Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FASTTV Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fasttv.net ApS, Tobaksvejen 21, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Nyborg & Rørdam I/S, Store Kongensgade 77, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk VVS, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. (591) Farvetekst: Udført i farve. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer af Dansk VVS. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må alene anvendes af Foreningens medlemmer. Der er ikke i foreningens vedtægter fastsat andre bestemmelser for mærkets benyttelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IGA Finance B.V., Nieuwezijds Voorburgwal, 21, NL-1012 RC Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Salling VVS ApS, Hesthøjvej 5, 7870 Roslev, Danmark (511) Klasse 06: Tagbeklædning af metal, tagbeklædningsmateriale af metal. (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer til brug ved taginddækning. (511) Klasse 19: Tagbeklædning, ikke af metal, tagdækningsmateriale, ikke af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 497

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frank Nielsen, Lundebjerggårdsvej 170, st. tv, 2740 Skovlunde, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordisk Korthandel Scanmaps ApS, Studiestræde 26-30, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland, Chicago, Illinois 60607, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Radioer, radioer til brug for radioamatører, mobilradioer, skibsradioer, radardetektorer, laserdektorer (ikke til medicinske formål), globale positioneringsanlæg, satellitnavigationssystemer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: IT Support Danmark A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 35: Sortering og redigering af markedsføringsoplysninger i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Elektroniske søgemaskiner udbudt på et globalt computernetværk (programmering). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 498

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den Gamle Slagter v/ Michael Vangsgaard og Bettina L Knudsen, Vestergade 30, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokater Haumann og Fastrup, Vestergade 24, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eurodeal Autoparts A/S, Agerøvej 49, 8381 Tilst, Danmark (511) Klasse 02: Autolakker. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning; motorolie. (511) Klasse 11: Lygter til automobiler. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; auto-reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig koblinger, bremsehydraulik, bremsekalibre, bremseslanger/rør, bremseskiver, bremsetromler, bremseklodser, bremsebakker, bremsesensorer, støddæmpere og spiralfjedre, styretøjsdele, hjullejer, drivled/drivaksler, vandpumper, kølere, filtre, tændrør, startere/generatorer, viskerblade, udstødning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mailcare (730) Indehaver: Internet Danmark ApS, Vestergade 14-16, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIO (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 499

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMMOLINA (730) Indehaver: Nordic Immotech ApS, Engager 2-4, 2.tv., 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, naturmedicinske præparater herunder naturmedicinske præparater baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter og dyr (droger), herunder fra alger; kosttilskud og helsekost til sundhedspleje og medicinske formål, herunder kosttilskud og helsekost baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter og dyr, herunder fra alger; ekstrakter fra planter eller dyr, tørrede planter eller plantedele, herunder alger, til fremstilling af lægemidler eller kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål; vitaminog mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/eller dyr, herunder af alger; urter herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Essenser og ekstrakter fra planter, herunder alger, samt essenser og ekstrakter fra rødder til brug i næringsmidler, kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, containere af metal. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), kraner, herunder tårnkraner, semimobile kraner; elevatorer og hejse, herunder personhejse, materialehejse, kranførerhejse; dele og udstyr til kraner, elevatorer og hejse, herunder spor, kæder, kranspande. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), containere (ikke af metal). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed, herunder bygge- og anlægsvirksomhed, installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed, udlejning af byggemateriel og bygningsudstyr, herunder kraner, elevatorer og hejse samt dele og udstyr hertil; installation, reparation og vedligeholdelse af kraner, elevatorer, hejse og telte; demontering af kraner, elevatorer, hejse og telte. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand, ingeniørvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner, teknisk og juridisk bistand i forbindelse med etablering af byggepladser og skurbyer. (511) Klasse 43: Udlejning af transportable bygninger, teltudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LCEPEEN (730) Indehaver: Nordic Immotech ApS, Engager 2-4, 2.tv., 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske substanser, ekstrakter og produkter til fremstilling af farmaceutiske og kosmetiske præparater (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, naturmedicinske præparater herunder naturmedicinske præparater baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter og dyr (droger), herunder fra alger; kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter og dyr, herunder fra alger; ekstrakter fra planter eller dyr, tørrede planter eller plantedele, herunder alger, til fremstilling af lægemidler eller kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål; vitamin- og mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/eller dyr, herunder af alger; urter herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Essenser og ekstrakter fra planter, herunder alger, samt essenser og ekstrakter fra rødder til brug i næringsmidler, kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Resveratrol (730) Indehaver: Life Care Holding ApS, Rytterskolevej 9, 3230 Græsted, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CYPAX (730) Indehaver: Cypax A/S, Industrivej 24, 7470 Karup J, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til regulering eller kontrol af belysningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed i forbindelse med belysningsapparater og dele dertil. 500

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWERSHOT (730) Indehaver: Norslund A/S, Starupvej 225, 8340 Malling, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter advokatfirma, Arosgården, Åboulevarden 23, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, pjecer, foldere, opslag, tidsskrifter, fagblade, brugervejledninger, fotografier, programmer, publikationer, plakater, postkort, bogmærker, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), overføringsbilleder, papirvarer, dagbøger, kalendere, billeder, notesbøger og stickers til biler; identitetskort. (511) Klasse 18: Tasker, rejsetasker, rygsække, kufferter, mapper, paraplyer, tegnebøger, vadsække, dokumentmapper, håndtasker, skuldertasker, punge, bagage, store kufferter, spadserestokke, holdere til kreditkort og sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; herunder sportsbeklædning, atletiktøj og fritidstøj, sweatshirts, joggingbukser, ærmeløse t-shirts, t-shirts, rugbytrøjer, bukser og shorts, herunder bukser og shorts til polo, baseball, fodbold, banesport, golf, brydning, svømning, hockey og/eller tennis; jakker, herunder vindjakker, hatte, kasketter, slips, undertøj, boksershorts, natkjoler, skjorter, herunder sportskjorter, undertrøjer, bikinier, sokker, sko, hjemmesko og støvletter. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed på universitetsniveau; organisering og afholdelse af foredrag; udvikling af tjenesteydelser i form af audio-visuelle teknikker til brug i undervisning og administration; udbydelse af instruktion og kurser med studie- og forskningsprogrammer, der slutter med eksamen og tildeling af certifikat, eksamensbevis og universitetsgrad på forskellige niveauer for universitetsstuderende og kandidater både internt og eksternt; åbne instruktions- og studiekurser i form af foredrag, holdundervisning, biblioteksfaciliteter og anden undervisningshjælp; uddeling af priser, stipendier og legater; information og rådgivning vedrørende jobmuligheder og karriereplanlægning; biblioteksvirksomhed; biblioteksmæssig bistand og rådgivning; rådgivning i forbindelse med bibliotekssamlinger, inklusiv bevarelse; bogbindingsvirksomhed; videooptagelse; udlejning af sportsfaciliteter. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design af computersystemer; design af computersoftware; udlejning og leasing af computerhardware og - software; administration af ophavsret; forvaltning af immateriel ejendom; juridisk bistand; juridisk forskning; forskning og udvikling af projektundersøgelser og -ledelse; videnskabelig og industriel forskning og udvikling; tjenesteydelser vedrørende kemi og fysik; geologiske undersøgelser og forskning; bakteriologisk virksomhed og bakteriologisk forskning; materialeafprøvninger; ingeniørvirksomhed; industriel design; forskning og udvikling af edb-faciliteter til forsknings- og undervisningsbrug over netværk, forskning og udvikling af edbbaseret informationslagrings- og genfindingssystemer og udbydelse af undervisningskursus; forskning i udvikling af audiovisuelle teknikker til undervisning, forskning og administration; rådgivning i forbindelse med forskningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Udbydelse og reservation af beboelse; restaurationsvirksomhed, barer, cafeteria og catering; barnepleje; udbydelse og reservation af faciliteter til udstillinger og konferencer. 501

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, pjecer, foldere, opslag, tidsskrifter, fagblade, brugervejledninger, fotografier, programmer, publikationer, plakater, postkort, bogmærker, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), overføringsbilleder, papirvarer, dagbøger, kalendere, billeder, notesbøger og stickers til biler; identitetskort. (511) Klasse 18: Tasker, rejsetasker, rygsække, kufferter, mapper, paraplyer, tegnebøger, vadsække, dokumentmapper, håndtasker, skuldertasker, punge, bagage, store kufferter, spadserestokke, holdere til kreditkort og sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; herunder sportsbeklædning, atletiktøj og fritidstøj, sweatshirts, joggingbukser, ærmeløse t-shirts, t-shirts, rugbytrøjer, bukser og shorts, herunder bukser og shorts til polo, baseball, fodbold, banesport, golf, brydning, svømning, hockey og/eller tennis; jakker, herunder vindjakker, hatte, kasketter, slips, undertøj, boksershorts, natkjoler, skjorter, herunder sportsskjorter, undertrøjer, bikinier, sokker, sko, hjemmesko og støvletter. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed på universitetsniveau; organisering og afholdelse af foredrag; udvikling af tjenesteydelser i form af audio-visuelle teknikker til brug i undervisning og administration; udbydelse af instruktion og kurser med studie- og forskningsprogrammer, der slutter med eksamen og tildeling af certifikat, eksamensbevis og universitetsgrad på forskellige niveauer for universitetsstuderende og kandidater både internt og eksternt; åbne instruktions- og studiekurser i form af foredrag, holdundervisning, biblioteksfaciliteter og anden undervisningshjælp; uddeling af priser, sti-pendier og legater; information og rådgivning vedrørende jobmuligheder og karriereplanlægning; biblioteksvirksomhed; biblioteksmæssig bistand og rådgivning; rådgivning i forbindelse med bibliotekssamlinger, inklusiv bevarelse; bogbindingsvirksomhed; videooptagelse; udlejning af sportsfaciliteter. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design af computersystemer; design af computersoftware; udlejning og leasing af computerhardware og - software; administration af ophavsret; forvaltning af immateriel ejendom; juridisk bistand; juridisk forskning; forskning og udvikling af projektundersøgelser og -ledelse; videnskabelig og industriel forskning og udvikling; tjenesteydelser vedrørende kemi og fysik; geologiske undersøgelser og forskning; bakteriologisk virksomhed og bakteriologisk forskning; materialeafprøvninger; ingeniørvirksomhed; industriel design; forskning og udvikling af edb-faciliteter til forsknings- og undervisningsbrug over netværk, forskning og udvikling af edbbaseret informationslagrings- og genfindingssystemer og udbydelse af undervisningskursus; forskning i udvikling af audiovisuelle teknikker til undervisning, forskning og administration; rådgivning i forbindelse med forskningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Udbydelse og reservation af beboelse; restaurationsvirksomhed, barer, cafeteria og catering; barnepleje; udbydelse og reservation af faciliteter til udstillinger og konferencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KØBENHAVNS UNIVERSITET (730) Indehaver: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, pjecer, foldere, opslag, tidsskrifter, fagblade, brugervejledninger, fotografier, programmer, publikationer, plakater, postkort, bogmærker, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), overføringsbilleder, papirvarer, dagbøger, kalendere, billeder, notesbøger og stickers til biler; identitetskort. (511) Klasse 18: Tasker, rejsetasker, rygsække, kufferter, mapper, paraplyer, tegnebøger, vadsække, dokumentmapper, håndtasker, skuldertasker, punge, bagage, store kufferter, spadserestokke, holdere til kreditkort og sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; herunder sportsbeklædning, atletiktøj og fritidstøj, sweatshirts, joggingbukser, ærmeløse t-shirts, t-shirts, rugbytrøjer, bukser og shorts, herunder bukser og shorts til polo, baseball, fodbold, banesport, golf, brydning, svømning, hockey og/eller tennis; jakker, herunder vindjakker, hatte, kasketter, slips, undertøj, boksershorts, natkjoler, skjorter, herunder sportsskjorter, undertrøjer, bikinier, sokker, sko, hjemmesko og støvletter. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed på universitetsniveau; organisering og afholdelse af foredrag; udvikling af tjenesteydelser i form af audio-visuelle teknikker til brug i undervisning og administration; udbydelse af instruktion og kurser med studie- og forskningsprogrammer, der slutter med eksamen og tildeling af certifikat, eksamensbevis og universitetsgrad på forskellige niveauer for universitetsstuderende og kandidater både internt og eksternt; åbne instruktions- og studiekurser i form af foredrag, holdundervisning, biblioteksfaciliteter og anden undervisningshjælp; uddeling af priser, stipendier og legater; information og rådgivning vedrørende jobmuligheder og karriereplanlægning; biblioteksvirksomhed; biblioteksmæssig bistand og rådgivning; rådgivning i forbindelse med bibliotekssamlinger, inklusiv bevarelse; bogbindingsvirksomhed; videooptagelse; udlejning af sportsfaciliteter. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design af computersystemer; design af computersoftware; udlejning og leasing af computerhardware og - software; administration af ophavsret; forvaltning af immateriel ejendom; juridisk bistand; juridisk forskning; forskning og udvikling af projektundersøgelser og -ledelse; videnskabelig og industriel forskning og udvikling; tjenesteydelser vedrørende kemi og fysik; geologiske undersøgelser og forskning; bakteriologisk virksomhed og bakteriologisk forskning; materialeafprøvninger; ingeniørvirksomhed; industriel design; forskning og udvikling af edb-faciliteter til forsknings- og undervisningsbrug over netværk, forskning og udvikling af edbbaseret informationslagrings- og genfindingssystemer og udbydelse af undervisningskursus; forskning i udvikling af audiovisuelle teknikker til undervisning, forskning og administration; rådgivning i forbindelse med forskningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Udbydelse og reservation af beboelse; restaurationsvirksomhed, barer, cafeteria og catering; barnepleje; udbydelse og reservation af faciliteter til udstillinger og konferencer. (511) Klasse 44: Læge- og tandlægevirksomhed; barnepleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: vp.online (730) Indehaver: Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Alle 61, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder udstedelse og handel med værdipapirer, depotføring af værdipapirer, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation via dataskærme, on-line adgang til værdipapircentraler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. 502

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RET&RÅD (730) Indehaver: Ret & Råd Sekretariatet, Høje Taastrup Boulevard 33, 1 sal, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand ved forretningsledelse og -administration. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, rådgivning vedrørende ejendomshandel og forsikringsforhold, finansiel rådgivning, formueforvaltning, ejendomsadministration, inkassobureauvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende jura. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ret & Råd Sekretariatet, Høje Taastrup Boulevard 33, 1 sal, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 35: Rådgivning og bistand ved forretningsledelse og -administration. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, rådgivning vedrørende ejendomshandel og forsikringsforhold, finansiel rådgivning, formueforvaltning, ejendomsadministration, inkassobureauvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende jura. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og rådgivning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne grøn og rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mondo (730) Indehaver: Frydendal ApS, Frydendalsvej 9, 1809 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, bøger, kalendere, notesbøger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlags- og udgivervirksomhed, produktudvikling af bøger, kalendere og notesbøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: China Trade Holding AB, Skeppsbron 5, SE Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRANSKA BAGATELLER (730) Indehaver: Wasabröd AB, Sveavägen 151, Box 6722, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn; brød, knækbrød, kiks, kager og skorper (alle foranstående varer af fransk oprindelse). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FERIEXTRA (730) Indehaver: PS Communications AB, Kalkbrænderiløbskaj 6A, Pakhus 4, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, aviser, tidsskrifter, magasiner, nyhedsbreve, bøger, håndbøger, tryksager, kalendere, geografiske kort, postkort, billeder, fotografier. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser, arrangering af udflugter, avisdistribution, udbringning af aviser, udbringning af varer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, festplanlægning for andre, forlystelser, forlystelsesparker, information om rekreation, organisering af konkurrencer, organisering af shows, nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PorcoFer (730) Indehaver: Biofiber-Damino A/S, Staushedevej 10, 6621 Gesten, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater, tilsætningsstoffer til foder til dyr til medicinske formål, diætetiske præparater til veterinærmedicinske formål. (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr,herunder især foder til særlige ernæringsformål samt tilskudsfoder, til ikke-veterinærmedicinske formål. 503

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ivan Jensen, Sportsvænget 32, 7330 Brande, Danmark (511) Klasse 24: Tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder badekåber, pyjamas samt fritidstøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mosquitex (730) Indehaver: Mosquitex, Ole Fjord Larsen, C/Urano, 45, Es Mijas Costa (Malaga), Spanien (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, herunder sammenklappelige udestuer, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal) herunder sammenklappelige udestuer, monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, moskitonet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Globe Telecom, Inc., Plobe Telecom Plaza, Pioneer Corner Madison Streets, PH-Mandaluyong City, Filippinerne (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer samt computersoftware. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, betalingsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: Tai Ping Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Britiske Jomfruøer (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kriss Trading v/mogens Kristensen, Ambolten 21, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygnin-ger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal. metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, herunder: badeværelsestilbehør af metal, flanger af metal, beslag af metal, rosetter af metal, toilettilbehør af metal, bruseafskærmninger i form af skillevægge, af metal. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder: håndklædera-diatorer, radiatorer, konvektorer, niveaukontrollerende ventiler til reservoirer og tanke, niveaukontrollerende ventiler til tanke, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer) forskruninger, tilslutningsrør som dele af sanitetsinstallationer, lamper, lampetter, belysningsarmaturer, skabe specielt udformet til vaskekummer, håndvaske, armaturer til badeinstallationer, armaturer til varmluftsbade, brusekabiner, dampkabiner, toiletsæder. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder: badeværelsesmøbler, vaskeskabe, spejle, lysspejle. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, importvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FurnMaster (730) Indehaver: Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; sygning. 504

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Autotools (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bil-Info A/S, Store Torv 2, 2.sal, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 09: Software til brug for autoforhandlere. (511) Klasse 35: Information vedrørende detailhandel med biler stillet til rådighed via en internetportal. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af software til brug for autoforhandlere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLOSS FOCUS (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og makeuppræparater. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Secure Vision International (730) Indehaver: Kenneth Hvalsøe Fagerland, Lundebjerg 39 st. A, 2740 Skovlunde, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser (videoovervågning, alarmsystem, adgangskontrol, områdesikring, personlig beskyttelse, IT-sikkerhed) til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEUPRONE (730) Indehaver: Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Askholms Forlag v/ib Bjerg Askholm, Tinderhøj Vænge 9, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dan Spån (730) Indehaver: Dan Spån ApS, Hagemannsvej 13, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen I/S, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 37: Reparations- og vedligeholdelse af hydraulik- og luftcylindere og lejre i hjul; vedligeholdelse af gummibelægning på hjul med eller uden lejre. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder forarbejdning af emner i rustfast stål samt plast; samling af materialer på bestilling (for andre). 505

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 01: Elektricitet. (511) Klasse 09: Apparater til måling af energiforbruget, samt software til brug hermed. (511) Klasse 11: Varmepumper. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af kabler, herunder til telekommunikation, samt rådgivning og information i relation hertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af telekommunikationskanaler til transmission af programmer, samt rådgivning og information i relation hertil. (511) Klasse 39: Distribution af elektricitet, fjernvarme og energi, samt rådgivning og information i relation hertil. (511) Klasse 40: Produktion af energi, samt rådgivning og information i relation hertil. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af computersoftware samt design og udvikling af apparater til måling af energiforbrug, samt rådgivning og information i relation hertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMBIDOT (730) Indehaver: Noven Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Florida, S.W. 144th Street, Miami, FL/Florida 33186, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig terapeutiske systemer i form af bandage eller plaster til transdermal indgivelse eller indgivelse gennem slimhinderne af et hormonalt eller steroidt aktivt stof. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer US 78/018,298 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHILADELPHIA HIMMELSK FRISK (730) Indehaver: Kraft Foods Holdings, Inc., a corporation of the State of Delaware, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, herunder ost, osteprodukter og smørbar ost; spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Birdgrip (730) Indehaver: Dasolas A/S, Møgelgårdsvej 9-13, 8520 Lystrup, Danmark (511) Klasse 06: Markiser, jalousier, persienner og rullegardiner (til udendørsbrug) af metal. (511) Klasse 19: Markiser, jalousier, persienner og rullegardiner (til udendørsbrug) ikke af metal og tekstilmateriale. (511) Klasse 20: Persienner til indendørsbrug (møbler); rullegardiner af tekstilmateriale til indendørsbrug (møbler). (730) Indehaver: Funny Business Inc. ApS, Rosenvængets Allé 48, 1., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Koch & Christensen, Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 24: Håndklæder, viskestykker, sengetøj. (511) Klasse 25: T-shirts, sweatshirts, polo-shirts, skjorter og sportsbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OZ (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Destination Billund (730) Indehaver: Grindsted Erhvervsfremme, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Carsten Udby, Trørødvej 12, 2950 Vedbæk, Danmark; Hanne Kjær, Trørødvej 12, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 506

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN.MOMENTUM (730) Indehaver: Grindsted Erhvervsfremme, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CALCIGRAN (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, Postboks 205, N-1372 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, calcium præparater til medicinske formål, magnesium præparater til medicinske formål, vitaminer og vitaminpræparater, mineraler til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: softline (730) Indehaver: Vores Farver ApS, c/o Doris og Poul Hansen, Kongensstræde 48, 1.tv., 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 02: Vægmaling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FALKEN (730) Indehaver: Engly v/poul Ejner Larsson, Kongstubbevejen 2, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: Arne Johansen, Hovedvejen 11, Glim, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Stine Johansen, Baggesensgade 5, st., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Boligkredit (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 507

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COACHINGGRUPPEN (730) Indehaver: Coaching Gruppen v/henrik Krogh Rosenlund, Maglegårdsvej 321, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed og personlig rådgivning og vejledning. (511) Klasse 44: Psykologisk rådgivning, psykoterapeutisk virksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMBER ROMANCE (730) Indehaver: Christian Mose Sørensen, Sct. Laurentii Vej 71, 9990 Skagen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Nygaard, v/palle Nygaard, Gråklit 14, 9990 Skagen, Danmark (511) Klasse 20: Havemøbler, hynder, pyntepuder og puder. (511) Klasse 24: Sengelinned, duge, tæpper, plaider, sengetæpper, håndklæder af tekstilmateriale, bademåtter af tekstil eller plastic, dyner og metervarer af tekstilstof. (511) Klasse 25: Dame-, børne og herrebeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vision-Leasing (730) Indehaver: Optikgruppen Vision, Bispensgade 2, 1., 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Optikervarer, herunder beskyttelsesindretninger til personligt brug mod ulykker, beskyttelsesmasker, dykkermasker, solbriller, blændingsforhindrende briller, brilleetuier, brilleglas, korrigerende brilleglas, optiske brilleglas, briller, sportsbriller, brillestel, kikkerter, linsekikkerter, kontaktlinser, beholdere til kontaktlinser, kæder til briller og monokler. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed, herunder udlejning af briller og kontaktlinser, udarbejdelse af udlejningskoncept vedr. briller og kontaktlinser; sundhedspleje, klinikker, herunder medicinske klinikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISION (730) Indehaver: Optikgruppen Vision, Bispensgade 2, 1., 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Optikervarer, herunder beskyttelsesindretninger til personligt brug mod ulykker, beskyttelsesmasker, dykkermasker, solbriller, blændingsforhindrende briller, brilleetuier, brilleglas, korrigerende brilleglas, optiske brilleglas, briller, sportsbriller, brillestel, kikkerter, linsekikkerter, kontaktlinser, beholdere til kontaktlinser, kæder til briller og monokler. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed, herunder udlejning af briller og kontaktlinser, udarbejdelse af udlejningskoncept vedr. briller og kontaktlinser; sundhedspleje, klinikker, herunder medicinske klinikker. (730) Indehaver: Intimate Beauty Corporation d/b/a Victoria's Secret Beauty, a Delaware corporation, 888 Seventh Avenue, New York NY 10106, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe, flydende sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ratpack (730) Indehaver: ASSH ApS, Løvstræde 4, 1152 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Martin Leander Ansbjørn, Olfert Fischers Gade 10, 2. th, 1311 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsar-rangementer og kulturelle arrangementer, natklubber, diskoteker. (511) Klasse 43: Barer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APROXI (730) Indehaver: Theis Bertram-Jakobsen, Bispebjerg Parkalle 22, 4. vær. 414, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. 508

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MNH Clothing ApS (under stiftelse), Skanderborgvej 1, 5.tv., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FREEPHONENAMES (730) Indehaver: Freephonenames A/S, Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAREMINERALS (730) Indehaver: Bare Escentuals, Inc., 425 Bush Street, 3rd Floor, San Francisco, California US-94108, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske hudcremer, -lotioner og -geléer, parfumer, æteriske olier, kropslotioner, -cremer og -geléer, badelotioner, hårshampoo og hårbalsam, eau de cologne og eau de toilette (toiletvand); kosmetisk pudder til huden og øjnene. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Unika Design A/S, Vestergade 1, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 14: Ringe til fingre, øreringe, halskæder med vedhæng, armbånd og lænker, mellemstykker til armbånd, vedhæng til påsætning på armbånd, armlænker og halskæder, låse til armbånd, lænker og halskæder, vedhæng til nøgleringe, alle de fornævnte varer er smykker eller guldsmedevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESOUND METRIX (730) Indehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GN OTOMETRICS (730) Indehaver: GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Audiologiske apparater og instrumenter til måling af høretab samt grad og art af høretab; otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, audiometre, diagnostiske audiometre; computersoftware til de førnævnte apparater og instrumenter; hovedtelefoner, videoprojektorer, videobriller, dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Audiologiske, otoneurologiske og vestibulare måleinstrumenter, audiometre, diagnostiske audiometre, audiologiske apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests; sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål. (730) Indehaver: Bohus AS, Østre Aker Vei 19, N-0511 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; belysningsartikler og loftsventilatorer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, salg af indbo herunder salg af møbler, interiørudstyr, belysningsudstyr, udstyr og redskaber til køkken og bad, tæpper og tekstiler; salg af sofaer, sovesofaer, stole, bænke, skamler, taburetter. borde, kister, senge og sengeudstyr herunder madrasser, hylde- og skabssystemer, kommoder, badeværelsesinventar og kontormøbler; organisering af udstillinger for handels- og reklameformål. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 509

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMLOFARMA (730) Indehaver: 1 A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Coat of arms (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 02: Plejemidler til våben i form af rusthindrende og rustopløsende olier og rust-beskyttelsesmidler til våben, rustbeskyttende fedt til våben, træimprægneringsmidler til skæfter på våben. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Submarine Administration ApS, Ilskovvej 28, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, saucer (krydrede). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Crossroad Gospel (730) Indehaver: Bente Zagula, Stenlængen 5, 2770 Kastrup, Danmark; Margit Jensen, Karupvej 28, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rosa Gallica Naturkosmetik (730) Indehaver: Lone Nielsen, Thorvaldsensvej 60 st. tv, 1871 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: five star (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Midtpunkt (730) Indehaver: Herning Folkeblad A/S, Østergade 25, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fionia Advokater (730) Indehaver: Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare, Nørregade 16, 4., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gul Pris (730) Indehaver: Spar Danmark A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel. (730) Indehaver: Pierre.dk Autolakering A/S, Albuen 24, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 510

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: boligteam (730) Indehaver: Peter Mikael Svendsen, Lundbyesgade 10, 2.th., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kivex Biotec A/S, Klintehøj Vænge 21, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Poul Rochat, Herlev Torv 1, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lisbeth Dahl (730) Indehaver: Lisbeth Dahl A/S, Islevdalvej 96, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer, herunder tasker, kufferter og paraplyer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastik. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) herunder lysestager. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Handel- og engrosvirksomhed. (730) Indehaver: Roskilde Tagentreprise v/kaj Schou Sandagergård, Nørre Hyllingevej 23, 4070 Kirke Hyllinge, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNI SNAP LINK (730) Indehaver: Uni-chains A/S, Hjulmagervej 21, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Transportbånd af kunststof eller stål, kæder til løfteapparater, samt dele eller tilbehør dertil, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNI SINGLE LINK (730) Indehaver: Uni-chains A/S, Hjulmagervej 21, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Transportbånd af kunststof eller stål, kæder til løfteapparater, samt dele eller tilbehør dertil, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAX DIREKTE (730) Indehaver: Max Bank A/S, Jernbanegade 9, 4700 Næstved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed og valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATLASHUS (730) Indehaver: Direktør Mikael Goldschmidt, c/o Atlas Ejendomme A/S, Snaregade 12, 1205 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder investering i fast ejendom, udlejning af fast ejendom, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, herunder opførsel af fast ejendom, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 511

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Strålfors A/S (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strålfors A/S, Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; etiketter og labels. (511) Klasse 35: Rådgivning om forretningsadministration, herunder via globalt computernetværk; forretningsmæssig bistand, herunder logistik; engroshandel. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WELL MILLER (730) Indehaver: Welltec A/S, Gydevang 25-29, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 07: Væskedrevne og elektriske transportanlæg til brug i forbindelse med olie- og gas boringer og olie- og gas brønde til lands og til vands; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasse); væskedrevne og elektriske fremføringsmekanismer (ikke manuel betjening) i form af apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde; væskedrevne og elektriske fremføringsmekanismer (ikke til manuel betjening) i form af apparater og instrumenter til brug for indsamling og fjernelse af materiale i olie- og gasbrønde. (511) Klasse 09: Væskedrevne og elektriske måleapparater og -instrumenter til brug i forbindelse med væskedrevne og elektriske transportanlæg til olie- og gas boringer og olie- og gasbrønde til lands og til vands; elektriske apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; fremskaffelse af personel til at drive, vedligeholde og reparere olie og gasboringer og udstyr i forbindelse hermed. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed i forbindelse med olie- og gasboringer og olie- og gasbrønde. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, licensiering, licensiering af immaterielle rettigheder; design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TreeOffice (730) Indehaver: Birgit Boye Friis, Møllemosen 133, 2760 Måløv, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand. (730) Indehaver: Auluna A/S, Holstebrovej 1-3, 7490 Aulum, Danmark (511) Klasse 20: Bøjler af træ, metal og plastik til beklædningsgenstande; møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOVE SPELL (730) Indehaver: Intimate Beauty Corporation d/b/a Victoria's Secret Beauty, a Delaware corporation, 888 Seventh Avenue, New York NY 10106, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe, flydende sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMPLEMENT (730) Indehaver: IMPLEMENT A/S, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Nyborg & Rørdam I/S, Store Kongensgade 77, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 512

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISTOPAC (730) Indehaver: Plus Pack A/S, Energivej 40, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, emballage af metal. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder emballagepapir, etiketter, folier af regeneret cellulose til indpakning, servietter af papir, skilte af papir eller pap, æsker af papir eller pap, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, emballeringsmateriale af stivelse, folier af plastic (udvidelig) til emballering, plasticfolie til indpakning, plasticark (boblet) til emballering eller indpakning, poser af papir eller plastic til emballage, sække af papir eller plastic til emballage, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, sølvpapir, viscosefolie til emballage, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder bakker (ikke af metal), beholdere (ikke af metal) til oplagring og transport, brødkurve til bagerier, containere (ikke af metal), dekorationsgenstande af plastic til næringsmidler, emballagebeholdere af plastic, kasser af træ eller plastic, kasser (ikke af metal), kurve til indpakning, kurve (ikke af metal), kurvevarer, lukker (ikke af metal) til containere, propper (ikke af metal), sugerør, tønder (ikke af metal, udstillingsstativer, æsker af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder bakker med salt og peber eller eddike og olier (ikke af ædle metaller), bakker til husholdningsformål af papir, bakker til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), kølebeholdere (bærbare), opbevaringsbeholdere, varmeisolerende beholdere til drikke, beholdere til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), bordservice (ikke af ædle metaller), bægre (ikke af ædle metaller), drikkebeholdere, drikkeglas, kagedåser, køleindretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker til husholdningsbrug, fade (ikke af ædle metaller), flasker, flaskeåbnere, handsker til husholdningsbrug, isolerende flasker, kabaretfade (ikke af ædle metaller), kaffeservicer (ikke af ædle metaller), kopper og krus af pap eller plastic, kopper (ikke af ædle metaller), krukker og krukkelåg (ikke af ædle metaller), krus (ikke af ædle metaller), krydderisæt (glas og krukker), kurve til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller), madkasser, forme til madlavning, papirfade, papirtallerkner, papkrus og kopper, plastic kopper og -krus, skåle, spande, spisepinde, tallerkner (ikke af ædle metaller), tandstikkere tandstikholdere (ikke af ædle metaller), tandtråd varmeisolerende beholdere til næringsmidler, æggebægre (ikke af ædle metaller), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PREGO (730) Indehaver: Plus Pack A/S, Energivej 40, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, emballage af metal. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder emballagepapir, etiketter, folier af regeneret cellulose til indpakning, servietter af papir, skilte af papir eller pap, æsker af papir eller pap, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, emballeringsmateriale af stivelse, folier af plastic (udvidelig) til emballering, plasticfolie til indpakning, plasticark (boblet) til emballering eller indpakning, poser af papir eller plastic til emballage, sække af papir eller plastic til emballage, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, sølvpapir, viscosefolie til emballage, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder bakker (ikke af metal), beholdere (ikke af metal) til oplagring og transport, brødkurve til bagerier, containere (ikke af metal), dekorationsgenstande af plastic til næringsmidler, emballagebeholdere af plastic, kasser af træ eller plastic, kasser (ikke af metal), kurve til indpakning, kurve (ikke af metal), kurvevarer, lukker (ikke af metal) til containere, propper (ikke af metal), sugerør, tønder (ikke af metal, udstillingsstativer, æsker af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder bakker med salt og peber eller eddike og olier (ikke af ædle metaller), bakker til husholdningsformål af papir, bakker til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), kølebeholdere (bærbare), opbevaringsbeholdere, varmeisolerende beholdere til drikke, beholdere til husholdningsformål (ikke af ædle metaller), bordservice (ikke af ædle metaller), bægre (ikke af ædle metaller), drikkebeholdere, drikkeglas, kagedåser, køleindretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker til husholdningsbrug, fade (ikke af ædle metaller), flasker, flaskeåbnere, handsker til husholdningsbrug, isolerende flasker, kabaretfade (ikke af ædle metaller), kaffeservicer (ikke af ædle metaller), kopper og krus af pap eller plastic, kopper (ikke af ædle metaller), krukker og krukkelåg (ikke af ædle metaller), krus (ikke af ædle metaller), krydderisæt (glas og krukker), kurve til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller), madkasser, forme til madlavning, papirfade, papirtallerkner, papkrus og kopper, plastic kopper og -krus, skåle, spande, spisepinde, tallerkner (ikke af ædle metaller), tandstikkere tandstikholdere (ikke af ædle metaller), tandtråd varmeisolerende beholdere til næringsmidler, æggebægre (ikke af ædle metaller), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIPERGEN (730) Indehaver: Vipergen Pharmaceuticals v/nils Jakob Vest Hansen, c/o Kjems, Peder Hvitfelds Stræde 12, 1173 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Firma Gunnar Kjems, Peder Hvitfeldts Stræde 12, 1173 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRÉTON (730) Indehaver: P. Sinnerup & Co., Holstebro ApS, Nørregade 10, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, håndklæder. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 513

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLA (730) Indehaver: Arla Foods AB, Torsgaten 14, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nova Byg ApS, Ringstedgade 533, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 36: Eendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, bygningsrenovering, entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed, arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MUSIC2YOU (730) Indehaver: Guangzhou Double Fish Sports Goods Group Co., Ltd., 2/18, Yanzigang Road, Guangzhou, Kina (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1020 København K, Danmark (511) Klasse 28: Blærer til bolde til spil; bolde til spil; små bolde til spil; bolde til leg; tarme til ketsjere; ketsjerstrenge; net til sport; tennisnet; ketsjere; bordtennisborde; badmintonketsjere; bordtennisbats; kricket bats; net til boldspil; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ketsjerstrenge, herunder gummi/ plastik rør/bøjler; sportstasker specielt udformede til bolde og ketsjere; fitness redskaber; brystekspandere (træ-ningsapparater); håndvægte/vægtskiver; body boards; skinnebensbeskyttere til sport; albuebeskyttere til sport; knæbeskyttere til sport; beskyttende polstringsma-terialer (sportsdragter); mavebeskyttere til sport; håndbeskyttere til sport; ben beskyttere til sport; armbeskyttere til sport; håndledsbeskyttere til sport; svedab-sorberende plastre til ketsjere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lexido (730) Indehaver: Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, installation og vedligeholdelse af computer software, rådgivning vedrørende computer hardware. (730) Indehaver: Yamaha Scandinavia. Filial af Yamaha Scandinavia Aktiebolag. Sverige, Generatorvej 6 A, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 15: Musikstativer, dirigentstokke, stemmegafler, stemmeapparaterog instrumenter, samt dele og tilbehør til ovennævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Trykte publikationer, pjecer, tidsskrifter, aviser og blade, tryksager, instruktions- og undervisningsmanualer, brugermanualer; alle vedrørende musikinstrumenter, musiktilbehør og -udstyr. (511) Klasse 35: Detailhandel, også via en hjemmeside, og markedsføring af musikinstrumenter, elektriske og elektroniske musikinstrumenter, musiksynthesizere, elektroniske tonegeneratorer, elektroniske musiksekvensstyreanordninger; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, information vedrørende salg af nævnte varer i forretningsøjemed. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse, service og reparation af musikinstrumenter. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse indenfor musik; organisering af arrangementer, konkurrencer og koncerter indenfor musik. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og information i forbindelse med musikinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAMILIE TAMTAM (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Sukkervarer, konfekturevarer, herunder vingummi, lakrids, dragé og skumslik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Helicon Network ApS, Strandvejen 355, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 06: Skilte af metal. (511) Klasse 09: Skilte, lysende, herunder udendørs udstillingsskilte i støbejern forsynet med solenergi, batteribank og LED spots; mekaniske skilte. (511) Klasse 20: Udstillingsstativer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder til fremme af kulturformidling og informationskampagner. 514

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 128. årgang. 2007-05-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 128. årgang. 2007-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 128. årgang. 2007-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 739 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 727 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 257 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 131. årgang. 2010-02-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 135 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 127. årgang. 2006-02-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 327 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere