KUNDECASES OG PORTFOLIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDECASES OG PORTFOLIE"

Transkript

1 Pihl - grafisk design har siden 2006 haft et væld af spændende kunder og opgaver, som har udviklet sig til en fleksibel, professionel og tæt relation til flere faste samarbejdspartnere. På de følgende sider findes case beskrivelser og et udvalg af de flotte design resultater. SUF Den Sociale Udviklingsfond Kontakt Pihl - grafisk design Trine Louise Pihl Adelgade 51 Dk-4720 Præstø Tlf: Pihlgrafiskdesign

2 IFU Projekt hos Widex a/s Fra august 2012 til november 2013 samarbejdede Pihl - grafisk design med Widex omkring deres store IFU projekt, som omfattede oversættelse, opsætning og korrektur af alt IFU materiale til lokalsprog mere end 55 sprog. Pihl - grafisk designs opgave var at styre den grafiske proces med opsætning, korrektur og færdiggørelse til tryk. Projektet nåede i mål til tiden og med stor tilfredshed. User s instructions Flash-m Behind-the-ear User s instructions The mind TM 330 Series m3-9 Behind-the-ear User instructions SCOLA FM SySteM scola BUDDY User instructions The MeNU SerieS ME-CIC/IIC-TR ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal USER INSTRUCTIONS THE DREAM SERIES gebruiksaanwijzing D-FS model RIC/RITE basic mind 220 m2-cic/iic-tr m2-cic/iic Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear USER MANUAL ITE In-the-ear CV-ITE, CA-ITE, CM-ITE, CMb-ITE Completely-in-canal/ Invisible-in-canal

3 Pihl - grafisk design har siden maj 2007 samarbejdet med Kommunikationsafdelingen og flere af sekretariaterne i Vordingborg Kommune omkring design og grafisk opsætning af deres trykte og digitale materialer det er blevet til mange spændende opgaver.

4 KUNDECASES

5 KUNDECASES

6 Jeg har haft glæde af at samarbejde med Trine Pihl om mange forskellige projekter. Hun er både meget fleksibel og god til at sætte sig ind i og virkeliggøre de ønsker, vi har til et design. Anette Nøddelund, Koordinator i Kommunikationsafd., Vordingborg Kommune

7 Jens Christian Hansen & Christian Nørr Det handler om at turde Helle Rosdahl Lund er direktør, ledelsesrådgiver og foredragshol- isbn KUNDECASES Pihl - grafisk design har siden april 2011 samarbejdet med Gyldendal Business omkring design af omslag og opsætning af deres bøger, som indebærer tekstopsætning, illustration optegninger, korrektur og færdiggørelse til tryk. der. Hun har arbejdet med ledelse, strategi, forretningsudvikling, HR og etablering af virksomheder i Danmark og udlandet og er formand for Tænke tanken CBAF Balance mellem arbejdsliv og familieliv (2005) og Fremtidens bedste ledelsespraksis (2012). Helle Rosdahl Lund rådgiver og skriver bl.a. om work-life balance, diversitet, det fleksible arbejdsliv og ledelse. Hun deltog med indlæg i den alternative velfærdskommission: En moderne familiepolitik, 2006, og blogger om fremtidens ledelse på com. i 2006 blev hun årets alumne på ASB (Handelshøjskolen i Århus) indstillet af Steen Hildebrandt og Anders Drejer for sit nytænkende arbejde med work-life balance og med at etablere prisen familievenlig virksomhed (balanceprisen). Kim Reich er journalist og kommunikationsrådgiver. Han har været chefredaktør på en af landets største lokalaviser, men har også arbejdet i flere organisationer bl.a. var han fra 1992 til 1999 redaktør og informationsmedarbejder hos Danske Civiløkonomer. Her redigerede han foreningens blad Civil økonomen og var desuden redaktionssekretær for det estimerede fagtidsskrift Ledelse & Erhvervsøkonomi. Han blev selvstændig i 2001 og har på eget forlag udgivet fagbladet institutionslederen målrettet samtlige ledere på dagpasningsområdet. i en årrække har han bistået cbaf.dk med magasinet Balance og andre kommunikationsopgaver. Han er tillige formand for erhvervsrådet i Egedal Kommune. Foto: Bo Nymann Foto: Mogens Bech Fremtidens succesfulde ledelse handler om at skabe arbejdsglæde og vækst gennem fleksibilitet og balance. Vi må sætte mennesket før organisationen og nytænke arbejdsbegrebet, mens vi gør op med slidte dogmer og gamle tænkemåder. Vilkårene for at få succes som leder i det 21. århundrede har aldrig været mere udfordrende. Lederen skal ikke blot mestre globalisering, klimaforandringer og miljøpåvirkninger, men også være parat til at give individet mere plads i forhold til kollektivet. Desuden er vi på vej ind i en digital livsstil, der vender op og ned på vores måde at arbejde på. På arbejdsmarkedet står vi med fire generationer med meget forskellige behov. Flere og flere takker pænt nej til en fast karriere til fordel for et liv i balance. Samtidig bliver der kamp om talenterne. Bogen giver lederen inspiration til at lede trods svære konkurrencevilkår. Den er fuld af gode eksempler, som lederen kan bruge i hverdagen, og den peger på samfundstiltag, der kan gøre Danmark stærkere i konkurrencen. work-life balance 2.0 Helle rosdahl lund kim reich - Resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement Helle Rosdahl Lund Kim Reich Fra bogen: Work-life balance 2.0 handler om, hvordan fleksibilitet og balance skal tænkes ind i ledelsesmanualen på en helt ny og mere gennemgribende måde. Vi må tænke og handle radikalt anderledes for at blive konkurrencedygtige. Vi ser allerede en mere individuel tilgang til arbejdsmarkedet, organiseringen af det, og hvad vi hver især forventer af vores arbejdsplads. Skal vi lykkes, må vi bryde endegyldigt med de tanker og strømninger i ledelsesarbejdet, som har rødder i det mere end 100 år gamle industrisamfund. Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe Ledelse mellem frihed og forretning Work-life Balance 2.0_omslag_m. lakform.indd :07:57 Stine Bosse I Stine Bosse Det handler om at turde kan du læse om Stine Bosses liv og karriere. Bogen er skrevet af Jens Christian Hansen og Christian Nørr og udkommet på Gyldendal Business. Stine Bosse stiller skarpt på de udfordringer, der møder den moderne leder og den engagerede medarbejder. Det gælder internt i organisationen, i relation til kunderne og interessenterne, i samarbejdet i bestyrelsen og ikke mindst i forhold til det omgivende samfund. På sin egen jordnære facon tager Stine Bosse læseren med ind i lederens univers. Hun fortæller åbent om sit eget lederliv i Tryg både når det gik godt, og når vanskelighederne stod i kø. Nøgleordet er balance. I Bosses univers er der ikke noget, der er sort-hvidt. For hende er den vigtigste ledelsesopgave at træffe beslutninger, der balancerer mellem økonomiske, organisatoriske og menneskelige hensyn. Stine Bosse (1961) er cand.jur. Hun var ansat i Tryg i 23 år, heraf 12 år i topledelsen og syv år som administrerende direktør. I dag er hun medlem af en lang række bestyrelser bl.a. TDC og Allianz et af verdens største finansielle selskaber og hun er formand bl.a. for Det Kongelige Teater, Flügger Danmark og BØRNEfonden. STINE BOSSE BOSSEN OM BALANCE I LEDELSE STINE BOSSE GYLDENDAL BUSINESS BOSSEN Helle Hedegaard Hein (1970) er cand.merc. og ph.d. Hun har igennem hele sin forskerkarriere beskæftiget sig med højtspecialiserede medarbejdere, først i seks år med sygehusvæsenets fagprofessionelle som fokus, og siden i fire år med motivation og ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere på Det Kongelige Teater som case. Som selvstændig forsker og ledelseskonsulent har hun i de senere år beskæftiget sig med en lang række andre professioner i både den private og den offentlige sektor. De teorier, modeller og metoder, som præsenteres i denne bog, er grundstenen i nuværende og kommende forskningsprojekter, hvor især motivation, ledelse, kreativitet og talentudvikling er omdrejningspunkterne. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor og er derudover en hyppigt anvendt foredragsholder. OM BALANCE I LEDELSE FRA BOGEN Det kan ikke komme bag på nogen, at jeg hilser den udvikling velkommen, hvor erhvervsledere er sig deres ansvar bevidst, både det direkte inde i virksomheden og det indirekte i det omgivende samfund. Tendensen er hentet direkte fra USA, og jeg synes, det klæder et samfunds debat, at dets debattører kommer fra forskellige dele af samfundet. Måske kunne dette også inspirere til, at nogle erhvervsfolk kunne føle sig kaldet til den politiske sfære. Måske er det mere af dette, der kunne være med til at aflive janteloven. Det skal ikke bare være accepteret, at ledere udtaler sig om politik, det skal forventes. Ikke partipolitisk, men om politiske temaer, vel at mærke. Vi ved, at cirka danske arbejdspladser er direkte knyttet til eksport til andre EU-lande. Det er derfor meningsløst at tale om vækst og behov for vækst uden at involvere vores relation til EU. Det er alene på grund af den populistiske EU-skepsis i både Danmark og andre EU-lande, at landspolitikere ikke tør tale om virkeligheden. Lufter de deres tiltro til EU, eller taler de ligefrem om mere EU, så risikerer de at gå tilbage i meningsmålingerne. ISBN Bossen_omslag_ _OK.indd :37:31 FoTo: ChrIsTIan als/scanpix Anders Raastrup Kristensen er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. De seneste otte år har han forsket og undervist i balance mellem familie- og arbejdsliv, ledelse af selvledende medarbejdere og strategisk human resource management. Anders Raastrup Kristensen skrev i 2011 bogen Det grænseløse arbejdsliv at lede de selvledende medarbejdere. Helle Hedegaard Hein Primadonnaledelse Lederskabet af højtspecialiserede medarbejdere er en kompleks opgave, hvor de eksisterende motivations- og ledelsesteorier hurtigt kommer til kort. I denne bog præsenteres nyudviklet og forskningsbaseret teori om højtspecialiserede medarbejdere. En grundtanke i denne motivationsteori er, at man bør skelne mellem fire forskellige arketyper af højtspecialiserede medarbejdere. De fire arketyper går på arbejde med hver deres formål og har hver deres motivationsprofil og ledelsesbehov. Tre af arketyperne Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren kan i vidt omfang beskrives med de klassiske motivationsteoriers begrebsapparat. Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, I beskrivelsen trives og af præsterer den sidste de arketype bedre. Det Primadonnaen er dog en fejltagelse ligger et unikt bidrag at tro, til at den ansvaret eksisterende for arbejdet motivations- kan og overlades ledelsesteori. til medarbejderne er ikke alene. barnlig, Virksomhedens hysterisk, egocentreret ledelse skal og ledelses- styrke Primadonnaeresistent og medarbejder, lede selvledelse, om så han det bliver ofte opfattes en central som del sådan. af virksomhedens har derimod kultur, kaldet at medarbejderne som sin drivkraft tager og går ansvar på arbej- for Primadonnaede for at deres gøre en arbejdsopgaver forskel i en højere og sags for tjeneste. hinanden. Det er Medarbejderne Primadonnaen, skal ikke basere at det største deres potentiale valg og prioriteringer på det danske ar- på i fejlopfattelsen af bejdsmarked individuelle går tabt. følelser, men skal lede sig selv, så de understøtter virksomhedens grundlæggende forretning. I bogen præsenteres også nyudviklet teori om vidensarbejdets karakter, Lederne herunder skal ny flowteori, holde fokus der rettet skelner på mellem medarbejdernes tre former for resultater og flow, sørge spændingsflow for, at der er og sammenhæng eksistentielt flow. mellem De tre flow: almindeligt former deres afhængige personlige af medarbejdernes forståelser af motivationsprofil de konkrete arbejdsgaver profil og virksomhedens samt af arbejdsopgavens overordnede karakter strategiske og kompleksitet. mål- og psykologisksætning. Tilsammen danner bogens teorier, modeller og metoder et nødvendigt Med fundament ny forskning, lederskabet værktøjer, af højtspecialiserede modeller og medarbejdere, således danske at medarbejdernes virksomheder viser fulde potentiale denne bog, kan realiseres, hvordan og vi cases fra lederskabet skal ændre kvitteres den med måde, medarbejdernes vi leder og følgeskab. arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning. iness. DK Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe Virtuelle team handler om det sociale liv i det virtuelle team. Det sociale liv anses ofte for overflødigt og bliver derfor negligeret i mange organisationer og team. Det betyder, at man ikke får udnyttet teamene ordentligt og ikke opnår at skabe et tillidsfyldt og innovativt samarbejde, eftersom de funktionelle processer ikke får lov at udfolde sig. Henriette Palner Stick giver i bogen gode råd om, hvordan man konkret arbejder med at gøre livet i et virtuelt team mere socialt engagerende blandt andet gennem sociale medier. Kan man fx lave en virtuel fredagsbar, eller kan man med fordel tænke virtuelt samarbejde som et add-on og ikke kun en erstatning for det fysiske møde? Bogen tager også fat på, hvordan man ved at forstå processerne og deres udkomme opnår at komme i mål med de produkter, teamet skal levere. Virtuelle team er en brugsbog til teamledere og -medlemmer, som kan bruge den til at blive klogere på, hvordan de kan skabe større tillid og dermed større videndeling og effektivitet i teamet. ISBN: Helle Hedegaard Hein gyldendal business Primadonna ledelse Anders Raastrup Kristensen Michael Pedersen StrategiSk SelvledelSe n å r a r b e j d e t e r e t k a l d Ledelse mellem frihed og forretning Henriette Palner Stick virtuelle team Henriette Palner Stick virtuelle team Omslag.indd :49:56 ISBN Primadonnaledelse-omslag_2.oplag.indd :11:03 ISBN Strategisk-selvledelse-2.oplag-omslag.indd FSC-Gyldenddal-strategisk-selvledelse-reprints-Vaks.indd /03/13 13: Michael Pedersen er ph.d. og adjunkt i ledelsesfilosofi på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Her forsker og underviser han i emner som ledelse af selvledende medarbejdere, forholdet mellem stress og selvledelse og forståelser af sammenhængen mellem medarbejdernes subjektivitet og virksomhedens værdiskabelse i strategisk human resource management Vāks BERLINGSKE Jyllands-Posten gyldendal business gy l d e n da l busi n e s s Det er en gammelkendt læresætning inden for ledelsesteorien, at de antagelser, man som leder har om sine medarbejdere, bliver selvopfyldende profetier. Det gælder ikke mindst for de højtspecialiserede medarbejdere: Mange af de tidlige motivationsteorier blev udviklet til industrisamfundet og et helt andet arbejdsmarked end det, vi har i dag. alligevel er det dem, der har sat det største præg på motivations og ledelsespraksis og på organiseringen af arbejdet på mange af de arbejdspladser, som beskæftiger højtspecialiserede medarbejdere. Konsekvensen af at hænge fast i en utilstrækkelig opfattelse af de højtspecialiserede medarbejderes motivationsprofil og ledelsesbehov er først og fremmest, at et alt for stort potentiale går tabt. Det har hverken arbejdspladserne eller samfundet råd til. Fra bogen: At dele ledelsesansvaret betyder, at der ikke er nogen ledelsesopgaver, som lederen udfører alene. Medarbejderne kan være involveret og tage del i alle ledelsesopgaver. Det er lederens opgave at sørge for at integrere medarbejderne som medansvarlige i ledelsesprocessen. Medarbejderne og lederne deler ikke bare et fælles ansvar for, at arbejdsopgaverne bliver udført tilfredsstillende. De deler også et ansvar for udviklingen af virksomhedens forretning, hvilket betyder, at de deler et ansvar for den sag eller det mål, som de arbejder for.

8 hansreitzel.dk Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens KUNDECASES Pihl - grafisk design har siden 2012 samarbejdet med Hans Reitzels Forlag omkring design af omslag til deres bøger. Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse fra ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN EN GRUNDBOG MED OPGAVER KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN Økonomi for service- og markedsføringsøkonomer er en helt ny lærebog, der er målrettet uddannelserne som Serviceøkonom og Markedsføringsøkonom. Den giver en introduktion til virksomhedsøkonomi set fra et serviceog markedsføringsperspektiv. Bogen indeholder alle væsentlige emner inden for virksomhedsøkonomi. Hvert emne bliver understøttet og uddybet af opgaver, som har til hensigt at øge teoriforståelsen. OLE BREDGAARD OLE BREDGAARD VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI - VIDERE- GÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulplan fra ERHVERVSØKONOMI - VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder. Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. hansreitzel.dk afsætnings og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER hansreitzel.dk Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse fra ERHVERVSØKONOMI VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsoptimering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium. Der findes en opgavesamling til bogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HANS REITZELS FORLAG 3. UDGAVE KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN JØRGEN WAARST hansreitzel.dk EN GRUNDBOG MED OPGAVER Lærebogen INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI MED REGNEARK er udarbejdet til brug ved undervisningen i faget Indledende Erhvervsøkonomi med regneark under Akademiuddannelsen. Bogen kan desuden anvendes på en lang række andre uddannelser og erhvervsrettede kurser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi og regnskabsvæsen. Lærebogen beskriver en virksomheds retlige stilling, dens interessenter samt værdiskabelse. Den behandler endvidere en virksomheds transaktionssystem (bogholderi) samt virksomhedens regnskabsafslutning og regnskabsopstillinger. Endelig giver den læseren en grundlæggende økonomiforståelse, idet den beskriver en virksomheds omkostningsstruktur samt indtjeningsevne. Lærebogen indeholder endvidere et fyldigt appendiks, hvor der gives eksempler på, hvordan regneark kan anvendes til løsning af nogle af de i lærebogen behandlede regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger. Der er endvidere medtaget et appendiks, der beskriver, hvordan en analyse af en virksomheds rentabilitet kan gennemføres. I tilslutning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling, der indeholder et bredt udvalg af opgaver, der dækker lærebogens emner. Opgavesamlingen følger samme struktur som lærebogen, og det er dermed muligt at løse opgaverne med direkte støtte i lærebogen. VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HANS REITZELS FORLAG Bogen er søgt opbygget således, at hvert kapitel i store træk kan læses selvstændigt. Det er derfor ikke nødvendigt at læse bogen fra ende til anden, men man kan udvælge de emner, som man har brug for. Find supplerende materiale og vejledende løsninger til opgaverne på hansreitzel.dk. Bogen er også udkommet på engelsk. INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI MED REGNEARK KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN hansreitzel.dk FOR SERVICE- OG MARKEDSFØRINGSØKONOMER FOR SERVICE- OG MARKEDSFØRINGSØKONOMER Omslag_170x245_Da.version_Magenta.indd :31:13 HANS REITZELS FORLAG 4. UDGAVE Erhvervsøkonomi omslag_170x245_sk.m.indd :58:08 KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØRENSEN INDLEDENDE Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger indeholder alle eksamenssæt fra juni 1974 til og med august Emnerne omfatter lineær algebra og klassisk matematisk analyse (differentialligninger, funktioner af lere variable, optimeringsteori og Lagrangeproblemet). Opgaverne og de tilhørende løsninger vil være til glæde for studerende, der følger kurser i lineær algebra og klassisk analyse ved videregående uddannelser. MED REGNEARK HANS REITZELS FORLAG 3. UDGAVE MATEMATIK EKSAMENSOPGAVER I Omslag_170x245_EØ-Intro-opgave_ indd :14:33 HANS REITZELS FORLAG KNUD ERIK BANG JAN FURBO SØ- RENSEN MOGENS NØRGAARD OLESEN EKSAMENSOPGAVER I MATEMATIK 3. UDGAVE MED RETTEVEJLEDNINGER MOGENS NØRGAARD OLESEN hansreitzel.dk HANS REITZELS FORLAG Omslag_170x245_Eksamensopgaver i Matematik.indd :48:59

9 Pihl - grafisk design har gennem mange år haft tæt samarbejde med flere af redaktørene på Erhvervsskolernes Forlag omkring design og opsætning af bøger og undervisningsmateriale. Erhvervsskolernes Forlag har de sidste 5 år benyttet sig af Trine Pihl, som freelance grafiker til opsætning af bøger og undervisningsmateriale et samarbejde som vi er meget tilfredse med. Peter Wive, Produktionschef, Erhvervsskolernes Forlag

10 KUNDECASES

11 I 2010 var Pihl - grafisk design grafisk projektleder på den lille bog Ude godt hjemmefødsel bedst, som blev lavet i samarbejde med Hjemmefødselsordning Sjælland. En bog bestående af 7 unikke hjemmefødselshistorier og gode råd. Pihl - grafisk design opgave bestod i at indsamle historierne, korrekturlæse, designe og den grafiske opsætning til færdiggørelse.

12 Pihl - grafisk design har i samarbejde med organisationskonsulenten hos Den Sociale Udviklingsfond udformet en 36 siders koncept folder og en 4 siders intro folder, som støtter op om deres udviklingskoncept. I samme forbindelse designede Pihl - grafisk design et koncept logo. SUF Den Sociale Udviklingsfond

13 Pihl - grafisk design har hjulpet DAN Palletiser med at designe og udforme en ny brochure, som introduktion til deres Palletising System. Der ud over udformede Pihl - grafisk design en grafisk form i tråd med brochurens design, til et produktblad og et nyhedsbrev, som de internt i DAN Palletiser, kunne køre videre med.

14 Pihl - grafisk design hjalp i 2013 Palle Knudsen Kunststoffabrik med at designe og udforme deres profilfolder og opsætte bannere til deres kongelige besøg på fabrikken.

15 Pihl - grafisk design har gennem flere år samarbejdet med Skude & Jacobsen A/S omkring design og opsætning af deres nyhedsblade, produktblade og profilbrochure.

16 stykker. anvendes). 2 stk. Surdej med rugmel 1 dl Vand, lunkent 5 g Gær 1 dl Kærnemælk ca. 2 dl Groft rugmel ½ tsk. Salt Tip Prøv også FiberHUSK i andre opskrifter, hvor du ønsker et højere fiberindhold. Tilsæt 20 gram FiberHUSK + 1 dl væske pr. 500 gram mel, der bruges i opskriften. 2 stk. * Se opskrift på surdej eller brug en færdigkøbt rugsurdej. Ingredienser 4 dl Vand 1 stk. (33 cl) Maltøl/Nisseøl 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 25 (2 spsk.) Sirup 20 g (1½ spsk.) Salt 150 (2 dl) Knækkede rugkerner 150 g (2 dl) Hele rugkerner 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 500 (8,5 dl) Rugmel, fuldkorn 250 g (4 dl) Hvedemel rugsurdej. brød og kager. FiberHUSK forhandles på apoteket, i helsekostbutikker og enkelte dagligvareforretninger. 1 stort brød eller 2 små i mindre forme KUNDECASES Pihl - grafisk design har to gange designet og opsat foldere for HUSK Products den ene gang en 6 sideres fold-ud-folder med Nordisk brød bageopskrifter, den anden gang opsætningen af en tysk Husk fibre folder. Dag 1 Valnødderne hakkes. Gær og surdej udrøres i vandet. Tilsæt rugmel, speltmel, hvedemel, FiberHUSK, salt og sirup. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine, men dejen kan også æltes i hånden. Anvendes røremaskine, røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Valnødderne tilsættes det sidste minut af æltningen. Valnødderne æltes bedst i med hænderne, så de ikke bliver slået i Kom dejen i en skål, dæk med film og lad den hæve ca. 20 timer i køleskabet. Dag 2 Dejen tages ud af køleskabet og formes til to runde brød. Brødene sættes på en smurt bageplade (bagepapir kan også Brødene efterhæver tildækkede i ca. 2 timer. Brødene pensles med en blanding af vand og olie og bages i en opvarmet ovn ved 220 C i ca. 30 minutter. Afkøles på en bagerist. Tip Valnødderne kan erstattes med soltørrede tomater. Brødet kan spises som et godt madbrød, til ost eller blot som det er. Valnøddebrød Ingredienser Næringsværdi pr. 100 g Energi 1260 kj / 300 kcal Protein 7,7 g Fedt 7,5 g Kulhydrater 52 g Kostfibre 5,2 g med rugmel og surdej 8 dl Vand 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 150 g (2½ dl) Rugmel, fuldkorn 150 g (2½ dl) Speltmel ca. 900 g (1,4 l) Hvedemel 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 20 g (1½ spsk.) Salt 25 g (2 spsk.) Sirup g (ca. 3 dl) Valnødder, groft hakkede * Se opskrift på surdej eller brug en færdigkøbt rugsurdej. Bondebrød Tip med havremel og hele kerner Surdej Hele rugkerner kan udskiftes med knækkede rugkerner eller hele havre- eller hvedekerner. Havremel kan bl.a. købes i helsekostbutikker. Ingredienser Dag 1 Næringsværdi pr. 100 g Energi 964 kj / 230 kcal Protein 7,2 g Fedt 2,4 g Kulhydrater 44 g Kostfibre 6,4 g Gær og surdej udrøres i vandet. Hæld kogende vand over rugkernerne, lad dem stå lidt og hæld derefter vandet fra kernerne. Tilsæt FiberHUSK, havremel, hvedemel, salt og sukker. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine, men dejen kan også æltes i hånden. Anvendes røremaskine, røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Kom dejen i en skål, dæk med film og lad den hæve ca. 20 timer i køleskabet. Dag 2 En gammel surdej er bedst, så prøv at få fat på en sådan. Hvis ikke en surdej kan fås hos bekendte, kan den købes f.eks. i helsekostforretninger, men du kan også lave den selv. Opløs gæren i lunkent vand. Tilsæt kærnemælk, groft rugmel og salt og rør det grundigt sammen til en lind grød. Hæld den i et glas, dæk den til med film eller et skruelåg og stil den i stuetemperatur i 5-6 dage. Drys lidt salt på og stil den i køleskab. Dejen tages ud af køleskabet og formes til to runde brød. Brødene sættes på en smurt bageplade (bagepapir kan også anvendes), eller kommes i to smurte forme á 1,5 liter (formene kan også fores med bagepapir). Brødene efterhæver tildækket i ca. 2 timer. Brødene pensles med en blanding af vand og olie og bages i en opvarmet ovn ved 200 C i ca minutter. Afkøles på en bagerist. 9 dl Vand 10 g Gær ca. 1,5 dl 1 portion surdej * 150 g (2 dl) Hele rugkerner 20 g (2½ spsk.) FiberHUSK 500 g (ca. 9 dl) Havremel ca. 500 g (ca. 8,5 dl) Hvedemel 25 g (1½ spsk.) Salt 25 g (2 spsk.) Økologisk rørsukker (eller 2 spsk. sirup) Fakta Rugbrød * Hver gang du bager rugbrød, skal du huske at tage surdej fra til næste gang. Når dejen er rørt sammen og inden det kommes i formene, tages surdejen fra og kommes i et rent syltetøjsglas. Er det første gang du bager med surdej, så se opskriften på surdej eller brug en færdigkøbt om FiberHUSK FiberHUSK er et vandopløseligt fiberprodukt, der består af pulveriserede Psyllium-frøskaller. FiberHUSK er et rent naturprodukt og indeholder 85 % kostfibre. Et brød med et større kostfiberindhold mætter bedre og giver en langsommere blodsukkerstigning. Kostfibrene er desuden med til at fremme fordøjelsen ved at holde tarmindholdet blødt og smidigt. Næringsværdi pr. 100 g Tip Energi 1123 kj / 267 kcal Protein 6,6 g Fedt 1,5 g Kulhydrater 56 g Kostfibre 9,8 g Ved at tilsætte FiberHUSK til dit bagværk opnår du et højere fiberindhold og brødet får en bedre konsistens. Desuden holder det bedre på fugtigheden og holder sig derved friskt længere. Du kan anvende FiberHUSK både i Hele rugkerner kan udskiftes med knækkede kerner. Bageopskrifterne i denne folder er udarbejdet af klinisk diætist Mette Borre. Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til opskrifterne eller produktet, er du meget velkommen til at kontakte os (se bagsiden). med hele og knækkede kerner Dag 1 Øl, gær, surdej, sirup og salt udrøres i vandet. Hæld kogende vand over de knækkede og hele kerner, lad dem stå lidt og hæld derefter vandet fra. Rugmel, knækkede og hele kerner, Fiber- HUSK samt hvedemel hældes i skålen med de øvrige ingredienser. Det bedste resultat opnås ved at anvende røremaskine. Der røres i ca. 10 min. ved middel hastighed. Tag fra til surdej. * Kom dejen i en smurt 3 liters form (eller beklæd formen med bagepapir), dæk til med et viskestykke og lad den hæve i ca. 24 timer ved stuetemperatur. Dag 2 Brødet pensles med vand og bages i en opvarmet ovn ved 160 C i ca. 2 ½ time. Afkøles på en bagerist efter at brødet er taget ud af formen. FiberHUSK_3xbageopskrift folder.indd :29:47 Nordisk brød Korn er en vigtig del af Nordens fødevarer, og vi har dyrket og spist korn siden stenalderen fladbrød, rugbrød, knækbrød, grød og øl Dengang var det enkorn, emmer og byg, man dyrkede, og siden kom rug og havre til, i begyndelsen som ukrudt i markerne. Selv om man ud fra disse har udviklet nye kornsorter bl.a. spelt og hvede er det stadig disse få kornsorter, der danner grundlaget for den basismad, som vi spiser i Norden. Korn, og særligt fuldkorn, er sundt, fordi alle dele af kernen anvendes, også den yderste skal og kimen, hvor alle de gavnlige fibre, vitaminer, mineraler, fedtstoffer og proteiner befinder sig. Fuldkorn mætter godt. Det betyder, at man spiser mindre og får lettere ved at holde vægten. Det høje indhold af fibre holder maven i gang og er godt for fordøjelsen. Surdej Surdej er en af de ældste hævemetoder i verden og giver et bedre brød med en bedre smag. Det kræver lidt planlægning, men giver et godt resultat. Nordisk brød HUSK PRODUCTS W. Ratje Frøskaller ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Pihl - grafisk design Fotograf: Michael Borre fiberrigt og med surdej 3 gode Bageopskrifter FiberHUSK_3xbageopskrift folder.indd :29:55

17 Pihl - grafisk design har i samarbejde med Privathospitalet Møn udformet en 6 siders fold-ud-folder og et A5 postkort, som introduktion til hospitaltet.

18 Pihl - grafisk design har gennem årene designet logoer og virksomhedsidentiteter, for etablerede virksomheder der trængte til en videreudvikling eller til nyopstartede virksomheder, som trængte til et bæredygtigt grafisk identitet. BIOGRAFEN STEGE SocialRåd.dk Din bolig med fokus på kvalitet og stil UDVIKLING AF MENNESKELIGE RESSOURCER

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om korn INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød Kompendie Det Grove Brød Side 1 At bage brød er på en gang en meget enkel arbejdsproces med få råvarer i spil, og på samme tid omgivet af så mange og komplekse forhold, at det næsten kan tage pusten fra

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Sunde & sjove mellemmåltider

Sunde & sjove mellemmåltider Sunde & sjove mellemmåltider Mor, jeg er sulten! Rig på fibre UDEN tilsat sukker ingen konser veringsmidler Børn har brug for mange små måltider i løbet af dagen for at få energi nok til både at lege,

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Sund Kogebog. - Til børn og barnlige sjæle

Sund Kogebog. - Til børn og barnlige sjæle Sund Kogebog - Til børn og barnlige sjæle Indhold: Principper bag kogebog:... 4 Pædagogisk madlavning:... 5 Morgenmad:... 6 Grød:... 6 Havregrød... 7 Byggrød... 8 Øllebrød... 9 Smoothie m. yoghurt... 10

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Opskrifter til Forskningens Døgn 2014 Energi i mad til hvad

Opskrifter til Forskningens Døgn 2014 Energi i mad til hvad Opskrifter til Forskningens Døgn 2014 Energi i mad til hvad KNÆKBRØD/KIKS MED QUINOA, FRØ OG KERNER 45 g. havregryn 70 g. sesamfrø 80 g. hørfrø 70 g. græskarkerner eller speltflager 70 g. rå quinoa Ca.

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013

SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013 SMAG PÅ TUPPERWARE Uge 35-39, 2013 gæster og værtinder Kære Vi ses til Tupperware-demonstration Stenalderbrød Dato: Hos: Adresse: Kl.: Ingredienser 1 brød 100 g mandler 100 g valnødder 100 g græskarkerner

Læs mere

Forslag fra Gentofte tandpleje til mellemmåltider:

Forslag fra Gentofte tandpleje til mellemmåltider: Forslag fra Gentofte tandpleje til mellemmåltider: Mellemmåltider: Grøntsagsstænger (sukkerærter, gulerødder, agurk, peberfrugt etc.) eller gode købekiks/knækbrød med nøglehulsmærket og vælg fuldkorn først

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

BAGEBOG FOR DIABETIKERE

BAGEBOG FOR DIABETIKERE DIABETIKERE KAN OGSÅ NYDE SØDE SAGER! I DAG ER SMÅ BROMBÆRTÆRTER, CREMEDE OSTEKAGER OG SPRØDE NØDDEHORN IKKE LÆNGERE TABU I DEN DAGLIGE MADPLAN. NYD DE FRISTENDE KAGER UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. DENNE INSPIRERENDE

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Spøgelsesskibe... 3. Elvervinger... 4. Rugbrødsstænger med mandelknas... 5. Fedtfattige grovboller... 6. Klovnesandwich... 7. Politistave...

Spøgelsesskibe... 3. Elvervinger... 4. Rugbrødsstænger med mandelknas... 5. Fedtfattige grovboller... 6. Klovnesandwich... 7. Politistave... Forord Grundprincipperne i opskrifterne er en begrænset mængde tilsat sukker og fedtstof samt et højt indhold af frugt og grønt. Fordelen ved at bruge frugt og grønt er at det giver sødme som god erstatning

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE

GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE GØR GODE TÆRTER ENDNU BEDRE INGEN TÆRTE UDEN PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 2½ time SERVERINGSPORTION ı 168 g kj 910, kcal 303, protein 12,8 g, fedt 20,6 g, kulhydrat 16,6 g Både kunder og fagfolk elsker!

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

STINE BOSSE BOSSEN GYLDENDAL BUSINESS OM BALANCE I LEDELSE

STINE BOSSE BOSSEN GYLDENDAL BUSINESS OM BALANCE I LEDELSE STINE BOSSE GYLDENDAL BUSINESS BOSSEN OM BALANCE I LEDELSE INDHOLD FORORD 7 KAPITEL 1 VISIONEN VIRKSOMHEDENS AMBITION 13 Visionen er den berømte røde tråd 16 Hold fast i den gode vision 18 KAPITEL 2 STRATEGIEN

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde

Sund aftensmad og desserter. -På den lækre måde Sund aftensmad og desserter -På den lækre måde Sundhedsaktiv Skole 1 Forord Det kan være svært at få sundhed integreret i en travl hverdag. I dette hæfte findes idéer og inspiration til sunde aftenmåltider,

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Opskriften på julehygge...

Opskriften på julehygge... Man tager: Opskriften på julehygge... Opskriftshæfte Nr. 5 Kvalitet er den bedste opskrift. Man tager: - et par timer fri fra juleræset... Julen er for de fleste en hektisk tid med masser af ting, der

Læs mere

NEMT & SUNDT. Opskrifterne anvender som udgangspunkt Bodylab Whey 80, men Bodylab Whey 95 kan uden problemer anvendes i stedet for.

NEMT & SUNDT. Opskrifterne anvender som udgangspunkt Bodylab Whey 80, men Bodylab Whey 95 kan uden problemer anvendes i stedet for. Proteinrige opskrifter Pulver og simple ingredienser er alt, hvad du skal bruge for at tilberede et nemt, sundt og protein- og næringsrigt måltid. Opskrifterne er så simple at alle kan være med. Fakta

Læs mere

Eksklusivt bagetillæg madbrød

Eksklusivt bagetillæg madbrød SUNDE Eksklusivt bagetillæg madbrød Bag dem selv - nemt og hurtigt! 12 madbrød + 2 søde kager Tryl med tilbehøret til dit brød 3 maskiner der gør det let at bage Hverdagens helt i køkkenet. Bosch i mindste

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Madpakker! Elevhæfte

Madpakker! Elevhæfte Madpakker! Elevhæfte Madpakker Hvad har du med i madpakken i dag? De fleste børn i Danmark har en madpakke med til frokost. Hver dag bliver mere end 600.000 madpakke taget op af skoletasken. Du kommer

Læs mere

mmmm sweet Sweet Delicious 10 lækre opskrifter sødet med Suvida

mmmm sweet Sweet Delicious 10 lækre opskrifter sødet med Suvida mmmm sweet Sweet Delicious 10 lækre opskrifter sødet med Suvida Suvida Sweet Delicious Suvida Sweet Delicious Toft Care har sammen med sin kliniske diætist udviklet dette opskriftshæfte Sweet Delicious

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om korn INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA

Læs mere

Claus Meyer. Chokolade. Claus Meyer Chokolade. Chokolade er ikke bare en råvare en ingrediens, der

Claus Meyer. Chokolade. Claus Meyer Chokolade. Chokolade er ikke bare en råvare en ingrediens, der sammen med en række andre indgår i en eller anden form for spiselig sammenhæng. Chokolade er en følelse det er længsel og lede, det er ro og uro, lyst og last på samme tid. Med andre ord: Der er altid

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter. 10 lækre opskrifter

Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter. 10 lækre opskrifter Giv påskebuffeten en sød slutning Bagværk kager Desserter 10 lækre opskrifter Påskedessert 4 portioner Luftig nydelse i portionsstørrelse 3 dl cremefraiche 38% 1 dl Dansukker Økologisk rørsukker 2 økologiske

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Sådan holder du nemt. børnefødselsdag uden mælk

Sådan holder du nemt. børnefødselsdag uden mælk Sådan holder du nemt børnefødselsdag uden mælk 1 INDHOLD Sådan håndterer du mælkeallergi...3 Børnefødselsdag uden mælk...4 Hemmeligheden bag bløde og luftige boller...5 Find kreativiteten frem og bag en

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere