STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING"

Transkript

1 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten er meget forskellige. Det skyldes de markante regionale forskelle i niveauet for og udviklingen i ejendomsvurderingerne. Som skattestoppet er skruet sammen, vil boligejere, der bor i et område med stigende priser, fremover opleve en reduktion i ejendomsværdiskattesatsen, mens boligejere, der bor i et område med faldende og stagnerende priser, vil opleve en uændret ejendomsværdiskattesats. Gennemgangen i notatet viser, at hvor gennemsnitshuset i 102 af landets kommuner ikke har opnået nogen lettelse i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet, har gennemsnitshuset på Frederiksberg opnået en lettelse i ejendomsværdiskatten på omkring kr. Generelt har skattestoppet medført relative store lettelser til boligejerne i hovedstadsregionen. Ni ud af de kommuner på top-10 over skattestoppets største lettelser i ejendomsværdiskatten ligger i hovedstadsområdet. Samlet set modtager hovedstadsregionen hvor en fjerdedel af husejerne bor godt 60 procent af de samlede lettelser i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet. Alt i alt har skattestoppets (delvise) virke i to år medført en samlet lettelse i ejendomsværdiskatten på ca. 800 mio.kr. i år. Herudover har loftet over stigningerne i grundskylden på 7 procent medført en lettelse i ejendomsskatterne på yderligere 640 mio.kr. i år. Samlet set er boligskatterne således lettet med godt 1,4 mia.kr. i år. Den ulige fordeling af denne skattelettelse betyder, at flere af de familier, der bor i de dyreste huse og på de dyreste adresser i hovedstadsregionen, allerede i år har opnået en skattelettelse (i boligskatterne), der kan konkurrere med den skattelettelse (på arbejde), der fremme i 2007 maksimalt kan opnås på godt kr. for en familie med to indkomster i Regeringens skatteaftale med Dansk Folkeparti. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2003\skattestop-tp-1.doc

2 2 STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten er meget forskellige. Det skyldes de markante regionale forskelle i niveauet for og udviklingen i huspriserne. Hvor visse dele af landet hovedsageligt i provinsen oplever faldende boligpriser, stiger de fortsat relativt markant i de fleste kommuner i hovedstadsregionen. Den store spredning i prisudviklingen betyder også, at det officielle skøn over skattestoppets provenuvirkninger er klart undervurderet. Det officielle provenuskøn tager udgangspunkt i landsgennemsnittet for prisudviklingen, men gennemsnittet er ikke relevant som beregningsgrundlag, når variationen i prisudviklingen er så stor. Dette forhold ses der nærmere på til slut i notatet. 1. Skattestoppets virkning på ejendomsværdiskatten I et fælles papir fra Finans-, Skatte- samt Økonomi- og Erhvervsministeriet Fortolkning og implementering af skattestoppet defineres skattestoppet nærmere. Heri fremgår det, at Der lægges fra 2002 et loft over ejendomsværdierne, hvoraf ejendomsværdiskatten beregnes, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 procent eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Hvis ejendomsvurderingen i fremtiden falder under dette niveau, falder ejendomsværdiskatten også. Skattestoppet er således defineret asymmetrisk, da ejendomsværdiskatten ikke kan stige med stigende vurderinger, men derimod godt kan falde med faldende vurderinger. Sagt med andre ord vil boligejere, der bor i et område med stigende priser, fremover opleve en reduktion i ejendomsværdiskattesatsen, mens boligejere, der bor i et område med faldende og stagnerende priser, vil opleve en uændret ejendomsværdiskattesats. Ejendomvurderingerne for 1. januar 2003 er endnu ikke offentliggjort. En tilnærmelse til udviklingen i ejendomsvurderingerne fra 1. januar 2002 til 1.januar 2003 kan man få ved at se på udviklingen i salgspriserne fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002, som offentliggjort af Realkreditrådet. For parcel- og rækkehuse var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for hele landet steget med 2,4 procent fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal Dette gennemsnit dækker over et egentligt prisfald i 106 af landets kommuner, mens huspriserne var stigende i andre 161 af landets kommuner. I de reste-

3 3 rende 8 kommuner var der for få antal salg til, at Realkreditrådet har offentliggjort en prisudvikling. Det er således kun i de 161 kommuner, hvor priserne fortsat er stigende, at boligejerne opnår en skattelettelse som følge af skattestoppet. 2. En-familiehuse Ved at kombinere de kommunale ejendomsvurderinger for 1. januar 2001 og 1. januar 2002 med udviklingen i Realkreditrådets prisstatistik fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002, kan man få et billede af den regionale fordeling af skattestoppets samlede effekt i år. 1 Ejendomsvurderingerne ligger traditionelt lavere end salgspriserne, men følger nogenlunde den procentuelle udvikling i salgspriserne i det lokale område. Beregningerne i notatet tager således udgangspunkt i ejendomsvurderinger for 2002 (eller 2001 plus 5 procent) opdelt på kommuner, og fremskriver disse til 2003-nivau udfra de kommunale prisstigninger som opgjort af Realkreditrådet. 2.1 Top-10 over de største gennemsnitlige skattelettelser Tabel 1 viser den gennemsnitlige skattelettelse pr. ejendom for parcel- og rækkehuse i de 10 kommuner, hvor boligejerne har haft størst fordel af skattestoppet. 1 De eksakte gevinster kan først gøres op, når ejendomsvurderingerne for 1. januar 2003 foreligger.

4 4 Tabel 1. Top-10 over skattestoppets lettelser i ejendomsværdiskatten (ved konstant 2001-andel over progressionsgrænse) Kr. pr. ejendom Frederiksberg Birkerød Gentofte Søllerød Ry København Fredensborg-Humlebæk Helsinge Glostrup Gladsaxe Anm.: I beregningerne indgår antallet af ejendomme over progressionsgrænsen i de enkelte kommuner udfra fordelingen i 2001.Det er alene parcel- og rækkehuse, der indgår i tabellen. Der er i beregningerne taget højde for diverse nedslag i ejendomsværdiskatten til ældre og til boligejere, der har købt deres bolig før 1. juli Kilde: Told og Skat, Realkreditrådet, Kommunedata og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boligejerne på Frederiksberg kommer ind på en suveræn førsteplads med en samlet lettelse i ejendomsværdiskatten i år på knap kr. pr. ejendom. At det især er boligejerne på Frederiksberg, der har haft glæde af skattestoppet, skyldes, at det er her, landets dyreste huse ligger, samt at priserne (fortsat) har været relativt kraftigt stigende. På Frederiksberg steg ejendomsvurderingerne med 14 procent fra 2001 til Som følge af skattestoppet var det kun de 5 procentpoint, der kunne slå ud i ejendomsværdiskatten, hvorfor skattestoppet allerede første år populært sagt kappede 9 procentpoint af ejendomsværdiskatten. Ifølge Realkreditrådet steg boligpriserne på Frederiksberg med yderligere knap 15 procent fra ultimo 2001 til ultimo Alt i alt betyder det, at den gennemsnitlige boligejer på Frederiksberg i år skal betale ejendomsværdiskat af en ejendomsvurdering på 2,876 mio.kr., selvom ejendommen er vurderet til 3,585 mio.kr. 2.2 Reelt set endnu større lettelse på Frederiksberg Faktisk undervurderes skattelettelsen for boligejerne på Frederiksberg i tabel 1. Det skyldes, at antallet af ejendomme, der ligger over progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten, er fastholdt på niveauet for 2001 i beregninger bag tabel 1. Tabel 2 sammenholder udviklingen i progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten med udviklingen i den gennemsnitlige ejendomsvurdering på Frederiksberg.

5 5 Tabel 2. Progressionsgrænse og Frederiksberg-priser kr Progressionsgrænse (ekskl. skattestop) Frederiksberg, gnms. ejendomsvurdering Skattestop: Frederiksberg, gnms. beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat Anm.: Skattestoppet fastlåser ejendomsværdiskattens progressionsgrænse på 2002-niveau i Tabellen viser således en situation i 2003, hvor progressionsgrænsen er reguleret svarende til den generelle regulering af skattesystemets beløb og grænser. Kilde: Told og Skat, Realkreditrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 2001 lå gennemsnitshuset på Frederiksberg under progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten. I 2003 ligger det tilsvarende hus klart over. Da ejendomsværdiskatten udgør 3 procent af den del af ejendomsvurderingen, der overstiger progressionsgrænsen til forskel fra den generelle sats på 1 procent er det af afgørende betydning for skattebetalingen, om huset overstiger progressionsgrænsen eller ej. I 2001 lå ca. en fjerdedel af husene på Frederiksberg over progressionsgrænsen. Dette forhold på en fjerdedel er som nævnt fastholdt for alle årene i beregningerne bag tabel 1. Der vil i år imidlertid befinde sig flere ejendomme på Frederiksberg over progressionsgrænsen, da den gennemsnitlige ejendom er vurderet langt over progressionsgrænsen. Tabel 3 viser den gennemsnitlige skattelettelse som følge af skattestoppet ved forskellige fordelinger af antallet af ejendomme over progressionsgrænsen. Tabel 3. Skattelettelse korrigeret for større andel over progressionsgrænse 2001-fordeling (ca. 25 procent over grænse) 50 procent over grænse 60 procent over grænse kr. pr. ejendom Frederiksberg Kilde: Told og Skat, Realkreditrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er reelt meget vanskeligt at skønne over udviklingen i fordelingen af ejerboliger ud fra udviklingen i gennemsnittet. Derfor er fordelingen fastholdt på 2001-niveauet i beregningerne bag tabel 1. Og derfor viser tabel 3 skattelettelsen på Frederiksberg under forskellige antagelser. Skattestoppets fastlåsning af ejendomsværdiskatten, således at prisstigninger generelt og prisstigninger ud over progressionsgrænsen i særdeleshed ikke slår ud i højere skatter, betyder markante skattelettelser til boligejerne på

6 6 Frederiksberg. Den gennemsnitlige lettelse i ejendomsværdiskatten på Frederiksberg er således snarere end kr. jf. tabel 2 og 3. Tilsvarende må også den beregnede skattelettelse for Birkerød, Gentofte og Søllerød i tabel 1 betegnes som et klart underkantsskøn, da også disse kommuner er kendetegnet ved et højt prisniveau og kraftige prisstigninger i perioden. Generelt er boligmarkedet i hovedstadsområdet kendetegnet ved højere priser og større prisstigninger end (de fleste) andre steder i landet. Dette ses også af, at 9 ud af kommunerne på top-10 over skattestoppets lettelser i ejendomsværdiskatten ligger i hovedstadsområdet. 3. Skattestoppet regionale fordeling At skattestoppet hovedsageligt kommer hovedstadsregionen til gode kan man se ved at sammenholde den regionale fordeling af parcel- og rækkehuse med den regionale fordeling af lettelserne i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet, jf. tabel 4. Tabel 4. Fordeling af lettelser i ejendomsværdiskat, parcel- og rækkehuse Lettelse i ejendomsværdiskat sfa. skattestop Samlet Fordeling Beløb Geografisk fordeling af parcel- og rækkehuse Udfra antal Udfra ejendomsvurdering - Mio.kr. - - Procent Procent Hovedstad ,9 23,4 37,7 Øvrige amter øst for Storebælt 78 14,1 14,1 10,9 Fyn 33 5,9 10,7 8,8 Sønderjylland og Ribe 13 2,4 10,2 7,5 Vejle og Århus 41 7,4 19,1 18,8 Ringkøbing, Viborg og Nordjylland 52 9,4 22,5 16,4 Sum ,0 100,0 100,0 Anm.: Hovedstadsregionen er defineret som summen af Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amt. Det er alene parcel- og rækkehuse, der indgår i tabellen. Der er i beregningerne taget højde for diverse nedslag i ejendomsværdiskatten til ældre og til boligejere, der har købt deres bolig før 1. juli I beregningerne indgår endvidere antallet af ejendomme over progressionsgrænsen i de enkelte kommuner udfra fordelingen i Kilde: Told og Skat, Realkreditrådet, Kommunedata og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Knap en fjerdedel af landets parcel- og rækkehuse ligger i hovedstadsregionen. De modtager imidlertid godt 60 procent af de samlede lettelser i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet. Og det er ikke alene som følge af, at husene generelt er dyrere i hovedstadsregionen end i provinsen.

7 7 Således vejer hovedstadsregionen 37½ procent, hvis den geografiske fordeling opgøres efter ejendomsvurderingerne, jf. tabel 4. En betydelig del af mer-skattelettelsen til boligejerne i hovedstadsregionen kan således henføres til større værdistigninger og dermed kapitalgevinster for de eksisterende boligejere i hovedstadsregionen end i resten af landet. Og som følge af den måde, skattestoppet er skruet sammen på, forstærker det denne udvikling yderligere, da de relativ store lettelser i ejendomsværdiskatten for boligejerne i hovedstadsregionen vil slå ud i endnu større værdistigninger. 4. Skattestoppets samlede provenumæssige konsekvenser i 2003 Tilsvarende ovenfor er konsekvenserne af skattestoppet for ejerlejligheder og sommerhuse beregnet. Tabel 5 viser de samlede provenumæssige konsekvenser som følge af skattestoppets lettelser i ejendomsværdiskatten. Tabel 5. Samlet provenutab i 2003 sfa. lettelser i ejendomsværdiskat Lettelse i ejendomsværdiskat --- Mio.kr. --- Parcel- og rækkehuse 556 Ejerlejligheder 167 Sommerhuse 73 Sum 796 Anm.: Der er i beregningerne taget højde for diverse nedslag i ejendomsværdiskatten til ældre og til boligejere, der har købt deres bolig før 1. juli I beregningerne indgår endvidere antallet af ejendomme over progressionsgrænsen i de enkelte kommuner udfra fordelingen i Kilde: Told og Skat, Realkreditrådet, Kommunedata og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Da ejerlejligheder og sommerhuse ikke på samme måde som parcel- og rækkehuse er fordelt udover det ganske land, giver det ikke på samme måde mening at se på de regionale vindere og tabere for disse ejendomstyper. Endvidere kan det relativt begrænsede antal i mange af kommunerne medføre sammensætningseffekter, der kan påvirke resultaterne for den enkelte kommune. Disse sammensætningseffekter kan principielt også påvirke det samlede provenuskøn i tabel 5. Det er dog vanskeligt på forhånd at sige i hvilken retning, resultatet skulle være påvirket. Alt i alt skønnes det således, at lettelserne i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet beløber sig til knap 800 mio-kr. i år.

8 8 Ifølge det officielle (gennemsnitlige) skøn over de provenumæssige konsekvenser af skattestoppet koster delen vedrørende ejendomsværdiskatten (ekstra) ca. 250 mio.kr. om året. 2 Da skattestoppet har virket i to år, skulle det maksimalt betyde et tab på 500 mio.kr. i år. At der er tale om et maksimum, skyldes det delvise skattestop i 2002, hvor ejendomsværdiskatten kunne stige med op til 5 procent, hvorfor provenutabet alt andet lige burde være mindre det første år. Det officielle provenuskøn er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig udvikling i ejendomsvurderingerne på ca. 2 procent. I en situation med stor spredning i den regionale prisudvikling er den gennemsnitlige prisudvikling dog ikke relevant som beregningsgrundlag. Den gennemsnitlige prisudvikling indeholder således både de regioner, hvor ejendomspriserne stiger, som de regioner, hvor ejendomspriserne falder, mens det kun er de regioner, hvor ejendomspriserne stiger, der er relevant for skattestoppets provenueffekter. Udover disse effekter fra asymmetrien i skattestoppet er ejendomspriserne også steget med mere end de forudsatte 2 procent, hvilket også har øget de provenumæssige konsekvenser. En del af denne effekt er dog kompenseret ved, at ejendomsværdiskatten kunne stige med op til 5 procent i 2002 Både som følge af de demografiske tendenser samt konjunkturudsigterne i de enkelte regioner er det overvejende sandsynligt, at boligpriserne i hovedstadsregionen også i fremtiden vil stige mere end i resten af landet hvor der generelt vil være større tendens til stagnation og fald. Selv med en fremtidig gennemsnitlig stigning i ejendomsvurderingerne på 2 procent, vil provenueffekterne således (sandsynligvis) ligge over det officielle bud på gennemsnitlig ekstra 250 mio.kr. om året. 5. Afslutning Det gennemsnitlige hus på Frederiksberg har i år som følge af skattestoppet opnået en lettelse i ejendomsværdiskatten på omkring kr. hvis der også korrigeres for stigningen i antallet af ejendomme over progressionsgrænsen. Generelt har skattestoppet medført relative store lettelser til boligejerne i hovedstadsregionen. Således modtager hovedstadsregionen hvor 2 Samlet set skønner Finansministeriet, at (hele) skattestoppet koster (ekstra) 1½ mia.kr. om året.

9 9 en fjerdedel af husejerne bor godt 60 procent af de samlede lettelser i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet. Modstykket hertil er, at gennemsnitshuset i 102 af landets (andre) kommuner ikke har opnået nogen lettelse i ejendomsværdiskatten som følge af skattestoppet. Alt i alt har skattestoppets (delvise) virke i to år medført en samlet lettelse i ejendomsværdiskatten på ca. 800 mio.kr. for i år. Herudover har loftet over stigningerne i grundskylden på 7 procent medført en lettelse i ejendomsskatterne på yderligere 640 mio.kr. i år. 3 Samlet set har skattestop (vedr. ejendomsværdiskat) og loft over stigningen i den kommunale grundskyld således lettet boligskatterne med godt 1,4 mia.kr. i år. Den ulige fordeling af denne skattelettelse betyder, at flere af de familier, der bor i de dyreste huse og på de dyreste adresser i hovedstadsregionen, allerede i år har opnået en skattelettelse (i boligskatterne), der kan konkurrere med den skattelettelse (på arbejde), der fremme i 2007 maksimalt kan opnås på godt kr. for en familie med to indkomster i Regeringens skatteaftale med Dansk Folkeparti. 3 Ifølge de seneste provenu-beregninger vedr. L39 i Folketingssamlingen

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen Ejendomsskattegrundlaget Rasmus Bisgaard Larsen 1 Indledning Beskatningen af ejerboliger er faldet markant siden begyndelsen af 00 erne, især som følge af boligskattestoppet. Desuden er kritikken af boligbeskatningen

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Lønudvikling vs. Prisudvikling på boligmarkedet

Lønudvikling vs. Prisudvikling på boligmarkedet 1 Lønudvikling vs. Prisudvikling på boligmarkedet Et ureguleret boligmarked, har skævvredet Danmark efter krisen. Der er mere at vinde på en boligprisstigning hvis du vel at mærke bor i de store byer,

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( )

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( ) Notat: 17-03-2017 Af Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) og Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) Mange boligejere med dyre ejendomme har lave indkomster Det indgår i boligskatteforhandlingerne, om der fortsat

Læs mere

Analyse. Effekt af millionærknæk på 7,5 mio. kr. 2. maj Af Regitze Wandsøe og Sebastian Naur

Analyse. Effekt af millionærknæk på 7,5 mio. kr. 2. maj Af Regitze Wandsøe og Sebastian Naur Analyse 2. maj 2017 Effekt af millionærknæk på 7,5 mio. kr. Af Regitze Wandsøe og Sebastian Naur I notatet analyseres effekten af at sætte millionærknækket til 7,5 mio. kr. i den endelige boligskatteaftale.

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Analyse 10. oktober 2013

Analyse 10. oktober 2013 10. oktober 2013 Regionale forskelle i ejendomsbeskatningen Af Christian Heebøll, Rasmus Larsen og Esben Anton Schultz Denne analyse belyser den regionale udvikling i ejendomsbeskatningen fra 1992 og frem

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere