Du kan hvad du vil eller hvad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan hvad du vil eller hvad?"

Transkript

1 Evalueringsrapport omhandlende forumteaterturneen med fokus på den nye forestilling til SOSUskolerne: Du kan hvad du vil eller hvad? Turne med 24 forestillinger på erhvervsskoler, sept.- nov gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64, 2500 Valby, tlf.: , "Det med teater, det er ikke lige mig..." (Elev før forestilling) "Øv, forestillingen er allerede slut!" (Samme elev efter forestillingen) Forumteater var en stor succes. Flere af eleverne der sad med musik i ørerne, tog øre-bøfferne af!! Lærer fra erhvervsskole Klart et indspark til alle skoler om at tage fat i emnet før det bliver et problem. Lærer fra erhvervsskole 1

2 Fakta om forestillingen Du kan hvad du vil eller hvad? Vi har optrådt med 24 forestillinger på erhvervsskoler. Deltagerantallet har i gennemsnit været 90 deltagere. Det svarer til at ca 2160 personer har overværet og taget stilling til forestillingen. Vi har optrådt 8 gange på tekniske skoler og 6 gange på handelsskoler. Som noget nyt har vi i efteråret 2010 udviklet en forestilling til Sosuskolerne, der er blevet spillet 10 gange. Hvad er forumteater? Det er interaktivt teater, forstået på den måde at de unge er med til at styre handlingen. Vi viser tre scener, som vi kalder for grundspil. Efter et grundspil skal de unge komme med ideer der kan forandre handlingen. De fortæller hvad hovedpersonen skal gøre, eller de går selv på scenen og afprøver deres forslag og tager derved ejerskab over situationen, ofte med stort bifald fra deres kammerater. En foruminstruktør hjælper de unge med at styre forestillingen. Tre forskellige teaterstykker Indholdet af de 24 teaterstykker bestod af tre typer af historier, som var tilpasset det miljø eleverne kunne genkende og de udfordringer de stod overfor. I det nye teaterstykke var handlingen henlagt til en sosuskole og et praktiksted i hjemmeplejen. I de øvrige stykker var miljøet ligeledes knyttet til henholdsvis en handelsskole med praktiskplads i en tøjkædebutik og en teknisk skole med praktikplads i hos en VVS-montør. Læs mere om de øvrige forumteaterstykker i evalueringsrapport fra 2009, på Fatima til kontaktlærersamtale Sosuskolestykket Vi fulgte Fatima igennem tre scener på Sosuskolerne som var: til en kontaktlærersamtale på Fatimas Sosuskole mellem Fatima og hendes kontaktlærer, hvor blandt andet Fatimas måde at være i skolen på blev diskuteret. denne scene udspillede sig mellem Fatima og hendes bedste ven Natasha, der ville have Fatima med til at hjælpe med at låne noget fra skolen. den sidste scene foregik på Fatimas praktikplads, hvor der opstod en række misforståelser over forskellige arbejdsopgaver mellem Fatima og en beboer. Efter hver scene Alle tre scener sluttede uopklarede og Fatima var indblandet i flere uløste konflikter. Disse problemstillinger skulle publikum tage stilling til ved at finde frem til, hvordan de kunne hjælpe Fatima. Undervisningsmateriale forberedte lærerne og eleverne på stykket Inden forestillingerne fik skolerne tilsendt materiale som beskrev hvordan læreren kunne forberede eleverne på stykket. I dette materiale skulle eleverne tage stilling til noget af det der foregik i stykket (vejledersamtaler, praktikstart, kammeratskab). De skulle også relatere emnerne til deres egen situation og hvordan de vil tackle vanskelige situationer. Dette materiale kunne også anvendes, med fordel efter de havde deltaget i forestillingen. Læs undervisningsmaterialet på Situation med Hassan, lærling og Mester Men hvad der var bedst var dog Forumteateret, jeg syntes bare det var så godt. Elev 2

3 Betragtninger over turneen med hovedvægt på oplevelser fra Sosuskolerne Set som en helhed, så havde hver af de 24 forestillinger et væld af oplevelser som eleverne direkte eller indirekte kendte og dermed kunne spejle sig i, og derefter tage stilling. Eleverne tog stilling, og ofte med stor begejstring. Vi var forventningsfulde til modtagelsen af den nye forestilling til sosusskoler. Efter den første generthed blev eleverne nærværende og engagerede i handlingen. Eleverne på sosuskolerne var generelt meget snakkesaglige og debatterende. Mens elever på tekniske skoler var meget handlekraftige. Det betød også noget i debatten om handlingen i stykket, hvorvidt eleverne var nystartede på uddannelsen(fx lige efter sommerferien) eller ej. Eksempelvis kunne de, årige elever være meget optagede af hinanden og deres indbyrdes relation. Interessant nok kunne vi i Jeg fik helt kuldegysninger da jeg så hvordan Natasha behandlede Fatima! Elev talesætte hvordan man som ung var afhængig af at have et tilhørsforhold til en gruppe. Ligesom vi også fik talt om at hvordan det kan være svært ved at stå ved sig selv, på samme måde som vores hovedperson i stykket havde svært ved at stå ved sig selv. Oplevelser på Sosuskolerne Vi havde gode oplevelse sammen med eleverne på sosuskolerne. Noget af det mest almindelige der blev nævnt var at Fatima (hovedpersonen) skulle være mere interesseret i sin skole. Fatima skulle ikke finde sig i den måde veninden behandlede hende på. Eleverne var skiftevis eftertænksomme og snakkesaglige. Vi så også at lærerne blev meget optaget af hele seancen. Både at de så elever der normalt ikke sagde noget, pludselig løb op på scenen og viste hvad Fatima skulle gøre. Elever der kom med anden etnisk baggrund end dansk, var optaget af hvordan Fatima, skulle være mere tro mod sin familie, uden at svigte sit skolearbejde. Vi havde en situation hvor Fatima, rejser sig op og skal til at gå midt i en samtale med en kontaktlærer fordi hun skal hente sin lillebror, Natasha instruerer Fatima i hvordan man siger fuck you da hendes mor er syg. Denne situation vakte genkendelse hos elever med anden etnisk baggrund end dansk og enkelte af spillestederne fik vi set mange nyttige varianter af hvordan Fatima skulle prøve at organisere sit liv så hun både kunne hjælpe sin familie samtidigt med at hun kunne passe sin skole. Vores baggrundshistorie med Fatima bygger på en autentisk historie. Specielt en målgruppe, (SosuSyd i Åbenrå), hvor der var mange med etnisk baggrund end dansk, insisterede på at hun skulle passe sin familie, samtidigt med at hun fik organiseret sit skolearbejde på en anden måde. Det undrede mig at der ikke blev diskuteret om hun kunne/skulle sige fra overfor familien, for at passe sit skolearbejde. Men samtidigt viser det, synes jeg, det dilemma mange kvinder med anden etnisk end dansk står med, at de står med et stort familieansvar, også når de er helt unge. Vores elever blev via den interaktive forestilling udfordret på deres holdninger og fordomme, og de fik lov til at sætte nyt fokus i forestillingen. Vi kan kun anbefale forumteatret. Flemming Wazar Jørgensen Uddannelseschef Elever med anden etnisk baggrund end dansk reagerede følelsesladet over at Fatima ikke kunne få lov til at passe deres familie. Det kan også skyldes at nogle elever med anden etnisk baggrund end dansk, er så tæt knyttet til deres familie, men har ofte undtagelsesvis fået lov til at tage en uddannelsen så længe de ikke forsømmer deres familieforpligtelser. De er derfor under et usynligt pres mens de er i skole. Det stod i modsætning til de unge danske piger, der i sådanne snakke slet ikke tog del i diskussionen. Det tror jeg skyldes at ikke har den slags udfordringer hvor de bliver inddraget så meget i familien at de ikke kan passe deres uddannelse. 3

4 Hvilke emner valgte eleverne at fokusere på Et af de emner der var særlig interesse for, var, -hvad gør man ved vold i parforholdet, enten i sit eget forhold eller hvordan man støtter veninder der har været udsat for overgreb. Emnet kom frem ved at vi i teaterstykket hører om Natasha, Fatimas veninde der havde en voldelig kæreste. Det fik nogle elever til spontant og uopfodret til at fortælle om deres oplevelser med vold i parforholdet. Fatima oprevet over kontaktlærerens vurdering Eksempelvis interviewede eleverne Natasha i teaterstykket (der havde været ude for en voldelig episode med kæresten Dennis). Et af spørgsmålene fra bagerste række (fra en lærer) var hvorfor bliver du i det voldelige forhold med Dennis?. Inden skuespilleren, Natasha, nåede at svare, var der en ung og meget energisk pige, på første række, der vendte sig hovedrystende om mod spørgeren, og spontant udbrød, hun elsker ham sgu da, det må du da nok kunne forstå!. Jeg opfattede hendes spontane reaktion som et udtryk for at hun har nemt ved at leve sig ind i Natashas situation. Men også at det er svært at tale om voldelige situationer og tale om hvad man kan gøre når vold opstår, eller før vold opstår. Man kan måske også sige at pigen på første række bremser for en væsentlig, men tabubelagt og for nogen en svær og følsom dialog. Denne dialog kunne netop være med til at give, de kvinder der har dette tema, nye ideer og til nye handlinger i fremtiden. Et andet aktuelt emne var, primært for de elever der var længere henne i uddannelsen, hvordan man skulle tackle en praktiksituation, hvor man havde fået en mangelfuld introduktion til beboere og dermed ikke havde de nødvendige informationer, så man kunne få taget sig ordentligt af beboeren. Hvordan hjalp eleverne hovedpersonen Vi så grundlæggende 2 måder som eleverne hjalp hovedpersonen Fatima på. Den ene var at hun fik hjælp til at blive mere engageret i sin skole. Det vil sige vise og i talesætte, på en god måde, de udfordringer hun havde, så blandt andet kontaktlæreren kunne forstå hende bedre. Vi så også mange gode forsøg på at få Fatima til at skabe en bedre relation til sin lærer, ved blandt andet at bruge sin empatiske sans. Natasha skælder Fatima ud Man kan sige at den ene type hjælp, som eleverne bidrog med, var individ orienteret og handlede om Fatimas person og personlighed (lavt selvværd) som eleverne prøvede at støtte. Den anden type hjælp var relationsorienteret og gik på at få Fatima til at skabe gode relationer til både læreren, Natasha og beboeren. Et eksempel var den elev anden etnisk baggrund end dansk, der skulle prøve at vise hvordan hun ville blødgøre den ellers hårde Natasha, hvorefter hun gik op og satte sig i Fatimas sted. Der sad hun roligt og aede med sin hånd på Natasha arm, uden at sige noget, alt imens Natasha talte, til at begynde med hurtigt og hektisk, men blev blødere i sin måde at tale på og hendes hårde attitude blev mere ægte og følsom. Dette er samtidigt et eksempel på hvordan handlingsorienterede personer, der måske ikke har så let ved sprog (hvad enten de er af dansk eller udenlandsk oprindelse), kan gøre en væsentlig forskel og samtidigt få anerkendelse ved dette i en gruppe sammenhæng. Eleverne arbejdede videre efter forestillingen Vi oplevede også at lærerne og eleverne forsatte at arbejde med hovedpersonens dilemmaer efter forestillingen. Vi hørte eleverne dramatisere og spille mulige scenarier i deres klasselokaler (og eleverne spillede med stor intensitet). Man kan sige at vores forestilling havde virket som en igangsætter til at eleverne yderligere kunne tage stilling til og bearbejde nogle generelle udfordringer de var berørt af. Fatima på hjemmebesøg 4

5 Udbyttet for Sosuskolerne Sammenfattende kan man sige at eleverne på sosuskolerne var glade for forestillingen og især vennescenen, var en scene der gjorde et stort indtryk på alle elever. De unge så også hvordan deres kammerater reagerede og har her set hinanden i nogle nye situationer hvor de skulle tage stilling, til vigtige ting i deres liv, skolen, kammeratskab, og praktiksted. Lærerne udtrykte at de ville arbejde videre med indholdet i stykket, dels gennem U.V. materialet og noget af de holdningsspørgsmål der ligger på webstedet ( Sosu-elever prøver for en kort stund at spille Fatima og får derved mulighed for at lære Fatimas udfordringer at kende Forumteatret var kanongodt, eleverne var meget med. Jeg vil anbefale at man bruger denne form for teater til dialog om praktikpladssøgning/adfærdsændring i fremtiden. Lærer Interessen for Forumteatret blandt lærere og ledelse Der var stor begejstring fra lærerne over forumteatrets virkemiddel og Peter Christensen, Vicedirektør fra CPH WEST, udtaler: Vi vil være interesseret i at være med til at udvikle et nyt forumteaterstykke der målrettes til lærerne og dermed bidrager til at kompetence udvikle hele medarbejder gruppen, da vi kan se at forumteatret påvirker deltagerne positivt. Peter Christensen, Vicedirektør, CPH WEST udtaler: Forumteatret har med succes besøgt flere af CPH WEST s afdelinger og gennemført teaterforestillinger for elever og medarbejdere. Forumteatres direkte og dialog søgende form, har medvirket til at være katalysator for en positiv og til tider også fordomsfri debat om udfordringer med integration. Flere af CPH WEST s afdelinger ligger som bekendt i et område, hvor udfordringerne med integration er særlig store. Ikke kun eleverne har fået udbytte af forestillingerne også lærerne har givet udtryk for at Forumteatrets måde at præsentere problemstillingerne på har været en god måde, at være på kursus, og er godt bidrag til deres kompetenceudvikling. Vi vil være interesseret i at være med til at udvikle et nyt forumteaterstykke der målrettes til lærerne og dermed bidrager til at kompetence udvikle hele medarbejder gruppen, da vi kan se at forumteatret påvirker deltagerne positivt. Tilkendegivelser om Forumteatret som igangsætter til andre vigtige temaer Der er også interesse for at Forumteatret indgår i en videre sammenhæng, da det er emner der er vigtige for lærerne. En lærer, Stine Sandø, udtaler: Jeg ønsker at vi i organisationen satte mere tid af til emnet efter forestillingen, så vi ville få mulighed for at arbejde videre med problemstillingerne i forestillingerne og de spørgsmål og debatter, som forumteater i høj grad lægger op til 5

6 En anden lærer, Steen Andersen, udtrykker at hvordan tilbageholdende elever uanset baggrund inddrages og bliver deltagende: Jeg oplevede at formteateret kunne fastholde vores elever gennem hele dagen, hvor eleverne i starten var meget stille, senere åbnede op, og deltog i den "diskussion" som der kom, og aktivt deltog i den lidt provokerende åbning der var lagt op til. Jeg kan klart anbefale formteateret til andre, som underviser unge i aldersgruppen 15 til 50, og med alle sammensætninger af religion og udseende. Konklusion Jeg har skrevet formålet med turnéen på erhvervsskolerne i venstre kolonne, nogle læreres svarreaktioner, som i forhold til formålet, i midten og konklusionen til højre: Formål: At bidrage til øget fastholdelse af unge på erhvervsskoler. At alle får lejlighed til opleve, hvilke udfordringer unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, kan stå overfor på erhvervsskoler. På baggrund af ovenstående, at skabe en konstruktiv dialog mellem unge med anden etnisk baggrund end dansk, og unge med dansk baggrund. Styrke de unges integration i det danske samfund og fremme de unges gensidige forståelse for og støtte til en bedre integration. Eksempler på læreres udtalelser om opnåelse af formålet: Vi kom i forbindelse med arbejdet med spørgsmålene der var lavet til teaterstykket, til at snakke om eleverne egen trivsel på uddannelsen og det afstedkom behov for mere arbejde med kontaktlærerfunktioner og det vil forhåbentlig styrke elevernes trivsel Efter forestillingen gav eleverne udtryk for at de oplevede hvilke udfordringer etniske elever har mange kendte det fra deres tidligere skoleerfaringer (som svar på om det skabte en dialog mellem unge og etniske unge) Mon ikke! Formteateret har været med til at vi på skolen har kunnet snakke frit om normalt meget ømtålelige emner Hver gang vi har dialog om emnet, rykker det, fornemmer jeg.. 6 Konklusion: Dette punkt er vanskeligt at måle. Dog vil de mange positive udsagn fra de unge om forestillingen, være med til at skabe en god og motiverende skole oplevelse. Dette kan måske motivere elever til at fortsat at gå på uddannelsen. Hvis vi kigger på evalueringsrapporten fra erhvervsskoleturnéen fra 2009 hvor der indgik en spørgeskemaundersøgelse viser den at Mere end 52% af eleverne får mere mod til at fortsætte sin uddannelse., det giver et fingerpeg om at mere end hver anden elev mener forestillingerne fastholder unge Det store engagement fra elevernes side og elever, der ivrigt ville være Hassan eller Fatima i skuespillet, satte mange tanker i gang hos de unge om hvad det il sige at have indvandrer udfordringer. Evalueringen fra 2009 siger: Ca 65 % har lært noget om, hvilke udfordringer etniske minoritetsunge står overfor på erhvervsskoler. Den ivrige debat blandt eleverne, især når de talte sammen 2 og 2 viste at de havde meget på hjertet når de talte om venskaber, kulturelle og faglige udfordringer. Men også dialogen i det fælles forum skabte en fælles forståelse og større accept af hinandens forskelligheder. Evaluteringen fra 2009 viser at: Mere end 58 % af eleverne oplever, at forumteater har bidraget til en bedre forståelse mellem danske unge og etniske minoritetsunge på skolen

7 Formål: At I som lærere får ideer til, hvordan I yderligere kan være med til at fastholde elever med anden etnisk baggrund end dansk Eksempler på læreres udtalelser om opnåelse af formålet: Ja OG ideer til hvordan der didaktisk kan arbejdes med dilemmaer generelt Det var en god og lærerig oplevelse. Teatret gav på kortere sigt en god platform til diskussion på klassen omkring integrations emnet og i sig selv er et alle tiders tilbud til såvel elever og underviser. Indholdet af forumteatrets forestilling var interessant, underholdende, og tankevækkende. Konklusion: De lærere der har deltaget i forestillingen har været meget engagerede i hvordan eleverne tackler de kulturelle forskelle, der er i blandt eleverne. Lærerne har også været engageret og løsningsorienteret i forhold til selve handlingen i stykket og har bidraget positivt med forslag, der har givet nye synsvinkler. Det har givet inspiration både lærerne indbyrdes og mellem elever og lærere når lærerne blandede sig på en konstruktiv måde. Det videre perspektiv med Forumteater På baggrund af den store interesse og engagement hos både elever og lærere, ser vi forskellige perspektiver hvor forumteatret kan indgå: 1. Et formidlingsprojekt hvor forumteatret og processen i forumteatret synliggøres i visuelt i et tv medie. Det kan være et tv projekt hvor man synliggør arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk og følger en eller flere elever der er frafaldstruet. Derefter ser man deres reaktion og engagement i forumteatret og den måde forumteatret arbejder med holdninger på. Det kan med fordel udvides til at det tilhørende undervisningsmateriale udvides yderligere til også at omfatte de nye sociale medier (og web 2 teknologien ), hvor eleverne inddrages gennem sms, facebook med mere. Dette kan kombineres med at lærerne udover teaterforestillingen gennemgår et intensivt undervisnings forløb hvor de lærer at anvende metodikken i forumspil, så de kan arbejde videre med elevernes udfordringer. Dette vil forstærke elevernes engagement og forumteatret bliver en slags igangsætter til hvordan man inddrager de unge på en god og positiv måde. I dette perspektiv ligger også at man hjælper/støtter de unge i hvordan de bedre skaber/danner deres egne meninger og holdninger. Dette er en særlig metodik med aktive holdingsafklaringsøvelser. At arbejde på denne måde medfører at unge bedre bliver i stand til at modstå gruppepres, ikke i samme grad offer for andres meninger. 2. Et perspektiv kan være at igangsætte et kompetence og udviklingsforløb for lærere og vejledere på erhvervsskoler, som Vicedirektør Peter Christensen fra CPH West, ønsker. Eksempelvis udvikles en forumteaterforestilling med 3 scenarier for lærere og personale, der skildrer 3 udfordrende situationer for en lærer/vejleder på sit arbejde med blandt andet unge med anden etnisk baggrund end dansk. I dette kompetenceudviklings perspektiv kan omfatte et intensivt forløb i metoden forumspil, sådan at lærerne selv kan anvende metoden i deres daglige undervisning. 3. Et sidste perspektiv kan være at man i tilknytning til de forskellige scener i en forestilling udvikler videoklip (sammen med U.V. materiale). Det bør være interaktive videoklip som virker på en måde så de hjælper de unge (og/eller lærerne) til at tage stilling til deres eget liv og uddannelsesindsats. Peter Frandsen jan 2011, vers

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET

Man kan hvad man vil eller hvad? FORUMTEATRET Vers. 1.6 Evalueringsrapport for forumteaterturneen: Man kan hvad man vil eller hvad? Turne på erhvervs og produktionsskoler, april, sept./okt. 2009 Gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64 2500 Valby

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Der er brug for alle Turne på sprogskoler januar-marts 2009 gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64 A 2500 Valby Tlf.

Der er brug for alle Turne på sprogskoler januar-marts 2009 gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64 A 2500 Valby Tlf. Fakta om forestillingerne: Der er brug for alle Turne på sprogskoler januar-marts 9 gennemført af FORUMTEATRET Valbygårdsvej 64 A 5 Valby Tlf.: 3644 55 www.forumteatret.dk Medvirkende i forestillingen:

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på

Kick off. Generelt var det et godt arrangement. Læs mere på Kick off D. 17. august 2010 afholdt vi officiel Kick-off får afdelingens elever. Lærere og øvrige interessenter herunder UU samt det lokale uddannelsesudvalg. Vores program var delt i to dele, en elev-

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Til læreren Forestillingen Villads fra Valby er baseret på dele af tre af Anne Sofie Hammers bøger om Villads: Villads fra Valby, Villads fra Valby i 0.V og Villads fra Valby holder

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det?

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det? Individuelt arbejde Besvar så mange spørgsmål, som du kan nå. Du kan vælge de mest interessante spørgsmål først det er ikke vigtigt, at du når alle spørgsmålene, men at du får tænkt over, hvad filmen betyder

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

Konflikthåndtering 188

Konflikthåndtering 188 Konflikthåndtering 188 Forumspil med hånddukker Konflikthåndtering Beskrevet med input fra pædagog Rikke Birkholm Michelsen og leder Inger Hansen, Daginstitutionen Hallandsparken, Høje Tåstrup Kommune

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan Jeg blive? Hvad skal jeg vælge? Hvem bliver jeg så... og er det så det rigtige rigtige? Kan jeg blive forkert af at vælge forkert? Er løbet kørt hvis jeg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Præsentations øvelser frem til forumsnak.

Præsentations øvelser frem til forumsnak. Præsentations øvelser frem til forumsnak. Verdenskortet - en præsentationsøvelse Alle står i en cirkel og skal forestille sig at der mellem dem er et stort verdenskort. Bed nu alle om at tænke på et sted

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Netværksmøde Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser

Netværksmøde Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser Netværksmøde Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelser Mod en tættere kobling mellem skole og praktik Metropol 1. oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

6. Hvad var den største øjenåbner for dig på SSP dagen?

6. Hvad var den største øjenåbner for dig på SSP dagen? Evaluering af SSP dagen elev 18 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det hedder den fordi at det er sejt at sige nej til de dumme ting. 2. Hvad lærte du? (Fik du ny viden? ) Jeg lærte en

Læs mere

Den skal kun være til unge

Den skal kun være til unge 08-09-2010 Den skal kun være til unge Kommunikér MÈR præsenterer hjemmesideprojektet på Helsingør Gymnasium - en lille rapport om to fokusgruppeinterviews på produktionsskolen Sundet og Helsingør Gymnasium

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab)

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab) Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Projekt & Kultur nr. 118, februar 2014 side 13 Unge burkinere øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Kunstnerisk skabelse en

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere