GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper /6 Hz

2 GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg 7 Fordele ved pumpestyring 7 Automatisk natsænkning 8 3. Konstruktion 9 Snittegning 9 Materialespecifikation 9 Motor og kontrolboks 9 Udlufterpumpehus 1 4. nstallation og opstart 11 nstallation 11 Eldata 11 Opstart 11 Medietemperatur 11 Anlægstryk 11 Tilløbstryk 11 ndstilling af pumpen 11. Vejledning til ydelseskurver 13 Kurvebetingelser Ydelseskurver og tekniske data 1 ALPHA ALPHA2 1- (N) 16 ALPHA2 1-6 (N) 17 ALPHA2 2-4 (N) 18 ALPHA2 2-4 A 19 ALPHA2 2- (N) 2 ALPHA2 2-6 (N) 21 ALPHA2 2-6 A 22 ALPHA (N) 23 ALPHA2 32- (N) 24 ALPHA (N) 2 7. Tilbehør 26 Unions- og ventilsæt 26 soleringssæt 26 Servicesæt Produktrække 27 ALPHA2 til det tyske marked 28 ALPHA2 til det internationale marked 29 ALPHA2 til det britiske marked 31 ALPHA2 til østrigske og schweiziske marked Yderligere dokumentation 34 WebCAPS 34 WinCAPS 3 2

3 GRUNDFOS ALPHA Generel beskrivelse GRUNDFOS ALPHA2 model B er et komplet program af cirkulationspumper med følgende kendetegn: AUTO ADAPT - funktion, som passer til de fleste installationer integreret differenstrykregulering der muliggør tilpasning af pumpens ydelse til anlæggets aktuelle behov valgfri automatisk natsænkning display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det aktuelle flow i m 3 /t motor baseret på permanentmagnetrotor- og kompaktstatorteknologi. GRUNDFOS ALPHA2 er energioptimeret og overholder EuP-direktivet (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/29), som træder i kraft den 1. januar 213. GRUNDFOS ALPHA2-pumper har et gennemsnitligt energieffektivitetsindeks (EE) der er,2 hvilket betyder at pumpen er bedst i sin klasse. Se side 14. Grundfos' Blueflux -teknologi repræsenterer det bedste fra Grundfos inden for energiøkonomiske motorer og frekvensomformere. Grundfos blueflux overholder eller overgår de lovmæssige krav for standardelektromotorer, f.eks. EuP-direktivets E3-standard. Se side 14. Ved installation af en ALPHA2-pumpe mindskes effektforbruget betydeligt, støjen fra termostatventilerne og lignende tilslutningsdele reduceres, og reguleringen af anlægget forbedres. GRUNDFOS ALPHA2 giver en lang række fordele: Typenøgle Eksempel ALPHA Pumpeprogram Standardudførelse L: Begrænset Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] (1 = 1"*, 2 = 1 1/2", 32 = 2") Maks. løftehøjde [kpa] Pumpehus i støbejern N: Pumpehus i rustfrit stål A: Udlufterpumpehus ndbygningslængde [mm] * Undtagelse: UK-version, størrelse 1 = 1 1/2". Generel beskrivelse Energibesparelser Fleksibilitet Natsænkning Komfort Sikkerhed Brugervenlighed Alarmer Advarsler Automatisk regulering af differenstrykket. Velegnet til installation i bestående anlæg. Valgfri automatisk natsænkning. Støjsvag drift. ndbygget elektrisk og termisk beskyttelse af pumpen. Enkel indstilling og betjening. Alarmer angives i displayet. Advarsler angives i displayet. 3

4 1 GRUNDFOS ALPHA2 Generel beskrivelse Ydelsesområde p [kpa] 6 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA ALPHA2 XX-4 ALPHA2 XX- ALPHA2 XX Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. 1 Ydelsesområde, GRUNDFOS ALPHA2 4

5 GRUNDFOS ALPHA Anvendelse GRUNDFOS ALPHA2 er konstrueret til cirkulation af væske i varmeanlæg. Pumper med pumpehus i rustfrit stål kan også bruges i brugsvandsanlæg. GRUNDFOS ALPHA2 er velegnet til følgende anlæg: Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt Anlæg med variabel fremløbstemperatur Anlæg hvor natsænkning er påkrævet. Den mest egnede pumpetype til et varmeanlæg kan vælges ud fra følgende retningslinjer: Område Radiatoranlæg ( t 2 C) Gulvvarme ( t C) [m 2 ] [m 3 /t] [m 3 /t] Førstevalg ALPHA2 Andetvalg ALPHA2 L 8-12,4 1, XX-4 XX , 2, XX- XX ,6 2, XX-6 XX-6 Fig. 4 Gulvvarmeanlæg TM Anvendelse Bemærk: Dataene er cirkaværdier. Grundfos påtager sig intet ansvar for forkeret dimensionering af pumper i varmeanlæg. GRUNDFOS ALPHA2 er særlig velegnet til følgende: installation i bestående anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret vandbehov. installation i nye anlæg til fuldautomatisk regulering af pumpens ydelse i forhold til varmebehovet uden brug af omløbsventiler eller lignende dyre komponenter. Eksempler på anlæg Fig. Anlæg til cirkulation af brugsvand. Fig. 2 Enstrenget varmeanlæg TM TM TM Fig. 3 Tostrenget varmeanlæg

6 2 GRUNDFOS ALPHA2 Anvendelse Pumpemedier Pumpen er egnet til følgende medier: rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre kølevæske uden indhold af mineralolie brugsvand, maks. 14 dh, maks. 6 C, ved spidsbelastninger maks. 7 C blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er = 1 mm 2 /s (1 cst) ved 2 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Eksempel: % glykol ved 2 C betyder en viskositet på ca. 1 mm 2 /s (1 cst) og en reduktion af pumpeydelsen med ca. 1 %. Brug ikke additiver som på nogen måde kan/vil forstyrre pumpens funktion. Ved valg af pumpe skal der tages hensyn til pumpemediets viskositet. 6

7 GRUNDFOS ALPHA2 2 Regulering af varmeanlæg Den varme der kræves i en bygning, varierer meget i løbet af dagen på grund af de skiftende udetemperaturer, solindstråling og varmen fra mennesker, elektriske apparater osv. Hertil kommer at varmebehovet kan variere fra en del af en bygning til en anden, og at termostatventilerne på visse radiatorer kan være skruet ned af brugerne. Som følge af disse forhold vil en ikke-reguleret pumpe producere et for højt differenstryk når varmebehovet er lavt. Følgerne heraf kan være: for højt energiforbrug ujævn regulering af anlægget støj i termostatventiler og lignende tilslutningsdele. GRUNDFOS ALPHA2 regulerer automatisk differenstrykket ved at regulere pumpeydelsen i forhold til det aktuelle varmebehov uden brug af eksterne komponenter. AUTO ADAPT -funktionen adskiller sig fra andre reguleringsformer da den flytter reguleringskurven inden for et ydelsesområde. Det skraverede område angiver grænserne for proportionaltrykkurvens bevægelse. Se fig. 6. Fordele ved pumpestyring Ved GRUNDFOS ALPHA2 sker reguleringen ved at differenstrykket tilpasses flowet (proportional- og konstanttrykregulering). modsætning til en ikke-reguleret pumpe reducerer den proportionaltrykregulerede GRUNDFOS ALPHA2 differenstrykket som følge af faldende varmebehov. Hvis varmebehovet falder, f.eks. på grund af solindstråling, lukkes radiatorventilerne, og ved en ikke-reguleret pumpe vil strømningsmodstanden i anlægget stige, f.eks. fra A 1 til A 2. Se fig. 7. et varmeanlæg med en ikke-reguleret pumpe vil denne situation medføre en trykstigning i anlægget med H 1. Anvendelse AUTO ADAPT Den integrerede AUTO ADAPT -funktion er specielt udviklet til: gulvvarmeanlæg tostrengede varmeanlæg. AUTO ADAPT -funktionen (fabriksindstilling) regulerer automatisk pumpeydelsen til behovet, dvs. anlæggets størrelse og det varierende varmebehov. Ydelsen justeres gradvist over tid. Det kan ikke forventes at pumpen er optimalt indstillet fra dag et. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og vil genoptage den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Drift AUTO ADAPT -funktionen gør det muligt for ALPHA2 at regulere pumpeydelsen automatisk: regulering af pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget regulering af pumpeydelsen til døgnets varierende belastninger. reguleringsformen AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. H Maks.-kurve Fig. 7 kke-reguleret pumpe et anlæg med en GRUNDFOS ALPHA2-pumpe vil trykket blive reduceret med H 2, hvilket medfører et reduceret energiforbrug. Se fig. 8. Fig. 8 H A 2 1 ΔH 1 H Proportionaltrykreguleret pumpe 2 Q 2 Q 1 A 2 1 ΔH 2 A 3 Q 2 Q 1 A 1 A 1 Q Q TM TM Proportionaltrykkurve Sætpunkt Q TM et anlæg med en ikke-reguleret pumpe vil en trykstigning ofte medføre strømningsstøj i termostatventilerne. Denne støj bliver reduceret væsentligt med GRUNDFOS ALPHA2. Fig. 6 AUTO ADAPT -ydelsesoversigt 7

8 2 GRUNDFOS ALPHA2 Anvendelse Automatisk natsænkning GRUNDFOS ALPHA2 har valgfri automatisk natsænkning. Automatisk natsænkning aktiveres med knappen på kontrolboksen. Fabriksindstilling: deaktiveret. Bemærk: Hvis pumpen er indstillet til hastighed, eller, er det ikke muligt at vælge automatisk natsænkning. Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning. Omskiftningen afhænger af den fremløbstemperatur som måles af den indbyggede temperaturføler. Funktion Hvis automatisk natsænkning anvendes i anlægget, skal pumpen installeres i fremløbsledningen. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 1 til 1 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst,1 C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 1 C. 8

9 GRUNDFOS ALPHA Konstruktion GRUNDFOS ALPHA2-pumper er konstrueret efter vådløberprincippet, dvs. pumpe og motor udgør en integreret enhed uden akseltætning og med kun to pakninger som tætning. Lejerne smøres af pumpemediet. Pumpen er karakteriseret ved følgende: integreret AUTO ADAPT -regulering integreret proportionaltrykregulering integreret konstanttrykregulering forskellige konstantkurver (fast hastighed) frekvensomformer permanentmagnet-rotor/kompaktstator-motor display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m 3 /t (i trin på,1 m 3 /t) under drift aksel og radiallejer af keramik trykleje af kul rotorhylster, lejeplade og rotorkappe af rustfrit stål løber af komposit pumpehus af støbejern eller rustfrit stål automatisk udluftning kompakt konstruktion med pumpehoved med integreret kontrolboks og betjeningspanel brugervenlig fejlfinding i tilfælde af fejl. Snittegning Materialespecifikation Pos. Beskrivelse Materiale EN/DN 1 Styring, komplet Komposit, PC 9 11 Motor og kontrolboks AS/ ASTM Rotorhylster Rustfrit stål Radialleje Keramik Aksel Keramik Rotorkappe Rustfrit stål Trykleje Kulstof Tryklejeholder EPDM-gummi 13 Lejeplade Rustfrit stål Løber Komposit PES 18 Pumpehus Pakninger Støbejern EN-GJL-1 A48-1B Rustfrit stål CF8 EPDM-gummi Motoren er en 4-polet, synkron permanentmagnetmotor. Pumpestyringen er indbygget i kontrolboksen, der er monteret på statorhuset med to skruer og forbundet til statoren via et terminalstik. Kontrolboksen har et integreret betjeningspanel med tre trykknapper (se pos. 1, 2 og 3) og et 2-cifret 7-segmentdisplay. Se fig. 1. TM Konstruktion Fig. 9 Positionsnumre TM Fig. 1 Trykknappernes placering Pos. Beskrivelse 1 Knap til valg af pumpeindstilling. 2 3 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Knap til valg af parameter i displayet, dvs. aktuelt effektforbrug i watt eller aktuelt flow i m 3 /t. Displayet lyser når strømforsyningen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m 3 /t (i trin på,1 m 3 /t) under drift. Nøjagtighed: ± %. 9

10 3 GRUNDFOS ALPHA2 Konstruktion Fejl der forhindrer pumpen i at køre optimalt (f.eks. blokeret rotor), vises med fejlkoder i displayet. Følgende fejl kan vises i displayet: blokeret rotor (E1) utilstrækkelig forsyningsspænding (E2) elektrisk fejl (E3). Figur 11 og 12 viser kontrolboksens mulige positioner i varmeanlæg såvel som i aircondition- og koldtvandsanlæg. Udlufterpumpehus Udlufterpumpehuset installeres i anlæg hvor mediet indeholder så meget luft at en cirkulationspumpe uden luftudskiller ikke kan starte eller opretholde kontinuerlig cirkulation. Pumpehuset fås kun til opadgående vandstrømning. Det luftholdige medie føres fra sugestudsen til udluftningskammerets dyse hvorved der skabes stor cirkulation i det forholdsvis store kammer så trykket bagerst (øverst) i kammeret bliver relativt lavere. Det lavere tryk kombineret med mediets reducerede hastighed i udluftningskammeret resulterer i at luften udskilles fra mediet. På grund af luftens lavere massefylde vil den forsvinde gennem automatudlufteren, som er monteret på udluftningskammeret. Pumpehuset har en Rp 3/8-anboring til montering af en automatudlufter. Automatudlufteren leveres ikke sammen med pumpen. Standardposition TM Fig. 11 Kontrolbokspositioner, varmeanlæg TM Fig. 14 Pumpehus med udluftningskammer Standardposition Fig. 12 Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg Stikket har kabelaflastning og låsefunktion til sikring af forsyningskablets tilslutning. Fig. 13 ALPHA-stik med kabelaflastning og ALPHA-stik, vinklet, fast kabel Grundfos tilbyder et specialkabel med aktiv, indbygget NTC-modstand til reduktion af mulige indkoblingsstrømspidser. TM TM Luftudskillelse i % Luftudskillelse i % [%] [%] Luftmængde i % i % af af pumpemedie Q Q=, =, m³/h m 3 /t Q Q=1, = 1, m³/h m 3 /t Q Q=1,2 = m³/h m 3 /t Fig. 1 Luftudskillelse TM

11 GRUNDFOS ALPHA nstallation og opstart nstallation de fleste tilfælde er installationen af GRUNDFOS ALPHA2 begrænset til den rent mekaniske installation og tilslutning til strømforsyningen. Pumpen skal altid installeres med horisontal motoraksel. For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Se tabellen nedenfor. Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] nstallation og opstart Fig. 16 Horisontal motoraksel Eldata Forsyningsspænding 1 x 23 V ± 1 %, /6 Hz, PE. Motorbeskyttelse Pumpen kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse PX4D. solationsklasse F. Relativ luftfugtighed Maks. 9 %. Omgivelsestemperatur C til +4 C. Temperaturklasse TF11 i henhold til CEN EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau Opstart Pumpen må ikke startes før anlægget er fyldt med væske og udluftet. Desuden skal det krævede minimumstilløbstryk være til stede ved pumpens indløb. Anlægget kan ikke udluftes via pumpen. Pumpen er selvudluftende og skal derfor ikke udluftes før idriftsætning. Medietemperatur 24/18/EF Anvendte standarder: EN 14-1:26 og EN 14-2: db(a). Støbejernspumper: +2 C til +11 C. Pumper af rustfrit stål i brugsvandsanlæg: +1 C til +6 C. brugsvandsanlæg anbefaler vi at holde medietemperaturen mellem 4 og 6 C for at undgå kalkudfældning og legionellabakterier. TM GRUNDFOS ALPHA2 kan imidlertid køre ved omgivelsestemperaturer der højere end medietemperaturen hvis stikforbindelsen i topstykket peger nedad. Se fig. 11 og 12. Anlægstryk PN 1: maks. 1, MPa (1 bar). Tilløbstryk For at undgå kavitationsstøj og beskadigelse af pumpens lejer kræves følgende minimumstryk ved pumpens sugestuds. Medietemperatur 7 C 9 C 11 C Tilløbstryk ndstilling af pumpen Ved hjælp af trykknappen på kontrolboksen kan den elektronisk regulerede pumpe indstilles til følgende: AUTO ADAPT tre proportionaltrykkurver (PP1, PP2 og PP3) tre konstanttrykkurver (CP1, CP2 og CP3) tre konstante kurver/konstante hastigheder (,, ). Fabriksindstilling Trykknappen på pumpens kontrolboks er fabriksindstillet som vist i tabellen herunder. Disse indstillinger er velegnede til langt de fleste enfamilieshuse. ALPHA2 XX-4 ALPHA2 XX- ALPHA2 XX-6, m løftehøjde 2,8 m løftehøjde 1,8 m løftehøjde, MPa,28 MPa,18 MPa, bar,28 bar 1,8 bar ndstilling AUTO ADAPT Automatisk natsænkning Deaktiveret 11

12 4 GRUNDFOS ALPHA2 nstallation og opstart Ændring af ydelse Pumpeydelsen (flow og løftehøjde) kan ændres ved at trykke på trykknappen på kontrolboksen som vist i fig. 17 og tabellen nedenfor. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 TM Fig. 17 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse ndstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT (fabriksindstilling) PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 Øverste til nederste proportionaltrykkurve Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Hastighed Hastighed Hastighed Automatisk natsænkning AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 17: Justering af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Justering af pumpeydelsen til variationerne i belastning over tid. AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 17. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på maksimumkurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 17. Hurtig udluftning af pumpen kan opnås ved kortvarigt at indstille pumpen til hastighed. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig. 17. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed er pumpen indstillet til at køre på min.-kurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 17. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, dvs. absolut laveste ydelse og effektforbrug. Se afsnittet Automatisk natsænkning. 12

13 GRUNDFOS ALPHA2. Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve (Q/H-kurve). AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Hver Q/H-kurve har en tilknyttet effektkurve (P1-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P1) i watt ved en given Q/H-kurve. P1-værdien svarer til den værdi der kan aflæses på pumpens display. Se fig. 18. Vejledning til ydelseskurver H PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 P1 Q TM Fig. 18 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling ndstilling AUTO ADAPT (fabriksindstilling) PP1 PP2 PP3 CP1 CP2 CP3 Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstantkurve/konstant hastighed Konstantkurve/konstant hastighed Konstantkurve/konstant hastighed Kurve for automatisk natsænkning 13

14 GRUNDFOS ALPHA2 Vejledning til ydelseskurver Kurvebetingelser Nedenstående retningslinjer gælder for ydelseskurverne på side 1 til 2: Prøvemedie: luftfrit vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på +6 C. Alle kurver viser middelværdier og bør ikke bruges som garantikurver. Hvis der kræves en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder er markeret, og. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på =,474 mm 2 /s (,474 cst). Omregningen mellem løftehøjde H [m] og tryk p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 1 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN Symboler på de følgende sider BEST in class Fig. 19 Energieffektivitetsindeks (EE) GRUNDFOS ALPHA2 er energioptimeret og overholder EuP-direktivet (Kommissionens forordning (EF) nr. 641/29), som træder i kraft den 1. januar 213. ALPHA2-pumper har et gennemsnitligt EE på,1 hvilket betyder at pumpen er bedst i sin klasse. TM Med sin AUTO ADAPT -funktion er ALPHA2 det foretrukne valg i private installationer og banebrydende med hensyn til virkningsgrad. Energieffektivitetsindekset (EE) er forskellen mellem det årlige energiforbrug for ALPHA2 og standardforbruget for en typisk pumpe i samme klasse. AUTO ADAPT -funktionen sikrer et energiforbrug der er endnu lavere end EE-angivelsen, hvilket ikke afspejles i EE på grund af beregningsmetoden. ALPHA2-pumpens EE er langt under EuP-kravene for 213 og 21, ligesom den overgår den højest fastsatte standard for sin klasse. Se fig. 21. ndex EE =.27 EuP 213 EE =.23 EuP 21 Fig. 21 EE-grænserne og den aktuelle placering for ALPHA2 Med et EE langt under EuP-kravene kan man opnå energibesparelser på op til 9 % i forhold til en typisk cirkulationspumpe og dermed sikre en bemærkelsesværdigt hurtig forrentning af investeringen. Det betyder selvfølgelig at ALPHA2 mere end opfylder kravene i EuP-lovgivningen. EE =.2 Benchmark TM TM EE =.1 ALPHA2 Fig. 2 Tidligere energimærkning: Fra den 1. januar 213 erstattes den tidligere energimærkning fra A til G med det nye energieffektivitetsindeks (EE). Kun de bedste af de nuværende A-mærkede cirkulationspumper opfylder de nye krav. TM Fig. 22 Grundfos blueflux Grundfos blueflux -mærket er din garanti for at ALPHA2 er forsynet med markedets mest energiøkonomiske motor. Grundfos blueflux -motorer er udviklet til at reducere effektforbruget med 6 % og dermed mindske CO 2 -emission og driftsomkostninger. Se mere om det nye energidirektiv på: energy.grundfos.com TM

15 GRUNDFOS ALPHA Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 1-4 H [m] 4 PP3 CP3 3 PP2 CP2 2 PP1 CP Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM Ydelseskurver og tekniske data Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 18,4 til,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 18,18 Specifikt EE:,1. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side 27. 1

16 6 GRUNDFOS ALPHA2 Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 1- (N) H [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 26,4 til,24 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 26,24 Specifikt EE:,16. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1* 1,8 2,,364 ALPHA2 1- N 13 6, 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1* 1,8 2,,364 * Britisk version: G 1 1/2. Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

17 GRUNDFOS ALPHA2 6 ALPHA2 1-6 (N) H [m] Nye PP3 kurver CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class Ydelseskurver og tekniske data 1 P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 34,4 til,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 34,32 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1* 1,8 2,,364 ALPHA2 1-6 N 13 6, 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1* 1,8 2,,364 * Britisk version: G 1 1/2. Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

18 6 GRUNDFOS ALPHA2 Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 2-4 (N) H [m] PP1 CP Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 BEST in class TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 18,4 til,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 18,18 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,1. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2-4 N 13 6, 6, 44, 44, 36,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2-4 N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

19 GRUNDFOS ALPHA2 6 ALPHA2 2-4 A H [m] 4 PP3 CP3 PP2 3 CP2 PP1 2 CP Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] BEST in class TM TM TM Ydelseskurver og tekniske data Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 18,4 til,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 18,18 Specifikt EE:,18. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendelsesvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA2 2-4 A 18 63, G 1 1/2 2,8 3,,396 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

20 6 GRUNDFOS ALPHA2 Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 2- (N) H [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 26,4 til,24 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 26,24 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,16. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2- N 13 6, 6, 44, 44, 36,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2- N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side 27. 2

21 GRUNDFOS ALPHA2 6 ALPHA2 2-6 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class Ydelseskurver og tekniske data 1 P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 34,4 til,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 34,32 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2-6 N 13 6, 6, 44, 44, 36,8 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 ALPHA2 2-6 N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 1 1/2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

22 6 GRUNDFOS ALPHA2 Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 2-6 A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 34,4 til,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 34,32 Specifikt EE:,2. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA2 2-6 A 18 63, G 1 1/2 2,8 3,,396 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

23 GRUNDFOS ALPHA2 6 ALPHA (N) H [m] PP1 CP Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 BEST in class TM TM TM Ydelseskurver og tekniske data Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 18,4 til,18 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 18,18 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,1. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 ALPHA N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

24 6 GRUNDFOS ALPHA2 Ydelseskurver og tekniske data ALPHA2 32- (N) H [m] Q [m³/h] P1 [W] Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 26,4 til,24 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 26,24 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,16. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 ALPHA2 32- N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side

25 GRUNDFOS ALPHA2 6 ALPHA (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP1 CP1 BEST in class Ydelseskurver og tekniske data 1 P1 [W] Q [m³/h] Q [m³/h] TM TM TM Hastighed P1 [W] 1/1 [A] Tilslutninger: Se Unions- og ventilsæt, side 26. AUTO ADAPT 4 til 34,4 til,32 Anlægstryk: Maks. 1, MPa (1 bar). Min. 3,4 Medietemperatur: +2 C til +11 C (TF 11). Maks. 34,32 Leveres også med: Pumpehus af rustfrit stål, type N. Pumpen har indbygget overbelastningsbeskyttelse. Specifikt EE:,17. TM Mål [mm] Vægt [kg] Forsendels esvolumen L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto Brutto [m 3 ] ALPHA , 6, 44, 44, 3,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 ALPHA N 18 6, 6, 44, 44, 36,9 13, 2 G 2 1,8 2,,364 Se produktnumre og QR-koder i afsnittet 8. Produktrække, side 27. 2

26 7 GRUNDFOS ALPHA2 Tilbehør 7. Tilbehør Unions- og ventilsæt Produktnumre, unioner Rp R Rp mm mm ALPHA2 1-xx* 1-xx N* Tilslutning G 1 3/ / /4 3/ / xx 2-xx N G 1 1/ xx 32-xx N G * Ved bestilling til UK-versioner anvendes produktnumre for 2-xx (G 1 1/2). Fås på forespørgsel. soleringssæt Servicesæt Pumpen leveres med to isoleringsskaller. soleringsskallernes tykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. soleringssættet, som er tilpasset den enkelte pumpetype, omslutter hele pumpehuset. De to isoleringsskaller monteres nemt omkring pumpen. TM Fig. 24 ALPHA-stik TM Beskrivelse Produktnummer ALPHA-stik med kabelaflastning ALPHA-stik, vinklet, med 4 m kabel ALPHA-stik, vinklet, med beskyttelse mod indkoblingsstrøm, inkl. 2 m kabel Fig. 23 soleringsskaller Produktnummer ALPHA2 XX-XX ALPHA2 XX-XX ALPHA2 XX-XX A

27 GRUNDFOS ALPHA Produktrække nddelingen af salgsregioner for ALPHA2-pumpen er angivet på kortet. Produktrække GUA GSE TM Fig. 2 Salgsregioner (klynger) Farve Virksomheder Lande Monterings- og driftsinstruktion GWS Tyskland GB Storbritannien GPO, GPS Østrig, Schweiz Alle øvrige lande, undtagen Japan og Nordamerika 27

28 8 GRUNDFOS ALPHA2 Produktrække ALPHA2 til det tyske marked ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side ALPHA G QR-kode til Mobile CAPS ALPHA G ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-6 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 18 G 1 1/ ALPHA2 2-4 A 18 G 1 1/ ALPHA2 2-6 A 18 G 1 1/ ALPHA G ALPHA N 18 G ALPHA G ALPHA N 18 G

29 GRUNDFOS ALPHA2 8 ALPHA2 til det internationale marked ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side ALPHA G QR-kode til Mobile CAPS Produktrække ALPHA G ALPHA G ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 18 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2- N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2- N 18 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-6 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/

30 8 GRUNDFOS ALPHA2 Produktrække ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side ALPHA2 2-6 A 18 G 1 1/ QR-kode til Mobile CAPS ALPHA2 2-6 N 18 G 1 1/ ALPHA G ALPHA N 18 G ALPHA G ALPHA2 32- N 18 G ALPHA G ALPHA N 18 G

31 GRUNDFOS ALPHA2 8 ALPHA2 til det britiske marked ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side ALPHA G 1 1/ QR-kode til Mobile CAPS Produktrække ALPHA G 1 1/ ALPHA2 1- N 13 G 1 1/ ALPHA2 1-6 N 13 G 1 1/

32 8 GRUNDFOS ALPHA2 Produktrække ALPHA2 til østrigske og schweiziske marked ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side ALPHA G QR-kode til Mobile CAPS ALPHA G ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-4 A 18 G 1 1/ ALPHA2 2-4 N 18 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-6 N 13 G 1 1/ ALPHA G 1 1/ ALPHA2 2-6 A 18 G 1 1/ ALPHA2 2-6 N 18 G 1 1/ ALPHA G ALPHA N 18 G

33 GRUNDFOS ALPHA2 8 ALPHA ndbygningslængde [mm] Tilslutning Produktnummer (inkl. isoleringsskaller) soleringssæt (købes separat) Datablad, side 18 G QR-kode til Mobile CAPS Produktrække ALPHA N 18 G

34 9 This doctitle must be changed on the front Yderligere dokumentation 9. Yderligere dokumentation WebCAPS WebCAPS er et Web-baseret produktudvælgelsesprogram der er tilgængeligt på WebCAPS indeholder detaljerede oplysninger om mere end 22. Grundfos-produkter på mere end 3 sprog. nformationer i WebCAPS er inddelt i seks afsnit: Katalog Litteratur Service Dimensionering Udskiftning CAD-tegninger. Katalog Med udgangspunkt i anvendelsesområder og pumpetyper indeholder dette afsnit følgende: tekniske data kurver (QH, Eta, P1, P2 etc.) som kan tilpasses pumpemediets massefylde og viskositet, og viser antal pumper i drift produktfotos målskitser forbindelsesdiagrammer tilbudstekster etc. Litteratur Dette afsnit indeholder alle de nyeste dokumenter om en given pumpe såsom datahæfter monterings- og driftsinstruktioner servicedokumentation såsom Service kit catalogue og Service kit instructions quick guides produktbrochurer. Service Dette afsnit indeholder et brugervenligt servicekatalog. Her kan du finde og identificere servicedele til både eksisterende og udgåede Grundfos-pumper. Afsnittet indeholder desuden servicevideoer som viser hvordan servicedele skal udskiftes. 34

35 1 This doctitle must be changed on the front 9 Dimensionering Dette afsnit tager udgangspunkt i forskellige anvendelsesområder og installationseksempler og giver en nem vejledning i hvordan et produkt dimensioneres: Vælg den bedst egnede pumpe med den bedste virkningsgrad til din installation. Lav avancerede beregninger baseret på energiforbrug, payback-periode, belastningsprofiler, livscyklusomkostninger etc. Analysér din valgte pumpe med det indbyggede livscyklusomkostningsværktøj. Beregn strømningshastigheden i spildevandsapplikationer etc. Yderligere dokumentation Udskiftning dette afsnit finder du en vejledning i at vælge og sammenligne udskiftningsdata for en installeret pumpe for at udskifte pumpen med en mere effektiv Grundfos-pumpe. Afsnittet indeholder udskiftningsdata for en lang række pumper fra andre fabrikanter end Grundfos. Ved hjælp af denne nemme skridtvise vejledning kan du sammenligne Grundfos-pumper med pumpen i din installation. Efter at den installerede pumpe er blevet specificeret, foreslår vejledningen en række Grundfos-pumper som giver øget komfort og virkningsgrad. CAD-tegninger dette afsnit er det muligt at downloade 2-dimensionelle (2D) og 3-dimensionelle (3D) CAD-tegninger af de fleste Grundfos-pumper. Disse formater findes i WebCAPS: 2-dimensionelle tegninger:.dxf, wireframe-tegninger.dwg, wireframe-tegninger. 3-dimensionelle tegninger:.dwg, wireframe-tegninger (uden overflader).stp, solid-tegninger (med overflader).eprt, E-tegninger. WinCAPS WinCAPS er et Windows-baseret produktudvælgelsesprogram som indeholder detaljerede oplysninger om mere end 22. Grundfos-produkter på mere end 3 sprog. Programmet indeholder samme funktioner som WebCAPS, men er den ideelle løsning når du ikke har internet-forbindelse. WinCAPS findes på DVD og bliver opdateret én gang om året. Fig. 26 WinCAPS DVD Ret til ændringer forbeholdes. 3

36 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible nnovation is the essence ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-88 Bjerringbro Telefon: 87 Telefax: GRUNDFOS DK A/S CENTER ØST Vallensbækvej 3-32 DK-26 Brøndby Telefon: 87 Telefax: GRUNDFOS PUMPER A/S Strømsveien 344, Postboks 23 Leirdal N-111 Oslo Telefon: Telefax:

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk Gulvvarmesystemer Bruttoprisliste Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk 12 01 2011 Komplet pumpeshunt Datablad Tilbehør: Ekstra sikkerhedstermostat Termostat

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos COMFORT Cirkulationspumper 50/60 Hz Grundfos COMFORT Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Typenøgle for Europa..........................................................................

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP, dykmotorer og tilbehør 5 Hz Indhold Generelle data Ydelsesområde 3 Anvendelser 4 Typenøgle 4 Pumpede væsker 4 Driftsbetingelser 4 Kurvebetingelser 4 Pumpeprogram 5 Motorprogram

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 5 Hz SP A, SP Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 4 Ydelsesområde...............................................................................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GT-tanke. Til koldtvands- og varmeanvendelser

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GT-tanke. Til koldtvands- og varmeanvendelser GRUNFOS ATAÆFTE GT-tanke Til koldtvands- og varmeanvendelser GT-tanke Table of contents 1. Generelle data 3 Anvendelse 3 Typenøgle 3 Beholderprogram 3 Oversigt over beholdertyper 3 Godkendelser og mærkning

Læs mere

Caprari KCT grinderpumper

Caprari KCT grinderpumper Caprari KCT grinderpumper Dykkede pumper m/kniv KCT-serien af dykkede pumper er i stand til at trykke vand indeholdende faste eller trævlede materialer, fra private ejendomme, villaer, campingpladser,

Læs mere

Jetpumper og trykforøgere

Jetpumper og trykforøgere GRUNDFOS DATAHÆFTE Jetpumper og trykforøgere 50/60 Hz Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Anvendelse 4 Identifikation 5 Installation 6 2. Tekniske data for jetpumper 8 5, 6 8 3. Tekniske data for

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Dykpumper 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Table of contents 1. Generel beskrivelse 3 Ydelsesområde 3 SQ-dykpumper 4 Pumpe- og motorprogram 4 Rørtilslutning 4 Typenøgle

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulering Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere