Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN"

Transkript

1 Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Forestilling Prins H. Univers Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 14

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af HamletScenen i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni HamletScenen har haft status som egnsteater siden Det er en selvejende institution, hjemmehørende i Helsingør Kommune. HamletScenens omsætning er på mellem 5,5 og 5,8 mio. kr./år, heraf 9-17 % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Min dataindsamling har bestået af hhv. desk research (gennemgang af teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret, overværelse af en egenproduktion, interviews med hhv. HamletScenens ledelse, Helsingør Kommunes borgmester, kulturchef og kulturudvalgsformand samt interviews med bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle jeg har talt med på og omkring HamletScenen! Nicole M. Langkilde, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER HamletScenen er på sine 6 leveår nået langt i bestræbelserne på at positionere sig som Skandinaviens betydeligste Shakespeare teater. Teatret fremstår professionelt og ambitiøst, drevet af en moderne ledelse, der forstår at udnytte spændet og potentialet i Hamlet figurens evigtgyldige identitetsfortælling i samspil med den unikke beliggenhed (Kronborg). HamletScenen lever fuldt ud op til målene i egnsteateraftalen. På den baggrund anbefales det, at Helsingør Kommune viderefører egnsteateraftalen med HamletScenen. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: HamletScenen har gode organisatoriske og fysiske rammer. De fastansatte udgør en meget lille gruppe, som både giver begrænsninger og fleksibilitet. Forestillingerne afvikles på Kronborg eller på Kulturværftet, som begge steder har gode fysiske rammer. Økonomien er sund, de sidste to år har givet overskud. HamletScenen viderefører verdens ældste Shakespeare tradition ved sommerforestillinger på Kronborg. Teatret er kunstnerisk ambitiøst. Det vil noget med identitet, eksistens og mening. Det kan noget med at eksekvere på mange platforme, og det skal noget med at få HamletScenen og Danmark på det kulturelle verdenskort. Teatret tøver ikke med at invitere nogle af de bedste og mest markante Shakespeare opsætninger i verden til Kronborg. HamletScenen har potentiale til at indfri visionen om at blive et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe. Det er en unik mulighed skabt af en unik beliggenhed i samspil med en dedikeret og hårdtarbejdende teaterleder. Det kræver imidlertid et koncentreret fokus på egenproducerede sommerforestillinger, som har været underprioriteret. Det anbefales, at der ansættes en professionel producent med international profil og netværk, der kan lægge en finansieringsstrategi og løfte opgaven med at rejse kapital fra bl.a. andre interessenter og fx udenlandske investorer. Desuden anbefales det, at HamletScenen opprioriterer den internationale egenproduktion i forbindelse med genforhandling af egnsteateraftalen. Det præcise fokus på Shakespeare og identitetsproblematikken er en styrke i forhold til HamletScenens fokus, men en svaghed i forhold til salg og påvirkning af interessenter. Shakespeare kan for det utrænede (teater)menneske fremstå elitært og svært. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 2

5 Det anbefales, at HamletScenen investerer i et kommunikationsbureau, der kan tegne branding-arkitekturen og udlede præcise salgbare punchlines, der kan fungere som salgsværkstøj. HamletScenen har gode relationer til kommunen og lokale samarbejdspartnere. Også det internationale netværk er solidt, der er bl.a. indgået samarbejdsaftale med The Globe i London. HamletScenen har mulighed for at hente verdensstjerner til Helsingør hver sommer. Som sidegevinst deraf kan Helsingør Kommune profitere på de målkriterier, der er opsat i egnsteateraftalen, nemlig at blive en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig vil dansk teater kunne nyde godt af den kunstneriske verdensanerkendelse, der ligger som potentiel mulighed. Det anbefales, at HamletScenen fortsætter udviklingen af sit potentiale som national forvalter af Hamlet brandet lokalt, nationalt og særligt internationalt. Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER Universel grundfortælling Engageret, dedikeret og eksekverende teaterdirektør Nicheteater med et præcist fokus og stort potentiale Moderne kunstnerisk virksomhed med rigtig mange sekundære aktiviteter Strategisk position i kulturlandskabet i Kulturhavn Kronborg SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER At blive et af verdens betydeligste Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe At hente verdensstjerner til Helsingør hver eneste sommer At udvikle og internationalisere Shakespeare Puppets og Hamlets Family Talkshow Universe Mangel på finansiering og ressourcer Kulturværftet har som prestigeprojekt trukket mange kræfter fra kommunen Shakespeare kan virke for svær/elitær for mange Et stort aktivitetsniveau på sekundære aktiviteter Kulturhavn Kronborg mangler fælles samling og handling Manglende handling fra politisk og kommunalt hold bag de begejstrede tilråb Teaterlederen (Lars Romann Engel) kan miste gejsten, hvis han ikke får opbakning Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 3

6 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation HamletScenen er 6 år gammel og har i sine første år ( ) arbejdet målrettet på at udvikle et virksomhedsgrundlag med afsæt i Shakespeares Hamlet fortælling om fødslen af det moderne og (selv)reflekterende menneske. En historie, der knytter sig særligt til Kronborg Slot og Danmark, og som samtidig er udgangspunktet for det formål, HamletScenen har ifølge både vedtægterne og egnsteateraftalen med Helsingør Kommune. Organisatorisk er HamletScenen en selvejende institution med egen bestyrelse og egnsteaterstatus. Den nuværende egnsteaterkontrakt udløber 31/ HamletScenens virksomhedsgrundlag består af tre platforme alle med afsæt i Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening: 1. Shakespeare Festival 2. Shakespeare Puppets 3. Hamlets Family Talkshow Universe Internationalt er HamletScenen partner i en triangel af verdens tre autentiske Shakespeare-venues sammen med Shakespeares The Globe i London og Royal Shakespeare Company i Stratford-upon-Avon. Ifølge egnsteateraftalen skal HamletScenen præsentere mindst tre produktioner af professionel karakter, heraf en stor forestilling på Kronborg. Mindst to af forestillingerne skal være nyproducerede egen- eller samproduktioner. HamletScenens sekundære aktiviteter kan være tilrettelæggelse af kurser, samarbejdsprojekter, teaterfaglig bistand, festivaler eller lignende inddragelse af kulturelle vækstlag, skoler institutioner mv. Teatret skal desuden inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde. Og medvirke til styrkelsen af Helsingørs profil som en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig skal det medvirke til at styrke dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Egenproduktioner 2012 og 2012: Dronning G s Univers Prins H s Univers Romeo og Julie King Lear (gæstespil) Købmanden fra Venedig (gæstespil) Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 4

7 Sekundære projekter 2012 og 2013: Opera i det fri /Det kongelige Teater teknisk og organisatorisk assistance Destinationsudvikling Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland og VisitNordsjælland Samarbejde med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Plan og Erhverv, Byråd og Kulturudvalg om arrangementer/konferencer Diverse kulturelle bidrag og indslag fra HamletScenen: forestillinger ifm. VIP arrangementer, Grundlovstale på Flynderup Gård, værtskab ved konferencer mm. Helsingør Kommunes Museer samarbejde om udvikling af en kulturarvsplatform Helsingør Bibliotek samarbejde om en sommerskole Kulturværftet samarbejde om udvikling af et nyt objekt-teaterkoncept i 4D Helsingør Ferieby samarbejde og projekter med fokus på socialt udsatte børn og deres familier Helsingørs kirker samarbejder om udvikling af et koncept omkring eksistens og dannelse ifm. konfirmand camps Helsingør Aftenskole samarbejde om forelæsninger med fokus på Shakespeares dramatiske værker VisitNordsjælland medudvikler og arrangør af værtskabskurser m.fl. Shakespeare Hosts. Væksthus Hovedstadsregionen udnævnte i 2012 HamletScenen til en af Danmarks Hemmelige Helte i forbindelse med den årlige Entrepreneur Week. Lars Romann Engel varetager desuden en formandspost i Kulturforeningen og en bestyrelsespost i Helsingør Kommunes erhvervsfremmeorganisation Vækst & Viden. HamletScenen har administration i det nyrenoverede Kronborg 13 og fast spillested på Kronborg Slot samt Kulturværftet. Der betales for leje af spillested. Teatret betaler på Kronborg en billetafgift på 12 kr. pr. solgt billet + vagttimer. Kulturværftet tager dagspris inkl. værftets catering og personale, som forhandles fra gang til gang. Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der har som sigte at være et nyt internationalt kulturområde. Visionen går i en lige linje fra Helsingørs erklærede profil om at være en internationalt orienteret by med fokus på kultur. Der er imidlertid en udfordring i de forskellige ejerskaber hos de kulturelle hovedaktører: Kronborg (statslig), Søfartsmuseet (privat) og Kulturværftet (kommunalt). HamletScenen er i denne sammenhæng et mindre blandingsprodukt, både statsligt og kommunalt. Skal det lykkes at skabe en samlet international bevågenhed omkring de kulturelle instanser i Kulturhavn Kronborg, må første skridt være, at de implicerede taler med én og samme stemme. Det kræver imidlertid en fælles indsats fra alle parter at åbne disse muligheder. Teatret har en bestyrelse med 5 medlemmer udover bestyrelsesformand Steen Rasborg. Bestyrelsesmedlemmerne er en blanding af erfarne erhvervs-, medie- og teaterprofiler. Der afholdes 5-6 møder om Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 5

8 året. Lars Romann Engel lægger strategien i samarbejde med bestyrelsesformanden, hvorefter bestyrelsen inddrages. Hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, ligesom der arbejdes med detaljerede budgetter. Organisatorisk arbejdes der med årshjul og faste onsdagsmøder. En personalebog er under udarbejdelse, ligesom et CRM system er ved at blive implementeret for at sikre erfaringsopsamling og vidensdeling. Der er så mange processer i teatret. Jeg har stadig ikke overblik over, hvor mange processer der egentlig er. Der er stor efterspørgsel efter Lars. Det kræver manpower og struktur at skabe overblik, udtaler den administrative medarbejder og fortsætter: Da jeg fik dette job i en kreativ virksomhed, troede jeg, at jeg skulle have ja-hatten på, men jeg har aldrig sagt så meget nej. Både den kunstneriske og administrative ledelse er samlet hos Lars Romann Engel. Lars Roman Engel blev rekrutteret af bestyrelsesformand Steen Rasborg. Udover teaterdirektøren er der tre fuldtidsansatte: kundedirektør, produktionsleder og en administrativ medarbejder. Den administrative medarbejder er finansieret via en ekstra bevilling på tre årsværk fra 2014 af Helsingør Kommune. En del funktioner og arbejdsopgaver fx bogholderi, grafisk design, PR og sceneopbygning foregår ved outsourcing og anvendelse af freelancere. I forbindelse med sommerens forestillinger på Kronborg Slot assisterer et stort antal helt eller delvist frivillige, hvor størstedelen er rekrutteret fra den lokale teatergruppe Ragnarock. 3.2 Økonomi HamletScenen har i aftaleperioden haft en årlig omsætning på hhv. 6,7 og 6,2 mio. kr. Helsingør Kommune har ydet et årligt tilskud i størrelsesordenen 5,5-5,8 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 1, har refunderet 41 % i 2012 og 41,5 % i Refusion for 2014 er på 40 %. Teatrets egenomsætning ligger på 9-17 %. Huslejeudgiften udgør 6 % af de samlede omkostninger. HamletScenen har genereret eksterne projektindtægter på mellem 8 og 2 %. Der er desuden opnået projektstøtte på cirka 1 %. Det relativt store udsving skyldes, at HamletScenen i 2012 løste en konsulentopgave for WoCo i forbindelse med udvikling og facilitering af Værtskabsuddannelsen. Denne konsulentdel sammenlagt med et godt generelt salg udgjorde forskellen ift Trods en anerkendt tysk forestilling i 2013 levede billetsalget ikke op til forventningerne. Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Entreindtægter Projektindtægter, eksterne Tilskud i alt Helsingør Kommune 2012 kr % 2013 kr % % % % 33 1 % % % % % % % % % 1 Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 6

9 Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (tilskud) % % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Lokaleomkostninger Løn (faste og eksterne) Projekt, løn (faste og eksterne) Honorarer (projekt) Kontoromkostninger Markedsføring Projekt, markedsføring Konsulentassistance Øvrige omkostninger Projekt, øvrige omkostninger % 11 % 32 % 7 % 4 % 3 % 6 % 5 % 3 % 25 % % 13 % 32 % 9 % 3 % 3 % 7 % 3 % 3 % 20 % Omkostninger i alt % % Resultat Vurdering af rammer og tal Ifølge årsrapporten 2013 måtte HamletScenen i forbindelse med indvielsen af Kulturværftet i 2010 bære et underskud, som førte til negativ egenkapital. Både 2012 og 2013 har imidlertid givet positive resultater på hhv. 272 t.kr. og 54 t.kr. Det bringer den negative egenkapital ned på 421 t.kr. Generelt er HamletScenen efter min vurdering veldrevet. Organisationen er lille, og Lars Romann Engel betoner det projektstyrede arbejde, hvor man henter kompetencer ind udefra tilpasset det enkelte projekt. Derudover vil det ifølge Lars Romann Engel være muligt at tilpasse kompetencerne i organisationen bedre til opgaverne inden for budgettet. Det er en udfordring for et lille teater med verdensambitioner at gabe over det hele. Lars Romann Engel sidder med mange kasketter. Ønsker man et internationalt anerkendt Shakespeare teater i Danmark, er det min vurdering, at det kræver en fuldtidsansat internationalt orienteret producent, der kan løfte opgaven med at fundraise og markedsføre/sælge HamletScenen. Visionen er klar: HamletScenen vil være et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre. Denne vision er implementeret hos alle i og omkring teatret, men mangler at rodfæste sig hos kommune og interessenter. For at sætte handling bag ordene, bør der fra 2016 (jubilæumsår) skabes en årlig international egen- eller co-produktion til Shakespeare Festivalen. Dette kan med fordel skærpes i næste egnsteateraftale. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 7

10 Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan. Således ligger virksomhedsplanen for 2014 færdig med fokuspunkter og klare mål. Det er et strategisk planberedskab, som harmonerer med de internationale ambitioner. Lars Romann Engel arbejder bevidst med at alt skrives ned og dokumenteres. Endelig er det min vurdering, at bestyrelsen har en hensigtsmæssig sammensætning af kompetencer og fungerer som et godt sparringsforum for Lars Romann Engel. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 8

11 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Teatrets tradition og forestillinger At spille Hamlet på Kronborg går helt tilbage til 1816, hvor en gruppe soldater for første gang opførte skuespillet. Lige siden har der været Hamlet opførelser på Kronborg i en række forskellige konstellationer. I årene etablerede Helsingør Kommune Hamlet Sommer, og det lykkedes at få en række af verdens mest anerkendte teaterkompagnier og skuespillere til Kronborg. I 2008 etableredes HamletScenen af Kulturministeriet og Helsingør Kommune. HamletScenens kunstneriske grundlag er delt i to spor: Det ene spor har fokus på den gamle kulturarv at være eller ikke at være. Der arbejdes med aktualisering og samtidsrelevans. Omdrejningspunktet er Shakespeares originale tekster. Det andet spor fokuserer på den nye kulturarv: at være og hvordan at være. Her arbejdes mono-dramatisk, interaktivt med publikum og med samtaleimprovisation med afsæt i Shakespeares tematikker og persongalleri. Der er som tidligere nævnt tre platforme alle med afsæt i Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening: Shakespeare Festival: Siden HamletScenens oprettelse har teatret udviklet det tidligere Hamlet Sommer til en Shakespeare Festival med internationale forestillinger samt Open Air Cinema hvert år. Shakespeare Puppets: Shakespeare Puppets formidler Shakespeares historier for voksne og børn helt ned til indskolingen. Puppets har sin tredje forestilling under udvikling. Teatret oplever stor interesse omkring projektet og genopfindelsen af det sprogløse og mimiske teater, som gør sig forståelig på tværs af alder og nationalitet. I forbindelse med Shakespeare Puppets tilbyder HamletScenen i juli måned en sommerskole for børn i alderen 6-12 år. Hamlets Family Talkshow Universe: Indtil videre er der udviklet tre forskellige samtaleshows med fokus på livsduelighed, rettet mod hver deres aldersgruppe. Konceptet tager udgangspunkt i Hamlets persongalleri og udvikler et samtaleshow for hver enkelt af de mange karakterer. Særligt Prins H. Univers, som er rettet mod unge, har fået godt fat bl.a. har teatret et fast samarbejde med Helsingør, Københavns og Frederiksberg kommuner. Herudover har teatret Dronning G. Univers, rettet mod virksomheder. Under udvikling er Kong H. Univers, rettet mod seniorer, og på tegnebrættet ligger Kong C. Univers, rettet mod foreningslivet. Teatret tager afsæt i publikum og i aktuelle tematikker. Som nævnt bliver HamletScenens kompetencer sideløbende med kerneaktiviteterne også brugt i forbindelse med en række sekundære aktiviteter. De Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 9

12 sekundære aktiviteter opstår bl.a. ud fra en betragtning om at servicere Helsingør Kommune og lokalområdet samt for at skabe alternative indkomstmuligheder til understøttelse af teatrets kerneaktiviteter. Tabel 3: Oversigt over antal spillede forestillinger og belægningsprocenter 2013 Forestillinger 2013 King Lear, Købmanden i Venedig Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser (6x450) Shakespeare Puppets (21x50) Belægning Værdibelægning 57 % 55 % 57 % 55 % Sommerskole % 100 % Hamlets Family Talkshow Universe (Prins H. og Dronning G.) Teatret oppebærer belægningsprocenter på 57 % og en gennemsnitlig værdibelægning på 55 %. Hamlets Family Talkshow Universe optræder ikke med belægningsprocent, da forestillingen sælges stykvis. 4.2 Forestilling Prins H. Univers Samtaleshowet Prins H. Univers Højre eller Venstre er en videreudvikling af tidligere forestillinger, baseret på publikumsbaseret feedback. Forestillingen er en del af livsalderprojektet Hamlets Family Talkshow Universe. Prins H. Univers er specifikt rettet mod folkeskolens udskoling ( klasse). Jeg så forestillingen den 5. marts på Kulturværftet, hvor der var inviteret 15-årige fra dramaskolen Ragnarock i Helsingør. Konceptet er enkelt og det samme som i Dronning G: en widescreen, hvor der projiceres lysbilleder, en høj barstol og et bord. Monologen, spillet af Christian Bergman, er skrevet og udviklet af Lars Romann Engel og Olaf Højgaard. Prins H. Univers handler om identitet i nutidig og politisk korrekt kontekst. Prins H har som Hamlet mistet sin far, hans mor er forelsket i H s onkel. H oplever en ulykkelig kærlighed til Ofelia og føler sig svigtet af sin bedste ven Horatio. Via de forskellige relationer gennemspilles H s kriser. Hver problemstilling afsluttes med, at H griber mikrofonen og tager publikum til hjælp. Han spørger om gode råd. Som figur er H indestængt, vred og selvmedlidende. Han reagerer voldsomt og i affekt. Næsten ingen af de unge, der blev inddraget i den forestilling, jeg overværede, købte præmissen om, at de var synd for H. De kom derimod med kompetente svar og rådgivning til H. I forestillingen kommer H igennem sine kriser og slutter med at konkludere, at vi skal spille hovedrollen i vores eget liv med respekt for fællesskabet, og at ens identitet også kan være alle de personer vi er. Forestillingen var dramaturgisk helstøbt. Den var ikke nyskabende, men den fik sat Hamlet figuren i en meget genkendelig nutidig kontekst. H s sprog var underholdende og fyldt med ungdomsslang. Det unge Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 10

13 publikum til den forestilling, jeg overværede, var meget reflekterede i deres svar til H, og derfor kunne jeg savne, at der fra holdets side var arbejdet mere med at afsøge, hvor de unge egentlig er. Efter forestillingen talte jeg med 3 piger og 2 drenge, alle 15 år: Det var en rigtig god forestilling. Det var fedt, at han talte direkte til en og så en i øjnene. Det var rigtig gode problemer, han tog op. Ja, især det er med at man er mange forskellige identiteter. Det var meget personligt. Det kunne jeg godt lide. Han var god til at spørge. Der var nogle gode pointer. Det hang rigtig godt sammen. Det var et sjovt sprog. Som det fremgår af citaterne, var det unge publikum meget begejstret. De havde alle fået noget ud af forestillingen, og de fik sat Hamlet figuren ind i en genkendelig kontekst. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet For at kunne vurdere de kunstneriske aktiviteter på et bedre grundlag, har jeg udover forestillingen Prins H. Univers set videoer af Dronning G. Univers, Kong H. Univers samt læst anmeldelser af Shakespeare Festival Alene valget af de to Shakespeare teaterforestillinger sommeren 2013 vidner om en europæisk velorienteret og modig teaterchef. Britiske Shakespeare Globe s version af King Lear efterfulgt af tyske Staatsschauspiel Dresdens version af Købmanden fra Venedig fremviser de to store retninger inden for teaterkunst i Europa disse år: den tekstbårne kontra den instruktørbårne. Fjællebods-teater med Elizabethansk tilgang med fokus på Shakespeares tekst, kontra stærkt beskårede tekster med indlagte referencer til både Danmark og religion i en black box med mænd i alle roller. Anmeldelserne fra 2013 taler deres eget tydelige sprog. Stort set alle er enige om, at begge forestillinger er i særklasse fulde af liv og med ekstremt højt skuespillerniveau. Kurateringen af de to forestillinger til HamletScenen og de enslydende, overvejende begejstrede anmeldelser vidner om et højt teaterfagligt niveau. Også Romeo og Julie som dukketeater med Finn Rye og dukker af Rolf Søborg Hansen, instrueret af Jacques S. Matthiesen høstede flotte anmeldelser. Væk var Shakespeares ord, og på 30 minutter blev historien om Romeo og Julie fortalt via haveredskaber. Ifølge langt de fleste anmeldere en livgivende og rørende forestilling, der ramte plet i målgruppen fra år. På baggrund af det indsamlede materiale og overværelse af ovenstående forestilling er det derfor min vurdering, at HamletScenen fuldt ud lever op til egnsteateraftalen. HamletScenen har høje kunstneriske ambitioner og formår at tiltrække interessante teaterfolk/teatre i Europa, samtidig med at teatret agerer i en lokal sammenhæng i tæt dialog med publikum før og under forestillingerne. Alt sammen ud fra devisen om, at det er publikum, der er livseksperter og har de gode svar. Og med et håb om, at de går derfra med en lyst til at blive endnu bedre til at være sig selv. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde HamletScenens præcise fokus er en forudsætning for den opsøgende og vedvarende indsats over for nuværende og nye samarbejdspartnere. HamletScenen har fra start haft høje ambitioner omkring samarbejde såvel nationalt som internationalt og på alle niveauer. Lars Romann Engel er som nævnt frivilligt engageret som bestyrelsesformand for Helsingør Kulturforening og som bestyrelsesmedlem i erhvervsfremmeorganisationen Vækst & Viden. HamletScenen har et solidt netværk af både kunstneriske og praktiske samarbejdspartnere, og der arbejdes opmærksomt løbende på at styrke disse partnerskaber. HamletScenen indgik dette forår (2014) et formelt samarbejde med The Globe i London et direkte resultat af flere års samarbejde. Derudover arbejder HamletScenen sammen med en række andre danske og internationale teatre, bl.a. Randers Egnsteater, Hofteatret, Det Kgl. Teater, Royal Shakespeare Company, Public Theater NY. I forbindelse med forestillingen Prins H. Univers har teatret bl.a. indgået samarbejde med Helsingør Ferieby omkring afholdelse af konfirmation camps og med Ungdommens Røde Kors omkring ungdomsworkshops. I forbindelse med andre forestillinger under paraplyen Hamlets Family Talkshow Univers samarbejder teatret med Ældresagen, Danmarks Pædagogiske Universitet og CeFU (Center for Ungdomsforskning). Prins H Univers oversættes desuden, og der er interesse for stykket fra bl.a. Gdansk, Barcelona, London og Prag. Dette er kommet i stand via netværket ESFN, European Shakespeare Festival Network. Som det fremgår, er der udover egenproduktionerne et stort netværk, tværinstitutionelle og faglige samarbejder. HamletScenen er synlig og initiativrig i Helsingør Kommune. Lars Romann Engel nyder anerkendelse for sit engagement og entrepreneurship. Teatret har gode relationer til såvel kommunen som lokale samarbejdspartnere. I forhold til det internationale kontaktnet er Lars Romann Engel opsøgende, initierende og eksekverende. Synligheden giver resultater. Teatret oplever dagligt opkald fra ind- og udland angående ønsker om samarbejder. 5.2 Kommunikation og synlighed PR/markedsføring er lagt ud til en ekstern projektmedarbejder. Der arbejdes med de traditionelle kanaler, som presseomtale og anmelderinvitationer. Også den visuelle identitet varetages eksternt i tæt samarbejde med Lars Romann Engel. Der arbejdes netværksbaseret og på at opsamle erfaringer og viden fra gang til gang. Der lægges et stort opsøgende arbejde i at komme/være i dialog med forskellige potentielle publikumssegmenter såsom skoler, virksomheder og seniorsektoren. På den digitale front har HamletScenen en velfungerende og tidssvarende hjemmeside, hvorfra der udsendes nyhedsbreve (ca modtagere) og en Facebook side (ca. 500 følgere). Der er tilknyttet Google Analytics, men det bruges ikke aktivt. Desuden laver HamletScenen en række små YouTube film, Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 12

15 som både præsenterer HamletScenen og fungerer som salgsværktøj på fx Hamlets Family Talkshow Universe. I modsætning til andre egnsteatre oplever HamletScenen ikke problemer med at få nationale anmeldelser. Anmelderne kommer fra alle de store danske dagblade, svenske, enkelte engelske og de lokale nordsjællandske aviser. Desuden har det teaterfaglige magasin, Teater 1, anmeldt Shakespeare Festival. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed HamletScenen arbejder målrettet og professionelt på mange platforme på at styrke kendskabet til visionen om at blive anerkendt som et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre, som vedvarende bearbejder og aktualiserer Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening til de national-globale og digitale generationer. HamletScenen er sig sit potentiale bevidst og arbejder flittigt på at implementere dette i en lokal og international sammenhæng. Lokalt er teatret synligt med et højt aktivitetsniveau på en række forskellige platforme. Internationalt har HamletScenen markeret sig i en række teaterfaglige netværk og indgået alliancer og samarbejdsaftaler på tværs af lande- og faggrænser. Nationalt er HamletScenen knap så synlig. Trods flot dækning af de nationale medier omkring Shakespeare Festival er det ikke lykkedes Helsingør Kommune eller HamletScenen at fremstå som det kulturelle aktiv, teatret udgør for Danmark. I en langsigtet planlægning kan det derfor være en god investering at inddrage et nationalt fokus, da hele Danmark på sigt vil kunne profitere på HamletScenens succes. Hertil skal nævnes, at Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær er i gang med at etablere en jubilæumskomite, som har fokus på bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen. Målet for jubilæumskomiteen er at skabe det fornødne finansielle grundlag for jubilæumsåret 2016, som på mange måder vil være HamletScenens manddomsprøve. Det præcise fokus på Shakespeare og identitetsproblematikken er en styrke i forhold til HamletScenens fokus, men kan være en svaghed i forhold til salg og tiltrækning af publikum. Shakespeare kan for det utrænede (teater)menneske fremstå elitært og svært. Når dertil lægges de mange sekundære aktiviteter, samarbejder og netværk i ind- og udland, kan det overordnede fokus fortabe sig. Udfordringen er at forklare, hvad det egentlig handler om, siger bestyrelsesformand Steen Rasborg. Da der tidligere har været samarbejdet med et kommunikationsbureau, er det min anbefaling, at teatret sammen med dette færdiggør brandingstrukturen og udleder nogle præcise, salgbare punchlines, der fremadrettet kan bruges som salgs- og navigeringsværktøj. Med den rigtige indsats fremadrettet har HamletScenen potentiale til at agere fyrtårn på teatrenes verdenskort og dermed sætte Helsingør, Nordsjælland og Danmark på det kulturelle verdenskort. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 13

16 6 METODE DATAINDSAMLING Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter og -regnskaber, egnsteateraftale, vedtægter, bestyrelsesreferater, budget 2014, virksomhedsplan 2014, projektoplæg og præsentationer, presseklip, diverse artikler. Interviews med HamletScenens kunstneriske leder, kundedirektør, administrative medarbejder, to bestyrelsesmedlemmer (inkl. bestyrelsesformand) Interviews med Helsingør Kommunes kulturchef og kulturudvalgsformand Gruppeinterview med HamletScenens kunstneriske leder og borgmesteren i Helsingør Gruppeinterview med HamletScenens kunstneriske chef og teaterfagligt bestyrelsesmedlem. Forestillinger og andre aktiviteter Set en forestilling (egenproduktioner): Prins H. Univers Set samtlige HamletScenens YouTube videoer Læst samtlige anmeldelser fra Shakespeare Festival 2013 Besøg på teatret (tre dage). Afrapportering Udarbejdelse af nærværende rapport Præsentation over for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Indlæg på Egnsteaterseminar, Holbæk. Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 2. Den udgør en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 2 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 14

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 03. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING

BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI 2020 STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING W W W. H A M L E T S C E N E N. D K INTRODUKTION HamletScenens strategi frem mod 2020 har overskriften Kontinuitet, styrket profil

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1 BUDGET BUDGET 2016-2020

BILAG 1 BUDGET BUDGET 2016-2020 BILAG 1 BUDGET BUDGET 2016-2020 W W W. H A M L E T S C E N E N. D K RESULTATBUDGET 2016 Budget 2016 Resultatbudget 2016 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2016 2016 2016 2016 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr september 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Mødelokale 8, stuen 30. september 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 23 9. september 2015 Tidspunkt: Kl. 9.45 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 10.00: Møde med Ib Jensen, Turnénetværket

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere