KUNDECASES OG PORTFOLIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDECASES OG PORTFOLIE"

Transkript

1 Pihl - grafisk design har siden 2006 haft et væld af spændende kunder og opgaver, som har udviklet sig til en fleksibel, professionel og tæt relation til flere faste samarbejdspartnere. På de følgende sider findes case beskrivelser og et udvalg af de flotte design resultater. SUF Den Sociale Udviklingsfond Kontakt Pihl - grafisk design Trine Louise Pihl Adelgade 51 Dk-4720 Præstø Tlf: Pihlgrafiskdesign

2 IFU Projekt hos Widex a/s Fra august 2012 til november 2013 samarbejdede Pihl - grafisk design med Widex omkring deres store IFU projekt, som omfattede oversættelse, opsætning og korrektur af alt IFU materiale til lokalsprog mere end 55 sprog. Pihl - grafisk designs opgave var at styre den grafiske proces med opsætning, korrektur og færdiggørelse til tryk. Projektet nåede i mål til tiden og med stor tilfredshed. User s instructions Flash-m Behind-the-ear User s instructions The mind TM 330 Series m3-9 Behind-the-ear User instructions SCOLA FM SySteM scola BUDDY User instructions The MeNU SerieS ME-CIC/IIC-TR ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal USER INSTRUCTIONS THE DREAM SERIES gebruiksaanwijzing D-FS model RIC/RITE basic mind 220 m2-cic/iic-tr m2-cic/iic Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear USER MANUAL ITE In-the-ear CV-ITE, CA-ITE, CM-ITE, CMb-ITE Completely-in-canal/ Invisible-in-canal

3 Pihl - grafisk design har siden maj 2007 samarbejdet med Kommunikationsafdelingen og flere af sekretariaterne i Vordingborg Kommune omkring design og grafisk opsætning af deres trykte og digitale materialer det er blevet til mange spændende opgaver.

4 KUNDECASES

5 KUNDECASES

6 Jeg har haft glæde af at samarbejde med Trine Pihl om mange forskellige projekter. Hun er både meget fleksibel og god til at sætte sig ind i og virkeliggøre de ønsker, vi har til et design. Anette Nøddelund, Koordinator i Kommunikationsafd., Vordingborg Kommune

7 Jens Christian Hansen & Christian Nørr Det handler om at turde Helle Rosdahl Lund er direktør, ledelsesrådgiver og foredragshol- isbn KUNDECASES Pihl - grafisk design har siden april 2011 samarbejdet med Gyldendal Business omkring design af omslag og opsætning af deres bøger, som indebærer tekstopsætning, illustration optegninger, korrektur og færdiggørelse til tryk. der. Hun har arbejdet med ledelse, strategi, forretningsudvikling, HR og etablering af virksomheder i Danmark og udlandet og er formand for Tænke tanken CBAF Balance mellem arbejdsliv og familieliv (2005) og Fremtidens bedste ledelsespraksis (2012). Helle Rosdahl Lund rådgiver og skriver bl.a. om work-life balance, diversitet, det fleksible arbejdsliv og ledelse. Hun deltog med indlæg i den alternative velfærdskommission: En moderne familiepolitik, 2006, og blogger om fremtidens ledelse på com. i 2006 blev hun årets alumne på ASB (Handelshøjskolen i Århus) indstillet af Steen Hildebrandt og Anders Drejer for sit nytænkende arbejde med work-life balance og med at etablere prisen familievenlig virksomhed (balanceprisen). Kim Reich er journalist og kommunikationsrådgiver. Han har været chefredaktør på en af landets største lokalaviser, men har også arbejdet i flere organisationer bl.a. var han fra 1992 til 1999 redaktør og informationsmedarbejder hos Danske Civiløkonomer. Her redigerede han foreningens blad Civil økonomen og var desuden redaktionssekretær for det estimerede fagtidsskrift Ledelse & Erhvervsøkonomi. Han blev selvstændig i 2001 og har på eget forlag udgivet fagbladet institutionslederen målrettet samtlige ledere på dagpasningsområdet. i en årrække har han bistået cbaf.dk med magasinet Balance og andre kommunikationsopgaver. Han er tillige formand for erhvervsrådet i Egedal Kommune. Foto: Bo Nymann Foto: Mogens Bech Fremtidens succesfulde ledelse handler om at skabe arbejdsglæde og vækst gennem fleksibilitet og balance. Vi må sætte mennesket før organisationen og nytænke arbejdsbegrebet, mens vi gør op med slidte dogmer og gamle tænkemåder. Vilkårene for at få succes som leder i det 21. århundrede har aldrig været mere udfordrende. Lederen skal ikke blot mestre globalisering, klimaforandringer og miljøpåvirkninger, men også være parat til at give individet mere plads i forhold til kollektivet. Desuden er vi på vej ind i en digital livsstil, der vender op og ned på vores måde at arbejde på. På arbejdsmarkedet står vi med fire generationer med meget forskellige behov. Flere og flere takker pænt nej til en fast karriere til fordel for et liv i balance. Samtidig bliver der kamp om talenterne. Bogen giver lederen inspiration til at lede trods svære konkurrencevilkår. Den er fuld af gode eksempler, som lederen kan bruge i hverdagen, og den peger på samfundstiltag, der kan gøre Danmark stærkere i konkurrencen. work-life balance 2.0 Helle rosdahl lund kim reich - Resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement Helle Rosdahl Lund Kim Reich Fra bogen: Work-life balance 2.0 handler om, hvordan fleksibilitet og balance skal tænkes ind i ledelsesmanualen på en helt ny og mere gennemgribende måde. Vi må tænke og handle radikalt anderledes for at blive konkurrencedygtige. Vi ser allerede en mere individuel tilgang til arbejdsmarkedet, organiseringen af det, og hvad vi hver især forventer af vores arbejdsplads. Skal vi lykkes, må vi bryde endegyldigt med de tanker og strømninger i ledelsesarbejdet, som har rødder i det mere end 100 år gamle industrisamfund. Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe Ledelse mellem frihed og forretning Work-life Balance 2.0_omslag_m. lakform.indd :07:57 Stine Bosse I Stine Bosse Det handler om at turde kan du læse om Stine Bosses liv og karriere. Bogen er skrevet af Jens Christian Hansen og Christian Nørr og udkommet på Gyldendal Business. Stine Bosse stiller skarpt på de udfordringer, der møder den moderne leder og den engagerede medarbejder. Det gælder internt i organisationen, i relation til kunderne og interessenterne, i samarbejdet i bestyrelsen og ikke mindst i forhold til det omgivende samfund. På sin egen jordnære facon tager Stine Bosse læseren med ind i lederens univers. Hun fortæller åbent om sit eget lederliv i Tryg både når det gik godt, og når vanskelighederne stod i kø. Nøgleordet er balance. I Bosses univers er der ikke noget, der er sort-hvidt. For hende er den vigtigste ledelsesopgave at træffe beslutninger, der balancerer mellem økonomiske, organisatoriske og menneskelige hensyn. Stine Bosse (1961) er cand.jur. Hun var ansat i Tryg i 23 år, heraf 12 år i topledelsen og syv år som administrerende direktør. I dag er hun medlem af en lang række bestyrelser bl.a. TDC og Allianz et af verdens største finansielle selskaber og hun er formand bl.a. for Det Kongelige Teater, Flügger Danmark og BØRNEfonden. STINE BOSSE BOSSEN OM BALANCE I LEDELSE STINE BOSSE GYLDENDAL BUSINESS BOSSEN Helle Hedegaard Hein (1970) er cand.merc. og ph.d. Hun har igennem hele sin forskerkarriere beskæftiget sig med højtspecialiserede medarbejdere, først i seks år med sygehusvæsenets fagprofessionelle som fokus, og siden i fire år med motivation og ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere på Det Kongelige Teater som case. Som selvstændig forsker og ledelseskonsulent har hun i de senere år beskæftiget sig med en lang række andre professioner i både den private og den offentlige sektor. De teorier, modeller og metoder, som præsenteres i denne bog, er grundstenen i nuværende og kommende forskningsprojekter, hvor især motivation, ledelse, kreativitet og talentudvikling er omdrejningspunkterne. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor og er derudover en hyppigt anvendt foredragsholder. OM BALANCE I LEDELSE FRA BOGEN Det kan ikke komme bag på nogen, at jeg hilser den udvikling velkommen, hvor erhvervsledere er sig deres ansvar bevidst, både det direkte inde i virksomheden og det indirekte i det omgivende samfund. Tendensen er hentet direkte fra USA, og jeg synes, det klæder et samfunds debat, at dets debattører kommer fra forskellige dele af samfundet. Måske kunne dette også inspirere til, at nogle erhvervsfolk kunne føle sig kaldet til den politiske sfære. Måske er det mere af dette, der kunne være med til at aflive janteloven. Det skal ikke bare være accepteret, at ledere udtaler sig om politik, det skal forventes. Ikke partipolitisk, men om politiske temaer, vel at mærke. Vi ved, at cirka danske arbejdspladser er direkte knyttet til eksport til andre EU-lande. Det er derfor meningsløst at tale om vækst og behov for vækst uden at involvere vores relation til EU. Det er alene på grund af den populistiske EU-skepsis i både Danmark og andre EU-lande, at landspolitikere ikke tør tale om virkeligheden. Lufter de deres tiltro til EU, eller taler de ligefrem om mere EU, så risikerer de at gå tilbage i meningsmålingerne. ISBN Bossen_omslag_ _OK.indd :37:31 FoTo: ChrIsTIan als/scanpix Anders Raastrup Kristensen er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. De seneste otte år har han forsket og undervist i balance mellem familie- og arbejdsliv, ledelse af selvledende medarbejdere og strategisk human resource management. Anders Raastrup Kristensen skrev i 2011 bogen Det grænseløse arbejdsliv at lede de selvledende medarbejdere. Helle Hedegaard Hein Primadonnaledelse Lederskabet af højtspecialiserede medarbejdere er en kompleks opgave, hvor de eksisterende motivations- og ledelsesteorier hurtigt kommer til kort. I denne bog præsenteres nyudviklet og forskningsbaseret teori om højtspecialiserede medarbejdere. En grundtanke i denne motivationsteori er, at man bør skelne mellem fire forskellige arketyper af højtspecialiserede medarbejdere. De fire arketyper går på arbejde med hver deres formål og har hver deres motivationsprofil og ledelsesbehov. Tre af arketyperne Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren kan i vidt omfang beskrives med de klassiske motivationsteoriers begrebsapparat. Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, I beskrivelsen trives og af præsterer den sidste de arketype bedre. Det Primadonnaen er dog en fejltagelse ligger et unikt bidrag at tro, til at den ansvaret eksisterende for arbejdet motivations- kan og overlades ledelsesteori. til medarbejderne er ikke alene. barnlig, Virksomhedens hysterisk, egocentreret ledelse skal og ledelses- styrke Primadonnaeresistent og medarbejder, lede selvledelse, om så han det bliver ofte opfattes en central som del sådan. af virksomhedens har derimod kultur, kaldet at medarbejderne som sin drivkraft tager og går ansvar på arbej- for Primadonnaede for at deres gøre en arbejdsopgaver forskel i en højere og sags for tjeneste. hinanden. Det er Medarbejderne Primadonnaen, skal ikke basere at det største deres potentiale valg og prioriteringer på det danske ar- på i fejlopfattelsen af bejdsmarked individuelle går tabt. følelser, men skal lede sig selv, så de understøtter virksomhedens grundlæggende forretning. I bogen præsenteres også nyudviklet teori om vidensarbejdets karakter, Lederne herunder skal ny flowteori, holde fokus der rettet skelner på mellem medarbejdernes tre former for resultater og flow, sørge spændingsflow for, at der er og sammenhæng eksistentielt flow. mellem De tre flow: almindeligt former deres afhængige personlige af medarbejdernes forståelser af motivationsprofil de konkrete arbejdsgaver profil og virksomhedens samt af arbejdsopgavens overordnede karakter strategiske og kompleksitet. mål- og psykologisksætning. Tilsammen danner bogens teorier, modeller og metoder et nødvendigt Med fundament ny forskning, lederskabet værktøjer, af højtspecialiserede modeller og medarbejdere, således danske at medarbejdernes virksomheder viser fulde potentiale denne bog, kan realiseres, hvordan og vi cases fra lederskabet skal ændre kvitteres den med måde, medarbejdernes vi leder og følgeskab. arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning. iness. DK Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe Virtuelle team handler om det sociale liv i det virtuelle team. Det sociale liv anses ofte for overflødigt og bliver derfor negligeret i mange organisationer og team. Det betyder, at man ikke får udnyttet teamene ordentligt og ikke opnår at skabe et tillidsfyldt og innovativt samarbejde, eftersom de funktionelle processer ikke får lov at udfolde sig. Henriette Palner Stick giver i bogen gode råd om, hvordan man konkret arbejder med at gøre livet i et virtuelt team mere socialt engagerende blandt andet gennem sociale medier. Kan man fx lave en virtuel fredagsbar, eller kan man med fordel tænke virtuelt samarbejde som et add-on og ikke kun en erstatning for det fysiske møde? Bogen tager også fat på, hvordan man ved at forstå processerne og deres udkomme opnår at komme i mål med de produkter, teamet skal levere. Virtuelle team er en brugsbog til teamledere og -medlemmer, som kan bruge den til at blive klogere på, hvordan de kan skabe større tillid og dermed større videndeling og effektivitet i teamet. ISBN: Helle Hedegaard Hein gyldendal business Primadonna ledelse Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe n å r a r b e j d e t e r e t k a l d Ledelse mellem frihed og forretning Henriette Palner Stick virtuelle team Henriette Palner Stick virtuelle team Omslag.indd :49:56 ISBN Primadonnaledelse-omslag_2.oplag.indd :11:03 ISBN Strategisk-selvledelse-2.oplag-omslag.indd FSC-Gyldenddal-strategisk-selvledelse-reprints-Vaks.indd /03/13 13: Michael Pedersen er ph.d. og adjunkt i ledelsesfilosofi på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Her forsker og underviser han i emner som ledelse af selvledende medarbejdere, forholdet mellem stress og selvledelse og forståelser af sammenhængen mellem medarbejdernes subjektivitet og virksomhedens værdiskabelse i strategisk human resource management Vāks BERLINGSKE Jyllands-Posten gyldendal business gy l d e n da l busi n e s s Det er en gammelkendt læresætning inden for ledelsesteorien, at de antagelser, man som leder har om sine medarbejdere, bliver selvopfyldende profetier. Det gælder ikke mindst for de højtspecialiserede medarbejdere: Mange af de tidlige motivationsteorier blev udviklet til industrisamfundet og et helt andet arbejdsmarked end det, vi har i dag. alligevel er det dem, der har sat det største præg på motivations og ledelsespraksis og på organiseringen af arbejdet på mange af de arbejdspladser, som beskæftiger højtspecialiserede medarbejdere. Konsekvensen af at hænge fast i en utilstrækkelig opfattelse af de højtspecialiserede medarbejderes motivationsprofil og ledelsesbehov er først og fremmest, at et alt for stort potentiale går tabt. Det har hverken arbejdspladserne eller samfundet råd til. Fra bogen: At dele ledelsesansvaret betyder, at der ikke er nogen ledelsesopgaver, som lederen udfører alene. Medarbejderne kan være involveret og tage del i alle ledelsesopgaver. Det er lederens opgave at sørge for at integrere medarbejderne som medansvarlige i ledelsesprocessen. Medarbejderne og lederne deler ikke bare et fælles ansvar for, at arbejdsopgaverne bliver udført tilfredsstillende. De deler også et ansvar for udviklingen af virksomhedens forretning, hvilket betyder, at de deler et ansvar for den sag eller det mål, som de arbejder for.

8 hansreitzel.dk Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens KUNDECASES Pihl - grafisk design har siden 2012 samarbejdet med Hans Reitzels Forlag omkring design af omslag til deres bøger. Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse fra ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN EN GRUNDBOG MED OPGAVER KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN Økonomi for service- og markedsføringsøkonomer er en helt ny lærebog, der er målrettet uddannelserne som Serviceøkonom og Markedsføringsøkonom. Den giver en introduktion til virksomhedsøkonomi set fra et serviceog markedsføringsperspektiv. Bogen indeholder alle væsentlige emner inden for virksomhedsøkonomi. Hvert emne bliver understøttet og uddybet af opgaver, som har til hensigt at øge teoriforståelsen. OLE BREDGAARD OLE BREDGAARD VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI - VIDERE- GÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulplan fra ERHVERVSØKONOMI - VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder. Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. hansreitzel.dk afsætnings og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER hansreitzel.dk Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse fra ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HANS REITZELS FORLAG 3. UDGAVE KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN JØRGEN WAARST hansreitzel.dk EN GRUNDBOG MED OPGAVER Lærebogen INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI MED REGNEARK er udarbejdet til brug ved undervisningen i faget Indledende Erhvervsøkonomi med regneark under Akademiuddannelsen. Bogen kan desuden anvendes på en lang række andre uddannelser og erhvervsrettede kurser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi og regnskabsvæsen. Lærebogen beskriver en virksomheds retlige stilling, dens interessenter samt værdiskabelse. Den behandler endvidere en virksomheds transaktionssystem (bogholderi) samt virksomhedens regnskabsafslutning og regnskabsopstillinger. Endelig giver den læseren en grundlæggende økonomiforståelse, idet den beskriver en virksomheds omkostningsstruktur samt indtjeningsevne. Lærebogen indeholder endvidere et fyldigt appendiks, hvor der gives eksempler på, hvordan regneark kan anvendes til løsning af nogle af de i lærebogen behandlede regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger. Der er endvidere medtaget et appendiks, der beskriver, hvordan en analyse af en virksomheds rentabilitet kan gennemføres. I tilslutning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling, der indeholder et bredt udvalg af opgaver, der dækker lærebogens emner. Opgavesamlingen følger samme struktur som lærebogen, og det er dermed muligt at løse opgaverne med direkte støtte i lærebogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HANS REITZELS FORLAG Bogen er søgt opbygget således, at hvert kapitel i store træk kan læses selvstændigt. Det er derfor ikke nødvendigt at læse bogen fra ende til anden, men man kan udvælge de emner, som man har brug for. Find supplerende materiale og vejledende løsninger til opgaverne på hansreitzel.dk. Bogen er også udkommet på engelsk. INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI MED REGNEARK KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN hansreitzel.dk FOR SERVICE- OG MARKEDSFØRINGSØKONOMER FOR SERVICE- OG MARKEDSFØRINGSØKONOMER Omslag_170x245_Da.version_Magenta.indd :31:13 HANS REITZELS FORLAG 4. UDGAVE Erhvervsøkonomi omslag_170x245_sk.m.indd :58:08 KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN INDLEDENDE Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger indeholder alle eksamenssæt fra juni 1974 til og med august Emnerne omfatter lineær algebra og klassisk matematisk analyse (differentialligninger, funktioner af lere variable, optimeringsteori og Lagrangeproblemet). Opgaverne og de tilhørende løsninger vil være til glæde for studerende, der følger kurser i lineær algebra og klassisk analyse ved videregående uddannelser. MED REGNEARK HANS REITZELS FORLAG 3. UDGAVE MATEMATIK EKSAMENSOPGAVER I Omslag_170x245_EØ-Intro-opgave_ indd :14:33 HANS REITZELS FORLAG KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØ- RENSEN MOGENS NØRGAARD OLESEN EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK 3. UDGAVE MED RETTEVEJLEDNINGER MOGENS NØRGAARD OLESEN hansreitzel.dk HANS REITZELS FORLAG Omslag_170x245_Eksamensopgaver i Matematik.indd :48:59

9 Pihl - grafisk design har gennem mange år haft tæt samarbejde med flere af redaktørene på Erhvervsskolernes Forlag omkring design og opsætning af bøger og undervisningsmateriale. Erhvervsskolernes Forlag har de sidste 5 år benyttet sig af Trine Pihl, som freelance grafiker til opsætning af bøger og undervisningsmateriale et samarbejde som vi er meget tilfredse med. Peter Wive, Produktionschef, Erhvervsskolernes Forlag

10 KUNDECASES

11 I 2010 var Pihl - grafisk design grafisk projektleder på den lille bog Ude godt hjemmefødsel bedst, som blev lavet i samarbejde med Hjemmefødselsordning Sjælland. En bog bestående af 7 unikke hjemmefødselshistorier og gode råd. Pihl - grafisk design opgave bestod i at indsamle historierne, korrekturlæse, designe og den grafiske opsætning til færdiggørelse.

12 Pihl - grafisk design har i samarbejde med organisationskonsulenten hos Den Sociale Udviklingsfond udformet en 36 siders koncept folder og en 4 siders intro folder, som støtter op om deres udviklingskoncept. I samme forbindelse designede Pihl - grafisk design et koncept logo. SUF Den Sociale Udviklingsfond

13 Pihl - grafisk design har hjulpet DAN Palletiser med at designe og udforme en ny brochure, som introduktion til deres Palletising System. Der ud over udformede Pihl - grafisk design en grafisk form i tråd med brochurens design, til et produktblad og et nyhedsbrev, som de internt i DAN Palletiser, kunne køre videre med.

14 Pihl - grafisk design hjalp i 2013 Palle Knudsen Kunststoffabrik med at designe og udforme deres profilfolder og opsætte bannere til deres kongelige besøg på fabrikken.

15 Pihl - grafisk design har gennem flere år samarbejdet med Skude & Jacobsen A/S omkring design og opsætning af deres nyhedsblade, produktblade og profilbrochure.

16 stykker. anvendes). 2 stk. Surdej med rugmel 1 dl Vand, lunkent 5 g Gær 1 dl Kærnemælk ca. 2 dl Groft rugmel ½ tsk. Salt Tip Prøv også FiberHUSK i andre opskrifter, hvor du ønsker et højere fiberindhold. Tilsæt 20 gram FiberHUSK + 1 dl væske pr. 500 gram mel, der bruges i opskriften. 2 stk. * Se opskrift på surdej eller brug en færdigkøbt rugsurdej. Ingredienser 4 dl Vand 1 stk. (33 cl) Maltøl/Nisseøl 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 25 (2 spsk.) Sirup 20 g (1½ spsk.) Salt 150 (2 dl) Knækkede rugkerner 150 g (2 dl) Hele rugkerner 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 500 (8,5 dl) Rugmel, fuldkorn 250 g (4 dl) Hvedemel rugsurdej. brød og kager. FiberHUSK forhandles på apoteket, i helsekostbutikker og enkelte dagligvareforretninger. 1 stort brød eller 2 små i mindre forme KUNDECASES Pihl - grafisk design har to gange designet og opsat foldere for HUSK Products den ene gang en 6 sideres fold-ud-folder med Nordisk brød bageopskrifter, den anden gang opsætningen af en tysk Husk fibre folder. Dag 1 Valnødderne hakkes. Gær og surdej udrøres i vandet. Tilsæt rugmel, speltmel, hvedemel, FiberHUSK, salt og sirup. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine, men dejen kan også æltes i hånden. Anvendes røremaskine, røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Valnødderne tilsættes det sidste minut af æltningen. Valnødderne æltes bedst i med hænderne, så de ikke bliver slået i Kom dejen i en skål, dæk med film og lad den hæve ca. 20 timer i køleskabet. Dag 2 Dejen tages ud af køleskabet og formes til to runde brød. Brødene sættes på en smurt bageplade (bagepapir kan også Brødene efterhæver tildækkede i ca. 2 timer. Brødene pensles med en blanding af vand og olie og bages i en opvarmet ovn ved 220 C i ca. 30 minutter. Afkøles på en bagerist. Tip Valnødderne kan erstattes med soltørrede tomater. Brødet kan spises som et godt madbrød, til ost eller blot som det er. Valnøddebrød Ingredienser Næringsværdi pr. 100 g Energi 1260 kj / 300 kcal Protein 7,7 g Fedt 7,5 g Kulhydrater 52 g Kostfibre 5,2 g med rugmel og surdej 8 dl Vand 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 150 g (2½ dl) Rugmel, fuldkorn 150 g (2½ dl) Speltmel ca. 900 g (1,4 l) Hvedemel 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 20 g (1½ spsk.) Salt 25 g (2 spsk.) Sirup g (ca. 3 dl) Valnødder, groft hakkede * Se opskrift på surdej eller brug en færdigkøbt rugsurdej. Bondebrød Tip med havremel og hele kerner Surdej Hele rugkerner kan udskiftes med knækkede rugkerner eller hele havre- eller hvedekerner. Havremel kan bl.a. købes i helsekostbutikker. Ingredienser Dag 1 Næringsværdi pr. 100 g Energi 964 kj / 230 kcal Protein 7,2 g Fedt 2,4 g Kulhydrater 44 g Kostfibre 6,4 g Gær og surdej udrøres i vandet. Hæld kogende vand over rugkernerne, lad dem stå lidt og hæld derefter vandet fra kernerne. Tilsæt FiberHUSK, havremel, hvedemel, salt og sukker. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine, men dejen kan også æltes i hånden. Anvendes røremaskine, røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Kom dejen i en skål, dæk med film og lad den hæve ca. 20 timer i køleskabet. Dag 2 En gammel surdej er bedst, så prøv at få fat på en sådan. Hvis ikke en surdej kan fås hos bekendte, kan den købes f.eks. i helsekostforretninger, men du kan også lave den selv. Opløs gæren i lunkent vand. Tilsæt kærnemælk, groft rugmel og salt og rør det grundigt sammen til en lind grød. Hæld den i et glas, dæk den til med film eller et skruelåg og stil den i stuetemperatur i 5-6 dage. Drys lidt salt på og stil den i køleskab. Dejen tages ud af køleskabet og formes til to runde brød. Brødene sættes på en smurt bageplade (bagepapir kan også anvendes), eller kommes i to smurte forme á 1,5 liter (formene kan også fores med bagepapir). Brødene efterhæver tildækket i ca. 2 timer. Brødene pensles med en blanding af vand og olie og bages i en opvarmet ovn ved 200 C i ca minutter. Afkøles på en bagerist. 9 dl Vand 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 150 g (2 dl) Hele rugkerner 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 500 g (ca. 9 dl) Havremel ca. 500 g (ca. 8,5 dl) Hvedemel 25 g (1½ spsk.) Salt 25 g (2 spsk.) Økologisk rørsukker (eller 2 spsk. sirup) Fakta Rugbrød * Hver gang du bager rugbrød, skal du huske at tage surdej fra til næste gang. Når dejen er rørt sammen og inden det kommes i formene, tages surdejen fra og kommes i et rent syltetøjsglas. Er det første gang du bager med surdej, så se opskriften på surdej eller brug en færdigkøbt om FiberHUSK FiberHUSK er et vandopløseligt fiberprodukt, der består af pulveriserede Psyllium-frøskaller. FiberHUSK er et rent naturprodukt og indeholder 85 % kostfibre. Et brød med et større kostfiberindhold mætter bedre og giver en langsommere blodsukkerstigning. Kostfibrene er desuden med til at fremme fordøjelsen ved at holde tarmindholdet blødt og smidigt. Næringsværdi pr. 100 g Tip Energi 1123 kj / 267 kcal Protein 6,6 g Fedt 1,5 g Kulhydrater 56 g Kostfibre 9,8 g Ved at tilsætte FiberHUSK til dit bagværk opnår du et højere fiberindhold og brødet får en bedre konsistens. Desuden holder det bedre på fugtigheden og holder sig derved friskt længere. Du kan anvende FiberHUSK både i Hele rugkerner kan udskiftes med knækkede kerner. Bageopskrifterne i denne folder er udarbejdet af klinisk diætist Mette Borre. Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til opskrifterne eller produktet, er du meget velkommen til at kontakte os (se bagsiden). med hele og knækkede kerner Dag 1 Øl, gær, surdej, sirup og salt udrøres i vandet. Hæld kogende vand over de knækkede og hele kerner, lad dem stå lidt og hæld derefter vandet fra. Rugmel, knækkede og hele kerner, Fiber- HUSK samt hvedemel hældes i skålen med de øvrige ingredienser. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine. Der røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Tag fra til surdej. * Kom dejen i en smurt 3 liters form (eller beklæd formen med bagepapir), dæk til med et viskestykke og lad den hæve i ca. 24 timer ved stuetemperatur. Dag 2 Brødet pensles med vand og bages i en opvarmet ovn ved 160 C i ca. 2 ½ time. Afkøles på en bagerist efter at brødet er taget ud af formen. FiberHUSK_3xbageopskrift folder.indd :29:47 Nordisk brød Korn er en vigtig del af Nordens fødevarer, og vi har dyrket og spist korn siden stenalderen fladbrød, rugbrød, knækbrød, grød og øl Dengang var det enkorn, emmer og byg, man dyrkede, og siden kom rug og havre til, i begyndelsen som ukrudt i markerne. Selv om man ud fra disse har udviklet nye kornsorter bl.a. spelt og hvede er det stadig disse få kornsorter, der danner grundlaget for den basismad, som vi spiser i Norden. Korn, og særligt fuldkorn, er sundt, fordi alle dele af kernen anvendes, også den yderste skal og kimen, hvor alle de gavnlige fibre, vitaminer, mineraler, fedtstoffer og proteiner befinder sig. Fuldkorn mætter godt. Det betyder, at man spiser mindre og får lettere ved at holde vægten. Det høje indhold af fibre holder maven i gang og er godt for fordøjelsen. Surdej Surdej er en af de ældste hævemetoder i verden og giver et bedre brød med en bedre smag. Det kræver lidt planlægning, men giver et godt resultat. Nordisk brød HUSK PRODUCTS W. Ratje Frøskaller ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Pihl - grafisk design Fotograf: Michael Borre fiberrigt og med surdej 3 gode Bageopskrifter FiberHUSK_3xbageopskrift folder.indd :29:55

17 Pihl - grafisk design har i samarbejde med Privathospitalet Møn udformet en 6 siders fold-ud-folder og et A5 postkort, som introduktion til hospitaltet.

18 Pihl - grafisk design har gennem årene designet logoer og virksomhedsidentiteter, for etablerede virksomheder der trængte til en videreudvikling eller til nyopstartede virksomheder, som trængte til et bæredygtigt grafisk identitet. BIOGRAFEN STEGE SocialRåd.dk Din bolig med fokus på kvalitet og stil UDVIKLING AF MENNESKELIGE RESSOURCER

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød Kompendie Det Grove Brød Side 1 At bage brød er på en gang en meget enkel arbejdsproces med få råvarer i spil, og på samme tid omgivet af så mange og komplekse forhold, at det næsten kan tage pusten fra

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere