprogram ) Justering af ilt % i Højlast.

5 Justering af brænderen. DEN SKJULTE MENU... ( SET HOLDES INDE I 6 SEK. ) Man bladre ved tryk på NED knappen A1...Optændings mængde Standard 30 sek. Indstilling af den mængde brændsel brænderen skal bruge til optænding. A2...Eltændingstid Standard 8 min. Den maksimale tid optændingen må tage. A3...Eltændings Effekt Standard 80 %. Justering af effekten på el tændingen, jo lavere jo bedre holder el tændingen. A4...Lys til optænding Standard 10. Den værdi fotosensoren skal over, før der er ild... B1...Max pausetid Standard 30 min. Justering af hvor lang tid brænderen må kører i pause fyring. 245 = uendelig, 0 = el tænding hver gang. B2..Luft pause Standard 100 % Luft i pausefyring. B3..Pause differens Standard 0 grader Justering af hvor langt brænderen går ned under setpunkt efter en pause. C1...Iltstying Standard 0. ( OFF ) Tilslutning af iltstyrings program ( kun hvis man har iltsonde ) 0 = OFF 1 = VIS 2 = ON C2...Kalibrering Standard 68. Kalibrering af iltsonden. ( skal være varm og i fri luft ) D1...Antal starter / døgn Standard 0 gange. Ur styring, angiver antal opstarter fordelt på døgnet. D2...Standard 60. Ur styring, angiver drift perioden i minutter ved ur styring. D3...Næste start om X min. Standard 0 minutter. Ur styring, angiver næste start, hvis der ønske et senere tidspunkt for start. D4...Kalibrering af ur Standard 250. Uret er styret af en krystal, som kan variere fra installation til installation. E1...Rensning interval Standard 60 minutter. Justering af hvor tit fyret skal rense. ( blæseren køre op i effekt ) E2...Rense tid Standard 30 sekunder. Hvor lang tid blæseren skal køre i rensning. E3...Minimum ydelse Standard 10 %. Brænderens minimums ydelse E4...Maksimums ydelse Standard 100 %. Brænderens maksimums ydelse Div. Symboler og funktioner : Tvangkørsel med snegl : OP tasten holdes inde ved indkobling af strøm, NED tasten afbryder sneglen. Skift mellem Kedel temperatur, Røg temperatur og ilt visning : NED Tasten trykkes ( Ilt visning kun ved tilslutning af disse ) 999 fremgår displayet ved manglende røg temperatur føler ( pt ) Brænderen kan ikke se ild. Brænderen er blevet for varm. Brænderen kører i Pause. Brænderen yder % Brænderen er ved at tænde op. Brænderen renser hovedet. Blæseren vil her køre op i hastighed. Brænderen yder % Brænderen yder %

6 Justering af brænder. Justering af effekten i høj last og lav last Styringen kører med 5 trins modulering og skifter selv mellem disse trin, Justering af mætningen høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes. Og derfor have en indflydelse på forbrændingen. ( Hvis pille fyret er udstyret med Iltstyring vil denne dog selv regulerer dette ) Er flammen fed (Mørk, evt. sort i spidserne) eller asken sort med sorte piller. Så skal der færre piller til ( Punkt 2. og 3. ned ) ( Punkt 5. og 6. op ved iltstyring ) Er flammen mager (lille flamme og som en stjernekaster) eller asken er lyse grå. Så skal der flere piller til (Punkt 2. og 3. op ) ( Punkt 5. og 6. ned ved iltstyring ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ). En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Få evt et OPTIMA besøg hvis du er i tvivl om rette forbrænding mv. Se evt. mere på Justering af pausefyring. Styringen kører fast med indfyring hver 5 min. Juster mængden af piller så den ikke går ud under pausefyringen. Pas på ikke at overdoserer, ( sorte forkullede piller i asken ) Brug evt. Kvik Start skemaet og juster efter vægt Se evt. også beregningsprogram på Brændselstyper Brænderen er beregnet til træpiller Ø 6-8 mm, der ikke brænder til slagger.

7 Rensning af brænderen. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen ( ned knappen holdes inde i 5 sek. ) og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i røgvender og skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør, det skal man selv. En gammel støvsuger eller askespand, særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. MEGET VIGTIGT!!!!! BRÆNDEHOVEDET SKADES HVIS RISTEN IKKE LIGGER RIGTIGT!! Må ikke kunne trækkes ud, medmindre man løfter op i risten! Pille siloen Da pillerne man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes ( Ned knappen holdes inde i 5 sek. ), herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt.

8 Fejlfinding på brænderen. Problem Årsag Løsning ALARM VARM FALDRØR, RØG TILBAGESLAG 1. Slagger/aske i brænderhoved. 2. Aske i kedel, røg rør og skorsten. 3. Forkert monteret røg vender kedel. 4. Manglende træk i skorsten. 5. For stor effekt (KW) til kedel. 6. Føler defekt. 7. Uheldige vindpåvirkninger. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Nedsæt effekten i HØJLAST Skift termoføler på print. Kontakt evt. skorstensfejeren. ALARM FEJL EL-TÆNDING 1. Forbrændings rist ligger forkert 2. Aske/slagger i brænderhoved. 3. Fugtige piller. 4. For lidt/mange piller til el tænding. 5. El tænding ligger forkert 6. Defekt el tænder. 7. For højt skorstens træk. 8. Foto føler defekt / sodet. 9. Stoppet blæser. Firkantede huler ud af brænderen Rens brænder! Skift leverandør / op bevaring! Juster mængden ca. 1 dl.! Lægges i den firkantet holdere. Skift el tænder / tænd op manuelt! Monter træk afbryder i skorsten. Rens/skift føler. Rens blæser og tjek om den kører. ALARM LAV KEDEL TEMP. Kedel temperaturen har ikke været over 35`c efter 2 timers drift, eller er dykket under 35 grader i drift For lidt effekt på brænderen. Tjek mætning / pille tilførsel / blæser! Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen. ALARM STIK AFMONTE- RET. 1. Stik ikke monteret rigtig. 2. Snavs i stik. 3. Føler defekt. Tjek stik på brænder! Rens stik for pillerester mv. Skift følere ( foto / termo følere ) Sort display i styring. 1. Overkog på kedel slået ud. 2. Sikring i styring sprunget. Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Fyret slår HFI relæ. 1. El tænder defekt. 2. Kabler defekte. Skift el tænder / tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i, Når relæet slår! Fyret går ud ved LAVLAST / PAUSE Mager flamme. For højt pille forbrug / ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder er Sodet / sort. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 1. Fejl justeret forbrænding. 2. For højt skorstens træk. 3. Forkert monteret røg vender i kedel. 4. Dårlig kedel / virkningsgrad / isolering. 5. For høj effekt på brænder. 6. Vand i piller / dårlig kvalitet. 1. For høje snegl tider. 2. Forkert justeret pause fyring. 3. Blæser stoppet. Tjek snegl indløb for savsmuld. Tjek piller for smuld/fugt. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Tjek at asken er mørk grå! Mål skorstens træk/monter trækafbryder. Tjek kedel, monter røg vender. Mål røg temperatur, efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder. Anvend brugbart brændsel. Bestil optima besøg Juster snegl tider. Juster pause fyring. Rens blæser! Sletning af alarm, sluk og tænd styringen på NED knappen

9 Garanti på pillefyret. Alle produkter som købes hos Nordjysk-bioenergi er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 2 års garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Dog undtaget lambda-sonden, eltænding, og forbrændingsrist. Som betegnes som slid-dele. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender Nordjysk Bioenergi reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt Nordjysk-bioenergi tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv op til Nordjysk-bioenergi, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er Nordjysk bioenergi uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af Nordjysk-bioenergi. Garantien gælder ikke sliddele som, lambda sonde, eltænding og forbrændingsrist. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Nordjysk-bioenergi. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Nordjysk-bioenergi. I det omfang Nordjysk-bioenergi er ansvarlig overfor køberen er Nordjysk-bioenergi's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: Nordjysk-bioenergi påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Nordjysk-bioenergi's mulighed for at levere. Nordjysk-bioenergi har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordjysk-bioenergi er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er Nordjysk-bioenergi uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : 12. Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. 13. Overensstemmelse erklæring. 14. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). 15. Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på

10 El-diagram og mål på pillefyret.

11 Montering af iltstyring på pillefyret. Montage af iltstyring Lambda sonden monteres i kedlen, ( FIG.1 ) så der er god kontakt til røggassen. F.eks. i røgafgangen eller i en frontlåge. Det er vigtigt at montagen bliver gjort lufttæt! husk at den skal kunne afmonteres. Herefter afbrydes strømmen til styringen og låget afmonteres. kablet fra lambda sonden monteres i de fire klemmer ( Vist med cirkel ) Farven står på printet. Den medfølgende chip monteres. ( Vist som sort firkant ) Den lille prik oven på chippen skal vende samme vej som udfræsningen i holderen på printet. ( væk fra skrueterminalerne ) Monter låget igen. Tilslut strøm til styringen og vent ca. 10 minutter til lambda sonden er varm. Nu kan den kalibreres. Gå i den skjulte menu punkt C2 og kalibrer sonden. Husk lambda sonden skal holdes i fri luft. Gå herefter i den skjulte menu punkt C1 og vælg 1. Fyret vil stadigvæk køre uden iltstyring, men du vil få en visning af ilt procenten på displayet. ( ved tryk på NED knappen skiftes mellem Kedeltemperatur, røgtemperatur og ilt % ) Monter lambda sonden i kedlen igen og brug lidt tid på at finde de ilt procenter i LAVLAST og HØJLAST, hvor dit pillefyr brænder bedst. Flammen bør være kraftig i DRIFT HØJ og lidt mager i DRIFT LAV Bemærk at jo mere tæt kedlen er og jo mere jævnt skorstens trækket er, jo mere nøjagtig bliver målingen af iltprocenten. Ilt procenten skal kunne gå under 10 % ved en kraftig forbrænding. Kan den ikke det, vil iltstyringen ikke kunne bruges! Det anbefales altid at montere trækafbryder i skorstenen sammen med iltstyring. Når du har fundet de bedste ilt procenter, går du i den skjulte menu punkt C1 og vælger 2 og lægger de fundne ilt % ind i henholdsvis ILT LAV og ILT HØJ. Styringen justerer selv herefter snegle tiderne i LAV / HØJ LAST. Ønskes der en federe forbrænding justeres ilt % ned. Ønskes der en magere forbrænding justeres ilt % op.

12 Samlevejledning af pillesilo.

13 Godkendelse til trykekspansion.

14 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side 7: Interface og ekstra udstyr. Side 8: Rensning af brænder / kedel. Side 9: Fejl søgning. Side 10: Garanti. Side 11: El-diagram. Side 12: Montering af iltstyring. Side 13: Samling af original NBE silo. Side 14: Undtagelse til tryk ekspansion. Side 15: CE mærkning. EN303-5 & EN15270 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. 1

15 MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE. OPOP H 418 H 430 H 440 H 460 Comfort A Højde B Dybde C Brede uden brænder D Højde røg rør E Højde retur F Højde Fremløb G Kedel fod dybde H Kedel fod Brede Hul for brænder H x B 120x x x x x120 Røg rør udvendig D Rør tilslutninger 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Generelle retningsliner: Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres i henhold til: Arbejdstilsynets vejledning vedrørende tekniske hjælpemidler B.4.8 Aftræks rør bør ikke være over 1 m lang, og være forsynet med renselåge. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt, der anbefales altid at montere trækstabilisator. Ved kondensering af røggas i skorstenen, ( Fugtigt aske ) monteres trækstabilisator i skorstenen, eller bageste røg slag åbnes. (Klap inden i kedlens bagende ), så røg temperaturen hæves. Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 40 grader. Montering af brænder i Comfort kedlen: 1. Brænderen monteres på siden af kedlen, ( der skal ikke skjold på brænderen ) 2. Styringen monteres valgfrit inden i kabinettet eller på væggen. 3. Overkogssikringen monteres på siden af kedlen i dyklommen, og styringen forbindes, så overkogssikringen afbryder strømmen ved evt. overkog. 4. Styringens temperatursensor monteres på fremløb enten i dyklomme, eller med føleren tapet på fremløb. ( føleren skal isoleres ned mod fremløb.) 5. Slangen sættes på faldskakt. 6. Siloen og snegl sættes, så der er fald på slangen. ( DER MÅ IKKE KU E HÆ GE PILLER I SLA GE ). 5. Der kan fyldes vand på anlægget og piller køres i sneglen iht. instruktionsbogen på træpillefyret. Eksempel på installation 2

16 MO TERI GS VEJLED I G PÅ KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. 3. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 4. Sæt skjold og stik på. 5. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagram. Ekstern snegl: 6. Monter sneglen med udløb over brænderen. 7. Sørg for at smelteslangen har fald nok så pillerne ender i brænderen. Opstart første gang: 8. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. 9. Aktiver tvangskørsel af snegl ved at holde OP knappen inde ved indkobling af strøm. 10. Når der falder piller i brænderen, stoppes igen ved tryk på ED. Fyret starter herefter med en el tænding. Sletning af Alarm 11. Er fyret i alarm eller starter det ikke, så sluk og start fyret på O / OFF på kontrol boksen 3

17 Justering af brænderen. Ved justering af fyret trykkes på SET knappen en gang, og man kommer ind i menuen Der bladres på ED og OP, ved justering trykkes SET igen og der kan justeres når tallet blinker, efter justering kvitteres på SET Temperatur : Punkt 1. *Standard 60 grader.* Justering af temperaturen på kedlen. Jo lavere temperatur jo lavere konvektions tab på anlægget. Dog skal temperaturen være høj nok til at lave varmt vand. Snegle tid Lavlast : Punkt 2. *Standard???%.* Justering af mængden af træpiller som passer til blæserens hastighed. Det er vigtigt at denne justering er korrekt i forhold til blæserens hastighed, ved en forkert justering, vil økonomien ved fyret blive væsentlig forringet, samt give risiko for drifts stop. Vej evt. pillerne af og juster efter kvik starten. Snegle tid Højlast : Punkt 3. *Standard???%* Justering af mængden af træpiller som passer til blæserens hastighed. Det er vigtigt at denne justering er korrekt i forhold til blæseren hastighed, ved en forkert justering, vil økonomien ved fyret blive væsentlig forringet. Samt give risiko for drifts stop. Vej evt. pillerne af og juster efter kvik starten. Snegle tid Pause : Punkt 4. *Standard 16 sek.* Justering af den mængde træpiller brænderen skal bruge i pausefyring, stilles så lavt som muligt uden at brænderen går ud. Fyret indfyrer hver 5. min. Er standard slået fra så fyret bruger el-tænding hver gang. Ilt Lavlast : Punkt 5. *Standard 16 % ilt* ( Kun ved tilslutning af ilt program C1 ) Justering af ilt % i lavlast. Jo lavere dette tal sætte jo mindre luft får brændere i lavlast Ved kørsel med ilt styring skal der stadig vejes piller af og indtastes piller lav & højlast. Fyret justerer så blæseren efter ønsket ilt %. Ilt Højlast : Punkt 6. *Standard 8 % ilt* ( Kun ved tilslutning af ilt program C1 ) Justering af ilt % i højlast. Jo lavere dette tal sætte jo mindre luft får brændere i højlast Ved kørsel med ilt styring skal der stadig vejes piller af og indtastes piller lav & højlast. Fyret justerer så blæseren efter ønsket ilt %. Brænderen kan ikke se ild. Brænderen er blevet for varm. Brænderen kører i Pause. Brænderen renser hovedet. Blæseren vil her køre op i hastighed. Brænderen yder % Brænderen yder % Brænderen er ved at tænde op. Brænderen yder % 4

18 Justering af brænderen. DE SKJULTE ME U... ( SET holdes inde i 8 SEK. ) Man bladre ved tryk på ED eller OP knappen ved justering trykkes SET igen og der kan justeres når tallet blinker, efter justering kvitteres på SET. A1...Optændings mængde Standard 30 sek. Indstilling af den mængde brændsel brænderen skal bruge til optænding. A2...Eltændingstid Standard 6 min. Den maksimale tid en optændingen må tage. A3...Eltændings Effekt Standard 70 %. Justering af effekten på el tændingen, jo lavere jo bedre holder el tændingen. A4...Lys til optænding Standard 10. Den værdi fotosensoren skal over, før der er ild... A5...Total el-tændings tid 0000 timer Total tæller af tiden el-tænderen har været aktiv. A6...Antal opstarter 0000 starter Total tæller af antallet af optændinger. A7...Blæs ved eltænding Standard 20 % Justering af blæser hastighed ved optænding. B1...Max pausetid Standard 0 min. Justering af hvor lang tid brænderen må kører i pause fyring. 245 = uendelig, 0 = el tænding hver gang. B2..Luft pause Standard 15 % Luft i pausefyring. B3..Pause differens Standard 5 grader Justering af hvor langt brænderen går ned under setpunkt efter en pause. B4..Slukke tid Standard 2 min. Justering af hvor lang tid brænderen blæser efter stop. C1...Iltstying Standard 0. ( OFF ) Tilslutning af ilt-styrings program ( kun hvis man har iltsonde og har kalibreret) 0 = OFF 1 = VIS 2 = ON C2...Kalibrering Standard??. Kalibrering af iltsonden. ( skal være varm og i fri luft ) C3...Ilt blokering Standard 30 min. Hvis ilt % kommer under 2 % ønsket i mere en xx min. tilføres ikke flere piller før den er over ønsket ilt igen Kan benyttes i systemer med kombi-fyring. D1...Antal starter / døgn Standard 0 gange. Ur styring, angiver antal opstarter fordelt på døgnet. D2...Standard 60. Ur styring, angiver drift perioden i minutter ved ur styring. D3... æste start klokken. Standard Ur styring, angiver næste start, hvis der ønske et senere tidspunkt for første start. D4...Ur Standard??.??. Uret er styret af en krystal, som kan variere fra installation til installation. Hver gang uret justeres kalibreres krystallen. E1...Rensning interval Standard 10 minutter. Justering af hvor tit fyret skal rense. ( blæseren kører op i effekt ) E2...Rense tid Standard 4 sekunder. Hvor lang tid blæseren skal køre i rensning. E3...Rense effekt Standard 30 %. Hastighed på blæseren ved rensning. E4...Minimum ydelse Standard 10 %. Brænderens minimums ydelse E5...Maksimums ydelse Standard 50 %. Brænderens maksimums ydelse E6...Sommerdrift Standard 0. ( OFF) 1 = O Ved sommer drift justeres: pause differens til 15 grader, max ydelse til 30 %, pausefyring sættes i nul, max drift tid i minimum 30 minutter. E7...Drift difference Standard 10 Antal grader fyret går over setpunkt Div. funktioner : Tvangkørsel med snegl : OP tasten holdes inde ved indkobling af strøm, ED tasten afbryder sneglen. Skift mellem Kedel temperatur, Røg temperatur og ilt visning : ED Tasten trykkes ( Ilt visning og røgtemperatur kun ved tilslutning af disse ) Fabriks setup : Her bør man være en øvet bruger, før der leges med disse parameter. SET knappen holdes inde ved indkobling af strøm indtil der fremkommer et A. A... Blæs Lavlast Standard 5. Justering af blæs ved 10 % ydelse B... Blæs Højlast Standard 15. Justering af blæs ved 100 % ydelse C... Effekt Standard 16. Angivelse af brænderens effekt til interface D... Blæs Ilt lav Standard 20. Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i lav last E... Blæs Ilt mellem Standard 30. Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i mellem last F... Blæs Ilt høj Standard 30. Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i høj last G... Blæs Mellem Standard 10. Justering af blæs ved 50 % ydelse 5

19 Justering af brænder. Justering af effekten i høj last og lav last Styringen kører med 100 trins modulering og skifter selv mellem disse trin, Justering af mætningen høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes. Og derfor have en indflydelse på forbrændingen. Er flammen fed (Mørk, evt. sort i spidserne) eller asken sort med sorte piller. Så skal der færre piller til ( Punkt 2. eller 3. justeres ned ) ( Punkt 5. og 6. justeres op hvis der er tilsluttet ilt-styring ) Er flammen mager (lille flamme og som en stjernekaster) eller asken er lyse grå. Så skal der flere piller til (Punkt 2. eller 3. justeres op ) ( Punkt 5. og 6. justeres ned hvis der er tilsluttet ilt-styring ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ). En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Se evt. mere på Justering af pausefyring. Styringen kører fast med indfyring hver 5 min. Juster mængden af piller så den ikke går ud under pausefyringen. Pas på ikke at overdoserer, ( sorte forkullede piller i asken ) Brug evt. Kvik Start skemaet og juster efter vægt Se evt. også beregningsprogram på Brændselstyper Brænderen er beregnet til træpiller Ø 6-8 mm, der ikke brænder til slagger. 6

20 Interface og ekstra udstyr. Der kan tilkobles en række forskellige typer ekstra udstyr til brænderen: Røgtemperatur: Se på styringen hvor godt kedlen køler røggassen. Iltstyring: Fyret justerer selv ind i forhold til variation i doseringen. Interface: Med interface åbnes en lang række muligheder for justering og tilpasning. De vigtigste egenskaber er : Vis live statistik for dit fyr. Udgiv statistik til Internettet og holdt styr på din brænder uanset hvor du er. Styr din brænder hjemmefra eller fra Internettet. Hold øje med dit pilleforbrug gennem overskuelige forbrugsgrafer. Spar penge ved at fintune dit fyr til det yderste. Modtage en hvis der opstår en alarm. Mere end 40 indstillinger kan blive sat for at optimere din brænder. Natsænkning. Se driftstatus fra din mobiltelefon (WAP). Og meget andet. 7

21 Rensning af brænderen. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen ( ned knappen holdes inde i 5 sek. ) og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i røgvender og skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør, det skal man selv. En gammel støvsuger eller askespand, særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. MEGET VIGTIGT!!!!! BRÆNDEHOVEDET SKADES HVIS RISTEN IKKE LIGGER RIGTIGT!! Må ikke kunne trækkes ud, medmindre man løfter op i risten! Pille siloen Da pillerne man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes ( Ned knappen holdes inde i 5 sek. ), herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt. 8

22 Fejlfinding på brænderen. Problem Årsag Løsning ALARM VARM FALDRØR, RØG TILBAGESLAG 1. Slagger/aske i brænderhoved. 2. Aske i kedel, røg rør og skorsten. 3. Forkert monteret røg vender kedel. 4. Manglende træk i skorsten. 5. For stor effekt (KW) til kedel. 6. Føler defekt. 7. Uheldige vindpåvirkninger. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Nedsæt effekten i HØJLAST Skift termoføler på print. Kontakt evt. skorstensfejeren. ALARM FEJL EL-TÆ DI G 1. Forbrændings rist ligger forkert 2. Aske/slagger i brænderhoved. 3. Fugtige piller. 4. For lidt/mange piller til el tænding. 5. El tænding ligger forkert 6. Defekt el tænder. 7. For højt skorstens træk. 8. Foto føler defekt / sodet. 9. Stoppet blæser. Firkantede huler ud af brænderen Rens brænder! Skift leverandør / op bevaring! Juster mængden ca. 1 dl.! Lægges i den firkantet holdere. Skift el tænder / tænd op manuelt! Monter træk afbryder i skorsten. Rens/skift føler. Rens blæser og tjek om den kører. ALARM LAV KEDEL TEMP. Kedel temperaturen har ikke været over 35`c efter 2 timers drift, eller er dykket under 35 grader i drift For lidt effekt på brænderen. Tjek mætning / pille tilførsel / blæser! Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen. ALARM STIK AFMO TE- RET. 1. Stik ikke monteret rigtig. 2. Snavs i stik. 3. Føler defekt. Tjek stik på brænder! Rens stik for pillerester mv. Skift følere ( termo følere ) Sort display i styring. 1. Overkog på kedel slået ud. 2. Sikring i styring sprunget. Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Fyret slår HFI relæ. 1. El tænder defekt. 2. Kabler defekte. Skift el tænder / tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i, Når relæet slår! Fyret går ud ved LAVLAST / PAUSE Mager flamme. For højt pille forbrug / ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder er Sodet / sort. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 1. Fejl justeret forbrænding. 2. For højt skorstens træk. 3. Forkert monteret røg vender i kedel. 4. Dårlig kedel / virkningsgrad / isolering. 5. For høj effekt på brænder. 6. Vand i piller / dårlig kvalitet. 1. For høje snegl tider. 2. Forkert justeret pause fyring. 3. Blæser stoppet. Tjek snegl indløb for savsmuld. Tjek piller for smuld/fugt. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Tjek at asken er mørk grå! Mål skorstens træk/monter trækafbryder. Tjek kedel, monter røg vender. Mål røg temperatur, efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder. Anvend brugbart brændsel. Bestil optima besøg Juster snegl tiderne. Juster pause fyring. Rens blæser! Sletning af alarm, sluk og tænd styringen på ED knappen 9

23 Garanti på pillefyret. Alle produkter som købes hos Nordjysk-bioenergi er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 2 års garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Dog undtaget lambda-sonden, eltænding, og forbrændingsrist. Som betegnes som slid-dele. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender Nordjysk Bioenergi reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt Nordjysk-bioenergi tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv op til Nordjysk-bioenergi, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er Nordjysk bioenergi uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af Nordjysk-bioenergi. Garantien gælder ikke sliddele som, lambda sonde, eltænding og forbrændingsrist. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Nordjysk-bioenergi. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Nordjysk-bioenergi. I det omfang Nordjysk-bioenergi er ansvarlig overfor køberen er Nordjysk-bioenergi's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: Nordjysk-bioenergi påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Nordjysk-bioenergi's mulighed for at levere. Nordjysk-bioenergi har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordjysk-bioenergi er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er Nordjysk-bioenergi uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : 12. Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. 13. Overensstemmelse erklæring. 14. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). 15. Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på 10

24 El-diagram og mål på pillefyret. 11

25 Montering af iltstyring på pillefyret. Montage af iltstyring Lambda sonden monteres i kedlen, ( FIG.1 ) så der er god kontakt til røggassen. F.eks. i røgafgangen eller i en frontlåge. Det er vigtigt at montagen bliver gjort lufttæt! husk at den skal kunne afmonteres. Herefter afbrydes strømmen til styringen og låget afmonteres. kablet fra lambda sonden monteres i de fire klemmer ( Vist med cirkel ) Farven står på printet. Den medfølgende chip monteres. ( Vist som sort firkant ) Den lille prik oven på chippen skal vende samme vej som udfræsningen i holderen på printet. ( væk fra skrueterminalerne ) Vendes den forkert, bliver den beskadiget Monter låget igen og tilslut strøm til styringen og vent ca. 10 minutter til lambda sonden er varm. Nu kan den kalibreres. Gå i den skjulte menu punkt C2 og kalibrer sonden. Husk lambda sonden skal holdes i fri luft når der kalibreres. Bemærk at jo mere tæt kedlen er og jo mere jævnt skorstens trækket er, jo mere nøjagtig bliver målingen af iltprocenten. Ilt procenten skal vise under 10 % ved en kraftig forbrænding. Kan den ikke det, er der utætheder og iltstyringen kan kunne bruges! Det anbefales altid at montere trækafbryder i skorstenen sammen med iltstyring. Når der er kalibreret sættes C1 på 2 og fyret justerer nu efter ilt % Der skal stadig vejes 6 minutter piller af og lægges snegle tider ind i menu 2 og 3 I henhold til tabel / beregnings program. Styringen justerer så blæseren op og ned i henhold til Ilt % i menu 5 og 6 Standart blæser regulering: Lavlast plus / minus 10 % Mellem Last plus / minus 20% Højlast plus / minus 30% Ønskes der en federe forbrænding justeres ilt % ned. Ønskes der en magere forbrænding justeres ilt % op. 12

26 Samlevejledning af pillesilo. 13

27 Godkendelse til trykekspansion. 14

28 15

29 SCOTTE 100 Trins modulerende Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet. Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder / kedel. Side 14: Vedligeholdelse af pillefyret. Side 15: Fejl søgning. Side 16: EL-diagram. Side 17: Udgange / indgange på styring. Side 18: Interface og ekstra udstyr. Side 19: Garanti. Side 20: Samling af original NBE silo. Side 21: Undtagelse til tryk ekspansion. Side 22: CE mærkning. EN303-5 & EN15270 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA.

30 Monterings vejledning Comfort Opop Højde: 1050 mm 850 mm Brede: 700 mm 380 mm Dybde: 700 mm 560 mm Skorsten: 130 mm 130 mm Fremløb: 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ Virkningsgrad: 93,3 % 89,7 % Dragex træk stabilisator Generelle retningsliner: Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. AT vejledning vdr. tekniske hjælpemidler B.4.8 Kedlen må ikke monteres på brandbart underlag. Aftræks rør bør ikke være over 1 m lang, og være forsynet med renselåge. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt, der anbefales altid at montere trækstabilisator. Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. 3. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 4. Sæt skjold og stik på. 5. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagram. Ekstern snegl: 6. Monter sneglen med udløb over brænderen. 7. Sørg for at smelteslangen har fald nok så pillerne ender i brænderen. Opstart første gang: 8. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. 9. Aktiver tvangskørsel af snegl ved at holde OP knappen inde ved indkobling af strøm. 10. Når sneglen er fyldt, snegles der 6 minutter piller ud og pillerne vejes. 11. Resultatet tastes ind i styringen under AUTOBEREGNING / SNEGL YDELSE 12. Sneglen stoppes ved at trykke på NED, Fyret starter herefter med en el tænding. Sletning af Alarm 13. Er fyret i alarm eller starter ikke, så sluk og start fyret på ON / OFF på kontrol boksen. Eksempel på installation

31 Justering efter vægt. Tvangs kør sneglen ved at holde OP inde ved indkobling af strøm. Er anlægget nyt, køres 15 min. piller ud først. Vej 360 sek. piller af, og indsæt resultatet i AUTOBEREGNING under snegl ydelse i styringen. Stop sneglen ved et tryk på NED. Monter stikket igen på brænderen og fyret starter op

32 Betjenings vejledning. Styringen viser dynamisk de temperaturer / udstyr der er aktiveret. Der kan bladres på ned knappen og op knappen. Tryk på SET og SETUP for almindelig justering vil komme frem i displayet. OP tasten bruges til op justeringer og tvangskørsel med sneglen ( holdes inde i mere end 5 sek. ) NED tasten bruges til ned justeringer og tænd / sluk for styringen ( holdes inde i 10 sek. ) Reset af alarmer ( tryk en gang ) Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring KEDEL TEMPERATUR Justering af den ønskede kedel temperatur, DRIFT DIFFERENCE. Justering af hvor langt over ønsket kedeltemperatur, før fyret stopper eller går i pause. ( ) grader ( 5-15 ) grader VARMTVANDSBEHOLDER ( VVB )TEMPERATUR ( 0-75 ) grader Ønsket temperatur i VVB, kan kun bruges hvis der er monteret, VVB temperatur føler og en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til en 3 vejs motor ventil. Aktiveres under TILBEHØR. VVB TEMPERATUR DIFFERENCE Ønsket temperatur difference ( temperatur fald ) i VVB ( 0-20 ) grader PUMPE STOP ( 0-80 ) grader Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen. Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur. Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR. SOMMER DRIFT Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop ( 0-99 ) grader SOL STOP ( ) W / m2 Ønsket sol indstråling ( w/m2 ) hvor styringen slukker for fyret. Kalibrerings tal sol ( 1000 ) Styringen kalibrere selv solcellen så højeste ydelse altid er lig med 1000 w/m2

33 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring SNEGL YDELSE ( ) gram Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. Beregnes, Piller lav, piller høj, pause mængde og el-tændings mængden Da blæsere, skorsten, mv. varierer kan blæserens hastighed finjusteres under KORREKTION, så pillefyret passer til forholdene på ejendommen. SKORSTENS TRÆK ( 0-10 ) Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere i lavlast og pausefyring. Øges tallet i skorstenstræk vil autoberegningen give flere piller i mætning lav og i pausefyringen. DET ANBEFALES ALTID AT BRUGE TRÆKSTABLISATOR. AUTOBEREGNING ( JA / NEJ ) Tænd / sluk for autoberegningen. Er Autoberegningen på ja, kan der kun justeres i snegl ydelse. Evt. justeringer i mætninger vil blive rettet af autoberegningen. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring LAV YDELSE ( 0,50-25 ) % Justering af pillemængden i lavlast, bør justeres så der er flamme ved 10 % drift. HØJ YDELSE ( 1,0-100) % Justering af pillemængden i højlast, bør justeres, så der er en kraftig forbrænding ved 100 % drift. PAUSEFYRING Justering af pillemængden i pause. ( 0-40 ) sek. KAN KUN JUSTERES HVIS AUTOBEREGNING ER PÅ NEJ Er du i tvivl om justeringer, så brug autoberegnings programmet. KØRSLER / MIN. Antal gange / minut sneglen doserer. ( 1 3 ) gange / min

34 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring KLOKKEN ( TT:MM ) Justering af uret på fyret. PERIODE VARME ( TT:MM ) Angivelse af x minutter i drift ved ur styring. 1. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 2. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 3. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 4. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE PERIODE VVB ( TT:MM ) Angivelse af x minutter i drift VVB ved ur styring. 1. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 2. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 3. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. Lukker anlægget fra med 3 vejs ventil, så der kun køres på VVB. Hvis dette er valgt som udstyr. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens / drifteffekt Iltstyring RENSE INTERVAL ( ) min. Justering af hvor tit fyret skal rense, ( blæser hastigheden øges kortvarigt ) RENSE TID ( 0-60 ) sek. Justering af rense tiden, jo kortere intervaller, jo kortere bør tiden også være. BLÆSER RENS ( ) % Justering af blæserens hastighed i rens. MIN. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af minimum effekt. Køre pillefyret i lavlast mest af tiden og det giver problemer, kan minimum effekten hæves, så fyret slukker en gang imellem. MAX. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af max effekt. Er pillefyret meget hurtig til at komme op i temperatur, eller er kedlen for lille til pillefyrets effekt, kan max effekten med fordel sænkes. KOMPRESSOR KG Aktivering af kompressor rens efter x kg piller. Kan bygges på alle brændere, som kit. KOMPRESSOR TID Åbningstid på magnet ventilen. ( ) kg ( 0-10 ) sek. KOMPRESSOR LUFT ( ) % Blæserens hastighed når der kompresser renses

35 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring ILT LAV Ønsket ilt overskud i røgen ved lavlast. Ryger pillefyret i lavlast sættes ilt procenten op, og styringen vil øge blæserens hastighed ILT HØJ Ønsket ilt overskud i røgen ved højlast. Er det en mager hidsig, stjernekastende flamme, justeres iltprocenten ned. Og styringen vil reducerer blæserens hastighed NEJ / VIS / JA Tænd / sluk iltstyring. Iltstyring på JA vil fyret justere blæseren i henhold til ønsket ilt % Iltstyring på VIS vil du kunne aflæse en O2 %, men uden at fyret justerer efter den ønsket ilt % Kan ikke aktiveres før Lambda sonden er kalibreret! Sonden skal være varm ( minimum tændt i 15 minutter ) VIGTIGT! Jo tættere en kedel er, jo mere vil du få ud af din iltstyring. Ved brug af iltstyring skal der monteres trækstabilisator. det giver mindre træk og mindre falsk luft bliver suget ind i kedlen. Der skal stadig afvejes piller i 360 sek. og resultatet sættes ind i AUTO-BEREGNING under snegl ydelsen. Chip version Fra 6.00

36 Betjenings vejledning. UDVIDET SETUP ( SET knappen holdes inde i 6 sekunder. ) Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør BRÆNDSEL Justering af mængden af piller til optænding. Kan kun justeres hvis auto beregning er på NEJ ( 0-60 ) sek. TID ( 2-20 ) min. Justering af den maximale tid en optænding må tage. Herefter tages en 1/2 optændings mængde ind og der forsøges opstart igen. EFFEKT ( ) % Justering af effekten på eltændingen. LYS ( ) Justering af hvor meget lys der skal til før eltændingen afbrydes. 0 vil sætte lys føler ud af drift. ( Bør bruges med forsigtighed ) BLÆSER ELTÆND. ( 5-60 ) % Justering af hvor meget blæseren giver ved optænding Ved højt luft flow igennem kedlen, højt skorstens træk, kan det være nødvendigt at reducerer blæseren til 10 % ANTAL OPSTARTER Tæller hvor mange opstarter der er foretaget siden fyret var nyt. TOTAL TIMER Tæller hvor mange timer eltændingen har været brugt. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør MAX. TID ( ) min. Max tid i pausefyring, fyret bruger eltændingen herefter. 0 min., så slukker fyret efter endt drift periode. 245 = altid BLÆSER PAUSE ( 5-60 ) % Blæseren hastighed, når der blæses i pausefyring. PAUSE DIFFERENCE ( 0-20 ) grader Fyrets start temperatur efter endt pause / slukket Ønsket kedel temperatur minus pause difference = start temperatur SLUKKETID Nedkølings tid efter drift. Jo større brænderen er jo længere tid skal den køle ned 60 Kwh < minimum 10 minutter 120 Kwh < minimum 15 minutter ( 0-30 ) minuter

37 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør KALIBRERING ( ) Kalibrering af ilt sonde. Sonden skal kalibrer til mellem 10 og 40, gør den ikke det er den uden for måle område, og iltstyringen kan ikke benyttes. BLOKERINGS TID ( 0-30 ) min. Blokerer sneglen hvis ilt % er mere end 2 % fra ønsket ilt % i x min. Kan bruges til fast brændsels fyring. Kommes der træ i kedlen, dykker ilt % og sneglen stopper med at give piller. Bemærk: kun med pillefyret monteret på en fastbrændsels kedel. REGULERINGS TID ( 1-60 ) sek. Hvor tit styringen korrigerer blæseren i forhold til O2 % FORSTÆRKNING P ( 0,00-5,00 ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til % afvigelse på O2% FORSTÆRKNING I ( ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til Tid afvigelse på O2% BLÆS ILT LAV ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 10 % drift BLÆS ILT MIDT ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 50 % drift BLÆS ILT HØJ ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 100 % drift Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør BLÆS LAV ( ) % Korrigerer blæseren ved 10 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS MIDT ( ) % Korrigerer blæseren ved 50 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS HØJ ( ) % Korrigerer blæseren ved 100 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. ELTÆNDING ( ) % Korrigerer træpille mængden til opstart, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. PAUSE ( ) % Korrigerer træpille mængden i pause, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold.

38 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør P-LED ( 1,0-20,0 ) % P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %, som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo større forskel der er mellem den målte og den ønskede kedeltemperatur, jo større bliver dette effekt-bidrag. I praksis betyder P-reguleringen, at en stor afvigelse i kedeltemperatur giver en høj effekt, men at effekten bliver nul, når kedeltemperaturen har nået den ønskede værdi. Eksempel: P-LED = 5,0 ( % pr C ), ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C P-LED = 5,0 % / C * (60 C 58 C) = 10 % effekt forøgelse I-LED ( 0,00-5,00 ) % I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur jo større bliver dette effekt-bidrag. I praksis betyder I-reguleringen, at der kan være et effekt tillæg større end nul, selvom kedel-temperaturen har nået den ønskede værdi. Så længe kedeltemperaturen er lig med den ønskede temperatur, vil den opsummerede tillæg i den forudgående tid ikke ændre sig Eksempel: I-LED = 0,5 ( % pr C / min. ), ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C Tid 20 minutter. I-LED = 0,5 % / C / min * (60 C 58 C)*20 minutter = 20 % effekt forøgelse D-LED ( 0,0-50,0 ) D-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af hvor hurtigt forskellen mellem den målte og den ønskede kedeltemperatur ændrer sig. Jo hurtigere temperaturforskellen ændrer sig, jo større bliver dette effekt-bidrag. Ved stigende kedeltemperatur er effekt-bidraget negativt og ved faldende kedeltemperatur positivt. I praksis betyder D-reguleringen, at pillefyrets effekt bliver reduceret allerede når kedel-temperaturen stiger og ikke først når den har opnået den ønskede værdi. Samtidigt vil en faldende kedeltemperatur straks give en større effekt, også selvom kedeltemperaturen stadigvæk er større end eller lig med den ønsket temperatur. Eksempel: D-LED = 10 ( % pr C / min. ), Målt kedeltemperatur = 60 C - målt kedeltemperatur for 1 minut siden = 59 C D-LED = 10 % / C / min * (60 C 59 C) = 10 % effekt reducering

39 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør MAX. SKAKT TEMP. ( ) grader Angivelse af den maximale temperatur pillefyret må få, beskytter mod tilbagebrand MINIMUM KEDEL TEMPERATUR ( ) grader Angivelse minimum kedel temperatur, stiger kedel temperaturen ikke 1 C grad på 10 minutter, går fyret i Kold Kedel alarm. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør FLOW ( L / PULS ) ( ) Justering af flow meter til kedlen. Giver mulighed for at se aktuel KW ydelse i displayet. Kræver flow måler og retur temperatur føler PUMPE ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af cirkulations pumpe VVB ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af varmtvandsbeholderen. Kræver 3 vejs ventil og varmtvands temperatur føler KOMPRESSOR ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af kompressor rense system Kræver kompressor rense kit

40 Udvidet justerings vejledning. JUSTERING AF STYRINGEN Styringen kører trinløs modulering og skifter selv mellem disse trin, Bruger du autoberegnings programmet efter målt ydelse fra sneglen, burde yderlig justering ikke være nødvendigt. Dog kan der være forhold der nødvendiggør yderlig justering Justering af piller høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes, og derfor have en indflydelse på forbrændingen. ( Hvis pille fyret er udstyret med Iltstyring vil denne dog selv ind regulerer dette ) Inden justering i KORREKTION bør der foretages ny afvejning, og tastes ind i snegl ydelse.! Er flammen fed i lav last ( drift % ) (Mørk, evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til. Så skal der færre piller eller mere luft til. ( Skorstenstrækket justeres ned, eller korrektion BLÆSER LAV justeres op ) Er flammen fed i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres op ) Er flammen fed i højlast ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres op ) Er flammen mager i lav last ( drift % ) ( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken. Så skal der flere piller til, eller mindre luft. ( Skorstenstrækket justeres op eller korrektion BLÆSER LAV justeres ned ) Er flammen mager i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres ned ) Er flammen mager i høj last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres ned ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ) En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Mager 10 % flamme. Foto sensor vil have Problemer med at se lys. Øget brug af el tænding. Mager 100 % flamme. Masser af overskud luft. Køler kedlen unødigt. Giver sorte piller i asken. Tilpas 10 % flamme Tilpas 100 % flamme. Stor og kraftig. Rødlig i farven. Brændselstype Brænderen kun beregnet til træpiller Ø 5-8 mm maks. længde 30mm, der ikke brænder til slagger!!

41 Rensning vejledning. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen ( ned knappen holdes inde i 10 sek. ) og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. Jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i røgvender og i skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør. En gammel støvsuger eller askespand, særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. MEGET VIGTIGT!!!!! BRÆNDEHOVEDET SKADES HVIS RISTEN IKKE LIGGER RIGTIGT!! Pille siloen Da pillerne, man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. TIP: Hælder man 1dl madolie el. lign. ned i siloen hver gang, den er tom ( hældes over de sidste piller ) Så tømmes siloen automatisk for smuld og støv. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes ( Ned knappen holdes inde i 10 sek. ), herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt.

42 Vedligeholdelse vejledning. For at sikre den bedste oplevelse med et træpillefyr, bør det vedligeholdes korrekt. Efter behov 7 dag 14 dag 30 dag 1/2 årligt årligt x x x Rense slagger ud af brændehoved. x x Rense under forbrændings risten for støv og slagger. x x x Rense foto sensoren for sod og støv. x x Rense blæseren for støv. x x x Rense kedlen / brænder. x x x Rense røgrør / bageste røgvender på kedlen. x x Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger. x Justering af brænder. x x x Påfyldning af silo x x Tømning af silo, så støv og smuld fjernes. x Skorstens fejer Skemaet er vejledende, der skal altid rengøres efter behov. Rensning er meget individuelt, da valg af piller, opstilling og justering af pillefyret, har stor indflydelse på pasnings behovet. Det er vigtigt, at fejl og defekte dele rettes / skiftes øjeblikkeligt. Man bør altid have en fotocelle og en el tænding i reserve. Et korrekt justeret pillefyr, laver ikke fejl og drift stop. Gør fyret det, så kontakt din forhandler, med henblik på at få fundet fejlen / justeret fyret.

43 Fejl søgning Problem Årsag Løsning ALARM VARM FALD- SKAKT ELLER RØG TILBAGESLAG 1. Slagger / aske i brænderhoved. 2. Aske i kedel, røg rør og skorsten. 3. Forkert monteret røg vender i kedlen. 4. Manglende træk i skorsten. 5. For stor effekt (KW) i forhold til kedel. 6. Føler defekt. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Kontakt NBE Skift termoføler på print. ALARM FEJL EL-TÆNDING ALARM KOLD KEDEL FEJL PÅ MOTORUDGANG ALARM STIK AFMONTERET. Sort display i styring. 1. Forbrændings rist ligger forkert 2. Aske/slagger i brænderhoved. 3. Fugtige piller. 4. El tænding ligger forkert 5. Defekt el tænder. 6. For højt skorstens træk. 7. Foto føler defekt / sodet. 8. Stoppet blæser. 9. Justering af eltænding Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse og ikke steget 1 grad / 10 min. Styringen registrerer strøm på en motor udgang efter den er slukket. 1. Stik ikke monteret rigtig. 2. Snavs i stik. 3. Fald skakts føler defekt. 1. Overkog på kedel slået ud. 2. Sikring i styring sprunget. 3. Kontrast knappen er ude af justering. Tjek at risten ligger rigtig. Rens brænder! Skift leverandør / opbevaring! Lægges i den firkantet holder. Skift el tænder / tænd op manuelt! Monter træk afbryder i skorsten. Rens/skift føler. Rens blæser og tjek om den kører. Juster eltænding, så det passer til typen. For lidt effekt på brænderen. Tjek pille tilførsel / blæser! Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen. Styringen er defekt og skal repareres. Tjek stik på brænder! Rens stik for pillerester mv. Skift motor print Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Juster på kontrast knappen inde i styringen. Fyret slår HFI relæ. 1. El tænder defekt. 2. Kabler defekte. Fyret går ud ved LAVLAST Mager flamme. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Piller lav justeret for langt ned. 4. Forkert vurderet skorstens træk. 5. Forkert målt mængede på sneglen. Skift el tænder / tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i. Tjek snegl indløb for savsmuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Juster skorstenstræk op og overvåg LX måler i drift lav. Lav en ny 360 sek. måling på snegl Fyret går ud ved PAUSE For højt pille forbrug / ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder er Sodet / sort. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Skorstenstrækker er justeret for lang ned. 4. Højt skorstens træk. 1. Fejl justeret forbrænding. 2. For højt skorstens træk. 3. Forkert monteret røg vender i kedel. 4. Dårlig kedel / virkningsgrad / isolering. 5. For høj effekt på brænder. 6. Vand i piller / dårlig kvalitet. 1. For mange piller. 2. Forkert justeret pause fyring. 3. Blæser stoppet. Tjek snegl indløb for smuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Overvåg LX måler i Pause. Juster skorstens trækket op. Monter træk stabilisator i skorstenen. Tjek at asken er mørke grå! Mål skorstens træk / monter trækafbryder. Tjek kedel, monter røg vender. Mål røg temperatur, efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder. Anvend brugbart brændsel. Juster snegl ydelse op i beregnings programmet. Juster skorstens trækket ned. Rens blæser! Support:

44 EL diagrammer Chip version Fra 6.00

45 EL diagrammer / drift tilstande INDGANG UDGANG 230V PE-N-L Strøm til styringen MOTOR PE-N-L1 Ekstern fødesnegl BRÆNDER PE-N-L2 Blæser BRÆNDER PE-N-L3 Intern snegl BRÆNDER PE-N-L4 Eltænding EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens EKSTRA 2 PE-N-L6 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens BUS V+, TX, RX, V- Intelligent motor print PULS A-B Flow måler EKST A-B Ekstern off / on ( 0 volt kontakt ) PC GND, RX, TX Computer interface Kedel Temp. T1 - T Røg Temp. T2 - T Kedel retur Temp. T3 - T VVB Temp. T4 - T Ude Temp. T5 - T Kwh / m2 måler T6 - T Skakt Temp. T7 - T Motor print Foto Sensor T8 - T Motor print TEKST I DISPLAY VENT Opdaterer temperaturer mv. OPTÆNDING 1 Optændings forsøg 1. OPTÆNDING 2 Optændings forsøg 2. DRIFT Almindelig drift. DRIFT VVB Varmt vands drift PAUSE Pause fyring. KOLD KEDEL Kedel temperatur for lav i mere end 10 minutter. STOPPET Pillefyret er stoppet og afventer kedel temperaturen falder. SOMMERSTOP Ude temperaturen er over ønsket og fyret er stoppet. VARM SKAKT Faldskakten har været over den maksimale temperatur. STIK AFMONTERET Stikket på fyret er afmonteret. FEJLOPTÆNDING Fyret har ikke kunne tænde op med el tænding. SLUKKET Fyret er slukket. FEJL PÅ KEDELFØLER Kedel temp. føleren er uden for måle område. FEJL PÅ LYSFØLER Fotosensoren er uden for måle område. FEJL PÅ SKAKTFØLER Skakt temp. føleren er uden for måle område. FEJL MOTORUDGANG Udgang er kortsluttet. INGEN LYS Blinker når lys føler ikke kan se lys, efter 5min. er der alarm FYLDER SNEGL Tvangskørsel med ekstern snegl. RENSNING Fyret renser ved at øge hastigheden på blæseren. TRÆFYRING Ilt % har været mere end 2 % under ønsket i X minutter. KOMPRESSOR RENS Der foretages et kompressor rens.

46 Interface / Ekstra udstyr Der kan tilkobles en række forskellige typer ekstra udstyr til brænderen: Røgtemperatur: Part. No Se på styringen hvor godt kedlen køler røggassen. Ude temperatur føler: Part Få styringen til at slukke automatisk hvis ude temperaturen bliver for høj. Det minimerer varme tabet på anlægget om sommeren. Varmtvands beholder temperatur føler / 3 vejs ventil. Part Part. 3DN20 Giver mulighed for at prioriterer det varme vand, Samt have 2 forskellige temperaturer på det varme vand og anlægget. Inde temperatur føler: Part Se inde temperaturen på styringen / interfacet. Kompressor rens: Part. No Byg kompresser på dit pillefyr og få en effektiv rensning af dit brændehoved automatisk. Vand flow måler: Part Part Få en aktuel KW angivelse af ydelsen i styringen Interface: Part. No Med interface åbnes en lang række muligheder for justering og tilpasning. De vigtigste egenskaber er : Vis live statistik for dit fyr. Udgiv statistik til Internettet og holdt styr på din brænder uanset hvor du er. Styr din brænder hjemmefra eller fra Internettet. Hold øje med dit pilleforbrug gennem overskuelige forbrugsgrafer. Spar penge ved at fintune dit fyr til det yderste. Modtage en hvis der opstår en alarm. Mere end 40 indstillinger kan blive sat for at optimere din brænder. Natsænkning. Se driftstatus fra din mobiltelefon (WAP). Og meget andet.

47 Garanti Alle produkter som købes hos Nordjysk-bioenergi er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 6 mdr. garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Udfyldes Garanti registrering ydes der 2 års garanti på produkterne. Dog undtaget el tændingen, som betegnes som en slid-del. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender Nordjysk Bioenergi reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt Nordjysk-bioenergi tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv op til Nordjysk-bioenergi, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er Nordjysk bioenergi uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af Nordjysk-bioenergi. Garantien gælder ikke sliddele som el tænding. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Nordjysk-bioenergi. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Nordjysk-bioenergi. I det omfang Nordjysk-bioenergi er ansvarlig overfor køberen er Nordjysk-bioenergi's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: Nordjysk-bioenergi påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Nordjysk-bioenergi's mulighed for at levere. Nordjysk-bioenergi har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordjysk-bioenergi er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er Nordjysk-bioenergi uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : 12. Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. 13. Overensstemmelse erklæring. 14. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). 15. Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på Udfyld garanti registreringen og få en udvidet garanti på 2 år.

48 Montering af pillesilo

49 Undtagelse til tryk

50 CE erklæring

51 SCOTTE 100 Trins modulerende Version 6.25< BLACK STAR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-11: Menu oversigt. Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder / kedel. Side 14: Vedligeholdelse af pillefyret. Side 15: Fejl søgning. Side 16: EL-diagram. Side 17: Udgange / indgange på styring. Side 18: Interface og ekstra udstyr. Side 19: VVB prioritering montage og drift Side 20: Flow måler montage og drift Side 21: Cirkulations pumpe montage og drift Side 22: Røg temperatur montage og drift Side 23: Trådløs termostat montage og drift Side 24: Vejrkompensering montage og drift Side 25-26: Iltstyring montage og drift Side 27: Interface montage og drift Side 28: Kompressor rens montage og drift Side 29: Garanti. Side 30: Samling af original NBE silo. Side 31: Undtagelse til tryk ekspansion. Side 32 CE mærkning. EN303-5 & EN15270 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA.

52 Monterings vejledning Black Star 10 kw 16 kw 20 kw 30 kw Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 91,0% 91,7% 93,0% 92,0% Generelle retningsliner: Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. AT vejledning vdr. tekniske hjælpemidler B.4.8 Kedlen må ikke monteres på brandbart underlag. Aftræks rør bør ikke være over 1 m lang, og være forsynet med renselåge. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt, der anbefales altid at montere trækstabilisator. Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. 3. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 4. Sæt skjold og stik på. 5. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagram. Ekstern snegl: 6. Monter sneglen med udløb over brænderen. 7. Sørg for at smelteslangen har fald nok så pillerne ender i brænderen. Opstart første gang: 8. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. 9. Aktiver tvangskørsel af snegl ved at holde OP knappen inde ved indkobling af strøm. 10. Når sneglen er fyldt, snegles der 6 minutter piller ud og pillerne vejes. 11. Resultatet tastes ind i styringen under AUTOBEREGNING / SNEGL YDELSE 12. Sneglen stoppes ved at trykke på NED, Fyret starter herefter med en el tænding. Sletning af Alarm 13. Er fyret i alarm eller starter ikke, så tryk på ON / OFF knappen på kontrol boksen. Eksempel på installation Side 2

53 Manual Justering efter vægt. Step 1. Monter en pose eller lign. Til opsamling af træpiller Step 2. Gå ind i AUTO BEREGNING Step 3. Aktiver 360 sek. TEST KØRSEL Step 4. Resultatet af 6 min piller ligges ind i AUTOBEREGNING under SNEGL YDELSE Step 5. Er der trækstabilisator sættes skorstens trækket til 0-3 ( pille mængden i lavlast reduceres ). Uden trækstabilisator sættes der et træk på 3-10 efter aktuelle forhold. Gentages efter 14 dage hvis anlægget er nyt, ellers efter behov. Side 3

54 Betjenings vejledning. Styringen viser dynamisk de temperaturer / udstyr der er aktiveret. Der kan bladres på ned knappen og op knappen. Tryk på SET og SETUP for almindelig justering vil komme frem i displayet. OP tasten bruges til op justeringer og tvangskørsel med sneglen ( holdes inde i mere end 5 sek. ) NED tasten bruges til ned justeringer og tænd / sluk for styringen ( holdes inde i 10 sek. ) Reset af alarmer ( tryk en gang ) Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering KEDEL TEMPERATUR Justering af den ønskede kedel temperatur, DRIFT DIFFERENCE. Justering af hvor langt over ønsket kedeltemperatur, før fyret stopper eller går i pause. ( ) grader ( 5-15 ) grader VARMTVANDSBEHOLDER ( VVB )TEMPERATUR ( 0-75 ) grader Ønsket temperatur i VVB, kan kun bruges hvis der er monteret, VVB temperatur føler og en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til en 3 vejs motor ventil. Aktiveres under TILBEHØR. VVB TEMPERATUR DIFFERENCE Ønsket temperatur difference ( temperatur fald ) i VVB ( 0-20 ) grader PUMPE STOP ( 0-80 ) grader Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen. Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur. Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR. SOMMER DRIFT Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop ( 0-99 ) grader SOL STOP ( ) W / m2 Ønsket sol indstråling ( w/m2 ) hvor styringen slukker for fyret. Kalibrerings tal sol ( 1000 ) Styringen kalibrere selv solcellen så højeste ydelse altid er lig med 1000 w/m2 Side 4

55 Betjenings vejledning. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering AKTUEL INDHOLD ( ) kg Justering af pillemængden i siloen, fyret tæller ned på mængden. Vises på drift billede 1 NULSTIL FORBRUG ( NEJ - JA ) Nulstiller forbrugs tælleren. Vises på drift billede 3 Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering SNEGL YDELSE ( ) gram Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. Beregnes, Piller lav, piller høj, pause mængde og el-tændings mængden Da blæsere, skorsten, mv. varierer kan blæserens hastighed finjusteres under KORREKTION, så pillefyret passer til forholdene på ejendommen. SKORSTENS TRÆK ( 0-10 ) Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere i lavlast og pausefyring. Øges tallet i skorstenstræk vil autoberegningen give flere piller i mætning lav og i pausefyringen. DET ANBEFALES ALTID AT BRUGE TRÆKSTABLISATOR. AUTOBEREGNING ( JA / NEJ ) Tænd / sluk for autoberegningen. Er Autoberegningen på ja, kan der kun justeres i snegl ydelse. Evt. justeringer i mætninger vil blive rettet af autoberegningen. Kør snegl i 6 min. ( JA / NEJ ) Starter sneglen i 6 min. til evt. afvejning. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering LAV YDELSE ( 0,50-25 ) % Justering af pillemængden i lavlast, bør justeres så der er flamme ved 10 % drift. HØJ YDELSE ( 1,0-100) % Justering af pillemængden i højlast, bør justeres, så der er en kraftig forbrænding ved 100 % drift. PAUSEFYRING Justering af pillemængden i pause. ( 0-40 ) sek. KAN KUN JUSTERES HVIS AUTOBEREGNING ER PÅ NEJ Er du i tvivl om justeringer, så brug autoberegnings programmet. KØRSLER / MIN. Antal gange / minut sneglen doserer. ( 1 3 ) gange / min Side 5

56 Betjenings vejledning. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering KLOKKEN ( TT:MM ) Justering af uret på fyret. PERIODE VARME ( TT:MM ) Angivelse af x minutter i drift ved ur styring. 1. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 2. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 3. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 4. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE PERIODE VVB ( TT:MM ) Angivelse af x minutter i drift VVB ved ur styring. 1. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 2. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. 3. START ( TT:MM ) Starter op på den angivende tid, og er i drift i en periode. Lukker anlægget fra med 3 vejs ventil, så der kun køres på VVB. Hvis dette er valgt som udstyr. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens / drifteffekt Iltstyring Vejr kompensering RENSE INTERVAL ( ) min. Justering af hvor tit fyret skal rense, ( blæser hastigheden øges kortvarigt ) RENSE TID ( 0-60 ) sek. Justering af rense tiden, jo kortere intervaller, jo kortere bør tiden også være. BLÆSER RENS ( ) % Justering af blæserens hastighed i rens. MIN. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af minimum effekt. Køre pillefyret i lavlast mest af tiden og det giver problemer, kan minimum effekten hæves, så fyret slukker en gang imellem. MAX. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af max effekt. Er pillefyret meget hurtig til at komme op i temperatur, eller er kedlen for lille til pillefyrets effekt, kan max effekten med fordel sænkes. KOMPRESSOR KG Aktivering af kompressor rens efter x kg piller. Kan bygges på alle brændere, som kit. KOMPRESSOR TID Åbningstid på magnet ventilen. ( ) kg ( 0-10 ) sek. KOMPRESSOR LUFT ( ) % Blæserens hastighed når der kompresser renses Side 6

57 Betjenings vejledning. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering ILT LAV ( ) %. Ønsket ilt overskud i røgen ved lavlast. Ryger pillefyret i lavlast sættes ilt procenten op, og styringen vil øge blæserens hastighed ILT HØJ ( 2-14 ) %. Ønsket ilt overskud i røgen ved højlast. Er det en mager hidsig, stjernekastende flamme, justeres iltprocenten ned. Og styringen vil reducerer blæserens hastighed NEJ / VIS / JA ( NEJ ). Tænd / sluk iltstyring. Iltstyring på JA vil fyret justere blæseren i henhold til ønsket ilt % Iltstyring på VIS vil du kunne aflæse en O2 %, men uden at fyret justerer efter den ønsket ilt % Kan ikke aktiveres før Lambda sonden er kalibreret! Sonden skal være varm ( minimum tændt i 15 minutter ) VIGTIGT! Jo tættere en kedel er, jo mere vil du få ud af din iltstyring. Ved brug af iltstyring skal der monteres trækstabilisator. det giver mindre træk og mindre falsk luft bliver suget ind i kedlen. Der skal stadig afvejes piller i 360 sek. og resultatet sættes ind i AUTO-BEREGNING under snegl ydelsen. Temperatur Magasin Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering Ved udetemp = 18 C (0-500) 100 %. Tillæg / fradrag i periode tiden under ur styring. Ved udetemp = 12 C (0-500) 100 %. Tillæg / fradrag i periode tiden under ur styring. Ved udetemp = 06 C (0-500) 100 %. Tillæg / fradrag i periode tiden under ur styring. Ved udetemp = 00 C (0-500) 100 %. Tillæg / fradrag i periode tiden under ur styring. Ved udetemp = -6 C (0-500) 100 %. Tillæg / fradrag i periode tiden under ur styring. Minimums periode 30 min. Minimums køre tid ved vejr kompensering Er køre tiden under minimums perioden ignoreres kørslen Chip version fra 6.14 Side 7

58 Betjenings vejledning. UDVIDET SETUP ( SET knappen holdes inde i 8 sekunder. ) Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør BRÆNDSEL ( 0,0 60 ) sek. Antal sekunder piller til optændning Rettes dette tal korrigeres autoberegningen beregninger automatisk. EL TÆNDER START Antal sekunder 100% effekt før blæser starter op. ( ) sek. EL TÆNDER EFFEKT ( ) % Antal sekunder 100% effekt før blæser starter op. BLÆSER START ( ) % Blæser hastighed ved starten af en el tændings cyklus. BLÆSER MIDT ( ) % Blæser hastighed ved midten af en el tændings cyklus BLÆSER SLUT ( ) % Blæser hastighed ved slutningen af en el tændings cyklus MAX TID Max tid en el tændings cyklus må tage MAX ANTAL Max antal el tændings cyklus før alarm TOTAL TIMER Total antal timer el tændingen har været aktiv. TOTAL ANTAL Total antal gange der er foretaget el tænding. ( 2 20 ) min. ( 1 5 ) gange (????? ) Timer (????? ) gange Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør MAX. TID Max tid i pausefyring, fyret bruger eltændingen herefter. 0 min., så slukker fyret efter endt drift periode. 245 = altid ( ) min. BLÆSER PAUSE ( 5-60 ) % Blæseren hastighed, når der blæses i pausefyring. PAUSE DIFFERENCE ( 0-20 ) grader Fyrets start temperatur efter endt pause / slukket Ønsket kedel temperatur minus pause difference = start temperatur SLUKKETID Nedkølings tid efter drift. Jo større brænderen er jo længere tid skal den køle ned 60 Kwh < minimum 10 minutter 120 Kwh < minimum 15 minutter ( 0-30 ) minuter Side 8

59 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør KALIBRERING ( ) Kalibrering af ilt sonde. Sonden skal kalibrer til mellem 10 og 40, gør den ikke det er den uden for måle område, og iltstyringen kan ikke benyttes. BLOKERINGS TID ( 0-30 ) min. Blokerer sneglen hvis ilt % er mere end 2 % fra ønsket ilt % i x min. Kan bruges til fast brændsels fyring. Kommes der træ i kedlen, dykker ilt % og sneglen stopper med at give piller. Bemærk: kun med pillefyret monteret på en fastbrændsels kedel. REGULERINGS TID ( 1-60 ) sek. Hvor tit styringen korrigerer blæseren i forhold til O2 % FORSTÆRKNING P ( 0,00-5,00 ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til % afvigelse på O2% FORSTÆRKNING I ( ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til Tid afvigelse på O2% BLÆS ILT LAV ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 10 % drift BLÆS ILT MIDT ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 50 % drift BLÆS ILT HØJ ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 100 % drift Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør BLÆS LAV ( ) % Korrigerer blæseren ved 10 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS MIDT ( ) % Korrigerer blæseren ved 50 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS HØJ ( ) % Korrigerer blæseren ved 100 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. ELTÆNDING ( ) % Korrigerer træpille mængden til opstart, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. PAUSE ( ) % Korrigerer træpille mængden i pause, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. Side 9

60 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør P-LED ( 1,0-20,0 ) % P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %, som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo større forskel der er mellem den målte og den ønskede kedeltemperatur, jo større bliver dette effekt-bidrag. I praksis betyder P-reguleringen, at en stor afvigelse i kedeltemperatur giver en høj effekt, men at effekten bliver nul, når kedeltemperaturen har nået den ønskede værdi. Eksempel: P-LED = 5,0 ( % pr C ), ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C P-LED = 5,0 % / C * (60 C 58 C) = 10 % effekt forøgelse I-LED ( 0,00-5,00 ) % I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur jo større bliver dette effekt-bidrag. I praksis betyder I-reguleringen, at der kan være et effekt tillæg større end nul, selvom kedel-temperaturen har nået den ønskede værdi. Så længe kedeltemperaturen er lig med den ønskede temperatur, vil den opsummerede tillæg i den forudgående tid ikke ændre sig Eksempel: I-LED = 0,5 ( % pr C / min. ), ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C Tid 20 minutter. I-LED = 0,5 % / C / min * (60 C 58 C)*20 minutter = 20 % effekt forøgelse D-LED ( 0,0-50,0 ) D-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af hvor hurtigt forskellen mellem den målte og den ønskede kedeltemperatur ændrer sig. Jo hurtigere temperaturforskellen ændrer sig, jo større bliver dette effekt-bidrag. Ved stigende kedeltemperatur er effekt-bidraget negativt og ved faldende kedeltemperatur positivt. I praksis betyder D-reguleringen, at pillefyrets effekt bliver reduceret allerede når kedel-temperaturen stiger og ikke først når den har opnået den ønskede værdi. Samtidigt vil en faldende kedeltemperatur straks give en større effekt, også selvom kedeltemperaturen stadigvæk er større end eller lig med den ønsket temperatur. Eksempel: D-LED = 10 ( % pr C / min. ), Målt kedeltemperatur = 60 C - målt kedeltemperatur for 1 minut siden = 59 C D-LED = 10 % / C / min * (60 C 59 C) = 10 % effekt reducering Side 10

61 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør MAX. SKAKT TEMP. ( ) grader Angivelse af den maximale temperatur pillefyret må få, beskytter mod tilbagebrand MINIMUM KEDEL TEMPERATUR ( ) grader Angivelse minimum kedel temperatur, stiger kedel temperaturen ikke 1 C grad på 10 minutter, går fyret i Kold Kedel alarm. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør FLOW ( L / PULS ) ( ) Justering af flow meter til kedlen. Giver mulighed for at se aktuel KW ydelse i displayet. Kræver flow måler og retur temperatur føler PUMPE ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af cirkulations pumpe VVB ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af varmtvandsbeholderen. Kræver 3 vejs ventil og varmtvands temperatur føler KOMPRESSOR ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af kompressor rense system Kræver kompressor rense kit Side 11

62 Udvidet justerings vejledning. JUSTERING AF STYRINGEN Styringen kører trinløs modulering og skifter selv mellem disse trin, Bruger du autoberegnings programmet efter målt ydelse fra sneglen, burde yderlig justering ikke være nødvendigt. Dog kan der være forhold der nødvendiggør yderlig justering Justering af piller høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes, og derfor have en indflydelse på forbrændingen. ( Hvis pille fyret er udstyret med Iltstyring vil denne dog selv ind regulerer dette ) Inden justering i KORREKTION bør der foretages ny afvejning, og tastes ind i snegl ydelse.! Er flammen fed i lav last ( drift % ) (Mørk, evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til. Så skal der færre piller eller mere luft til. ( Skorstenstrækket justeres ned, eller korrektion BLÆSER LAV justeres op ) Er flammen fed i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres op ) Er flammen fed i højlast ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres op ) Er flammen mager i lav last ( drift % ) ( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken. Så skal der flere piller til, eller mindre luft. ( Skorstenstrækket justeres op eller korrektion BLÆSER LAV justeres ned ) Er flammen mager i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres ned ) Er flammen mager i høj last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres ned ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ) En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Mager 10 % flamme. Foto sensor vil have Problemer med at se lys. Øget brug af el tænding. Mager 100 % flamme. Masser af overskud luft. Køler kedlen unødigt. Giver sorte piller i asken. Tilpas 10 % flamme Tilpas 100 % flamme. Stor og kraftig. Rødlig i farven. Side 12

63 Rensning vejledning. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen ( ned knappen holdes inde i 10 sek. ) og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. Jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i røgvender og i skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør. En gammel støvsuger eller askespand, særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. MEGET VIGTIGT!!!!! BRÆNDEHOVEDET SKADES HVIS RISTEN IKKE LIGGER RIGTIGT!! Pille siloen Da pillerne, man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. TIP: Hælder man 1dl madolie el. lign. ned i siloen hver gang, den er tom ( hældes over de sidste piller ) Så tømmes siloen automatisk for smuld og støv. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes ( Ned knappen holdes inde i 10 sek. ), herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt. Side 13

64 Vedligeholdelse vejledning. For at sikre den bedste oplevelse med et træpillefyr, bør det vedligeholdes korrekt. Efter behov 7 dag 14 dag 30 dag 1/2 årligt årligt x x x Rense slagger ud af brændehoved. x x Rense under forbrændings risten for støv og slagger. x x x Rense foto sensoren for sod og støv. x x Rense blæseren for støv. x x x Rense kedlen / brænder. x x x Rense røgrør / bageste røgvender på kedlen. x x Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger. x Justering af brænder. x x x Påfyldning af silo x x Tømning af silo, så støv og smuld fjernes. x Skorstens fejer Skemaet er vejledende, der skal altid rengøres efter behov. Rensning er meget individuelt, da valg af piller, opstilling og justering af pillefyret, har stor indflydelse på pasnings behovet. Det er vigtigt, at fejl og defekte dele rettes / skiftes øjeblikkeligt. Man bør altid have en fotocelle og en el tænding i reserve. Et korrekt justeret pillefyr, laver ikke fejl og drift stop. Gør fyret det, så kontakt din forhandler, med henblik på at få fundet fejlen / justeret fyret. Side 14

65 Problem Årsag Løsning ALARM VARM FALD- SKAKT ELLER RØG TILBAGESLAG 1. Slagger / aske i brænderhoved. 2. Aske i kedel, røg rør og skorsten. 3. Forkert monteret røg vender i kedlen. 4. Manglende træk i skorsten. 5. For stor effekt (KW) i forhold til kedel. 6. Føler defekt. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Kontakt NBE Skift termoføler på print. ALARM FEJL EL-TÆNDING ALARM KOLD KEDEL FEJL PÅ MOTORUDGANG ALARM STIK AFMONTERET. Sort display i styring. 1. Forbrændings rist ligger forkert 2. Aske/slagger i brænderhoved. 3. Fugtige piller. 4. El tænding ligger forkert 5. Defekt el tænder. 6. For højt skorstens træk. 7. Foto føler defekt / sodet. 8. Stoppet blæser. 9. Justering af eltænding Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse og ikke steget 1 grad / 10 min. Styringen registrerer strøm på en motor udgang efter den er slukket. 1. Stik ikke monteret rigtig. 2. Snavs i stik. 3. Fald skakts føler defekt. 1. Overkog på kedel slået ud. 2. Sikring i styring sprunget. 3. Kontrast knappen er ude af justering. Tjek at risten ligger rigtig. Rens brænder! Skift leverandør / opbevaring! Lægges i den firkantet holder. Skift el tænder / tænd op manuelt! Monter træk afbryder i skorsten. Rens/skift føler. Rens blæser og tjek om den kører. Juster eltænding, så det passer til typen. For lidt effekt på brænderen. Tjek pille tilførsel / blæser! Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen. Styringen er defekt og skal repareres. Tjek stik på brænder! Rens stik for pillerester mv. Skift motor print Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Juster på kontrast knappen inde i styringen. Fyret slår HFI relæ. 1. El tænder defekt. 2. Kabler defekte. Fyret går ud ved LAVLAST Mager flamme. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Piller lav justeret for langt ned. 4. Forkert vurderet skorstens træk. 5. Forkert målt mængede på sneglen. Skift el tænder / tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i. Tjek snegl indløb for savsmuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Juster skorstenstræk op og overvåg LX måler i drift lav. Lav en ny 360 sek. måling på snegl Fyret går ud ved PAUSE For højt pille forbrug / ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder er Sodet / sort. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Skorstenstrækker er justeret for lang ned. 4. Højt skorstens træk. 1. Fejl justeret forbrænding. 2. For højt skorstens træk. 3. Forkert monteret røg vender i kedel. 4. Dårlig kedel / virkningsgrad / isolering. 5. For høj effekt på brænder. 6. Vand i piller / dårlig kvalitet. 1. For mange piller. 2. Forkert justeret pause fyring. 3. Blæser stoppet. Tjek snegl indløb for smuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Overvåg LX måler i Pause. Juster skorstens trækket op. Monter træk stabilisator i skorstenen. Tjek at asken er mørke grå! Mål skorstens træk / monter trækafbryder. Tjek kedel, monter røg vender. Mål røg temperatur, efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder. Anvend brugbart brændsel. Juster snegl ydelse op i beregnings programmet. Juster skorstens trækket ned. Rens blæser! Support: Side 15

66 EL diagrammer Chip version Fra 6.00 Side 16

67 EL diagrammer / drift tilstande INDGANG UDGANG 230V PE-N-L Strøm til styringen MOTOR PE-N-L1 Ekstern fødesnegl BRÆNDER PE-N-L2 Blæser BRÆNDER PE-N-L3 Intern snegl BRÆNDER PE-N-L4 Eltænding EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens EKSTRA 2 PE-N-L6 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens BUS V+, TX, RX, V- Intelligent motor print PULS A-B Flow måler EKST A-B Ekstern off / on ( 0 volt kontakt ) PC GND, RX, TX Computer interface Kedel Temp. T1 - T Røg Temp. T2 - T Kedel retur Temp. T3 - T VVB Temp. T4 - T Ude Temp. T5 - T Kwh / m2 måler T6 - T Skakt Temp. T7 - T Motor print Foto Sensor T8 - T Motor print TEKST I DISPLAY VENT Opdaterer temperaturer mv. OPTÆNDING 1 Optændings forsøg 1. OPTÆNDING 2 Optændings forsøg 2. DRIFT Almindelig drift. DRIFT VVB Varmt vands drift PAUSE Pause fyring. KOLD KEDEL Kedel temperatur for lav i mere end 10 minutter. STOPPET Pillefyret er stoppet og afventer kedel temperaturen falder. SOMMERSTOP Ude temperaturen er over ønsket og fyret er stoppet. VARM SKAKT Faldskakten har været over den maksimale temperatur. STIK AFMONTERET Stikket på fyret er afmonteret. FEJLOPTÆNDING Fyret har ikke kunne tænde op med el tænding. SLUKKET Fyret er slukket. FEJL PÅ KEDELFØLER Kedel temp. føleren er uden for måle område. FEJL PÅ LYSFØLER Fotosensoren er uden for måle område. FEJL PÅ SKAKTFØLER Skakt temp. føleren er uden for måle område. FEJL MOTORUDGANG Udgang er kortsluttet. INGEN LYS Blinker når lys føler ikke kan se lys, efter 5min. er der alarm FYLDER SNEGL Tvangskørsel med ekstern snegl. RENSNING Fyret renser ved at øge hastigheden på blæseren. TRÆFYRING Ilt % har været mere end 2 % under ønsket i X minutter. KOMPRESSOR RENS Der foretages et kompressor rens. Side 17

68 Der kan tilkobles en række forskellige typer ekstra udstyr til brænderen: Røgtemperatur: Se på styringen hvor godt kedlen køler røggassen. Ude temperatur føler: Få styringen til at slukke automatisk hvis ude temperaturen bliver for høj. Det minimerer varme tabet på anlægget om sommeren. Varmtvands beholder temperatur føler / 3 vejs ventil. Giver mulighed for at prioriterer det varme vand, Samt have 2 forskellige temperaturer på det varme vand og anlægget. Inde temperatur føler: Se inde temperaturen på styringen / interfacet. Kompressor rens: Byg kompresser på dit pillefyr og få en effektiv rensning af dit brændehoved automatisk. Vand flow måler: Få en aktuel KW angivelse af ydelsen i styringen Interface: Med interface åbnes en lang række muligheder for justering og tilpasning. De vigtigste egenskaber er : Vis live statistik for dit fyr. Udgiv statistik til Internettet og holdt styr på din brænder uanset hvor du er. Styr din brænder hjemmefra eller fra Internettet. Hold øje med dit pilleforbrug gennem overskuelige forbrugsgrafer. Spar penge ved at fintune dit fyr til det yderste. Modtage en hvis der opstår en alarm. Mere end 40 indstillinger kan blive sat for at optimere din brænder. Natsænkning. Se driftstatus fra din mobiltelefon (WAP). Og meget andet. Side 18

69 Montering og drift af: VVB prioritering Det skal du bruge: Temperatur sensor til varmt vands beholdere. 3 vejs motor ventil. 1. Monter temperatur sensor i VVB 2. Temperatur sensoren tilsluttes styringen i terminalerne T4 & T 3. Monter 3vejs motor ventilen på fremløbet. ( bør være ¾ - 1 ) 4. Motor ventilen monteres i styringen i N - L5 eller N - L6 5. Udgangen vælges i styringen under tilbehør 6. Ønsket temperatur på VVB sættes i styringen under temperatur Så er fyret sat op til at køre VVB prioritering, og vil altid starte op, hvis der mangler varmt vand. De eneste funktioner der kan sætte funktionen ud af drift er: Tidsstyring VVB Afbrudt strøm Slukket på NED tasten Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 19

70 Montering og drift af: Flow måler Det skal du bruge: Flow meter 3/4 eller 1 Temperatur sensor 1. Tilslut flow måleren på returen til kedlen. 2. Tilslut temperatur sensoren til terminalerne T3 & T 3. Tilslut flow måleren til PULS A & B Så er fyret sat op til at aflæse flow og udregne Kwh aftaget fra kedlen. ( energi lagt i huset ) Isoler temperatur sensoren til retur røret for en mere nøjagtig Kwh udregning. Kwh udregning sker på basis af en frem / retur temperatur og samt flow ( liter / time ) Er temperatur sensoren ikke lang nok, forlænges denne ( kan forlænges op til max. 25 meter ) Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 20

71 Montering og drift af: Cirkulations pumpe Det skal du bruge: Cirkulations pumpe. 1. Tilslut cirkulations pumpen til styringen i N-L5 eller N-L6 2. Vælg udgang i styringen under tilbehør 3. Vælg ved hvilken temperatur, styringen skal starte cirkulationspumpen, under pumpe start i menuen temperatur. 4. Vælg ved hvilken temperatur, styringen skal slukke cirkulationspumpen, under pumpe stop i menuen temperatur. Så er fyret sat op til at starte / stoppe cirkulationspumpen. Pumpen starter altid når fyret går i drift, uanset temperatur. Har du akkumuleringstank, så sæt stop temperaturen højt, så du ikke køler tanken ned. Har du brugt de to udgange til f.eks. VVB prioritet og kompressorens, så monter en drift termostat på kedlen, og lad den styre cirkulations pumpen. Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 21

72 Montering og drift af: Røg temperatur Det skal du bruge: Røg temperatur føler ( PT1000 ) 1. Tilslut temperatur føleren i skorstenen, så tæt på kedlen som muligt. 2. Tilslut temperatur føleren i styreboksen i T2 & T Efter montering kan røg temperaturen aflæses i displayet. Røg temperatur er kun til information og har ingen funktion på regulering mv. Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 22

73 Montering og drift af: Trådløs termostat Det skal du bruge: Trådløs rum termostat standard eller trådløs rum termostat m. uge ur 1. Tilslut modtageren ved fyrets kontrol boks volt tilsluttes modtageren. 3. Der trækkes en 2 ledet kabel fra modtageren til fyrets kontrol boks Eller 4. COM og NO tilsluttes kontakt indgangen. DER MÅ IKKE KOMME 230 VOLT IND PÅ KONTAKT INDGANGEN I FYRETS KONTROL BOKS DET VIL ØJEBLIKKELIGT SKADE STYRINEGEN Senderen placeres der hvor du ønsker at måle inde temperaturen. Er der valgt en trådløs termostat med uge ur, kan der vælges temperatur sænkning om natten, mv. Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 23

74 Montering og drift af: Vejr kompensering Det skal du bruge: En temperatur føler til ude temperatur 1. Temperatur føleren tilsluttes i T5 & T. 2. Temperatur føleren kan forlænges om nødvendigt op til 25 meter. 3. Placeres i skygge, så solen ikke varmer den op. Vejr kompenseringen har sin egen menu punkt i styringen Der kan stilles hvor stort tillæg / fradrag ur styringen får ved en given ude temperatur. Eksempel: Ved ude temp. = 18 10% ( så vil fyret køre 10 % af periode længden ) Ved ude temp. = 12 50% ( så vil fyret køre 50 % af periode længden ) Ved ude temp. = 6 150% ( så vil fyret køre 150 % af periode længden ) Ved ude temp. = 0 300% ( så vil fyret køre 300 % af periode længden ) Ved ude temp. = % ( så vil fyret køre 500 % af periode længden ) Min. periode =30 ( perioder under 30 min. vil blive ignoreret ) Start først med at definerer kørsels tidspunkt og periode under Kedel ur styring til f.eks. : Periode varme: ( 1 times drift / start ) 1. Start: ( Starter kl 6 og kører 1 time ) 2. Start ( Starter k 18 og kører 1 time ) Ved en døgn middel temp. på f.eks. 12C, vil fyret så køre 2 x 0,5 timer ( 1time x 50% ) Ved en døgn middel temp. på f.eks. 0C, vil fyret så køre 2 x 3 timer ( 1time x 300% ) Ved en døgn middel temp. på f.eks. 6C, vil fyret så køre 2 x 5 timer ( 1time x 500% ) Ved VVB prioritering vil VVB altid holdes varm uanset vejrkompensering. Det hele tilpasses naturligvis til husets behov og energi mønster. Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 24

75 Montering og drift af: Iltstyring Det skal du bruge: Ilt Print, med 4 ledninger. Bosch Lambda sonde. Møtrik til sonde. 1. Monter ilt print i bunden af styringskassen. 2. Koble lambda sonden til ilt printet, i forhold til farverne. 3. Sæt ledningerne fra ilt printet til styringen, S+, S-,N og L Kobles over på tilsvarende terminaler på styreprintet. Ilt printet monteres sådan ================ 4. Monter lambda sonden i røg røret så tæt på kedlen som muligt, fug alle samlinger med velegnet fugemase. 5. Monter træk stabilisator ( Skal monteres! ) 6. Check kedlen for utætheder i låger, bund mv. ( utætheder snyder lambda sonden ) Inden start skal lambda sonden kalibreres det gøres sådan her. 1. Strøm tilsluttes styringen og der ventes ca. 10min. ( sonden opvarmes ) Fyret må ikke startes! 2. Når sonden er varm, kalibreres den i udvidet menu under ilt styring 3. Kalibrerings tallet skal være mellem 0-40, er kalibreringen over, kontrolleres alle kabel forbindelser en gang til, og der ventes yderlig 10 min. Gentag herefter kalibreringen. Lambda sonden: Måler rest indholdet af ilt i røgen. Der er 21% ilt (O2) i luften og det pumpes ind i forbrændingen, ilden fortære en del af ilten (O2) og rest indholdet måles af lambda sonden. Dette resultat sendes så til styringen. Styringen: I styringen sættes en ønsket ilt % (O2) ved lavlast (10% drift) typisk omkring 12-15% ilt (O2) ved mellemlast (50% drift) typisk omkring 10-13% ilt (O2) ved højlast (100% drift) typisk omkring 7-10 % ilt (O2) Når styringen får et signal at ilt % (O2) er over ønsket, sættes blæserens hastighed ned, så ilden får mulighed for at fortære mere af den ilt (O2)i den tilførte luft fra blæseren. Det samme gentager sig omvendt hvis ilt % er under ønsket ilt. Blæserens arbejdsområde stilles i menuen iltstyring Blæs ilt lav ( 10 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 10% ved 10% drift Blæs ilt midt ( 20 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 20% ved 50% drift Blæs ilt høj ( 30 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 30% ved 100% drift Disse tal kan justeres, hvis du ønsker en kraftigere / mindre reaktion på ilt styringen. Side 25

76 Montering og drift af: Iltstyring Indregulering af ilt styring: 1. Start ud med at veje pillerne af i 6 min. ( strømmen afbrydes og OP holdes ind ved tilkobling af strøm, så tvangs køres sneglen ) 2. resultatet ligges ind i autoberegningen Det giver en basis justering af pille mængden i lav og høj last ( mætning lav & mætning høj ) 3. Aktiver ilt styring ( JA ) under ilt styring Her efter kontrolleres forbrændingen i høj last (100 % drift.) Flammen skal være bred og fylding med orange farver Bemærk at det er det første kik ned til forbrændingen der er gældende, da denne ændre hurtigt når der komme falsk luft ind i kedlen Ryger det fra flammen, og styringen viser f.eks. 8% og den ønskede ilt % også er 8% Så justeres ilt høj op, i iltstyrings menuen, og flammen bliver mere mager. Pillemængden justeres langsom ind til ønsket O2 %, det kan ses ved at snegl ydelsen ændrer sig i auto beregningen. Er flammen mager, hidsig og som en stjerne kaster, og styringen viser f.eks. 10% og den ønskede ilt % er 10% Så justeres ilt høj ned, i iltsyrings menuen og flammen bliver større I lav last ( 10 % drift ) skal flammen være lille og lidt mager, dog skal fotosensoren kunne se flammen Ved justering gentages samme fremgangs måde som ved høj last. Det er vigtigt at kende og forstå funktion af en iltstyring ellers bør man afholde sig fra at monterer og bruge iltstyring. Side 26

77 Montering og drift af: Stoker kontrol Det skal du bruge: Stoker Kontrol CD 10 meter kabel 1. Monter kablet i styringen. Ben 2: Rød- TX på syring. Ben 3: Grøn- RX på Styring Ben 5: Sort- GND på styring. 2. Check at kommunikations chip er monteret og vender rigtigt: Hak i sokkel til hak i chip. 3. Tilslut strøm på styringen! 4. Installer Stokerkontrol på din PC. Følg instrukserne i programmet! 5. Luk Stokerkontrol efter endt installation! Se eventuelt på: efter opdateringer. Første gang Stokerkontrol startes vil programmet selv lede efter den rigtige COM port! For manuelt at finde den rigtige COM port: Windows XP/VISTA: Klik på menuen start, højre klik på Denne computer, Klik på Egenskaber/Hardware/Enhedshåndtering. Klik på + Porte. Find den port der kommunikerer med fyret. Har du COM port på computeren er de ofte optaget af andre programmer, det er vores erfaring at det er nemmere at installerer en USB / RS232 konverter og derved få en ny fri COM port. Bemærk hvis du bruger en USB-Seriel converter vil den skifte COM port hvis der skiftes USB indgang på PCen! Når den rigtige COM port er fundet, kontrolleres denne i Stoker Kontrol: Klik på Opsætning/SerielPort. Angiv den rigtige COM port, under værdi, og klik Tilføj. Hvis der skiftes COM port i Stokerkontrol, skal programmet lukkes ned og åbnes inden ændringen træder i kraft. Hvis forbindelsen har været afbrudt, kan det være nødvendigt at genstarte både fyr og Stokerkontrol! Nu kan Stokerkontrol åbnes og vil hente data fra fyret efter kort tid. Tjek jævnligt for opdateringer og nye funktioner. Side 27

78 Montering og drift af: Kompressor rens Det skal du bruge: kompressor kit lille eller stor( inkl. kompressor ). Sådan monteres det: 1. Fjern gummi proppen bag brænderen 2. Skub røret ind forfra 3. Afkort røret så der sticker 30mm ud fra brænderen 4. Sæt låse skive på røret 5. Monter fittings på røret 6. Monter slange på fittings 7. Monter slange på magnet ventil Sådan aktiveres det: Forbin magnet ventilen til N - L5 or N - L6 I styrings boksen. Aktiver udgang L5 or L6 I styringe. under tilbehør. Side 28

79 Garanti Alle produkter som købes hos Nordjysk-bioenergi er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 6 mdr. garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Udfyldes Garanti registrering ydes der 2 års garanti på produkterne. Dog undtaget el tændingen, som betegnes som en slid-del. Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender Nordjysk Bioenergi reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt Nordjysk-bioenergi tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv op til Nordjysk-bioenergi, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er Nordjysk bioenergi uvedkommende. Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af Nordjysk-bioenergi. Garantien gælder ikke sliddele som el tænding. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Nordjysk-bioenergi. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Nordjysk-bioenergi. I det omfang Nordjysk-bioenergi er ansvarlig overfor køberen er Nordjysk-bioenergi's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: Nordjysk-bioenergi påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Nordjysk-bioenergi's mulighed for at levere. Nordjysk-bioenergi har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordjysk-bioenergi er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er Nordjysk-bioenergi uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : 12. Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. 13. Overensstemmelse erklæring. 14. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). 15. Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på Udfyld garanti registreringen og få en udvidet garanti på 2 år. Side 29

80 Montering af pillesilo Side 30

81 Undtagelse til tryk Side 31

82 CE erklæring Side 32

83 SCOTTE 100 Trins modulerende Version <6.30 BLACK STAR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-11: Menu oversigt. Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder / kedel. Side 14: Vedligeholdelse af pillefyret. Side 15: Fejl søgning. Side 16: EL-diagram. Side 17: Udgange / indgange på styring. Side 18: Interface og ekstra udstyr. Side 19: VVB prioritering montage og drift Side 20: Flow måler montage og drift Side 21: Cirkulations pumpe montage og drift Side 22: Røg temperatur montage og drift Side 23: Trådløs termostat montage og drift Side 24: Vejrkompensering montage og drift Side 25-26: Iltstyring montage og drift Side 27: Interface montage og drift Side 28: Kompressor rens montage og drift Side 29: Garanti. Side 30: Samling af original NBE silo. Side 31: Undtagelse til tryk ekspansion. Side 32 CE mærkning. EN303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA.

84 Monterings vejledning Black Star 10 kw 16 kw 20 kw 30 kw 40KW Højde mm: Brede mm: Dybde mm: Skorsten mm: Fremløb: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Retur: 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Påfyldning: ½ ½ ½ ½ ½ Virkningsgrad: 91,0% 91,7% 93,0% 92,0% 92,5% Generelle retningsliner: Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. AT vejledning vdr. tekniske hjælpemidler B.4.8 Kedlen må ikke monteres på brandbart underlag. Risten skal ligge rigtigt! Aftræks rør bør ikke være over 1 m lang, og være forsynet med renselåge. Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt, der anbefales altid at montere trækstabilisator. Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Sæt brænderen på og spænd brænderen fast med de 2 medfølgende fløjmøtrikker. 3. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. 4. Sæt skjold og stik på. 5. Monter el igennem overkogssikringen iflg. el diagram. ( OVERKOGSSIKRINGEN SKAL ALTID AFPRØVES ) Ekstern snegl: 6. Monter sneglen med udløb over brænderen. 7. Sørg for at smelteslangen har fald nok så pillerne ender i brænderen. Opstart første gang: 8. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. 9. Aktiver tvangskørsel af snegl ved at holde OP knappen inde ved indkobling af strøm. 10. Når sneglen er fyldt, snegles der 6 minutter piller ud og pillerne vejes. 11. Resultatet tastes ind i styringen under AUTOBEREGNING / SNEGL YDELSE 12. Sneglen stoppes ved at trykke på NED, Fyret starter herefter med en el tænding. Sletning af Alarm 13. Er fyret i alarm eller starter ikke, så tryk på NED knappen på kontrol boksen. Eksempel på installation Side 2

85 Justering efter vægt. Step 1. Monter en pose eller lign. Til opsamling af træpiller Step 2. Gå ind i AUTO BEREGNING Step 3. Aktiver kør snegl 6 min. Step 4. Resultatet af 6 min piller ligges ind i AUTOBEREGNING under SNEGL YDELSE Step 5. Er der trækstabilisator sættes skorstens trækket til 0-3 ( pille mængden i lavlast reduceres ). Uden trækstabilisator sættes der et træk på 3-10 efter aktuelle forhold. Gentages efter 14 dage, hvis anlægget er nyt, ellers efter behov. Side 3

86 Betjenings vejledning. Styringen viser dynamisk de temperaturer / udstyr der er aktiveret. Der kan bladres på ned knappen og op knappen. Tryk på SET og SETUP for almindelig justering vil komme frem i displayet. OP tasten bruges til op justeringer og tvangskørsel med sneglen ( holdes inde i mere end 5 sek. ) NED tasten bruges til ned justeringer og tænd / sluk for styringen ( holdes inde i 10 sek. ) Reset af alarmer ( tryk en gang ) Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering KEDEL TEMPERATUR ( ) grader Justering af den ønskede kedel temperatur, Brænderen vil forsøge at holde den valgte temperatur, med mindre huset aftager mindre varme end minimum drift. Pillefyret stopper / går i pause ved valgt kedeltemperatur + drift difference over. DRIFT DIFFERENCE. Justering af hvor langt over ønsket kedeltemperatur, før fyret stopper eller går i pause. ( 5-15 ) grader VARMTVANDSBEHOLDER ( VVB )TEMPERATUR ( 0-75 ) grader Ønsket temperatur i VVB, kan kun bruges hvis der er monteret, VVB temperatur føler og en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til en 3 vejs motor ventil. Aktiveres under TILBEHØR. VVB TEMPERATUR DIFFERENCE Ønsket temperatur difference ( temperatur fald ) i VVB ( 0-20 ) grader PUMPE STOP ( 0-80 ) grader Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen. Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur. Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 ) er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR. SOMMER DRIFT Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop ( 0-99 ) grader SOL STOP ( ) W / m2 Ønsket sol indstråling ( w/m2 ) hvor styringen slukker for fyret. Kalibrerings tal sol ( 1000 ) Styringen kalibrere selv solcellen så højeste ydelse altid er lig med 1000 w/m2 Side 4

87 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering SNEGL YDELSE ( ) gram Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. Beregnes, Piller lav, piller høj, pause mængde og el-tændings mængden Da blæsere, skorsten, mv. varierer kan blæserens hastighed finjusteres under KORREKTION, så pillefyret passer til forholdene på ejendommen. SKORSTENS TRÆK ( 0-10 ) Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere i lavlast og pausefyring. Øges tallet i skorstenstræk vil autoberegningen give flere piller i mætning lav og i pausefyringen. DET ANBEFALES ALTID AT BRUGE TRÆKSTABLISATOR. AUTOBEREGNING ( JA / NEJ ) Tænd / sluk for autoberegningen. Er Autoberegningen på ja, kan der kun justeres i snegl ydelse. Evt. justeringer i mætninger vil blive rettet af autoberegningen. Kør snegl i 6 min. ( JA / NEJ ) Starter sneglen i 6 min. til evt. afvejning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering LAV YDELSE ( 0,50-25 ) % Justering af pillemængden i lavlast, bør justeres så der er flamme ved 10 % drift. HØJ YDELSE ( 1,0-100) % Justering af pillemængden i højlast, bør justeres, så der er en kraftig forbrænding ved 100 % drift. PAUSEFYRING Justering af pillemængden i pause. ( 0-40 ) sek. KAN KUN JUSTERES HVIS AUTOBEREGNING ER PÅ NEJ Er du i tvivl om justeringer, så brug autoberegnings programmet. KØRSLER / MIN. Antal gange / minut sneglen doserer. ( 1 3 ) gange / min Side 5

88 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering UR JUSTERING ( TT:MM ) Justering af uret på pillefyret, monteres jumperen, er der batteri backup i tilfælde af strøm afbrydelse. Bemærk at fyret ikke må være slukket på NED når ur styringen aktiveres PERIODE VARME ( TT:MM ) Angiver længden af en drift periode. 1. STAT ( TT:MM ) Tidspunkt for første/anden/tredje/fjerde opstart for at producere varme. Efter opstart er fyret i drift i den tid der er specificeret i PERIODE. 2. START ( TT:MM ) 3. START ( TT:MM ) 4. START ( TT:MM ) PERIODE VVB ( TT:MM ) Angiver længden af en VVB drift periode. 1. START ( TT:MM ) Tidspunkt for første/anden/tredje opstart for at producere varmt vand. Efter opstart er fyret i drift i den tid der er specificeret i PERIODE. 2. START ( TT:MM ) 3. START ( TT:MM ) Hvis der er monteret 2 vejs motor ventil, slæbes huset med når der laves varmt vand. Hvis der er monteret 3 vejs motor ventil, lukkes huset fra, så der kun køres på Varmt Vands Beholder. ( VVB ) Bør kun vælges ved beholdere af en vis størrelse Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens / drifteffekt Iltstyring Vejr kompensering RENSE INTERVAL ( ) min. Justering af hvor tit fyret skal rense, ( blæser hastigheden øges kortvarigt ) RENSE TID ( 0-60 ) sek. Justering af rense tiden, jo kortere intervaller, jo kortere bør tiden også være. BLÆSER RENS ( ) % Justering af blæserens hastighed i rens. MIN. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af minimum effekt. Køre pillefyret i lavlast mest af tiden og det giver problemer, kan minimum effekten hæves, så fyret slukker en gang imellem. MAX. DRIFTEFFEKT ( ) % Justering af max effekt. Er pillefyret meget hurtig til at komme op i temperatur, eller er kedlen for lille til pillefyrets effekt, kan max effekten med fordel sænkes. KOMPRESSOR KG Aktivering af kompressor rens efter x kg piller. Kan bygges på alle brændere, som kit. KOMPRESSOR TID Åbningstid på magnet ventilen. ( ) kg ( 0-10 ) sek. Side 6

89 Betjenings vejledning. Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering ILT LAV ( ) %. Ønsket ilt overskud i røgen ved lavlast. Ryger pillefyret i lavlast sættes ilt procenten op, og styringen vil øge blæserens hastighed ILT HØJ ( 2-14 ) %. Ønsket ilt overskud i røgen ved højlast. Er det en mager hidsig, stjernekastende flamme, justeres iltprocenten ned. Og styringen vil reducerer blæserens hastighed NEJ / VIS / JA ( NEJ ). Tænd / sluk iltstyring. Iltstyring på JA vil fyret justere blæseren i henhold til ønsket ilt % Iltstyring på VIS vil du kunne aflæse en O2 %, men uden at fyret justerer efter den ønsket ilt % Kan ikke aktiveres før Lambda sonden er kalibreret! Sonden skal være varm ( minimum tændt i 15 minutter ) VIGTIGT! Jo tættere en kedel er, jo mere vil du få ud af din iltstyring. Ved brug af iltstyring skal der monteres trækstabilisator. det giver mindre træk og mindre falsk luft bliver suget ind i kedlen. Der skal stadig afvejes piller i 360 sek. og resultatet sættes ind i AUTO-BEREGNING under snegl ydelsen. Chip version fra 6.30 Temperatur Autoberegning Mætninger Urstyring Rens/effekt Iltstyring Vejr kompensering Ved udetemp = 18 C ( middeltemperatur ) ( 0-500) 100 %. Procentmæssig ændring af PERIODE under Ur styring kedel i forhold til ude temperaturen. Værdier under 100% afkorter PERIODE, Værdier over 100% forlænger PERIODE. Ved udetemp = 12 C ( middeltemperatur ) ( 0-500) 100 %. Ved udetemp = 06 C ( middeltemperatur ) ( 0-500) 100 %. Ved udetemp = 00 C ( middeltemperatur ) ( 0-500) 100 %. Ved udetemp = -6 C ( middeltemperatur ) ( 0-500) 100 %. Minimums periode Minimums køre tid ved vejr kompensering Er køre tiden under minimums perioden ignoreres kørslen 30 min. Side 7

90 Betjenings vejledning. UDVIDET SETUP ( SET knappen holdes inde i 8 sekunder. ) Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler BRÆNDSEL ( 0,0 60 ) sek. Antal sekunder piller til optændning Rettes dette tal korrigeres autoberegningen beregninger automatisk. EL TÆNDER START Antal sekunder 100% effekt før blæser starter op. ( ) sek. EL TÆNDER EFFEKT ( ) % Antal sekunder 100% effekt før blæser starter op. BLÆSER START ( ) % Blæser hastighed ved starten af en el tændings cyklus. BLÆSER MIDT ( ) % Blæser hastighed ved midten af en el tændings cyklus BLÆSER SLUT ( ) % Blæser hastighed ved slutningen af en el tændings cyklus MAX TID Max tid en el tændings cyklus må tage MAX ANTAL Max antal el tændings cyklus før alarm TOTAL TIMER Total antal timer el tændingen har været aktiv. TOTAL ANTAL Total antal gange der er foretaget el tænding. ( 2 20 ) min. ( 1 5 ) gange (????? ) Timer (????? ) gange Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler MAX. TID Max tid i pausefyring, fyret bruger eltændingen herefter. 0 min., så slukker fyret efter endt drift periode. 245 = altid ( ) min. BLÆSER PAUSE ( 5-60 ) % Blæseren hastighed, når der blæses i pausefyring. PAUSE DIFFERENCE ( 0-20 ) grader Fyrets start temperatur efter endt pause / slukket Ønsket kedel temperatur minus pause difference = start temperatur SLUKKETID Nedkølings tid efter drift. Jo større brænderen er jo længere tid skal den køle ned 60 Kwh < minimum 10 minutter 120 Kwh < minimum 15 minutter ( 0-30 ) minuter Side 8

91 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler KALIBRERING ( ) Kalibrering af ilt sonde. Sonden skal kalibrer til mellem 10 og 40, gør den ikke det er den uden for måle område, og iltstyringen kan ikke benyttes. BLOKERINGS TID ( 0-30 ) min. Blokerer sneglen hvis ilt % er mere end 2 % fra ønsket ilt % i x min. Kan bruges til fast brændsels fyring. Kommes der træ i kedlen, dykker ilt % og sneglen stopper med at give piller. Bemærk: kun med pillefyret monteret på en fastbrændsels kedel. REGULERINGS TID ( 1-60 ) sek. Hvor tit styringen korrigerer blæseren i forhold til O2 % FORSTÆRKNING P ( 0,00-5,00 ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til % afvigelse på O2% FORSTÆRKNING I ( ) Justering af hvor kraftig styringen justerer blæseren i forhold til Tid afvigelse på O2% BLÆS ILT LAV ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 10 % drift BLÆS ILT MIDT ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 50 % drift BLÆS ILT HØJ ( ) % Ilt styringens regulerings område på blæseren ved 100 % drift Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler BLÆS LAV ( ) % Korrigerer blæseren ved 10 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS MIDT ( ) % Korrigerer blæseren ved 50 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. BLÆS HØJ ( ) % Korrigerer blæseren ved 100 % drift, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. ELTÆNDING ( ) % Korrigerer træpille mængden til opstart, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. PAUSE ( ) % Korrigerer træpille mængden i pause, hvis der er specielle omstændigheder, der gør at beregnings programmet ikke passer til aktuelle forhold. Side 9

92 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler P-LED ( 0,1-10,0 ) % P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %, som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10 når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi. I-LED ( 0,00-5,00 ) % I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur. Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur jo større bliver dette effekt-bidrag. I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader under ønsket kedel temperatur Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler MAX. SKAKT TEMP. ( ) grader Angivelse af den maximale temperatur pillefyret må få, beskytter mod tilbagebrand MINIMUM KEDEL TEMPERATUR ( ) grader Angivelse minimum kedel temperatur, stiger kedel temperaturen ikke 1 C grad på 10 minutter, går fyret i Kold Kedel alarm. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler FLOW ( L / PULS ) ( ) Justering af flow meter til kedlen. Giver mulighed for at se aktuel KW ydelse i displayet. Kræver flow måler og retur temperatur føler PUMPE ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af cirkulations pumpe VVB ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af varmtvandsbeholderen. Kræver 2 eller 3 vejs ventil og varmtvands temperatur føler KOMPRESSOR ( NEJ - L5 - L6 ) Justering af udgange på styringen Åbner udgangen til drift af kompressor rense system Kræver kompressor rense kit Side 10

93 Betjenings vejledning. Optænding Pausefyring Ilt styring Korrektion PID regulering Temp. alarm Tilbehør Temp. Føler Ny model temperatur føler ( Metal model ) NTC Gl. model temperatur føler ( Plastik model ) PTC KTY TEMP 1 KEDEL FREM ( NTC / PTC ) TEMP 2 RØG ( PT1000 ) TEMP 3 KEDEL RETUR ( NTC / PTC ) TEMP 4 VARMT VAND BEHOLDER ( NTC / PTC ) TEMP 5 UDE ( NTC / PTC ) Side 11

94 Udvidet justerings vejledning. JUSTERING AF STYRINGEN Styringen kører trinløs modulering og skifter selv mellem disse trin, Bruger du autoberegnings programmet efter målt ydelse fra sneglen, burde yderlig justering ikke være nødvendigt. Dog kan der være forhold der nødvendiggør yderlig justering Justering af piller høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes, og derfor have en indflydelse på forbrændingen. ( Hvis pille fyret er udstyret med Iltstyring vil denne dog selv ind regulerer dette ) Inden justering i KORREKTION bør der foretages ny afvejning, og tastes ind i snegl ydelse.! Er flammen fed i lav last ( drift % ) (Mørk, evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til. Så skal der færre piller eller mere luft til. ( Skorstenstrækket justeres ned, eller korrektion BLÆSER LAV justeres op ) Er flammen fed i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres op ) Er flammen fed i højlast ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres op ) Er flammen mager i lav last ( drift % ) ( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken. Så skal der flere piller til, eller mindre luft. ( Skorstenstrækket justeres op eller korrektion BLÆSER LAV justeres ned ) Er flammen mager i mellem last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER MIDT justeres ned ) Er flammen mager i høj last ( drift % ) ( Korrektion BLÆSER HØJ justeres ned ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ) En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Mager 10 % flamme. Foto sensor vil have Problemer med at se lys. Øget brug af el tænding. Mager 100 % flamme. Masser af overskud luft. Køler kedlen unødigt. Giver sorte piller i asken. Tilpas 10 % flamme Tilpas 100 % flamme. Stor og kraftig. Rødlig i farven. Side 12

95 Rensning vejledning. Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen ( ned knappen holdes inde i 10 sek. ) og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. Jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i bageste røgvender og i skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør. En gammel støvsuger eller askespand, særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. MEGET VIGTIGT!!!!! BRÆNDEHOVEDET SKADES HVIS RISTEN IKKE LIGGER RIGTIGT!! Pille siloen Da pillerne, man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. TIP: Hælder man 1dl madolie el. lign. ned i siloen hver gang, den er tom ( hældes over de sidste piller ) Så tømmes siloen automatisk for smuld og støv. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes ( Ned knappen holdes inde i 10 sek. ), herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt. Side 13

96 Vedligeholdelse vejledning. For at sikre den bedste oplevelse med et træpillefyr, bør det vedligeholdes korrekt. Efter behov 7 dag 14 dag 30 dag 1/2 årligt årligt x x x Rense slagger ud af brændehoved. x x Rense under forbrændings risten for støv og slagger. x x x Rense foto sensoren for sod og støv. x x Rense blæseren for støv. x x x Rense kedlen / brænder. x x x Rense røgrør / bageste røgvender på kedlen. x x Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger. x Justering af brænder. x x x Påfyldning af silo x x Tømning af silo, så støv og smuld fjernes. x Skorstens fejer Skemaet er vejledende, der skal altid rengøres efter behov. Rensning er meget individuelt, da valg af piller, opstilling og justering af pillefyret, har stor indflydelse på pasnings behovet. Det er vigtigt, at fejl og defekte dele rettes / skiftes øjeblikkeligt. Man bør altid have en fotocelle og en el tænding i reserve. Et korrekt justeret pillefyr, laver ikke fejl og drift stop. Gør fyret det, så kontakt din forhandler, med henblik på at få fundet fejlen / justeret fyret. Side 14

97 Problem Årsag Løsning ALARM VARM FALD- SKAKT ELLER RØG TILBAGESLAG 1. Slagger / aske i brænderhoved. 2. Aske i kedel, røg rør og skorsten. 3. Forkert monteret røg vender i kedlen. 4. Manglende træk i skorsten. 5. For stor effekt (KW) i forhold til kedel. 6. Føler defekt. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Kontakt NBE Skift termoføler på print. ALARM FEJL EL-TÆNDING ALARM KOLD KEDEL FEJL PÅ MOTORUDGANG ALARM STIK AFMONTERET. Sort display i styring. 1. Forbrændings rist ligger forkert 2. Aske/slagger i brænderhoved. 3. Fugtige piller. 4. El tænding ligger forkert 5. Defekt el tænder. 6. For højt skorstens træk. 7. Foto føler defekt / sodet. 8. Stoppet blæser. 9. Justering af eltænding Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse og ikke steget 1 grad / 10 min. Styringen registrerer strøm på en motor udgang efter den er slukket. 1. Stik ikke monteret rigtig. 2. Snavs i stik. 3. Fald skakts føler defekt. 1. Overkog på kedel slået ud. 2. Sikring i styring sprunget. 3. Kontrast knappen er ude af justering. Tjek at risten ligger rigtig. Rens brænder! Skift leverandør / opbevaring! Lægges i den firkantet holder. Skift el tænder / tænd op manuelt! Monter træk afbryder i skorsten. Rens/skift føler. Rens blæser og tjek om den kører. Juster eltænding, så det passer til typen. For lidt effekt på brænderen. Tjek pille tilførsel / blæser! Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen. Styringen er defekt og skal repareres. Tjek stik på brænder! Rens stik for pillerester mv. Skift motor print Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Juster på kontrast knappen inde i styringen. Fyret slår HFI relæ. 1. El tænder defekt. 2. Kabler defekte. Fyret går ud ved LAVLAST Mager flamme. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Piller lav justeret for langt ned. 4. Forkert vurderet skorstens træk. 5. Forkert målt mængede på sneglen. Skift el tænder / tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i. Tjek snegl indløb for savsmuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Juster skorstenstræk op og overvåg LX måler i drift lav. Lav en ny 360 sek. måling på snegl Fyret går ud ved PAUSE For højt pille forbrug / ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder er Sodet / sort. 1. Brændsels tilførsel ustabil. 2. Pillerne hænger i slangen. 3. Skorstenstrækker er justeret for lang ned. 4. Højt skorstens træk. 1. Fejl justeret forbrænding. 2. For højt skorstens træk. 3. Forkert monteret røg vender i kedel. 4. Dårlig kedel / virkningsgrad / isolering. 5. For høj effekt på brænder. 6. Vand i piller / dårlig kvalitet. 1. For mange piller. 2. Forkert justeret pause fyring. 3. Blæser stoppet. Tjek snegl indløb for smuld. Tjek hældning på snegl. Tjek fald fra snegl til brænder. Overvåg LX måler i Pause. Juster skorstens trækket op. Monter træk stabilisator i skorstenen. Tjek at asken er mørke grå! Mål skorstens træk / monter trækafbryder. Tjek kedel, monter røg vender. Mål røg temperatur, efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder. Anvend brugbart brændsel. Juster snegl ydelse op i beregnings programmet. Juster skorstens trækket ned. Rens blæser! Support: Side 15

98 EL diagrammer Chip version Fra 6.00 Side 16

99 EL diagrammer / drift tilstande INDGANG UDGANG 230V PE-N-L Strøm til styringen MOTOR PE-N-L1 Ekstern fødesnegl BRÆNDER PE-N-L2 Blæser BRÆNDER PE-N-L3 Intern snegl BRÆNDER PE-N-L4 Eltænding EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens EKSTRA 2 PE-N-L6 Cirkulations pumpe, vvb ventil, kompressor rens BUS V+, TX, RX, V- Intelligent motor print PULS A-B Flow måler EKST A-B Ekstern off / on ( 0 volt kontakt ) PC GND, RX, TX Computer interface Kedel Temp. T1 - T Røg Temp. T2 - T Kedel retur Temp. T3 - T VVB Temp. T4 - T Ude Temp. T5 - T Kwh / m2 måler T6 - T Skakt Temp. T7 - T Motor print Foto Sensor T8 - T Motor print TEKST I DISPLAY VENT Opdaterer temperaturer mv. OPTÆNDING 1 Optændings forsøg 1. OPTÆNDING 2 Optændings forsøg 2. DRIFT Almindelig drift. DRIFT VVB Varmt vands drift PAUSE Pause fyring. KOLD KEDEL Kedel temperatur for lav i mere end 10 minutter. STOPPET Pillefyret er stoppet og afventer kedel temperaturen falder. SOMMERSTOP Ude temperaturen er over ønsket og fyret er stoppet. VARM SKAKT Faldskakten har været over den maksimale temperatur. STIK AFMONTERET Stikket på fyret er afmonteret. FEJLOPTÆNDING Fyret har ikke kunne tænde op med el tænding. SLUKKET Fyret er slukket. FEJL PÅ KEDELFØLER Kedel temp. føleren er uden for måle område. FEJL PÅ LYSFØLER Fotosensoren er uden for måle område. FEJL PÅ SKAKTFØLER Skakt temp. føleren er uden for måle område. FEJL MOTORUDGANG Udgang er kortsluttet. INGEN LYS Blinker når lys føler ikke kan se lys, efter 5min. er der alarm FYLDER SNEGL Tvangskørsel med ekstern snegl. RENSNING Fyret renser ved at øge hastigheden på blæseren. TRÆFYRING Ilt % har været mere end 2 % under ønsket i X minutter. KOMPRESSOR RENS Der foretages et kompressor rens. Side 17

100 Der kan tilkobles en række forskellige typer ekstra udstyr til brænderen: Røg temperatur: Se på styringen hvor godt kedlen køler røggassen. Ilt styring: Fyret justerer selv ind i forhold til variationer i doseringen. Ude temperatur føler: Få styringen til at slukke automatisk hvis ude temperaturen bliver for høj. Det minimerer varme tabet på anlægget om sommeren. Solindfalds føler (Watt/m²): Se solindfald på styringen og få styringen til at slukke fyret hvis solindfaldet er for stort. Det minimerer varmetabet på anlægget om sommeren. Varmtvands beholder temperatur føler / 2 / 3 vejs ventil. Giver mulighed for at prioriterer det varme vand, Samt have 2 forskellige temperaturer på det varme vand og anlægget. Cirkulations pumpe: Få styringen til at slukke pumpen, når ikke fyret kører. Trådløs inde termostat: Slukker anlægget når inde temperaturen er som ønsket. Kompressor rens: Byg kompresser på dit pillefyr og få en effektiv rensning af dit brændehoved automatisk. Vand flow måler: Få en aktuel KW angivelse af varme forbrug i styringen. Interface: Med interface åbnes en lang række muligheder for justering og tilpasning. De vigtigste egenskaber er : Vis live statistik for dit fyr. Udgiv statistik til Internettet, og hold styr på din brænder uanset hvor du er. Styr din brænder hjemmefra eller fra Internettet. Hold øje med dit pilleforbrug gennem overskuelige forbrugsgrafer. Spar penge ved at fin tune dit fyr til det yderste. Modtage en hvis der opstår en alarm. Mere end 40 indstillinger kan blive sat for at optimere din brænder. Natsænkning. Se drift status fra din mobiltelefon (WAP). Og meget andet. Side 18

101 Montering og drift af: VVB prioritering Det skal du bruge: Temperatur sensor til varmt vands beholdere. 3 vejs motor ventil. 1. Monter temperatur sensor i VVB 2. Temperatur sensoren tilsluttes styringen i terminalerne T4 & T 3. Monter 3vejs motor ventilen på fremløbet. ( bør være ¾ - 1 ) 4. Motor ventilen monteres i styringen i N - L5 eller N - L6 Motor ventil monteres SORT N BRUN L BLÅ L5 eller L6 Temperatur føler til VVB monteres på T4 & T 5. Udgangen vælges i styringen under 18. Tilbehør og kan vælges som hhv. NO (Normally open) eller NC Normally closed), afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding. 6. Ønsket temperatur på VVB sættes i styringen under temperatur Så er fyret sat op til at køre VVB prioritering, og vil altid starte op, hvis der mangler varmt vand. De eneste funktioner der kan sætte funktionen ud af drift er: Tidsstyring VVB Afbrudt strøm Slukket på NED tasten Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 19

102 Montering og drift af: Flow måler Det skal du bruge: Flow meter 3/4 eller 1 Temperatur sensor 1. Tilslut flow måleren på returen til kedlen. 2. Tilslut temperatur sensoren til terminalerne T3 & T 3. Tilslut flow måleren til PULS A & B Flowmåler monteres til Puls A & B Temperatur føler til retur monteres på T3 & T Så er fyret sat op til at aflæse flow og udregne Kwh aftaget fra kedlen. ( energi lagt i huset ) Isoler temperatur sensoren til retur røret, for en mere nøjagtig Kwh udregning. Kwh udregning sker på basis af en frem / retur temperatur og samt flow ( liter / time ) Er temperatur sensoren ikke lang nok, forlænges denne ( kan forlænges op til max. 25 meter ) Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 20

103 Montering og drift af: Cirkulations pumpe Det skal du bruge: Cirkulations pumpe. 1. Tilslut cirkulations pumpen til styringen i N-L5 eller N-L6 2. Vælg udgang i styringen under tilbehør 3. Vælg ved hvilken temperatur, styringen skal starte cirkulationspumpen, under pumpe start i menuen temperatur. 4. Vælg ved hvilken temperatur, styringen skal slukke cirkulationspumpen, under pumpe stop i menuen temperatur. Cirkulations pumpen sættes i N - L5 eller N - L6 0g udgangen aktiveres under tilbehør Så er fyret sat op til at starte / stoppe cirkulationspumpen. Pumpen starter altid når fyret går i drift, uanset temperatur. Har du akkumuleringstank, så sæt stop temperaturen højt, så du ikke køler tanken ned. Har du brugt de to udgange til f.eks. VVB prioritet og kompressorens, så monter en drift termostat på kedlen, og lad den styre cirkulations pumpen. Kan du slet ikke se hoved og hale i dette, så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktionerer mv. Se mere om det på vores hjemmeside Side 21

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( til det Tyske marked ) 2: Fremløb til

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5: Stage 0 Side 6: Stage 1 Side 7-8: Stage 2 Side 9-12: Stage

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-3 Fyrrums indretning. Side 4: Monterings vejledning. Side 5: Justering efter vægt. Side 6 : Betjenings vejledning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

NBE SOLVARME NBE VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning.

NBE SOLVARME NBE VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning. VAKUUM SOLVARME INDHOLD: 2. Valg af størrelse. 3. Information. 4. Installations tips. 5. Anlægs typer / el tilslutning. 6-12. Styringen. 13. Interface 14. Garanti. 15. Diagrammer. Solfanger størrelse og

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

BE SU COMFORT. Effektive systemer med Vakuum solfangere.

BE SU COMFORT. Effektive systemer med Vakuum solfangere. BE SU COMFORT Effektive systemer med Vakuum solfangere. INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Vigtigt information. 4-5 Samling af vakuum solfangeren. 6 Installations tips. 7-10 Anlægs typer. 11-13 Styringen.

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Manual til BIOMAX 16

Manual til BIOMAX 16 pillefyr Manual til BIOMAX 16 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk 1 Tak fordi De valgte en BIOMAX 16 pillefyr fra VVS-Eksperten. Vi beder Dem gennemlæse denne brugs- og monteringsmanual,

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB Ready to Burn Producent: NBE Production A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20 Side 1 Iltstyring TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 MONTAGE AF ILTSONDE... 4 2.2 MONTAGE AF ILTMODULET (ECOLAMBDA)... 4 3. OPKOBLING AF ELFORBINDELSER... 5 4.

Læs mere

Kære kunde. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den.

Kære kunde. Gem denne manual, så du altid har den til rådighed, hvis du senere får brug for den. DK Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du installerer og bruger produktet,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB

NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB NBE TRÆPILLE SYSTEM RTB Ready to Burn Producent: NBE Production A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE produkt, som er designet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 1.70 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 3 EGENSKABER... 4 GRAFISK GRÆNSEFLADE... 4 Drift... 4 Setupdata... 4 Timer... 9 Start/stop timere... 9

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NBE TRÆPILLESYSTEM. Version 7

NBE TRÆPILLESYSTEM. Version 7 DK NBE TRÆPILLESYSTEM Version 7 INDHOLD: Kære kunde. Tak, fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere