SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8"

Transkript

1 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 Modvind og tillid. Et portræt /// 15 Også i dette nummer Rubrikannoncer og horoskoper, 237/2015

2 Helsam Messen 12. & 13. september 2015 på Munkebjerg Hotel ved Vejle Her kunne din annonce være En spændende fagmesse hvor du får rig lejlighed til at møde helsebranchens førende leverandører. Berig dig selv med spændende foredrag af anerkendte foredragsholdere og bliv opdateret på nyeste viden og nye produkter. Læs mere og tilmeld dig på helsam.dk MAGASIN FOR SIND. KROP. ÅND Vil du ha et nyt aspekt i dit liv? Find dine brikker til livets puslespil i Nyt Aspekt & Guiden landets ældste holistiske magasin. Du får: Nyt Aspekt & annoncetillægget Guiden ind ad din dør hver 3. måned. Alsidige artikler og nyheder fra både ind- og udland. Rabat på 100 kr. ved oprettelse på Et eller mange gratis frieksemplarer til vennerne, klinikken... Og meget mere. Nyt Aspekt & Guiden: 4 numre Kun 275 kr. Spar 100 kr. Tilbuddet gælder, hvis du ikke har været abonnent i 2012 Bestil Nyt Aspekt & Guiden: eller tlf Få tilsendt et gratis frieksemplar: tlf

3 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E /// Alt det med småt... SABs telefonnummer: Sekretariat: SAB Sammenslutningen af Alternative Behandlere Telefontid: mandag-fredag, Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: , Formand og ansvarshavende redaktør / tlf / sabnyt.dk Redaktion, layout, horoskoper og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Peter Bangs Vej th.., 2000 Frederiksberg, tlf / ellen. Website; SAB-NYT udgives af Sammenslutningen af Alternative behandlere i Danmark. Oplag Bladet udkommer elektronisk 6 gange årligt og lægges på SAB-nyts hjemmeside til download. Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. SAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS og manuvision. Alle SABs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen. En eventuel klage over et af SABs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for SABs Etiske Råd, Mette Stauning, se adressen under SABs tillidsfolk. /// Leder v. SABs formand Formandens leder Det er sommer, der er skyer, det er koldt og mest vådt. Alle sommervækster er kommet sent i gang, mens ukrudt synes at ha!ve fået ny energi! Det er nu at dagene er længst, så vi må huske at nyde de lyse nætter! Vi har afviklet SAB s ordinære generalforsamling med rigtig dårlig tilslutning fra medlemmerne. Der kom ét medlem der ikke havde tillidsposter i foreningen. Skuffende. Alt forløb planmæssigt og vi fik valgt en ny kasserer Marianne Bastue. Vi satsede dog på lidt flere, da det er vigtigt at bestyrelsen får nye medlemmer. Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med nyt valg. Den ekstraordinære generalforsamling blev afviklet den 30. maj og igen var fremmødet alt for lille. To medlemmer havde dog meddelt at de gerne ville stille op til valg! Og de blev valgt! Det er Rie Brandenborg og Lilly Nilsson. Tak til de to og velkommen til bestyrelsesarbejdet. Desværre viste det sig inden den ekstraordinære generalforsamling at Marianne Bastue af personlige grunde måtte trække sig ud af bestyrelsen igen. Det er selvfølgelig ærgerligt og Marianne kan altid vende tilbage! Nyansat forretningsfører. Velkommen til Søren Den 1. maj startede Søren Hansen som vores nyansatte forretningsfører. Det har vi set frem til og allerede nu begynder resultaterne at komme! Søren har fod på arbejdet og gennemfører nye tiltag til stor glæde for bestyrelsen. Vi oplever en længe tiltrængt opdatering af sekretariatet fornyelse med nye tiltag. Og så er SAB endelig kommet på Facebook! Du kan søge på : Sammenslutningen af Alternative Behandlere og du finder siden! Den er fin og på nuværende tidspunkt er der over 200 der synes godt om siden!! Og det er jo flot. Søren arbejder også med at få vores udtryk på messerne til at virke mere indbydende! Nye flotte bannere og podier, der fremover vil gøre det nemmere at aflevere vores messebudskab. Vi ser frem til september, hvor har stand i Øksnehallen det bliver lækkert at arbejde på lækker stand! Messe i Øksnehallen Igen til september i Øksnehallen tilbydes SAB s medlemmer en mulighed for at vise deres behandling. Du kan drive din egen forretning som en del af SAB s stand. Efter først til mølle princippet kan du reservere en af de tre dage vi har på standen. SAB s bestyrelse SAB har nu en bestyrelse på 6 medlemmer. Vores 2 nyvalgte, Lilly og Rie, og 4 der har været i bestyrelsen i flere år, Dortebet, Pia Mariah, Ulla og Peter. Rie har overtaget kassererjobbet, Ulla er fortsat næstformand og Peter er formand. Jeg glæder mig til at arbejde med bestyrelsen og der er meget der bliver anderledes. Ansættelsen af en forretningsfører skal nedbringe bestyrelsens arbejdsbyrde. Det giver bestyrelsen mulighed for i højere grad at arbejde politisk. Det har længe været vores ønske og det bliver en ny oplevelse for bestyrelsen, som jeg ser frem til. Jeg vil ønske alle en dejlig sommer med det bedst mulige vejr. Peter Madsen Formand 3

4 /// Generalforsamling Formandens beretning 2015 Velkommen til generalforsamling 2015 Det er altid vanskeligt at finde det helt rigtige sted for SAB s generalforsamling. Vi har været i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Tilslutningen har stort set været ens desværre meget lille uanset hvor generalforsamlingen blev holdt. Bestyrelsen har valgt at tolke den vigende tilslutning som et tegn på tilfredshed blandt medlemmerne. Men det giver bestyrelsen problemer. Det er vanskeligt at skabe kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, når der ikke er en løbende udskiftning i bestyrelsen, især når vi ved at flere bestyrelsesmedlemmer går af til generalforsamlingen i I øjeblikket er vi 6 bestyrelsesmedlemmer! Og SAB har mere end 500 medlemmer og der forventes fortsat en medlemstilgang. Med det stigende medlemstal er der også en voksende arbejdsmængde, og der er pt. desværre flere tiltag vi i bestyrelsen må undlade at igangsætte. Alle bestyrelsesmedlemmer har jo også deres egen virksomhed at passe. Derfor har bestyrelsen valgt at ansætte en forretningsfører på deltid. Med det tiltag, regner vi med at bestyrelsen bliver aflastet, at vi får gang i de sociale medier og at SAB i det hele taget bliver en mere synlig forening. Derudover håber vi at tillidsposter bliver mere attraktive, da størstedelen af det praktiske arbejde tillægges forretningsføreren. Bestyrelsesarbejdet får dermed mere præg af politisk styring end drift af SAB. Et sådant tiltag koster penge. Som I vil se, har vi et yderst fornuftigt regnskab. Udgiften vil kunne holdes indenfor nuværende driftsregnskab og som sikkerhed har vi SAB s opsparede kapital. Sundhedsstyrelsen bekendtgjorde i efteråret 2014 at: Fra den 1. april 2015 må alternative behandlere, der er sundhedsautoriserede, ikke længere være RAB-registrerede. Åhh nej er tanken. I SAB er der mange sundhedsautoriserede behandlere, men vi ved ikke hvem! Det har aldrig været nødvendigt at registrere medlemmer efter deres traditionelle uddannelse og virke. Vi har forsøgt at skabe overblik over hvem og hvor mange. Vi er kommet langt, men fornemmer dog en vis usikkerhed. Størst betydning har det jo overfor forsikringsselskaberne. De kræver alle en RAB-godkend behandler for at yde tilskud til behandlinger. Derfor er det især problematisk for behandlere der arbejder med zoneterapi og akupunktur, der jo typisk er de behandlingsformer der modtager klienttilskud. Vi håber at alt lykkes og at ingen behandler kommer i klemme. Det hele synes jo skørt! Om nogen uddannelser skulle da uddannelser der giver mulighed for en sundhedsautorisation, være kompetente til en RAB, selvfølgelig med en overbygning til alternativ behandler. Der er skabt en ny titel: Sundhedsautoriseret og anerkendt (f.eks. akupunktør).. af SAB. Kravene, der følger denne nye titel, er nøjagtig de samme som kravene til en RAB-registrering. Vi får mange telefonopringninger og mails om hvordan man skal forholde sig og kan kun svare at stort set er intet forandret ud over titlen. For snart længe siden vedtog bestyrelsen at alle medlemmer skulle have en gyldig uddannelse i førstehjælp. Vi har sat grænsen til udgangen af 2015 og forventer at alle derefter har en uddannelse der er up to date. I den forbindelse har vi tilrettelagt kurser til en yderst favorabel pris i førstehjælp. Søgningen er heldigvis stor det er også et meget favorabelt tilbud. I vores iver efter at informere medlemmerne indgik vi for ca. et år siden en aftale med Meltwater om udsending af informerende mails til alle medlemmer. Det har vist sig at være en fejlslagen disposition og vi har derfor opsagt aftalen. Jeg synes at vores blad, SAB-nyt, er interessant og oplysende. Og overgangen til den digitale version er gået over al forventning. Vi har indgået en aftale med Bo Østlund om at skrive artikler i SAB-nyt et tiltag der er med til at højne SAB-nyt s kvalitet. Alle medlemmer har mulighed for at skrive artikler til bladet, men trods mange opfordringer er vores medlemmer tilbageholdende. Der kommer stadig nye terapiformer til. Vi bestræber os på, at arbejde mod en rummelig, åben og udviklingsorienteret forening, så i den udstrækning vi kan stå inde for terapiformen uddannelse og etik lukker vi gerne nye terapiformer ind. Jeg vil gerne takke alle der har støttet og arbejdet for SAB Gitte, vores redaktør af SAB-nyt, medlemmerne af Etisk Råd, Laila, vores uundværlige sekretær, og alle i bestyrelsen. Tak til Jer. På denne generalforsamling skal vi sige farvel til Shila vores kasserer. Jeg vil gerne takke dig Shila for dit arbejde, dit humør og det præg du har tilført SAB. Du ved at der altid er en plads til dig i bestyrelsen fremover! Tak for årene du har lagt i SAB. Det har været et travlt og godt år for SAB. Foreningen har været i god udvikling, en udvikling der skal fortsætte. Der skal slutteligt også lyde en tak til alle vores medlemmer vi vil arbejde videre til gavn for Jer. 4

5 /// Generalforsamling - referat 1/3 Beslutningsreferat fra SAB s ordinære generalforsamling, den 18. april 2015 SAB s ordinære generalforsamling, den 18. april 2015, blev afholdt på Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde. Forud for Generalforsamlingen var der foredrag med Moorggan Amadeus V Gersdorff omkring Bevidsthedsmedicin. Der var mødt 11 deltagere, inkl. SAB s sekretær, op til denne ordinære generalforsamling. Til information, er dette et beslutningsreferat ikke et debatreferat. Der medtages kun de kommentarer og spørgsmål, der er relevante for valg af poster iflg. dagsorden. Generalforsamlingen startede kl.13.00, hvor formanden Peter Madsen bød velkommen til de fremmødte deltagere. Beslutningsreferat fra generalforsamling i SAB, den 18. april 2015: Ad 1. Valg af dirigent Britta Andersen. Ad 2. Valg af 2 referenter Laila Sonnichsen og Pia Mariah Hansen. Ad 3. Valg af 2 stemmetællere Bodil Møbjerg og Dortebet Suel. Ad 4. Behandling af evt. ekskluderingssag Formand for Etisk Råd, Mette Stauning, berettede om behandlet og gennemført eksklusionssag. Bodil Møberg, Etisk Råd, fortalte kort om grunden til eksklusionen, bl.a. at 6 punkter i SAB s etiske regler var blevet overtrådt af det ekskluderede medlem. 5

6 /// Generalforsamling 2/3 Ad 5. Formandens beretning og udvalgsberetninger. Formandens beretning og udvalgsberetninger blev godkendt. Formandens beretning er vedhæftet som bilag til referatet og vil blive offentliggjort. Ad 6. Regnskabet fremlægges til godkendelse Regnskabet blev godkendt med 11 for og ingen imod. Ad 7. Indkomne forslag Medlem efterlyste større samarbejde med andre foreninger, f.eks. med henblik på lavere udgifter til Koda-Gramex. Formand Peter Madsen foreslog, at medlem og tidligere formand i SAB samt tidligere kritisk revisor i SAB, Britta Andersen, indstilles til æresmedlemsskab. Indstillingen blev godkendt med 11 for og ingen imod. Formand for Etisk Råd, Mette Stauning, anmodede om, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremadrettet udsendes tidligere. Ad 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse a. Uændret. b. Uændret. Ad 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar a. Uændret. Ad 10. Valg i henhold til vedtægternes 2 a. Søren Hansen udtræder af bestyrelsen som følge af sin post som forretningsfører i SAB. b. Pia Mariah Hansen er på genvalg og blev genvalgt. c. Shila Jensen fratræder som bestyrelsesmedlem og kasserer. d. Marianne Bastue stillede op som bestyrelsesmedlem og kasserer og blev valgt. e. Dorte Malmgren fortsætter som suppleant. Der er indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2015 kl med henblik på nye bestyrelsesmedlemmer samt med henblik på justeringer i vedtægter. Indkaldelsen er udsendt til SAB s medlemmer den 11. maj

7 /// Generalforsamling 7

8 /// Portræt af en behandler Jena, tvivlen og ydmygheden Tekst & foto: BO ØSTLUND Jo mere indsigt, den tidligere bedemand med det succesfulde psykospirituelle akademi får, jo mere rives gulvtæppet også væk under hende. Hvis du bevæger sig rundt i de spirituelle grupper på Facebook, vil du med mellemrum i diskussionerne kunne opleve, at personer i fuldt alvor smider den trumf, at de er mere udviklede som sjæle end modparten... Og det kan man jo så alt efter temperament kalde komisk eller tragisk. Spirituelt er det i hvert fald ikke. En ganske anderledes ydmyghed møder du hos 56-årige Jena Maria Egeskov Andersen, for selv om Jena har taget et hav af uddannelser, har været behandler i 16 år og i dag har et stort velbesøgt psykospirituelt akademi med både anerkendt uddannelse, udviklingsgrupper og masser af 1:1-møder, hvor hun hjælper et hav af klienter i både København og Slagelse ja, så vokser ydmygheden nærmest dag for dag. Det ville være mit ego, som talte, hvis jeg stod her og sagde: Nu ved jeg alt! Tværtimod synes jeg faktisk, at jeg ved mindre og mindre, smiler den blonde kvinde med de krøllede lokker og brillerne. Min tro på Universet har frem for alt betydet, at der er en mening. En tro på, at tingene giver mening. Og så er den alligevel med mellemrum oppe at vende, når der kommer nye perspektiver, og der åbnes yderligere til noget, så gulvtæppet bliver revet væk under mig. Der kommer hele tiden noget mere. Det er en bevægelse, som sker konstant og altid netop som jeg lige føler, at brikkerne endelig igen er lagt på plads... Så går jeg ud og smager lidt på det. For tænk, hvis der ikke er en mening med det, og det hele bare er noget, vi går og bilder os ind, fordi det er en måde at være her i tilværelsen på...? At overleve livet på? Jeg bliver mere og mere påpasselig med at udtale mig skråsikkert om særlig meget... Og jeg forholder mig ydmyg og holder mig til, at det er sådan, at tingene ser ud lige her og nu. Men jeg kan have fået en ny indsigt i morgen eller rettere: I morgen har jeg måske en opfattelse af, at jeg ved endnu mindre, fordi jeg har lært eller hørt om noget nyt... Babyen som vælger at dø Flere og flere såkaldte spirituelle indsigter bliver således for Jena Maria Egeskov Andersen til bud og muligheder, som hun selv med jævne mellemrum stiller spørgsmålstegn ved. I mange år mente jeg f.eks. som mange andre, at vi selv vælger vores forældre. Men nu er jeg i tvivl. Jeg har oplevet mange eksempler på det modsatte, og så sent som i går oplevede jeg én, som i et tidligere liv sagde: Jeg blev født, men jeg nægtede at åbne øjnene, og jeg tillod, at jeg døde med det samme kort efter som baby. Den mulighed er der altså også muligheden for at sige: Det her vil jeg simpelthen ikke... Hvor det ikke har været et behov at blive født her og nu. Det interessante er, at vi hér ser sagen fra barnets perspektiv. Det barn, som jo også har en fri vilje. Lige nu tror jeg, at vores forældre viser os noget af det, som vi skal lære denne gang i dette liv. De største projektioner har vi jo gennem vores relationer med vores forældre, og det er også der, vi hører om begrænsede overbevisninger, og hvad må være i mig og hvad må ikke være her. Det er i øvrigt utroligt, så mange ting og sager, vi allerede har pådraget os lige fra undfangelsen og gennem hele svangerskabet, som vi har med som bagage, når vi fødes. Jeg tror helt overordnet, det hele er meget, meget bredere og mere indviklet, end vi hidtil har forestillet os i vores alternative hjerner. Og jeg tror ikke, at alt er så enkelt, at vi bare automatisk får alle svarene på meningen med livet, når vi dør. Nogle sjæle skal måske være her på kloden, indtil de er oplyste, mens andre skal måske bare ned og træne ét eller andet. Jeg tvivler på, at det er så entydigt, som vi går og tror og lærer hinanden. I øvrigt har vi jo allerede inden fødslen masser af ting og sager med os i bagagen, som vi har pådraget os lige fra undfangelsen og gennem hele svangerskabet. Åbenbaring som 18-årig Jenas interesse for det alternative fik hun som ung 18-årig teenager, da hendes daværende kærestes mor en dag i slutningen af 1970 erne fortalte om reinkarnation. 8

9 /// Portræt, fortsat... Hun og hendes mand mødtes på en engelsk ø med nogle andre par, hvor de talte om reinkarnation, og det var bare helt fantastisk at høre om... Det var vildt spændende, en døråbner ja, kald det bare en slags åbenbaring. Jeg har sikkert ikke hørt hende sige meget andet end den sætning, men resten byggede jeg selv videre på ved at gå på biblioteket, låne og læse en masse bøger om emner og langsomt lukke op. Hvis jeg ikke havde mødt hende, havde jeg nok mødt nogle andre, som havde taget mig dén vej, men nu blev det altså min kærestes mor. Den slags tanker og livsopfattelse lå ikke lige til højrebenet i et hjem, hvor faderen var VVS-mand og moderen hjemmehjælper, og hvor Jena ikke selv havde haft nogle spirituelle oplevelser i barndommen eller ungdommen. Ganske vist interesserede det psykologiske mig meget i teenage-årene, men jeg var alt for tilbageholdende og genert til at arbejde med det. Alt blev dog forandret, da Jena hørte om reinkarnation, og interessen eskalerede langsomt, men sikkert, da hun som årig begyndte at gå til astrologi. Indtil da havde jeg nok nærmest været frit svævende i luften, hvor jeg bare inde i mig selv forsøgte at finde ud af, hvad jeg egentlig lavede her. Hvad handler det hele om...? Hvordan kan man være her? Sådan noget. Men det var absolut ikke noget, jeg viste udadtil... Arbejdede tre år som bedemand For Jena begyndte det hele at give mening, da hun efterfølgende tog en zoneterapeutuddannelse. Det var slet ikke meningen, jeg nogen sinde skulle have klienter. Jeg skulle bare undersøge universet. Bagefter begyndte jeg at gnave mig ind på de forskellige områder, og så gik jeg videre med rebirthing som er en blid åndedrætsteknik til integration og selvudvikling og bagefter en treårig NLP-uddannelse. Og jeg fortsatte med at lægge på hele tiden, som jeg stadig gør den dag i dag. I perioden fra 1989 til 1992 arbejdede Jena som bedemand og kurvefletterunderviser i Roskilde. Jeg blev gift med en bedemand, og hans forældre havde forretningen. Dér fik jeg for første gang for alvor døden tæt ind på livet. Desværre viste det sig også senere, at Jenas mand var alkoholiker. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, for hele min rejse med at finde ud af hvem er jeg? og få tre børn, fyldte rigtig meget. Jeg havde én datter i forvejen og fik endnu to piger sammen med ham. Det handlede for mig i den periode rigtig meget om at kigge ind. Hvad var mit og hvad var ikke mit? Jeg skulle rydde op. Lære at sige fra. Jeg har aldrig været god til at sige fra. Men det blev jeg... Og så blev jeg skilt. 9

10 /// Portræt, fortsat... Rejsen med det Højere Selv Jena var 39 år, da hun i 1999 startede som behandler. Jeg havde på det tidspunkt konstant i syv år siden skilsmissen været i gang med mit eget og mit eget og mit eget, og her færdiggjorde jeg også min egen DEVA-vejleder-uddannelse. Jeg tog i øvrigt også en uddannelse som clairvoyant rådgiver. Jeg boede på det tidspunkt i en lille by mellem Køge og Roskilde og følte, jeg var klar til at gå i gang og dele mine erfaringer og hjælpe andre, fortæller Jena, som indledte sin behandlerkarriere med at have klienter i firedagsforløb om det Højere Selv. Og i 2005 overtog hun fra en anden dansk kvinde den spirituelle uddannelse, som stammer fra USA, og som hun i dag har videreudviklet til at vare tre år. Uddannelsen som psykospirituel vejleder hedder DEVA, og efter det første år, som fungerer som et dybdegående udviklingsår, kan deltagerne beslutte, om de vil fortsætte på andet og tredje år, som er sammenhængende og udviklende på et endnu dybere plan. På Psykospirituelt Akademi, som har afdelinger både på Willemoesgade i København og i landejendommen på Rosenkildevej uden for Slagelse, tilbyder Jena Maria Egeskov Andersen tillige en etårig spirituel overbygning til allerede uddannede terapeuter, som ønsker at implementere den spirituelle verden i terapien, ligesom det også er muligt at deltage i spirituelle udviklingsgrupper med familieopstillinger eller deltage i dybe spirituelle, personlige firedages-forløb. Endelig har Jena selv klienter både i hovedstaden og på Vestsjælland. Det er ikke nødvendigt at tro på noget bestemt for at deltage. Det fælles grundlag for alle deltagere er, at der er mere mellem himmel og jord, og folk kan så tro på, hvad de vil. Det hele handler om at lukke op og op og op for sig selv, og rense ud i personligheden, så sjælen nemmere kan komme igennem. Og på uddannelsen er der tale om en blanding af psykoterapi og at blive guidet til sit eget Højere Selv, som viser sig, og så rejser man med sit Højere Selv og rejsen kan både være til tidligere eller fremtidige liv eller frem og tilbage fremad i dette liv. Du kan måske kalde det regressionsterapi med et Højere Selv som baggrund. Vil du være min syge lever? Jenas udviklingsgrupper har de senere år bestået af spirituel familieopstilling Jeg er meget familieorienteret, og det er også derfor, familieopstillingen taler til mig. Her handler det jo om at få orden i familiesystemerne. Det er utroligt vigtigt for os alle, og det viser sig jo, at mor og far fylder mega-meget igen og igen og igen. Også langt ud over, hvad vi går og forestiller os. Når en person stilles op som f.eks. far eller mor, kan vedkommende mærke, hvordan far og mor har det. 10

11 /// Portræt, fortsat... Min tro på Universet har frem for alt betydet, at der er en mening. En tro på, at tingene giver mening. 11

12 /// Portræt, fortsat... Men når jeg laver familieopstillinger med grupperne, laver jeg ikke bare med far og mor. Det kan også være: Vil du være mit rodchakra, vil du være mit højere selv, vil du være mit fremtidige liv?, vil du være mig i mit nuværende liv og få orden og balance i dét? eller vil du være det sted, jeg oprindelig kommer fra?. Vi udvider konstant, og dette er blot en anden måde at gå ind og få kontakt på. Således kan man f.eks. også lave en opstilling, hvor to personer er henholdsvis en persons syge lever og selve årsagen til, leveren er syg. Herefter kan de hver især mærke, hvordan der er at være den syge lever og årsagen. Og de skal ikke forhold sig til det men blot fortælle, hvad der foregår, hvad de oplever. Jeg er så den person, som rykker rundt på dem og beder den ene om at sige noget til den anden og som har og får den overordenede oplevelse af, hvordan det hele hænger sammen. Der opstår en utrolig stærk kollektiv energi under disse familieopstillinger. En stærk Vandmands-energi. Vi bliver grupper og vi arbejder i grupper. Måske svæver vi bare frit...? For Jena handler det hele lige så meget om hendes egen udvikling. Jeg tager sideløbende en masse uddannelser, og jeg underviser også selv i lige nøjagtig dét, som jeg selv skal lære. Samtidig har jeg et fantastisk job, hvor jeg giver klienter og kursister en masse indsigter og erkendelser. Jeg hjælper dem med at lægge nogle puslespilsbrikker, så de får ro. Det er meget, meget givende, og jeg kan slet ikke forestille mig, jeg skulle lave noget andet men når dét så er sagt, ja, så er jeg altså også jævnligt inde og spørge mig selv, om jeg skal fortsætte. Jeg skal nemlig ikke bare gøre det her, fordi jeg skal gøre det. Jeg skal gøre det, fordi det føles 100 procent rigtigt. Ellers skal jeg gøre noget andet. Klienterne og kursisterne typisk kvinder i alderen 27 til 75 som skal i gang med et nyt livsafsnit, gerne vil have styr på en bestemt ting eller har været nede med stress gennem en lang periode finder frem til Jena, efter de har mødt hende på de store helse og mystikmesser i København, finder hendes hjemmeside eller får hende anbefalet af andre efter mund-til-mund-metoden. Og så har Jenas familie i øvrigt også alle selv en spirituel åre. Hendes tre døtre på 26, 27 og 31 år har haft Tarotkort, siden de var små det er et fælles sprog, vi let kan snakke sammen... og Jenas nuværende kæreste, som er arbejdsløs bankrådgiver, både hjælper og deltager i familieopstillingsgrupperne i både Slagelse og København, og parret går også sammen på en esoterisk uddannelse. Samtidig er kæresten i fuld gang med at opføre en træhytte, hvor kursisterne kan overnatte, på parrets store naturgrund Og fremtiden...? Alt, som jeg skal vide, kommer på én eller anden måde lige forbi mig, når jeg skal bruge det... lige om lidt. Det ser jeg konstant så mange eksempler på, og det er skønt. Men stadig er sandheden jo, at jeg og vi intet ved om noget som helst. Måske svæver vi bare frit...? Foreløbig er den eneste sandhed, vi kender, at vi skal gennem dette liv, gennem dette filter. Og jeg ved simpelthen ikke, om det kan foregå 100 procent rent på denne klode -med dette fartøj... Jena Maria Egeskov Andersen Psyko Spirituelt Akademi Parterapi Psykoterapi Åndelig vejledning Rosenkildevej Slagelse Tlf.:

13 Få en topprofessionel BEHANDLER-VIDEO til din hjemmeside og Facebook 3 minutter med interview med dig, en tilfreds klient og klip fra behandlingen. Professionelt klippet med musik og speak. En investering som er hurtigt tjent ind! Sommerrabat for SAB s medlemmer: Kun 4000 kr. ved bestilling senest 1. juli Skriv til og læs meget mere på Tilmeld dig også Danmarks store behandler-register på Om dette blad I dette nummer af SAB-nyt er der referatet fra generalforsamlingen, hvor der desværre ikke kom ret mange mennesker, og formandens beretning. Desuden har vores journalist, Bo Østlund, lavet portrætter af 2 af SABs medlemmer: Jena Egeskov Andersen, der arbejder med psykoterapi og åndelig vejledning og Anette Skaarup, der arbejder med coaching, healing, zoneterapi, massage, meditation og tarotkort samt foredrag om vaner, den positive vinkel og kropssprog. Hvor er det altså spændende at få lov til at læse om de medlemmer, der er i SAB. Jeg er selv alternativ behandler, og jeg tror ikke, at man bliver alternativ behandler uden at have været en - ofte smertefuld - udvikling igennem. Det ser ikke ud til at os, der vælger denne vej, har trukket frikort, da der blev delt liv ud. Til gengæld ved jeg, at de mindre nemme liv skaber mennesker med dybde og medfølelse for andre. Og den slags mennesker er der hårdt brug for i verden idag. Så tak fordi i er her og spreder visdom og healing, Jena og Anette og alle i andre. HUSK: Om materialet til bladet Alt materiale skal sendes til ellen. Illustrationsmaterialet må gerne være i farver, og det er ok, at billederne bruger det farvesystem, der hedder RGB, der bruges på nettet. Men det er ulovligt at finde pæne ting på nettet og sende ind i sit eget navn alt materiale på nettet er omfattet af copyrightloven, også når det ikke står der. Husk at lade os vide på hvis du flytter adresse, får nyt telefonnummer osv. God fornøjelse med SAB-NYT nr Med venlig hilsen Ellen-Birgitte Zorn, Redaktør 13

14 /// Rubrikannoncer Kan du nikke genkendende til et eller flere udsagn: 99 Stress eller mgl. energi 99 Smerter uanset diagnose 99 Søvnproblemer, snorken 99 KOL / andre lungeproblemer 99 Fibromyalgi eller piskesmæld 99 Gigt/ Parkinsons/ sclerose 1. konsultation er gratis Smerte- og Energiterapeut Karin Maria tlf Astrolog, healer & zoneterapeut Indre handling ydre forvandling Kurser Foredrag Undervisning Læs mere på Zoneterapeut + massøruddannelse, nu kr. Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Hot Stone massage m.m. Den Danske Zoneterapeutskole Tlf.: Zoneterapeut + massøruddannelse Spar 10 % RAB-Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Homøopati m.m. Den Danske Zoneterapeutskole Tlf.: Lymfedrænage Terapeutuddannelse og behandling Uddannelse tilbydes i København og Silkeborg. Behandlingen er effektiv ved væskeophobninger er immunstyrkende, udrensende og afstressende Lymfedrænage er en fjerlet massage der er min foretrukne behandling til klienter med pande- og bihuleprobl. musearme, hælsporer, uro i benene mm, Se mere på Erna Troels, Tlf Rytmisk Massage Grundkursus og Uddannelse. Kig ind på Hanne Kjemtrup HOROSKOPER Fødselshoroskoper og årshoroskoper laves, 1250 kr. ialt for begge. Jeg skal bruge fødselsdato, -tid og -sted. Du skal have tidspunktet fra Landsarkivet eller fra din fødselsattest. Ellen-Birgitte Zorn Gerne på Skype. Kropsterapeut Jeannette Johnsen udd. v/ Body SDS Helkropsmassage, coaching og theta healing og grundtræning i Haslev Bliv Smerte- og Energiterapeut hvis du lyst til at hjælpe andre til en bedre livskvalitet 99 Stress eller mgl. energi 99 Smerter uanset diagnose 99 Søvnproblemer, snorken 99 KOL / andre lungeproblemer 99 Fibromyalgi eller piskesmæld 99 Gigt/ Parkinsons/ sclerose Uddannelsen henvender sig til både nye behandlere samt til akupunktører, zoneterapeuter, fysioterapeuter, sportscoachs og massører m.f. Smerte- og Energiterapeut Karin Maria Telefon

15 /// Portræt Modvind og tillid Tekst & fotos: BO ØSTLUND Livet har ikke altid holdt Anette Skaarup i hånden men den 53-årige behandler fra Ringsted er fyldt med tro og tror, der er en mening med det hele. Hvis man lærer af livets udfordringer, så er 53-årige Anette Skaarup en klog kvinde. For tilværelsen har ikke altid budt på medvind og sol i ansigtet. Men der er en mening med alt, og jeg tror på, at jeg skal lære af det hele, smiler den blonde indehaver af AS Coaching, som holder til i Anettes hyggelige hjem i Skolegade i hjertet af den midtsjællandske købstad Ringsted. Bag døren til det første rum står behandlerbriksen klar til, at kunderne forhåbentlig snart for alvor begynder at banke på døren. Rummet er holdt i den blå chakrafarve, som findes i halsen og er tilknyttet hals, nakke, hænder og arme. Det er forbundet med tale og hørelse, og tilskynder kommunikation på alle planer. Det næste rum, Anettes private, er prydet af røde og orange nuancer rod og harachakraerne, som handler om bl.a. jordforbindelse og livsglæde. I begge rum hænger hendes egne malerier, som passer smukt ind i kulører og sammenhæng. For intet er jo tilfældigt. Og så alligevel. Der er nu gået 33 år, siden Anette Skaarup i en alder af 20 år flyttede til Ringsted som har godt en snes tusinde sjæle og fandt sammen med sin daværende mand, som kom fra byen. Anette kom fra Næstved, hvor hun voksede op med sine to yngre søskende hos sin mor. Min far, som døde i 2009, var kok og tjener, og på et tidspunkt havde han sit eget cafeteria, men han har ikke været meget i mit liv. Da jeg var helt lille, var han udstationeret som FN-soldat, og mine forældre blev skilt, da jeg var seks år gammel. Senere var jeg som stor pige på besøg hos ham en gang om året eller hvert andet år, indtil jeg fyldte 18. Derefter har vi mødtes enkelte gange, og han nåede at se sine børnebørn, men det var så det, og det er naturligvis et af temaerne i mit liv. Så min far har altid været der, men det var meget ude i periferien. Han kunne vist ikke finde ud af at være familiefar, og han var også alkoholiker, så det har jo ikke været sjovt at være ham. Vi nåede ikke at have mange dybe samtaler. Jeg ville gerne have lært ham at kende, men han svælgede meget i, at han var ked af, han ikke havde været der, og dét havde jeg til sidst ikke lyst til eller behov for at høre på. Det gjorde ondt inde i mig, og det er noget jeg har arbejdet meget med. Gik på seks folkeskoler I stedet for en tryg kernefamilie fik Anette en temmelig rodløs opvækst. Jeg har gået på seks forskellige folkeskoler i Næstved-området, og jeg tænker nok mest på min mormor og morfars gård for mange år siden som der, hvor jeg var mest tryg, da jeg var barn. De mange skoleskift betød, at jeg lærte at tilpasse mig, og det blev jeg efterhånden rigtig god til. Men som barn i skoletiden Var jeg meget genert og usikker på sig selv. Jeg var meget tynd, og jeg blev ofte mobbet. Klassens flotte dreng kaldte mig for den magre jagthund, og en anden af drengene fra klassen løb efter mig og tævede mig, når jeg skulle hjem fra skole. Engang løb han efter mig, så jeg faldt og forstuvede min ene fod, så jeg måtte på skadestuen. Alligevel nægter Anette i en alder af 53 at indtage offerrollen. Det er helt mit eget valg, om jeg har haft en lykkelig barndom eller ej. Alt er med til at forme mig, og jeg er faktisk blevet anbefalet at se og tænke på alt det positive, i stedet for at søbe i det negative fra barndommen. Det har jeg gjort i rigtig mange år, og det gider jeg simpelthen ikke længere, lyder det fra kvinden, som har boet ikke færre end 18 steder i sit liv. Og det på trods af, at hun faktisk boede 15 år sammen med sin eksmand, efter at parret flyttede sammen i Fyret tre gange på ni år Som lille pige drømte Anette om at blive først frisør og siden kontorassistent, og drømmen om det sidste gik i opfyldelse, da hun efter at være flyttet hjemmefra som 16-årig og 15

16 /// Portræt, fortsat... have taget en efg-uddannelse kom i lære hos en revisor i Næstved. Jeg havde tre kontorjobs med bogholderi i 1980 erne, men jeg blev fyret alle tre steder inden for ni år fra 1982 til 1991, og det gjorde en masse ved mig. Jeg følte mig forkert og ikke god nok og det er nogle temaer, som har fyldt pænt meget i mit liv. I perioden fra 1991 til 2004 har Anette Skaarup ved siden af fødsler, barsler og forældreorlov bestridt en række forskellige jobs: To måneders vikariat som lærer på en privatskole, pædagogmedhjælper på en anden skole i halvandet år, to år i Rema 1000 i postbutikken som postbutiksmedarbejder og kassedame samt som handicaphjælper i to år hos en stum, spastisk lammet ældre mand. Jeg fik dårlig ryg, og da jeg kom tilbage efter seks ugers sygemelding, fyrede han mig. Han var ikke glad for sygdom, og det kan jeg måske godt forstå. Og endelig frem til 2012, hvor hun startede sin klinik AS Coaching Udviklingsrejsen og skilsmissen Anette startede sin række af alternative uddannelser i 1997, da hun uddannede sig til zoneterapeut. Jeg blev helt vildt grebet af teorien omkring cellers opbygning. Det var bare lige mig. Interessen for det alternative havde jeg fået fire år forinden, da jeg gik på Ringsted Daghøjskole og begyndte at arbejde med mig selv. Dér blev jeg bl.a. præsenteret for sten og krystaller, og jeg begyndte at låne og læse en masse bøger. Efter den etårige uddannelse til zoneterapeut startede Anette i 1998 som behandler i kælderen i huset, hvor hun boede sammen med sin daværende mand. Jeg tog også en massøruddannelse på et halvt års på den samme skole, hvor jeg havde uddannet mig til zoneterapeut, og det gik forrygende. Jeg kunne have syv-otte klienter på en dag. I 2000 besluttede Anette Skaarup at uddanne sig som healer hos Steen Kofoed. Det tog et år, og mit intensive arbejde med mig selv bevirkede efterhånden, at jeg og min mand voksede fra hinanden, og i august 2001 fortalte jeg ham, at jeg ville skilles. Vi besluttede dog at blive boende sammen og holde jul og nytår sammen med børnene, så jeg flyttede i februar 2002 efter at have været sammen med ham i 21 år. Anette flyttede til en gård uden for Ringsted sammen med det yngste barn, mens de to ældste på 10 og 13 valgte at blive boende i barndomshjemmet hos deres far, og de så herefter deres mor cirka hver anden weekend. Det var naturligvis hårdt, men jeg ønskede ikke at sætte de to ældste børn i et dilemma ved at fortælle dem, at jeg gerne ville have dem med. De havde været i et dilemma under alle omstændigheder, og heldigvis har min eksmand og jeg aldrig skændtes om børnene. 16

17 17

18 /// Portræt, fortsat... I dag kan jeg imidlertid godt se, vores skilsmisse har haft en betydning for dem, og at de hver især har deres at slås med, men hvem har ikke det? Der er en mening med alt... Anette Skaarup boede tre år på gården uden for Ringsted, men hendes klienter fra kælderen under huset inde i byen fandt aldrig derud. Der er jo en mening med alt også at jeg ikke fik gang i klinikken derude. Men jeg lærte i de tre år en masse om både øv og juhu-følelser, og jeg oplevede også at få endevendt alt af Skat, fordi de simpelthen ikke kunne forstå, at jeg havde tjent så lidt, fortæller Anette, som i 2010 fandt en kæreste, som hun flyttede sammen med. Men han fandt en anden, og jeg måtte atter flytte... Således fortsatte Anettes uddannelse i livet, og i dag er hun single. Jeg har brug for en partner, som kan rumme mig, og at han lytter. Det skal naturligvis være gensidigt. Vi skal ikke nødvendigvis være ens, fordi vi skal være sammen. Det handler om rummelighed, tænker jeg. Man kan godt have flere forskellige interesser. Han skal noget, og jeg skal noget andet, og så kan vi forhåbentlig mødes på midten og være for hinanden. Det er underligt, der er så mange singler, og at det alligevel er så svært at finde hinanden. Men igen... der er en mening med alt. Vi kan ikke altid se den. Også når vi får et ordentligt slag. Jeg har været nede under gulvbrædderne flere gange i mit liv, og jeg er også kommet op igen hver gang, og lige nu sidder jeg her oven på. Jeg har et godt liv og mine tre dejlige børn på 26, 23 og 19 er alle godt på vej... Netop nu forsøger Anette at få gang i sin klinik i Skolegade, hvor hun tilbyder både coaching, healing, zoneterapi, massage, meditation og tarotkort samt foredrag om vaner, den positive vinkel og kropssprog. Coachingen kom med på menukortet, efter at hun tog en toårig uddannelse som ID Lifecoach hos ID Academy på det nærliggende Drueholm, og den har også betydet, at Anette Skaarup de seneste tre år i perioder har været freelancetilknyttet som jobrådgiver hos den private aktør AS3 som hyres af kommunens jobcenter. Jeg taler med ledige, rådgiver og underviser i jobsøgning med ansøgninger og cv osv., og jeg synes, det er fantastisk at tale med og hjælpe andre mennesker og opleve, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Tillid og tålmodighed... Det har naturligvis været lidt svært i forhold til at få mit eget op at stå. Det har stået lidt stand by på sidelinjen de seneste tre år, og jeg har kun haft få klienter sidst på eftermiddagen, men nu skal jeg have samlet op på det hele. Jeg har fået lavet en ny hjemmeside, og nu skal jeg have styr på nyhedsbrev og have annonceret osv., fortæller Anette, som har holdt enkelte meditationsaftener i stuen til 50 kroner samt givet gratis healingsaftener i lånte lokaler i Ringsted gennem et halvt års tid. Jeg har desværre ikke været så strategisk at bede om folks mailadresse ved indgangen, så jeg nu kan kontakte dem og fortælle, jeg for alvor starter op. Det skal jeg blive bedre til. Jeg gav af et godt hjerte, men jeg skal også huske mig selv, smiler Anette, som oftest behandler sine klienter i form af en blanding coaching og healing, så klienten allerede får energi, når hun eller han ankommer. Og hun lægger hele tiden på. I den bageste stue hænger Anettes vision-board, hvor hun har klippeklistret og klæbet alt det gode og smukke op, som hun gerne vil have i sit liv, så ønskerne kan blive materialiseret, hun er netop vendt hjem fra 14 magiske dage i april i Brasilien hos John of God, og mens disse linjer skrives den første dag i juni har hun netop afsluttet et online-kursus med titlen Transform your healing. Jeg står i en spændende fase i mit liv, hvor tingene atter skal i gang. Hvad vil livet med mig, tænker jeg lige nu og så har jeg ellers tillid og tålmodighed. Jeg kan naturligvis godt styre og kontrollere, men jeg øver mig i at slippe mit ego alt, hvad jeg kan. Jeg er helt åben for, hvad livet måtte bringe. Og der skal nok dukke noget op... Min personlige udvikling fortsætter. Rejsen fortsætter! Anette Skaarup AS Coaching Zoneterapi Nørregade Ringsted mobil:

19 SABS Bestyrelse 2015 Formand Peter Madsen Kåstrup Holmevej Kalundborg Tlf Næstformand Ulla Andrews Marielystvej 1, st.th Frederiksberg C Tlf Bestyrelsesmedlem Dortebet Suel Rødegårdsvej Helsingør Tlf Bestyrelsesmedlem Pia Mariah Hansen Margrethevej Haslev Tlf Bestyrelsesmedlem Rie Brandenborg Sct. Georgs Have Espergærde Tlf Foto på vej Bestyrelsesmedlem Lilly Nilsson Højbjerg Huse Rødkærsbro Tlf Suppleant til bestyrelsen Suppleant Dorte Merete Malmgren Hillerødvej Frederiksværk Tlf Kære medlemmer! Vi støder jævnligt på, at medlemmer glemmer at give Laila besked om tilføjelse af webadresse, ændring af klinikadresse etc., så jeres data på behandlerlisten er up to date og vigtigst: Så kunderne kan få fat i dem. Det er altså RIGTIGT vigtigt for dig selv og din klinik, at du kontakter Laila (helst pr. mail), hvis du har ændringer til dine data på behandlerlisten. 19

20 /// Horoskoper juni/juli 2015 Vædderen 20/3 19/4 Tyren 20/4 20/5 Tvillingerne 21/5 21/6 Juni: Neptun i dit 12 hus står i stærke konfliktaspekter til Merkur, sol og Mars i dit kommunikationshus og kan betyde både gode og mindre gode ting. De mindre gode er, at det kan være svært at forstå hvad du siger for andre - du kan se så dybt i andre at de kan have svært ved at høre dig. Og dine grænser er nok ikke så gode i denne periode, så du kan komme til at sige noget, du måske hellere skulle have holdt for sig selv. Det gode ved dette aspekt er en stor intuition og et skarpt blik for skønheden omkring dig. Juli: Aspektet med Neptun i juni er i virkeligheden et kærlighedsaspekt, men ikke den personlige kærlighed - den mere universelle. Men juli bringer den personlige kærlighed og masser af den. Kærlighedens planet mødes med heldets og overflodens planet i dit kærlighedshus, så det ser vældigt meget ud til at du har de bedste muligheder for en aldeles vidunderlig juli måned. Pas på pengene - Saturn lægger begrænsninger på Venus Krebsen 22/6 22/7 Juni: Neptuns aspekt til Merkur, Sol og Mars falder i dit 2. hus, som er huset for værdier - materielle værdier og penge, men også selvværd hører hjemme her. Neptuns indflydelse siges at være opløsende (for egoet) og det kan være meget svært at mærke sin jordforbindelse og sine egne og andres grænser, når Neptun er aktiv. Så andre kan altså se meget troværdige og dejlige og kærlige ud, men kan gemme på skyggesider, som man ikke ser, når Neptun er aktiv. Dvs, at det er nemt at blive snydt og at man har vældigt svært ved at gennemskue andre. Man kan forelske sig meget under dette aspekt, men ak - man kan let finde ud af at den kærlighed, den anden svor, ikke var sand. Juli: Juli har en mere positiv energi. Der er stærk lyst til at beskæftige sig med sit hjem og sin familie - jeg tvivler på, at du har meget lyst til at rejse udenlands i år, kære Tyr. Det er mere sandsynligt, at du har lyst til besøg fra venner i udlandet. Der kan dukke en partner op - en dark, handsome stranger - spørg en veninde, om han nu virkelig er så dejlig. Løven 23/7 22/8 Juni: Juni bliver ikke din bedste måned. Især dit 1. hus er hårdt angrebet med aspekter fra Neptun, Pluto og Saturn, så det kan føles som krise - hvem er du egentlig, hvad skal du med dig selv, hvem elsker du og hvordan sætter du dit fodtryk på verden. Det kan se ud som om det kommer fra folk omkring dig - men aspekterne er altså i dit horoskop. Da det nu handler om Mars er det bedste, du kan gøre nok at bruge din krop - ikke til at slås, selvom det også ligger i Mars - men til at få udlevet de voldsomme energier, der hiver i dig på en fysisk måde. Husk, at det er dig, der skaber dit liv - det har man en tilbøjelighed til at glemme i krisestunder - Juli: I juli letter presset, selvom der stadig er forbindelse mellem Mars og Neptun og Pluto - det er et længere aspekt, der handler om Animus - det maskuline aspekt i dig - uanset hvilket køn du er. Du er i udvikling og det fylder - få noget hjælp: find en terapeut eller en coach, udtryk dine dybe følelser, gerne gennem kunst. Det hjælper! Jomfruen 23/8 22/9 Juni: Det omtalte konfliktaspekt fra Neptun falder i dit 12. hus og det betyder, at du kan mærke, at der sker MEGET i din underbevidsthed. Du drømmer måske en masse, du er ked af det uden at du ved hvorfor, du møder folk, du føler, du kender, som du faktisk aldrig har set før, musik betyder pludselig meget mere end det plejer. Samtidig har du Venus i 1. hus, på vej mod Jupiter i 2., det mest positive værdi-aspekt, man kan tænke sig. Så mens din underbevidsthed kører turbo, føler du varmen og kærligheden i verden. Juli: Mars og Solen er rykket ned i 1. hus i trigon til Neptun, og med Venus/Jupiter i 2. hus er der banet ved for kærlighed i sommer. Men den kommer kun, hvis du åbner dit hjerte og lukker den ind, så lad være med at sid hjemme og vent på at prinsen på den hvide hest ringer på. Gå ud i verden og luk op, luk den ind. Verden altså. Du får en dejlig sommer, hvis du vil. Juni: Neptuns konfliktaspekter falder i dit område for venner, sociale grupper og livsformål. Så der kan ske det, at dine venner viser sig at være anderledes end du troede de var. De kan vise en anden sige af sig selv, en du hidtil har set, og det kan være trist at se. Neptun kan bedst lide at se kærligheden og set smukke i andre og vil helst glemme at vi alle har skyggesider. På den anden side har du Jupiter i 1. hus, så måske trækker du bare på skuldrene og siger Pyt! Det gør Jupiter gerne. Juli: I juli har Venus bevæget sig ind i dit 1. hus,, hvor den flirter med Jupiter, så regn med at være ret uimodståelig i en periode. Løven har i forvejen masser af udstråling, og med horoskopets 2 mest positive planeter i dit tegn, kommer der ekstra tryk på. Et fantastisk aspekt til f.eks. at undervise - så hvis du er sådan en, der tager ud i sommerlandet og enten behandler eller underviser på f.ex. en højskole, vil du have en god sommer. Eller tag på højskole selv og lav noget kreativt. Juni: Jupiter og senere Venus i dit 12. hus giver en vis indadvendthed. Man siger, at mennesker, der har Venus i 12. hus kan se gennem andre som om de var lavet af glas, så din intuition er nok meget skarp for tiden. Neptuns aspekter falder i dit karrierehus, så det kan være, at der er kolleger, der gennemgår en svær periode, eller det kan være at du selv har svært ved at være på arbejde og føler dig sårbar. Meditation hjælper vældigt meget, hvis det bliver dyrket med disciplin. Juli: Jupiter og Venus opholder sig stadig i 12. hus, men Saturn blander sig nu i konfigurationen og tilfører mere realisme. Måske tiden er til at lave et spirituelt projekt, hvor andre også involveres? Måske det er det, du skal bruge din sommerferie til. Det vil komme vækst ud af det, når Jupiter går over i dit 1. hus næste år. Neptun har taget længere ophold i dit 7. hus - terapeuthuset. Måske er det i år du springer ud som terapeut? 20

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Dyw-York Times. 2. sektion

Dyw-York Times. 2. sektion Dyw-York Times DYW-YORKS AVIS DYW-YORKS AVIS 2. sektion NORDIC-RACE KOM OG PRØV NORDIC-RACE NORDIC-RACE ER EN FORHINDRINGSBANE. BANEN KOSTER 50 DYRO. SLÅ REKORDEN PÅ 6.29 MIN. DYW-YORKS AVIS Kom og book

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvad ethvert barn bør vide.

Hvad ethvert barn bør vide. Kvindens Hvem, Hvad, Hvor 1965: Hvad ethvert barn bør vide. Psykologparret Inge og Sten Hegeler udsendte i 1961 bogen Kærlighedens ABZ, som forargede mange danskere. I Kvindens Hvem, Hvad, Hvor fra 1965

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Gitte fandt vejen og lyset /// 4. Hvad er Body-sds? /// 8. Thomas går på sine patienter /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Gitte fandt vejen og lyset /// 4. Hvad er Body-sds? /// 8. Thomas går på sine patienter /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Gitte fandt vejen og lyset /// 4 Hvad er Body-sds? /// 8 Thomas går på sine patienter ///

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lyt til din sjæl din visdom er i dig, fremelsk dine skjulte talenter. Måske føler du ikke at du kan komme i kontakt

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere