Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003-2004"

Transkript

1 Årsberetning Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm... 7 CFP-E... 7 Computerspil (Interaktive medier)... 8 Overenskomster TV-overenskomster DJ og FAF: Dansk Artistforbund: Dubbing-overenskomst: Spillefilm- og fiktionsoverenskomster: DSF tv-fiktion: DSF spillefilm: FAF spillefilm: Dramatikere: Reklamefilm: DSF-overenskomst: Principielle retssager Rettigheder Kabel AVU Blankbånd Organisatorisk Internationalt netværk Projektafdelingen Bestyrelse Medlemmer Sekretariatet... 15

2 Indledning De var der allesammen og nu er de pludselig væk. I 2003 var tv og især filmproducenter meget populære i det politiske miljø. Dørene var åbne for foreningen såvel som for enkelt-medlemmer for at få afleveret industriens budskaber og de blev langt hen ad vejen hørt. I hvert fald fik vi et medie- og filmforlig, der på en række afgørende punkter ændrede branchens rammebetingelser meget på godt, og noget på ondt. Men nu er forligene i hus, og 2003/2004 er på en gang afslutningen af et langt arbejdsforløb og begyndelsen på et nyt. Det er vigtigt at fastholde dialogen med politikerne, og det er vigtigt at gøre dem opmærksom på, at der løbende er ændringer i branchens rammebetingelser, som de som politikere har indflydelse på. Her tænker vi ikke kun på, at privatiseringen af TV 2 Danmark, TV 2 regionernes ekspansionstrang, DR Produktions ageren på facilitets- og udstyrsmarkedet har stor betydning for både spillefilmproducenters, tvproducenters og dokumentarfilmproducenters muligheder for at lave sunde forretninger politikernes ageren og mangel på samme har også betydning for reklamefilmproducenternes marked og muligheden for at computerspiludviklerne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Forudsætningen for at vi kan opretholde en løbende dialog med politikerne er, at foreningen og medlemmerne har noget at sælge. Markedsandele i biograferne er selvfølgelig ganske sexy, men det er ikke nok der skal mere til. Dokumentarfilmen skal være synlig og dokumentere sine effekter f.eks. i undervisningen, reklamefilmen skal dokumentere sin arbejdsmarkedseffekt og grundlag for resten af branchen, computerspil skal dokumentere sit økonomiske potentiale, tv-producenterne skal dokumentere, at de er konkurrencedygtige i forhold til inhouseproduktion, både økonomisk og indholdsmæssigt. Eller med andre ord: der skal sættes tal og effekter på branchen for at kunne overbevise politikerne om, at private produktionsselskaber ikke blot er et nødvendigt onde i medie- og oplevelsesøkonomien, men er en forudsætning for denne. Lidt selvkritisk kan man sige, at Producentforeningen som politisk organisation hidtil har ageret ret aktivistisk. Er der et problem, forholder vi os til det og forsøger at løse det. Er der en mulighed, griber vi den. Men det er tid til at tænke langsigtet strategisk herunder at indsamle det talmateriale, der gør, at vi til enhver tid er i stand til at få politikerne i tale og er i stand til at være med til at sætte dagsordenen i debatten om oplevelsesøkonomien. Det bliver Producentforeningens opgave at sørge for indsamlingen af dette materiale og det bliver medlemmernes opgave, på samme måde som i alle mulige andre brancheorganisationer, at levere det nødvendige materiale til foreningen blev det år, hvor Producentforeningen for alvor fik hul på computer-spil som nyt indsatsområde. Som det fremgår af detailberetningen, organiserer Producentforeningen nu allerede halvdelen af de aktive produktionsselskaber, og der er stor aktivitet i gruppen. Området er karakteriseret ved, at der er mange i Danmark, der har fået øjnene op for områdets potentiale, og det er nærmest en ketchup-effekt, hvor hver en uddannelsesinstitution, hver en fagforening, hver en lille region i Danmark mener, at de skal lave noget med computerspil. Producentforeningen vil komme til at spille en stor rolle i at sørge for, at udviklingen inden for området kommer til at gå i en retning var ikke året, hvor Producentforeningen fik en række af tvproduktionsselskaberne som medlemmer. Det er paradoksalt, at foreningen på den ene side er meget aktiv på tv-området med medieforlig, tv-festival, uddannelsesaktiviteter, lobby-arbejde i Brussels og meget andet, og på den anden side mangler en række af de større tv-produktionsselskaber som medlem. Det er paradoksalt, at Producentforeningen lytter til kritikken af vores tvoverenskomster får fjernet kritikpunkterne, og stadig ikke er i stand til at 2

3 tiltrække de pågældende selskaber. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde at få fjernet hindringerne for de pågældende selskabers medlemsskab, og det må forventes, at der sker en positiv udvikling i det kommende år. Markedsforhold TV-produktion 2003 var første år, hvor DR som følge af medieforliget 2002 skulle lægge en bestemt procentdel af produktionerne ud til uafhængige producenter. Målet for året var, at DR som minimum skulle lægge 15 % af programproduktionen ud, stigende til 21 % ved udgangen af forligsperioden. Disse procentsatser blev senere hen i forligsforhandlingerne ændret til fast beløb: 125 mio kr. stigende til 170 mio. kr. Hverken i forligsteksten eller i de efterfølgende public service kontrakter var det dog specificeret, hvordan disse procentsatser helt præcist skulle udregnes, ligesom der ikke er angivet nogen bestemt rapporterings- eller kontrolprocedure. Da der ikke eksisterer nogen statistik eller dokumentation for produktionen af tv, har det været vanskeligt for Producentforeningen i detaljer at følge udviklingen og effekterne af bestemmelserne. Manglen på dokumentation på tv-området er i det hele taget et problem i foreningens arbejde, og bestyrelsen har derfor besluttet at styrke dette område. Som første skridt har foreningen nu fået mulighed for at købe en oversigt over de uafhængige producenters marked på 8 TV-kanaler. Formålet er at kunne følge udviklingen i alle tv-stationers indkøb hos private produktionsselskaber. Det var ligeledes en del af medieforliget, at TV 2 Danmark inden sommeren 2004 skal være privatiseret, og som forberedelse til dette er stationen nu omdannet til et statsligt aktieselskab. Gennem efteråret og vinteren er der dog i stigende grad sået tvivl om præmisserne for det planlagte salg vil kunne holde. Regeringen har både direkte over for Producentforeningen og generelt i medierne garanteret, at den danske programflade ikke vil komme i fare efter en privatisering, og det har ligget i luften, at kun en dansk køber vil kunne accepteres. Den truende EU-sag om ulovlig statsstøtte, som fortsat hænger over TV 2 Danmark, vil desuden komplicere salget betydeligt. Som Producentforeningen ser sagen, vil regeringen ikke kunne opstille objektive kriterier i forbindelse med salget, som vil kunne garantere en dansk køber i det mindste ikke uden at komme i karambolage med EU lovgivningen. Og det vil være vanskeligt for regeringen politisk at holde til at sælge stationen til en udenlandsk køber. Producentforeningens opfordring til regeringen er derfor at udskyde salget officielt, således at både TV 2 selv og de private producenter, der producerer programmer til stationen, ved hvad man har at rette sig efter. En gammel kending i beretningen er TV 2 Regionerne. Regionerne agerer på delvis det samme marked som de private producenter, nemlig programproduktion, udlejning af udstyr og faciliteter samt reklamefilmproduktion, og Producentforeningen følger løbende de regionale stationers ageren og holder øje med, om der er fri konkurrence i markedet. Vi kan konstatere, at adskillige regioner nu har etableret datterselskaber, der i forskellige variationer har samme ejere som den regionale station. Der er ikke noget i vejen for at regionerne har såkaldt anden virksomhed, men det skal følge nogle ganske specifikke regler, hvoraf den væsentligste er, at der ikke må anvendes licensmidler til anden virksomhed sådanne aktiviteter skal finansieres med andre midler. Med medieforliget er regionerne nu finansieret direkte via licensen og de regionale reklameindtægter går ikke længere til regionen men til TV 2 Danmark. Det betyder nødvendigvis, at der ikke er helt så mange andre midler til rådighed for regionerne, og Producentforeningen forventer derfor, at regionernes anden virksomhed nu mindskes. 3

4 Tvfestival.dk Tvfestivalen blev i 2003 for første gang afholdt i Cinemaxx på Fisketorvet, efter at have holdt til på Filmskolen de første 3 gange. Programmet for festivalen var større end tidligere, og med over 50 udenlandske gæstetalere var Tvfestival.dk 2003 den mest ambitiøse nogensinde. Der er da heller ingen tvivl om, at årets festival var en succes, på trods af at det viste sig, at de fleste tv-producenter havde meget travlt netop i august, hvor festivalen blev afholdt, hvorfor deltagertallet ikke kom væsentligt højere op end de tidligere år. Også økonomisk må årets festival betegnes som en succes, idet det nu er lykkedes at få tvfestivalen til at hvile i sig selv. Organisatorisk har målet de sidste år været at udskille Tvfestivalen i et selvstændigt selskab. Det har vist sig mere kompliceret end som så, idet festivalen i så fald skulle have aktiver over en vis grænse, hvilket ikke er tilfældet. Det er derfor besluttet, at festivalen også fremover vil være ejet af Producentforeningen, men dog organisatorisk placeret i en særlig projektafdeling. CEPI Producentforeningen er medlem af den europæiske paraplyorganisation for tvproducentforeninger, CEPI, hvor foreningens sekretariatschef de sidste to år har været præsident. CEPI s kontor ligger i Brussel. CEPI laver lobbyarbejde overfor EUKommissionen og EUparlamentet, oftest i hård konkurrence med øvrige lobbyorganisationer i branchen, f.eks. EBU (public service TV), ACT (private tv-selskaber) såvel som lønmodtageroganisationerne. I det foregående år har revisionen af tv-direktivet været et af CEPI s vigtigste arbejdsområder, hvor hovedmålene har været og fortsat er at få en højere kvote for uafhængig produktion end de 10% der pt. er fastsat. Endvidere arbejder CEPI i forbindelse med direktivet på at få sikret, at rettighederne til programmerne forbliver hos producenterne. Det er således et hovedargument for CEPI, at den eneste måde, man kan sikre en effektiv implementering af tv-direktivets bestemmelser om udlægning i branchen, er ved at indføre en definition af uafhængig producent, der bl.a. hænger tæt sammen med hvilke rettigheder producenten bevarer. Dette synspunkt er nu blevet implementeret i engelsk medie-lovgivning, der har strammet kravene til de standard vilkår (terms of trade), der forudsættes forhandlet mellem de engelske TVstationer og den engelske producentforening. CEPI har endvidere været meget aktive omkring MEDIA-programmet, herunder EUkommissionens ønsker om ændringer/justeringer af TV Distribution. CEPI har således været hørt om de ændringer, kommissionen ønskede gennemført for at sikre større geografisk spredning af den støtte, der bliver givet inden for programmet, og ændringer mhp. at minimere fiktive aftaler med tvstationerne for at opfylde systemets krav om flere tvstationer. EU-kommissionen valgte i vid udstrækning at efterkomme CEPI s kritik af de foreslåede ændringer. Herudover har CEPI været involveret og afgivet høringssvar såvel til midtvejsevalueringen af MEDIA-programmet, som til udformningen af det fremtidige MEDIA-program, der skal træde i kraft I forhold til TV Distribution drejer arbejdet sig primært om at fastholde, at det kun er uafhængige producenter, der kan søge, og ikke TVstationer. CEPI er endvidere aktive omkring - revisionen af Kabel- og Sattelitdirektivet, der er et væsentlig grundlag for kabelvederlagsordningen til danske producenter. 4

5 - social dialog med de europæiske lønmodtagerorganisationer inden for film- og tv-industrien. Spillefilm Efter den hektiske aktivitet omkring forhandlingerne med Filmforliget og den efterfølgende standard-kontrakt har spillefilmgruppen besluttet foreløbigt at nedlægge spillefilmudvalget og i stedet etablere udvalg fra sag til sag. Medlemsmødet i spillefilmgruppen har således etableret forhandlingsudvalg til at forhandle overenskomst med FAF (Tomas Hostrup og Bo Ehrhardt), og forhandlingsudvalg til forhandlingerne med DSF (Tivi Magnusson, Thomas Lydholm, Thomas Gammeltoft, Lene Børglum). Dette signalerer også, at det har været overenskomstforhandlingerne og ikke mindst forhandlingsforberedelserne - der har været den væsentligste aktivitet i årets løb (se det særlige overenskomstafsnit senere i beretningen). Talentudvikling I forsommeren blev foreningens udvalg for novellefilm/talentudvikling (udvalget består af Nina Crone, Tomas Hostrup og Kim Magnusson) inviteret til to møder omkring den nye Talentudviklingspulje. Efter disse møder fremlagde Talentudviklingspuljen de støttevilkår, der skal være gældende for produktioner under puljen. Hovedelementerne i støttevilkårene er indførelse af slate-funding på talentudvikling, og i øvrigt krav om, at der ved produktionsstøtte maximalt må gives ugelønninger på kr ,- /ugentligt samt at udstyr kun må koste 50% af listepris. Producentforeningen anlagde en positiv tilgang til støttevilkårene, idet vi tilkendegav, at Talentudviklingspuljen med de vilkår, der var opsat for produktionsstøtte, må betragtes som en støttemulighed til værkstedsproduktioner. Producentforeningens medlemmer vil komme i konflikt med spillefilmoverenskomsten med FAF og kan derfor ikke producere under puljen, og reglen om, at udstyr kun må koste 50% af listeprisen, vil favorisere de producenter, der har eget udstyr. For at afsøge mulighederne for at imødekomme kravene fra Talentudviklingspuljen blev der afholdt en række møder på embedsmandsniveau mellem Instruktørsammenslutningen, FAF og Producentforeningen. Konklusionen af denne møderække var, at vi ikke kunne finde en løsning, der kunne imødekomme Puljens krav. Producentforeningen er i januar blevet enig med Henning Camre om, at han må skabe grundlaget for, at der kan laves aftaler med FAF og udstyrsudlejerne, enten i form af en accept fra parterne om at imødekomme kravene fra Puljen, eller i form af en ny drøftelse af støttevilkårenes udforming. Her står sagen i skrivende stund. I forbindelse med drøftelserne i foråret 2003 om nye støttevilkår og standardkontrakten blev vi opmærksomme på, at Producentforeningen mangler en løbende dialog med filmudlejerne i FAFID og Videogramdistributørforeningen. Efter lang tids tilløb blev der derfor afholdt et fælles medlemsmøde for medlemmer af Producentforeningen og medlemmer af FAFID, hvor der var enighed om at føre en løbende dialog med henblik på at afstemme holdninger i forhold til andre, fælles samarbejdspartnere, f.eks. DFI og biografer. Regionale Filmfonde 2003 var også året hvor Filmfyn endelig blev en realitet et projekt som Producentforeningen gennem flere års forberedelse har lagt store ressourcer i, dels fordi Filmfyn konkret giver flere penge til dansk film, dels som en testmodel for indførelsen af regionale filmfonde i Danmark. 5

6 Filmfyn består nu af 2 organisationer, Filmfyn I/S, som har filmkommissionslignende aktiviteter og Filmfyn A/S, der investerer i de konkrete filmprojekter. Filmfyn A/S er ejet af de 8 kommuner + amtet (A aktionærer) og af TV 2 Danmark, Amtssparekassen Fyn samt Producentforeningen (B aktionærer). Producentforeningens sekretariatschef er udpeget til at være formand for bestyrelsen i Filmfyn A/S. I 2003 har de første produktioner været i gang på Fyn - 2 spillefilm og en kortfilm - og der er udsigt til, at der i 2004 vil komme en række produktioner til området. Regionale filmfonde har også været et tema i andre regioner end det Sydfynske og med større eller mindre engagement fra Producentforeningen. Producentforeningen var inde over Filmby Århus ikke så meget pga. Filmbyens regionale filmfondsaktiviteter, men fordi det lokale produktionsmiljø bad foreningen om hjælp til at få kørt Filmby-projektet ind på skinner. Producentforeningen anbefalede således Århus Kommune at få ansat en filmfaglig leder et råd som blev fulgt. Der har endvidere været en del aktivitet for at få etableret en regional filmfond i københavnsområdet, hvis formål skulle være at give støtte til filmproduktioner, der ellers vil søge til regionale filmfonde i andre lande, f.eks. Trollhättan. Det har noget lange udsigter med at få etableret et politisk grundlag for en sådan filmfond. Et step på vejen til en filmfond i hovedstadsområdet er etableringen af Øresunds Filmkommission, hvis formål er at tiltrække udenlandske filmproduktioner (reklamefilm og spillefilm) til øresunds-området. Øresunds Filmkommisson er støttet af HUR (Hovedstadens Udviklings Råd) og Copenhagen Capacity (der er den danske operatør på ØFK) to vigtige aktører i en fremtidig regional udvikling af film- og medieindustrien. Kort- og dokumentarfilm I beretningen sidste år var målsætningen for dokumentarfilmen at etablere et dokumentarfilmudvalg og derigennem intensivere foreningens aktiviteter på området. Dokumentarfilmudvalget har nu været etableret i et års tid, og består af: Tomas Hostrup-Larsen, Claus Ladegaard, Mikael Opstrup, Signe Byrge Sørensen og Helle Ulsteen. Gennem efteråret 2003 har dokumentarudvalget sammen med sekretariatet arbejdet på at arrangere et visionsseminar for branchen, et seminar, som løb af stablen i begyndelsen af januar 2004 for foreningens dokumentarfilmproducenter samt inviterede gæster fra DFI, Filmskolen mv. Formålet med seminaret Dokumentarfilm i fremtiden fremtidens dokumentarfilm, var få sat fokus på de problemer, der gør at dokumentarfilmen for tiden ikke kan komme ud over rampen og give dokumentarfilmproducenterne assisteret af inviterede nøglepersoner mulighed for at gennemdiskutere årsagerne til dokumentarfilmens aktuelle status. Og herefter finde grundlaget og værktøjerne for at bringe dokumentarfilmen tilbage i front og endelig at få formuleret visionen. Nøgletemaerne for seminarets diskussioner var: - dokumentarfilmens distribution - dokumentarfilmens produktionsvilkår og rammebetingelser - definition af dokumentarfilmen Efter seminaret er målet på området nu at formulere en handlingsplan for hele branchen, samt specifikt en detaljeret plan for Producentforeningens strategi på 6

7 området. Når forhandlingerne om medie- og filmforlig begynder senest i 2005 skal foreningen være klar med konkrete krav og mål for dokumentarfilmens placering heri. Tilgængelighed og distribution er nøglepunkter i alle diskussionerne på området, og den digitale distribution i særdeleshed vil i den kommende tid blive et fokusområde. Der er adskillige aktører, der er interesseret i forretningsområdet, men foreningen er indtil videre afventende i forhold til, at DFI er i gang med at digitalisere kataloget, Reklamefilm På linie med de øvrige områder er der nu konstitueret et fast reklamefilmudvalg, bestående af: Christian Bevort, Rasmus Ejlers, Lars Bo Blarke, Ronnie Fridthjof, Stig Lauritzen. De prioriterede områder inden for området har været, også på dette område, at få formuleret en handlingsplan for de kommende år. Herudover har arbejdet i FRF været højt prioriteret. FRF er et væsentligt samarbejdsorgan, som har vist sig at kunne sætte gang i frugtbare diskussioner mellem de tre parter i reklamefilmproduktionen. Som konkrete resultater af arbejdet i FRF er der i løbet af 2003 færdiggjort et flow chart over processen i forbindelse med reklamefilmproduktion; et flow chart, som foreligger både i trykt form og i en interaktiv udgave på I forbindelse med dette tilbyder FRF også undervisning i reklamefilmproduktion, med udgangspunkt i flow chartet. Endelig er planerne om at etablere en uddannelse for primært reklamefilm-indkøbere ved at være så langt, at første hold forventes at kunne sættes i gang i løbet af Uddannelsen Certified Film Buyer CFB er tænkt som et fem-dages intensivt forløb, der sætter deltagerne i stand til at kunne håndtere en reklamefilmproduktion. I første omgang er det annoncørsiden, der satses på, men også bureauerne og producenterne er interesseret i efteruddannelse i FRF-regi. FRF har siden etableringen i 1996 haft til huse hos Producentforeningen, men i 2003 tilbød Dansk Annoncørforeningen at overtage administrationen, da de var indstillede på at afsætte flere ressourcer til arbejdet end Producentforeningen kunne prioritere. Pr ligger FRF således hos annoncørerne. Samtidig har FRF ansat Walther Jensen som projektchef, hvilket giver en bedre kontinuitet og større muligheder for aktiviteter i foreningen. Markedet for reklamefilm er ikke forbedret voldsomt gennem det seneste år og hverken antallet af film eller budgetterne på de enkelte film er forøget mærkbart. Netop derfor er det ekstra vigtigt for foreningens reklamefilmmedlemmer at satse på udvikling og uddannelse. På det nordiske plan et der jævnlig kontakt med Produsentforeningen i Norge, Sveriges Reklamfilmproducenter og SATU, den finske producentforening. De fire nordiske producentforeninger har aftalt at etablere en fælles-nordisk forening efter europæisk forbillede, CFP-N, der i første omgang skal fungere som et forum hvor fælles problemstillinger kan drøftes. På lidt længere sigt er det tanken, at CFP-N også kan danne rammen omkring fælles initiativer. Et af målene for reklamefilmgruppen i foreningen er at øge producenternes synlighed og som et led i projektafdelingens eksport-initiativer vil der blive sat fokus på dansk reklamefilm, både i forbindelse med Cannes Lions og i forbindelse med Regions of Excellence. CFP-E I den europæiske forening for reklamefilmproducenter, CFP-E, er den længe ventede Procedures Book i løbet af 2003 blevet færdigbehandlet, og CFP-E og EACA (den europæiske bureau-organisation) er nu klar til at lancere bogen. Den internationale annoncørforening, WFA, har ikke ønsket at deltage i projektet. 7

8 Procedures book er en samling af dokumenter og vejledninger i forbindelse med internationale produktioner. CFP-E er desuden ved at indlede samarbejde med Unimei, den europæiske sammenslutning af filmarbejder-foreninger, om at lave en hvidbog om reklamefilmproduktion. Undersøgelsen skal give et øjebliksbillede af markedssituationen for reklamefilmproduktion i Europe, samt give et bud på den fremtidige udvikling i markedet. Projektet kan finansieres via EU-midler. Endelig er CFP-E s flagskib, Young Director Award, nu på vej mod sin sjette sæson. Konkurrencen, som er for unge reklamefilminstruktører, har vokset år for år og kan nu siges at være anerkendt i branchen. Med dette følger også, at YDA nu bliver mere interessant for sponsorer, og YDA 2004 ser på nuværende tidspunkt ud til, for første gang, at blive fuldfinansieret fra starten. Computerspil (Interaktive medier) Det seneste år har computerspils området været i kraftig vækst. Producentforeningen har brugt mange kræfter på at hverve medlemmer og kan i dag med rette sige, at vi repræsenterer næsten halvdelen af branchen. Medlemsskaren tæller Deadline Games (som har været med i foreningen en årrække), IO Interactive (Hitman), ITE (Hugo) og PinkFloor (PowerBabes). Branchen er kendetegnet ved at der er få store aktører/udviklere som henvender sig til verdensmarkedet, og en gruppe mindre udviklere, som kæmper for at klare sig i konkurrencen. Branchen omfatter i omegnen af virksomheder, med stort potentiale. Producentforeningen er involveret i verdens første uddannelsesprojekt, der giver de studerende en mastergrad inden for computerspil. Udgangspunktet er, at mastergraden skal skrues således sammen, at den afspejler industriens behov for arbejdskraft, og derfor har det været vigtigt for branchen at engagere sig dybt i arbejdet. Afledt af denne aktivitet bliver vi konstant kontaktet med henblik på at præge erhvervs- og ungdomsuddannelser såvel som vvu uddannelser på dette område. Gennem det seneste halve år har Producentforeningen forhandlet med Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen om bedre vilkår for branchen i forbindelse med arbejds- og opholdstilladelse. Branchen er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, og det har været afgørende, at sagsbehandlingen blev mere smidig og fleksibel. En stor del af arbejdet har handlet om at udbrede kendskabet til branchen og de ønsker og behov, der er. Vi har været i god dialog med Udlændingestyrelsen og fik i efteråret omstødt to afgørelser til vores fordel. Endvidere er vi indkaldt som høringspart i Integrationsministeriet i forbindelse med revision af Positivlisten (listen der afgør om ansøgere får en hurtig og smidig sagsbehandling). Producentforeningen var i december 2003 medstifter af European Developers Federation. Sammen med TIGA, TIGA Holland, Apom (Frankrig) og senest den tyske pendant har vi dannet en europæisk forening for producenter og udviklere af computerspil. Arbejdet i denne forening fokuserer på at udbrede kendskabet til computerspilsbranchen i EU og forbedre de eksisterende rammebetingelser. Vi har samarbejdet med TIGA gennem de seneste to år og haft stor glæde af at trække på deres erfaringer og arrangementer. En af vores visioner for branchen er for alvor at sætte Danmark på verdenskortet, når det handler om udvikling af computerspil. Ideen er at arbejde ud fra en tanke om at gøre Danmark/København til et cluster for computerspil ved at samle mange producenter i området, kombineret med optimale uddannelses- og forskningsmuligheder. 8

9 Vi har løbende kontakt til Kulturministeriet for ligeledes at udbrede kendskabet til vores branche og skabe mere optimale rammebetingelser for branchen. Vi har en forventning om, at Kulturministeriet nu er klar til at afdække branchen, så vi har et udgangspunkt for at forhandle om branchens ønsker og behov. Finansiering er et af de afgørende spørgsmål for branchen. Dels fordi computerspilsproduktioner adskiller sig væsentligt fra andre produktioner, dels fordi det er meget kostbart at komme i gang. Vi er i øjeblikket i dialog med forskellige investorer for at udforske, om der er et uudnyttet potentiale mellem computerspilsproducenterne på den ene side og investorerne på den anden. I samarbejde med Eksportrådet er også computerspil en del af konceptet Denmark on Screen. Planlægningen for computerspilsbranchen i forbindelse med Denmark on Screen koncentrerer sig om verdens største computerspilsmesse i LA. Alt i alt har året været brugt på at etablere et nationalt såvel som et internationalt netværk, og det er lykkes meget godt. Computerspilsbranchen er ved at markere sig på den politiske scene herhjemme og interessen er enorm. Det giver store forventninger til

10 Overenskomster TV-overenskomster DJ og FAF: I løbet af foråret og sommeren 2003 er et nyt aftalekompleks blevet forhandlet på plads med DJ og FAF, som i væsentlig grad tager udgangspunkt i den fleksibilitet både medlemmer og udenforstående tv-produktionsselskaber har behov for. Både DJ og FAF har godkendt resultatet, men afventer fortsat Producentforeningens godkendelse. Det blev på medlemsmødet besluttet, at man ikke kan godkende det nye aftalekompleks før en række af de større uafhængige tv-produktionsselskaber har meldt sig ind i foreningen. Dette har været en kendt forudsætning for FAF og DJ under forhandlingerne. Der arbejdes løbende såvel i bestyrelsen som i sekretariatet på at få de ikkeorganiserede tv-produktionsselskaber ind som medlemmer i foreningen. Indtil videre har den store hindring for deres indmeldelse været begrundet med den overenskomstmæssige binding, som dog i vid udstrækning er blevet imødekommet med det nye fleksible aftalesystem. Det nye aftalekompleks består af en husaftalemodel for så vidt angår ansatte og en overenskomst for freelancemedarbejdere som hidtil. Husaftalemodellen består af en mulighed for på den enkelte virksomhed at indgå en husaftale med repræsentanter for de fastansatte medarbejdere, som skal tage stilling til en række ting: - løn - arbejdstid, herunder overarbejde og arbejde på forskudt tid - ferie - sygdom - sociale vilkår, f.eks. pension, barsel m.v. - ophavsret - opsigelse af ansættelsesforholdet Herudover skal husaftalen afspejle, at der skal anvendes 12% af minimumslønnen (sociale goder) i den underliggende ansatte-overenskomst til alle andre formål end løn, eks. pension, barsel, frynsegoder etc. Husaftalen må ikke indebære en forringelse af medarbejdernes eller arbejdsgiverens samlede vilkår i forhold til ansatte-overenskomsten. Organisationerne kan kun efterfølgende underkende en indgået husaftale, såfremt den ikke lever op til ovennævnte vilkår. Der skal dog meget til for, at FAF og DJ kan underkende en husaftale, som medarbejderne er tilfredse med. Såfremt producenten vælger ikke at indgå en husaftale, eller hvis en husaftale underkendes af organisationerne, falder man tilbage på ansatteoverenskomsten, som herefter gælder i sin helhed. Både ansatte-overenskomsten og freelance-overenskomsten er blevet revideret. Uanset at det nye aftalekompleks endnu ikke er vedtaget, anbefaler foreningen alle medlemmer at følge den aftalte regulering af løn og pension pr. 1. januar Dansk Artistforbund: 10

11 Overenskomsten med Dansk Artistforbund er som nævnt på sidste års generalforsamling blevet opsagt, men har løbende været forlænget mens forhandlingerne om en ny overenskomst stod på. Producentforeningen har dog valgt ikke at forlænge overenskomsten yderligere, hvorfor den er bortfaldet med virkning fra den 31. august Dubbing-overenskomst: Dubbing-overenskomsten gælder fortsat og er tiltrådt af Dansk Artistforbund, Sun Studio samt Salut Audio og Video. DSF og Producentforeningen blev i foråret 2003 enige om at tilføje et protokollat til overenskomsten, som specificerede udbetaling af løn og indeholdelse af skat m.v. Dette er blevet tiltrådt af DAF, Sun Studio samt Salut Audio og Video. Der arbejdes p.t. på at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge forholdene på dubbing-området i andre lande. Det forventes, at gruppen bliver nedsat inden sommer. Spillefilm- og fiktionsoverenskomster: DSF tv-fiktion: Den første sag om udnyttelse af tv-fiktionsprogrammer på video/ dvd har været diskuteret mellem DSF og Producentforeningen, idet der ikke kunne opnås enighed om principperne for beregning af royalty samt royaltysatsen. Producentforeningen ønskede som udgangspunkt at føre en voldgiftssag på spørgsmålet for at få afklaret forholdene én gang for alle. Efter længere forhandlinger blev parterne dog enige om at finde en mindelig løsning på sagen, som ikke ville få betydning for fremtidige sager om udnyttelse af tvfiktionsprogrammer på video/ dvd. DSF spillefilm: Producentforeningen og DSF har i uge 10 indledt forhandlingerne om fornyelse af spillefilmoverenskomsten. Det forventes, at forhandlingerne vil strække sig over det næste års tid, og at et af hovedtemaerne vil være royaltybetaling. Instruktøroverenskomst: Der forhandles fortsat om en spillefilmoverenskomst med Instruktørerne. Indtil videre har Instruktørerne accepteret en overskudsdeling således, at overskudsandel ikke længere beregnes fra toppen, men der er endnu ikke opnået enighed om en række principielle spørgsmål, så som principperne for beregning af overskudsdeling samt final cut, honorarsatser m.v. FAF spillefilm: Der forhandles p.t. om fornyelse af overenskomsten. Det store tema i forhandlingerne er afskaffelse af bemandingsreglen. Parterne har indtil videre stået langt fra hinanden. Det forventes, at der inden for de næste par måneder kommer klarhed over, hvorvidt det er muligt at blive enige om en fornyelse af overenskomsten eller ej. Der er pr. 1. januar 2004 blevet aftalt en midlertidig regulering af satserne i overenskomsten på 2,8%. Reguleringen er en del af den samlede ramme for overenskomsten og kan opsiges, såfremt der ikke opnås enighed om en fornyelse af overenskomsten. 11

12 Der er dog et fælles ønske om at undgå de principielle sager, parterne har ført i løbet af den eksisterende overenskomsts løbetid, herunder blandt andet spørgsmålet om fortolkning af bemandingsreglen og transportbestemmelsen. FAF har i 2003 anlagt én sag om fortolkning af bemandingsreglen. Seriefiktion: Den hidtil gældende kutyme for, at seriefiktion er omfattet af spillefilmoverenskomsten, er blevet opsagt. Der er således pr. 31. december 2003 fri forhandling med filmarbejderne på seriefiktion. Det forventes, at forhandlingerne om en seriefiktionsoverenskomst påbegyndes i Dramatikere: Overenskomsten har ikke været forhandlet i Producentforeningen mærker fortsat, at medlemmerne har behov for assistance i forbindelse med kontraktsindgåelse m.v., hvor Dramatikerforbundet er gået ind i sagen. Reklamefilm: DSF-overenskomst: Reklamefilmoverenskomsten er blevet opsagt til genforhandling og er indtil videre forlænget indtil den 31. marts DSF og Producentforeningen er pt. i gang med at forhandle om en fornyelse af overenskomsten. Hovedtemaerne i forhandlingerne har været indførelse af en markedsføringsbestemmelse i overenskomsten, forenkling af spotreglerne ved medvirken i billedet, udnyttelsesrettigheder samt regulering af satserne i overenskomsten. Det forventes, at der inden for den 31. marts 2004 opnås enighed om fornyelse af overenskomsten. Principielle retssager Såfremt en sag vurderes havende principiel interesse for alle medlemmer, kan Producentforeningen beslutte af føre sagen på vegne af medlemmet. En lang række af disse sager er overenskomstsager, hvor der er uenighed mellem Producentforeningen og den pågældende fagforening om en konkret fortolkning af overenskomsten. Nedenfor er der en oversigt over foreningens principielle sager der føres eksternt ved advokat. Oversigt over foreningens principielle sager der varetages eksternt ved advokat. Tekst Selskab Overensko mst Anlagt af Type Status result at Område Advok at Minerv a retssag igangv Film Koch Dansk Filmskat alle Sundhedsstyrelsen, letter of intent Angel Pro-f retssag igangv Corporate BBD Bemandingsregel, grip Angel x FAF voldgift igangv Film JS 12

13 Bemandingsregel, still foto Angel x FAF voldgift igangv Film JS Forsikringssag (eksplosion), CODAN M og M Pro-f afsluttet forligt Film BBD Forsikringssag (personforsikring), CODAN Thura Pro-f henlagt Film/TV BBD Rettighedskrænkelse, internet STV Pro-f afsluttet vund et TV/Corpor ate JS Transportregel Thura x FAF igangv Film JS Rettighedsfrasalg (IDIOTERNE) Zentropa x DSF voldgift igangv Film JS Regner Definition egenkapital Grasten X DSF voldgift afsluttet forligt Film JS Betaling udnyttelse still Regner Grasten X FAF voldgift forberede lse Film - Betaling for ubeordret arbejde M og M x Bella retssag afsluttet forligt Film JS Aflysningsbestemmelse Zentropa x FAF voldgift/retssag igangv Film JS Videogramroyalty Cosmo X Pro-f voldgift forberede lse Film/TV JS retssag/ombuds forberede henla Scale/Mediaprogrammet Victoria o.a. Pro-f mand lse gt Film JS Rettigheder Sekundære rettighedsindtægter fra AVU-, kabel- og blankbåndsvederlag udgør en væsentlig del af indtægtskilderne for de danske producenter. Indkomsterne herfra er ofte forskellen mellem røde og sorte tal på bundlinjen, hvorfor området naturligt fylder meget i Producentforeningens arbejde, omend den væsentligste del af arbejdet, herunder ikke mindst fordelingen af midlerne, bliver udført i FILMRET af foreningens advokat Johan Schlüter. Kabel Både på europæisk og på dansk plan har Producentforeningen medvirket til at afværge angreb på kabelvederlagsordningen. Bakket op af de europæiske kabeldistributører og med udgangspunkt i principperne for det indre marked, fremlagde EUKommissionen forslag til høring hvorefter de kollektive forvaltningssystemer, som vi kender det i COPY DAN systemet, skulle afløses af et såkaldt one-stop-shopping-system, hvor kabeldistributørerne køber kabelrettighederne ét sted, nemlig hos tvstationerne. CEPI og andre organisationer argumenterede kraftigt mod forslaget, bl.a. under henvisning til at medie-markedet ikke har en karakter, der gør at man kan anlægge indre-marked-betragtninger på køb og salg af rettigheder til tvprogrammer og film. EUKommissionens endelige rapport på området er gået bort fra forslaget om one-stop-shopping, og anerkender princippet om kollektiv forvaltning. Også i Danmark har vi endnu engang oplevet angreb på kabelvederlagsordningen. FDA, Foreningen af danske Antenneforeninger, har set det som sin livsmission at bekæmpe betalingen af kabelvederlag til DR og TV2. FDA benytter således enhver lejlighed til at argumentere over for politikerne, at den såkaldte dobbeltbetaling skal afskaffes. Filmret/Johan Schlüter fik Kulturministeren til at garantere at der ikke skal røres ved kabelvederlagsordningen, og et fælles initiativ fra COPY DAN hvorefter repræsentanter for DSF, Instruktørsammenslutningen og Producentforeningen tog på rundtur til de relevante folketingspolitikere. Angrebet blev afværget i første omgang men det er nok ikke sidste gang, der skal argumenteres for, at kabelvederlagsordningen er et afgørende økonomisk bidrag til det danske produktionsmiljø. AVU Foreningen AVU-kopier i COPY DAN administrerer den undtagelse i ophavsretsloven, hvorefter skoler og undervisningsinstitutioner har ret til at kopiere og anvende tv-udsendelser i undervisningen. 13

14 Traditionelt har amtcentralerne kopieret tv-udsendelser og udlånt dem til skolerne på VHS-bånd. De seneste par år har AVU kopier arbejdet på en række digitale forsøgsordninger med det formål at undersøge skolernes behov og rettighedshavernes mulighed for at give tilladelse til forskellige digitale anvendelser af tv-udsendelserne i undervisningen. Der er eksempelvis givet tilladelse til elektroniske eksamensopgaver (CD-rom) på HTX-uddannelsen. Endvidere er der givet en forsøgstilladelse til at DR i en udgave af DRIL-projektet med password-adgang kan anvende tv-programmer på internettet. Blankbånd I det foregående år er blankbåndsordningen blevet radikalt ændret. Filmret har varetaget dette arbejde. Organisatorisk Internationalt netværk Producentforeningen har et stærkt internationalt netværk og et godt samarbejde med søsterorganisationer i hele Europa og på enkelte områder også USA. Det gode netværk betyder, at Producentforeningen både på markedspolitiske emner og på rettighedsemner er i stand til at trække på udenlandske producentorganisationers positive såvel som negative erfaringer. Det er således meget værd for foreningen at kunne trække på PACTs viden og erfaringer om udlicitering af TV-programproduktion i England; og et planlagt seminar blandt europæiske spillefilm-producentforeninger om aftaler med skuespillere, vil sandsynligvis give gode input til de aktuelle forhandlinger med DSF. Producentforeningens internationale arbejde og netværk er bygget op omkring følgende medlemsskaber og aktiviteter: TV Spillefilm Reklamefilm Computerspil CEPI (European Coordination of Independent Producers) FIAPF (International Federation of Filmproducers Associations) Nordisk Producentforeningsmøde CFP-E (Commercial Filmproducers of Europe) CFP-N (Nordic Commercial Film Producers, under etablering) TIGA (The independent Games Developers Association) European Developers Federation Projektafdelingen Tvfestivalen har hidtil været Producentforeningens eneste projekt, men i løbet 2003 har foreningen taget skridtet fuldt ud og etableret en decideret projektafdeling. Projektafdelingen tager hånd om allehånde projekter fra det øjeblik de politisk er besluttede og er dermed et værdifuldt supplement til foreningens sædvanlige arbejdsopgaver. Det er besluttet, at projektafdelingen skal være selvfinansierende, og ikke må belaste Producentforeningens driftsbudget. Projektafdelingen arbejder i skrivende stund med følgende projekter: 1) TVfestival.dk. 2) Cartoon Forum ) Exportfremstødet Denmark on Screen. 14

15 4) Rabataftaler for Producentforeningens medlemmer. Bestyrelse Producentforeningens bestyrelse har i perioden bestået af: Kim Magnusson René Szczyrbak Peter Aalbæk Jensen Niels Severin Rasmus Ejlers / Christian Bevort Tomas Hostrup-Larsen Chris Mottes Nina Crone Thomas Heurlin Jørn Kjær Nielsen Claus Ladegaard NN Spillefilm (fmd) TV (næstformand) Spillefilm TV Reklame/corporate Kort- og dokumentarfilm Interaktive medier Suppleant, spillefilm Suppleant, tv Suppleant, reklame/corporate Suppleant, kort- og dokumentarfilm Suppleant, interaktive medier Rasmus Ejlers udtrådte af bestyrelsen pr Ved den ekstraordinære generalforsamling blev Christian Bevort valgt til bestyrelsen som repræsentant for reklame/corporate. Medlemmer Der er i 2003 kommet 10 nye medlemmer: Moonlight Filmproduction ApS (pr ) Asta Film ApS (pr ) Molotov 2002 ApS (pr ) Express Tv-Produktion (pr ) Sonne Film & TV (pr ) IO Interactive (pr ) ITE ApS (pr ) Homerun Produktion (pr ) Dubberman A/S (pr Lassie Film ApS (pr ) Der er i 2003 udmeldt 9 medlemmer af foreningen: Filmpeople (pr ) Qmedia (pr ) Spirit Productions (pr ) Filmforsyningen (pr ) Nordisk Film A/S (pr ) Arentoft Film (pr ) Ulrik Jensen Filmproduktion (pr ) Rambling Rose Steen Redder Sekretariatet Producentforeningens sekretariat har i øjeblikket 9 ansatte: Politisk afdeling : Klaus Hansen, sekretariatschef Malene Rafn, souschef Birthe Møller, informationsmedarbejder 15

16 Juridisk afdeling: Lotte Odgaard Rasmussen, jurist Tina Berg Fussing, jurist Projektafdeling: Karsten Kroman, projektchef Maja Find, projektkoordinator Stabsfunktioner: Gitte Madsen, kontorassistent Jeanne Dehn, bogholder Pr er Tina Berg Fussing gået på barselsorlov, og Katrine Schlüter er, på deltidsbasis, ansat som barselsvikar. 16

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Flere folkelige film

Flere folkelige film Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale 2015-2018. August 2014. Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Årsberetning 2014-15

Årsberetning 2014-15 Årsberetning 2014-15! Årets gang... 3! Medieforlig... 4! Filmforlig... 6! Spillefilm... 10! Manusuddannelse... 10! Dokumentarfilm... 11! One Stop Shop... 11! Filmcentralen Kioskmodel... 12! Tv... 12! Masterclass

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus.

Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus. FRITIDS- OG KULTURFORVALTNINGEN Kulturafdelingen J.nr. Ref. SP Bilag 1 til byrådsindstilling vedr. fremtidig struktur for Filmby Århus. Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus. Mission At drive

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere