IKF 360 Flex IKF 480 Flex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKF 360 Flex IKF 480 Flex"

Transkript

1 IKF 360 Flex IKF 480 Flex Brugermanual User manual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T F scandomestic.dk

2 Dansk....Page 3 English...Page 14 2

3 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden. Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand. Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm. Før du ringer efter service: Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer. Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere. Når De ringer op: Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købtsdatoen. Uberettiget tilkaldelse af teknisk service: Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service. Reklamationsfrist: Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen. Reklamationsfristen omfatter ikke: Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere. Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, drifttab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt Transportskader: En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Erhvervskøb: Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervsligende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. Vigtigt! Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel. Bortskaffelse Bortskaf produktets emballage korrekt. I henhold til WEEE s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet. ADVARSEL! Emballagen kan være farlig for børn! Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser: PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet PO M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips PP - polypropylen, f.eks. salttragten AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 3

4 Tillykke med købet af din nye induktionskogeplade. Vi anbefaler, at du bruger nogen tid på at læse denne bruger- og monteringsvejledning for fuldt ud at forstå den korrekte montering og brug. For at montere, læs venligst monteringsafsnittet. Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og opbevar bruger- og monteringsvejledningen til fremtidig reference. 1. Strøm/timer med skyde-touchbetjening 2. Opvarmningszone valgtaster 3. Stop og start tast - STOP/GO (PAUSE, IKF 480) 4. Nøgletast 5. TÆND/SLUK-tast 6. Tasten hold varm 7. Boosttast Produktoverblik Set ovenfra Nogle ord om madlavning med induktion Madlavning med induktion er en sikker, avanceret, effektiv og økonomisk madlavningsteknologi. Den fungerer ved hjælp af elektromagnetiske vibrationer, der genererer varme direkte i gryden, i stedet for indirekte ved at opvarme glasoverfladen. Glasset bliver kun varmt, fordi gryden efterhånden varmer det op. 1 maks. 1800/3000 W zone 2 maks. 1800/3000 W zone 3 maks. 1800/3000 W zone 4 maks. 1800/3000 W zone 5 Fri induktionszone, 3000/4000 W 6 Fri induktionszone, 3000/4000 W 7 Kontrolpanel 7 Før ibrugtagning af din nye induktionskogeplade Læs denne vejledning, og læg specielt mærke til afsnittet med Sikkerhedsanvisninger. Fjern al beskyttelsesfilm, der stadig måtte være på din induktionskogeplade. Brug af touch-tasterne Tasterne reagerer på berøring, så du ikke behøver at trykke hårdt på dem. Brug din fingerpude, ikke din fingerspids. Du hører et bip, hver gang en berøring registreres. Sørg for, at tasterne altid er rene og tørre, og at de ikke er dækket af nogen genstande (fx et redskab eller en klud). Selv et tyndt lag vand kan gøre det vanskeligt at betjene tasterne. Vælg det rigtige kogegrej Brug kun kogegrej med en bund, der passer til madlavning med induktion. Kig efter induktionssymbolet, som findes på emballagen eller på grydens bund. Du kan tjekke, om dit kogegrej kan bruges ved at udføre en magnettest. Bevæg en magnet mod grydens bund. Hvis den tiltrækkes, er gryden egnet til induktion. Hvis du ikke har en magnet: 1 Hæld lidt vand i den gryde, du vil tjekke. Kontrolpanel

5 6 2 Hvis displayet ikke blinker, og vandet opvarmes, er gryden egnet. Kogegrej lavet af følgende materialer er uegnede: Rent rustfrit stål, aluminium eller kobber uden magnetisk bund, glas, træ, porcelæn, keramik og lervarer. Brug ikke kogegrej med ujævne kanter eller en buet bund. Sørg for, at din grydes bund er jævn, står fladt på glasset og har samme størrelse som kogezonen. Brug gryder, hvis diameter er ligeså stor som den valgte kogezones aftegning. Ved brug af en gryde, der er lidt større, vil energien udnyttes med maksimum effektivitet. Hvis en mindre gryde bruges, kan effektiviteten være mindre end forventet. Kogepladen vil muligvis ikke registrere en gryde under 140 mm. Diameter og mål; se bagerts i manualen. Centrér altid din gryde på kogezonen. Løft altid gryder af den induktionskogepladen træk dem ikke, da de kan ridse glasset. Brug af din induktionskogeplade Sådan startes tilberedningen 1 Tryk på tasten TÆND/SLUK Efter at have tændt, lyder der et bip og timertasten viser 7 00 valgtasten for opvarmningszone viser en af følgende symoboler, og indikerer, at induktionskogepladen er gået på standby. 2 Anbring en passende gryde på den kogezone, du vil bruge. Sørg for, at grydens bund og kogezonens overflade er ren og tør. 1 3 Når man trykker på varmezonens valgtast, og en indikator, hvor du trykkede, vil blinke 4 Justér varmeindstilling ved at trykke på skydertasten. Hvis du ikke vælger en varmeindstilling inden for et minut, vil induktionskogepladen automatisk slukkes. Du bliver nødt til at begynde forfra med trin 1. Du kan hele tiden regulere varmeindstillingen under tilberedningen. Hvis displayet blinker skiftevis ved varmeindstillingen, betyder det at: - du ikke har anbragt gryden på den korrekte kogezone eller, - at gryden, du bruger, ikke er egnet til madlavning med induktion eller, - at gryden er for lille eller ikke korrekt centreret på kogezonen. Der foregår ingen opvarmning, medmindre der er en passende gryde på kogezonen. Displayet vil automatisk slukkes efter 1 minut, hvis der ikke er 2 anbragt en egnet gryde på den. Når du er færdig med tilberedningen 1 Tryk på den valgtast i opvarmningszonen, som du vil slukke for 2 Sluk for kogezonen ved at skubbe skyderen til venstre. Sørg for, at displayet viser 0. 3 Sluk for hele komfuret ved at trykke på tasten TÆND/ SLUK. Pas på varme overflader H vil vise, hvilke kogezoner, der er varme at berøre. Det vil forsvinde, når overfladen er kølet ned til en sikker temperatur. Det kan også bruges som en energibesparende funktion, hvis du vil opvarme flere gryder; brug den endnu varme kogeplade. Brug af Boost-funktionen Aktivering af Boost-funktionen 1 Tryk på opvarmningszonens valgtast 2 Tryk på boost-tasten, zoneindikatoren viser b og effekten når max. Annuller boost-funktionen 1 Tryk på den valgtast i opvarmningszonen, som du vil annullere boostfunktionen for A: Tryk på boosttasten b, når kogezonen går tilbage til dens oprindelige indstilling. B: Tryk på skydertasten, så vil kogezonen vende tilbage til det trin, du vælger. ELLER Funktionen kan virke i alle kogezoner. Kogezonen vender tilbage til sin oprindelige indstilling efter 5 minutter. Da 1. kogezones boostfunktion er aktiveret, bliver 2. kogezone automatisk begrænset til under trin 2. og vice versa Hvis den oprindelige varmeindstilling er lig med 0, vil den vende tilbage til 9 efter 5 minutter. Brug af hold-varm-funktionen Aktivering af hold-varm-funktionen 1 Tryk på opvarmningszonens valgtast. 2 Tryk på hold-varm tasten (6), zoneindikatoren viser derefter, der betyder, at holder 42 C. Trykkes igen, betyder at holde 74 C. Ifald zonen allerede er varm, står der H i displayet og man kan benytte denne tast til at holde 74 C efter tilberedning. Trykkes en 3. gang, betyder 94 C. Annuller hold-varm-funktionen 1 A: Tryk på hold-varm tasten (6), og kogezonen vil vende tilbage til dens oprindelige indstilling. B: Tryk på skydertasten, så vil kogezonen vende tilbage til det trin, du vælger. 5

6 Fleksibelt område Dette område kan bruges som enkeltzone eller som to forskellige zoner, alt efter det aktuelle tilberedelsesbehov. Det fleksible område er lavet af to uafhængige induktorer, som kan kontrolleres hver for sig. Når området arbejder som en enkeltzone, slukkes den del, der ikke er dækket af kogegrej, automatisk efter ét minut. For at give en korrekt grydedetektion og en jævn varmefordeling, bør kogegrejet placeres korrekt: - Forrest eller bagest på den fleksible zone, når kogegrejet er mindre end 22 cm. - Stort kogegrej, helst dække begge markeringer. Som stor zone For at aktivere det fleksible område som en enkelt stor zone, trykkes på begge knapper. Effekttrinene fungerer som andre normale områder. Hvis gryden flyttes fra den forreste til bagerste del (eller vice versa), registreres flytningen automatisk i flex området og bliver på det samme effekttrin. For at tilføje endnu en gryde, tryk igen på de dertil indrettede taster for at detektere kogegrejet. Som to uafhængige zoner For at aktivere det fleksible område som to forskellige zoner med forskellige effekttrin, tryk på de dertil indrettede taster. En installeret temperaturføler kan overvåge temperaturen inde i induktionskogepladen. Når der registreres en for høj temperatur, stopper induktionskogepladen automatisk aktiviteten. Registrering af små genstande Når en uegnet størrelse eller en ikke magnetisk gryde (fx aluminium), eller en anden lille genstand (f.eks kniv, gaffel, nøgle) er blevet efterladt på kogepladen, vil kogepladen automatisk gå på standby i 1 minut. Ventilatoren vil fortsætte nedkølingen af induktionskogepladen i yderligere 1 minut. Beskyttelse mod automatisk nedlukning Automatisk nedlukning er en sikkerhedsbeskyttelsesfunktion i din induktionskogeplade. Den lukker automatisk ned, hvis du på noget tidspunkt glemmer at slukke for din madlavning. Standardtiden for nedlukning af de forskellige effekttrin vises i tabellen nedenfor: Effekttrin Hold varm Standardtimer (time) Når gryden er fjernet, kan induktionskogepladen stoppe opvarmningen øjeblikkeligt, og kogepladen slukkes automatisk efter 2 minutter. Mennesker med pacemaker bør konsultere deres læge, før de bruger denne enhed. Brug af timeren Du kan bruge timeren på to forskellige måder: Du kan bruge den som minutur. I det tilfælde vil timeren ikke slukke for nogen kogezone, når den indstillede tid er gået. Du kan indstille den til at slukke for én kogezone, når den indstillede tid er gået. Du kan indstille timeren på op til 99 minutter. Låsning af tasterne Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtet brug (f.eks for børn, der tilfældigvis tænder for kogezonerne). Når tasterne er låste, er alle taster undtagen tasten TÆND/ SLUK deaktiveret. Sådan låses tasterne Tryk på nøgletasten. Timerindikatoren vil vise Lo. Sådan låses tasterne op 1 Sørg for, at induktionskogepladen er tændt. 2 Tryk på og hold nøgletasten nede et øjeblik. 3 Du kan nu begynde at bruge din induktionskogeplade. Når kogepladen er i låst tilstand, er alle taster deaktiveret undtagen TÆND/SLUK; Du kan altid slukke for induktionskogepladen med tasten TÆND/ SLUK i nødstilfælde, men du skal låse kogepladen op inden næste aktivitet. Beskyttelse mod overophedning Brug af timeren som minutur Hvis du ikke vælger nogen kogezone 1 Sørg for, at kogepladen er tændt. Bemærk: du kan bruge minuturet, selv om du ikke vælger nogen kogezone. 2 Tryk på timertasten, tallet 10 vises i timerens display, hvor der er trykket, og tallet 0 vil blinke. 3 Indstil tiden ved at trykke på skydertasten. (fx 6) 4 Tryk på timerens tryktast igen, tallet 1 vil blinke. 5 Indstil tiden ved at trykke på skydertasten (fx 9), nu er timeren, du har indstillet, 96 minutter. 6 Der vil lyde et bip i 30 sekunder, og timerindikatoren viser 00, når den indstillede tid er gået. Indstilling af timeren til at slukke for kogezoner Hvis timeren er indstillet på én zone: 1 Tryk på den valgtast i opvarmningszonen, som du vil indstille timeren for. 2 Tryk på timertasten, tallet 10 vises i timerens display, og tallet 0 vil blinke. 3 Indstil tiden ved at trykke på skydertasten. (fx 6) 4 Tryk på timerens tryktast igen, tallet 1 vil blinke. 5 Indstil tiden ved at trykke på skydertasten (fx 9), nu er timeren, du har indstillet, 96 minutter. 6

7 6 Når tiden er indstillet, vil den begynde at tælle ned med det samme. Displayet vil vise den resterende tid, og timerindikatoren vil blinke i 5 sekunder. BEMÆRK: Den røde prik ved siden af indikatoren for effekttrin vil lyse og indikere, at zonen er valgt. 7 Når timeren for tilberedning udløber, vil den tilsvarende kogezone slukkes automatisk. Andre kogezoner vil fortsætte med at fungere, hvis de tidligere er blevet tændt. Hvis timeren er indstillet på mere end én zone: 1 Når tiden indstilles for flere kogezoner samtidig, vises decimalprikker for de relevante kogezoner. Minutdisplayet viser min.-timer. Prikken på den tilsvarende zone blinker. 2 Når først timerens nedtælling udløber, vil den tilsvarende zone slukkes. Derefter vil den vise den nye min.-timer, og prikken i den tilsvarende zone vil blinke. Tryk på varmezonens valgtast, den tilsvarende timer vil vises i timerindikatoren. Brug af stop-og-start-tasten (PAUSE, IKF 480) 1 Når kogezonerne er i brug, tryk på STOP/GO tasten, alle display vil vise ll og stoppe med at varme. Kun i dette øjeblik kan STOP/GO og l tasten betjenes. 2 Tryk på STOP/GO igen, displayet viser den oprindelige indstilling, og kogezonerne vedbliver at varme. Retningslinjer for tilberedning Vær forsigtig med stegning, da olie og fedtstof opvarmes meget hurtigt, især hvis du bruger Power Boost. Ved ekstremt høje temperaturer antændes olie og fedtstof spontant, og dette udgør en alvorlig brandrisiko. Tilberedningstips Når maden kommer i kog, skrues ned for temperaturen. Brug af grydelåg vil reducere tilberedningstiden og spare energi ved at holde på varmen. Minimér væske- eller fedtstofmængden for at reducere tilberedningstiden. Begynd tilberedningen på høj indstilling og reducér indstillingen, når maden er varmet igennem. Simren, riskogning Simren forekommer under kogepunktet ved omkring 85 C, når der af og til kommer bobler op til overfladen på tilberedningsvæsken. Det er nøglen til lækre supper og møre sammenkogte retter, fordi smagsstofferne udvikler sig, når man ikke overkoger maden. Du bør også tilberede sauce, der er baseret på æg og jævnet med mel under kogepunktet. Nogle opgaver, inklusiv kogning af ris ved hjælp af absorptionsmetoden, kan kræve en højere indstilling end den laveste for at sikre, at maden er ordentligt tilberedt på den anbefalede tid. Bruning af bøf Sådan tilberedes saftige, smagfulde bøffer: 1 Stil kødet ved stuetemperatur i omkring 20 minutter, før det tilberedes. 2 Opvarm en tykbundet stegepande. 3. Pensl begge sider af bøffen med olie. Dryp en lille smule olie på stegepanden, og læg så kødet på den varme pande. 4 Vend kun bøffen én gang under tilberedningen. Den nøjagtige tilberedningstid vil afhænge af bøffens tykkelse og hvor gennemstegt, du ønsker den. Tiden kan variere fra ca. 2-8 minutter pr. side. Tryk ned på bøffen for at vurdere, hvor gennemstegt den er jo fastere den føles, jo mere well done vil den være. 5 Lad bøffen hvile på en varm tallerken i nogle få minutter for at tillade den at trække og blive mør før servering Til lynstegning 1 Vælg en induktionsegnet fladbundet wok eller en stor stegepande. 2 Hav alle ingredienser og udstyr parat. Lynstegning bør foregå hurtigt. Hvis der tilberedes store mængder, skal maden tilberedes i flere mindre portioner. 3 Forvarm wokken eller panden kort og tilføj to spiseskefulde olie. 4 Steg først alt kødet, læg det til side og hold det varmt. 5 Lynsteg grøntsagerne. Når de er varme, men stadigvæk sprøde, indstilles kogezonen på en lavere varme, og kødet lægges tilbage i wokken eller på panden og saucen tilføjes. 6 Rør forsigtigt i ingredienserne for at sikre, at de er varmet igennem. 7 Servér straks. Indstillinger for varme Indstillingerne nedenfor er kun vejledende. Den nøjagtige indstilling vil afhænge af adskillige faktorer, inklusive dit kogegrej og mængden, du tilbereder. Eksperimenter med induktionskogepladen for at finde de indstillinger, der passer dig bedst. Indstilling for varme Egnethed 1-2 Forsigtig opvarmning af små mængder mad Smeltning af chokolade, smør og fødevarer, der let brænder på Stille simren Langsom opvarmning 3-4 Genopvarmning Hurtig simren Riskogning 5-6 pandekager 7-8 Sautering Kogning af pasta 9/P Lynstegning Bruning Bringe suppe i kog Koge vand 7

8 Vedligeholdelse og rengøring Daglig tilsmudsning af glas (fingeraftryk, mærker, pletter efterladt af madvarer eller ikke sukkerholdige pletter på glasset) 1 Sluk for strømmen til kogepladen. 2 Brug et specialrensemiddel til kogepladen, mens glasset er varmt (men ikke hedt!) 3 Vask og tør efter med en ren klud eller køkkenrulle. 4 Tænd igen for strømmen til kogepladen. Når der er slukket for strømmen til kogepladen, vil der ikke være nogen indikation for varm overflade, men kogezonen kan stadig være varm! Vær yderst forsigtig. Grove skureredskaber, visse nylonskuresvampe og krasse/ slibende rengøringsmidler kan ridse glasset. Læs altid etiketten for at tjekke, om dit rensemiddel eller skuresvamp er egnet. Efterlad aldrig rensemiddelrester på kogepladen: Glasset kan få pletter. Pletter efter mad, der er kogt over og brændt på samt varme sukkerholdige pletter på glasset, skal straks fjernes med en køkkenspatel, paletkniv eller barberbladsskraber, beregnet til induktionsoverplader af glas, men pas på overfladen på de varme kogezoner: 1 Sluk for strømmen til kogepladen ved væggen. 2 Hold bladet eller redskabet i en vinkel på 30 og skrab tilsmudsningen eller det spildte til et koldt område på kogetoppen. 3 Vask og tør efter med en karklud eller køkkenrulle. 4 Følg trin 2 til 4 for Daglig tilsmudsning af glas ovenfor. Fjern straks pletter efter mad, der er brændt på, sukkerholdige pletter eller mad, der er kogt over. Hvis man lader dem køle ned på glasset, kan de være vanskelige at fjerne, eller de kan varigt skade glasoverfladen. Risiko for snitsår: Når sikkerhedsdækket er trukket tilbage, er bladet i en skraber knivskarpt. Brug den med ekstrem omhu, og opbevar den altid sikkert uden for børns rækkevidde. Spild på tryktasterne 1 Sluk for strømmen til kogepladen. 2 Opsug det spildte 3 Tør tryktasteområdet af med en ren, fugtig svamp eller klud. 4 Tør området helt tørt med køkkenrulle. 5 Tænd igen for strømmen til kogepladen. Kogepladen kan bippe og slukke af sig selv, og tryktasterne fungerer muligvis ikke, mens der er væske på dem. Sørg for at tørre tryktastområdet helt tørt, før der igen tændes for kogepladen. Hints og Tips Induktionskogepladen kan ikke tændes. - Ingen strøm. Sørg for, at induktionskogepladen er sluttet til el-forsyningen, og at den er tændt. Tjek, om der er strømsvigt i dit hjem eller i dit område. Hvis du har tjekket alt, og problemet stadig er der, tilkald en kvalificeret tekniker. Tryktasterne reagerer ikke. - Tryktasterne er låste. Lås tasterne op. Se afsnittet Brug af din induktionskogeplade for instruktioner. Tryktasterne er vanskelige at betjene. - Der kan ligge et tyndt lag vand på tasterne, eller du bruger muligvis din fingerspids, når du trykker på tasterne. Sørg for at området med tryktaster er tørt, og brug fingerpuden, når du rører ved tasterne. Glasset er blevet ridset. - Kogegrej med skarpe kanter. Brug af uegnet, slibende kuresvamp eller renseprodukt. Brug kogegrej med flad og jævn bund. Se Vælg det rigtige kogegrej. Se Vedligeholdelse og rengøring. Nogle gryder og pander laver skrattende eller klikkende lyde. - Det kan skyldes konstruktionen af dit kogegrej (forskellige metallag vibrerer forskelligt). Dette er normalt for kogegrej og indikerer ikke en fejl. Induktionspladen afgiver en lav, brummende lyd, når den bruges ved høje varmetrin. - Dette skyldes induktionsteknologien til madlavning. Dette er normalt, men lyden skal neddæmpes eller forsvinde helt, når du skruer ned for varmen. Ventilatorstøj, der stammer fra induktionskogepladen. - En ventilator indbygget i din induktionskogeplade er tændt for at forhindre, at elektronikken bliver overophedet. Den kan fortsætte med at køre, selv efter du har slukket for induktionskogepladen. Dette er normalt og kræver ingen handling. Sluk ikke for strømmen til induktionskogepladen ved væggen, mens ventilatoren kører. Gryder bliver ikke varme og vises i displayet. - Induktionskogepladen kan ikke opdage gryden, fordi den ikke er egnet til madlavning med induktion. - Induktionskogepladen kan ikke opdage gryden, fordi den er for lille til kogezonen eller ikke korrekt centreret på den. Brug kogegrej, der er egnet til madlavning ved induktion. Se afsnittet Vælg det rigtige kogegrej. Centrér gryden og sørg for, at dens bund matcher kogezonens størrelse. 8

9 Induktionskogepladen eller en kogezone har uventet slukket sig selv, en tone lyder og der vises en fejlkode (typisk med skiftevis én eller to cifre i timerdisplayet for tilberedning). - Teknisk fejl. Vær venlig at notere fejlbogstaver og tal, sluk for strømmen til induktionskogepladen ved væggen og kontakt en kvalificeret tekniker. Fejldisplay og inspektion Hvis en uregelmæssighed opstår, vil induktionskogepladen automatisk gå i beskyttet tilstand og vise tilsvarende beskyttelseskoder: Problem Mulige årsager Hvad kan man gøre F1-F6 Fejl i temperatursensor Kontakt forhandleren F9-FA FC E1/E2 E3/E4 E5 IGBT-fejl i temperatursensor Forbindelsen mellem displaytavle og hovedtavle viser fejl Unormal forsyningsspænding Den keramiske glasplade temperatur er høj Temperatursensor for IGBT er høj Kontakt forhandleren Kontakt forhandleren Undersøg, om elforsyningen er normal. Tænd for strømmen, efter el-forsyningen er blevet normal Genstart venligst, efter induktionskogepladen er kølet Genstart venligst, efter induktionskogepladen er kølet ned. Ovenstående er vurdering og inspektion af almindelige fejl. Vær venlig ikke selv at skille enheden ad, således undgås farer og skader på induktionskogepladen. Montering Før du monterer kogepladen, sørg for, at: - arbejdsfladen er kvadratisk og plan, og at ingen konstruktionselementer påvirker pladskravene. - arbejdsfladen er fremstillet af varmeresistent materiale. - hvis kogepladen er installeret over en ovn, har ovnen en indbygget ventilator - monteringen vil overholde alle afstandskrav og gældende standarder og forskrifter - en egnet isolerende kontakt, som helt kan kobles fra el-nettet er indarbejdet i den permanente ledningsføring, monteret og anbragt, så den overholder de lokale regler for kabling og forskrifter. Den isolerende kontakt skal være af en godkendt type og give en 3 mm luftspalte som kontaktadskillelse i alle poler (eller i alle aktive [fase]ledere, hvis de lokale regler for kabling tillader denne ændring af kravene) - den isolerende kontakt vil være let tilgængelig for kunden, når kogepladen er monteret - konsulter de lokale bygningsmyndigheder og vedtægter, hvis du er i tvivl mht. montering - du anvender varmeresistente og en nem-at-rengøre finish (såsom keramiske fliser) for vægfladerne omkring kogepladen. Bemærk: Sikkerhedsafstanden mellem kogepladen og skabet over varmepladen bør være mindst 760 mm. Valg af monteringsudstyr Skær arbejdsfladen ud i henhold til de mål, der vises på tegningen. Sørg for, at arbejdsfladens tykkelse er mindst 30 mm. Vælg venligst en arbejdsflade i varmeresistent materiale for at undgå misdannelser forårsaget af varmeudstrålingen fra varmepladen. Som vist nedenfor: Sørg under alle omstændigheder for, at induktionskogepladen er godt ventileret, og at luftindtag og -udtag ikke er blokeret. Sørg for, at induktionskogepladen er i god arbejdsstand. Når du har monteret kogepladen, sørg for, at - strømforsyningskablet ikke er tilgængeligt gennem skabsdøre eller skuffer - der kommer et tilstrækkeligt flow af frisk luft fra omgivelserne uden for elementet til kogepladens bund - hvis kogepladen installeres over en skuffe eller en skabsplads, er en termisk beskyttelsesbarriere installeret under kogepladens bund - den isolerende kontakt er let tilgængelig for kunden Før anbringelse af monteringsbeslagene Enheden bør placeres på en stabil, jævn overflade (brug emballeringen). Brug ikke vold mod tasterne, der rager frem fra komfuret. 9

10 Monteringsvejledning Apparatet kan uden problemer bygges ind i køkkenmoduler, med skuffer, skab (tegning 1), en ovn (med ventilation) eller et andet apparat til indbygning (tegning 2). Du skal blot sørge for at der er fri adgang for luftind og udtag, og at der er tilstrækkelig ventilation i skabet under apparatet, man bør fjerne traverslisten i toppen af skabet således at der skabes et ventilationshul på mindst 7 mm. Se herunder: 6,4 cm 4 cm cm 51 cm 49 cm cm 4 cm Afstanden mellem apparatet og side- og bagvæg (skillevæg) skal være mindst 4 cm. 4 cm Min. 25 mm Min. 7 mm Ved bordpladetykkelser på f.eks 30 mm, skal sargen fjernes, hvor udtaget er placeret på pladen. Luftudtaget skal være frit tilgængelige. Tegning 1 500x10 mm 500x80 mm Min. 40 mm Min. 7 mm Ved bordpladetykkelser over 30 mm bør man lave et skråsnit i bordpladen således at ventilations ind- og udtag er frit tilgængelige. Tegning 2 Ved installation over ovn eller andet indbygningsapparat bør der være min. 4 cm luft op til apparatet. 500x10 mm 500x50 mm 10

11 Justering af beslagenes position Fastgør kogepladen til arbejdsfladen ved at skrue 2 beslag på kogepladens underside efter montering. Justér beslagets position, så det passer til forskellige bordpladetykkelser. Forsigtig 1 Induktionskogepladen skal installeres af faglært personale eller teknikere. Vi har fagfolk til din rådighed. Vær venlig aldrig selv at udføre arbejdet. 2 Kogepladen vil ikke blive monteret direkte over opvaskemaskine, køleskab, fryser, vaskemaskine eller tørretumbler, da fugt kan skade kogepladens elektronik 3 Induktionskogepladen skal installeres således, at der sikres en god varmeudstråling, der forbedrer dens driftssikkerhed. 4 Væggen og den afledte varmezone over bordpladen skal kunne modstå varme. 5 For at undgå skader, skal sandwichlag og klæbemiddel være varmeresistente. Tilslutning af kogepladen til el-forsyningen Denne kogeplade må kun tilsluttes el-forsyningen af en passende kvalificeret person. Før tilslutning af kogepladen til el-forsyningen, tjek at: - hjemmets ledningssystem har kapacitet til den strøm, som kogepladen trækker. - spændingen svarer til den værdi, der er angivet på typeskiltet. - strømforsyningskablets sektioner kan modstå den belastning, som er angivet på typeskiltet. Når kogepladen tilsluttes el-forsyningen, må der ikke anvendes adaptere, reduktionsmuffer eller forgreningsenheder, da de kan medføre overopvarmning og brand. Strømforsyningskablet må ikke berøre nogen varme dele og skal anbringes, så dets temperatur ikke overstiger 75 C på noget punkt. Tjek med en elektriker, om hjemmets ledningssystem er egnet uden ændringer. Ændringer i hjemmets ledningssystem må kun udføres af uddannede elektrikere. El-forsyningen bør tilsluttes i overensstemmelse med den relevante standard eller med en enpolet kredsløbsafbryder. Tilslutningsmetoden er vist nedenfor. Hvis kablet er beskadiget eller har behov for at udskiftes, bør dette gøres af en servicetekniker, som bruger relevante redskaber, så ulykker undgås. Hvis apparatet er forbundet direkte til el-nettet, skal en flerpolet afbryder være monteret med en åbning på minimum 3 mm mellem kontakterne. Montøren skal sikre, at der er foretaget en korrekt el-tilslutning, og at den overholder sikkerhedsreglerne. Kablet må ikke bøjes eller presses sammen. Kablet skal kontrolleres regelmæssigt og må kun udskiftet af autoriserede teknikere. Sikkerhedsadvarsler Din sikkerhed er vigtig for os. Læs venligst disse informationer, før du bruger din kogeplade. Risiko for elektrisk stød Frakobl apparatet fra el-forsyningen, før der udføres arbejde eller vedligeholdelse på det. Tilslutning til et godt stelforbindelsessystem er yderst vigtigt og påkrævet. Ændringer i hjemmets ledningssystem må kun udføres af uddannede elektrikere. Undladelse af at følge dette råd, kan medføre elektrisk stød eller død. Risiko for snitsår Vær påpasselig - panelkanterne er skarpe. Undladelse af at udvise forsigtighed kan medføre skader eller snitsår. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt før montering eller brug af dette apparat. Der må ikke på noget tidspunkt anbringes brændbare materialer eller produkter på dette apparat. Vær venlig at gøre disse informationer tilgængelige for den person, der er ansvarlig for at montere apparatet, da det kan reducere dine monteringsudgifter. For at undgå farlige situationer, skal dette apparat monteres i henhold til disse monteringsinstruktioner. Apparatet må kun monteres korrekt og stelforbindes af en faglært person med passende kvalifikationer. 11

12 Dette apparat bør tilsluttes til et kredsløb med en isolerende kontakt, som helt kan kobles fra el-forsyningen. Undladelse af korrekt montering af apparatet kan gøre gøre enhver garanti eller ethvert erstatningskrav ugyldigt. Brug og vedligeholdelse Risiko for elektrisk stød Tilbered ikke mad på en ødelagt eller revnet kogeplade. Hvis kogepladens overflade skulle brække eller revne, skal der øjeblikkeligt slukkes for apparatet ved el-forsyningen (vægkontakt) og en faglært tekniker kontaktes. Sluk for kogepladen ved væggen før rengøring eller vedligeholdelse. Undladelse af at følge dette råd, kan medføre elektrisk stød eller død. Sundhedsrisiko Dette apparat overholder elektromagnetiske sikkerhedsstandarder. Dog skal personer med pacemakere eller andre elektriske implantater (såsom insulinpumper) rådføre sig med deres læge eller implantatproducent, før de bruger dette apparat for at sikre, at deres implantater ikke vil blive påvirket af det elektromagnetiske felt. Undladelse af at følge dette råd kan medføre død. Risiko ved varm overflade Under brug vil tilgængelige dele af dette apparat blive varmt nok til at medføre forbrændinger. Lad ikke krop, tøj eller nogen genstande udover egnet kogegrej komme i kontakt med det keramiske glas, før overfladen er kølet af. Efterlad aldrig metalgenstande (så som køkkenredskaber) eller tomme gryder og pander på kogepladen, da de meget hurtigt kan blive varme. Pas på: Magnetiserbare metalobjekter, der bæres på kroppen, kan blive varme i nærheden af kogepladen. Guld- eller sølvsmykker bliver ikke påvirkede. Hold børn borte. Håndtag på gryder kan blive varme at røre ved. Tjek, at gryders håndtag ikke når ud over andre tændte kogezoner. Hold håndtag uden for børns rækkevidde. Undladelse af at følge dette råd kan medføre forbrændinger og skoldninger. Risiko for snitsår Den knivskarpe klinge på en kogepladeskraber er fremme, når sikkerhedsdækket er trukket tilbage. Brug den med ekstrem omhu, og opbevar den altid sikkert uden for børns rækkevidde. Undladelse af at udvise forsigtighed kan medføre skader eller snitsår. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug. Mad, der er kogt over, efterlader fedtede pletter, der kan antændes. Brug aldrig dit apparat som arbejds- eller oplagringsplads. Efterlad aldrig genstande eller redskaber på apparatet. Anbring ikke magnetiserbare genstande (fx kreditkort, hukommelseskort eller elektroniske enheder (fx computere, MP3-afspillere) i nærheden af apparatet, da de kan påvirkes af dets elektromagnetiske felt. Brug aldrig dit apparat til opvarmning af rummet. Efter brug skal der altid slukkes for kogezonerne og kogepladen, som beskrevet i denne vejledning (dvs. ved hjælp af tryktasterne). Stol ikke på, at grydedetektor-funktionen slukker for kogezonerne, når gryderne fjernes. Lad ikke børn lege med apparatet eller sidde, stå eller klatre på det. Opbevar ikke ting, der er interessante for børn, i skabe over apparatet. Børn, der klatrer på kogepladen, kan komme alvorligt til skade. Lad ikke børn være alene eller uden opsyn i det område, hvor apparatet er i brug. Børn eller personer med et handicap, der begrænser deres evner til at bruge apparatet, bør have en ansvarlig og kompetent person til at instruere dem i dets brug. Instruktøren bør være overbevist om, at de kan bruge apparatet uden fare for sig selv eller deres omgivelser. Reparér eller udskift ikke dele af apparatet, medmindre det specifikt anbefales i vejledningen. Al anden servicering bør udføres af kvalificerede teknikere. Brug ikke en damprenser til at rense din kogeplade. Anbring eller tab ikke tunge objekter på din kogeplade. Stå ikke på din kogeplade. Brug ikke gryder med skarpe kanter eller træk gryder hen over induktionsglasoverfladen, da dette kan ridse glasset. Brug ikke skuresvampe eller andre grove, slibende produkter til rensning af din kogeplade, da disse kan ridse det keramiske glas. Hvis el-forsyningskablet er beskadiget, må det kun erstattes af en kvalificeret tekniker. Betjen ikke din kogeplade ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser så som: -personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsomgivelser; - i stuehuse; -af hotelog motelgæster og i boliglignende omgivelser; - i bed and breakfast-lignende omgivelser. 12

13 Tekniske specifikationer IKF 360 Flex Kogeplade....IKF 360 Flex Kogezoner...4 zoner Forsyningsspænding V~ 50/60 Hz Installeret elektricitet W Produktstørrelse D B H (mm)...590x520x55 Indbygningsdimensioner A B (mm) x490 Tekniske specifikationer IKF 480 Flex Kogeplade....IKF 480 Flex Kogezoner...4 zoner Forsyningsspænding V~ 50/60 Hz Installeret elektricitet W Produktstørrelse D B H (mm) x520x60 Indbygningsdimensioner A B (mm) x495 Vægt og dimensioner er omtrentlige. Da vi konstant bestræber os på at forbedre vores produkter, kan vi ændre specifikationer og design uden forudgående varsel. Diameter af gryden eller stegepande IKF 360 Flex Kogezone Diameter af bund på gryde/pande Mininum (mm) Maximum (mm) 1, 2, 3, Fri induktion x400 IKF 480 Flex Kogezone Diameter af bund på gryde/pande Mininum (mm) Maximum (mm) 1, 2, 3, Fri induktion x400 13

14 Congratulations on the purchase of your new Induction Hob. We recommend that you spend some time to read this Instruction / Installation Manual in order to fully understand how to install correctly and operate it. For installation, please read the installation section. Read all the safety instructions carefully before use and keep this Instruction / Installation Manual for future reference. Product Overview Top View Power / Timer slider touch control 2. Heating zone selection controls 3. Stop and go control (PAUSE, IKF 480) 4. keylock control 5. ON/OFF control 6. keep warm control 7. Boost control A Word on Induction Cooking Induction cooking is a safe, advanced, efficient, and economical cooking technology. It works by electromagnetic vibrations generating heat directly in the pan, rather than indirectly through heating the glass surface. The glass becomes hot only because the pan eventually warms it up. Before using your New Induction Hob Read this guide, taking special note of the Safety Warnings section. Remove any protective film that may still be on your Induction hob. Using the Touch Controls The controls respond to touch, so you don t need to apply any pressure. Use the ball of your finger, not its tip. You will hear a beep each time a touch is registered. Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate. 1. max. 1800/3000 W zone 2. max. 1800/3000 W zone 3. max. 1800/3000 W zone 4. max. 1800/3000 W zone 5. free induction zone. 3000/4000 W 6. free induction zone. 3000/4000 W 7. Control panel 7 Choosing the right Cookware Only use cookware with a base suitable for induction cooking. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan. You can check whether your cookware is suitable by carrying out a magnet test. Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted, the pan is suitable for induction. Control Panel

15 6 If you do not have a magnet: 1 Put some water in the pan you want to check. 2 Follow the steps under To start cooking. 3 If does not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable. Cookware made from the following materials is not suitable: Pure stainless steel, aluminium or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware. Do not use cookware with jagged edges or a curved base. Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected. Using a pot a slightly wider energy will be used at its maximum efficiency. If you use smaller pot efficiency could be less than expected. Pot less than 140 mm could be undetected by the hob. Always centre your pan on the cooking zone. Always lift pans off the Induction hob do not slide, or they may scratch the glass. Using your Induction Hob To start cooking 1. Touch the ON/OFF control. 7 After power on, the buzzer beeps once, timer control show 00 heating zone selection controls show one of the following symbols and indicating that the induction hob has entered the state of standby mode. 2 Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. 1 Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry. 3 Touching the heating zone selection control, and a indicator where you touched will flash 4 Adjust heat setting by touching the slider control. If you don t choose a heat setting within 1 minute, the Induction hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1. You can modify the heat setting at any time during cooking. If the display flashes alternately with the heat setting this means that: - you have not placed a pan on the correct cooking zone or, - the pan you re using is not suitable for induction cooking or, - the pan is too small or not properly centred on the cooking zone. No heating takes place unless there is a suitable pan on the cooking zone. The display will automatically turn off after 1 minute if no suitable pan is placed on it. 2 When you have finished cooking 1 Touching the heating zone selection control that you wish to switch off 2 Turn the cooking zone off by touching the slider to the left. Make sure the display shows 0 3 Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control. Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot. Using the Boost function Actived the boost function 1 Touching the heating zone selection control 2 Touching the boost control, the zone indicator show b and the power reach Max. Cancel the Boost function 1 Touching the heating zone selection control that you wish to cancel the boost function 4 2 A: Touching the boost control b, then the cooking zone will revert to its original setting. B: Touching the slider control, then the cooking zone will revert to the level you select. OR 5 The function can work in all cooking zones The cooking zone returns to its original setting after 5 minutes. As the boost function of 1st cooking zone is activated,the 2nd cooking zone is limited under level 2 automatically. vice versa If the original heat setting equals 0, it will return to 9 after 5 minutes. Using the Keep Warm function Actived the Keep warm function 1 Touching the heating zone selection control 2 Touching the keep warm control, the zone indicator show Cancel the keep warm function. 1 A: Touching the keep warm control, then the cooking zone will revert to its original setting. A: Touching the slider control, then the cooking zone will revert to the level you select. 15

16 Flexible area This area can be used as a single zone or as two different zones, accordingly to the cooking needs anytime. Flexible area is made of two independent inductors that can be controlled separately. When working as a single zone, the part that is not covered by cookware is automatically switched off after one minute. To grant a correct pan detection and a even heat distribution, the cookware should be correctly placed: - In the front or rear side of the flexible zone when the cookware is smaller than 22 cm - Anywhere with bigger cookware As big zone 1 To activate the flexible area as a single big zone, simply press the dedicated keys. 2 The power setting works as any other normal area. 3 If the pot is moved from the front to the rear part (or viceversa),the flexible area detects automatically the new position, keeping the same power. 4 To add a further pot, press again the dedicated keys, in order to detect the cookware. As two independent zones To use the flexible area as two different zones with different power settings, press the dedicated keys. Detection of Small Articles When an unsuitable size or non-magnetic pan (e.g. aluminium), or some other small item (e.g. knife, fork, key) has been left on the hob, the hob automatically go on to standby in 1 minute. The fan will keep cooking down the induction hob for a further 1 minute. Auto Shutdown Protection Auto shut down is a safety protection function for your induction hob. It shut down automatically if ever you forget to turn off your cooking. The default working times for various power levels are shown in the below table: Power level Keep warm D. working timer (h) When the pot is removed, the induction hob can stop heating immediately and the hob automatically switch off after 2 minutes. People with a heart pace maker should consult with their doctor before using this unit. Using the Timer You can use the timer in two different ways: You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up. You can set it to turn cooking zones off after the set time is up. You can set the timer for up to 99 minutes. Locking the Controls You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on). When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled. To lock the controls Touch the keylock control. The timer indicator will show Lo To unlock the controls 1 Make sure the Induction hob is turned on. 2 Touch and hold the keylock control for a while. 3 You can now start using your Induction hob. When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF, you can always turn the induction hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation. Over-Temperature Protection A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the Induction hob. When an excessive temperature is monitored, the Induction hob will stop operation automatically. Using the Timer as a Minute Minder If you are not selecting any cooking zone 1 Make sure the cooktop is turned on. Note: you can use the minute minder even if you re not selecting any cooking zone. 2 Touch timer control, the 10 will show in the timer display where touched. and the 0 flashes. 3 Set the time by touching the slider control. (e.g. 6) 4 Touch timer control again, the 1 will flash. 5 set the time by touching the slider control (e.g.9), now the timer you set is 96 minutes. 6 Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows 00 when the setting time finished. Setting the timer to turn cooking zones off If the timer is set on one zone: 1. Touching the heating zone selection control that you want to set the timer for. 2 Touch timer control, the 10 will show in the timer display. and the 0 flashes. 3 Set the time by touching the slider control. (e.g. 6) 4 Touch timer control again, the 1 will flash. 5 set the time by touching the slider control (e.g.9), now the timer you set is 96 minutes. 6 When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer 16

17 indicator flash for 5 seconds. NOTE: The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected. 7 When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically. Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously. If the timer is set on more than one zone: 1 When you set the time for several cooking zones simultaneously, decimal dots of the relevant cooking zones are on. The minute display shows the min. timer. The dot of the corresponding zone flashes. 2 Once the countdown timer expires, the corresponding zone will switch off. Then it will show the new min. timer and the dot of corresponding zone will flash. Touch the heating zone selection control, the corresponding timer will be shown in the timer indicator. Using the stop and go control (PAUSE, IKF 480) 1 when the cooking zones are running, touch the STOP/GO control, all the displays will show ll and stop heating. At this moment only STOP/GO and l control can be operated. 2 Touch STOP/GO again, the displays show the original setting, and the cooking zones keep on heating. Cooking Guidelines Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you re using PowerBoost. At extremely high temperatures oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk. Cooking Tips When food comes to the boil, reduce the temperature setting. Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat. Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times. Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through. Simmering, cooking rice Simmering occurs below boiling point, at around 85 C, when bubbles are just rising occasionally to the surface of the cooking liquid. It is the key to delicious soups and tender stews because the flavours develop without overcooking the food. You should also cook egg-based and flourthickened sauces below boiling point. Some tasks, including cooking rice by the absorption method, may require a setting higher than the lowest setting to ensure the food is cooked properly in the time recommended. Searing steak To cook juicy flavoursome steaks: 1 Stand the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking. 2 Heat up a heavy-based frying pan. 3 Brush both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and then lower the meat onto the hot pan. 4 Turn the steak only once during cooking. The exact cooking time will depend on the thickness of the steak and how cooked you want it. Times may vary from about 2 8 minutes per side. Press the steak to gauge how cooked it is the firmer it feels the more well done it will be. 5 Leave the steak to rest on a warm plate for a few minutes to allow it to relax and become tender before serving. For stir-frying 1 Choose an induction compatible flat-based wok or a large frying pan. 2 Have all the ingredients and equipment ready. Stir-frying should be quick. If cooking large quantities, cook the food in several smaller batches. 3 Preheat the pan briefly and add two tablespoons of oil. 4 Cook any meat first, put it aside and keep warm. 5 Stir-fry the vegetables. When they are hot but still crisp, turn the cooking zone to a lower setting, return the meat to the pan and add your sauce. 6 Stir the ingredients gently to make sure they are heated through. 7 Serve immediately. Heat Settings The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the induction hob to find the settings that best suit you. Heat settings Suitability 1-2 Delicate warming for small amounts of food Melting chocolate, butter, and foods that burn quickly Gentle simmering Slow warming 3-4 Reheating Rapid simmering Cooking rice 5-6 Pancakes 7-8 Sautéing Cooking pasta 9/P Stir-frying Searing Bringing soup to the boil Boiling water 17

18 Care and Cleaning The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the cooktop to find the settings that best suit you. Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass) 1 Switch the power to the cooktop off. 2 Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!) 3 Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel. 4 Switch the power to the cooktop back on. When the power to the cooktop is switched off, there will be no hot surface indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care. Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable. Never leave cleaning residue on thecooktop: the glass may become stained. Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for Induction glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces: 1. Switch the power to the cooktop off at the wall. 2 Hold the blade or utensil at a 30 angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop. 3 Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel. 4 Follow steps 2 to 4 for Everyday soiling on glass above. Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface. Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. Spillovers on the touch controls 1 Switch the power to the cooktop off. 2 Soak up the spill 3 Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth. 4 Wipe the area completely dry with a paper towel. 5 Switch the power to the cooktop back on. The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on. Hints and Tips The induction hob cannot be turned on. - No power. Make sure the induction hob is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you ve checked everything and the problem persists, call a qualified technician. The touch controls are unresponsive. - The controls are locked. Unlock the controls. See section Using your induction cooktop for instructions. The touch controls are difficult to operate. - There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls. Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls. The glass is being scratched. - Rough-edged cookware. Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used. Use cookware with flat and smooth bases. See Choosing the right cookware. See Care and cleaning. Some pans make crackling or clicking noises. - This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently). This is normal for cookware and does not indicate a fault. The induction hob makes a low humming noise when used on a high heat setting. - This is caused by the technology of induction cooking. This is normal, but the noise should quieten down or disappear completely when you decrease the heat setting. Fan noise coming from the induction hob. - A cooling fan built into your induction hob has come on to prevent the electronics from overheating. It may continue to run even after you ve turned the induction hob off. This is normal and needs no action. Do not switch the power to the induction hob off at the wall while the fan is running. Pans do not become hot and appears in the display. - The induction hob cannot detect the pan because it is not suitable for induction cooking. - The induction hob cannot detect the pan because it is too small for the cooking zone or not properly centred on it. Use cookware suitable for induction cooking. See section Choosing the right cookware. Centre the pan and make sure that its base matches the size of the cooking zone. 18

19 The induction hob or a cooking zone has turned itself off unexpectedly, a tone sounds and an error code is displayed (typically alternating with one or two digits in the cooking timer display). - Technical fault. Please note down the error letters and numbers, switch the power to the induction hob off at the wall, and contact a qualified technician. Failure Display and Inspection If an abnormality comes up, the induction hob will enter the protective state automatically and display corresponding protective codes: Problem Mulige årsager Hvad kan man gøre F1-F6 F9-FA Temperature sensor failure Temperature sensor of the IGBT failure. FC The connection between the display board and the main board is fail E1/E2 E3/E4 E5 Abnormal supply voltage Temperature sensor of the ceramic glass plate Is high Temperature sensor of the IGBT Is high Contact the supplier. Contact the supplier. Contact the supplier. Please inspect whether power supply is normal. Power on after the power supply is normal. Please restart after the induction hob cools down. Please restart after the induction hob cools down. The above are the judgment and inspection of common failures. Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the induction hob. Installation Before you install the hob, make sure that the work surface is square and level, and no structural members interfere with space requirements the work surface is made of a heat-resistant material if the hob is installed above an oven, the oven has a built-in cooling fan the installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations a suitable isolating switch providing full disconnection from the mains power supply is incorporated in the permanent wiring, mounted and positioned to comply with the local wiring rules and regulations. The isolating switch must be of an approved type and provide a 3 mm air gap contact separation in all poles (or in all active [phase] conductors if the local wiring rules allow for this variation of the requirements) the isolating switch will be easily accessible to the customer with the hob installed you consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation you use heat-resistant and easy-to-clean finishes (such as ceramic tiles) for the wall surfaces surrounding the hob. Note: The safety distance b etween the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm. Selection of installation equipment Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below: Under any circumstances, make sure the Induction cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the Induction cooker hob is in good work state. As shown. When you have installed the hob, make sure that the power supply cable is not accessible through cupboard doors or drawers there is adequate flow of fresh air from outside the cabinetry to the base of the hob if the hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal protection barrier is installed below the base of the hob the isolating switch is easily accessible by the customer. 19

20 Installation guide. The hob can, without any problems, be built-in into any cabinet modules with drawers (fig. 1), oven (with ventalation) or similar appliance (fig. 2). All you have to make sure is, that there is free access for the air intake/outlet and that there is enough ventilation in the cabinet below the hob. The cross member in the top of the cabinet should be removed so a ventilation hole of atleast 7 mm is created. See below: 6,4 cm 4 cm cm 51 cm 49 cm cm 4 cm 4 cm The distance between the hob and rear/sidewalls must be at least 4 cm Min. 25 mm Min. 7 mm If the tabletop thickness is e.g. 30 mm, must the front edge be removed where the air intake/outlet is. It must not be blocked. Fig x10 mm 500x80 mm Min. 40 mm Min. 7 mm If the tabletop thickness is above 30 mm, must a bevel cut be made in the front edge where the air intake/outlet. It must not be blocked. Fig. 2 There should be at minimum 4 cm space above the oven or anyother built-in appliance. 500x10 mm 500x50 mm 20

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

IKF 260 IKF 270 IKF 280

IKF 260 IKF 270 IKF 280 IKF 260 IKF 270 IKF 280 Brugermanual User manual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 13 2 Læs denne brugsanvisning

Læs mere

IKF 160. Brugermanual User manual Bedienungsanleitung

IKF 160. Brugermanual User manual Bedienungsanleitung IKF 160 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 13 Deutch...Page 22

Læs mere

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A Keramisk kogeplade Brugervejledning MODEL: KHC604A Tillykke med købet af din nye keramiske kogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med henblik på at opnå fuld

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062

KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 KERAMISK KOGEPLADE HN 10062 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604A Tillykke med købet af din nye induktionskogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning

Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning Induktionskogeplade Brugervejledning/Installationsvejledning MODEL: KHI604B Tillykke med købet af din nye induktionskogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

K 61. Brugermanual User manual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

K 61. Brugermanual User manual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk K 61 Brugermanual User manual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 11 2 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt!

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE. Best.nr Model IF7040B2-A

INDUKTIONSKOGEPLADE. Best.nr Model IF7040B2-A INDUKTIONSKOGEPLADE Best.nr. 12432 Model IF7040B2-A 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Brug og vedligeholdelse... 4 Kogepladens opbygning... 6 Madlavning med induktionsplade...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere