august årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2015 39. årgang"

Transkript

1 3 august årgang ODINPRISEN 15. AUGUST SIDE 10 SKUMRINGSTUR 19. AUGUST SIDE 4 SCT. HANS SKOLE 9. SEPTEMBER SIDE 16 MOESGAARD MUSEUM 26. SEPTEMBER SIDE 21 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN BYFORENINGEN FOR ODENSE BYFORENINGEN FOR ODENSE FORMAND: Lis Andreasen Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C Tlf.: Odinprishuset, Ydunsæble Have 7 - foto: Flemming Wedell NÆSTFORMAND: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SEKRETÆR: Paul J. Larsen Kastanievej 25, 5230 Odense M Tlf.; KASSERER: Silas Samuel Eriksen Vestergade 81, 1, 5000 Odense C Tlf.: REDAKTØR: Blad og hjemmeside Lennart Greig Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ Tlf.: ØVRIGE BESTYRELSE: Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: Gerda Vaaben Palnatokesvej 25, 5000 Odense C Tlf.: SUPPLEANTER: Flemming Wedell, fotograf Tlf.: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N Tlf.: Foreningens navn er: Byforeningen for Odense. Foreningens formål er at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier. Foreningen er upolitisk. Foreningens formål søges realiseret blandt andet gennem møder og ekskursioner samt dannelse af interessegrupper. Disse etableres af bestyrelsen efter foreliggende ønsker og behov i samarbejde med denne. Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april/maj måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via foreningens blad og hjemmeside med kvartals varsel. 2

3 BAG OM BYFORENINGEN LEDER af Byforeningens nye formand Lis Andreasen Odense mod på fremtiden En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer byens borgere og tiltrækker flere gæster. En mangfoldig storby, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse. Dette er blot et udpluk af den Grundfortælling, om Odenses transformation, som et enigt Byråd vedtog den 20. maj i år. Grundfortællingen, giver den overordnede og sammenhængende forklaring på, hvad Odense Kommune vil opnå med alle de aktiviteter og forandringer, Odense summer af i disse år, og kan læses i sin fulde ordlyd på Odense Kommunes hjemmeside. Grundfortællingen, som den foreligger, er resultatet af en grundig proces, hvor almindelige borgere, måske også medlemmer af vores forening, erhvervsliv, studerende og ansatte i O.K., har bidraget. Som sikkert mange andre af foreningens medlemmer har jeg ofte været i tvivl om, hvad politikerne egentlig ville med Odense. Om der var en overordnet plan. Når man har fulgt de mange nedrivninger af bevaringsværdige bygninger, hele kvarterer, gademiljøer, rovdriften på de smukke bytræer og anlæggelsen af golde pladser, kom man i tvivl. Var byen underlagt skiftende mode, politikere og byplanlæggere, ja hvad foregik der? Som Byforening kan det kun glæde os, at man har en plan, og nu er det op til os at holde Byrådet fast på kursen. Derfor kære medlemmer dette nye tiltag for det kommende år: To af bestyrelsesmøderne bliver åbne for alle interesserede medlemmer, hvor man har mulighed for at komme og høre om, hvad bestyrelsen arbejder med. Der bliver lejlighed til at komme med indspark og kommentere. Jeg er sikker på, mange går med oplevelser af noget, bestyrelsen burde tage op. Vi ser ikke alle kroge, så hjælp os. I er velkomne til at tage en eller to med, som har noget på hjerte. Meget gerne fra den yngre generation, der skal bo i fremtidens Storby. Måske får de lyst til at melde sig ind i foreningen. Dato, tid og sted annonceres i det næste blad. Jeg ser frem til samarbejdet med alle jer interesserede medlemmer. Lad os i fællesskab slutte op om byens Grundfortælling: Odense mod på fremtiden! Lis Andreasen formand 3

4 KOMMENDE AKTIVITETER CARL NIELSEN - SKUMRINGSTUR ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre og overinspektør Lise Gerda Knudsen Foto: Den Fynske Landsby tid > Onsdag den 19. august kl ca sted > Den Fynske Landsby, Sejerskovsvej 20, Odense S tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms. mødegebyr > 40 kr. - max. 25 deltagere Byforeningen vil gerne være med til at markere, at det er 150 år siden, at vor berømte komponist, Carl Nielsen, blev født i Sortelung ved Nr. Lyndelse. Sidste sommer forsøgte vi med et aftenarrangement i Carl Nielsens Barndomshjem, som desværre måtte aflyses på grund af for få tilmeldte - noget ærgerligt, da det var et fantastisk arrangement med musik og sang. I år på selve jubilæumsåret har vi fået lov til at være med ved et arrangement i Den Fynske Landsby, som også henvender sig til andre, men vi er sikret plads for ca. 25 deltagere ved forhåndstilmelding. Odense Bys Museer beskriver turen således: I år fylder Carl Nielsen 150 år, og denne aften vil tage udgangspunkt i hans biografi Min Fynske Barndom. Carl Nielsen voksede op i Nr. Lyndelse - en fynsk landsby, der på mange måder ligner vores Fynske Landsby. I aften skal vi besøge det lille bindingsværkshus, teglværket og andre landsbylokaliteter, som genkendes fra Carl Nielsens beskrivelse af sine barndomsår på landet på Fyn. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre og overinspektør Lise Gerda Knudsen fortæller om Carl Nielsen. 4

5 BAG OM BYFORENINGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING torsdag den 16. april kl på Soldaterhjemmet Dannevirke af Birte Landorph Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Erik Hansen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Herefter gav han ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretningen, som var ledsaget af en Power Point præsentation med billeder fra årets aktiviteter. Der har været en lille fald i antallet af medlemmer, som nu tæller 266. Der har i 2014 været afholdt 11 bestyrelsesmøder. Der blev afholdt 13 arrangementer som rene Byforeningsarrangementer, hvor det samlede antal deltagere var 442 ekskl. bestyrelsesmedlemmer. Der har været mulighed for i alt 470 deltagere, så der har altså været næsten fuldt hus. Et enkelt arrangement har været en gentagelse, et arrangement måtte aflyses og et måtte udskydes til Der blev i 2014 udgivet 4 kvartalsblade med i alt 11 artikler. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret med bl.a. billeder og input fra foreningens medlemmer. I 2014 var der to projekter som tildeltes Odinprisen. Den 3. maj modtog Det adelige Jomfrukloster Foreningens pris og den 8. maj blev prisen tildelt Nordatlantisk Hus. Begge prisoverrækkelser foregik i festlig stemning med deltagelse af mange af foreningens medlemmer samt repræsentanter for de to prismodtagere og bygherrer. Det er vedtaget af en enig bestyrelse, at Odinprisen 2014 tildeles et enfamiliehus i Odenses nordvestlige bydel. Det er en bygning hvor arkitektur, funktion, atmosfære, miljø og geometrisk logik i foto Flemming Wedell 5

6 BAG OM BYFORENINGEN samspil med arkitekt- og bygherretalent går op i en højere enhed. Arkitekt på huset er Jan Henrik Jansen maa. Prisoverrækkelsen vil finde sted i august 2015 og annonceres i foreningens blad, hvor huset også præsenteres. Medlemmer af Byforeningens bestyrelse har i 2014 deltaget i borgermøder vedrørende Thomas B. Thriges Gade samt i projektmøder vedrørende den kommende letbane. Den 11. februar var der således en informativ bustur langs den planlagte linieføring. I foråret 2014 rettede bestyrelsen henvendelse til Odense Kommune med et ønske om deltagelse i møder vedrørende placering og indretning af nyt hovedbibliotek. Der er endnu ikke kommet svar på henvendelsen. Bestyrelsens kommentarer til lokalplan for Erhvervsakademiet Lillebælt i Seebladsgade er delvist blevet imødekommet. Bestyrelsens kommentarer til den forudgående høring vedrørende ændret anvendelse af området ved Sukkerkogeriet kan ses i blad nr. 2, april Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med tanker og idéer vedrørende infrastrukturen i forbindelse med det nye VIVA, - Vesterport, plads til højhastighedstog, letbane og andre muligheder for aktivitet i det tætte område. I samarbejde med SDU-studerende og Studenterhuset ved Brandts blev Picnic Fyn etableret i Det første store arrangement fandt sted i forbindelse med lukningen af Thomas B. Thriges Gade i juni måned. I december måned afholdtes et arrangement i teltet på Sortebrødre Torv. Begge arrangementer havde mange deltagere, som nød mad og drikke og god underholdning. Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab 2014 Kassereren præsenterede regnskabet for 2014, som udviste et underskud på 9.973,- kr Kassereren redegjorde for dette resultat som bl.a. skyldtes det faldende medlemstal. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag Fra bestyrelsen var der forslag til ændring af vedtægter. Ændringsforslagene har været til høring og kommentarer hos foreningens medlemmer. Ved håndsoprækning tilkendegav mere end 2/3 af de fremmødte, at man stemte for de endelige ændringsforslag. Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede kræves en ekstraordinær generalforsamling, som blev fastlagt til torsdag den 7. maj kl. 19 i Seniorhuset på Toldbodgade. 5. Budget 2015 Kassereren forelagde budgettet for Grundet det faldende medlemstal samt det faktum, at tilskuddet fra Bladfonden bortfalder, er det nødvendigt at tage skridt til at sikre balance i budgettet. Kassereren foreslog derfor, at kontingentet for medlemmer, som modtager Landsforeningens blad By og Land forhøjes med 50 kr./år, og kontingentet for medlemmer, som ikke modtager By og Land, forhøjes med 25 kr./år. Forsamlingen accepterede forslaget om kontingentforhøjelse, som således træder i kraft i regnskabsåret

7 BAG OM BYFORENINGEN 6. Valg til bestyrelsen Der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen hvoraf de tre førstvalgte vælges for 2 år og sidstvalgte vælges for 1 år. På valg var Bo Vietz, Birte Landorph, Søren Michael Nielsen og Jarl Abrahamsen. Sidstnævnte var villig til genvalg. Følgende var opstillet: Jarl Abrahamsen genvalgtes. Gerda Vaaben, Silas Eriksen og Lis Andreasen var opstillet af bestyrelsen. De tre præsenterede sig for forsamlingen og alle tre valgtes med applaus. Suppleanter: Helga Brøndum afgik som suppleant, og Jens Ulrik Rasmussen blev valgt. Revisorer: Lis Andreasen afgik, idet hun indvalgtes i bestyrelsen. Merete Jensen valgtes til revisor. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, formand Bo Vietz, kasserer Søren Michael Nielsen og sekretær Birte Landorph modtog både opmærksomheder og fik pæne ord med på vejen, som tak for indsatsen i foreningens tjeneste. Alle tre takkede for godt samarbejde og dejligt samvær i foreningens regi i mange år og ønskede foreningen alt godt i det fremtidige arbejde. 7. Eventuelt Et medlem ville gerne vide, om det var muligt for medlemmer at fremsætte ønsker til aktiviteter eller besøgsmål. Bestyrelsen bekræftede, at man altid gerne modtog forslag fra foreningens medlemmer. Andreas Isager orienterede kort om arbejdet og de afholdte arrangementer i forbindelse med Picnic Fyn, som han nu er valgt til formand for. Det næste arrangement vil blive afviklet den 21. august 2015 og kommer til at finde sted på Vestergade i Odense, hvor målet er 1000 deltagere, som kommer til at sidde ved lange borde, som opstilles i gaden. På et spørgsmål fra forsamlingen om financiering af Picnic Fyns aktiviteter kunne Andreas oplyse, at Byforeningen ikke er financielt forpligtet. Picnic Fyn er et økonomisk selvbærende projekt. Ordstyreren takkede for god ro og orden, og aftenen sluttede med kaffe, the og snitter samt et meget fint foredrag af stadsarkivar Jørgen Thomsen, som i munter tone fortalte om Odense Havn og det farverige liv, som gennem tiderne har udspillet sig omkring havnen og kanalen. foto Flemming Wedell 7

8 ARTIKEL CARL NIELSEN SKRIVER OM SIT FØRSTE BESØG I ODENSE fra bogen: Min fynske barndom, 1927 Fra Sortelung til Odense havde vi nøjagtig halvanden mil at gå, men jeg var ikke et øjeblik træt. Mor havde en kurv på armen og mig ved hånden, men af og til løb jeg lidt forud, og undervejs satte vi os et par gange i vejgrøften og spiste vor mad. Mine forestillinger om Odense var sikkert fantastiske, men jeg husker ikke, om byen overtraf mine barnlige forventninger, eller om husene og gaderne var mig ligegyldige. - Jeg erindrer kun tre indtryk, som jeg nu vil beskrive: mit ophold ved havnen og besøgene hos mine to onkler. Mor havde forskellige småindkøb at gøre, og en af de butikker, hun var inde i, lå i nærheden af havnen eller kanalen, som den hed. Mor sagde, at jeg godt kunne gå lidt over og se på skibene, så ville hun senere hente mig. For enden af kanalen lå en lille bygning. Jeg antager, det har været toldstedet. Udenpå bygningen var der en bøsse. Nogle år senere, da jeg havde lært at læse, blev jeg oplyst om, at den tog imod gaver til fordel for ulykkelige og druknede søfolks efterladte. Ovenover bøssen var der et maleri, som forestillede et skib, der var ved at gå til bunds. Havet var i det vildeste oprør, og jeg troede hele tiden, at skibet i næste øjeblik ville forsvinde i afgrunden. Jeg var rædselsslagen over, hvad der foregik på dette maleri, og endnu den dag i dag kan jeg næsten komme tilbage i den samme sjælstilstand ved at tænke derpå. - Skibene i havnen med de høje master gjorde et helt fremmedartet indtryk på mig, men da jeg havde gået og kigget på dem i nogen tid og set, hvordan en mand kom frem af et hul i dækket, og en anden stod og knyttede noget reb, blev det efterhånden helt hyggeligt. Men de mange tove og liner i alle retninger forvirrede mig noget, og jeg syntes, det hele var så lærd og uforståeligt, skønt det regelrette deri dog ligesom gjorde mig godt. Når skibene vuggede, og masterne svingede, kom jeg til at tænke på»stork, Stork Langeben«og det fjerne Ægypten. Mor rev mig ud af mine drømme og min forundring, og så gik vi ind i byen for at besøge hendes bror Lars. Onkel Lars var skomager og boede under små forhold inde midt i byen. Han sad bøjet over sit arbejde, og hans fingre var meget snavsede. Han så bleg og elendig ud. Jeg husker ellers kun et par fremtrædende, urolige øjne ovenover et rødbrunt, snavset fuldskæg. Der var flere børn, og et af pigebørnene havde et par tykke. fugtige, opkrammede læber, som jeg blev meget led ved, da hun gjorde mine efter kys. Der var en støj og en uro med de mange børn i den meget lille lejlighed, så jeg, efter hvad jeg forstod på en bemærkning, mor senere gjorde, bare stod og gloede. - Så gik vi ud til onkel Hans. Han boede i en to værelses kvistlejlighed lige overfor eksercerhuset i forstaden, som kaldes»heden«. Som jeg allerede har fortalt, var onkel Hans organist i Dalum kirke, og han gik altså fra Odense til Dalum, når han skulle 8

9 ARTIKEL spille i kirken. Han var og forblev ugift. Jeg tror nok, den lille kvistlejlighed, han beboede, var mindst tredie sal, ihvertfald blev jeg ganske svimmel ved at kigge ned på gaden, og det kunne kun lade sig gøre ved at krybe op på en stol. Onkel Hans var en lille, blid og nænsom person; meget venlig mod alle og uden nogensomhelst kanter. Jeg har kun været sammen med ham ialt en halv snes gange, da han døde nogle få år senere. Han var glatraget, og hans hud var som et barns. Når han besøgte os på Sortelung, kunne den blinde mand selv finde vejen, og så gik han varsomt fremad med hovedet lidt på sned og med et sært, halvsødt smil om munden, som om han blev strøget kærligt over kinden af en mild sommervind. Hans tøj sad glat og fast på den pæne lille krop; han var måske angst for, hvad der hang løst og flagrende, når han skulle klare sig selv på veje og stier. - Han blev meget glad for vores besøg, men vi havde også medbragt en halv medisterpølse og fire-fem æg til ham. Nu kom for mig det store øjeblik! Onkel Hans gik hen og åbnede klaveret og sagde, at jeg måtte gerne prøve at klimpre på det. Det var et almindeligt, karnisformet klaver af mahognitræ, men det ville ikke nytte noget, om jeg forsøgte at beskrive, hvilken oplevelse det var for mig at røre ved tangenterne og efterhånden finde melodier frem med en eller to fingre. Jeg vil hellere prøve at forklare, hvad jeg nu mener, kunne være grunden til den uforglemmelige henrykkelse, jeg følte ved at gå på opdagelse i den lange række tangenter, der lå foran mig. Jeg havde dog hørt musik før, hørt far spille på violin og kornet, hørt mor synge, og jeg havde, da jeg lå af mæslinger, selv forsøgt mig på den lille violin. Men dette var noget helt andet. Her lå tonerne i en lang skinnende række for mine øjne. Jeg kunne ikke alene høre dem, men jeg kunne se dem, og jeg gjorde den ene store opdagelse efter den anden. Allerførst at de dybe toner gik tilvenstre, og de høje til den anden side. Men jeg kunne ikke begribe, hvad de sorte brikker skulle til, og først da jeg kom i forlegenhed med en melodi, der i midten havde et fis istedetfor f, gjorde jeg en ny opdagelse: at der var mening i det hele, og at de sorte tangenter også betød noget. På en violin må tonerne opsøges på strengen e, og på et horn eller en trompet må læberne danne deres højde og dybde; ingen kan sige nøjagtigt, hvor tonen ligger, hvad læberne skal gøre, eller hvor megen luft der skal anvendes for at få den rigtige klang frem. Her derimod lå alt klart og håndgribeligt, og jeg tror bestemt, at min største glæde beroede derpå. Jeg husker ikke, om jeg fandt akkorder eller treklange, men med en finger fra hver hånd spillede jeg lange rækker af søde tertsgange, og når mine to fingre således fulgtes ad, tænkte jeg: To drosler sad på bøgekvist. Jeg vil nok antage, at mor og jeg har været dygtig trætte efter denne tur på tilsammen tre-fire mil, navnlig jeg, som havde oplevet så meget nyt. Carl Nielsens fødehjem i Sortelung er forlængst forsvunden, men barndomshjemmet i Nørre-Lyndelse er et museum, som kan besøges. foto: Carl Nielsen museet 9

10 KOMMENDE AKTIVITETER VELKOMMEN TIL ODINPRISEN 2014 Huset på Ydunsæble Have 7 i Villestofte har bestyrelsen valgt som prisvinder! LØRDAG DEN 15. AUGUST KL. 15. Gratis og ingen tilmelding forud, så kom og vær med til at fejre! Odensekunstneren Eiler Madsen - nu afdød, skabte denne smukke Odinprisplakette til Byforeningen. Plaketten er beregnet til indmuring på prismodtagerhuset.. foto: Flemming Wedell Kørselsvejledning: Kør ad Rugårdsvej - ved Rismarksvej og Tarup Centeret fortsæt ca. 2,5 km og drej derpå til venstre ind på Tyrsbjergvej, som kommer efter vejen har dykket ved Ryds Å. Efter 550 meter og lige inden Villestofte slut -skiltet, drej så til venstre på Bækkelunds Have og følg vejen til Ydunsæble Have. Er man på cykel, kan Langesøstien med fordel benyttes frem til Tyrsbjergvej ooooooooo Hver år, såfremt der er gode forslag, tildeler Byforeningen et forskønnende bygningsværk i Odense en anerkendelse: Odinprisen. Prisen er fra 2009 en plakette til indmuring udført af kunstneren Eiler Madsen, Odense. Odin-prisen er indstiftet af Byforeningen i Den gives til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med et bevaringsværdigt eller nyt Odensehus. Interiør fra huset på Ydunsæble Have nr. 7 foto: Flemming Wedell Om ODINPRISEN og modtagerne gennem årene - se: 10

11 ARTIKEL ODINPRISHUSET PÅ YDUNSÆBLE HAVE NR. 7 Bestyrelsen i BYFORENINGEN FOR ODENSE blev på et tidligt tidspunkt opmærksom på dette fantastiske, nye hus, som i højeste grad fortjener ODINPRIS af Lennart Greig - fotos: Flemming Wedell Parret Janni og Finn Schmidt Holm står bag dette yderst spændende hus i et nyt kvarter i Villestofte. Janni er læge i Lægehuset i Nr. Lyndelse, og Finn har eget firma, AME Rengøring Aps. Huset er bygget til at rumme parret og 6 sammenbragte børn, hvoraf 4 har hjemme her hele tiden. Det var især Janni, som havde interesse for arkitektur og indretning. Drømmen om at bygge et nyt hus voksede, og i november 2011 købte man en attraktiv byggegrund med udsigt til naturskønne omgivelser mod Ryds Å- dalen. Det nye Hus skulle fremstå hyggeligt og have en atmosfære af sommerhus, Ved læsning af Bo Bedre blev man meget begejstret for en tysk arkitekt, Jan Henrik Jansen, som havde bygget mange iøjenefaldne sommerhuse i Danmark. En kontakt blev etableret, og han besøgte grunden for at vurdere mulighederne, og så var projektet i gang. Med udgangspunkt i Janni og Finns specifikke ønsker til huset udarbejdede arkitekten 2 forslag. Både bygherrer og arkitekt var mest begejstrede for forslaget til det halvcirkulære hus, som dermed blev valgt. Ved samme lejlighed blev man også klar over, at det blev starten for en fortræffelig sparring og imødekommenhed fra begge parter, når det drejede sig om yderligere idéer og detaljer undervejs. Nærmest tilfældigt var Janni og Finn senere på Hindsgavl Slot, hvor man så mursten, som man syntes godt om. Stenene kunne erhverves som genbrugssten fra et firma i Svendborg. Da man fik murstene leveret, viste det sig, at hovedparten af stenene stammede fra en nedlagt tappehal på Carlsberg Bryggerierne i København - ja man kunne på de leverede paller med sten tydeligt læse indskriften: Rød Carlsberg. Selve byggeriet har Janni og Finn fulgt og koordineret hele vejen igennem. Der var brug for særlig omhu, idet der ikke måtte være skjulende paneler, synlige skruer mv

12 ARTIKEL Ønsket om en høj standard med små tolerancer og specielle udførelser betød, at de selv måtte bruge mange timer på byggepladsen. De deltog ofte selv i diverse håndværksmæssige opgaver hvilket til tider var noget af en udfordring. Resultatet er da også blevet helt enestående. Arkitekten Jan Henrik Jansen har beskrevet huset således: Grunden Byggegrunden er en hjørnegrund ved Tyrsbjergvej med kort skel mod adgangsvejen i nordvest. Grundens herlighedsværdi består i en flot udsigt over enge og levende hegn langs Ryds Å i syd. Mod øst er grunden ligeledes afgrænset af levende hegn, der omkranser bagvedliggende boldbaner. Mod nord, vest og nordvest ligger nye parcelhuse i varieret arkitektur. Hovedgreb Huset afskærmer sig fra den omkringliggende bebyggelse og åbner sig mod landskabsrummet. En høj cirkulær mur danner ryg mod nord, øst og vest. Samtlige rum er organiseret i vifteform langs denne ryg og åbner sig mod et intimt cirkulært gårdrum, som står i åben forbindelse med landskabet. Ved dette greb opnås en oplevelse af at bo alene i det åbne landskab, selv om huset har tætte relationer og kort afstand til naboerne mod nord og vest. Indgang Indgangen til huset ligger i midten af en lav sekundær bygningskrop på ydersiden af muren, som henvender sig til vejen og byder velkommen under et halvtag. Halvtaget flankeres af en afskærmet carport og et skur, som tilsammen fremstår som en imødekommende skulptur. Fra indgangen er der et første kig igennem den smalle buede bygningskrop og ud til det indre gårdrum samt videre ud i landskabet. 12

13 ARTIKEL Man træder ind i en rummelig entré, der ligger i direkte forbindelse med bryggerset og spænder hele vejen ud til glasfacaden mod atriumgården på husets bløde inderside. Entréen giver adgang til et opholds- og forældreafsnit mod øst og et børneafsnit mod vest. Taget Husets markante tag har ensidig fald fra den høje bagmur og ned til det intime gårdrum. De indvendige rum står i visuel forbindelse med gårdrummet og landskabet igennem den buede glasfacade, der spænder ud i hele husets længde. Tagets vifteform understreges af de synlige radiale tagbjælker, der visuelt fortsætter hen over skillevæggene, som er friholdt fra loftet og kun lukkes med glas. Langs atriumgården bliver de store faste glaspartier fra gulv til loft afbrudt af en rytmisk sekvens af terrassedøre, der binder ude og inde sammen, så atriumgården i sommerhalvåret bliver til en vigtig del af boligarealet, og der opstår sommerforbindelser igennem det fri. Opholdsrum Opholdsrummene fremstår som en sekvens af selvstændige rum, der står i åben forbindelse med hinanden langs den buede bagvæg. Som det første møder man det store køkken/alrum med det markante spisebord, som udgør hverdagens omdrejningspunkt centralt placeret i rummet. Køkken/alrummet afgrænses visuelt af en multifunktionel kerne, men har flydende forbindelse videre til stuen på den anden side af denne murede rumdeler. Stuen har en tilsvarende størrelse som køkkenrummet og afgrænses markant af murede vægge på tre sider, mens begge rum åbner sig på den fjerde side mod gården og landskabet. Køkkenet er placeret som selvstændigt element i en karnap, der skyder sig ud af bagvæggen og ind i det lille skovbælte nord for huset. Selv om køkkenet er afgrænset og udgør sit eget mere lavloftede rum, står det i åben forbindelse med både køkken/alrum og stue. 13

14 ARTIKEL På denne måde kan der foregå flere aktiviteter i opholdsafsnittet uden at genere hinanden. Samtidig befinder man sig alligevel i ét og samme rumkontinuum under det store gennemgående rum. Forældreafsnit I forlængelse af opholdsrummet ligger forældreafsnittet med soveværelset bag hjørnevinduet ud mod landskabet. Soveværelset har direkte forbindelse til forældrebadeværelset, som er organiseret i en åben del med panoramabadekar og en mere intim del med bruser og toilet som er udformet som markant karnap. Børneafsnit Børneafsnittet i den vestlige del af huset består af tre højloftede børneværelser og et badeværelse, der ligeledes anvendes som gæstetoilet. Alle fire rum har adgang fra et rummeligt forrum langs glasfacaden mod gården. Der etableres indbyggede skabe langs væggen mod syd. Facader Ved udformningen af facaderne er der arbejdet med udpræget forskellig karakter på udvendig og indvendig side af den vifteformede bygning. Facaderne understreger således forskelligheden mellem udvendig og indvendig side, som hovedgreber tilstræber. Den udvendige facade af den høje mur, der udgør husets ryg fremstår tungt, markant og lukket. Åbningerne er reduceret til serier af vertikale spalter i muren, som lukker dagslys ind i bygningen, men bevarer væggens afskærmende kvalitet. Kontrasten mellen lysspalter og murpiller vil frembringe en interessant grafisk lyseffekt i rummene bagved. Dette motiv er anvendt i varieret form i de forskellige rum. I børneværelserne går spalterne helt fra gulv og op til underkanten af hemsen, i køkken/alrum og stue, har de en brystning, så der frit kan møbleres langs væggen, og i soveværelset er spalterne placeret højt oppe over skabene og lukker et streif af morgensol ind i rummet. 14

15 ARTIKEL 15

16 KOMMENDE AKTIVITETER BESØG PÅ SCT. HANS SKOLE ved skoleleder, Lars Eriksen Foto: Lennart Greig tid > Onsdag den 9. september kl ca sted > Sct. Hans Skole, Skibhusvej indgang Egebæksvej tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms. mødegebyr > 20 kr. - max. 30 deltagere Skolen blev oprindeligt opført i 1878 det tidligere Sct. Hans Landsogn med en enkelt bygning og kun én lærer. Skolen ligger på hjørnet af Egebæksvej og Skibhusvej. Landsognet blev i starten af det 20. århundrede langsomt ændret fra et landområde med gårde og huse til arbejderkvarteret Skibhuskvarteret med tilknytning til Odense Havn og Odense Staalskibsværft. Området var fattigt og disciplinen på skolen hård. I 1919 oprettede skolen en afdeling for mellem- og realskole, hvor skolebøger var gratis for eleverne. I 1932 blev skolen en del af Odense kommunale skolevæsen. Under besættelsen i var Sct. Hans Skole beslaglagt af tyskerne, der anvendte den til kaserne og lazaret. Blandt skolens børn var der efter besættelsen en vandrehistorie om at besættelsesmagten havde efterladt hemmeligheder i de underjordiske gange (til varmerør) under skolegården. Så sent som i 1987 gjorde man fund efter tyskerne. Op igennem det 20. århundrede blev skolen udvidet med flere arkitektonisk meget forskellige bygninger efterhånden som elevtallet voksede. 16

17 ARTIKEL BYPLANAFDELINGEN ODENSE 2020 af Paul J. Larsen, sekretær i Byforeningen Byplanlægningsfolk bør samles under et tag! Odense er i gang med en rivende udvikling fra STOR BY til STORBY. Borgmesteren reklamerer med befolkningsudvikling frem til 2030 på nye indbyggere. Hvis man tager udgangspunkt i befolkningsudviklingen de sidste to år (ca pr. År), er langt undervurderet. Det vil i stedet være nye indbyggere og Odense vil være vokset til indb. i stedet for indbyggere. Hvis man besidder blot lidt optimisme og stolthed, vil det højeste tal være en selvfølgelighed. Når Odense skal transformeres - som Anker Boye ofte udtaler, fra STOR BY til STORBY, skal indbyggernes opfattelse, af sig selv og Odense, også transformeres. Der er brug for en mentalitetsændring i befolkningen. Udover befolkningens forvandling til STORBYMENNESKER vil byens udvikling også kræve en markant forandring i de fysiske omgivelser. Thrigesgades forvandling er i gang. Letbanen er lige om hjørnet. Det nye OUH er under projektering. SDU udbygges kraftigt med bl.a. teknisk fakultet. 17

18 ARTIKEL Flere store uddannelsesinstitutioner er i gang med nybyggerier/udvidelser. Kollektiv transport, læs jernbanen, opgraderes de kommende år, så Odense får en central placering. Butik/handel er kommet i gang igen efter den økonomiske krise. Der bygges flere og flere ungdomsboliger og familieboliger. Infrastrukturen forbedres løbende. Kulturen styrkes på alle niveauer især musiklivet blomstrer. Der er i det hele taget gang i Odense, og man hører oftere positive udsagn om byen. Udviklingen er allerede i gang. Når nu hele byen er i gang med så intens udvikling, er det tvingende nødvendigt, at planlæggende instanser er med på beatet. Der er her tale om den kommunale planlægning. Det gælder alle afdelinger lige fra byplan over forskellige interessearbejdsgrupper til rådmænd, direktører og politikere. Hvis man i dag betragter kommunens planlægningssektor vil der naturligvis være både gode og mindre gode forhold, hvor såvel placering, samarbejdsmuligheder som fysisk bygningsindretning kan forbedres. Der må ikke være svage led i kæden hvis den store transformation skal lykkes. Det kan derfor blive nødvendigt med markante ændringer af eksisterende forhold, ændringer som muligvis vil gøre ondt, men som til gengæld kan vise sig at være prisen værd. Der er, efter min mening, et svagt led i planlægningskæden i Odense og det er byplanafdelingen. Størstedelen af medarbejderne bor på slottet i Nørregade, en ældgammel, fredet bygningsmasse, som man smukt har evnet at vedligeholde, men som under ingen omstændigheder er velegnet til formålet. 18

19 ARTIKEL Egentlig ikke så underligt for den bygning er opført til helt andre formål. Der er godt nok flotte repræsentative afsnit og møderum, men helheden hele arbejdsflowet i bygningen er særdeles utidssvarende. Bygningen er også dyr at vedligeholde, og den er vanskelig at tilpasse de hurtigt skiftende krav, som udløses af den teknologiske udvikling. Hele slots-komplekset signalerer en slags dem og os - situation, hvor den ønskværdige situation burde være OS. Byens borgere og planlægningsafdelingen er en og samme størrelse. Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med planlægningsafdelingen. Byplanafdelingen på slottet er dog ikke hele planlægningsafdelingen. Der er også andre planlægningsafdelinger placeret andet steds i Odense heraf afdelinger på Rådhuset. Byplanlægning burde være en samlet enhed på een lokalitet. Den mulighed er netop opstået nu - på nabogrunden hvor Ruinen befinder sig. Derudover vil det være indlysende at kombinere denne afdeling med BOR- GERNES HUS, som kan indrettes både over planafdelingen og over nabobyggefeltet nord for Vestergade. NY BYPLANAFDELING Odense kan få Danmarks bedste - eller for den sags skyld den bedst tænkelige byplanafdeling, men det kræver en flytning og total omorganisering. Hele 2. Afdeling inklusive alle afdelinger der relaterer til byplanlægning, det være sig byggesagsbehandling, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, letbane, bytrafik, park og vej, eller hvad, der ellers måtte være - samles på en enkelt lokalitet. PLACERING Når nu kommunen har gang i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, vil det være indlysende at udnytte muligheden for at få placeret 2. magistrat på det rigtige sted. Byggefeltet ved siden af Rådhuset mod øst som netop er udbudt til salg har facade mod Vestergade, Albani Torv og Thomas B. Thriges Gade. STRAKSBUTIKKEN Straksbutikken har facade direkte ud mod Vestergade og bliver den fremtidige hovedindgang til PLAN ODENSE, det nye center for alle former for planlægning omkring terræn. Straksbutikken er et meget transparent lokale, som inviterer indenfor direkte fra gaden. Er man først indenfor, bydes man velkommen af kompetente, præsentable og venlige medarbejdere, som kan rådgive om nødvendigt. BYPLANEKSPERIMENTARIET Fra straksbutikken ser man ind i et stort dobbelthøjt rum BYPLANEKSPERIMEN- TARIET i hvis midte der befinder sig en stor model i 1:500 af hele Odense midtby. Modellen er opdelt i kvadratiske felter på 60 x 60 cm. Og den kan åbnes/ deles efter samme princip som rullereoler her på begge ledder, så man kan udtage enkeltmoduler. Det er både en arbejds og udstillingsmodel, som altid er opdateret. Rundt omkring, langs rummets facader, er der arbejdspladser og mødeborde. Der er adgang til byplanafdelingens mange forskellige afdelinger direkte fra byplanlaboratoriet. Der er visuel kontakt fra en svalegang på 1. etage, hele vejen rundt, hvorfra man kan se modellen og rummet oppefra. 19

20 ARTIKEL Rummet er udstyret med nyeste, teknologiske isenkram, som kan anvendes i alle dimensioner. Der er direkte adgang til 3D kopien i stueetagen, et værksted, der kan servicere vedligeholdelsen af bymodellen. Der er i det hele taget et intenst, kreativt miljø i hele rummet som indfanger, inspirerer og skaber en dynamik, som ikke kan undgå at påvirke såvel ansatte som borgere med ærinde i afdelingen. TURISTBUREAUET Turistbureauet er naturligvis nabo til straksbutikken. Dette lokale er lige så transparent som straksbutikken, og der skal også være indkig til byplanlaboratoriet og dermed til bymodellen fra denne funktion. FORENINGER Når mørket sænker sig, og de kommunale medarbejdere forlader deres arbejdspladser, skifter afdelingen karakter og anvendelse. Kantine og mødefaciliteter i stueetagen lånes af foreninger f.eks. Byforeningen for Odense. Det kan lade sig gøre, fordi PLAN ODENSE er så sindrigt indrettet, at afdelingen kan opdeles efter behov. SYNERGI Med denne placering, skråt overfor rådhuset, vil der opstå alle muligheder for tæt kontakt mellem dem der planlægger Odense, og dem der bestemmer, hvad der planlægges. Højere symbiose kan næppe tænkes! 20

21 KOMMENDE AKTIVITETER TERRACOTTA KRIGERE PÅ NY MOESGAARD MUSEUM Bustur arrangeret i samarbejde med IDA Fyn. Foto/medieafdelingen- Moesgaard Museum tid > Lørdag den 26. september kl ca sted > Dannebrogsgade kl / Tarupcenteret kl tilmelding > mail: eller Jens Ulrik Rasmussen , 400 kr/person på kt.: inden 4. sept. - en busfuld - først til mølle princip mellem IDA og Byforeningen. PROGRAM: Opsamling 2 steder i Odense. Dannebrogsgade ved 8-tiden og Tarup Centret kl. 8:20. Ankomst Moesgaard Museum ca. kl. 10 Guidet rundvisning på Moesgaard Museum kl Spisning kl. 13 (medbring gerne egen madkurv eller besøg museumscaféen bordbestilling er ikke muligt et måltid inkl. en øl/vand koster ca kr.). Afgang fra Moesgaard til Aarhus Havn kl Rundvisning på Aarhus Havn kl. 14:30 med guide tema om byudviklingen på havnen. Fri leg og spisning i Aarhus C fra kl Afgang Aarhus C kl Bussen ventes retur i Odense kl Der serveres morgenbrød og kaffe i bussen, medbring evt. egen madpakke og drikkelse til resten af dagen. Det nye Moesgaard Museum er det første kulturhistoriske byggeri i Nordeuropa. Kulturhistoriske museer er oftest placeret i gamle, historiske bygninger, hvor det kan være svært at skabe nye rum for nye typer af udstillinger. Det råder Moesgaard Museums nye udstillingsbygning bod på. Bygningen, der er tegnet af Henning Larsen Architects, tiltrækker sig derfor stor opmærksomhed fra både ind- og udland. 21

22 BAG OM BYFORENINGEN BYFORENINGENS NYE BESTYRELSE - Portrætfoto: Flemming Wedell Lis Andreasen - Formand Lærer - tidl. kirkeværge, formand i Tidens Samling og byrådspolitiker. Jarl Abrahamsen - Næstformand Arkitekt maa. Suppleant til bestyrelsen i 2000 I bestyrelsen siden Silas Samuel Eriksen - Kasserer Konstruktør - uddannet tømrer. Paul J. Larsen - Sekretær Arkitekt cand. arc. Ejer og direktør for Arkitektfirmaet Paul J. Larsen Aps. Bestyrelsesmedlem siden Lennart Greig - Redaktør web/blad Ingeniør, merkonom og netværksspecialist. Bestyrelsesmedlem siden Andreas Isager-Bestyrelsesmedlem Arkitekt maa. Direktør for Isager Arkitekter. Bestyrelsesmedlem siden Gerda Vaaben - Bestyrelsesmedlem Landskabsarkitekt maa plr. Ejer og direktør for Den Grønne Tegnestue. Flemming Wedell - Suppleant Fotograf - ejer af firmaet FWfoto Suppleant siden 2007 Jens Ulrik Rasmussen - Suppleant Tjener og hotelmand. Suppleant , I bestyrelsen

23 BAG OM BYFORENINGEN UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB reg nr kontonr NAVN VEJ POSTNUMMER/BY enkelt medlemsskab 250 kr./år husstand 300 kr./år ønsker ikke tidsskriftet By & Land kontingentet reduceres 50 kr./år Eventuelt indmeldt af UNDERSKRIFT/DATO Blanketten sendes til: Byforeningen for Odense, v/ kasserer Silas Samuel Eriksen Vestergade 81, 1, 5000 Odense C. TILMELDINGER i 4. kvartal Byforeningens næste blad for 4. kvartal 2015 (oktobernummeret) pakkes i uge 40 og kan tidligst være i medlemmernes postkasser lørdag d. 3. oktober. Fra samme dato vil Byforeningens nye arrangementer være at se på vor hjemmeside: og der vil være åbent for tilmeldinger som sædvanlig til mail: eller tlf.: (Jens Ulrik). Byforeningen for Odense blev stiftet d. 8. april 1976, og det første blad udkom i maj Mange blade er udkommet siden - Læs dem i bladarkivet på

24 Afsender: Byforeningen for Odense, Læssøegade 13, 3 th Odense C. BLIV MEDLEM! Ønsker du at modtage bladet fast eller deltage i foreningens aktiviteter, kan du rekvirere yderligere materiale ved at kontakte et medlem af bestyrelsen. (Kontaktinformationer på side 2). PicnicFyn og H.C. Andersen Festivals inviterer til en storslået og eventyrlig fælles-picnic midt i Vestergade fredag 21/8. Tag venner og familie, fra nær og fjern, med til bords og nyd en dejlig eftermiddag sammen, når PicnicFyn lukker Vestergade for trafik og stiller borde og bænke frem. God sund mad, sammensat af lokale fynske råvarer, danner rammen for en dejlig eftermiddag ved langbordene i hjertet af Odense. Køb en siddeplads ved et af langbordene, sammen med en af de spændeden picnickurve, der byder på lækre fynske smagsoplevelser - tilberedt af fynboer, der brænder for det gode måltid. Eller medbring din egen picnickurv med hjemmelavede lækkerier. Så grib stråhatten og den ternede dug og kom ud og få en enestående mulighed for et pusterum midt i byen, midt på gaden, med god mad og godt selskab i centrum. Køb billetter og picnickurve på Læs mere på SEBYFORENING.DK

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere