I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA"

Transkript

1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

2 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS CYMBALTA 30 mg kietos skrandyje neirios kapsulės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS CYMBALTA veiklioji medžiaga yra duloksetinas. Vienoje CYMBALTA kapsulėje yra 30 mg duloksetino (duloksetino hidrochlorido pavidalu). Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. VAISTO FORMA Kietos skrandyje neirios kapsulės. CYMBALTA 30 mg kapsulė turi nepermatomą baltos spalvos pagrindą, ant kurio yra žymė 30 mg, ir nepermatomą mėlyną gaubtelį, ant kurio yra skaitmeninis kodas KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos Didžiosios depresijos epizodų gydymas. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Gerti. Pradinė ir rekomenduojama palaikomoji dozė yra 60 mg per parą, neatsižvelgiant į valgį. Klinikinių tyrimų metu, buvo įvertintas didesnių nei 60 mg per parą iki maksimalios 120 mg per parą dozių saugumas, skiriant jas tolygiai padalinant į dalis. Tačiau nėra jokių klinikinių įrodymų, kad pacientams, kuriems pradinė rekomenduojama dozė buvo neveiksminga, gali būti naudinga didinti dozę. Terapinis poveikis paprastai pastebimas po 2-4 gydymo savaičių. Norint išvengti atkryčio, rekomenduojama tęsti gydymą keletą mėnesių po to kai pasiekiamas stabilus antidepresinis atsakas. Kepenų funkcijos sutrikimas CYMBALTA negalima vartoti pacientams, sergantiems kepenų ligomis, sukeliančiomis kepenų pažeidimą (žr. 4.3 ir 5.2 skyrių). Inkstų nepakankamumas Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas ml/min) dozės reguliuoti nebūtina. Žr. 4.3 skyrių apie sunkų inkstų funkcijos sutrikimą. Senyvi pacientai Senyvo amžiaus žmonių depresija gali turėti skirtingų požymių nei jaunesnių, todėl šiai populiacijos grupei sunku pritaikyti saugumo ir veiksmingumo duomenis, gautus tiriant jaunesnius žmones. Yra tik nedaug klinikinių duomenų apie CYMBALTA skyrimą senyviems, didžiąja depresija sergantiems, pacientams. Todėl gydant senyvus pacientus reikia paisyti atsargumo priemonių. CYMBALTA nerekomenduojamas labai senyvo amžiaus žmonėms (>75 metų), kol nebus gauta daugiau duomenų apie preparato efektyvumą šiai amžiaus grupei (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). 2

3 Vaikai ir paaugliai Duloksetino saugumas ir veiksmingumas šio amžiaus grupėms nebuvo tirtas. Todėl vaikams ir paaugliams CYMBALTA skirti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Gydymo nutraukimas Jeigu gydymas CYMBALTA nutraukiamas praėjus daugiau nei 1 savaitei nuo gydymo pradžios, paprastai rekomenduojama dozę mažinti palaipsniui per 2 savaites, kad būtų sumažinta galimų nutraukimo simptomų pasireiškimo rizika. Bendrai šiuo laikotarpiu rekomenduojama dvigubai sumažinti dozę arba skirti vaistą kas antrą dieną. Reikia laikytis tikslaus režimo, tačiau būtina atsižvelgti į individualias paciento aplinkybes, tokias kaip gydymo trukmė, dozė gydymo nutraukimo metu ir t.t. 4.3 Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. CYMBALTA negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamo veikimo monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) (žr. 4.5 skyrių). Kepenų liga, sukelianti kepenų pažeidimą (žr. 5.2 skyrių). CYMBALTA negalima vartoti kartu su CYP1A2 inhibitoriais, tokiais kaip fluvoksaminas, ciprofloksacinas arba enoksacinas, kadangi vartojant juos kartu padidėja duloksetino koncentracija kraujo plazmoje (žr. 4.5 skyrių). Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas <30 ml/min). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Manija ir traukuliai CYMBALTA reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje buvo diagnozuota manija arba bipolinis sutrikimas ir (arba) pasireiškė traukuliai. Midriazė (vyzdžio išsiplėtimas) Buvo nustatyta, kad midriazė gali būti susijusi su duloksetino vartojimu, todėl reikia būti atsargiems skiriant duloksetino pacientams, kuriems yra padidėjęs akispūdis arba yra ūminės uždarojo kampo glaukomos atsiradimo pavojus. Kraujo spaudimas Pacientams, sergantiems hipertenzija ir (arba) kita širdies liga, rekomenduojama stebėti kraujo spaudimą. Inkstų funkcijos sutrikimas Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas ir kuriems taikoma hemodializė (kreatinino klirensas <30 ml/min), padidėja duloksetino koncentracija plazmoje. Žr. 4.3 skyrių apie sunkų inkstų funkcijos sutrikimą. Informacija apie pacientus, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas pateikta 4.2 skyriuje. Vartojimas kartu su antidepresantais Skiriant CYMBALTA kartu su antidepresantais reikia paisyti atsargumo priemonių. Ypač nerekomenduojama skirti duloksetino kartu su selektyviaisiais, grįžtamo veikimo MAOI. Jonažolė Nepageidaujamas poveikis gali padažnėti vartojant kartu CYMBALTA ir žolinius preparatus, turinčius sudėtyje jonažolės (Hypericum perforatum). 3

4 Savižudybė Sergant depresija padidėja savižudiškų minčių, pakenkimo sau ir savižudybės rizika. Ši rizika išlieka iki tol, kol pasiekiama ryški ligos remisija. Kadangi per kelias pirmąsias gydymo savaites ar ilgiau pagerėjimo gali nebūti, pacientą reikia atidžiai stebėti, kol pagerėjimas bus pasiektas. Iš bendros klinikinės patirties su visais antidepresantais yra žinoma, kad ankstyvose sveikimo stadijose gali padidėti savižudybės rizika. Buvo pranešimų apie atsiradusias savižudiškas mintis ir elgesį duloksetino vartojimo metu arba netrukus po gydymo nutraukimo. Skiriant gydymą šiuo vaistu reikia atidžiai stebėti didelės rizikos pacientus. Pacientus (taip pat asmenis, prižiūrinčius pacientus) reikia įspėti, kad būtina stebėti, ar neatsirado savižudiškų minčių arba elgesio ar minčių pakenkti sau, atsiradus šiems simptomams nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Nebuvo daroma jokių klinikinių tyrimų su depresija sergančiais vaikais. Dėl nepakankamos klinikinės patirties duloksetino draudžiama skirti vaikams ir paaugliams iki 18 metų didžiosios depresijos epizodo gydymui. Saugumo ir veiksmingumo duomenys, surinkti tiriant didžiosios depresijos epizodu sergančius suaugusiuosius, negali būti taikomi vaikams. Buvo pranešimų apie atsiradusį savižudišką elgesį vartojusiems SSRI/SNRI preparatus. Sacharozė CYMBALTA kietose skrandyje neiriose kapsulėse yra sacharozės. Pacientams, turintiems retą paveldimą fruktozės netoleravimą, neįsisavinantiems gliukozės ir galaktozės arba turintiems sacharazės-izomaltazės nepakankamumą, šio vaisto vartoti negalima. Kraujavimas Yra buvę atvejų, kai vartojantiems selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) pasireiškė odos kraujosruvos ekchimozės ir purpura. Rekomenduojama atsargiai skirti preparato pacientams, kurie vartoja antikoaguliantų ir (arba) medikamentų, veikiančių trombocitų funkciją, ir tiems pacientams, kuriems yra nustatytas polinkis kraujuoti. Hiponatremija Retai buvo pranešama apie hiponatremiją, dažniausiai senyviems pacientams, skiriant CYMBALTA ir kitus tos pačios farmakodinaminės klasės vaistus. Gydymo nutraukimas Kai kuriems pacientams gali pasireikšti CYMBALTA nutraukimo simptomai, ypač jei gydymas buvo nutrauktas staiga (žr. 4.2 ir 4.8 skyrių). Senyvi pacientai Yra tik nedaug klinikinių duomenų apie CYMBALTA skyrimą senyviems didžiąja depresija sergantiems pacientams. Todėl gydant senyvus pacientus reikia paisyti atsargumo priemonių (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). Vaistiniai preparatai, turintys duloksetino Skirtingais prekiniais pavadinimais duloksetinas skiriamas kelioms indikacijoms (didžiosios depresijos epizodų gydymui ir šlapimo nelaikymo dėl įtampos gydymui). Negalima vartoti daugiau kaip vieno šių preparatų vienu metu. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika CNS veikiantys vaistai: duloksetino vartojimo kartu su kitomis CNS veikiančiomis medžiagomis rizika nebuvo sistemiškai įvertinta, išskyrus atvejus, aprašytus šiame skyriuje. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių, kai CYMBALTA yra vartojamas kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistais ar medžiagomis, įskaitant alkoholį ir raminamuosius vaistus (benzodiazepinus, morfinomimetikus, antipsichozinius vaistus, fenobarbitalį, raminamąjį poveikį turinčius antihistamininius vaistus). Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI): kadangi yra serotonino sindromo pasireiškimo rizika, CYMBALTA negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamo veikimo monoamino oksidazės 4

5 inhibitoriais (MAOI) arba nepraėjus mažiausiai 14 dienų po gydymo MAOI nutraukimo. Remiantis duloksetino pusinės eliminacijos laiku, turi praeiti mažiausiai 5 dienos nuo gydymo CYMBALTA nutraukimo iki gydymo MAOI pradžios (žr. 4.3 skyrių). Selektyviųjų grįžtamojo veikimo MAOI, tokių kaip moklobemidas, vartojimo atveju serotonino sindromo rizika yra mažesnė. Tačiau CYMBALTA vartoti kartu su selektyviaisiais grįžtamojo veikimo MAOI nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Serotonino sindromas: buvo pranešta apie retus serotonino sindromo atvejus pacientams, kurie vartojo SSRI (paroksetino, fluoksetino) kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais. Patartina atsargiai vartoti CYMBALTA kartu su serotoninerginiais antidepresantais (tokiais kaip SSRI), tricikliais antidepresantais (tokiais kaip klomipraminas ar amitriptilinas), jonažolės (Hypericum perforatum) preparatais, venlafaksinu arba triptanais, tramadoliu, petidinu ir triptofanu. Duloksetino įtaka kitiems vaistams CYP1A2 metabolizuojami vaistai: klinikinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad teofilino CYP1A2 substrato farmakokinetikos kartu skiriamas duloksetinas (60 mg du kartus per parą) smarkiai nepaveikė. Šis klinikinis tyrimas buvo atliktas su vyrais ir negalima atmesti galimybės, kad moterims, turinčioms mažesnį CYP1A2 aktyvumą ir didesnę duloksetino koncentraciją kraujo plazmoje, gali pasireikšti duloksetino sąveika su CYP1A2 substratais. CYP2D6 metabolizuojami preparatai: duloksetinas (40 mg du kartus per parą), skiriamas kartu su tolterodinu (2 mg du kartus per parą), padidina 71 % pastarojo pusiausvyrinės koncentracijos AUC, tačiau neveikia jo veiklaus 5-hidroksilinto metabolito farmakokinetikos, todėl dozės koreguoti nerekomenduojama. Patartina atsargiai skirti duloksetino kartu su medikamentais, kuriuos daugiausia metabolizuoja CYP2D6, jeigu jiems būdingas siauras terapinis indeksas. Geriamieji kontraceptikai ir kiti steroidiniai preparatai: tyrimų in vitro rezultatai rodo, kad duloksetinas neskatina katalizinio CYP3A aktyvumo. Specifinių vaistų sąveikos tyrimų in vivo nebuvo atlikta. Kitų vaistų įtaka duloksetinui Antacidiniai vaistai ir H2 blokatoriai: CYMBALTA skyrimas kartu su antacidiniais preparatais, kurių sudėtyje yra aliuminio ir magnio, bei su famotidinu neturėjo žymaus poveikio išgerto 40 mg duloksetino rezorbcijos greičiui ir apimčiai. CYP1A2 inhibitoriai: kadangi CYP1A2 dalyvauja duloksetino metabolizme, tikėtina, jog vartojant duloksetino kartu su stipriai veikiančiais CYP1A2 inhibitoriais padidės duloksetino koncentracija. Fluvoksaminas (100 mg vieną kartą per parą), stiprus CYP1A2 inhibitorius, sumažino menamą plazmos duloksetino klirensą maždaug 77 % ir 6 kartus padidino AUC 0-t. Todėl CYMBALTA negalima vartoti kartu su stipriais CYP1A2 inhibitoriais, tokiais kaip fluvoksaminas (žr. 4.3 skyrių). CYP1A2 induktoriai: populiacijos farmakokinetikos tyrimai parodė, kad rūkalių duloksetino koncentracija kraujo plazmoje yra beveik 50% mažesnė nei nerūkančių asmenų. 4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Duomenų apie duloksetino vartojimą nėštumo metų nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai esant mažesnei sisteminei duloksetino ekspozicijai (AUC) nei maksimali klinikinė (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Prieš gimdymą moteriai vartojus duloksetino naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo simptomų. Nėštumo metu CYMBALTA vartoti draudžiama, nebent jei galima nauda pateisina galimą riziką vaisiui. Moterims reikia patarti, kad jos pasakytų savo gydytojui, jei pastojo ar ketina pastoti gydymo duloksetinu metu. Žindymo laikotarpis 5

6 Duloksetinas ir (arba) jo metabolitai išsiskiria su žindančių žiurkių pienu. Perinatalinio ir postnatalinio toksiškumo klinikinių tyrimų su žiurkėmis metu palikuoniams buvo nepageidaujamų elgesio reiškinių (žr. 5.3 skyrių). Nebuvo tirta, ar duloksetinas ir (arba) jo metabolitai išsiskiria su moters pienu. Žindymo laikotarpiu CYMBALTA vartoti nerekomenduojama. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Nors kontroliuojamųjų tyrimų metu nebuvo nustatyta, kad duloksetinas trikdytų psichomotorinę veiklą, kognityvinę funkciją arba atmintį, preparatas gali turėti sedacinį poveikį. Todėl pacientus reikia įspėti, kad preparatas gali trikdyti gebėjimą vairuoti ar valdyti pavojingus mechanizmus. 4.8 Nepageidaujamas poveikis Toliau pateikiamose lentelėse (1 ir 2 lentelė) išvardintas nepageidaujamas poveikis, kuris nustatytas stebint nepageidaujamus reiškinius ir atliekant laboratorinius tyrimus placebo kontroliuojamų klinikinių tyrimų su depresija sergančiais pacientais metu, 1139 pacientai buvo gydyti duloksetinu ir 777 pacientai vartojo placebą. Nepageidaujamos reakcijos, pateiktos šiose lentelėse, pasireiškė žymiai dažniau tiems pacientams, kurie vartojo duloksetino, o ne placebo, jų dažnumas buvo 2 % arba jie buvo kliniškai reikšmingi. CYMBALTA vartojusiems pacientams dažniausiai pasireiškė šios nepageidaujamos reakcijos: pykinimas, burnos džiūvimas ir vidurių užkietėjimas. Tačiau dauguma šių dažnų nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, jos paprastai pasireikšdavo gydymo pradžioje ir dauguma praeidavo net toliau tęsiant gydymą. 1 lentelė Labai dažnos nepageidaujamos reakcijos ( 10 %) Organų Sistema Nepageidaujamas reiškinys Virškinimo trakto sutrikimai Pykinimas Burnos džiūvimas Vidurių užkietėjimas 2 lentelė Dažnos nepageidaujamos reakcijos ( 1 %, <10 %) Organų Sistema Nepageidaujamas reiškinys CYMBALTA N=1139 (%) 19,9 14,6 11,4 CYMBALTA N=1139 (%) 5,9 Placebas N=777 (%) 6,9 6,3 4,0 Placebas N=777 (%) 1,9 Metabolizmo ir mitybos sutrikimai Apetito sumažėjimas Svorio sumažėjimas 2,4 0,5 Psichikos sutrikimai Nemiga 9,9 6,0 Libido sumažėjimas 2,5 0,5 Orgazmo nebuvimas 2,2 0,0 Nervų sistemos sutrikimai Galvos svaigimas 8,9 4,8 Mieguistumas 7,1 2,7 Drebulys 2,7 0,8 Akies sutrikimai Neryškus matymas 3,6 1,3 Kraujagyslių sutrikimai Karščio mušimas 2,1 0,8 Virškinimo trakto sutrikimai Viduriavimas 7,7 5,5 Vėmimas 4,6 2,6 Odos ir poodinio audinio Padidėjęs prakaitavimas 6,1 1,5 sutrikimai Reprodukcinės sistemos ir krūtų Erekcijos disfunkcija* 4.2 sutrikimai Vėlyva ejakuliacija* Ejakuliacijos sutrikimas* Bendri sutrikimai ir vartojimo Silpnumas 8,3 3,7 6

7 vietos pažeidimai *Atsižvelgta į lytį. Pacientams, vartojantiems mg per parą, visų nepageidaujamų seksualinių reiškinių dažnis duloksetinu gydytiems vyrams buvo 17,7% (lyginant su 4,0% placebo gavusiems vyrams), o duloksetinu gydytoms moterims 2,9% (lyginant su 0,4% placebo gavusioms moterims). Buvo pranešimų apie baigus vartoti CYMBALTA atsiradusius nutraukimo simptomus. Dažnai, ypač staiga nutraukus duloksetino vartojimą, pasitaikė galvos svaigimas, pykinimas, nemiga, galvos skausmas ir nerimas (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių). Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad gydymas duloksetinu buvo susijęs su ženkliu, bet kliniškai nesusijusiu ALT, AST ir kreatininfosfokinazės (KFK) kiekio padidėjimu; laikinas, patologinis šių fermentų pokytis buvo retai nustatomos duloksetinu gydomiems pacientams lyginant su vartojančiais placebą. Žinoma, kad duloksetinas veikia šlaplės tonusą. Placebo kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu buvo retai pranešama (<1%), kad vyrams buvo sunku pradėti šlapintis. Jei gydymo duloksetinu metu atsiranda sunkumas pradėti šlapintis, reikia turėti omenyje, kad tai gali būti susiję su vaistu duloksetinu gydytiems ir 777 vartojusiems placebo pacientams 8 savaičių trukmės klinikinių tyrimų metu buvo atliktos elektrokardiogramos. Duloksetinu gydomų pacientų QT intervalas, apskaičiuotas atsižvelgiant į širdies ritmą, nesiskyrė nuo placebą vartojusių pacientų šio intervalo. Buvo pranešimų apie atsiradusias savižudiškas mintis ir elgesį duloksetino vartojimo metu arba netrukus po gydymo nutraukimo (žr. 4.4 skyrių). 4.9 Perdozavimas Nėra pakankamai klinikinių duomenų apie duloksetino perdozavimo pasekmes žmogui. Atliekant klinikinius tyrimus prieš vaisto registraciją nebuvo pranešimų apie mirtinus duloksetino perdozavimo atvejus. Buvo pranešta apie atvejus, kai buvo staiga išgerta iki 1400 mg duloksetino (vieno arba kartu su kitais medikamentais). Nėra žinoma jokio specifinio duloksetino priešnuodžio. Reikia užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą. Rekomenduojama pastoviai tikrinti širdies veiklą ir gyvybines funkcijas kartu taikant atitinkamą simptominį ir palaikomąjį gydymą. Skrandžio plovimas gali būti naudingas, jeigu jis atliekamas netrukus po vaisto išgėrimo arba tuo atveju, jeigu pacientui pasireiškia simptomai. Gali padėti aktyvinta anglis, nes ji sumažina absorbciją. Duloksetino pasiskirstymo tūris yra didelis, todėl mažai tikėtina, kad būtų naudinga forsuota diurezė, hemoperfuzija ir pakeičiamoji perfuzija. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė vaistinis preparatas depresijos gydymui, ATC kodas paraiška nagrinėjama. Duloksetinas yra jungtinis serotonino (5-HT) ir norepinefrino (NE) reabsorbcijos inhibitorius. Jis silpnai slopina dopamino reabsorbciją ir neturi stipraus afiniteto histaminerginiams, dopaminerginiams, cholinerginiams ir adrenerginiams receptoriams. Duloksetinas priklausomai nuo dozės padidina ekstraląstelinio serotonino ir noradrenalino kiekį įvairiose gyvūnų smegenų srityse. CYMBALTA buvo tirtas klinikinės programos metu, apimančios 2951 pacientą (1259 pacientų metų ekspozicija), atitinkantį didžiosios depresijos pagal DSM-IV kriterijus. Rekomenduojamos duloksetino 60 mg vieną kartą per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas dviejų iš dviejų atsitiktinių imčių, 7

8 dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais. Bendrai duloksetino mg per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas keturių iš šešių atsitiktinių imčių, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais. Galutiniai 17 dalių Hamiltono depresijos vertinimo skalės (HAM-D) rezultatai (įskaitant tiek emocinius, tiek somatinius depresijos simptomus) parodė, kad CYMBALTA yra statistiškai pranašesnis už placebą. Terapinio atsako ir remisijų dažnis CYMBALTA grupėje taip pat buvo statistiškai žymiai aukštesnis nei placebo. Tik nedidelė dalyvavusių pagrindiniame klinikiniame tyrime pacientų dalis sirgo sunkia depresija (bazinis HAM-D>25). Atkryčio prevencijos klinikinių tyrimų metu pacientai, kuriems 12 savaičių ūmus gydymas CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą buvo veiksmingas, toliau buvo gydomi 6 mėnesius atsitiktinių imčių būdu skiriant arba CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą arba placebo. CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą buvo statistiškai žymiai pranašesnis už placebą (p=0.004) pirminių depresijos atkryčio vertinimų metu, vertinant laiką iki atkryčio. Atkryčio dažnis per 6 dvigubai aklo stebėjimo mėnesius buvo 17% ir 29% atitinkamai duloksetino ir placebo grupėje. 5.2 Farmakokinetinės savybės Duloksetinas vartojamas kaip atskiras enantiomeras. Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas oksiduojančių fermentų (CYP1A2 ir polimorfinio CYP2D6), vėliau konjuguojamas. Duloksetino farmakokinetikai būdingas labai didelis kintamumas tarp tiriamųjų (bendrai 50-60%), iš dalies dėl lyties, amžiaus, rūkymo ir CYP2D6 aktyvumo būklės. Išgertas duloksetinas yra gerai rezorbuojamas, preparato išgėrus C max susidaro po 6 valandų. Absoliutus geriamojo duloksetino biologinis pasisavinimas svyruoja nuo 32 % iki 80 % (vidurkis 50 %). Dėl maisto vartojimo pailgėja (nuo 6 iki 10 valandų) laikas, per kurį susidaro didžiausia koncentracija ir nedaug sumažėja rezorbcijos apimtis (maždaug 11 %). Šie pokyčiai neturi jokios klinikinės reikšmės. Maždaug 96 % duloksetino susijungia su žmogaus plazmos baltymais. Duloksetinas jungiasi tiek su albuminu, tiek su rūgščiuoju α-1 glikoproteinu. Inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas neįtakoja jungimosi su baltymais. Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas, o metabolitai pašalinami daugiausia su šlapimu. Abu citochromai P450-2D6 ir 1A2 katalizuoja dviejų pagrindinių metabolitų 4-hidroksiduloksetino gliukuronido konjugato ir 5-hidroksi,6-metoksiduloksetino sulfato konjugato susidarymą. Remiantis in vitro tyrimais, cirkuliuojantys duloksetino metabolitai yra farmakologiškai neveiklūs. Duloksetino farmakokinetika pacientams, kurių CYP2D6 aktyvumas sumažėjęs, nebuvo specialiai tirta. Ribotas duomenų kiekis leidžia manyti, kad šių pacientų kraujo plazmoje susidaro didesnė duloksetino koncentracija. Išgerto duloksetino pusinės eliminacijos laikas svyruoja nuo 8 iki 17 valandų (vidurkis 12 valandų). Suleidus į veną, duloksetino plazmos klirensas svyruoja nuo 22 l/val. iki 46 l/val. (vidurkis 36 l/val.). Išgėrus vaisto, duloksetino plazmos klirensas yra l/val. (vidurkis 101 l/val.). Specialios pacientų grupės Lytis: tarp vyrų ir moterų buvo nustatyta farmakokinetikos skirtumų (moterų plazmos klirensas vidutiniškai 50 % mažesnis). Remiantis tuo, kad klirenso rezultatų intervalai persidengia, dėl šių lyties nulemtų farmakokinetikos skirtumų nėra pagrindo rekomenduoti moterims mažinti dozę. Amžius: buvo nustatyta skirtumų tarp jaunesnių ir vyresnio amžiaus ( 65 metų) moterų duloksetino farmakokinetikos (vyresniųjų moterų AUC yra maždaug 25 % didesnis, o pusinės eliminacijos laikas maždaug 25 % ilgesnis), tačiau šie pokyčiai nėra tokie dideli, kad reikėtų koreguoti dozę. Bendrai, gydant senyvus pacientus, rekomenduojama paisyti atsargumo priemonių (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių). Inkstų funkcijos sutrikimas: pacientų, kurie serga paskutinės stadijos inkstų liga (PSIL) ir yra dializuojami, duloksetino C max ir AUC buvo 2 kartus didesni lyginant su sveikų asmenų atitinkamais 8

9 duomenimis. Duloksetino farmakokinetikos duomenų pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinis inkstų sutrikimas, yra nepakankamai. Kepenų funkcijos sutrikimas: dėl vidutinio sunkumo kepenų ligos (B klasė pagal Child-Pugh) pakito duloksetino farmakokinetika. Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo kepenų liga, tariamasis duloksetino plazmos klirensas buvo 79 % mažesnis, tariamasis galutinis pusinės eliminacijos laikas 2,3 karto ilgesnis, o AUC 3,7 karto didesnis negu sveikų asmenų. Duloksetino ir jo metabolitų farmakokinetika lengvu arba vidutiniu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nebuvo tirta. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Atlikus įprastinius tyrimus genotoksinio poveikio nenustatyta, preparatas nebuvo kancerogeniškas žiurkėms. Žiurkių kancerogeniškumo tyrimo metu buvo aptikta daugiabranduolių kepenų ląstelių, kitų histopatologinių pokyčių nenustatyta. Šio reiškinio atsiradimo mechanizmas ir klinikinė reikšmė nėra žinoma. Pelėms patelėms, kurioms 2 metus buvo duodamos didelės duloksetino dozės (144 mg/kg per parą), padidėjo kepenų ląstelių adenomų ir karcinomų atvejų skaičius, tačiau manoma, kad tai yra antrinė pasekmė dėl kepenų mikrosominių fermentų sužadinimo. Ar šių pelių tyrimų duomenys reikšmingi žmonėms, nežinoma. Žiurkių patelės, kurioms prieš poravimąsi, poravimosi ir ankstyvo nėštumo metu buvo skiriama duloksetino (45 mg/kg/per parą), mažiau suvartodavo maisto, jų svoris buvo mažesnis, pasireiškė rujos ciklo sutrikimai, sumažėjo gimstančių gyvų jauniklių skaičius ir palikuonių išgyvenamumo rodikliai, sulėtėjo palikuonių augimas, esant sisteminės ekspozicijos (AUC) dydžiui, atitinkančiam maksimalią klinikinę ekspoziciją. Embriotoksiškumo tyrimo su triušiais metu, esant mažesnei nei maksimali klinikinė sisteminei ekspozicijai (AUC), buvo nustatytas didesnis širdies ir kraujagyslių bei skeleto apsigimimų dažnis. Kito tyrimo metu, tiriant didesnių kitos duloksetino druskos dozių skyrimą, nebuvo nustatyta jokių apsigimimų. Prenatalinio ir postnatalinio toksiškumo klinikinio tyrimo su žiurkėmis metu duloksetinas palikuoniams sukėlė nepageidaujamų elgesio reiškinių, esant mažesnėms nei maksimali klinikinė sisteminėms ekspozicijoms (AUC). 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Kapsulės turinys Hipromeliozė Hidroksipropilmetilceliuliozės acetato sukcinatas Sacharozė Cukriniai rutuliukai Talkas Titano dioksidas (E171) Trietilo citratas Kapsulės dangalas 30 mg: želatina, natrio laurilsulfatas, titano dioksidas (E171), indigokarminas (E132), valgomasis žaliasis rašalas Valgomasis žaliasis rašalas: sintetinis juodasis geležies oksidas (E172), sintetinis geltonasis geležies oksidas (E172), propilenglikolis, šelakas. Kapsulės dangalo gaubtelio spalva 30 mg: nepermatoma mėlyna Kapsulės dangalo pagrindo spalva 30 mg: nepermatoma balta 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 9

10 6.3 Tinkamumo laikas 2 metai. 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje. 6.5 Pakuotė ir jos turinys Polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE) ir polichlortrifluoretileno (PCTFE) lizdiniai lakštai, padengti aliuminio folija. CYMBALTA 30 mg pakuotėje yra 28 kapsulės. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija Specialių reikalavimų nėra. 7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TURĖTOJAS Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nyderlandai. 8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS 9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 10

11 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS CYMBALTA 60 mg kietos skrandyje neirios kapsulės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS CYMBALTA veiklioji medžiaga yra duloksetinas. Vienoje CYMBALTA kapsulėje yra 60 mg duloksetino (duloksetino hidrochlorido pavidalu). Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. VAISTO FORMA Kietos skrandyje neirios kapsulės. CYMBALTA 60 mg kapsulė turi nepermatomą žalios spalvos pagrindą, ant kurio yra žymė 60 mg, ir nepermatomą mėlyną gaubtelį, ant kurio yra skaitmeninis kodas KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos Didžiosios depresijos epizodų gydymas. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Gerti. Pradinė ir rekomenduojama palaikomoji dozė yra 60 mg per parą, neatsižvelgiant į valgį. Klinikinių tyrimų metu, buvo įvertintas didesnių nei 60 mg per parą iki maksimalios 120 mg per parą dozių saugumas, skiriant jas tolygiai padalinant į dalis. Tačiau nėra jokių klinikinių įrodymų, kad pacientams, kuriems pradinė rekomenduojama dozė buvo neveiksminga, gali būti naudinga didinti dozę. Terapinis poveikis paprastai pastebimas po 2-4 gydymo savaičių. Norint išvengti atkryčio, rekomenduojama tęsti gydymą keletą mėnesių po to kai pasiekiamas stabilus antidepresinis atsakas. Kepenų funkcijos sutrikimas CYMBALTA negalima vartoti pacientams, sergantiems kepenų ligomis, sukeliančiomis kepenų pažeidimą (žr. 4.3 ir 5.2 skyrių). Inkstų nepakankamumas Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas ml/min) dozės reguliuoti nebūtina. Žr. 4.3 skyrių apie sunkų inkstų funkcijos sutrikimą. Senyvi pacientai Senyvo amžiaus žmonių depresija gali turėti skirtingų požymių nei jaunesnių, todėl šiai populiacijos grupei sunku pritaikyti saugumo ir veiksmingumo duomenis, gautus tiriant jaunesnius žmones. Yra tik nedaug klinikinių duomenų apie CYMBALTA skyrimą senyviems, didžiąja depresija sergantiems, pacientams. Todėl gydant senyvus pacientus reikia paisyti atsargumo priemonių. CYMBALTA nerekomenduojamas labai senyvo amžiaus žmonėms (>75 metų), kol nebus gauta daugiau duomenų apie preparato efektyvumą šiai amžiaus grupei (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). 11

12 Vaikai ir paaugliai Duloksetino saugumas ir veiksmingumas šio amžiaus grupėms nebuvo tirtas. Todėl vaikams ir paaugliams CYMBALTA skirti nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Gydymo nutraukimas Jeigu gydymas CYMBALTA nutraukiamas praėjus daugiau nei 1 savaitei nuo gydymo pradžios, paprastai rekomenduojama dozę mažinti palaipsniui per 2 savaites, kad būtų sumažinta galimų nutraukimo simptomų pasireiškimo rizika. Bendrai šiuo laikotarpiu rekomenduojama dvigubai sumažinti dozę arba skirti vaistą kas antrą dieną. Reikia laikytis tikslaus režimo, tačiau būtina atsižvelgti į individualias paciento aplinkybes, tokias kaip gydymo trukmė, dozė gydymo nutraukimo metu ir t.t. 4.3 Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. CYMBALTA negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamo veikimo monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) (žr. 4.5 skyrių). Kepenų liga, sukelianti kepenų pažeidimą (žr. 5.2 skyrių). CYMBALTA negalima vartoti kartu su CYP1A2 inhibitoriais, tokiais kaip fluvoksaminas, ciprofloksacinas arba enoksacinas, kadangi vartojant juos kartu padidėja duloksetino koncentracija kraujo plazmoje (žr. 4.5 skyrių). Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas <30 ml/min). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Manija ir traukuliai CYMBALTA reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje buvo diagnozuota manija arba bipolinis sutrikimas ir (arba) pasireiškė traukuliai. Midriazė (vyzdžio išsiplėtimas) Buvo nustatyta, kad midriazė gali būti susijusi su duloksetino vartojimu, todėl reikia būti atsargiems skiriant duloksetino pacientams, kuriems yra padidėjęs akispūdis arba yra ūminės uždarojo kampo glaukomos atsiradimo pavojus. Kraujo spaudimas Pacientams, sergantiems hipertenzija ir (arba) kita širdies liga, rekomenduojama stebėti kraujo spaudimą. Inkstų funkcijos sutrikimas Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas ir kuriems taikoma hemodializė (kreatinino klirensas <30 ml/min), padidėja duloksetino koncentracija plazmoje. Žr. 4.3 skyrių apie sunkų inkstų funkcijos sutrikimą. Informacija apie pacientus, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas pateikta 4.2 skyriuje. Vartojimas kartu su antidepresantais Skiriant CYMBALTA kartu su antidepresantais reikia paisyti atsargumo priemonių. Ypač nerekomenduojama skirti duloksetino kartu su selektyviaisiais, grįžtamo veikimo MAOI. Jonažolė Nepageidaujamas poveikis gali padažnėti vartojant kartu CYMBALTA ir žolinius preparatus, turinčius sudėtyje jonažolės (Hypericum perforatum). 12

13 Savižudybė Sergant depresija padidėja savižudiškų minčių, pakenkimo sau ir savižudybės rizika. Ši rizika išlieka iki tol, kol pasiekiama ryški ligos remisija. Kadangi per kelias pirmąsias gydymo savaites ar ilgiau pagerėjimo gali nebūti, pacientą reikia atidžiai stebėti, kol pagerėjimas bus pasiektas. Iš bendros klinikinės patirties su visais antidepresantais yra žinoma, kad ankstyvose sveikimo stadijose gali padidėti savižudybės rizika. Buvo pranešimų apie atsiradusias savižudiškas mintis ir elgesį duloksetino vartojimo metu arba netrukus po gydymo nutraukimo. Skiriant gydymą šiuo vaistu reikia atidžiai stebėti didelės rizikos pacientus. Pacientus (taip pat asmenis, prižiūrinčius pacientus) reikia įspėti, kad būtina stebėti, ar neatsirado savižudiškų minčių arba elgesio ar minčių pakenkti sau, atsiradus šiems simptomams nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Nebuvo daroma jokių klinikinių tyrimų su depresija sergančiais vaikais. Dėl nepakankamos klinikinės patirties duloksetino draudžiama skirti vaikams ir paaugliams iki 18 metų didžiosios depresijos epizodo gydymui. Saugumo ir veiksmingumo duomenys, surinkti tiriant didžiosios depresijos epizodu sergančius suaugusiuosius, negali būti taikomi vaikams. Buvo pranešimų apie atsiradusį savižudišką elgesį vartojusiems SSRI/SNRI preparatus. Sacharozė CYMBALTA kietose skrandyje neiriose kapsulėse yra sacharozės. Pacientams, turintiems retą paveldimą fruktozės netoleravimą, neįsisavinantiems gliukozės ir galaktozės arba turintiems sacharazės-izomaltazės nepakankamumą, šio vaisto vartoti negalima. Kraujavimas Yra buvę atvejų, kai vartojantiems selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) pasireiškė odos kraujosruvos ekchimozės ir purpura. Rekomenduojama atsargiai skirti preparato pacientams, kurie vartoja antikoaguliantų ir (arba) medikamentų, veikiančių trombocitų funkciją, ir tiems pacientams, kuriems yra nustatytas polinkis kraujuoti. Hiponatremija Retai buvo pranešama apie hiponatremiją, dažniausiai senyviems pacientams, skiriant CYMBALTA ir kitus tos pačios farmakodinaminės klasės vaistus. Gydymo nutraukimas Kai kuriems pacientams gali pasireikšti CYMBALTA nutraukimo simptomai, ypač jei gydymas buvo nutrauktas staiga (žr. 4.2 ir 4.8 skyrių). Senyvi pacientai Yra tik nedaug klinikinių duomenų apie CYMBALTA skyrimą senyviems didžiąja depresija sergantiems pacientams. Todėl gydant senyvus pacientus reikia paisyti atsargumo priemonių (žr. 4.4 ir 5.2 skyrių). Vaistiniai preparatai, turintys duloksetino Skirtingais prekiniais pavadinimais duloksetinas skiriamas kelioms indikacijoms (didžiosios depresijos epizodų gydymui ir šlapimo nelaikymo dėl įtampos gydymui). Negalima vartoti daugiau kaip vieno šių preparatų vienu metu. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika CNS veikiantys vaistai: duloksetino vartojimo kartu su kitomis CNS veikiančiomis medžiagomis rizika nebuvo sistemiškai įvertinta, išskyrus atvejus, aprašytus šiame skyriuje. Rekomenduojama imtis atsargumo priemonių, kai CYMBALTA yra vartojamas kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistais ar medžiagomis, įskaitant alkoholį ir raminamuosius vaistus (benzodiazepinus, morfinomimetikus, antipsichozinius vaistus, fenobarbitalį, raminamąjį poveikį turinčius antihistamininius vaistus). Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI): kadangi yra serotonino sindromo pasireiškimo rizika, CYMBALTA negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamo veikimo monoamino oksidazės 13

14 inhibitoriais (MAOI) arba nepraėjus mažiausiai 14 dienų po gydymo MAOI nutraukimo. Remiantis duloksetino pusinės eliminacijos laiku, turi praeiti mažiausiai 5 dienos nuo gydymo CYMBALTA nutraukimo iki gydymo MAOI pradžios (žr. 4.3 skyrių). Selektyviųjų grįžtamojo veikimo MAOI, tokių kaip moklobemidas, vartojimo atveju serotonino sindromo rizika yra mažesnė. Tačiau CYMBALTA vartoti kartu su selektyviaisiais grįžtamojo veikimo MAOI nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Serotonino sindromas: buvo pranešta apie retus serotonino sindromo atvejus pacientams, kurie vartojo SSRI (paroksetino, fluoksetino) kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais. Patartina atsargiai vartoti CYMBALTA kartu su serotoninerginiais antidepresantais (tokiais kaip SSRI), tricikliais antidepresantais (tokiais kaip klomipraminas ar amitriptilinas), jonažolės (Hypericum perforatum) preparatais, venlafaksinu arba triptanais, tramadoliu, petidinu ir triptofanu. Duloksetino įtaka kitiems vaistams CYP1A2 metabolizuojami vaistai: klinikinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad teofilino CYP1A2 substrato farmakokinetikos kartu skiriamas duloksetinas (60 mg du kartus per parą) smarkiai nepaveikė. Šis klinikinis tyrimas buvo atliktas su vyrais ir negalima atmesti galimybės, kad moterims, turinčioms mažesnį CYP1A2 aktyvumą ir didesnę duloksetino koncentraciją kraujo plazmoje, gali pasireikšti duloksetino sąveika su CYP1A2 substratais. CYP2D6 metabolizuojami preparatai: duloksetinas (40 mg du kartus per parą), skiriamas kartu su tolterodinu (2 mg du kartus per parą), padidina 71 % pastarojo pusiausvyrinės koncentracijos AUC, tačiau neveikia jo veiklaus 5-hidroksilinto metabolito farmakokinetikos, todėl dozės koreguoti nerekomenduojama. Patartina atsargiai skirti duloksetino kartu su medikamentais, kuriuos daugiausia metabolizuoja CYP2D6, jeigu jiems būdingas siauras terapinis indeksas. Geriamieji kontraceptikai ir kiti steroidiniai preparatai: tyrimų in vitro rezultatai rodo, kad duloksetinas neskatina katalizinio CYP3A aktyvumo. Specifinių vaistų sąveikos tyrimų in vivo nebuvo atlikta. Kitų vaistų įtaka duloksetinui Antacidiniai vaistai ir H2 blokatoriai: CYMBALTA skyrimas kartu su antacidiniais preparatais, kurių sudėtyje yra aliuminio ir magnio, bei su famotidinu neturėjo žymaus poveikio išgerto 40 mg duloksetino rezorbcijos greičiui ir apimčiai. CYP1A2 inhibitoriai: kadangi CYP1A2 dalyvauja duloksetino metabolizme, tikėtina, jog vartojant duloksetino kartu su stipriai veikiančiais CYP1A2 inhibitoriais padidės duloksetino koncentracija. Fluvoksaminas (100 mg vieną kartą per parą), stiprus CYP1A2 inhibitorius, sumažino menamą plazmos duloksetino klirensą maždaug 77 % ir 6 kartus padidino AUC 0-t. Todėl CYMBALTA negalima vartoti kartu su stipriais CYP1A2 inhibitoriais, tokiais kaip fluvoksaminas (žr. 4.3 skyrių). CYP1A2 induktoriai: populiacijos farmakokinetikos tyrimai parodė, kad rūkalių duloksetino koncentracija kraujo plazmoje yra beveik 50% mažesnė nei nerūkančių asmenų. 4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Duomenų apie duloksetino vartojimą nėštumo metų nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai esant mažesnei sisteminei duloksetino ekspozicijai (AUC) nei maksimali klinikinė (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. Prieš gimdymą moteriai vartojus duloksetino naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo simptomų. Nėštumo metu CYMBALTA vartoti draudžiama, nebent jei galima nauda pateisina galimą riziką vaisiui. Moterims reikia patarti, kad jos pasakytų savo gydytojui, jei pastojo ar ketina pastoti gydymo duloksetinu metu. Žindymo laikotarpis 14

15 Duloksetinas ir (arba) jo metabolitai išsiskiria su žindančių žiurkių pienu. Perinatalinio ir postnatalinio toksiškumo klinikinių tyrimų su žiurkėmis metu palikuoniams buvo nepageidaujamų elgesio reiškinių (žr. 5.3 skyrių). Nebuvo tirta, ar duloksetinas ir (arba) jo metabolitai išsiskiria su moters pienu. Žindymo laikotarpiu CYMBALTA vartoti nerekomenduojama. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Nors kontroliuojamųjų tyrimų metu nebuvo nustatyta, kad duloksetinas trikdytų psichomotorinę veiklą, kognityvinę funkciją arba atmintį, preparatas gali turėti sedacinį poveikį. Todėl pacientus reikia įspėti, kad preparatas gali trikdyti gebėjimą vairuoti ar valdyti pavojingus mechanizmus. 4.8 Nepageidaujamas poveikis Toliau pateikiamose lentelėse (1 ir 2 lentelė) išvardintas nepageidaujamas poveikis, kuris nustatytas stebint nepageidaujamus reiškinius ir atliekant laboratorinius tyrimus placebo kontroliuojamų klinikinių tyrimų su depresija sergančiais pacientais metu, 1139 pacientai buvo gydyti duloksetinu ir 777 pacientai vartojo placebą. Nepageidaujamos reakcijos, pateiktos šiose lentelėse, pasireiškė žymiai dažniau tiems pacientams, kurie vartojo duloksetino, o ne placebo, jų dažnumas buvo 2 % arba jie buvo kliniškai reikšmingi. CYMBALTA vartojusiems pacientams dažniausiai pasireiškė šios nepageidaujamos reakcijos: pykinimas, burnos džiūvimas ir vidurių užkietėjimas. Tačiau dauguma šių dažnų nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo, jos paprastai pasireikšdavo gydymo pradžioje ir dauguma praeidavo net toliau tęsiant gydymą. 1 lentelė Labai dažnos nepageidaujamos reakcijos ( 10 %) Organų Sistema Nepageidaujamas reiškinys Virškinimo trakto sutrikimai Pykinimas Burnos džiūvimas Vidurių užkietėjimas 2 lentelė Dažnos nepageidaujamos reakcijos ( 1 %, <10 %) Organų Sistema Nepageidaujamas reiškinys CYMBALTA N=1139 (%) 19,9 14,6 11,4 CYMBALTA N=1139 (%) 5,9 Placebas N=777 (%) 6,9 6,3 4,0 Placebas N=777 (%) 1,9 Metabolizmo ir mitybos sutrikimai Apetito sumažėjimas Svorio sumažėjimas 2,4 0,5 Psichikos sutrikimai Nemiga 9,9 6,0 Libido sumažėjimas 2,5 0,5 Orgazmo nebuvimas 2,2 0,0 Nervų sistemos sutrikimai Galvos svaigimas 8,9 4,8 Mieguistumas 7,1 2,7 Drebulys 2,7 0,8 Akies sutrikimai Neryškus matymas 3,6 1,3 Kraujagyslių sutrikimai Karščio mušimas 2,1 0,8 Virškinimo trakto sutrikimai Viduriavimas 7,7 5,5 Vėmimas 4,6 2,6 Odos ir poodinio audinio Padidėjęs prakaitavimas 6,1 1,5 sutrikimai Reprodukcinės sistemos ir krūtų Erekcijos disfunkcija* 4.2 sutrikimai Vėlyva ejakuliacija* Ejakuliacijos sutrikimas* Bendri sutrikimai ir vartojimo Silpnumas 8,3 3,7 15

16 vietos pažeidimai *Atsižvelgta į lytį. Pacientams, vartojantiems mg per parą, visų nepageidaujamų seksualinių reiškinių dažnis duloksetinu gydytiems vyrams buvo 17,7% (lyginant su 4,0% placebo gavusiems vyrams), o duloksetinu gydytoms moterims 2,9% (lyginant su 0,4% placebo gavusioms moterims). Buvo pranešimų apie baigus vartoti CYMBALTA atsiradusius nutraukimo simptomus. Dažnai, ypač staiga nutraukus duloksetino vartojimą, pasitaikė galvos svaigimas, pykinimas, nemiga, galvos skausmas ir nerimas (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių). Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad gydymas duloksetinu buvo susijęs su ženkliu, bet kliniškai nesusijusiu ALT, AST ir kreatininfosfokinazės (KFK) kiekio padidėjimu; laikinas, patologinis šių fermentų pokytis buvo retai nustatomos duloksetinu gydomiems pacientams lyginant su vartojančiais placebą. Žinoma, kad duloksetinas veikia šlaplės tonusą. Placebo kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu buvo retai pranešama (<1%), kad vyrams buvo sunku pradėti šlapintis. Jei gydymo duloksetinu metu atsiranda sunkumas pradėti šlapintis, reikia turėti omenyje, kad tai gali būti susiję su vaistu duloksetinu gydytiems ir 777 vartojusiems placebo pacientams 8 savaičių trukmės klinikinių tyrimų metu buvo atliktos elektrokardiogramos. Duloksetinu gydomų pacientų QT intervalas, apskaičiuotas atsižvelgiant į širdies ritmą, nesiskyrė nuo placebą vartojusių pacientų šio intervalo. Buvo pranešimų apie atsiradusias savižudiškas mintis ir elgesį duloksetino vartojimo metu arba netrukus po gydymo nutraukimo (žr. 4.4 skyrių). 4.9 Perdozavimas Nėra pakankamai klinikinių duomenų apie duloksetino perdozavimo pasekmes žmogui. Atliekant klinikinius tyrimus prieš vaisto registraciją nebuvo pranešimų apie mirtinus duloksetino perdozavimo atvejus. Buvo pranešta apie atvejus, kai buvo staiga išgerta iki 1400 mg duloksetino (vieno arba kartu su kitais medikamentais). Nėra žinoma jokio specifinio duloksetino priešnuodžio. Reikia užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą. Rekomenduojama pastoviai tikrinti širdies veiklą ir gyvybines funkcijas kartu taikant atitinkamą simptominį ir palaikomąjį gydymą. Skrandžio plovimas gali būti naudingas, jeigu jis atliekamas netrukus po vaisto išgėrimo arba tuo atveju, jeigu pacientui pasireiškia simptomai. Gali padėti aktyvinta anglis, nes ji sumažina absorbciją. Duloksetino pasiskirstymo tūris yra didelis, todėl mažai tikėtina, kad būtų naudinga forsuota diurezė, hemoperfuzija ir pakeičiamoji perfuzija. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė vaistinis preparatas depresijos gydymui, ATC kodas paraiška nagrinėjama. Duloksetinas yra jungtinis serotonino (5-HT) ir norepinefrino (NE) reabsorbcijos inhibitorius. Jis silpnai slopina dopamino reabsorbciją ir neturi stipraus afiniteto histaminerginiams, dopaminerginiams, cholinerginiams ir adrenerginiams receptoriams. Duloksetinas priklausomai nuo dozės padidina ekstraląstelinio serotonino ir noradrenalino kiekį įvairiose gyvūnų smegenų srityse. CYMBALTA buvo tirtas klinikinės programos metu, apimančios 2951 pacientą (1259 pacientų metų ekspozicija), atitinkantį didžiosios depresijos pagal DSM-IV kriterijus. Rekomenduojamos duloksetino 60 mg vieną kartą per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas dviejų iš dviejų atsitiktinių imčių, 16

17 dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais. Bendrai duloksetino mg per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas keturių iš šešių atsitiktinių imčių, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais. Galutiniai 17 dalių Hamiltono depresijos vertinimo skalės (HAM-D) rezultatai (įskaitant tiek emocinius, tiek somatinius depresijos simptomus) parodė, kad CYMBALTA yra statistiškai pranašesnis už placebą. Terapinio atsako ir remisijų dažnis CYMBALTA grupėje taip pat buvo statistiškai žymiai aukštesnis nei placebo. Tik nedidelė dalyvavusių pagrindiniame klinikiniame tyrime pacientų dalis sirgo sunkia depresija (bazinis HAM-D>25). Atkryčio prevencijos klinikinių tyrimų metu pacientai, kuriems 12 savaičių ūmus gydymas CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą buvo veiksmingas, toliau buvo gydomi 6 mėnesius atsitiktinių imčių būdu skiriant arba CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą arba placebo. CYMBALTA 60 mg vieną kartą per parą buvo statistiškai žymiai pranašesnis už placebą (p=0.004) pirminių depresijos atkryčio vertinimų metu, vertinant laiką iki atkryčio. Atkryčio dažnis per 6 dvigubai aklo stebėjimo mėnesius buvo 17% ir 29% atitinkamai duloksetino ir placebo grupėje. 5.2 Farmakokinetinės savybės Duloksetinas vartojamas kaip atskiras enantiomeras. Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas oksiduojančių fermentų (CYP1A2 ir polimorfinio CYP2D6), vėliau konjuguojamas. Duloksetino farmakokinetikai būdingas labai didelis kintamumas tarp tiriamųjų (bendrai 50-60%), iš dalies dėl lyties, amžiaus, rūkymo ir CYP2D6 aktyvumo būklės. Išgertas duloksetinas yra gerai rezorbuojamas, preparato išgėrus C max susidaro po 6 valandų. Absoliutus geriamojo duloksetino biologinis pasisavinimas svyruoja nuo 32 % iki 80 % (vidurkis 50 %). Dėl maisto vartojimo pailgėja (nuo 6 iki 10 valandų) laikas, per kurį susidaro didžiausia koncentracija ir nedaug sumažėja rezorbcijos apimtis (maždaug 11 %). Šie pokyčiai neturi jokios klinikinės reikšmės. Maždaug 96 % duloksetino susijungia su žmogaus plazmos baltymais. Duloksetinas jungiasi tiek su albuminu, tiek su rūgščiuoju α-1 glikoproteinu. Inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas neįtakoja jungimosi su baltymais. Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas, o metabolitai pašalinami daugiausia su šlapimu. Abu citochromai P450-2D6 ir 1A2 katalizuoja dviejų pagrindinių metabolitų 4-hidroksiduloksetino gliukuronido konjugato ir 5-hidroksi,6-metoksiduloksetino sulfato konjugato susidarymą. Remiantis in vitro tyrimais, cirkuliuojantys duloksetino metabolitai yra farmakologiškai neveiklūs. Duloksetino farmakokinetika pacientams, kurių CYP2D6 aktyvumas sumažėjęs, nebuvo specialiai tirta. Ribotas duomenų kiekis leidžia manyti, kad šių pacientų kraujo plazmoje susidaro didesnė duloksetino koncentracija. Išgerto duloksetino pusinės eliminacijos laikas svyruoja nuo 8 iki 17 valandų (vidurkis 12 valandų). Suleidus į veną, duloksetino plazmos klirensas svyruoja nuo 22 l/val. iki 46 l/val. (vidurkis 36 l/val.). Išgėrus vaisto, duloksetino plazmos klirensas yra l/val. (vidurkis 101 l/val.). Specialios pacientų grupės Lytis: tarp vyrų ir moterų buvo nustatyta farmakokinetikos skirtumų (moterų plazmos klirensas vidutiniškai 50 % mažesnis). Remiantis tuo, kad klirenso rezultatų intervalai persidengia, dėl šių lyties nulemtų farmakokinetikos skirtumų nėra pagrindo rekomenduoti moterims mažinti dozę. Amžius: buvo nustatyta skirtumų tarp jaunesnių ir vyresnio amžiaus ( 65 metų) moterų duloksetino farmakokinetikos (vyresniųjų moterų AUC yra maždaug 25 % didesnis, o pusinės eliminacijos laikas maždaug 25 % ilgesnis), tačiau šie pokyčiai nėra tokie dideli, kad reikėtų koreguoti dozę. Bendrai, gydant senyvus pacientus, rekomenduojama paisyti atsargumo priemonių (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių). Inkstų funkcijos sutrikimas: pacientų, kurie serga paskutinės stadijos inkstų liga (PSIL) ir yra dializuojami, duloksetino C max ir AUC buvo 2 kartus didesni lyginant su sveikų asmenų atitinkamais 17

18 duomenimis. Duloksetino farmakokinetikos duomenų pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinis inkstų sutrikimas, yra nepakankamai. Kepenų funkcijos sutrikimas: dėl vidutinio sunkumo kepenų ligos (B klasė pagal Child-Pugh) pakito duloksetino farmakokinetika. Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo kepenų liga, tariamasis duloksetino plazmos klirensas buvo 79 % mažesnis, tariamasis galutinis pusinės eliminacijos laikas 2,3 karto ilgesnis, o AUC 3,7 karto didesnis negu sveikų asmenų. Duloksetino ir jo metabolitų farmakokinetika lengvu arba vidutiniu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nebuvo tirta. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Atlikus įprastinius tyrimus genotoksinio poveikio nenustatyta, preparatas nebuvo kancerogeniškas žiurkėms. Žiurkių kancerogeniškumo tyrimo metu buvo aptikta daugiabranduolių kepenų ląstelių, kitų histopatologinių pokyčių nenustatyta. Šio reiškinio atsiradimo mechanizmas ir klinikinė reikšmė nėra žinoma. Pelėms patelėms, kurioms 2 metus buvo duodamos didelės duloksetino dozės (144 mg/kg per parą), padidėjo kepenų ląstelių adenomų ir karcinomų atvejų skaičius, tačiau manoma, kad tai yra antrinė pasekmė dėl kepenų mikrosominių fermentų sužadinimo. Ar šių pelių tyrimų duomenys reikšmingi žmonėms, nežinoma. Žiurkių patelės, kurioms prieš poravimąsi, poravimosi ir ankstyvo nėštumo metu buvo skiriama duloksetino (45 mg/kg/per parą), mažiau suvartodavo maisto, jų svoris buvo mažesnis, pasireiškė rujos ciklo sutrikimai, sumažėjo gimstančių gyvų jauniklių skaičius ir palikuonių išgyvenamumo rodikliai, sulėtėjo palikuonių augimas, esant sisteminės ekspozicijos (AUC) dydžiui, atitinkančiam maksimalią klinikinę ekspoziciją. Embriotoksiškumo tyrimo su triušiais metu, esant mažesnei nei maksimali klinikinė sisteminei ekspozicijai (AUC), buvo nustatytas didesnis širdies ir kraujagyslių bei skeleto apsigimimų dažnis. Kito tyrimo metu, tiriant didesnių kitos duloksetino druskos dozių skyrimą, nebuvo nustatyta jokių apsigimimų. Prenatalinio ir postnatalinio toksiškumo klinikinio tyrimo su žiurkėmis metu duloksetinas palikuoniams sukėlė nepageidaujamų elgesio reiškinių, esant mažesnėms nei maksimali klinikinė sisteminėms ekspozicijoms (AUC). 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Kapsulės turinys Hipromeliozė Hidroksipropilmetilceliuliozės acetato sukcinatas Sacharozė Cukriniai rutuliukai Talkas Titano dioksidas (E171) Trietilo citratas Kapsulės dangalas 60 mg: želatina, natrio laurilsulfatas, titano dioksidas (E171), indigokarminas (E132), geltonasis geležies oksidas (E172), valgomasis baltasis rašalas Valgomasis baltasis rašalas: titano dioksidas (E171), propilenglikolis, šelakas, povidonas. Kapsulės dangalo gaubtelio spalva 60 mg: nepermatoma mėlyna Kapsulės dangalo pagrindo spalva 60 mg: nepermatoma žalia 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 18

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje

Læs mere

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių,

Læs mere

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilniaus universitetas Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilnius 2013 UDK 616-056.7(075.8) So-84 Recenzavo: doc. dr. Loreta Bagdonaitė, Vilniaus

Læs mere

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra:

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Laukas tipas* M/O** poz*** Aprašymas 2 M 3 M/R/A Sąskaitos ataskaita nustatytam laikotarpiui. 4

Læs mere

Excellence in Electric Drives and Power Generation

Excellence in Electric Drives and Power Generation Excellence in Electric Drives and Power Generation BEVI Pasaulyje BEVI ateities firma! Elektros mašinos visada buvo BEVI darbo šerdis. Taip ir lieka toliau! Mes dirbame pagal Kokybės Valdymo ir Aplinkos

Læs mere

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Læs mere

5. Kristelig menighedsbørnehave

5. Kristelig menighedsbørnehave STAŽUOTĖS DANIJOJE ATASKAITA Stažuotė vyko Danijoje 2009 m. rugsėjo 19-25 d. ir spalio 3-9 d. Stažuotės dalyvių tikslinės grupės: Eil. Nr. Tikslinė grupė Daly -vių sk. 10 1. ikimokyklinio, priešmokyklinio

Læs mere

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms Jeigu iškyla klausimas dėl centralizuoto

Læs mere

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M.

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. Leidyba finansuojama iš 2007 2013 m. ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų TEISMŲ PRAKTIKOS

Læs mere

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9 Users manual Wood s dehumidifier MRD9 Technical drawings 1. Power switch 2. Right housing 3. Front housing 4. Handle 5. Air inlet /left housing 6. Drain hole 7. Water tank The water bucket Filter cleaning

Læs mere

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Hans Christian Andersen Pasakos COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Dailininkė Kaarina Kaila Hans Christian Andersen Pasakos UDK 821.113.4-93 An-19 Versta iš: H. C. Andersen

Læs mere

Kam rūpi šildymas?

Kam rūpi šildymas? Kam rūpi šildymas? KONCEPCIJA Purmo România Rettig SRL 400632 Cluj Napoca Str. Fabricii nr. 93 Комерційний офіс Rettig Heating 02-781 Варшава, вул. Ртм. Пілецкєго, 91 Purmo Magyarország Rettig Heating

Læs mere

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai Nr. 616 / 2017 05 24 2017 06 23 KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ Rūmų žinios Tel.: informacija (8 37) 22 92 12, renginiai (8 37) 20 34 83, profesinis rengimas (8 37) 20 66 79, sertifikatai (8 37) 22 96

Læs mere

En landmand så en mulighed

En landmand så en mulighed Såning 2017 En landmand så en mulighed Det første produkt blev skabt på Stark familiens gård tilbage i 1960 erne. Det lille 30hektar landbrug havde brug for et bedre redskab, så Rune Stark tog sagen i

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CYMBALTA, enterokapsler, hårde 30 mg. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Det aktive stof i CYMBALTA er duloxetin. Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III)

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/0443(COD) 8.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) Udkast til betænkning Julie Girling (PE551.932v01) Nedbringelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CYMBALTA, enterokapsler, hårde 30 mg. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Det aktive stof i CYMBALTA er duloxetin. Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin

Læs mere

Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2

Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2 WWW.RESME.EU Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi OPETUSOHJELMA 2014, 10op / 15 op / Lähipäivät ja oppimistehtävät WWW.RESME.EU 16.01.2014 lk

Læs mere

Danmark Indlægsseddel: Information til brugeren. Cymbalta 60 mg hårde enterokapsler. Duloxetin (som hydrochlorid)

Danmark Indlægsseddel: Information til brugeren. Cymbalta 60 mg hårde enterokapsler. Duloxetin (som hydrochlorid) Danmark Indlægsseddel: Information til brugeren Cymbalta 30 mg hårde enterokapsler Cymbalta 60 mg hårde enterokapsler Duloxetin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at

Læs mere

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis Vilniaus kultûros savaitraðtis 7 meno dienos www.7md.lt 7md 2013 m. geguþës 17 d., penktadienis Nr. 20 (1034) Kaina 2,50 Lt D a i l ë M u z i k a T e a t r a s K i n a s F o t o g r a f i j a 2Artëja baleto

Læs mere

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE 1 Medlemslande Indehaver af markedsføringstilladelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cipralex, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Cipralex, filmovertrukne tabletter 18. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Cipralex, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 21290 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cipralex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Cipralex 5 mg: Hver tablet indeholder 5

Læs mere

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska ADG 301 ET Eesti keeles Kasutusjuhend NÕUDEPESUMASIN - Sisukord Kasutusjuhend, 1 Olulised ohutusnõuded, 2-3 Tehniline tugi, 12 Tootekirjeldus, 13 Paigaldamine, 15-16 Seadme kirjeldus, 17 Rafineeritud sool

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMSELEX 7,5 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid) Hjælpestoffer er anført

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DK 6710 X DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet ET Paigaldus- ja kasutusjuhend LT montavimo ir naudojimosi

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg & 40 mg enterokapsler, hårde omeprazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg & 40 mg enterokapsler, hårde omeprazol Indlægsseddel: Information til brugeren Omeprazol Actavis 10 mg, 20 mg & 40 mg enterokapsler, hårde omeprazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 5 mg fondaparinuxnatrium

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårde enterokapsler. Mat grøn kapselbund med påskriften "60 mg" og mat blå kapseltop med påskriften "9542".

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårde enterokapsler. Mat grøn kapselbund med påskriften 60 mg og mat blå kapseltop med påskriften 9542. 1. LÆGEMIDLETS NAVN DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg hårde enterokapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 60 mg duloxetin (som hydrochlorid). Hjælpestof: Saccharose

Læs mere

Ifö Solid. SKH 90x90 80x80 70x90 90x70. SE Duschkabin DK Brusekabine NO Duschkabinett. GB Shower Cubicle. RU душевая кабина 2100-2150 125-11

Ifö Solid. SKH 90x90 80x80 70x90 90x70. SE Duschkabin DK Brusekabine NO Duschkabinett. GB Shower Cubicle. RU душевая кабина 2100-2150 125-11 Ifö Solid 5- SKH 0x0 80x80 70x0 0x70 SE Duschkabin DK rusekabine NO Duschkabinett G Shower ubicle EE Dui ikabin LT Dušas kabīne RU душевая кабина LV Dušo kabina 00-50 6756 SKH 70x0 440 0x70 440 80x80 500

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Orap, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Orap, tabletter 21. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Orap, tabletter 0. D.SP.NR. 2938 1. LÆGEMIDLETS NAVN Orap 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pimozid 1 mg og 4 mg Hjælpestof: Orap 1 mg indeholder sunset yellow

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Tabletterne er runde, let bikonvekse, svagt gule med mulighed for individuelle gule prikker.

Tabletterne er runde, let bikonvekse, svagt gule med mulighed for individuelle gule prikker. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zalasta 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 40,4 mg lactose. Alle hjælpestoffer er

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO GYNÆKOLOGI ASCO 2011 CHICAGO DISPOSITION PARP M TOR ANTIANGIOGENESE (ICON & OCEAN) PARP INHIBITOR GENERELT PARP har stor betydning i behandlingen af c. ovarii. God effekt ved både BRCA pos og BRCA neg.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM APP http://da.yourpdfguides.com/dref/2439692

Din brugermanual TOMTOM APP http://da.yourpdfguides.com/dref/2439692 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning forøg forøg -Træthed i fodbold -Gentaget sprint (høj intens arbejdsevne) -Betydning af aerob form & aerob træning Slide 1 Ph.d stud. Peter M. Christensen Institut for Idræt & Ernæring Københavns Universitet

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04 Ifö Cera -0 800 80 8 8 870 87 89 89 987 SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 7-8 Operating

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s Anfoies ved seneie henvendelse /Journalnummer Instaliaiionsnummer Modtaget pa vandforsyningen den 1 forbindelse med byggearbejdet pa ejendommen p/ejnavn (stedbetegnelse) Nr. Elage jside By/kvarter Mafrikeinr.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ARICLAIM, enterokapsler, hårde 40 mg. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Det aktive stof i ARICLAIM er duloxetin. Hver kapsel indeholder 40 mg duloxetin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xeristar 30 mg hårde enterokapsler. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid). Hjælpestof, som behandleren

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sycrest 5 mg resoribletter, sublinguale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver sublingual resoriblet indeholder 5 mg asenapin (som maleat). Alle hjælpestoffer

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Duloxetin Lilly 30 mg hårde enterokapsler. Duloxetin Lilly 60 mg hårde enterokapsler. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Duloxetin Lilly 30 mg Hver kapsel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Platin komplekser i kampen mod kræft. Koordinationskemi i aktion. cis-ptcl 2 (NH 3 ) 2. Essentiel, nyttig eller toxisk. Hvad der faktisk skete

Platin komplekser i kampen mod kræft. Koordinationskemi i aktion. cis-ptcl 2 (NH 3 ) 2. Essentiel, nyttig eller toxisk. Hvad der faktisk skete Platin komplekser i kampen mod kræft et eksempel på Koordinationskemi i aktion Pt DNA DK 1 Har som den eneste vundet Tour de France syv gange (fra 1999 til 2005) Lance Armstrong blev vist født på en cykel

Læs mere

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil

DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren. CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil DANMARK Indlægsseddel: Information til brugeren CIALIS 10 mg filmovertrukne tabletter tadalafil Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

PL +PUVTWMELC OQPVC W CZ

PL +PUVTWMELC OQPVC W CZ T2QuickNet GB Installation manual D Montageanleitung FR Manuel d installation NL Installatie instructie NO Monteringsanvisning SE Förläggningsinstruktion DK Montagevejledning FI Asennusohje I Manuale d

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tizanidin Orifarm, tabletter 0. D.SP.NR. 22818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tizanidin Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tizanidin 2 mg og 4 mg som tizanidinhydrochlorid.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Sporgrundstof definition:

Sporgrundstof definition: Forelæsning Sporgrundstoffer: fordeling, substitution og klassifikation Forelæsning: Hvad er et sporgrundstof? Grundstoffers elektronkonfiguration og radius Det Periodiske System Goldschmidts regler for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN VIAGRA 25 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 25 mg sildenafil som citrat. 3. LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukne

Læs mere

Besøg fra Sydafrika. Millioner til lagerarbejdere. Efterbetaling. 400.000 kr. Kursus og råhygge i Esbjerg. 3F Slagelse styrker det opsøgende arbejde

Besøg fra Sydafrika. Millioner til lagerarbejdere. Efterbetaling. 400.000 kr. Kursus og råhygge i Esbjerg. 3F Slagelse styrker det opsøgende arbejde Nr. 3 oktober 2007 Vi vandt en faglig sag over Schultz-Hørkram i Sorø. side 3 Millioner til lagerarbejdere Efterbetaling på 400.000 kr. Vi vandt også over CH Interfrugt. side 4 Besøg fra Sydafrika Unge,

Læs mere

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga Q stamme: min nabo sanileq ra = sanilera. Jeg ser min nabo = Sanilera takuara. MINE: Mine storebrødre ani

Læs mere

Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse. Baxter Healthcare GmbH. Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung

Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse. Baxter Healthcare GmbH. Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet indeholder 51,43 mg lactose (se pkt. 4.4).

Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet indeholder 51,43 mg lactose (se pkt. 4.4). 1. LÆGEMIDLETS NAVN ELIQUIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg apixaban. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken tablet

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. PEAK 380 Design: AART designers

FOCUS-LIGHTING. PEAK 380 Design: AART designers PEAK 380 PEAK er et nyt lygtehoved til montering på lodret mast eller vandret arm. Lygtehovedet fås i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster. Armaturet er udført

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN YENTREVE 40 mg hårde enterokapsler. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 40 mg duloxetin (som hydrochlorid). Hjælpestof som behandleren

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresume og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresume og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresume og indlægsseddel Bemærk: Dette produktresume og denne indlægsseddel er resultatet af en referral-procedure. Denne produktinformation kan om nødvendig

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

GF Piping Systems. Reservedele. Reservedele til ventiler og VA-Flowmeter

GF Piping Systems. Reservedele. Reservedele til ventiler og VA-Flowmeter GF Piping Systems Reserveele Reserveele til ventiler og VA-Flowmeter Reserveele Sie Reserveele kuglehaner 1083 Reserveele membranventiler 1111 Reserveele butterflyventiler 1130 Reserveele til fristrømsventiler

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Duloxetine Mylan 30 mg hårde enterokapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid). Hjælpestof,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ADENURIC 80 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 80 mg febuxostat. Hjælpestoffer: Hver tablet indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN OLANZAPIN MYLAN 2,5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof:

Læs mere

KUN TIL ORIENTERING. Vital. Patientnummer BEHANDLINGS- OG UNDERSØGELSESSKEMA. Rigshospitalet Hæmatologisk Enhed 3 NAVN: CPR:

KUN TIL ORIENTERING. Vital. Patientnummer BEHANDLINGS- OG UNDERSØGELSESSKEMA. Rigshospitalet Hæmatologisk Enhed 3 NAVN: CPR: BEHANDLINGS- G Screening Cy 1 Dag -1-2 Cyklus 1 Cyklus 2 Dag 1 Dag 8 Dag 15 Dag 22 Dag 1 Dag 8 Dag 15 Dag 22 NED001/placebo 26mg/kg i.v 1 Bortezomib/Velcade s.c. Sendoxan 500 mg p.o. Dexametason 20mg p.o.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEERNE FREMLAGT AF EMEA

BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEERNE FREMLAGT AF EMEA BILAG I FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMEERNE FREMLAGT AF EMEA FAGLIG KONKLUSIONER SAMLET RESUMÉ AF DEN VIDENSKABELIGE VURDERING AF FLOXYFRAL OG BESLÆGTEDE BETEGNELSER

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Pakningsstørrelse. Zeldox, kapsler, hårde

Pakningsstørrelse. Zeldox, kapsler, hårde Produktinformation for Zeldox (Ziprasidon) 20, 40, 60 og 80 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 49 89 64 Kapsler 20 mg 00 42 59 Kapsler 40 mg 49 89 80 Kapsler 40 mg 49 90 04 Kapsler

Læs mere

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zalasta 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 40,4 mg lactose.

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver overtrukken tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof, som behandleren

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

LÆGEMIDLER INDEHOLDENDE FLUOXETIN MED MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I DEN EUROPÆISKE UNION. Særnavn Styrke Indgivelsesvej + Lægemiddelform

LÆGEMIDLER INDEHOLDENDE FLUOXETIN MED MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I DEN EUROPÆISKE UNION. Særnavn Styrke Indgivelsesvej + Lægemiddelform BILAG I LISTE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE, LÆGEMIDLETS EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSSTATERNE 1 LÆGEMIDLER INDEHOLDENDE

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Olanzapin Cipla 2,5 mg overtrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver overtrukken tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. Hjælpestof, som behandleren

Læs mere

Almen medicin forår 2017 Medicinsanering. Mand 77 år

Almen medicin forår 2017 Medicinsanering. Mand 77 år Almen medicin forår 2017 Medicinsanering Mand 77 år Medicin Alfuzosin,10 mg, 1 tablet daglig Avodart, 0,5 mg, 1 kapsel daglig Corodil Comb, 20+12,5 mg, 1 tablet morgen Gabapentin, 300 mg, 1 kapsel 4 gange

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Emselex 7,5 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 7,5 mg darifenacin (som hydrobromid) Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Selektiv ionbytning af phosphat

Selektiv ionbytning af phosphat Selektiv ionbytning af phosphat Ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S 1 Almindelig ionbytning: Her fjernes alle ioner i vandet 2 Ionbytningsprincip 3 Hvad er selektiv ionbytning? Ved selektiv ionbytning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere