Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014"

Transkript

1 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2014

2 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Resultataftale 2014 mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 6. juni 2011 Sags nr.: J.261

3 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen. Resultataftalen omfatter dele af Grænseforeningens virke i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, jf. 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Grænseforeningen baseret på foreningens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med foreningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Grænseforeningen skal opfylde resultataftalen. Resultataftalen indgås med det formål at støtte Grænseforeningens folkeoplysende arbejde for at udbrede kendskabet til grænselandets forhold og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt. Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Grænseforeningen alene driftsansvaret for egen virksomhed. 2. Præsentation af Grænseforeningen 2.1. Baggrund Grænseforeningen blev oprettet 2. november 1920 ved en sammenslutning af sønderjyske foreninger fra hele landet. Indtil tiden efter 1945 havde foreningen navnet Grænseforeningen, Sønderjydske Foreningers Fællesraad. Som følge af spændingerne i grænselandet, navnlig efter 1933, voksede tilslutningen til Grænseforeningen. Frem til 2. verdenskrig havde foreningen medlemmer fordelt på ca. 200 lokalforeninger. Foreningen oplevede den største medlemstilslutning i Her havde foreningen medlemmer fordelt på 400 lokalforeninger. Siden midten af 1950 erne og parallelt med afspændingen i forhold til Tyskland er Grænseforeningens medlemstal gået tilbage og har i øjeblikket et niveau på ca Grænseforeningen stod især i efterkrigsårene for indsamling af meget betydelige beløb til mindretallets kulturelle og pædagogiske arbejde. Det skete i en tæt dialog med Femmandsudvalget

4 3 og ved at ca. 25% af statens bevilling til det kulturelle arbejde i Sydslesvig helt frem til 2009 blev formidlet via Grænseforeningen Efter årtusindskiftet og især efter den sidste store donation i på 5.2 mio. kr. til et udendørs idrætsanlæg ved Idrætshallen i Flensborg indledte Grænseforeningen en langsom omstilling fra primært pengeindsamlende til primært folkeoplysende organisation. Grænseforeningen modtog i et driftstilskud på kr. hertil fra Sydslesvigudvalget Organisation, medlemmer og personale Grænseforeningen er paraplyorganisation for 70 selvstændige og lokale grænseforeninger med egne vedtægter, generalforsamling mv. Hovedforeningens sekretariat støtter lokalforeningernes arbejde på en række områder såsom administration af medlemskartotek, opkrævning af kontingent, udarbejdelse og udsendelse af foreningsprogrammer, udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af diverse møder og kurser, hjælp til ture til Sydslesvig og udgivelse af medlemsbladet Grænsen. Hovedforeningens øverste myndighed er Sendemandsmødet, hvor de delegerede vælger foreningens formand og bestyrelse. Af de i alt 15 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de 11 de fem regioner Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden. De øvrige fire er formanden, Finn Slumstrup, som vælges særskilt og tre ressourcepersoner, som udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med foreningens administration og daglige ledelse, der varetages af foreningens sekretariat i København. Sekretariatet har 8,3 fuldtids medarbejdere (inkl. ungdomspraktikanter), og det ledes af generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. Grænseforeningen havde pr. 1. juli medlemmer fordelt på 70 lokalforeninger, heraf enkeltpersoner, 69 andre og 190 uddannelsesinstitutioner. I er medlemskontingentet til hovedforeningen 120 kr. pr. husstand.

5 4 2.3 Nøgletal Udviklingen i medlemstal Lokale grænseforeninger Enkeltpersoner Andre Uddannelsesinstitutioner I alt Udvikling i tilskuddet fra den danske stat ( kr prisniveau) 2009 Faktisk 2010 Faktisk 2011 Faktisk 2012 Faktisk Budget 2014 Budget Driftstilskud: Oplysning om Grænselandets forhold Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Grænselandet og ungdomsuddannelserne årgangs informationsbesøg i København Anlægstilskud: Projekttilskud: Projekt Kulturmødeambassadører (Integrationsministeriet) Projekt Sydslesvigske Feriebørn Grænseforeningen Skoleforeningens andel I alt Projekt Grænselandet og ungdomsuddannelserne Grænseforeningen Skoleforeningens andel Projekt 13. årgangs besøg Grænseforeningen Skoleforeningens andel I alt Grænseforeningen (Skoleforeningen) _

6 5 Udviklingen i antal medarbejdere Faste medarbejdere 8,0 6,8 6,8 5,8 5,7 7,8 7,3 Projektmedarbejdere 0,1 0,8 1,0 2,0 2,1 0,5 0 Ungdomspraktikanter 0,6 1,1 1,0 I alt 8,1 7,6 7,8 7,8 8,4 9,4 8, Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger Grænseforeningen befinder sig i en omstilling fra en national historisk dagsorden til en aktuel global dagsorden. Det sønderjyske spørgsmål, som udfoldes der, hvor dansk/nordisk mødes/støder sammen med tysk/centraleuropæisk sprog og kultur, spillede en afgørende rolle i den nationale og demokratiske dagsorden frem til midten af 1900-tallet. Det handlede om etableringen af den danske nationalstat. Det var bl.a. derfor, Grænseforeningen havde medlemmer i 1946 og danske vælgere i 1950 skrev under på ønsket om en ny folkeafstemning om grænsens placering. Hele denne historie har fået fornyet aktualitet i den globale dagsorden, hvor kulturmødet ikke er problemet, men et vækstvilkår, og hvor demokratiet ikke er en given sag, men en udfordring. Grænseforeningens omstilling bygger på det synspunkt, at det moderne samfund kan finde megen inspiration til løsning af sine udfordringer i erfaringer fra det dansk-tyske grænselands årtusindlange kulturmøde. Grænseforeningen anerkender globaliseringen som et vilkår, samtidig med at foreningen ønsker at fastholde centrale erfaringer og fælles værdier fra den gamle dagsorden som f.eks. demokrati, frisind og mindretalsbeskyttelse samt den stærkeste markør af alle, det danske sprog, som også i en globaliseret verden bør være komplet og samfundsbærende. Vi insisterer på, at vi har et folkeligt fællesskab med hinanden, som ikke blot omfatter borgere i Danmark, men også dem, som er på vej til en dansk identitet og dem, der bor uden for landets grænser, som f.eks. det danske mindretal i Sydslesvig eller udstationerede danskere i Berlin eller Peking. Når dansk sprog og kultur og danskhed omtales i Grænseforeningens formålsparagraf, forstår vi disse begreber som udefinerlige værdier for det fællesskab, vi har med hinanden, før vi bliver politisk uenige. Vi er i Grænseforeningen optaget af, at symboler for dette fællesskab som f.eks. Dannebrog, kongehuset og Dybbøl Mølle overlever, ikke blot som bærere af en fælles historie, men også af en fælles fremtid. Det samme gælder naturligvis, og helt konkret, det danske mindretal i Sydslesvig.

7 6 Grænseforeningen opfatter snarere danskhed i kategorien både-og end i kategorien enten-eller. Dansk identitet er hverken endimensional eller eksklusiv. Den rummer, på trods af at mange dialekter er forsvundet, et utal af forskellige koder og muligheder. Danskerne findes i mange modeller, som Ebbe Kløvedal Reich skriver, herunder mennesker på vej og mennesker med flere identiteter og flere sprog som f.eks. de grupper vi i grænselandet tidligere kaldte for blakkede og Zweiströmige. Grænseforeningens oplysningsvirksomhed om det danske mindretal hviler på en balance mellem fornyelse og tradition i den vanskelige og følelsesladede identitetsdebat. Foreningens oplysningsprojekter henter erfaringer i historien og bruger dem i den aktuelle sammenhæng. Hermed er bredden i Grænseforeningens hovedopgaver og målsætninger markeret. De helt konkrete opgaver er beskrevet i Grænseforeningens handlingsplan for (bilag 3). 3. Økonomi Til løsning af opgaveporteføljen havde Grænseforeningen i 2012 indtægter for i alt 12,2 mio. kr. Indtægterne fremgår af tabellen herunder: Regnskabstal 2012 Budgettal Bidragsyder DKK Andel DKK Andel Den danske stat Projektmidler fra Integrationsministeriet 414 3,4% 0 0% Projektmidler Sydslesvigudvalget Resultataftale Sydslesvigudvalget ,4% 13,6% % 38,3% I alt fra Sydslesvigudvalget ,0% ,3% Øvrige tilskud (Tips & Lotto) 195 1,6% 175 2,1% Øvrige indtægter ,0% ,6% I alt ,0% ,0 % 4. Konkrete mål for aktiviteter omfattet af resultataftalen Resultataftalen omfatter fire afgrænsede aktivitetsområder under overskriften Oplysning i Danmark om grænselandets forhold, nemlig 4.1 Grænseforeningens medier 4.2 Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling. 4.3 Grænselandet og undervisning

8 årgangs informationsbesøg i København 4.1. Grænseforeningens medier Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke Grænseforeningens kerneaktivitet, nemlig oplysning i Danmark om grænselandets forhold ved 1) at yde tilskud til redaktion og opdatering af 2) ved at yde driftstilskud til redaktion, trykning og distribution af magasinet Grænsen og 3) ved at yde tilskud til produktion af tekster og lyd- og videoindslag, redaktion og opdatering af Det er vigtigt at anskue de tre elementer som en helhed. Hvert element understøtter de to øvrige elementer og dermed helheden. Grænseforeningen har altid haft til formål bl.a. at udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Dette oplysningsarbejde sker i dag især gennem foreningens 70 lokalforeninger, gennem foreningens hjemmeside og via magasinet Grænsen, som formidler baggrund og perspektiv suppleret med hjemmesiden som fokuserer på nyheder og aktualitet. orienterer om Grænseforeningens virke, servicerer medlemmer og medier samt sydslesvigere om forhold i Danmark m.m. Hjemmesiden har især på grund af sine historiske afsnit, et omfattende leksikon, tidstavle, billedgalleri og tusindvis af interne links m.v. op til 500 daglige besøg af skole- og gymnasieelever, uddannelsessøgende, medier m.fl., som søger oplysning om specifikke emner, personer, begivenheder, kildetekster m.v. med relation til grænselandets forhold (se bilag 2). Leksikonet vil i løbet af efteråret og foråret 2014 blive suppleret og fagligt styrket. Arbejdet med at integrere det kulturhistoriske leksikon Sønderjylland A-Å på hjemmesiden forventes afsluttet i foråret 2014 og finansieres af andre midler. Grænseforeningen er en betydningsfuld vidensbank og i kraft af sin tilstedeværelse på de elektroniske platforme en afgørende formidler af kendskab til grænselandets forhold. Med henvisning til den stadig stigende historiske interesse, herunder interessen for krigen i 1864, er det målet at øge antallet af daglige besøg på denne hjemmeside til

9 8 Grænseforeningen har siden 1939 udgivet medlemsbladet Grænsen. Grænsen har i dag titel af Magasin for mindretal, sprog og kultur. Magasinet har et sidetal på sider og udkommer seks gange årligt til ca husstande og udsendes endvidere uden beregning til ca. 500 meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessteder m.v. Magasinet har i de sidste 4-5 år ændret sig fra at være et konsensussøgende medlemsblad til et mere udadvendt, skarpere profileret magasin med markante synspunkter. Samtidig forsøger magasinet med udgangspunkt i den moderne dagsorden at imødekomme yngre læsere og læsere med engagement i væsentlige samfundsanliggender. Da Grænsen kun udkommer hver anden måned, er magasinets kernestof primært dyberegående og perspektiverende artikler. I nævnte omstilling har Grænsen skiftet formål fra at være primært medlemsblad til primært folkeoplysende magasin, der i langt højere grad henvender sig til yngre læsere uden for kredsen af indforståede medlemmer af Grænseforeningen, endsige mindretallet. Denne omstillingsproces har medvirket til, at foreningen og det danske mindretal er blevet langt mere synlig i den brede offentlighed, bl.a. ved at andre medier i stigende omfang citerer fra Grænsen. Magasinet befinder sig som alle andre trykte medier i en omstilling til elektronisk form. Hjemmesiden er derfor etableret med det formål at supplere Grænsen. Hjemmesiden bliver redigeret og opdateret ugentlig med korte, aktuelle og debatskabende blogindlæg og artikler og kommentarer. Kommentarer og blogindlæg bliver forfattet både af folk med indgående kendskab til grænselandets forhold og af kommentatorer fra den landsdækkende medieverden uden det store kendskab til grænselandets forhold. Det er målet i løbet af 2014 at få 125 daglige besøg på denne hjemmeside. Det er endvidere målet at fastholde og udvikle magasinets gennemslagskraft i forhold til meningsdannere, medier, politikere, uddannelsessøgende m.v., således at grænselandet og især det danske mindretals forhold og udfordringer tilkendes mere plads i den danske offentlighed. Dette skal ske i et tæt samspil med der i modsætning til Grænsen skal være helt aktuel og dermed også debatterende. Det er umuligt ud fra objektive kriterier at måle magasinets gennemslagskraft. Grænseforeningen vil følge udviklingen nøje, hvor ofte Grænsen og grænsen.dk bliver citeret m.v., men ene-

10 9 ste helt klare og målbare resultat er antallet af gæster på hjemmesiden. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Redigere og opdatere graenseforeningen.dk Nyheder Nyhedsbreve mdl. Løbende opdatering og udbygning af historisk fremstilling, leksikon m.v. 600 modtagere af nyhedsbreve besøg/år 6, Udgive 6 numre af Grænsen Skrive, redigere, trykke og udsende 6 numre af Grænsen 6 udgivelser á gennemsnitlig 36 sider til adresser 37, Redigere og opdatere grænsen.dk To journalistisk bearbejdede artikler pr. uge En ugentlig kommentar (radio eller video) Løbende redigering af blogindlæg Redigering af løbende citathistorier fra andre medier I kraft af Grænsen/ grænsen.dk/ graenseforeningen.dk nævnes det danske mindretal/ Grænseforeningen 700 gange i lokale/regionale medier 50 gange i landsdækkende aviser 20 gange i landsdækkende radio/tv 500 gange i internetmedier/webkilder 4,05 2,49 grænsen.dk har besøg i løbet i alt 50, Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Denne del af resultataftalen har til formål at fastholde og styrke mødet mellem sydslesvigske og rigsdanske børn gennem Sydslesvigske Børns Ferierejser og elevudveksling, dels for at styrke sydslesvigske børns bånd til danske familier, dels for i Danmark at øge kendskabet til det danske mindretal. Siden 1919 har sydslesvigske børn været på ferieophold i Danmark. I de første årtier var motivet dobbelt, nemlig for det første at sikre børnene bedre ernæring end de var vant til og for det andet at supplere deres sydslesvigske skolegang ved at give børnene mulighed for at lære en dansk hverdag at kende gennem indkvartering i private hjem. Denne aktivitet har haft enorm betydning for sydslesvigske børns tilknytning til Danmark

11 10 og dermed også for mindretallets tilknytning til dansk sprog og kultur. I dag er motivet alene at etablere mødet hen over grænsen, dels for at det sydslesvigske barn kan få bedre kendskab til rigsdansk hverdagsliv og sprog, dels for at det rigsdanske barn kan møde og lære af det sydslesvigske barn. Efter en lang årrække med stadig færre værtsfamilier i Danmark blev den hidtidige feriebørnsaktivitet i 2010 analyseret af Skoleforeningen og Grænseforeningen i fællesskab. Det folkelige engagement havde nået et niveau, som nødvendiggjorde en professionalisering af arbejdet. Resultatet blev, at Landsforeningen for Sydslesvigske Børns Ferierejser blev nedlagt og erstattet af Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser med en ny ledelsesstruktur samt en klar ansvarsfordeling mellem samarbejdspartnerne Dansk Skoleforening i Sydslesvig og Grænseforeningen. Samtidig blev det besluttet, at alle værtsfamilier fremover uden undtagelse skal godkendes af de sociale myndigheder og politiet. Med den nye struktur blev arbejdet for sydslesvigske feriebørn styrket med et halvt årsværk ved at Grænseforeningens foreningskonsulent inden for denne tidsramme engagerer sig i feriebørnsarbejdet. Dette sker i tæt samarbejde med Feriekontoret og under ansvar over for Arbejdsudvalget for Sydslesvigske Børns Ferierejser (sammensat af repræsentanter fra Skoleforeningen og Grænseforeningen) og Grænseforeningens generalsekretær. Samtidig suppleredes det hidtidige arbejde for at få feriebørn til Danmark med udveksling af skolebørn, således at sydslesvigske børn indkvarteres privat og følger skolegangen i en dansk skole i en uge, hvorefter det danske barn rejser med det sydslesvigske barn hjem og følger undervisningen i en dansk skole i Sydslesvig i en uge. I 2010 deltog 56 skoleelever i denne udveksling og i elever og i elever. Antallet forventes at stige drastisk i de kommende år. Arbejdet i Danmark har endvidere følgende målsætninger: igennem særlige aktiviteter for engagerede værtsfamilier at øge antallet af lokale feriebørnskonsulenter,

12 11 at styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement i feriebørnsarbejdet. Det tilstræbes, at alle lokalforeninger under Grænseforeningen engagerer sig i feriebørnsarbejdet, at fortsætte udviklingen af en mere smidig forretningsgang i forbindelse med godkendelse af ferieværter, at gennemføre flest mulige gæstelærerbesøg på grundskoler i Danmark, at fastholde og udvikle oplysningsaktiviteter i Danmark, både i forhold til den brede offentlighed og i forhold til grundskoler i Danmark. Det har vist sig, at især de frie skoler engagerer sig i feriebørnsaktiviteten, hvorfor vi vil målrette vores oplysningsaktiviteter til disse skoler. Oplysningsaktiviteter omfatter bl.a. et lærerseminar og deltagelse i forberedende forældremøder i forbindelse med lejrskoler i Sydslesvig, hvor muligheden for at modtage eller lave udveksling med et sydslesvigsk feriebarn præsenteres. at vedligeholde og udvikle hjemmesiden med mulighed for blogindlæg, som formidles videre til Facebook. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Overordnet styring Indsats for at få flere værtsfamilier Øge antallet af værtsfamilier til 300 Gennemføre to årlige møder i arbejdsgruppen Opgradere 10 værtsfamilier til lokale feriebørnskonsulenter og gennemføre et seminar for disse hvert år medio september Udvikle en mere smidig forretningsgang over for kommunerne i forbindelse med godkendelse af ferieværter. 1,09 1,30 Fastholde engagementet hos frivillige konsulenter med fuld kompensation for udlæg Skabe kontakt til 500 interesserede Fastholde nuværende kompensationsordning samt dækning af ekstra tilskud for nye værtsfamilier Udadvendt aktivitet (bl.a. feriemesse m.m.) Annoncering, prmateriale, øvrigt pressearbejde 11,28

13 Øge antallet af danske og sydslesvigske udvekslingselever 125 elever fra DK 125 elever fra Sydslesvig 80 klasser Intensivere kontakten til de frie skoler Fastholde/øge antallet af gæstelærerbesøg samt skabe størst mulig spredningseffekt heraf 8, Vedligeholde og udvikle hjemmesiden 25 deltagere Hjemmesiden som stedet, hvor man holder kontakten. Målrettet seminar for lærere 4 nye historier hver sommer/ , Styrke Grænseforeningens lokalforeningers engagement Udvikle målrettede værktøjer til arbejdet i marken Opgradere tre lokalforeninger til foregangsforeninger 0, i alt 23, Grænselandet og undervisning Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om Grænselandet og ungdomsuddannelserne som blev oprettet i 2006, som i årene 2011 og 2012 modtog projektstøtte fra Sydslesvigudvalget og som fra og med er indarbejdet i Grænseforeningens resultataftale. I forhold til er indarbejdet udgifter til kursusvirksomhed for grundskolelærere i Danmark samt Grænseforeningens bestræbelser på at fastholde interessen i Sydslesvig for efterskoleophold i Danmark. Der er ikke tale om nye initiativer på efterskoleområdet men alene en fastholdelse af aktivitetsniveauet, hvilket Skoleforeningen er indforstået med. Resumé Grænselandet og undervisning bidrager til at formidle viden om og skabe interesse for det danske mindretal i Sydslesvig blandt unge i Danmark. Aktiviteten omfatter både en videreførelse af Elevambassadørerne og en sammenkobling af denne aktivitet med nye pædagogiske initiativer i forhold til grundskole, efterskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Baggrund a) Elevambassadørprojektet (se blev søsat i foråret 2006 i et samarbejde mellem Grænseforeningen og Duborg-Skolen. Idéen til projektet spirede oprindeligt frem i forbindelse med fejringen af København-Bonn Erklæringernes 50-års jubilæum i 2005, hvor Duborg-Skolen satte sig

14 13 for at arbejde med disse erklæringer i erkendelse af elevernes begrænsede viden om deres egen mindretalsbaggrund. I mange år har man måttet leve med en begrænset viden i Danmark om det danske mindretal, og mange sydslesvigere har under besøg været udsat for ubehagelige oplevelser begrundet i uvidenhed, fordomme og fjendebilleder. Det er disse fjendebilleder, som projektet bl.a. vil prøve at rydde af vejen og vise mindretallet som familiemedlemmer til det danske. De elever, der melder sig til Elevambassadørerne, får en grundig orientering om regionens historie, om mindretallets institutioner, og frem for alt øver de sig i at fremlægge deres egne meget forskelligartede historier. Denne øvelse vil uvægerligt give mindretallets unge overvejelser omkring egen identitet: Er jeg dansk eller tysk - eller sydslesviger? Grupper af elevambassadører har været udsendt til enkelte folkeskoler og efterskoler, men primært til danske gymnasiale uddannelser. Her fortæller grupperne som levende tekster om deres rødder og situation og indgår i dialog med de unge, som de besøger i Danmark. Det har vist sig at berige begge parter. Udgangspunktet for elevambassadørernes besøg er de unges egne historier, der på forskellig vis giver en viden om og et indblik i det danske mindretal i Sydslesvig. Samtidig er historierne gode afsæt til debat om kulturmøder, identitet, fordomme, mindretalsrettigheder, demokrati og meget mere. Elevernes beretninger er også velegnede i et historisk perspektiv, ligesom de kan sættes i relation til andre nationale og etniske mindretal. De eksterne besøg har vist, at unge danske gymnasieelever i mødet med ambassadørerne anstiller overvejelser om deres egen danskhed. Endelig har ung-til-ung møderne løftet vidensniveauet og skabt reel interesse for mindretallet hos elever på ungdomsuddannelserne. Som sådan italesætter aktiviteten spørgsmålet om dansk identitet i en verden, der præges af globalisering på mange forskellige niveauer. Sideløbende har Grænseforeningens pædagogiske konsulent taget en lang række nye initiativer i forhold til unge og ungdomsuddannelserne med det formål at oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig, herunder gøre brug af elevambassadørerne. b) I 2010 blev projektet Duborg-Skolens Elevambassadører udvidet til også at omfatte elever på A.P. Møller Skolen i Slesvig. Ved samme lejlighed fik aktiviteten betegnelsen Sydsle-

15 14 svigs Elevambassadører. I 2011 blev unge fra det tyske mindretals gymnasium i Aabenraa (Deutsches Gymnasium für Nordschleswig) inddraget i aktiviteten, dog således at Deutsches Gymnasium selv afholder diverse udgifter til elevernes uddannelse og deltagelse i besøg. På den baggrund har projektet skiftet navn til Elevambassadørerne. Siden 2005 har Grænseforeningen i samarbejde med Efterskoleforeningen og Dansk Skoleforening arbejdet målrettet på at skabe større interesse blandt sydslesvigske unge for et efterskoleophold i Danmark efter 9. eller 10. klasse. Fra under 20 elever i 2005 er vi nu kommet op på over 50, svarende til ca. 10% af en ungdomsårgang, hvilket stadig er få sammenlignet med at over 40% af en ungdomsårgang i Danmark kommer på efterskole. Formålet er naturligvis at styrke de unges kendskab til dansk sprog og kultur og give dem lejlighed til at knytte kontakt til jævnaldrende i Danmark. De unge sydslesvigeres tilstedeværelse på efterskolerne motiverer også skolerne til at fortælle de danske elever om baggrunden for det danske mindretal m.m. Samtidig har det kolossal betydning for udviklingen af de unges mindretalsbevidsthed at møde danske unge. Det er først i dette møde at de unge for alvor opdager, at de har en særlig baggrund og identitet. Arbejdet har bestået af følgende elementer: 1. Støtte til udgivelse af Lars Henningsens bog Sydslesvigungdom på danske efterskoler før og nu, der i 2007 udkom på Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek 2. Oprettelse af Anne Marie og Viggo Bønnerups Fond, som støtter unge sydslesvigeres egenbetaling. Fonden har i øjeblikket en kapital på ca. 5.0 mio. kr., som er tilvejebragt via donationer og sammenlægning/nedlægning af andre fonde. Der tilføres ikke midler fra Grænseforeningens drift. 2. En række efterskoler tilbyder sydslesvigske unge at komme på to ugers gratis efterskoleophold i løbet af foråret for at give de unge en ide om, hvad en efterskole er. 3. Der afholdes hvert år et kursus for danske efterskolelærere, hvor mindretallet præsenteres ud fra forskellige vinkler. Kurset afsluttes altid med et møde med lærere fra fællesskolerne, hvor man indgår forskellige samarbejdsaftaler. 4. Der afholdes i februar Efterskolernes Dag, hvor en vifte af efterskoler præsenterer sig for unge sydslesvigere og deres forældre.

16 15 5. Der arbejdes i øjeblikket på at tilbyde hjemvendte sydslesvigske efterskoleelever et 24-timers seminar, hvor de unge orienteres om mulighederne for at engagere sig i mindretallets arbejde. Det er desværre alt for få, der kender til mulighederne, og det er synd i forhold til det engagement for fællesskabet, som de unge har udviklet under deres efterskoleophold set i forhold til mindretallets behov for engagerede unge i arbejdet. I forbindelse med velkommen-hjem-seminaret arbejdes der på at oprette et netværk af unge, som i Sydslesvig vil gøre en indsats for at udbrede kendskabet til efterskoleformen. Hele dette arbejde er som noget nyt indarbejdet i denne resultataftale. Planlagte aktiviteter I 2014 vil vi videreføre de hidtidige aktiviteter med besøg på danske uddannelsesinstitutioner og personlige fortællinger om det at tilhøre, være vokset op og socialiseret ind i det danske mindretal i Sydslesvig. Det er hensigten, at de udsendte elevambassadører skal være sammensat således, at begge skoler er repræsenteret, og hvis muligt også en elev fra Deutsches Gymnasium. Desuden vil elevambassadørerne bistå med orientering og personlige fortællinger i forbindelse med besøg af elevgrupper fra Danmark på A.P. Møller Skolen og Duborg- Skolen. Elevambassadørerne får den nødvendige uddannelse i starten af skoleåret efterfulgt af løbende opfølgning og supervision. For at kunne få flest mulige ungdomsuddannelsesinstitutioner i tale og dermed skabe den nødvendige ramme for mødet mellem unge flertalsdanskere og mindretalsdanskere intensiverer Grænseforeningen i disse år sit pædagogiske arbejde på gymnasier og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i Danmark. Der er således udarbejdet en hjemmeside og en informationsfolder om aktiviteten. Elevambassadørbesøg er gratis for den rekvirerende institution. Dermed sikres, at aftaler om besøg og informationsmøder om Sydslesvig ikke bliver gjort til genstand for økonomiske overvejelser og prioritering. Ansvaret er fordelt således, at Skoleforeningen tager sig af udvælgelse, uddannelse og videreudvikling af ambassadørerne, herunder den daglige kontakt med eleverne, koordinering i for-

17 16 hold til interne besøg og udsendelse - samt vedligeholdelse af hjemmesiden. Grænseforeningen deltager i uddannelsesforløbene, står for planlægning og gennemførelse af uddannelsesseminaret i København samt vedligeholdelse af hjemmeside og aktivitetens Facebook-side. Desuden tilrettelægges kurser for danske gymnasielærere, der udarbejdes forslag til både fagfaglige og flerfaglige undervisningsforløb og der udvikles brugbart undervisningsmateriale. De ovenfor beskrevne aktiviteter i samarbejde med danske efterskoler og Efterskoleforeningen gennemføres under resultataftalen. Der er søgt midler fra Sydslesvigudvalgets projektpulje til at øge indsatsen ud over det her beskrevne. Kurser for lærere Grænseforeningen gennemfører i januar et 3-dages kursus med base på Christianslyst i Sydslesvig for gymnasielærere. I februar-marts gennemføres et tilsvarende kursus for grundskolelærere. Kurserne er flerfaglige. De inviterede fag afhænger af temaet. Temaerne varierer, det kan eksempelvis være identitet i grænselandet, kulturmøde, grænser, mindretal og det internationale system, mindretal og medier, grænselandet og klimaet. Alle temaerne tager udgangspunkt i det danske mindretal. Kurserne består af foredrag, besøg og evt. praktiske opgaver. Elevambassadørerne er en integreret del af programmet. Med baggrund i ovennævnte temaer tilbydes ungdomsuddannelserne en række kurser på 4-8 timer, som kan rekvireres af de enkelte skoler. Kurserne har både en faglig og en pædagogisk dimension. Dvs. der vil være mulighed for at opnå større viden om det danske mindretal og grænselandet sammen med forslag til, hvordan dette kan indgå i forskellige pædagogiske sammenhænge. Der arbejdes desuden på at tilbyde 1-2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere faglige foreninger. Også her indgår elevambassadørerne som programpunkt. Foredrag og workshops på ungdomsuddannelserne for både lærere og elever Grænseforeningens konsulent kommer ud på skolerne og holder foredrag og/eller afvikler workshops. Det kan være både i

18 17 en enkelt klasse eller for en større gruppe elever, f.eks. i forbindelse med et AT-forløb. Indholdet vil blive planlagt i samarbejde med de involverede lærere, så det er tilpasset det konkrete undervisningsforløb. Besøget vil oftest være i samarbejde med eller som supplement til elevambassadørernes besøg. Vi har gennem de senere år kunnet registrere en vækst i interessen for at besøge grænselandet. Grænseforeningens konsulent hjælper med at planlægge og afvikle sådanne ture. Kursus-og foredragsvirksomhed Elevambassadørerne ledes og koordineres i Sydslesvig af seks gymnasielærere ved de to danske gymnasier. De står for udvælgelse af ambassadørerne, for oplæring og træning af formidlingsfærdigheder samt for koordination i forbindelse med udsendelse af de unge til Danmark. Skoleforeningen har indarbejdet lønmidler til dækning af dette arbejde i foreningens resultataftale for. For Grænseforeningens vedkommende ledes og koordineres aktiviteten af en ansat konsulent, der tillige står for det opsøgende og pædagogiske arbejde i forhold til ungdomsuddannelserne i Danmark. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Uddanne elevambassadører Arrangere uddannelsesseminar i København 60 deltagende elevambassadører. Alle deltagere får noget nyt og relevant ud af turen 2, Elevambassadørbesøg på ungdomsuddannelser i Danmark Sikre kendskab til tilbuddet. Sikre grundlaget for de unges rejser Deltage i koordineringsmøder Møde med mindst 600 unge på ungdomsudd. i Danmark. 2, Gennemføre konsulentbesøg med foredrag og workshops på uddannelsesinstitutioner Øge antallet af sydslesvigske unge på danske efterskoler Sikre kendskabet til tilbuddene. Udarbejde foredrag og workshops Øge kendskabet ved At stimulere samarbejde mellem Skoleforeningen og Efterskoleforeningen Kontakt til mindst 250 elever på udd. institutioner gennem foredrag og workshops Afholde mindst to fælles møder på lederplan 1,37 1,87 Etablere netværk af tidligere efterskolelever i Sydslesvig Afholde velkommen hjem seminar for unge i sept. 2014

19 18 Flere på gratis 2-ugers ophold Ingen konkret målsætning Gennemføre Efterskolernes Dag i Sydslesvig Øge deltagerantallet af sydslesvigske forældre Gennemføre kursusvirksomhed rettet mod danske undervisere Udbrede kendskabet til denne kursusvirksomhed og gennemføre kurser 2 tre-dages kurser i Sydslesvig (grundskole og ungdomsudd.) 3 dagkurser på enkelte uddannelsesinstitutioner rettet mod undervisere 7,76 2 dagkurser, evt. i samarbejde med en eller flere af de faglige foreninger Udbrede kendskabet til de forskellige tilbud til uddannelsesinstitutioner Kursusvirksomhed for efterskolelærer og lærere ved de danske skoler Kontakt til grundskoler og ungdomsuddannelser/undervisere Artikler og annoncer i relevante fagblade Redigering af hjemmesidens layout Redigere og opdatere com 1 to-dages kursus i samarbejde med Efterskoleforeningen Kontakt til mindst 3 faglige foreninger Kontakt med undervisere fra 10 forskellige institutioner Annonce og artikler i mindst 3 forskellige fagblade Hjemmesiden har mindst besøgende i , Gøre det nemt og tilgængeligt for undervisere at inddrage grænselandet i undervisningen Udarbejde forløbsforslag Udvikle brugbart undervisningsmateriale Samle relevante links, artikler, litteratur m.m. Sikre grænselandet også indgår i mere generelt undervisningsmateriale. Der lægges nyt undervisningsmateriale på hjemmesiden hvert kvartal. 4.3 i alt 21,16 1, årgangs informationsbesøg i København Denne del af resultataftalen beskriver samarbejdet mellem Dansk Skoleforening og Grænseforeningen om 13. årgangs informationsbesøg i København, som blev indledt i 2007, som i 2012 fik projekttilskud fra Sydslesvigudvalget og som fra og med indarbejdes i Sydslesvigudvalgets resultataftale med Grænseforeningen. Formål Aktiviteten har til formål at gennemføre et informationsbesøg i København for alle afgangselever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. Besøget medvirker til at kvalificere de unges

20 19 studievalg. Samtidig giver besøget mulighed for at præsentere de unge sydslesvigere for politikere, erhvervsliv, organisationer m.m. i Danmark samt for at synliggøre de unge sydslesvigere for landsdækkende medier. Baggrund På foranledning af Grænseforeningen har Duborg-Skolens 13. årgang siden 2007 været inviteret på en 3-dages tur til Danmark forud for deres studentereksamen. I 2012 deltog også afgangselever fra A.P. Møller Skolen, således at det samlede deltagerantal var 190 elever og 12 lærere. Arrangementerne har været succesfulde i den forstand, at de institutioner, politikere og erhvervsfolk, som har været værter, alle har været begejstrede for eleverne selvfølgelig ud fra forskellige motiver: fx et ønske om at bjærge studerende til netop deres institution eller et ønske om at lokke studenterne til Danmark, fordi de tydeligt fremstår som en ressource for det danske samfund. Eleverne har gennem besøgene fået gode og relevante informationer, der ifølge egne udsagn har været til stor hjælp i forhold til deres studievalg. Men det afgørende er, at eleverne har været fremragende formidlere af Sydslesvig og sydslesvigske forhold til modtagerne i Danmark. Omfang og indhold Turen strækker sig over 2 dage og transporten sker med bus (afgang tidlig morgen dag 1 og hjemkomst sen aften dag 2) i forårssemestret (marts-april) med overnatning på vandrerhjem. Da mange af de unge sydslesvigere påtænker at studere i Danmark, er de studieorienterende elementer af stor betydning. Der kan indgå fælles besøg på en eller flere af de store uddannelsesinstitutioner (Copenhagen Business School, Købehavns Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet). Det vil dog blive prioriteret, at de enkelte profilklasser selv deltager i planlægning af deres studiebesøg, så de får netop den studieorientering, der er relevant for dem. Det er væsentligt for eleverne at besøge Christiansborg, og i 2007, 2010, 2012 og blev dette kombineret med afholdelse af en konference, hvor politikere havde god mulighed for at komme i dialog med de unge. Disse arrangementer har også givet medlemmer af Sydslesvigudvalget mulighed for at synlig-

21 20 gøre relevante problemstillinger i forhold til det danske mindretal. Kontakten til erhvervslivet vil også fortsat være på programmet ved f.eks. besøg hos Mærsk, Novo Nordisk, ISS og/eller Dansk Industri. Fra Grænseforeningens side skabes der størst mulig medieopmærksomhed over for de relevante medier. Især forsøger vi at skærpe pressens opmærksomhed på besøget på Christiansborg. Dansk Skoleforening og Grænseforeningen ser 13. årgangs besøg i København som et vigtigt led i kontakten mellem det danske mindretal og Danmark. Der er ingen tvivl om, at besøget skærper de unge sydslesvigeres interesse for at studere i Danmark. Besøget er endvidere medvirkende til, at mange unge sydslesvigere, mens de studerer i Danmark, engagerer sig i Grænseforeningens forskellige aktiviteter rettet mod unge. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Gennemføre årligt besøg for afgangselever fra Duborg- Skolen og A.P. Møller Skolen i København Supplere den almindelige studievejledning ved at informere afgangselever om uddannelsesinstitutioner i København. Give det officielle Danmark mulighed for at møde mindretallets unge 180 deltagere 5,55 Grænseforeningen formidler oplysning om grænselandets forhold og det danske mindretal på en række andre platforme. Disse er udførligt beskrevet i aftalens bilag 3 (Grænseforeningens handlingsplan for ). 5. Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse 5.1 Sydslesvigudvalget yder i et samlet driftstilskud til Grænseforeningen på i alt 3,2 mio. kr., jvf. nedenstående detailbudgetter: Oplysning i Danmark om Grænselandets forhold Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Grænselandet og undervisning årgangs informationsbesøg i København I alt

22 Bevilling til oplysning i Danmark om grænselandets forhold Løn informationschef Løn redaktør Løn web journalist Løn journalist video- og radio kommentarer Øvrige lønninger Kørsel m.v Freelance (journalister og fotografer) Teknik Trykning inkl. moms Distribution Portostøtte I alt Bevilling til Sydslesvigske Børns Ferierejser Elevudveksling Løn foreningskonsulent (50%) Foreningskonsulent kørsel Løn informationsmedarbejder (20%) Rejsegodtgørelse arbejdsgruppe Arbejdskapital lokalkomiteer (efter objektive kriterier) Fremstilling af pr-materiale Porto Vedligeholdelse hjemmeside Annoncering i lok. medier styret af lokale konsulenter Andre udadvendte aktiviteter Seminar friskoler Seminar til opgradering af ferieværter I alt Bevilling til Grænselandet og undervisning Lønomkostninger Rejseudgifter Ambassadørudsendelse Uddannelse Diverse materialer Informationsopgaver (hjemmeside, udsendelse m.m.) Afholdelse af kurser (1 x Christianslyst + 2 dagkurser) Kursusvirksomhed grundskoler Efterskoleprojekt

23 22 I alt Bevilling til 13. årgangs informationsbesøg i Danmark Lønomkostninger Bustransport til København Transport i København Overnatning Lokaleleje, oplægsholdere Diverse I alt Udbetaling Driftstilskuddet til Grænseforeningen afholdes af Tilskud til Danske Kulturelle anliggender i Sydslesvig. Grænseforeningen modtager tilskuddet i fire rater, der udbetales forud Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2014 og løber indtil den 31. december 2014, hvor aftalen ophører med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens 21 har Grænseforeningen pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og undervisningsministeren Resultatvurdering og opfølgning Årlig vurdering af resultatkrav og mål Grænseforeningen skal for 2014 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest 1. juni Årsrapport mv. aflægges i henhold til Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og bestyrelsen for Grænseforeningen. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resul-

24 23 tatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering. Halvårlig status Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Grænseforeningen derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt. Bekræftelse af igangværende aktivitet Endvidere skal Grænseforeningen senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens 12 stk Genforhandling Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og revision Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsen for Grænseforeningens originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til "Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget" Misligholdelse/opfølgning Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om, at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens 20 stk Opsigelse Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til 20 i Sydslesvigloven. Flensborg den 25/ Benny Engelbrecht, MF Formand for Sydslesvigudvalget Finn Slumstrup Formand for Grænseforeningen.

25 24 Bilag 1 Oversigt over medieomtale i første halvår skabt af Grænseforeningens aktiviteter Bilag 2 Oversigt over antal besøg (gul farve) og antal sete sider (orange farve) på i perioden og i de foregående år Bilag 3 Grænseforeningens handlingsplan for

26 Bilag 1 Grænseforeningens medieomtale i Danmark i perioden 1. januar 30. juni Grænseforeningen optræder ofte i Flensborg Avis, men nærværende dokumentation orienterer sig kun om den omtale af Grænseforeningen, der har fundet sted i medier nord for den dansk-tyske grænse. Altså er medier i Sydslesvig ikke nævnt i nedenstående skema. Da Grænseforeningen i vidt omfang bliver omtalt i forbindelse med foredragsaftener, ture til især grænselandet, generalforsamlinger, fødselsdage og nekrologer, har vi valgt ikke at opføre alle disse artikler på listen nedenfor. Øvrige artikler, vi heller ikke har anført på nedenstående liste: Læserbreve, hvor afsenderen ikke er Grænseforeningen (dog medtager vi kronikker og kommentarer). Artikler fra Grænseforeningens eget magasin GRÆNSEN. Det samlede antal artikler, der omtaler Grænseforeningen (Flensborg Avis og Grænsen ikke medregnet) er 408. Hvis vi medtager de artikler, der har været trykt i Flensborg Avis og GRÆNSEN, meddeler artikeldatabasen Infomedia, at antallet af artikler, der nævner Grænseforeningen, er 578. Vores oplysninger, der ligger til grund for nedenstående skema, baserer sig primært på databasen Infomedia og sekundært på vores egen medieovervågning. Emne Titel Medie Dato Folkemøde på Ejer Baunehøj Statsminister taler på toppen Horsens Folkeblad 30/6 Folkemøde på Ejer Baunehøj Statsminister taler på toppen Horsensfolkeblad.dk 30/6 Folkemøde på Ejer Baunehøj Statsministeren kommer til folkemødet Dinby.dk 28/6 Folkemøde på Ejer Baunehøj Statsministeren opsøger folkemødet Oestbirk-Avis.dk 28/6 De danske årsmøder Kronik: Hjertebånd kan briste Kristeligt Dagblad 28/6 Højskoleprojekt unge giver nye bud på grænselandets fremtid Ugeavisen Tønder 25/6 Højskoleprojekt unge giver nye bud på grænselandets fremtid RegionSyddanmark.dk 22/6 Christian X Pigen på den hvide hest Kristeligt Dagblad 21/6 Sydslesvigske feriebørn Friske pust ude fra verden Midtfyns Posten 4/ Europa kan lære af 1864 JydskeVestkysten Sønderborg 28/ Grænseforening: Husk 1864! Tvsyd.dk 25/5 Kulturmødeambassadørerne Fortsat DR P4 Syd 25/5

27 kulturmødeambassadører Kulturmødeambassadørerne Fortsat kulturmødeambassadører Dr.dk 25/5 Hvervekampagne Grænseforeningen hverver medlemmer direkte DR P4 Syd 25/5 Hvervekampagne Grænseforeningen hverver medlemmer direkte Dr.dk 25/5 Grænseforeningen til Folkemødet på Bornholm Folkeoplysningen fylder godt på folkemødet Dfs.dk 22/5 Sydslesvigske feriebørn Værtsfamilier ønskes UgeAvisen NordFyn 22/5 Sydslesvigske feriebørn Hjælp vi mangler værtsfamilier i området Kerteminde Ugeavis 21/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske feriebørn søger Århus Onsdag 15/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn er gode kammerater Give Avis 14/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn er gode kammerater Tyrstrup Herreds Tidende- Christiansfeld Avis 14/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn holder ferie i Danmark Kolding Ugeavis 8/5 Sydslesvigske feriebørn Feriebarn fra Sydslesvig? Elbo Bladet 8/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske feriebørn søger Århus Stiftstidende 8/5 Sydslesvigske feriebørn En god ferieoplevelse Egtved Posten 7/5 Sydslesvigske feriebørn Børn savner feriekammerater Ugeavisen Faaborg 7/5 Sydslesvigske feriebørn Tænk, at man kan få et barnebarn forærende i 14 Helsingør Dagblad 3/5 dage! Sydslesvigske feriebørn Få et slesvigsk feriebarn Horsens Posten 1/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske feriebørn er gode kammerater Ugeavisen Vejle 1/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn holder ferie i Danmark Dinby.dk 1/5 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn er gode kammerater Lokalavisen Heden 24/4 Sydslesvigske feriebørn Har du plads til tysk feriebarn? Ugeavisen Guldborgsund 24/ Debat, citat: Dybbøls symbolkraft Berlingske Tidende 23/4 Kulturmødeambassadørerne Kulturer mødes i Grænseforeningen Frederiksborg Amts Avis 23/4 Dybbøldagen Dybbøldagen markeres TV2 Syd 18/4 Dybbøldagen Lige store kranse TV2 Syd 18/4 9. april Besættelsens første ofre mindet Ugeavisen Bov & Omegn 16/4 Udvekslingselever Succes med udveksling af elever DR P4 Syd 16/4 Sydslesvigske feriebørn Har I plads til et feriebarn fra Sydslesvig i sommerferien? Lollands Posten 16/4 Sydslesvigske feriebørn Få besøg af sydslesvigske Extra Posten 16/4

28 Den årlige konference på Christiansborg for 13. årgang i Sydslesvig feriebørn i sommerferien Sydslesvigske studenter på DR P4 Syd 10/4 Christiansborg Sydslesvigske feriebørn Feriebarn en ven for livet Lokal-Bladet Budstikken Aabenraa 9/4 Kulturmødeambassadørerne Kulturmøde i Grænseforeningen Ugebladet Skanderborg 9/4 Den årlige konference på Christiansborg for 13. årgang i Sydslesvig Dansk-tysk topmøde i morgen JydskeVestkysten 9/4 Sydslesvigske feriebørn Sydslesvigske børn på ferie Ugebladet Næstved 9/4 Sydslesvigske feriebørn Feriebarn en ven for livet Lokalavisen.dk 8/4 Dybbøldagen Dybbøl: Soldater skal spare på udrustningen TV2 Syd 7/4 Sydslesvigske feriebørn Der er mangel på danske værtsfamilier DR P4 Syd 2/4 Dybbøldagen Tyske soldater kommer i civil til Dybbøl JydskeVestkysten 31/3 Dybbøldagen De tyske kranse er for svulstige til Dybbøl Dr.dk 30/3 Dybbøldagen Deutsche Kränze zu üppig für Gefallene am 18. April Der Nordschleswiger 30/3 Dybbøldagen Deutsche Kränze zu üppig für Gefallene am 18. April Dernordschleswiger.dk 30/3 Kulturmødeambassadørerne Kulturmøde i Grænseforeningen Dinby.dk 26/3 Gennerhus Grænseforening sælger sommerhus Aabenraa Ugeavis 26/3 Efterskoleophold for sydslesvigere Efterskolen er populær også syd for grænsen Efterskolen 21/3 Kulturmødeambassadørerne Ambassadører på besøg Ugeavisen Ringkøbing 13/3 Kulturmødeambassadørerne Ambassadører på besøg Dagbladet Ringkjøbing- Skjern 9/3 Gennerhus Grænseforening sælger sommerhus Dinby.dk 8/3 Grænseforeningen skal have ny formand Slumstrup will nach Düppel zurücktreten Der Nordschleswiger 25/2 Grænseforeningen skal have ny formand Grænseforeningen skal have ny formand JydskeVestkysten 24/2 Grænseforeningen skal have ny formand Grænseforeningen skal have ny formand DR P4 Syd 24/2 Grænseforeningens hvervekampagne Sønderjysk makkerpar på Folkehjem Aabenraa Ugeavis 19/ Grænseforeningens hvervekampagne Makkerpar på Folkehjem Lokal-Bladet Budstikken Aabenraa 12/2 Grænseforeningens hvervekampagne Bysbarnet byder på jazz med sønderjysk islæt JydskeVestkysten Aabenraa 11/2 Grænseforeningen donerer penge til flag Nye flag op ved slotskajen JydskeVestkysten Sønderborg 7/2 Grænseforeningens hvervekampagne Sønderjysk makkerpar på Folkehjem Dinby.dk 6/2 Sydslesvigudstillingen Det danske mindretal i Tyskland indtager Gedved Østbirk Avis 23/1

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Kultursamfund. Resultataftalen omfatter

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 31. januar 2012

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014-2015 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december

Godkendt referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget 18. december Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendt referat af ordinært møde

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2012-2013 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Federal Union of European Nationalities

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje

vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje B Rapporteringsskema (regnskab fremsendes særskilt) vedrørende bevillinger fra Region Syddanmarks Kulturpulje Skemaet sendes elektronisk til kontakt@regionsyddanmark.dk eller indsendes til: Region Syddanmark,

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014:

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Da statsminister Niels Neergaard i 1920 ved genforeningshøjtideligheden på Dybbøl sagde de berømte ord - "De skal ikke blive glemt" - skrev han smuk Danmarkshistorie

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst Referat af bestyrelsesmødet den 19-20. august 2016 på Christianslyst Der var afbud fra Lars Bjerre og Bo Trelborg. Fra sekretariatet deltog Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen og Jonas Callesen. I mødet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere