Frederikssund Ungdomsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Ungdomsskole"

Transkript

1 Frederikssund Ungdomsskole Sorg & Kriseplan Indledning Sorg og kriseplanen er et arbejdsredskab for alle medarbejdere i Ungdomsskolen, og vi anbefaler derfor, at du læser planen grundigt igennem. Du ved aldrig hvornår du møder et barn, en ung, en familie eller en kollega i krise, så netop derfor er det altid godt at være forberedt, så de ikke møder en mur af tavshed. At arbejde med mennesker i sorg og krise er hårdt og svært, men ikke farligt. Derfor kan det for nogle medarbejdere være utrolig hårdt psykisk, og i kraft af dette magter man det måske ikke. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager et ansvar i sådanne svære situationer, så vi ved fælles hjælp kan hjælpe de børn, unge og familier, der er i krise. Planen vil altid være tilgængelig på alle ungdomsskolens kontorer, ligesom du på sigt vil kunne finde den på skolens intranet. Forud for din deltagelse i rejser, ture o.lign. vil turlederen altid sørge for, at du som medarbejder får udleveret en lille quickguide, med relevante udpluk fra planen. Hvem kontaktes Flere steder i planen refereres til, at du skal kontakte nærmeste leder i den afdeling, hvor den unge, som ulykken vedrører, er tilknyttet. Det vil i praksis sige, at du skal have fat i én af flg. personer: Skibby afdeling: Carsten Rasmussen Arb.: Privat: Mobil: Kim Gildberg Arb.: Privat: Mobil: Frederikssund Afdeling: Jacob Jørgensen Arb.: Mobil: Jægerspris afdeling: Ulrich Mehr Arb.: Privat: Mobil: Slangerup afdeling: Karsten Bo Baden Arb.: Mobil: Administrationen: Bente / Jette Arb.: Evt. pressekontakt Såfremt en krisesituation opstår, er det altid den nærmeste leder i den givne situation, der håndterer pressekontakt i samråd med Ungdomsskolelederen. Andre medarbejdere skal afstå fra at udtale sig til pressen, forældre eller andre. Derved sikres hele vejen igennem, at kommunikationen er entydig, og unødig bekymring eller tvivl undgås. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 1

2 Planens indhold/opbygning Planen er i det følgende opbygget i flg. områder/scenarier: 1. Hvis et barn dør uden for ungdomsskolens varetægt... Side 3 2. Hvis et barn forulykker i ungdomsskolens varetægt... Side 4 a. Medarbejderne på ulykkesstedet b. Hjemme på ungdomsskolen, nærmeste leder c. Håndtering af unge, der var vidne til ulykken d. Afklaring af, hvem der yderligere skal orienteres 3. Hvis et barn dør i Ungdomsskolens varetægt... Side 6 a. Medarbejderne på ulykkesstedet b. Hjemme på ungdomsskolen, nærmeste leder c. Håndtering af unge, der var vidne til ulykken d. Afklare hvem der yderligere skal orienteres e. Begravelse/bisættelse 4. Hvis en søskende til en elev i ungdomsskolen dør... Side 8 5. Hvis en forælder til et barn i Ungdomsskolen dør... Side 9 6. Hvis en kollega dør... Side 10 a. Begravelse/bisættelse 7. Hvis en søskende eller en forælder er alvorlig syg - eventuelt med døden til følge... Side Hvis en kollega er alvorlig syg - eventuelt med døden til følge... Side Bilag... Side 13 a. Definition af krise og definition af sorg b. De almindeligste krisetegn - tjekliste c. Børns forståelse af døden d. Ting, der er vigtige at huske, når du møder et menneske i sorg 10. Litteraturliste... Side 18 Sammen med planen finder du i denne mappe flg. yderligere materiale, der kan virke som inspiration til bearbejdelse og håndtering af en krisesituation: 1. OmSorg Handleplan (Kræftens Bekæmpelse) 2. Sorggrupper - Når børn mister (Børns Vilkår) 3. Hvordan takler du seksuelle overgreb (Styrelsen for Social Service) 4. SEJE TØSER - stakkels piger (Kroghs Forlag) Ved rejser og ture udleveres én af flg. foldere altid til medarbejderne på turen. Det er turlederens ansvar, at praktiske oplysninger udfyldes inden afrejsen: 1. Quickguide - Kriseplan, indlandsture 2. Quickguide - Kriseplan, udlandsture Guickguiderne findes på S-drevet under Kriseberedskab. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 2

3 1. Hvis et barn dør udenfor Ungdomsskolens varetægt 1. Lederen samt evt. anden relevant voksen: Får facts på det skete. Tager kontakt til elevens skole og koordinerer indsats. Orienterer øverste leder, klubmedarbejdere og administrativt personale. Elevens lærere orienteres, således at de, sammen med nærmeste leder, kan orientere holdet ved næste undervisningsgang. I den enkelte situation vurderes, om der skal orienteres om dødsfaldet i eftermiddags/aftenklubben. Aflevere, få afleveret eller lægge en buket blomster med et kort (til ca. 200 kr.). Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 3

4 2. Hvis et barn forulykker i Ungdomsskolens varetægt A. Medarbejderne på ulykkesstedet Stands ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Ring 112 Giv almindelig førstehjælp. Turlederen kontakter nærmeste leder hjemme på Ungdomsskolen. Personalet sørger for at holdkammeraterne / klubbens øvrige elever bliver samlet, får slukket mobiltelefonerne og kommer væk fra ulykkesstedet. Ambulancen kommer og henter det forulykkede barn. Oftest er det ikke muligt for personalet at få lov til at køre med ambulancen, men én relevant voksen kører straks til hospitalet i taxa eller egen bil. Hvis flere børn fra institutionen er forulykkede, er man to personaler tilstede på hospitalet. Den voksne fra Ungdomsskolen, bliver på hospitalet så længe der skønnes at være behov for det. På hospitalet er den voksne fra Ungdomsskolen løbende i telefonisk kontakt med ledelsen på Ungdomsskolen. B. Hjemme på Ungdomsskolen, nærmeste leder Får facts på det skete inden telefonopkaldet til den forulykkede elevs forældre. Forældrene kontaktes. Hvis der ikke straks opnås kontakt til forældrene, ringes der med 10 minutters mellemrum, indtil der er kontakt. Øverste leder orienteres. Beroligende notits med relevante facts lægges på Ungdomsskolens hjemmeside under nyheder. C. Håndtering af unge, der var vidne til ulykken De resterende elever på Ungdomsskolen Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Der tages kontakt til holdkammeraternes / de omgivende elevers forældre for at sikre, at ingen elever vender hjem til et tomt hus. Hvis personalet ikke kan få kontakt til forældrene, skal de pågældende elever blive i Ungdomsskolen til kontakten etableres. De resterende elever på turen (indenfor landets grænser) Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Elevernes forældre kontaktes pr. telefon, således at de kan afhente deres barn, i det omfang det findes nødvendigt. Det aftales med nærmeste leder hvordan kontakten foretages. De resterende elever på rejsen (udenfor landets grænser) Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 4

5 Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Nærmeste leder afgør, sammen med turlederen, hvorvidt rejsen skal afbrydes eller fortsætte. Elevernes forældre kontaktes og informeres pr. telefon, således at de eventuelt kan vælge at slutte sig til deres barn, der hvor det befinder sig, og efter et passende tidsrum rejse hjem sammen med pågældende. Såfremt man vælger at afbryde rejsen og vende hjem, samles gruppen med pårørende ved hjemkomsten, og der orienteres om hændelsen, mulighederne for krisehjælp m.v. Den pågældende dag skal der være et lokale samt ekstra personale til rådighed for de elever, lærere, personale og forældre, som måtte have et behov for samtale. D. Afklaring af, hvem der yderligere skal orienteres Klubmedarbejdere og administrativt personale og lærere orienteres. Elevernes holdkammerater, samt disses forældre, orienteres (enten pr. telefon eller brev). Alt efter tidspunkt for modtagelse af meddelelsen, orienteres om ulykken / dødsfaldet i eftermiddagsklubben og senere i aftenklubben. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 5

6 3. Hvis et barn dør i Ungdomsskolens varetægt A. Medarbejderne på ulykkesstedet Stands ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Ring 112 Turlederen kontakter nærmeste leder hjemme på Ungdomsskolen. Personalet sørger for at holdkammeraterne / klubbens øvrige elever bliver samlet, får slukket mobiltelefonerne og kommer væk fra ulykkesstedet. Ambulancen kommer og henter afdøde. En relevant voksen kører med til hospitalet i taxa eller egen bil. Hvis der også er forulykkede børn er man to personaler tilstede på hospitalet. Den voksne fra Ungdomsskolen, bliver på hospitalet så længe der skønnes at være behov for det. På hospitalet er den voksne fra Ungdomsskolen løbende i telefonisk kontakt med ledelsen på Ungdomsskolen. B. Hjemme på Ungdomsskolen, nærmeste leder Får facts på det skete. Forældrene kontaktes i samarbejde med politi og offentlige myndigheder. Forældre til øvrige elever på turen kontaktes efterfølgende. Der orienteres om, at man vil kunne få yderligere oplysninger hos det lokale politi eller på Udenrigsministeriets hjemmeside ( såfremt ulykken er sket i udlandet. Øverste leder orienteres. C. Håndtering af unge, der var vidne til ulykken De resterende elever på Ungdomsskolen Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Når afdødes forældre er orienteret, tages kontakt til holdkammeraternes / de omgivende elevers forældre. Hvis personalet ikke kan få kontakt til forældrene, skal de pågældende elever blive i Ungdomsskolen til kontakten etableres. Det aftales med nærmeste leder hvordan kontakten foretages. Elever og forældre samles, og der orienteres om hændelsen, mulighederne for krisehjælp m.v. Ved samlingen skal der være et lokale samt ekstra personale til rådighed for de elever, lærere, personale og forældre, som måtte have et behov for samtale. De resterende elever på turen (indenfor landets grænser) Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Når afdødes forældre er orienteret kontaktes øvrige elevers forældre pr. telefon. Det aftales med forældrene, hvornår hjemkomst til Ungdomsskolen vil ske. Elever får mulighed for at ringe hjem og tale med deres forældre. Det er den voksne der ringer op, og denne bliver ved eleven under samtalen. Elever og medarbejdere pakker og gør klar til hjemrejse. Ved hjemkomsten samles gruppen med pårørende, og der orienteres om hændelsen, mulighederne for krisehjælp m.v. Det aftales med nærmeste leder hvordan kontakten foretages. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 6

7 Den pågældende dag skal der være et lokale samt ekstra personale til rådighed for de elever, lærere, personale og forældre, som måtte have et behov for samtale. De resterende elever på rejsen (udenfor landets grænser) Holdkammeraterne / de omgivende elever samles, og der gives informationer om ulykken og det videre forløb. Der ydes omsorg ved at trøste men også ved at tale med eleverne om det skete. Eleverne, der ikke allerede har slukket mobiltelefonen, skal slukke den, så ukorrekte informationer ikke bliver videregivet. Når afdødes forældre er orienteret kontaktes øvrige elevers forældre pr. telefon. Det aftales med forældrene, hvornår hjemkomst til Ungdomsskolen vil ske. Det aftales med nærmeste leder hvordan kontakten foretages. Elever får mulighed for at ringe hjem og tale med deres forældre. Det er den voksne der ringer op, og denne bliver ved eleven under samtalen. Skønner kriseberedskabet, at eleverne har bedst af at blive på stedet, evt. sammen med pårørende, kontaktes nærmeste leder for at iværksætte dette. Jf. ovenstående samles gruppen med elever og pårørende, og der orienteres om hændelsen, mulighederne for krisehjælp m.v. På hjemkomstdagen skal der være et lokale samt ekstra personale til rådighed for de elever, lærere, personale og forældre, som måtte have et behov for samtale. D. Afklaring af, hvem der yderligere skal orienteres Klubmedarbejdere og administrativt personale og lærere orienteres. Elevernes holdkammerater, samt disses forældre, orienteres (enten pr. telefon eller brev). Alt efter tidspunkt for modtagelse af meddelelsen, orienteres om ulykken / dødsfaldet i eftermiddagsklubben og senere i aftenklubben. E. Begravelse/bisættelse Hvis begravelsen ikke foregår i stilhed eller dybeste stilhed, deltager lederen og andet relevant personale. Der medbringes bårebuket med kort (til ca. 300 kr.). Hvis begravelsen foregår i stilhed eller dybeste stilhed sendes der blomster med kort. Hvis det deltagende personale ikke magter at vende tilbage til arbejdspladsen, sørger lederen og det øvrige personale for en eventuel vikar. Der tilbydes i fornødent omfang krisehjælp til berørt personale. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 7

8 4. Hvis en søskende til en elev i Ungdomsskolen dør Klubpersonale og elevens lærere informeres om dødsfaldet. Personalet holder øje med eventuelle sorgreaktioner fra eleven. Registreres sådanne, kan man, i det enkelte tilfælde vurdere, om det vil være relevant at tale med såvel eleven som dennes forældre om det registrerede. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 8

9 5. Hvis en forælder til et barn i Ungdomsskolen dør Klubpersonale og elevens lærere informeres om dødsfaldet. Personalet holder øje med eventuelle sorgreaktioner fra eleven. Registreres sådanne, kan man, i det enkelte tilfælde vurdere, om det vil være relevant at tale med såvel eleven som dennes tiloversblevne forælder om det registrerede. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 9

10 6. Hvis en kollega dør Få facts på det skete. Lederen, klubmedarbejdere, øvrige lærere og det øvrige administrative personale orienteres hurtigst muligt. Lederen vurderer hvordan kontakten etableres. Det overvejes om kontoret skal holde lukket. Lederen sørger for, at der bliver afleveret en buket blomster og et kort (til ca. 200 kr.) til familien. Familien får udleveret det brev, som Ungdomsskolens øvrige personale har fået tilsendt. Dette brev indeholder informationer om det skete. Der tilbydes i fornødent omfang krisehjælp til berørt personale. Lederen kontakter forvaltningen og bestyrelsesformanden for at orientere om det skete. Personalet samles for at tale om det skete. Den efterfølgende dag orienteres Ungdomsskolens elever i henholdsvis eftermiddagsklubben og herefter aftenklubben. A. Begravelse/bisættelse: Hvis begravelsen ikke foregår i stilhed eller dybeste stilhed, deltager lederen og andet relevant personale. Der medbringes en krans fra personalet med bånd og et brev vedlægges. (til ca. 400 kr.). Brevet skrives af lederen eller eventuelle andre nærstående kollegaer. Familien kontaktes for at få at vide, hvorvidt man ønsker at se elever fra Ungdomsskolen ved begravelsen / bisættelsen. Hvis det deltagende personale ikke magter at vende tilbage til arbejdspladsen, sørger lederen og det øvrige personale for en eventuel vikar. Ungdomsskolen tilstræbes lukket på begravelsesdagen, da alt personale skal kunne deltage i begravelsen / bisættelsen. Hvis nogle kolleger ikke ønsker at deltage i begravelsen / bisættelsen, holdes Ungdomsskolen åben, dog indkaldes der vikarer. Forældrene opfordres til at holde deres børn hjemme den pågældende dag. Hvis begravelsen foregår i stilhed eller dybeste stilhed sendes der blomster med kort. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 10

11 7. Hvis en søskende eller en forælder er alvorlig syg - eventuelt med døden til følge Klubpersonale og elevens lærere orienteres. Personalet holder øje med eventuelle sorgreaktioner fra eleven. Registreres sådanne, kan man, i det enkelte tilfælde vurdere, om det vil være relevant at tale med såvel eleven som dennes tiloversblevne forælder om det registrerede. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 11

12 8. Hvis en kollega er alvorlig syg - eventuelt med døden til følge Lederen i afdelingen sørger for, at der bliver afleveret en buket blomster og et kort (til ca. 200 kr.). Aftal besøg under sygdomsforløbet, hvis kollegaen magter og er i stand til det. Vi skal lytte til kollegaen og familien og spørge ind til, hvordan vi kan støtte kollegaen / familien bedst muligt. Der skal skabes enighed mellem kollegaen, familien og Ungdomsskolen om, hvor megen information, der videregives til øvrige kollegaer og elever. Se yderligere afsnittet om, Når en kollega dør. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 12

13 9. Bilag Bilag a. Definition af krise: Kortvarigt forløb som efterfølges af sorgen. Eller: Truende forstyrrelse i et menneskes livssituation, hvor tidligere erfaringer og handlemåder er utilstrækkelige til at forstå og psykisk beherske den aktuelle situation; fremkaldt af en eller flere af flg. faktorer: a. voldsomme begivenheder, fysiske eller psykiske tab, fx brand, naturkatastrofer, krig, død, skilsmisse (Kilde: Psykologisk pædagogisk ORDBOG) Definition af sorg: Sorgen er langvarig, og den forsvinder aldrig, men den kan mindskes med tiden. Eller: Stærk, ubehagelig følelse af savn pga. objekt tab, dvs. tab af person som man er emotionelt nært knyttet til Sorgen er langvarig, og den forsvinder aldrig, men den kan mindskes med tiden. (Kilde: Psykologisk pædagogisk ORDBOG) Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 13

14 Bilag b. De almindeligste krisetegn. Tjekliste. De fysiske symptomer: Søvnløshed Ulidelig træthed Hjertebanken Diffuse smerter eller uro i kroppen Ustandselig trang til at sukke Appetitløshed Vægttab De psykiske symptomer: Angst Koncentrationsbesvær Grådlabilitet Tanker om, hvad der kunne være sket hvis Flashbacks af synsindtryk, lydindtryk eller indtryk på andre sanser Oplevelse af at være i en glasklokke eller opleve verden gennem en tyk glasvæg Forestillinger om at kunne gøre den traumatiske begivenhed ugjort. Hvis bare Følelse af at bevæge sig i spring mellem nutid og fortid Vrede Skyldfølelser Kodeord for håndteringen af andres traumer: Accept Eksternalisering Find eksempler på at den du snakker med har handlet hensigtsmæssigt / fornuftigt i den traumatiske oplevelse hvor lille og ubetydelig handlingen end måtte forekomme og peg den ud og gør den så stor og betydningsfuld som muligt. Der er ikke noget værre end at komme ud af en traumatisk situation og føle sig helt magtesløs. Accept: De fleste berørte mennesker har billeder, filmstumper, lyde (f.eks. det store brag) eller andre sanseindtryk, som melder sig igen og igen, typisk når man forsøger at slappe lidt af. Mange mennesker vælger at forsøge at skubbe disse sanseindtryk væk fra bevidstheden, men det hjælper ikke, faktisk gør det ondt værre. Det gode råd er, bevidst 3-4 gange dagligt og ikke mindst når hovedet rammer puden, at kalde sanseindtrykkene frem og genopleve dem som et bevidst valg - ca. 5 minutter hver gang. Det bevidste valg af at se billederne - eller hvad det nu er - igen, er den nøgle til hele traumet, som underbevidstheden har brug for, for at kunne arbejde med traumet, og det gør den 24 timer i døgnet 365 dage om året, hvis den får nøglen. Hvis man gør det arbejde, klinger ubehaget oftest af over nogle dage eller uger. Eksternalisering: Snak, fortæl igen og igen historien om, hvad hver enkelt oplevede, og hvad der især virkede traumatisk for dem. Fortæl til alle, der gider høre på det, også selv om de har hørt historien 5-6 gange før. Den ændrer sig lidt hver gang, og en smule af den energi, der er knyttet til traumet bliver frigjort, hver gang. Endvidere: tegn og / eller skriv om de traumatiske oplevelser igen og igen. Når man tvinger sig selv til at omsætte sine tanker til handling (tale, tegning, skrivning) trækker man tankerne så meget ned i tempo, at følelserne kan nå at komme med. Også det frigør en smule af traumets energi, hver gang. De færreste oplever en umiddelbar lettelse, men over nogle dage eller uger klinger ubehaget oftest af. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 14

15 Bilag c. Børns forståelse af døden hænger nøje sammen med, hvor gamle de er. Det samme gælder for de forestillinger, de gør sig i forbindelse med deres fars eller mors død år Børnene er ofte i stand til at beherske eller fortrænge deres angst modsat mindre børn. Det er ikke usædvanligt at børn i denne aldersgruppe siger, at de ikke er bange for døden. Børnene er meget påvirkede af, hvordan de voksne i deres nærhed taler om døden. Fornemmer børnene, at døden og talen om den afdøde er tabu, holder de deres tanker for sig selv år Børnene er i en fase af livet, hvor de frigør sig fra hjemmet. Det gør det ofte ekstra svært at bearbejde tabet og sorgen. Mange føler, at dødsfaldet forhindrer dem i at leve og more sig som andre unge. De får dårlig samvittighed og undertrykker deres behov. Reaktionerne spænder fra at spille høj musik til den totale fornægtelse af sorgen. Har der været mange konflikter mellem barnet og den døde, kan det fremkalde stærke minder, som giver en dybtfølt skyldfølelse. Tanker om selvmord for at genforenes med den døde kan forekomme. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 15

16 Bilag d. Ting, der er vigtige at huske, når du møder et menneske i sorg. Det er vigtigt at huske, at man aldrig kommer ud af sorgen, men man kan lære at leve med den. Sorgen forsvinder ikke, men den vil mindskes med tiden, hvis den bliver bearbejdet. Hjælp barnet med at bevare mindet om den afdøde. Husk at man aldrig kan sige for meget, men stol på din sunde fornuft og tal med barnet om det skete. Lad være med at pakke tingene ind, men sig tingene direkte, så barnet forstår dig. Barnet er allerede i en sorg tilstand, og du kan ikke forværre denne tilstand hos barnet ved at sige for meget. Derfor, THI IKKE. For at hjælpe et barn i sin sorg handler det ikke kun om at kunne men i høj grad om at turde. Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 16

17 Bilag e. At støtte et barn i sorg kræver ikke at du er overmenneske. Blot at du er medmenneske (Kilde: Steiner Ekvik, norsk sognepræst) Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 17

18 10. Litteraturliste Bøger, pjecer, artikler: Marianne Davidsen-Nielsen: Den nødvendige smerte: om sorg, sorgterapi og kriseintervention. Munksgaard Lis Hillgaard, Lis Keiser og Lise Ravn: Sorg og krise. Gyldendal Johan Cullberg: Krise og udvikling. Gyldendal Gurli Fyhr: Sorgens rum. Gyldendal Gertraud Finger: Børns sorg. Gyldendal Gudrun Edvardson: Børn i sorg- Børn i krise. Hans Reitzel Atle Dyregrov: At tage afsked- ritualer der hjælper barnet gennem sorgen. Hans Reitzel Anne Jacobsen: Børn og sorg, om børns reaktioner på tab og død. Clausens bøger Anne Jacobsen: Kan man dø om natten, når børn rammes af alvorlig sygdom og død. Gyldendal Peter Olesen: Min mor døde. Min far døde. Kroghs forlag Peter Olesen, Anneli Sejer Iversen: Min søster døde. Min bror døde. Kroghs forlag Signe Rølmer: Børn om mors og fars død. Kroghs forlag Per Bøge: Omsorg - handleplan. Kræftens Bekæmpelse Per Bøge, Jes Dige: Om sorg - når hjertet gør ondt. Kræftens Bekæmpelse Erik Møller: Sommeren efter Anemone. Aschehoug Dansk Forlag A/S Hjemmesider: Kriseplan for Frederikssund Ungdomsskole Side 18

Indholdsfortegnelse. Bilag.

Indholdsfortegnelse. Bilag. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Når et barn dør som ikke er i Regnbuens varetægt... 4 Når en søskende til et barn i institutionen dør:... 6 Når en forælder til et barn i institutionen dør:... 8 Når

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Sorg- og kriseplan Sundby Børnehus Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Definition af krise: Kortvarigt forløb, som efterfølges af sorg. Eller: Truende forstyrrelse i et menneskes livssituation,

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Definition på sorg og krise side 3 Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Handlerplanerne: - Forældres skilsmisse side 5 - Dødsfald eller alvorlig ulykke på

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska

Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg- & Kriseplan for Børnehuset Babuska Sorg og krise handleplanen er et arbejdsredskab for alle medarbejdere i Børnehuset Babuska. Formålet med denne handleplan er at hjælpe den enkelte medarbejder og

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg.

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. SYVSTJERNEN Handleplan i forbindelse med Børn og Sorg Indledning: Handleplanen skal betragtes som en guide i forbindelse med, når børn mister

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan.

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Notat 8. januar 2010 Dok. nr. Sags id. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Ungdomsskolen Kontaktperson jmsk T 54677160 Nedenstående omsorgsplan skal bruges, når der sker det, som ikke må ske! Omsorgsplanen er

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Sorgplan for Bække Skole

Sorgplan for Bække Skole Sorgplan for Bække Skole Omsorgsberedskab når - det, der ikke må ske, alligevel sker... For at tage - del i - kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Introduktion til medarbejderne... 3. Når et barn dør... 5. Når en søskende til et barn i institutionen dør... 7

Introduktion til medarbejderne... 3. Når et barn dør... 5. Når en søskende til et barn i institutionen dør... 7 Sorg og kriseplan Indhold Introduktion til medarbejderne... 3 Når et barn dør... 5 Når en søskende til et barn i institutionen dør... 7 Når en forælder til et barn i institutionen dør... 9 Når en kollega

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene.

Sorgplan. Det er vigtigt at forældrene orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene. 1 Sorgplan Denne handleplan skal opfattes som et redskab, der kan bruges til at håndtere svære situationer i skole og SFO, f.eks. dødsfald, ulykker og alvorlig sygdom. For at tage del i kræves ikke et

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord SKOVTROLDENS Sorg- og kriseplan Forord Hvert år mister over 2.500 danske børn deres far eller mor på grund af et dødsfald. Børn, der mister en forælder, har behov for voksenhjælp til at bearbejde sorgen.

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Børneborgens sorg og kriseplan

Børneborgens sorg og kriseplan Børneborgens sorg og kriseplan At børn og voksne rammes af sorg- og krisesituationer, kan vi ikke ændre, men måden, vi tackler dem på, kan vi gøre noget ved. Ved en krise forstås en ændring i barnets livssituation,

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere