Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest Fælles muligheder i Office Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen? Uægte genvejstaster Word Indledning Menuen Rediger Menuen Filer Skrifttyper og -størrelser Tegnformatering Indsæt specialtegn m.v...17 Slet tekst og grafik...18 Visninger...18 Flyt rundt i dokumentteksten...19 Markér tekst...20 Afsnitsjustering og indrykning...22 Typografier...23 Arbejd med tabeller...24 Arbejd med dispositioner...25 Arbejd med felter...26 Flyt rundt mellem dokumenter og ruder...27 Andre genvejstaster...27 Opret dine egne genvejstaster...29 Hvilke genvejstaster har jeg?...31 Stikordsregister...36 Dette hæfte er et uddrag af hæftet Genveje til Office 2000 af Jes Nyhus. Det originale hæfte omhandler også genveje til Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000, Outlook 2000, Internet Explorer 5 og Outlook Express 5. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. 3

3 Indledning Spring over hvor gærdet er lavest Normalt er det ikke god tone at springe over, hvor gærdet er lavest. Men nogle gange gør det ikke noget! Når du arbejder med programmerne på din computer, er den officielle fremgangsmåde ved udførelse af kommandoer at åbne en menu og vælge den ønskede kommando med musen. Hvis en kommando ligger godt gemt i en menu, skal du klikke en række gange for at nå frem til den. Det er derfor rart, at programkonstruktørerne har opfundet det, vi kalder genveje. En genvej er som bekendt en hurtigere måde at nå frem til målet på, og her i hæftet opererer vi med to typer genveje: Genvejstaster, hvor du fra tastaturet uden brug af musen kan udføre en række af de hyppigst anvendte kommandoer. Genveje, hvor du på en hurtig måde kan undgå at anvende menukommandoerne typisk ved brug af værktøjslinjer o.l. TIP Anvender du en bærbar computer med et ikke særlig praktisk pegeredskab (mousepad e.l.), er der ekstra god grund til at anvende genvejstaster. Om Office 97 (Næsten) alle genveje, der er omtalt i dette hæfte, fungerer også i Office 97-programmerne. Ønsker du at oprette og tilpasse værktøjslinjerne i Office 97-programmerne, skal du følge opskriften i Tilpas værktøjslinjer med dialogboksen Tilpas på side 9. Den nye udklipsholder, der kan indeholde op til 12 udklip (side 6) findes ikke i Office 97. Om indholdet Meningen med dette hæfte er ikke, at du skal starte på næste side og læse alle kapitlerne. Brug det som et opslagsværk. Skal du fx i gang med en stor opgave i Word måske skal du formatere mange tegn og afsnit så find det relevante afsnit i kapitlet om Word og se, om der ikke findes genveje, som gør dit arbejde lidt lettere. Kapitel 1 handler om de fælles muligheder, der er i Office-programpakken. Kapitel 2-6 handler om genvejene i Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000 og Outlook Kapitel 7 og 8 handler om genveje i Internet Explorer 5 og Outlook Express 5. I appendix finder du en reference til genvejstaster i Word, Excel, PowerPoint og Access. Bagest findes et stikordsregister. Konventioner i hæftet I hæftet her er tastenavne skrevet med kapitæler, fx PRINTSCREEN eller ESC. Menu- og kommandonavne samt elementer (fx ikoner og knapper), du skal vælge, markere eller klikke på, er skrevet med GHQQH VNULIWW\SH. Står der fx, at du skal vælge Funktioner Ö,QGVWLOOLQ JHU i menuen, betyder det, at du først skal vælge Funktioner og herefter,qgvwloolqjhu Mappe- og filnavne samt web-adresser er skrevet med DENNE SKRIFTTYPE. Står der fx, at du skal trykke på CTRL+V, betyder det, at du skal trykke på tasten CTRL, holde den nede, trykke på V og slippe dem begge. Vi håber, du får glæde af hæftet! Virum, august 1999 Jes Nyhus 4

4 1. Fælles muligheder i Office 2000 Indledning Dette kapitel forklarer om de genvejsmuligheder, der er fælles i de store programmer i Office 2000-serien: Word, Excel, PowerPoint, Access og Outlook. De genvejsmuligheder, der er programafhængige, er omtalt i de følgende kapitler, der handler om de enkelte programmer. I dette kapitel betyder udtrykket dokument et Word-dokument, et Excel-regneark, en PowerPointpræsentation eller en Access-database. Menuen Rediger Du bruger først og fremmest mulighederne i menuen Rediger, når du klipper, kopierer og indsætter. Rediger-menuerne i de store Office 2000-programmer minder om hinanden. De elementer, der er forskellige, behandles i kapitlerne for de enkelte programmer. Genvejene i dette kapitel gælder for Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000 og Outlook Klip (Ctrl+X) CTRL+X for at klippe noget tekst eller grafik, så du kan anbringe det et andet sted i dokumentet, i et andet dokument eller i et andet Windows-program. Kopier (Ctrl+C) CTRL+C for at kopiere noget tekst eller grafik, så du kan anbringe det et andet sted i dokumentet, i et andet dokument eller i et andet Windows-program. OBS Office 2000 indeholder værktøjslinjen Udklipsholder, der kan gemme op til 12 udklip. Læs mere om den i afsnittet Udklipsholderen i Office 2000 lidt senere. Sæt ind (Ctrl+V) CTRL+V for at indsætte det, du sidst har klippet eller kopieret med CTRL+X eller CTRL+C. Læs afsnittet Udklipsholderen i Office 2000 lidt senere, hvis du vil lære, hvordan du indsætter noget, du har klippet eller kopieret tidligere. Gentag (F4 eller Ctrl+Y) F4 eller CTRL+Y for at gentage den sidst foretagne handling. Har du foretaget en handling, der ikke kan gentages, sker der intet, hvis du anvender genvejstasterne. Funktionen husker én og kun én handling. Har du fx først ændret skriftstørrelse og herefter skrifttype på noget tekst og trykker på F4 eller CTRL+Y, så er det skrifttypen, du ændrer. Ikke skriftstørrelsen. Ryd (Del) DEL for at fjerne markerede elementer uden at anbringe dem i Udklipsholderen. Markér alt (Ctrl+A) CTRL+A for at markere hele dokumentet. Denne mulighed er praktisk, hvis du fx vil ændre skrifttype i hele dokumentet eller kopiere alt indholdet til Udklipsholderen. Resumé CTRL+X CTRL+C CTRL+V Klippe markerede elementer og anbringe dem i Udklipsholderen. Kopiere markerede elementer og anbringe dem i Udklipsholderen. Indsætte kopierede eller klippede elementer fra Udklipsholderen. 5

5 1. Fælles muligheder i Office 2000 F4 eller CTRL+Y CTRL+Z DEL Gentage sidste handling. Fortryde handlinger. Fjerne markerede elementer uden at anbringe dem i Udklipsholderen. CTRL+A Markere alle elementer. Tabel 1.1: Disse muligheder findes i alle Office 2000-programmerne. Udklipsholderen i Office 2000 Den nye værktøjslinje Udklipsholder i Office 2000 er smart. Den kan nemlig gemme op til 12 forskellige udklip. du kan anvende mulighederne i værktøjslinjen Udklipsholder, skal et eller flere af programmerne Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000 eller Outlook 2000 køre på din computer. Værktøjslinjen Udklipsholder fungerer på denne måde: Vises værktøjslinjen ikke, gemmes det sidste udklip på samme måde, som du er vant til. Klipper du i de forskellige Office-programmer, gemmes et udklip fra hvert program. Vises værktøjslinjen, gemmes de enkelte udklip fra Office-programmerne, indtil plads 12 på værktøjslinjen er brugt. Klipper du igen, fjernes udklippet på plads 1, og alle udklippene rykkes en plads. Ønsker du at vise værktøjslinjen Udklipsholder, skal du sørge for, at der ikke er markeret noget i dit dokument, og trykke på CTRL+C to gange efter hinanden. Værktøjslinjen Udklipsholder kan vises i Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000 og Outlook 2000, men alle Windows-programmer kan anbringe elementer i den. Arbejder du fx i PaintShop Pro, markerer et billede og trykker på CTRL+C for at kopiere det, anbringes det på den første ledige plads på værktøjslinjen Udklipsholder i Office Figur 1.1: Værktøjslinjen Udklipsholder viser med ikoner hvilke programmer, udklippene stammer fra. Når du anbringer udklip på værktøjslinjen Udklipsholder, viser en ikon, hvilket program, udklippet stammer fra. Anbringer du musemarkøren et øjeblik på en af ikonerne, viser en lille etiket (en del af) indholdet (se figur 1.1). Klik på den ønskede ikon for at indsætte materialet eller klik på knappen Indsæt alle for at indsætte alle udklip efter hinanden, startende med det første udklip. Trykker du på CTRL+V, indsættes værktøjslinjens sidste element, uanset hvilket program det stammer fra. Når du afslutter det sidste Office 2000-program, der anvender den nye værktøjslinje, tømmes Udklipsholderen. Det sidste element bibeholdes på almindelig vis, så du kan indsætte det i andre programmer med CTRL+V. Knap Funktion Kopier (svarer til at trykke på CTRL+C). Indsæt alle. Indsætter alle udklip, der findes i Udklipsholderen, startende med det første udklip. Slet indholdet af Udklipsholder. Fjerner alle udklip fra Udklipsholderen. Tabel 1.2: Knapperne på værktøjslinjen Udklipsholder. Menuen Filer Du bruger mulighederne i menuen Filer, bl.a. når du åbner og gemmer filer. Filer-menuerne minder om hinanden i Word, Excel og Power- 6

6 1. Fælles muligheder i Office 2000 Point. De elementer, der er forskellige, behandles i kapitlerne for de enkelte programmer. OBS Genvejene i dette afsnit gælder for Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 og Access 2000, men ikke Outlook Opret et nyt dokument (Ctrl+N) CTRL+N for at åbne et nyt dokument: I Word åbner du et nyt tomt dokument baseret på skabelonen NORMAL. I Excel åbner du et nyt tomt regneark. I PowerPoint vises dialogboksen Nyt dias, så du kan vælge blandt de foruddefinerede layouts. I Access vises dialogboksen Ny, så du kan vælge blandt skabeloner og guider. Åbn et dokument (Ctrl+O) CTRL+O for at åbne dialogboksen Åbn. Dialogboksen er i familie med dialogboksen Gem som. Læs afsnittet Dialogboksene Åbn og Gem som lidt senere for at lære, hvordan du navigerer og arbejder i disse dialogbokse. Gem et dokument (Ctrl+S) CTRL+S for at gemme et dokument. Har du tidligere givet dokumentet et navn og gemt det, gemmes dokumentet på den eksisterende placering og med det eksisterende navn. Har du derimod ikke tidligere givet dokumentet et navn, vises dialogboksen Gem som. Dialogboksen er i familie med dialogboksen Åbn. Læs afsnittet Dialogboksene Åbn og Gem som lidt senere for at lære, hvordan du navigerer og arbejder i disse dialogbokse. Udskriv et dokument (Ctrl+P) CTRL+P for at åbne dialogboksen Udskriv og foretag de ønskede indstillinger, inden du udskriver et dokument. Dialogboksene Åbn og Gem som Dialogboksene Åbn (se figur 1.2) og Gem som er i virkeligheden en miniudgave af Denne computer eller Stifinder. Dialogboksene indeholder flere muligheder end standardudgaverne af disse dialogbokse, som du sikkert kender fra de fleste andre programmer. TIP Brug programmernes indbyggede genvej til hurtig åbning af de sidst anvendte dokumenter: Nederst i menuen Filer vises de senest gemte dokumenter. Standardindstillingen er visning af fire dokumenter, men du kan ændre denne værdi til højst ni. gøre det i Word, PowerPoint og Access skal du vælge Funktioner Ö Indstillinger, slå op på fanebladet Generelt og skrive en værdi i feltet til højre for Vis senest åbnede filer. gøre det i Excel skal du vælge Funktioner Ö Indstillinger, slå op på fanebladet Standard og skrive en værdi i feltet til højre for Vis senest åbnede filer. Figur 1.2: Office 2000-udgaven af Dialogboksen Åbn. Office 2000-udgaven af dialogboksen indeholder genveje til en række muligheder, som du kan se i tabel 1.3. ALT+1 eller BACK- SPACE Flytte til den forrige mappe ALT+2 Flytte et niveau op i mappehierarkiet. 7

7 1. Fælles muligheder i Office 2000 ALT+3 ALT+4 eller DEL ALT+5 ALT+6 ALT+7 F5 Lukke dialogboksen og åbne World Wide Web-søgesiden. Slette den markerede fil. Den markerede fil overføres til Papirkurven. Oprette en ny undermappe. Rulle gennem visningerne Oversigt, Detaljer, Egenskaber og Eksempel. Åbne menuen Funktioner. Opdatere indholdet i vinduet. 1.3). Klik på den for at vise de manglende knapper. Skjulte knapper, du anvender, flyttes forresten ind på den synlige del af værktøjslinjen. Du kan anbringe værktøjslinjerne nøjagtigt, hvor du ønsker det. Dels kan de anbringes ved skærmkanterne som forankrede værktøjslinjer, dels kan de anbringes som flydende værktøjslinjer et vilkårligt sted i arbejdsområdet. Flydende værktøjslinjer er forsynet med en titellinje. Klik på Luk-ikonen længst til højre for at skjule en flydende værktøjslinje. Tabel 1.3: Genvejstaster i dialogboksene Gem som og Åbn. Værktøjslinjer Knapperne på værktøjslinjerne er også genveje. De forskellige programmer indeholder ganske mange værktøjslinjer. Som standard indeholder Word fx mere end 20 værktøjslinjer! OBS Genvejene i dette kapitel gælder for Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000, Access 2000 og Outlook Vælg Vis Ö Værktøjslinjer eller højreklik på en værktøjslinje for at åbne oversigten med de fleste værktøjslinjer og sæt eller fjern et flueben for at vise eller skjule den ønskede værktøjslinje. Som standard vises de to mest almindelige værktøjslinjer Standard og Formatering ved siden af hinanden lige under menulinjen. Det betyder i praksis, at du ikke kan se alle knapperne på begge værktøjslinjer. Når en del af en værktøjslinje skjules, forsynes den med knappen Flere knapper længst til højre (se figur Figur 1.4: Eksempler på flydende værktøjslinjer. flytte en forankret værktøjslinje fra én placering til en anden skal du anbringe markøren længst til venstre ved den lodrette streg (eller øverst ved den vandrette streg, hvis værktøjslinjen befinder sig ved den højre eller venstre skærmkant), så musemarkøren ændres til et symbol med fire pile. Hold herefter den venstre museknap nede og træk til den ønskede placering. flytte en flydende værktøjslinje skal du anbringe musemarkøren på titellinjen, holde den venstre museknap nede og trække til den ønskede placering. Tilpas størrelsen på flydende værktøjslinjer Du kan ændre størrelsen på de flydende værktøjslinjer på næsten samme måde, som du ændrer størrelse på alle andre vinduer i Windows: Anbring markøren på en af kanterne, så musemarkøren ændres til symbolet Q eller R, og træk herefter til højre/venstre eller op/ned. Figur 1.3: Når du klikker på knappen Flere knapper, vises alle knapperne på værktøjslinjen. 8

8 1. Fælles muligheder i Office 2000 Automatiske værktøjslinjer Nogle værktøjslinjer vises automatisk, når der er behov for det, og skjules automatisk, når der ikke længere er behov for det. Har du fx indsat et billede af en hund i et dokument, vises værktøjslinjen Billede automatisk, når du markerer billedet, og skjules når billedet ikke længere er markeret. Tilpas værktøjslinjerne Det er Microsoft, der har bestemt hvilke kommandoer, værktøjslinjerne i de forskellige programmer skal indeholde. Og det er Microsoft sluppet ganske godt fra, men får du fx aldrig brug for at indsætte en hyperlink i et dokument i Word eller sortere stigende i Excel, er der ingen grund til at knapperne Indsæt hyperlink eller Sorter stigende vises på værktøjslinjerne og optager pladsen for kommandoer, du måske har mere brug for. Det er derfor rart, at du kan tilpasse de eksisterende værktøjslinjer, så de indeholder knapper til de kommandoer, du ønsker. Der findes to fremgangsmåder, du kan anvende, når du vil tilpasse værktøjslinjerne: Tilpas værktøjslinjer direkte Når en værktøjslinje er forankret, er den forsynet med den meget lille knap Tilføj eller fjern knapper længst til højre. 1. Klik på knappen Tilføj eller fjern knapper for at åbne oversigten over kommandoer, der er relevante for den pågældende værktøjslinje. 2. Sæt eller fjern et flueben ved de kommandoer, der skal vises eller skjules på værktøjslinjen. Efterhånden som du sætter eller fjerner flueben, viser værktøjslinjen resultatet af dine ændringer. 3. Klik på Nulstil værktøjslinje nederst i oversigten, hvis du ønsker at fjerne dine ændringer og vende tilbage til standardindstillingen. 4. Klik på Tilpas nederst i oversigten for at åbne dialogboksen Tilpas, hvis du ønsker at anvende en kommando, der ikke findes i oversigten. Læs mere om det i afsnittet herunder. 5. Klik et sted uden for oversigten for at lukke den og vende tilbage til dit dokument eller regneark. Tilpas værktøjslinjer med dialogboksen Tilpas Ønsker du at oprette din egen værktøjslinje, tilpasse en flydende værktøjslinje eller anvende en kommando, der ikke findes i kommandooversigten ved en forankret værktøjslinje, skal du anvende dialogboksen Tilpas. Sådan føjer du knapper til en værktøjslinje: 1. Sørg for, at den ønskede værktøjslinje vises, vælg Funktioner Ö Tilpas for at åbne dialogboksen Tilpas og slå op på fanebladet Kommandoer (se figur 1.6). 2. Vælg i listen Kategorier til venstre den ønskede kategori. De tilhørende kommandoer vises i oversigten til højre. Figur 1.5: Når du klikker på knappen Tilføj eller fjern knapper længst til højre på en forankret værkstøjslinje, åbnes oversigten med relevante kommandoer 9

9 1. Fælles muligheder i Office 2000 Figur 1.6: Markér den ønskede kommando, og træk den til værktøjslinjen. 3. den ønskede kommando og træk den til værktøjslinjen. En lodret, sort streg viser, hvor kommandoen placeres. Slip museknappen, når knappen har den ønskede placering. 4. Gentag punkt 3, hvis du vil føje flere knapper til værktøjslinjen. 5. Klik på knappen Luk for at lukke dialogboksen Tilpas. TIP Foruden kommandoer kan du anbringe knapper til makroer, skrifttyper, autotekster og typografier på værktøjslinjerne. Du kan også anbringe en menu på en værktøjslinje Figur 1.7: Klik på knappen Ny på dette faneblad, hvis du vil oprette en ny værktøjslinje. 2. Klik på knappen Ny for at åbne dialogboksen Ny værktøjslinje (se figur 1.8). Giv værktøjslinjen et navn i feltet Navn på værktøjslinje. I Word kan du bestemme, hvor værktøjslinjen kan anvendes. Vælg derfor i listen Gør værktøjslinje tilgængelig i hvilken skabelon værktøjslinjen skal knyttes til. Standardindstillingen er NORMAL.DOT, der betyder, at værktøjslinjen kan anvendes i alle dine dokumenter. Bibehold denne indstilling, medmindre værktøjslinjen kun skal kunne anvendes i det aktuelle dokument. Sådan fjerner du knapper fra en værktøjslinje: 1. Sørg for, at den ønskede værktøjslinje vises, vælg Funktioner Ö Tilpas for at åbne dialogboksen Tilpas og slå op på fanebladet Kommandoer. 2. Træk den ønskede knap bort fra værktøjslinjen. 3. Gentag punkt 2, hvis du vil fjerne flere knapper fra værktøjslinjen. 4. Klik på knappen Luk for at lukke dialogboksen Tilpas. Opret dine egne værktøjslinjer Er du ikke tilfreds med de indbyggede værktøjslinjer, kan du oprette dine egne. 1. Vælg Funktioner Ö Tilpas for at åbne dialogboksen Tilpas og slå op på fanebladet Værktøjslinjer (se figur 1.7). Figur 1.8: Giv værktøjslinjen et navn i denne dialogboks. 3. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Ny værktøjslinje og vende tilbage til dialogboksen Tilpas. Den nye, helt tomme værktøjslinje vises. 4. Slå op på fanebladet Kommandoer og følg opskriften i afsnittet herover for at forsyne værktøjslinjen med de ønskede knapper. 5. Klik på knappen Luk for at lukke dialogboksen Tilpas, når du er færdig med værktøjslinjen. 10

10 1. Fælles muligheder i Office 2000 Værktøjslinjen vises nederst i den oversigt, der vises, når du vælger Vis Ö Værktøjslinjer. Du viser og skjuler dine egne værktøjslinjer på samme måde, som når du viser og skjuler de indbyggede værktøjslinjer. TIP Du kan kopiere knapper fra en værktøjslinje til en anden. Ønsker du din helt egen værktøjslinje med det bedste fra værktøjslinjerne Standard og Formatering, er det let: Vis værktøjslinjerne Standard, Formatering samt din egen værktøjslinje. Åbn dialogboksen Tilpas, hold CTRL nede og træk de ønskede knapper fra Standard og Formatering til din egen værktøjslinje og luk dialogboksen Tilpas, når du er færdig. Slet værktøjslinjer Du kan slette dine egne værktøjslinjer: Markér den ønskede værktøjslinje i listen Værktøjslinjer til venstre og klik på knappen Slet. Der vises en dialogboks (se figur 1.9), hvor du skal bekræfte, at du virkelig vil slette værktøjslinjen. Klik på knappen OK, hvis du er sikker, eller klik på knappen Annuller, hvis du fortryder. Figur 1.9: Klik på knappen Annuller, hvis du alligevel ikke vil slette din værktøjslinje. Du kan nulstille de indbyggede værktøjslinjer i Word og Excel, så de vender tilbage til standardindholdet: Markér en værktøjslinje i listen Værktøjslinjer til venstre og klik på knappen Nulstil. Hvad udfører knappen? Office 2000 indeholder hjælp til de kommandoer, der gemmer sig bag knapperne på værktøjslinjerne. Kommer du i tvivl om, hvilken kommando der gemmer sig bag en bestemt knap, skal du trykke på SKIFT+F1. OBS Dette afsnit gælder for Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 og Access 2000, men ikke Outlook Når du gør det, ændres den almindelige markør til en hjælp-markør. Klik herefter på den knap, du ønsker hjælp til. Ønsker du alligevel ikke hjælp, skal du blot trykke på ESC for at få den almindelige markør tilbage. Figur 1.10: Skift+F1 og herefter på den knap på værktøjslinjen, du ønsker hjælp til. Programmet viser en lille gul boks med forklaring på knappen (se figur 1.10). ESC for at lukke boksen. Uægte genvejstaster Du kan udnytte nogle muligheder i Word, Excel, PowerPoint og Access til at oprette genvejstaster til ord og vendinger, du ofte anvender i dine regneark eller dokumenter. OBS Dette afsnit gælder for Word 2000, Excel 2000, PowerPoint 2000 og Access 2000, men ikke Outlook Autokorrektur Først og fremmest kan Autokorrektur sørge for At det andet bogstav i et ord rettes til et lille bogstav, hvis du ikke får sluppet SKIFT hurtigt nok. At første bogstav i en sætning altid skrives med stort. At store og små bogstaver ombyttes, hvis du ved en fejl har aktiveret CAPSLOCK. Sidst men ikke mindst kan Autokorrektur indstilles, så du kan oprette genvejstaster til ord og vendinger, du ofte skriver. Anvender du denne mulighed, sparer du megen tid! Sådan fungerer genvejstasterne i Autokorrektur Hver gang du afslutter et ord med et mellemrum, ENTER eller et andet tegn (punktum, komma, spørgsmålstegn osv.), undersøger program- 11

11 1. Fælles muligheder i Office 2000 met, om det netop afsluttede ord findes i autokorrekturlisten. Listen indeholder forkortelser ( genvejstaster ) og de ord eller vendinger, forkortelserne skal omsættes til. Listen er med få undtagelser fælles for Word, Excel, Access og PowerPoint. Findes ordet i autokorrekturlisten, udskiftes det med det samme. Sådan opretter du et autokorrekturelement: 1. Vælg Funktioner Ö Autokorrektur. Dialogboksen Autokorrektur i Word indeholder fire faneblade. Slå op på fanebladet Autokorrektur. Dialogboksen i Excel, PowerPoint og Access indeholder kun fanebladet Autokorrektur. 2. Skriv i feltet Erstat den forkortelse, du vil anvende til et element. 4. Klik på knappen Tilføj for at føje elementet til autokorrekturlisten. 5. Gentag punkt 2 4 for at føje yderligere elementer til listen. 6. Sørg for, at der er et flueben ved Udskift teksten under skrivning, og klik på knappen Luk for at lukke dialogboksen, når du er færdig. Når du herefter skriver genvejen, udskiftes den med den vending, du har angivet. Muligheden er mest praktisk i Word. Er du i gang med et stort dokument eller en lang rapport, er der sikkert en række ord eller vendinger, du får behov for at skrive mange gange. I et hæfte som det, du sidder med i hånden nu, forekommer ordet dialogboks mere end 200 gange, og så er det praktisk at oprette en genvej til dette ord. Men som nævnt, fungerer den i de fire store Office 2000-programmer. OBS Opretter du formaterede autokorrekturelementer i Word, fungerer disse kun i dette program. TIP Opretter du genveje til ord, der optræder i forskellige former (fx bestemt og ubestemt form), så lav nogle genveje, der er lette at huske. Opretter du fx en genvej til ordet dialogboks, så opret også en genvej til dialogboksen. Brug et system som du kan huske (fx db og dben). Slet et autokorrekturelement Sådan sletter du et autokorrekturelement: 1. Åbn dialogboksen Autokorrektur og slå op på fanebladet Autokorrektur. Figur 1.11: Dialogboksen Autokorrektur i Excel Det, du skriver i feltet Erstat, udskiftes automatisk med det, du skriver i feltet Med. 3. Skriv i feltet Med den vending, der skal udskiftes til. 2. Markér et element i listen og klik på knappen Slet. 3. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen, når du har slettet de ønskede elementer. 12

12 Indledning Word er det Office-program, der anvendes mest. Det er sikkert derfor, at netop dette program indeholder de fleste muligheder for at arbejde med og tilpasse genvejstasterne. Dette kapitel handler om nogle af de genvejstaster, der findes i Word Arbejder du jævnligt med Word, finder du sikkert genvejstaster til en række af de kommandoer og funktioner, som du bruger ofte. Du finder også oplysninger om, hvordan du opretter dine egne genvejstaster. OBS Kapitel 1 Fælles muligheder i Office 2000 på side 5 fortæller om nogle af de funktioner, der er fælles i hele Office 2000-serien. I kapitel 1 finder du alt om værktøjslinjer, de nye dialogbokse Åbn og Gem som, den nye udklipsholder samt opskrifter på, hvordan du opretter genvejstaster til ord og vendinger, som du ofte har brug for at skrive i dine dokumenter. Menuen Rediger De generelle genvejstaster i menuen Rediger i Office 2000-serien: CTRL+X (Klip), CTRL+C (Kopier), CTRL+V (Sæt ind), F4 og CTRL+Y (Gentag), CTRL+Z (Fortryd). DEL (Slet) og CTRL+A (Marker alt) er forklaret i afsnittet Menuen Rediger på side 5. De øvrige muligheder, der findes i menuen Rediger i Word, er omtalt herunder: Søg (Ctrl+B) CTRL+B for at åbne dialogboksen Søg og erstat, hvor der er slået op på fanebladet Søg (se figur 2.1). Søg næste (Skift+F4) SKIFT+F4 for at gentage en søgning. Dialogboksen Søg og erstat (se figur 2.1) vises ikke. Erstat (Ctrl+H) CTRL+H for at åbne dialogboksen Søg og erstat, hvor der er slået op på fanebladet Erstat (se figur 2.2). Figur 2.2: Brug genvejstasten Ctrl+H, når du vil søge og erstatte. Åbn dialogboksen Indsæt hyperlink (Ctrl+I) CTRL+I for at åbne dialogboksen Indsæt hyperlink, hvis du ønsker at indsætte en hyperlink i dit dokument. Resumé Figur 2.1: Ctrl+B for at åbne denne dialogboks. CTRL+X CTRL+C CTRL+V F4 eller CTRL+Y CTRL+Z Klippe markeret tekst og anbringe det i Udklipsholderen. Kopiere markeret tekst og anbringe det i Udklipsholderen. Indsætte kopieret eller klippet tekst fra Udklipsholderen. Gentage sidste handling. Fortryde handlinger. 13

13 DEL CTRL+B SKIFT+F4 CTRL+H CTRL+I Fjerne markeret tekst uden at anbringe det i Udklipsholderen. Søge efter tekst eller andre elementer. Gentage en søgning. Erstatte tekst eller andre elementer. Åbne dialogboksen Indsæt hyperlink. uden at markere noget formaterer du det pågældende ord. Tabel 2.1: Genvejsmuligheder i menuen Rediger. Menuen Filer De generelle genvejstaster i menuen Filer i Office 2000-serien: CTRL+N (Ny), CTRL+O (Åbn), CTRL+S (Gem) og CTRL+P (Udskriv) er forklaret i afsnittet Menuen Filer på side 6. Resumé CTRL+N CTRL+O CTRL+S CTRL+P Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Gemme et dokument. Udskrive et dokument. Tabel 2.2: Genvejstaster til kommandoer i menuen Filer. Skrifttyper og -størrelser Du kan anvende dialogboksen Skrifttype (Formater Ö Skrifttype) for at vælge den ønskede skrifttype og størrelse (se figur 2.3). Den aktuelle skrifttype vises i listen Skrifttype, og den aktuelle skriftstørrelse vises i listen Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Heldigvis findes der genvejstaster til de mest anvendte formateringsmuligheder. OBS Når du arbejder med tegnformatering, skal du markere den tekst, du vil anvende formateringen på. Anbringer du markøren i et ord Figur 2.3: Dialogboksen Skrifttype. Der findes genvejstaster til en række af mulighederne. Formindsk skriftstørrelsen (Ctrl+Skift+Y) CTRL+SKIFT+Y for at vælge den forrige skriftstørrelse i listen Skriftstørrelse. Anvender du fx en størrelse på 16 punkt og trykker på CTRL+SKIFT+Y, ændres størrelsen til 14 punkt. Forøg skriftstørrelsen (Ctrl+Skift+X) CTRL+SKIFT+X for at vælge den næste skriftstørrelse i listen Skriftstørrelse. Anvender du fx en størrelse på 14 punkt og trykker på CTRL+SKIFT+X, ændres størrelsen til 16 punkt. Formindsk skriftstørrelsen med 1 punkt (Ctrl+7) CTRL+7 for at formindske skriftstørrelsen med 1 punkt. Anvender du en skriftstørrelse på 14 punkt og trykker på CTRL+7, ændres skriftstørrelsen til 13 punkt (selvom denne størrelse ikke findes i listen Skriftstørrelse). Forøg skriftstørrelsen med 1 punkt (Ctrl+8) CTRL+8 for at forøge skriftstørrelsen med 1 punkt. Anvender du en skriftstørrelse på 14 punkt og trykker på CTRL+8, ændres skriftstørrelsen til 15 punkt (selvom denne størrelse ikke findes i listen Skriftstørrelse). 14

14 Åbn listen Skrifttype (Ctrl+Skift+B) CTRL+SKIFT+B for at flytte til listen Skrifttype, brug Ð og Ï for at rulle gennem dens indhold og tryk på ENTER, når det ønskede skrifttypenavn vises. ESC for at forlade listen uden at ændre skrifttypen. Åbn dialogboksen Skrifttype CTRL+D for at åbne dialogboksen Skrifttype (se figur 2.3). Åbn listen Skriftstørrelse (Ctrl+Skift+P) CTRL+SKIFT+P for at flytte til listen Skriftstørrelse, brug Ð og Ï for at rulle gennem dens indhold og tryk på ENTER, når den ønskede skriftstørrelse vises. Du kan også skrive en værdi direkte i feltet. ESC for at forlade listen uden at ændre skriftstørrelsen. OBS Listen ruller gennem de foruddefinerede skriftstørrelser, fx 10, 11, 12, 14, 16 osv. Læs afsnittene Formindsk skriftstørrelsen med 1 punkt (Ctrl+7) og Forøg skriftstørrelsen med 1 punkt (Ctrl+8) herover, hvis du ønsker at anvende skriftstørrelser, der ikke findes i listen. Resumé CTRL+SKIFT+Y CTRL+SKIFT+X CTRL+7 Formindske skriftstørrelsen til den nærmeste mindre i listen Skriftstørrelse. Forøge skriftstørrelsen til den nærmeste større i listen Skriftstørrelse. Formindske skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+8 Forøge skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+SKIFT+B CTRL+D CTRL+SKIFT+P Åbne listen Skrifttype. Åbne dialogboksen Skrifttype. Åbne listen Skriftstørrelse. Tabel 2.3: Brug disse genveje, når du vil ændre skrifttype og -størrelse. Tegnformatering Du kan formatere tegnene i dine dokumenter på mange forskellige måder. Til nogle af mulighederne finder du knapper på værktøjslinjen Formatering. Andre muligheder finder du i dialogboksen Skrifttyper. Herunder finder du en række genvejstaster, der er gode at kende, når du formaterer teksten i dine dokumenter. Fed skrift (Ctrl+F) CTRL+F for at anvende eller fjerne fed skrift på det markerede. Viser du værktøjslinjen Formatering, er knappen Fed trykket ind, hvis der anvendes fed skrift. Kursiv skrift (Ctrl+K) CTRL+K for at anvende eller fjerne kursiv skrift på det markerede. Viser du værktøjslinjen Formatering, er knappen Kursiv trykket ind, hvis der anvendes kursiv skrift. Almindelig understregning (Ctrl+U) Almindelig understregning understreger det markerede også mellemrum. CTRL+U for at anvende eller fjerne understregning på det markerede. Viser du værktøjslinjen Formatering, er knappen Understregning trykket ind, hvis der anvendes understregning (se linje 1 i figur 2.4). Understreg kun ord (Alt+Skift+W) ALT+SKIFT+W for at anvende eller fjerne understregning af tekst men ikke af mellemrum i det markerede område (se linje 2 i figur 2.4). Understreg dobbeltunderstregning (Ctrl+Skift+D) CTRL+SKIFT+D for at anvende eller fjerne dobbelt understregning af det markerede (se linje 3 i figur 2.4). TIP Åbn dialogboksen Skrifttype med CTRL+D og vælg andre understregningstyper i listen Understregning i midten af dialogboksen, hvis du ønsker det (se linje 4, 5 og 6 i figur 2.4). 15

15 Kopier tegnformatering (Ctrl+Skift+C) Markér noget tekst, der indholder en særlig formatering (fx farve og størrelse), og tryk på CTRL+SKIFT+C for at kopiere tegnformateringen. Du kan herefter kopiere formatet til anden tekst i dokumentet. Figur 2.4: Eksempler på understregning. Brug genvejstasterne eller dialogboksen Skrifttype for at anvende forskellige understregningstyper. Sænket skrift (Ctrl+Skift+0) Markér et eller flere tegn, der skal sænkes (som i H 2 O), og tryk på CTRL+SKIFT+0 (nul) for at sænke det markerede. Brug samme genvejstast for at ændre sænket skrift til almindelig skrift. Hævet skrift (Ctrl++) Markér et eller flere tegn, der skal hæves (som fx m 2 ), og tryk på CTRL++ (plus) for at hæve det markerede. Brug samme genvejstast for at ændre hævet skrift til almindelig skrift. Skift mellem store og små bogstaver (Skift+F3) Markér den tekst, du vil ændre, og brug SKIFT+F3 for at skifte mellem Benyt kun små bogstaver, Benyt kun store bogstaver og Alle ord med stort begyndelsesbogstav (se figur 2.5). Anvend tegnformatering (Ctrl+Skift+V) Markér noget tekst og tryk på CTRL+SKIFT+V for at anvende den tegnformatering, du tidligere kopierede med CTRL+SKIFT+C. Formatet gemmes, og du kan anvende det lige så mange gange du ønsker, indtil du kopierer et nyt tegnformat eller afslutter Word. Fjern tegnformatering (Ctrl+Mellemrum) CTRL+MELLEMRUM for at fjerne al tegnformatering på den markerede tekst. Du fjerner direkte tilføjet formatering (fx fed eller understregning) samt eventuelle tegntypografier, og teksten forsynes med den formatering, den anvendte afsnitstypografi indeholder. Resumé CTRL+F CTRL+K CTRL+U Anvende eller fjerne fed skrift. Anvende eller fjerne kursiv skrift. Anvende eller fjerne almindelig understregning. ALT+SKIFT+W Anvende eller fjerne understregning under tekst. Figur 2.5: Brug genvejstasten Skift+F3 for at rulle gennem de forskellige muligheder Vælger du Formater Ö Store og små bogstaver, har du også mulighederne Første bogstav i sætning med stort og Ombyt store og små bogstaver. CTRL+SKIFT+D Anvende eller fjerne dobbelt understregning. CTRL+SKIFT+0 (nul) Anvende eller fjerne sænket skrift. CTRL++ Anvende eller fjerne hævet skrift. Skift mellem store og små bogstaver (Ctrl+Skift+A) CTRL+SKIFT+A for at skifte mellem store og små bogstaver. SKIFT+F3 Skifte mellem Benyt kun små bogstaver, Benyt kun store bogstaver og Alle ord med stort begyndelsesbogstav. 16

16 CTRL+SKIFT+A CTRL+SKIFT+C Skifte mellem store og små bogstaver. Kopiere en tegnformatering. Skriver du fx om , ser det ikke pænt ud, hvis e- havner i slutningen af en linje, og mail starter på den næste linje. Brug derfor en hård bindestreg for at undgå, at ordet deles et uønsket sted. CTRL+SKIFT+V CTRL+MELLEMRUM Anvende kopieret tegnformatering. Fjerne tegnformatering. Tabel 2.4: Genveje der anvendes til tegnformatering. Indsæt specialtegn m.v. Du kan anvende visse specialtegn i dine dokumenter, så de får et pænere udseende. Du kan anvende fanebladet Specialtegn i dialogboksen Symbol (Indsæt Ö Symbol), men du kan også anvende de genvejstaster, der findes til nogle af de mest anvendte specialtegn. Indsæt hårdt mellemrum (Ctrl+Skift+Mellemrum) CTRL+SKIFT+MELLEMRUM for at indsætte et hårdt mellemrum mellem to ord, der ikke må adskilles i slutningen af en linje. Skriver du fx en afhandling om H.C. Andersen, ønsker du sikkert ikke, at H.C. anbringes på én linje og Andersen på den næste. Indsæt derfor et hårdt mellemrum efter det andet punktum. Blød bindestreg (Ctrl+-) CTRL+- (bindestreg) for at indsætte en bindestreg, der er usynlig og kun vises, hvis det ord, den befinder sig i, deles ved slutningen af en linje. Tankestreg (Ctrl+Num -) CTRL+- (bindestreg på det numeriske tastatur) for at indsætte en tankestreg. Tankestreger er lidt længere end bindestreger og er i virkeligheden det tegn, der bør anvendes når du ønsker et pausestreg, dvs. i alle andre tilfælde end egentlige bindestreger, fx siderne 1 3. Eurosymbolet (Ý) (Ctrl+Alt+5) CTRL+ALT+5 for at indsætte et eurosymbol ( ). Du skal være opmærksom på, at ikke alle skrifttyper indeholder dette symbol. Anvender du TrueType-skrifter, ser du med det samme symbolet på skærmen. Vises et forkert symbol, skal du markere det og fx vælge en af skrifttyperne Times New Roman eller Arial, der indeholder symbolet. På nogle tastaturer kan du også trykke på ALTGR+E for at indsætte symbolet. Tvungent sideskift (Ctrl+Enter) CTRL+ENTER for at indsætte et sideskift ved indsætningspunktet. Du anvender denne mulighed, når du ønsker, at den efterfølgende tekst altid skal starte øverst på en ny side. Figur 2.6: Dialogboksen Symbol viser genvejstasterne til visse specialtegn. Tvungent linjeskift (Skift+Enter) SKIFT+ENTER for at indsætte et linjeskift uden at starte på et nyt afsnit. Indsæt hård bindestreg (Ctrl+Skift+-) CTRL+SKIFT+- (bindestreg) for at indsætte en hård bindestreg, når bindestregen ikke må anvendes til orddeling og havne i slutningen af en linje. 17

17 Resumé Resumé CTRL+SKIFT+ MELLEMRUM Indsætte et hårdt mellemrum. BACKSPACE Slette tegnet umiddelbart til venstre for markøren. CTRL+SKIFT+- (bindestreg) Indsætte en hård bindestreg. DEL Slette tegnet umiddelbart til højre for markøren. CTRL+- (bindestreg) Indsætte en blød bindestreg. CTRL+- (bindestreg på det numeriske tastatur) Indsætte en tankestreg. CTRL+BACKSPACE CTRL+DEL Slette ordet umiddelbart til venstre for markøren. Slette ordet umiddelbart til højre for markøren. CTRL+ALT+5 Indsætte et eurosymbol ( ). CTRL+ENTER SKIFT+ENTER Indsætte et tvungent sideskift. Indsætte et tvungent linjeskift. Tabel 2.5: Brug disse genvejstaster, når du vil indsætte et specialtegn i et dokument. Slet tekst og grafik Du kan anvende forskellige teknikker, når du vil slette tekst og grafik. Slet et tegn (Backspace og Del) BACKSPACE for at slette tegnet umiddelbart til venstre for markøren eller DEL for at slette tegnet umiddelbart til højre for markøren. Slet et ord (Ctrl+Backspace og Ctrl+Del) CTRL+BACKSPACE for at slette ordet umiddelbart til venstre for markøren eller CTRL+DEL for at slette ordet umiddelbart til højre for markøren. Klip (Ctrl+X) CTRL+X for at fjerne markeret tekst eller grafik fra dokumentet og anbringe det i Udklipsholderen. CTRL+X Slette markeret tekst og anbringe det i Udklipsholderen. Tabel 2.6: Brug disse genvejstaster, når du hurtigt vil slette noget tekst. Visninger Du får mest glæde af Word, når du anvender den rigtige visning. Brug Normal visning til almindelig redigering og Sidelayoutvisning, når du finpudser dine dokumenter. Arbejder du med store dokumenter, hvor du vil flytte rundt på større tekstmængder fx hele kapitler, er visningen Disposition den bedste. Du kan kombinere alle tre visninger med muligheden Fuld skærm. Vælg Vis Ö Fuld skærm for midlertidigt at fjerne titellinjen, menulinjen, værktøjslinjer, statuslinjen og linealer fra skærmen. Klik på den lille flydende knap Luk Fuld skærm, når du vil vende tilbage til det almindelige billede. Normal visning (Ctrl+Alt+N) CTRL+ALT+N for at skifte til visningen Normal, der er velegnet til almindelig tekstredigering. Sidelayoutvisning (Ctrl+Alt+P) CTRL+ALT+P for at skifte til visningen Sidelayout, der er velegnet til finpudsning af dine dokumenter. Når du anvender denne visning, vises sidehoveder og sidefødder samt spalter korrekt på skærmen. 18

18 Dispositionsvisning (Ctrl+Alt+O) CTRL+ALT+O for at skifte til Dispositionsvisning, når du vil strukturere større dokumenter. Vis udskrift (Ctrl+F2 eller Ctrl+Alt+I) CTRL+F2 eller CTRL+ALT+I for at anvende muligheden Vis udskrift, hvis du på skærmen vil se en nøjagtig udgave af dine sider, som de kommer til at se ud, når de udskrives. CTRL+F2 eller CTRL+ALT+I igen, når du vil vende tilbage til den visning, du befandt dig i, inden du skiftede til Vis udskrift. af næste eller forrige side. Holder du CTRL+ALT nede, flyttes til toppen eller bundet af vinduet. Tabel 2.8 indeholder de fleste navigationstaster: Í Î CTRL+Í CTRL+Î Ï Ð Flytte et tegn til venstre. Flytte et tegn til højre. Flytte et ord til venstre. Flytte et ord til højre. Flytte en linje op. Flytte en linje ned. Resumé CTRL+Ï Flytte et afsnit op. CTRL+Ð Flytte et afsnit ned. CTRL+ALT+N Skifte til visningen Normal. END Flytte til slutningen af en linje. CTRL+ALT+P CTRL+ALT+O CTRL+F2 eller CTRL+ALT+I Skifte til visningen Sidelayout. Skifte til Dispositionsvisning. Skifte til eller fra visningen Vis udskrift. Tabel 2.7: Med disse genvejstaster er det hurtigt at skifte mellem de forskellige visninger. Flyt rundt i dokumentteksten Jo større dit dokument er, jo bedre er det, at du behersker de teknikker, der flytter indsætningspunktet rundt i dokumentet. Der findes vist ingen let metode til at huske de forskellige taster. Í og Î flytter indsætningspunktet et tegn til venstre eller højre. Holder du CTRL nede, flyttes et ord til venstre eller højre. Ï og Ð flytter indsætningspunktet en linje op eller ned. Holder du CTRL nede, flyttes et afsnit op eller ned. END og HOME flytter indsætningspunktet til slutningen eller starten af den aktuelle linje. Holder du CTRL nede, flyttes til slutningen eller starten på dokumentet. HOME CTRL+END CTRL+HOME PGUP PGDN CTRL+PGDN CTRL+PGUP CTRL+ALT+PGUP CTRL+ALT+PGDN SKIFT+F5 F5 eller CTRL+G Flytte til begyndelsen af en linje. Flytte til slutningen af dokumentet. Flytte til begyndelsen af dokumentet. Rulle et skærmbillede op. Rulle et skærmbillede ned. Flytte til begyndelsen af næste side. Flytte til begyndelsen af forrige side. Flytte til toppen af vinduet. Flytte til bunden af vinduet. Flytte tilbage til andre steder i dokumentet. Se afsnittet Gå tilbage (Skift+F5) herunder. Åbne dialogboksen Søg og Erstat. Se afsnittet Gå til (F5 eller Ctrl+G) herunder. Tabel 2.8: Det kan godt tage et stykke tid at lære alle disse genvejstaster. PGUP og PGDN ruller et skærmbillede op eller ned. Holder du CTRL nede, flyttes til begyndelsen 19

19 Gå tilbage (Skift+F5) Funktionen Gå tilbage (SKIFT+F5) husker de sidste tre steder i dokumentet, hvor du har arbejdet. Trykker du på SKIFT+F5 umiddelbart efter, du har åbnet et dokument, flyttes du til det sted i dokumentet, hvor markøren befandt sig, da du gemte det. Arbejder du med lange dokumenter, er denne mulighed meget praktisk. Gå til (F5 eller Ctrl+G) F5 eller CTRL+G for at åbne dialogboksen Søg og erstat, hvor der er slået op på fanebladet Gå til (se figur 2.7). Figur 2.7: Brug genvejstasten F5 eller Ctrl+G, når du hurtigt vil flytte til et bestemt sted i dit dokument. CTRL+SKIFT+Í SKIFT+END SKIFT+HOME SKIFT+Ð SKIFT+Ï CTRL+SKIFT+Ð CTRL+SKIFT+Ï SKIFT+PGDN SKIFT+PGUP CTRL+SKIFT+ALT+ PGDN CTRL+SKIFT+ALT+ PGUP Markere til begyndelsen af et ord. Markere til slutningen af en linje. Markere til begyndelsen af en linje. Markere én linje ned. Markere én linje op. Markere til slutningen af et afsnit. Markere til begyndelsen af et afsnit. Markere ét skærmbillede ned. Markere ét skærmbillede op. Markere til slutningen af et vindue. Markere til starten af et vindue. Markér tekst Når du arbejder med Word, har du ofte brug for at markere noget tekst. Det kan være, den markerede tekst skal slettes, kopieres eller flyttes. Det kan også være, du vil skifte skrifttype eller -størrelse. Du er sikkert klar over, at du kan markere noget tekst med musen, men der findes andre muligheder. Har du gennemskuet de teknikker, der anvendes, når du flytter indsætningspunktet med tastaturet, er det let at markere. Du skal som hovedregel blot holde SKIFT nede, samtidig med du anvender de almindelige navigationstaster. Tasterne er beskrevet i tabel 2.9. Sammenlign genvejstasterne i tabellen med tabel 2.8. SKIFT+Î SKIFT+Í CTRL+SKIFT+Î Markere ét tegn til højre. Markere ét tegn til venstre. Markere til slutningen af et ord. CTRL+SKIFT+HOME Markere til begyndelsen af et dokument. CTRL+SKIFT+END CTRL+A F8+PILETASTERNE CTRL+SKIFT+F8 Markere til slutningen af et dokument. Markere hele dokumentet. Markere til et bestemt sted i dokumentet. Se afsnittet Udvid markering (F8) herunder. Markere en lodret tekstblok. Se afsnittet Markér et lodret tekststykke (Ctrl+Skift+F8) herunder. Tabel 2.9: Genvejstaster til markering. Udvid markering (F8) Du kender sikkert alt til at markere tekst med musen, men med tasten F8 kan du lave flere spændende ting endnu hurtigere. Du kan nemlig udføre stort set alle former for markering uden brug af mus, og arbejder du meget med Word, kan du spare megen tid, hvis du i stedet anvender tastaturet (og du undgår 20

20 måske at blive øm i håndleddet). Tasten F8 (den kaldes også Udvid markering) er meget praktisk. Når du trykker på den én gang, vises indikatoren UDV på statuslinjen. Herefter kan du fortsætte med at trykke på F8 nogle gange som vist i tabel Får du ved en fejl aktiveret Udvid markering, annullerer du den ved at trykke på ESC. F8 To gange, når markøren befinder sig i ordet. Tre gange, når markøren befinder sig i sætningen. Fire gange, når markøren befinder sig i afsnittet. Fem gange (eller tryk på CTRL+A) Én gang og herefter på tasten END. Én gang og herefter på tasten HOME. Markere et enkelt ord. Markere en sætning. Markere et afsnit. Markere hele dokumentet. Markere til slutningen af linjen. Markere til starten af linjen Figur 2.8: Første gang du trykker på et tegn, udvides markeringen til og med dette tegn. Skal du markere et uoverskueligt tekststykke, er denne fremgangsmåde meget praktisk. Brug fem minutter en gang for alle på at lære den så sparer du mindst fem minutter hver gang, du skriver et dokument! Tabel 2.10: Grundlæggende funktioner med Udvid markering (F8). Men du kan kombinere F8 med alle mulighederne i tabel 2.9. Men Udvid markering kan mere end det: Når du har klikket første gang med F8, kan du markere ved hjælp af piletasterne det er der ikke noget nyt i. Det svarer til at klikke en enkelt gang med musen og herefter markere. Men trykker du på et bogstav, tal eller tegn på tastaturet, markerer Word automatisk teksten fremad til første forekomst af det pågældende tegn. Og det er som regel meget lettere end at anvende musen. I figur 2.8 og 2.9 kan du se, hvordan det fungerer. Indsætningspunktet befinder sig i ordet læse. Der er trykket på bogstavet k to gange. Første markering (figur 2.8) starter ved indsætningspunktet og markerer til og med den første forekomst af bogstavet. Når du trykker på k igen, udvides markeringen til næste forekomst af bogstavet (se figur 2.9). Figur 2.9: Næste gang du trykker på et tegn, udvides markeringen til og med dette tegn. OBS Du skal være opmærksom på, at Udvid markering skelner mellem store og små bogstaver. Markér et lodret tekststykke (Ctrl+Skift+F8) Måske har du brug for at arbejde med et lodret stykke ud af noget tekst. Forestil dig, at du vil fjerne tallene til venstre for hvert navn i figur Anbring markøren øverst til venstre eller nederst til højre i det tekstområde, du vil markere, og tryk på CTRL+SKIFT+F8. Brug herefter Î og Ð eller Í og Ï for at udvide området (se figur 2.11). Herefter kan du arbejde med teksten, som du er vant til (formatere, slette, kopiere m.v.). 21

21 Figur 2.10: Anbring markøren i et hjørne og tryk på Ctrl+Skift+F8, hvis du vil arbejde med et lodret stykke tekst. Når markeringen har den ønskede størrelse, kan du arbejde med teksten på samme måde, som al anden tekst, du markerer (kopiere, klippe, slette, formatere osv.). Figur 2.12: Dialogboksen Afsnit. En række af indstillingerne kan du foretage direkte uden først at åbne dialogboksen: TIP Når du anvender mulighederne for afsnitsformatering, påvirker ændringerne det afsnit, markøren befinder sig i. Markér flere afsnit, hvis du vil formatere flere afsnit på én gang. Centrering (Ctrl+E) Anbring markøren i et afsnit og tryk på CTRL+E for at centrere dokumentteksten mellem de to margener. Figur 2.11: Brug piletasterne til at udvide markeringen. Afsnitsjustering og indrykning Du anvender som regel dialogboksen Afsnit (Formater Ö Afsnit), som du kan se i figur 2.12, til at formatere et afsnit (fx ændre justering og linjeafstand). Lige margener (Ctrl+J) Anbring markøren i et afsnit og tryk på CTRL+J for at formatere dokumentteksten, så både højre og venstre margen bliver lige. Venstrejustering (Ctrl+L) Anbring markøren i et afsnit og tryk på CTRL+L for at venstrejustere dokumentteksten, så venstre margen bliver lige. Højrejustering (Ctrl+R) Anbring markøren i et afsnit og tryk på CTRL+R for at højrejustere dokumentteksten, så højre margen bliver lige. 22

22 Indryk afsnit fra venstre (Ctrl+M) Anbring markøren i et afsnit og tryk på CTRL+M for at indrykke det fra den venstre margen. Afsnittet indrykkes til det første tabulatorstop, der findes. Har du ikke indsat tabulatorstop, indrykkes afsnittet til den første standardtabulator. CTRL+M en gang til for at indrykke til næste tabulatorstop. Fjern eller formindsk indrykning (Ctrl+Skift+M) CTRL+SKIFT+M for at fjerne en indrykning fra venstre margen. Du kan anvende genvejstasten flere gange, hvis du har lavet flere indrykninger i et afsnit. du anvender genvejstasten, fjernes al afsnitsformatering, og afsnittet forsynes med den formatering, den anvendte typografi indeholder. Resumé CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R Centrere afsnittet. Anvende lige margener i afsnittet. Venstrejustere afsnittet. Højrejustere afsnittet. Hængende indrykning (Ctrl+T) CTRL+T for at oprette en hængende indrykning i et afsnit. En hængende indrykning er en indrykning, hvor alle andre linjer end den første er indrykket. Linjerne indrykkes til det første tabulatorstop, der findes. Har du ikke indsat tabulatorstop, indrykkes afsnittet til den første standardtabulator. CTRL+T en gang til for at indrykke til næste tabulatorstop. Fjern eller formindsk hængende indrykning (Ctrl+Skift+T) CTRL+SKIFT+T for at fjerne en hængende indrykning. Du kan anvende genvejstasten flere gange, hvis du har lavet flere indrykninger i et afsnit. CTRL+M CTRL+SKIFT+M CTRL+T CTRL+SKIFT+T CTRL+SKIFT+L CTRL+5 CTRL+0 (nul) CTRL+Q Indrykke afsnittet fra venstre. Fjerne eller formindske indrykning af afsnittet. Anvende hængende indrykning i afsnittet. Fjerne eller formindske hængende indrykning i afsnittet. Anvende enkelt linjeafstand. Anvende halvanden linjeafstand. Indsætte en linjes afstand før afsnittet. Fjerne al formatering fra afsnittet. Enkelt linjeafstand (Ctrl+Skift+L) CTRL+SKIFT+L for at anvende enkelt linjeafstand i det afsnit, markøren befinder sig i. Halvanden linjeafstand (Ctrl+5) CTRL+5 for at anvende linjeafstanden halvanden i det afsnit, markøren befinder sig i. Afstand før (Ctrl+0) CTRL+0 (nul) for at indsætte eller fjerne en linjes afstand før det afsnit, markøren befinder sig i. Tabel 2.11: Genveje til afsnitsformatering. Typografier Skabelonen Normal indeholder typografierne Normal, Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3. For hurtigt at anvende disse typografier kan du anvende de indbyggede genvejstaster. Ønsker du at anvende en typografi, der ikke har en genvejstast, kan du åbne listen Typografi og vælge den ønskede typografi dér. Fjern afsnitsformatering (Ctrl+Q) Anbring markøren i et afsnit, og tryk på CTRL+Q for at fjerne al afsnitsformatering. Når 23

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK Word Genveje GENVEJSTASTER Afslutning af kolonne Linjeafstand - dobbelt Linjeafstand - 1,5 Linjeafstand - Enkelt Afsnits formatering - nulstil Nulstil afsnits formatering Højrejusteret tekst Centreret

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation 9242903 1. udgave DA Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation Liste over genvejstaster Liste over genvejstaster Nedenfor finder du en liste over nogle af

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Oversigt for Microsoft Word

Oversigt for Microsoft Word Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst.

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere