Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2003-2004"

Transkript

1 Årsberetning Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm... 7 CFP-E... 7 Computerspil (Interaktive medier)... 8 Overenskomster TV-overenskomster DJ og FAF: Dansk Artistforbund: Dubbing-overenskomst: Spillefilm- og fiktionsoverenskomster: DSF tv-fiktion: DSF spillefilm: FAF spillefilm: Dramatikere: Reklamefilm: DSF-overenskomst: Principielle retssager Rettigheder Kabel AVU Blankbånd Organisatorisk Internationalt netværk Projektafdelingen Bestyrelse Medlemmer Sekretariatet... 15

2 Indledning De var der allesammen og nu er de pludselig væk. I 2003 var tv og især filmproducenter meget populære i det politiske miljø. Dørene var åbne for foreningen såvel som for enkelt-medlemmer for at få afleveret industriens budskaber og de blev langt hen ad vejen hørt. I hvert fald fik vi et medie- og filmforlig, der på en række afgørende punkter ændrede branchens rammebetingelser meget på godt, og noget på ondt. Men nu er forligene i hus, og 2003/2004 er på en gang afslutningen af et langt arbejdsforløb og begyndelsen på et nyt. Det er vigtigt at fastholde dialogen med politikerne, og det er vigtigt at gøre dem opmærksom på, at der løbende er ændringer i branchens rammebetingelser, som de som politikere har indflydelse på. Her tænker vi ikke kun på, at privatiseringen af TV 2 Danmark, TV 2 regionernes ekspansionstrang, DR Produktions ageren på facilitets- og udstyrsmarkedet har stor betydning for både spillefilmproducenters, tvproducenters og dokumentarfilmproducenters muligheder for at lave sunde forretninger politikernes ageren og mangel på samme har også betydning for reklamefilmproducenternes marked og muligheden for at computerspiludviklerne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Forudsætningen for at vi kan opretholde en løbende dialog med politikerne er, at foreningen og medlemmerne har noget at sælge. Markedsandele i biograferne er selvfølgelig ganske sexy, men det er ikke nok der skal mere til. Dokumentarfilmen skal være synlig og dokumentere sine effekter f.eks. i undervisningen, reklamefilmen skal dokumentere sin arbejdsmarkedseffekt og grundlag for resten af branchen, computerspil skal dokumentere sit økonomiske potentiale, tv-producenterne skal dokumentere, at de er konkurrencedygtige i forhold til inhouseproduktion, både økonomisk og indholdsmæssigt. Eller med andre ord: der skal sættes tal og effekter på branchen for at kunne overbevise politikerne om, at private produktionsselskaber ikke blot er et nødvendigt onde i medie- og oplevelsesøkonomien, men er en forudsætning for denne. Lidt selvkritisk kan man sige, at Producentforeningen som politisk organisation hidtil har ageret ret aktivistisk. Er der et problem, forholder vi os til det og forsøger at løse det. Er der en mulighed, griber vi den. Men det er tid til at tænke langsigtet strategisk herunder at indsamle det talmateriale, der gør, at vi til enhver tid er i stand til at få politikerne i tale og er i stand til at være med til at sætte dagsordenen i debatten om oplevelsesøkonomien. Det bliver Producentforeningens opgave at sørge for indsamlingen af dette materiale og det bliver medlemmernes opgave, på samme måde som i alle mulige andre brancheorganisationer, at levere det nødvendige materiale til foreningen blev det år, hvor Producentforeningen for alvor fik hul på computer-spil som nyt indsatsområde. Som det fremgår af detailberetningen, organiserer Producentforeningen nu allerede halvdelen af de aktive produktionsselskaber, og der er stor aktivitet i gruppen. Området er karakteriseret ved, at der er mange i Danmark, der har fået øjnene op for områdets potentiale, og det er nærmest en ketchup-effekt, hvor hver en uddannelsesinstitution, hver en fagforening, hver en lille region i Danmark mener, at de skal lave noget med computerspil. Producentforeningen vil komme til at spille en stor rolle i at sørge for, at udviklingen inden for området kommer til at gå i en retning var ikke året, hvor Producentforeningen fik en række af tvproduktionsselskaberne som medlemmer. Det er paradoksalt, at foreningen på den ene side er meget aktiv på tv-området med medieforlig, tv-festival, uddannelsesaktiviteter, lobby-arbejde i Brussels og meget andet, og på den anden side mangler en række af de større tv-produktionsselskaber som medlem. Det er paradoksalt, at Producentforeningen lytter til kritikken af vores tvoverenskomster får fjernet kritikpunkterne, og stadig ikke er i stand til at 2

3 tiltrække de pågældende selskaber. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde at få fjernet hindringerne for de pågældende selskabers medlemsskab, og det må forventes, at der sker en positiv udvikling i det kommende år. Markedsforhold TV-produktion 2003 var første år, hvor DR som følge af medieforliget 2002 skulle lægge en bestemt procentdel af produktionerne ud til uafhængige producenter. Målet for året var, at DR som minimum skulle lægge 15 % af programproduktionen ud, stigende til 21 % ved udgangen af forligsperioden. Disse procentsatser blev senere hen i forligsforhandlingerne ændret til fast beløb: 125 mio kr. stigende til 170 mio. kr. Hverken i forligsteksten eller i de efterfølgende public service kontrakter var det dog specificeret, hvordan disse procentsatser helt præcist skulle udregnes, ligesom der ikke er angivet nogen bestemt rapporterings- eller kontrolprocedure. Da der ikke eksisterer nogen statistik eller dokumentation for produktionen af tv, har det været vanskeligt for Producentforeningen i detaljer at følge udviklingen og effekterne af bestemmelserne. Manglen på dokumentation på tv-området er i det hele taget et problem i foreningens arbejde, og bestyrelsen har derfor besluttet at styrke dette område. Som første skridt har foreningen nu fået mulighed for at købe en oversigt over de uafhængige producenters marked på 8 TV-kanaler. Formålet er at kunne følge udviklingen i alle tv-stationers indkøb hos private produktionsselskaber. Det var ligeledes en del af medieforliget, at TV 2 Danmark inden sommeren 2004 skal være privatiseret, og som forberedelse til dette er stationen nu omdannet til et statsligt aktieselskab. Gennem efteråret og vinteren er der dog i stigende grad sået tvivl om præmisserne for det planlagte salg vil kunne holde. Regeringen har både direkte over for Producentforeningen og generelt i medierne garanteret, at den danske programflade ikke vil komme i fare efter en privatisering, og det har ligget i luften, at kun en dansk køber vil kunne accepteres. Den truende EU-sag om ulovlig statsstøtte, som fortsat hænger over TV 2 Danmark, vil desuden komplicere salget betydeligt. Som Producentforeningen ser sagen, vil regeringen ikke kunne opstille objektive kriterier i forbindelse med salget, som vil kunne garantere en dansk køber i det mindste ikke uden at komme i karambolage med EU lovgivningen. Og det vil være vanskeligt for regeringen politisk at holde til at sælge stationen til en udenlandsk køber. Producentforeningens opfordring til regeringen er derfor at udskyde salget officielt, således at både TV 2 selv og de private producenter, der producerer programmer til stationen, ved hvad man har at rette sig efter. En gammel kending i beretningen er TV 2 Regionerne. Regionerne agerer på delvis det samme marked som de private producenter, nemlig programproduktion, udlejning af udstyr og faciliteter samt reklamefilmproduktion, og Producentforeningen følger løbende de regionale stationers ageren og holder øje med, om der er fri konkurrence i markedet. Vi kan konstatere, at adskillige regioner nu har etableret datterselskaber, der i forskellige variationer har samme ejere som den regionale station. Der er ikke noget i vejen for at regionerne har såkaldt anden virksomhed, men det skal følge nogle ganske specifikke regler, hvoraf den væsentligste er, at der ikke må anvendes licensmidler til anden virksomhed sådanne aktiviteter skal finansieres med andre midler. Med medieforliget er regionerne nu finansieret direkte via licensen og de regionale reklameindtægter går ikke længere til regionen men til TV 2 Danmark. Det betyder nødvendigvis, at der ikke er helt så mange andre midler til rådighed for regionerne, og Producentforeningen forventer derfor, at regionernes anden virksomhed nu mindskes. 3

4 Tvfestival.dk Tvfestivalen blev i 2003 for første gang afholdt i Cinemaxx på Fisketorvet, efter at have holdt til på Filmskolen de første 3 gange. Programmet for festivalen var større end tidligere, og med over 50 udenlandske gæstetalere var Tvfestival.dk 2003 den mest ambitiøse nogensinde. Der er da heller ingen tvivl om, at årets festival var en succes, på trods af at det viste sig, at de fleste tv-producenter havde meget travlt netop i august, hvor festivalen blev afholdt, hvorfor deltagertallet ikke kom væsentligt højere op end de tidligere år. Også økonomisk må årets festival betegnes som en succes, idet det nu er lykkedes at få tvfestivalen til at hvile i sig selv. Organisatorisk har målet de sidste år været at udskille Tvfestivalen i et selvstændigt selskab. Det har vist sig mere kompliceret end som så, idet festivalen i så fald skulle have aktiver over en vis grænse, hvilket ikke er tilfældet. Det er derfor besluttet, at festivalen også fremover vil være ejet af Producentforeningen, men dog organisatorisk placeret i en særlig projektafdeling. CEPI Producentforeningen er medlem af den europæiske paraplyorganisation for tvproducentforeninger, CEPI, hvor foreningens sekretariatschef de sidste to år har været præsident. CEPI s kontor ligger i Brussel. CEPI laver lobbyarbejde overfor EUKommissionen og EUparlamentet, oftest i hård konkurrence med øvrige lobbyorganisationer i branchen, f.eks. EBU (public service TV), ACT (private tv-selskaber) såvel som lønmodtageroganisationerne. I det foregående år har revisionen af tv-direktivet været et af CEPI s vigtigste arbejdsområder, hvor hovedmålene har været og fortsat er at få en højere kvote for uafhængig produktion end de 10% der pt. er fastsat. Endvidere arbejder CEPI i forbindelse med direktivet på at få sikret, at rettighederne til programmerne forbliver hos producenterne. Det er således et hovedargument for CEPI, at den eneste måde, man kan sikre en effektiv implementering af tv-direktivets bestemmelser om udlægning i branchen, er ved at indføre en definition af uafhængig producent, der bl.a. hænger tæt sammen med hvilke rettigheder producenten bevarer. Dette synspunkt er nu blevet implementeret i engelsk medie-lovgivning, der har strammet kravene til de standard vilkår (terms of trade), der forudsættes forhandlet mellem de engelske TVstationer og den engelske producentforening. CEPI har endvidere været meget aktive omkring MEDIA-programmet, herunder EUkommissionens ønsker om ændringer/justeringer af TV Distribution. CEPI har således været hørt om de ændringer, kommissionen ønskede gennemført for at sikre større geografisk spredning af den støtte, der bliver givet inden for programmet, og ændringer mhp. at minimere fiktive aftaler med tvstationerne for at opfylde systemets krav om flere tvstationer. EU-kommissionen valgte i vid udstrækning at efterkomme CEPI s kritik af de foreslåede ændringer. Herudover har CEPI været involveret og afgivet høringssvar såvel til midtvejsevalueringen af MEDIA-programmet, som til udformningen af det fremtidige MEDIA-program, der skal træde i kraft I forhold til TV Distribution drejer arbejdet sig primært om at fastholde, at det kun er uafhængige producenter, der kan søge, og ikke TVstationer. CEPI er endvidere aktive omkring - revisionen af Kabel- og Sattelitdirektivet, der er et væsentlig grundlag for kabelvederlagsordningen til danske producenter. 4

5 - social dialog med de europæiske lønmodtagerorganisationer inden for film- og tv-industrien. Spillefilm Efter den hektiske aktivitet omkring forhandlingerne med Filmforliget og den efterfølgende standard-kontrakt har spillefilmgruppen besluttet foreløbigt at nedlægge spillefilmudvalget og i stedet etablere udvalg fra sag til sag. Medlemsmødet i spillefilmgruppen har således etableret forhandlingsudvalg til at forhandle overenskomst med FAF (Tomas Hostrup og Bo Ehrhardt), og forhandlingsudvalg til forhandlingerne med DSF (Tivi Magnusson, Thomas Lydholm, Thomas Gammeltoft, Lene Børglum). Dette signalerer også, at det har været overenskomstforhandlingerne og ikke mindst forhandlingsforberedelserne - der har været den væsentligste aktivitet i årets løb (se det særlige overenskomstafsnit senere i beretningen). Talentudvikling I forsommeren blev foreningens udvalg for novellefilm/talentudvikling (udvalget består af Nina Crone, Tomas Hostrup og Kim Magnusson) inviteret til to møder omkring den nye Talentudviklingspulje. Efter disse møder fremlagde Talentudviklingspuljen de støttevilkår, der skal være gældende for produktioner under puljen. Hovedelementerne i støttevilkårene er indførelse af slate-funding på talentudvikling, og i øvrigt krav om, at der ved produktionsstøtte maximalt må gives ugelønninger på kr ,- /ugentligt samt at udstyr kun må koste 50% af listepris. Producentforeningen anlagde en positiv tilgang til støttevilkårene, idet vi tilkendegav, at Talentudviklingspuljen med de vilkår, der var opsat for produktionsstøtte, må betragtes som en støttemulighed til værkstedsproduktioner. Producentforeningens medlemmer vil komme i konflikt med spillefilmoverenskomsten med FAF og kan derfor ikke producere under puljen, og reglen om, at udstyr kun må koste 50% af listeprisen, vil favorisere de producenter, der har eget udstyr. For at afsøge mulighederne for at imødekomme kravene fra Talentudviklingspuljen blev der afholdt en række møder på embedsmandsniveau mellem Instruktørsammenslutningen, FAF og Producentforeningen. Konklusionen af denne møderække var, at vi ikke kunne finde en løsning, der kunne imødekomme Puljens krav. Producentforeningen er i januar blevet enig med Henning Camre om, at han må skabe grundlaget for, at der kan laves aftaler med FAF og udstyrsudlejerne, enten i form af en accept fra parterne om at imødekomme kravene fra Puljen, eller i form af en ny drøftelse af støttevilkårenes udforming. Her står sagen i skrivende stund. I forbindelse med drøftelserne i foråret 2003 om nye støttevilkår og standardkontrakten blev vi opmærksomme på, at Producentforeningen mangler en løbende dialog med filmudlejerne i FAFID og Videogramdistributørforeningen. Efter lang tids tilløb blev der derfor afholdt et fælles medlemsmøde for medlemmer af Producentforeningen og medlemmer af FAFID, hvor der var enighed om at føre en løbende dialog med henblik på at afstemme holdninger i forhold til andre, fælles samarbejdspartnere, f.eks. DFI og biografer. Regionale Filmfonde 2003 var også året hvor Filmfyn endelig blev en realitet et projekt som Producentforeningen gennem flere års forberedelse har lagt store ressourcer i, dels fordi Filmfyn konkret giver flere penge til dansk film, dels som en testmodel for indførelsen af regionale filmfonde i Danmark. 5

6 Filmfyn består nu af 2 organisationer, Filmfyn I/S, som har filmkommissionslignende aktiviteter og Filmfyn A/S, der investerer i de konkrete filmprojekter. Filmfyn A/S er ejet af de 8 kommuner + amtet (A aktionærer) og af TV 2 Danmark, Amtssparekassen Fyn samt Producentforeningen (B aktionærer). Producentforeningens sekretariatschef er udpeget til at være formand for bestyrelsen i Filmfyn A/S. I 2003 har de første produktioner været i gang på Fyn - 2 spillefilm og en kortfilm - og der er udsigt til, at der i 2004 vil komme en række produktioner til området. Regionale filmfonde har også været et tema i andre regioner end det Sydfynske og med større eller mindre engagement fra Producentforeningen. Producentforeningen var inde over Filmby Århus ikke så meget pga. Filmbyens regionale filmfondsaktiviteter, men fordi det lokale produktionsmiljø bad foreningen om hjælp til at få kørt Filmby-projektet ind på skinner. Producentforeningen anbefalede således Århus Kommune at få ansat en filmfaglig leder et råd som blev fulgt. Der har endvidere været en del aktivitet for at få etableret en regional filmfond i københavnsområdet, hvis formål skulle være at give støtte til filmproduktioner, der ellers vil søge til regionale filmfonde i andre lande, f.eks. Trollhättan. Det har noget lange udsigter med at få etableret et politisk grundlag for en sådan filmfond. Et step på vejen til en filmfond i hovedstadsområdet er etableringen af Øresunds Filmkommission, hvis formål er at tiltrække udenlandske filmproduktioner (reklamefilm og spillefilm) til øresunds-området. Øresunds Filmkommisson er støttet af HUR (Hovedstadens Udviklings Råd) og Copenhagen Capacity (der er den danske operatør på ØFK) to vigtige aktører i en fremtidig regional udvikling af film- og medieindustrien. Kort- og dokumentarfilm I beretningen sidste år var målsætningen for dokumentarfilmen at etablere et dokumentarfilmudvalg og derigennem intensivere foreningens aktiviteter på området. Dokumentarfilmudvalget har nu været etableret i et års tid, og består af: Tomas Hostrup-Larsen, Claus Ladegaard, Mikael Opstrup, Signe Byrge Sørensen og Helle Ulsteen. Gennem efteråret 2003 har dokumentarudvalget sammen med sekretariatet arbejdet på at arrangere et visionsseminar for branchen, et seminar, som løb af stablen i begyndelsen af januar 2004 for foreningens dokumentarfilmproducenter samt inviterede gæster fra DFI, Filmskolen mv. Formålet med seminaret Dokumentarfilm i fremtiden fremtidens dokumentarfilm, var få sat fokus på de problemer, der gør at dokumentarfilmen for tiden ikke kan komme ud over rampen og give dokumentarfilmproducenterne assisteret af inviterede nøglepersoner mulighed for at gennemdiskutere årsagerne til dokumentarfilmens aktuelle status. Og herefter finde grundlaget og værktøjerne for at bringe dokumentarfilmen tilbage i front og endelig at få formuleret visionen. Nøgletemaerne for seminarets diskussioner var: - dokumentarfilmens distribution - dokumentarfilmens produktionsvilkår og rammebetingelser - definition af dokumentarfilmen Efter seminaret er målet på området nu at formulere en handlingsplan for hele branchen, samt specifikt en detaljeret plan for Producentforeningens strategi på 6

7 området. Når forhandlingerne om medie- og filmforlig begynder senest i 2005 skal foreningen være klar med konkrete krav og mål for dokumentarfilmens placering heri. Tilgængelighed og distribution er nøglepunkter i alle diskussionerne på området, og den digitale distribution i særdeleshed vil i den kommende tid blive et fokusområde. Der er adskillige aktører, der er interesseret i forretningsområdet, men foreningen er indtil videre afventende i forhold til, at DFI er i gang med at digitalisere kataloget, Reklamefilm På linie med de øvrige områder er der nu konstitueret et fast reklamefilmudvalg, bestående af: Christian Bevort, Rasmus Ejlers, Lars Bo Blarke, Ronnie Fridthjof, Stig Lauritzen. De prioriterede områder inden for området har været, også på dette område, at få formuleret en handlingsplan for de kommende år. Herudover har arbejdet i FRF været højt prioriteret. FRF er et væsentligt samarbejdsorgan, som har vist sig at kunne sætte gang i frugtbare diskussioner mellem de tre parter i reklamefilmproduktionen. Som konkrete resultater af arbejdet i FRF er der i løbet af 2003 færdiggjort et flow chart over processen i forbindelse med reklamefilmproduktion; et flow chart, som foreligger både i trykt form og i en interaktiv udgave på I forbindelse med dette tilbyder FRF også undervisning i reklamefilmproduktion, med udgangspunkt i flow chartet. Endelig er planerne om at etablere en uddannelse for primært reklamefilm-indkøbere ved at være så langt, at første hold forventes at kunne sættes i gang i løbet af Uddannelsen Certified Film Buyer CFB er tænkt som et fem-dages intensivt forløb, der sætter deltagerne i stand til at kunne håndtere en reklamefilmproduktion. I første omgang er det annoncørsiden, der satses på, men også bureauerne og producenterne er interesseret i efteruddannelse i FRF-regi. FRF har siden etableringen i 1996 haft til huse hos Producentforeningen, men i 2003 tilbød Dansk Annoncørforeningen at overtage administrationen, da de var indstillede på at afsætte flere ressourcer til arbejdet end Producentforeningen kunne prioritere. Pr ligger FRF således hos annoncørerne. Samtidig har FRF ansat Walther Jensen som projektchef, hvilket giver en bedre kontinuitet og større muligheder for aktiviteter i foreningen. Markedet for reklamefilm er ikke forbedret voldsomt gennem det seneste år og hverken antallet af film eller budgetterne på de enkelte film er forøget mærkbart. Netop derfor er det ekstra vigtigt for foreningens reklamefilmmedlemmer at satse på udvikling og uddannelse. På det nordiske plan et der jævnlig kontakt med Produsentforeningen i Norge, Sveriges Reklamfilmproducenter og SATU, den finske producentforening. De fire nordiske producentforeninger har aftalt at etablere en fælles-nordisk forening efter europæisk forbillede, CFP-N, der i første omgang skal fungere som et forum hvor fælles problemstillinger kan drøftes. På lidt længere sigt er det tanken, at CFP-N også kan danne rammen omkring fælles initiativer. Et af målene for reklamefilmgruppen i foreningen er at øge producenternes synlighed og som et led i projektafdelingens eksport-initiativer vil der blive sat fokus på dansk reklamefilm, både i forbindelse med Cannes Lions og i forbindelse med Regions of Excellence. CFP-E I den europæiske forening for reklamefilmproducenter, CFP-E, er den længe ventede Procedures Book i løbet af 2003 blevet færdigbehandlet, og CFP-E og EACA (den europæiske bureau-organisation) er nu klar til at lancere bogen. Den internationale annoncørforening, WFA, har ikke ønsket at deltage i projektet. 7

8 Procedures book er en samling af dokumenter og vejledninger i forbindelse med internationale produktioner. CFP-E er desuden ved at indlede samarbejde med Unimei, den europæiske sammenslutning af filmarbejder-foreninger, om at lave en hvidbog om reklamefilmproduktion. Undersøgelsen skal give et øjebliksbillede af markedssituationen for reklamefilmproduktion i Europe, samt give et bud på den fremtidige udvikling i markedet. Projektet kan finansieres via EU-midler. Endelig er CFP-E s flagskib, Young Director Award, nu på vej mod sin sjette sæson. Konkurrencen, som er for unge reklamefilminstruktører, har vokset år for år og kan nu siges at være anerkendt i branchen. Med dette følger også, at YDA nu bliver mere interessant for sponsorer, og YDA 2004 ser på nuværende tidspunkt ud til, for første gang, at blive fuldfinansieret fra starten. Computerspil (Interaktive medier) Det seneste år har computerspils området været i kraftig vækst. Producentforeningen har brugt mange kræfter på at hverve medlemmer og kan i dag med rette sige, at vi repræsenterer næsten halvdelen af branchen. Medlemsskaren tæller Deadline Games (som har været med i foreningen en årrække), IO Interactive (Hitman), ITE (Hugo) og PinkFloor (PowerBabes). Branchen er kendetegnet ved at der er få store aktører/udviklere som henvender sig til verdensmarkedet, og en gruppe mindre udviklere, som kæmper for at klare sig i konkurrencen. Branchen omfatter i omegnen af virksomheder, med stort potentiale. Producentforeningen er involveret i verdens første uddannelsesprojekt, der giver de studerende en mastergrad inden for computerspil. Udgangspunktet er, at mastergraden skal skrues således sammen, at den afspejler industriens behov for arbejdskraft, og derfor har det været vigtigt for branchen at engagere sig dybt i arbejdet. Afledt af denne aktivitet bliver vi konstant kontaktet med henblik på at præge erhvervs- og ungdomsuddannelser såvel som vvu uddannelser på dette område. Gennem det seneste halve år har Producentforeningen forhandlet med Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen om bedre vilkår for branchen i forbindelse med arbejds- og opholdstilladelse. Branchen er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, og det har været afgørende, at sagsbehandlingen blev mere smidig og fleksibel. En stor del af arbejdet har handlet om at udbrede kendskabet til branchen og de ønsker og behov, der er. Vi har været i god dialog med Udlændingestyrelsen og fik i efteråret omstødt to afgørelser til vores fordel. Endvidere er vi indkaldt som høringspart i Integrationsministeriet i forbindelse med revision af Positivlisten (listen der afgør om ansøgere får en hurtig og smidig sagsbehandling). Producentforeningen var i december 2003 medstifter af European Developers Federation. Sammen med TIGA, TIGA Holland, Apom (Frankrig) og senest den tyske pendant har vi dannet en europæisk forening for producenter og udviklere af computerspil. Arbejdet i denne forening fokuserer på at udbrede kendskabet til computerspilsbranchen i EU og forbedre de eksisterende rammebetingelser. Vi har samarbejdet med TIGA gennem de seneste to år og haft stor glæde af at trække på deres erfaringer og arrangementer. En af vores visioner for branchen er for alvor at sætte Danmark på verdenskortet, når det handler om udvikling af computerspil. Ideen er at arbejde ud fra en tanke om at gøre Danmark/København til et cluster for computerspil ved at samle mange producenter i området, kombineret med optimale uddannelses- og forskningsmuligheder. 8

9 Vi har løbende kontakt til Kulturministeriet for ligeledes at udbrede kendskabet til vores branche og skabe mere optimale rammebetingelser for branchen. Vi har en forventning om, at Kulturministeriet nu er klar til at afdække branchen, så vi har et udgangspunkt for at forhandle om branchens ønsker og behov. Finansiering er et af de afgørende spørgsmål for branchen. Dels fordi computerspilsproduktioner adskiller sig væsentligt fra andre produktioner, dels fordi det er meget kostbart at komme i gang. Vi er i øjeblikket i dialog med forskellige investorer for at udforske, om der er et uudnyttet potentiale mellem computerspilsproducenterne på den ene side og investorerne på den anden. I samarbejde med Eksportrådet er også computerspil en del af konceptet Denmark on Screen. Planlægningen for computerspilsbranchen i forbindelse med Denmark on Screen koncentrerer sig om verdens største computerspilsmesse i LA. Alt i alt har året været brugt på at etablere et nationalt såvel som et internationalt netværk, og det er lykkes meget godt. Computerspilsbranchen er ved at markere sig på den politiske scene herhjemme og interessen er enorm. Det giver store forventninger til

10 Overenskomster TV-overenskomster DJ og FAF: I løbet af foråret og sommeren 2003 er et nyt aftalekompleks blevet forhandlet på plads med DJ og FAF, som i væsentlig grad tager udgangspunkt i den fleksibilitet både medlemmer og udenforstående tv-produktionsselskaber har behov for. Både DJ og FAF har godkendt resultatet, men afventer fortsat Producentforeningens godkendelse. Det blev på medlemsmødet besluttet, at man ikke kan godkende det nye aftalekompleks før en række af de større uafhængige tv-produktionsselskaber har meldt sig ind i foreningen. Dette har været en kendt forudsætning for FAF og DJ under forhandlingerne. Der arbejdes løbende såvel i bestyrelsen som i sekretariatet på at få de ikkeorganiserede tv-produktionsselskaber ind som medlemmer i foreningen. Indtil videre har den store hindring for deres indmeldelse været begrundet med den overenskomstmæssige binding, som dog i vid udstrækning er blevet imødekommet med det nye fleksible aftalesystem. Det nye aftalekompleks består af en husaftalemodel for så vidt angår ansatte og en overenskomst for freelancemedarbejdere som hidtil. Husaftalemodellen består af en mulighed for på den enkelte virksomhed at indgå en husaftale med repræsentanter for de fastansatte medarbejdere, som skal tage stilling til en række ting: - løn - arbejdstid, herunder overarbejde og arbejde på forskudt tid - ferie - sygdom - sociale vilkår, f.eks. pension, barsel m.v. - ophavsret - opsigelse af ansættelsesforholdet Herudover skal husaftalen afspejle, at der skal anvendes 12% af minimumslønnen (sociale goder) i den underliggende ansatte-overenskomst til alle andre formål end løn, eks. pension, barsel, frynsegoder etc. Husaftalen må ikke indebære en forringelse af medarbejdernes eller arbejdsgiverens samlede vilkår i forhold til ansatte-overenskomsten. Organisationerne kan kun efterfølgende underkende en indgået husaftale, såfremt den ikke lever op til ovennævnte vilkår. Der skal dog meget til for, at FAF og DJ kan underkende en husaftale, som medarbejderne er tilfredse med. Såfremt producenten vælger ikke at indgå en husaftale, eller hvis en husaftale underkendes af organisationerne, falder man tilbage på ansatteoverenskomsten, som herefter gælder i sin helhed. Både ansatte-overenskomsten og freelance-overenskomsten er blevet revideret. Uanset at det nye aftalekompleks endnu ikke er vedtaget, anbefaler foreningen alle medlemmer at følge den aftalte regulering af løn og pension pr. 1. januar Dansk Artistforbund: 10

11 Overenskomsten med Dansk Artistforbund er som nævnt på sidste års generalforsamling blevet opsagt, men har løbende været forlænget mens forhandlingerne om en ny overenskomst stod på. Producentforeningen har dog valgt ikke at forlænge overenskomsten yderligere, hvorfor den er bortfaldet med virkning fra den 31. august Dubbing-overenskomst: Dubbing-overenskomsten gælder fortsat og er tiltrådt af Dansk Artistforbund, Sun Studio samt Salut Audio og Video. DSF og Producentforeningen blev i foråret 2003 enige om at tilføje et protokollat til overenskomsten, som specificerede udbetaling af løn og indeholdelse af skat m.v. Dette er blevet tiltrådt af DAF, Sun Studio samt Salut Audio og Video. Der arbejdes p.t. på at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge forholdene på dubbing-området i andre lande. Det forventes, at gruppen bliver nedsat inden sommer. Spillefilm- og fiktionsoverenskomster: DSF tv-fiktion: Den første sag om udnyttelse af tv-fiktionsprogrammer på video/ dvd har været diskuteret mellem DSF og Producentforeningen, idet der ikke kunne opnås enighed om principperne for beregning af royalty samt royaltysatsen. Producentforeningen ønskede som udgangspunkt at føre en voldgiftssag på spørgsmålet for at få afklaret forholdene én gang for alle. Efter længere forhandlinger blev parterne dog enige om at finde en mindelig løsning på sagen, som ikke ville få betydning for fremtidige sager om udnyttelse af tvfiktionsprogrammer på video/ dvd. DSF spillefilm: Producentforeningen og DSF har i uge 10 indledt forhandlingerne om fornyelse af spillefilmoverenskomsten. Det forventes, at forhandlingerne vil strække sig over det næste års tid, og at et af hovedtemaerne vil være royaltybetaling. Instruktøroverenskomst: Der forhandles fortsat om en spillefilmoverenskomst med Instruktørerne. Indtil videre har Instruktørerne accepteret en overskudsdeling således, at overskudsandel ikke længere beregnes fra toppen, men der er endnu ikke opnået enighed om en række principielle spørgsmål, så som principperne for beregning af overskudsdeling samt final cut, honorarsatser m.v. FAF spillefilm: Der forhandles p.t. om fornyelse af overenskomsten. Det store tema i forhandlingerne er afskaffelse af bemandingsreglen. Parterne har indtil videre stået langt fra hinanden. Det forventes, at der inden for de næste par måneder kommer klarhed over, hvorvidt det er muligt at blive enige om en fornyelse af overenskomsten eller ej. Der er pr. 1. januar 2004 blevet aftalt en midlertidig regulering af satserne i overenskomsten på 2,8%. Reguleringen er en del af den samlede ramme for overenskomsten og kan opsiges, såfremt der ikke opnås enighed om en fornyelse af overenskomsten. 11

12 Der er dog et fælles ønske om at undgå de principielle sager, parterne har ført i løbet af den eksisterende overenskomsts løbetid, herunder blandt andet spørgsmålet om fortolkning af bemandingsreglen og transportbestemmelsen. FAF har i 2003 anlagt én sag om fortolkning af bemandingsreglen. Seriefiktion: Den hidtil gældende kutyme for, at seriefiktion er omfattet af spillefilmoverenskomsten, er blevet opsagt. Der er således pr. 31. december 2003 fri forhandling med filmarbejderne på seriefiktion. Det forventes, at forhandlingerne om en seriefiktionsoverenskomst påbegyndes i Dramatikere: Overenskomsten har ikke været forhandlet i Producentforeningen mærker fortsat, at medlemmerne har behov for assistance i forbindelse med kontraktsindgåelse m.v., hvor Dramatikerforbundet er gået ind i sagen. Reklamefilm: DSF-overenskomst: Reklamefilmoverenskomsten er blevet opsagt til genforhandling og er indtil videre forlænget indtil den 31. marts DSF og Producentforeningen er pt. i gang med at forhandle om en fornyelse af overenskomsten. Hovedtemaerne i forhandlingerne har været indførelse af en markedsføringsbestemmelse i overenskomsten, forenkling af spotreglerne ved medvirken i billedet, udnyttelsesrettigheder samt regulering af satserne i overenskomsten. Det forventes, at der inden for den 31. marts 2004 opnås enighed om fornyelse af overenskomsten. Principielle retssager Såfremt en sag vurderes havende principiel interesse for alle medlemmer, kan Producentforeningen beslutte af føre sagen på vegne af medlemmet. En lang række af disse sager er overenskomstsager, hvor der er uenighed mellem Producentforeningen og den pågældende fagforening om en konkret fortolkning af overenskomsten. Nedenfor er der en oversigt over foreningens principielle sager der føres eksternt ved advokat. Oversigt over foreningens principielle sager der varetages eksternt ved advokat. Tekst Selskab Overensko mst Anlagt af Type Status result at Område Advok at Minerv a retssag igangv Film Koch Dansk Filmskat alle Sundhedsstyrelsen, letter of intent Angel Pro-f retssag igangv Corporate BBD Bemandingsregel, grip Angel x FAF voldgift igangv Film JS 12

13 Bemandingsregel, still foto Angel x FAF voldgift igangv Film JS Forsikringssag (eksplosion), CODAN M og M Pro-f afsluttet forligt Film BBD Forsikringssag (personforsikring), CODAN Thura Pro-f henlagt Film/TV BBD Rettighedskrænkelse, internet STV Pro-f afsluttet vund et TV/Corpor ate JS Transportregel Thura x FAF igangv Film JS Rettighedsfrasalg (IDIOTERNE) Zentropa x DSF voldgift igangv Film JS Regner Definition egenkapital Grasten X DSF voldgift afsluttet forligt Film JS Betaling udnyttelse still Regner Grasten X FAF voldgift forberede lse Film - Betaling for ubeordret arbejde M og M x Bella retssag afsluttet forligt Film JS Aflysningsbestemmelse Zentropa x FAF voldgift/retssag igangv Film JS Videogramroyalty Cosmo X Pro-f voldgift forberede lse Film/TV JS retssag/ombuds forberede henla Scale/Mediaprogrammet Victoria o.a. Pro-f mand lse gt Film JS Rettigheder Sekundære rettighedsindtægter fra AVU-, kabel- og blankbåndsvederlag udgør en væsentlig del af indtægtskilderne for de danske producenter. Indkomsterne herfra er ofte forskellen mellem røde og sorte tal på bundlinjen, hvorfor området naturligt fylder meget i Producentforeningens arbejde, omend den væsentligste del af arbejdet, herunder ikke mindst fordelingen af midlerne, bliver udført i FILMRET af foreningens advokat Johan Schlüter. Kabel Både på europæisk og på dansk plan har Producentforeningen medvirket til at afværge angreb på kabelvederlagsordningen. Bakket op af de europæiske kabeldistributører og med udgangspunkt i principperne for det indre marked, fremlagde EUKommissionen forslag til høring hvorefter de kollektive forvaltningssystemer, som vi kender det i COPY DAN systemet, skulle afløses af et såkaldt one-stop-shopping-system, hvor kabeldistributørerne køber kabelrettighederne ét sted, nemlig hos tvstationerne. CEPI og andre organisationer argumenterede kraftigt mod forslaget, bl.a. under henvisning til at medie-markedet ikke har en karakter, der gør at man kan anlægge indre-marked-betragtninger på køb og salg af rettigheder til tvprogrammer og film. EUKommissionens endelige rapport på området er gået bort fra forslaget om one-stop-shopping, og anerkender princippet om kollektiv forvaltning. Også i Danmark har vi endnu engang oplevet angreb på kabelvederlagsordningen. FDA, Foreningen af danske Antenneforeninger, har set det som sin livsmission at bekæmpe betalingen af kabelvederlag til DR og TV2. FDA benytter således enhver lejlighed til at argumentere over for politikerne, at den såkaldte dobbeltbetaling skal afskaffes. Filmret/Johan Schlüter fik Kulturministeren til at garantere at der ikke skal røres ved kabelvederlagsordningen, og et fælles initiativ fra COPY DAN hvorefter repræsentanter for DSF, Instruktørsammenslutningen og Producentforeningen tog på rundtur til de relevante folketingspolitikere. Angrebet blev afværget i første omgang men det er nok ikke sidste gang, der skal argumenteres for, at kabelvederlagsordningen er et afgørende økonomisk bidrag til det danske produktionsmiljø. AVU Foreningen AVU-kopier i COPY DAN administrerer den undtagelse i ophavsretsloven, hvorefter skoler og undervisningsinstitutioner har ret til at kopiere og anvende tv-udsendelser i undervisningen. 13

14 Traditionelt har amtcentralerne kopieret tv-udsendelser og udlånt dem til skolerne på VHS-bånd. De seneste par år har AVU kopier arbejdet på en række digitale forsøgsordninger med det formål at undersøge skolernes behov og rettighedshavernes mulighed for at give tilladelse til forskellige digitale anvendelser af tv-udsendelserne i undervisningen. Der er eksempelvis givet tilladelse til elektroniske eksamensopgaver (CD-rom) på HTX-uddannelsen. Endvidere er der givet en forsøgstilladelse til at DR i en udgave af DRIL-projektet med password-adgang kan anvende tv-programmer på internettet. Blankbånd I det foregående år er blankbåndsordningen blevet radikalt ændret. Filmret har varetaget dette arbejde. Organisatorisk Internationalt netværk Producentforeningen har et stærkt internationalt netværk og et godt samarbejde med søsterorganisationer i hele Europa og på enkelte områder også USA. Det gode netværk betyder, at Producentforeningen både på markedspolitiske emner og på rettighedsemner er i stand til at trække på udenlandske producentorganisationers positive såvel som negative erfaringer. Det er således meget værd for foreningen at kunne trække på PACTs viden og erfaringer om udlicitering af TV-programproduktion i England; og et planlagt seminar blandt europæiske spillefilm-producentforeninger om aftaler med skuespillere, vil sandsynligvis give gode input til de aktuelle forhandlinger med DSF. Producentforeningens internationale arbejde og netværk er bygget op omkring følgende medlemsskaber og aktiviteter: TV Spillefilm Reklamefilm Computerspil CEPI (European Coordination of Independent Producers) FIAPF (International Federation of Filmproducers Associations) Nordisk Producentforeningsmøde CFP-E (Commercial Filmproducers of Europe) CFP-N (Nordic Commercial Film Producers, under etablering) TIGA (The independent Games Developers Association) European Developers Federation Projektafdelingen Tvfestivalen har hidtil været Producentforeningens eneste projekt, men i løbet 2003 har foreningen taget skridtet fuldt ud og etableret en decideret projektafdeling. Projektafdelingen tager hånd om allehånde projekter fra det øjeblik de politisk er besluttede og er dermed et værdifuldt supplement til foreningens sædvanlige arbejdsopgaver. Det er besluttet, at projektafdelingen skal være selvfinansierende, og ikke må belaste Producentforeningens driftsbudget. Projektafdelingen arbejder i skrivende stund med følgende projekter: 1) TVfestival.dk. 2) Cartoon Forum ) Exportfremstødet Denmark on Screen. 14

15 4) Rabataftaler for Producentforeningens medlemmer. Bestyrelse Producentforeningens bestyrelse har i perioden bestået af: Kim Magnusson René Szczyrbak Peter Aalbæk Jensen Niels Severin Rasmus Ejlers / Christian Bevort Tomas Hostrup-Larsen Chris Mottes Nina Crone Thomas Heurlin Jørn Kjær Nielsen Claus Ladegaard NN Spillefilm (fmd) TV (næstformand) Spillefilm TV Reklame/corporate Kort- og dokumentarfilm Interaktive medier Suppleant, spillefilm Suppleant, tv Suppleant, reklame/corporate Suppleant, kort- og dokumentarfilm Suppleant, interaktive medier Rasmus Ejlers udtrådte af bestyrelsen pr Ved den ekstraordinære generalforsamling blev Christian Bevort valgt til bestyrelsen som repræsentant for reklame/corporate. Medlemmer Der er i 2003 kommet 10 nye medlemmer: Moonlight Filmproduction ApS (pr ) Asta Film ApS (pr ) Molotov 2002 ApS (pr ) Express Tv-Produktion (pr ) Sonne Film & TV (pr ) IO Interactive (pr ) ITE ApS (pr ) Homerun Produktion (pr ) Dubberman A/S (pr Lassie Film ApS (pr ) Der er i 2003 udmeldt 9 medlemmer af foreningen: Filmpeople (pr ) Qmedia (pr ) Spirit Productions (pr ) Filmforsyningen (pr ) Nordisk Film A/S (pr ) Arentoft Film (pr ) Ulrik Jensen Filmproduktion (pr ) Rambling Rose Steen Redder Sekretariatet Producentforeningens sekretariat har i øjeblikket 9 ansatte: Politisk afdeling : Klaus Hansen, sekretariatschef Malene Rafn, souschef Birthe Møller, informationsmedarbejder 15

16 Juridisk afdeling: Lotte Odgaard Rasmussen, jurist Tina Berg Fussing, jurist Projektafdeling: Karsten Kroman, projektchef Maja Find, projektkoordinator Stabsfunktioner: Gitte Madsen, kontorassistent Jeanne Dehn, bogholder Pr er Tina Berg Fussing gået på barselsorlov, og Katrine Schlüter er, på deltidsbasis, ansat som barselsvikar. 16

Producentforeningen Årsberetning 2002-2003

Producentforeningen Årsberetning 2002-2003 Producentforeningen Årsberetning 2002-2003 Organisationens tilstand... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 3 CEPI... 4 Spillefilm... 4 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm...

Læs mere

BRANCHEN... 2 SPILLEFILM...

BRANCHEN... 2 SPILLEFILM... BRANCHEN... 2 SPILLEFILM... 3 ELEMENTER I FORENINGENS FILMPOLITIK - SPILLEFILM... 3 TALENTUDVIKLINGSPULJEN... 4 BIOGRAFKLUB DANMARK... 4 HOLD BACK... 4 FILMTRÆF SVENDBORG... 5 CARTOON FORUM & CARTOON FESTIVAL...

Læs mere

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 E-MAIL: KIB@JSLAW.DK VEDTÆGTER af 20.

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Producentforeningens årsberetning 2004-05

Producentforeningens årsberetning 2004-05 Producentforeningens årsberetning 2004-05 1 Indhold Indledning... 5 Dokumentarfilm... 5 Brancheseminar for dokumentarfilm... 5 GuldDok... 6 Branchetræf Ebeltoft... 6 TV... 6 Medieforlig... 6 Klage over

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

En regional filmfond i Hovedstadsområdet

En regional filmfond i Hovedstadsområdet En regional filmfond i Hovedstadsområdet Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden d. 31. oktober 2011 Copenhagen Entertainments Filmfondsgruppe: Lars Hermann, dir. i Copenhagen Film Festivals (formand) Klaus

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem.

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem. REFERAT Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 67 tirsdag den 1. september 2015, kl. 10.00 Tilstede: Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith,

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT ADVOKAT JOHAN SCHLUJER HØJBRO PLADS 10 DK-1200KØBENHAVNK TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 F,MNL: KIB$ll5LAW.DI< KL Weidekampsgade

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

Producentforeningens Årsberetning 2007 2008

Producentforeningens Årsberetning 2007 2008 Producentforeningens Årsberetning 2007 2008 1 FORENINGEN... 4 SPILLEFILM... 5 ØKONOMIEN I DANSK FILMPRODUKTION SKAL ADRESSERES.... 5 FILMFORLIG 2007-10: STANDARDKONTRAKTERNE ENDNU IKKE PÅ PLADS... 6 FILMFORLIGET

Læs mere

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening".

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Universitetssektionen er oprettet i medfør

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

BRANCHEN... 3 SPILLEFILM... 4 FILMFORLIG - SPILLEFILM... 5 TALENTUDVIKLINGSPULJEN... 6 BIOGRAFKLUB DANMARK... 6 FILMTRÆF SVENDBORG...

BRANCHEN... 3 SPILLEFILM... 4 FILMFORLIG - SPILLEFILM... 5 TALENTUDVIKLINGSPULJEN... 6 BIOGRAFKLUB DANMARK... 6 FILMTRÆF SVENDBORG... BRANCHEN... 3 SPILLEFILM... 4 FILMFORLIG - SPILLEFILM... 5 TALENTUDVIKLINGSPULJEN... 6 BIOGRAFKLUB DANMARK... 6 FILMTRÆF SVENDBORG... 6 KORT- OG DOKUMENTARFILM... 6 FILMFORLIG KORT- OG DOKUMENTARFILM...

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. KL' Anbefalet/Overbragt Lederne Vermlandsgade 25 2300 København S 40.25 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af protokollat for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Aarhus

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde.

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL 411 Overbragt Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4 1153 København V Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere