SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8"

Transkript

1 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 Modvind og tillid. Et portræt /// 15 Også i dette nummer Rubrikannoncer og horoskoper, 237/2015

2 Helsam Messen 12. & 13. september 2015 på Munkebjerg Hotel ved Vejle Her kunne din annonce være En spændende fagmesse hvor du får rig lejlighed til at møde helsebranchens førende leverandører. Berig dig selv med spændende foredrag af anerkendte foredragsholdere og bliv opdateret på nyeste viden og nye produkter. Læs mere og tilmeld dig på helsam.dk MAGASIN FOR SIND. KROP. ÅND Vil du ha et nyt aspekt i dit liv? Find dine brikker til livets puslespil i Nyt Aspekt & Guiden landets ældste holistiske magasin. Du får: Nyt Aspekt & annoncetillægget Guiden ind ad din dør hver 3. måned. Alsidige artikler og nyheder fra både ind- og udland. Rabat på 100 kr. ved oprettelse på Et eller mange gratis frieksemplarer til vennerne, klinikken... Og meget mere. Nyt Aspekt & Guiden: 4 numre Kun 275 kr. Spar 100 kr. Tilbuddet gælder, hvis du ikke har været abonnent i 2012 Bestil Nyt Aspekt & Guiden: eller tlf Få tilsendt et gratis frieksemplar: tlf

3 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E /// Alt det med småt... SABs telefonnummer: Sekretariat: SAB Sammenslutningen af Alternative Behandlere Telefontid: mandag-fredag, Kåstrupvej 1, 1. sal, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: , Formand og ansvarshavende redaktør / tlf / sabnyt.dk Redaktion, layout, horoskoper og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Peter Bangs Vej th.., 2000 Frederiksberg, tlf / ellen. Website; SAB-NYT udgives af Sammenslutningen af Alternative behandlere i Danmark. Oplag Bladet udkommer elektronisk 6 gange årligt og lægges på SAB-nyts hjemmeside til download. Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. SAB er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RAB-registrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS og manuvision. Alle SABs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen. En eventuel klage over et af SABs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for SABs Etiske Råd, Mette Stauning, se adressen under SABs tillidsfolk. /// Leder v. SABs formand Formandens leder Det er sommer, der er skyer, det er koldt og mest vådt. Alle sommervækster er kommet sent i gang, mens ukrudt synes at ha!ve fået ny energi! Det er nu at dagene er længst, så vi må huske at nyde de lyse nætter! Vi har afviklet SAB s ordinære generalforsamling med rigtig dårlig tilslutning fra medlemmerne. Der kom ét medlem der ikke havde tillidsposter i foreningen. Skuffende. Alt forløb planmæssigt og vi fik valgt en ny kasserer Marianne Bastue. Vi satsede dog på lidt flere, da det er vigtigt at bestyrelsen får nye medlemmer. Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med nyt valg. Den ekstraordinære generalforsamling blev afviklet den 30. maj og igen var fremmødet alt for lille. To medlemmer havde dog meddelt at de gerne ville stille op til valg! Og de blev valgt! Det er Rie Brandenborg og Lilly Nilsson. Tak til de to og velkommen til bestyrelsesarbejdet. Desværre viste det sig inden den ekstraordinære generalforsamling at Marianne Bastue af personlige grunde måtte trække sig ud af bestyrelsen igen. Det er selvfølgelig ærgerligt og Marianne kan altid vende tilbage! Nyansat forretningsfører. Velkommen til Søren Den 1. maj startede Søren Hansen som vores nyansatte forretningsfører. Det har vi set frem til og allerede nu begynder resultaterne at komme! Søren har fod på arbejdet og gennemfører nye tiltag til stor glæde for bestyrelsen. Vi oplever en længe tiltrængt opdatering af sekretariatet fornyelse med nye tiltag. Og så er SAB endelig kommet på Facebook! Du kan søge på : Sammenslutningen af Alternative Behandlere og du finder siden! Den er fin og på nuværende tidspunkt er der over 200 der synes godt om siden!! Og det er jo flot. Søren arbejder også med at få vores udtryk på messerne til at virke mere indbydende! Nye flotte bannere og podier, der fremover vil gøre det nemmere at aflevere vores messebudskab. Vi ser frem til september, hvor har stand i Øksnehallen det bliver lækkert at arbejde på lækker stand! Messe i Øksnehallen Igen til september i Øksnehallen tilbydes SAB s medlemmer en mulighed for at vise deres behandling. Du kan drive din egen forretning som en del af SAB s stand. Efter først til mølle princippet kan du reservere en af de tre dage vi har på standen. SAB s bestyrelse SAB har nu en bestyrelse på 6 medlemmer. Vores 2 nyvalgte, Lilly og Rie, og 4 der har været i bestyrelsen i flere år, Dortebet, Pia Mariah, Ulla og Peter. Rie har overtaget kassererjobbet, Ulla er fortsat næstformand og Peter er formand. Jeg glæder mig til at arbejde med bestyrelsen og der er meget der bliver anderledes. Ansættelsen af en forretningsfører skal nedbringe bestyrelsens arbejdsbyrde. Det giver bestyrelsen mulighed for i højere grad at arbejde politisk. Det har længe været vores ønske og det bliver en ny oplevelse for bestyrelsen, som jeg ser frem til. Jeg vil ønske alle en dejlig sommer med det bedst mulige vejr. Peter Madsen Formand 3

4 /// Generalforsamling Formandens beretning 2015 Velkommen til generalforsamling 2015 Det er altid vanskeligt at finde det helt rigtige sted for SAB s generalforsamling. Vi har været i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Tilslutningen har stort set været ens desværre meget lille uanset hvor generalforsamlingen blev holdt. Bestyrelsen har valgt at tolke den vigende tilslutning som et tegn på tilfredshed blandt medlemmerne. Men det giver bestyrelsen problemer. Det er vanskeligt at skabe kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, når der ikke er en løbende udskiftning i bestyrelsen, især når vi ved at flere bestyrelsesmedlemmer går af til generalforsamlingen i I øjeblikket er vi 6 bestyrelsesmedlemmer! Og SAB har mere end 500 medlemmer og der forventes fortsat en medlemstilgang. Med det stigende medlemstal er der også en voksende arbejdsmængde, og der er pt. desværre flere tiltag vi i bestyrelsen må undlade at igangsætte. Alle bestyrelsesmedlemmer har jo også deres egen virksomhed at passe. Derfor har bestyrelsen valgt at ansætte en forretningsfører på deltid. Med det tiltag, regner vi med at bestyrelsen bliver aflastet, at vi får gang i de sociale medier og at SAB i det hele taget bliver en mere synlig forening. Derudover håber vi at tillidsposter bliver mere attraktive, da størstedelen af det praktiske arbejde tillægges forretningsføreren. Bestyrelsesarbejdet får dermed mere præg af politisk styring end drift af SAB. Et sådant tiltag koster penge. Som I vil se, har vi et yderst fornuftigt regnskab. Udgiften vil kunne holdes indenfor nuværende driftsregnskab og som sikkerhed har vi SAB s opsparede kapital. Sundhedsstyrelsen bekendtgjorde i efteråret 2014 at: Fra den 1. april 2015 må alternative behandlere, der er sundhedsautoriserede, ikke længere være RAB-registrerede. Åhh nej er tanken. I SAB er der mange sundhedsautoriserede behandlere, men vi ved ikke hvem! Det har aldrig været nødvendigt at registrere medlemmer efter deres traditionelle uddannelse og virke. Vi har forsøgt at skabe overblik over hvem og hvor mange. Vi er kommet langt, men fornemmer dog en vis usikkerhed. Størst betydning har det jo overfor forsikringsselskaberne. De kræver alle en RAB-godkend behandler for at yde tilskud til behandlinger. Derfor er det især problematisk for behandlere der arbejder med zoneterapi og akupunktur, der jo typisk er de behandlingsformer der modtager klienttilskud. Vi håber at alt lykkes og at ingen behandler kommer i klemme. Det hele synes jo skørt! Om nogen uddannelser skulle da uddannelser der giver mulighed for en sundhedsautorisation, være kompetente til en RAB, selvfølgelig med en overbygning til alternativ behandler. Der er skabt en ny titel: Sundhedsautoriseret og anerkendt (f.eks. akupunktør).. af SAB. Kravene, der følger denne nye titel, er nøjagtig de samme som kravene til en RAB-registrering. Vi får mange telefonopringninger og mails om hvordan man skal forholde sig og kan kun svare at stort set er intet forandret ud over titlen. For snart længe siden vedtog bestyrelsen at alle medlemmer skulle have en gyldig uddannelse i førstehjælp. Vi har sat grænsen til udgangen af 2015 og forventer at alle derefter har en uddannelse der er up to date. I den forbindelse har vi tilrettelagt kurser til en yderst favorabel pris i førstehjælp. Søgningen er heldigvis stor det er også et meget favorabelt tilbud. I vores iver efter at informere medlemmerne indgik vi for ca. et år siden en aftale med Meltwater om udsending af informerende mails til alle medlemmer. Det har vist sig at være en fejlslagen disposition og vi har derfor opsagt aftalen. Jeg synes at vores blad, SAB-nyt, er interessant og oplysende. Og overgangen til den digitale version er gået over al forventning. Vi har indgået en aftale med Bo Østlund om at skrive artikler i SAB-nyt et tiltag der er med til at højne SAB-nyt s kvalitet. Alle medlemmer har mulighed for at skrive artikler til bladet, men trods mange opfordringer er vores medlemmer tilbageholdende. Der kommer stadig nye terapiformer til. Vi bestræber os på, at arbejde mod en rummelig, åben og udviklingsorienteret forening, så i den udstrækning vi kan stå inde for terapiformen uddannelse og etik lukker vi gerne nye terapiformer ind. Jeg vil gerne takke alle der har støttet og arbejdet for SAB Gitte, vores redaktør af SAB-nyt, medlemmerne af Etisk Råd, Laila, vores uundværlige sekretær, og alle i bestyrelsen. Tak til Jer. På denne generalforsamling skal vi sige farvel til Shila vores kasserer. Jeg vil gerne takke dig Shila for dit arbejde, dit humør og det præg du har tilført SAB. Du ved at der altid er en plads til dig i bestyrelsen fremover! Tak for årene du har lagt i SAB. Det har været et travlt og godt år for SAB. Foreningen har været i god udvikling, en udvikling der skal fortsætte. Der skal slutteligt også lyde en tak til alle vores medlemmer vi vil arbejde videre til gavn for Jer. 4

5 /// Generalforsamling - referat 1/3 Beslutningsreferat fra SAB s ordinære generalforsamling, den 18. april 2015 SAB s ordinære generalforsamling, den 18. april 2015, blev afholdt på Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde. Forud for Generalforsamlingen var der foredrag med Moorggan Amadeus V Gersdorff omkring Bevidsthedsmedicin. Der var mødt 11 deltagere, inkl. SAB s sekretær, op til denne ordinære generalforsamling. Til information, er dette et beslutningsreferat ikke et debatreferat. Der medtages kun de kommentarer og spørgsmål, der er relevante for valg af poster iflg. dagsorden. Generalforsamlingen startede kl.13.00, hvor formanden Peter Madsen bød velkommen til de fremmødte deltagere. Beslutningsreferat fra generalforsamling i SAB, den 18. april 2015: Ad 1. Valg af dirigent Britta Andersen. Ad 2. Valg af 2 referenter Laila Sonnichsen og Pia Mariah Hansen. Ad 3. Valg af 2 stemmetællere Bodil Møbjerg og Dortebet Suel. Ad 4. Behandling af evt. ekskluderingssag Formand for Etisk Råd, Mette Stauning, berettede om behandlet og gennemført eksklusionssag. Bodil Møberg, Etisk Råd, fortalte kort om grunden til eksklusionen, bl.a. at 6 punkter i SAB s etiske regler var blevet overtrådt af det ekskluderede medlem. 5

6 /// Generalforsamling 2/3 Ad 5. Formandens beretning og udvalgsberetninger. Formandens beretning og udvalgsberetninger blev godkendt. Formandens beretning er vedhæftet som bilag til referatet og vil blive offentliggjort. Ad 6. Regnskabet fremlægges til godkendelse Regnskabet blev godkendt med 11 for og ingen imod. Ad 7. Indkomne forslag Medlem efterlyste større samarbejde med andre foreninger, f.eks. med henblik på lavere udgifter til Koda-Gramex. Formand Peter Madsen foreslog, at medlem og tidligere formand i SAB samt tidligere kritisk revisor i SAB, Britta Andersen, indstilles til æresmedlemsskab. Indstillingen blev godkendt med 11 for og ingen imod. Formand for Etisk Råd, Mette Stauning, anmodede om, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremadrettet udsendes tidligere. Ad 8. Fastsættelse af kontingentets størrelse a. Uændret. b. Uændret. Ad 9. Fastsættelse af bestyrelseshonorar a. Uændret. Ad 10. Valg i henhold til vedtægternes 2 a. Søren Hansen udtræder af bestyrelsen som følge af sin post som forretningsfører i SAB. b. Pia Mariah Hansen er på genvalg og blev genvalgt. c. Shila Jensen fratræder som bestyrelsesmedlem og kasserer. d. Marianne Bastue stillede op som bestyrelsesmedlem og kasserer og blev valgt. e. Dorte Malmgren fortsætter som suppleant. Der er indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2015 kl med henblik på nye bestyrelsesmedlemmer samt med henblik på justeringer i vedtægter. Indkaldelsen er udsendt til SAB s medlemmer den 11. maj

7 /// Generalforsamling 7

8 /// Portræt af en behandler Jena, tvivlen og ydmygheden Tekst & foto: BO ØSTLUND Jo mere indsigt, den tidligere bedemand med det succesfulde psykospirituelle akademi får, jo mere rives gulvtæppet også væk under hende. Hvis du bevæger sig rundt i de spirituelle grupper på Facebook, vil du med mellemrum i diskussionerne kunne opleve, at personer i fuldt alvor smider den trumf, at de er mere udviklede som sjæle end modparten... Og det kan man jo så alt efter temperament kalde komisk eller tragisk. Spirituelt er det i hvert fald ikke. En ganske anderledes ydmyghed møder du hos 56-årige Jena Maria Egeskov Andersen, for selv om Jena har taget et hav af uddannelser, har været behandler i 16 år og i dag har et stort velbesøgt psykospirituelt akademi med både anerkendt uddannelse, udviklingsgrupper og masser af 1:1-møder, hvor hun hjælper et hav af klienter i både København og Slagelse ja, så vokser ydmygheden nærmest dag for dag. Det ville være mit ego, som talte, hvis jeg stod her og sagde: Nu ved jeg alt! Tværtimod synes jeg faktisk, at jeg ved mindre og mindre, smiler den blonde kvinde med de krøllede lokker og brillerne. Min tro på Universet har frem for alt betydet, at der er en mening. En tro på, at tingene giver mening. Og så er den alligevel med mellemrum oppe at vende, når der kommer nye perspektiver, og der åbnes yderligere til noget, så gulvtæppet bliver revet væk under mig. Der kommer hele tiden noget mere. Det er en bevægelse, som sker konstant og altid netop som jeg lige føler, at brikkerne endelig igen er lagt på plads... Så går jeg ud og smager lidt på det. For tænk, hvis der ikke er en mening med det, og det hele bare er noget, vi går og bilder os ind, fordi det er en måde at være her i tilværelsen på...? At overleve livet på? Jeg bliver mere og mere påpasselig med at udtale mig skråsikkert om særlig meget... Og jeg forholder mig ydmyg og holder mig til, at det er sådan, at tingene ser ud lige her og nu. Men jeg kan have fået en ny indsigt i morgen eller rettere: I morgen har jeg måske en opfattelse af, at jeg ved endnu mindre, fordi jeg har lært eller hørt om noget nyt... Babyen som vælger at dø Flere og flere såkaldte spirituelle indsigter bliver således for Jena Maria Egeskov Andersen til bud og muligheder, som hun selv med jævne mellemrum stiller spørgsmålstegn ved. I mange år mente jeg f.eks. som mange andre, at vi selv vælger vores forældre. Men nu er jeg i tvivl. Jeg har oplevet mange eksempler på det modsatte, og så sent som i går oplevede jeg én, som i et tidligere liv sagde: Jeg blev født, men jeg nægtede at åbne øjnene, og jeg tillod, at jeg døde med det samme kort efter som baby. Den mulighed er der altså også muligheden for at sige: Det her vil jeg simpelthen ikke... Hvor det ikke har været et behov at blive født her og nu. Det interessante er, at vi hér ser sagen fra barnets perspektiv. Det barn, som jo også har en fri vilje. Lige nu tror jeg, at vores forældre viser os noget af det, som vi skal lære denne gang i dette liv. De største projektioner har vi jo gennem vores relationer med vores forældre, og det er også der, vi hører om begrænsede overbevisninger, og hvad må være i mig og hvad må ikke være her. Det er i øvrigt utroligt, så mange ting og sager, vi allerede har pådraget os lige fra undfangelsen og gennem hele svangerskabet, som vi har med som bagage, når vi fødes. Jeg tror helt overordnet, det hele er meget, meget bredere og mere indviklet, end vi hidtil har forestillet os i vores alternative hjerner. Og jeg tror ikke, at alt er så enkelt, at vi bare automatisk får alle svarene på meningen med livet, når vi dør. Nogle sjæle skal måske være her på kloden, indtil de er oplyste, mens andre skal måske bare ned og træne ét eller andet. Jeg tvivler på, at det er så entydigt, som vi går og tror og lærer hinanden. I øvrigt har vi jo allerede inden fødslen masser af ting og sager med os i bagagen, som vi har pådraget os lige fra undfangelsen og gennem hele svangerskabet. Åbenbaring som 18-årig Jenas interesse for det alternative fik hun som ung 18-årig teenager, da hendes daværende kærestes mor en dag i slutningen af 1970 erne fortalte om reinkarnation. 8

9 /// Portræt, fortsat... Hun og hendes mand mødtes på en engelsk ø med nogle andre par, hvor de talte om reinkarnation, og det var bare helt fantastisk at høre om... Det var vildt spændende, en døråbner ja, kald det bare en slags åbenbaring. Jeg har sikkert ikke hørt hende sige meget andet end den sætning, men resten byggede jeg selv videre på ved at gå på biblioteket, låne og læse en masse bøger om emner og langsomt lukke op. Hvis jeg ikke havde mødt hende, havde jeg nok mødt nogle andre, som havde taget mig dén vej, men nu blev det altså min kærestes mor. Den slags tanker og livsopfattelse lå ikke lige til højrebenet i et hjem, hvor faderen var VVS-mand og moderen hjemmehjælper, og hvor Jena ikke selv havde haft nogle spirituelle oplevelser i barndommen eller ungdommen. Ganske vist interesserede det psykologiske mig meget i teenage-årene, men jeg var alt for tilbageholdende og genert til at arbejde med det. Alt blev dog forandret, da Jena hørte om reinkarnation, og interessen eskalerede langsomt, men sikkert, da hun som årig begyndte at gå til astrologi. Indtil da havde jeg nok nærmest været frit svævende i luften, hvor jeg bare inde i mig selv forsøgte at finde ud af, hvad jeg egentlig lavede her. Hvad handler det hele om...? Hvordan kan man være her? Sådan noget. Men det var absolut ikke noget, jeg viste udadtil... Arbejdede tre år som bedemand For Jena begyndte det hele at give mening, da hun efterfølgende tog en zoneterapeutuddannelse. Det var slet ikke meningen, jeg nogen sinde skulle have klienter. Jeg skulle bare undersøge universet. Bagefter begyndte jeg at gnave mig ind på de forskellige områder, og så gik jeg videre med rebirthing som er en blid åndedrætsteknik til integration og selvudvikling og bagefter en treårig NLP-uddannelse. Og jeg fortsatte med at lægge på hele tiden, som jeg stadig gør den dag i dag. I perioden fra 1989 til 1992 arbejdede Jena som bedemand og kurvefletterunderviser i Roskilde. Jeg blev gift med en bedemand, og hans forældre havde forretningen. Dér fik jeg for første gang for alvor døden tæt ind på livet. Desværre viste det sig også senere, at Jenas mand var alkoholiker. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, for hele min rejse med at finde ud af hvem er jeg? og få tre børn, fyldte rigtig meget. Jeg havde én datter i forvejen og fik endnu to piger sammen med ham. Det handlede for mig i den periode rigtig meget om at kigge ind. Hvad var mit og hvad var ikke mit? Jeg skulle rydde op. Lære at sige fra. Jeg har aldrig været god til at sige fra. Men det blev jeg... Og så blev jeg skilt. 9

10 /// Portræt, fortsat... Rejsen med det Højere Selv Jena var 39 år, da hun i 1999 startede som behandler. Jeg havde på det tidspunkt konstant i syv år siden skilsmissen været i gang med mit eget og mit eget og mit eget, og her færdiggjorde jeg også min egen DEVA-vejleder-uddannelse. Jeg tog i øvrigt også en uddannelse som clairvoyant rådgiver. Jeg boede på det tidspunkt i en lille by mellem Køge og Roskilde og følte, jeg var klar til at gå i gang og dele mine erfaringer og hjælpe andre, fortæller Jena, som indledte sin behandlerkarriere med at have klienter i firedagsforløb om det Højere Selv. Og i 2005 overtog hun fra en anden dansk kvinde den spirituelle uddannelse, som stammer fra USA, og som hun i dag har videreudviklet til at vare tre år. Uddannelsen som psykospirituel vejleder hedder DEVA, og efter det første år, som fungerer som et dybdegående udviklingsår, kan deltagerne beslutte, om de vil fortsætte på andet og tredje år, som er sammenhængende og udviklende på et endnu dybere plan. På Psykospirituelt Akademi, som har afdelinger både på Willemoesgade i København og i landejendommen på Rosenkildevej uden for Slagelse, tilbyder Jena Maria Egeskov Andersen tillige en etårig spirituel overbygning til allerede uddannede terapeuter, som ønsker at implementere den spirituelle verden i terapien, ligesom det også er muligt at deltage i spirituelle udviklingsgrupper med familieopstillinger eller deltage i dybe spirituelle, personlige firedages-forløb. Endelig har Jena selv klienter både i hovedstaden og på Vestsjælland. Det er ikke nødvendigt at tro på noget bestemt for at deltage. Det fælles grundlag for alle deltagere er, at der er mere mellem himmel og jord, og folk kan så tro på, hvad de vil. Det hele handler om at lukke op og op og op for sig selv, og rense ud i personligheden, så sjælen nemmere kan komme igennem. Og på uddannelsen er der tale om en blanding af psykoterapi og at blive guidet til sit eget Højere Selv, som viser sig, og så rejser man med sit Højere Selv og rejsen kan både være til tidligere eller fremtidige liv eller frem og tilbage fremad i dette liv. Du kan måske kalde det regressionsterapi med et Højere Selv som baggrund. Vil du være min syge lever? Jenas udviklingsgrupper har de senere år bestået af spirituel familieopstilling Jeg er meget familieorienteret, og det er også derfor, familieopstillingen taler til mig. Her handler det jo om at få orden i familiesystemerne. Det er utroligt vigtigt for os alle, og det viser sig jo, at mor og far fylder mega-meget igen og igen og igen. Også langt ud over, hvad vi går og forestiller os. Når en person stilles op som f.eks. far eller mor, kan vedkommende mærke, hvordan far og mor har det. 10

11 /// Portræt, fortsat... Min tro på Universet har frem for alt betydet, at der er en mening. En tro på, at tingene giver mening. 11

12 /// Portræt, fortsat... Men når jeg laver familieopstillinger med grupperne, laver jeg ikke bare med far og mor. Det kan også være: Vil du være mit rodchakra, vil du være mit højere selv, vil du være mit fremtidige liv?, vil du være mig i mit nuværende liv og få orden og balance i dét? eller vil du være det sted, jeg oprindelig kommer fra?. Vi udvider konstant, og dette er blot en anden måde at gå ind og få kontakt på. Således kan man f.eks. også lave en opstilling, hvor to personer er henholdsvis en persons syge lever og selve årsagen til, leveren er syg. Herefter kan de hver især mærke, hvordan der er at være den syge lever og årsagen. Og de skal ikke forhold sig til det men blot fortælle, hvad der foregår, hvad de oplever. Jeg er så den person, som rykker rundt på dem og beder den ene om at sige noget til den anden og som har og får den overordenede oplevelse af, hvordan det hele hænger sammen. Der opstår en utrolig stærk kollektiv energi under disse familieopstillinger. En stærk Vandmands-energi. Vi bliver grupper og vi arbejder i grupper. Måske svæver vi bare frit...? For Jena handler det hele lige så meget om hendes egen udvikling. Jeg tager sideløbende en masse uddannelser, og jeg underviser også selv i lige nøjagtig dét, som jeg selv skal lære. Samtidig har jeg et fantastisk job, hvor jeg giver klienter og kursister en masse indsigter og erkendelser. Jeg hjælper dem med at lægge nogle puslespilsbrikker, så de får ro. Det er meget, meget givende, og jeg kan slet ikke forestille mig, jeg skulle lave noget andet men når dét så er sagt, ja, så er jeg altså også jævnligt inde og spørge mig selv, om jeg skal fortsætte. Jeg skal nemlig ikke bare gøre det her, fordi jeg skal gøre det. Jeg skal gøre det, fordi det føles 100 procent rigtigt. Ellers skal jeg gøre noget andet. Klienterne og kursisterne typisk kvinder i alderen 27 til 75 som skal i gang med et nyt livsafsnit, gerne vil have styr på en bestemt ting eller har været nede med stress gennem en lang periode finder frem til Jena, efter de har mødt hende på de store helse og mystikmesser i København, finder hendes hjemmeside eller får hende anbefalet af andre efter mund-til-mund-metoden. Og så har Jenas familie i øvrigt også alle selv en spirituel åre. Hendes tre døtre på 26, 27 og 31 år har haft Tarotkort, siden de var små det er et fælles sprog, vi let kan snakke sammen... og Jenas nuværende kæreste, som er arbejdsløs bankrådgiver, både hjælper og deltager i familieopstillingsgrupperne i både Slagelse og København, og parret går også sammen på en esoterisk uddannelse. Samtidig er kæresten i fuld gang med at opføre en træhytte, hvor kursisterne kan overnatte, på parrets store naturgrund Og fremtiden...? Alt, som jeg skal vide, kommer på én eller anden måde lige forbi mig, når jeg skal bruge det... lige om lidt. Det ser jeg konstant så mange eksempler på, og det er skønt. Men stadig er sandheden jo, at jeg og vi intet ved om noget som helst. Måske svæver vi bare frit...? Foreløbig er den eneste sandhed, vi kender, at vi skal gennem dette liv, gennem dette filter. Og jeg ved simpelthen ikke, om det kan foregå 100 procent rent på denne klode -med dette fartøj... Jena Maria Egeskov Andersen Psyko Spirituelt Akademi Parterapi Psykoterapi Åndelig vejledning Rosenkildevej Slagelse Tlf.:

13 Få en topprofessionel BEHANDLER-VIDEO til din hjemmeside og Facebook 3 minutter med interview med dig, en tilfreds klient og klip fra behandlingen. Professionelt klippet med musik og speak. En investering som er hurtigt tjent ind! Sommerrabat for SAB s medlemmer: Kun 4000 kr. ved bestilling senest 1. juli Skriv til og læs meget mere på Tilmeld dig også Danmarks store behandler-register på Om dette blad I dette nummer af SAB-nyt er der referatet fra generalforsamlingen, hvor der desværre ikke kom ret mange mennesker, og formandens beretning. Desuden har vores journalist, Bo Østlund, lavet portrætter af 2 af SABs medlemmer: Jena Egeskov Andersen, der arbejder med psykoterapi og åndelig vejledning og Anette Skaarup, der arbejder med coaching, healing, zoneterapi, massage, meditation og tarotkort samt foredrag om vaner, den positive vinkel og kropssprog. Hvor er det altså spændende at få lov til at læse om de medlemmer, der er i SAB. Jeg er selv alternativ behandler, og jeg tror ikke, at man bliver alternativ behandler uden at have været en - ofte smertefuld - udvikling igennem. Det ser ikke ud til at os, der vælger denne vej, har trukket frikort, da der blev delt liv ud. Til gengæld ved jeg, at de mindre nemme liv skaber mennesker med dybde og medfølelse for andre. Og den slags mennesker er der hårdt brug for i verden idag. Så tak fordi i er her og spreder visdom og healing, Jena og Anette og alle i andre. HUSK: Om materialet til bladet Alt materiale skal sendes til ellen. Illustrationsmaterialet må gerne være i farver, og det er ok, at billederne bruger det farvesystem, der hedder RGB, der bruges på nettet. Men det er ulovligt at finde pæne ting på nettet og sende ind i sit eget navn alt materiale på nettet er omfattet af copyrightloven, også når det ikke står der. Husk at lade os vide på hvis du flytter adresse, får nyt telefonnummer osv. God fornøjelse med SAB-NYT nr Med venlig hilsen Ellen-Birgitte Zorn, Redaktør 13

14 /// Rubrikannoncer Kan du nikke genkendende til et eller flere udsagn: 99 Stress eller mgl. energi 99 Smerter uanset diagnose 99 Søvnproblemer, snorken 99 KOL / andre lungeproblemer 99 Fibromyalgi eller piskesmæld 99 Gigt/ Parkinsons/ sclerose 1. konsultation er gratis Smerte- og Energiterapeut Karin Maria tlf Astrolog, healer & zoneterapeut Indre handling ydre forvandling Kurser Foredrag Undervisning Læs mere på Zoneterapeut + massøruddannelse, nu kr. Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Hot Stone massage m.m. Den Danske Zoneterapeutskole Tlf.: Zoneterapeut + massøruddannelse Spar 10 % RAB-Kurser: Neuromuskulær terapi, Øreaku. m. NADApunkter, Homøopati m.m. Den Danske Zoneterapeutskole Tlf.: Lymfedrænage Terapeutuddannelse og behandling Uddannelse tilbydes i København og Silkeborg. Behandlingen er effektiv ved væskeophobninger er immunstyrkende, udrensende og afstressende Lymfedrænage er en fjerlet massage der er min foretrukne behandling til klienter med pande- og bihuleprobl. musearme, hælsporer, uro i benene mm, Se mere på Erna Troels, Tlf Rytmisk Massage Grundkursus og Uddannelse. Kig ind på Hanne Kjemtrup HOROSKOPER Fødselshoroskoper og årshoroskoper laves, 1250 kr. ialt for begge. Jeg skal bruge fødselsdato, -tid og -sted. Du skal have tidspunktet fra Landsarkivet eller fra din fødselsattest. Ellen-Birgitte Zorn Gerne på Skype. Kropsterapeut Jeannette Johnsen udd. v/ Body SDS Helkropsmassage, coaching og theta healing og grundtræning i Haslev Bliv Smerte- og Energiterapeut hvis du lyst til at hjælpe andre til en bedre livskvalitet 99 Stress eller mgl. energi 99 Smerter uanset diagnose 99 Søvnproblemer, snorken 99 KOL / andre lungeproblemer 99 Fibromyalgi eller piskesmæld 99 Gigt/ Parkinsons/ sclerose Uddannelsen henvender sig til både nye behandlere samt til akupunktører, zoneterapeuter, fysioterapeuter, sportscoachs og massører m.f. Smerte- og Energiterapeut Karin Maria Telefon

15 /// Portræt Modvind og tillid Tekst & fotos: BO ØSTLUND Livet har ikke altid holdt Anette Skaarup i hånden men den 53-årige behandler fra Ringsted er fyldt med tro og tror, der er en mening med det hele. Hvis man lærer af livets udfordringer, så er 53-årige Anette Skaarup en klog kvinde. For tilværelsen har ikke altid budt på medvind og sol i ansigtet. Men der er en mening med alt, og jeg tror på, at jeg skal lære af det hele, smiler den blonde indehaver af AS Coaching, som holder til i Anettes hyggelige hjem i Skolegade i hjertet af den midtsjællandske købstad Ringsted. Bag døren til det første rum står behandlerbriksen klar til, at kunderne forhåbentlig snart for alvor begynder at banke på døren. Rummet er holdt i den blå chakrafarve, som findes i halsen og er tilknyttet hals, nakke, hænder og arme. Det er forbundet med tale og hørelse, og tilskynder kommunikation på alle planer. Det næste rum, Anettes private, er prydet af røde og orange nuancer rod og harachakraerne, som handler om bl.a. jordforbindelse og livsglæde. I begge rum hænger hendes egne malerier, som passer smukt ind i kulører og sammenhæng. For intet er jo tilfældigt. Og så alligevel. Der er nu gået 33 år, siden Anette Skaarup i en alder af 20 år flyttede til Ringsted som har godt en snes tusinde sjæle og fandt sammen med sin daværende mand, som kom fra byen. Anette kom fra Næstved, hvor hun voksede op med sine to yngre søskende hos sin mor. Min far, som døde i 2009, var kok og tjener, og på et tidspunkt havde han sit eget cafeteria, men han har ikke været meget i mit liv. Da jeg var helt lille, var han udstationeret som FN-soldat, og mine forældre blev skilt, da jeg var seks år gammel. Senere var jeg som stor pige på besøg hos ham en gang om året eller hvert andet år, indtil jeg fyldte 18. Derefter har vi mødtes enkelte gange, og han nåede at se sine børnebørn, men det var så det, og det er naturligvis et af temaerne i mit liv. Så min far har altid været der, men det var meget ude i periferien. Han kunne vist ikke finde ud af at være familiefar, og han var også alkoholiker, så det har jo ikke været sjovt at være ham. Vi nåede ikke at have mange dybe samtaler. Jeg ville gerne have lært ham at kende, men han svælgede meget i, at han var ked af, han ikke havde været der, og dét havde jeg til sidst ikke lyst til eller behov for at høre på. Det gjorde ondt inde i mig, og det er noget jeg har arbejdet meget med. Gik på seks folkeskoler I stedet for en tryg kernefamilie fik Anette en temmelig rodløs opvækst. Jeg har gået på seks forskellige folkeskoler i Næstved-området, og jeg tænker nok mest på min mormor og morfars gård for mange år siden som der, hvor jeg var mest tryg, da jeg var barn. De mange skoleskift betød, at jeg lærte at tilpasse mig, og det blev jeg efterhånden rigtig god til. Men som barn i skoletiden Var jeg meget genert og usikker på sig selv. Jeg var meget tynd, og jeg blev ofte mobbet. Klassens flotte dreng kaldte mig for den magre jagthund, og en anden af drengene fra klassen løb efter mig og tævede mig, når jeg skulle hjem fra skole. Engang løb han efter mig, så jeg faldt og forstuvede min ene fod, så jeg måtte på skadestuen. Alligevel nægter Anette i en alder af 53 at indtage offerrollen. Det er helt mit eget valg, om jeg har haft en lykkelig barndom eller ej. Alt er med til at forme mig, og jeg er faktisk blevet anbefalet at se og tænke på alt det positive, i stedet for at søbe i det negative fra barndommen. Det har jeg gjort i rigtig mange år, og det gider jeg simpelthen ikke længere, lyder det fra kvinden, som har boet ikke færre end 18 steder i sit liv. Og det på trods af, at hun faktisk boede 15 år sammen med sin eksmand, efter at parret flyttede sammen i Fyret tre gange på ni år Som lille pige drømte Anette om at blive først frisør og siden kontorassistent, og drømmen om det sidste gik i opfyldelse, da hun efter at være flyttet hjemmefra som 16-årig og 15

16 /// Portræt, fortsat... have taget en efg-uddannelse kom i lære hos en revisor i Næstved. Jeg havde tre kontorjobs med bogholderi i 1980 erne, men jeg blev fyret alle tre steder inden for ni år fra 1982 til 1991, og det gjorde en masse ved mig. Jeg følte mig forkert og ikke god nok og det er nogle temaer, som har fyldt pænt meget i mit liv. I perioden fra 1991 til 2004 har Anette Skaarup ved siden af fødsler, barsler og forældreorlov bestridt en række forskellige jobs: To måneders vikariat som lærer på en privatskole, pædagogmedhjælper på en anden skole i halvandet år, to år i Rema 1000 i postbutikken som postbutiksmedarbejder og kassedame samt som handicaphjælper i to år hos en stum, spastisk lammet ældre mand. Jeg fik dårlig ryg, og da jeg kom tilbage efter seks ugers sygemelding, fyrede han mig. Han var ikke glad for sygdom, og det kan jeg måske godt forstå. Og endelig frem til 2012, hvor hun startede sin klinik AS Coaching Udviklingsrejsen og skilsmissen Anette startede sin række af alternative uddannelser i 1997, da hun uddannede sig til zoneterapeut. Jeg blev helt vildt grebet af teorien omkring cellers opbygning. Det var bare lige mig. Interessen for det alternative havde jeg fået fire år forinden, da jeg gik på Ringsted Daghøjskole og begyndte at arbejde med mig selv. Dér blev jeg bl.a. præsenteret for sten og krystaller, og jeg begyndte at låne og læse en masse bøger. Efter den etårige uddannelse til zoneterapeut startede Anette i 1998 som behandler i kælderen i huset, hvor hun boede sammen med sin daværende mand. Jeg tog også en massøruddannelse på et halvt års på den samme skole, hvor jeg havde uddannet mig til zoneterapeut, og det gik forrygende. Jeg kunne have syv-otte klienter på en dag. I 2000 besluttede Anette Skaarup at uddanne sig som healer hos Steen Kofoed. Det tog et år, og mit intensive arbejde med mig selv bevirkede efterhånden, at jeg og min mand voksede fra hinanden, og i august 2001 fortalte jeg ham, at jeg ville skilles. Vi besluttede dog at blive boende sammen og holde jul og nytår sammen med børnene, så jeg flyttede i februar 2002 efter at have været sammen med ham i 21 år. Anette flyttede til en gård uden for Ringsted sammen med det yngste barn, mens de to ældste på 10 og 13 valgte at blive boende i barndomshjemmet hos deres far, og de så herefter deres mor cirka hver anden weekend. Det var naturligvis hårdt, men jeg ønskede ikke at sætte de to ældste børn i et dilemma ved at fortælle dem, at jeg gerne ville have dem med. De havde været i et dilemma under alle omstændigheder, og heldigvis har min eksmand og jeg aldrig skændtes om børnene. 16

17 17

18 /// Portræt, fortsat... I dag kan jeg imidlertid godt se, vores skilsmisse har haft en betydning for dem, og at de hver især har deres at slås med, men hvem har ikke det? Der er en mening med alt... Anette Skaarup boede tre år på gården uden for Ringsted, men hendes klienter fra kælderen under huset inde i byen fandt aldrig derud. Der er jo en mening med alt også at jeg ikke fik gang i klinikken derude. Men jeg lærte i de tre år en masse om både øv og juhu-følelser, og jeg oplevede også at få endevendt alt af Skat, fordi de simpelthen ikke kunne forstå, at jeg havde tjent så lidt, fortæller Anette, som i 2010 fandt en kæreste, som hun flyttede sammen med. Men han fandt en anden, og jeg måtte atter flytte... Således fortsatte Anettes uddannelse i livet, og i dag er hun single. Jeg har brug for en partner, som kan rumme mig, og at han lytter. Det skal naturligvis være gensidigt. Vi skal ikke nødvendigvis være ens, fordi vi skal være sammen. Det handler om rummelighed, tænker jeg. Man kan godt have flere forskellige interesser. Han skal noget, og jeg skal noget andet, og så kan vi forhåbentlig mødes på midten og være for hinanden. Det er underligt, der er så mange singler, og at det alligevel er så svært at finde hinanden. Men igen... der er en mening med alt. Vi kan ikke altid se den. Også når vi får et ordentligt slag. Jeg har været nede under gulvbrædderne flere gange i mit liv, og jeg er også kommet op igen hver gang, og lige nu sidder jeg her oven på. Jeg har et godt liv og mine tre dejlige børn på 26, 23 og 19 er alle godt på vej... Netop nu forsøger Anette at få gang i sin klinik i Skolegade, hvor hun tilbyder både coaching, healing, zoneterapi, massage, meditation og tarotkort samt foredrag om vaner, den positive vinkel og kropssprog. Coachingen kom med på menukortet, efter at hun tog en toårig uddannelse som ID Lifecoach hos ID Academy på det nærliggende Drueholm, og den har også betydet, at Anette Skaarup de seneste tre år i perioder har været freelancetilknyttet som jobrådgiver hos den private aktør AS3 som hyres af kommunens jobcenter. Jeg taler med ledige, rådgiver og underviser i jobsøgning med ansøgninger og cv osv., og jeg synes, det er fantastisk at tale med og hjælpe andre mennesker og opleve, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Tillid og tålmodighed... Det har naturligvis været lidt svært i forhold til at få mit eget op at stå. Det har stået lidt stand by på sidelinjen de seneste tre år, og jeg har kun haft få klienter sidst på eftermiddagen, men nu skal jeg have samlet op på det hele. Jeg har fået lavet en ny hjemmeside, og nu skal jeg have styr på nyhedsbrev og have annonceret osv., fortæller Anette, som har holdt enkelte meditationsaftener i stuen til 50 kroner samt givet gratis healingsaftener i lånte lokaler i Ringsted gennem et halvt års tid. Jeg har desværre ikke været så strategisk at bede om folks mailadresse ved indgangen, så jeg nu kan kontakte dem og fortælle, jeg for alvor starter op. Det skal jeg blive bedre til. Jeg gav af et godt hjerte, men jeg skal også huske mig selv, smiler Anette, som oftest behandler sine klienter i form af en blanding coaching og healing, så klienten allerede får energi, når hun eller han ankommer. Og hun lægger hele tiden på. I den bageste stue hænger Anettes vision-board, hvor hun har klippeklistret og klæbet alt det gode og smukke op, som hun gerne vil have i sit liv, så ønskerne kan blive materialiseret, hun er netop vendt hjem fra 14 magiske dage i april i Brasilien hos John of God, og mens disse linjer skrives den første dag i juni har hun netop afsluttet et online-kursus med titlen Transform your healing. Jeg står i en spændende fase i mit liv, hvor tingene atter skal i gang. Hvad vil livet med mig, tænker jeg lige nu og så har jeg ellers tillid og tålmodighed. Jeg kan naturligvis godt styre og kontrollere, men jeg øver mig i at slippe mit ego alt, hvad jeg kan. Jeg er helt åben for, hvad livet måtte bringe. Og der skal nok dukke noget op... Min personlige udvikling fortsætter. Rejsen fortsætter! Anette Skaarup AS Coaching Zoneterapi Nørregade Ringsted mobil:

19 SABS Bestyrelse 2015 Formand Peter Madsen Kåstrup Holmevej Kalundborg Tlf Næstformand Ulla Andrews Marielystvej 1, st.th Frederiksberg C Tlf Bestyrelsesmedlem Dortebet Suel Rødegårdsvej Helsingør Tlf Bestyrelsesmedlem Pia Mariah Hansen Margrethevej Haslev Tlf Bestyrelsesmedlem Rie Brandenborg Sct. Georgs Have Espergærde Tlf Foto på vej Bestyrelsesmedlem Lilly Nilsson Højbjerg Huse Rødkærsbro Tlf Suppleant til bestyrelsen Suppleant Dorte Merete Malmgren Hillerødvej Frederiksværk Tlf Kære medlemmer! Vi støder jævnligt på, at medlemmer glemmer at give Laila besked om tilføjelse af webadresse, ændring af klinikadresse etc., så jeres data på behandlerlisten er up to date og vigtigst: Så kunderne kan få fat i dem. Det er altså RIGTIGT vigtigt for dig selv og din klinik, at du kontakter Laila (helst pr. mail), hvis du har ændringer til dine data på behandlerlisten. 19

20 /// Horoskoper juni/juli 2015 Vædderen 20/3 19/4 Tyren 20/4 20/5 Tvillingerne 21/5 21/6 Juni: Neptun i dit 12 hus står i stærke konfliktaspekter til Merkur, sol og Mars i dit kommunikationshus og kan betyde både gode og mindre gode ting. De mindre gode er, at det kan være svært at forstå hvad du siger for andre - du kan se så dybt i andre at de kan have svært ved at høre dig. Og dine grænser er nok ikke så gode i denne periode, så du kan komme til at sige noget, du måske hellere skulle have holdt for sig selv. Det gode ved dette aspekt er en stor intuition og et skarpt blik for skønheden omkring dig. Juli: Aspektet med Neptun i juni er i virkeligheden et kærlighedsaspekt, men ikke den personlige kærlighed - den mere universelle. Men juli bringer den personlige kærlighed og masser af den. Kærlighedens planet mødes med heldets og overflodens planet i dit kærlighedshus, så det ser vældigt meget ud til at du har de bedste muligheder for en aldeles vidunderlig juli måned. Pas på pengene - Saturn lægger begrænsninger på Venus Krebsen 22/6 22/7 Juni: Neptuns aspekt til Merkur, Sol og Mars falder i dit 2. hus, som er huset for værdier - materielle værdier og penge, men også selvværd hører hjemme her. Neptuns indflydelse siges at være opløsende (for egoet) og det kan være meget svært at mærke sin jordforbindelse og sine egne og andres grænser, når Neptun er aktiv. Så andre kan altså se meget troværdige og dejlige og kærlige ud, men kan gemme på skyggesider, som man ikke ser, når Neptun er aktiv. Dvs, at det er nemt at blive snydt og at man har vældigt svært ved at gennemskue andre. Man kan forelske sig meget under dette aspekt, men ak - man kan let finde ud af at den kærlighed, den anden svor, ikke var sand. Juli: Juli har en mere positiv energi. Der er stærk lyst til at beskæftige sig med sit hjem og sin familie - jeg tvivler på, at du har meget lyst til at rejse udenlands i år, kære Tyr. Det er mere sandsynligt, at du har lyst til besøg fra venner i udlandet. Der kan dukke en partner op - en dark, handsome stranger - spørg en veninde, om han nu virkelig er så dejlig. Løven 23/7 22/8 Juni: Juni bliver ikke din bedste måned. Især dit 1. hus er hårdt angrebet med aspekter fra Neptun, Pluto og Saturn, så det kan føles som krise - hvem er du egentlig, hvad skal du med dig selv, hvem elsker du og hvordan sætter du dit fodtryk på verden. Det kan se ud som om det kommer fra folk omkring dig - men aspekterne er altså i dit horoskop. Da det nu handler om Mars er det bedste, du kan gøre nok at bruge din krop - ikke til at slås, selvom det også ligger i Mars - men til at få udlevet de voldsomme energier, der hiver i dig på en fysisk måde. Husk, at det er dig, der skaber dit liv - det har man en tilbøjelighed til at glemme i krisestunder - Juli: I juli letter presset, selvom der stadig er forbindelse mellem Mars og Neptun og Pluto - det er et længere aspekt, der handler om Animus - det maskuline aspekt i dig - uanset hvilket køn du er. Du er i udvikling og det fylder - få noget hjælp: find en terapeut eller en coach, udtryk dine dybe følelser, gerne gennem kunst. Det hjælper! Jomfruen 23/8 22/9 Juni: Det omtalte konfliktaspekt fra Neptun falder i dit 12. hus og det betyder, at du kan mærke, at der sker MEGET i din underbevidsthed. Du drømmer måske en masse, du er ked af det uden at du ved hvorfor, du møder folk, du føler, du kender, som du faktisk aldrig har set før, musik betyder pludselig meget mere end det plejer. Samtidig har du Venus i 1. hus, på vej mod Jupiter i 2., det mest positive værdi-aspekt, man kan tænke sig. Så mens din underbevidsthed kører turbo, føler du varmen og kærligheden i verden. Juli: Mars og Solen er rykket ned i 1. hus i trigon til Neptun, og med Venus/Jupiter i 2. hus er der banet ved for kærlighed i sommer. Men den kommer kun, hvis du åbner dit hjerte og lukker den ind, så lad være med at sid hjemme og vent på at prinsen på den hvide hest ringer på. Gå ud i verden og luk op, luk den ind. Verden altså. Du får en dejlig sommer, hvis du vil. Juni: Neptuns konfliktaspekter falder i dit område for venner, sociale grupper og livsformål. Så der kan ske det, at dine venner viser sig at være anderledes end du troede de var. De kan vise en anden sige af sig selv, en du hidtil har set, og det kan være trist at se. Neptun kan bedst lide at se kærligheden og set smukke i andre og vil helst glemme at vi alle har skyggesider. På den anden side har du Jupiter i 1. hus, så måske trækker du bare på skuldrene og siger Pyt! Det gør Jupiter gerne. Juli: I juli har Venus bevæget sig ind i dit 1. hus,, hvor den flirter med Jupiter, så regn med at være ret uimodståelig i en periode. Løven har i forvejen masser af udstråling, og med horoskopets 2 mest positive planeter i dit tegn, kommer der ekstra tryk på. Et fantastisk aspekt til f.eks. at undervise - så hvis du er sådan en, der tager ud i sommerlandet og enten behandler eller underviser på f.ex. en højskole, vil du have en god sommer. Eller tag på højskole selv og lav noget kreativt. Juni: Jupiter og senere Venus i dit 12. hus giver en vis indadvendthed. Man siger, at mennesker, der har Venus i 12. hus kan se gennem andre som om de var lavet af glas, så din intuition er nok meget skarp for tiden. Neptuns aspekter falder i dit karrierehus, så det kan være, at der er kolleger, der gennemgår en svær periode, eller det kan være at du selv har svært ved at være på arbejde og føler dig sårbar. Meditation hjælper vældigt meget, hvis det bliver dyrket med disciplin. Juli: Jupiter og Venus opholder sig stadig i 12. hus, men Saturn blander sig nu i konfigurationen og tilfører mere realisme. Måske tiden er til at lave et spirituelt projekt, hvor andre også involveres? Måske det er det, du skal bruge din sommerferie til. Det vil komme vækst ud af det, når Jupiter går over i dit 1. hus næste år. Neptun har taget længere ophold i dit 7. hus - terapeuthuset. Måske er det i år du springer ud som terapeut? 20

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Integral Coaching - et valg /// 5 Om lykke... /// 7 Hjertestart /// 9 Også i dette nummer ER SAM M E Nyt fra Redaktionen, Årshoroskoper for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere