REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/ Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3."

Transkript

1 REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/ Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost var en succes, og udgiften var væsentligt mindre end budgetteret. 6. H-20: Vores bestyrer har haft mange henvendelser fra folk udenfor kollegiet som ønskede at udleje festlokalet. Bestyrelsen har besluttet at festlokalet udelukkende skal være til gavn for kollegianerne, og siden lokalet alligevel bliver lejet ud hver weekend, er det ikke ofte at det ville kunne blive aktuelt. 7. H-20: isolering: lydisolering i musiklokalet forventes installeret i begyndelsen af februar. Mht. lydisolering af festlokalet vil Mette undersøge hvad det vil koste at lave enten et afbrydersystem på alle vinduer og døre eller bolte vinduerne og udelukkende få afbryder på dørene. 8. Thisis: Mette orienterer Peter om at der ikke bliver ansat en ny journalist før 1. Februar; Thisis må derfor klarer sig med en journalist i januar. 9. Film mand: Mette meddeler skriftligt Julie at filmopslag skal opslåes på alle gange, og at bestyrelsen ønsker en oversigt over alle film. Endvidere oplyses proceduren ved aflysning/sygdom KF s kamera: Kameraet er gået i stykker. Rasmus sørger for at det bliver lavet og indkøber opladelige batterier. Referat af KF-møde Onsdag den Til stede: Mette, Remi, Mads, Rasmus, Esben # 1811, Thomas # Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Godkendelse af referat: godkendt 4. Post: Tilmeldinger til KF-julefrokost, beretninger fra vores bestyrere 5. Julefrokost: Rasmus, Remi og Mads sørger for underholdning. Mette køber ind. Sidse og Mette laver mad. Hele bestyrelsen mødes kl. 14 på Hatten for at pynte op. 6. H20-beretning: Bestyrelsen diskuterede Peters beretning og de spørgsmål han stillede. Mette svarer ham. 7. Fotorum: Bestyrelsen gav over for fotorumsbestyreren udtryk for sin utilfredshed med måden fotorummet var blevet administreret og ikke mindst mangelen på kohærente informationer. Endvidere blev bestyreren orienteret om den foreløbige lukning af fotorummet. 8. Badminton: Mange folk dukker ikke op til badminton på trods af at de har booket baner. Det medfører at KF får en bøde og i værste tilfælde mister retten til hallen. Esben, badmintonbestyreren, kom forbi, og problemet blev drøftet. Det blev aftalt med Esben, at han sætter sedler op med en opfordring til folk om at møde op, når de har booket baner. Esben meddelte desværre også sin opsigelse med virkning fra 1. februar, fordi han skal flytte fra kollegiet. 9. Volley beretning: Bestyrelsen har bevilliget 500 kr. til en ny volleybold. Vi har også bevilliget 175 kr. for at de kan tilmelde et hold til et stævne i Sundbyhallen.

2 10. Reception i Trykkeriet: Receptionen bliver afholdt fredag den. 12. december. Rasmus ringer til Viggo for at aftale detaljerne. 11. Trykkeriet beretning: Bestyrelsen har lavet en rammebevilling på 5000 kr. til indkøb af en rapportlimer og omslag til rapporter. 12. BR- oktoberfest: Beboerråd vil gerne have kvitteringer for bandet til oktoberfest. Remi sørger for det. 13. Fyrværkeri til nytårsaften: Bestyrelsen har bevilliget 2500 kr. til fyrværkeri. 14. Film: Bestyrelsen vil gerne have en liste over alle KF s film. Remi skriver til Julie, vores filmmand. Referat af KF-møde Onsdag den Til stede: Mette, Remi, Mads, Rasmus, Gry # Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Godkendelse af referat: godkendt 4. Post: Tilmeldinger til KF-julefrokost 5. H10: Gry, H10 bestyreren kom forbi for at vi kunne diskutere hvordan H10 kan blive brugt mere optimalt. Vi kom frem med nogle idéer som nu skal undersøges. 6. Folder: Bestyrelsen vil lave en ekstra korrekturlæsning inden den bliver sendt i trykken. Mette kontakter Viggo angående trykkedato. 7. Fotorum: Blev udskudt til næste uge da bestyreren ikke mødte op. Mette vil kontakte ham og indkalde ham til næste uge. 8. Trykkeriet: KF holder en reception for trykkeriet fredag d 12. december. Detaljerne vil blive diskuteret til næste møde. 9. Billeder til hjemmesiden og posthuset: Mette sørger for at billederne af driftsledere, BR og kontorhjælp er taget inden næste møde. Rasmus sørger for at de bliver fremkaldt. 10. Beretninger fra bestyrere: Rasmus sender en mail til alle vores bestyrere for at påminde om aflevering af en statusberetningt inden 1. december. Referat af KF-møde Onsdag d. 19/11-03 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, Michael (EDB-bestyrer) 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. Fotorum: Efter vores generalforsamling i mandags viste det sig, at fotorummet bliver benyttet af flere beboere end vi først antog. Derfor tager vi vores beslutning op til revurdering inden vi afgør om fotorummets fremtid. Vi indkalder vores fotorumsbestyrer til næste onsdag og i mellemtiden indsamler vi informationer før vi tager den afgørende beslutning. 6. Julefrokost: Det blev besluttet at maden til julefrokosten til de ansatte bliver lavet af Sidse og Mette i stedet for mad udefra. Rasmus laver invitationerne. 7. Ekstraordinær generalforsamling Det blev besluttet at det bliver afholdt den 10 december for at finde en revisor. Mads laver indkaldelsen dertil. 8. Bevilling: Vi har bevilget 3200 kr til Anders, motionrummsbestyreren til nye maskiner. Referat af KF-møde Onsdag d. 12/11-03 Til stede: Mette, Remi, Rasmus 1. Dirigent: Mette

3 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: Beretning fra H10 bestyrere, aflysninger af haltider, som Mette kopierer og smider i de forskellige bestyreres postkasser. 5. Fotorum: Bestyrelsen holder fast i den besluttning at vi lukker fotorummet selvom vi har fået en henvendelse fra en beborer som bruger den. Det er fordi vi har flere idéer til at udnytte rummet til gavn for flere beboere. 6. Julefrokost: KF giver mad, 2 fustager øl og 10 flasker snaps. Ellers kan folk få BT-priser hele aftenen. Rasmus laver invitationer. Mette laver liste over dem der skal inviteres. 7. Thisis: Lisa, jounalisten fra Thisis kom forbi og afleverede hendes opsigelses brev. Vi er meget kede af at miste hende. Lisa har gjort et godt stykke arbejde for Thisis. 8. Bevilling: Vi har lavet en rammebevilling på max 3000 kr til fotografen fra thisis til et digital kamera. Referat af KF-møde onsdag den 5/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus, EDB-bestyrer-Michael, Motionsrumsbestyrer Anders, Thisisredaktør Peter 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer 4. Post: DGI-indbydelser, tidsskrift og bevillingsansøgning om basketovertrøjer. 5. EDB: H10har en helt død pc, en pc der er boltet fast og en pc der står i et aflåst skab. Simon får steen til at åbne skabet. Michael kan låne boltsaks til hængelåse på kontoret. Michael låner værktøj af Rasmus. Forsøger i første omgang selv at lave pc erne. Mette kontakter Wahid, som har noget viden om hattens web-cam-server. 6. Motionsrummet: Stepmaskinen er lavet. Firmaet der lavede den vil gerne købe den bænk vi har i overskud. Anders vil dog gerne købe endnu en maskine. Anders opfordres til at indhente præcise tilbud. Anders ville gerne have en nøgle så han kunne komme ind i motionsrummet uden for åbningstiderne simon spørger Steen. 7. Thisis: Trykkemaskinen er i stykker, der er tilkaldt teknikker. Thisis er færdigt og er forhåbentligt klar fredag det er med forside i farver. 8. Præmier for gangdrukkonkurrencen: Bestyrelsen deler dem ud til vindergangene torsdag aften. 9. Lørdag på hatten: Bestyrelsen skal stå i baren, da hattens personel er på hyttetur. Hytteturen er udelukkende betalt af leverandør, idet hatten i sin tid vandt en konkurrence. 10. Julefrokost: Datoen for KF-julefrokosten er den 14/ Referat af KF-møde onsdag den 29/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus. 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer 4. Post: Klage fra gang 61, ellers intet 5. Thisisredaktionen: Der har på det sidste været yderligere knuder i samarbejdet på redaktionen. Der har ikke været udgivet noget Thisis siden det fælles møde, så det blev besluttet at vente frem til næste udgivelse og så der afgøre om der skal tages yderligere skridt mod et tilfredsstillende blad med en velfungernde redaktion..

4 6. Generalforsamling: Bladet eskl. Regnskaber er samlet. Viggo skal have det senest fredag. Remi indlægger regnskaber senest torsdag. Alle 4 gennemlæser det. 7. H20: Københavns Kommunes miljøkontrol stiller fortsat krav til installation af en masse habengut. Det kommer til at koste mange penge. Simon skriver til kontaktpersonen og beder om mere tid og Simon taler med Steen om hvordan problemet løses. Referat af KF-møde Onsdag den 22/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus, 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer. 4. Post: Tisskrifter, beretninger, et lønkrav skrevet af Retshjælpen. 5. Oktoberfest: Sidse og Ghita fra Hatten mødte op og de sidste aftaler vedrørende oktoberfestivalen blev indgået. Der blev bevilget op til kroner til arrangementet. Dette beløb bliver dog nok halveret, da der er søgt om 5000 kroner hos beboerråddet. 6. Generalforsamling: Udkastet til dagsordenen blev lavet. Simon laver beretning. Rasmus (og måske simon) laver forslag til vedtægtsændringer. Mette (og måske Remi) laver forslag til afstemning om svømmeordning. Remi laver regnskab og budget. Kontingentet foreslås uændret. Der vil blive valg om 1 revisorplads og 1 bestyrelsesplads. Mette laver bevillingsoversigt. 7. Stepmaskine: Foreningen mangler at afskrive 9000 kroner for denne, hvorfor det nok stadig kan betale sig at få den repareret frem for skiftet ud. Remi giver motionsrumsbestyreren besked på at han kan sende den til reparation. Simon: svarer retshjælpen + berretning Remi: Regnskab + budget + kontakt motionsrumsbestyrer Mette: Bevillingsoversigt + forslag til afstemning om svømmeordning Rasmus: Vedtægtsændringer Referat fra KF-mødet lørdag den 18/ Tilstede: Simon, Mette og Remi 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer. Godkendt. 4. Post: Ingen ting 5. Svømmeordningen: Der er 40 underskrifter på sedlen der har hængt på posthuset i 14 dage. Det blev besluttet at købe børnebilleter for 1600 kroner dermed bliver svømningen delvist betalt af foreningen og delvis af brugerne selv. Det blev besluttet at lade det være op til kommende generalforsamling om ordningen i sin helhed skal beholdes. 6. Oktberfest: Rasmus har lavet vagtplaner for de frivilliges vagter. Der er indkøbt glas. Status på pynt og udklædning mangles. Rasmus og Ghita skal spørges. Alle kf-ansatte inviteres til en times øl inden slaget går i gang igen om fredagen. 7. Generalforsamling: Datoen for den ordinære generalforsamling bliver mandag den 17/ Remi booker hatten. Sidste dag for uddeling af indkaldelse er derfor 3/ Miljøkontrollen: Simon og Remi har haft møde med Kbh s kommunes miljøkontrol vedrørende bygningens H20 s musikøvelokale og festlokale. Der er blevet fremsat krav om en større række tiltag specielt af lydteknisk art. Siden har inspektør Steen sat spørgsmålstegn ved miljøkontrollens hjemmel til at kræve disse tiltag. Simon skriver derfor til miljøkontrollen om dette og indtil der foreligger svar vil der ikke blive foretaget yderligere.

5 9. Back Gammon: Kollegiets BG-klub fik godkendt deres årlige tilskud på kroner Bestyrelsen opfordrede til at udvide klubben til også at omfatte eksterne medlemmer og dermed gøre klubben mere attraktiv tilskuddet skal så fremover baseres på antallet af medlemmer der bor på kollegiet. Referat af KF-møde Onsdag den 8/10 klokken Valg af dirigent: simon 2. Valg af referent: simon 3. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 4. Post: Tidsskrifter 5. Lagersalg: Det blev besluttet at oprette nye kontrakter for de to ansatte, så de fremover aflønnes efter timesedler. Dette skal ses i lyset af den nye leverandør. Dette sker efter aftale med de to ansatte. Remi indkalder de to ansatte. Simon og Remi laver de nye kontrakter. 6. Folder: Den blev rettet og Mette indskriver rettelserne og får nogen til at tjekke rettelserne af rettelserne (?) og så går den i trykken. Mette vælger forslag til fotos fra serveren og vi vælger til næste møde. 7. Intern enighed: Det blev kort drøftet om hvorvidt bestyrelsen burde tale sammen inden DGmøderne således vil bestyrelsen fremstå mere enige og effektive overfor resten af Hattens driftsgruppe. Alle var enige om fordelen, men erkender at man ved at opnå fuldstændig enighed i bestyrelsen før møderne med resten af driftsgruppen således fjerner beslutningsprocessen fra det rigtige forum. 8. Rettelser til infosiderne i Thisis: Remi havde rettet de kf-informationer der var mangelfulde. Dette bliver sendt til redaktøren. Det indskærpes også for redaktøren at resten af infosiderne er hans ansvar at ajourføre jf. hans ansættelseskontrakt. 9. Bevilling: Politiet har gjort opmærksom på at vi næppe kan opnå den fornødne dispensation fra alderskravet (over 25 år) til at få en ny bevilling. Dette kræver derfor en vedtægtsændring så hattens bestyrelses flertal er over 25 år dermed kan der ifølge politiet opnås en dispensation. 10. Ansøgning om penge: Bestyrelsen besluttede at søge beboerrådet om 5000 kroner til oktoberfestivalen. Svaret er ikke kommet endnu. Referat af KF-møde 1/ Til stede: Simon, Mette, Rasmus og Remi 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat godkendt. 4. Post: Beretning for H10, Kvittering fra Politiet (de har modtaget begæring om aktindsigt i naboklagerne), nye forsikringsbetingelser, tilmeldinger til nyindflytterfest og mails fra Michala. 5. Thisismøde: Bestyrelsen vil indvitere Thisisredaktionen til møde allerede på mandag den 6/10 (alternativt mandag 13/10). Mette ringer. 6. Udlægge responsum på nettet: Rasmus scanner det ind så underskrifter også kan ses. 7. Oktoberfest: Rasmus indkalder hattens driftsledere til et møde på søndag klokken 1500 (før DGmødet), så der kan udarbejdes indkøbslister og endelige slagplaner for festen. 8. Nyindflytterfest: Simon og Remi køber ind fra klokken 1000 på fredag. Remi skaffer bil. Simon laver indkøbsliste. Remi, Mette og Rasmus mødes torsdag aften og banker på døre og får flere nyindflyttere til at komme. De frivilige mødes på køkken 27 B klokken Isolering af øvelokalet i H-20: Bestyrelsen bevilgede kroner 4000 til materialer til isolering. Gårdmændene vil efter jævnfør aftale med Steen opsætte isoleringen.

6 10. Ekstraordinær generalforsamling: Vores revisor Casper er færdig med studiet og har fundet et job han har derfor sagt op. Bestyrelsen indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny revisor. 11. Trykkeriet: Bestyrelsen vil tilbyde trykkeren Viggo at hjælpe ham med opsætning af det nye trykkeri enten fredag 17/10 eller lørdag 18/10. Simon informerer Viggo. 12. Michalas mails: Remi svarer Michala. Referat af KF-møde Onsdag den 24/9-03 Til stede: Simon, Rasmus, Mette og Remi 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat godkendt. 4. Post: Tidsskrifter til H Thisis: redaktionen af bladet gav alle til evalureringssamtalerne udtryk for at der gerne så at der blev givet et klarere signal om bladets målsætning. Bestyrelsen ville omvendt gerne have mere bid og snert og aktuelitet i bladet. Det blev på den baggrund aftalt at holde et møde og i det forum sætte ord på en handlingsplan. Bestyrlsen vil snarest invitere Thisisredaktionen. 6. Lønkrav: Advokatens skrivelse består af et langt responsum og et udkast til et svarbrev til de fremsatte krav. Det blev besluttet at offentliggøre responsummet på foreningens hjemmeside, så alle kunne se teksten i sin fulde længde. Det blev også besluttet at følge advokatens anbefaling om at afvise de fremsatte krav. Endeligt blev det besluttet at sagen skal tages op på næste generalforsamling hvordan og i hvilken form det skal fremlægges bliver besluttet tættere under selve forberedelserne til generalforsamlingen. 7. Regning fra torsdag morgen: Rasmus og Simon havde efter rundvisningen af nyindflyttere oprettet en regning på nogle øl til dem selv. Det blev af enkelte ansatte på hatten misforstået som værende noget foreningen skulle betale. Selve regningen for øl til fremmødte nyindflyttere var for længst lukket. Simon og Rasmus har også for længst afregnet med hatten. Problemet er dermed ude af Verden. 8. BT-priser: Hattens driftsleder besluttede for 3 ugers tids siden at bestyrelsen også skulle nyde godt af de priser som hattens personale opnår. Det har bestyrelsen nydt i denne periode, men besluttede at ændre ordningen tilbage til det gamle. Dette skal ses i lyset af at bestyrelsen ønsker økonomiske stramninger på en masse områder og det skaber ikke et positivt indtryk hvis bestyrelsen så samtidigt får udvidet sine privilegier. Hermed betaler bestyrelsen almindelige priser i baren. 9. Personalefest: Grundet en hel masse ansættelser i foreningen og de netop overståede evalueringssamtaler er det bestyrelsens indtryk at der har været en del fokus på de ansatte i den sidste tid. Udover en masse ansættelesessamtaler (og efterfølgende lange diskussioner) og indkørsler af de nye, har bestyrelsen haft en del at lave med afholdelse af aktivitetsuge, forbedredelser til nyindflytterfesten og oktoberfesten. På den baggrund blev det besluttet at udskyde personalefesten til januar eller februar. I parentes skal bemærkes at personalegruppen ikke forventes at blive ændret voldsomt inden da. 10. Trykkeri: Det blev besluttet at tilbyde Viggo en dag hvor han kunne hundse rundt med bestyrelsen så trykkeriet snart kan åbne. Målsætningen er fortsat et snartligt Thisis i farver og et attraktivt trykkeri for foreningen medlemmer. 11. Fotorum: Ifølge Thisis fotograf har der været mellem 2 og 4 brugere af fotorummet i blok 2 det sidste halve år. Fotografen selv ønsker ikke at benytte rummet fremover forventes der stort set kun at bruges digitalkamera til Thisisopgaver. På den baggrund blev det besluttet at nedlægge fotorummet. Steen er derfor blev adspurgt om han vil undersøge muligheden for at

7 lave en åbning mellem kredsløbsrummet og fotorummet med en udvidelse af kredsløbsrummet for øje. Referat af KF-møde Onsdag den 17/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus, 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer 4. Puder til biografen: Mette tager i Ikea. 5. Scene: Den får lov at overvintre i skuret og tages frem til marts/april til opsætning og skadeskontrol. Der skal nok købes nogle enkle rør. 6. Nyinderflytterfest: Simon og Rasmus laver sociale lege. Simon og Remi køber ind. Festen starter Rasmus og Mette laver invitation. Pris pr. person 50 kroner. Sidste tilmeldning 1/10. Der skal findes 6-7 frivillige, som kommer med til festen. KF giver 2-3 fustager øl. 7. Lagersalg: Stig indkaldes til næste møde. 8. Aktivitetsuge: Bestyrelsen aftalte hvem af dem der skal være til stede ved de enkelte aktiviteter. Mette er ansvarlig for at købe pavilliontelte til køkkenfodboldsturneringen. 9. Der blev derudover afholdt evalueringssamtaler med alle ansatte. Ad 9 Der var kun en der ikke kom lige til tiden (han kom slet ikke) og det var super fedt. Tak for det. Samtalerne var generelt konstruktive og altså meget nyttige for os. Af små udpluk kan nævnes at alle på Thisis var enige om at de savnede en mere præcis definering af bladets formål - det vil vi selvfølgelig forsøge at skabe. H10 bestyreren savner fremtidsplaner med bygningen - måske noget man skulle tage op på generalforsamling. Toke savnede et mere konstant og rettidigt fremmøde fra bestyrelsens side til dg-møderne - AV siger simon. Sidse savnede lidt flere idéer til udvikling/nye tiltag på hatten. Stig savnede at der blev arrangeret flere udflugter. og der var mange, mange flere gode idéer, skideballer til os og andet brugbart. Tak Referat af KF-møde mandag den 8/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus, EDB-michael 17?? 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer 4. Post: tidsskrifter og jobansøgninger 5. EDB-Michael kontrakt: Michael mødte op og skrev under på den nye kontrakt. Velkommen til. 6. Regnskab: Remi gennemgik regnskabet for KF de mange besparelser den nuværende bestyrelse har foretaget har endnu ikke vist sin virkning og der i øjeblikket større udgifter end indtægter. Der skal findes flere områder at spare på. Bestyrelsen afholder snarligt økonomimøde, hvor der baseret på blandt andet evalueringssamtalerne med de ansatte kan komme med idéer til yderligere besparelser. 7. Aktivitetsuge: Mette køber snask til reklamedagen. Mette laver flyers. Simon punker Jens for program for film.

8 8. Folder: Mette har modtaget Simons endelige udgave. Beboerrådets side mangler at blive redigeret derefter til trykkeren. 9. Kiosk: Forslag fra kioskejer om at etablere en kiosk midt på kollegiet Simon henviser ham til beboerrådet. 10. Jobsamtaler: Simon indkalder ansøgerne. 11. Filmmand: Rasmus sætter jobopslag op til tjansen Referat af KF-møde Onsdag den 3/ Til stede: Simon, Remi, Mette, Rasmus, motionsrumsbestyrer Anders 6822, Filmmand Jens Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer flot Remi 4. Post: Beretninger fra H20 og H10. Tilbud fra Ørestadsselskabet (meget omfattende materiale som Rasmus sætter sig ind i). Forsikringstilbud. Tidsskrifter. Brev fra Hatten om bevilling Simon ringer Politiet. Idéer fra Nikolaj Rudyk om bageri og fisketur. Mail fra H20-bestyrer Peter om stole i øvelokalet. 5. Hvor var formanden i lørdags? Simon beklager misforståelsen han var sikker på at resten af bestyrelsen var indforstået med at han ikke var kommet hjem fra rejse endnu. Skylder en kvajebajer. Remi pointerer vigtigheden af god kommunikation. 6. Folder: Simon fremlægger gennemrettet udgave. Bestyrelsen kommer med kommentarer. Simon retter til næste gang. 7. Nabosag: Det sure opstød fra naboerne til Hatten sendes rundt til bestyrelsen så alle får det læst. 8. Fisketur: En båd koster 5200 at leje. Plads til 40 pers. Bestyrelsen bliver enig om at basere en eventuel udflugt på brugerbetaling. Remi svarer Nikolaj. 9. Bageri: Sjov idé, men ikke enig bestyrelse mener ikke at det er noget foreningen skal rodes ud i. 10. Nøgler til bestyrere: Simon ringer basketbestyrer, som mangler. 11. Aktivitetsuge: Mette kontakter Sidse 1620 og laver udkast til flyer. Simon kontakter Jens om filmprogrammet. 12. Filmmandsjobbet: Jens var mødt frem for at komme med idéer til jobopslag og nye kontrakt. I punktform; indskærpe informationen til Thisis reklamerer meget have en interesse i film forevise film indkøbe film servicerer til forevisningerne oprydde efter forevisningerne. Nuværende filmbeholdning er DVD ere Jens lagde op til at gøre noget nyt ved denne samling. Man kunne udlåne dem, hvilket dog bliver svært at gøre lovligt. Man kunne også sælge dem enten i form af auktion på kollegiet eller til videobutikker til indkøb af nye film. Endeligt kunne nogle gå til konkurrencer i Thisis etc. Bestyrelsen lægger hovedet i blød. 13. Stole i øvelokalet: Peter har svaret på Simon forespørgsel. Stolene skal ikke flyttes af rengøringsmæssige og slidmæssige grunde. Peter vil i stedet se på om et af skabene i øvelokalet kan fjernes. 14. Status på T-shirt: De er nu klar godt arbejde Mette og vil blive solgt i hverdage på Hatten for 150 kroner. 15. Lagersalg: Bestyrelsen mangler en del flid og vil efterlyse det til snart kommende evaluering. 16. Motionsrum: Anders 6822 var til stede for at fortælle om motionsrummets udvikling. Han ansøgte om at udskifte en dårlig bænk med en ny Casall Bænk. Den vil koste 2550 med levering. Dette skal ses i lyset af at den dårlige bænk kan sælges for ca 300. Bestyrelsen

9 bevilger beløbet. Anders kom også med andre ny idéer. Hans mål er at flere piger ønsker at træne dernede. Fremover vil alle brugere blive opfordret til at medbringe eget håndklæde og der vil blive opsat luftfriskere. 17. Hul i MC-skur: Er det administrationens eller KF s område? Simon spørger Steen. Referat af KF-møde onsdag 27/ klokken 1800 på KF-kontoret (H20) Til stede: Rasmus #2719, Mette #1614 og Remi # Valg af dirigent: Remi 2. Valg af referent: Remi 3. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 4. Post: Nogle svar på evaluerings-tidsskemaer Turneringsinvitation fra DGI lagt i fodboldbestyrer Jacobs postkasse Ansøgning til stillingen som Økonomisk Driftsleder på Hatten Opsigelse fra filmmand Jens pr. 1. oktober 5. Folder: Niklas har skrevet et udkast til BR s del af folderen. Mette taler med ham om at korte det ned, da der er pladsmangel. 6. Kontrakter til lagersalgsbestyrerne: Det foreslås, at lagersalgsbestyrerne kommer på de nye kontrakter pr. 15 september. Tages op på næste KF-møde. 7. Puder til filmforevisning Mette sørger for at de er på plads til filmmaratonen i aktivitetsugen. 8. T-shirt status: De er klar og skal hentes tirsdag eller onsdag i næste uge. 9. Aktivitetsuge: Bordtennisturnering torsdag kl. 17 bliver tilføjet det hidtidige program. Der var også forslag om at arrangere morgenmad for alle deltagere af fodboldturneringen inden turneringen går i gang om lørdagen. Morgenmaden taler vi videre om på næste DG-møde. 10. Betaling af bestyrelses-middag: KF skal ikke betale noget til vores vellykkede bestyrelsesmiddag medlemmerne betaler selv. 11. Jobopslag til edb-ansvarlig: Remi sætter edb-ansvarligoplagene op på alle gange torsdag 28/8. De steder, hvor kontoransvarlig og øk. DL opslag er blevet pillet ned sættes nye op. 12. Værktøjskasse: KF s værktøjskasse og værktøjerne på H10 bliver slået sammen til én super-værktøjskasse som skal stå aflåst på H Motionsrummet: Motionsrumsbestyreren pr. 1. september, Anders, søgte om 500 kr. til planter, plakater m.m. til motionsrummet. KF har bevilliget 500 kr. KF s næste møde er onsdag 3. september kl. 18 på KF-kontoret. Referat af KF-møde onsdag 20/ Til stede: Simon #1520, Remi #4815, Rasmus #2719, Mette #1614 og Viggo # Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat godkendt.

10 4. Post: Opsigelse fra edb-bestyrer Son med virkning allerede fra den 1/ Stor beklagelse fra bestyrelsen at miste Son. Brev fra Driftsleder Morten om bevillingspolitiets besøg på Hatten. Alice har afleveret mail med udvekslingsstuderende værelsesnumre - Simon overfører disse til rundvisningsmappen. En ansøgning til Basketbestyrer. Brev fra Danmarks Statistik om jobsituationen i KF Remi besvarer dette. Papirer fra lagersalgsdrengene om priserne ved den nye leverandør. Endnu et lønkrav Simon kvitterer for dette. Indbydelse til Badminstævne Mette smider det i vedkommende bestyrers postkasse. Henvendelse fra inspektør Steen om at fortælle lidt om skraldespandsreglerne til rundvisningen. 5. Folder: Trykker kunne oplyse at det ville koste mellem 400 og 500 kroner at producere 1000 i den kvalitet bestyrelsen ønsker. Simon kommer med udkast til endelige sproglige formuleringer. Mette rykker hatten og beboerrådet for deres tekster. Rasmus finder nogle forslag til fotos på hhv. forside og under afsnittet om Hatten. 6. Lagersalg: Simon taler med de to bestyrere om at komme på den nye kontrakt allerede fra 1/9. Bestyrelsen er af de to ansatte blevet gjort opmærksom på en mundtlig aftale om noget merløn betaling for det slæb af varer de har lavet. Nuværende bestyrelse stiller sig noget uforstående overfor denne aftale, men kontakter snarest tidligere bestyrelsesmedlemmer. 7. Puder til filmforevisning: Mette har ikke fundet tilbud endnu der kan svare sig. Hun er stadig på sagen. 8. Ansættelsessamtalerne i næste uge: Remi er ansvarlig for at indkalde ansøgeren med passende mellemrum. 9. Edb-ansvarlig: Son har sagt op. Remi har allerede lavet udkast til opslag. Dette blev rettet til og godkendt. Opslaget sættes først op når de mange andre opslag kan tages ned om en uges tid. 10. Trykkeriet: Det der mangler nu i trykkeriet er en farveprinter og en lim-maskine. Farveprinteren koster 5025 kroner. Disse blev bevilget. Farveprinteren betyder at Thisis forsiden bliver i farver og muligheden for at tjene lidt penge på reklamer reelt opstår. Målet er stadig et trykkeri som ikke bare spytter foldere for KF og Thisis ud i farver, men også er attraktivt for studerende med store printopgaver. 11. Thisis til tiden: Hvad er årsagen til at bladet ofte kommer meget tæt på næste deadline? Og hvorfor hedder det egentlig Thisis hvad med G-punktet? Bestyrelsen vil tale med de ansatte til de snarligt kommende evalueringssamtaler om begge dele. 12. Hatten/naboklager: Hatten fik forleden besøg af tre betjente fra bevillingspolitiet. Årsagen er at enten naboerne eller nabo-ejerforeningen har klaget voldsomt over hatten. De fleste af påstandene var lodrette løgne. Morten har nu skrevet været i kontakt med politiet som oplyser at klagematerialet var så omfattende at de ville komme på besøg igen i den nærmeste fremtid. Bestyrelsen agter at finde ud af om det er en enkel-person eller en forening der har klaget og derefter tage kontakt til dem. Der er ligeledes indkaldt en elektriker til at se på muligheden for at opsætte et afbryderrelæ der afbryder musikken når branddøren åbnes. 13. Motionsrunmsnøgle: Simon tager kontakt med tidligere bestyrer Erik for at rykke for hans nøgler til skabene i motionsrummet. 14. Evalueringssamtaler: Disse vil foregå tirsdag den 16/9 fra klokken 18 og onsdag den 17/9 fra klokken 19. Alle ansatte inkl. Drifsledere og revisorer vil blive indkaldt. Der sættes 10 min af til hver. Rasmus laver en indkaldelse og opfordrer folk der er forhindret i at komme til selv at bytte indbyrdes. 15. Hjemmesiden: Rasmus tager kontakt til den nye kollegie-netværksansvarlige og forsøger at overtale ham til et mere direkte link til siderne om KF (som altid er super-opdateret). Referat af KF-møde Onsdag den 13/ Dirigent: Simon

11 2. Referent: Simon 3. Sidste referat godkendt det kom dog lidt sent. 4. Post: Tidsskrifter og datalønspapirer. 5. Dancoverbilag: Remi har givet dem til Simon, som har sendt dem til Dancover. 6. Folder: Trykkeren indkaldes til næste møde. Mette lægger kopier af udkastet i bestyrelsens postkasser. Alle kommer med gode idéer til ændringer. 7. Oprydningsdag på kontoret: Er med stor succes afholdt lørdag klokken Edb-ansvarlig: Son indkaldes. Remi har lavet et forslag til en ny kontrakt som er punkt opdelt med mere fokus på ansvarsområderne H10 og KF-netværket. 9. Ny-ansættelser: Driftleder ansættes fra 15/9, fristen sættes til 8/9 og samtalerne foregår 9/9 klokken Kontorhjælp ansættes fra 15/9, fristen sættes 8/9 og samtalerne foregår 10/9 klokken Basket-, aerobic- og motionsrumbestyrer ansættes fra 1/9, fristen er sat til 23/8 og samtalerne vil foregå 24/8 klokken Bestyrelsen mødes 1700 for at læse ansøgningerne i gennem inden. 10. Lagersalg: Remi har lavet et udkast til en kontraktsændring. Det specificeres at der er et krav om en reklamering og at der bliver en regnskabsansvarlig. Idéen blev fremlagt for de to lagersalgsbestyrere og faldt i god jord. Lagersalgsbestyrerne tager kontakt til maribobryggerierne om levering ind i rummet. 11. Back Gammon klubben var mødt frem: de vil gerne reklamere til nyindflyttere om klubben. Bestyrelsen foreslog en udarbejdelse af en folder og lovede at de ville indsætte klubben som punkt på det slide-show som nyindflyttere indviteres til. Her vil bestyrelsen ligeledes henvise til denne folder, når denne ligger klar. 12. Stole i musiklokalet H20: Hvorfor deles de ikke op, så halvdelen står i festlokalet. Simon spørger H20-bestyreren om dette. 13. Nøgler: Nye nøgler til boldburet er givet til Simon. Han kontakter fodboldbestyreren om dette. Nøgler til musikøvelokalets skabe administreres af Remi. 14. Puder til filmforevisning: Mette har været i Jysk Sengetøjslager konklusionen er at det er for dyrt. Mette forsøger andre steder. 15. Afskedsgaver: Nøglepersonel får gaver ved afsked. Dette bedømmes konkret hver gang. 16. Gaver til blå mænd for hjælp til midsommerfest: Simon indkøber gave. Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6/ kl. 18 Tilstede: Simon #1520, Remi #4815, Rasmus #2719, Mette #1614, Sidse #1620, Jens og Michala # Valg af dirigent: Simon 2. Valg af referent: Simon 3. Godkendelse af sidste referat: OK 4. Post: Tidsskrifter og to breve se pkt Udlæg for scene: Remi kopierer bilag. Simon sender dem til Dancover. 6. IT-jobbet: Son indkaldes til næste gang og informeres om omstruktureringen. Remi laver udkast til ny stillingsbeskrivelse. 7. Advokatsamtale: Tirsdag den 12/8 klokken 16. Bestyrelsen vil fremlægge sagen så objektivt som muligt. Såfremt advokaten finder belæg får at pengene skal udbetales, så er sagen afsluttet og pengene vil derefter blive udbetalt. Såfremt advokaten ikke finder en pligt til det vil det være op til en generalforsamling at afgøre sagen. 8. Boremaskine: Der indkøbes ikke en ny til snedkerværkstedet. Der sættes i stedet en seddel op om at man kan kontakte værktøjskassemanager Rasmus. Gry er informeret om dette. Værktøj der

12 allerede ligger i skabene i værkstedet vil eventuelt kunne ligge bedre i værktøjskassen. Gry kontakter Rasmus om dette. 9. Folder: Mette har lavet et meget flot udkast. Der blev kommenteret på dette og Mette arbejder videre på det til næste møde. Simon forsøger stadig at komme i kontakt med Trykkeren vedrørende denne folder. 10. Jobopslag: Rasmus har ophængt disse. 11. Kontorhjælp: Skal ansætte en ny allerede fra 1. september så derfor vil Rasmus hænge opslag om med det samme. Rasmus ansvarlig for at få opslagene i Thisis. 12. Økonomisk driftsleder: Morten har sagt op. Opslagene skal snart op. Hattens driftsledere og bartendernes talskvinde skal være til stede ved jobsamtalerne. Rasmus laver opslag og får det i Thisis. 13. Social tur for de ansatte: 31/ Øvrige vigtige datoer: Oktoberfest 23-25/10, Nyindflytterfest 3/ Aktivitetsuge: Driftsgruppen efterlyser nytænkning til dette års program. Bestyrelsen går i tænkeboks. 16. Bevilling af bartendertimer til back gammon: Bevilger til det kommende arrangement 1,5 time. Bevilger med tilbagevirkende kraft 1,5 timer for tidsrummet Resten af åbningstiden må Back Gammon klubben selv betale for. 17. Lønkrav: Bestyrelsen har modtaget yderligere to lønkrav. Der er kvitteret (mundtligt) for disse. Dette bringer det samlede antal op på Filmjobbet: Jens skal have en ny jobbeskrivelse, så det fremover fremgår at han står for salg under og før filmen. Dermed spares en bartender væk om tirsdagen. Simon laver udkast til ny kontrakt. Jens vil få løn efter timesedler til nærmeste hele time efter filmens afslutning. 19. Puder til film: Mette undersøger priser. 20. Lagersalg: Maribo vil gerne levere helt ind i kælderen. Dermed kan der spares mandetimer på at flytte det fra lagergarage til kælder. Jobbeskrivelsen skal derfor laves om. Remi laver udkast til dette. Simon indkalder de to lagersalgsbestyrere til næste møde. 21. Forberedelse til advokatsamtalen: Remi sørger for gammelt og nyt vedtægtskopi + det ene lønkrav. Simon sørger for resten. Referat af KF-møde onsdag den 29/ kl. 18 Til stede: Simon, Mette og Rasmus. 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat godkendt. 4. Post: Beretninger for H-10 og H-20, tidsskrifter til H-10, Invitation til badminton fra DGI, ansøgning om pilefletning i krea-rummet h-10 og referat af hovedbestyrelsesmøde. 5. Medlemskab af DAI: Simon tager kontakt til sportsbestyrerne og spørger til nødvendigheden af medlemskab. Evt. melder vi os ud. 6. Nabosamtalen: Organisationsplan bliver sendt + en statusrapport. Peter indsamler priser fra Rockfon vedrørende isolering af musikrum H Folder: Mette er ansvarlig. Simon ringer til trykkeren. 8. Løn: Simon aftaler møde med advokat. 9. Aktivitetsugen: Uge 39 med følgende program: tirsdag pool- og dartturnering. Onsdag TPturnering. Torsdag bordfodboldsturnering. Fredag restaurant. Lørdag køkkenfodbold i boldburet og live-musik på hatten (Rolling Stones Jam). Søndag filmmaraton på Hatten. 10. T-shirt produktion: Mette sætter en produktion i gang med ca. 50 eksemplarer. Prisen bestemmes udfra omkostningerne. Sælges fra Hatten. Mundtligt tilsagn om dette af Morten. 11. Oprydningsdag og middag: Lørdag den 16/8.

13 12. Evalueringssamtaler med de ansatte: Uge Omlægning af IT-job: udsat til næste gang. 14. Ansøgning om pileflet. Bevilget 3800 kroner hvis mere end 12 pers hvis ikke så Ansøgning boremaskine: Beslutning udskudt. Værkssted undersøges. Hvorfor sættes ikke bar seddel op om at man kan låne værktøj hos Rasmus. 16. Motionsrumsbestyrer, basketbestyrer og evt. aerobic mangler alle fra 1. sep. Rasmus laver opslag og hænger det op i blokkene. Referat fra KF-mødet Onsdag den 2/ kl. 18 Tilstede: Simon, Mette og Remi 1. Dirigent: Simon 2. Referent: Simon 3. Sidste referat: Ingen kommentarer. Godkendt. 4. Post: Off-set reklamer, der afleveres til Viggo. Tidsskrifter, der afleveres til Gry. 5. Solarium: For 895 kroner om halvåret udliciterer vi vedligeholdelsen og eftersyn til et selskab. Dette giver en rabat på nye rør etc. på 10 %. Simon kontakter Peter og fortæller om beslutningen. Peter får tilmeldt os og får købt nye rør. 6. Dancover-Penge: Remi kopierer regningerne for ekstraomkostningerne til scenen, som Simon sender til Dancover. 7. Naboklager: Foreningen har modtaget en klage fra foreningen Vestervænge. Klagen er delvist baseret på misforståelser og fejltagelser. Der opfordres til en forsoningssamtale. Bestyrelsen har besluttet at tage denne opfordring op og har i et brev inviteret naboforeningens bestyrelse til møde. Mødet er sat til på Tirsdag. 8. Motionsrum: Bestyrelsens havde indkaldt motionsrum-bestyrer Erik. Årsagen er at bestyrelsen har modtaget nogle henvendelser om rengøringsniveauet i motionsrummet. Bestyrelsen efterlyste også lidt mere af det engagement som Erik i tidligere tider har udvist med hensyn til rummet. Resultatet blev at Erik valgte at gå af med virkning fra 1/8. Mette fra bestyrelsen bestyrer derfra rummet i 1 måned, således at der skal ansættes en ny med start den 1/9. Opslag bliver sat op i starten af August. 9. Lagersalg: Simon ringer til BST og undersøger om det er muligt at få lagersalgsvarerne leveret direkte til salgsrummet. Dette vil næsten halvere lønomkostningerne. 10. Trommesæt: Dette er nu blevet renoveret. Bestyrelsen bevilger yderlige kroner 50 til et tæppe til at ligge under. Referat af KF-møde onsdag 25/ kl. 18 på KF-kontoret Til stede: Simon, Mette, Rasmus, # 1601 og Martin # Dirigent Simon 2. Referent Simon 3. Referat godkendt 4. Post mail fra en der hedder Caroline fra Frankrig. Rasmus svarer. 5. Solarium punktet udgår da Remi ikke er til stede. 6. Evaluering af Midsommerfest: Der henvises for det første til referatet af sidste DG-møde, hvor der udførligt blev listet gode og dårlige ting til næste års arrangement. Dernæst benyttede bestyrelsen lejligheden til at rose sig selv festen forløb ganske godt. Scenen voldte dog en del problemer under nedtagningen og bestyrelsen står overfor at skulle lave liste over skruer og stænger der mangler så den ligger klar til funktion. Målsætningen er at dette er klart til

14 semesterstart. Simon ringer Dancover og får refunderet kroner 1600 som foreningen har i udlæg til de ekstra omkostninger scenen kostede under opsætning. 7. Møder i sommerferien: Næste møde er på onsdag den 2/ næste møde vil så finde sted onsdag den 23/ Bestyrelsen vil dog kunne samles hurtigt i fald det bliver nødvendigt. 8. Mappeorden Der er nu indkøbt mapper til kommende beretninger, klagesager etc. 9. Øverum H20: #3522 og #1601 har undersøgt hvad det koster at købe det nødvendige antal æggebakker. Prisen er 221 kroner for 210 stks med plads til 30 i hver. De dækker hvert et område på ca 30 gange 30 centimeter. Et alternativ blev fremsat, som går på at opsætte madrasser med snor op ad væggene. Simon har undersøgt Steen s holdning, der blot mener at man skal gå efter det pæneste! Simon vil tage fat i H20-bestyrer Peter (han er til festival nu) for at få hans holdning. Konklusion; det bliver med rimelig sandsynlighed æggebakke eller madrasløsingen ingen af dem er synderligt omkostningsfulde. 10. Trommesæt: Samme personer fremsagde en bevillingsansøgning til en restaurering af KF s trommesæt, som har hul i nogle af skindene og som mangler nogle skruer. Bestyrelsen bevilgede en reparation som ikke måtte blive dyrere end 2500 kroner. Referat af KF-møde onsdag 18/ kl på KF-kontoret (Tilstede: Simon, Mette, Remi, Rasmus, Martin # 3522, Flemming #1722) 1. Referent og dirigent Simon 2. Lydisolering: Martin var mødt op for at høre om det var muligt at isolere øvelokalet på H20. Det generende lige nu er at lyden bliver smidt tilbage i hovedet på dem der øver, med blandt andet det resultat at der bliver spillet væsentligt højere end nødvendigt. Martin blev bedt om at undersøge prisen på en bunke æggebakker. Simon snakker med Steen om gamle gulvtæpper el. lign. 3. Stole i øvelokalet. Martin ville også gerne høre om nogle af de mange stole der står i øvelokalet kunne flyttes. Simon taler med H20 bestyrer Peter. 4. Back Gammon Klubben var repræsenteret ved klubbens kasserer Flemming. Han leverede lidt fakta om klubben og der blev diskuteret frem og tilbage om størrelsen af næste års bevilling fra Foreningen til klubben. Det hele endte i samme bevilling som sidste år 8000 kroner. 5. Post: Tidskrifter, kontioversigter og lokalebeviser til sportsbestyrerne. Disse skal i en mappe der oprettes dertil. 6. Remi har modtaget Brev fra en Hatten-ansat vedrørende løn. Dette brev bliver besvaret af Simon, der vil gøre opmærksom på at brevet er modtaget og at bestyrelsen arbejder hårdt på en samlet løsning af problemet. 7. Midsommerfest: Det var et godt DG-møde. Der var flere ting der var faldet i hak end frygtet. Selve overbygningen af scenen skal bæres op fredag den 20/6 klokken 18. Mette og Remi er de store indkøbsdyr. Referat af KF-møde kl onsdag 11/ Til stede: Simon, Mette, Remi og Rasmus 1. Simon skriver referat og er ordstyrer 2. Sidste referat godkendt. 3. Post: Klage over motionsrum, Tidskrifter, Waterline plakater (som Rasmus skal bruge i PRudvalget) 4. Midsommerfesten: #2322 og #2316 vil gerne hjælpe med sceneopsætning dagen før. Der skal udarbejdes en dagens-opgaver-plan. Louise og Mette laver indkøbslister sammenligner med sidste års. Rasmus køber selv ind til PR-udvalget. Mette laver vagtskemaer og tilmeldingslipper til morgenmad på dagen. Remi låner Kollegiebilen. Mobil-listen er lavet.

15 5. Motionsrum: Det er klamt. Simon ringer til Erik. Erik indkaldes. Julie får svar af Mette. 6. Computerum: Der er nu en computer der virker. Stillingen som computeransvarlig bliver ændret med virkning fra semesterstart. Rasmus ringer igen til Son. 7. Lagersalg: Kunne man lave kælernedgangen til H-20 om, så Faxe vil levere helt ind i rummet? Morten bør spørge Faxe. Simon opfordrer Morten til det. 8. Scene: Remi og Simon tager op smed-eskursion og køber metalbor og supplerende rør. 9. Fotos: alle fotograferet. Simon printer ud og hænger op på posthuset inden weekenden. 10. Back-gammonklubben: Vil gerne invitere Danmarksmesteren til kollegiet og spille simultanspil. KF bevilger 800 kroner til transportomkostninger. Klubben inviteres til på onsdag til at fremlægge deres visioner dette års samarbejde. Referat af KF-møde onsdag 4/ Simon dirigent og referent. Til stede Simon, Mette og Rasmus 2. Sidste referat godkendt. 3. Post: Beretning fra Gry om H-10, kontooversigter og off-set tilbud. 4. Solarie: Peter mødte op og foreslog at KF købte et nyt brugt solarium. Han havde tjekket priser og de ligger mellem og kroner. Peter blev bedt om at undersøge hvad nye rør koster og hvor længe de holder. Peter vender så hurtigt som muligt tilbage, så priserne kan sammenlignes. 5. Næste rundvisning er den 11/6 invitationer er alle blevet afleveret til de nytilflyttede. Alle fra KF møder op, da det er første gang for Mette og Rasmus. 6. Boksepude: Rasmus undersøger om det beslag der er blevet ødelagt er dækket af garanti og køber ellers et nyt. Maximum pris 500 kroner. 7. Værktøjskasse: Rasmus har overtaget foreningens værktøjskasse Thisis er blevet informeret om dette. Den folder som er blevet besluttet at udarbejde til semesterstart, skal indeholde tydelig reklame om denne værktøjskasse. Rasmus ønsker at opdatere indholdet og købe værktøj velegnet til cykelreparationer. Der blev bevilget 1000 kroner til indkøb af dette. 8. H-10 s computerrum: Rummet sejler. Computerne er dur ikke og i bedste fald er de ustabile. Antal er for lavt. Målsætningen er at rummet virker kort efter semesterstart og at bestyreren arbejder tættere sammen med Gry, der bestyrer selve bygningen. Rasmus tager fat i Son og forhører sig om forholdene. 9. Lagersalg: Administrationen har vendt tilbage med svar om muligheden for salg fra kælderen i blok 3. Det er ikke muligt. I stedet foreslår gårdmændene at salget igen foretages af Hatten, som det er sket for år tilbage. Dette skal i givet fald besluttes af Hattens DriftGruppe. 10. Grill: Grillen mellem blok 3 og 6 er i stykker. Administrationen ønsker at KF betaler for en ny. Bestyrelsen er i tvivl om det er KF s regi, og vil opfordrer BR til at blande sig. Referat af KF-bestyrelsesmøde mandag den 26/ Tilstede: Simon #1520, Remi #4815, Mette #1614, Rasmus #2719, Louise # Valg af dirigent og referent: Simon blev dirigent, Rasmus blev referent. 3. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt. 3a. Post: Endelig bekræftelse fra Moi Caprice. Nogle blade. Referat af hovedbestyrelsesmøde om byggeplanerne for en sjette blok 4. Hvad har bestyrelsen af tjanser til midsommerfesten: Involvere BR, Frivillig-møde, øl- og pølse/burgerbilletter, pølse- og burgerbod, vagtplaner til madboder og hoppepude, udarbejde fælles indkøbsliste og handle ind, udarbejde telefonliste, have alle bevillinger og kontrakter klar på dagen, hjælpe til ved opstilling samt nedtagning af

16 lyd+lys, rydde op søndag kl 13, få fat i gårdmænd med hensyn til opstilling af borde, stole og affaldspande, gøre den store grill operationsdygtig (kontakte snedker og skaffe en grillrist), En fire-mandsgruppe bestående af Toke, Simon, Remi og Niklas blev foreslået som de fire muskuløse mænd. 5. Tegner: Tegneren er klar over hun kun skal lave tegning til plakaten. 6. Hvervemøde af frivillige: Møde med frivillige den 4. juni kl på H18. Rasmus laver invitation. Vagterne bliver af halvanden times varighed og belønnes med tre fadølsbiletter og et sejt badge (juhu). Alle frivilliges navne skrives ned. Vagtplaner udarbejdes og Simon laver en overordnet plan med alle vagter på. BR står for køkkenaktiviteterne. Der skal være følgende udvalg, som består af en fra KF eller BR samt frivillige: Pr- og oppyntningsudvalg - Rasmus Pølse/burgerbodsudvalg - Mette Køkkenaktiveringsudvalg - BR (Hoppepudeudvalg) - Remi 7. BR-møde: Mette inviterer BR til informeringsmøde om frivilligmødet onsdag den 4. juni kl BR deltager i oprydning kl 13. dagen efter 8. Timenormering af ansatte: Der blev diskuteret besparelser. Mulig flytning af ølsalget kom på tale. Remi ville lave en standardtimelønseddel. 9. Mappeordenen: H18 vil have vi opbevarer klagesager i længere tid. Vi vil rydde op i mapper så de nye kan få et overblik over alle de ting der ligger på KFkontoret. 10. Hvem gør hvad: Remi: Booker bil til fredag og lørdag, laver øl- og pølse/burgerbilletter udarbejder tlf-liste, laver standardtimelønseddel, er hoppepudeudvalgsformand Rasmus: Skriver referat, laver invitation til frivilligmøde, overtager værktøjskasse fra Michael #2408, er PR/oppyntningsudvalgsansvarlig, sørger for slidte madrasser til chill-outtelt. Simon: Kontakter blå mænd mht. opstilling af borde/stole og affaldsspande, ser på den halvfærdige grill, laver vagtplaner og udarbejder indkøbslister i fællesskab med os andre, indkalder Peter til næste møde med henblik på udskiftning af solarierør, Mette: Inviterer BR til møde, står for badge og t-shirt produktion (med Sidse #1620) er pølse- og burgerbodsansvarlig. 11. Evt: 12. Lukket sag: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Louise #2319, Michael #2408, Remi #4815, 1. Valg af referent og dirigent: Louise. 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

17 3. Post: Ansøgning om udstyr til boksepude 4. Behandling af det åbne møde: Jimmy #1204 ansøgte KF om et par plethandsker og en kickpad til brug i forbindelse med boksepuden. Michael tilbud at stå for udlejning. 5. Meddelelser fra bestyrelsen: 6. Bevillinger 598 kr. til et par plethandsker samt 199 kr. til en kickpad. 7. Evt. lukket sag: 8. Evt 9. Hvem gør hvad: Louise: Remi: Simon: Michael: Vores næste møde bliver d. 20. maj kl på H20 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. maj 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Louise #2319, Michael #2408, Remi #4815, Simon #1520, Martin #3522, Krister # Valg af referent og dirigent: Louise. 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 3. Post: 2 karantænesager fra H18 4. Ud med indkaldelse til generalforsamling: Er gjort 5. Ud med invitationer til rundvisning: Er gjort. 6. Samle generalforsamlingblad. Er gjort. 7. Behandling af det åbne møde: Krister kom ang. fodboldbanen i buret. I samråd med Sten Ryborg har de talt om at renovere fodboldbanen. Det vil ca. komme til at koste max kr. KF mener det er en god ide, men vil godt dele udgifterne med BR. Simon undersøger sagen nærmere. 8. Meddelelser fra bestyrelsen: 9. Bevillinger 10. Evt. lukket sag: 11. Evt 12. Hvem gør hvad: Louise: Remi: Simon: Michael: Vores næste møde bliver d. 13. maj kl på H20 Hilsen KF bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Michael #2408, Simon #1520, Remi #4815 (Viggo #6421)

18 1. Valg af referent og dirigent: Simon 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 3. Post: Nøgle fra Michala #1704. Datalønsedler. Bookingsedler fra Moi Caprice s agency. 4. Ansøgninger til midsommerfest Denne er lavet og er afleveret til BR. 5. Opfølgning på lagersalg Sortimentet ændret. Underskuddet i marts er kr Underskuddet feb ca Underskuddet jan ca Kurven går den rigtige vej, men det er tvivlsomt om det kan svare sig at holde det kørende. Lagersalgets endelige fremtid skal vælges af generalforsamlingen den 21. maj. 6. Opfølgning på trykkeri Viggo var mødt op. Canon har tilbudt at give for offset systemet forudsat at vi køber eller leaser en stor maskine hos dem. Dette vil medføre at kopimaskinen bliver slået sammen med trykkeriet. Dette er en dårlig ide. Det blev i stedet besluttet at gå efter den først ide og gå uden om Canon. Off-set systemet søges solgt og der investeres over tid i et nyt system. 7. Generalforsamling Ændringer til vedtægter blev diskuteret og mulighederne/nødvendigheden af en fremtidig kontingentstigning. Forslag skal udarbejdes til senest tirsdag 6/5 hvor der er deadline for generalforsamlingsbladet. 8. Behandling af det åbne møde 9. Meddelelser fra Bestyrelsen Der er ingen tilmeldinger til triatlon i aktivitetsugen. Denne aflyses. Der er indkøbt et digitalkamera til foreningen. 10. Bevillinger Der bevilges kr til køb af printer-kit til trykkeriet. 11. Evt. lukket sag 12. Evt. 13. Hvem gør hvad Remi: Regnskab, budget og bevilingsforslag til midsommerfesten klar til tirsdag. Michael: Inventarliste, skriftligt forslag til lagersalgssituationen Simon: Vedtægtsændringer, Fotos fra digitalkamera lægges på serveren. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Louise #2319, Michael #2408, Simon #1520, Remi # Valg af referent og dirigent: Louise. 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 3. Post: 4. Opfølgning på scene til midsommerfest: Simon har kontaktet dem der laver taget til scenen. Overdækningen kommer i starten af maj. Vi satte en foreløbig dato for, den dag der skal graves huller til scenen. D. 24. maj. 5. Ansøgninger til Midsommerfest. Remi laver udkast til ansøgning til BR, samt generalforsamlingsbladet til tirsdag.

19 6. Opfølgning på lagersalg: Regnskab ikke færdigt 7. Opfølgning på trykkeri: Vi indkalder Viggo til mødet næste tirsdag, da han har talt med en fra Canon. 8. Skab til musik: Er kommet, og står i musiklokalet på H20. Louise kontakter Sten, for at høre om de vil administrere uddeling af nøgler. 9. Forberedelse til møde kl med ansatte ang. løn. Er gjort. 10. Behandling af det åbne møde: 11. Meddelelser fra bestyrelsen: Den kommende aktivitetsuge ser arbejdsfordelingen således ud: Mandag på posthus: Michael og Remi ??? Louise og Simon Onsdag kl TP turnering- Louise og Simon Torsdag kl bordtennisturnering: Michael Torsdag fra kl dart og bordfodbold: remi. Fredag: alle på H20 til middag. Fredag pool:????? evt. H18 bartender Lørdag kl , fodboldturnering: Alle! 12. Bevillinger 13. Evt. lukket sag: 14. Evt 15. Hvem gør hvad: Louise: Kontakter Sten og Donald Remi: Regnskab Opfølger på lagersalg Simon: Michael: Vores næste møde bliver d. 29. april kl på H20 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. april 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Louise #2319, Michael #2408, Remi #4815, Simon # Valg af referent og dirigent: Louise. 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 3. Post: 4. Deadlines for generalforsamling: Generalforsamlingen er d. 21. maj kl på H18. Generalforsamlingsbladene skal uddeles d. 14. maj. Absolut sidste deadline er d. 6. maj. Louise: laver beretning Simon: vedtægter

20 Michael: bevillinger og inventarliste Viggo: Trykkeri Remi: Regnskab Desuden skal laves en ansøgning til BR om penge til midsommerfest, samt ansøgning til generalforsamlingen om bevilling på kr. 5. Falck: Simon har bestilt brandtæppe samt førstehjælpskasse. Det koster 800 kr. 6. Opfølgning på lagersalg: Kunne vi ikke gøre, da regnskabet ikke er færdigt. 7. Behandling af det åbne møde: Peter og Gry vil godt stå for restaurant d. 2. maj. Det er nu sikkert at indvielse af H20 bliver d. 9. maj 8. Meddelelser fra bestyrelsen: Simon indkøber snarest et digitalkamera til max kr. da Remi har fået KF s hjemmeside op at stå. Derfor skal der tages billeder af arrangementer samt ansatte. 9. Bevillinger 800 kr. til Falckkasse. Diktafon til Thisis max kr. Skab til opbevaring af basforstærker samt PA anlæg: 2500 kr. 10. Evt. lukket sag: 11. Evt 12. Hvem gør hvad: Louise: Remi: Simon: Michael: Vores næste møde bliver d. 23. april kl på H20!!!!! Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2003 Kl på KF-kontoret. Tilstede: Louise #2319, Michael #2408, Remi #4815, Simon #1520, Kenny #3519, Martin # Valg af referent og dirigent: Louise. 2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 3. Post: Opsigelse fra basketbestyrer Morten #3117 NB vi søger ikke en ny bestyrer før sæsonen starter til september igen. 4. Vedtægter: Vi gennemgik ca. halvdelen af Michaels oplæg til vedtægtsændringer. Der opstod en del diskussion omkring løn. Derfor indkalder vi alle ansatte til et møde d. 22. april, om hvorvidt der skal ske en lønstigning og en kontingentstigning eller om lønnen skal forblive lav samt ingen kontingentstigning. Vi fortsætter med vedtægterne i næste uge 5. Ud med invitationer til rundvisning: Udgår, da vi laver dobbelt rundvisning i maj pga. påsken. 6. Opfølgning på lagersalg. Punktet kunne ikke diskuteres, da regnskaberne ikke er lavet pga. computerproblemer

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, David, Pia K., Knud, Sussie, Aase. AD. 2. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Simon Pham 1504 3118 2893 Bjarke Heesche 1602 2060 8393 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Christian

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere