UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 19, 2015 UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG Christensen, Jørgen Erik Published in: UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Christensen, J. E. (2009). UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG. I UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 1 UDVIKLING AF CDIO I DESIGN BUILD KURSUS PÅ DTU BYG Lektor Jørgen Erik Christensen, DTU Byg BAGGRUND En af de store udfordringer ved moderne undervisning for ingeniørstuderende er behovet for undervisningslektioner af høj kvalitet på en måde, så emnet præsenteres på en interessant og engageret måde. Førhen var det traditionelle format for undervisningslektioner 45 minutters monolog fra en underviser, hvor interaktionen mellem underviser og studerende var af varierende omfang. Undersøgelser har vist at denne slags undervisning rummer nogle svagheder, og der er derfor et behov for at supplere undervisningslektionerne i form af forskellige aktiviteter [Biggs 1999] [Biggs et al 2007] [Bligh 1972] [Christensen et al 2007] [Grasha 1996]. Det er derfor af stor betydning at der ved undervisningen på DTU Byg tænkes i undervisningsforløb, hvor der til forskellige tidspunkter benyttes en række forskellige undervisnings- og studieformer [Kruse 2006]. Af denne grund er det vigtigt at underviserne har et bredt repertoire af undervisningsmetoder, hvor underviseren afhængigt af indhold, mål og de pågældende studerende kan anvende den bedst egnede metode på et givet tidspunkt [Kruse 2006]. Ved at integrere og involvere de studerende i læreprocessen, kan indlæringen blive forøget. I efteråret 2008 gik Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i gang med CDIO konceptet i processen for at reformere diplomingeniør uddannelsen med den hensigt at uddanne de studerende til at blive bedre og mere effektive ingeniører. Formålet med ingeniøruddannelsen er at udvikle en undervisningsform, der er tilpasset de studerende, for at de kan udvikle sig til at blive dygtige og alsidige ingeniører, der har såvel teknisk ekspertise som veludviklede menneskelige egenskaber. I løbet af de sidste tyve år er ingeniøruniversiteterne, industrien og undervisningsministeriet blevet klar over nødvendigheden af at reformere og udvikle de ønskede kvalifikationer for ingeniører [Crawley et al 2007] [DTU 2007]. På denne baggrund er CDIO konceptet blevet udviklet for at skabe en kvalitetssikring og udvikling af ingeniøruddannelser. Konceptet tager udgangspunkt i ingeniørens virkelige verden, og CDIO beskriver den udviklingsproces, som ingeniørens problemløsning gennemgår. Begrebet CDIO er en forkortelse af de engelske ord: Conceive- Design- Implement- Operate. Udviklingsprocessen består således af fire faser: Begrebsafklare (Conceive) her forstås problemet, og det belyses, ideer skabes, og behov afdækkes. Designe (Design) udtænkning af en løsning på problemet. Implementere (Implement) løsning(er) realiseres på et demonstrations niveau, og der skabes en proces eller bygges et produkt. Drift (Operate) det udviklede produkt anvendes i praksis. Det er således ønsket med CDIO konceptet, at diplomingeniørstuderende i deres læring gennemløber et realistisk procesforløb, hvor C, D, I og O faserne bliver tydelige og synlige for dem. CDIO konceptet blev påbegyndt på DTU i efteråret Erfaringer fra andre universiteter, der har indført CDIO, er at det har været en årelang proces at indføre i sit fulde omfang. DTU s målsætning om effektivt at implementere CDIO i praksis og reducere tiden for denne implementerings proces, har været baggrund for forfatterens ønske om at bidrage til dette ved at indføre en bedre evalueringsmetode. 1

3 2 DESIGN BUILD KURSUS For at opfylde CDIO konceptet har DTU Byg udviklet et Design Build kursus, hvor de studerende skal bygge en model af et hus med vægt på, at de kommer igennem alle de 4 CDIO faser og på denne måde får en realistisk oplevelse af, hvordan det er at arbejde som ingeniør. Kravene angående huset var begrænsede til, at det skulle bygges i en skala 1:20 som en model af et realistisk hus, og at det skulle være tæt overfor regn og vind. I tillæg skulle det indeholde en form for måleenhed, som kunne forbindes til et udvendigt måleinstrument. Alle husene blev placeret på en plade af polystyren for på denne måde at gøre varmetabet ubetydeligt. Hver gruppe af studerende skulle som en del af CDIO processen begrebsafklare (Conceive), og designe (Design) et hus og ud fra dette implementere (Implement) den bedste løsning valgt fra et foretrukket interessefelt. Dette kunne for eksempel være den bedste isolering, den mest utraditionelle form, alternative bygningsmaterialer eller det mest originale hus. Efter at husmodellen var blevet konstrueret, skulle de studerende gennemføre (Operate) målinger af varmetabet for en måned og sammenligne disse resultater med teoretiske beregninger af varmetabet af husmodellen baseret på metoder, de studerende havde lært på et parallelkursus. Det totale beregnede varmetab blev beregnet pr. Kelvin temperaturforskel for at gøre det muligt at sammenligne teoretiske resultater med målinger. Figur 1. Studerende arbejder på model af hus venstre. Den endelige model af et hus højre. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan CDIO Design Build kurset videreudvikles til et endnu bedre kursus? En metode til videreudvikling af CDIO kunne være i udstrakt grad at anvende evaluering og forholde sig til de svar de studerende giver. Et af problemerne i forbindelse med de studerendes evalueringer i elektronisk form, som er det almindelige på DTU, er at svarprocenten er meget varieret, og hvis den er lav, giver den ikke et tilstrækkeligt statistisk korrekt resultat af de studerendes svar. Dette hænger sammen med, at det ikke kan godtgøres om de studerende overvejende er for eksempel positive eller mere negative i forhold til gennemsnittet. For at få et korrekt billede kræver det en høj svarprocent, og det er ikke muligt at få i den nuværende elektroniske form via CampusNet. Hvordan er det muligt at udføre en god evaluering, så det giver den nødvendige information til videreudvikling af kurset? 2

4 3 METODE I de sidste 12 år har de studerende på DTU evalueret de kurser, som de har deltaget i. I de seneste 7 år har dette været udført elektronisk, som en integreret del af CampusNet. Det elektroniske evalueringssystem på DTU er blevet beskrevet i [Hansen et al 2005]. En vigtig begrundelse for at udvikle et evalueringssystem på ingeniøruddannelserne er at få en ide om, hvor godt de definerede mål er blevet opfyldt. Ved at udføre denne form for evaluering år efter år er det muligt at få et relativt kvalitetsmål for undervisningssystemet over en årrække. Denne evaluering kan foretages på adskillige niveauer, hvor et af dem vil være på kursusniveau. Ved at introducere det elektroniske evalueringssystem på DTU s CampusNet er der blevet åbnet for et mere detaljeret antal evalueringspunkter/data, hvilket gør det muligt at udtrække vigtig information. Imidlertid er den negative sideeffekt at de studerende bliver trætte af alle disse evaluerings spørgsmål fra alle kurserne seks kurser i hvert semester, hvilket samlet bliver 12 evaluerings spørgeskemaer på et år. Svarprocenten varierer meget fra kursus til kursus, og i mange tilfælde er besvarelsesprocenten lav, hvilket medfører at evaluerings spørgeskemaer ikke vil være repræsentative. En måde at løse dette problem vil være at gøre det obligatorisk for de studerende at de har evalueret deres kurser, førend de kan få tilladelse til at gå til eksamen. Risikoen ved dette kan være, at responsen bliver useriøs. Det kræver en høj svarprocent for at få et korrekt billede af evalueringen, og dette er ikke muligt i den nuværende elektroniske form via CampusNet. For at opnå at få en høj svarfrekvens fra de studerende, besluttede forfatteren at udføre den første evaluering af CDIO konceptet som et tosidet papirspørgeskema med 16 spørgsmål på forsiden samt mulighed for individuelle kommentarer på bagsiden af papiret. I tillæg til dette spørgeskema har der været det traditionelle spørgeskema på CampusNet. TEORI Som underviser på DTU Byg er det ønskeligt at finde en form for optimal undervisning, der vil give den studerende den bedste indføring i og forståelse for ingeniørens verden. Ifølge [Meyer 2008]: Findes der ingen undervisning i verden, der i sig selv er god. Der kan anvendes forskellige kendetegn for at forsøge at definere god undervisning. Imidlertid viser uddannelsesforskning, at det er en fordel at benytte et bredt spektrum af forskellige former for undervisning, for at den studerende kan få en bred tilgang til lærestoffet, og det der kræves for at blive ingeniør [Kruse 2006]. [Biggs et al 2007] arbejder med tre niveauer for indlæring: 1. Fokus på hvad den studerende er 2. Fokus på hvad læreren gør 3. Fokus på hvad den studerende gør Niveau 1: Her er fokus på den studerende og deres personlige evner og forskelligheder nogen er dygtige og andre mindre dygtige. Underviseren skal kunne undervisningsmaterialet godt og formidle det klart ved forelæsninger. Underviseren har viden, og det er den studerendes fejl, hvis ikke stoffet bliver lært. Niveau 2: Her er fokus på underviseren, hvor ansvaret for at undervisningen fungerer, hviler på læreren. Undervisningen er baseret på at videregive det er dog ikke blot information snarere begreber og forståelse [Prosser et al 1998]. Opmærksomheden henledes mod at underviserens dokumenterede forskerkompetence er en nødvendighed i forhold til ansættelse på et universitet; men det er ikke det samme som at læreren er i stand til at lære fra sig 3

5 4 [Kruse 2006]. Kruse påpeger i tillæg: Det er dokumenteret, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem at være en god forsker og være en god underviser. Niveau 3: Her er fokus på, hvad den studerende gør Det er ikke hvad læreren gør men hvad den studerende gør, der er det vigtige. På denne måde ændres fokus til at det hvad den studerende gør og hvor godt de tilsigtede resultater (mål) opnås. Det forventes at underviseren behersker forskellige undervisningsteknikker; men teknikkerne er uvedkommende for om de studerende lærer noget. I forbindelse med indførelsen af CDIO på DTU Byg har der med udviklingen af Design Build kurset været fokus på at arbejde efter det som [Biggs et al 2007] beskriver som niveau 3. En anden årsag er, at de studerendes faglige niveauer i det 21. århundrede er meget forskellige, og dette resulterer i at evnen til læring ikke kan tages for givet på samme måde som tidligere [Jank et al 2006]. Ifølge Jank bliver konsekvensen af dette at: Eleverne bliver mere krævende og deres hyppigste klage er at undervisningen er kedelig. Dette problem kan man kun løse med en fornyelse af metodekultur. På denne måde bliver CDIO et naturligt bidrag til denne fornyelse af undervisningsformen, og er med til at dække de studerendes behov for meningsgivende og koncentreret undervisning, eftersom de konstant er eksponeret for en meget omfattende informationsstrøm [Jank et al 2006]. Design Build kurset på Byg er opbygget på en måde, som er med til at klargøre de studerende til at tage ansvar for egen læring, som aktivt arbejdende. Dette er af stor betydning eftersom udviklingen i samfundet går stadig hurtigere, og de studerende skal kunne klare opgaver, som vil være ukendte, mens de er under uddannelse, og dette medfører at metodekompetence bliver et centralt punkt [Jank et al 2006]. Jank definerer studerende på følgende måde: Elever er mennesker, der lader lærere bistå sig med læring. Ingen udenforstående kan få læring til at ske. Enhver kan kun lære for sig selv. Lærere er mennesker, der bistår eleverne med at lære. Denne definition på læring bliver i høj grad tydeliggjort i dette Design Build kursus. Design Build kurset er et eksempel på, at læreprocesser ikke nødvendigvis er koblet til undervisning, og at det er muligt at lære en kompetence uden at blive undervist tilsvarende er det muligt at blive undervist uden at lære noget [Kruse 2006]. RESULTATER I denne undersøgelse af Design Build kurset har der været en opmærksomhed på en høj svarprocent så tæt som muligt på 100% for de studerende, som deltog på en speciel undervisningsdag, hvor de præsenterede deres arbejde. De studerende var i forvejen informeret om, at de skulle deltage på denne specifikke dag. Spørgeskemaet blev udleveret til de studerende, de blev bedt om at udfylde det med det samme, og efter de havde gjort dette, blev spørgeskemaerne indsamlet. Resultatet af denne fremgangsmåde blev en svarprocent på 100 ud af dem, der deltog i den obligatoriske præsentation. De manglende studerende blev ikke inkluderet i evalueringen. Det blev diskuteret, om de skulle kontaktes for at udfylde spørgeskemaet. For at sikre deres anonymitet blev det besluttet ikke at inkludere dem, eftersom deres svar kunne blive påvirket af det faktum, at de kunne blive genkendt. Hvis der ses på besvarelsesprocenten ud fra det totale antal studerende var det kun 16 procent, der ikke blev inkluderet, fordi de ikke mødte frem til den obligatoriske præsentation. Eftersom 100% af de studerende, som deltog i præsentationsdagen besvarede spørgeskemaet anses resultaterne for at være repræsentative. I tillæg til papirspørgeskemaet blev der også udført en traditionel elektronisk spørgeskema undersøgelse på CampusNet. De to spørgeskema undersøgelser viste en meget markant forskel i besvarelsesprocent, eftersom papirspørgeskemaet gav en respons på 84% (100% 4

6 5 af alle de studerende, som deltog i den obligatoriske præsentationsdag) sammenlignet med kun 45% på det elektroniske spørgeskema på CampusNet hvilket gav papirspørgeskema formen en langt mere repræsentativ værdi. Resultaterne fra spørgeskema undersøgelsen er detaljeret beskrevet i [Christensen et al 2009, I]. Spørgeskemaets simplificerede form gjorde det let og hurtigt for de studerende at svare på evalueringsspørgsmålene. Ved udviklingen af spørgeskemaet har Peter Munkebo Hussmann fra Learning Lab DTU bidraget med råd og vejledning. Ligeledes er nogle studerende blevet interviewet for at få en ide om, hvilke synspunkter de havde med hensyn til en sådan spørgeskema undersøgelse og for at få noget inspiration til udformning af spørgeskemaet. Et af de punkter de studerende fremhævede, var at det er meget vigtigt, at antallet af spørgsmål er begrænset, for ellers resulterer det i useriøse svar. DISKUSSION Uheldigvis var det elektroniske spørgeskema på CampusNet ikke koordineret med papirspørgeskemaet. Konsekvensen af dette var, at muligheden for at lave en god sammenligning mellem de to spørgeskemaundersøgelser blev forpasset. Specielt det faktum at papirspørgeskemaet inkluderede 84% af de studerende sammenlignet med det elektroniske spørgeskemas 45% på CampusNet. Dette ville helt definitivt være af stor interesse at gøre. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne har givet en masse inspiration og ide til videreudvikling af Design Build kurset. På denne måde vil det være muligt at implementere en lang række forbedringer til at skabe et bedre kursus, og herudover vil det være med til at gøre implementeringen af CDIO konceptet nemmere og hurtigere. Et af spørgsmålene, der gik igen i både papir spørgeskemaet og det elektroniske spørgeskema på CampusNet, var hvor mange timer, de studerende arbejdede med Design Build kurset pr. uge. Uheldigvis var de to spørgsmål ikke koordinerede, så de direkte kunne sammenlignes. På den anden side gav de to svar overraskende og interessante resultater [Christensen et al 2009, I]. Spørgsmålet i papirspørgeskemaet lød: "Hvor mange timer om ugen har du arbejdet med projektet ud over de 4 planlagte projekt lektioner?" Ved denne formulering af spørgsmålet har den studerende reflekteret direkte over, hvor mange timer han/hun arbejder uden for DTU. Et 5 ECTS kursus regnes til 9 timer per uge. Kun 14% har i papirspørgeskemaet svaret, at de arbejder mere end 7 timer om ugen. Dette tal kan sammenholdes med den elektroniske undersøgelse, hvor 64% har svaret, at de arbejder 9 eller flere timer om ugen. Dette er en meget markant forskel i svarene mellem de to typer af spørgeundersøgelser: > 7 h/uge 9 h/uge Papir format 14% Elektronisk format 64% Det er helt tydeligt, at svarene i de to spørgeundersøgelser er meget forskellige. En af årsagerne til dette er en konsekvens af, hvordan spørgsmålet er stillet. Det kan ikke anvendes til vurdering af kursusbelastning, når spørgsmålet i den elektroniske version er så upræcist formuleret. I den elektroniske version bliver den studerende gjort opmærksom på, at den normale arbejdsindsats er 9 timer pr. uge og skal ud fra denne norm svare, om han/hun arbejder 5

7 6 mere eller mindre i forhold til dette normtal. Det virker som om, at de studerende er tilbøjelige til at svare, at de arbejder det normerede antal timer om ugen, selv om de ikke gør det ifølge papirspørgeskemaet. I forfatterens samtaler med nogle af de studerende, fortalte de, at de for det meste kun arbejdede på projektet, når de var på universitetet. Dette antyder, at det direkte spørgsmål om hvor mange timer de arbejder mere, giver det bedste svar. Dette eksempel viser, hvor vanskeligt det kan være at stille de rigtige spørgsmål, og også hvor meget besvarelserne kan variere. Hertil kommer at 84% har besvaret papirspørgeskemaet og kun 45% det elektroniske spørgeskema, hvilket betyder, at det ikke er den samme relative procentdel, der har besvaret spørgsmålet. KONKLUSION Implementeringen af CDIO er en årelang proces i henhold til erfaringer fra andre universiteter. For at fremskynde processen ved DTU Byg, har forfatteren forsøgt at udvikle et spørgeskema til evaluering af det første CDIO kursus. Evalueringen er blevet foretaget ved hjælp af et papirspørgeskema i tillæg til det traditionelle elektroniske spørgeskema på CampusNet. Svarprocenten fra de to former for undersøgelser viser en signifikant forskel eftersom papirspørgeskemaet gav en svarprocent på 84% (= 100% af alle elever, der deltog i præsentationen den dag) sammenlignet med kun 45% ved den elektroniske undersøgelse på CampusNet. Dette medfører, at papirspørgeskemaet har givet et langt mere repræsentativ resultat. Desværre var de to spørgeskema undersøgelser ikke koordineret ordentligt med henblik på at kunne sammenligne resultaterne og på denne måde få en idé om den ekstra fordel ved at foretage en manuel indsamling af data fra papirform. Imidlertid har det været muligt direkte at sammenligne et af spørgsmålene, der vedrører de studerendes arbejdstid pr uge på kurset. Dette spørgsmål gav bemærkelsesværdige forskelle, eftersom de studerende i papirformen svarede, at kun 14% af dem arbejder mere end 7 timer om ugen i forhold til den elektroniske form, hvor 64% svarede, at de arbejder 9 eller flere timer om ugen. Dette er en ekstrem forskel på de to undersøgelser. Hvis disse resultater sammenlignes med personlige interviews, hvor de studerende tidligere har udtrykt, at de kun arbejdede meget få timer uden for de planlagte 4 timer skemalagte timer, indikerer dette, at resultatet fra papirspørgeskemaet er langt mere pålideligt end svaret på CampusNet. Hertil kommer, at de to resultater afviger så meget, at det er vanskeligt at forstå, at begge undersøgelser omhandler det samme kursus. Alt i alt har dette materiale givet underviserne, der arbejder med CDIO et meget godt materiale til evaluering af CDIO Design Build kurset samt input til forbedringer. De overordnede resultater viser en meget høj grad af tilfredshed med Design Build kurset, og de studerende er tilfredse med den praktiske fremgangsmåde i CDIO konceptet. Eleverne er meget engagerede, og kurset motiverer dem til yderligere interesse for at studere til bygningsingeniør. I tillæg til dette er kurset et godt alternativ til de traditionelle tekniske kurser. De studerende påpegede i undersøgelserne, at der var behov for mere teori og indhold i kurset. En af måderne at videreudvikle CDIO Design Build kurset kan være ved at introducere en kommunikations workshop for nye studerende [Christensen et al 2009, II] og introducere undervisningsmaterialet om gruppearbejde fra Learning Lab, DTU En af årsagerne til, at de studerende er så tilfredse, er, at de har mulighed for at lære på forskellige måder og selv være aktive i læringsprocessen. 6

8 7 REFERENCER [Biggs 1999] Biggs J., Teaching for quality learning, SRHE & Open University Press, ISBN , [Biggs et al 2007] Biggs J. og Tang C., Teaching for Quality Learning at University, SRHE & Open University Press, ISBN , [Bligh 1972] Bligh D. A., What s the use of the lecture?, Harmondsworth Penguin books, [Christensen et al 2007, I] Christensen J. E. og Ribu K., Participation of Students in the Teaching Development, Innovation 2007 World Innovations in Engineering Education and Research, Begell House Publishing, ineer, Arlington, VA 22205, USA, Jørgen Erik Christensen & Kirsten Ribu, ISBN , 2007, page [Christensen et al 2009, I] Christensen J. E. og Rode C. og Borchersen E., Development of Evaluation Procedure for Effective Implementation of CDIO, 5st International CDIO Conference, Singapore Polytechnic, Singapore, June 7-10, 2009.pp 1-9. [Christensen et al 2009, II] Christensen J. E., Introduction communication workshop for new students in the CDIO program, 5st International CDIO Conference, Singapore Polytechnic, Singapore, June 7-10, 2009.pp 1-9. [Crawley et al 2007] Crawley E. og Malmquist J. og Ostlund S. og Brodeur D., Rethinking Engineering Education The CDIO Approach, Springer, ISBN , [DTU 2007] CDIO på DTU s diplomingeniøruddannelser: Conceive Design Implement Operate (The plan of action in Danish) March pp [Grasha 1996] Grasha A. F., Teaching with style, Pittsburgh, PA: Alliance [Hansen et al 2005] Friis-Hansen P. and Houbak N. og Klit P., Evaluation of Course Evaluations, 1st International CDIO Conference, Queen s University, Kingston, Ontario, Canada, June 7-8, 2005.pp 1-9. [Jank et al 2006] Jank W. og Meyer H., Didaktiske modeller. Grundbog i didaktik, Gyldendals Lærerbibliotek ISBN-13: , [Kruse 2006] Kruse S., Udvikling af universitetslærerens pædagogiske kompetencer En didaktisk skitse, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, nr. 2, [Meyer 2008] Meyer H. Hvad er god undervisning?, Gyldendals Lærerbibliotek ISBN [Prosser et al 1998] Prosser M. og Trigwell K., Teaching for Learning in Higher Education, Buckingham: Open University Press,

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere