Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug"

Transkript

1 Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug Januar 2018

2 Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen 2018 Foto: Colourbox.dk Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

3 Indhold 1. Introduktion Tidsfrister Oversigt over tidsfrister Ansøgningsproces Sådan søger du Sådan udvælges deltagerne Sådan får du svar på din ansøgning Beskrivelse af ordningens tiltag Tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt metode Tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning Tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der har sektionskontrol og kantspredningsudstyr Tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for markerne med korn og raps Dokumentationskrav og indberetning Dokumentation af tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt metode Dokumentation af tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning Dokumentation af tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der har sektionskontrol og kantspredningsudstyr Dokumentation af tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for markerne med korn og raps Omregning til pligtige efterafgrøder Generelle oplysninger Lovgivning og bekendtgørelser Oplysning om virksomheds- og personoplysninger Hvad bruger Landbrugsstyrelsen oplysningerne til? Klagemuligheder Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 3

4 1. Introduktion Landbrugsstyrelsen introducerer en pilotprojektordning i 2018, hvor op til 20 landmænd skal være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give en positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering. Det er tanken, at pilotprojektet skal opnå erfaringer med at dokumentere anvendelsen af teknologier og administrationen heraf, samt indsamle dokumentation for de enkelte teknologiers og metoders miljøeffekt. Pilotprojektordningen giver dig som landmand mulighed for at anvende teknologier inden for præcisionslandbrug til at opnå en bedre fastlæggelse af kvælstofbehovet inden for marken og at anvende teknologier til at tildele gødningen mere præcist på marken. En bedre behovsfastsættelse og efterfølgende mere præcis kvælstoftildeling, har potentiale til at forbedre din økonomi og på samme tid gavne miljøet i form af reduceret udvaskning af kvælstof. Producerer du korn eller raps og har du udstyr med sektionskontrol, kilespredning eller positionsbestemt variabel tildeling af handelsgødning, kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/2019 og 2019/2020. Hvis du ønsker at deltage i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, skal du kunne dokumentere, at du opfylder ordningens tiltag. Du kan læse mere om kravene til dokumentation og ordningens tiltag i kapitel 5. Herunder finder du vejledningen til pilotprojektordningen og de skemaer, som skal anvendes i forbindelse med indberetning og dokumentation af tiltagene i pilotprojektordningen. 4 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

5 2. Tidsfrister 2.1 Oversigt over tidsfrister I nedenstående oversigt finder du de tidsfrister, som er relevante for ansøgere og deltagere i pilotprojektordningen. Oversigten er tænkt som en hjælp for dig til at få overblik over de vigtigste tidsfrister. TABEL 2.1. Tidsfrister Tidsfrist Beskrivelse 1. januar 2018 Pilotprojektordningen træder i kraft og ansøgningsrunden åbner 8. februar 2018 Frist for indsendelse af ansøgning 21. februar 2018 Svar til ansøgerne om tilsagn eller afslag på deres ansøgning 1. juli 2018 Startdato for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag 31. juli 2018 Frist for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag 15. august 2018 Svar til deltagerne på om de har udført tiltagene 1. oktober 2018 Frist for indberetning af udbytter i korn og raps og proteinindhold i korn på markniveau 1. juli 2019 Startdato for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag 31. juli 2019 Frist for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag 15. august 2019 Svar til deltagerne på om de har udført tiltagene 1. oktober 2019 Frist for indberetning af udbytter i korn og raps og proteinindhold i korn på markniveau 3. Ansøgningsproces 3.1 Sådan søger du Hvis du ønsker at deltage i pilotprojektordningen skal du indsende en ansøgning til Landbrugsstyrelsen. Du skal udfylde et ansøgningsskema, der kan downloades fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Du skal vedhæfte det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema til en mail, som du sender til senest d. 8. februar For at komme i betragtning skal alle felterne i ansøgningsskemaet udfyldes. I ansøgningsskemaet skal du oplyse følgende: Navn, adresse, tlf. og . CVR-nr. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 5

6 Bedriftstype. Har du planteavl, husdyrproduktion, blandet eller andet. Størrelsen af bedriftens samlede dyrkede areal, dyrkede areal med korn og dyrkede areal med raps for hhv og Husdyrtype. Producerer du svin, kvæg, fjerkræ eller andet. Husdyrgødningstype. Anvender du gylle, fast gødning eller dybstrøelse. Bedriftens samlede anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen (kg). Bedriftens anvendte antal af beholdere til opbevaring af husdyrgødning. Jordbundsforhold. Du skal angive om du har dokumentation for arealernes variation i jordbundsforholdene ved EM38-metoden, positionsbestemte jordbundsanalyser eller anden metode. Anvendt system/program/metode til individuel beregning af markens kvælstofbehov Mærke og model for det udstyr du anvender til spredning af handelsgødning. Du skal også angive hvilken mulighed udstyret har for sektionskontrol, kilestyring og positionsbestemt variabel tildeling af handelsgødning. Anvendt system/program/software til positionsbestemt tildeling af kvælstof (eks. plantesensor eller satellit). Du skal angive om du har mulighed for at udarbejde elektroniske udbyttekort? Anvender du RTK på tildelingsudstyret? Får du en maskinstation til at udbringe din husdyrgødning? Udover ansøgningsskemaet skal du udfylde og indsende skema A fra fællesskemaet (gødningsplanlægningen) for planperioden 2016/2017, hvis dette ikke er indberettet elektronisk. Dette skema A skal også sendes pr. mail til 3.2 Sådan udvælges deltagerne Ud af de indkomne ansøgninger udvælger Landbrugsstyrelsen maksimalt 20 virksomheder, som godkendes til at deltage i pilotprojektordningen. Godkendelsen gælder for både planperioden 2017/2018 og 2018/2019. Godkendelsen omfatter alle virksomhedens arealer, som har en kvælstofnorm. Deltagerne vælges ud fra følgende prioriteringskriterier: 1. Bedriftens afgrødesammensætning i planperioderne 2014/2015 og 2015/2016, hvor korn og raps prioriteres højere end andre afgrødetyper. 2. Bedrifternes rådighed over teknologisk udstyr til at udføre positionsbestemt spredning af handelsgødning samt udstyr til sektionskontrol af handelsgødning. 3. For virksomheder der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 80 kg kvælstof eller der over pr. hektar harmoniareal, prioriteres virksomhederne ud fra deres sammensætning af forskellige typer husdyrgødning og anden organisk gødning på baggrund af gødningsregnskaber i planperioderne 2014/2015 og 2015/2016. Herudover vil der endvidere blive prioriteret ud fra kriterierne geografisk placering, jordbundsforhold og bedriftsstørrelse med henblik på at opnå størst mulig variation blandt de deltagende virksomheder. 3.3 Sådan får du svar på din ansøgning Senest den 21. februar 2018 får virksomhederne svar på om de kan deltage i pilotprojektordningen. Svaret sendes til den angivne adresse i ansøgningsskemaet. 6 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

7 4. Beskrivelse af ordningens tiltag Når du deltager i pilotprojektordningen, forpligtiger du dig til at udføre nedenstående tiltag. Hvis du ikke udbringer husdyrgødning, skal du ikke udføre tiltag Tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt metode Du skal fastsætte afgrødernes kvælstofbehov ud fra dyrkningshistorie, forfrugt, tilførsel af husdyrgødning og efterafgrøder året før samt det forventede udbytte for marken. Hvis du anvender MarkOnline, skal følgende opfyldes: Dyrkningshistorien er indberettet på markniveau. Gødningsplanen for foregående planperiode er i overensstemmelse med de reelle gødningstilførsler i marken. Det forventede udbytte er fastsat ud fra en individuel vurdering for marken. Det kan eksempelvis bygge på udbytteregistreringer fra minimum de tre seneste planperioder. Proteinprisen er afstemt efter anvendelse af kornet (0 kr. ved salg til grovvare uden proteinkorrektion, fremavl, maltbyg; 3,50 kr. ved opfodring på svinebedrifter; 2,65 kr. ved opfodring på kvægbedrifter). Du skal fortsat korrigere for kvælstofprognosen. Hvis fastsættelse af kvælstofbehovet sker med andre elektroniske systemer eller manuelt, skal det dokumenteres at: Udgangspunktet er den norm, der fremgår af gødningsbekendtgørelsen for den respektive jordtype. Dyrkningshistorien indgår i beregning af kvælstofbehovet (jf. tabel 4.1). På markniveau korrigeres der med 3 pct. af totalkvælstof tilført i organiske gødninger den forudgående planperiode. Forfrugtsværdien indregnes som angivet i vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019. Det forventede udbytte er fastsat ud fra en individuel vurdering for marken. Det kan eksempelvis bygge på udbytteregistreringer fra minimum de tre seneste planperioder. Udbyttekorrektionen fastsættes med den faktor for afgrøden, der fremgår af vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019 og med den udbytteforskel, der er mellem det forventede udbytte og normudbyttet for den respektive jordtype. Korrektionen for protein foretages ud fra den forventede anvendelse af kornet (- 20 kg kvælstof pr. ha ved salg til grovvare uden proteinkorrektion, fremavl, maltbyg; + 10 kg kvælstof pr. ha ved opfodring på svinebedrifter; 0 kg kvælstof pr. ha ved opfodring på kvægbedrifter). Du skal fortsat korrigere for kvælstofprognosen. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 7

8 TABEL 4.1. Korrektion af kvælstofbehov i forhold til norm som følge af forskellig langsigtet dyrkningshistorie forud for forfrugtet. Dyrkningshistorie Kvælstoffrigivelse Korrektion af kvælstof behov ift. norm (kg N/ha) Totalkvælstof i jord (pct.) Dyrkningshistorie Korn: ingen husdyrgødning Overvejende korn: lidt husdyrgødning Vekselafgrøder: jævnlig husdyrgødning Kløvergræs af og til: ofte husdyrgødning Kløvergræs hyppig: meget husdyrgødning Meget lav +10 <0,11 Lav 0 0,11-0,14 Middel -10 0,15-0,17 Høj -20 0,18-0,22 Meget høj -40 >0,22 Korn: ingen husdyrgødning Overvejende korn: lidt husdyrgødning Vekselafgrøder: jævnlig husdyrgødning Kløvergræs af og til: ofte husdyrgødning Kløvergræs hyppig: meget husdyrgødning 4.2 Tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning Kvælstofindholdet i flydende husdyrgødning samt anden organisk flydende gødning skal bestemmes ved laboratorieanalyser af en eller flere prøver udtaget af alle lagertanke før udbringning. Prøverne udtages i en omrørt beholder. Prøverne skal analyseres af et akkrediteret laboratorium, der normalt udfører husdyrgødningsanalyser. Analyseresultaterne skal anvendes ved beregning af markeffekten af husdyrgødning. Hvis du bruger afgasset biomasse fra biogasfællesanlæg kan du anvende analyser foretaget af biogasanlægget af den leverede biomasse i forårsperioden. Mængden af udbragt husdyrgødning bestemmes ud fra kalibreret flowmeter på gyllevogn eller ud fra antallet af vognlæs husdyrgødning udbragt. Ved sidstnævnte metode skal et eller flere læs vejes. Den samlede effekt af husdyrgødning indregnes som: Indhold af totalkvælstof pr. ton x udbragt ton pr. ha x markeffekt. Markeffekten er den udnyttelse af totalkvælstof i tilført husdyrgødning, der kan forventes ved den anvendte udbringningsteknik, tidspunkt og afgrøde. I MarkOnline angives udbringningsteknik og udbringningstidspunkt, og markeffekten beregnes herudfra automatisk. Ved brug af andre værktøjer i gødningsplanlægningen skal markeffekten af totalkvælstof i husdyrgødning fastsættes med udgangspunkt i SEGES dyrkningsvejledning Markeffekt af kvælstof i husdyrgødning. Det skal bemærkes, at der til gødningsregnskabet skal indberettes mængden af totalkvælstof i husdyrgødning, som er beregnet i henhold til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018. Det betyder, at analyser ikke kan anvendes i denne beregning. 8 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

9 4.3 Tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der har sektionskontrol og kantspredningsudstyr Til spredning af handelsgødning skal der anvendes udstyr med sektionskontrol, som kan udsprede gødning positionsbestemt og kan registrere det faktiske tildelingskort. Formålet er at mindske overlap af gødning spredt ved foragre og i kiler. Dertil skal anvendes kantspredningsudstyr, så der ikke spredes gødning udover skel. Dette kan ske ved anvendelse af fast handelsgødning spredt med centrifugalspredere eller bomspredere med sektionskontrol. Det kan også ske ved udbringning af flydende gødning med marksprøjter, der har sektionskontrol. Det er et krav, at sektionskontrollen også kan regulere udspredning af gødning i kiler mv. for at undgå overlap. 4.4 Tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for markerne med korn og raps Ved positionsbestemt tildeling af kvælstof gradueres tildelingen indenfor marken efter variationen i kvælstofbehovet. Gradueringen af kvælstof skal ske ud fra variationer i biomasse og/eller variationer i jordtype inden for marken, eller ud fra praktisk erfaring. Graduering ud fra biomasse kan f.eks. ske ud fra Yara-N-Sensor, CropSAT, GreenSeeker eller lignende. Graduering ud fra forskelle i jordbundstype kan f.eks. ske ud fra EM38 metoden, positionsbestemte jordbundsanalyser eller andre systemer der kan forklare jordbundsvariationen inden for marken. Kendskab til markernes individuelle variation i udbyttepotentiale kan også indgå i positionsbestemt tildeling af handelsgødning. Følgende principper skal følges ved graduering af kvælstof til vintersæd: Graduering af kvælstoftilførslen skal som minimum ske ved gradueret tilførsel af kg kvælstof st Indtil dette tidspunkt skal marken være tildelt kg kvælstof mindre end det samlede beregnede kvælstofbehov i gødningsplanen. Beregningsmetoden for tildeling (algoritmen systemet anvender) skal omfordele kvælstof fra områder med høj biomasse til områder med lav biomasse. Der kan anvendes en minimum og en maksimumtildeling. Den anvendte beregningsmetode skal dokumenteres af leverandøren af algoritmen overfor Landbrugsstyrelsen. Hvis der er områder i marken med et betydeligt lavere udbyttepotentiale end i resten af marken, skal dette område tildeles mindre kvælstof. Udbyttekorrektionen for afgrøden, som fremgår af vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019, skal anvendes til denne korrektion. Ved graduering af kvælstof ud fra EM 38 kort beregnes først variationen i udbytte på marken, og herefter beregnes variationen i kvælstofbehov ud fra udbyttekorrektionen for afgrøden, der fremgår af vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019. I vinterraps gradueres kvælstofmængden ud fra målinger af biomasse i oktober november måned det forudgående efterår. Der skal anvendes en beregningsmetode, der omfordeler kvælstof fra områder med stor biomasse til områder med lav biomasse. I vårsæd kan kvælstoftildelingen gradueres ud fra variation i jordtype, udbytter eller biomasse fra tidligere år. På JB 2 og 4-11 kan hele kvælstoftildelingen ske før såning. På JB 1-3 deles kvælstofmængden således at maksimalt 70 pct. af kvælstoftildelingen sker før såning, og resten udbringes ultimo maj. Anden tildeling kan ske positionsbestemt ud fra variationen i biomasse. Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 9

10 Du skal være opmærksom på, at virksomhedens samlede kvælstofkvote ikke må overskrides. 5. Dokumentationskrav og indberetning For at dokumentere at du har fulgt ordningens tiltag, som er beskrevet i kapitel 4, skal du foretage nogle indberetninger til Landbrugsstyrelsen ved at udfylde skema 2 (fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark) og skema 3 (Indberetning af anvendt udstyr og systemer), som du finder her - De udfyldte skemaer og eventuelle andre udskrifter og lignende skal vedhæftes en og sendes til senest d. 31. juli i hhv og De indberettede data vil danne udgangspunkt for et opdateret vidensgrundlag, som skal bruges til det videre arbejde med at kvalificere præcisionslandbrug som virkemiddel i den målrettede regulering. De indberettede data vil derfor ikke få konsekvens for omregningsfaktoren i pilotprojektordningen. Nedenfor beskrives dokumentationskravet for hvert af de fire tiltag i pilotprojektordningen. 5.1 Dokumentation af tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt metode Du dokumenterer tiltag 1 ved at udfylde skema 2 (fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark), som kan downloades fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Hvis du anvender et andet system end MarkOnline, skal du i din beregning til dyrkningshistorie anvende de værdier, som er angivet i tabel 1. Derudover skal du indsende dokumentation for dine beregninger i form af udskrift/screenshot fra det system du har anvendt til beregningen. Hvis du bruger andre elektroniske gødningsplanssystemer skal du anvende en udskrift/skærmbillede, der indeholder oplysninger svarende til skema 2. Du skal vedhæfte det udfyldte skema 2 eller udskrift/screenshot til en , som du sender til senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og Dokumentation af tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning Du dokumenterer tiltag 2 ved at udfylde skema 2, hvor du angiver markeffekten af husdyrgødning samt anden organisk gødning på baggrund af analyser foretaget af den lagertank, der er udbragt fra. 10 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

11 Du skal også indsende udskrift af laboratorieanalyserne for kvælstofindhold i hver lagertank af husdyrgødning samt anden organisk gødning. Prøverne skal være analyseret af et akkrediteret laboratorium. Du skal vedhæfte det udfyldte skema 2 og laboratorieanalyserne til en , som du sender til senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og Du skal være opmærksom på, at der til gødningsregnskabet skal indberettes mængden af kvælstof i husdyrgødning, der er beregnet i henhold til vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019. Det vil sige, at analyser ikke kan anvendes i gødningsregnskabet. 5.3 Dokumentation af tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der har sektionskontrol og kantspredningsudstyr Du dokumenterer tiltag 3 ved at udfylde skema 3 (anvendt udstyr og systemer), hvor du angiver hvilket udstyr med sektionskontrol og kilespredning, mærke og model, du har anvendt til udspredning af gødning. Du skal angive alt udstyr du har anvendt til udspredning f.eks. centrifugalspreder, bomspredere med sektionskontrol og evt. udstyr til udbringning af flydende gødning. Du skal også indsende det faktiske tildelingskort eller tildelingsfiler. Du skal vedhæfte det udfyldte skema 3 og tildelingskortene til en , som du sender til senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og Dokumentation af tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for markerne med korn og raps Du dokumenterer tiltag 4 ved at udfylde skema 3, hvor du angiver hvilket system og hvilket udstyr du har anvendt til beregning af omfordeling af kvælstof og til den positionsbestemte gødskning. Derudover skal den anvendte beregningsmetode for omfordeling af kvælstof i vintersæd dokumenteres fra leverandøren af algoritmen, og indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med skema 3. Det skal tydeligt fremgå, hvilke principper beregningen/algoritmen er baseret på. Du skal også indsende målinger/beregninger f.eks. af biomasse eller EM 38 kort, som ligger til grund for omfordeling af kvælstof for hver enkelt mark samt logfiler for tildelingen. Du skal vedhæfte det udfyldte skema 3, dokumentation for anvendt beregningsmetode og målinger/beregninger for omfordelingen af kvælstof til en , som du sender til senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og Du skal indsende udbytter for korn og raps og proteinindhold i korn på markniveau. Udbytterne skal vedhæftes en og sendes til Senest d. 1. oktober i henholdsvis 2018 og Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 11

12 6. Omregning til pligtige efterafgrøder Når du deltager i pilotprojektordningen får du mulighed for at anvende præcisionslandbrug som alternativ til kravet om pligtige efterafgrøder i planperioderne 2018/2019 og 2019/2020. Hvis du opfylder pilotprojektordningens kriterier og har fået tilsagn om at deltage i pilotprojektordningen, tildeles du en kvælstofeffekt, hvor 10 hektar med præcisionslandbrug erstatter 1 hektar pligtige efterafgrøder for virksomheder med tilførsel af under 80 kg. totalkvælstof i husdyrgødning pr. hektar i organisk gødning. For virksomheder med tilførsel af over 80 kg. totalkvælstof i husdyrgødning pr. hektar i organisk gødning, erstatter 8 hektar med præcisionslandbrug 1 hektar pligtige efterafgrøder. Du skal indsende indberetninger og dokumentation for, at du har udført ordningens tiltag beskrevet i kapitel 4 senest d. 31. juli. På baggrund af dine indsendte oplysninger foretager Landbrugsstyrelsen en administrativ kontrol ift. om du har opfyldt betingelserne og udført ordningens tiltag. 7. Generelle oplysninger 7.1 Lovgivning og bekendtgørelser Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af: Bekendtgørelse nr af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 7.2 Oplysning om virksomheds- og personoplysninger Hvis du henvender dig til os, kan du få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om din virksomhed. Vi retter forkerte oplysninger og giver besked til andre, der har modtaget forkerte oplysninger, i det omfang det er muligt. Hvis vi ikke selv kan rette oplysningerne, vejleder vi om, hvordan du kan få oplysningerne rettet. De fleste oplysninger får vi, når vi modtager pligtige indberetninger, ansøgninger om tilsagn, autorisationer, godkendelser m.m. 7.3 Hvad bruger Landbrugsstyrelsen oplysningerne til? Landbrugsstyrelsen indsamler oplysninger om din virksomhed til brug for kontrol og administration i forhold til om pilotprojektordningens betingelser overholdes. Dine indberetninger og data vil også anvendes til at foretage effektberegninger af pilotprojektordningens tiltag. 12 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug

13 Dine oplysninger vil også blive delt med 3. part, i dette tilfælde udviklingsprojektet Future Cropping, hvis du udvælges til at deltage i pilotprojektordningen og har givet samtykke til udveksling af oplysninger med 3. part i forbindelse med dit tilsagn. 7.4 Klagemuligheder Du har mulighed for at klage over vores behandling af oplysningerne til Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug 13

14 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Fastsættelse af det optimale kvælstofniveau på markniveau har stor betydning for det økonomiske resultat

Læs mere

Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen

Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen Gødskning i en kvotetid Leif Knudsen Dias 1 Introduktion Med et billede øverst af en vinterhvedemark med svovl mangel sidst i april og nederst billeder af moderne teknik til udbringning af handelsgødning

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Notatet er fagfællebedømt af akademisk medarbejder Finn P. Vinther fra Institut for Agroøkologi.

Notatet er fagfællebedømt af akademisk medarbejder Finn P. Vinther fra Institut for Agroøkologi. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr. bestillingen: Vurdering af udvaskningsreduktion af kvælstof ved præcisionslandbrug. Landbrugsstyrelsen har

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken Yara N-Sensor Få mere ud af marken Styringsværktøjet i marken Yara N-Sensor er et styringsværktøj, som du kan anvende i hele vækstsæsonen. Til informationsindsamling, ved aktiv udførelse f.eks. ved gødskning

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. De analyserede modeller: 1. Regelstyring (den eksisternde model) 2. Afgift

Læs mere

Optimal anvendelse af svinegylle

Optimal anvendelse af svinegylle Side 1 af 5 Optimal anvendelse af svinegylle Svinegylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Med tilstrækkelig opbevaringskapacitet og med den rette teknik til udbringning, kan svinegylle

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

Gødskning efter Ligevægtsprincippet

Gødskning efter Ligevægtsprincippet Gødskning efter Ligevægtsprincippet Et spørgsmål om balance Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver Landsforening for Bæredygtigt Landbrug Direktør i AgroBalance Planteavlsrådgiver i AgroPro Sjælland Et spørgsmål

Læs mere

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Den 14. december 2016 J.nr. MST-1249-00131 Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Ny tilskudsordning af Peter Gradischnig Agropro Målrettet efterafgrøder Hvorfor ny efterafgrøde ordning? Som konsekvens af landbrugspakken fra dec 2015 og dermed fordi landmændene

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning Side 1 af 7 Udbringning af husdyrgødning Målet er at fordele den husdyrgødning, der er til rådighed på de planlagte arealer, således at den slår til og går til. Husdyrgødningen skal spredes jævnt både

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække LBK nr 388 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000003 Senere ændringer

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 Revideret september 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

GØDSKNING Stigende mængder kvælstof

GØDSKNING Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Forsøg med stigende mængder kvælstof anvendes til at fastlægge afgrødernes behov for kvælstof. I forbindelse

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune 17 5600 6430 6200 6440 6400 330 6300 6320 6470 6340 6310 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Fastsættelse af N-behov v/marie Uth

Fastsættelse af N-behov v/marie Uth Fastsættelse af N-behov v/marie Uth Nu øges normerne!»rent psykisk er det fantastisk at få medvind fra politisk side. Nu går det den anden vej. Det er simpelthen dejligt,«siger han. Ønsket N-niveau i rugmatchen

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Optimal anvendelse af kvæggylle

Optimal anvendelse af kvæggylle Side 1 af 6 Optimal anvendelse af kvæggylle Indledning Kvæggylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Alle landbrug har etableret tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og der er et

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Hvad koster miljøkrav til foder og mark Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Dispostion Generelle miljøkrav hvad koster de? Målrettede efterafgrøder? Efterafgrøder miljøgodkendelse? 2... Hvornår

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Vedr. høringssvar fra ekstern høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Vedr. høringssvar fra ekstern høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-18282-000008 Den 13. december 2017 Vedr. høringssvar fra ekstern høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde.

De frivillige målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig tjene som lovpligtige gødningsefterafgrøder eller MFO-efterafgrøde. Planteavlsnyt Flere efterafgrøder prisen for mere kvælstof! 29. nov. 2016 copyright Gefion I efteråret 2017 ser to nye typer efterafgrøder dagens lys en udvidelse af de lovpligtige gødningsefterafgrøder

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Att.: J.nr Cc:

Landbrugsstyrelsen Att.: J.nr Cc: Dato 13. december 2017 Side 1 af 7 Landbrugsstyrelsen Att.: miljobio@lfst.dk J.nr. 17-18282-000008 Cc: chbrpe@lfst.dk Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Nyhedsbrev fra Geoteam AG

Nyhedsbrev fra Geoteam AG Forfatter Telefon Email Web Jens Christian Skov Jensen +45 7733 2233 info@geoteam.dk www.geoteam.dk 26. maj 2016 Nyhedsbrev fra Geoteam AG Indhold CropSAT.dk... 2 Forskellen mellem Tildelingskort.dk og

Læs mere

BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING

BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING Seniorforsker Finn P. Vinther Seniorforsker Ib S. Kristensen og IT-medarbejder Margit S. Jørgensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 3. revision, august 2017

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Revideret juli 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Oprettelse af markplan 2018

Oprettelse af markplan 2018 Næsgaard MARK Oprettelse af markplan 2018 Oprettelse af markplan 2018 (opdateret 23.10.2017) Oktober 2017 Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Oprettelse af markplan 2018 - trin for trin vejledning... 3

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser Til høringsparterne J.nr. 2017-12160 Landbrug og forskning Ref. LISVI/IRNMA Den 18. december 2017 Høring af ny husdyrgødningsbekendtgørelse (opdatering af husdyrefterafgrødekrav) med tilhørende kortbekendtgørelser

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1-3, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7,

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P.

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P. Husdyrreguleringsudvalget Referenceanalyse: Kortlægning af regler i Miljøministeriet og Fødevareministeriet Den 25. oktober 2010 J.nr. PD 10-410-000020 Sekretariatet Ref. MTH/nimks Kortlægning af regler

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRAKTISK ANVENDELSE AF DRONER I DANSK LANDBRUG KAN DER UDARBEJDES ET KVÆLSTOFTILDELINGSKORT PÅ BAGGRUND AF DRONEMÅLINGER?

EKSEMPEL PÅ PRAKTISK ANVENDELSE AF DRONER I DANSK LANDBRUG KAN DER UDARBEJDES ET KVÆLSTOFTILDELINGSKORT PÅ BAGGRUND AF DRONEMÅLINGER? EKSEMPEL PÅ PRAKTISK ANVENDELSE AF DRONER I DANSK LANDBRUG KAN DER UDARBEJDES ET KVÆLSTOFTILDELINGSKORT PÅ BAGGRUND AF DRONEMÅLINGER? Rapporten er udarbejdet af Rita Hørfarter, SEGES Jens Christian Skov

Læs mere