Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del Analyse del Målsætninger og indstilling...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling..."

Transkript

1 1

2 1 Formål med forprojektet Hvorfor er det vigtigt? Metode Analyse del Desk og field research på filmbyer FilmFyn Århus Filmby Ystad Film i Skåne Trollhättan Opsummering på analyse del Analyse del Erhvervsdelen Spilindustrien Nye filmproducenter i Hvidovre Uddannelse og talent Avedøre Gymnasium Folkeskolerne i Hvidovre Filmuddannelser udefra Målsætninger og indstilling Et brand med substans udvikling af erhverv og undervisning Erhverv Mulige quickwins Udviklingsprojekt Undervisning og talentudvikling Mulige quickwins Udviklingsprojekt Bilag Bilag 1: Spørgeguide Bilag 2: Citater fra første runde interviews Forhold for filmproduktion/filmindustrien Filmoplevelser for borgere og turister Filmuddannelse og talenter Bilag 3: Idékatalog fra workshop Hvad bør Hvidovre tilbyde filmindustrien? Hvilke undervisningstilbud bør Hvidovre som Filmby tilbyde? Hvad bør Hvidovre tilbyde borgere og turister inden for oplevelser? Hvidovre som Danmarks Filmby hvorfor er det en god idé? Hvidovre som Danmarks Filmby hvem skal have gavn af det? Hvidovre som Danmarks Filmby hvem/hvad skal få det til at ske? Baggrundslitteratur og kilder...30 Denne rapport er udfærdiget af Pankoke Consult i tæt dialog med kulturkonsulent Martin Jensen, Hvidovre Kommune. Spørgsmål og kommentarer kan stiles til Morten Pankoke på eller 2

3 1 Formål med forprojektet Formålet med forprojektet Hvidovre Kommune Danmarks Filmby er gennem aktiv inddragelse af interessenter at undersøge grundlaget, mulighederne og barriererne for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, er næste skridt at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner. Dette er skrevet tidligere om forprojektet til Erhvervspolitikken: Hvidovre Kommune gennemfører - i samarbejde med Pankoke Consult og med VIBE som sparringspartnere - i april-juni 2011 et forprojekt, der skal undersøge grundlaget for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Forprojektet består af dybdeinterviews og workshops med filmerhvervets vigtigste aktører og øvrige interessenter. Kombineret med deskresearch på ind- og udenlandske by-udviklinger vil forprojektet udmunde i et idékatalog og en anbefaling om et videre forløb. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, bliver næste trin at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner der inddrager både erhvervsliv, borgere, uddannelses- og kulturlivet i kommunen. 2 Hvorfor er det vigtigt? Hvidovre har brug for at markere sig positivt uden for kommunens grænser og rent kommunikativt skille sig ud fra Vestegnen. Hvidovre skal være andet og mere end blot endnu en af de Vestegnenskommuner, mange har svært ved at skelne fra hinanden. Derfor har Hvidovre brug for indsatsområder, kommunen kan profilere sig på. Og for indhold, der kan smitte positivt af på Hvidovres brand samt gøre det mere interessant og populært at bo i Hvidovre. Dansk film er i disse år bærer af positiv omtale i såvel ind- som udland. Dansk film står for kvalitet, kreativitet, innovation, udsyn, mod og professionalisme. Temaer, der alle afspejler udfordringer Danmark som land og erhvervsområde står overfor. Mange eksperter er enige om, at det netop er via vores kreativitet, innovationsevne og kvalitetsbevidsthed Danmark skal og kan øge sine konkurrenceevne de kommende år. Det vil kræve mod, beslutsomhed, udsyn og professionalisme. Det vil det også kræve at løfte Hvidovre fra det nuværende udgangspunkt til en position som Danmarks Filmby. Et brand der fremover skal forbindes med noget positivt, farvestrålende, intelligent, kreativt og mangfoldigt. Samtidig har Hvidovre et godt afsæt på netop filmområdet. Først og fremmest via filmbyen i Avedøre, men også i Avedøre Gymnasium og Station Next. Zentropa er set med internationale øjne stort set synonymt med dansk film. Virksomheden indtager en utroligt stærk position på det danske filmmarked og har et stærkt og meget positivt brand. Det brand skal Hvidovre lukrere på. Konkret kan Hvidovre som Filmby: Tiltrække en ny type borgere 3

4 Styrke det lokale kulturliv Styrke erhvervslivet: tiltrække kreative erhverv og filmproduktion, skabe erhvervsturisme Fastholde industri og investeringer, tiltrække ny industri, etablere klynger Skabe vækstmuligheder og hermed nye arbejdspladser Medvirke til at løfte film- og medieindustrien i Danmark og blandt andet påtage sig rollen som talentudvikler Tiltrække og tilbyde øgede uddannelsesmuligheder, eks. akademiuddannelser Skabe nye uddannelsestilbud til generation 2.0 Hos byens borgere skabe fornemmelsen af, at det er fedt at komme fra Hvidovre 3 Metode Pankoke Consult har i samarbejde med Hvidovre Kommune valgt en metodik, der både belyser feltet udefra bl.a. gennem inddragelse af repræsentanter for filmmiljøet og indefra gennem inddragelse af aktører og interessenter fra Hvidovre Kommune. På denne måde kombineres allerede fra starten omverdenens forventninger, ønsker og krav med de faktiske forhold omkring film i Hvidovre. Analyse Deskresearch Interviews Konferencer Workshop Interessent probe Kvalificering Dybdegående analyse af spor Målsætninger og indswlling Quickwins Udviklingsprojekter I første runde blev 14 personer interviewet ud fra spørgeguide om deres betragtninger på Hvidovre som Danmarks Filmby. Spørgeguiden er vedlagt denne rapport som Bilag 1. Interviewpersoner første runde Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Ulrik Krapper, direktør, Station Next Susanne Wad, filmpæd. leder, Station Next Henrik Bo Nielsen, direktør, Det Danske Filminstitut Rasmus Tscherning, direktør, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Ronnie Fridthjof, direktør, Fridthjof Film Jørgen Ramskov, CEO, Copenhagen Filmfestivals Birgitte Hald, adm. dir., Nimbus Film Emil Spangenberg, projektleder, VIBE/WoCo Ulrik Ammundsen, sekretariatschef, VIBE/WoCo Milton Graff Pedersen, borgmester, Hvidovre Kommune Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Lars Hørdum, kultur- og fritidschef, Hvidovre Kommune Citater fra første rundes interviews er vedlagt som Bilag 2. Interviewpersonernes betragtninger blev benyttet som afsæt på en halvdags workshop i Filmbyen, Avedørelejren, hvor branchen og kommunen mødtes til en intensiv idégenerering over emnerne: Hvad bør Hvidovre tilbyde filmindustrien? Hvilke undervisningstilbud bør Hvidovre som filmby tilbyde? 4

5 Hvad bør Hvidovre tilbyde borgere og turister indenfor oplevelser? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvorfor er det en god idé? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvem skal have gavn af det? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvem/hvad skal få det til at ske? Dagens output er bilagt som et Idékatalog i Bilag 3. Dagen blev afrundet med en dialog om, hvad der sker på filmfronten andre steder herunder ikke mindst forsøget på at etablere en københavnsk filmfond samt en afsluttende debatrunde om mulighederne for Hvidovre Kommune. Følgende deltog på workshop i Auditoriet i Filmbyen, Avedørelejren Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Susanne Wad, filmpæd. leder, Station Next Jørgen Ramskov, CEO, Copenhagen Filmfestivals Emil Spangenberg, projektleder, VIBE/WoCo Ulrik Ammundsen, sekretariatschef, VIBE/WoCo Ulrik B. Jørgensen, Copenhagen Capacity Uffe Bang Sørensen, Københavns Erhvervsakademi Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Lars Hørdum, kultur- og fritidschef, Hvidovre Kommune Martin Jensen, kulturkonsulent, Hvidovre Kommune Dorthe Bach, kommunikationsmedarbejder, Hvidovre Kommune Anders Lasse Wahlstrøm, kulturmedarbejder, Hvidovre Kommune Morten Pankoke, direktør, Pankoke Consult Peter Lyth, udviklingsdirektør, Pankoke Consult Christoffer Vittrup Nielsen, innovationskonsulent, Pankoke Consult Dagens output i kombination med første interviewrunde, desk research på andre filmbyer samt deltagelse på filmkonferencer førte samlet til et fokus på at satse på to konkrete spor (erhverv og uddannelse/talent). Idéerne blev i anden interviewrunde testet hos relevante interessenter. Er der interesse og noget at bygge videre på? Følgende blev interviewet i anden interviewrunde Ronnie Fridthjof, direktør, Fridthjof Film Kirsten Jensen, rektor, Avedøre Gymnasium Mads Damsbo, formand, Super16 Martin Ciborowski, Copenhagen Phønix Lars Henriksen, direktør, APEX Det samlede output fra desk research, indledende interviews, workshop og kvalificerende interviews danner således baggrund for Pankoke Consults samlede anbefalinger til Hvidovre Kommune. 5

6 4 Analyse del Desk og field research på filmbyer Som anført i rapportens Metodeafsnit blev der, som første del af analysen, gennemført 14 interviews. Centrale citater fra disse interviews er angivet i bilag 2. Interviewene blev benyttet som en første afdækning af, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i Hvidovre i forhold til at udvikle sig til en position som Danmarks filmby. Konkret blev interviewpersonernes betragtninger endvidere udnyttet på workshoppen i Filmbyen som direkte og meget konkret indspark til den fælles idégenerering. Interviewene gav også betragtninger på "konkurrerende" positioner til Danmarks Filmby - herunder FilmFyn og Filmby Århus, som er beskrevet yderligere i nedenstående afsnit. Der er attraktive arbejdspladser, omsætning og branding på spil, når vi i disse år oplever, at der er en øget konkurrence på at tiltrække filmproducenter og filmproduktioner til et område. I afsnittet fokuseres på to danske og to svenske områder. Hvad er deres tilgang og hvilke erfaringer kan benyttes? Afsnittet er baseret på desk research - nettet, publikationer, evalueringsrapporter - og på deltagelse i konferencer samt kommentarer fra interviews. Ud over de nævnte byer har den storstilede satsning på filmområdet i den canadiske storby Toronto spillet en afgørende rolle for igangsættelsen af den herværende foranalyse. Byens og regionens mangeårige satsning på de filmbaserede erhverv har medført en kraftig stigning i mængden af film-, medie og spilproduktioner i området, hvilket har ført til en stært øget omsætning indenfor oplevelsesindustrien med deraf følgende skabelse af mange arbejdspladser. Blandt andet er det via tilskudsordninger og skattereduktionsmodeller og en one-point-of-entry strategi lykkedes Toronto at tiltrække stadig flere internationale produktioner og virksomheder til byen. Kulturkonsulent Martin Jensen og Pankoke Consults deltagelse på en inspirationsrejse til Toronto arrangeret af det oplevelsesøkonomiske netværk VIBE og Copenhagen Capacity har dannet det afgørende afsæt for iværksættelsen af forprojektet Hvidovre Danmarks Filmby FilmFyn FilmFyn blev grundlagt i 2002 og er et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og tv produktioner, som optages i det sydfynske område og som arbejder for at etablere et egentligt filmmiljø på Sydfyn. FilmFyn ejes af de fire sydfynske kommuner (Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø), TV 2/Danmark og Fionia Fonden. FilmFyn har støttet 6

7 ca. 40 produktioner spillefilm, dokumentarer og kortfilm siden grundlæggelsen. FilmFyns investering i produktioner er betinget af, at producenterne omsætter et større beløb end investeringen ( %) i det sydfynske område eller at de indgår i forpligtende samarbejder med allerede etablerede virksomheder. På den måde benytter området filmstøtte som motor til at etablere konkret og øget omsætning i området. Væksten i arbejdspladser ligger i første omgang ikke i selve filmmiljøet, der i høj grad betjener sig af freelance arbejdere, men i relevante tilknyttede erhverv som håndværk, hotel, catering, biludlejning m.m. FilmFyn har tre ansatte en direktør, en uddannelsesleder og en udviklingschef. Samlet arbejder FilmFyn på ud over at tiltrække produktioner at styrke det lokale filmmiljø, uddannelserne, events og turisme. Herunder også dyrkelse af de internationale relationer blandt andet gennem EU-projektet North Sea Screen Partners. Det lokale filmmiljø er styrket ved at den private virksomhed Film på Fyn ApS har investeret i køb af bygning og indretning af filmstudie samt købt det nærliggende Fjellebroen Gæstgiveri til brug ved produktioner. Endvidere har Zentropa investeret i køb og indretning af bygning til produktionscenter og skriverefugium og i juni 2011 har ASA Film ( Far til Fire ) åbnet kontor i Svendborg. På uddannelsesfronten er FilmFyn paraplyorganisation for Skolefilmfestival.dk, hvor elever lærer om filmmediet og arbejdet med at producere film. Filmene konkurrerer indbyrdes og der kåres vindere under Svendborg Filmdage hvert år. Derudover samarbejder FilmFyn med 18Frames, YoungDocs, (Brandts og Odense Filmværksted) og har etableret et netværk med de fire gymnasier i Odense, Nyborg, og Faaborg, der har en medielinje. Derudover samarbejde med Filmvæksthuset/Station Next, VUC Faaborg og Rantzausminde Efterskole. FilmFyn deltager i Svendborg Filmdage, som har en samlet omsætning på cirka 2 mio. Målet er en egentlig filmfestival med fokus på spillefilm. Filmdagene byder også på workshops, open-air film, foredrag og filmvisninger. Med de mange film produceret på Sydfyn ser FilmFyn potentiale i filmturisme en turismeform, hvor besøgende kommer til området for at opleve de steder, der er brugt i filmene. FilmFyn har netop i foråret 2011 afholdt konference om emnet, lanceret en ny portal om det og gjort de første erfaringer sammen med Syddansk Turisme i forbindelse med lancering af Hævnen i Tyskland (DVD-udgaven af In Einer Besseren Welt har en turist-trailer for Sydfyn på skiven). I en nylig evalueringsrapport konkluderes det, at der er stor opbakning til et samlet FilmFyn. Der konstateres behov for at sikre ejerskabet gennem en fælles strategi, stærke visioner og en god organisering. Lige så vel som de enkelte kommuner har et behov for at kunne se, hvilke effekter de vil kunne høste af et medejerskab i FilmFyn. Effekterne vejer tungt når de økonomiske midler skal fordeles og af samme årsag, er det nødvendigt for kommunerne at have en form for vished for, at pengene som de investerer kommer tilbage i form af flere arbejdspladser, mere omsætning og et styrket image. Endvidere konkluderes det at FilmFyns tilgang med at etablere en filmfond for at tiltrække produktioner kræver tålmodighed og en langsigtet indsats. FilmFyns strategi er gennem investeringer i filmproduktioner at tiltrække disse til Sydfyn. Med dette udgangspunkt søger de at styrke de øvrige områder (uddannelse, turisme mv.) for at få noget at gevinsten til at blive i det fynske og ikke forsvinde tilbage til København, når produktionen er overstået. Strategien har været succesfuld, mens det i filmmiljøet også af nogle 7

8 påpeges, at festen kan være slut, den dag pengekassen lukkes i. Men FilmFyn er værd at lægge mærke til og er en absolut konkurrent til positionen: at være Danmarks Filmby Århus Filmby Århus Kommune har gennem de seneste år prioriteret udviklingen af filmområdet højt og har bl.a. oprettet erhvervsparken Filmby Århus for virksomheder, der beskæftiger sig med film og nye medier. Filmby Århus er en decentral kommunal enhed under Århus Kommune, der udbyder erhvervslokaler og filmfaciliteter til virksomheder inden for den audiovisuelle branche. Dertil kommer, at Filmby Århus beskæftiger sig med en række udviklingsorienterede opgaver på film- og medieområdet. Erhvervsparken består af flere erhvervslejemål og huser i dag 68 virksomheder, hvoraf langt størstedelen af virksomhederne beskæftiger sig inden for film og nye medier herunder dokumentarfilm, reklamefilm, billeder, tekster, webprodukter. Filmby Århus har et sekretariat på fem personer, der dels varetager opgaver i forbindelse med udlejning, dels varetager en række mere udviklingsorienterede opgaver, som eksempelvis igangsættelsen af fremadrettede projekter og initiativer som cross media satsningen i Region Midtjylland og projekter som North Sea Screen Partners, First Motion og Film X. Sekretariatet for Den Vestdanske Filmpulje bor i Filmby Århus. Fem kommuner er medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Det er: Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Holstebro Kommune, Viborg Kommune, Århus Kommune Målet med Den Vestdanske Filmpulje er at styrke produktionen af kunstnerisk interessante film, der skaber udvikling i det regionale produktionsmiljø. Den Vestdanske Filmpulje støtter produktioner, der tiltrækker investering udefra, tiltrækker, fastholder, udvikler talenter og skaber arbejdspladser i de vestdanske regioner. Den nuværende økonomiske model for Filmby Århus bygger på vandfaldsprincippet, hvor indtægter ved driften af erhvervsparken medfinansierer filmstudierne og administrationen. Når disse udgifter er dækket, er der et overskud, der kan gå til at udvikle film og medieerhvervet blandt andet gennem filmpuljen. Det er selve grundtanken med Filmby Århus økonomiske struktur, at de indtægtsgivende områder skal finansiere udviklingsaktiviteter inden for film og nye medier. På uddannelsesfronten har Århus haft ansøgning hos Kulturministeriet om godkendelse af filmskole som alternativ til den københavnske, men fik afslag. Til gengæld er Århus hjemsted for det vestdanske Super8 og derudover har de Station Next Århus, som er en underafdeling af Station Next i Hvidovre. I en nylig evalueringsrapport fremhæves en række centrale udfordringer for Filmby Århus: Skabelse af et kreativt og dynamisk miljø Stor ledig kapacitet i anvendelse af studier og produktionslokaler Behov for øges fokus på netværksdannelse mellem virksomhederne Behov for en skarpere profil på de fremtidige virksomheder for at opnå en kritisk masse. Behov for bedre integration mellem filmmiljøet og det kreative talentlag i Århus I de interviews vi har foretaget med filmbranchens folk, har vi ikke mødt den store tiltro til Århussatsningen. Århus har ikke slået hul i det helt store er én kommentar, mens en anden påpeger, at Århus tilgang var at lave en fancy bygning og stille alt for dyre kvadratmeter til rådighed. De havde 8

9 ikke tænkt det 360 grader og havde end ikke spurgt branchen om deres behov hvilket blandt andet er billige kvadratmeter Ystad Film i Skåne Film i Skåne er en regional filmfond og et produktions- og ressourcecenter, der er lokaliseret i henholdsvis Ystad (hovedkontor) og Malmø. Det er en erhvervsdrivende virksomhed, som blev etableret i 1995 med finansiering primært fra de skånske kommuner og region Skåne samt Det Svenske Filminstitut. Som med Film i Väst (omtales senere) er Film i Skåne oprettet ud fra en ambition om at udvikle regionen fra industritungt område til en kreativt orienteret filmregion. Succeskriterierne er som ved de fleste andre satsninger baseret på filmfonde blandt andet at styrke de lokale arbejdspladser og skabe erhvervsudvikling i regionen. Disse kriterier understøttes direkte af fonden, der stiller krav om, at en vis procentdel af produktionernes arbejdsstyrke skal hentes i regionen. Film i Skåne har i dag ti ansatte, der alle arbejder for at fremme forskellige aspekter af filmområdet ved både at yde investeringer til produktioner, men også ved at støtte og facilitere andre relaterede aktiviteter: festivaler, uddannelse, talentudvikling med videre på samme måde som tilfældet er med FilmFyn. Ystads Kommune vurderer, at for hver krone kommunen har investeret, får de 4 kroners forbrug igen som en direkte effekt. I den forbindelse kan det nævnes, at 38 virksomheder der har kobling til film, er flyttet til Ystad. Virksomhederne lå tidligere i Stockholm, Gøteborg eller Danmark (Itta Johnsson, Ystad Kommune via rapport fra FilmFyn). Inden for de seneste år er der desuden opført 28 nye lejligheder til filmproducenter. Film og Ystad forbindes også med karakteren Kurt Wallander fra Ystad. Her har Ystad kommune direkte involveret sig og være med i udviklingen i turismeprodukter, der således markedsfører byen som oplevelsesby. Som i de øvrige eksempler på filmbyer satses også her på uddannelse og talenter. Fra 2009 etableres der således et filmuniversitet i samarbejde med Lunds Universitet og Malmø Musikhøgskole Trollhättan I Sverige er det lykkedes Trollhättan og Film i Väst at skabe vækst, nye arbejdspladser og et helt nyt image for et område, der tidligere var et tungt industriområde som var afhængig af bl.a. SAAB-fabrikken, som i 90 erne blev ramt af fyringer. Med en blanding af kommunale penge og EU-midler lykkedes det at skabe en omfattende filmindustri i området og dermed succes med at satse på de kreative erhverv. 9

10 Det startede i det små med ambitioner om bare to film om året. De første år gik med at skabe en struktur og etablere et væksthus i et samarbejde med unge talenter fra filmskolen, der blev inviteret og indgåede langvarige samarbejder med. Satsningen centreres omkring Film i Väst, der er en regional filmfond og et produktions- og ressourcecenter. Film i Väst har 17 fuldtidsansatte (2008) og omsætningen inden for spillefilmsproduktion var i 2007 på ca. 550 mio. SEK og 600 mio. SEK i Selve fonden havde i 2007 et budget på 6,4 mio. euro. Blandt kriterierne for at opnå støtte skal producenten eller en større medproducent have et permanent kontor i området, mindst halvdelen af produktionen skal foregå i Västra Götaland og mindst halvdelen af arbejdskraften skal være lokal. Bl.a. har Zentropa etableret sig i Trollhättan med Trollhättan Film / Zentropa Sverige. Med satsningen er regionens image blevet ændret fra industri- til filmregion på ganske få år, og Trollhättan er blevet et af de vigtigste optagelsessteder for filmproduktion i Europa. For hele Västra Götalandsregionen er omsætningen inden for spillefilmsproduktion i alt på 600 mio. SEK i Dette udgør en stigning på 50 % siden Mellem 2003 og 2007 er beskæftigelsesantallet inden for film, tv og moderne medier i Västra Göteland blevet forøget med personer, så der i 2007 arbejdede ca personer inden for disse brancher. Film i Väst arbejder aktivt for at stimulere iværksættere ved at skabe netværk, som nystartede virksomheder nemt kan indgå i. Thomas Eskilsson (direktør i Film i Väst) vurderer, at der starter ca virksomheder hvert år, som arbejder med film og tv. I perioden blev der skabt over 100 nye projekter inden for filmsektoren og skabt mellem nye arbejdspladser, siger Thomas Eskilsson. 4.2 Opsummering på analyse del 1 De erfaringer, der kan uddrages af desk og field researchen viser klart, at et kommunalt brand byggende på film, kræver en effektiv indsats inden for såvel erhvervsudvikling som undervisning. Et kreativt oplevelsesorienteret kommunalt brand vil forblive hult og dermed i sidste ende værdiløst, hvis det ikke skabes på et fundament af substans. Derfor bør Hvidovre satse på en langsigtet udvikling inden for de kreative erhverv suppleret med en understøttende indsats på undervisningsområdet. De nævnte byers succesrige udnyttelse af film som brandopbygger bygger i alle tilfælde i høj grad på erhvervsudviklende tiltag. Dette, sammenholdt med de behov for attraktive erhvervslejemål, støtte, netværk mv. branchen i Danmark har udtrykt i analysens interviews og på den afholdte workshop, skaber tilsammen interessante muligheder for at en satsning på netop udvikling af erhvervsfremmende tiltag inden for film- og mediebranchen for Hvidovre Kommune. Analysen viser også, at hvis man vil opbygge filmproduktionsstøttende tilbud, skal det ske via markante kontante fordele, der vil få en producent til at vælge Hvidovre frem for andre. For det første tilbyder Film Fyn allerede sådanne fordele og for det andet er en filmfond i København under hastig etablering. Og for det tredje er konkurrencen på denne front internationalt set temmelig stor. På den baggrund vurderes det ikke umiddelbart som værende sandsynligt at 10

11 Hvidovre Kommune på egen hånd kan gøre en forskel som hjemsted for filmproduktion i traditionel forstand med behov for store studier, omfangsrig logistik og attraktive locations. Men filmbranchen er under hastig forandring. Flere og flere film produceres på computere. Animationskompetencer og udstyr står stadig mere centralt. Branchen bruger i stadig højere grad medarbejdere med kompetencer inden for programmering, grafisk design, interaktion, multimediedesign osv. Flere og flere udviklings- og produktionsselskaber skaber deres produkter foran en eller mange skærme. Disse selskabers betydning og markedsandele bliver i de kommende år større og større. Men det kræver nu, at disse virksomheder får mulighed for at udvikle sig under gunstige vilkår. Og på dette felt kan Hvidovre som kommune gøre en forskel. Det er samtidig tydeligt, at hvis man ønsker at forankre et brand blandt kommunens borgere, så skal det ske via en langsigtet men konkret indsats. Brandet skal have en betydning for borgerne i hverdagen, det skal give mening og tilføre borgerne ny værdi. Til dette vil en indsats på undervisningsområdet have stor effekt. Erfaringer fra de i analysen berørte byer samt fra Kolding Kommunes designsatsning viser at et fokus på det til brandet tilknyttede fagområder her film- og medieproduktion helt fra folkeskoleniveau i høj grad medvirker til at gøre brandet nærværende for byens borgere. Samtidig er film- og medieproduktion med deres mange facetter et ideelt fundament for skoler og lærere til at skabe sammenhæng i undervisningen via temaer, projekter på tværs af fag og klasser mv. En langsigtet satsning inden for undervisning skal også fokusere på gymnasieniveauet samt de korte og mellemlange uddannelser. Men det vurderes at en satsning inden for folkeskolen på kommunalt niveau er nemmest at gennemføre og dermed skabe nogle forholdsvis hurtige og meget synlige resultater. 5 Analyse del 2 Idéforslagene vedrører forskellige interessenter / kunder. I analyseafsnit 2 er gennemført korte interviews med repræsentanter for interessenterne. Hvordan er interessen for dem er der noget at gå videre med? Erhverv Uddannelse & talent Spilindustri Nye film producenter DR FikWon Avedøre Gymnasium Folkeskolen Eksterne uddannelser 11

12 5.1 Erhvervsdelen Spilindustrien Copenhagen Phønix er en ny dansk spiludviklingsvirksomhed. Virksomheden er typisk for branchen. En lille fleksibel enhed, der kun eksisterer i et par år. Virksomheder af denne art opstår ud fra en konkret idé om et spil, hvor om udviklere med de rette kompetencer så mødes og etablerer sig. Normalt er der mellem 3-6 ansatte. Disse virksomheder er meget afhængige af at indgå i klynger, da de ikke i sig selv kan rumme eller har råd til alle de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle spil til eksempelvis mobiler. Samtidig er de sjældent pengestærke, så behovet for at kunne dele faciliteter af forskellig art er stort. Grundlæggende har virksomheder som Copenhagen Phønix følgende behov vedrørende kontorfaciliteter: Korte lejemål med lav leje på kr. per m 2. En udlejer, der kan leve med en høj gennemstrømning af lejere. Faciliteter, der kan rumme en større kreds af beslægtede virksomheder. Også gerne med plads til lidt større virksomheder. Ideelt set lokaler på mellem til m 2, der kan opdeles i mindre enheder alt efter behov. Lokalitet, der virker fremmende på et kreativt miljø gammel fabrik, haller, der kan sættes eget præg på. Da mange spiludviklere er bosat i det indre København spiller infrastruktur også en rolle. Lidst større spiludviklingsvirksomheder som eksempelvis APEX har lidt anderledes behov. Med ca ansatte udgøres op mode 80% af deres driftsomkostninger af løn. Det betyder at huslejeniveau er af mindre betydning for dem end for de små iværksættere. For virksomheder som APEX vil faktorer som lønstilskudsordninger, opstartsstøtte, støttepuljer, praktikordninger og adgang til kompetencer have stor betydning for valg af lokation Nye filmproducenter i Hvidovre Som succesrig filmvirksomhed placeret uden for Hvidovre Kommune, er Fridthjof Film valgt som interessent for at få bekræftet hvilke incitamenter, der er vigtige, hvis han stod for at skulle flytte sin virksomhed til en anden kommune f.eks. Hvidovre. Fridthjof Film er i dag placeret i København SV. Det vigtigste parameter for flytning af virksomheden, vil iflg. direktør Ronnie Fridthjof være økonomiske betragtninger hvad kan understøtte virksomhedens bundlinje? Her er en lav husleje helt afgørende. Hvis Hvidovre hurtigt vil tiltrække virksomheder er en lav husleje helt afgørende. For vores virksomheds vedkommende ned til omkring 300 kr./m 2. pr. år. (Fridtjof Film lejer i dag ca m 2.) Forudsætningen er gode lokaler til produktion og kontorarbejde. Det kræver ikke den helt særlige indretning genbrugsmøbler og graffiti på væggene kan iflg. Fridthjof være ok for kreative virksomheder. Og det må godt være i rå omgivelser. Eksistensen af filmstudier i nærheden er derimod ikke vigtige for placeringen. 12

13 Sammen med forudsætningen om gode lokaler optræder også infrastrukturen som meget væsentligt for placeringen af virksomheden. Jo tættere på metro, S-tog og motorvejsnet jo bedre. Ansatte og samarbejdspartnere skal kunne komme let dertil. Her nævner Ronnie Fridthjof, at Filmbyen i Avedørelejren har ry for at være svært at komme ud til. Han mener, at det er en af grundene til, at Nimbus Film flyttede væk, hvilket også blev anført som en grund af Nimbus Film selv ved interviewet. Afstanden til byområde og København er for stor. Han ville foretrække en placering tættere på København, hvis virksomheden skulle flytte til Hvidovre. Muligheden for at skabe synergi med andre virksomheder har også i høj grad et økonomisk sigte: Ved at samle flere selskaber i ét hus, vil man kunne være flere, der deler kantine, klippefaciliteter mv. Sekundært er det fede miljø, som kan opstå ved at flere kreative virksomheder ligger sammen. Samlet mener Fridthjof, at en satsning på at tiltrække nye filmvirksomheder til Hvidovre Kommune bør fokusere på at være tættere på København end den eksisterende Filmby i Avedørelejren. Det skal baseres på en lav husleje for at tiltrække de kreative virksomheder og endelig vil det mulige kreative miljø have en betydning, omend den iflg. ham er sekundær. På spørgsmålet om, om det er vigtigt for en nytilflyttende virksomhed at en kommune satser på film via uddannelser og folkeskole, er der ikke en direkte betydning. Det kan styrke byens brand og understøtte ungdommen, men for den enkelte virksomhed vil det ikke betyde det store i overvejelserne om flytning ifølge Fridthjof. Hvis Hvidovre ønsker at få filmtilflyttere til andre steder end Filmbyen i Avedørelejren, mener Fridthjof samtidig ikke at Hvidovre har den store fordel i forhold til andre kommuner. Der er ikke en kommunikativ direkte kobling mellem Hvidovre og film. Den går via Avedørelejren. Kan Filmbyen i Avedørelejren rebootes til en ny start? Iflg. Ronnie Fridthjof skal der meget til at reboote Filmbyen i Avedørelejren og gøre den attraktiv (igen). Nimbus er væk og hvad gør Zentropa på sigt, når de nu er en del af Nordisk Film? Hvis man vil satse på nye aktører i Avedørelejren, er en attraktiv pris igen allervigtigst, men som sagt er der en udfordring i, at det ligger for langt væk infrastrukturelt og at området har været mere attraktivt, end det er nu. 5.2 Uddannelse og talent Avedøre Gymnasium En væsentlig aktør på den lokale uddannelsesfront, når det gælder film og medier, er naturligvis Avedøre Gymnasium. En øget kommunal satsning på filmområdet på tværs af sektorer, bliver positivt modtaget af rektor Kirsten Jensen. Indtil gymnasiereformen havde Avedøre Gymnasium en linje med film og medier på A-niveau. Linjen blev oprettet i 2000 i samarbejde med bl.a. Zentropa og var godkendt som forsøgslinje af Undervisningsministeriet. Senere i forbindelse med gymnasiereformen - kæmpede gymnasiet sammen med 20 andre gymnasier i landet for at få permanent mulighed for at have film og 13

14 medier på A-niveau, men det blev desværre afvist af forligspartierne. Avedøre Gymnasium søger at bibeholde en stærk filmprofil på trods af dette. Der er oprettet, hvad Kirsten Jensen kalder for "B-niveau Plus" - med flere timer i film og medier, omend det ikke kommer helt op på A-niveau. Udover de ekstra timer, har lærerkræfterne fokus på at inddrage filmfaget i andre fag, når det er fagligt berettiget. For eksempel ved at lave film / podcasts i faget historie. Gymnasiet har endvidere et godt samarbejde med Station Next, hvor gymnasiets elever i film- og mediefaget bruger af Station Next's kompetencer mod betaling. Skolens filmlærerkræfter arbejder meget netværksorienteret og laver hvert år en filmfestival med film produceret af eleverne og med en ekstern jury udpeget i lærernes netværk. På samme måde har Avedøre Gymnasium gennem læreres netværk etableret kontakter til et filmorienteret gymnasium i Tallinn med gensidige studierejser og eleverne benytter kontakterne til at sende film til kommentering Tallinn-Hvidovre imellem. Film er et stort fag på Avedøre Gymnasium. Ud over B-fagene er der også C-fag, som vælges af rigtig mange. Samtidig råder gymnasiet over landsanerkendte lærerkræfter. De samlede initiativer viser, at gymnasiet er meget positivt indstillet over for film- og medieområdet. Kirsten Jensen mener, det er interessant med en samlet kommunal film/medie-satsning på tværs af sektorerne og Avedøre Gymnasium vil gerne være en aktiv del deraf Folkeskolerne i Hvidovre En anden væsentlig spiller på uddannelsesfronten er naturligvis folkeskoleområdet. I denne analyse repræsenteret ved Christina Brochdorf, Direktør for Børn og Unge forvaltningen i Hvidovre Kommune. Folkeskolen er på flere fronter under pres i disse år. På den ene side kritiseres den for manglende evne til at levere den rette faglige kvalitet og samtidig er der stort fokus på reformer af folkeskolens struktur. På den anden side er det på folkeskoleniveau, at fundamentet for den kreative og innovative arbejdsstyrke, alle eksperter er enige om at lande som Danmark skal leve af i fremtiden, skal skabes. Ved at indtænke film som undervisningselement i folkeskolen vil man få et aktiv, der kan medvirke til at løfte begge de ovenfor nævnte opgaver. Filmens skabelsesproces består af mange facetter og elementer. Fra bogholderi til skuespil, fra bygning af kulisser til udvikling af indhold og fra manuskriptskrivning til projektledelse. Derfor kan film indgå på mange niveauer og områder indenfor undervisning i folkeskolen. Man kan forestille sig det som selvstændigt fag, som emne, tema for fordybelsesuger mv. Ifølge Christina Brochdorf vil film og de ofte lidt skæve personligheder i branchen også kunne fungere som inspiration for og en alternativ indgang til de børn, der kan være svære at fastholde og motivere indenfor undervisningens mere traditionelle rammer. Endvidere kan film som globalt sprog indgå som et konstruktivt element på folkeskolelinjer af international karakter. Linjer der vil kunne virke tiltrækkende på den internationale arbejdskraft 14

15 projektet Hvidovre Danmarks Filmby via sin indsats på erhvervsområdet kan medvirke til at trække til kommunen Filmuddannelser udefra Når man taler talent inden for filmproduktion, er det naturligt også at involvere Super16. Super16 er en forening bestående af otte unge producere og otte instruktører, på hver af de tre årgange, der to og to laver en kortfilm i hvert af de tre år uddannelsen tager. Lige nu har Super16 lokaler hos Nordisk Film, men ifølge Mads Damsbo, formand for Super16, så kigger de i øjeblikket efter nye steder at være. For at Super16 skal være interesseret i at flytte sine aktiviteter til Hvidovere, er det ifølge Mads Damsbo økonomiske midler samt faciliteter, der skal til. Super16 står konkret og mangler kontorpladser og et mødelokale der kan huse op til 32 til deres stormøder (til hverdag vil tallet være meget lavere). Da de i dag låner kontormøbler, biograf og deslige af Nordisk Film, vil sådanne faciliteter også være noget der skal til for at de ville tage Hvidovre i betragtning. Mads Damsbo mener også, at hvis der blev etableret en filmfond, i stil med Film Fyn, som Super16 kunne søge, så ville det betyde meget for dem. Han foreslår, at der kunne være krav til ansøgerne, for eksempel at optagelserne skal foretages i Hvidovre. På den måde kommer byen med i kortfilm, og fondens midler vil blive brugt i kommunen. Super16 er åben for at mødes med Hvidovre Kommune og diskutere mulighederne for, hvordan de sammen kan finde et gunstigt grundlag for et samarbejde. 15

16 6 Målsætninger og indstilling IniWaWver Uddannelse og talent quickwin Langsigtede udviklingsprojekter Erhverv quickwin Uddannelse og talent Erhverv 6.1 Et brand med substans udvikling af erhverv og undervisning I forlængelse af ovenstående analyse og argumentation indstilles følgende til videre behandling: Hvidovre Kommune skal med afsæt i en styrket indsats indenfor områderne erhverv og undervisning opleves som Danmarks Filmby. Det gælder både kommunens beboere og kreative virksomheder i og udenfor kommunen. Derfor opstiller kommunen følgende målsætninger: Generelt: Kommunen undersøger og indleder dialog med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere i efteråret 2011 med henblik på at indgå samarbejdsaftaler i Der udarbejdes inden foråret 2012 en overordnet strategi for kommunens samlede filmsatsning i perioden Kommunen indgår inden udgangen af 2011 en samarbejdsaftale for 2012 med Pankoke Consult om styring af udvikling af strategi og indsatser i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune, herunder udvikling af den nødvendige interne organisation, der skal lede og drive satsningen på lang sigt. Hvidovre Kommune afsætter med effekt fra indgangen til 2012 ressourcer svarende til 1 årsværk til at sikre fremdrift i og koordinering af projekt samt stå for den eksterne og interne kommunikation og forankring. På erhvervsområdet: Kommunen skal for perioden udvikle en strategi med tilhørende handlingsplan samt føre strategien ud i livet. Kommunen skal via en aktiv indsats i perioden tiltrække mindst 15 nye virksomheder inden for film- og medieproduktion (spil, TV, grafisk design mv.). 16

17 Kommunen skal i perioden medvirke til etablering af mindst et center for kreative virksomheder, der tilbyder disse virksomheder attraktive kår samt grundlag for klyngedannelse. På undervisningsområdet: Kommunen skal sikre at film og medieproduktion fra og med 2013 indføres som fag i alle kommunens folkeskoler. Kommunen skal sikre at der allerede i 2012 gennemføres engagerende og lærende projekter på tværs af kommunens folkeskoler. 6.2 Erhverv Mulige quickwins Analysen viser, at attraktive faciliteter vil være helt afgørende, hvis kreative virksomheder skal tiltrækkes til kommunen. Lav husleje, høj funktionalitet samt rationel udnyttelse af fælles faciliteter spiller sammen med en god infrastruktur en afgørende rolle for de interviewede virksomheders valg af lokation. Samtidig vurderes det, at der især blandt mindre iværksætter- og udviklingsvirksomheder er et reelt behov for at finde nye steder at bo, da prisniveauet i København simpelthen er for højt. Konkret er virksomheder i Spilhuset, som Copenhagen Phønix, på udkig efter mere passende faciliteter. Hvidovre Kommune skal derfor kortlægge eventuelle muligheder for at erhverve egnede ejendomme enten i den nuværende filmby eller mere centralt i Hvidovre. Dette bør om muligt allerede iværksættes inden udgangen af Parallelt hermed bør kommunen indlede dialog med relevante virksomheder med henblik på at indgå aftale om flytning af virksomhedernes hovedsæder til kommunen i løbet af Udviklingsprojekt Forslaget under må betragtes som et pilotprojekt, der vil give kommunen indledende erfaringer med indhusning og samarbejde med kreative vækstvirksomheder. Samtidig vil det skabe de første succeser og dermed følgende omtale i medierne. For at sikre en langsigtet effekt og en stadig udbygning af fundamentet for at tiltrække kreative virksomheder og dermed opbygge det ønskede brand Hvidovre Danmarks Filmby, kræves en større vedholdende indsats med afsæt i såvel en samlet vision for kreative erhverv i Hvidovre og en dynamisk langsigtet strategi. Med afsæt i denne foranalyses resultater igangsættes derfor i 2012 et projekt der skal udvikle og formulere en flerårig strategi for indsatsen samt en konkret handlingsplan, der beskriver de nødvendige tiltag kommunen skal iværksætte og gennemføre i perioden Sidst men ikke mindst skal Kommunen på baggrund af den allerede indledte dialog tage stilling til, i hvilket omfang man skal involvere sig i Københavns Filmfond. Hvis man skal tiltrække filmproduktioner til kommunen, vil deltagelse i Filmfonden være en fornuftig beslutning, der dog vil kræve nogle strategiske overvejelser. Blandt andet for at sikre, at et engagement reelt vil komme Hvidovre til gode. 17

18 6.3 Undervisning og talentudvikling Mulige quickwins I efteråret 2011 iværksættes et projekt, der skal udvikle konceptet for en lokal filmfestival for kommunens folkeskoler. Festivalen skal indeholde et konkurrenceelement, der vil tvinge elever til at forholde sig til filmmediet, lege med dets former og kompetencer samt få eleverne til at fortælle historier fra deres hverdag i Hvidovre. Endvidere skal festivalen indeholde læringselementer blandt andet via inddragelse af kapaciteter fra filmbranchen i undervisningen. Målet er at gennemføre den første festival i løbet af efteråret Filmfestivalen skal fungere som et pilotprojekt, der skal øge såvel lærere som elevers lyst til at arbejde med film og filmlignende produktion i undervisningen. I Station Next har Hvidovre Kommune et unikt tilbud til de danske folkeskoler. Det skal i 2012 sikres, at kommunens egne skoler alle gør optimalt brug af Station Next s tilbud. Herunder, at alle kommunens 8. klasser kommer på lejrskole derude og gennemfører Station Next s filmproduktionsforløb Udviklingsprojekt Film- og medieproduktion i bredere forstand kræver kompetencer inden for mange felter manuskriptskrivning, idéudvikling, budgettering, regnskab, syning, håndværk, projektstyring, redigering, IT mv. Opbygningen af de rette kompetencer samt skabelse af fokus på mulighederne i disse brancher kræver en indsats allerede på folkeskole- og gymnasieniveau. Hvidovre kommune har allerede gjort sig en del gode erfaringer på dette område via såvel Station Next og Avedøre Gymnasium. Men hvis kommunens undervisningssystem skal understøtte visionen om Hvidovre Danmarks Filmby kræves en anden fokuseret, gennemtænkt og vedholdende indsats. Man har allerede fra kommunens side skelet til blandt andet Kolding Kommunes erfaringer med at indføre design som fag på folkeskoleniveau. Med afsæt i egne erfaringer, viden indhentet fra Kolding samt fra denne rapports analyseafsnit, vil Hvidovre Kommune i 2012 nedsætte et udvalg med deltagere fra såvel kommune, undervisningsinstitutioner og andre relevante virksomheder. Disse skal komme med input til budgetprocessen for 2013 samt komme med forslag til, hvordan film og medier kan udformes og indarbejdes som fag på folkeskoleniveau. Ovenstående indstillinger bør behandles snarest og, hvis ønsket, indarbejdes i budgetprocessen for Frederiksberg 11. august

19 7 Bilag 19

20 7.1 Bilag 1: Spørgeguide Spørgeguide Hvidovre som Danmarks filmby Intro: Formålet med forprojektet er at undersøge grundlaget mulighederne og barriererne - for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, er næste skridt at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner. 1. Som nævnt i indledningen, er vi interesserede i emnet Danmarks Filmby. Hvilken by er Danmarks filmby i dag, synes du? Hvorfor? Hvad lægger du i begrebet? 2. Horsens og Herning kæmper om positionen som musikby, Helsingør satser på museer og havnen, Kolding på design. Er det efter din mening vigtigt for en by at have en samlet profil? Hvorfor? /Hvorfor ikke? 3. Kan det gavne en by eller kommune at have en kreativ vinkel på byens brand? Hvorfor/hvorfor ikke? 3. Hvidovre. Hvad tænker du først på, når jeg nævner Hvidovre Uddyb hvad, hvorfor etc.? Tænkte du på film før jeg forklarede dig om projektet? I Hvidovre kommune findes en hel del filmindustri samlet i Filmbyen - kobler du Filmbyen og Hvidovre kommune? Hvorfor/ikke? 5. Hvis Hvidovre Kommune seriøst satser på at blive kendt som Danmarks Filmby, hvad kan det da betyde for? Kommunens erhvervsliv? Kommunens filmerhverv? Kommunens kulturelle liv Undervisningen/uddannelse? Hvidovre som oplevelsesby? 6. Hvilke initiativer vil du synes kunne underbygge en position som Danmarks Filmby? (få nye ideer allerede her ) Hvorfor vil det være en underbygning/god idé? Probe: En filmfestival? Et filmmuseum? 20

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere