Kemilærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2012 2013"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i det foregående år. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole, formand Gert Bergstein, Horsens Statsskole, næstformand Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium, kasserer Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland Marianne Joost Støckler, Viborg Katedralskole Bo Dreyer, Haderslev Katedralskole, suppleant Vibeke Foersom, Nærum Gymnasium, suppleant 2. og bioteknologi Med udgangspunkt i UVM s statistik over eksaminer i ungdomsuddannelserne er det muligt at danne sig et indtryk af status for kemi på ungdomsuddannelserne til og med Opgraderingskurser Mange studenter kan ikke opfylde kravene til en videregående uddannelse, fordi deres kompetencer i bl.a. kemi ikke er tilstrækkelige. Derfor er der et stigende antal studenter, der må supplere op på studenterkurser eller VUC centre efter studentereksamen. For kemis vedkommende drejer det sig hovedsageligt om kemi C eller opgradering af kemi C til kemi B. Problemet er størst for studenter i stx, som kan mangle både kemi C og B og HF, som har kemi C via NF, men mangler kemi B. I htx, har de fleste kemi B, som en obligatorisk del af studieretningerne. Det er uheldigt, at mange studieretninger ikke giver plads, så eleverne har mulighed for at få de nødvendige adgangsgivende fag i løbet af deres gymnasie- eller HF-tid. Da det er dyrt at skulle efteruddanne mange studenter med kemi, matematik og fysik, blev der i foråret 2013 vedtaget en lov om, at elever fremover kan vælge matematik B i stedet for det obligatoriske naturvidenskabelige fag på B niveau. Tanken med dette var at reducere antallet af studenter, som skal opgradere matematik C til matematik B. Det kan bevirke, at der bliver færre elever, der vælger kemi B, og de kan risikere at skulle supplere efter studentereksamen. Desuden vil det være medvirkende til at naturvidenskab ikke styrkes i stx, som det ellers var hensigten med gymnasiereformen fra lærerforeningen skrev sammen med Fysiklærerforeningen et brev til de uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget, hvor vi udtrykte vores betænkelighed ved dette lovforslag. Ministeren for Børn og Unge, Christine Antorini, besvarede brevet med et løfte om at være opmærksom på problemet. Antallet af elever med kemi C er nogenlunde uændret, dog med en lille stigning. Ligeledes er der flere elever der ikke har kemi i gymnasiet. Dette er sandsynligvis et resultat af den stigende søgning til stx, som der har været de senere år. Men det er tankevækkende, at næsten halvdelen af stx eleverne bliver studenter uden at have mødt kemi på mindst C niveau. Dette kan tyde på, at der udbydes mange studieretninger, hvor kemi C ikke indgår som et af de obligatoriske naturvidenskabelige fag. For kemi A og kemi B ses en svagt faldende tendens til trods for det stigende antal elever, der søger stx. Dette fald må nok ses som et resultat af, at flere skoler nu udbyder bioteknologi, og derfor vil der være flere elever, som vælger dette fremfor kemi B og A og ikke yderligere tilvælger kemi A, som et ekstra A niveaufag. Interessen for bioteknologi har været stor og et stigende antal skoler har udbudt dette fag, men bioteknologi A får tilsyneladende ikke flere elever til at vælge de naturvidenskabelige studieretninger. 4. kaliemærkning Rektorforeningen har udskiftet deres repræsentant i styregruppen, idet Åge Weigelt er gået på pension. Fra lærerforeningen skal der lyde en stor tak for samarbejdet til Åge. Vi håber, at du må nyde tiden fremover. Styregruppen for mærkning af kemikalier består nu af fagkon-sulent Keld Nielsen, rektor Jakob Thulesen Dahl, Gert Bergstein fra styrelsen samt Jonna Pedersen, Henrik Simonsen og Astrid Beck Vestergaard fra afdelingen for Fysisk Arbejdsmiljø i Region Midt. Efter at det mislykkedes at få endnu et program ind, som kunne benytte databasen og give brugerne en valgmulighed, har vi presset på for at få en opgradering af ChemiCare programmet. Det ser ud til, at der er en ny version på vej, som vi forventer frigivet i løbet af efteråret. På ChemiCares hjemmeside kan man læse: De nye operativsystemer løber fra ChemiCare version 3.2, og det giver mange problemer. Med version 4.0 bliver ChemiCare fuldt kompatibel med: Windows 7/8, 32/64; Win Server 2003; Win Server 2008 R2; Win Server 2008 Service Pack 2; Win Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack olympiaden Den 45. Internationale olympiade foregik i Moskva i tiden fra den 15. juli til den 24. juli. Selve konkurrencen foregik på Moscow State University (MSU), måske det mest respekterede universitet i Rusland. De danske studenter boede un- LMFK-bladet 5/

2 der konkurrencen i selve Moskva, mens mentorerne var gemt væk, ude i en lille skov, 300 km længere østpå. Modellen var igen i år fem runder inden udtagelsen af de fire elever til The Danish Team : 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. af forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak, skal der lyde herfra, til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr og lokaler, som de har ydet i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Offentliggørelsen af, hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. uddannelsesminister Morten Østergaard deltog. De fire var: Frederik Brændsgaard Nørfjand, student fra Holstebro Gymnasium, Frederik Munkholm Søndergaard Pedersen, student fra Grenaa Gymnasium, Theodor William Lundberg, student fra Rosborg Gymnasium og Ada Maria Krzak, student fra Munkensdam Gymnasium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på DTU, sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet. Resultatet af den skandinaviske kemiolympiade blev en guldmedalje, 2 sølvmedaljer og en bronzemedalje til det danske hold. Et mere end godkendt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Men inden afrejsen til Moskva deltog det danske hold sammen med hold fra Norge og Sverige i den 1. Skandinaviske olympiade (1. ScChO), der blev afholdt på DTU i perioden juli. Konkurrencen, som skal gå på omgang mellem de tre skandinaviske lande, er kommet i stand for at give de tre hold en ekstra mulighed for træne inden selve den internationale kemiolympiade. Selve konkurrencen afvikledes med 5 timers praktisk test fredag og 5 timers teoretisk test lørdag hård træning. Det danske hold var så ubeskedne at tage de fire ud af de seks medaljer: Den eneste guldmedalje (Frederik Munkholm Søndergaard Pedersen), de kun to sølvmedaljer (Frederik Brændsgaard Nørfjand og Theodor William Lundberg) og en af de tre bronzemedaljer (Ada Maria Krzak). Se alle resultaterne på icho2013.chem.msu.ru. De teoretiske opgaver var som altid i Rusland endog meget svære, et meget stort stykke over dansk A niveau, og de var temmelig regnetunge. Opgaverne omhandlede clathrat kemi, reaktioner med cyclopropaner og bestemmelse af sammensætningen af et specielt sølvsalt. Eksperimenterne var i år: Syntese af 2,4-dinitrophenylhydrazoner samt analyse af samme, et viskometriforsøg, hvor man skulle bestemme de molare masser af forskellige polymere og endelig en analyse af poolvand (Langeliers mætningsindex for poolvand). Gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. 40 LMFK-bladet 5/2013

3 Det økonomiske grundlag for disse store arrangementer var i år meget generøse sponsorater fra Carlsbergs Mindelegat, AU, DTU, KU, Haldor Topsøe A/S, Novozymes A/S, lærerforeningen, Forlaget, F&K forlaget samt en meget stor støtte fra MBU. En stor tak for den økonomiske støtte, så alt dette har været muligt at gennemføre. 6. Efteruddannelse Der har i årets løb været afholdt flg. kurser: Kursus om blodets kemi Den 17. og 18. januar 2013 blev der afholdt kursus arrangeret af FaDB og lærerforeningen på Aalborghus Gymnasium med blodets biologiske og kemiske egenskaber som tema. Kurset indeholdt foredrag om syre baseegenskaber hos hvirveldyr, hæmoglobin med henblik på allosteriske effekter, redoxforhold og gastransport samt et foredrag omanvendelse og harskning af umættede fedtsyrer. Herudover var der mulighed for at afprøve forskellige eksperimenter og diskutere undervisningsforløb. Kurset var et resultat af et udviklingsprojekt gående på studieretningssamarbejde i biologi og kemi. Kursusledere var Svend Erik Nielsen, FaDB og Johanne Jensen, lærerforeningen. Desuden var der bl.a. gennemgang af årets studentereksamensopgaver, diskussion af karakterfastsættelse af SRP besvarelser, præsentation af resultatet af udviklingsprojekterne om ny skriftlighed og eksperimentel prøveform og brug af tablets i undervisningen. Kursusledere var fagkonsulent Keld Nielsen og Johanne Jensen, lærerforeningen. Som tidligere var der stor tilslutning til kurset og et tilsvarende vil blive udbudt igen i marts Udviklingsprojekter Eksperimentel prøveform I december 2012 blev der afsluttet et udviklingsprojekt om eksperimentel prøveform i kemi. Der blev indsamlet erfaringer fra såvel lærere som elever og udarbejdet anvisninger og anbefalinger med henblik på at den eksperimentelle prøveform i højere grad kan indgå til mundtlig eksamen i kemi på stx, htx og HF. Materialet blev præsenteret på Fagdidaktisk kursus og publiceret i LMFK bladet nr. 2, Den fulde rapport kan endvidere findes på EMU en under udviklingsprojekter. Tovholder på projektet var Gert Bergstein, Horsens Statsskole. Studieretningssamarbejde i fysik og kemi Kurset er et resultat af et udviklingsprojekt og var planlagt til at afholdes den 28. februar og 1. marts 2013, men på grund af for lavt antal tilmeldinger måtte det aflyses og afholdelse er udskudt til den 30. og 31. januar Kursusledere er Frank Borum, Fysiklærerforeningen og Marianne Støckler, lærerforeningen. Firenze som studietursmål i kemi Kurset afholdes den 6. til 11. oktober Programpunkterne er billedrestaurering, olivenolie, vinfremstilling og analyser, garvning af skind og tekstilfarvning. Kursusledere er Jette Nellemann, Slagelse Gymnasium og Annette Nyvad, Kolding Gymnasium. Fagdidaktisk kursus Årets fagdidaktiske kursus blev afholdt den marts 2013 på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens. Foredragene omhandlede flg. emner: Nye forhold ved kemikaliemærkning ved Henrik Simonsen og Astrid Beck Vestergaard, Region Midtjylland. Konservatorkemi ved oplægsholdere fra Konservatorskolen i København. Krakeleret kulturarv ammoniak og trafik på kollisionskurs med kalkmalerier ved Lilian Skytte, SDU. Ny skriftlighed i kemi I december 2012 er der afsluttet et udviklingsprojekt om ny skriftlighed i kemi. Formålet med projektet var at bruge erfaringer fra stx, htx og hf til at udvikle redskaber til at bruge skriftligheden som pædagogisk redskab og arbejde med progression i såvel kortere som længere undervisningsforløb. Desuden indgik flere genrer i kemi som fx journaler, rapporter, opgaver, artikler og større opgaver og i projektet blev der arbejdet med hvilke skrivekompetencer, der kommer i spil i de forskellige opgavetyper. Materialet blev præsenteret på fagdidaktisk kursus og er udgivet som temahæfte fra Forlaget. Dette er sendt ud til foreningens medlemmer. Desuden ligger materialet på EMU en. Tovholder for projektet var Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. Studieretningssamarbejde i fysik og kemi I december 2012 er der afsluttet et udviklingsprojekt om studieretningssamarbejdet i fysik og kemi. Formålet med projektet var at bruge erfaringer og udarbejde ideer til forløb, som kan styrke samarbejdet mellem fysik og kemi i de forskellige niveauer, som optræder i studieretningerne samt i NV. LMFK-bladet 5/

4 Som afslutning var et kursus planlagt til afholdelse den 28. februar og 1. marts 2013, men måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Et nyt kursus den 30. og 31. januar 2014 udbydes. Tovholder for projektet var Frank Borum, Fysiklærerforeningen og Marianne Støckler, lærerforeningen. Anvendelse af it ved skriftligt arbejde i kemi I august 2012 er der igangsat et udviklingsprojekt om anvendelser af it i kemiundervisningen. Formålet med projektet er at bruge gruppens erfaringer til at udarbejde et katalog af muligheder for brug af it i den daglige undervisning. Projektet afsluttes med udgangen af 2013, og gruppen håber at kunne præsentere produktet som et punkt på fagdidaktisk kursus for nye kemilærere. Gruppen satser på at lave det som workshop, så kursisterne bliver introduceret til programmerne. Tovholder for projektet er Charlotte Grauert, lærerforeningen. Udvikling af kurser for lærere om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. I august 2012 er der igangsat et udviklingsprojekt om udviklingen af kurser om skriftlighed i biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Dette projekt er baseret på en fællesansøgning fra de nævnte fags faglige foreninger. Målet med projektet er at udarbejde oplæg til større skriftlige opgaver, emner til tværfaglige opgaver, brug af it værktøjer og progressionsplaner for skriftlighed. Tovholder på projektet er Olav Lyndrup, lærerforeningen. I foråret 2013 er der fra MBU bevilget penge til flg. udviklingsprojekter: Toning af kemi C i studieretninger eller studieområder. i almen studieforberedelse. Farmakologi og medicin i undervisningstemaer. Dette projekt er søgt i samarbejde med FaDB som et udviklingsprojekt i bioteknologi.. Disse projekter skal påbegyndes august Desværre har tilslutningen til møderne igen i år været lav. Vi vil i det kommende år forsøge at holde møder i naboregioner på den samme dag, så møderne eventuelt kan slås sammen, hvis tilslutningen er lille. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 og 2: Hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm 21. marts Besøg på GEUS, der havde arrangeret spændende foredrag og besøg i laboratorier. Region 3: Syd og Vestsjælland og Lolland/Falster 10. april Besøg på CP Kelko og foredrag af Anne Boie Johannesson om IT i kemi. Region 4: Fyn 6. februar Besøg på Syddansk Universitet. Region 6: Østjylland 11. april Besøg på et fødevarelaboratorium i Lystrup. Region 7: Vestjylland 27. februar Besøg på Skive Kraft varmeværk og foredrag/diskussion om i AT. Region 8: Nordjylland 3. april Konservatorkemi på Aalborg Historiske Museums samlingshus. På alle regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. På nuværende tidspunkt er flg. kolleger regionalledere: Region 1 og 2: Vibeke Foersom, Nærum Gymnasium, fratræder som regionalleder og afløses af Søren Larsen, Egedal Gymnasium og Gudrun Poulsen, Høje Taastrup Gymnasium som suppleant. Region 3: Anders Osted, Køge Gymnasium, fratræder som regionalleder og afløses af Anne Boie Johannesson, Greve Gymnasium. Region 4: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium & HF. 8. Det regionale arbejde lærerforeningen prioriterer det regionale samarbejde højt og mener, at regionalmøderne giver medlemmerne en god mulighed for at møde fagkonsulenten og styrelsen og derigennem få orientering om, hvad der rører sig inden for kemiundervisningen. Møderne giver desuden lejlighed til at møde kolleger fra naboskoler og dermed styrke samarbejdet. Vi opfordrer medlemmerne til at deltage i disse møder. Bestyrelsen vil gerne takke alle regionalledere for deres store arbejde, som er af stor betydning. Region 5: Steen Ellemose, Grindsted Gymnasium & HF. Region 6: Karin Skjalm Rasmussen, Paderup Gymnasium. Region 7: Claus Bjerre, Skive Gymnasium & HF. Region 8: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium & HF. 42 LMFK-bladet 5/2013

5 Forelæsning ved professor Niels Bjerrum, DTU. 9. Samarbejde med de videregående uddannelser Dialogmøde på DTU I april 2013 var lærerforeningen repræsenteret ved et dialogmøde på DTU sammen med andre faglige foreninger. Ved mødet blev samarbejdsmuligheder mellem de gymnasiale uddannelser og DTU drøftet. Forslag til samarbejde var hovedsageligt rettet mod efteruddannelseskurser for lærerne og besøgsaktiviteter for eleverne. I begge tilfælde blev der drøftet muligheder for, at der udover foredrag også er mulighed for at såvel lærere som elever kan udføre eksperimentelt arbejde, og at emnerne er relevante for den undervisning, der foregår på gymnasialt niveau. Desuden blev mulighederne for et webbaseret undervisningsmateriale diskuteret. Forelæsninger DTU december 2012 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag 5 dage i december, hvor professor Niels Bjerrum og professor Rasmus Fehrmann underholdt med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning. Over 1000 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme ud fra den store jubel undervejs. KU januar 2013 I januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Knap 1000 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Igen i år havde Anders lavet en række spørgsmål, som blev besvaret under forelæsningen. Nogle klasser brugte det som forberedelse, andre til opsamling. Under alle omstændigheder, var det med til at skærpe elevernes opmærksomhed på det kemifaglige. AU april 2013 Som noget nyt i år udbød sk Institut på Aarhus Universitet 3 forelæsninger i april. Tidspunktet viste sig at være problematisk i forhold til planlægningen på skolerne, men de, der havde mulighed for at deltage, var meget begejstrede for Peter Halds forelæsninger om sprængstoffer. Forelæsningernes indhold og form lå langt fra traditionel gymnasieundervisning. Peter Halds forelæsninger var udover humor og forsøg præget af mange spændende historiske anekdoter og selvoplevede krigsoplevelser. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, LMFK-bladet 5/

6 Forelæsning ved lektor Anders Døssing, Københavns Universitet. 10. Forlaget Forlaget har en god økonomi og har stadig et godt salg. Den samlede omsætning er dog gennem de sidste år gået lidt ned, idet den i år blev kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 12/13 viser et overskud på kr. mod sidste års overskud på ca kr. anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at alle 3 institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på hjemmesiden og på Skolekom. Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, og ofte indgår et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og mulighed for laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP/SSO Mange af vores 3.g elever og 2.hf kursister har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til hhv. SRP og SSO på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere, at udføre forsøg, der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever og 2. hf kursister. Efterårslaboratoriet Gennem mange år har der været afholdt efterårslaboratorium på SDU i efterårsferien. Dette arrangement holder en pause på grund af ombygninger på SDU. Vi håber at der kommer gang i initiativet igen, da det er et arrangement, som de deltagende elever har stort udbytte af. Efteruddannelse lærerforeningen har et godt og udbytterigt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner omkring lærernes efteruddannelse. Tak for mange faglige bidrag til kurser og undervisningsmaterialer, som vi har modtaget. Årets topscorer er atter det nye spændende emnehæfte der virker af Søren Munthe. Vi er rigtig glade for, at der er taget så godt imod hæftet og det medfølgende materiale på hjemmesiden. Vores fornemmelse er, at det kan bruges på rigtig mange niveauer i stx, htx og hf. Efterfølgende kommer Formelsamling A og Kost og Ernæring, som også har solgt godt. Vi har i årets løb fået genoptrykt Primærproducenter og der virker, så vi er parat til at klare efterspørgslen i det nye skoleår. Derudover er der over sommeren kommet 2 spændende nyudgivelser, som medlemmer af lærerforeningen burde have modtaget senest til skolestart 2013 via deres fagrepræsentant på skolerne. Forlaget har udgivet HTX opgaver Maj 2009 August 2012 i samarbejde med opgavekomissionen i HTX. Som vanligt kan bogen købes på lmfk.dk. Derudover har en arbejdsgruppe under bl.a. lærerforeningen udgivet et Inspirationshæfte til skriftlighed i kemi. Vi håber I tager godt imod hæfterne og inddrager dem i undervisningen. Forlaget har været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årskurset, foruden online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer rigtig godt på LMFK og vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af materialerne, der ligger der. Forlagets arbejde er i indeværende år blevet varetaget af Hanne Busk (formand), Gitte Berg Jensen (sekretær), Sheela Kirpekar (suppleant) samt Hanne Thomsen (kasserer) fra lærerforeningens bestyrelse. Tak for et godt samarbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg, herunder det årlige fælles LMFK forlagsmøde. Derudover er vi via LMFK forlagene med i et samarbejde med L&R Uddannelse med mulighed for at udgive e bøger via Uni Login. Atter i år en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som på bedste vis har varetaget Forlagets salg. 11. F&K Forlaget Salget af forlagets eneste udgivelse, Databogen, er steget en anelse fra 1328 eksemplarer sidste år til 1741 eksemplarer i år. Der arbejdes nu med at omskrive Databogen, så den kan udgives i elektronisk form. Det overvejes, hvordan vi kan undgå piratkopiering, da pdf antikodeprogrammer er meget udbredte. I bestyrelsen har i år siddet: Frank Borum (fysik), Martin Kaihøj (fysik), Gunhild Kjeldsen (kemi) og Marianne Støckler (kemi). 44 LMFK-bladet 5/2013

7 12. Foreningens økonomi Den ordinære drift af kemilærerforeningen gav et overskud på kr. i det forløbne regnskabsår (1. juni maj 2013). Overskuddet skyldes blandt andet lidt større indtægter på kontingent, men især har omkostningerne til årskurset, styrelsesmøder og regionalmøder været betragteligt mindre. For første gang var det et af universiteterne (DTU), der stod for at arrangere hele årskurset, og foreningen havde derfor ikke udgifter til foredragsholdere, gaver mm. Fællesmødet med regionallederne blev betalt af LMFK, da mødet i år blev afholdt sammen med fysik og matematik, og det årlige tilskud fra kemiforlaget har betalt for styrelsesmøderne. Samlet er der et overskud på kr., som især skyldes overskud i LMFK og Forlaget. 13. LMFK og sekretariatet Alle tre foreninger under LMFK samarbejdet arrangerer hvert år et møde med deres regionalledere. For at styrke den faglige udvikling og samarbejdet mellem foreningerne forsøgte vi her i foråret at slå de tre møder sammen til et stort fællesmøde. Mødeformen søges gentaget hvert tredje år. I de to mellemliggende år holder de tre styrelser i foråret et fællesmøde. Arbejdet på sekretariatet fungerer fint. Hjemmesiden er nu blevet velfungerende i forhold til tilmeldinger til kurser m.m. Sekretariatet administrerer mange kurser og konferencer for Undervisningsministeriet og tilbyder også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Pt. er der samarbejde med FALS (samfundsfag), Fransklærerforeningen, Musiklærerforeningen, Psykologilærerforeningen og Tysklærerforeningen samt DASG. 14. Omlægning af EMU en EMU en er under omlægning en tiltrængt modernisering. Det viser sig imidlertid, at den samling af materiale, der ligger tilgængeligt på EMU en, ikke må blive flyttet med over på den nye EMU. Det er vi noget kede af, da videndeling mellem gymnasielærere er meget vigtig. Vi har derfor iværksat en udvikling af vores egen hjemmeside, så den fremover vil kunne rumme materialet fra EMU en i en søgbar database. Det er vores håb, at det vil gøre hjemmesiden til et naturligt sted at søge information og inspiration, og at hjemmesiden dermed vil blive flittigt besøgt, så det også kan blive en hurtig og sikker vej til styrelsernes kommunikation med medlemmerne. 15. Afslutning Mange har lagt et stort stykke arbejde for lærerforeningen: Regionalledere, forlagsbestyrelser, arrangører af kurser og andre arrangementer, revisorer, deltagere i arbejdsgrupper og bidragsydere til beretningen. En stor tak til alle for jeres indsats og bidrag til at vi har en forening med et højt aktivitetsniveau. Ligeledes en stor tak til Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium for arbejdet med redigering af kemis hjemmeside på EMU en samt nyhedsbreve. Kurt B. Nielsen, Ordrup Gymnasium, Hanne Busk, Frederiksberg Gymnasium og Søren Hauge Andersen, Rübners Gymnasium, samt alle forskere og studerende, der har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiader. forlagets bestyrelse, som har lagt et stort arbejde i at få bearbejdet og trykt undervisningsmateriale til glæde for underviserne. Fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde. En del af foreningens arbejde er diskussioner af nye tiltag inden for undervisningen, og her har vi stor glæde af Kelds deltagelse som repræsentant for UVM. Vi møder altid stor imødekommenhed hos Keld til såvel deltagelse i møder som med gode ideer til det videre arbejde i foreningen. LMFK sekretariatets medarbejdere: Anne Alstrup, Lisette Høholt og Helle Larsen, som yder en stor indsats i det daglige arbejde på sekretariatet med de mange forskelligartede opgaver, der opstår. Desuden studentermedhjælperne Anna Kaihøj og Katrine Toft, som yder en god hjælp på Sekretariatet. Morten Jødal takkes for igennem mange år at være ordstyrer på Skolekoms kemikonference. Sheela Kirpekar, Københavns VUC, har overtaget hvervet som ordstyrer. På styrelsens vegne Johanne Jensen Formand LMFK-bladet 5/

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2012 761 medlemmer, hvoraf 413 også var

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 1. Foreningen og medlemmerne I begyndelsen af august 2015 var der 824 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 484 også var medlem af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2015 2016 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2016 var der 834 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 479 også var medlemmer af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011

Kemilærerforeningens beretning 2010 2011 lærerforeningens beretning 2010 2011 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2011 739 medlemmer, hvoraf 396 også var

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009 Beretning for lærerforeningen 2008-2009 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2009 703 medlemmer, hvoraf 403 også var

Læs mere

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi Beretning for lærerforeningen 2003-2004 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der d. 10. august 2004 703 medlemmer, hvoraf

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering

Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Formidling af forskning - og relation til grundskolen, gymnasier og rekruttering Mange former (eksempler følger) Flere formål: Universitetsloven, legitimering, arbejdsglæde, dannelse Efteruddannelse/højnelse

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2016 2017 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2017 var der 828 medlemmer af Kemilærerforeningen. Det er 6 medlemmer færre end sidste år. Styrelsen har i år bestået

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2005-2006 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2005-2006 indeholder følgende afsnit: 1. Foreningen 2. Astronomi 3. Efteruddannelse 4. Det regionale arbejde 5. Foreningens

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Rapport om projekt nr

Rapport om projekt nr Rapport om projekt nr. 122341 Kursus i talentpleje Sorø USS2001 Naturvidenskab i uddannelserne Kursus for gymnasielærere og HTX-lærere i talentpleje for naturvidenskabelige talenter Beskrivelse af kurset:

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere