Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del Analyse del Målsætninger og indstilling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling..."

Transkript

1 1

2 1 Formål med forprojektet Hvorfor er det vigtigt? Metode Analyse del Desk og field research på filmbyer FilmFyn Århus Filmby Ystad Film i Skåne Trollhättan Opsummering på analyse del Analyse del Erhvervsdelen Spilindustrien Nye filmproducenter i Hvidovre Uddannelse og talent Avedøre Gymnasium Folkeskolerne i Hvidovre Filmuddannelser udefra Målsætninger og indstilling Et brand med substans udvikling af erhverv og undervisning Erhverv Mulige quickwins Udviklingsprojekt Undervisning og talentudvikling Mulige quickwins Udviklingsprojekt Bilag Bilag 1: Spørgeguide Bilag 2: Citater fra første runde interviews Forhold for filmproduktion/filmindustrien Filmoplevelser for borgere og turister Filmuddannelse og talenter Bilag 3: Idékatalog fra workshop Hvad bør Hvidovre tilbyde filmindustrien? Hvilke undervisningstilbud bør Hvidovre som Filmby tilbyde? Hvad bør Hvidovre tilbyde borgere og turister inden for oplevelser? Hvidovre som Danmarks Filmby hvorfor er det en god idé? Hvidovre som Danmarks Filmby hvem skal have gavn af det? Hvidovre som Danmarks Filmby hvem/hvad skal få det til at ske? Baggrundslitteratur og kilder...30 Denne rapport er udfærdiget af Pankoke Consult i tæt dialog med kulturkonsulent Martin Jensen, Hvidovre Kommune. Spørgsmål og kommentarer kan stiles til Morten Pankoke på eller 2

3 1 Formål med forprojektet Formålet med forprojektet Hvidovre Kommune Danmarks Filmby er gennem aktiv inddragelse af interessenter at undersøge grundlaget, mulighederne og barriererne for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, er næste skridt at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner. Dette er skrevet tidligere om forprojektet til Erhvervspolitikken: Hvidovre Kommune gennemfører - i samarbejde med Pankoke Consult og med VIBE som sparringspartnere - i april-juni 2011 et forprojekt, der skal undersøge grundlaget for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Forprojektet består af dybdeinterviews og workshops med filmerhvervets vigtigste aktører og øvrige interessenter. Kombineret med deskresearch på ind- og udenlandske by-udviklinger vil forprojektet udmunde i et idékatalog og en anbefaling om et videre forløb. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, bliver næste trin at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner der inddrager både erhvervsliv, borgere, uddannelses- og kulturlivet i kommunen. 2 Hvorfor er det vigtigt? Hvidovre har brug for at markere sig positivt uden for kommunens grænser og rent kommunikativt skille sig ud fra Vestegnen. Hvidovre skal være andet og mere end blot endnu en af de Vestegnenskommuner, mange har svært ved at skelne fra hinanden. Derfor har Hvidovre brug for indsatsområder, kommunen kan profilere sig på. Og for indhold, der kan smitte positivt af på Hvidovres brand samt gøre det mere interessant og populært at bo i Hvidovre. Dansk film er i disse år bærer af positiv omtale i såvel ind- som udland. Dansk film står for kvalitet, kreativitet, innovation, udsyn, mod og professionalisme. Temaer, der alle afspejler udfordringer Danmark som land og erhvervsområde står overfor. Mange eksperter er enige om, at det netop er via vores kreativitet, innovationsevne og kvalitetsbevidsthed Danmark skal og kan øge sine konkurrenceevne de kommende år. Det vil kræve mod, beslutsomhed, udsyn og professionalisme. Det vil det også kræve at løfte Hvidovre fra det nuværende udgangspunkt til en position som Danmarks Filmby. Et brand der fremover skal forbindes med noget positivt, farvestrålende, intelligent, kreativt og mangfoldigt. Samtidig har Hvidovre et godt afsæt på netop filmområdet. Først og fremmest via filmbyen i Avedøre, men også i Avedøre Gymnasium og Station Next. Zentropa er set med internationale øjne stort set synonymt med dansk film. Virksomheden indtager en utroligt stærk position på det danske filmmarked og har et stærkt og meget positivt brand. Det brand skal Hvidovre lukrere på. Konkret kan Hvidovre som Filmby: Tiltrække en ny type borgere 3

4 Styrke det lokale kulturliv Styrke erhvervslivet: tiltrække kreative erhverv og filmproduktion, skabe erhvervsturisme Fastholde industri og investeringer, tiltrække ny industri, etablere klynger Skabe vækstmuligheder og hermed nye arbejdspladser Medvirke til at løfte film- og medieindustrien i Danmark og blandt andet påtage sig rollen som talentudvikler Tiltrække og tilbyde øgede uddannelsesmuligheder, eks. akademiuddannelser Skabe nye uddannelsestilbud til generation 2.0 Hos byens borgere skabe fornemmelsen af, at det er fedt at komme fra Hvidovre 3 Metode Pankoke Consult har i samarbejde med Hvidovre Kommune valgt en metodik, der både belyser feltet udefra bl.a. gennem inddragelse af repræsentanter for filmmiljøet og indefra gennem inddragelse af aktører og interessenter fra Hvidovre Kommune. På denne måde kombineres allerede fra starten omverdenens forventninger, ønsker og krav med de faktiske forhold omkring film i Hvidovre. Analyse Deskresearch Interviews Konferencer Workshop Interessent probe Kvalificering Dybdegående analyse af spor Målsætninger og indswlling Quickwins Udviklingsprojekter I første runde blev 14 personer interviewet ud fra spørgeguide om deres betragtninger på Hvidovre som Danmarks Filmby. Spørgeguiden er vedlagt denne rapport som Bilag 1. Interviewpersoner første runde Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Ulrik Krapper, direktør, Station Next Susanne Wad, filmpæd. leder, Station Next Henrik Bo Nielsen, direktør, Det Danske Filminstitut Rasmus Tscherning, direktør, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Ronnie Fridthjof, direktør, Fridthjof Film Jørgen Ramskov, CEO, Copenhagen Filmfestivals Birgitte Hald, adm. dir., Nimbus Film Emil Spangenberg, projektleder, VIBE/WoCo Ulrik Ammundsen, sekretariatschef, VIBE/WoCo Milton Graff Pedersen, borgmester, Hvidovre Kommune Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Lars Hørdum, kultur- og fritidschef, Hvidovre Kommune Citater fra første rundes interviews er vedlagt som Bilag 2. Interviewpersonernes betragtninger blev benyttet som afsæt på en halvdags workshop i Filmbyen, Avedørelejren, hvor branchen og kommunen mødtes til en intensiv idégenerering over emnerne: Hvad bør Hvidovre tilbyde filmindustrien? Hvilke undervisningstilbud bør Hvidovre som filmby tilbyde? 4

5 Hvad bør Hvidovre tilbyde borgere og turister indenfor oplevelser? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvorfor er det en god idé? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvem skal have gavn af det? Hvidovre som Danmarks Filmby - hvem/hvad skal få det til at ske? Dagens output er bilagt som et Idékatalog i Bilag 3. Dagen blev afrundet med en dialog om, hvad der sker på filmfronten andre steder herunder ikke mindst forsøget på at etablere en københavnsk filmfond samt en afsluttende debatrunde om mulighederne for Hvidovre Kommune. Følgende deltog på workshop i Auditoriet i Filmbyen, Avedørelejren Peter Aalbæk Jensen, direktør, Zentropa Susanne Wad, filmpæd. leder, Station Next Jørgen Ramskov, CEO, Copenhagen Filmfestivals Emil Spangenberg, projektleder, VIBE/WoCo Ulrik Ammundsen, sekretariatschef, VIBE/WoCo Ulrik B. Jørgensen, Copenhagen Capacity Uffe Bang Sørensen, Københavns Erhvervsakademi Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Lars Hørdum, kultur- og fritidschef, Hvidovre Kommune Martin Jensen, kulturkonsulent, Hvidovre Kommune Dorthe Bach, kommunikationsmedarbejder, Hvidovre Kommune Anders Lasse Wahlstrøm, kulturmedarbejder, Hvidovre Kommune Morten Pankoke, direktør, Pankoke Consult Peter Lyth, udviklingsdirektør, Pankoke Consult Christoffer Vittrup Nielsen, innovationskonsulent, Pankoke Consult Dagens output i kombination med første interviewrunde, desk research på andre filmbyer samt deltagelse på filmkonferencer førte samlet til et fokus på at satse på to konkrete spor (erhverv og uddannelse/talent). Idéerne blev i anden interviewrunde testet hos relevante interessenter. Er der interesse og noget at bygge videre på? Følgende blev interviewet i anden interviewrunde Ronnie Fridthjof, direktør, Fridthjof Film Kirsten Jensen, rektor, Avedøre Gymnasium Mads Damsbo, formand, Super16 Martin Ciborowski, Copenhagen Phønix Lars Henriksen, direktør, APEX Det samlede output fra desk research, indledende interviews, workshop og kvalificerende interviews danner således baggrund for Pankoke Consults samlede anbefalinger til Hvidovre Kommune. 5

6 4 Analyse del Desk og field research på filmbyer Som anført i rapportens Metodeafsnit blev der, som første del af analysen, gennemført 14 interviews. Centrale citater fra disse interviews er angivet i bilag 2. Interviewene blev benyttet som en første afdækning af, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i Hvidovre i forhold til at udvikle sig til en position som Danmarks filmby. Konkret blev interviewpersonernes betragtninger endvidere udnyttet på workshoppen i Filmbyen som direkte og meget konkret indspark til den fælles idégenerering. Interviewene gav også betragtninger på "konkurrerende" positioner til Danmarks Filmby - herunder FilmFyn og Filmby Århus, som er beskrevet yderligere i nedenstående afsnit. Der er attraktive arbejdspladser, omsætning og branding på spil, når vi i disse år oplever, at der er en øget konkurrence på at tiltrække filmproducenter og filmproduktioner til et område. I afsnittet fokuseres på to danske og to svenske områder. Hvad er deres tilgang og hvilke erfaringer kan benyttes? Afsnittet er baseret på desk research - nettet, publikationer, evalueringsrapporter - og på deltagelse i konferencer samt kommentarer fra interviews. Ud over de nævnte byer har den storstilede satsning på filmområdet i den canadiske storby Toronto spillet en afgørende rolle for igangsættelsen af den herværende foranalyse. Byens og regionens mangeårige satsning på de filmbaserede erhverv har medført en kraftig stigning i mængden af film-, medie og spilproduktioner i området, hvilket har ført til en stært øget omsætning indenfor oplevelsesindustrien med deraf følgende skabelse af mange arbejdspladser. Blandt andet er det via tilskudsordninger og skattereduktionsmodeller og en one-point-of-entry strategi lykkedes Toronto at tiltrække stadig flere internationale produktioner og virksomheder til byen. Kulturkonsulent Martin Jensen og Pankoke Consults deltagelse på en inspirationsrejse til Toronto arrangeret af det oplevelsesøkonomiske netværk VIBE og Copenhagen Capacity har dannet det afgørende afsæt for iværksættelsen af forprojektet Hvidovre Danmarks Filmby FilmFyn FilmFyn blev grundlagt i 2002 og er et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og tv produktioner, som optages i det sydfynske område og som arbejder for at etablere et egentligt filmmiljø på Sydfyn. FilmFyn ejes af de fire sydfynske kommuner (Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø), TV 2/Danmark og Fionia Fonden. FilmFyn har støttet 6

7 ca. 40 produktioner spillefilm, dokumentarer og kortfilm siden grundlæggelsen. FilmFyns investering i produktioner er betinget af, at producenterne omsætter et større beløb end investeringen ( %) i det sydfynske område eller at de indgår i forpligtende samarbejder med allerede etablerede virksomheder. På den måde benytter området filmstøtte som motor til at etablere konkret og øget omsætning i området. Væksten i arbejdspladser ligger i første omgang ikke i selve filmmiljøet, der i høj grad betjener sig af freelance arbejdere, men i relevante tilknyttede erhverv som håndværk, hotel, catering, biludlejning m.m. FilmFyn har tre ansatte en direktør, en uddannelsesleder og en udviklingschef. Samlet arbejder FilmFyn på ud over at tiltrække produktioner at styrke det lokale filmmiljø, uddannelserne, events og turisme. Herunder også dyrkelse af de internationale relationer blandt andet gennem EU-projektet North Sea Screen Partners. Det lokale filmmiljø er styrket ved at den private virksomhed Film på Fyn ApS har investeret i køb af bygning og indretning af filmstudie samt købt det nærliggende Fjellebroen Gæstgiveri til brug ved produktioner. Endvidere har Zentropa investeret i køb og indretning af bygning til produktionscenter og skriverefugium og i juni 2011 har ASA Film ( Far til Fire ) åbnet kontor i Svendborg. På uddannelsesfronten er FilmFyn paraplyorganisation for Skolefilmfestival.dk, hvor elever lærer om filmmediet og arbejdet med at producere film. Filmene konkurrerer indbyrdes og der kåres vindere under Svendborg Filmdage hvert år. Derudover samarbejder FilmFyn med 18Frames, YoungDocs, (Brandts og Odense Filmværksted) og har etableret et netværk med de fire gymnasier i Odense, Nyborg, og Faaborg, der har en medielinje. Derudover samarbejde med Filmvæksthuset/Station Next, VUC Faaborg og Rantzausminde Efterskole. FilmFyn deltager i Svendborg Filmdage, som har en samlet omsætning på cirka 2 mio. Målet er en egentlig filmfestival med fokus på spillefilm. Filmdagene byder også på workshops, open-air film, foredrag og filmvisninger. Med de mange film produceret på Sydfyn ser FilmFyn potentiale i filmturisme en turismeform, hvor besøgende kommer til området for at opleve de steder, der er brugt i filmene. FilmFyn har netop i foråret 2011 afholdt konference om emnet, lanceret en ny portal om det og gjort de første erfaringer sammen med Syddansk Turisme i forbindelse med lancering af Hævnen i Tyskland (DVD-udgaven af In Einer Besseren Welt har en turist-trailer for Sydfyn på skiven). I en nylig evalueringsrapport konkluderes det, at der er stor opbakning til et samlet FilmFyn. Der konstateres behov for at sikre ejerskabet gennem en fælles strategi, stærke visioner og en god organisering. Lige så vel som de enkelte kommuner har et behov for at kunne se, hvilke effekter de vil kunne høste af et medejerskab i FilmFyn. Effekterne vejer tungt når de økonomiske midler skal fordeles og af samme årsag, er det nødvendigt for kommunerne at have en form for vished for, at pengene som de investerer kommer tilbage i form af flere arbejdspladser, mere omsætning og et styrket image. Endvidere konkluderes det at FilmFyns tilgang med at etablere en filmfond for at tiltrække produktioner kræver tålmodighed og en langsigtet indsats. FilmFyns strategi er gennem investeringer i filmproduktioner at tiltrække disse til Sydfyn. Med dette udgangspunkt søger de at styrke de øvrige områder (uddannelse, turisme mv.) for at få noget at gevinsten til at blive i det fynske og ikke forsvinde tilbage til København, når produktionen er overstået. Strategien har været succesfuld, mens det i filmmiljøet også af nogle 7

8 påpeges, at festen kan være slut, den dag pengekassen lukkes i. Men FilmFyn er værd at lægge mærke til og er en absolut konkurrent til positionen: at være Danmarks Filmby Århus Filmby Århus Kommune har gennem de seneste år prioriteret udviklingen af filmområdet højt og har bl.a. oprettet erhvervsparken Filmby Århus for virksomheder, der beskæftiger sig med film og nye medier. Filmby Århus er en decentral kommunal enhed under Århus Kommune, der udbyder erhvervslokaler og filmfaciliteter til virksomheder inden for den audiovisuelle branche. Dertil kommer, at Filmby Århus beskæftiger sig med en række udviklingsorienterede opgaver på film- og medieområdet. Erhvervsparken består af flere erhvervslejemål og huser i dag 68 virksomheder, hvoraf langt størstedelen af virksomhederne beskæftiger sig inden for film og nye medier herunder dokumentarfilm, reklamefilm, billeder, tekster, webprodukter. Filmby Århus har et sekretariat på fem personer, der dels varetager opgaver i forbindelse med udlejning, dels varetager en række mere udviklingsorienterede opgaver, som eksempelvis igangsættelsen af fremadrettede projekter og initiativer som cross media satsningen i Region Midtjylland og projekter som North Sea Screen Partners, First Motion og Film X. Sekretariatet for Den Vestdanske Filmpulje bor i Filmby Århus. Fem kommuner er medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Det er: Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Holstebro Kommune, Viborg Kommune, Århus Kommune Målet med Den Vestdanske Filmpulje er at styrke produktionen af kunstnerisk interessante film, der skaber udvikling i det regionale produktionsmiljø. Den Vestdanske Filmpulje støtter produktioner, der tiltrækker investering udefra, tiltrækker, fastholder, udvikler talenter og skaber arbejdspladser i de vestdanske regioner. Den nuværende økonomiske model for Filmby Århus bygger på vandfaldsprincippet, hvor indtægter ved driften af erhvervsparken medfinansierer filmstudierne og administrationen. Når disse udgifter er dækket, er der et overskud, der kan gå til at udvikle film og medieerhvervet blandt andet gennem filmpuljen. Det er selve grundtanken med Filmby Århus økonomiske struktur, at de indtægtsgivende områder skal finansiere udviklingsaktiviteter inden for film og nye medier. På uddannelsesfronten har Århus haft ansøgning hos Kulturministeriet om godkendelse af filmskole som alternativ til den københavnske, men fik afslag. Til gengæld er Århus hjemsted for det vestdanske Super8 og derudover har de Station Next Århus, som er en underafdeling af Station Next i Hvidovre. I en nylig evalueringsrapport fremhæves en række centrale udfordringer for Filmby Århus: Skabelse af et kreativt og dynamisk miljø Stor ledig kapacitet i anvendelse af studier og produktionslokaler Behov for øges fokus på netværksdannelse mellem virksomhederne Behov for en skarpere profil på de fremtidige virksomheder for at opnå en kritisk masse. Behov for bedre integration mellem filmmiljøet og det kreative talentlag i Århus I de interviews vi har foretaget med filmbranchens folk, har vi ikke mødt den store tiltro til Århussatsningen. Århus har ikke slået hul i det helt store er én kommentar, mens en anden påpeger, at Århus tilgang var at lave en fancy bygning og stille alt for dyre kvadratmeter til rådighed. De havde 8

9 ikke tænkt det 360 grader og havde end ikke spurgt branchen om deres behov hvilket blandt andet er billige kvadratmeter Ystad Film i Skåne Film i Skåne er en regional filmfond og et produktions- og ressourcecenter, der er lokaliseret i henholdsvis Ystad (hovedkontor) og Malmø. Det er en erhvervsdrivende virksomhed, som blev etableret i 1995 med finansiering primært fra de skånske kommuner og region Skåne samt Det Svenske Filminstitut. Som med Film i Väst (omtales senere) er Film i Skåne oprettet ud fra en ambition om at udvikle regionen fra industritungt område til en kreativt orienteret filmregion. Succeskriterierne er som ved de fleste andre satsninger baseret på filmfonde blandt andet at styrke de lokale arbejdspladser og skabe erhvervsudvikling i regionen. Disse kriterier understøttes direkte af fonden, der stiller krav om, at en vis procentdel af produktionernes arbejdsstyrke skal hentes i regionen. Film i Skåne har i dag ti ansatte, der alle arbejder for at fremme forskellige aspekter af filmområdet ved både at yde investeringer til produktioner, men også ved at støtte og facilitere andre relaterede aktiviteter: festivaler, uddannelse, talentudvikling med videre på samme måde som tilfældet er med FilmFyn. Ystads Kommune vurderer, at for hver krone kommunen har investeret, får de 4 kroners forbrug igen som en direkte effekt. I den forbindelse kan det nævnes, at 38 virksomheder der har kobling til film, er flyttet til Ystad. Virksomhederne lå tidligere i Stockholm, Gøteborg eller Danmark (Itta Johnsson, Ystad Kommune via rapport fra FilmFyn). Inden for de seneste år er der desuden opført 28 nye lejligheder til filmproducenter. Film og Ystad forbindes også med karakteren Kurt Wallander fra Ystad. Her har Ystad kommune direkte involveret sig og være med i udviklingen i turismeprodukter, der således markedsfører byen som oplevelsesby. Som i de øvrige eksempler på filmbyer satses også her på uddannelse og talenter. Fra 2009 etableres der således et filmuniversitet i samarbejde med Lunds Universitet og Malmø Musikhøgskole Trollhättan I Sverige er det lykkedes Trollhättan og Film i Väst at skabe vækst, nye arbejdspladser og et helt nyt image for et område, der tidligere var et tungt industriområde som var afhængig af bl.a. SAAB-fabrikken, som i 90 erne blev ramt af fyringer. Med en blanding af kommunale penge og EU-midler lykkedes det at skabe en omfattende filmindustri i området og dermed succes med at satse på de kreative erhverv. 9

10 Det startede i det små med ambitioner om bare to film om året. De første år gik med at skabe en struktur og etablere et væksthus i et samarbejde med unge talenter fra filmskolen, der blev inviteret og indgåede langvarige samarbejder med. Satsningen centreres omkring Film i Väst, der er en regional filmfond og et produktions- og ressourcecenter. Film i Väst har 17 fuldtidsansatte (2008) og omsætningen inden for spillefilmsproduktion var i 2007 på ca. 550 mio. SEK og 600 mio. SEK i Selve fonden havde i 2007 et budget på 6,4 mio. euro. Blandt kriterierne for at opnå støtte skal producenten eller en større medproducent have et permanent kontor i området, mindst halvdelen af produktionen skal foregå i Västra Götaland og mindst halvdelen af arbejdskraften skal være lokal. Bl.a. har Zentropa etableret sig i Trollhättan med Trollhättan Film / Zentropa Sverige. Med satsningen er regionens image blevet ændret fra industri- til filmregion på ganske få år, og Trollhättan er blevet et af de vigtigste optagelsessteder for filmproduktion i Europa. For hele Västra Götalandsregionen er omsætningen inden for spillefilmsproduktion i alt på 600 mio. SEK i Dette udgør en stigning på 50 % siden Mellem 2003 og 2007 er beskæftigelsesantallet inden for film, tv og moderne medier i Västra Göteland blevet forøget med personer, så der i 2007 arbejdede ca personer inden for disse brancher. Film i Väst arbejder aktivt for at stimulere iværksættere ved at skabe netværk, som nystartede virksomheder nemt kan indgå i. Thomas Eskilsson (direktør i Film i Väst) vurderer, at der starter ca virksomheder hvert år, som arbejder med film og tv. I perioden blev der skabt over 100 nye projekter inden for filmsektoren og skabt mellem nye arbejdspladser, siger Thomas Eskilsson. 4.2 Opsummering på analyse del 1 De erfaringer, der kan uddrages af desk og field researchen viser klart, at et kommunalt brand byggende på film, kræver en effektiv indsats inden for såvel erhvervsudvikling som undervisning. Et kreativt oplevelsesorienteret kommunalt brand vil forblive hult og dermed i sidste ende værdiløst, hvis det ikke skabes på et fundament af substans. Derfor bør Hvidovre satse på en langsigtet udvikling inden for de kreative erhverv suppleret med en understøttende indsats på undervisningsområdet. De nævnte byers succesrige udnyttelse af film som brandopbygger bygger i alle tilfælde i høj grad på erhvervsudviklende tiltag. Dette, sammenholdt med de behov for attraktive erhvervslejemål, støtte, netværk mv. branchen i Danmark har udtrykt i analysens interviews og på den afholdte workshop, skaber tilsammen interessante muligheder for at en satsning på netop udvikling af erhvervsfremmende tiltag inden for film- og mediebranchen for Hvidovre Kommune. Analysen viser også, at hvis man vil opbygge filmproduktionsstøttende tilbud, skal det ske via markante kontante fordele, der vil få en producent til at vælge Hvidovre frem for andre. For det første tilbyder Film Fyn allerede sådanne fordele og for det andet er en filmfond i København under hastig etablering. Og for det tredje er konkurrencen på denne front internationalt set temmelig stor. På den baggrund vurderes det ikke umiddelbart som værende sandsynligt at 10

11 Hvidovre Kommune på egen hånd kan gøre en forskel som hjemsted for filmproduktion i traditionel forstand med behov for store studier, omfangsrig logistik og attraktive locations. Men filmbranchen er under hastig forandring. Flere og flere film produceres på computere. Animationskompetencer og udstyr står stadig mere centralt. Branchen bruger i stadig højere grad medarbejdere med kompetencer inden for programmering, grafisk design, interaktion, multimediedesign osv. Flere og flere udviklings- og produktionsselskaber skaber deres produkter foran en eller mange skærme. Disse selskabers betydning og markedsandele bliver i de kommende år større og større. Men det kræver nu, at disse virksomheder får mulighed for at udvikle sig under gunstige vilkår. Og på dette felt kan Hvidovre som kommune gøre en forskel. Det er samtidig tydeligt, at hvis man ønsker at forankre et brand blandt kommunens borgere, så skal det ske via en langsigtet men konkret indsats. Brandet skal have en betydning for borgerne i hverdagen, det skal give mening og tilføre borgerne ny værdi. Til dette vil en indsats på undervisningsområdet have stor effekt. Erfaringer fra de i analysen berørte byer samt fra Kolding Kommunes designsatsning viser at et fokus på det til brandet tilknyttede fagområder her film- og medieproduktion helt fra folkeskoleniveau i høj grad medvirker til at gøre brandet nærværende for byens borgere. Samtidig er film- og medieproduktion med deres mange facetter et ideelt fundament for skoler og lærere til at skabe sammenhæng i undervisningen via temaer, projekter på tværs af fag og klasser mv. En langsigtet satsning inden for undervisning skal også fokusere på gymnasieniveauet samt de korte og mellemlange uddannelser. Men det vurderes at en satsning inden for folkeskolen på kommunalt niveau er nemmest at gennemføre og dermed skabe nogle forholdsvis hurtige og meget synlige resultater. 5 Analyse del 2 Idéforslagene vedrører forskellige interessenter / kunder. I analyseafsnit 2 er gennemført korte interviews med repræsentanter for interessenterne. Hvordan er interessen for dem er der noget at gå videre med? Erhverv Uddannelse & talent Spilindustri Nye film producenter DR FikWon Avedøre Gymnasium Folkeskolen Eksterne uddannelser 11

12 5.1 Erhvervsdelen Spilindustrien Copenhagen Phønix er en ny dansk spiludviklingsvirksomhed. Virksomheden er typisk for branchen. En lille fleksibel enhed, der kun eksisterer i et par år. Virksomheder af denne art opstår ud fra en konkret idé om et spil, hvor om udviklere med de rette kompetencer så mødes og etablerer sig. Normalt er der mellem 3-6 ansatte. Disse virksomheder er meget afhængige af at indgå i klynger, da de ikke i sig selv kan rumme eller har råd til alle de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle spil til eksempelvis mobiler. Samtidig er de sjældent pengestærke, så behovet for at kunne dele faciliteter af forskellig art er stort. Grundlæggende har virksomheder som Copenhagen Phønix følgende behov vedrørende kontorfaciliteter: Korte lejemål med lav leje på kr. per m 2. En udlejer, der kan leve med en høj gennemstrømning af lejere. Faciliteter, der kan rumme en større kreds af beslægtede virksomheder. Også gerne med plads til lidt større virksomheder. Ideelt set lokaler på mellem til m 2, der kan opdeles i mindre enheder alt efter behov. Lokalitet, der virker fremmende på et kreativt miljø gammel fabrik, haller, der kan sættes eget præg på. Da mange spiludviklere er bosat i det indre København spiller infrastruktur også en rolle. Lidst større spiludviklingsvirksomheder som eksempelvis APEX har lidt anderledes behov. Med ca ansatte udgøres op mode 80% af deres driftsomkostninger af løn. Det betyder at huslejeniveau er af mindre betydning for dem end for de små iværksættere. For virksomheder som APEX vil faktorer som lønstilskudsordninger, opstartsstøtte, støttepuljer, praktikordninger og adgang til kompetencer have stor betydning for valg af lokation Nye filmproducenter i Hvidovre Som succesrig filmvirksomhed placeret uden for Hvidovre Kommune, er Fridthjof Film valgt som interessent for at få bekræftet hvilke incitamenter, der er vigtige, hvis han stod for at skulle flytte sin virksomhed til en anden kommune f.eks. Hvidovre. Fridthjof Film er i dag placeret i København SV. Det vigtigste parameter for flytning af virksomheden, vil iflg. direktør Ronnie Fridthjof være økonomiske betragtninger hvad kan understøtte virksomhedens bundlinje? Her er en lav husleje helt afgørende. Hvis Hvidovre hurtigt vil tiltrække virksomheder er en lav husleje helt afgørende. For vores virksomheds vedkommende ned til omkring 300 kr./m 2. pr. år. (Fridtjof Film lejer i dag ca m 2.) Forudsætningen er gode lokaler til produktion og kontorarbejde. Det kræver ikke den helt særlige indretning genbrugsmøbler og graffiti på væggene kan iflg. Fridthjof være ok for kreative virksomheder. Og det må godt være i rå omgivelser. Eksistensen af filmstudier i nærheden er derimod ikke vigtige for placeringen. 12

13 Sammen med forudsætningen om gode lokaler optræder også infrastrukturen som meget væsentligt for placeringen af virksomheden. Jo tættere på metro, S-tog og motorvejsnet jo bedre. Ansatte og samarbejdspartnere skal kunne komme let dertil. Her nævner Ronnie Fridthjof, at Filmbyen i Avedørelejren har ry for at være svært at komme ud til. Han mener, at det er en af grundene til, at Nimbus Film flyttede væk, hvilket også blev anført som en grund af Nimbus Film selv ved interviewet. Afstanden til byområde og København er for stor. Han ville foretrække en placering tættere på København, hvis virksomheden skulle flytte til Hvidovre. Muligheden for at skabe synergi med andre virksomheder har også i høj grad et økonomisk sigte: Ved at samle flere selskaber i ét hus, vil man kunne være flere, der deler kantine, klippefaciliteter mv. Sekundært er det fede miljø, som kan opstå ved at flere kreative virksomheder ligger sammen. Samlet mener Fridthjof, at en satsning på at tiltrække nye filmvirksomheder til Hvidovre Kommune bør fokusere på at være tættere på København end den eksisterende Filmby i Avedørelejren. Det skal baseres på en lav husleje for at tiltrække de kreative virksomheder og endelig vil det mulige kreative miljø have en betydning, omend den iflg. ham er sekundær. På spørgsmålet om, om det er vigtigt for en nytilflyttende virksomhed at en kommune satser på film via uddannelser og folkeskole, er der ikke en direkte betydning. Det kan styrke byens brand og understøtte ungdommen, men for den enkelte virksomhed vil det ikke betyde det store i overvejelserne om flytning ifølge Fridthjof. Hvis Hvidovre ønsker at få filmtilflyttere til andre steder end Filmbyen i Avedørelejren, mener Fridthjof samtidig ikke at Hvidovre har den store fordel i forhold til andre kommuner. Der er ikke en kommunikativ direkte kobling mellem Hvidovre og film. Den går via Avedørelejren. Kan Filmbyen i Avedørelejren rebootes til en ny start? Iflg. Ronnie Fridthjof skal der meget til at reboote Filmbyen i Avedørelejren og gøre den attraktiv (igen). Nimbus er væk og hvad gør Zentropa på sigt, når de nu er en del af Nordisk Film? Hvis man vil satse på nye aktører i Avedørelejren, er en attraktiv pris igen allervigtigst, men som sagt er der en udfordring i, at det ligger for langt væk infrastrukturelt og at området har været mere attraktivt, end det er nu. 5.2 Uddannelse og talent Avedøre Gymnasium En væsentlig aktør på den lokale uddannelsesfront, når det gælder film og medier, er naturligvis Avedøre Gymnasium. En øget kommunal satsning på filmområdet på tværs af sektorer, bliver positivt modtaget af rektor Kirsten Jensen. Indtil gymnasiereformen havde Avedøre Gymnasium en linje med film og medier på A-niveau. Linjen blev oprettet i 2000 i samarbejde med bl.a. Zentropa og var godkendt som forsøgslinje af Undervisningsministeriet. Senere i forbindelse med gymnasiereformen - kæmpede gymnasiet sammen med 20 andre gymnasier i landet for at få permanent mulighed for at have film og 13

14 medier på A-niveau, men det blev desværre afvist af forligspartierne. Avedøre Gymnasium søger at bibeholde en stærk filmprofil på trods af dette. Der er oprettet, hvad Kirsten Jensen kalder for "B-niveau Plus" - med flere timer i film og medier, omend det ikke kommer helt op på A-niveau. Udover de ekstra timer, har lærerkræfterne fokus på at inddrage filmfaget i andre fag, når det er fagligt berettiget. For eksempel ved at lave film / podcasts i faget historie. Gymnasiet har endvidere et godt samarbejde med Station Next, hvor gymnasiets elever i film- og mediefaget bruger af Station Next's kompetencer mod betaling. Skolens filmlærerkræfter arbejder meget netværksorienteret og laver hvert år en filmfestival med film produceret af eleverne og med en ekstern jury udpeget i lærernes netværk. På samme måde har Avedøre Gymnasium gennem læreres netværk etableret kontakter til et filmorienteret gymnasium i Tallinn med gensidige studierejser og eleverne benytter kontakterne til at sende film til kommentering Tallinn-Hvidovre imellem. Film er et stort fag på Avedøre Gymnasium. Ud over B-fagene er der også C-fag, som vælges af rigtig mange. Samtidig råder gymnasiet over landsanerkendte lærerkræfter. De samlede initiativer viser, at gymnasiet er meget positivt indstillet over for film- og medieområdet. Kirsten Jensen mener, det er interessant med en samlet kommunal film/medie-satsning på tværs af sektorerne og Avedøre Gymnasium vil gerne være en aktiv del deraf Folkeskolerne i Hvidovre En anden væsentlig spiller på uddannelsesfronten er naturligvis folkeskoleområdet. I denne analyse repræsenteret ved Christina Brochdorf, Direktør for Børn og Unge forvaltningen i Hvidovre Kommune. Folkeskolen er på flere fronter under pres i disse år. På den ene side kritiseres den for manglende evne til at levere den rette faglige kvalitet og samtidig er der stort fokus på reformer af folkeskolens struktur. På den anden side er det på folkeskoleniveau, at fundamentet for den kreative og innovative arbejdsstyrke, alle eksperter er enige om at lande som Danmark skal leve af i fremtiden, skal skabes. Ved at indtænke film som undervisningselement i folkeskolen vil man få et aktiv, der kan medvirke til at løfte begge de ovenfor nævnte opgaver. Filmens skabelsesproces består af mange facetter og elementer. Fra bogholderi til skuespil, fra bygning af kulisser til udvikling af indhold og fra manuskriptskrivning til projektledelse. Derfor kan film indgå på mange niveauer og områder indenfor undervisning i folkeskolen. Man kan forestille sig det som selvstændigt fag, som emne, tema for fordybelsesuger mv. Ifølge Christina Brochdorf vil film og de ofte lidt skæve personligheder i branchen også kunne fungere som inspiration for og en alternativ indgang til de børn, der kan være svære at fastholde og motivere indenfor undervisningens mere traditionelle rammer. Endvidere kan film som globalt sprog indgå som et konstruktivt element på folkeskolelinjer af international karakter. Linjer der vil kunne virke tiltrækkende på den internationale arbejdskraft 14

15 projektet Hvidovre Danmarks Filmby via sin indsats på erhvervsområdet kan medvirke til at trække til kommunen Filmuddannelser udefra Når man taler talent inden for filmproduktion, er det naturligt også at involvere Super16. Super16 er en forening bestående af otte unge producere og otte instruktører, på hver af de tre årgange, der to og to laver en kortfilm i hvert af de tre år uddannelsen tager. Lige nu har Super16 lokaler hos Nordisk Film, men ifølge Mads Damsbo, formand for Super16, så kigger de i øjeblikket efter nye steder at være. For at Super16 skal være interesseret i at flytte sine aktiviteter til Hvidovere, er det ifølge Mads Damsbo økonomiske midler samt faciliteter, der skal til. Super16 står konkret og mangler kontorpladser og et mødelokale der kan huse op til 32 til deres stormøder (til hverdag vil tallet være meget lavere). Da de i dag låner kontormøbler, biograf og deslige af Nordisk Film, vil sådanne faciliteter også være noget der skal til for at de ville tage Hvidovre i betragtning. Mads Damsbo mener også, at hvis der blev etableret en filmfond, i stil med Film Fyn, som Super16 kunne søge, så ville det betyde meget for dem. Han foreslår, at der kunne være krav til ansøgerne, for eksempel at optagelserne skal foretages i Hvidovre. På den måde kommer byen med i kortfilm, og fondens midler vil blive brugt i kommunen. Super16 er åben for at mødes med Hvidovre Kommune og diskutere mulighederne for, hvordan de sammen kan finde et gunstigt grundlag for et samarbejde. 15

16 6 Målsætninger og indstilling IniWaWver Uddannelse og talent quickwin Langsigtede udviklingsprojekter Erhverv quickwin Uddannelse og talent Erhverv 6.1 Et brand med substans udvikling af erhverv og undervisning I forlængelse af ovenstående analyse og argumentation indstilles følgende til videre behandling: Hvidovre Kommune skal med afsæt i en styrket indsats indenfor områderne erhverv og undervisning opleves som Danmarks Filmby. Det gælder både kommunens beboere og kreative virksomheder i og udenfor kommunen. Derfor opstiller kommunen følgende målsætninger: Generelt: Kommunen undersøger og indleder dialog med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere i efteråret 2011 med henblik på at indgå samarbejdsaftaler i Der udarbejdes inden foråret 2012 en overordnet strategi for kommunens samlede filmsatsning i perioden Kommunen indgår inden udgangen af 2011 en samarbejdsaftale for 2012 med Pankoke Consult om styring af udvikling af strategi og indsatser i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune, herunder udvikling af den nødvendige interne organisation, der skal lede og drive satsningen på lang sigt. Hvidovre Kommune afsætter med effekt fra indgangen til 2012 ressourcer svarende til 1 årsværk til at sikre fremdrift i og koordinering af projekt samt stå for den eksterne og interne kommunikation og forankring. På erhvervsområdet: Kommunen skal for perioden udvikle en strategi med tilhørende handlingsplan samt føre strategien ud i livet. Kommunen skal via en aktiv indsats i perioden tiltrække mindst 15 nye virksomheder inden for film- og medieproduktion (spil, TV, grafisk design mv.). 16

17 Kommunen skal i perioden medvirke til etablering af mindst et center for kreative virksomheder, der tilbyder disse virksomheder attraktive kår samt grundlag for klyngedannelse. På undervisningsområdet: Kommunen skal sikre at film og medieproduktion fra og med 2013 indføres som fag i alle kommunens folkeskoler. Kommunen skal sikre at der allerede i 2012 gennemføres engagerende og lærende projekter på tværs af kommunens folkeskoler. 6.2 Erhverv Mulige quickwins Analysen viser, at attraktive faciliteter vil være helt afgørende, hvis kreative virksomheder skal tiltrækkes til kommunen. Lav husleje, høj funktionalitet samt rationel udnyttelse af fælles faciliteter spiller sammen med en god infrastruktur en afgørende rolle for de interviewede virksomheders valg af lokation. Samtidig vurderes det, at der især blandt mindre iværksætter- og udviklingsvirksomheder er et reelt behov for at finde nye steder at bo, da prisniveauet i København simpelthen er for højt. Konkret er virksomheder i Spilhuset, som Copenhagen Phønix, på udkig efter mere passende faciliteter. Hvidovre Kommune skal derfor kortlægge eventuelle muligheder for at erhverve egnede ejendomme enten i den nuværende filmby eller mere centralt i Hvidovre. Dette bør om muligt allerede iværksættes inden udgangen af Parallelt hermed bør kommunen indlede dialog med relevante virksomheder med henblik på at indgå aftale om flytning af virksomhedernes hovedsæder til kommunen i løbet af Udviklingsprojekt Forslaget under må betragtes som et pilotprojekt, der vil give kommunen indledende erfaringer med indhusning og samarbejde med kreative vækstvirksomheder. Samtidig vil det skabe de første succeser og dermed følgende omtale i medierne. For at sikre en langsigtet effekt og en stadig udbygning af fundamentet for at tiltrække kreative virksomheder og dermed opbygge det ønskede brand Hvidovre Danmarks Filmby, kræves en større vedholdende indsats med afsæt i såvel en samlet vision for kreative erhverv i Hvidovre og en dynamisk langsigtet strategi. Med afsæt i denne foranalyses resultater igangsættes derfor i 2012 et projekt der skal udvikle og formulere en flerårig strategi for indsatsen samt en konkret handlingsplan, der beskriver de nødvendige tiltag kommunen skal iværksætte og gennemføre i perioden Sidst men ikke mindst skal Kommunen på baggrund af den allerede indledte dialog tage stilling til, i hvilket omfang man skal involvere sig i Københavns Filmfond. Hvis man skal tiltrække filmproduktioner til kommunen, vil deltagelse i Filmfonden være en fornuftig beslutning, der dog vil kræve nogle strategiske overvejelser. Blandt andet for at sikre, at et engagement reelt vil komme Hvidovre til gode. 17

18 6.3 Undervisning og talentudvikling Mulige quickwins I efteråret 2011 iværksættes et projekt, der skal udvikle konceptet for en lokal filmfestival for kommunens folkeskoler. Festivalen skal indeholde et konkurrenceelement, der vil tvinge elever til at forholde sig til filmmediet, lege med dets former og kompetencer samt få eleverne til at fortælle historier fra deres hverdag i Hvidovre. Endvidere skal festivalen indeholde læringselementer blandt andet via inddragelse af kapaciteter fra filmbranchen i undervisningen. Målet er at gennemføre den første festival i løbet af efteråret Filmfestivalen skal fungere som et pilotprojekt, der skal øge såvel lærere som elevers lyst til at arbejde med film og filmlignende produktion i undervisningen. I Station Next har Hvidovre Kommune et unikt tilbud til de danske folkeskoler. Det skal i 2012 sikres, at kommunens egne skoler alle gør optimalt brug af Station Next s tilbud. Herunder, at alle kommunens 8. klasser kommer på lejrskole derude og gennemfører Station Next s filmproduktionsforløb Udviklingsprojekt Film- og medieproduktion i bredere forstand kræver kompetencer inden for mange felter manuskriptskrivning, idéudvikling, budgettering, regnskab, syning, håndværk, projektstyring, redigering, IT mv. Opbygningen af de rette kompetencer samt skabelse af fokus på mulighederne i disse brancher kræver en indsats allerede på folkeskole- og gymnasieniveau. Hvidovre kommune har allerede gjort sig en del gode erfaringer på dette område via såvel Station Next og Avedøre Gymnasium. Men hvis kommunens undervisningssystem skal understøtte visionen om Hvidovre Danmarks Filmby kræves en anden fokuseret, gennemtænkt og vedholdende indsats. Man har allerede fra kommunens side skelet til blandt andet Kolding Kommunes erfaringer med at indføre design som fag på folkeskoleniveau. Med afsæt i egne erfaringer, viden indhentet fra Kolding samt fra denne rapports analyseafsnit, vil Hvidovre Kommune i 2012 nedsætte et udvalg med deltagere fra såvel kommune, undervisningsinstitutioner og andre relevante virksomheder. Disse skal komme med input til budgetprocessen for 2013 samt komme med forslag til, hvordan film og medier kan udformes og indarbejdes som fag på folkeskoleniveau. Ovenstående indstillinger bør behandles snarest og, hvis ønsket, indarbejdes i budgetprocessen for Frederiksberg 11. august

19 7 Bilag 19

20 7.1 Bilag 1: Spørgeguide Spørgeguide Hvidovre som Danmarks filmby Intro: Formålet med forprojektet er at undersøge grundlaget mulighederne og barriererne - for aktivt at udvikle og brande kommunen som Danmarks Filmby. Såfremt forprojektet viser basis for at gå videre, er næste skridt at udvikle en egentlig samlet strategi for Danmarks Filmby og udarbejde konkrete handlingsplaner. 1. Som nævnt i indledningen, er vi interesserede i emnet Danmarks Filmby. Hvilken by er Danmarks filmby i dag, synes du? Hvorfor? Hvad lægger du i begrebet? 2. Horsens og Herning kæmper om positionen som musikby, Helsingør satser på museer og havnen, Kolding på design. Er det efter din mening vigtigt for en by at have en samlet profil? Hvorfor? /Hvorfor ikke? 3. Kan det gavne en by eller kommune at have en kreativ vinkel på byens brand? Hvorfor/hvorfor ikke? 3. Hvidovre. Hvad tænker du først på, når jeg nævner Hvidovre Uddyb hvad, hvorfor etc.? Tænkte du på film før jeg forklarede dig om projektet? I Hvidovre kommune findes en hel del filmindustri samlet i Filmbyen - kobler du Filmbyen og Hvidovre kommune? Hvorfor/ikke? 5. Hvis Hvidovre Kommune seriøst satser på at blive kendt som Danmarks Filmby, hvad kan det da betyde for? Kommunens erhvervsliv? Kommunens filmerhverv? Kommunens kulturelle liv Undervisningen/uddannelse? Hvidovre som oplevelsesby? 6. Hvilke initiativer vil du synes kunne underbygge en position som Danmarks Filmby? (få nye ideer allerede her ) Hvorfor vil det være en underbygning/god idé? Probe: En filmfestival? Et filmmuseum? 20

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Filmby Århus og den øvrige satsning på film. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Evaluering af Filmby Århus og den øvrige satsning på film. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21. april 2010 1. Resume I forlængelse af byrådsvedtagelsen af indstillingen Fremtidig struktur og økonomi for Filmby Århus (25.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

En regional filmfond i Hovedstadsområdet

En regional filmfond i Hovedstadsområdet En regional filmfond i Hovedstadsområdet Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden d. 31. oktober 2011 Copenhagen Entertainments Filmfondsgruppe: Lars Hermann, dir. i Copenhagen Film Festivals (formand) Klaus

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Evaluering af 18FRAMES: En uddannelse man ikke kan læse sig til

Evaluering af 18FRAMES: En uddannelse man ikke kan læse sig til Evaluering af 18FRAMES: En uddannelse man ikke kan læse sig til 18FRAMES april 2015 Manto Jorcks Passage, Opg. B, 4. sal 1162 København K Danmark www.manto.dk Tel: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). FC Hjørring: Virksomhederne bør sponsore i egen interesse side 2 Vendsyssel Teater: Sponsering betyder mere satsning på kvalitet side 4 Nordjyske

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Evaluering af FilmFyns aktiviteter Kulturaftale Fyn

Evaluering af FilmFyns aktiviteter Kulturaftale Fyn Evaluering af FilmFyns aktiviteter Kulturaftale Fyn Rapport Juni 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark www.manto-as.dk CVR: 2867 2322 Indhold 1 Konklusioner og anbefalinger...1

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere