Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening"

Transkript

1 Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Udgave nr. 3, september

2 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger 5. Kommunikation/Information/Sportslige samarbejder 6. Samarbejde mellem udvalgene 7. Økonomi/budgetter 8. Medlemsregistrering/Håndtering 9. Indkøb af rekvisitter 10. Sponsorer 11. Hjemmeside 12. Klubhus/Medborgerhus Liste over udvalgsmedlemmer, personer i stabsfunktioner, trænere, holdledere og kampfordelere findes på Hvis der er spørgsmål, eller idéer til Håndbogen for GUI, så kontakt venligst en fra Hovedbestyrelsen. 2

3 1. Forord Hvis en forening skal fungere effektivt, er det vigtigt, at alle kender arbejdsgrundlaget, og dermed fællesskabets holdninger til både hinanden og konkrete situationer, hvorfor GUI har valgt at udfærdige denne Håndbog, som løbende vil blive revideret. Håndbogen er et værktøj, du som leder/træner/aktiv/forældre i GUI, kan bruge som et opslagsværk, hvor du kan finde frem til beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen, hovedbestyrelsen, udvalgene, eller Kommunen, samt hvilke forventninger/holdninger der forventes og er således vigtig i kommunikationen mellem beslutningstagere og brugere, samt dit daglige virke i GUI. Samtidig er håndbogen en information om GUI s sammensætning og et udtryk for GUI s holdningsbearbejdning af skrevne og uskrevne regler i forbindelse med det at være leder, træner, medlem, forældre, udvalgsmedlem, eller bestyrelsesmedlem i vores idrætsforening. I afsnittet Adfærd, Holdninger og Handlinger, har vi forsøgt at opsætte et sæt spilleregler for hvordan Hovedbestyrelsen forventer at alle udvalg, medlemmer og alle andre der har tilknytning til GUI, optræder på, men også hvilke forventninger der kan stilles den anden vej igennem organisationen. GUI er en af de 3 ældste idrætsforeninger i Danmark, stiftet i 1866, som en skytteforening. GUI har igennem tiderne, altid haft ry for at være en hyggelig og åben idrætsforening, hvor der er plads til alle. Samtidig har GUI også altid været den forening i omegnen, der har kunnet samle mange mennesker, når der kaldes sammen til fest. Dette ry og den måde GUI omtales på, skal vi holde fast i, i årene fremover. Det håber vi denne Håndbog også kan bidrage lidt til, men det er jo selvfølgelig også op til dig, som leder/træner/aktiv/forældre i GUI, og dermed en slags ambassadør for GUI, at bidrage til, at GUI i fremtiden kan bestå og fastholde det gode ry og omdømme som vi har. Rigtig god fornøjelse med læsningen af denne Håndbog. Hvis du har ris, ros, eller nye input, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede, eller en anden person i Hovedbestyrelsen. På Grundfør Ungdoms- & Idrætsforenings vegne Leif Konradsen Hovedformand 3

4 2. Vedtægter Da vedtægterne kan ændres hvert år til Generalforsamlingen i februar, vil de gældende vedtægter kun kunne læses på vores hjemmeside 4

5 3. Organisation Organisation i GUI pr. 1. marts 2013: Hovedbestyrelsen driver klubben i dagligdagen og kan agere i henhold til vedtægterne, dog kan Bestyrelsen bemyndige Hovedbestyrelsen til at tage visse økonomiske beslutninger, op til et nærmere aftalt beløb. Hovedformand: Næstformand: Hovedkasserer: Sekretær: Overordnet ledelse af klubben. Kontakt til Kommunen og idrætssamvirke. Medlem af Formandsudvalget i Gl. Hinnerup Kommune. Børneattester. Halfordeling. Ansvarlig for afholdelse/indkaldelse til Generalforsamling. Kontaktperson for håndboldudvalget/petanqueudvalget. Stedfortræder for formanden. Kontakt til DGI og DIF. Medlem af Formandsudvalget i Gl. Hinnerup Kommune. Kontaktperson for seniorudvalget fodbold. Tilsyn med baner, net, kridtning med mere. Overordnet økonomisk styring. Overordnet ansvarlig for indkøb af rekvisitter. Medlemsregistrering (sammen med IT) Spillercertifikater. Kontaktperson for badmintonudvalget. Indkaldelse til bestyrelsesmøder i. h. t. planen. Tage referat af alle bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen. Udsendelse af dagsordener og referater. Revidering af Håndbog for GUI. Kontaktperson for fodbold ungdom Kontaktperson vedr. afvikling af evt. events. Stabsfunktioner under Hovedbestyrelsen: Sponsorer Fonde Medborgerhuset Medlemsregistrering Hjemmesiden/IT Øl/vandautomat Navne, telefonnumre og adresser på ovenstående findes på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen er sammensat af hele Hovedbestyrelsen, samt alle udvalgsformænd. Bestyrelsen afholder 4 6 møder, eller efter behov, om året og står for den overordnede drift af klubben. 5

6 Udvalgene: Der arbejdes med 5 faste sportslige underudvalg, samt eventuelle ad hoc udvalg, som kan nedsættes af bestyrelsen. Alle udvalg agerer i henhold til vedtægterne og Håndbog for GUI. Faste sportslige udvalg: Seniorudvalg Fodbold Ungdomsudvalg Fodbold Petanqueudvalg Badmintonudvalg Håndboldudvalg. Ad hoc udvalg: Kan nedsættes af bestyrelsen. Seniorudvalg Fodbold er ansvarligt for alle aktiviteter i fodbold for seniorer/oldboys. Udvalget kan bestå af 4 6 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Udvalgsmedlem 1: Udvalgsmedlem 2: Overordnet ledelse af seniorafdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Ansvarlig 11-mandsbaner/kridtning. Ansvarlig for alle seniorturneringer og kampfordeling. (Kampfordeling kan uddelegeres i samråd med ungdomsudvalget). Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til hovedkassereren. Ansvarlig for indkøb af rekvisitter i. h. t. budget. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder. Udsendelse af dagsordener og referater inkl. kontaktperson i HB. Ad hoc opgaver i udvalget. Do. 6

7 Ungdomsudvalg Fodbold er ansvarligt for alle aktiviteter i fodbold for ungdom. Udvalget kan bestå af 2 5 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Ansvarlig for holdsamarbejder i samarbejde med Bestyrelsen Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Ansvarlig for 5 og 7-mandsbaner/kridtning. Ansvarlig for alle ungdomsturneringer og kampfordeling. (Kampfordeling kan uddelegeres i samråd med seniorudvalget). Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til Hovedkassereren. Indkøb af rekvisitter i. h. t. budget. Kontakt vedr. sponsorer. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder. Udsendelse af dagsordener og referater inkl. kontaktperson i HB Petanqueudvalget er ansvarligt for alle aktiviteter i afdelingen. Udvalget kan bestå af 4 7 personer. Udvalget består af: Formand: Næstformand: Økonomi/indkøb: Sekretær: Materiel/baner: Aktiviteter: Udvalgsmedlem: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Stedfortræder for formanden. Turneringsansvarlig. Udarbejdelse af vagtplaner. Budgetansvarlig. Attestering af bilag og aflevering af disse til Hovedkassereren. Ansvarlig for øl(automat)salg i afdelingen. Indkøb, i. h. t. budget. Indkaldelse til udvalgsmøder i. h. t. udarbejdet plan. Tage referat fra møder Udsendelse af dagsordener og referater, inkl. kontaktperson i HB Ansvarlig for området ved Petanque, inkl. affaldsstativer. Ansvarlig for rejser og andre arrangementer/fester. Ad hoc opgaver i udvalget. Badmintonudvalget er ansvarligt for alle aktiviteter i afdelingen. Udvalget kan bestå af 1 2 personer. Udvalget består af: Formand: Turneringer/økonomi: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Budgetansvarlig. Turneringsansvarlig. 7

8 Håndboldudvalget er ansvarligt for alle aktiviteter i afdelingen, samt for rapportering til bestyrelsen vedr. holdsamarbejdet TFH. Udvalget kan bestå af 2 5 personer. Udvalget består af: Formand: Økonomi: Sekretær: Udvalgsmedlemmer: Overordnet ledelse af afdelingen. Medlem af bestyrelsen. Medlemsregistrering. Budgetansvarlig Attestering af bilag til hovedkassereren. Indkøb i. h. t. budget. Indkaldelse til udvalgsmøder. Tage referat fra møder. Udsendelse af dagsordner og referater, inkl. kontaktperson i HB. Ad hoc opgaver i udvalget. ORGANISATION I GUI Generalforsamlingen Hoved Bestyrelse 4 pers. Bestyrelse: Hovedbest. + formænd udv. Sponsorer/Fonde Hjemmeside/IT Automat Ad hoc udvalg Seniorudvalg Fodbold 4 6 pers. Ungdomsudvalg Fod/bold 2 5 pers. Badmintonudvalg 1 2 pers. Petanqueudvalg 4 7 pers. Håndbold udvalg 2 5 pers. 8

9 4. Holdninger, adfærd og handlinger I nærværende afsnit er beskrevet klubbens holdninger til adfærd og handlinger såvel internt i GUI som eksternt til øvrige klubber, organisationer, sponsorer og det omgivne samfund. Klub & medlemmer 1) Forventninger til klubben a) At GUI til enhver tid søger at etablere de bedst mulige fysiske forhold for udfoldelse af idræt for børn, unge og voksne, såvel både motionister som konkurrenceudøvere. b) At GUI giver mulighed for relevant uddannelse af såvel ledere som trænere. c) At GUI i alle sammenhæng handler økonomisk forsvarligt. d) At GUI sikrer et højt informationsniveau mellem hovedbestyrelse og udvalgene, udvalgene indbyrdes og mellem udvalgene og medlemmerne. e) At GUI medvirker til et positivt og godt socialt miljø blandt alle i klubben. f) At udvalgene indkalder til spiller-/forældremøder, hvor hovedpunkterne kunne være: Transport til kampe Kontingentbetalingen Betingelse for at spille kampe Træningslejre/-stævner m.v. (betaling) Orientering fra bestyrelsen om klubben Klubdragt Disciplinære regler Udveksling af telefonnumre/mailadresser h) At nye medlemmer bydes velkommen i klubben procedure udarbejdes. 2) Forventninger til medlemmer a) At alle medlemmer medvirker til at fremme et godt kammeratskab både inden for afdelingen og på tværs af disse, hvilket bl.a. vil indebære: At omgangstonen altid er positiv, At ingen moppes på grund af fysiske, psykiske eller sociale særpræg, herunder anden etnisk oprindelse, At regler for mødetid og afbud overholdes, At der alene gives konstruktiv kritik. b) At ethvert medlem overholder og sætter sig ind i klubbens love 9

10 c) At det enkelte medlem gennem sin adfærd undgår at friste til lovovertrædelser d) At medlemmer, der konstaterer lovovertrædelser, medvirker til, at de ansvarlige drages til ansvar e) At ordensregler for anlæg og rekvisitter efterleves både i eget klubregi og ved kampe i fremmede klubber. f) At anvisninger fra ledere og trænere følges/respekteres g) At Klubbens medlemmer ikke optræder på en måde, der nedvurderer klubben i almindeligt omdømme. h) At betale kontingent til tiden. Forholdet mellem klub og udvalg/træner/leder 1) Forventninger til klubben a) At alle nye trænere/ledere orienteres om klubben og hilser på udvalgsformand/ medlemmer og evt. kontaktpersonen fra Hovedbestyrelsen. b) At udvalgene som minimum hvert år før hhv. efter sæsonen afholder trænermøde c) At udvalgene har kendskab til aktuelle uddannelsestilbud d) At udvalgene til enhver tid tilskynder egnede personer til uddannelse og til deltagelse i klubbens arbejde som træner og/eller leder e) At Håndbog for GUI udleveres til alle trænere/ledere 2) Forventninger til trænere og ledere a) At trænere/ledere altid foregår medlemmerne med et godt eksempel b) At trænere/ledere på rejse med børn og unge under 16 år ikke drikker spiritus i disses påsyn c) At trænere/ledere kender klubbens regler såvel de skrevne som uskrevne bl.a. ved gennemgang af denne håndbog d) At trænere/ledere kender reglerne i egne idrætsgrene e) At trænere/ledere møder sportsligt omklædt til træning/kamp 10

11 f) At trænere/ledere er parate til at undskylde mindre heldig opførsel over for dommer hhv. modstander g) At trænere/ledere holder et højt informationsniveau over for medlemmer/forældre samt udvalget. h) At udvalg/trænere/holdledere bidrager med artikler og billeder til hjemmesiden. i) At alle trænere og holdledere, der har med børn under 18 år at gøre, underskriver en attest, der berettiger hovedbestyrelsen at fremskaffe en pletfri børneattest. Forholdet til modspillere og dommere 1) Forventninger til GUI medlemmer Som værter ved kamp: a) At træner, holdleder, anfører eller anden ansvarlig altid modtager de gæstende hold/dommere og viser til rette med omklædning, opvarmning og besvarer evt. spørgsmål b) At spillere, ledere og trænere altid siger tak for kampen til modstandere og dommere Som gæster ved kamp/stævne: a) At vore medlemmer altid retter sig efter værternes anvisninger b) At vore medlemmer undgår fornærmende kommentarer c) At vore medlemmer uden tøven følger dommerafgørelser d) At kun den der er berettiget hertil fremfører klager over arrangementer og dommerafgørelser i samråd med udvalget og evt. Hovedbestyrelsen e) At vore medlemmer i forbindelse med kampe altid optræder i tøj med GUIlogo f) At vi altid behandler faciliteterne ordentlig g) At vi altid forlader faciliteterne i rimelig rengjort stand Forholdet mellem klub og forældre 1) Forventninger til klubben 11

12 a) At klubben altid tilstræber et positivt forhold til det enkelte ungdomsmedlems forældre b) At forældre hurtigst muligt kontaktes ved skader eller sygdom c) At forældre informeres ved disciplinære afgørelser d) At GUI inddrager forældre så meget som muligt i konkrete opgaver e) At der lyttes til forældres ideer og kritik, samt gives respons derpå 2) Forventninger til forældre a) At forældrene i så vid udstrækning som muligt følger deres børns deltagelse i idræt b) At forældre påtager sig opgaver i klubben og bakker børnenes interesser klubbens trænere og ledere op c) At forældre fremkommer med ideer og eventuel kritik d) At kontingentet indbetales rettidigt e) At forældre bidrager til at deres børn overholder klubbens love og reglementer såvel skrevne som uskrevne f) At forældre i videst muligt omfang deltager i GUI`s Generalforsamling hvor de har stemmeret g) At bidrage med artikler og billeder til hjemmesiden. Forholdet mellem klub, hovedorganisationer og Kommunen 1) Forventninger til klubben a) At GUI gennem tilbud, arrangementer og faciliteter altid fremstår som en integreret del af lokalsamfundet b) At GUI med udgangspunkt i idrætten og medlemmernes behov indgår i samarbejde med andre organisationer om aktiviteter, der kan gavne lokalsamfundet c) At GUI altid overholder gældende regler og frister over for såvel kommune som over for idrættens hovedorganisationer d) At GUI i økonomiske spørgsmål overholder gældende lovgivning (moms, skat m.v.) 2) Forventninger til hovedorganisationer og kommune a) GUI forventer et højt informationsniveau angående sager, der har indflydelse på GUI s aktiviteter 12

13 b) GUI forventer at blive taget med på råd i disse sager Forholdet mellem klub og sponsorer 1) Forventninger til klubben a) At GUI indgår i et konstruktivt og troværdigt samarbejde med sine sponsorer og sørger herunder specielt for at sponsorerne får den ydelse som er aftalt. b) At GUI holder et højt informationsniveau til sponsorerne, bl.a. via klubbens hjemmeside. 2) Forventninger til sponsorerne a) At sponsorerne overholder de indgåede aftaler Forholdet mellem klub, tilskuere og andre besøgende 1) Forventninger til klubben a) At GUI sikrer tilrejsende aktører tilskuere og dommere de får fair play når de gæster Grundfør. b) At der forefindes og er adgang til rimelige faciliteter. c) At der forefindes et antal renovationsstativer på pladsen 2) Forventninger til tilskuere og andre besøgende a) At disse giver aktører og dommere fair play b) At alle faciliteter bruges med respekt og omtanke c) At pladsen forlades i rimelig rengjort stand 5. Kommunikation/Information/Sportslige samarbejder I GUI er det nødvendigt at have bestemmelser omkring bl.a. kommunikation og information, hvorfor der igennem tiden er opnået enighed og ikke mindst erfaringsmæssige fordele, vedrørende nedennævnte emner. Presse Sponsorer Reklame Logo/spilletøj Kommunale og andre myndigheder Referater Fælles arrangementer Sportslige samarbejder 13

14 Funktionsbeskrivelser Presse Al kontakt til pressen foretages af eller via hovedformanden. Henvendelse til pressen vedrørende det enkelte udvalgs sportslige aktiviteter og resultater kan foretages af udvalgsformanden, uden at komme ind på politiske spørgsmål. Sponsorer Der henvises til afsnittet Sponsorer. Reklame Faste reklamer i GUI s klubhus og på idrætsanlægget i Grundfør skal overholde kommunens til enhver tid gældende reklameregulativ, og godkendes af Hovedbestyrelsen. Indtægt af sådanne reklamer tilgår hovedkassen. Logo/Spillertøj/klubdrdagt GUI s logo må ikke ændres og skal bruges af alle udvalg som profilering af GUI. Logoet skal påtrykkes på alt spillertøj og alle klubdragter. Spilledragten er rød/hvid stribet trøje, røde bukser og røde strømper. Alle spilledragter er GUI s ejendom og der må IKKE trykkes eget navn på spilledragterne. Klubdragten (træningsdragten) kan variere fra sæson til sæson efter beslutning i bestyrelsen. Kommunale og andre myndigheder Kontakten til Favrskov kommune og andre myndigheder foretages altid af eller via hovedformanden. Ansøgning om lokaler foretages af Hovedbestyrelsen i samarbejde med de enkelte udvalg. Ansøgning til halfordeling og deltagelse i halfordelingsmøder foretages af Hovedbestyrelsen i samarbejde med de enkelte udvalg. Referater Bestyrelsesreferater fordeles til alle udvalgsformænd, og de enkelte udvalgsformænd skal formidle beslutningerne videre, til eget udvalg, samt eventuelt til trænere/holdledere. Der skal udfærdiges referater af de enkelte udvalgsmøder og disse fordeles til alle udvalgsmedlemmer, samt til kontaktpersonen i Hovedbestyrelsen. 14

15 Fælles arrangementer De enkelte udvalg, i fællesskab, tilstræber årligt, at afholde en Sports - & festdag i Grundfør. Sportslige samarbejder GUI tilstræber et positivt samarbejde med andre klubber i Favrskov kommune. Håndboldafdelingen indgår i holdsamarbejdet Team Favrskov Håndbold, indtil anden beslutning tages af bestyrelsen. Et holdsamarbejde kan kun indgås ved forudgående beslutning i bestyrelsen og på grundlag af en skriftlig aftale klubberne i mellem. Der kan IKKE indgås holdsamarbejde udenom GUI s bestyrelse af nogen art se vedtægterne. Et udkast til aftalegrundlag forefindes kontakt Hovedbestyrelsen. Funktionsbeskrivelser Det tilstræbes, at alle udvalg udfærdiger funktionsbeskrivelser for hvert udvalgsmedlem, samt for trænere og holdledere, hvoraf fremgår opgaver og ansvar for den enkelte. Der henvises desuden til punkt 3 i denne håndbog, samt til vedtægterne for GUI. 6. Samarbejde mellem Hovedbestyrelse, bestyrelse og udvalgene For at opnå den højeste effektivitet og synergi, herunder også økonomisk ansvarlighed, bør der samarbejdes i mellem Ungdomsudvalget og Seniorudvalget på følgende områder: Indkøb af rekvisitter Vedligeholdelse af sportsanlæg (Mål/Net) i Grundfør Vedligeholdelse, rengøring af boldskur indvendigt i Grundfør Vedligeholdelse af skabe i Rønbækhallen/HH-hallen Opmåling/kridning af alle baner i Grundfør før sæsonstart forår og efterår Aftale med kridtmand indgås af Seniorudvalget og Ungdomsudvalget. Hovedbestyrelsen udstikker de økonomiske retningslinjer og indgår endelig kontrakt Flytning af målene med mellemrum således at klipning af græs er muligt og således at der ikke gror højt græs i målene og andre steder Holdtilmeldinger Kampfordelere til og 11-mandsholdende Dommerbord og dommere til håndbold Kampfordeling i håndbold For at opretholde en rimelig standard på anlægget i Grundfør bør der samarbejdes udvalgene imellem på følgende opgaver: 15

16 Tømning af renovationsstativer som er opstillet i nødvendigt omfang på anlægget Almindelig renholdelse af området/medborgerhuset Klipning af græs i mål og andre steder hvor kommunal klipning ikke er mulig Information til Hovedbestyrelsen såfremt der konstateres fejl eller mangler i bygningerne med mere Information om andre uregelmæssigheder til udvalg/bestyrelse eller Hovedbestyrelse Aftaler med trænere og holdledere: Aftale med trænere og holdledere til ungdom foretages af udvalgene i henhold til de regler der er udstukket fra bestyrelsen og i øvrigt i henhold til lovgivningen Aftale om ansættelse af trænere og holdledere til senior foretages af Seniorudvalget. Hovedbestyrelsen udstikker de økonomiske retningslinjer i henhold til lovgivningen. 7. Økonomi Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den samlede økonomi i GUI i henhold til vedtægterne. Udvalgene er ansvarlige for overholdelse af de udarbejdede budgetter. Budgetter: Alle udvalg udarbejder og afleverer budgetforslag til hovedkassereren senest den 15. januar hvert år. Bestyrelsen gennemgår og eventuelt godkender budgetforslag, inden Generalforsamlingen i februar måned og meddeler beslutningen til udvalgene. Budgetgennemgang: Budgetgennemgang foretages af Hovedkassereren med hvert enkelt udvalg, efter behov, men minimum 2 gange på en sæson, således at udvalget kan følge omkostningsniveauet i forhold til budget og agere derefter således at budgetterne altid overholdes. Regnskab: Udvalgene skal aflevere alle fakturaer, udlægsbilag med mere til Hovedkassereren løbende og ved årets afslutning inden udgangen af december måned hvert år. Der foreligger endeligt regnskab til godkendelse på sidste bestyrelsesmøde inden Generalforsamlingen. 16

17 Indkøb: Indkøb i GUI s navn, kan kun foretages af de i udvalgene, der er udpeget til dette og udstyret med rekvisitionsblokke. Der skal ALTID udfyldes en rekvisition på købet, kopi afleveres til Hovedkassereren, straks efter købet. Fakturaer, udlag med mere: Alle udgifter afholdes af hovedkassen se i øvrigt afsnittet Indkøb. Fakturaer, udlægsbilag med mere afleveres til den økonomisk ansvarlige i udvalget, som attesterer og påfører hvad det hidrører og afleverer til hovedkassereren i så god tid at betalingsfristen kan overholdes. Ved udlægsbilag med mere påføres der navn på modtageren samt registreringsnummer og kontonummer hvor overførsel kan ske til Det er ikke hovedkassererens ansvar hvis der påføres forkert kontonummer. Aktivitetstilskud, kontingentindtægter og andre indtægter: Alle indtægter skal tilgå hovedkassen. Kontingentindtægter bogføres på det enkelte udvalgs konto. Økonomiske dispositioner: Udvalgene kan udelukkende disponere i henhold til de godkendte budgetter. Ved behov for investeringer udover budgettet skal dette godkendes af Hovedbestyrelsen og/eller bestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan disponere i henhold til budgettet, men kan dog også beslutte større økonomiske dispositioner. Deltagelse i stævner og turneringer: GUI giver ikke tilskud til medlemmerne til deltagelse i stævner/turneringer i andre klubber. Der er egenbetaling til såvel stævner som til transport. Trænere og holdledere holdes skadesløse ved deltagelse i maksimalt 2 stævner/turneringer i andre klubber sammen med holdet i hvert kalenderår. GUI dækker hele udgiften til holdgebyrer til maksimalt 2 stævner pr. kalenderår pr. hold. Egenbetaling fra medlemmet skal ske ved tilmelding på hjemmesiden, hvor hver enkelt event/stævne oprettes. 17

18 8. Medlemsregistrering/kontingentopkrævning Alle medlemmerne opretter en profil på hjemmesiden og tilmelder sig selv på hjemmesiden og betaler omgående kontingentet, ellers kan der ikke deltages i aktiviteterne i GUI af nogen art. Efter maks. 2 træningspas skal medlemmet oprettes på hjemmesiden. Ingen der ikke har betalt kontingent, kan optræde på et hold under GUI. Hovedbestyrelsen kan udpege en central hovedadministrator der i samråd med hovedkassereren administrerer medlemsregistrering af samtlige aktive medlemmer, alle udvalgsmedlemmer, trænere og holdere, samt eventuelle æresmedlemmer og passive medlemmer. Hovedadministratoren og hovedkassereren er ansvarlige for indberetninger til Kommunen. Navn, telefonnummer og adresse på hovedadministrator/hovedkasserer fremgår af oversigt på klubbens hjemmeside. Hvert udvalg udpeger en person der er ansvarlig for kontrol af at de retningslinjer der er udstukket af bestyrelsen og beskrevet i denne håndbog overholdes. Denne er eneste kontaktperson i udvalget til hovedadministratoren/hovedkassereren. Alle medlemslister skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, adresse samt fødselsdato og år. Plan for tilmelding og betaling af kontingent: Der betales kontingent straks ved tilmeldingen på hjemmesiden. Oldboys fodbold og Petanque senest i april for 1 hel sæson = et helt kalenderår. Håndbold senest i september for 1 hel sæson = et helt år fra sommerferie til sommerferie. Badminton senest i september for 1 hel sæson = et helt år fra sommerferie til sommerferie. Seniorfodbold og ungdomsfodbold senest i april og august for ½ sæson pr. gang. Der kan opkræves ½ kontingent for spillere der starter midt i en sæson. Terminer forår Oldboys fodbold, Petanque, Seniorfodbold og Ungdomsfodbold: Primo april: Medlemslister trækkes fra hjemmesiden af træner/holdleder, eller udvalgsformanden, for kontrol af at alle har betalt kontingent. Ved manglende betaling efter 4 træningspas skal medlemmet bortvises fra træningog kan ikke spille kampe, indtil betaling har fundet sted. Spillercertifikat kan ikke udleveres til anden klub, såfremt der ikke er betalt fuldt kontingent. Der kan eventuelt tages kontakt til Hovedformanden. 18

19 Terminer efterår for Seniorfodbold, Ungdomsfodbold, Håndbold og Badminton: Primo september: Medlemslister trækkes fra hjemmesiden af træner/holdleder eller udvalgsformand, for gennemgang og kontrol af at alle har betalt kontingent. Ved manglende betaling efter 4 træningspas skal medlemmet bortvises fra træning og kan ikke spille kampe, indtil betaling har fundet sted. Spillercertifikat kan ikke udleveres til anden klub, såfremt der ikke er betalt fuldt kontingent. Der kan eventuelt tages kontakt til Hovedformanden. Spillercertifikater Disse udarbejdes/afhentes hos hovedkassereren, eller udvalgsformanden. 9. Indkøb af rekvisitter med mere Indkøb af rekvisitter, spillertøj og klubdragter foretages af den økonomisk ansvarlige i hvert udvalg i henhold til de godkendte budgetter og i samråd med Hovedkassereren. Der udfærdiges en rekvisition i hvert enkelt tilfælde, hvor kopien tilgår Hovedkassereren, så denne kan sammenligne, op mod faktura. Nummererede rekvisitionsblokke udleveres af Hovedkassereren. Indkøbene foretages udelukkende hos en af Sponsorudvalget valgt leverandør. Indkøb af mål, net, og andre store rekvisitter foretages i samråd med Hovedformanden og/eller Hovedkassereren, idet der eventuelt kan opnås tilskud. Medlemmers køb af klubdragt/træningsdragt Hovedbestyrelsen og Sponsorudvalget fastsætter prisen for klubdragter i samråd med tøjleverandøren. Bestilling og indkøb foretages af medlemmet selv i den udpegede sportsforretning. Medlemmets egenbetaling skal ske ved bestilling af klubdragten, eller efter aftale med sportsforretningen.. Eget navn kan trykkes på klubdragten, der betales ekstra for dette ved bestilling af klubdragten. Sponsorlogo på klubdragt Dette kan kun aftales med Sponsorudvalget. Spillertøj Alt spillertøj er GUI s ejendom og der må IKKE trykkes eget navn på dette. 10. Sponsorer Sponsoraftaler kan kun indgås af Sponsorudvalget hvorfor alle henvendelser vedr. sponsorater skal gå igennem dette udvalg. 19

20 Sponsorudvalget indgår aftale med hovedleverandør af rekvisitter, spillertøj, klubdragter, automatvarer med mere. Sponsorudvalget tilstræber desuden at sælge bandereklamer på stadion i Grundfør. Sponsoraftalerne indgås for en tidsubestemt årrække indtil en af parterne eventuelt opsiger aftalen skriftligt. Sponsorudvalget har udarbejdet et Sponsorprospekt som skal udleveres til alle potentielle sponsorer og som er grundlaget for sponsoraftaler i GUI. Dette samt kontrakter kan hentes på hjemmesiden. Der er udarbejdet prisliste for sponsorater i GUI. Se også punktet Forholdet mellem klub og sponsorer under hovedpunktet Adfærd, holdninger og handlinger. 11. Hjemmeside GUI tilstræber altid at have en tidssvarende hjemmeside med alle relevante oplysninger om klubben. Hjemmesidens adresse er Klubhus/Medborgerhus og andre bygninger Klubhus/Medborgerhus er beliggende Algade 6, Grundfør, 8382 Hinnerup. Klubhus/Medborgerhus styres i dagligdagen af GUI. GUI s hovedbestyrelse udpeger en husansvarlig, kaldet husdirektøren. Huset er ejet af Favrskov Kommune. Vedtægter for huset Der er udarbejdet vedtægter for huset som er godkendt af Favrskov Kommune. Vedtægterne er ophængt i huset og skal følges. Brug af klubhus/medborgerhus Huset må kun benyttes til/af foreninger med tilknytning til Grundfør Sogn. Huset må ikke bruges til private arrangementer af nogen art, ej heller børnefødselsdage. Huset/lokalet skal forlades i ryddet stand. Borde og stole stilles som vist på tegningen i lokalet efter brug. Se i øvrigt vedtægterne i huset. Bookning af lokaler Lokaler bookes på kalenderen i forgangen. Skriv formål og initialer på den dato hvor lokalet skal benyttes. 20

21 Nøgler Hovedbestyrelsen administrerer alle nøgler til klubhus/medborgerhus, boldskur, boldrum, kridtskur og Petanque-huset. Udlevering af nøgler sker ved henvendelse til Hovedbestyrelsen. Der kvitteres for nøglerne. Lån af Petanque-anlægget Lån af Petanque-anlægget til afslutninger/sammenkomster for et hold eller en afdeling skal ske ved henvendelse til Petanque-udvalget GUI Håndbog Udarbejdet maj Revideret september

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening www.guisport.dk Udgave nr. 2, februar 2011. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger 5. Kommunikation/Information/Sportslige

Læs mere

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening www.guisport.dk Udgave nr. 4, januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se www.guisport.dk 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse

Idræt for alle Tryghed Netværk Glæde Hovedbestyrelse Vedtægter for 1 Foreningens navn er Tvis Stiftet den 1. januar 2013 ved sammenlægning af Tvis KFUM samt Tvis Idrætsforening. Navnet ændret på ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2014 Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7 Retningslinier for SF.GIF`s Bestyrelse. side 2 SF.GIF`s Værdigrundlag.. side 2 Samværsformer. side 2 Pædofili side 3 Børnepolitik. side 3 Hvordan skaber vi et godt idrætsmiljø for børn i SF.GIF.. side

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere