BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L453147DK REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L453147DK REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT."

Transkript

1 BETJENINGSHÅNDBOG W+ PUMPEN FORMULAR NR.: L REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT.

2 Formular nr. L revision 06/2013 Indhold Side 1. Beskrivelse Beregnet brug 2 2. Snittegning 3 3. Advarsler 4 4. Introduktion til W+ programmet W+ programmet W+ pumpen, standard- og hjælpeudstyr Bestemmelse af pumpetype Identifikation af motormodeller Håndtering og transport Vægt 7 5. Installation af pumpen Placering Tilpasning af rørsystemet Elektrisk tilslutning Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Tilslutning af damp eller dampkondensat for aseptisk anvendelse 8 6. Idriftsætning og betjening Kontroller pumpen for fremmedlegemer Kontrol af pumpen Start af pumpen Skyllevæske Service og vedligeholdelse Kontrol af akseltætningen Udskiftning af akseltætning Udskiftning af motoren Anbefalet lagerbeholdning af reservedele Tekniske data Lydtryks- og lydeffektniveau Max. tilladeligt afgangstryk for W+pumper Tilspændingsmomenter Anbefalinger for rengøring 16 Se separat reservedelsliste for reservedele. 1

3 Formular nr. L revision 06/ Beskrivelse Denne betjeningshåndbog skal læses grundigt af det kompetente personel, der står for betjening og vedligeholdelse. Det skal understreges, at vi ikke kan pådrages noget ansvar for skader eller fejl, der skyldes, at brugsvejledningen ikke er blevet overholdt. Beskrivelser og data, der gives heri, er genstand for tekniske ændringer. 1.1 Beregnet brug W+ centrifugalpumpen er udelukkende beregnet til pumpning af væsker, i særdeleshed i anlæg for føde- og drikkevarer. Brug ikke pumpen på en måde, der overskrider formålet og specifikationerne, der beskrives i det følgende. Al brug, der overskrider de påbudte begrænsninger og specifikationer, anses som ikke beregnet brug. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skader, der er stammer fra sådan aktiviteter. Brugeren har hele ansvaret. Forsigtig! Ukorrekt brug af pumpen fører til: - skade - lækage - ødelæggelse - potentielle fejl i produktionsprocessen 2

4 Formular nr. L revision 06/ Snittegning 1a Pumpehus 2a Kalotmøtrik 3 O-ring 4 Løbehjul 6 O-ring 7a Bagflange 8 Stift 9a Clampring 10 O-ring 11 Aksel 14 Mellemflange 5.1 Tætningshus 5.3 Trykring 5.4 Drænrør 5.5 O-ring 5.6 Statorring 5.7 Rotorring 5.8 Stift 5.9 Tætningshus 5.10 O-ring 5.11 Trykring Udsnit 1 Enkelt tætning for akselstr. ø25 og ø35 Udsnit 2 Dobbelt tætning med væskeskyl/dampskyl for akselstr. ø25 og ø35 Udsnit 3 Enkelt tætning for akselstr. ø55 Udsnit 4 Dobbelt tætning med væskeskyl/dampskyl for akselstr. ø55 Udsnit 1 Udsnit 2 Udsnit 3 Udsnit 4 3

5 Formular nr. L revision 06/ Advarsler 1. Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og tages i brug. I tvivlstilfælde kontaktes den lokale repræsentant for SPX Flow Technology. 2. Kontroller at motor og motorstyring er korrekt specificeret specielt i drifts miljøer. Dette gælder i særdeleshed for anvendelser, som indebærer en eksplosionsfare. 3. Vær opmærksom på, at hvis en pumpe er leveret monteret på en forholdsvis lille motor og en konsol i stedet for et stativ med justerbare fødder, kan den muligvis virke ustabil og derved tippe ned på indløbsstudsen. Vær opmærksom på det, når pumpen håndteres før installation. Den tunge W+50/600 bliver derfor leveret med støtteben. 4. Start ikke pumpen, før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og til-spændt. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 5. Start ikke pumpen, før afskærmning over pumpeakslen er forsvarligt monteret. 6. Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind i en pumpe, som er i drift. 7. Berør aldrig motorkappen under drift, den kan være meget varm. 8. Berør ikke pumpehuset under drift, hvis pumpen anvendes til varme medier, hvor der kan være risiko for forbrænding. 9. Luk aldrig for både pumpens tilgang og afgang, når den er i drift. Hvis pumpen kører med væske uden cirkulation, kan væsken opvarmes, så den omdannes til damp og der opstår eksplosionsfare. 10. Fjern altid alle montageværktøjer fra pumpen, inden den sættes i drift. 11. Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på el-motoren. 12. Løft aldrig pumpen i motorkappen, da denne ikke er konstrueret til at bære motorens vægt. Afmontér kappen, før pumpen løftes. Anvend altid forsvarligt monterede løftestropper ved løft med kran eller andet løfteværktøj. 13. Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse demonteres. 14. Alle elektriske installationer skal foretages af faguddannet personale. 4

6 Formular nr. L revision 06/ Advarsler 15. Demontér aldrig pumpen, før rørsystemet er tømt. Vær opmærksom på, at der altid vil samle sig væske i pumpehuset. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 16. De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides: Max. 18 bar W+10/8, W+22/20, W+30/80, W+35/55, W+35/35, W+110/130 Max. 14 bar W+25/210, W+30/120,W+50/600, W+50/8, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+65/350, W+70/40, W+80/80 Ovenstående værdier gælder også for tilsvarende modeller i Wa+ og Wi+ udførelsen. Ligeledes er det vigtigt at huske, at værdierne for max. afgangstryk gælder for vand ved en temperatur på 20 C. 5

7 Formular nr. L revision 06/ Introduktion til W+ programmet 4.1 W+ programmet Denne manual dækker alle standardudførelser af W+pumpen samt aseptiske versioner - Wa+, WK+ og pumper med inducer - Wi+. Kontroller pumpens typeskilt, for at sikre at der er tale om en af oven-stående udgaver. WHP+ og W+140/50 beskrives i en speciel manual, der vil medfølge pumpen. WK+ (konsolpumpeudførelse) beskrives i en tillægsmanual. 4.2 W+ pumpen, standard- og hjælpeudstyr Standardudstyr: Med eller uden motorkappe. Med stativ og fødder eller med fast konsol. Med akseltætning i henholdsvis kul/sic eller SiC/SiC. Med O-ringe i henholdsvis EPDM eller FPM (Viton). Med enkelt mekanisk tætning eller dobbelt mekanisk tætning, monteret med akseltætning til væskeskyl eller dampskyl (Wa+) Ekstraudstyr: Varme-/ kølekappe. Husaftapning. Lyddæmpende motorkappe. Pumpetransportvogn. Inducer (Wi+). Dobbelt O-ringstætning af pumpehuset forberedt for steril skylning (Wa+). Ekstra stærk clampring, der øger pumpens max. tilladelige afgangstryk til 25 bar (fåes til: W+30/120, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+70/40) eller 20 bar (fåes til W+80/80). Kan W+ pumper leveres med alle standardsvejsede rørringe, f.eks. samlemuffer, klampringe, flanger. Fig. 1 SPX Flow Technology Hermana Frankego 9, Bydgoszcz POLAND XXXXXX W+22/ Bestemmelse af pumpetype På pumpens mellemflange er der anbragt et skilt, som vist på fig. 1. Eksempel: Type W+22/20: Angiver pumpemodellen (W+22/20). 125: Angiver løbehjulets diameter. Serienr.: Angiver pumpens ID-nr. Ordre NR.: Angiver SPX FT ordrenummeret. Year: Angiver fremstillingsår. Det tomme felt kan anvendes til at identificere pumpen med hensyn til placering i anlægget. Fig Identifikation af motormodeller Skiltet angiver motortypen og bygningshøjden (element 2), motorkapacitet (kw; element 1), omdrejningshastighed osv. 6

8 Formular nr. L revision 06/ Introduktion til W+ programmet Fig Håndtering og transport Udvis forsigtighed, når pumpen løftes. Alle dele, der vejer mere end 20 kg, skal håndteres med passende løftegrej. Brug en kran, gaffeltruck eller andet passende løftegrej, og brug altid 2 løftestropper sammen med løftegrejet. (Fig. 3). Anbring løftestropperne rundt om bagerste del af motoren og rundt om forlængerrammen. Pas på, at belastningen er ligeligt fordelt på stropperne, når pumpen løftes. Forsigtig! Brug altid 2 løftestropper, og fastgør dem aldrig på forreste del af pumpehuset. Pumpetype W+10/8 W+22/ Vægt Motor ,0 kw 0,75 kw 1,5 kw 5,5 kw 30,0 kw 75,0 kw 3,0 kw 4,0 kw 15,0 kw 22,0 kw 45,0 kw 55,0 kw 1,1 kw 2,2 kw 7,5 kw 37,0 kw 90,0 kw 18,5 kw W+30/ W+25/210* W+35/35 - W+35/55 - W+30/ W+50/ W+50/8 - W+55/35 - W+55/60 - W+60/ W+65/ W+70/40 - W+80/ W+110/ * kun 1500 omdr./min Vægten kan variere afhængigt af tilbehøret, og hvad der er monteret, og er derfor kun medtaget som en referenceværdi for håndtering, transport og pakning

9 Formular nr. L revision 06/ Installation af pumpen 5.1 Placering Følgende skal iagttages: Pumpen placeres, så sugeledningen bliver så kort som mulig og der er fald mod pumpens sugestuds. Begræns antallet af ventiler, bøjninger og T-stykker på pumpens sugeside mest muligt. Der skal være tilstrækkelig plads omkring pumpen til rørføring og adgang til vedligeholdelse. 5.2 Tilpasning af rørsystemet Sørg for at rørsystemet er tilstrækkeligt understøttet af rørbærere, så pumpehuset i alle driftssituationer aflastes for spændinger og vægtbelastning fra rørsystemet. Forsigtig! Under indsugningsprocessen kan pumpen have tendens til at vibrere. Derfor skal der placeres en rørbærer tæt ved pumpeindsugningen for at forhindre, at rørenes vibration frembringer unødig støj. Fig. 4 Fig Elektrisk tilslutning Motoren skal forbindes til elnettet via et styrekabinet i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Desuden skal motoren forbindes i overensstemmelse med instruktionerne, der angives på indersiden af forbindelsesboksens låge på motoren. Motoren skal forbindes på en sådan måde, at motoren og dermed propellen drejer mod uret, når der ses forfra i retning mod indsugningsporten på pumpehuset. (Fig. 4). 5.4 Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Pumper med væskeskyllet akseltætning har to slangetilslutninger i tætningsflangen (fig 3). Slangetilslutningerne er 1/8" og passer til Ø 6,0 mm slange. Nødvendig væskemængde er l/t. Max. tryk er 7 bar. Slangetilslutningen skal altid anbringes lodret med væsketilgangen forneden og afgangen foroven (fig. 5). Væskeforbruget kan begrænses ved indbygning af en magnetventil på tilgangssiden. Magnetventilens åbne/lukke- funktion kan styres af pumpens start/stop-sekvens. Brug ikke damp eller dampkondensat på skyllevæsketilslutningen. Ønskes damp anvendt som spærremedie, kræves en speciel aseptisk rørføring. Se 5.5. for tilslutninger. 5.5 Tilslutning af damp eller dampkondensat for aseptisk anvendelse Tilslutning for damp eller dampkondensat ved statisk dobbelttætning ved pumpehus er forsynet med fittings for 8 mm stålrør. der kan anvendes damp op til 150 C og 5 bar. 8

10 Formular nr. L revision 06/ Idriftsætning og betjening Inden pumpen startes, skal tilgangsrøret demonteres og rengøres. Eventuelle fremmedlegemer i pumpen skal fjernes. 6.1 Kontroller pumpen for fremmedlegemer Pumpehuset afmonteres som beskrevet nedenfor. Snittegningen bruges som reference (side 3). 1. Afbryd strømtilførslen. 2. Pumpehuset (pos 1a, 1b) afmonteres ved at fjerne clampringen (pos 9a) eller pumpehusskruer og forsigtigt trække pumpehuset af. 3. Løbehjulet (pos 4) drejes for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer bag det. 4. Hvis der er fremmedlegemer i pumpen, fjernes disse. 5. Når pumpehuset er rent og frit for fremmedlegemer, samles pumpen igen. Pumpehuset påmonteres som beskrevet nedenfor: 6. Kontroller at stiften (pos 8), hvis den er til stede, i toppen af bagflangen passer til halvhullet i pumpehuset. Pumpehuset (pos 1a, 1b) trykkes omhyggeligt ind over O-ringen (pos 6) uden at beskadige den. Fastgør med clampringen (pos 9a) eller pumpe- husskruer ifølge disse tilspændingsmomenter. M10: max. 35 Nm (25 ft-lb) 7. Montér til- og afgangsrørene. Kontroller, at rørsamlingerne er ordentligt tilspændt, og at rørbærere er påmonteret. For at lette monteringen af pumpehuset, anbefales det at påføre O-ringen et tyndt lag levnedsmiddelgodkendt, syrefrit fedt eller sæbe. 9

11 Formular nr. L revision 06/ Idriftsætning og betjening Fig Kontrol af pumpen For at kontrollere at pumpen virker tilfredsstillende, hældes vand i pumpen, og den startes for et kort øjeblik. Kontroller omdrejningsretningen. Fig. 6. Vær opmærksom på eventuelle mislyde. Ved pumper med væske- eller dampskyllet akseltætning skal skyllekammeret ved akseltætningen være væske/dampfyldt. Forsigtig! Lad aldrig pumpen køre uden væske, det vil ødelægge akseltætningen. 6.3 Start af pumpen Kontroller følgende før pumpen startes: At afskærmningen af akslen er forsvarligt monteret. At der er uhindret adgang for væske, og at pumpen er spædet. At ventilen på tryksiden er lukket. Ventilen på tryksiden (hvis den er installeret) lukkes under opstarten af hensyn til motor belastningen, men åbnes igen umiddelbart efter opstarten. Bemærk! Pumpen må ikke køre for længe uden at pumpe (typisk 15 minutter, hvis den pumpede væske ikke er varm), da den bliver varm og spædevæsken vil fordampe. 6.4 Skyllevæske Ved pumper med skyllet akseltætning kontrolleres, at der er åbnet for skyllemediet, og at mediemængden er tilstrækkelig (ca l/t). 10

12 Formular nr. L revision 06/ Service og vedligeholdelse 7.1 Kontrol af akseltætningen Kontroller jævnligt pumpens akseltætning for eventuelle utætheder. Er akseltætningen utæt udskiftes den, eller dele af den, som beskrevet nedenfor. Demontering af pumpen 7.2 Udskiftning af akseltætning Snittegningen (side 3) viser placeringen og konstruktionen af akseltætningen (gælder både for almindelige tætninger og tætninger med væske-/dampskyl). Det er nødvendigt at demontere pumpen for at udskifte akseltætningerne. Følg trinene nedenfor, og se snittegningen (side 3). 1. Strømtilførslen afbrydes i motorskabet ved at fjerne sikringerne og afmontere kablerne. 2. Luk for damp- og skyllevæskeforsyningerne. 3. Luk for til- og afgang til pumpen og sørg for at pumpehuset er tømt for væske. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller aggressive væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 4. Åbn klampringen (element 9a) eller pumpehusskruerne, når indgangs- og afgangsrørene er blevet korrekt isolerede. Adskil pumpehuset (element 1a, 1b), og fjern løbehjulet (element 4). 5. Statorringen (pos 5.6), der er monteret i bagflangen (pos 7a, 7b) tages ud med fingrene. Afmontage af akseltætningen 6. O-ringen (pos 5.5) til statorringen fjernes. 7. Rotorringen (pos 5.7), der er monteret i løbehjulet (pos 4) tages ud med fingrene. 8. O-ringen (pos 5.5) til rotorringen fjernes. 9. Stator- og rotorringskamrene rengøres evt. med luft eller vand. 9a Ved væskeskyllet/aseptisk akseltætning skal bagflangen afmonteres for demontage af bagerste akseltætning. Den bageste tætningsstatorring (pos 5.6) er monteret i trykringen* (pos 5.11) og rotorringen (pos 5.7) er monteret på akslen (pos 11). Disse afmonteres ligesom forreste tætningsdele. * W+50/600 har 2 identiske trykringe. 11

13 Formular nr. L revision 06/ Service og vedligeholdelse Kontrol af sliddele 10. Undersøg O-ringene for tegn på revner, manglende elasticitet, sprødhed og/eller opløsning. Slidte eller defekte dele udskiftes. 11. Statorringen (pos 5.6) og rotorringen (pos 5.7) undersøges lige ledes for tegn på slid. Slidfladerne skal være absolut fri for ridser, er de ikke det, skal både rotor- og statorringen udskiftes. 11a Ved væskeskyllet/aseptisk akseltætning undersøges også de bagerste tætningsringe (pos 5.6, 5.7) for slitage og udskiftes om nødvendigt. 12. Nye O-ringe monteres på statorring og rotorring. Forsigtig! Husk at fugte disse med vand. Montage 13. Rotorringen monteres på løbehjulet uden brug af værktøj. Bemærk! Rotorringens "hak" skal fikseres således, at det passer til medbringerstiften (pos 5.8) i løbehjulets nav. 13a Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres også en rotorring (pos 5.7) (m. O-ring, pos 5.5) i pasningen på akslen. Igen uden værktøj. 14. Statorringen monteres på bagflangen uden brug af værktøj. Bemærk! Statorringens "hak" skal fikseres således, at de passer på medbringeren i bagflangen. Kontroller at statorringen sidder således, at den glider let frem og tilbage i bagflangen. 14a Når der monteres nye dobbelte mekaniske akseltætninger, fjernes drænrøret (element 5.4), før tætningerne monteres i trykringen (element 5.9) eller bagflangen (element 7a, 7b). * Pumpen W+50/600 er ikke udstyret med et drænrør. 15. Efter montage rengøres slidfladerne. 15a Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres bagflangen (pos 7a, 7b). 16. Løbehjulet (pos 4) monteres. Husk korrekt tilspændingsmoment: M10: 45 Nm (33 ft-lb) M14: 70 Nm (52 ft-lb) M20: 200 Nm (148 ft-lb) 17. Kontroller at stiften (pos 8), hvis den er til stede, i toppen af bagflangen passer til halvhullet i pumpehuset. Pumpehuset (pos 1a, 1b) trykkes omhyggeligt ind over O-ringen (pos 6) uden at beskadige den. Fastgør med clampringen (pos 9a) eller pumpehusskruer ifølge disse tilspændingsmomenter. Husk at bruge det korrekte tilspændingsmoment: M10: max. 35 Nm (25 ft-lb) 12

14 Formular nr. L revision 06/ Service og vedligeholdelse Fig. 7 Bagflange Skrue Mellemflange Motor 7.3 Udskiftning af motoren W+ pumpens standardmotor har et frontfikseret leje. Hvis motoren udskiftes, skal den nye motor ligeledes have et frontfikseret leje. Motorlejet er lukket og permanent smurt. En "lille flange" (B34) til stativstørrelser og en "stor flange" (B35) ved større konstruktioner. Følg nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af motor. For udskiftning af lejer henvises til motorleverandørens servicevejledning. 1. Sluk for strømforsyningen, og frakobl derefter pumpen og motoren fra systemet. 2. Pumpehuset tages af. Se 7.2, afsnit Løbehjulet afmonteres. 4. Motorkappen tages af, og anbring om muligt pumpen lodret på motorens ventilatordæksel. Fig Løsn de fire motorflangerskruer, og tag dem af (fig. 7). Fig. 8 Aksel Skrue 6. Løft bagpladen (element 7) og forlængerrammen (som stadig er boltet sammen) fri af akslen. Se fig. 10. Fjern mellemflangen (element 17) (når monteret). 7. Se fig. 8. Løsn skruerne ved basen af akslen, akslen tages af, og motoren udskiftes. 8. Se fig. 9. Inden den nye pumpeaksel monteres fjernes evt. snavs og fedt fra motorakslen og basens indvendige spændeflader. Monter pumpeakslen foreløbigt. Balancehullet skal være over notgangen. 9. Bagflange og mellemflange sættes ned over akslen. 10. Boltene spændes. 11. Pumpen vendes igen, så den støtter på ben/konsol. Fig. 9 Motor Notgang Motoraksel 12. Løbehjul monteres og fastspændes med kalotmøtrik/inducer. Husk tilspændingsmoment: M10: 45 Nm (33 ft-lb) M14: 70 Nm (52 ft-lb) M20: 200 Nm (148 ft-lb) Balancehul Pumpeaksel 13

15 Formular nr. L revision 06/ Service og vedligeholdelse Fig. 10 Løbehjul Plaststjerne Pumpehus Fig Placer plaststjernen mod løbehjulet. Fig Tilpas pumpe/skruehuset, og fastgør med clampringen. 15. Akslen skubbes frem, indtil løbehjulet ligger an mod plasticstjernen. Se fig Akslen (pos 11) spændes. Husk korrekt tilspændingsmoment: M8: 30 Nm (22 ft-lb) M10: 55 Nm (41 ft-lb) M12: 80 Nm (59 ft-lb) M16: 180 Nm (132 ft-lb) 17. Plaststjernen fjernes ved, at den trækkes ud gennem indløbet. 7.4 Anbefalet lagerbeholdning af reservedele Tætningssæt Tætningssættet til W+ pumpen består af pumpens sliddele, som specificeret i reservedelslisten. Antal pumper i drift >20 Tætningssæt nummer nummer sæt/10 pumper Normal drift Særlige behov Servicedele Servicedele er en række af pumpens hovedkomponenter, som ikke betragtes som sliddele, men som det alligevel kan blive nødvendigt at udskifte: aksel, løbehjul, kalotmøtrik og fixing kit. Antal pumper i drift >20 Servicedele nummer nummer sæt/10 pumper Normal drift Særlige behov

16 Formular nr. L revision 06/ Tekniske data 8.1 Lydtryks- og lydeffektniveau Målingerne er udført i henhold til ISO 3743 grad 2 og ISO 3746 grad 3. Tolerance: ±3dB. LpA i db refererer til lydtryksniveauet i 1 meters afstand fra pumpens overflade i højden 1,6 m over gulvhøjde, jævnfør EF direktiv (89/392/EØF) LwA angiver lydeffektniveauet. Driftsbetingelserne A, B og C har følgende betydning: a) Nominelt flow og maks. tilladt driftstryk b) Nominelt flow og 60% driftstryk c) 60% flow og maks. tilladt driftstryk Nominelt flow og maks. tilladt driftstryk i tilfælde med W+55/60 er f.eks. er 60 m³/t ved et driftstryk på 5,5 bar, og så fremdeles. Det er en forudsætning for brug af oplysningerne, at den anvendte motor er en ABB aluminiumsmotor og at motorens størrelse passer til pumpens effektbehov. Støjnivauet vil måske ændres væsentligt, hvis der monteres reduktionsfittings på ind- og udløb. De viste værdier gælder, når pumperne kører omdr./min., og er forsynet med en kappe over motoren. Hvis pumpen kører omdr./min., reduceres værdien med ca. 20 db. Værdierne for W+25/210 gælder, når pumpen kører omdr./min. Driftsbetingelser LpA LwA A B C A B C W+10/ W+22/ W+30/ W+25/ W+35/ W+35/ W+30/ W+50/ W+50/ W+55/ W+55/ W+60/ W+65/ W+70/ W+80/ W+110/ Bemærk venligst, at en pumpes støjniveau kan være meget forskelligt. Det afhænger af pumpedesignet (størrelse/hastighed/ kappe/installation) samt af væsketypen og pumpebetingelserne. 15

17 Formular nr. L revision 06/ Tekniske data 8.2 Max. tilladeligt afgangstryk for W+pumper De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides (Gælder for vand ved 20 C). Max. 18 bar: Max. 14 bar: W+10/8, W+22/20, W+30/80, W+35/55, W+35/35, W+110/130 W+25/210, W+30/120, W+50/600, W+50/8, W+55/35, W+55/60, W+60/110, W+65/350, W+70/40, W+80/80 Værdierne ovenfor gælder også for tilsvarende Wa+ og Wi+ modeller. 8.3 Tilspændingsmomenter Nødvendige tilspændingsmomenter for pumpeakslen på motorakslen: M8: 30 Nm (22 ft-lb) M10: 55 Nm (41 ft-lb) M12: 80 Nm (59 ft-lb) M16: 180 Nm (132 ft-lb) Fig. 12 Forsigtig! Kontroller, at kilefordybningen i motorakslen kan ses gennem hullet i forlængerakslen. Fig. 12. Nødvendigt tilspændingsmoment for kalotmøtrik og inducer: M10: 45 Nm (33 ft-lb) M14: 70 Nm (52 ft-lb) M20: 200 Nm (148 ft-lb) Krævet moment til at spænde klampforbindelsen ved pumpehuset og husbeklædningen: M10: max. 35 Nm (25 ft-lb) 8.4 Anbefalinger for rengøring De pumpedele, der bliver våde som resultat af kontakt med mediet, rengøres ved brug af rengøringsmidlet i de tilsluttede rørføringer. Rengøringsmidler, varigheder og cyklusser skal ændres i overensstemmelse med den pågældende anvendelse, afhængigt af omfanget og arten af forureningen. Kontroller, at de individuelt valgte rengøringsprocesser og -midler er kompatible med tætningsmaterialet, der anvendes. Ret til ændringer forbeholdes. 16

18 W+ PUMPEN SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. Hermana Frankego Bydgoszcz, Poland P: (+48) F: (+48) SPX reserves the right to incorporate design and material changes without notice or further obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Please contact your local sales representative for product availability in your region. For more information please visit ISSUED 06/2013 Translated operating manual COPYRIGHT 2013 SPX Corporation

WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013

WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013 BETJENINGSHÅNDBOG WHP+ PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT. 381655 ISS T 08.2008 Indhold: DK Afsnit Side Beskrivelse

Læs mere

Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler

Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler Þ ÛÌÖ Û Ò ÒÙ Í Ø[Ò Ü ÞÑÙ É õ ÐË Ó ÐÛ Ò ÚÑÎÓËÔßÎ ÒÎòæ ÔìëíîêïÜÕ ÎÛÊ Í ÑÒæ ðïñîðïí ÔZÍ ÑÙ ÚÑÎÍÌ[ ÜÛÒÒÛ ÊÛÖÔÛÜÒ ÒÙ ÚHÎ ÞÛÌÖÛÒ ÒÙ ÛÔÔÛÎ ÍÛÎÊ ÝÛÎ ÒÙ ßÚ ÜÛÌÌÛ ÐÎÑÜËÕÌò 453260 ISS A 08.2008 Indhold: DK Afsnit

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget Technology of Confidence Japansk kvalitet der flytter noget Japansk kvalitet der begejstrer Clamp - miniclamp Diverse flanger SMS - DS - DIN - IDF sanitære loberotor pumper er Japansk teknologi når det

Læs mere

TopLobe LOBROTORPUMPER

TopLobe LOBROTORPUMPER TopLobe LOBROTORPUMPER SPX har udviklet en ny serie lobrotorpumper med helt nye designmæssigforbedringer, der giver hurtigere service og en nem og effektiv rengøring, som tilsammen reducerer stilstandstiden

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Driftsvejledning. MDM-serien

Driftsvejledning. MDM-serien Driftsvejledning MDM-serien (MDM25...MDM50) 11.12.2007 Nr. MDM0101-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse............................................. 3 2. Generelt....................................................

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Caprari pumpe. Type MEC-A og MEC-MR

Caprari pumpe. Type MEC-A og MEC-MR DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Caprari pumpe Type MEC-A og MEC-MR A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1448 Sprog: DK Revision: (A 12/94) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

EFI Pumpe SE26E2055H Varegruppe 425 Model. Beskrivelse. Vare nr.

EFI Pumpe SE26E2055H Varegruppe 425 Model. Beskrivelse. Vare nr. pos. 01 EFI Pumpe SE26E2055H Varegruppe 425 Model. Beskrivelse. Vare nr. Pumpehus 3 indløb/ 2 afgang, rørgevind 1C150-001002606- 3 pos. 02 Løbehjul Ø145 mm. 4P0226 pos. 03 Bagplade for pumpehus 302274

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DESMI transportabel centrifugalpumpe

DESMI transportabel centrifugalpumpe DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING DESMI transportabel centrifugalpumpe SA50-T (50-135/14) HATZ 1B20/30 DK-9400 Nørresundby Danmark Fax: +45 98 17 54 99 Internet: www.desmi.com Manual: T1411 Sprog: DK Revision:

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Driftsvejledning MD(F) serien

Driftsvejledning MD(F) serien Driftsvejledning MD(F) serien 02.01.2008 Nr. MD0101-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Vigtig information...................................

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt 1.2 Opbevaring Ved opbevaring af ventiler i længere tid inden montering skal dette ske i den originale emballage. Ventilerne skal opbevares over gulvhøjde i et rent og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere