Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000"

Transkript

1 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere FC Udgave 07/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter Vigtige henvisninger Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Opbygning Feltbusinterfaces Typebetegnelse PROFIBUS-interfaces Feltfordelere Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installation Installationsforskrifter Tilspændingsmomenter Feltbusinterfaces MF../MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ Bustilslutning med optional tilslutningsteknik Tilslutning induktiv aftaster NV Tilslutning inkrementalgiver ES Tilslutning med konfektionerede kabler Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Idrifttagningsforløb Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-masteren PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Procesdata- og sensor-/aktuator-bearbejdning Ind-/udgangsbytens opbygning DP-konfigurationer LED-indikationens betydning MFP-systemfejl/MOVIMOT -fejl Diagnose Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Default-program Konfiguration Styring via PROFIBUS-DP Parametrering via PROFIBUS-DP Parametrering via PROFIBUS-DPV LED-indikationens betydning Fejltilstande Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Betjeningsenheder Betjeningsenhed MFG11A Betjeningsenhed DBG60B Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 3

4 Indholdsfortegnelse 12 MOVILINK -enhedsprofil Kodning af procesdataene Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Parameter MQ..-parameterliste Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Fejlliste for feltbusinterfaces MOVIMOT -diagnose Status-LED Fejlliste Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP Tekniske data for PROFIBUS-grænseflade MFP Tekniske data for feltfordelere Ændringsindeks Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

5 Gyldige komponenter 1 Håndbog 1 Gyldige komponenter Denne håndbog gælder for følgende produkter: Tilslutningsmodul..Z.1. med feltbusgrænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z21D MFP 22D / Z21D MFP 32D / Z21D PROFIBUS med integreret MQP 21D / Z21D MQP 22D / Z21D MQP 32D / Z21D ministyring Feltfordeler..Z.3. med feltbusgrænseflade ingen I/O 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z23D MFP 22D / Z23D MFP 32D / Z23D PROFIBUS med integreret MQP 21D / Z23D MQP 22D / Z23D MQP 32D / Z23D ministyring Feltfordeler..Z.6. med feltbusgrænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP 21D / Z26F / AF. MFP 22D / Z26F / AF. MFP 32D / Z26F / AF. PROFIBUS med integreret MQP 21D / Z26F / AF. MQP 22D / Z26F / AF. MQP 32D / Z26F / AF. ministyring Feltfordeler..Z.7. med feltbusgrænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z27F. MFP22D/MM../Z27F. MFP32D/MM../Z27F. PROFIBUS med integreret MQP21D/MM../Z27F. MQP22D/MM../Z27F. MQP32D/MM../Z27F. ministyring Feltfordeler..Z.8. med feltbusgrænseflade 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z28F./AF. MFP22D/MM../Z28F./AF. MFP32D/MM../Z28F./AF. PROFIBUS med integreret MQP21D/MM../Z28F./AF. MQP22D/MM../Z28F./AF. MQP32D/MM../Z28F./AF. ministyring Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 5

6 2 Vigtige henvisninger 2 Vigtige henvisninger Sikkerhedsog advarselshenvisninger Vær specielt opmærksom på de sikkerheds- og advarselshenvisninger, der benyttes i denne driftsvejledning! Fare på grund af elektrisk stød. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser. Farlig situation. Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips vedr. anvendelse og nyttige informationer. Anden gældende dokumentation Driftsvejledning "MOVIMOT MM..C" Driftsvejledning for "Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE og asynkrone servomotorer CT/CV" Håndbog "Positionering og processtyring IPOS plus " Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsapplikationer skal man være opmærksom på de supplerende dokumenter "Sikker frakobling for MOVIMOT Betingelser" og "Sikker frakobling for MOVIMOT Applikationer". Der må i sikkerhedsapplikationer kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse! Korrekt anvendelse MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer er beregnet til industrielle anlæg. De er i overensstemmelse med de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektiv 73/23/EØF. MOVIMOT er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksanvendelser! Tekniske data samt angivelser i forbindelse med de tilladte betingelser på anvendelsesstedet, kan De finde på typeskiltet og i denne driftsvejledning. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagning (påbegyndelse af korrekt anvendelse) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet, 89/336/EØF, og at slutproduktet er i overensstemmelse med maskindirektivet, 98/37/EF (EN skal ligeledes overholdes). 6 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

7 Vigtige henvisninger 2 Arbejdsomgivelser Følgende er forbudt, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet til dette: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, der overstiger kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere sikkerheden for maskiner og personer. Bortskaffelse Produktet består af: Jern Aluminium Kobber Kunststof Elektroniske komponenter Bortskaf disse dele iht. de gældende regler og bestemmelser! Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 7

8 3 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer 3 Sikkerhedsanvisninger 3.1 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for fragtfirmaet. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker iht. de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger: Jording af MOVIMOT og feltfordeleren. Apparatet opfylder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal den afbrydes fra el-nettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Så snart der er netspænding ved MOVIMOT eller feltfordeleren, skal tilslutningskassen eller feltfordeleren være lukket og MOVIMOT -omformeren være skruet fast. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan resultere i, at motoren starter af sig selv. Er dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, skal MOVIMOT -omformeren frakobles fra el-nettet, før fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (specielt på kølelegemet) kan under driften være på over 60 C! Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsapplikationer henvises til det supplerende dokument "Sikker frakobling for MOVIMOT ". Der må i sikkerhedsapplikationer kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse! 8 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

9 Sikkerhedsanvisninger Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere MFZ.3. Inden busmodulet eller motorstikket fjernes, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Under driften skal busmodulet samt stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. MFZ.6. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen fjernes, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. OBS! Afbryderen adskiller kun MOVIMOT fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af serviceafbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen samt stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. MFZ.7. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal feltfordeleren frakobles fra strømforsyningsnettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Under driften skal MOVIMOT -omformeren samt stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. MFZ.8. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen eller MOVIMOT -omformeren fjernes, skal feltfordeleren frakobles fra strømforsyningsnettet. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. OBS! Serviceafbryderen frakobler kun den tilsluttede motor fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af serviceafbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT - omformeren samt stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 9

10 4 Opbygning Feltbusinterfaces 4 Opbygning 4.1 Feltbusinterfaces Feltbusgrænseflade MF.21/MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnosegrænseflade (under forskruningen) Feltbusgrænseflade MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnosegrænseflade (under forskruningen) 3 M12-tilslutningsbøsninger 4 Status-LED 10 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

11 Opbygning Feltbusinterfaces 4 Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilslutningsmodul 2 DIP-kontakt (variantafhængig) 3 Pakning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ AXX 1 Klemrække (X20) 2 Potentialfri klemblok til 24 V-gennemsløjfning (Advarsel: Må ikke anvendes til skærmning!) 3 Kabelforskruning M20 4 Kabelforskruning M12 5 Jordklemme 6 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) To EMC-kabelforskruninger medfølger. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 11

12 4 Opbygning Typebetegnelse PROFIBUS-interfaces 4.2 Typebetegnelse PROFIBUS-interfaces MFP 21 D / Z21 D Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til InterBus Z21 = til PROFIBUS Z31 = til DeviceNet og CANopen Z61 = til AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilslutning via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 32 = 6 x I (tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (lyslederkabel -rugged-line, kun til InterBus) 33 = 6 x I (lyslederkabel -rugged-line, kun til InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integreret ministyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integreret ministyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integreret ministyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 12 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

13 Opbygning Feltfordelere Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) 2 2 x M25 x 1,5 3 2 x M20 x 1,5 4 Tilslutning potentialudligning 5 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer til feltbustilslutning (X20) 7 Klemmer til 24-V-tilslutning (X21) 8 Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) 9 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) 10 Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 13

14 4 Opbygning Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilslutning potentialudligning 3 Serviceafbryder med ledningsbeskyttelse (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Kun ved udførelse MFZ26J: Integreret tilbagemeldingsmulighed for serviceafbryderens position. Tilbagemeldingen analyseres via den digitale indgang DI0 (se kapitlet "Tilslutning af feltbusinterfacenes MF../MQ.. ind-/udgange (I/O)") 05903AXX Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) 5 2 x M25 x 1,5 6 Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24-V-tilslutning (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 8 Klemblok til 24-V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24-V-tilslutning på X20 9 Stikbar klemme "Safety Power" til 24-V-MOVIMOT -forsyning (X40) 14 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

15 Opbygning Feltfordelere 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor (X9) 3 Tilslutning potentialudligning 4 Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24-V-tilslutning (X20) 5 Stikbar klemme "Safety Power" til 24-V-MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelforskruning 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 51325AXX 7 Klemblok til 24-V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24-V-tilslutning på X20 8 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformer 11 Klemme til integreret bremsemodstand 12 Klemmer til frikobling af omdrejningsretning Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 15

16 4 Opbygning Feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) 2 Serviceafbryder (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Kun ved udførelse MFZ28J: Integreret tilbagemeldingsmulighed for serviceafbryderens position. Tilbagemeldingen analyseres via den digitale indgang DI0 (se kapitlet "Tilslutning af feltbusinterfacenes MF../MQ.. ind-/udgange (I/O)") Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24-V-tilslutning (X20) 5 Kabelforskruning 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilslutning potentialudligning 8 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til vekselstrømsmotor (X9) 9 Klemblok til 24-V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24-V-tilslutning på X20 10 Stikbar klemme "Safety Power" til 24-V-MOVIMOT -forsyning (X40) 16 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

17 Opbygning Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFP21D/Z23D Tilslutningsmodul Z13 = til InterBus Z23 = til PROFIBUS Z33 = til DeviceNet og CANopen Z63 = til AS-interface Feltbusgrænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFP21D/Z26F/AF0 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = Med Micro-Style-konnektor/M12-stik til DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor til PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor til PROFIBUS + M12-stikkonnektor til 24-V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor til AS-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til InterBus Z26 = til PROFIBUS Z36 = til DeviceNet og CANopen Z66 = til AS-interface Feltbusgrænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 17

18 4 Opbygning Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFP22D/MM15C /Z27F 0 Koblingsmåde 0 = / 1 = Tilslutningsmodul Z17 = til InterBus Z27 = til PROFIBUS Z37 = til DeviceNet og CANopen Z67 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusgrænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFP22D/MM22C /Z28F 0/AF0 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = Med Micro-Style-konnektor/M12-stik til DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor til PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor til PROFIBUS + M12-stikkonnektor til 24-V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor til AS-interface-tilslutning Koblingsmåde 0 = / 1 = Tilslutningsmodul Z18 = til InterBus Z28 = til PROFIBUS Z38 = til DeviceNet og CANopen Z68 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusgrænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 18 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

19 Opbygning MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kølelegeme 2. Forbindelsesstik, tilslutningsenhed med omformer 3. Elektronik-typeskilt 4. Beskyttelsesafskærmning til omformerens elektronik 5. Setpunkt-potentiometer f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af tilslutningskassens dæksel via en forskruning 6. Setpunkt-omskifter f2 (grøn) 7. Omskifter t1 til integratorrampe (hvid) 8. DIP-switch S1 og S2 (indstillingsmuligheder, se kapitlet "Idrifttagning") 9. Status-LED (kan ses fra oversiden af tilslutningskassens dæksel, se kapitlet "Diagnose") Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 19

20 5 Mekanisk installation Installationsforskrifter 5 Mekanisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved levering af feltfordelerne skal stikkonnektoren til motorudgangen (hybridkabel) forsynes med en transportbeskyttelse. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportbeskyttelsen fjernes og den passende konnektormodpart sættes på og skrues fast. Montering Feltbusinterfaces/feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag Til fastgørelse af feltfordeler MFZ.3 skal der anvendes skruer i størrelse M5 med passende underlagsskiver. Skruernes spændes med en momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm) Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelsen M6 med passende underlagsskiver. Skruernes spændes med en momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 3,1 til 3,5 Nm) Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende forskruninger til kablerne (anvend evt. reduktioner) Ubenyttede kabelindføringer og M12-tilslutningsbøsninger skal tætnes med lukkeskruer Ved kabelindføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe Inden genmontering af busmodul/dæksel til tilslutningskassen skal tætningsfladerne kontrolleres og evt. rengøres 20 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

21 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Tilspændingsmomenter MOVIMOT -omformer: 57670AXX Skruer til fastgørelse af MOVIMOT -omformeren spændes med 3,0 Nm over kryds. Feltbusinterfaces/dæksel til tilslutningskasse: 57671AXX Skruer til fastgørelse af feltbusinterfaces eller dækslet til tilslutningskassen spændes med 2,5 Nm over kryds. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 21

22 5 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Blindlukning kabelindføringer, F1-potentiometerlukning Blindlåseskruer og F1-potentiometerlåseskruer spændes med 2,5 Nm AXX EMC-kabelforskruninger 56360AXX De EMC-kabelforskruninger, der leveres af SEW-EURODRIVE spændes med følgende tilspændingsmomenter: Forskruning M12 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5 Tilspændingsmoment 2,5 Nm til 3,5 Nm 3,0 Nm til 4,0 Nm 3,5 Nm til 5,0 Nm 4,0 Nm til 5,5 Nm Kabelfastgørelsen i kabelforskruningen skal opnå følgende udtrækningskraft for kablet fra kabelforskruningen: Kabel med udvendig diameter > 10 mm: 160 N Kabel med udvendig diameter < 10 mm: = 100 N Motorkabel Spænd motorkablets skruer med 1,2 til 1,8 Nm AXX 22 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

23 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF../MQ Feltbusinterfaces MF../MQ.. Feltbusinterfaces MF../MQ.. kan monteres på følgende måde: Montering på MOVIMOT -tilslutningskassen Feltmontering Montering på MOVIMOT - tilslutningskassen 1. Slå udslagsbrikkerne ("knock-outs") i MFZ-underdelen ud indefra som vist på nedenstående figur: X [1] MFZ.. X 57561AXX [1] Den kant, der opstår efter gennembrydningen skal eventuelt afgrates! Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 23

24 5 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF../MQ.. 2. Feltbusgrænsefladen monteres på MOVIMOT -tilslutningskassen som vist på nedenstående figur: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 24 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

25 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF../MQ.. 5 Feltmontering På nedenstående figur vises feltmonteringen af en MF../MQ.. feltbusgrænseflade: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ AXX [1] Skruernes længde min. 40 mm Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 25

26 5 Mekanisk installation Feltfordelere 5.4 Feltfordelere Montering feltfordelere MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 26 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

27 Mekanisk installation Feltfordelere 5 Montering feltfordelere MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 27

28 5 Mekanisk installation Feltfordelere Montering feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: mm M6 59,5 mm M AXX 28 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

29 Mekanisk installation Feltfordelere 5 Montering feltfordelere MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (typestørrelse 1) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8.: (typestørrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M AXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 29

30 350mm 5 Mekanisk installation Feltfordelere Montering feltfordeler MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (typestørrelse 2) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8.: (typestørrelse 2): 205 mm M6 290 mm M AXX 30 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

31 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 6 6 Elektrisk installation 6.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale systemer. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt være opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Uafhængigt af funktionsjord (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedant, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. med en plan forbindelse af metalliske (anlægs-)dele ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) 03643AXX Dataledningers ledningsskærm må ikke anvendes til potentialudligning Dataledninger og 24 V-forsyning skal trækkes adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger) Feltfordelere til forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefales specialfremstillede SEW-hybridkabler 03047AXX Kabelforskruninger der skal vælges en forskruning med stor skærmkontaktflade (jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelforskruninger) Ledningsskærm skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet skal ved ledningsenderne have fladekontakt til apparatets metalhus (via EMC-metalkabelforskruninger (jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelforskruninger)) Yderligere oplysninger findes i SEW-publikationen "Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik" Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 31

32 6 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Eksempel på forbindelsen feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved separat montering af feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT skal RS-485- forbindelsen etableres på følgende måde: Ved medføring af 24-V DC -forsyningen Anvend afskærmede ledninger Læg skærmen på begge apparater til stel på huset ved hjælp af EMC-metalkabelforskruninger (vær opmærksom på henvisningerne vedrørende korrekt montering af EMC-metal-kabelforskruninger) Lederne skal være snoet parvist (se nedenstående figur) RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uden medføring af 24-V DC -forsyningen: Hvis MOVIMOT forsynes med 24 V DC via separat tilførsel, skal RS-485- forbindelsen udføres på følgende måde: Anvend afskærmede ledninger Læg skærmen på begge apparater til stel på huset ved hjælp af EMC-metalkabelforskruninger (vær opmærksom på henvisningerne vedrørende valg og korrekt montering af kabelforskruninger) Referencepotentialet GND skal ved RS-485-grænsefladen generelt føres med Lederne skal være snoet (se nedenstående figur) RS+ RS- GND 06174AXX 32 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

33 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Tilslutning af netledninger Referencespænding og -frekvens for MOVIMOT -omformeren skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Ledningstværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se Tekniske data). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinne-afgreningen. Anvend sikringer af typen D, D0, NH eller automatsikring. Dimensionering af sikringen iht. ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et almindeligt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universelle strømfølsomme fejlstrømsrelæer ("type B") er derimod tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. Der kræves iht. EN en yderligere PE-forbindelse (med mindst samme tværsnit som nettilledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan forekomme driftsbetingede afledningsstrømme > 3,5 ma. Til til- og frakobling af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. Henvisninger til PE-tilslutning og/eller potentialudligning Vær opmærksom på følgende henvisninger ved PE-tilslutningen og/eller potentialudligningen. Det tilladte tilspændingsmoment for forskruningen er 2,0 til 2,4 Nm. Ikke tilladt montering Følgende anbefales: montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit op til maksimalt 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 33

34 6 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværsnit (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 32 A maksimal konstantstrøm 12 A maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm. Videresløjfning af 24-V DC - forsyningsspænding ved modulholder MFZ.1: I 24-V DC -forsyningens tilslutningsområde findes der 2 stagbolte M4 x 12. Disse kan anvendes til videresløjfning af 24-V DC -forsyningsspænding AXX Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm ± 20 %. 34 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

35 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere 6 Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24-V DC -forsyningens tilslutningsområder befinder der sig en klemblok X29 med 2 stagbolte M4 x 12 og en stikbar klemme X AXX Klemblokken X29 kan som alternativ til klemme X20 benyttes til videresløjfning af 24V DC -forsyningsspændingen. De to stagbolte er internt forbundet med 24 V-tilslutningen på klemme X20. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer (stagbolte, kortsluttet med klemme X20/11) 2 GND 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer (stagbolte, kortsluttet med klemme X20/13) Den stikbare klemme X40 ("Safety Power") er beregnet til den eksterne 24-V DC -forsyning af MOVIMOT -omformeren via en automatsikring. Dermed kan en MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer anvendes i sikkerhedsapplikationer. Yderligere oplysninger står i dokumenterne "Sikker frakobling for MOVIMOT MM..C - Betingelser" og "Sikker frakobling for MOVIMOT MM..C - Applikationer" Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning til MOVIMOT til frakobling med automatsikring 2 GND 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT til frakobling med automatsikring Fra fabrikken er X29/1 kortsluttet med X40/1 og X29/2 med X40/2, således at MOVIMOT -omformeren forsynes fra samme 24-V DC -spænding som feltbusmodulet. De to stagbolte kan belastes med 16 A, det tilladte tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne er 1,2 Nm ± 20 %. Skrueklemmen X40 kan belastes med 10 A, tilslutningstværsnittet 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12), det tilladte tilspændingsmoment er 0,6 Nm. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 35

36 6 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Opstillingshøjder over 1000 m normalnul MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer med en netspænding mellem 380 og 500 V kan anvendes under følgende betingelser i højder fra 1000 m over normalnul til maks m over normalnul 1). Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 1000 m (se MOVIMOT -driftsvejledningen). Luft- og krybestrækningerne er fra 2000 m over NN kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der kræves installation for overspændingsklasse 3, så skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingsbeskyttelse, at overspændingstoppunkter begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves en "Sikker elektrisk adskillelse", skal denne i højder fra 2000 m over normalnul realiseres uden for apparatet (Sikker elektrisk adskillelse iht. EN ). Den tilladte driftsmærkespænding på 3 x 500 V til 2000 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 100 m til maksimal 3 x 380 V ved 4000 m over normalnul. Beskyttelsesanordninger MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer har integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning, eksterne anordninger er ikke påkrævet. UL-korrekt installation af feltfordelere Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med temperaturområde 60/75 C. MOVIMOT er egnet til drift ved spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TNog TT-net), der kan levere en maks. netstrøm på 5000 A AC og har en maks. mærkespænding på 500 V AC. En UL-godkendt anvendelse af MOVIMOT forudsætter, at der anvendes smeltesikringer, hvis effektdata ikke må overskride 35 A/600 V. Som eksterne 24 V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte apparater med begrænset udgangsspænding (U maks. = 30 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I = 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift ved spændingsnet med spændinger mod jord til maks. 300 V. 1) Den maksimale højde er begrænset på grund af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. elektrolytkondensatorer. 36 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

37 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere 6 EMC-metalkabelforskruninger De af SEW leverede EMC-metalkabelforskruninger skal monteres på følgende vis: [1] [1] OBS!: Skær isoleringsfolien af - må ikke trækkes tilbage AXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 37

38 6 Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusinterfaces, feltfordelere Kontrol af ledningsføring Inden ledningerne første gang udsættes for spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå skader på personer, anlæg og apparat som følge af fejl i ledningsføringen. Frakobl alle busmoduler tilslutningsmodulet Frakobl alle MOVIMOT -omformere tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Adskil alle stikkonnektorer på motorudgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren Foretag kontrol af ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og 24 V DC -ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i 24 V DC -ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af netfasefølgen Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbusinterfaces Efter kontrol af ledningsføring Alle motorudgange (hybridkabler) skal sættes på og skrues fast Alle busmoduler skal sættes på og skrues fast Sæt alle MOVIMOT -omformere på og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Alle dæksler til tilslutningskasser skal monteres Ubenyttede stiktilslutninger skal tætnes Tilslutning af PROFIBUSledning i feltfordeler Sørg for, at PROFIBUS-tilslutningskorerne inde i feltfordeleren er så korte som mulig og altid er lige lange for indgående og udgående bus. 38 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

39 Elektrisk installation Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT MFZ21 + MFP.. MQP.. A B [2] MFZ21 (PROFIBUS) A B DGND A 23 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau [1] Ved separat montering MFZ21 / MOVIMOT : Skærmen på RS-485-kablet lægges via EMC-metal-kabelforskruning ved MFZ og MOVIMOT -huset [2] Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder [3] Konfiguration af klemmerne fra side 46 [4] EMC-metalkabelforskruning B [4] PROFIBUS DP [4] DGND res. VP DGND res. A B X20 24 V V GND V DC GND 24 V RS+ RS- [3] GND 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] [1] 06802AXX Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 GND - 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT (kortsluttet med klemme X20/13) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 39

40 6 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og to separate 24-V DC - spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP22 X1 PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (AWG10) 2.5 mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X L3 L3 PE x 24 V DC A B 24V1 GND1 A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V1 GND1 24V2 GND2 24V2 GND AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 2 = Potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 5) (kun til test) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) kortsluttet med klemme X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale til aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale til aktuatorer 40 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

41 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. 6 Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og én fælles 24 V DC - spændingskreds L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B DGND PROFIBUS-DP [1] [1] res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V GND 05943AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 2 = Potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 5) (kun til test) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) kortsluttet med klemme X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale til aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale til aktuatorer Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 41

42 6 Elektrisk installation Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ23 MFP32 + MQP32 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND res. res. res. res. A B 24V GND 57854AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] EMC-metalkabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 5) (kun til test) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret 42 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

43 Elektrisk installation Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og to separate 24-V DC -spændingskredse MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ28 + MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 2 x 24 V DC A B 24V1 GND1 24V2 GND2 [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND res. [1] VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 A B 24V1 GND1 24V2 GND AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 2 = Potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra side 46 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) kortsluttet med klemme X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale til spændingspotentiale 18 GND2-0V24V-referencepotentiale til spændingspotentiale Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 43

44 6 Elektrisk installation Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ 27, MFZ28 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og én fælles 24-V DC -spændingskreds MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ27 [2] X mm (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ A 2 B 3 DGND A 4 5 B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 1 x 24 V DC A B 24V GND PROFIBUS- [1] DP [1] A B 24V GND 05940AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 2 = Potentialniveau 2 [1] EMC-metalkabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra side 46 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer (digitale udgange) kortsluttet med klemme X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale til spændingspotentiale 18 GND2-0V24V-referencepotentiale til spændingspotentiale 44 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

45 Elektrisk installation Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. 6 Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbusmodul MFP/MQP32 MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ28 + MFP32 MQP32 1 x 24 V DC A B 24V GND 1 2 A B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- [1] DP [1] DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND res. 16 res. 17 res. 18 res. A B 24V GND 05941AXX 0 = Potentialniveau 0 1 = Potentialniveau 1 [1] EMC-metalkabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra side 46 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Datareferencepotentiale til PROFIBUS-DP (kun til test) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til tests) 9 DGND - Referencepotentiale til VP (klemme 8) (kun til test) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (kortsluttet med klemme X20/11) 13 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24V-referencepotentiale til modulelektronik og sensorer 15 V2I24 - Reserveret 16 V2I24 - Reserveret 17 GND2- - Reserveret 18 GND2 - Reserveret Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 45

46 6 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. Tilslutning via klemmer på......feltbusinterfaces med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombination med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] kun MFI23: Reserveret alle andre MF.. moduler: V2I24 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 1 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 4 31 DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuator 1 33 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2-0V24-referencepotentiale til aktuator 2 35 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning til aktuatorer kun ved MFI23: Reserveret kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: kortsluttet med klemme 15 eller GND2-0V24-referencepotentiale til aktuatorer kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: kortsluttet med klemme 17 eller 18 1) Anvendt i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J til serviceafbryder-tilbagemeldingssignal (sluttekontakt). Analyse via styring er mulig. 46 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

47 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. 6 Tilslutning via klemmer på......feltbusinterfaces med 6 digitale indgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombination med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DI 4 GND DI 5 GND res. GND = potentialniveau AXX Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 1) 20 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 1 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 1 1) 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning til sensor 4 31 DI4 Indgang Koblingssignal fra sensor 5 32 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 5 33 DI5 Indgang Koblingssignal fra sensor 6 34 GND - 0V24-referencepotentiale til sensor 6 35 Res. - Reserveret 36 GND - 0V24-referencepotentiale for sensorer 1) Anvendt i forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J til serviceafbryder-tilbagemeldingssignal (sluttekontakt). Analyse via styring er mulig. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 47

48 6 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. Tilslutning via M12-stikkonnektor på... feltbus-interfaces MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: Sensorer/aktuatorer tilsluttes enten via M12-bøsninger eller via klemmer Ved brug af udgange: 24 V tilsluttes ved V2I24 / GND2 To-kanals-sensorer/aktuatorer tilsluttes ved DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan så ikke længere anvendes. 24 V (V024) DI0 [1] 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] I forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes OBS! Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP65! 48 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

49 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. 6 Tilslutning via M12-stikkonnektor på... Feltbusgrænseflade MFP22H, MFD22H: Sensorer/aktuatorer tilsluttes enten via M12-bøsninger eller via klemmer Ved brug af udgange: 24 V tilsluttes ved V2I24 / GND2 Følgende sensorer/aktuatorer kan tilsluttes: Fire et-kanals-sensorer og to et-kanals-aktuatorer eller fire to-kanals-sensorer og to to-kanals aktuatorer. Hvis der anvendes to-kanals-sensorer/aktuatorer er den anden kanal ikke tilsluttet. 24 V (V024) 24 V (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX [1] I forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes OBS! Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklassen IP65! Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 49

50 6 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. Tilslutning via M12-stikkonnektor på... Feltbusinterfaces MF.32, MQ.32, MF.33 med 6 digitale indgange: Sensorer tilsluttes enten via M12-bøsninger eller via klemmer To-kanals sensorer tilsluttes ved DI0, DI2 og DI4. DI1, DI3 og DI5 kan så ikke længere anvendes 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 DI0 [1] DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 06798AXX [1] I forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes 50 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

51 Elektrisk installation Tilslutning ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces MF../MQ.. 6 Feltbusgrænseflade MFP32H, MFD32H: Sensorer tilsluttes enten via M12-bøsninger eller via klemmer Følgende sensorer kan tilsluttes: Seks et-kanals-sensorer eller seks to-kanals-sensorer. Hvis der anvendes to-kanals-sensorer er den anden kanal ikke tilsluttet. 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) n.c. n.c. n.c. DI0 [1] DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 06799AXX [1] I forbindelse med feltfordeler MFZ26J og MFZ28J må DI0 ikke anvendes OBS! Ubenyttede tilslutninger skal forsynes med M12-muffer for at garantere kapslingsklasse IP65! Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 51

52 6 Elektrisk installation Bustilslutning med optional tilslutningsteknik 6.7 Bustilslutning med optional tilslutningsteknik Tilslutningsflange AF2 Tilslutningsflange AF2 kan som alternativ til standard-udførelsen AF0 kombineres med feltfordelerne til PROFIBUS MFZ26D og MFZ28D. AF2 har et M12-konnektorsystem til PROFIBUS-tilslutningen. På apparatsiden er der monteret et stik X11 til den indgående og en bøsning X12 til den videreførende PROFIBUS. M12-konnektorerne er udført med "Reverse-Key-kodning" (ofte også betegnet som B- eller W-kodning). [2] [3] [4] [1] [5] [6] 51340AXX [1] Frontpanel [2] Stik M12, indgående PROFIBUS (X11) [3] Beskyttelseskappe [4] Bøsning M12, udgående PROFIBUS (X12) [5] Lukkeskrue M20 [6] Lukkeskrue M25 Tilslutningsflange AF2 svarer til anbefalingerne i PROFIBUS-normen nr "Tilslutningsteknik for Profibus" Til forskel fra standard-udførelsen er det ved anvendelse af AF2 ikke tilladt at anvende den busafslutning, der kan tilkobles på MFP../MQP-modulet. I stedet skal der på den sidste systemenhed anvendes en stikbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende busafslutning X12! 52 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

53 Elektrisk installation Bustilslutning med optional tilslutningsteknik 6 Ledningsføring og pin-konfiguration AF2 GN RD BN BU RD GN X11 X AXX M12-stik X11 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Gevind Anvendes ikke A-ledning PROFIBUS (indgående) Anvendes ikke B-ledning PROFIBUS (indgående) Anvendes ikke Skærm eller beskyttelsesjord M12-bøsning X12 Pin 1 VP-forsyningsspænding 5 V for afslutningsmodstand Pin 2 A-ledning PROFIBUS (udgående) Pin 3 DGND-referencepotentiale til VP (Pin 1) Pin 4 B-ledning PROFIBUS (udgående) Pin 5 Anvendes ikke Gevind Skærm eller beskyttelsesjord Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 53

54 6 Elektrisk installation Bustilslutning med optional tilslutningsteknik Tilslutningsflange AF3 Tilslutningsflange AF3 kan som alternativ til standard-udførelsen AF0 kombineres med feltfordelerne til PROFIBUS MFZ26D og MFZ28D. AF3 har et M12-konnektorsystem til PROFIBUS-tilslutningen. På apparatsiden er der monteret et stik X11 til den indgående og en bøsning X12 til den videreførende PROFIBUS. M12-konnektorerne er udført med "Reverse-Key-kodning" (ofte også betegnet som B- eller W-kodning). Desuden er AF3 forsynet med et M12-tilslutningsstik X15 (4-polet, normal kodning) til tilførsel af 24 V-forsyningsspænding(en). [2] [3] [4] [5] [6] [1] [7] [6] [8] 51336AXX [1] Frontpanel [2] Stik M12, indgående PROFIBUS (X11) [3] Bøsning M12, udgående PROFIBUS (X12) [4] Reduktion [5] Stik M12, 24 V-spændingsforsyning (X15) [6] Lukkeskrue M20 [7] Beskyttelseskappe [8] Lukkeskrue M25 Tilslutningsflange AF3 svarer til anbefalingerne i PROFIBUS-retningslinje nr "Tilslutningsteknik for Profibus" Til forskel fra standard-udførelsen er det ved anvendelse af AF3 ikke tilladt at anvende den busafslutning, der kan tilkobles på MFP../MQP-modulet. I stedet skal der på den sidste systemenhed anvendes en stikbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende busafslutning X12! 54 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

55 Elektrisk installation Bustilslutning med optional tilslutningsteknik 6 Ledningsføring og pin-konfiguration AF3 GN RD BN BU BN BU WH BK RD GN X11 X12 X AXX M12-stik X11 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Gevind Anvendes ikke A-ledning PROFIBUS (indgående) Anvendes ikke B-ledning PROFIBUS (indgående) Anvendes ikke Skærm eller beskyttelsesjord M12-bøsning X12 Pin 1 VP-forsyningsspænding 5 V for tilslutningsmodstand Pin 2 A-ledning PROFIBUS (udgående) Pin 3 DGND-referencepotentiale til VP (Pin 1) Pin 4 B-ledning PROFIBUS (udgående) Pin 5 Anvendes ikke Gevind Skærm eller beskyttelsesjord M12-stik X15 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 24V-spændingsforsyning, 24 V til modulelektronik og sensorer V2I24-spændingsforsyning, 24 V til aktuatorer GND - 0V24-referencepotentiale, 24 V til modulelektronik og sensorer GND2-0V24-referencepotentiale til aktuatorer Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 55

56 6 Elektrisk installation Tilslutning induktiv aftaster NV Tilslutning induktiv aftaster NV26 Egenskaber Induktiv aftaster NV26 er karakteriseret ved følgende: 2 sensorer med 6 impulser/omdrejning 24 inkrementer/omdrejning vha. 4-dobbelt-analyse Giverovervågning og analyse med feltbusgrænseflade MQ.. er mulig 05767AXX Vinklen mellem sensorerne skal være 45. Tilslutning Forbind de induktive aftastere NV26 via afskærmede M12-kabler med indgangene DI0 og DI1 for feltbusgrænseflade MQ.. MOVIMOT MQ.. NV AXX Den aktuelle position kan udlæses på variabel H511 (ActPosMot). SEW-EURODRIVE anbefaler at aktivere giverovervågningen via parameter "P504 giverovervågning motor". 56 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

57 Elektrisk installation Tilslutning induktiv aftaster NV26 6 Encoderevaluering Indgangene for feltbusgrænseflade MQX filtreres efter fabriksindstilling med 4 ms. Klemmekonfigurationen "MQX GIVER IN" frakobler denne filtrering til induktiv aftasteranalysen EN Yderligere oplysninger står i håndbogen "Positionering og processtyring IPOS plus ", kapitlet "IPOS til MQX", specielt kapitlet "Induktiv aftasteranalyse" Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 57

58 6 Elektrisk installation Tilslutning inkrementalgiver ES Tilslutning inkrementalgiver ES16 Egenskaber Inkrementalgiver ES16 er karakteriseret ved følgende: 6 impulser/omdrejning 24 inkrementer/omdrejning vha. 4-dobbelt-analyse Giverovervågning og analyse med feltbusgrænseflade MQ.. er mulig 57285AXX Installation i forbindelse med feltbusgrænseflade MQ.. Forbind inkrementalgiver ES16 via et afskærmet M12-kabel med indgangene for feltbusgrænseflade MQ.., se kapitlet "Tilslutningsdiagram". MQ.. ES16 MOVIMOT 57286AXX Den aktuelle position kan udlæses på variabel H511 (ActPosMot). SEW-EURODRIVE anbefaler at aktivere giverovervågningen via parameter "P504 giverovervågning motor". 58 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

59 Elektrisk installation Tilslutning inkrementalgiver ES16 6 Tilslutningsdiagram ES16 24 V (V024) MQ.. UB K1 K2 K0 K1 K2 K0 UB A B C A B C A (K1) A( K1) B (K2) B( K2) C (K0) C( K0) UB DI0 (PIN4) DI1 (PIN2) V024 (PIN1) GND (PIN3) DI0 DI1 GND DIO DI1 24 V (V024) DI1 GND AXX Indgangsbøsning DI1 må ikke anvendes derudover! Encoderevaluering Indgangene for feltbusgrænseflade MQX filtreres efter fabriksindstilling med 4 ms. Klemmekonfigurationen "MQX GIVER IN" frakobler denne filtrering til induktiv aftasteranalysen EN Yderligere oplysninger står i håndbogen "Positionering og processtyring IPOS plus ", kapitlet "IPOS til MQX", specielt kapitlet "Induktiv aftasteranalyse" Reaktionen for inkrementalgiver ES16 kan sammenlignes med reaktionen for induktiv aftaster NV26. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 59

60 6 Elektrisk installation Tilslutning med konfektionerede kabler 6.10 Tilslutning med konfektionerede kabler Forbindelse - mellem feltfordeler MFZ.3. eller MFZ.6. og MOVIMOT (sagsnummer ) + DT/DV..MM MFZ.3 MFZ AXX Kabelplacering MOVIMOT -klemme Ledningsfarve / betegnelse L1 Sort / L1 L2 Sort / L2 L3 Sort / L3 24 V Rød / 24V Hvid / 0V, hvid / 0V RS+ Orange / RS+ RS- Grøn / RS- PE-klemme Grøn-gul + skærmende Vær opmærksom på den frikoblede rotationsretning 24V 24V L R L R Begge rotationsretninger er frikoblet Kun rotationsretning Højrerotation er frikoblet. Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af drivenheden 24V 24V L R L R Kun rotationsretning venstrerotation er frikoblet. Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af drivenheden Drivenheden er spærret eller standses 60 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

61 Elektrisk installation Tilslutning med konfektionerede kabler 6 Forbindelse mellem feltfordeler MFZ.7. eller MFZ.8. og vekselstrømsmotorer (sagsnummer ) + DT/DV MFZ.8 MFZ AXX Den udvendige skærm på kablet skal via en EMC-metal-forskruning lægges til stel på motorens klemkasse. Kabelkonfiguration Motor-klemme Ledningsfarve / betegnelse U1 Sort / U1 V1 Sort / V1 W1 Sort / W1 4a Rød /13 3a Hvid / 14 5a Blå / 15 1a Sort / 1 2a Sort / 2 PE-klemme Grøn-gul + skærmende (indvendig skærm) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 61

62 6 Elektrisk installation Tilslutning med konfektionerede kabler Allokering motorer feltfordelere MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z /min: Effekt [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor Feltfordelere med feltbusgrænseflade MF.. med feltbusgrænseflade MQ.. DFR63L4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) 1) Kombination med forøget korttidsmoment MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 1) DT71D4/TH MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 0 MF../ MM05C / Z.7F 0 1) MQ../ MM03C / Z.7F 0 MQ../ MM05C / Z.7F 0 1) DT80K4/TH MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 0 MF../ MM07C / Z.7F 0 1) MQ../ MM05C / Z.7F 0 MQ../ MM07C / Z.7F 0 1) DT80N4/TH MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 0 MF../ MM11C / Z.7F 0 1) MQ../ MM07C / Z.7F 0 MQ../ MM11C / Z.7F 0 1) DT90S4/TH MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 1) DT90S4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 0 MF../ MM15C / Z.7F 0 1) MQ../ MM11C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 1) DT90L4/TH MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 DT90L4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 0 MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F /min: Effekt [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 Motor DFR63L4/TH 1) Kombination med forøget korttidsmoment Feltfordelere med feltbusgrænseflade MF.. med feltbusgrænseflade MQ.. MF../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 1) DFR63L4/BMG/TH. MF../ MM03C / Z.7F 1 MF../ MM05C / Z.7F 1 1) MQ../ MM03C / Z.7F 1 MQ../ MM05C / Z.7F 1 1) DT71D4/TH MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 1) DT71D4/BMG/TH. MF../ MM05C / Z.7F 1 MF../ MM07C / Z.7F 1 1) MQ../ MM05C / Z.7F 1 MQ../ MM07C / Z.7F 1 1) DT80K4/TH MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80K4/BMG/TH. MF../ MM07C / Z.7F 1 MF../ MM11C / Z.7F 1 1) MQ../ MM07C / Z.7F 1 MQ../ MM11C / Z.7F 1 1) DT80N4/TH MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 1) DT80N4/BMG/TH. MF../ MM11C / Z.7F 1 MF../ MM15C / Z.7F 1 1) MQ../ MM11C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 1) DT90S4/TH MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 DT90S4/BMG/TH. MF../ MM15C / Z.7F 1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1 MQ../ MM15C / Z.7F 1 62 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

63 Elektrisk installation Tilslutning med konfektionerede kabler 6 Allokering motorer feltfordelere MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z /min: Effekt [kw] 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor DFR63L4/TH DFR63L4/BMG/TH. DT71D4/TH DT71D4/BMG/TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4/BMG/TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4/TH DV100M4/BMG/TH. DV100L4/TH DV100L4/BMG/TH. 1) Kombination med forøget korttidsmoment Feltfordelere med feltbusgrænseflade MF.. med feltbusgrænseflade MQ.. MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / AF.. 1) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 63

64 6 Elektrisk installation Tilslutning med konfektionerede kabler /min: Effekt [kw] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 Motor DFR63L4/TH DFR63L4/BMG/TH. DT71D4/TH DT71D4/BMG/TH. DT80K4/TH DT80K4/BMG/TH. DT80N4/TH DT80N4/BMG/TH. DT90S4/TH DT90S4/BMG/TH. DT90L4/TH DT90L4/BMG/TH. DV100M4/TH DV100M4/BMG/TH. 1) Kombinationer med forøget korttidsmoment Feltfordelere med feltbusgrænseflade MF.. med feltbusgrænseflade MQ.. MF../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2/ AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2/ AF.. 1) MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MF../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM03C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. 1) MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF.. 1) MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2/ AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2/ AF.. 1) MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF.. MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / AF.. 1) 64 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

65 8 Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Idrifttagningsforløb I Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) 7.1 Idrifttagningsforløb Vi anbefaler, at der afbrydes for 24 V DC -spændingsforsyningen, inden busmodulet (MFP/MQP) afmonteres/monteres! Busforbindelsen fra indgående og videreførende PROFIBUS er integreret i tilslutningsmodulet, så PROFIBUS-ledningen heller ikke er afbrudt ved frakoblet modulelektronik. Overhold derudover henvisningerne i kapitlet "Supplerende idrifttagnings-henvisninger feltfordeler". 1. Korrekt tilslutning af MOVIMOT og PROFIBUS-tilslutningsmodul (MFZ21, MFZ23, MFZ26, MFZ27 eller MFZ28) kontrolleres. 2. Stil DIP-switch S1/1 (på MOVIMOT ) på ON (= adresse 1). S1 S1 ON AXX 3. Indstilling af det maksimale omdrejningstal med setpunkt-potentiometer f f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Potentiometerstilling 4. Lukkeskruen (med tætning) monteres igen i dækslet 5. Indstil minimumfrekvens f min med omskifter f Funktion Indstilling Omskifterstilling Minimumfrekvens f min [Hz] Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 65

66 7 I 0 Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Idrifttagningsforløb Hvis rampen ikke er forudindstillet via feltbussen (2 PD), skal rampetiden indstilles med omskifter t1 på MOVIMOT. Rampetiderne indstilles i setpunkt-spring på 50 Hz. Funktion Indstilling Omskifterstilling Rampetid t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Kontroller om den ønskede omdrejningsretning er frigivet (på MOVIMOT ). Klemme R Klemme L Betydning Aktiveret Aktiveret Begge rotationsretninger er frikoblet 24V R L Aktiveret Ikke aktiveret Kun rotationsretning højrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Aktiveret Kun rotationsretning venstrerotation er frigivet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren 24V R L Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, resp. motoren standses 24V R L 8. Indstil PROFIBUS-adressen på MFP/MQP (fabriksindstilling: adresse 4). Indstillingen af PROFIBUS-adressen sker med DIP-kontakterne 1 til 7. 8 [2] x 0 = x 0 = x 1 = 16 [1] Eksempel: adresse 17 [2] Switch 8 = Reserveret x 0 = x 0 = x 0 = 0 [1] Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse understøttes ikke Broadcast ON x 1 = AXX 66 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

67 Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Idrifttagningsforløb I 0 7 Nedenstående tabel viser på eksemplet for adresse 17, hvordan DIP-switchpositionerne findes for vilkårlige busadresser. Beregning Rest DIP-switch-position Valens 17 / 2 = 8 1 DIP 1 = ON 1 8 / 2 = 4 0 DIP 2 = OFF 2 4/2 = 2 0 DIP 3 = OFF 4 2/2 = 1 0 DIP 4 = OFF 8 1 / 2 = 0 1 DIP 5 = ON 16 0 / 2 = 0 0 DIP 6 = OFF 32 0 / 2 = 0 0 DIP 7 = OFF Tilkobl busafslutningsmodstande for feltbusgrænseflade MFP/MQP ved sidste busenhed. Hvis MFP/MQP befinder sig i slutningen af et PROFIBUS-segment, sker tilslutningen til PROFIBUS-nettet kun via den indgående PROFIBUS-ledning (klemme 1/2). For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Busafslutningsmodstandene er allerede realiseret på MFP/MQP og kan aktiveres via to DIP-kontakter (se nedenstående figur). Busafslutningen er realiseret for ledningstype A iht. EN (volume 2)! Busafslutning ON = til Busafslutning OFF = fra Fabriksindstilling ON 9 ON AXX 05072AXX Ved anvendelse af feltfordelere med tilslutningsteknik AF2 eller AF3 skal man være opmærksom på følgende: Til forskel fra standard-udførelsen er det ved anvendelse af AF2/AF3 ikke tilladt at anvende den busafslutning, der kan tilkobles på MFP/MQP..-modulet. I stedet skal der på den sidste systemenhed anvendes en stikbar busafslutning (M12) i stedet for den videreførende bustilslutning X12 (se også kapitlet "Tilslutning via stikkonnektor"). 10.MOVIMOT -omformer og MFP/MQP-husdækslet sættes på og skrues fast. 11.Tilkobl forsyningsspænding (24 V DC ) til PROFIBUS-grænseflade MFP/MQP og MOVIMOT. Den grønne LED "RUN" på MFP/MQP skal nu lyse, og den røde LED "SYS-F" skal slukke. 12.Projekter PROFIBUS-grænseflade MFP/MQP i DP-masteren. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 67

68 7 I 0 Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-masteren 7.2 Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-masteren Der er "GSD-filer" til rådighed til projektering af DP-masteren. Disse filer kopieres til særlige biblioteker i projekteringssoftwaren og opdateres i projekteringssoftwaren. Den detaljerede fremgangsmåde er anført i håndbøgerne for den pågældende projekteringssoftware. Den nyeste version af disse GSD-filer kan altid findes på internetadressen: Projektering af PROFIBUS-DP grænseflade MFP/MQP: Vær opmærksom på henvisningerne i filen README.TXT på GSD-disketten. Installer GSD-filen "SEW_6001.GSD" (fra version 1.5) iht. projekteringssoftwarens angivelser for DP-masteren. Efter vellykket installation vises apparatet "MFP/MQP + MOVIMOT" ved slaveenhederne. Tilføj feltbus-tilkoblingsmodulet under navnet "MFP/MQP + MOVIMOT" i PROFIBUS-strukturen, og tildel PROFIBUS-adressen. Vælg den procesdata-konfiguration, der er nødvendig til en aktuelle anvendelse (se kapitlet "Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MFP" eller "Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP"). Indtast I/O- eller periferiadresser for de projekterede databredder. Gem konfigurationen. Udvid applikationsprogrammet med dataudvekslingen med MQP/MFP. Procesdataoverførslen sker ikke konsistent. SFC14 og SFC15 må ikke anvendes til procesdataoverførsel og er kun nødvendige for parameterkanalen. "Bus-F"-LED en for MFP/MQP skal slukke, når projektet er blevet gemt og indlæst i DP-masteren, og DP-masteren er blevet startet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ledningsføring og afslutningsmodstande for PROFIBUS samt projekteringen, specielt PROFIBUS-adressen, kontrolleres. 68 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

69 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Procesdata- og sensor-/aktuator-bearbejdning I PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion 8.1 Procesdata- og sensor-/aktuator-bearbejdning PROFIBUS-grænsefladerne MFP muliggør ud over styring af MOVIMOT -vekselstrømsmotorer også yderligere tilslutning af sensorer/aktuatorer til digitale indgangsklemmer og digitale udgangsklemmer. I PROFIBUS-DP-protokollen vedhæftes der efter procesdataene for MOVIMOT endnu en I/O-byte, hvor de ekstra digitale ind- og udgange på MFP er angivet. Kodningen af procesdataene sker efter den fælles MOVILINK -profil for SEW-feltomformere (se kapitlet "MOVILINK -profil"). PROFIBUS-DPkonfiguration "3 PD + I/O": Master PO MOVIMOT + MF.. PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 PI DI AXX PO Procesudgangsdata PI Procesindgangsdata PO1 Styreord PI1 Statusord 1 PO2 Omdrejningstal [%] PI2 Udgangsstrøm PO3 Rampe PI3 Statusord 2 DO Digitale udgange DI Digitale indgange Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 69

70 8 I 0 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Ind-/udgangsbytens opbygning 8.2 Ind-/udgangsbytens opbygning MFP 21/22 Reserveret, værdi = 0 Udgangsklemme DO 1 Udgangsklemme DO Byte: Digital outputs Byte: Digital inputs MFP 21/22 Indgangsklemme DI 0 Indgangsklemme DI 1 Indgangsklemme DI 2 Indgangsklemme DI 3 Reserveret, værdi = 0 MFP32 Feltbusmaster Feltbusmaster Byte: Digital inputs MFP 32 Indgangsklemme DI 0 Indgangsklemme DI 1 Indgangsklemme DI 2 Indgangsklemme DI 3 Indgangsklemme DI 4 Indgangsklemme DI 5 Reserveret, værdi = 0 70 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

71 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion DP-konfigurationer I DP-konfigurationer Generelt kan der kun konfigureres funktioner, som også understøttes af den pågældende MFP-variant. Dog kan også eksisterende funktioner deaktiveres, dvs. ved en MFP 21 kan de digitale udgange tages ud af projekteringen, ved at DP-konfigurationen "... + DI" vælges. De forskellige varianter af MFP muliggør forskellige DP-konfigurationer. Følgende tabel viser alle de mulige DP-konfigurationer og de understøttede MFP-varianter. I kolonnen "DP-kode" ses decimalkoderne for de enkelte stik til DP-master-projekteringssoftwaren. Navn Understøttet MFP-variant Beskrivelse DP-kode PD Alle MFPvarianter MOVIMOT -styring via 2 procesdataord 113 dec 0 dec 3 PD Alle MFPvarianter MOVIMOT -styring via 3 procesdataord 114 dec 0 dec 0 PD + DI/DO MFP 21/22 Ingen MOVIMOT -styring, kun behandling af de 0 dec 48 dec digitale ind- og udgange 2 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 2 procesdataord 113 dec 48 dec og -behandling af de digitale ind- og udgange 3 PD + DI/DO MFP 21/22 MOVIMOT -styring via 3 procesdataord og -behandling af de digitale ind- og udgange 114 dec 48 dec 0 PD + DI Alle MFPvarianter 2 PD + DI Alle MFPvarianter 3 PD + DI Alle MFPvarianter Universalkonfiguration Alle MFPvarianter Ingen MOVIMOT -styring, kun behandling af de digitale indgange. De digitale udgange på MFP anvendes ikke! MOVIMOT -styring via 2 procesdataord og behandling af de digitale indgange De digitale udgange på MFP anvendes ikke! MOVIMOT -styring via 3 procesdataord og behandling af de digitale indgange De digitale udgange på MFP anvendes ikke! 0 dec 16 dec 113 dec 16 dec 114 dec 16 dec Reserveret til specialkonfigurationer 0 dec 0 dec 0 dec Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 71

72 8 I 0 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion LED-indikationens betydning 8.4 LED-indikationens betydning PROFIBUS-grænsefladen MFP har tre LED er til diagnose. LED "RUN" (grøn) til visning af den normale driftstilstand LED "BUS-FAULT" (rød) til visning af fejl på PROFIBUS-DP LED "SYS-FAULT" (rød) til visning af systemfejl på MFP og MOVIMOT Bemærkning: LED en "SYS-Fault" har generelt ingen funktion i DP-konfigurationerne "0PD+DI/DO" og "0PD+DI". MFP PROFIBUS DP RUN BUS-F SYS-F 50358AXX Betydninger af LED en "RUN" (grøn) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON x x MFP-modul-hardware OK ON OFF OFF Korrekt MFP-drift MFP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) og MOVIMOT OFF x x MFP ikke klar til drift 24 V DC -forsyning mangler blinker x x PROFIBUS-adressen er indstillet højere end 125. Kontrollér 24 V DC -spændingsforsyningen Tilkobl MFP igen. Udskift modulet, hvis fejlen stadig findes. Kontrollér den indstillede PROFIBUS-adresse på MFP x = vilkårlig tilstand 72 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

73 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion LED-indikationens betydning I 0 8 Betydninger af LED "BUS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON OFF x MFP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) ON blinker x Baud-hastigheden registreres, men aktiveres ikke af DP-masteren MFP blev ikke projekteret eller projekteret forkert i DP-masteren. ON ON x Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MFP registrerer ikke nogen baudhastighed Busafbrydelse DP-masteren er ude af drift Kontroller DP-masterens projektering. Kontrollér MFP s PROFIBUS-DP-tilslutning. Kontrollér DP-masteren Kontroller samtlige kabler i PROFIBUS-DP-nettet. x = vilkårlig tilstand Betydninger af LED "SYS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON x OFF Normal driftstilstand for MFP og MOVIMOT ON x Blinker 1 x MFP-driftstilstand OK, MOVIMOT melder fejl ON x Blinker 2 x MOVIMOT reagerer ikke på setpunkter fra DP-masteren, fordi PO-data ikke er frigivet ON x ON Kommunikationsforbindelsen mellem MFP og MOVIMOT har fejl eller er afbrudt Serviceafbryderen på feltfordeleren står på OFF Analysér fejlnummeret i MOVIMOT -statusord 1 i styringen Følg driftsvejledningen for MOVIMOT for at afhjælpe fejl Nulstil om nødvendigt MOVIMOT via styringen (reset-bit i styreord 1) Kontrollér DIP-switchene S1/1..4 imovimot Indstil RS-485-adresse 1, således at PO-dataene frigives Kontrollér den elektriske forbindelse mellem MFP og MOVIMOT (klemmerne RS+ og RS-) Se også kapitlet "Elektrisk installation" og kapitlet "Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter" Kontrollér indstillingen af serviceafbryderen på feltfordeleren x = vilkårlig tilstand Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 73

74 8 I 0 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion MFP-systemfejl/MOVIMOT -fejl 8.5 MFP-systemfejl/MOVIMOT -fejl Hvis MFP melder en systemfejl (LED en "SYS-FAULT" lyser permanent), er kommunikationsforbindelsen mellem MFP og MOVIMOT afbrudt. Denne systemfejl sendes som fejlkode 91 dec via diagnosekanalen og via proces-indgangsdataenes statusord til PLC en. Da denne systemfejl som regel gør opmærksom på ledningsføringsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT - omformeren, er RESET via styreordet ikke mulig! Så snart kommunikationsforbindelsen er genetableret, resettes fejlen automatisk. Kontrollér den elektriske tilslutning til MFP og MOVIMOT. Proces-indgangsdataene sender i tilfælde af en systemfejl et fast defineret bit-mønster, fordi der ikke er flere gyldige MOVIMOT - statusinformationer til rådighed. Til analyse inden for styringen kan der således kun anvendes statusord-bit 5 (fejl) samt fejlkoden. Alle andre informationer er ugyldige! Proces-indgangsord Hex-værdi Betydning PI1: Statusord 1 5B20 hex Fejlkode 91 (5B hex ), bit 5 (fejl) = 1 alle andre statusinformationer er ugyldige! PI2: Faktisk strømværdi 0000 hex Information ugyldig! PI3: Statusord hex Bit 5 (fejl) = 1 alle andre statusinformationer er ugyldige! Indgangsbyte for de digitale indgange XX hex Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat! Indgangsinformationerne for de digitale indgange opdateres fortsat og kan dermed også fortsat analyseres i styringen. PROFIBUS-DP Timeout Hvis dataoverførslen via PROFIBUS-DP forstyrres eller afbrydes, udløber aktiveringsovervågningstiden på MFP (såfremt projekteret i DP-masteren). LED en "BUS-FAULT" lyser (eller blinker) og signalerer, at der ikke modtages nye data. MOVIMOT bremser ned ved den senest gyldige rampe, efter ca. 1 sekund kobler relæet "driftsklar" fra og melder dermed fejl. De digitale udgange resettes direkte efter, at aktiveringsovervågningstiden er udløbet! DP-master aktiv/styring svigter Hvis PLC en bringes fra RUN-tilstand til STOP-tilstand, stiller DP-master alle procesudgangsdata på værdien 0. MOVIMOT får i 3 PD-drift rampe-setpunktet = 0. De digitale udgange DO 0 og DO 1 resettes også af DP-masteren! 74 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

75 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Diagnose I Diagnose Slave-diagnosedata PROFIBUS-grænsefladen MFP melder alle opståede fejl til styringen via diagnosekanalen på PROFIBUS-DP. I styringen analyseres disse fejlmeddelelser derefter med de passende systemfunktioner (f.eks. ved S7-400 via diagnosealarm OB 82/SFC 13). Følgende figur viser diagnosedataenes opbygning, der består af diagnoseinformationer iht. EN (volume 2) og (i tilfælde af MOVIMOT /MFP-fejl) de enhedsspecifikke diagnosedata. Byte 0: Stationsstatus 1 Byte 1: Stationsstatus 2 Byte 2: Stationsstatus 3 Byte 3: DP-Master-Adress Byte 4: Ident-Nummer High [60] Byte 5: Ident-Nummer Low [01] Byte 6: Header [02] X Byte 7: Fejlkode MOVIMOT /MFP X DIN/EN X Kun i tilfælde af fejl [...] Indeholder konstante koder fra MFP, Rest variable Kodningen af byte 0..3 er defineret i EN (volume 2). Byte 4, 5 og 6 indeholder generelt de konstante koder, der er vist på figuren. Byte 7 indeholder: MOVIMOT -fejlkoder (se kapitlet "Diagnose MOVIMOT -omformer") eller MFP-fejlkoder: Fejlkode 91 dec = SYS-FAULT (se kapitlet "MFP-systemfejl/ MOVIMOT - fejl" på side 74) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 75

76 8 I 0 PROFIBUS-grænsefladen MFP s funktion Diagnose Aktivering/ deaktivering af alarm Fremgangsmåde Da alle fejlinformationer også overføres direkte til styringen via procesindgangsdataenes statusord, kan udløsningen af diagnosealarmen ved hjælp af en MOVIMOT -/MFP-fejl via de applikationsspecifikke parametre fra PROFIBUS-DP også deaktiveres. Bemærkning: Med denne mekanisme deaktiverer du kun udløsningen af en diagnosealarm på grund af en MOVIMOT - eller MFP-fejl. PROFIBUS-DP-systemet kan dog altid udløse diagnosealarmer i DP-masteren, så derfor bør de pågældende organisationsmoduler (f.eks. OB82 for S7-400) generelt oprettes i styringen. I enhver DP-master kan der ved projekteringen af en DP-slave defineres ekstra applikationsspecifikke parametre, der overføres til slaven, når PROFIBUS-DP initialiseres. Til grænsefladen MFP findes der 10 applikationsspecifikke parameterdata, hvoraf indtil videre kun byte 1 anvendes til følgende funktion: Byte: Tilladt værdi Funktion 0 00 hex Reserveret 1 00 hex 01 hex MOVIMOT -/MFP-fejl genererer diagnosealarm MOVIMOT -/MFP-fejl genererer ingen diagnosealarm hex Reserveret Alle ikke anførte værdier er ikke tilladte og kan medføre fejlfunktion på MFP! Eksempel på projektering Parametreringsdata (hex) Funktion 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 Diagnosealarmer genereres også ved fejl 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 Diagnosealarmer genereres ikke ved fejl 76 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

77 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Default-program I Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP PROFIBUS-moduler MQP med integreret styring muliggør (som også MFP-modulerne) en let og enkel tilslutning af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer til feltbussen. Desuden er disse moduler udstyret med styringsfunktioner, der i vid udstrækning gør det muligt selv at bestemme, hvordan drivenheden skal reagere på eksterne signaler via feltbussen og de integrerede I/Oer. De får dermed mulighed for at behandle f.eks. sensorsignaler direkte i feltbustilslutningen eller at definere Deres egen kommunikationsprofil via feltbusgrænsefladen. Ved at anvende induktiv aftaster NV26 eller ES16 får De et single -positioneringssystem, der i forbindelse med et MQPstyreprogram kan integreres i en ønskede applikation. MQP-modulernes styringsfunktionalitet opnås med IPOS plus. Via modulernes diagnoseog programmeringsgrænseflade (under forskruningen på forsiden) har De adgang til den integrerede IPOS-styring. Optionen UWS21B eller USB11A kan tilsluttes til en pc. Programmeringen foretages via MOVITOOLS -Compiler. Nærmere oplysninger om programmeringen fremgår af håndbogen "Positionering og processtyring IPOS plus ". 9.1 Default-program MQP-modulerne leveres som standard med et IPOS-program, der langt hen ad vejen efterligner eller kopierer MFP-modulernes funktion. Indstil adresse 1 på MOVIMOT og følg anvisningerne om idrifttagningen. Procesdatabredden er fast på 4 ord (det skal der tages højde for ved projektering/idrifttagning). De første 3 ord udveksles transparent med MOVIMOT og svarer til MOVILINK - profilen (se kapitlet "MOVILINK -profil"). MQP-modulernes I/O er overføres i det 4. ord. DO1 DO Master PO MOVIMOT +MQP PO1 PO2 PO3 PO4 PI1 PI2 PI3 PI PI (DI5) (DI4) DI3 DI2 DI1 DI AXX Fejlreaktioner Hvis forbindelsen mellem MQP-modulet og MOVIMOT afbrydes, sker der en frakobling efter 1 sek. Fejlen vises via statusord 1 (fejl 91). Da denne systemfejl som regel gør opmærksom på ledningsføringsproblemer eller manglende 24 V-forsyning til MOVIMOT -omformeren, er RESET via styreordet ikke mulig! Så snart kommunikations-forbindelsen er genetableret, resettes fejlen automatisk. En afbrydelse af forbindelsen mellem feltbus-master og MQP-modul bevirker efter udløb af den indstillede feltbus-timeouttid, at procesudgangsdataene til MOVIMOT sættes på 0. Denne fejlreaktion kan frakobles vha. parameter 831 i MOVITOOLS -Shell. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 77

78 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Konfiguration 9.2 Konfiguration For at kunne definere typen og antallet af de ind- og udgangsdata, der blev anvendt til overførslen, skal DP-masteren meddele MQP en bestemt DP-konfiguration. Her er der mulighed for at styre MQP via procesdata og at læse eller skrive alle MQP-parametre via parameterkanalen. Nedenstående figur viser skematisk dataudvekslingen mellem DP-masteren, feltbustilslutningen MQP (DP-slave) og en MOVIMOT med procesdata- og parameterkanal. DP-Master MOVIMOT PD PARAM PD PARAM PD MQP PD 51436AXX PARAM PD Parameterdata Procesdata 78 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

79 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Konfiguration I 0 9 Procesdatakonfiguration PROFIBUS-grænsefladen MQP gør det muligt at foretage forskellige DP-konfigurationer for dataudvekslingen mellem DP-masteren og MQP. Nedenstående tabel giver yderligere oplysninger og anvisninger om alle standard- DP-konfigurationer for MQP-modulerne. Spalten "Procesdata-konfiguration" viser navnet på konfigurationen. Disse tekster vises også som valgliste inden for projekterings-softwaren til DP-masteren. GSD-filen anvendes også til MFP-moduler. De skal derfor kun benytte de konfigurationer, der gælder for MQP. Spalten DP-konfigurationer viser, hvilke konfigurationsdata, der sendes til MQP ved etableringen af en forbindelse for PROFIBUS-DP. Parameterkanalen anvendes til parametrering af MQP og videresendes ikke til tilhørende stationer (MOVIMOT ). Med Universal-konfiguration kan de frit definere DP-konfigurationer. MQP en accepterer 1-10 procesdataord med og uden parameterkanal. Procesdatakonfiguration Betydning/henvisninger Cfg 0 Cfg1 Cfg 2 Konfigurationer for MQP 1 PD (MQP) Styring via 1 procesdataord 0 dec 112 dec 0 dec 2 PD (MQP) Styring via 2 procesdataord 0 dec 113 dec 0 dec 3 PD (MQP) Styring via 3 procesdataord 0 dec 114 dec 0 dec 4 PD (MQP) Styring via 4 procesdataord 0 dec 115 dec 0 dec 6 PD (MQP) Styring via 6 procesdataord 0 dec 117 dec 0 dec 10 PD (MQP) Styring via 10 procesdataord 0 dec 121 dec 0 dec Param + 1 PD (MQP) Param + 2 PD (MQP) Param + 3 PD (MQP) Param + 4 PD (MQP) Param + 6 PD (MQP) Param + 10 PD (MQP) Universal konfiguration (MQP) Styring via 1 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal Styring via 2 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal Styring via 3 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal Styring via 4 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal Styring via 6 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal Styring via 10 procesdataord Parametrering via 8 byte parameterkanal 243 dec 112 dec 0 dec 243 dec 113 dec 0 dec 243 dec 114 dec 0 dec 243 dec 115 dec 0 dec 243 dec 117 dec 0 dec 243 dec 121 dec 0 dec Reserveret til specialkonfigurationer 0 dec 0 dec 0 dec Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 79

80 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Konfiguration DP-konfiguration "Universal konfiguration" Med Universal-konfiguration har De mulighed for at projektere MQP en anderledes end det er fastsat med standardværdierne i GSD-filen. De skal overholde følgende rammebetingelser: Modul 0 definerer parameterkanalen for MQP. Hvis der her indtastes 0 er parameterkanalen frakoblet. Hvis man indtaster værdien 243, er parameterkanalen tilkoblet med 8 byte længde. De følgende moduler fastsætter MQP ens procesdatabredde ved PROFIBUS. Den tilføjede procesdatabredde for alle følgende moduler skal ligge mellem 1 og 10 ord. Format for identifikatorbyte Cfg_Data iht. EN (V2): MSB LSB Datalængde 0000 = 1 byte/ord 1111 = 16 byte/ord Ind-/udlæsning 00 = særlige identifikationsformater 01 = indlæsning 10 = udlæsning 11 = ind-/udlæsning Format 0 = bytestruktur 1 = ordstruktur Konsistens via 0 Byte eller ord 1 Hele længden Bemærkninger vedr. datakonsistens Normalt er det tilstrækkeligt med en ikke-konsistent dataudveksling. Men hvis applikationen skulle kræve, at procesdataene mellem DP-master og MQP udveksles konsistent, kan dette indstilles ved hjælp af Universal-konfiguration. I dette tilfælde skal systemfunktionerne SFC14 og SFC15 anvendes til dataudvekslingen i S7-programmet med S7 firmware version 3.0. Ekstern diagnose MQP understøtter ingen ekstern diagnose. Fejlmeddelelser fra de enkelte MOVIMOT fremgår af de pågældende statusord. I statusord 1 vises fejltilstande for MQP, f.eks. en timeout på RS-485-forbindelsen til MOVIMOT. På forespørgsel leverer MQP en standarddiagnosen iht. EN (V2). Bemærkninger om Simatic S7-mastersystemer: Fra PROFIBUS-DP-systemet kan der også med ikke-aktiveret ekstern diagnosegenerering altid udløses en diagnose-alarm i DP-masteren af andre systemenheder, så derfor bør de pågældende organisationsmoduler (OB82) generelt oprettes i styringen. 80 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

81 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Konfiguration I 0 9 Ident-nummer Hver DP-master og DP-slave skal have et individuelt ident-nummer, der er tildelt af PROFIBUS-brugergruppen for entydig identificering af det tilsluttede apparat. Ved opstarten af PROFIBUS-DP-masteren sammenligner denne ident-numrene på de tilsluttede DP-slaveenheder med de af brugeren projekterede ident-numre. Først når DP-masteren har kontrolleret, at de tilsluttede stationsadresser og omformertyper (ident-numre) stemmer overens med projekteringsdataene aktiveres overførslen af de informationsgivende data. Med denne proces opnås en høj sikkerhed med hensyn til projekteringsfejl. Ident-nummeret defineres som 16-bit-tal uden fortegn (Unsigned16). For MQP- og MFPmodulerne har PROFIBUS-brugerorganisationen fastsat ident-nummer 6001 hex (24577 dec ). Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 81

82 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Styring via PROFIBUS-DP 9.3 Styring via PROFIBUS-DP De procesudgangsdata, der sendes fra PROFIBUS-masteren, kan behandles af MQP ens IPOS-program. De procesindgangsdata, der sendes til PROFIBUS-masteren, angives via MPQ ens IPOS-program. Procesdatabredden kan indstilles variabelt (1-10 ord). Hvis der anvendes en PLC som PROFIBUS-master, ligger procesdataene i PLC ens I/O- eller periferiområde. 9.4 Parametrering via PROFIBUS-DP Adgangen til MQP-parametrene sker ved PROFIBUS-DP via MOVILINK - parameterkanalen, der ud over de oprindelige tjenester READ og WRITE kan tilbyde andre parametertjenester. Det er kun MQP-parametre, der kan adresseres via parameterkanalen. Opbygning af parameterkanalen Parametreringen af feltenheder via feltbussystemer, der ikke har noget applikationslag, kræver genskabelse af de vigtigste funktioner og tjenester som f.eks. READ og WRITE til at læse og skrive parametre. For at kunne gøre dette, defineres der f.eks. for PROFIBUS-DP, et parameter-procesdata-objekt (PPO). Dette PPO overføres cyklisk og indeholder, ud over procesdatakanalen en parameterkanal, hvormed der kan udveksles parameterværdier acyklisk. PD PARAM PARAM PD 51439AXX PARAM PD Parameterdata Procesdata Nedenstående tabel viser parameterkanalens opbygning. Den består af en administrationsbyte, en reserveret byte, et indeksord samt fire databytes. Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Administration Reserveret Indeks High Indeks Low Data MSB Data Data Data LSB Administration Reserveret=0 Parameterindeks 4 byte data 82 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

83 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 9 Hele parametreringsforløbet koordineres med byte 0 (administration). Med denne byte stilles vigtige tjenesteparametre som serviceidentifikation, datalængde, udførelse og status for den udførte tjeneste til rådighed. Nedenstående figur viser, at bit 0, 1, 2 og 3 indeholder serviceidentifikationen, de definerer altså, hvilken tjeneste der udføres. Med bit 4 og bit 5 angives datalængden i byte for Write-tjenesten, der for SEW-parametre generelt skal indstilles på 4 byte. Bit: MSB Byte 0: Administration LSB Tjenesteidentifikator: 0000 = No Service 0001 = Read Parameter 0010 = Write Parameter 0011 = Write Parameter volatile 0100 = Read Minimum 0101 = Read Maximum 0110 = Read Default 0111 = Read Scale 1000 = Read Attribute Datalængde: 00 = 1 byte 01 = 2 byte 10 = 3 byte 11 = 4 byte (skal være indstillet!) Handshake-bit Skal ved cyklisk overførsel skiftes for hver ny opgave Status-bit 0 = Ingen fejl ved tjenesteudførelse 1 = Fejl ved tjenesteudførelse Bit 6 anvendes som kvittering mellem styring og MQP. Den aktiverer udførelsen af den overførte tjeneste i MQP en. Da parameterkanalen specielt ved PROFIBUS-DP overføres cyklisk med procesdataene, skal tjenesteudførelsen i MQP udløses flangestyret via "handshake-bit". Til dette formål bliver værdien for denne bit skiftet for hver ny tjeneste, der skal udføres (inverteres). MQP signalerer med handshake-bit, om tjenesten blev udført eller ej. Så snart den modtagede handshake-bit i styreenheden stemmer overens med den sendte, er tjenesten udført. Status-bit en viser, om tjenesten kunne udføres korrekt eller var fejlbehæftet. Reserveret byte Byte 1 skal betragtes som reserveret og skal generelt stilles på 0x00. Administration af parameterkanalen Indeksadressering Med byte 2 (indeks high) og byte 3 (indeks low) fastsættes den parameter, der skal læses eller skrives via feltbussystemet. Parametrene for MQP adresseres med et standardiseret indeks uafhængigt af det tilsluttede feltbussystem. Kapitlet "Parameterliste" indeholder alle MQx-parametre med indeks. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 83

84 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP Dataområde Dataene befinder sig som vist i nedenstående tabel i parameterkanalens byte 4 til byte 7. Dermed kan der maksimalt overføres 4 byte data per tjeneste. Grundlæggende indtastes dataene højrejusteret, det betyder, at byte 7 indeholder den mindst betydende databyte (data-lsb), byte 4 til gengæld den højest betydende databyte (data-msb). Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Administration Reserveret Indeks High Indeks Low Data MSB Data Data Data LSB High-byte 1 High-ord Low-byte 1 Dobbeltord High-byte 2 Low-ord Low-byte 2 Fejlagtig tjenesteudførelse En fejlagtig tjenesteudførelse signaleres ved at statusbit en sættes i administrationsbyten. Hvis den modtagne handshake-bit svarer til den sendte handshake-bit, så er tjenesten udført af MQP en. Hvis statusbit en nu signalerer en fejl, registreres fejlkoden i parametertelegrammets dataområde. Byte 4-7 sender returkoden i struktureret form (se kapitlet Returkoder). Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Administration Reserveret Indeks High Indeks Low Error-Class Error-Code Add. Code high Add. Code low Statusbit = 1: Fejlagtig tjenesteudførelse 84 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

85 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 9 Returkoder for parametreringen Ved fejl i parametreringen sender MQP en forskellige returkoder tilbage til den parametrerende master, der indeholder detaljerede oplysninger om fejlårsagen. Generelt er disse returkoder opbygget struktureret iht. EN Der skelnes mellem elementerne: Error-Class Error-Code Additional-Code Disse returkoder gælder for alle MQP ens kommunikationsinterfaces. Error-Class Med elementet Error-Class klassificeres fejltypen mere nøjagtigt. MQP en understøtter følgende iht. EN 50170(V2) definerede fejlklasser: Class (hex) Betegnelse Betydning 1 vfd-state Statusfejl ved det virtuelle feltapparat 2 application-reference Fejl i brugerprogrammet 3 definition Definitionsfejl 4 resource Recource-fejl 5 service Fejl ved tjenesteudførelse 6 access Adgangsfejl 7 ov Fejl i objektbibliotek 8 other Andre fejl (se Additional-Code) Error-Class genereres i tilfælde af kommunikationsfejl af feltbusgrænsefladens kommunikations-software. En mere præcis fejlspecificering sker med elementerne Error-Code og Additional-Code. Error-Code Elementet Error-Code muliggør en mere nøjagtig inddeling af fejlårsagen inden for Error-Class og genereres af MQP ens kommunikationssoftware ved fejlagtig kommunikation. For Error-Class 8 = "Andre fejl" er det kun Error-Code = 0 (Anden fejlkode), der er defineret. Den detaljerede inddeling sker i dette tilfælde i Additional Code. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 85

86 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP Additional-Code Additional-Code indeholder de SEW-specifikke returkoder for fejlbehæftet parametrering af MQP en. De sendes tilbage til masteren under Error-Class 8 = "Anden fejl". Nedenstående tabel viser alle mulige kodninger for Additional-Code. Error-Class: 8 = "Anden fejl": Add.-Code high (hex) Add.-Code low (hex) Betydning Ingen fejl Ikke tilladt parameterindeks Funktion/parameter ikke implementeret Skrivebeskyttet Parameterspærre er aktiv Fabriksindstillingen er aktiv Værdi for parameter for høj Værdi for parameter for lille For denne funktion/parameter mangler det nødvendige optionskort Fejl i systemsoftware Parameteradgang kun via RS-485-procesinterface på X A Parameteradgang kun via RS-485-diagnoseinterface 00 1B Parameteren er adgangsbeskyttet 00 1C Regulatorspærre nødvendig 00 1D Ikke tilladt værdi for parameter 00 1E Fabriksindstillingen er aktiveret 00 1F Parameteren blev ikke lagret i EEPROM Parameteren kan ikke ændres ved frigivet sluttrin Copypen endestreng nået Copypen ikke frikoblet Parameter må kun ændres ved IPOS-programstop Parameter må kun ændres ved frakoblet autosetup Særlige returkoder (særlige tilfælde) Parametreringsfejl, der hverken kan identificeres automatisk af feltbussystemets applikationslag eller af styrekortet MQP-modulets systemsoftware, behandles som særlige tilfælde. Det drejer sig her om følgende fejlmuligheder: Forkert kodning af en tjeneste via parameterkanal Forkert længdeangivelse af en tjeneste via parameterkanal Projekteringsfejl i kommunikationen mellem systemenhederne 86 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

87 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 9 Forkert tjenestekodning i parameterkanalen Ved parametreringen via parameterkanalen blev der angivet en ugyldig tjenesteidentifikation i administrationsbyten. Nedenstående tabel viser returkoden for dette særlige tilfælde. Code (dec) Betydning Error-Class: 5 service Error-Code: 5 Illegal Parameter Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Forkert længdeangivelse i parameterkanalen Ved parametrering via parameterkanalen blev der ved en write-tjeneste angivet en datalængde, der ikke var lig med 4 databyte. Returkoden er vist i nedenstående tabel. Code (dec) Betydning Error-Class: 6 access Error-Code: 8 Type conflict Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Fejlafhjælpning: Kontroller bit 4 og bit 5 for datalængden i administrationsbyten for parameterkanalen. Projekteringsfejl i kommunikationen mellem systemenhederne Returkoden, der er vist i nedenstående tabel, sendes retur, hvis der gøres forsøg på at afsætte en parametertjeneste til en systemenhed, selv om der ikke er projekteret en parameterkanal for enheden. Code (dec) Betydning Error-Class: 6 access Error-Code: 1 Object not existent Add.-Code high: 0 Add.-Code high: 0 Fejlafhjælpning: Projektér en parameterkanal til den ønskede systemenhed. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 87

88 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP Læsning og skrivning af parametre via PROFIBUS-DP Læsning af en parameter via PROFIBUS-DP (Read) Til udførelse af en READ-tjeneste via parameterkanalen må handshake-biten på grund af parameterkanalens cykliske overførsel først skiftes, når hele parameterkanalen er forberedt i henhold til tjenesten. Overhold derfor følgende rækkefølge ved læsning af en parameter: 1. Indtast indekset for den parameter, der skal læses i byte 2 (indeks-high) og byte 3 (indeks-low). 2. Indtast serviceidentifikationen for read-tjenesten i administrationsbyten (byte 0). 3. Overfør read-tjenesten til MQP en ved at skifte handshake-bit en. Da det drejer sig om en læsetjeneste ignoreres de sendte databytes (byte 4...7) samt datalængden (i administrationsbyten) og skal derfor heller ikke indstilles. MQP en behandler nu Read-tjenesten og returnerer tjenestebekræftelsen, idet handshake-bit en skifter. Byte 0: Administration /1 X X Serviceidentikation: 0001 = Read Parameter Datalængde: ikke relevant for read-tjenesten Handshake-bit Skal skifte for hver ny opgave X = Ikke relevant 0/1 = Bit-værdi skiftes Status-bit 0 = ingen fejl ved serviceudførelse 1 = fejl ved serviceudførelse Figuren viser kodningen af en READ-tjeneste i administrationsbyten. Datalængden er ikke relevant, det er kun serviceidentifikationen for READ-tjenesten, der skal indlæses. Aktiveringen af denne tjeneste i MQP en sker nu ved, at handshake-bit en skifter. Som eksempel ville Read-tjenesten kunne aktiveres med administrationsbyte-kodning 01 hex eller 41 hex. 88 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

89 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP I 0 9 Skrivning af en parameter via PROFIBUS-DP (Write) Til udførelse af en WRITE-tjeneste via parameterkanalen må handshake-biten på grund af parameterkanalens cykliske overførsel først skiftes, når hele parameterkanalen er forberedt i henhold til tjenesten. Overhold derfor følgende rækkefølge ved skrivning af en parameter: 1. Indtast indekset for den parameter, der skal skrives i byte 2 (indeks-high) og byte 3 (indeks-low). 2. Indtast de data, der skal skrives i byte 4 til Indtast serviceidentifikationen og datalængden for Write-tjenesten i administrationsbyten (byte 0). 4. Overfør write-tjenesten til MQP en ved at skifte handshake-bit en. MQP en behandler nu Write-tjenesten og returnerer tjenestebekræftelsen, idet handshake-bit en skifter. Figuren viser kodningen af en WRITE-tjeneste i administrationsbyten. Datalængden er 4 byte for alle MQP-parametre. Overførslen af tjenesten til MQP sker nu ved skift af handshake-bit en. Dermed har en Write-tjeneste til MQP en normalt administrationsbyte-kodning 32 hex eller 72 hex. Byte 0: Administration / Serviceidentikation: 0010 = Write Reserveret Datalængde: 11 = 4 byte Handshake-bit Skal skifte for hver ny opgave 0/1 = Bit-værdi skiftes Status-bit 0 = ingen fejl ved serviceudførelse 1 = fejl ved serviceudførelse Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 89

90 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DP Parametreringens - forløb ved PROFIBUS-DP Med WRITE-tjenesten som eksempel vises nedenfor et parametreringsforløb mellem styring og MQP via PROFIBUS-DP. For at gøre forløbet mere enkelt vises kun parameterkanalens administrationsbyte på figuren. Mens styringen forbereder parameterkanalen til write-tjenesten, bliver parameterkanalen kun modtaget og sendt retur af MQP. Tjenesten aktiveres først i det øjeblik, hvor handshake-bit en er ændret, altså i dette tilfælde er skiftet fra 0 til 1. Nu interpreterer MQP en parameterkanalen og bearbejder write-tjenesten, besvarer alle telegrammer, men fortsat med handshake-bit = 0. Bekræftelsen for den udførte tjeneste sker med skift af handshake-bit en i MQP ens svartelegram. Styringen registrerer nu, at den modtagede handshake-bit atter stemmer overens med den sendte og kan nu forberede en ny parametrering. Styring RS-485 MQP (Slave) Parameterkanal bliver forberedt til Write-tjeneste Parameterkanal bliver modtaget, men ikke analyseret. Handshake-bit bliverskiftet og tjeneste overføres til frekvensomformer. Tjenestebekrætelse modtaget, da sendeog modtage-handshake-bit nu atter er ens Write-tjeneste bliver behandlet. Write-tjeneste udført, Handshake-bit bliver skiftet. Parameterkanal bliver modtaget, men ikke analyseret ADA Parameterdataformat Ved parametreringen via feltbusgrænsefladen anvendes samme parameterkodning som via de serielle RS-485-interfaces. Lister over de enkelte parametre står i kapitlet "Parameterliste". 90 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

91 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 I Parametrering via PROFIBUS-DPV1 Med PROFIBUS-DPV1-specifikationen blev der inden for rammerne af PROFIBUS-DPudvidelserne indført nye acykliske Read/Write-tjenester. Disse acykliske tjenester indsættes på specielle telegrammer i den løbende cykliske busdrift, så der er sikret kompatibilitet mellem PROFIBUS-DP (version 0) og PROFIBUS-DPV1 (version 1). Med de acykliske Read/Write-tjenester kan der udveksles større datamængder mellem master og slave (feltomformer), end der f.eks. kan overføres via 8-byteparameterkanalen i de cykliske input- og outputdata. Fordelen ved den acykliske dataudveksling via DPV1 er den minimale belastning af den cykliske busdrift, da DPV1-telegrammer kun indføjes i buscyklen efter behov. A R/W PD PARAM C R/W PARAM PD 51654AXX PARAM PD A R/W C R/W Parameterdata Procesdata Acyklisk Read/Write-tjeneste Cyklisk Read/Write-tjeneste Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 91

92 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 DP-V1-parameterkanalens struktur Datasæt (DS) De via en DP-V1-tjeneste transporterede brugerdata samles som en datasæt. Hvert datasæt præsenteres vha. længden, et slotnummer og et indeks. Til DPV1- kommunikationen med MQP.. anvendes opbygningen af datasæt 47, der er defineret som DPV1-parameterkanal til drivenheder i PROFIdrive-profilen "Drivteknik" fra PROFIBUS-brugerorganisationen fra V3.1. Via denne parameterkanal stilles forskellige adgangsmetoder med henblik på feltomformerens parameterdata til disposition. Principielt realiseres parametreringen af drivenhederne efter PROFIdrive DPV1- parameterkanalen for profilversion 3.0 via datasæt indeks 47. Via indtastningen Request-ID skelnes der mellem parameteradgang efter PROFIdrive-profil eller via SEW-EURODRIVE MOVILINK -tjenester. Kapitlet "Elementer i datasæt DS47" viser de mulige kodninger for de enkelte elementer. Datasætstrukturen er identisk for PROFIdrive- og MOVILINK -adgangen. DPV1 READ/WRITE PROFIdrive Parameter Channel DS47 SEW-EURODRIVE MOVILINK Følgende MOVILINK -tjenester understøttes: 8-byte MOVILINK -parameterkanal med alle tjenester, der understøttes af feltomformeren, som Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile (flygtig) Følgende PROFIdrive-tjenester understøttes: Læsning (Request Parameter) af enkelte parametre af typen Dobbeltord Skrivning (Change Parameter) af enkelte parametre af typen Dobbeltord 92 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

93 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 Elementer i datasættet DS47 Nedenstående tabel viser elementerne i datasæt DS47 Felt Datatype Værdi Request Reference Unsigned8 0x00 reserved 0x01..0xFF Request ID Unsigned8 0x01 Request parameter (PROFIdrive) 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) 0x40 SEW-EURODRIVE MOVILINK -service Response ID Unsigned8 Response (+): 0x00 reserved 0x01 Request parameter (+) (PROFIdrive) 0x02 Change parameter (+) (PROFIdrive) 0x40 SEW-EURODRIVE MOVILINK -service (+) Response (-): 0x81 Request parameter (-) (PROFIdrive) 0x82 Change parameter (-) (PROFIdrive) 0xC0 SEW-EURODRIVE MOVILINK -service (-) Axis Unsigned8 0x00..0xFF Number of axis No. of Parameters Unsigned8 0x01..0x DWORDs (240 DPV1 data bytes) Attribute Unsigned8 0x10 Værdi Til SEW-EURODRIVE MOVILINK (Request ID = 0x40): 0x00 No service 0x10 Read Parameter 0x20 Write Parameter 0x30 Write Parameter volatie 0x40 READ MINIMUM 0x50 READ MAXIMUM 0x60 READ DEFAULT 0x70 Read Scale 0x80 READ ATTRIBUTE 0xA0..0xF0 Reserveret No. of Elements Unsigned8 0x00 for non-indexed parameters 0x01..0x75 Quantity Parameter Number Unsigned16 0x xFFFF MOVILINK parameter index Subindex Unsigned16 0x0000 SEW-EURODRIVE: always 0 Format Unsigned8 0x43 Double word 0x44 Error No. of Values Unsigned8 0x00..0xEA Quantity Error Value Unsigned16 0x x0064 PROFIdrive-Errorcodes 0x MOVILINK -AdditionalCode Low Til SEW-EURODRIVE MOVILINK 16 Bit Error Value Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 93

94 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 Parametreringsforløbet via datasæt 47 ved PROFIBUS-DPV1 Parameteradgangen sker med kombinationen af DP-V1-tjenesterne "Write" og "Read". Med Write.req overføres parametreringsordren til slaven. Derefter sker den slaveinterne bearbejdning. Masteren sender nu en Read.req for at hente parametreringssvaret. Hvis masteren får et negativt svar (Read.res) fra slaven, gentager denne Read.req. Når parameterbearbejdningen i MQP er slut, svarer denne med en positiv Response (Read.res). Brugerdataene indeholder herefter parametreringssvaret for den parametreringsordre, der tidligere blev sendt med Write.req (se nedenstående figur). Denne mekanisme gælder både for en C1- samt for en C2-master. Parameter Request Write.req DS47 with data (parameter request) Parameter Request Write.res without data Read.req DS47 without data Read.res(-) without data Parameter Processing Read.req DS47 without data Parameter Response Read.res (+) with data (parameter response) Parameter Response 51658AXX 94 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

95 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 MOVILINK - parameter-ordrer Parameterkanalen for MQP vises direkte i strukturen for datasæt 47. Til udskiftning af MOVILINK -parametreringsordrer anvendes Request-ID 0x40 (SEW MOVILINK - service). Parameteradgangen med MOVILINK -tjenesterne sker principielt med den opbygning, der beskrives nedenfor. Derved anvendes den typiske telegramsekvens for datasæt 47. Request-ID: 0x40 SEW MOVILINK -service I MOVILINK -parameterkanalen defineres den egentlige tjeneste vha. datasætelementet Attribute. High-Nibblet for dette element svarer i den forbindelse til Service- Nibblet i administrationsbyten for DPV0-parameterkanalen. Eksempel på læsning af en parameter via MOVILINK (læsning af en parameter via DPV1) Efterfølgende tabel viser et eksempel på opbygningen af Write.req- og Read.resbrugerdata til læsning af en enkelt parameter via MOVILINK -parameterkanalen. Afsendelse af parameterordre: Nedenstående tabeller viser kodningen af brugerdataene til tjenesten Write.req med angivelse af DPV1-Header. Med tjenesten Write.req sendes parameterordren til feltomformeren. DPV1-Header PROFdrive Parameterchannel Tjeneste: Write.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet Konstant indeks 47 Length byte brugerdata til parameterordre Byte Felt Værdi Beskrivelse 0 Request Reference 0x01 Individuelt referencenummer for parameterordren, afspejles i parametersvaret 1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK -service 2 Axis 0x00 Aksenummer; 0 = enkeltakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Attribute 0x10 MOVILINK -service "Read Parameter" 5 No. of Elements 0x00 0 = adgang til direkte værdi, intet underelement 6 til 7 Parameter Number 0x206C MOVILINK indeks 8300 = "Firmwareversion" 8 til 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 Forespørgsel om parametersvar: Tabellen viser kodningen for Read.req-brugerdataene med angivelse af DPV1-header: DPV1-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet Konstant indeks 47 Length 240 Maksimal længde på svarbufferen i DP-V1-master Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 95

96 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 Positivt MOVILINK -parametreringssvar: Nedenstående tabel viser Read.res-brugerdataene med parametreringsordrens positive svardata. Som et eksempel returneres parameterværdien for indeks 8300 (firmwareversion). DPV1-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet: Konstant indeks 47 Length byte brugerdata til ordrebuffer Byte Felt Værdi Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Spejlet referencenummer for parametreringsordren 1 Response ID 0x40 Positivt MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Spejlet aksenummer: 0 for enkeltakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Format 0x43 Parameterformat: Dobbeltord 5 No. of Values 0x01 1 værdi 6 til 7 Value Hi 0x311C Del af parameteren med højere værdi 8 til 9 Value Lo 0x7289 Del af parameteren med lavere værdi Dekodning: 0x 311C 7289 = dec Firmware-version Eksempel på skrivning af en parameter via MOVILINK (skrivning af en parameter via DPV1) Nedenstående tabeller viser som eksempel opbygningen af tjenesterne Write og Read for den ikke-flygtige skrivning af værdien til IPOS-variablen H0 (parameterindeks 11000). Til dette formål anvendes MOVILINK -servicen Write Parameter volatile. DPV1-Header Tjeneste: Read.request Beskrivelse Slot_Number 0 vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet: Konstant indeks 47 Length byte brugerdata til ordrebuffer Byte Felt Værdi Beskrivelse 0 Request Reference 0x01 Individuelt referencenummer for parametreringsordren, afspejles i parametersvaret 1 Request ID 0x40 SEW MOVILINK -service 2 Axis 0x00 Aksenummer; 0 = enkeltakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter 4 Attribute 0x30 MOVILINK -service "Write Parameter volatile" 5 No. of Elements 0x00 0 = adgang til direkte værdi, intet underelement 6 til 7 Parameter Number 0x2AF8 Parameterindeks = "IPOS-variabel H0" 8 til 9 Subindex 0x0000 Subindex 0 10 Format 0x43 Dobbeltord 11 No. of Values 0x01 Rediger 1 parameterværdi 12 til 13 Value HiWord 0x0000 Del af parameterværdi med højere værdi 14 til 15 Value LoWord 0x0BB8 Del af parameterværdi med lavere værdi Når denne Write.request er blevet sendt, modtages Write.response. Hvis der ikke har været nogen tilstandskonflikt i bearbejdningen af parameterkanalen, kommer der en positiv Write.response. Ellers står tilstandsfejlen i Error_code_1. 96 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

97 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 I 0 9 Forespørgsel om parametersvar Nedenstående tabeller viser kodningen af Write.req-brugerdataene med angivelse af DPV1-header. DPV1- Header Byte Felt Værdi Beskrivelse Function_Num Read.req Slot_Number X Slot_Number not used Indeks 47 Index of data set Length 240 Maximum length of response buffer in DP-Master Positivt svar på "Write Parameter volatile" DPV1-Header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet. Konstant indeks 47 Length 4 12 byte brugerdata i svarbufferen Byte Felt Værdi Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Genspejlet referencenummer fra parametreringsordren 1 Response ID 0x40 Positivt MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Genspejlet aksenummer; 0 for enkeltakse 3 No. of Parameters 0x01 1 parameter Retur- koder for parametreringen Negativt parametersvar Nedenstående tabeller viser kodningen for en negativ Response for en MOVILINK - service. Ved det negative svar er bit 7 sat i Response ID. DPV1-Header Tjeneste: Read.response Beskrivelse Slot_Number 0 Vilkårlig, (analyseres ikke) Indeks 47 Indeks for datasættet. Konstant indeks 47 Length 8 8 byte brugerdata i svarbufferen Byte Felt Værdi Beskrivelse 0 Response Reference 0x01 Genspejlet referencenummer fra parametreringsordren 1 Response ID 0xC0 Negativt MOVILINK -svar 2 Axis 0x00 Genspejlet aksenummer; 0 for enkeltakse 3 No. of 0x01 1 parameter Parameters 4 Format 0x44 Fejl 5 No. of Values 0x01 1 fejlkode 6 til 7 Error Value 0x0811 MOVILINK returkode f.eks. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11 (se tabellen MOVILINK returkoder for DPV1) Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 97

98 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Parametrering via PROFIBUS-DPV1 MOVILINK -parametersvar Nedenstående tabel viser de returkoder, der sendes tilbage af MQP ved fejlbehæftet DPV1-parameteradgang. MOVILINK returkode (hex) 0x0810 0x0811 0x0812 0x0813 0x0814 0x0815 0x0816 0x0817 0x0818 0x0819 0x081A 0x081B 0x081C 0x081D 0x081E 0x081F 0x0820 0x0821 0x0822 0x0823 0x0824 0x0505 0x0602 0x0502 Beskrivelse Ikke tilladt indeks, parameterindeks findes ikke i apparatet Funktion/parameter ikke implementeret Skrivebeskyttet Parameterspærre aktiv Fabriksindstillingen er aktiv Værdi for parameter for høj Værdi for parameter for lille Nødvendigt optionskort mangler Fejl i systemsoftware Parameteradgang kun via RS-485-procesinterface Parameteradgang kun via RS-485-diagnoseinterface Parameteren er adgangsbeskyttet Regulatorspærre er nødvendig Ikke tilladt værdi for parameter Fabriksindstillingen er aktiveret Parameter blev ikke gemt i EEPROM Parameter kan ikke ændres/reserveres ved ikke frikoblet sluttrin Reserveret Reserveret Parameter må kun ændres ved IPOS-programstop Parameter må kun ændres ved frakoblet autosetup Forkert kodning af administrations- og reserveret-byte Kommunikationsfejl mellem omformersystem og feltbusoptionskort Timeout for den forbundne forbindelse (f.eks. under Reset eller ved Sys-Fault) 98 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

99 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP LED-indikationens betydning I LED-indikationens betydning PROFIBUS-grænsefladen MQP har tre LED er til diagnose. LED "RUN" (grøn) til visning af den normale driftstilstand LED "BUS-F" (rød) til visning af fejl på PROFIBUS-DP LED "SYS-F" (rød) til visning af systemfejl på MQP eller MOVIMOT MQP PROFIBUS DPV1 RUN BUS-F SYS-F 58423AXX Betydninger af LED en "RUN" (grøn) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON x x MQP-modul-hardware OK ON OFF OFF Korrekt MQP-drift MQP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) og MOVIMOT OFF x x MQP er ikke driftsklar 24 V DC -forsyning mangler blinker x x PROFIBUS-adressen er indstillet højere end 125. Kontrollér 24 V DC -spændingsforsyningen Tilkobl MQP igen. Udskift modulet, hvis fejlen stadig findes. Kontrollér den indstillede PROFIBUS-adresse på MQP x = vilkårlig tilstand Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 99

100 9 I 0 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP LED-indikationens betydning Betydninger af LED "BUS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning ON OFF x MQP er i gang med en dataudveksling med DP-masteren (Data-Exchange) ON blinker x Baud-hastigheden registreres, men aktiveres ikke af DP-masteren MQP blev ikke projekteret eller projekteret forkert i DP-masteren. ON ON x Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MQP registrerer ikke nogen baudhastighed Busafbrydelse DP-masteren er ude af drift Kontroller DP-masterens projektering. Kontrollér MQP ens PROFIBUS-DP-tilslutning. Kontrollér DP-masteren Kontroller samtlige kabler i PROFIBUS-DP-nettet. x = vilkårlig tilstand Betydninger af LED "SYS-F" (rød) RUN BUS-F SYS-F Betydning Fejlafhjælpning x x OFF Normal driftsstatus MQP er i gang med dataudveksling med den tilsluttede MOVIMOT x x blinker konstant MQP befinder sig i fejlstatus I MOVITOOLS -statusvinduet vises der en fejlmeddelelse. x x ON MQP udveksler ikke data med de tilsluttede MOVIMOT. MQP er ikke konfigureret eller de tilsluttede MOVIMOT svarer ikke. Serviceafbryderen på feltfordeleren står på OFF Vær opmærksom på den aktuelle fejlbeskrivelse (se fejlliste) Kontroller ledningsføringen for RS-485 mellem MQP og de tilsluttede MOVIMOT samt spændingsforsyningen til MOVIMOT Kontroller, om de adresser, der er indstillet på MOVIMOT stemmer overens med de adresser, der er indstillet i IPOSprogrammet (kommando "MovcommDef") Kontroller, om IPOS-programmet er startet Kontroller indstillingen af serviceafbryderen på feltfordeleren x = vilkårlig tilstand 100 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

101 Funktionen for PROFIBUS-grænseflade MQP Fejltilstande I Fejltilstande Feltbus-timeout Frakoblingen af feltbus-masteren eller trådbrud i feltbus-ledningsføringen medfører en feltbus-timeout i MQP en. De tilsluttede MOVIMOT standses, idet der i hvert procesudgangsdataord sendes "0". Desuden sættes de digitale udgange på "0". Dette svarer f.eks. til et hurtigstop i styreord 1. OBS! Hvis MOVIMOT aktiveres med 3 procesdataord, fastsættes rampen med 0 sek. i det 3. ord! Fejlen "Feltbus-timeout" nulstiller automatisk, dvs. MOVIMOT modtager straks efter genoptagelsen af feltbus-kommunikationen de aktuelle procesudgangsdata fra styringen. Fejlreaktionen kan frakobles via P831 i MOVITOOLS -Shell. RS-485 timeout Hvis én eller flere MOVIMOT ikke kan adresseres via RS-485 fra MQP en, vises fejlkode 91 "Systemfejl" i statusord 1. LED en "SYS-F" begynder herefter at lyse. Fejlen overføres ligeledes via diagnose-grænsefladen. Såfremt MOVIMOT ikke modtager data, standser den efter 1 sekund. En forudsætning herfor er, at dataudvekslingen mellem MQP og MOVIMOT foregår via MOVCOMMkommandoerne. Såfremt MOVIMOT fortsætter med at modtage data, kan de styres som sædvanligt. Timeouten nulstiller automatisk, dvs. de aktuelle procesdata udveksles straks igen, når kommunikationen med den ikke-adresserbare MOVIMOT genoptages.. Apparatfejl Feltbusinterfaces MQP kan registrere en række hardware-fejl. Når en hardware-fejl er registreret, spærres apparaterne. De nøjagtige fejlreaktioner og afhjælpningsforanstaltninger står i kapitlet "Fejlliste". En hardware-fejl medfører, at fejl 91 vises i procesindgangsdataene i statusord 1 fra alle MOVIMOT. LED en "SYS-F" på MQP-modulet blinker konstant. Den nøjagtige fejlkode kan vises via diagnosegrænsefladen i MOVITOOLS i status for MQP. I IPOS-programmet kan fejlkoden læses og behandles med kommandoen "GETSYS". Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 101

102 10 I 0 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Idrifttagningen foretages iht. kapitlet "Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP)". Vær også opmærksom på de følgende anvisninger for idrifttagningen af feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Serviceafbryder Service-/ledningsbeskyttelsesafbryderen på feltfordeler Z.6. beskytter hybridledningen mod overbelastning og kobler netforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT OBS! Service-/ledningsbeskyttelsesafbryderen adskiller kun MOVIMOT -motoren fra nettet, ikke feltfordeleren. Principdiagram: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 MF.. / MQ.. RS-485 RS+ RS- L1 L2 L3 24V GND 24V GND X9 [2] MFZ.6F X40 X29 X AXX [1] Bro til forsyning af MOVIMOT fra 24 V DC -spænding til feltbusmodul MF../MQ.. (ledningsført fra fabrikken) [2] Tilslutning hybridkabel 102 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

103 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. I Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Kontrol af den tilsluttede motors koblingsmåde Kontroller iht. nedenstående figur, at den koblingsmåde, der er valgt til feltfordeleren, stemmer overens med den koblingsmåde, der er valgt til motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W AXX OBS! Ved bremsemotorer må der ikke monteres en bremseensretter i motorens klemkasse! Principdiagram X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.7F X40 X29 X AXX [1] Bro til forsyning af MOVIMOT fra 24 V DC -spænding til feltbusmodul MF../MQ.. (ledningsført fra fabrikken) [2] Tilslutning hybridkabel Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 103

104 10 I 0 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Intern ledningsføring for MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren [1] X4 24V TH L R X1 X6 TH [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE [3] 05986AXX [1] DIP-switch til indstilling af koblingsmåden Kontroller, at koblingsmåden for den tilsluttede motor stemmer overens med DIP-switchens position. [2] Vær opmærksom på, hvilken omdrejningsretning der er frikoblet (som standard er begge omdrejningsretninger frikoblet) Begge omdrejningsretninger er frigivet Kun omdrejningsretning venstrerotation er frigivet Kun omdrejningsretning højrerotation er frigivet 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilslutning for intern bremsemodstand (kun ved motorer uden bremse) 04957AXX 104 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

105 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. I Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Serviceafbryder Serviceafbryderen på feltfordeler Z.8. kobler netforsyningen til MOVIMOT 24 V DC -forsyningen til MOVIMOT OBS! Serviceafbryderen adskiller MOVIMOT -omformeren med tilsluttet motor fra nettet, ikke feltfordeleren. Principdiagram: X1 "Safety Power" X40 [1] X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- 24V GND RS-485 MOVIMOT U V W X9 [2] TH1 TH2 MFZ.8F X40 X29 X AXX [1] Bro til forsyning af MOVIMOT fra 24 V DC -spænding til feltbusmodul MF../MQ.. (ledningsført fra fabrikken) [2] Tilslutning hybridkabel Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 105

106 10 I 0 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. Kontrol af den tilsluttede motors koblingsmåde Kontroller iht. nedenstående figur, at den koblingsmåde, der er valgt til feltfordeleren, stemmer overens med den koblingsmåde, der er valgt til motoren. W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W1 Intern ledningsføring for MOVIMOT - omformeren i feltfordeleren 03636AXX OBS! Ved bremsemotorer må der ikke monteres en bremseensretter i motorens klemkasse! [1] X4 24V TH L R L1 L2 L3 TH [2] [3] [4] +24V DC L1 L2 L AXX [1] DIP-switch til indstilling af koblingsmåden Kontroller, at koblingsmåden for den tilsluttede motor stemmer overens med DIP-switchens position. [2] Vær opmærksom på, hvilken omdrejningsretning der er frikoblet (som standard er begge omdrejningsretninger frikoblet) Begge omdrejningsretninger er frigivet Kun omdrejningsretning venstrerotation er frigivet Kun omdrejningsretning højrerotation er frigivet 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R ϑ ϑ ϑ TH TH TH [3] Tilslutning for intern bremsemodstand (kun ved motorer uden bremse) [4] Serviceafbryder 04957AXX 106 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

107 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren I MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Det følgende kapitel beskriver ændringerne ved anvendelse af MOVIMOT -frekvensomformeren integreret i feltfordeleren i modsætning til anvendelse integreret i motoren. Ændret fabriksindstilling ved MOVIMOT integreret i feltfordeleren Vær opmærksom på de ændrede fabriksindstillinger ved anvendelse af MOVIMOT integreret i feltfordeler Z.7 eller Z.8. De øvrige indstillinger er identiske med indstillingerne for MOVIMOT integreret i motoren. Der henvises her til driftsvejledningen "MOVIMOT MM..C". DIP-switch S1: S Betydning RS-485-adresse ON OFF 6 Motor et trin lavere 7 Variabel (16, 8, 4 khz) 8 Motorbeskyttelse Motoreffekttrin PWMfrekvens Tomgangsdæmpning OFF ON Tilpasset 4 khz OFF ON Setpunkt-potentiometer f1: f [Hz] f [1] 51261AXX [1] Fabriksindstilling Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 107

108 10 I 0 Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Ekstra funktioner ved MOVIMOT integreret i feltfordeleren Følgende ekstra funktioner er (i begrænset omfang) mulige ved anvendelse af MOVIMOT integreret i feltfordeler Z.7/Z.8. En udførlig beskrivelse af ekstra funktioner står i driftsvejledningen "MOVIMOT MM..C" Ekstra funktion Begrænsning 1 MOVIMOT med forøgede rampetider 2 MOVIMOT med indstillelig strømbegrænsning (fejl ved overskridelse) 3 MOVIMOT med indstillelig strømbegrænsning (kan omkobles via klemme f1/f2) 4 MOVIMOT med busparametrering Kun med feltbusinterfaces MQ.. er mulig 5 MOVIMOT med motorbeskyttelse i feltfordeler Z.7/Z.8 Busparametrering er kun mulig i forbindelse med feltbusgrænseflade MQ.. 6 MOVIMOT med maksimal PWM-frekvens 8 khz 7 MOVIMOT med hurtigstart/-stop Den mekaniske bremse må kun aktiveres med MOVIMOT. Aktivering af bremsen via en relæudgang er ikke mulig. 8 MOVIMOT med minimal frekvens 0 Hz 10 MOVIMOT med minimumfrekvens 0 Hz og reduceret drejningsmoment ved lave frekvenser 11 Overvågning netfasesvigt deaktiveret 12 MOVIMOT med hurtigstart/-stop og motorbeskyttelse i feltfordeler Z.7 og Z.8 14 MOVIMOT med deaktiveret slipkompensation Den mekaniske bremse må kun aktiveres med MOVIMOT. Aktivering af bremsen via en relæudgang er ikke mulig. Ekstra funktion 9 "MOVIMOT til hejseværksapplikationer" og ekstra funktion 13 "MOVIMOT til hejseværksapplikationer med udvidet n-overvågning" må ikke anvendes ved MOVIMOT -omformer integreret i feltfordeler Z.7/Z.8! 108 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

109 Betjeningsenheder Betjeningsenhed MFG11A I Betjeningsenheder 11.1 Betjeningsenhed MFG11A Funktion Håndbetjeningsenheden MFG11A sættes i stedet for en feltbusgrænseflade på et vilkårligt MFZ..-tilslutningsmodul og muliggør manuel styring af en MOVIMOT - gearmotor med integreret frekvensomformer. STOP 50030AXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 109

110 11 I 0 Betjeningsenheder Betjeningsenhed MFG11A Anvendelse Betjening af option MFG11A Displayvisning Negativ visningsværdi f.eks. = venstrerotation 50 Positiv visningsværdi f.eks. = højrerotation 50 Øg omdrejningstallet Den viste værdi refererer til det omdrejningstal, der er indstillet med setpunktpotentiometeret f1. Eksempel: Visning "50" = 50 % af det omdrejningstal, der er indstillet med setpunktpotentiometeret. OBS! Ved visning "0" drejer drivenheden med f min. Ved højrerotation: Ved venstrerotation: Reducer omdrejningstallet Ved højrerotation: Ved venstrerotation: Spær MOVIMOT Tryk på tasten: STOP Display = 0FF Frikobling af MOVIMOT eller Ændring af omdrejningsretning fra højre til venstre OBS! MOVIMOT accelererer efter frikoblingen til den senest lagrede værdi og omdrejningsretning 1. indtil displayvisning = 0 Ændring af omdrejningsretning fra venstre til højre 2. Fornyet tryk ændrer omdrejningsretningen fra højre til venstre 1. indtil displayvisning = 0 2. Fornyet tryk ændrer omdrejningsretningen fra venstre til højre Efter genindkobling af 24 V-forsyningen befinder modulet sig altid i STOP-status (display = OFF). Ved valg af retning med piltasten starter drivenheden (setpunkt) begyndende med Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

111 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B I Betjeningsenhed DBG60B Funktion Med betjeningsenheden DBG60B kan MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer styres via en feltbusgrænseflade (med undtagelse af MFK-feltbusgrænseflade) i manuel driftsmodus. Derudover kan procesdataordene vises i monitor-modus. Udstyr Belyst klartekstdisplay, der kan indstilles op til syv sprog Tastatur med 21 taster Mulighed for tilslutning via forlængerledning DKG60B (5 m) Kapslingsklasse IP40 (EN 60529) Oversigt Betjeningsenhed Sprog Sagsnummer DBG60B-01 DBG60B-02 DBG60B-03 DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL (tysk/engelsk/fransk/italiensk/spansk/portugisisk/hollandsk) DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR (tysk/engelsk/fransk/finsk/ svensk/dansk/tyrkisk) DE/EN/FR/RU/PL/CS (tysk/engelsk/fransk/russisk/polsk/tjekkisk) Forlængerkabel Beskrivelse (= Leveringsomfang) Sagsnummer DKG60B Længde 5 m koret, afskærmet ledning (AWG26) 56555AXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 111

112 11 I 0 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B Målskitse DBG60B BXX Forbindelse med feltbusgrænseflade MF../MQ.. Håndbetjeningsenheden DBG60B tilsluttes direkte ved diagnosegrænsefladen for feltbusgrænseflade MF../MQ... Optional kan håndbetjeningsenheden tilsluttes via option DKG60B (5 m forlængerledning). MF../MQ.. DKG60B DBG60B 57877AXX 112 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

113 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B I 0 11 Tastfunktioner DBG60B [1] [2] [3] [4] [7] [8] [9] [10] [11] [5] [6] [12] 57483AXX [1] Stop [2] Slet sidste indtastning [3] Sprogvalg [4] Menuskift [5] Tal [6] Skift af fortegn [7] Pil op, et menupunkt op [8] Start [9] OK, bekræft indtastning [10] Aktiver kontekstmenu [11] Pil ned, et menupunkt ned [12] Decimalkomma Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 113

114 11 I 0 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B Valg af ønsket sprog Ved første tilkobling eller efter aktivering af DBG60B s leveringstilstand vises følgende tekst i displayet i nogle sekunder: SEW EURODRIVE Derefter vises symbolet for sprogvalg i displayet AXX Gå frem på følgende måde for at vælge det ønskede sprog: Tryk på tasten [Sprogvalg]. På displayet vises en liste over de sprog, der står til rådighed. Vælg det ønskede sprog med tasterne [Pil op] / [Pil ned]. Bekræft sprogvalget med tasten [OK]. På displayet vises startvinduet i det valgte sprog. 114 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

115 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B I 0 11 Monitor-modus Aktivering: Tilslut DBG60B ved diagnosegrænsefladen for feltbusgrænsefladen. Først vises i nogle sekunder typebetegnelsen for den tilsluttede MOVIMOT. Derefter skifter DBG60B til monitor-modus. MONITOR PI1 PI2 PI Status / error MANUAL MODE MONITOR DBG DELIVERY D UNIT MONITOR PO1 PO2 PO ms n=% / error 57476AEN Hvis De står i en anden modus og ønsker at komme hen til monitor-modus, skal De gøre følgende: Åbn kontekstmenuen med tasten [Aktiver kontekstmenu]. Vælg menupunktet [MONITOR] i kontekstmenuen med tasterne [Pil op] / [Pil ned]. Bekræft valget med tasten [OK]. Betjeningsenheden er nu i monitor-modus. I monitor-modus vises proces-udgangsdata (PO) og proces-indgangsdata (PI). PO- og PI-dataene samles i to separate menuer. Fra kontekstmenuen kommer man altid hen i PO-menuvinduet. Herfra kan man via tasten [Pil op] komme hen i visningsvinduet for PI-data. Man kommer tilbage til PO-menuvinduet med tasten [Pil ned]. Hvis man vil vende tilbage til kontekstmenuen trykkes på tasten [DEL] eller tasten [Kontekstmenu]. Visning Visningen i monitor-modus for proces-udgangsdataene ser ud på følgende måde: MONITOR PO1 PO2 PO ms n=0% / fejl PO1 = Styreord, PO2 = Omdrejningstal (%), PO3 = Rampe Derudover: Rampe i ms og omdrejningstal i %. I tilfælde af fejl vises skiftevis fejlnummer og fejltekst Visningen i monitor-modus for proces-indgangsdataene ser ud på følgende måde: MONITOR PI1 PI2 PI Status / fejl PI1 = Statusord 1, PI2 = Udgangsstrøm, PI3 = Statusord 2 I statuslinjen for PI-vinduet vises enten status eller i tilfælde af fejl skiftevis fejlnummer og fejltekst Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 115

116 11 I 0 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B Manuel driftsmodus Aktivering Tilslut DBG60B ved modulets diagnosegrænseflade. Først vises i nogle sekunder typebetegnelsen for den tilsluttede MOVIMOT. Derefter skifter DBG60B til monitormodus. MANUAL MODE MONITOR DBG DELIVERY D UNIT MANUAL MODE IN% RAMP SPEED% Hvis De vil ind i manuel driftsmodus, skal De gøre følgende: Åbn kontekstmenuen med tasten [Aktiver kontekstmenu] AEN Vælg menupunktet [Manuel drift] i kontekstmenuen med tasterne [Pil op] / [Pil ned]. Bekræft valget med tasten [OK]. Betjeningsenheden er nu i manuel driftsmodus. Bemærkning! Manuel drift kan ikke vælges, hvis drivenheden er frikoblet i automatisk drift (busdrift). I 2 sek. vises meddelelsen "MANUEL DRIFT HENVISNING 17: OMF. FRIKOBLET" og DBG60B vender tilbage til kontekstmenuen. Visning Visningen i manuel driftsmodus ser ud på følgende måde: MANUEL DRIFT In% RAMPE OMDREJN% FRIKOBLING/INGEN FRIKOBLING Visningsværdi: Udgangsstrøm i % af I n Indstillingsværdi: Rampetid i ms (Defaultværdi ms) Indstillingsværdi: Omdrejningstal i % (Defaultværdi 0 %) Betjening Med tasterne [Pil op] / [Pil ned] eller direkte via tallene 0..9 (5) kan setpunktet for omdrejningstallet angives i %. Med "Skift af fortegn" kan retningen ændres. Indtastningen skal bekræftes med tasten [OK]. Med tasten [Menuskift] kommer man hen til indtastning af rampetiden. Denne kan også indstilles med tasterne [Pil op] / [Pil ned] eller direkte med tallene Bekræft derefter med tasten [OK]. Ved aktivering af tasten [RUN] startes drivenheden. Statuslinjen viser nu statisk "FRIKOBLING". Ved aktivering af tasten [STOP] kan den standses. Statuslinjen viser nu blinkende "INGEN FRIKOBLING". Under driften vises motorens mærkestrøm "I n " i %. 116 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

117 Betjeningsenheder Betjeningsenhed DBG60B I 0 11 OBS! Når den manuelle driftsmodus forlades vises igen "Aktiver automatisk drift". Dette kan besvares med følgende taster [Ja = OK], [NEJ = DEL]. Ved valg af [NEJ = DEL], vender man tilbage til manuel driftsmodus. Ved valg af [Ja = OK], styres drivenheden straks i automatisk drift, dvs. at hvis drivenheden er frikoblet via bussen, kører denne umiddelbart videre. Hvis der optræder en fejl i manuel drift vises et fejlvindue. I fejlvinduets statuslinje vises skiftevis fejlnummeret og fejlteksten. Fejlvinduet kan kun forlades med [OK]-tasten. Herved udløses en reset. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 117

118 12 MOVILINK -enhedsprofil Kodning af procesdataene 12 MOVILINK -enhedsprofil 12.1 Kodning af procesdataene Det er de samme procesdata-informationer, der anvendes til styring og setpunktprogrammering i alle feltbussystemer. Kodningen af procesdataene foregår efter den standardiserede MOVILINK -profil for SEW-feltomformere. For MOVIMOT kan der generelt skelnes mellem følgende varianter: 2 procesdataord (2PD) 3 procesdataord (3PD) Master PO PO1 PO2 PO3 MOVIMOT PI1 PI2 PI3 PI 51334AXX PO = Procesudgangsdata PI = Procesindgangsdata PO1 = Styreord PI1 = Statusord 1 PO2 = Omdrejningstal (%) PI2 = Udgangsstrøm PO3 = Rampe PI3 = Statusord 2 2 procesdataord Til styring af MOVIMOT med 2 procesdataord sender den overordnede styring procesudgangsdataene styreord og omdrejningstal [%] til MOVIMOT og procesindgangsdataene statusord 1 og udgangsstrøm overføres fra MOVIMOT til den overordnede styring. 3 procesdataord Ved styring med 3 procesdataord overføres rampen som ekstra procesudgangsdataord og som tredje procesindgangsdataord statusord Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

119 MOVILINK -enhedsprofil Kodning af procesdataene 12 Procesudgangsdata Procesudgangsdata overføres fra den overordnede styring til MOVIMOT -omformeren (styreinformationer og setpunkter). Disse data virker dog kun i MOVIMOT, hvis RS-485-adressen i MOVIMOT (DIP-switch S1/1 til S1/4) er indstillet til en værdi forskellig fra 0. MOVIMOT kan styres med følgende procesudgangsdata: PO1: Styreord PO2: Omdrejningstal [%] (setpunkt) PO3: Rampe Virtuelle klemmer til løft af bremsen uden motorfrikobling, kun ved MOVIMOT -kontakt S2/2 = "ON" (se MOVIMOT -driftsvejledningen) Basis-styreblok PO1: Styreord Reserveret til ekstrafunktioner = "0" "1" = Reset Reserveret = "0" "1 1 0" = frikobling ellers Stop PO2: Setpunkt Procentværdi med fortegn / 0,0061 % Eksempel: -80% / 0,0061 % = = CCC5 hex PO3: Rampe (kun ved 3-ords-protokol) Tid fra 0 til 50 Hz i ms (område: ms) Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 07D0 hex Styreord, bit Programmeringen af styrekommandoen "Frikobling" foretages med bit ved at programmere styreordet = 0006 hex. For at frikoble MOVIMOT skal endvidere indgangsklemmerne HØJRE og/eller VENSTRE være koblet til +24 V (med lus). Styrekommandoen "Stop" programmeres ved at sætte bit 2 = "0". For at sikre kompatibilitet med andre SEW-omformerfamilier bør du her anvende stopkommandoen 0002 hex. Principielt udløser MOVIMOT dog et stop på den aktuelle rampe med bit 2 = "0" uafhængigt af status for bit 0 og bit 1. Styreord bit 6 = reset I tilfælde af fejl kan fejlen kvitteres med bit 6 = "1" (reset). Ikke anvendte styrebits bør af hensyn til kompatibiliteten have værdien 0. Omdrejningstal [%] Omdrejnings-setpunktet programmeres relativt i procent af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet med setpunkt-potentiometeret f1. Kodning: C000 hex = -100 % (venstrerotation) 4000 hex = +100 % (højrerotation) 1 ciffer = 0,0061 % Eksempel: 80 % f maks, rotationsretning VENSTRE: Beregning: 80 % / 0,0061 = dec = CCC5 hex Rampe Hvis udvekslingen af procesdata foregår med 3 procesdataord, overføres den aktuelle integratorrampe i procesudgangsdataordet PA3. Ved styring af MOVIMOT med 2 procesdataord anvendes den integratorrampe, som er indstillet med omskifteren t1. Kodning: 1 ciffer = 1 ms Interval: ms Eksempel: 2,0 s = 2000 ms = 2000 dec = 07D0 hex Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 119

120 12 MOVILINK -enhedsprofil Kodning af procesdataene Procesindgangsdata Procesindgangsdata sendes fra MOVIMOT -omformeren tilbage til den overordnede styring og indeholder informationer om status og aktuelle værdier. Følgende procesindgangsdata understøttes af MOVIMOT : PI1: Statusord 1 PI2: Udgangsstrøm PI3: Statusord PI1: Statusord 1 Enhedsstatus (bit 5 = "0") 0 = omformer ikke klar 2 = ingen frikobling 4 = frikoblet Fejlnummer (bit 5 = "1") Regulator frikoblet = "1" Enhed frikoblet = "1" PO-data frikoblet = "1" Reserveret Reserveret Fejl/advarsel = "1" Reserveret Reserveret PI2: Faktisk strømværdi 16 bit heltal med fortegn x 0,1 % I N Eksempel: 0320 hex = 800 x 0,1 % I N = 80 % I N PI3: Statusord 2 (kun ved 3-ords-protokol) Regulator frikoblet = "1" Enhed frikoblet = "1" PO-data frikoblet = "1" Reserveret Reserveret Fejl/advarsel = "1" Reserveret Reserveret O1 (bremse) "1" = bremse aktiveret, "0" = bremse løftet O2 (driftsklar) I1 (højre) I2 (venstre) I3 (setpunkt f2) Reserveret 0 Reserveret 0 Reserveret Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

121 MOVILINK -enhedsprofil Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Ved hjælp af et programeksempel for Simatic S7 tydeliggøres behandlingen af procesdataene og de digitale ind- og udgange for feltbusgrænsefladen MF... Dette eksempel viser uden forbindende den principielle fremgangsmåde til udarbejdelse af et PLC-program. Der overtages derfor intet ansvar for indholdet i programeksemplet. Adresse-tildeling af procesdata i automatiseringsenheden I eksemplet er procesdataene for MOVIMOT -feltbusgrænsefladen lagret i PLC ens hukommelsesområde PW132 PW136. Det ekstra udgangs-/indgangsord administreres i AW 100 eller EW 100. Master [1] AW100 DO MOVIMOT + MF.. [2] AW132 AW134 AW136 PO1 PO2 PO3 PO PO1 PO2 PO3 DO [3] EW100 EW132 EW134 EW136 DI PI1 PI2 PI3 PI1 PI2 PI3 PI DI AXX [1] Adresseområde [2] Udgangsadresser [3] Indgangsadresser PO Procesudgangsdata PO1 Styreord PO2 Omdrejningstal [%] PO3 Rampe DO Digitale udgange PI Procesindgangsdata PI1 Statusord 1 PI2 Udgangsstrøm PI3 Statusord 2 DI Digitale indgange Behandling af de digitale ind-/udgange i MF.. AND-operationen i de digitale indgange DI 0..3 styrer de digitale udgange DO 0 og DO 1 på MF..: U E // Hvis DI 0 = "1" U E // DI 1 = "1" U E // DI 2 = "1" U E // DI 3 = "1" = A // sе DO 0 = "1" = A // DO 1 = "1" Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 121

122 12 MOVILINK -enhedsprofil Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Styring MOVIMOT Med indgang DI0 frikobles MOVIMOT -gearmotoren med integreret frekvensomformer: E = "0": Styrekommando "Stop" E = "1": Styrekommando "Frikobling" Via indgang DI1 fastsættes omdrejningsretning og omdrejningstal: E = "0": 50 % f maks. højrerotation E = "1": 50 % f maks. venstrerotation Drivenheden accelereres og nedbremses med en integratorrampe på 1 sek. Procesindgangsdataene lagres midlertidigt med henblik på videre behandling i flag 20 til 24. U E // Med indgang gives styrekommando "Frikobling" SPB FRI L W#16#2 // Styrekommando "Stop" T PAW 132 // Skrives til PA1 (styreord 1) SPA NORM FRI: L W#16#6 // MOVIMOT-styrekommando "Frikobling" (0006hex) T PAW 132 // Skrives til PA1 (styreord 1) NORM: U E // Med indgang fastsжttes omdrejningsretning SPB LINK // Hvis indgang = "1", sе venstrerotation L W#16#2000 // Nom. omdrejningstal = 50% fmaks. hшjrerotation (=2000hex) T PAW 134 // Skrives til PA2 (omdrejningstal [%] SPA AKTV LINK: L W#16#E000 // Nom. omdrejningstal = 50% fmaks. venstrerotation (=E000hex) T PAW 134 // Skrives pе PA2 (omdrejningstal [%]) AKTV: L 1000 // Rampe = 1s (1000dec) T PAW 136 // Skriv pе PA3 (rampe) L PEW 132 // PE1 (statusord 1) loades T MW 20 // og lagres i buffer L PEW 134 // PE2 (udgangsstrшm) loades T MW 22 // og lagres i buffer L PEW 136 // PE3 (statusord 2) loades T MW 24 // og lagres i buffer Klar 122 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

123 Parameter MQ..-parameterliste P6.. P60. P Parameter 13.1 MQ..-parameterliste Parameter Parameter Indeks Enhed Adgang Default Betydning / værdiområde 010 Omformerstatus 8310 RO 0 Low word kodet, som statusord Driftstilstand 8310 RO 0 Low word kodet, som statusord Fejlstatus 8310 RO 0 Low word kodet, som statusord Aktuelt parametersæt 8310 RO 0 Low word kodet, som statusord Tilkoblingstimer 8328 [s] RO Binærindgang DI RW 16 0: Ingen funktion 031 Binærindgang DI RW 16 16: IPOS indgang 32: MQX giver In 032 Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærindgange DI00 DI RO Binærudgang DO RW 21 0: Ingen funktion 051 Binærudgang DO RW 21 21: IPOS udgang 22: IPOS fejl 053 Binærudgange DO RO 070 Apparattype 8301 RO 076 Firmware grundapparat 8300 RO 090 PD-konfiguration 8451 RO 091 Feltbus type 8452 RO 092 Baudrate feltbus 8453 RO 093 Adresse feltbus 8454 RO 094 PO1 Setpunkt 8455 RO 095 PO2 Setpunkt 8456 RO 096 PO3 Setpunkt 8457 RO 097 PI1 Aktuel værdi 8458 RO 098 PI2 Aktuel værdi 8459 RO 099 PI3 Aktuel værdi 8460 RO 504 Encoderovervågning 8832 RW 1 0: OFF 1: ON 608 Binærindgang DI RW 16 0: Ingen funktion 600 Binærindgang DI RW 16 16: IPOS indgang 32: MQX giver In 601 Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærindgang DI RO Binærudgang DO RW 21 0: Ingen funktion 620 Binærudgang DO RW 21 21: IPOS udgang 22: IPOS fejl 802 Fabriksindstilling 8594 R/RW 0 0: Nej 1: Ja 2: Leveringstilstand 810 RS-485 adresse 8597 RO RS-485 timeout-tid 8599 [s] RO Feltbus timeout-tid 8606 [s] RO 831 Reaktion feltbus-timeout 8610 RW 10 0: Ingen reaktion 10: PA-DATA = 0 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 123

124 13 P6.. P60. P600 Parameter MQ..-parameterliste Parameter Parameter Indeks Enhed Adgang Default Betydning / værdiområde 840 Manuel reset 8617 RW 0: OFF 1: ON 870 Setpunkt-beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 871 Setpunkt-beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 872 Setpunkt-beskrivelse PO RO 12 IPOS PO-DATA 873 Beskrivelse aktuel værdi PI RO 9 IPOS PI-DATA 874 Beskrivelse aktuel værdi PI RO 9 IPOS PI-DATA 875 Beskrivelse aktuel værdi PI RO 9 IPOS PI-DATA - IPOS kontrolord 8691 RW 0 - IPOS programlængde 8695 RW 0 - IPOS variabel H0 H RW Lagerresident variabel IPOS variabel H10 H RW IPOS kode RW Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

125 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Busdiagnose med MOVITOOLS 14.1 Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Feltbusmodulerne MF../MQ.. har en diagnosegrænseflade til idrifttagning og service. Denne grænseflade gør det muligt at foretage en busdiagnose med SEW-softwaren MOVITOOLS. og feltbus- Setpunkter og aktuelle værdier, som udveksles mellem MOVIMOT masteren, kan dermed let diagnostiseres AXX I feltbus-monitor-modus "Styring" kan MOVIMOT styres direkte, se kapitlet "Feltbusmonitoren i MOVITOOLS " påside 129. Opbygning af diagnosegrænsefladen Diagnosegrænsefladen ligger på potentialniveau 0 og har således samme potentiale som modulelektronikken. Dette gælder for alle MF../MQ.. feltbusinterfaces. Ved AS-grænsefladerne MFK.. ligger diagnosegrænsefladen på MOVIMOT -potentiale. Grænsefladen er tilgængelig via en 4-polet stikkonnektor RJ10. Grænsefladen er placeret under forskruningen på moduldækslet. GND RS- RS+ +5V BXX Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 125

126 14 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Grænsefladeomsætter Forbindelsen af diagnosegrænsefladen med en almindelig pc kan foretages med følgende optioner: UWS21B med seriel grænseflade RS-232, sagsnummer USB11A med USB-grænseflade, sagsnummer RS-232 UWS21B RJ10 PC + MOVITOOLS MF../MQ.. USB USB11A RJ AXX Leveringsomfang: Grænsefladeomsætter Kabel med stikkonnektor RJ10 Grænsefladekabel RS-232 (UWS21B) eller USB (USB11A) 126 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

127 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface 14 Relevante diagnoseparametre Visningsværdier Procesværdier Softwaren MOVITOOLS -Shell muliggør diagnosen af MOVIMOT via diagnosegrænsefladen på feltbusinterfaces MF.. MOVIMOT returnerer udgangsstrømmen som procesværdi. Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 004 Udgangsstrøm [% In] 8321 Udgangsstrøm MOVIMOT Visningsværdier Statusvisninger MOVIMOT -status interpreteres fuldstændigt og præsenteres i statusvisningen. Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 010 Omformerstatus 8310 Omformerstatus MOVIMOT 011 Driftstilstand 8310 Driftsstatus MOVIMOT 012 Fejlstatus 8310 Fejlstatus MOVIMOT Visningsværdier Binærindgange option De digitale indgange for feltbusinterfaces MF.. indikeres som optionale MOVIMOT - indgange. Da disse indgange ikke har nogen direkte indflydelse på MOVIMOT, er klemmekonfigurationen sat på "Ingen funktion". Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 040 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI0 041 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI1 042 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI2 043 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI3 044 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI4 045 Binærindgange DI Status for MF..-binærindgange DI5 048 Binærindgange DI10...DI Status for alle binærindgange Visningsværdier Binærudgange option De digitale udgange for feltbusinterfaces MF.. indikeres som optionale MOVIMOT - udgange. Da disse udgange ikke har nogen direkte indflydelse på MOVIMOT, er klemmekonfigurationen sat på "Ingen funktion". Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 060 Binærudgange DO Status for MF..-binærudgange DI0 061 Binærudgange DO Status for MF..-binærudgange DO 068 Binærudgange DO10 til DO Status for MF..-binærudgange DO0 og DO1 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 127

128 14 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Visningsværdier Apparatdata Under apparatdata vises information om MOVIMOT og feltbusgrænseflade MF... Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 070 Apparattype 8301 Apparattype MOVIMOT 072 Option Apparattype option 1 = MF.. Type 074 Firmware option Firmware-sagsnummer MF Firmware grundapparat 8300 Firmware-sagsnummer MOVIMOT Visningsværdier Busdiagnose Dette menupunkt repræsenterer alle feltbusdata. Menu nummer Parameternavn Indeks Betydning / implementering 090 PD-konfiguration 8451 indstillet PD-konfiguration til MOVIMOT 091 Feltbus type 8452 Feltbustype for MF Baudrate feltbus 8453 Baudrate for MF Adresse feltbus 8454 Feltbusadresse for MF.. DIP-switch 094 PO1 setpunkt [hex] 8455 PO1 setpunkt fra feltbusmaster til MOVIMOT 095 PO2 setpunkt [hex] 8456 PO2 setpunkt fra feltbusmaster til MOVIMOT 096 PO3 setpunkt [hex] 8457 PO3 setpunkt fra feltbusmaster til MOVIMOT 097 PI1 aktuel værdi [hex] 8458 PI1 aktuel værdi fra MOVIMOT til feltbusmaster 098 PI2 aktuel værdi [hex] 8459 PI2 aktuel værdi fra MOVIMOT til feltbusmaster 099 PI3 aktuel værdi [hex] 8460 PI3 aktuel værdi fra MOVIMOT til feltbusmaster 128 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

129 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface 14 Feltbusmonitoren i MOVITOOLS Feltbusmonitoren i MOVITOOLS muliggør en let og enkel styring og visualisering af de cykliske MOVIMOT -procesdata 06238AXX Egenskaber Enkel betjening Brugervenlig indføring i styrefunktionerne, også uden tilslutning ved feltbussen (forberedelse til idrifttagningen) Integreret i SEW-betjeningsoverfladen MOVITOOLS Enkel og hurtig fejlfinding Ultrakort projekteringsfase Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 129

130 14 Busdiagnose med MOVITOOLS Feltbusdiagnose via MF../MQ.. Diagnoseinterface Feltbusmonitorens funktion Feltbusmonitoren er et effektivt brugerværktøj i forbindelse med idrifttagning og fejlfinding. Ved hjælp af feltbusmonitoren er det muligt at vise og interpretere de cyklisk udvekslede procesdata mellem omformer og styreenhed. Feltbusmonitoren kan ikke blot overvåge busdriften som passiv deltager, men den gør det også muligt at styre omformeren aktivt. Brugeren har således følgende muligheder: Brugeren kan i et eksisterende anlæg interaktivt overtage styringen af omformeren og således teste drivenhedens funktioner. Brugeren kan som forberedelse (altså uden reelt eksisterende anlæg og feltbusmaster) simulere en enkelt drivenhedens funktionsmåde og dermed teste styrefunktionerne allerede inden idrifttagningen. Feltbusmonitor i modus styring [1] [2] [3] [4] [5] [5] [1] PO-data fra styringen [2] PI-data fra omformeren til styringen [3] Aktuelle HEX-værdier for procesudgangsdataene (kan redigeres) [4] Aktuelle HEX-værdier for procesindgangsdataene [5] Visning af den aktuelle indstilling 06239AXX 130 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

131 Busdiagnose med MOVITOOLS Fejlliste for feltbusinterfaces Fejlliste for feltbusinterfaces Fejlkode/betegnelse Reaktion Årsag Foranstaltning 10 IPOS ILLOP IPOS programstop DO = 0 14 Giverfejl Stop i kommunikationen til MOVIMOT DO = 0 Fejl i IPOS-programmet, IPOS-variablen H469 giver nærmere oplysninger Afbrydelse af den ene eller begge forbindelser til induktiv aftaster NV26 17 Stack Overflow Fejl i omformer-elektronikken, 18 Stack Underflow evt. forårsaget ved EMC-påvirkning 19 NMI IPOS-programmet rettes, loades og der udføres reset Kontrol af den elektriske forbindelse mellem MQ.. og NV26. Jording og afskærmninger kontrolleres og udbedres eventuelt Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-service 20 Undefined Opcode 21 Protection Fault 22 Illegal Word Operand Access 23 Illegal Instruction Access 24 Illegal External Bus Access 25 EEPROM Fejl ved adgang til EEPROM Fabriksindstillingen "Leveringsstatus" hentes, reset udføres og der foretages en ny parametrering (OBS! IPOS-programmet slettes) Optræder fejlen igen, kontaktes SEW-service 28 Feltbus-timeout Proces-udgangs-data = 0 DO = 0 (kan frakobles) 32 IPOS Index Overflow IPOS programstop DO = 0 37 Fejl Watchdog Stop i kommunikationen til MOVIMOT DO = 0 Der har ikke været nogen kommunikation mellem master og slave inden for den projekterede startovervågning Programmeringsprincipper overtrådt, derfor systeminternt stackoverløb Fejl ved udførelsen af systemsoftwaren 41 Watchdog Option IPOS-Watchdog, IPOSprogramudførelsestid længere end den indstillede Watchdog-tid Kontroller masterens kommunikationsrutine Kontroller og korriger IPOSbrugerprogram Kontakt SEW-service Kontroller den indstillede tid i kommandoen "_WdOn()" 45 Fejl initialisering Fejl efter selvtest i reset Foretag reset. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-service 77 Ugyldig styreværdi IPOS 83 Kortslutning udgang IPOS programstop DO = 0 Der blev gjort forsøg på at indstille en ugyldig automatik-modus Ingen DO0, DO1 eller spændingsforsyningen til sensorerne VO24 er kortsluttet 91 Systemfejl Ingen En eller flere systemenheder (MOVIMOT ) kunne ikke adresseres fra MQ.. inden for timeout-tiden. 97 Kopiering af data Stop i kommunikationen til MOVIMOT DO = 0 Der er opstået en fejl ved kopieringen af datasættet. Dataene er ikke konsistente Kontroller den eksterne styrings skriveværdier Kontroller ledningsføringen/belastningen af udgangene DO0 og DO1 samt spændingsforsyningen til sensorerne. Kontroller spændingsforsyning og RS-485-ledningsføring. Kontroller adresserne for de projekterede systemenheder. Prøv at kopiere dataene igen eller udfør først en fabriksindstilling "Leveringsstatus" samt en reset Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 131

132 15 MOVIMOT -diagnose Status-LED 15 MOVIMOT -diagnose 15.1 Status-LED Status-LED en sidder på oversiden af MOVIMOT -omformeren (se følgende figur). [1] [1] MOVIMOT -status-led 50867AXX Status-LEDindikationernes betydning Den 3-farvede LED signaleres drifts- og fejltilstandene. LEDfarve LED-status Driftstilstand Beskrivelse OFF Ikke driftsklar 24 V-forsyning mangler Gul Blinker regelmæssigt Ikke driftsklar Selvtestfase eller 24-V-forsyning tilsluttet, men netspænding er ikke OK Gul Blinker regelmæssigt hurtigt Driftsklar Løft af bremse aktiveret uden motorfrikobling (kun ved S2/2 = "ON") Gul Lyser konstant Driftsklar, men enhed spærret Grøn/ gul Blinker med skiftende farve Driftsklar, men timeout 24-V-forsyning og netspænding OK, men intet frikoblingssignal Kommunikationsfejl ved cyklisk dataudveksling Grøn Lyser konstant Enhed frikoblet Motor i drift Grøn Blinker regelmæssigt Strømgrænse aktiv Motor befinder sig omkring strømgrænsen hurtigt Rød Lyser konstant Ikke driftsklar Kontrollér 24-V DC -forsyningen. Vær opmærksom på, at der skal være tilsluttet en udglattet jævnspænding med lille ripple (rest-ripple maks. 13 %) Rød 2x blink, pause Fejl 07 Mellemkredsspænding for høj Rød Blinker langsomt Fejl 08 Fejl i omdrejningsovervågning (kun ved S2/4= "ON") Fejl 90 Fejl 09 Fejl 17 til 24, 37 Fejl 25, 94 Allokering motor omformer forkert (f.eks. MM03 DT71D4 ) CPU-fejl EEPROM-fejl Rød 3x blink, pause Fejl 01 Overstrøm, udgangstrin Fejl 11 Overtemperatur, udgangstrin Rød 4x blink, pause Fejl 84 Overtemperatur motor Allokering motor frekvensomformer forkert Rød 5x blink, pause Fejl 89 Overtemperatur, bremse Allokering motor frekvensomformer forkert Rød 6x blink, pause Fejl 06 Net-faseudfald 132 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

133 MOVIMOT -diagnose Fejlliste Fejlliste Fejl Timeout for kommunikationen (motor er standset, uden fejlkode) Mellemkredsspænding for lav, netspændingsudkobling registreret (motor er standset, uden fejlkode) Fejlkode 01 Overstrøm, udgangstrin Fejlkode 06 Faseudfald (fejlen kan kun registreres, når motoren er belastet) Fejlkode 07 Mellemkredsspænding for høj Fejlkode 08 Omdrejningsovervågning Fejlkode 11 Termisk overbelastning af udgangstrinnet eller intern defekt ienheden Fejlkode 17 til 24, 37 CPU-fejl Fejlkode 25, 94 EEPROM-fejl Fejlkode 84 Termisk overbelastning af motoren Årsag / løsning A B C Manglende forbindelse, RS+, RS- mellem MOVIMOT og RS-485-master. Kontrollér forbindelsen, især stelforbindelsen, og etabler forbindelse. EMC-påvirkning. Kontrollér skærmning af dataledninger, og ret evt. fejl. Forkert datatype (cyklisk) ved acyklisk dataudveksling, protokolcyklus mellem de enkelte telegrammer større end 1 s (timeout-tid). Kontrollér antallet af tilsluttede MOVIMOT til masteren (der må maks. tilsluttes 8 MOVIMOT som slaves ved cyklisk kommunikation). Forkort telegramcyklus, eller vælg "acyklisk" telegramtype. Kontrollér nettilledninger, netspænding og 24-V-elektronikforsyningsspænding for afbrydelse. Kontrollér 24-V-elektronikforsyningsspændingens værdi (tilladt spændingsområde 24 V ± 25 %, EN rest-ripple maks. 13 %) Motoren starter automatisk igen, når spændingen er nået op på normale værdier. Kortslutning på omformerudgang. Kontrollér forbindelsen mellem omformerudgang og motor samt motorviklingen for kortslutning. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Kontrollér nettilledninger for faseudfald. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. A Rampetid for kort forøg rampetid. B Defekt tilslutning bremsespole/bremsemodstand kontrollér tilslutning bremsemodstand/bremsespole, og ret evt. fejl. C Forkert intern modstand bremsespole/bremsemodstand kontrollér intern modstand bremsespole/bremsemodstand (se kapitlet "Tekniske data"). D Termisk overbelastning, bremsemodstand bremsemodstand forkert dimensioneret. E Ikke tilladt spændingsområde for netindgangsspændingen kontrollér netindgangsspændingen for tilladt pændingsområde Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Omdrejningsovervågningen er blevet udløst, belastningen af motoren for stor reducer belastningen af motoren. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Rengør kølelegeme Sænk den omgivende temperatur Undgå varmeakkumulering Reducer belastningen af motoren Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Ved separat montering af MOVIMOT -omformeren sættes DIP-switch S1/5 på "ON". Ved kombinationer med "MOVIMOT og motor med et effekttrin lavere" kontrolleres stillingen på DIP-switch S1/6. Sænk den omgivende temperatur Undgå varmeakkumulering Reducer belastningen af motoren Øg omdrejningstallet Hvis fejlen opstår kort efter den første frikobling, skal du kontrollere kombinationen af motor og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved brug af MOVIMOT med valgt ekstrafunktion 5 er temperaturoverågningen i motoren (viklingstermostat TH) blevet aktiveret reducer belastningen af motoren. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 133

134 15 MOVIMOT -diagnose Fejlliste Fejl Fejlkode 89 Termisk overbelastning af bremsespolen eller bremsespole defekt, forkert tilslutning af bremsespolen Fejlkode 91 Kommunikationsfejl mellem feltbus-gateway og MOVIMOT (denne fejl genereres af bus-modulet) Årsag / løsning Forøg den indstillede rampetid Bremseinspektion (se kapitlet "Inspektion og vedligeholdelse") Kontrollér tilslutningen af bremsespolen Kontakt SEW-service Hvis fejlen opstår kort efter den første frikobling, skal du kontrollere kombinationen af motor (bremsespole) og MOVIMOT -frekvensomformer. Ved kombinationer med "MOVIMOT og motor med et effekttrin lavere" kontrolleres stillingen på DIP-switch S1/6. Fejlen nulstilles ved frakobling af 24 V DC -forsyningsspændingen eller med fejlreset. Kontrollér den elektriske tilslutning mellem feltbus-gateway en og MOVIMOT (RS-485) Fejlen resettes automatisk efter afhjælpning af årsagen, reset er ikke mulig ved hjælp af styreordet. 134 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

135 Tekniske data Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP.. kva i P f n Hz Tekniske data 16.1 Tekniske data PROFIBUS-grænseflade MFP.. Elektrisk specifikation MFP Elektronikforsyning MFP U = +24 V +/- 25 %, I E 150 ma Potentialadskillelse PROFIBUS-DP-tilslutning potentialfri Mellem logik og 24 V-forsyningsspænding Mellem logik og periferi/movimot via optokoppler Bustilslutningsteknik 2 fjederklemmer for hhv. indgående og videreførende buskabel (optionelt M12) Skærmning Via EMC-metalkabelforskruninger Binærindgange (sensorer) SPS-kompatibel iht. EN (digitale indgange type 1), Ri 3,0 kω, Scantid ca. 5 ms Signalniveau 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V...+5 V "0" = kontakt åben Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binærudgange (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Ledningslængde RS V DC iht. EN fremmedspændings- og kortslutningssikker Σ 500 ma maks. 1 V SPS-kompatibel iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellem MFP og MOVIMOT ved separat montering Omgivelsestemperatur -25 C...60 C Opbevaringstemperatur -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (monteret på MFZ..-tilslutningsmodul, alle stiktilslutninger tætnet) Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant PROFIBUS-DP Understøttede baudrater 9,6 kbaud... 1,5 MBaud / MBaud (med automatisk registrering) Busafslutning Integreret, kan tilkobles via DIP-switch iht. EN (V2) Tilladt ledningslængde ved PROFIBUS 9,6 kbaud: 1200 m 19,2 kbaud: 1200 m 93,75 kbaud: 1200 m 187,5 kbaud: 1000 m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 Mbaud: 100 m Til yderligere udvidelse kan der kobles flere segmenter via repeater. Den maks. udvidelse/kaskadedybde står i håndbøgerne til DP-masteren eller repeater-modulerne. DP-ident-nummer 6001 hex (24577 dec) DP-konfigurationer uden DI/DO 2 PD, konfiguration: 113dec, 0dec 3 PD, konfiguration: 114dec, 0dec DP-konfigurationer med DI/DO 2 PD + DI/DO, konfiguration: 113dec, 48dec 3 PD + DI/DO, konfiguration: 114dec, 48dec 0 PD + DI/DO, konfiguration: 0dec, 48dec, DP-konfigurationer med DI 2 PD + DI, konfiguration: 113dec, 16dec 3 PD + DI, konfiguration: 114dec, 16dec 0 PD + DI, konfiguration: 0dec, 16dec, Universalkonfiguration for direkte indlæsning af konfigurationen Set-prm-brugerdata Maks. 10 byte, Hex-parametrering: 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnose-alarm aktiv (default) 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00 diagnose-alarm ikke aktiv Længde diagnosedata Maks. 8 byte, inkl. 2 byte apparatspecifik diagnose Adresseindstillinger Understøttes ikke, kan indstilles via DIP-switch Navn på GSD-fil SEW_6001.GSD Navn på bitmap-fil SEW6001N.BMP SEW6001S.BMP Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 135

136 16 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data for PROFIBUS-grænseflade MFP Tekniske data for PROFIBUS-grænseflade MFP.. Elektrisk specifikation MQP Elektronikforsyning MQP U = +24 V +/- 25 %, I E 200 ma Potentialadskillelse PROFIBUS-DP-tilslutning potentialfri Mellem logik og 24 V-forsyningsspænding Mellem logik og periferi/movimot via optokoppler Bustilslutningsteknik 2 fjederklemmer for hhv. indgående og videreførende buskabel (optionelt M12) Skærmning Via EMC-metalkabelforskruninger Binærindgange (sensorer) SPS-kompatibel iht. EN (digitale indgange type 1), Ri 3,0 kω, Scantid ca. 5 ms Signalniveau 15 V V "1" = kontakt lukket / -3 V...+5 V "0" = kontakt åben Sensorforsyning Dimensioneret strøm Spændingsfald internt Binærudgange (aktuatorer) Signalniveau Dimensioneret strøm Lækstrøm Spændingsfald internt Ledningslængde RS V DC iht. EN fremmedspændings- og kortslutningssikker Σ 500 ma maks. 1 V SPS-kompatibel iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikker "0" = 0 V, "1" = 24 V 500 ma maks. 0,2 ma maks. 1 V 30 m mellem MQP og MOVIMOT ved separat montering Omgivelsestemperatur -25 C...60 C Opbevaringstemperatur -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (monteret på MFZ..-tilslutningsmodul, alle stiktilslutninger tætnet) Specifikationer PROFIBUS PROFIBUS-protokolvariant PROFIBUS-DPV1 (alternativt PROFIBUS-DP) Understøttede baudrater 9,6 kbaud...12 MBaud (med automatisk registrering) Busafslutning Integreret, kan tilkobles via DIP-switch iht. EN (V2) Tilladt ledningslængde ved PROFIBUS 9,6 kbaud: 1200 m 19,2 kbaud: 1200 m 93,75 kbaud: 1200 m 187,5 kbaud: 1000 m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 Mbaud: 100 m Til yderligere udvidelse kan der kobles flere segmenter via repeater. Den maks. udvidelse/ kaskadedybde står i håndbøgerne til DP-masteren eller repeater-modulerne. DP-ident-nummer 6001 hex (24577 dec) DP-konfigurationer 1-10 procesdataord med og uden parameterkanal (se kapitlet "Procesdatakonfiguration") Set-prm-brugerdata Maks. 10 byte, uden funktion Længde diagnosedata 6 byte iht. EN (V2) Adresseindstillinger "Set-Slave-Address" understøttes ikke, kan indstilles via DIP-switch Antal parallelle C2-forbindelser 2 Understøttet datasæt Indeks 47 Understøttet slotnummer Anbefalet: 0 Producentkode 10A hex (SEW-EURODRIVE) Profile-ID 0 C2-Response-Timeout 1 s Maks. længde C1-kanal 240 byte Maks. længde C2-kanal 240 byte Navn på GSD-fil SEWA6001.GSD (DPV1) SEW_6001.GSD (DP) Navn på bitmap-fil SEW6001N.BMP SEW6001S.BMP 136 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

137 Tekniske data Tekniske data for feltfordelere kva i P f n Hz Tekniske data for feltfordelere Tekniske data MF../Z.3., MQ../Z.3. MF../Z.3. MQ../Z.3. Omgivelsestemperatur -25 C...60 C Opbevaringstemperatur -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (feltbusgrænseflade og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) Interface PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-interface Tilladt motorledningslængde Maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) Ved tværsnitreduktion i forhold til nettilledningen Kontrolleres ledningssikringen! Vægt ca. 1,3 kg Tekniske data MF../Z.6., MQ../Z.6. MF../Z.6. MQ../Z.6. Serviceafbryder Lastadskiller og ledningsbeskyttelse Type: ABB MS HK20 Afbryderbetjening: Sort/rød, 3-dobbelt aflåsning Omgivelsestemperatur -25 C...55 C Opbevaringstemperatur -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (feltbusgrænseflade, nettilslutningsdæksel og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) Interface PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-interface Tilladt motorledningslængde Maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) Vægt ca. 3,6 kg Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 137

138 16 kva i P f n Hz Tekniske data Tekniske data for feltfordelere Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Feltfordeler type Tilsyneladende udgangseffekt ved U net = V Tilslutningsspændinger Tilladt område MF../MM /Z.7 MQ../MM /Z.7 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva U net 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U net = 380 V AC - 10 % V AC + 10 % Netfrekvens f net 50 Hz Hz ± 10 % Nom. netstrøm I net 1,3 AAC 1,6 A (ved U net =400 V AC ) AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC Udgangsspænding U A 0...U net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nom. udgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC Motoreffekt S1 Motoreffekt S3 25 % ED PWM-frekvens P mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrænsning I maks. Motorisk: 160 % ved og Generatorisk: 160 % ved og Maks. motorledningslængde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemodstand R min 150 Ω Modstandsdygtighed over for støj Opfylder EN Støjudsendelse Opfylder EN samt grænseværdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur ϑ U -25 C...40 C (P N -reduktion: 3 % I N pr. K til maks. 60 C) Opbevaringstemperatur ϑ L -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (feltbusgrænseflade, nettilslutningsdæksel og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) Driftsmåde DB (EN og 1-3), S3 maks. spilletid 10 minutter Kølingsart (DIN ) Selvkøling Opstillingshøjde h 1000 m (P N -reduktion: 1 % pr. 100 m fra 1000 m opstillingshøjde, se også driftsvejledning MOVIMOT, kapitlet "Elektrisk installation Installationsanvisninger") ekst. Elektronikforsyning Kl. 11 Kl. 13 Interface Vægt U = +24 V ± 25 %, EN , rest-ripple maks. 13 % I E 250 ma, typ. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Indgangskapacitet 100 µf PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-interface ca. 3,6 kg 1) 16-kHz-PWM-frekvens (støjsvag). Ved indstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabriksindstilling) arbejder enhederne med 16-kHz-PWM-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvenser afhængigt af kølelegemetemperaturen. 138 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

139 Tekniske data Tekniske data for feltfordelere kva i P f n Hz 16 Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. Feltfordeler type Tilsyneladende udgangseffekt ved U net = V Tilslutningsspændinger Tilladt område MF../MM /Z.8 MQ../MM /Z.8 MM03C MM05C MM07C MM11C MM15C MM22C MM30C MM3XC S N 1,1 kva 1,4 kva 1,8 kva 2,2 kva 2,8 kva 3,8 kva 5,1 kva 6,7 kva U net 3 x 380 V AC / 400 V AC / 415 V AC / 460 V AC / 500 V AC U net = 380 V AC - 10 % V AC + 10 % Netfrekvens f net 50 Hz Hz ± 10 % Nom. netstrøm I Net 1,3 AAC 1,6 A (ved U net =400 V AC ) AC 1,9 A AC 2,4 A AC 3,5 A AC 5,0 A AC 6,7 A AC 8,6 A AC Udgangsspænding U A 0...U net Udgangsfrekvens Opløsning Driftspunkt f A Hz 0,01 Hz 400 V ved 50 Hz / 100 Hz Nom. udgangsstrøm I N 1,6 A AC 2,0 A AC 2,5 A AC 3,2 A AC 4,0 A AC 5,5 A AC 7,3 A AC 9,6 A AC Motoreffekt S1 Motoreffekt S3 25 % ED PWM-frekvens P mot 0,37 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,5 kw 2,2 kw 3,0 kw 4 / 8 / 16 1) khz Strømbegrænsning I maks. Motorisk: 160 % ved og Generatorisk: 160 % ved og Maks. motorledningslængde 15 m (med SEW-hybridkabel, type A) Ekstern bremsemodstand R min 150 Ω 68 Ω Modstandsdygtighed over for støj Opfylder EN Støjudsendelse Opfylder EN samt grænseværdiklasse A iht. EN og EN Omgivelsestemperatur ϑ U -25 C...40 C (P N -reduktion: 3 % I N pr. K til maks. 55 C) 2) 3,0 kw 4,0 kw Opbevaringstemperatur ϑ L -25 C...85 C Kapslingsklasse IP65 (feltbusgrænseflade, nettilslutningsdæksel og motortilslutningskabel monteret og skruet fast, alle stiktilslutninger tætnet) Driftsmåde DB (EN og 1-3), S3 maks. spilletid 10 minutter Kølingsart (DIN ) Selvkøling Opstillingshøjde h 1000 m (P N -reduktion: 1 % pr. 100 m fra 1000 m opstillingshøjde, se også driftsvejledning MOVIMOT, kapitlet "Elektrisk installation Installationsanvisninger") ekst. Elektronikforsyning Kl. 11 Kl. 13 Serviceafbryder Interface Vægt U = +24 V ± 25 %, EN , rest-ripple maks. 13 % I E 250 ma, typ. 150 ma ved 24 V (kun MOVIMOT ) Indgangskapacitet 100 µf Lastadskiller Type: ABB OT16ET3HS3ST1 Afbryderbetjening: Sort/rød, 3-dobbelt aflåsning 1) 16-kHz-PWM-frekvens (støjsvag). Ved indstillingen DIP-SWITCH S1/7 = ON (fabriksindstilling) arbejder enhederne med 16-kHz- PWM-frekvens (støjsvag) og skifter trinvist tilbage til lavere taktfrekvenser afhængigt af kølelegemetemperaturen. 2) -25 C...40 C med S3 25 % ED (til maks. 55 C med S3 10 % ED) PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-interface Typestørrelse 1: ca. 5,2 kg Typestørrelse 2: ca. 6,7 kg Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 139

140 Ændringsindeks Håndbog Ændringsindeks Nedenfor er ændringerne i de enkelte kapitler anført. Opbygning Nyt kapitel "Tilspændingsmomenter" Elektrisk installation Installationsforskrifter for feltbusgrænseflader/feltfordelere Nyt afsnit "Anvisninger til PE-tilslutning eller potentialudligning" Kapitlet "Tilslutning af feltbusgrænsefladernes ind-/udgange (I/O)" Anvisninger til "MFZ26J og MFZ28J" suppleret Nyt afsnit "Tilslutning via feltbusgrænseflade MFP22H, MFD22H" Nyt afsnit "Tilslutning via feltbusgrænseflade MFP32H, MFD32H" Nyt kapitel "Tilslutning af nærhedsgiver NV26" Nyt kapitel "Tilslutning af inkrementalgiver ES16" Kapitlet "Tilslutning af specialkabler" Nyt afsnit "Allokering motorer feltfordelere" Funktionen for PROFIBUSgrænseflade MFP Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordeler Nyt kapitel "Parametrering via PROFIBUS-DPV1" Kapitlet "Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7" Principstrømskema suppleret Kapitlet "MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeler" Afsnittet "Ekstrafunktioner ved MOVIMOT integreret i feltfordeler" opdateret Betjeningsenheder Nyt kapitel "Betjeningsenhed DBG60B" Busdiagnose med MOVITOOLS Kapitlet "Grænsefladeomsætter" Option USB11A suppleret 140 Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

141 Indeks A AF2 52 AF3 54 Additional-Code 86 Adresse 66 Allokering motorer/feltfordelere 62, 63 Anden gældende dokumentation 6 Arbejdsomgivelser 7 B Beskyttelsesanordninger 36 Betjeningsenhed DBG60B 111 Betjeningsenhed MFG11A 109 Busafslutningsmodstande 67 Busdiagnose 125 Busmonitor 130 D Default-program 77 Diagnose 75 Diagnosegrænseflade MF../MQ DP-konfigurationer 71 E EMC 31, 37 ES16 58 Ekstra funktioner ved MOVIMOT 108 Error-Class 85 Error-Code 85 F Fejlreaktioner 77 Fejltilstande 101 Feltbusmonitor 130 Feltbus-timeout 101 Forsyningsspænding 34 G Giver 56, 58 Grænsefladeomsætter 126 I Ident-nummer 81 Ind-/udgange (I/O) på feltbusinterfaces 46, 47, 48, 49, 50 Ind-/udgangsbyte 70 Indeks-adressering 83 Induktiv aftaster 56, 58 Installationsforskrifter 20 K Kodning af procesdataene 118 Konfiguration (projektering) af master 68 Kontrol af ledningsføring 38 Korrekt anvendelse 6 L LED-visning 72, 99 M MFG11A 110 MOVILINK -enhedsprofil 118 MOVILINK -parameterordrer 95 Metalkabelforskruninger 37 Montering af feltbusinterfaces 23 Montering af feltfordelere 26 N NV26 56 O Opbygning Feltbusinterfaces 10 Opbygning af feltfordeler 13 Opstilling i vådrum eller udendørs 20 Opstillingshøjder 36 P PE-tilslutning 33 PROFIBUS-ledning 38 Parameter 88, 123 Parameterkanal 82, 87, 92 Parametrering 82 Parametrering via PROFIBUS-DPV1 91 Potentialudligning 33 Procesdata 69 Procesdatakonfiguration 79 Procesindgangsdata 120 Procesudgangsdata 119 Programeksempel Simatic S7 og feltbus 121 R RS-485 timeout 101 Reserveret byte 83 Returkoder 85, 97 S Sensor-/aktuator-bearbejdning 69 Serviceafbryder 102, 105 Sikkerhedsanvisninger 8 Specialkabler 60 Strømbelastning 34 Systemfejl 74 T Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z Tekniske data feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z Tekniske data for feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere 141

142 Tekniske data for feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z Tekniske data for PROFIBUS 135, 136 Tilslutning af netledninger 33 Tilslutningsteknik 52 Tilslutningstværsnit 34 Tilspændingsmomenter 21 Timeout 74 U UL-korrekt installation 36 USB11A 126 UWS21B 126 Universal konfiguration 80 V Vigtige henvisninger Håndbog PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

143 Adressefortegnelse Adressefortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Salg Service Competence Center Frankrig Produktionsværk Salg Service Montageværker Salg Service Bruchsal Midt Gear / motorer Midt Elektronik Nord Øst Syd SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (nær Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (nær Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (nær München) Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (nær Düsseldorf) Drive Service Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Algeriet Salg Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Montageværk Salg Service Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax /

144 Adressefortegnelse Australien Montageværker Salg Service Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Belgien Montageværk Salg Service Bruxelles CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Salg Service Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Yderligere adresser på service-stationer i Brasilien fås på forespørgsel. Tlf Fax Bulgarien Salg Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B. P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada Montageværker Salg Service Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Yderligere adresser på service-stationer i Canada fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Chile Montageværk Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tlf Fax Columbia Montageværk Salg Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Fax Danmark Montageværk Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tlf Fax /2007

145 Adressefortegnelse Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B. P. 2323, Abidjan 08 Estland Salg Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tlf Fax Tlf Fax Finland Montageværk Salg Service Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tlf Fax Gabun Salg Libreville Electro-Services B. P Libreville Tlf Fax Grækenland Salg Service Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tlf Fax Holland Montageværk Salg Service Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tlf Fax Hong Kong Montageværk Salg Service Hong Kong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax Indien Montageværk Salg Service Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tekniske kontorer Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Fax Israel Salg Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Fax /

146 Adressefortegnelse Italien Montageværk Salg Service Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf Fax Japan Montageværk Salg Service Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tlf Fax Kina Produktionsværk Montageværk Salg Service Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf Fax Montageværk Salg Service Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tlf Fax Korea Montageværk Salg Service Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tlf Fax Kroatien Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tlf Fax Letland Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litauen Salg Alytus UAB Irseva Merkines g. 2 A LT-4580 Alytus Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Luxembourg Montageværk Salg Service Bruxelles CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Malaysia Montageværk Salg Service Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf Fax /2007

147 Adressefortegnelse Marokko Salg Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tlf Fax New Zealand Montageværker Salg Service Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tlf Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf Fax Norge Montageværk Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Peru Montageværk Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf Fax Polen Montageværk Salg Service Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tlf Fax Portugal Montageværk Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf Fax Rumænien Salg Service Bucuresti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tlf Fax Rusland Salg St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tlf Fax Schweiz Montageværk Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tlf Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B. P. 3251, Dakar Serbien og Montenegro Salg Beograd DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tlf Fax Tlf Fax /

148 Adressefortegnelse Singapore Montageværk Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Slovakiet Salg Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tlf Fax Slovenien Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tlf Fax Spanien Montageværk Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Storbritannien Montageværk Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tlf Fax Sverige Montageværk Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf Fax Sydafrika Montageværker Salg Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tlf Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tlf Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tlf Fax Thailand Montageværk Salg Service Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tlf Fax Tjekkiet Salg Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tlf Fax /2007

149 Adressefortegnelse Tunesien Salg Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tlf Fax Tyrkiet Montageværk Salg Service Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tlf Fax Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax USA Produktionsværk Montageværk Salg Service Montageværker Salg Service Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Yderligere adresser på service-stationer i USA fås på forespørgsel. Tlf Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Venezuela Montageværk Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tlf Fax Østrig Montageværk Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf Fax /

150

151 SEW-EURODRIVE Driving the world

152 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Driving the world Med mennesker der er hurtigere til at tænke rigtigt og sammen udvikle fremtiden. Med en service der er lige i nærheden over hele verden. Med drivenheder og styreenheder der automatisk forbedrer arbejdsydelsen. Med en omfattende know-how inden for vor tids vigtigste brancher. Med kompromisløs kvalitet, hvis høje standarder gør det daglige arbejde en del nemmere. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for hurtige og overbevisende løsninger. Overalt. Med innovative ideer, hvor morgendagen allerede rummer fremtidens løsning. Med en internetadgang der giver 24-timers adgang til oplysninger og opdateringer. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *19484895_0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/2015 19484895/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/ / DA D riftsvejledning Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/61B GA43000 Udgave 09/2006 11483490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsplan PG 8581 PG M.-nr Ændringsversion / Version 00 DK

Installationsplan PG 8581 PG M.-nr Ændringsversion / Version 00 DK Installationsplan PG 8581 PG 8583 M.-nr. 10 390 430 Ændringsversion / Version 00 DK Teknisk datablad Rengørings- og desinfektionsmaskine PG 8581-8583 Signaturforklaring : Forkortelser med ring omkring

Læs mere

Udgave. MOVIMOT Feltbus-grænseflade i kategori 3D 04/2001. Installationsvejledning / DK

Udgave. MOVIMOT Feltbus-grænseflade i kategori 3D 04/2001. Installationsvejledning / DK MOVIMOT Feltbus-grænseflade i kategori 3D Udgave 04/2001 Installationsvejledning 10515380 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 1.1 Sikkerhed- og advarselssymboler... 4 2 Sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere