Landarbejderskoler i Limpopo i Sydafrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landarbejderskoler i Limpopo i Sydafrika"

Transkript

1 FORENINGEN AFRIKASKOLEN Landarbejderskoler i Limpopo i Sydafrika Beskrivelse af 7 skolers situation, vilkår og behov for støtte i Vaalwater-området i Limpopo provinsen DAB marts 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Baggrund og Formål 3 2. Regionen Beliggenhed og Erhverv Socio-økonomi 5 3. Organisationer Støtteforeningen Afrikaskolen Samarbejdspartneren Bushveld Mission Lephalale (Ellisras) Kommune 6 4. Skolerne Generelt De 7 Vaalwater-skoler Tshukudu Skuinskloof Lebogang Metsoto Hooikraal Morekhure Lapologan Støttebehov og Gennemførte Projekter Inspirations-liste Bilag 1: Socio-økonomiske indikatorer Bilag 2: Bushveld Missions behovsliste Bilag 3: UNICEF-rapport : The World s Children Bilag 4: Det Sydafrikanske Skolesystem Bilag 5: Fotos fra Tshukudu-skolen 26 2

3 1. Forord 1.1 Baggrund og Formål I forbindelse med mangeårigt ophold og arbejde med fattigdomsorienterede projekter i Sydafrika har en lille gruppe danskere startet en forening Afrikaskolen med et beskedent privat støtteprogram til nogle bestemte landarbejderskoler. Skolerne ligger i Vaalwater-området i det vestlige Limpopo, der er en af Sydafrikas fattigste provinser. Notatet sammenfatter Vaalwater-områdets karakteristika herunder natur, erhverv, landarbejdernes socio-økonomi samt de meget vanskelige skole- og uddannelsesmæssige forhold for eleverne. Foreningen Afrikaskolen og den Sydafrikanske samarbejdspartner Bushveld Mission beskrives kort. Notatet gennemgår endvidere de skoler foreningen har kendskab til og afsluttes med en oversigt over gennemførte projekter samt behov for yderligere støtteprojekter. Der er vedhæftet fire bilag med flere detaljer. 2. Regionen 2.1 Beliggenhed og Erhverv Limpopo provinsen er Sydafrikas nordligste provins og grænser med Limpopofloden op til Botswana, Zimbabwe og Mozambique. Der bor mange mennesker på de gode landbrugsjorde i provinsens midte, mens provinsens periferi har dårlig jord og er tyndt befolket. Her er mest natur. De 7 Vaalwater-skoler ligger med ca kilometers indbyrdes afstand i provinsens vestlige periferi som angivet på kortene nedenunder. Vaalwater-området er en del af provinsens km2 store, smukke og internationalt beskyttede UNESCO Biosfære Reservat, der består af vildtreservater, naturområder og nationalparker. Området administreres af Lephalale Kommune. I begrænset omfang er der landbrug langs Vaalwater-områdets floder, hvor der på de hvide farmeres jord især dyrkes tobak, citrus, chili, grøntsager og vandmeloner. Provinsens 3% hvide mennesker ejer stort set al jord mens de 97 % sorte afrikanere stort set alle er jordløse. Der er meget stor arbejdsløshed blandt landbefolkning. Her ser man tydeligt kontrasternes Sydafrika og apartheid-politikkens negative effekter: Fattigdom, arbejdsløshed, analfabetisme, massive sociale problemer og ikke mindst de mange ramte børn, der står helt uden fremtid uanset deres lyst, vilje og evner. Fattigdom har mange ansigter, og det tager mange år, før Mandelas vision om et Sydafrika med lige vilkår for alle når herud. 3

4 Figur 1: Sydafrika Figur 2: Limpopo-provinsen Figur 3: Beliggenhed af Vaalwater-skolerne i Lephalale Kommune i den vestlige del af Limpopo-provinsen. 4

5 2.2 Socio-økonomi Socio-økonomisk ser en landarbejders situationen nogenlunde således ud: Lønnen er ca. 500 kr. per måned. Landarbejdere har ofte længere perioder uden indkomst Familierne er store med mange børn, bedsteforældre og arbejdsløse familiemedlemmer, som man har pligt til at forsørge Der er mange alkoholproblemer, og det er almindeligt, at månedslønnen bliver drukket op Børnene sulter, lever stort set af majsgrød og mangler tøj og sko Der er mange forældreløse og syge børn pga. udbredt hiv/aids og andre sygdomme Børnene går i bedste fald kun syv år i underskole, da al videre skolegang koster penge Pigerne tilbageholdes fra skole, voldtages, udnyttes og mange bliver uønsket gravide Skolerne er i dårlig stand og mangler el, vand og toiletter mm. Skolerne mangler ofte helt basale faciliteter og undervisningsmaterialer Skoleforvaltningerne har ingen penge til forbedringer, da skattegrundlaget er for lille Skolen er børnenes fri-rum, hvor de lærer og for en tid er fri for dagligdagens problemer 3. Organisationer 3.1 Støtteforeningen Afrikaskolen Med baggrund i problemerne på Vaalwater-skolerne, stiftedes i februar 2007 en privat, upolitisk, ureligiøs og humanitær forening med det formål, at forbedre fattige sorte skolebørns vilkår og muligheder i primært Vaalwater-området i Sydafrikas Limpopo-provins. Foreningens navn er Afrikaskolen. Foreningen løser via kontingenter, gaver og frivilligt arbejde konkrete opgaver og projekter med særlig fokus på fattige børns skole og uddannelse. Foreningens støtter: børns generelle grundskoleuddannelse videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig fokus på pigers og kvinders skolegang, uddannelse og selvforsørgelse kontaktudbygning mellem danske og sydafrikanske skoler og skoleelever for at fremme oplysning og mellemfolkelig forståelse 5

6 Pr. marts 2008 har foreningen 111 medlemmer og har indsamlet godt kroner. Foreningen har i 2007 støttet 3 Vaalwater-skoler med godt projektkroner. Skolerne og projekterne besøges ca. 2 gange årligt og der udsendes 3-4 årlige nyhedsbreve med fotodokumentation til medlemmerne. Foreningen har tæt på 0% administrationsomkostninger og baserer sig alene på kontingenter, gavebidrag og frivilligt, ulønnet arbejde. Kommunikation, medlemsregistrering og -kontakt foregår elektronisk via foreningens hjemmeside. Foreningens bestyrelse (Danna Borg, Erik Nørby og Albert Sabroe Welinder) er alle meget Sydafrika-erfarne og har haft et mangeårigt udstationeringssamarbejde fra forskellige DANIDA-støttede Sydafrikaprojekter. Endvidere har bestyrelsen to suppleanter, der begge har besøgt skolerne samt en registreret revisor, der reviderer foreningens regnskab. Foreningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR/SE nummer: og er som almennyttig organisation skattefritaget. Foreningens vedtægter samt andre oplysninger kan findes på Kontaktdetaljer: formand Danna Borg, Olesvej 12, Virum, , Samarbejdspartneren Bushveld Mission Foreningen Afrikaskolen samarbejder med en lokal kristen støtteorganisation Bushveld Mission, som med meget få midler og stort engagement, aktivt støtter skolerne i Vaalwater området. Bushveld Mission og deres 3 fuldtidsmedarbejdere er foreningens direkte kontaktpersoner og står for gennemførelse af Afrikaskolens projekter. Bushveld Mission har daglig kontakt med skolerne, kender i detaljer skolernes, lærernes og elevernes situation og behov, og formulerer i samarbejde med skolerne prioriterede projekter. Bushveld Mission har endvidere gode kontakter til de lokale politikere og embedsmænd. Kontaktdetaljer: Lizette Naudé, Bushveld Mission, eller , Lephalale (Ellisras) Kommune Skolerne i Vaalwater-området administreres af Lephalale Kommune (tidligere benævnt Ellisras). Kommunens administrative center ligger i byen Lephalale/Ellisras ca. 50 kilometer nord-vest for Vaalwater-skolerne. Kommunen har ca indbyggere og har en størrelse på ca. halvdelen af Danmark. 6

7 Kontaktpersoner i Lephalale kommune: Mayor/Borgmester: Rosina Mogotlane Circuit manager/områdeleder Vaalwater-skolerne: Mrs. Van Vuuren Councellor Education & Pre-Schools: RJ Shiko Municipal Manager: MP Sebatjane Bilag 1 indeholder forskellige socio-økonomiske data for Lephalale Kommune som helhed, herunder økonomisk struktur, husstandsindkomst, skattegrundlag, uddannelsesniveau mv. Her skal blot nævnes at 98% af kommunens husstande lever under fattigdomsgrænsen samt at omkring 32% af børnene slet ikke møder op i skolerne og dermed ikke modtager nogen undervisning overhovedet. 4. Skolerne 4.1 Generelt Generelt er det sådan med Limpopo-provinsens landdistriktskoler, at kun lærernes lønninger er relativt sikre og bliver udbetalt som forventet. Alt andet som eksempelvis bygningsvedligeholdelse, inventar, el, drikkevand, toiletter og ofte også basale skolematerialer som lærebøger, kort, hæfter og skolefrokoster er der desværre ikke eller sjældent penge til. Skolerne i området er alle bygget over samme skabelon. En ca. 100 m2 længe med et overhængende fortag, som skærmer mod regn og sol. Der er 2 ens klasseværelser med lille og stor klasse (1-4 og 5-7 klasse). I nogle tilfælde er der tilbygget et lille depot/administrations-rum. Skolerne er generelt gamle og nedslidte med utætte tage, ødelagte gulve og vægge. Skolerne mangler elektricitet, toiletter (evt. har de muldtoilet) og i flere tilfælde mangler vand. Inventaret er nedslidt, borde og stole er i stykker, og der er få eller ingen reoler. Undervisningsmaterialer som lærebøger, hæfter, kort, blyanter mangler -for ikke at tale om regnemaskiner og computere. Lærerne, bor alle på/ved skolerne pga. store afstande og transportproblemer. De får stillet en primitiv stråhytte, en lille campingvogn eller et lille stenhus til rådighed som en del af lønnen. 7

8 Lærerne føler sig isolerede og er ofte demotiverede pga. manglende omverdenskontakt, næsten umulige undervisningsforhold og meget svag forvaltningsmæssig interesse og opbakning. Lærerne bliver alligevel på skolerne i mange år og der er ringe udskiftning. Eleverne er alle sorte børn af tobaksarbejdere, landarbejdere, husassistenter, småhandlende mv. De går måske 5-10 kilometer til skolen og ofte uden morgenmad. Skolerne prioriterer fra regeringens side at forsyne alle skolebørn med varm skolefrokost (majsgrød og evt. bønner). Dette sikrer børnene ét fuldt, energirigt måltid om dagen og ansporer endvidere forældrene til at sende børnene, og specielt pigerne (bilag 1 og 3) i skole pga. det gratis måltid. Men ofte mangler pengene til indkøb af majsmel og gryder. Der mangler også en overdækket køkkenregion og tilberedning foregår derfor på bål i det fri. Det betyder, at der ikke kan laves frokost i regntiden, da bålet går ud og børnene bliver gennemblødte. Langt de fleste elever har end ikke været i den nærmeste lille by Vaalwater (10-30 km væk). Sidste år var skolerne med Bushveld Mission for første gang i Pretoria 3 timers kørsel væk. Det kom i stand pga. en lokal sponsorering. Grundskolen er gratis for alle elever. Men skolegang udover de 7 grundskoleår koster penge, som ingen landarbejder har råd til. Derfor er fremtiden for landarbejderbørnene ret forudsigelig: Uanset evner og ønsker får landarbejderbørn højst 7 års skolegang, hvorefter de starter som landarbejdere eller bliver arbejdsløse. I afsnittet nedenfor er redegjort for situationen på de 3 skoler som Foreningen Afrikaskolen har førstehåndskendskab til. De øvrige skoler har generelt samme situation og vilkår som beskrevet under kapitel 5: Støttebehov og Projekter. 8

9 4.2 De 7 Vaalwater-skoler I 2007 har Bushveld Mission arbejdet med og støttet nedennævnte 7 skoler. Tshukudu 66 elever Skuinskloof 33 elever Lebogang 15 elever Metsoto 15 elever Hooikraal 12 elever Morekhure 29 elever Lapologang 65 elever Total 235 elever Tshukudu Ligger på en tobaksfarm og alle børnene er tobaksarbejderbørn. Børnene bor i en landsby lige ved skolen og tobaksanlægget. Lærerne er Julia og Maria, der begge har været mange år på skolen. Som en undtagelse, bor de i små stenhuse ved skolen. Skolen underviste 66 elever i 2007, men pga. ejerskifte og driftomlægninger er en del landarbejdere blevet overflødige og elevtallet er nu faldet til ca. 30. Foreningen Afrikaskolen har i 2007 prioriteret denne skole højt og har finansieret nyt tag/lofter, maling, reoler, diverse skolematerialer, hæfter, bøger, blyanter, regnemaskiner mm, skolekøkken, jerngryder, køkkenhave samt medbragt større mængder tøj. 9

10 4.2.2 Skuinskloof Skuinskloofskolen ligger ca. 20 km fra Tshukuduskolen, ca. 45 kilometer fra byen Vaalwater og har 33 elever i alderen 6-12 år. Forældrene er her et mix af landarbejdere, daglejere, husassistenter, småhandlende mm. Skuinskloofskolen ligger på provins-ejet jord ud til landevejen mellem byerne Vaalwater og Ellisras og børnene skal gå langt til skole hver dag. Skolen har en bygning med 2 klasselokaler, en sportsplads og et udendørs ildsted, hvor skolefrokosten tilberedes. Toilettet er et hul i jorden med et blikskur omkring. Der er ingen elektricitet. Der er to dygtige lærere på skolen Christina og Edward. Christina har været lærer her i 25 år, Edward i 2 år. Både Christina og Edward er -på trods af deres næsten urimelige arbejdsforhold- gode til at fokusere på børnenes muligheder og evner. Foreningen Afrikaskolen har i 2007 i mindre omfang støttet med forskellige skolematerialer og tøj. 10

11 4.2.3 Lebogang Skolen har 18 elever, der alle er tobaksarbejderbørn fra en tobaksfarm ca. 5 km fra hvor de bor. Skolelederen Simon har været på skolen i 30 år og bor i en lille hytte ved skolen. Hjælpelæreren Mary, har været på skolen i 15 år og bor helt uacceptabelt i en lille, ældgammel og utæt campingvogn lige bag skolebygningen. Selve undervisningslokalerne er uvedligeholdte og gulvet nærmest livsfarligt. Der er ikke vand på skoleområdet og skolen er afhængig af, at en tank med drikkevand fyldes hos en uvenlig nabofarmer. Så skolen har i perioder intet vand. Afrikaskolen ønsker i 2008 at støtte denne skole med nyt gulv, etablering af væg/rum i ubenyttet bygning som lærerindebolig, indkøb af skolematerialer og tavler, køkkenbygning og skoleuniformer. Andre behov er: Etablering af vandforsyning og elektricitet/solanlæg, acceptable toiletforhold, maling til skolen, diverse skolematerialer, lærerkurser mv Metsoto Foreningen har ikke besøgt skolen men situationen svarer til de øvrige skolers Hooikraal Foreningen har ikke besøgt skolen men situationen svarer til de øvrige skolers Morekhure Foreningen har ikke besøgt skolen men situationen svarer til de øvrige skolers Lapologan Foreningen har ikke besøgt skolen men situationen svarer til de øvrige skolers. 11

12 5. Støttebehov og Gennemførte Projekter Generelle behov for alle skolerne i området er: Bygninger: Etablering af elektricitet/solanlæg, vandforsyning (enkelte steder), opgradering af skolebygninger, etablering af skolekøkkener, indkøb af majsmel og bønner/kød til skolefrokoster. Køb af inventar som borde, stole, reoler, maling mm. Elever: elevmapper, bøger, hæfter, skoletasker, blyanter, viskelæder, (soldrevne) regnemaskiner. Skoleuniformer, sportstøj, sko, al andet tøj, toiletartikler, ekskursioner, lejrskoler mv. Evt. støtte til særligt sårbare og udsatte familier. Elever 2: Der er hvert år et antal flittige, dygtige og motiverede afgangselever, der gerne vil fortsætte skolegang i Secondary School i Vaalwater 30 km. væk, men hvor forældrene ikke har råd til skolepengene. Disse børn kunne få en uddannelse og slippe ud af fattigdom, hvis midlerne fandtes. Lærere: Opgradering af lærerboliger mange steder, større indkøb af forskelligt undervisningsmateriel (opslagstavler, globus/vægkort, computer/internetadgang osv.osv.), opgradering af lærere indenfor tekniske og non-tekniske fag, finansierede og motiverende lærermøder og kurser, hjælpelærerinput (evt. danske) mm. Foreningen Afrikaskolen har primært gennemført projekter på Tshukuduskolen men også i mindre omfang støttet Skuinskloof- og Lebogang-skolen. Tabel 1 giver et overblik over Afrikaskolens gennemførte aktiviteter. Skole og tidspunkt Aktivitet/Indkøb Økonomi i DKK Gennemført: Tshukudu og Skuinskloof februar 2007 Indkøb af skolematerialer, regnemaskiner, bøger mv Gennemført: Tshukudu juli 2007 Gennemført: Tshukudu november 2007 Renovering af ½ loft og tag i skolebygning, indkøb af jerngryder til skolekøkken, reoler Renovering af resterende loft og tag i skolebygning, etablering af køkkenhave, bygning af skolekøkken, indkøb af yderligere reoler Tabel 1: Gennemførte projekter og aktiviteter

13 Tabel 2 giver overblik over Afrikaskolens pt. planlagte projekter. Skole og tidspunkt Aktivitet/Indkøb Ca. økonomi i DKK Planlagt: Lebogang April 2008 Reparation af betongulv, etablering af skillevæg, skolematerialer og tavler, køkkenbygning, skoleuni Planlagt Sponsorbarn 1 fra Tshukudu jan dec former Sponsorering af afgangseleven Prudence s 5-årige Secondary School ophold i Vaalwater fra 2009 (Meetsetshehla Secondary School). Sponsorering af afgangseleven Maria s 5-årige Secondary School ophold i Vaalwater fra 2010 (Meetset- Planlagt Sponsorbarn 2 Fra Tshukudu Jan dec shehla Secondary School). Tabel 2: Planlagte projekter og aktiviteter årligt årligt 6. Inspirations-liste Foreningen Afrikaskolen er en lille forening baseret på frivillig arbejdskraft og donationer fra velvillige danskere, der ønsker at gøre en konkret, dokumenterbar forskel i jordhøjde for de fattigste og mest sårbare.. Foreningen har et slogan, der siger, at man kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Forstået på den måde, at selv små bidrag og engagement kan gøre en stor forskel i jordhøjde de rigtige steder. Hovedformlen til bekæmpelse af fattigdom og fremme af udvikling i 3-verdenslandene er simpel: Uddannelse, - uddannelse og atter uddannelse. Imidlertid er det begrænset, hvad Afrikaskolen via donationer og frivilligt arbejde tidsmæssigt og økonomisk kan løfte i forhold til de problemer, vi konfronteres med. Da der er masser af plads til andre aktører i området og da der -som beskrevet- er nok at tage fat på, vil Afrikaskolen således med denne beskrivelse inspirere andre aktører til at engagere sig med tid eller penge. Afrikaskolen vil med glæde støtte ethvert initiativ og bidrage med kontakter, koordination og assistance i nødvendigt omfang. 13

14 I tabel 3 har vi som inspiration oplistet potentielle involveringsmuligheder. Mulig aktør Individuelt Skoler, skolelærere, børnehaver mm. Kommuner Energiselskaber Virksomheder og organisationer Købmænd, biblioteker, kroer, supermarkeder Andet Forslag til aktiviteter Bliv selv medlem og vær ambassadør for børnene. Få dine venner og omgivelser til at blive medlemmer og/eller give et gavebidrag. Få din egen, din ægtefælles og vennernes arbejdspladser til at sponsorere foreningen eller give gavebidrag. Brug Sydafrika-skolerne i undervisningen. Lav plancheudstillinger med fx politiske, geografiske, socio-økonomiske, kulturelle, sproglige temaer og sammenligninger. Lav pennevenneklub, skriv engelske breve til skolerne. Få et sponsorbarn. Involver jer som venskabsby/region, fremsend kasserede skolematerialer til genbrug, aflagt tøj fra eleverne. Lav bæredygtige og klimarigtige energiforsyninger som solanlæg på Vaalwater-skolerne som et alternativt Agenda 21- projekt, fremstå som en fremsynet kommune også i 3- verdens sammenhæng. Fremstå som klimarigtige, ansvarlige og fremadrettede, tag initiativ til bæredygtige og CO2-neutrale energiprojekter såsom solenergi-projekter på skolerne. I køber faktisk jeres Sydafrikanske kul ca. 80 km. fra Vaalwater-skolerne. Projekterne kan bidrage til selskabernes krav om grøn energi. (dobbelt gevinst). Få sponsorbørn. Vær en fremsynet virksomhed og støt Afrikaskolen og børnene med et beløb. Få dit logo, en omtale samt et link til din hjemmeside. Har du nethandel, så fortæl kunderne, at de bidrager med en fast %-del til Afrikaskolens børn, hver gang de handler. Lav opslag eller en plancheudstilling, der motiverer folk til at give et bidrag Forfølg egne ideer Tabel 3:Forslag til aktiviteter for forskellige aktører Det er vores håb, at nærværende beskrivelse kan inspirere andre til at spille med og således bidrage til forbedring af situationen for Vaalwater-skolerne. Foreningen Afrikaskolen Danna Borg, Formand

15 7. Bilag 1: Socio-økonomiske indikatorer Nedenstående data er primært hentet fra Lephalale Reviewed Integrated Development Plan 2005 ( ). Figur 4: Kort over Lephalale Kommune med angivelse af farme, byerne Lephalale og Vaalwater, Limpopofloden samt omtrentlig beliggenhed af de 7 skoler. Kommunestørrelse og befolkningstæthed Skolerne i Vaalwater-området administreres fra Lephalale Kommune (tidligere Ellisras) ca. 80 kilometer nord-vest for byen Vaalwater. Afstandene i Sydafrika er store og Lephalale Kommune dækker hele km2, hvilket er det halve af Danmark. Kommunen har knap indbyggere, hvilket giver et gennemsnit på 5 personer/km2. Heraf lever 37% af befolkningen koncentreret i Lephalale by eller tætte landsbysamfund mens de resterende 63% lever spredt i små enklaver eller bor/arbejder på områdets store, hvide farme. 15

16 Befolkningstætheden i landområderne inkl. Vaalwater-området med de 7 skoler, er således ca. 3 indbyggere pr. km2. Det skønnes, at området, hvori skolerne ligger er ca km2. Over 40% af Lephalale kommunes befolkningen er børn og unge (mellem 1 og 19 år). Økonomisk Struktur Regionens økonomi bæres af de store kulreserver beliggende vest for Lephalale by (ca. 80 km. fra Vaalwater-skolerne). Kulfelterne skønnes at indeholde 50% af Sydafrikas kulreserver, og rigtig meget Sydafrikansk kul eksporteres til europæiske, herunder danske kraftværker. Landbrug udgør 3% af provinsens økonomi. Figur 5: Lephalale Kommunes økonomiske sektorer 16

17 Husstandsindkomst og Skattegrundlag Som det fremgår af tabel 4, har hovedparten af Lephalale kommunes husstande en indkomst på under 800 Rand eller ca. 500 kroner årligt. Fattigdomsgrænsen for en husstand er defineret til Rand eller ca kroner om året. Det betyder, at 98% af Lephalales husstande lever under fattigdomsgrænsen. Årlig husstandsindkomst 2001 % af befolkningen (1 Rand = 0.65 kroner) Ingen indkomst 2% R1 R400 48% R401 R800 17% R801 R % R1 601 R % R3 201 R % R6 401 R % R R % R % Total: 100% Tabel 4: Årlig husstandsindkomster i Lephalale kommune. Kilde: Statistics South Africa 2001 Census. Denne store fattigdom betyder også, at Lephalale Kommune slås med et meget lavt skattegrundlag og derfor har yderst begrænsede økonomiske midler til rådighed. I 2004 var Lephalale kommunes indkomst således små 70 millioner Rand eller ca. 45 millioner kroner i skatter og afgifter, hvilket svarer til 700 Rand eller ca. 450 kroner per indbygger. Der var i 2004 ansat 254 personer i kommunen fordelt på 6 departementer. 17

18 Skole og undervisning Lephalale Kommune har 75 landarbejder-skoler alene i det fredede UNESCO- Biosphere område i den østlige del af kommunen. Det er også her Vaalwaterskolerne ligger). I dette område ligger yderligere 20 farmskoler på hvide farmeres jord. Skolerne servicerer farmenes sorte landarbejderbørn. Skolerne har gennemsnitligt 39 elever i klasserne. Hele Limpopo-provinsen skønnes at mangle omkring klasselokaler. Ser man på skoledeltagelse og uddannelse (tabel 5) kan man se, at foruroligende 32% af børnene slet ikke møder op til eller deltager i skolegang. Dette er især et problem på landet og relatere sig primært til grundskoleforløbet. Endvidere kan man se, at kun 1,5 % af eleverne går videre til college etc. Hovedparten af de 1,5% er hvide børn, hvis forældrene normalt har råd til at betale skolepenge. Sydafrikas grundskole er gratis, mens al anden uddannelse koster penge. Skoledeltagelse og uddannelse % Møder/deltager ikke i skolen 32% For-skole 4% Skole 63% College 1% Technicon 0,3% Universitet 0,2% Total: 100% Tabel 5: Børns skole-deltagelse og uddannelse. Kilde: Statistics South Africa 2001 Census. AIDS I perioden har der været en eksponentiel vækst af HIV/AIDS i Sydafrika. Det vurderes, at 10% eller 4600 personer i Lephalale Kommune er smittet. Landsgennemsnittet er 22% smittede, så Lephalale området ligger en del under gennemsnittet. (Kilde: Health Department, National Survey, 2001). 18

19 8. Bilag 2: Bushveld Missions behovsliste Dette bilag indeholder samarbejdspartneren Bushveld Missions ønskeliste for de 7 Vaalwaterskoler til Foreningen Afrikaskolen ved starten af samarbejdet i Rand svarer til ca. 0,65 kroner. Bushveld Mission/Bosveld Sending David and Lizette Naude Tel fax: mobile/cell: Postbox 7360, Onverwacht 0557 Schools: Hooikraal: Skuinskloof: Metsoto: Lebogang Tshukudu: Morekhure: Lapologang: Total: 12 pupils 33 pupils 15 pupils 15 pupils 66pupils 29 pupils 65 pupils 235 pupils Costs: 1 uniform/child: R100 or R Lollies/sweets for each week: R100 Maize meal R 80 kg/week or 360 kg/month Any donations of food and clothes are welcome. school uniforms/child/year 2 school uniforms R200 1 sports outfit R100 1 pair school schoes R100 1 pair tekkies R100 1 tracksuit R100 19

20 Socks and panties R50 1 jacket or jersey R100 Total R700 Hooikraal: Skuinskloof: Metsoto: Lebogang Tshukudu: Morekhure: Lapologang: Total R8.400/year R23.000/year R9.800/year R9.100/year R46.200/year R20.300/year R54.500/year R /year Electricity for the schools Hooikraal: R24.000/year Skuinskloof: R20.000/year Metsoto: R24.000/year Lebogang R24.000/year Tshukudu: R6.000/year Morekhure: R24.300/year Lapologang: R54.500/year Total R /year Water for the schools Skuinskloof: R5.000/year Lebogang R5.000/year Total R10.000/year School Buildings Hooikraal: Paint R2000 Ceiling R doors R600 Lapologang: Hardboard for walls R4.000 Skuinskloof: Paint R3.000 Metsoto: Paint R

21 Lebogang Paint R6.000 Wall to build R1.500 Tshukudu: Ceiling R2.800 Paint R3.000 Shelves R4.000 Total R Year end function 300 Children Chips Juice Sweets Bisquits Total R150 R225 R105 R100 R580 Hooikraal: Skuinskloof: Metsoto: Lebogang Tshukudu: Morekhure: Lapologang: 100 parents 100 parents 100 parents 100 parents 100 parents 100 parents 100 parents 700 parents R1.253 Total child +parents R2.133 Toiletries per child R40 or R1200 Plastic bags R160 TOTAL R

22 2 Creches (vuggestuer/børnehaver) Lebogang 9 children Paint R3.000 Jungle Gym R4.000 Toys R3.000 Tshukudu 28 children Paint R6.000 Jungle Gym R4.000 Toys R3.000 Total R Blanket/child R100 Total R Towel/child R50 Total R Toiletries/child: Face cloth, roll-on, soap, toothpaste, toothbrush,cream per child R40 Total R9.240 Pots to cook food for the children R

23 9. Bilag 3: UNICEF-rapport : The World s Children Bilaget indeholder et sammendrag af UNICEF s årsrapport 2007 The State of the World s Children 2007 mm. ( Piger i skole På verdensplan går mere end 121 millioner børn i den skolepligtige alder ikke i skole. I Afrika er det kun 46 procent af alle piger, som gennemfører grundskolen. Det samlede antal piger, der ikke kommer i skole i Afrika syd for Sahara, er steget fra 20 millioner i 1990 til 24 millioner i UNICEF s konklusioner Forfejlet politik i udviklingslandene og manglende støtte fra det internationale samfunds side betyder, at hundrede millioner piger og kvinder forbliver analfabeter og ude af stand til at forbedre deres eget liv og bidrage til deres børns og deres lands udvikling. Hvis der ikke gøres en massiv indsats for at få flere piger i skole, er det umuligt at nå de globale FN-udviklingsmål, der blev vedtaget af alverdens lande ved årtusindskiftet, advarer UNICEF. Fjerner vi derimod hindringerne for at få flere piger i skole og få dem til at gennemføre et kvalificeret skoleforløb, vil det gavne både piger og drenge, og det er netop det, der skal til, for at sætte gang i en god udvikling, understreger UNICEF. UNICEF rapporten indeholder adskillige eksempler på, at god undervisning af piger har positiv betydning for andre indikatorer for menneskelig trivsel. Fordelene ved skolegang for piger er mange. Rapporten fremhæver bl.a. at mødre, der har gået i skole, får sundere børn og er mere indstillet på at sikre deres børn en skolegang. "Det handler ikke om at sende piger i skole i stedet for drenge. Det der skal til for at skabe udvikling, er at få flere piger i skole og beholde dem der" siger UNICEF Danmarks generalsekretær, Steen M. Andersen. Gennem en række eksempler dokumenterer UNICEF i sin rapport, hvordan man ved at fjerne hindringerne for pigers skolegang, gør skolen både bedre og mere tilgængelig for både drenge og piger. Typiske hindringer er nedarvede traditioner for kønsdiskrimination, for lang afstand fra hjemmet til den nærmeste skole, mangel på rent vand og separate toiletter for piger og drenge samt trusler om vold i og omkring skolen. "Man er længe gået ud fra, at omfattende bestræbelser på at få flere børn i skole automatisk gavner både drenge og piger. Sådan er det bare ikke. Selv om flere piger verden over er kommet i skole, halter pigerne stadig bagefter i udviklingen. Hvert år kommer mindst ni millioner færre piger end drenge i skole. Samtidig for- 23

24 lader langt flere piger end drenge skolen, før de har lært at regne, læse og skrive ordentligt. Derfor er det nødvendigt at koncentrere indsatsen om at fjerne de hindringer, der er for, at piger kommer i skole, hvis man vil nå målet om undervisning til alle" siger Steen M. Andersen. Hvordan får vi pigerne i skole? UNICEF opfordrer i sin rapport udviklingsorganisationer, regeringer, familier og samfund til at gøre en ekstra indsats nu for, at pigerne kommer i skole og gennemfører en kvalificeret skolegang. Her en række af forslag fra UNICEF til, hvordan det kan lade sig gøre: Ved at afskaffe betalingsskoler sikrer vi, at børn, og især piger, ikke ekskluderes fra skolen på grund af fattigdom i familien Ved at etablere ren vandforsyning og ordentlige sanitære forhold med separate toiletter for drenge og piger på skolerne Ved at forsørge børn med et gratis lokalt produceret måltid i skolen og fødevarerationer, som de kan tage med sig hjem Ved at øge sikkerheden for pigerne, både i selve skolen og på vejen til og fra skole Ved at uddanne flere mødre, da uddannede mødre oftere sender sine pigebørn i skole end mødre uden uddannelse Ved at øge kvaliteten af undervisningen, så forældrenes incitament til at sende pigerne i skole øges Ved at reducere fattigdommen, så forældrene får økonomisk mulighed for at undvære pigernes arbejdskraft i hjemmet Kilde: UNDP, UNICEF og Millennium Project, Toward Universal Primary Education: Investments, incentives, and institutions (2005) samt UNICEF The State of the World s Children

25 10. Bilag 4: Det Sydafrikanske Skolesystem Primary School/grundskole: 7 år 6-8 år Foundation Phase 9-10 år Intermediate Phase Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade år Senior Phase Grade 6 Grade 7 Secondary School: 5 år år Fælles basisår Grade 8 Grade 9 Valg af liniefag Grade år Grade 11 Grade 12 Universitet College School of Education School of Nursing School of Health School of Tourism Others Andre Institutioner Computing Management Accounting Technical Others 25

26 11. Bilag 5: Fotos fra Tshukudu-skolen Fotos fra Foreningen Afrikaskolens nyhedsbrev november 2007 Loftet i klasseværelset før reparation Loftet i klasseværelset efter reparationen Spær og lægter er udskiftet Nogle tagplader er også blevet udskiftet Skolematerialer ligger nu pænt på de nye reoler i klasseværelserne De nyindkøbte støbejernsgryder er i brug ved skolefrokosten Lærerinderne Maria og Julia lærer en af drengene at lave majsgrød Den mindste klasse får først. De har ikke sluppet ballonerne de fik Det har høj prioritet nu at få retableret skolens køkkenhave Der blev lidt penge tilovers til at lave en række nye skolestole For de sidste af pengene købtes mapper til alle elever Glade elever, der har fået tennisbolde af et Afrikaskole-medlem 26

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission Kildebjergskolen Afrikaskolen blev i august

Læs mere

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika Foreningen Skoleprojekt i Sydafrika Det snakker jeg om... 1. Om Sydafrika 2. Om Bushveld Mission 3. Om Foreningen 4. Om behov 5. Spørgsmål/Diskussion Min baggrund... Formand for Foreningen Arbejdet 15

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

STAND TIL AFRIKASKOLEN

STAND TIL AFRIKASKOLEN STAND TIL AFRIKASKOLEN Plancher og model til stand for Afrikaskolen består af stige, 2 gamle opslagstavler, tegnestifter og tekstplancher. Nedenfor kan alle plancher printes ud, klippes lidt til og stiftes

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt Børnehjemmet & skolen Thabile Care Center Som beskrevet i sidste nyhedsbrev bevilgede

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling. Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå.

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling. Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå. FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå. Til stede ved generalforsamlingen var Danna

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard Reathlahlwa primary centralskole I sidste nyhedsbrev beskrev vi de horrible

Læs mere

Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold

Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 11: Skuinskloof skolen, børnehjemmet og familien Damgaards arbejdsophold Kontingent Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag

Læs mere

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Indledningsvis indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Afrikaskolen

Læs mere

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg.

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling Torsdag 28/4 2016 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand),

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Nyhedsbrev 21: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika

Nyhedsbrev 21: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 21: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige Generalforsamling i Afrikaskolen torsdag 30/4 2015 kl. 19:00.

Læs mere

Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl. 19.00

Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl. 19.00 Referat af Afrikaskolens 6. Generalforsamling, 26. marts 2012 kl. 19.00 Generalforsamlingen 2012 (GF) blev afholdt hos næstformanden, Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune. GF fulgte den udsendte dagsorden,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

Afrikaskolen fortsætter med secondary school piger

Afrikaskolen fortsætter med secondary school piger FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Afrikaskolen fortsætter med secondary school piger På den 2. ekstraordinære generalforsamling 2. december blev det besluttet, at foreningen Afrikaskolen fortsætter

Læs mere

Nyhedsbrev 15: Limpopos bankerot, skoler og børnehjem, FNs 2015 mål, volontører

Nyhedsbrev 15: Limpopos bankerot, skoler og børnehjem, FNs 2015 mål, volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 15: Limpopos bankerot, skoler og børnehjem, FNs 2015 mål, volontører Der indkaldes til generalforsamling mandag den 26. marts 2012 kl. 19:00 hos Karsten

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Nyhedsbrev 14: Skolerne, Bushveld Mission, donationer og danske volontører

Nyhedsbrev 14: Skolerne, Bushveld Mission, donationer og danske volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 14: Skolerne, Bushveld Mission, donationer og danske volontører Besøg og bevillinger på skolerne I oktober 2011 besøgte vi igen for private midler

Læs mere

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012 Skole og Forældre 24. juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 4 Hvem henvender sig til Forældrerådgivningen?... 5 Hvilke børn henvender forældrene

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Det her arbejde er ikke godt, men mine forældre er døde, og jeg går ikke i skole. Jeg bliver nødt til at tjene penge.

Det her arbejde er ikke godt, men mine forældre er døde, og jeg går ikke i skole. Jeg bliver nødt til at tjene penge. «Det her arbejde er ikke godt, men mine forældre er døde, og jeg går ikke i skole. Jeg bliver nødt til at tjene penge. We Care Vi er en hjælpeorganisation, som hjælper de fattige og udsatte børn og unge,

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Dagsorden for årsmødet:

Dagsorden for årsmødet: Nyhedsbrev december 2015 Bemærk årsmødet afholdes Søndag den 24. januar 2016 kl. 13.00 i Ulbjerg Præstegård, konfirmandstuen. Sundstrupvej 1, 8832 Skals. Gerne tilmelding på mail tp@atomic.dk eller tlf.

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff

Læs mere

Nyhedsbrev 17: Generalforsamling, det nye Bushveld Mission og Davidson skolen

Nyhedsbrev 17: Generalforsamling, det nye Bushveld Mission og Davidson skolen FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 17: Generalforsamling, det nye Bushveld Mission og Davidson skolen Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Projekt My African Child

Projekt My African Child Projekt My African Child Nyhedsbrev februar 2009 Mama Pendo (leder på Nkoaranga børnehjem) med Ebenesa (måske kommende sponsorbarn) Nye børn i skole Vi har siden sidst fået en del nye sponsorer, hvoraf

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

04-12-2012. Fundraising. Shirley Vorster. Because children matter

04-12-2012. Fundraising. Shirley Vorster. Because children matter 2012 Fundraising Shirley Vorster Because children matter 1 2 Teacher/ Helpers What are their needs: Stationary Reading and Colouring Books Puzzles Educational games e.g Lego Clothes for little and big

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer Børns Levestandard i Grønland Familieudvalg og Landstingsmedlemmer 6.nov. 2007 / Nuuk Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn 6. november 2007 Christina

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel

Sammen kan vi gøre en forskel Sammen kan vi gøre en forskel Nu Skin s mission Vores mission er at være en stærk velgørende kraft over hele kloden ved at motivere folk til at forbedre andres liv igennem forretningsmuligheder, gode produkter

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Hvorfor al den snak om læring? V/ Agi Csonka Direktør, SFI Formand for Rådet for Børns Læring

Hvorfor al den snak om læring? V/ Agi Csonka Direktør, SFI Formand for Rådet for Børns Læring Hvorfor al den snak om læring? V/ Agi Csonka Direktør, SFI Formand for Rådet for Børns Læring Jeg vil tale om: Hvorfor er læring vigtig? Hvad kendetegner gode læringsmiljøer? Hvordan arbejde med læring

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET...

DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET... AID AGBO DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET... 1 ...MEN DET KOSTER DEM LIVET. Computer-kirkegården Agbogboshie i Ghana strækker sig over flere kvadratkilometer. Overalt ligger tomme computerkabinetter

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.

Projekt Maphisa. Zimbabwe 2015-2018. Mette Ladefoged. Udgave: 1. Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden. Zimbabwe 2015-2018 Udarbejdet af: Ejnar K. Nielsen Mette Ladefoged Udgave: 1 Sider i alt: 8 inkl. forside Redder af Verden Engvej 32 DK-7700 Thisted www.redderafverden.dk CVR: DK35316221 Indhold Indledning...

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere