DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling"

Transkript

1 DANSK HANDICAP FORBUND Århus afdeling Glimt fra Dansk Handicap Dag Generalforsamling 2007 Projekt»Medlemmer i fokus«nr. 2 Maj årgang

2 LEDER Lige for loven Af Michael Pedersen Århus Kommunes byråd behandler i disse uger et oplæg om at lave en særlig indsats overfor prostitution. En del prostituerede er i en uheldig situation, som de måske ikke selv har valgt. Derfor er der mange gode grunde til at ville gøre en indsats. Men prostitution er ikke et handicappolitisk tema som sådan. Derimod er debatten for og imod prostitution (ofte) en debat, som handler om moral og etik. Som i alle andre debatter af den karakter, har Dansk Handicap Forbund principielt ingen holdning. Vi har helt sikkert medlemmer, som er for muligheden for at benytte prostituerede og medlemmer, som er modstandere af prostitution. Med andre ord er prostitution ikke et handicappolitisk emne, som vi er enige om, som forbund betragtet. I det oplæg, byrådet skal tage stilling til, er der flere indsatsområder. Et af forslagene er, at det ikke skal være tilladt for personalet i Århus Kommune at hjælpe en person med handicap med at tage kontakt til en og lave aftale med en prostitueret. Mens vi ingen holdning har til prostitution som sådan, så har vi det til dette forslag: vi må tage skarp afstand fra det, og det skal jeg forklare. Uanset i hvilken lejr man befinder sig, så må man anerkende, at prostitution rent faktisk er lovligt i Danmark. Det har for nylig været til debat i folketinget, men der kunne ikke skabes flertal for en lov, som forbyder at gå til en prostitueret. Det er centralt for handicappolitikken, at der er lighed for loven. Når det er tilladt for alle andre, så må det følgelig også være tilladt for mennesker med handicap at benytte sig af prostitution. Forslagsstillerne til oplægget vil sikkert pege på, at de jo ikke gør det forbudt for personer med handicap at benytte prostituerede. De gør det blot forbudt for kommunens ansatte at hjælpe til at få kontakt til én. Men det er ordkløveri. Personalet er netop ansat som kompensation for et handicap. Det vil sige, at mennesker med kommunikationshandicap eller andre typer handicap, der gør det umuligt selv at ringe, afskæres reelt for en mulighed, som alle andre har. Det vil vi ikke være med til. Prøver man at føre tanken længere ud, kan man forestille sig, at det blev forbudt at hjælpe med at tænde en cigaret, da det kan give lungekræft eller at spise en flødebolle, da det kan med- 3

3 føre fedme. Vi kan ikke acceptere, at det er andres meninger og moral, som bliver bestemmende for, hvad mennesker med handicap kan få hjælp til. Et forbud mod prostitution kunne ikke vinde gehør i folketinget. Århus Kommunes byråd må indse, at de ikke er en lovgivende magt. Kommunen kan sagtens tage initiativer, herunder iværksætte informationskampagner, som sigter mod at formindske brugen af prostituerede. Mener kommunen, at det er et særligt problem blandt mennesker med handicap, er de såmænd også velkomne til at lave kampagner, der er særlig rettet til os. Men de skal ikke lave regler, som gør os»ulige for loven«. Det kan højest være den enkelte ansatte, som siger fra overfor den opgave, hvis det strider mod hans eller hendes værdier. Det kan aldrig være en politisk beslutning, om en medarbejder har lov til at hjælpe med at formidle kontakt til en prostitueret. Med det forslag er oplægget til byrådet med andre ord: en ommer. SIDEN SIDST Projekt»Medlemmer i centrum«vi iler først med sidste nyt. Århus afdelingen har ansat Lene Kjær som projektkonsulent for en toårig periode, med start fra den 1. maj Som det vil være de fleste medlemmer bekendt har vi i nogen tid puslet med at sætte projektet»medlemmer i centrum«i søen. Der foreligger en nøje projektbeskrivelse, som det af pladshensyn ikke er muligt at få med i dette blad. Men I kan forvente en mere detaljeret gennemgang i næste blad, hvor der også stilles spalteplads til rådighed for Lene. Lene Kjær er 40 år og læser på Den sociale Højskole i Århus. Lene er på femte semester og vil efter planen være færdiguddannet socialrådgiver i juni Lene har igennem ganske mange år været aktiv i mange forskellige sammenhænge indenfor handicaporganisationerne, både som idrætsudøver i handicapidrætten og som tillidsvalgt bestyrelsesmedlem af Spastikerforeningen, Brugerklubben i Århus, LPPH og Dansk Handicap Idræts-Forbund. Hun er en erfaren person, også inden for DHF, hvor hun har deltaget i det handicappolitiske arbejde som medlem af handicappolitisk udvalg. Lene 5

4 har tillige været kasserer i DHF Århus afdeling. Lene har igennem en 10-års periode været ansat i skånejob på med det primære arbejdsområde at tilpasse IT udstyr til mennesker med svære funktionsnedsættelser, herigennem fik Lene blandt andet mange nyttige erfaringer omkring kommunikation med mennesker, som mangler verbalt sprog. Bestyrelsen byder hjertelig velkommen til Lene og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde omkring projektet. Kære medlemmer! DHF Århus afdelingen har nu sit eget lille kontor på Center for Hjælpeordning i Sonnesgade 9 i Århus. Vi bor i det lille mødelokale. Kontoret vil være bemandet hver torsdag i tidsrummet mellem kl. 14 og 17. Her kan I træffe Lene Kjær (første og tredje torsdag i hver måned) eller et medlem af bestyrelsen. Telefonisk henvendelse kan ske til Lene Kjær på dette nummer eller på Århus afdelingens telefonnummer Begge telefoner vil være åbne i kontortiden. 7

5 DHF - ÅRHUS AFDELING BERETNING Året siden sidste generalforsamling har været et år, hvor bestyrelsen har taget stilling til mange forandringer. Den store kommunalreform får betydning på handicapområdet. Selvom Århus Kommune bliver ved med at have den samme størrelse, så har kommunalreformen også betydet forandringer her. Dansk Handicap Forbund har internt fået en ny struktur, som bestyrelsen skulle tage stilling til. Handicappolitisk arbejde Bestyrelsen valgte i sidste periode at nedlægge handicappolitisk udvalg. Vi måtte sande, at det kom til at betyde, at det var vanskeligt at komme til bunds i handicappolitiske spørgsmål. Derfor valgte vi at genoprette udvalget, hvilket har vist sig at være en god beslutning. I løbet af året har vi så fået en afklaring af, hvad der er udvalgets område og hvad der er bestyrelsens område. Kort kan man sige, at handicappolitisk udvalg tager sig af de større handicappolitiske sager, planlægger handicappolitiske aktiviteter samt tager nogle principielle debatter om handicappolitiske spørgsmål. Orienteringer fra diverse eksterne organer ligger nu primært i bestyrelsen. Det er en god arbejdsfordeling. Genoprettelse af udvalget har også betydet, at udvalget har fået nye medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, så sammenfaldet mellem personer er ikke længere så stor. Sidste forårs store politiske tema i Århus var det såkaldte sparekatalog. Århus Kommune skulle spare over 300 millioner kroner og udsendte derfor en række forslag på besparelser til debat. En lang række forslag ville ramme mennesker med handicap. Kommunen holdte et borgermøde, hvor borgerne var inviteret til at debattere spareforslagene. Vi deltog tre fra handicappolitisk udvalg i borgermødet, hvor vi pegede på, at besparelserne på de gamle beskyttede stillinger samt besparelserne på handicapkørsel ville ramme mennesker med fysiske handicap hårdt. Sparekataloget blev sendt ud i høring. Fra Dansk Handicap Forbund skrev vi et høringssvar, hvor vi valgte at pege på fire områder: Besparelser på aktiviteter for yngre beboere i plejeboliger, besparelser på stillinger på særlige vilkår i kommunen, besparelser på aflastningsmuligheder for familier med børn med handicap og besparelser på hjemmehjælpsområdet. Vi gav desuden vores tilslutning til det høringssvar, som DSI havde udarbejdet. Selvom der kom besparelser, og vi 9

6 nu begynder ar kunne se konsekvenserne af besparelserne, så er det vores indtryk, at den massive påvirkning fra forskellige handicaporganisationer var med til at minimere besparelserne på handicapområdet. Vi er stolte af, at vi var med i den proces. En af budgetforligets konsekvenser er, at der er sket en reducering i antallet af de ture, som en bruger kan tage med handicapkørsel, også kaldet telebus. Allerede i starten af 2007 har Dansk Handicap Forbund Århus Afdelingen fået henvendelse fra medlemmer, som fortæller, at de har svært ved at få de nuværende 200 enkeltture om året til at slå til. En af henvendelserne kom fra en gruppe elever fra Eleverne har beskrevet, hvad reduktionen i turene betyder for dem. Vi mente, at beskrivelserne er så fine, at byrådets medlemmer bør kende dem. Derfor valgte vi at sende beskrivelserne samt et følgebrev til samtlige medlemmer af byrådet. Samtidig lykkedes det os at få tid i rådmand Dorthe Laustsens træffetid torsdag den 22. februar. Endelig valgte vi at udsende en pressemeddelelse. Sammen med De Samvirkende Invalideorganisationer Århus Kommune planlagde Dansk Handicap Forbund et fyraftensmøde med rådmand Gert Bjerregaard den 14. november På fyraftensmødet ville vi gerne høre rådmandens visioner for handicapområdet. Jo nærmere vi kom mødet, des kortere tid havde rådmanden tid til at deltage. Da vi fik en melding om at rådmanden sandsynligvis kun kunne deltage et kvarter, valgte vi at aflyse mødet. Vi har nu planlagt et nyt møde med Gert Bjerregaard tirsdag den 20. marts 2007 kl Alle er velkomne. Det sker at Dansk Handicap Forbund Århus Afdelingen bliver kontaktet af pressen. En kontakt med pressen er ofte uventet. Derfor er det vigtigt, at vi ved hvordan vi skal forholde os, når vi bliver spurgt om noget af en journalist. Handicappolitisk udvalg valgte i efteråret at udarbejde en pressepolitik. Pressepolitikken er senere blevet godkendt af bestyrelsen. På Handicappolitisk udvalgs møder er vi begyndt at tage et tema op til debat. I året der er gået har vi diskuteret to temaer. I efteråret diskuterede vi, hvordan vi bedst muligt bruger pressen, det var den debat, der mundede ud i udarbejdelsen af en pressepolitik. I januar diskuterede vi den nye antidiskriminationskonvention, som FN har vedtaget på handicapområdet. Vi arbejder nu på at lave et medlemsmøde i efteråret om samme emne samt eventuelt lave en større konference om et eller to år. For udvalget det godt at have tid til at tage nogle principielle diskussioner. 11

7 Dansk Handicap Forbund Århus Afdelingen er repræsenteret i Århus kommunes handicapråd, det lokale beskæftigelsesråd og begge de sociale forbrugerråd, som kommunen har. En meget stor del af det handicappolitiske arbejde foregår i de nævnte råd. Det er en styrke, at vi sidder med i næsten alle vigtige råd i Århus Kommune. Selvom vi selvfølgelig er udpeget af og repræsenterer De Samvirkende Invalideorganisationer, så giver det en god mulighed for at få Dansk Handicap Forbunds holdninger fremført. Aktiviteter for medlemmer Sidste års generalforsamling blev efterfulgt af et lysbilledforedrag, hvor Dan Brock fortalte om sine rejser til Kina. Det var et spændende foredrag, hvor Dan formåede både at komme ind på hvordan det er at rejse i kørestol men også hvordan forholdene i Kina er i dag. Der deltog femten medlemmer. I juni indbød afdelingen til sommerfest. Vi valgte at sætte Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde i fokus, men gøre det under festlige rammer. Efter en god middag holdt Sif Holst, som er ansat i Dansk Handicap Forbunds ulandssekretariat, et oplæg om ulandsarbejdet i Dansk Handicap Forbund. Derefter fortalte Solveig Hansen og Michael Pedersen om rejsen til Uganda og mødet med den ugandiske handicaporganisation»unapid«. Efter oplæggene var der tid til at hygge sig over en kop kaffe eller et glas vin. Der deltog knap tyve medlemmer. Som noget nyt besluttede vi at planlægge en medlemsweekend. Medlemsweekenden blev holdt på Slettestrand Feriecenter den september. Vi var spændte på, om en medlemsweekend kunne tiltrække medlemmer. Derfor var vi nok overraskede over, at det viste sig, at vi til sidst måtte afvise nogle deltagere, fordi vi ikke havde plads til flere. Der deltog 45 personer i medlemsweekenden. Det blev en hyggelig weekend med tid til at være sammen og få talt med hinanden. Bestyrelsen har allerede nu besluttet at forsøge at gentage succesen og arbejder derfor på en medlemsweekend til efteråret. Fredag den 8. december holdt vi julefrokost for afdelingens medlemmer. Vi havde lånt lokaler i Abildhus Dagscenter og valgte at bestille en anderledes julemenu. Julefrokosten blev en hyggelig aften, hvor der deltog 50 personer. Det var en god måde at være sammen på. Projekt»medlemmer i centrum«for nogle år siden blev der lavet en medlemsundersøgelse i Århus Afdelingen. En af de ting som flere medlemmer peger på var, at de manglede 12

8 et sted, hvor de kunne få hjælp i sager med kommunen. Bestyrelsen har i år udarbejdet en projektbeskrivelse til projektet»medlemmer i centrum«. Projektet går ud på, at afdelingen får et kontor med en ugentlig kontortid og at der ansættes en socialrådgiver, som kan tage sig af rådgivning og vejledning af medlemmer. Samtidig skal den ansatte afdække, om Århus Afdelingens medlemmer har nogle behov, der ikke bliver imødekommet. Vi har gennem forhandling med Århus Kommune fået lovning på, at vi må have fast kontortid en eftermiddag om ugen på Center for Hjælpeordninger. I skrivende stund arbejdes der med at udarbejde stillingsopslag, ansættelseskontrakter og at lave den endelige aftale med Center for Hjælpeordninger. Vi forventer, at projektet kan startes på den 1. april. Blad og hjemmeside Også i år er lokalbladet udkommet fire gange. Vi har i løbet af året haft drøftelser med BB consulting, der er det firma, som laver bladet. Vi har ønsket et andet og mere tidssvarende layout. Firmaet har prøvet at lave et nyt layout. Vi mener, det har givet bladet et løft. Vi bruger bladet til at informere om aktiviteter og om politiske emner. I bestyrelsen mener vi, at bladet er en vigtig informationsvej til medlemmerne. Vi har i år været bevidst om at ajourføre vores hjemmeside. Vi håber, at en ajourført hjemmeside vil få flere medlemmer til at benytte den som informationskilde. I de sidste uger har vi desuden givet hjemmesiden et ansigtsløftning, så den er blevet mere indbydende. Salg af sommerhus Efter mange overvejelser valgte bestyrelsen at sælge afdelingens sommerhus i Hou. Vi kontaktede i forsommeren en ejendomsmægler. Huset blev hurtigt solgt. Salget af huset betyder, at afdelingen nu råder over en mindre formue. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at vores midler skal komme medlemmerne til gode. Dansk Handicap Forbund Udenfor Århus Århus Afdelingen er en del af Dansk Handicap Forbund, og vil gerne være det. I årets løb har kongressen fyldt meget i bestyrelsens arbejde. På kongressen skulle forbundet vedtage en ny struktur og dermed nogle nye vedtægter. Det har været en lang proces. I Århus Afdelingen sørgede vi for at være godt forberedte til kongressen. Vi havde løbende diskuteret de vedtægtsforslag, som var lagt frem. Det betød, at vi fra Århus Afdelingen var flittige deltagere i debatten. Det endelige resultat af den lange vedtægtsdebat blev et kompromisforslag, som et flertal af Dansk Handicap Forbunds 13

9 forretningsudvalg havde udarbejdet. Kongressen valgte ny formand, Susanne Olsen og ny næstformand John Sørensen. Vi tror det bliver et godt formandskab. På kongressen var vi så heldige, at Rikke Kastbjerg blev en af de direkte valgte til den nye hovedbestyrelse. En konsekvens af de nye vedtægter blev, at de gamle amtskredse blev nedlagt. Som erstatning for de gamle amtskredse skal der fremover vælges to repræsentanter i hver region, som dels skal hjælpe afdelingerne og dels være bindeled og sidde i den nye hovedbestyrelse. Fra Århus Afdelingen blev Michael Pedersen valgt som regionsrepræsentant. Det første som regi onsrepræsentanterne har kastet sig over er planlægning af Dansk Handicapdag, som i Midtjylland holdes den 17. marts på Pårup Kro. Århus Afdelingen er godt repræsenteret i de fagudvalg, som Dansk Handicap Forbund har på landsplan. Vi sidder i bygge- og trafikpolitisk udvalg, informationsudvalget, ulandsudvalget og kursusudvalget. Så skal man ikke glemme etisk udvalg, som faktisk har en hovedvægt af medlemmer fra Århus, der blot ikke er aktive i lokalafdelingen. Det er godt, at vi er så mange fra Smilets By, der vil være med til at sætte dagsordenen i Dansk Handicap Forbund. DSI Århus Kommune Århus Afdelingen har også i år haft næstformandsposten i DSI Århus Kommune. Desuden er vi som tidligere nævnt udpeget til en række af de nævn og råd, som DSI lokalt udpeger personer til. Det betyder, at vi er en aktiv aktør på den handicappolitiske scene i Århus Kommune. Vi tror på, at vi igennem arbejdet i DSI og i de forskellige råd og nævn er med til at skabe bedre forhold for mennesker med handicap i Århus. Medlemstal Århus afdeling har 331 medlemmer. Vi holder det medlemstal, vi har haft gennem de seneste år. I bestyrelsen mener vi, at der må findes mange potentielle medlemmer. Vi vil gerne lave medlemshvervning og med projekt medlemmer i centrum håber vi at flere vil se en fordel i at være medlem af Århus afdelingen. Bestyrelsen Bestyrelsen har holdt syv bestyrelsesmøder i løbet af året. På møderne uddelegerer vi mange planlægningsopgaver til et par bestyrelsesmedlemmer, som så er ansvarlige for den enkelte opgave. Det har vist sig at være en god måde at arbejde på. Bestyrelsen har det godt sammen, men kan samtidig godt tage nogle diskussioner, hvor vi ikke er enige. Det er en styrke i arbejdet, at der er lydhørhed for andres holdninger. 14

10 Afslutning Det har været et travlt år med mange nye tiltag og forandringer. Dansk Handicap Forbund Århus Afdelingen er synlige både i den lokale handicappolitik og i Dansk Handicap Forbunds arbejde på landsplan. I år har været et år, hvor vi også har holdt nogle gode medlemsarrangementer og derigennem fået kontakt til en del af medlemmerne. Det er vi meget glade for. Det er netop som bindeled mellem afdelingens medlemmer og de steder, hvor beslutningerne bliver truffet, hvor Dansk Handicap Forbund Århus Afdelingen kan gøre en forskel. En forskel, der forhåbentligt er med til at forbedre livet for de medlemmer, hvis interesser vi varetager. Med disse ord stilles beretningen til debat og godkendelse. OM GENERALFORSAMLINGEN PÅ AROS DHF Århus holdt generalforsamling på byens fine kunstmuseum den 14. marts med intentioner om at give deltagerne en berigende oplevelse og en tilsvarende kulinarisk. Fremmødt, om end lidt forsinkede på grund af en drilsk udvendig elevator, var 18 stemmeberettigede medlemmer, syv hjælpere og 1 gæst. Et pænt og tilfredsstillende fremmøde. Formanden Michael Pedersen bød forsamlingen velkommen med en særlig velkomst til gæsten, Christian Sørensen (DHF Herning), der er den ene af forbundets nye regionsrepræsentanter. Dirigenten Mikkel Bundgaard konstaterede, at formalia i forhold til vedtægterne var overholdt og gav ordet til Michael, som runddelte beretningen og efterfølgende læste den op. Beretningen er at finde i sin helhed i dette nummer (og på afdelingens hjemmeside). Spørgelysten blandt de fremmødte var stor og kommentarerne mange. Fremover vil beretningen komme på hjemmesiden forud for generalforsamlingen og kan i øvrigt tilsendes efter henvendelse til sekretæren. Bestyrelsen har igennem årets løb udbudt en blanding af politiske og sociale arrangementer med en øget deltagelse fra medlemsskaren. Det er dejligt. Bestyrelsen vil fortsat sætte fokus på kørselsordningen under henvisning til kommunens handicappolitik om at alle skal have deres kørselsbehov dækket. Medlemmerne vil kunne følge resultaterne på hjemmesiden og i bladet. På landsplan arbejder både RYK, DHF og DSI på at fast turantal erstat- 15

11 tes af individuel udmåling og Handicaprådet arbejder for at EUs lov om lavgulvsbusser bliver realiseret. Beretningen blev godkendt med applaus. Derefter blev regnskabet omdelt og gennemgået. Afdelingen har fået kontingentandel for 331 medlemmer og driftsregnskabet, der er blevet udarbejdet uden beregning som en særlig gestus af revisionsfirmaet KPMG, viste et underskud på kr Afdelingens tillidsvalgte personer kører til statens høje takst. Revisionsfirmaet har valgt at anføre nettoudbyttet af sommerhussalget frem for alle mellemregninger. Lige nu er to millioner båndlagt på en konto med høj forrentning frem til oktober. Bestyrelsen er ikke færdige med at drøfte, hvordan den noget forøgede formue bedst anvendes, men er, i tråd med generalforsamlingens medlemmer, enige om, at denne (formuen) ikke skal indgå i den daglige drift. Mulighederne for at søge for eksempel Feriefonden skal synliggøres. Regnskabet blev godkendt med applaus. Bestyrelsen havde valgt at fremsætte et forslag til nye vedtægter fra DHF s Forretningsudvalg som følge af kongressens beslutning om ny struktur. En nyhed er her, at vedtægterne lægger op til nedsættelse af handicappolitiske udvalg i afdelingerne. For Århus afdelingen har det været et faktum i nogen tid. Det er den folkevalgte bestyrelse, der vælger og indstiller til DSI s kommuneafdeling og råd, nævn og udvalg m.m. Af de 18 stemmeberettigede var 17 til stede under afstemningen. Ingen stemte imod, så forslaget blev enstemmigt vedtaget med applaus. Genvalgt til den nye bestyrelse blev Per, Bjarne og Rikke. Alice ønskede at trække sig som suppleant og Helle Szydlowski, der ikke var til stede, havde ønske om at fortsætte. Marie-Louise Hahn ønskede at stille op. Helle blev førstesuppleant, Mille andensuppleant. Til sidst lovede Michael en snarlig rundvisning på ARoS (af tidsnød måtte den planlagte rundvisning udsættes), takkede for et flot fremmøde og takkede Mikkel for sin indsats som dirigent. Aftenen blev afsluttet på bedste vis med en fin buffetmiddag på restauranten i ARoS. Der blev spist, skålet og snakket livligt ved bordene. En generalforsamling af den art er ikke sådan at kimse ad. Per Jacobsen (med bistand fra Solveig Hansens referat fra generalforsamlingen). 17

12 LIGE MULIGHEDER FOR ALLE Den 17. marts holdt region Midtjylland Dansk Handicap Dag på Paarup Kro. Temaet for Dansk Handicap Dag var i år»lige muligheder for alle«. Temaet er valgt, fordi EU har valgt at sætte fokus på, hvordan der skabes lige muligheder for alle. Samtidigt er der vedtaget en FN-konvention om, at mennesker med handicap skal have samme rettigheder som alle øvrige borgere. Danmark har netop underskrevet konventionen. Der var altså lagt op til en dag, hvor der var fokus på mange spændende aspekter i, hvordan man kan skabe lige muligheder for mennesker med handicap. Eftermiddagen startede med kaffe. Så var der tid til politisk paneldebat. Forbundets hovedkasserer, Erna Christensen, lagde ud med at komme med en række eksempler, hvor Dansk Handicap Forbund gang på gang må erfare, at der ikke er lige muligheder for alle. Hun opfordrede politikerne til at tage FN-konventionen til sig og bruge den i det politiske arbejde. Herefter gav regionspolitikerne Kate Runge og Conni Jensen samt byrådspolitiker i Herning Peter Villadsen deres bud på, hvordan der kan skabes lige muligheder for alle. Så var der tid til debat. Emnerne tilgængelighed, handicapkørsel, konse kvenserne af de mange besparelser i kommunerne og mulighed for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet blev livligt debatteret. Det blev en spændende eftermiddag med mange gode indlæg. Efter en pause var der dækket op til festmiddag. Det blev en fornøjelig aften, hvor der blev talt og grinet meget ved bordene. Det blev tid til en dans og Claus og Morten duoen spillede alsidig musik. Der var mange på dansegulvet, og en enkelt fællesdans trak endnu flere til. Klokken 22 sagde vi så farvel og på gensyn ved at synge»skuld gammel venskab rejn forgo«. Det havde været en lang og dejlig dag. 19

13 FORETRÆDE OM KØRSELSORDNINGEN I februar rettede Dansk Handicap Forbund Århus afdeling en henvendelse til Århus byråd. Vi gjorde opmærksom på de problemer, som besparelserne på handicapkørsel giver for mennesker med handicap. Aktivitetstilbudet havde udarbejdet nogle flotte fortællinger, hvor eleverne fortalte om, hvordan det påvirker deres dagligdag, at der er skåret i antallet af de ture, man kan benytte handicapkørsel. Vi lagde beskrivelserne sammen med vores brev til byrådet. Torsdag den 22. februar havde vi så fået foretræde for den på området ansvarlige, rådmand Dorthe Laustsen. Netop den dag havde vejrguderne valgt, at der for alvor skulle være vinter i Danmark. Trods høje snedriver og ufremkommelige veje og fortove fik to medlemmer fra handicappolitisk udvalg kæmpet sig frem til Dorthe Laustsens træffetid på rådhuset. Her gav vi klart udtryk for, hvorfor vi i Dansk Handicap Forbund mener, at besparelserne rammer mennesker med handicap hårdt. Dorthe Laustsen lyttede opmærksomt og lovede at tage en forbedret handicapkørsel op til næste års budgetforhandlinger. LAGDE VISIONERNE PÅ BORDET Tirsdag den 20. marts holdt De Samvirkende Invalideorganisationer i Århus kommune og Dansk Handicap Forbund Århus afdeling et møde for medlemmerne, hvor rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse Gert Bjerregaard var indbudt. Gert Bjerregaard er ny som rådmand, så han var blevet bedt om at give sine visioner for handicapområdet. Rådmanden mødte op med en talstærk hær af embedsfolk. Gert Bjerregaard lagde ud med at komme med nogle overordnede visioner. Derefter gav han ordet til socialchef Leif Gjørtz Christensen, som gik lidt mere i detaljer omkring Århus kommunes politik og visioner på handicapområdet. Så var der tid til debat. Godt 50 medlemmer fra handicaporganisationerne, de fleste fra Dansk Handicap Forbund, var mødt op for at sætte fokus på handicappolitikken i Århus. Nogle rejste problemerne med at rekruttere handicaphjælpere. Forældre til børn med handicap gav udtryk for, at der mangler koordinering i den hjælp der ydes. Ansatte i fleksjob spurgte til de besparelser, der er sket i forhold til de fleksjob, der oprettes i kommunen. Gert Bjerregaard og embedsmændene gav deres bud på en løsning og var desuden meget lydhøre overfor de problemer, der blev rejst. 21

14 22 VI INVITERER TIL SOMMERFEST Dansk Handicap Forbund Århus Afdeling holder grill- og sommerfest fredag den 8. juni 2007 Alice Carlsen har været så venlig at stille sin have til rådighed for festen, så nu kan vi kun håbe på at vejrguderne vil betænke os med godt vejr. Vi mødes hos Alice Carlsen på Tranbjerg Hovedgade 62 i Tranbjerg kl. 17. Bestyrelsen sørger for kød til grillen samt salat og brød hertil. Drikkevarer skal man selv medbringe, men en enkelt øl, vand eller lidt vin vil i en snæver vending kunne købes til høkerpriser. Pris kr. 50,- som opkræves på dagen. Tilmelding skal senest den 6. juni 2007 til: Rikke Kastbjerg på telefon (Hvis Rikke ikke tager telefonen, så indtal venligst på telefonsvarer). Eller på mail til Helle Szydlowski: MEDLEMSWEEKEND Og vi inviterer sandelig også til medlemsweekend i Sønderjylland september 2007 Sidste år holdte Århus afdelingen medlemsweekend på Slettestrand med stor succes. I år har bestyrelsen besluttet, at vi vil holde medlemsweekend på SI Centret i Sønderjylland. Det vil blive en weekend med tid til hygge, mulighed for at bruge centrets faciliteter og at tage med på en udflugt over grænsen. Weekenden bliver holdt den september. Reserver datoen allerede nu og læs mere i næste medlemsblad.

15 DHF s lokalafdeling - Bestyrelsen Formand Michael Pedersen Frederiks Allé 28, 1B Tlf Århus C mail: Næstformand Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9 Tlf Århus N mail: Kasserer Per Jacobsen Vosnæsparken 9 Tlf Skødstrup Bil mail: Bestyrelsesmedlem Rikke Kastbjerg Østerby Alle 20 Tlf Tranbjerg mail: Dorthe Stief Christensen Søskrænten 102, Stautrup Tlf Viby J mail: Suppleanter Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf Århus V mail: Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31 Tlf Viby J Bil mail: Århusafdelingens eksterne medlemmer Regionsrepræsentant i Hovedbestyrelsen - Michael Pedersen DSI Århus afdelingen bestyrelse (næstformand) - Michael Pedersen Det Sociale forbrugerråd - Lene Kjær Handicaprådet - Michael Pedersen Det lokale beskæftigelsesråd - Rikke Kastbjerg Medlem af DHF s Hovedbestyrelse - Rikke Kastbjerg Formand for Bygge- og Trafikpolitisk udvalg - Claus Bjarne Christensen Informationsudvalg - Rikke Kastbjerg og Gert Riis Etisk Udvalg - Mikkel Bundgaard Ulandsudvalg - Michael Pedersen Kursusudvalg - Michael Pedersen og Per Jacobsen Århusafdelingens hjemmeside: 23

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Bestyrelsen i arbejdstøjet Julefrokosten. Nr. 1 Februar 2007 6. årgang. Glimt fra Slettestrand

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Bestyrelsen i arbejdstøjet Julefrokosten. Nr. 1 Februar 2007 6. årgang. Glimt fra Slettestrand Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9. 8541 Skødstrup Århus afdeling Glimt fra Slettestrand Bestyrelsen i arbejdstøjet Julefrokosten Nr. 1 Februar 2007

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Beretning 2007-2008 Referat fra generalforsamling 2008. Nr. 2 Maj 2008 7. årgang

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Beretning 2007-2008 Referat fra generalforsamling 2008. Nr. 2 Maj 2008 7. årgang Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9 8541 Skødstrup Århus afdeling I disse uger skrives et udkast til den nye handicappolitik på rådhuset Beretning 2007-2008

Læs mere

dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS

dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS Leder dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS Leder side 5 90 års jubilæum side 7 Splastic side 12 Nr. 3 August 2016 15. årgang Blad 3 2016 DHF Aarhus/Randers 1 Leder Det er vigtigt at følge med udviklingen

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Indkaldelse til generalforsamling Nyt fra Handicappolitisk udvalg. Nr. 1 Februar

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Indkaldelse til generalforsamling Nyt fra Handicappolitisk udvalg. Nr. 1 Februar Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9 8541 Skødstrup Århus afdeling I disse uger skrives et udkast til den nye handicappolitik på rådhuset Indkaldelse

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Århus - Randers Afdeling Generalforsamling 2009 Samarbejde med Rostock Nr. 2 Maj 2009 8. årgang Århus Maj 2009 2 Århus Maj 2009 LEDER Grøn er håbets farve Af Rikke Kastbjerg Gennem

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Århus - Randers Afdeling Nr. 3 September 2010 9. årgang September 1 Leder Det er stadig ikke godt nok Af Rikke Kastbjerg Det er sommer, det er sol, men nu er det blevet hverdag.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand. Nr. 4 November 2006 5. årgang. Forbundets nye ledelse

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand. Nr. 4 November 2006 5. årgang. Forbundets nye ledelse Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9. 8541 Skødstrup Århus afdeling Forbundets nye ledelse Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand Nr. 4 November

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder:»Lige adgang til kulturen«sommersjov på Egmont Højskolen. Nr. 3 September 2007 6.

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder:»Lige adgang til kulturen«sommersjov på Egmont Højskolen. Nr. 3 September 2007 6. Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9 8541 Skødstrup Århus afdeling Glimt fra sommerfesten Leder:»Lige adgang til kulturen«sommersjov på Egmont Højskolen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Århus - Randers Afdeling Læs om medlemsweekenden inde i bladet Leder: Hvad byder 2009 på? Generalforsamling Nr. 1 Marts 2009 8. årgang Århus Februar 2009 1 LEDER Hvad byder 2009

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2013 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 7. december Julebanko Fra kl. 15.00-21.00 2014 Lørdag den 4. januar Nytårsfest Kl. 17.00-22.30 Lørdag den 1. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere