Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN"

Transkript

1 Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Forestilling Prins H. Univers Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 14

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af HamletScenen i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni HamletScenen har haft status som egnsteater siden Det er en selvejende institution, hjemmehørende i Helsingør Kommune. HamletScenens omsætning er på mellem 5,5 og 5,8 mio. kr./år, heraf 9-17 % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Min dataindsamling har bestået af hhv. desk research (gennemgang af teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret, overværelse af en egenproduktion, interviews med hhv. HamletScenens ledelse, Helsingør Kommunes borgmester, kulturchef og kulturudvalgsformand samt interviews med bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle jeg har talt med på og omkring HamletScenen! Nicole M. Langkilde, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER HamletScenen er på sine 6 leveår nået langt i bestræbelserne på at positionere sig som Skandinaviens betydeligste Shakespeare teater. Teatret fremstår professionelt og ambitiøst, drevet af en moderne ledelse, der forstår at udnytte spændet og potentialet i Hamlet figurens evigtgyldige identitetsfortælling i samspil med den unikke beliggenhed (Kronborg). HamletScenen lever fuldt ud op til målene i egnsteateraftalen. På den baggrund anbefales det, at Helsingør Kommune viderefører egnsteateraftalen med HamletScenen. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: HamletScenen har gode organisatoriske og fysiske rammer. De fastansatte udgør en meget lille gruppe, som både giver begrænsninger og fleksibilitet. Forestillingerne afvikles på Kronborg eller på Kulturværftet, som begge steder har gode fysiske rammer. Økonomien er sund, de sidste to år har givet overskud. HamletScenen viderefører verdens ældste Shakespeare tradition ved sommerforestillinger på Kronborg. Teatret er kunstnerisk ambitiøst. Det vil noget med identitet, eksistens og mening. Det kan noget med at eksekvere på mange platforme, og det skal noget med at få HamletScenen og Danmark på det kulturelle verdenskort. Teatret tøver ikke med at invitere nogle af de bedste og mest markante Shakespeare opsætninger i verden til Kronborg. HamletScenen har potentiale til at indfri visionen om at blive et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe. Det er en unik mulighed skabt af en unik beliggenhed i samspil med en dedikeret og hårdtarbejdende teaterleder. Det kræver imidlertid et koncentreret fokus på egenproducerede sommerforestillinger, som har været underprioriteret. Det anbefales, at der ansættes en professionel producent med international profil og netværk, der kan lægge en finansieringsstrategi og løfte opgaven med at rejse kapital fra bl.a. andre interessenter og fx udenlandske investorer. Desuden anbefales det, at HamletScenen opprioriterer den internationale egenproduktion i forbindelse med genforhandling af egnsteateraftalen. Det præcise fokus på Shakespeare og identitetsproblematikken er en styrke i forhold til HamletScenens fokus, men en svaghed i forhold til salg og påvirkning af interessenter. Shakespeare kan for det utrænede (teater)menneske fremstå elitært og svært. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 2

5 Det anbefales, at HamletScenen investerer i et kommunikationsbureau, der kan tegne branding-arkitekturen og udlede præcise salgbare punchlines, der kan fungere som salgsværkstøj. HamletScenen har gode relationer til kommunen og lokale samarbejdspartnere. Også det internationale netværk er solidt, der er bl.a. indgået samarbejdsaftale med The Globe i London. HamletScenen har mulighed for at hente verdensstjerner til Helsingør hver sommer. Som sidegevinst deraf kan Helsingør Kommune profitere på de målkriterier, der er opsat i egnsteateraftalen, nemlig at blive en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig vil dansk teater kunne nyde godt af den kunstneriske verdensanerkendelse, der ligger som potentiel mulighed. Det anbefales, at HamletScenen fortsætter udviklingen af sit potentiale som national forvalter af Hamlet brandet lokalt, nationalt og særligt internationalt. Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER Universel grundfortælling Engageret, dedikeret og eksekverende teaterdirektør Nicheteater med et præcist fokus og stort potentiale Moderne kunstnerisk virksomhed med rigtig mange sekundære aktiviteter Strategisk position i kulturlandskabet i Kulturhavn Kronborg SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER At blive et af verdens betydeligste Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe At hente verdensstjerner til Helsingør hver eneste sommer At udvikle og internationalisere Shakespeare Puppets og Hamlets Family Talkshow Universe Mangel på finansiering og ressourcer Kulturværftet har som prestigeprojekt trukket mange kræfter fra kommunen Shakespeare kan virke for svær/elitær for mange Et stort aktivitetsniveau på sekundære aktiviteter Kulturhavn Kronborg mangler fælles samling og handling Manglende handling fra politisk og kommunalt hold bag de begejstrede tilråb Teaterlederen (Lars Romann Engel) kan miste gejsten, hvis han ikke får opbakning Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 3

6 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation HamletScenen er 6 år gammel og har i sine første år ( ) arbejdet målrettet på at udvikle et virksomhedsgrundlag med afsæt i Shakespeares Hamlet fortælling om fødslen af det moderne og (selv)reflekterende menneske. En historie, der knytter sig særligt til Kronborg Slot og Danmark, og som samtidig er udgangspunktet for det formål, HamletScenen har ifølge både vedtægterne og egnsteateraftalen med Helsingør Kommune. Organisatorisk er HamletScenen en selvejende institution med egen bestyrelse og egnsteaterstatus. Den nuværende egnsteaterkontrakt udløber 31/ HamletScenens virksomhedsgrundlag består af tre platforme alle med afsæt i Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening: 1. Shakespeare Festival 2. Shakespeare Puppets 3. Hamlets Family Talkshow Universe Internationalt er HamletScenen partner i en triangel af verdens tre autentiske Shakespeare-venues sammen med Shakespeares The Globe i London og Royal Shakespeare Company i Stratford-upon-Avon. Ifølge egnsteateraftalen skal HamletScenen præsentere mindst tre produktioner af professionel karakter, heraf en stor forestilling på Kronborg. Mindst to af forestillingerne skal være nyproducerede egen- eller samproduktioner. HamletScenens sekundære aktiviteter kan være tilrettelæggelse af kurser, samarbejdsprojekter, teaterfaglig bistand, festivaler eller lignende inddragelse af kulturelle vækstlag, skoler institutioner mv. Teatret skal desuden inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde. Og medvirke til styrkelsen af Helsingørs profil som en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig skal det medvirke til at styrke dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Egenproduktioner 2012 og 2012: Dronning G s Univers Prins H s Univers Romeo og Julie King Lear (gæstespil) Købmanden fra Venedig (gæstespil) Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 4

7 Sekundære projekter 2012 og 2013: Opera i det fri /Det kongelige Teater teknisk og organisatorisk assistance Destinationsudvikling Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland og VisitNordsjælland Samarbejde med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Plan og Erhverv, Byråd og Kulturudvalg om arrangementer/konferencer Diverse kulturelle bidrag og indslag fra HamletScenen: forestillinger ifm. VIP arrangementer, Grundlovstale på Flynderup Gård, værtskab ved konferencer mm. Helsingør Kommunes Museer samarbejde om udvikling af en kulturarvsplatform Helsingør Bibliotek samarbejde om en sommerskole Kulturværftet samarbejde om udvikling af et nyt objekt-teaterkoncept i 4D Helsingør Ferieby samarbejde og projekter med fokus på socialt udsatte børn og deres familier Helsingørs kirker samarbejder om udvikling af et koncept omkring eksistens og dannelse ifm. konfirmand camps Helsingør Aftenskole samarbejde om forelæsninger med fokus på Shakespeares dramatiske værker VisitNordsjælland medudvikler og arrangør af værtskabskurser m.fl. Shakespeare Hosts. Væksthus Hovedstadsregionen udnævnte i 2012 HamletScenen til en af Danmarks Hemmelige Helte i forbindelse med den årlige Entrepreneur Week. Lars Romann Engel varetager desuden en formandspost i Kulturforeningen og en bestyrelsespost i Helsingør Kommunes erhvervsfremmeorganisation Vækst & Viden. HamletScenen har administration i det nyrenoverede Kronborg 13 og fast spillested på Kronborg Slot samt Kulturværftet. Der betales for leje af spillested. Teatret betaler på Kronborg en billetafgift på 12 kr. pr. solgt billet + vagttimer. Kulturværftet tager dagspris inkl. værftets catering og personale, som forhandles fra gang til gang. Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der har som sigte at være et nyt internationalt kulturområde. Visionen går i en lige linje fra Helsingørs erklærede profil om at være en internationalt orienteret by med fokus på kultur. Der er imidlertid en udfordring i de forskellige ejerskaber hos de kulturelle hovedaktører: Kronborg (statslig), Søfartsmuseet (privat) og Kulturværftet (kommunalt). HamletScenen er i denne sammenhæng et mindre blandingsprodukt, både statsligt og kommunalt. Skal det lykkes at skabe en samlet international bevågenhed omkring de kulturelle instanser i Kulturhavn Kronborg, må første skridt være, at de implicerede taler med én og samme stemme. Det kræver imidlertid en fælles indsats fra alle parter at åbne disse muligheder. Teatret har en bestyrelse med 5 medlemmer udover bestyrelsesformand Steen Rasborg. Bestyrelsesmedlemmerne er en blanding af erfarne erhvervs-, medie- og teaterprofiler. Der afholdes 5-6 møder om Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 5

8 året. Lars Romann Engel lægger strategien i samarbejde med bestyrelsesformanden, hvorefter bestyrelsen inddrages. Hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, ligesom der arbejdes med detaljerede budgetter. Organisatorisk arbejdes der med årshjul og faste onsdagsmøder. En personalebog er under udarbejdelse, ligesom et CRM system er ved at blive implementeret for at sikre erfaringsopsamling og vidensdeling. Der er så mange processer i teatret. Jeg har stadig ikke overblik over, hvor mange processer der egentlig er. Der er stor efterspørgsel efter Lars. Det kræver manpower og struktur at skabe overblik, udtaler den administrative medarbejder og fortsætter: Da jeg fik dette job i en kreativ virksomhed, troede jeg, at jeg skulle have ja-hatten på, men jeg har aldrig sagt så meget nej. Både den kunstneriske og administrative ledelse er samlet hos Lars Romann Engel. Lars Roman Engel blev rekrutteret af bestyrelsesformand Steen Rasborg. Udover teaterdirektøren er der tre fuldtidsansatte: kundedirektør, produktionsleder og en administrativ medarbejder. Den administrative medarbejder er finansieret via en ekstra bevilling på tre årsværk fra 2014 af Helsingør Kommune. En del funktioner og arbejdsopgaver fx bogholderi, grafisk design, PR og sceneopbygning foregår ved outsourcing og anvendelse af freelancere. I forbindelse med sommerens forestillinger på Kronborg Slot assisterer et stort antal helt eller delvist frivillige, hvor størstedelen er rekrutteret fra den lokale teatergruppe Ragnarock. 3.2 Økonomi HamletScenen har i aftaleperioden haft en årlig omsætning på hhv. 6,7 og 6,2 mio. kr. Helsingør Kommune har ydet et årligt tilskud i størrelsesordenen 5,5-5,8 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 1, har refunderet 41 % i 2012 og 41,5 % i Refusion for 2014 er på 40 %. Teatrets egenomsætning ligger på 9-17 %. Huslejeudgiften udgør 6 % af de samlede omkostninger. HamletScenen har genereret eksterne projektindtægter på mellem 8 og 2 %. Der er desuden opnået projektstøtte på cirka 1 %. Det relativt store udsving skyldes, at HamletScenen i 2012 løste en konsulentopgave for WoCo i forbindelse med udvikling og facilitering af Værtskabsuddannelsen. Denne konsulentdel sammenlagt med et godt generelt salg udgjorde forskellen ift Trods en anerkendt tysk forestilling i 2013 levede billetsalget ikke op til forventningerne. Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Entreindtægter Projektindtægter, eksterne Tilskud i alt Helsingør Kommune 2012 kr % 2013 kr % % % % 33 1 % % % % % % % % % 1 Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 6

9 Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (tilskud) % % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Lokaleomkostninger Løn (faste og eksterne) Projekt, løn (faste og eksterne) Honorarer (projekt) Kontoromkostninger Markedsføring Projekt, markedsføring Konsulentassistance Øvrige omkostninger Projekt, øvrige omkostninger % 11 % 32 % 7 % 4 % 3 % 6 % 5 % 3 % 25 % % 13 % 32 % 9 % 3 % 3 % 7 % 3 % 3 % 20 % Omkostninger i alt % % Resultat Vurdering af rammer og tal Ifølge årsrapporten 2013 måtte HamletScenen i forbindelse med indvielsen af Kulturværftet i 2010 bære et underskud, som førte til negativ egenkapital. Både 2012 og 2013 har imidlertid givet positive resultater på hhv. 272 t.kr. og 54 t.kr. Det bringer den negative egenkapital ned på 421 t.kr. Generelt er HamletScenen efter min vurdering veldrevet. Organisationen er lille, og Lars Romann Engel betoner det projektstyrede arbejde, hvor man henter kompetencer ind udefra tilpasset det enkelte projekt. Derudover vil det ifølge Lars Romann Engel være muligt at tilpasse kompetencerne i organisationen bedre til opgaverne inden for budgettet. Det er en udfordring for et lille teater med verdensambitioner at gabe over det hele. Lars Romann Engel sidder med mange kasketter. Ønsker man et internationalt anerkendt Shakespeare teater i Danmark, er det min vurdering, at det kræver en fuldtidsansat internationalt orienteret producent, der kan løfte opgaven med at fundraise og markedsføre/sælge HamletScenen. Visionen er klar: HamletScenen vil være et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre. Denne vision er implementeret hos alle i og omkring teatret, men mangler at rodfæste sig hos kommune og interessenter. For at sætte handling bag ordene, bør der fra 2016 (jubilæumsår) skabes en årlig international egen- eller co-produktion til Shakespeare Festivalen. Dette kan med fordel skærpes i næste egnsteateraftale. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 7

10 Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan. Således ligger virksomhedsplanen for 2014 færdig med fokuspunkter og klare mål. Det er et strategisk planberedskab, som harmonerer med de internationale ambitioner. Lars Romann Engel arbejder bevidst med at alt skrives ned og dokumenteres. Endelig er det min vurdering, at bestyrelsen har en hensigtsmæssig sammensætning af kompetencer og fungerer som et godt sparringsforum for Lars Romann Engel. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 8

11 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Teatrets tradition og forestillinger At spille Hamlet på Kronborg går helt tilbage til 1816, hvor en gruppe soldater for første gang opførte skuespillet. Lige siden har der været Hamlet opførelser på Kronborg i en række forskellige konstellationer. I årene etablerede Helsingør Kommune Hamlet Sommer, og det lykkedes at få en række af verdens mest anerkendte teaterkompagnier og skuespillere til Kronborg. I 2008 etableredes HamletScenen af Kulturministeriet og Helsingør Kommune. HamletScenens kunstneriske grundlag er delt i to spor: Det ene spor har fokus på den gamle kulturarv at være eller ikke at være. Der arbejdes med aktualisering og samtidsrelevans. Omdrejningspunktet er Shakespeares originale tekster. Det andet spor fokuserer på den nye kulturarv: at være og hvordan at være. Her arbejdes mono-dramatisk, interaktivt med publikum og med samtaleimprovisation med afsæt i Shakespeares tematikker og persongalleri. Der er som tidligere nævnt tre platforme alle med afsæt i Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening: Shakespeare Festival: Siden HamletScenens oprettelse har teatret udviklet det tidligere Hamlet Sommer til en Shakespeare Festival med internationale forestillinger samt Open Air Cinema hvert år. Shakespeare Puppets: Shakespeare Puppets formidler Shakespeares historier for voksne og børn helt ned til indskolingen. Puppets har sin tredje forestilling under udvikling. Teatret oplever stor interesse omkring projektet og genopfindelsen af det sprogløse og mimiske teater, som gør sig forståelig på tværs af alder og nationalitet. I forbindelse med Shakespeare Puppets tilbyder HamletScenen i juli måned en sommerskole for børn i alderen 6-12 år. Hamlets Family Talkshow Universe: Indtil videre er der udviklet tre forskellige samtaleshows med fokus på livsduelighed, rettet mod hver deres aldersgruppe. Konceptet tager udgangspunkt i Hamlets persongalleri og udvikler et samtaleshow for hver enkelt af de mange karakterer. Særligt Prins H. Univers, som er rettet mod unge, har fået godt fat bl.a. har teatret et fast samarbejde med Helsingør, Københavns og Frederiksberg kommuner. Herudover har teatret Dronning G. Univers, rettet mod virksomheder. Under udvikling er Kong H. Univers, rettet mod seniorer, og på tegnebrættet ligger Kong C. Univers, rettet mod foreningslivet. Teatret tager afsæt i publikum og i aktuelle tematikker. Som nævnt bliver HamletScenens kompetencer sideløbende med kerneaktiviteterne også brugt i forbindelse med en række sekundære aktiviteter. De Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 9

12 sekundære aktiviteter opstår bl.a. ud fra en betragtning om at servicere Helsingør Kommune og lokalområdet samt for at skabe alternative indkomstmuligheder til understøttelse af teatrets kerneaktiviteter. Tabel 3: Oversigt over antal spillede forestillinger og belægningsprocenter 2013 Forestillinger 2013 King Lear, Købmanden i Venedig Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser (6x450) Shakespeare Puppets (21x50) Belægning Værdibelægning 57 % 55 % 57 % 55 % Sommerskole % 100 % Hamlets Family Talkshow Universe (Prins H. og Dronning G.) Teatret oppebærer belægningsprocenter på 57 % og en gennemsnitlig værdibelægning på 55 %. Hamlets Family Talkshow Universe optræder ikke med belægningsprocent, da forestillingen sælges stykvis. 4.2 Forestilling Prins H. Univers Samtaleshowet Prins H. Univers Højre eller Venstre er en videreudvikling af tidligere forestillinger, baseret på publikumsbaseret feedback. Forestillingen er en del af livsalderprojektet Hamlets Family Talkshow Universe. Prins H. Univers er specifikt rettet mod folkeskolens udskoling ( klasse). Jeg så forestillingen den 5. marts på Kulturværftet, hvor der var inviteret 15-årige fra dramaskolen Ragnarock i Helsingør. Konceptet er enkelt og det samme som i Dronning G: en widescreen, hvor der projiceres lysbilleder, en høj barstol og et bord. Monologen, spillet af Christian Bergman, er skrevet og udviklet af Lars Romann Engel og Olaf Højgaard. Prins H. Univers handler om identitet i nutidig og politisk korrekt kontekst. Prins H har som Hamlet mistet sin far, hans mor er forelsket i H s onkel. H oplever en ulykkelig kærlighed til Ofelia og føler sig svigtet af sin bedste ven Horatio. Via de forskellige relationer gennemspilles H s kriser. Hver problemstilling afsluttes med, at H griber mikrofonen og tager publikum til hjælp. Han spørger om gode råd. Som figur er H indestængt, vred og selvmedlidende. Han reagerer voldsomt og i affekt. Næsten ingen af de unge, der blev inddraget i den forestilling, jeg overværede, købte præmissen om, at de var synd for H. De kom derimod med kompetente svar og rådgivning til H. I forestillingen kommer H igennem sine kriser og slutter med at konkludere, at vi skal spille hovedrollen i vores eget liv med respekt for fællesskabet, og at ens identitet også kan være alle de personer vi er. Forestillingen var dramaturgisk helstøbt. Den var ikke nyskabende, men den fik sat Hamlet figuren i en meget genkendelig nutidig kontekst. H s sprog var underholdende og fyldt med ungdomsslang. Det unge Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 10

13 publikum til den forestilling, jeg overværede, var meget reflekterede i deres svar til H, og derfor kunne jeg savne, at der fra holdets side var arbejdet mere med at afsøge, hvor de unge egentlig er. Efter forestillingen talte jeg med 3 piger og 2 drenge, alle 15 år: Det var en rigtig god forestilling. Det var fedt, at han talte direkte til en og så en i øjnene. Det var rigtig gode problemer, han tog op. Ja, især det er med at man er mange forskellige identiteter. Det var meget personligt. Det kunne jeg godt lide. Han var god til at spørge. Der var nogle gode pointer. Det hang rigtig godt sammen. Det var et sjovt sprog. Som det fremgår af citaterne, var det unge publikum meget begejstret. De havde alle fået noget ud af forestillingen, og de fik sat Hamlet figuren ind i en genkendelig kontekst. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet For at kunne vurdere de kunstneriske aktiviteter på et bedre grundlag, har jeg udover forestillingen Prins H. Univers set videoer af Dronning G. Univers, Kong H. Univers samt læst anmeldelser af Shakespeare Festival Alene valget af de to Shakespeare teaterforestillinger sommeren 2013 vidner om en europæisk velorienteret og modig teaterchef. Britiske Shakespeare Globe s version af King Lear efterfulgt af tyske Staatsschauspiel Dresdens version af Købmanden fra Venedig fremviser de to store retninger inden for teaterkunst i Europa disse år: den tekstbårne kontra den instruktørbårne. Fjællebods-teater med Elizabethansk tilgang med fokus på Shakespeares tekst, kontra stærkt beskårede tekster med indlagte referencer til både Danmark og religion i en black box med mænd i alle roller. Anmeldelserne fra 2013 taler deres eget tydelige sprog. Stort set alle er enige om, at begge forestillinger er i særklasse fulde af liv og med ekstremt højt skuespillerniveau. Kurateringen af de to forestillinger til HamletScenen og de enslydende, overvejende begejstrede anmeldelser vidner om et højt teaterfagligt niveau. Også Romeo og Julie som dukketeater med Finn Rye og dukker af Rolf Søborg Hansen, instrueret af Jacques S. Matthiesen høstede flotte anmeldelser. Væk var Shakespeares ord, og på 30 minutter blev historien om Romeo og Julie fortalt via haveredskaber. Ifølge langt de fleste anmeldere en livgivende og rørende forestilling, der ramte plet i målgruppen fra år. På baggrund af det indsamlede materiale og overværelse af ovenstående forestilling er det derfor min vurdering, at HamletScenen fuldt ud lever op til egnsteateraftalen. HamletScenen har høje kunstneriske ambitioner og formår at tiltrække interessante teaterfolk/teatre i Europa, samtidig med at teatret agerer i en lokal sammenhæng i tæt dialog med publikum før og under forestillingerne. Alt sammen ud fra devisen om, at det er publikum, der er livseksperter og har de gode svar. Og med et håb om, at de går derfra med en lyst til at blive endnu bedre til at være sig selv. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde HamletScenens præcise fokus er en forudsætning for den opsøgende og vedvarende indsats over for nuværende og nye samarbejdspartnere. HamletScenen har fra start haft høje ambitioner omkring samarbejde såvel nationalt som internationalt og på alle niveauer. Lars Romann Engel er som nævnt frivilligt engageret som bestyrelsesformand for Helsingør Kulturforening og som bestyrelsesmedlem i erhvervsfremmeorganisationen Vækst & Viden. HamletScenen har et solidt netværk af både kunstneriske og praktiske samarbejdspartnere, og der arbejdes opmærksomt løbende på at styrke disse partnerskaber. HamletScenen indgik dette forår (2014) et formelt samarbejde med The Globe i London et direkte resultat af flere års samarbejde. Derudover arbejder HamletScenen sammen med en række andre danske og internationale teatre, bl.a. Randers Egnsteater, Hofteatret, Det Kgl. Teater, Royal Shakespeare Company, Public Theater NY. I forbindelse med forestillingen Prins H. Univers har teatret bl.a. indgået samarbejde med Helsingør Ferieby omkring afholdelse af konfirmation camps og med Ungdommens Røde Kors omkring ungdomsworkshops. I forbindelse med andre forestillinger under paraplyen Hamlets Family Talkshow Univers samarbejder teatret med Ældresagen, Danmarks Pædagogiske Universitet og CeFU (Center for Ungdomsforskning). Prins H Univers oversættes desuden, og der er interesse for stykket fra bl.a. Gdansk, Barcelona, London og Prag. Dette er kommet i stand via netværket ESFN, European Shakespeare Festival Network. Som det fremgår, er der udover egenproduktionerne et stort netværk, tværinstitutionelle og faglige samarbejder. HamletScenen er synlig og initiativrig i Helsingør Kommune. Lars Romann Engel nyder anerkendelse for sit engagement og entrepreneurship. Teatret har gode relationer til såvel kommunen som lokale samarbejdspartnere. I forhold til det internationale kontaktnet er Lars Romann Engel opsøgende, initierende og eksekverende. Synligheden giver resultater. Teatret oplever dagligt opkald fra ind- og udland angående ønsker om samarbejder. 5.2 Kommunikation og synlighed PR/markedsføring er lagt ud til en ekstern projektmedarbejder. Der arbejdes med de traditionelle kanaler, som presseomtale og anmelderinvitationer. Også den visuelle identitet varetages eksternt i tæt samarbejde med Lars Romann Engel. Der arbejdes netværksbaseret og på at opsamle erfaringer og viden fra gang til gang. Der lægges et stort opsøgende arbejde i at komme/være i dialog med forskellige potentielle publikumssegmenter såsom skoler, virksomheder og seniorsektoren. På den digitale front har HamletScenen en velfungerende og tidssvarende hjemmeside, hvorfra der udsendes nyhedsbreve (ca modtagere) og en Facebook side (ca. 500 følgere). Der er tilknyttet Google Analytics, men det bruges ikke aktivt. Desuden laver HamletScenen en række små YouTube film, Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 12

15 som både præsenterer HamletScenen og fungerer som salgsværktøj på fx Hamlets Family Talkshow Universe. I modsætning til andre egnsteatre oplever HamletScenen ikke problemer med at få nationale anmeldelser. Anmelderne kommer fra alle de store danske dagblade, svenske, enkelte engelske og de lokale nordsjællandske aviser. Desuden har det teaterfaglige magasin, Teater 1, anmeldt Shakespeare Festival. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed HamletScenen arbejder målrettet og professionelt på mange platforme på at styrke kendskabet til visionen om at blive anerkendt som et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre, som vedvarende bearbejder og aktualiserer Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening til de national-globale og digitale generationer. HamletScenen er sig sit potentiale bevidst og arbejder flittigt på at implementere dette i en lokal og international sammenhæng. Lokalt er teatret synligt med et højt aktivitetsniveau på en række forskellige platforme. Internationalt har HamletScenen markeret sig i en række teaterfaglige netværk og indgået alliancer og samarbejdsaftaler på tværs af lande- og faggrænser. Nationalt er HamletScenen knap så synlig. Trods flot dækning af de nationale medier omkring Shakespeare Festival er det ikke lykkedes Helsingør Kommune eller HamletScenen at fremstå som det kulturelle aktiv, teatret udgør for Danmark. I en langsigtet planlægning kan det derfor være en god investering at inddrage et nationalt fokus, da hele Danmark på sigt vil kunne profitere på HamletScenens succes. Hertil skal nævnes, at Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær er i gang med at etablere en jubilæumskomite, som har fokus på bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen. Målet for jubilæumskomiteen er at skabe det fornødne finansielle grundlag for jubilæumsåret 2016, som på mange måder vil være HamletScenens manddomsprøve. Det præcise fokus på Shakespeare og identitetsproblematikken er en styrke i forhold til HamletScenens fokus, men kan være en svaghed i forhold til salg og tiltrækning af publikum. Shakespeare kan for det utrænede (teater)menneske fremstå elitært og svært. Når dertil lægges de mange sekundære aktiviteter, samarbejder og netværk i ind- og udland, kan det overordnede fokus fortabe sig. Udfordringen er at forklare, hvad det egentlig handler om, siger bestyrelsesformand Steen Rasborg. Da der tidligere har været samarbejdet med et kommunikationsbureau, er det min anbefaling, at teatret sammen med dette færdiggør brandingstrukturen og udleder nogle præcise, salgbare punchlines, der fremadrettet kan bruges som salgs- og navigeringsværktøj. Med den rigtige indsats fremadrettet har HamletScenen potentiale til at agere fyrtårn på teatrenes verdenskort og dermed sætte Helsingør, Nordsjælland og Danmark på det kulturelle verdenskort. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 13

16 6 METODE DATAINDSAMLING Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter og -regnskaber, egnsteateraftale, vedtægter, bestyrelsesreferater, budget 2014, virksomhedsplan 2014, projektoplæg og præsentationer, presseklip, diverse artikler. Interviews med HamletScenens kunstneriske leder, kundedirektør, administrative medarbejder, to bestyrelsesmedlemmer (inkl. bestyrelsesformand) Interviews med Helsingør Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand Gruppeinterview med HamletScenens kunstneriske leder og borgmesteren i Helsingør Gruppeinterview med HamletScenens kunstneriske chef og teaterfagligt bestyrelsesmedlem. Forestillinger og andre aktiviteter Set en forestilling (egenproduktioner): Prins H. Univers Set samtlige HamletScenens YouTube videoer Læst samtlige anmeldelser fra Shakespeare Festival 2013 Besøg på teatret (tre dage). Afrapportering Udarbejdelse af nærværende rapport Præsentation over for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Indlæg på Egnsteaterseminar, Holbæk. Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 2. Den udgør en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 2 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 14

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

BILAG 3 - AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN 2016-2020

BILAG 3 - AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN 2016-2020 BILAG 3 - AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN 2016-2020 W W W. H A M L E T S C E N E N. D K INTRO HamletScenen arbejder konsekvent med begreberne: identitet, eksistens og mening, som beskrevet i teatrets vedtægter.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Referat: Konference om Publikumsudvikling

Referat: Konference om Publikumsudvikling Referat: Konference om Publikumsudvikling 12. november 2013 Introduktion til 4 begreber indenfor publikumsudvikling, v/ Dorte Hartmann (Dansk Live) (Video om publikumsudvikling optaget på Dansk Live seminar,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 4 3 Rammer og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere