Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:"

Transkript

1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:. Sørg for, t symskinen ltid er under opsyn, når den er tilsluttet en stikkontkt. Tg ltid stikket ud f stikkontkten efter rug og inden rengøring. ADVARSEL - Sådn undgår du forrænding, rnd, stød eller personskde:. Brug ikke mskinen som legetøj. Hold godt øje med symskinen, når den ruges f eller i nærheden f ørn. 2. Brug kun symskinen som eskrevet i denne rugsnvisning. Brug kun det tilehør, der nefles f friknten, og som er eskrevet i denne rugsnvisning. 3. Symskinen må ikke ruges, hvis en ledning eller et stik er eskdiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er levet tt eller eskdiget, eller hvis den hr været under vnd. Indlevér symskinen til nærmeste utoriserede forhndler/servieenter, så de kn for undersøge den, reprere den eller justere de elektriske eller mekniske dele. 4. Brug ldrig symskinen, hvis ventiltionshullerne er lokerede. Hold ventiltionsåningerne og fodpedlen fri for trævler, støv og stofrester. 5. Ps på ikke t te noget ned i symskinen, og stop ikke genstnde f nogen rt ind i den. 6. Brug ikke symskinen udendørs. 7. Brug ikke symskinen på steder, hvor der nvendes erosolprodukter (spry), eller hvor der nvendes ilt. 8. Sluk for symskinen ved t trykke hovedkontkten hen på mærket (sluk). Tg derefter stikket ud f stikkontkten. 9. Sluk ikke symskinen ved t trække i ledningen. Tg ft i stikket i stedet for ledningen. 0. Hold fingrene væk fr lle evægelige dele. Vær speielt forsigtig omkring symskinenålen.. Brug ltid den korrekte stingplde. En forkert nåleplde kn knække nålen. 2. Brug ldrig øjede nåle. 3. Sku/træk ikke i stoffet under syning. Dette kn øje nålen og få den til t knække. 4. Sluk for symskinen ved t trykke hovedkontkten om på mærket, når du skl foretge justeringer i området omkring nålen, f.eks. hvis du skl træde nålen, udskifte nålen, træde spolen eller udskifte trykfoden eller lignende. 5. Træk ltid stikket ud f stikkontkten, før du fjerner dæksler, smører eller foretger ndre rugerjusteringer, der er nævnt i rugsnvisningen. 6. Symskinen må ikke ruges f ørn eller svge eller syge personer uden opsyn. (Kun Austrlien og New Zelnd) 7. Børn skl holdes under opsyn for t sikre, t de ikke leger med symskinen. 8. Hvis lmpeenheden er eskdiget, skl den udskiftes f en utoriseret forhndler. GEM DENNE BRUGSANVISNING Symskinen er kun eregnet til rug i hjemmet.

3 TILLYKKE MED DIN NYE SYMASKINE! Denne symskine er en f de mest vnerede omputerstyrede symskiner til privt rug. Vi nefler, t du læser rugsnvisningen grundigt, inden symskinen tges i rug, så du kn få det fulde udytte f den. LÆS DETTE, FØR DU BEGYNDER AT SY Sikker rug. Kig på nålen, når du syr. Rør ikke ved symskinehjulet, trådgiveren, nålen eller ndre evægelige dele. 2. Husk t slukke for strømmen og trække stikket ud i følgende situtioner: Når du er færdig med t ruge mskinen. Når du skl udskifte eller fjerne nålen eller ndre dele. Under strømsvigt. Når du skl vedligeholde mskinen. Når mskinen ikke er under opsyn. 3. Der må ikke nringes ting på fodpedlen. 4. Sæt stikket fr symskinen direkte ind i stikkontkten. Brug ikke forlængerledninger. Sådn forlænges symskinens levetid. Symskinen må ikke opevres på steder, hvor den står i direkte sollys, eller i omgivelser med høj luftfugtighed. Brug/nring ikke symskinen tæt op d et vrmeppert, jern, hlogenlmper eller ndre vrme genstnde. 2. Brug kun lmindelige sæer og rengøringsmidler til rengøring f opevringskssen. Brug ldrig enzin, fortynder eller skurepulver til rengøring, d dette kn eskdige kssen og symskinen. 3. Ps på ikke t te eller støde symskinen. 4. Læs ltid i rugsnvisningen, inden du udskifter eller monterer trykfoden, nålen eller ndre dele, så disse monteres korrekt. Reprtion og justering Hvis symskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det er nødvendigt t foretge justeringer, skl du først kigge i fejlfindingsskemet, som du finder gest i rugsnvisningen. Her kn du finde oplysninger om, hvordn du selv kn undersøge og justere symskinen. Hvis prolemet ikke kn løses, edes du kontkte nærmeste utoriserede forhndler. Yderligere produktoplysninger og opdteringer kn fås på vores hjemmeside, Indholdet i denne vejledning smt speifiktionerne for dette produkt kn ændres uden vrsel. 2

4 INDHOLDSFORTEGNELS. LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE...5 MASKINENS DELE OG DERES FUNKTION...5 De vigtigste dele... 5 Nåle- og trykfodsfsnit... 6 Betjeningsknpper... 6 Betjeningspnel... 7 Tilehørsoks... 7 TILBEHØR...8 Ekstrtilehør... 8 SÅDAN BRUGER DU DIN SYMASKINE...9 Retningslinjer vedrørende strømforsyning... 9 Strømforsyning... 9 Fodpedl... 0 Knp til regulering f syhstighed (for modeller med strt/stop-knp)... 0 Ændring f nålens stopposition... 0 TRÅDNING AF MASKINEN... Spoling f spolen... Trådning f undertråd... 4 Trådning f overtråd... 6 Optrækning f undertråden... 9 UDSKIFTNING AF NÅLEN...20 Retningslinjer vedrørende symskinenålen Nåletyper og rugen f disse Kontrol f nålen... 2 Udskiftning f nålen... 2 Syning med doeltnål UDSKIFTNING AF TRYKFODEN...24 Udskiftning f trykfoden Afmontering f trykfods-holderen GRUNDLÆGGENDE SYNING...26 SYNING...26 Generel fremgngsmåde ved syning Vlg f søm Når du egynder t sy Trådspænding NYTTIGE SYTIPS...30 Prøvesyning Ændring f syretning Syning f rundinger Syning i tykt stof Syning i tyndt stof... 3 Syning i strækstof... 3 Sådn ruges frirmen

5 3. STINGTYPER...32 OVERLOCKSØM...32 ALMINDELIGE STING...33 Almindelige sting BLINDSTING...34 SYNING AF KNAPHUL...35 Isyning f knpper ISÆTNING AF LYNLÅS...40 SYNING I STRÆKSTOF OG ELASTIK...4 Stræksøm... 4 Isyning f elstik... 4 APPLIKATIONS-, PATCHWORK- OG QUILTESØM...42 Appliktioner Pthwork- ( rzy quilt ) syning Smmenføjning Quiltning Frihåndsquiltning FORSTÆRKNINGSSTING...46 Tredoelt stræksøm Trensesting DEKORATIONSSØM...48 Fgotsøm Muslingesøm Smoksyning Muslingesøm Smmenføjning... 5 Heirloom -søm APPENDIKS...52 STINGINDSTILLINGER...52 Brugssømme VEDLIGEHOLDELSE...57 Rengøring f symskinen (udvendigt) Rengøring f spolehuset FEJLFINDING...59 FEJLMEDDELELSER...62 Bipfunktion (for modeller med ipfunktion) STIKORDSREGISTER

6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE MASKINENS DELE OG DERES FUNKTION De vigtigste dele Spolepprt (side ) Dette vinder tråden på den spole, der ruges til undertråd. Spolepind (side og 6) Denne holder trådrullen. Hul til ekstr spolepind (side 23) Denne holder en ekstr trådrulle ved syning med to nåle. d Knp til regulering f overtrådens spænding (side 29) Denne styrer overtrådens spænding. e Trådstyr (side og 6) Dette ruges ved spoling f tråd på spolen og efterfølgende trådning f mskinen. f Trådgiver (side 7) g Trådskærer (side 29) Før trådene gennem trådskæreren for t klippe dem over. h Tilehørsoks med rum til tilehør (side 7 og 3) i Betjeningsknpper (side 6) Betjeningsknpperne vrierer fhængig f symskinemodel. j Betjeningspnel (side 7) Dette ruges til t vælge søm og ngive de forskellige indstillinger. k Håndhjul Bruges til t hæve og sænke nålen mnuelt. l Hovedkontkt (side 9) Du kn tænde og slukke for symskinen på denne kontkt. m Stik (side 9) Isæt strømforsyningsstikket i dette stik. n Stik/sokkel til fodpedl (side 0) Sæt fodpedlens stik i her. o Arm til trnsportørstilling (side 38 nd 45) Brug rmen til t hæve og sænke trnsportøren. p Trykfodsrm (side 6) Bruges til t hæve og sænke trykfoden. q Fodpedl (side 0) Du kn ruge denne pedl til styring f syhstigheden og til t strte og stoppe syningen. 5

7 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE Nåle- og trykfodsfsnit Knphulsrm Sænk knphulsrmen ved syning f knphuller og trenser. Nåletråder (ved modeller, der er udstyret med nåletråder) (side 7) Snp-on del Trykfoden er monteret på snp-on delen. d Snp-on delens skrue Brug snp-on delens skrue til t holde snp-on delen på plds. e Trykfod Trykfoden trykker stoffet fldt under syningen. Montér den korrekte trykfod til den vlgte søm. f Trnsportør Trnsporten fører stoffet i syretningen. g Lynspole (for modeller med lynspole) (side 4) Du kn egynde t sy uden t trække undertråden op. h Spoledæksel Ån spoledækslet for t sætte spolen i. i Stingplde Stingplden er forsynet med mrkeringer til lige sømme. j Nåletråderstyr Før overtråden gennem nåletråderstyret. k Nåleskrue Brug nåleskruen til t holde nålen på plds. Betjeningsknpper Betjeningsknpperne gør det nemt t ruge symskinens grundlæggende funktioner. Betjeningsknpperne vrierer fhængig f symskinemodel. Trykfodsrm Løft og sænk trykfodsrmen for t hæve og sænke trykfoden. Knp til glæns syning/hæftning Tryk på knppen til glæns syning/hæftning for t sy glæns. Hold knppen trykket ind for t sy glæns. Se fsnittet Syning f hæftesting (side 29) for detljer. Knpper på nogle modeller Strt/stop-knp (for modeller med strt/stop-knp) Tryk på strt/stop-knppen for t strte eller stoppe mskinen. Mskinen strter med t sy lngsomt, når der trykkes på knppen. Når syningen stoppes, sænkes nålen ned i stoffet. Se fsnittet Når du egynder t sy (side 28) for detljer. d Nålepositionsknp (for modeller med nålepositionsknp) Tryk på nålepositionsknppen for t hæve eller sænke nålen. Ved to tryk på knppen sys der et sting. e Knp til regulering f syhstighed (for modeller med knp til regulering f syhstighed) Flyt knppen for t regulere syhstigheden. 6

8 Betjeningspnel Betjeningspnelet, der sidder på forsiden f symskinen, gør det muligt t vælge en søm og ngive, hvordn den sys. Tilehørsoks Tilehøret opevres i et rum i tilehørsoksen. Sku tilehørsoksen mod venstre for t åne den. LCD-disply Der vises den vlgte søm (), den trykfod, der skl ruges (2), stinglængde i millimeter (3) og stingredde i millimeter (4). Stingvælger Tryk på stingvælgeren, og vælg nummeret på den ønskede søm. Se Vlg f søm (side 27) for detljer. Tst til regulering f stinglængde Tryk på denne tst for t regulere stinglængden. (Tryk på for t reduere stinglængden; tryk på + for t forøge stinglængden.) d Tst til regulering f stingredde Tryk på denne tst for t regulere stingredden. (Tryk på for t reduere stingredden; tryk på + for t forøge stingredden.) Tilehørsoks Opevringsrum Bemærk Læg tilehøret i posen, og læg posen ned i opevringsrummet. Hvis tilehøret ikke lægges i en pose, kn det flde ud og live væk eller live eskdiget. 7

9 LæR DIN SYMASKINE AT KENDE TILBEHØR Følgende tilehør opevres i tilehørsoksen. Dette tilehør er udviklet som en hjælp til udførelsen f de fleste syopgver. Bemærk Skruen til snp-on delen kn fås hos en utoriseret forhndler (reservedelskode: ) / nål 90/4 nål 00/6 nål Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Knphulsfod A XC Spole (4) X Overlokfod G XC Pkke med nåle XC Monogrmsyningsfod N X Doeltnål Lynlåstrykfod I X Børste X Zig-zg-trykfod J (på mskinen) XC Skruetrækker X Blindsømfod R XC Ekstr spolepind Knpisyningsfod M X Fodpedl XC Opsprætter X Ekstrtilehør Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Overtrnsportør F033N: XC Linel F06N: XC Quiltefod F005N: XC Bæltehulskniv /4" quiltefod F00N: XC

10 SÅDAN BRUGER DU DIN SYMASKINE Retningslinjer vedrørende strømforsyning Følg nedenstående retningslinjer vedrørende strømforsyning. ADVARSEL Brug kun lmindelig strøm. Brug f ndre strømkilder kn forårsge rnd, stød eller eskdigelse f symskinen. Sluk på hovedkontkten og tg stikket ud i følgende situtioner: Når du forlder symskinen. Når du er færdig med t ruge symskinen. Hvis der opstår strømsvigt. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt på grund f en dårlig eller rudt forindelse. I tordenvejr. Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser med flere stik. Dette kn forårsge rnd eller stød. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kn forårsge stød. Sluk ltid på hovedkontkten, før du tger stikket til symskinen ud. Tg ltid ft i stikket, når du tger det ud f stikkontkten. Hvis du trækker i ledningen, kn den live eskdiget, og der er risiko for rnd eller stød. Der må ikke skæres i ledningen, og den må ikke eskdiges, ændres, øjes, trækkes i, drejes rundt eller undtes med ndre ledninger. Anring ikke tunge ting på ledningen. Udsæt ikke ledningen for vrmepåvirkning. Ovennævnte ting kn eskdige ledningen og forårsge rnd eller stød. Hvis ledningen eller stikket liver eskdiget, skl symskinen sendes til reprtion hos en utoriseret forhndler, før den må ruges igen. Tg stikket ud, hvis symskinen ikke skl ruges i et længere tidsrum. Ellers kn der opstå rnd. Strømforsyning Sæt stikket i en vægkontkt. Sæt hovedkontkten på for t slukke for mskinen. Sylyset slukkes, når der slukkes for mskinen. Bemærk Sluk for symskinen og tg netledningen ud, hvis der opstår strømsvigt, mens symskinen er i rug. Følg nvisningerne vedrørende korrekt etjening, når du tænder for symskinen igen. Hovedkontkt Stik Sæt hovedkontkten på I. Sylyset tændes, når der tændes for mskinen. 9

11 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE Fodpedl Sæt fodpedlens stik i stikket på gsiden f symskinen. Knp til regulering f syhstighed (for modeller med strt/stop-knp) Sku knppen til regulering f syhstighed til venstre eller højre for t vælge den ønskede syhstighed. Sku knppen til regulering f syhstighed til venstre for t sy lngsommere og til højre for t sy hurtigere. Stik/sokkel til fodpedl Sørg for t slukke for symskinen, når du tilslutter fodpedlen, så symskinen ikke strtes ved et uheld. Når du træder let på fodpedlen, kører mskinen ved lv hstighed. Når du træder hårdere, forøges mskinens hstighed. Når du fjerner foden fr fodpedlen, stopper mskinen. Lngsommere Hurtigere Kontrollér, t der ikke ligger noget på fodpedlen, når mskinen ikke er i rug. Knp til regulering f syhstighed Den hstighed, der fstsættes med knppen til regulering f syhstighed, liver fodpedlens mksimle syhstighed. Ændring f nålens stopposition Normlt er symskinen indstillet til t lde nålen live nede i stoffet, når syningen stoppes. Det er dog muligt t indstille den til t hæve nålen, når syningen stoppes. Sluk for symskinen. Ld ikke stofstumper og støv hoe sig op på fodpedlen. Det kn forårsge rnd eller elektrisk stød. Bemærk Når fodpedlen er tilsluttet, kn du ikke strte og stoppe syningen med strt/stop -knppen (kun for modeller med strt/stop -knp). Hold på (stingvælger) nede, og tænd for symskinen. Slip på (stingvælger), når der er tændt for mskinen. Nålens stopposition ændres til hævet position. OBS! Gør det smme for t ændre nålens stopposition til sænket position. 0

12 TRÅDNING AF MASKINEN Spoling f spolen I dette fsnit eskrives det, hvordn der spoles tråd på spolen. Se side 3 for detljer om spoling f spolen. Strmmeskive Spolepprtets holder Spole Brug kun spoler (reservedelskode: SFB: X ), der er eregnet til denne symskine. Hvis du ruger ndre spoler, kn mskinen live eskdiget. Vi hr selv udviklet den spole, der følger med mskinen. Hvis du ruger spoler fr ndre modeller, fungerer mskinen ikke korrekt. Brug kun den spole, der følger med mskinen, eller spoler f smme type (reservedelskode: SFB: X ). Fktisk størrelse,5 mm (7/6 tomme) Denne model Andre modeller Træk spolepinden så lngt op, som den kn komme, og sæt en rulle tråd på pinden. Før tråden rundt om strmmeskiven. d Sæt spolen på spolepprtets holder, og sku holderen mod højre. Drej spolen med uret, til fjederen på holderen glider ind i spolens rille. Hvis trådrullen ikke sidder korrekt, kn tråden live viklet om spolepinden. Før enden f tråden gennem hullet i spolen fr spolens inderside. 2 Fjeder på holderen Spolens rille Tænd for symskinen. e

13 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE Hold fst i enden f tråden, og træd forsigtigt f på fodpedlen eller tryk på (strt/stop -knp) (for modeller med strt/stop-knp) for t vinde tråden et pr gnge om spolen. Stop mskinen. Træd på fodpedlen, eller tryk på (strt/ i stop-knp) (for modeller med strt/stop-knp) for t strte. Bemærk Hvis symskinen skl etjenes med fodpedlen, skl fodpedlen sluttes til, før der tændes for mskinen. Når fodpedlen er tilsluttet, kn du ikke strte og stoppe syningen med strt/stopknppen (kun for modeller med strt/stopknp). j Flyt foden fr fodpedlen, eller tryk på (strt/stop-knp) (for modeller med strt/stop -knp), når spolen er fyldt og egynder t køre lngsomt rundt. k l Klip tråden over, sku spolepprtets holder mod venstre, og tg spolen f. Sku knppen til regulering f syhstighed tilge til dens oprindelige position (for modeller med knp til regulering f syhstighed). Klip den overskydende tråd over spolen f. g Følg instruktionerne omhyggeligt. Hvis du ikke klipper tråden helt over, og der spoles tråd på spolen, kn tråden vikle sig om spolen og få nålen til t knække, når spolen er ved t være tom. OBS! Når symskinen strtes, eller når håndhjulet drejes, efter t tråden er vundet på spolen, høres der en kliklyd fr symskinen. Dette er ikke en fejl. Nålen evæges ikke, når spolepprtets holder er skuet mod højre. Hvis spolen ikke vindes korrekt, kn trådspændingen live løs, hvilket kn få nålen til t knække. Sku knppen til regulering f syhstighed til h højre (for t indstille til høj hstighed). (For modeller med knp til regulering f syhstighed.) 2 Jævn spoling Ujævn spoling Knp til regulering f syhstighed 2

14 For modeller med lynspolevindingssystem Følg trin til 2 i proeduren Spoling f spolen for t føre tråden omkring strmmeskiven (side ). Anring spolen på spolevinderens holder, så fjederen på holderen psser i spoleudskæringen. f Flyt knppen til regulering f syhstighed til højre (for t indstille til høj hstighed) (for modeller med knp til regulering f syhstighed). Hul Fjeder på spolepprtets holder Sku spolevinderens holder til højre. d e Hold fst i tråden, der er ført omkring strmmeskiven, med venstre hånd, og rug højre hånd til t vinde den frie ende f tråden 5-6 gnge om spolen med uret. Træk tråden mod højre, og før den gennem udskæringen i spolevinderens sæde. Udskæring i spolepprtets sæde (med indygget trådskærer) Tråden skæres f i en pssende længde. Skær tråden over som eskrevet ovenfor. Hvis spolen vindes, uden t tråden skæres over med trådskæreren i spolevinderens sæde, kn tråden live filtret, eller nålen kn live øjet eller knække, når spolen er ved t være tom. Knp til regulering f syhstighed Tænd for symskinen. g Træd på fodpedlen, eller tryk på (strt/ h stop-knp) (for modeller med strt/stop-knp) for t strte. i j k Bemærk Hvis symskinen skl etjenes med fodpedlen, skl fodpedlen sluttes til, før der tændes for mskinen. Når fodpedlen er tilsluttet, kn du ikke strte og stoppe syningen med strt/stop -knppen (kun for modeller med strt/stop -knp). Flyt foden fr fodpedlen, eller tryk på (strt/stop-knp) (for modeller med strt/stop -knp), når spolen egynder t køre lngsomt rundt. Klip tråden over, sku spolepprtets holder mod venstre, og tg spolen f. Sku knppen til regulering f syhstighed tilge til dens oprindelige position (for modeller med knp til regulering f syhstighed). Hvis spolen ikke vindes korrekt, kn trådspændingen live løs, hvilket kn få nålen til t knække. 2 Jævn spoling Ujævn spoling 3

15 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE OBS! Når symskinen strtes, eller når håndhjulet drejes, efter t tråden er vundet på spolen, høres der en kliklyd fr symskinen. Dette er ikke en fejl. Nålen evæges ikke, når spolepprtets holder er skuet mod højre. Hæv nålen til dens højeste position ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), eller tryk på (nålepositionsknp) (for modeller med nålepositionsknp), og hæv trykfodsrmen. Sku til knppen, og ån dækslet. 2 Trådning f undertråd Sæt den vundne spole i symskinen. Se side 5 for yderligere detljer om lynspolen. Hvis spolen ikke vindes korrekt, kn trådspændingen live løs, hvilket kn få nålen til t knække og forårsge tilskdekomst. Dæksel Knp Sæt spolen i, så tråden kommer ud i den retning, der er vist med pilen. 2 Jævn spoling Ujævn spoling Spolen er udviklet speielt til denne symskine. Hvis der ruges spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Brug kun den medfølgende spole eller spoler f smme type (reservedelskode: SFB: X ). Fktisk størrelse,5 mm (7/6 tomme) Denne model Andre modeller d Brug kun spoler, der er eregnet til denne mskine. Sørg for t plere spolen, så tråden føres f i den rigtige retning. Hvis tråden føres f i den forkerte retning, kn trådspændingen live forkert, eller nålen kn knække. Hold fst i enden f tråden, tryk spolen ned med fingeren, og før tråden gennem udskæringen som vist. Kontrollér t tråden er st korrekt gennem spændingsreguleringsfjederen på spolehuset. Hvis ikke, sættes tråden i igen. Husk t slukke for strømmen, mens du tråder mskinen. Hvis du kommer til t træde på fodpedlen, og mskinen egynder t sy, kn du komme til skde. Spændingsreguleringsfjeder 4

16 e Sæt spoledækslet på igen. Sæt den venstre tp på plds (se pil ), og tryk let på højre side (se pil ), til dækslet klikker på plds. Kontrollér t tråden er st korrekt gennem spændingsreguleringsfjederen i på spolehuset. Hvis ikke, sættes tråden i igen. Sæt dækslet på, så enden f tråden kommer ud i venstre side f dækslet (som vist f linjen i digrmmet). For modeller med lynspole Hæv nålen til dens højeste position ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), eller tryk på (nålepositionsknp) (for modeller med nålepositionsknp), og hæv trykfodsrmen. Sku til knppen, og ån dækslet. 2 Spændingsreguleringsfjeder OBS! Den korrekte føring f undertråden gennem spolehuset er ngivet f mærker omkring spolehuset. Indfør tråden som vist. Dæksel Knp Sæt spolen i, før enden f tråden gennem udskæringen, og træk derefter i tråden for t klippe den over. d Sæt spoledækslet på igen. Sæt den venstre tp på plds (se pil ), og tryk let på højre side (se pil ), til dækslet klikker på plds. Brug kun spoler, der er eregnet til denne mskine. Sørg for t plere spolen, så tråden føres f i den rigtige retning. Hvis tråden føres f i den forkerte retning, kn trådspændingen live forkert, eller nålen kn knække. OBS! Du kn egynde t sy med det smme uden t trække undertråden op. Hvis du vil trække undertråden op, før du egynder t sy, skl du følge proeduren i Optrækning f undertråden (side 9). Trådskærer 5

17 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE Trådning f overtråd Sæt overtråden i, og tråd nålen. Se side 7 for detljer om nåletråderen. Spolepind Trådstyr Mærke på håndhjulet Mskinen skl trådes korrekt. Ellers kn tråden filtre og knække nålen. Løft trykfoden vh. trykfodsrmen. Hæv nålen ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), så mærket på hjulet peger opd, eller tryk på (nålepositionsknp) (for modeller med nålepositionsknp) en gng eller to for t hæve nålen. Trykfodsrm eller Mærke Nålepositionsknp Hvis nålen ikke hæves korrekt, kn symskinen ikke trådes. Drej håndhjulet, så mærket på hjulet peger lige op, før symskinen trådes. 6

18 Træk spolepinden så lngt op, som den kn komme, og sæt en rulle tråd på pinden. Hvis trådrullen sidder et forkert sted eller er pleret forkert, kn tråden vikle sig om spolepinden og få nålen til t knække. Bemærk Hvis trådgiveren er sænket, kn overtråden ikke føres omkring trådgiveren. Hæv trykfodsrmen og trådgiveren, før du sætter overtråden i. Hvis du sætter tråden forkert i, kn det forårsge prolemer under syningen. d e f Før overtråden frem som vist på tegningen på foregående side. Husk t føre tråden gennem trådgiveren fr højre mod venstre. Trådgiver Læg tråden om g nåletråderstyret over nålen. Tråden føres let g nåletråderstyret ved t holde tråden i venstre hånd og føre den frem med højre hånd. Sådn ruges nåletråderen (for modeller med nåletråder) Nåletråderen kn kun ruges til lmindelige symskinenåle i størrelsen 75/ til 00/6. Se skemet side 20 vedrørende de korrekte nåle- og trådkomintioner. Hvis du ruger trnsprent nylonmonofilmenttråd, kn du kun ruge nåle i størrelsen 90/4 til 00/6. Du kn ikke ruge nåletråderen, hvis du ruger dekortionstråd eller speilnåle som f.eks. doeltnål og vingenål. Hvis du ruger sådnne tråd- eller nåletyper, skl nålen trådes med hånden. Husk t slukke for strømmen, når nålen trådes med hånden. Følg trin til 6 i proeduren i Trådning f overtråd for t tråde mskinen frem til nåletråderstyret. Sænk trykfodsrmen. g Nåletråderstyr Tråd nålen fr forsiden mod gsiden, og træk. 5 m tråd igennem. Mens nåletråderrmen sænkes, hægtes tråden på styret. 5 m Nåleholder Nåletråderrm Styr 7

19 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE Sænk nåletråderrmen helt. d g Træk. 5 m tråd gennem nålen mod symskinens gside. Enden f nåletråderen drejer mod dig selv, og krogen psserer gennem nåleøjet. Fng tråden på krogen som vist herunder. e 5 m Bemærk Hvis du sætter tråden forkert i, kn det forårsge prolemer under syningen. f Krog Tråd Slip nåletråderrmen, mens du holder let i tråden. Krogen trækker tråden gennem nålen. 8

20 Optrækning f undertråden Hold let i enden f overtråden. d Træk egge tråde. 0 m ud, og træk dem mod mskinens gside under trykfoden. Overtråd Hold i enden f overtråden, og hæv nålen ved enten t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), så mærket på hjulet peger opd, eller ved t trykke på (nålepositionsknp) (for modeller med nålepositionsknp) en gng eller to. eller Overtråd Undertråd For modeller med lynspole Du kn egynde t sy med det smme uden t trække undertråden op. Ved syning f rynkesting eller indsnit kn du trække undertråden op med hånden, så der liver noget tråd tilge. Før du trækker undertråden op, skl spolen sættes tilge. Før tråden lngs udskæringen i pilens retning, og ld den live der uden t klippe den over. Mærke Nålepositionsknp Træk i overtråden for t trække undertråden op. Spoledækslet skl stdig fjernes. Træk undertråden op som eskrevet i trin til 4. Sæt spoledækslet på igen. Overtråd Undertråd 9

21 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE UDSKIFTNING AF NÅLEN I dette fsnit får du oplysninger om symskinenåle. Retningslinjer vedrørende symskinenålen Følg nedenstående retningslinjer vedrørende håndtering f nålen. Det kn være meget frligt ikke t følge disse retningslinjer. Følg nedenstående instruktioner nøje. Brug kun lmindelige symskinenåle. Brug f ndre nåle kn medføre, t nålen liver øjet, eller t symskinen liver eskdiget. Brug ldrig øjede nåle. Bøjede nåle knækker let, hvilket kn forårsge personskde. Nåletyper og rugen f disse Hvilken symskinenål, der skl ruges, fhænger f stoffet og trådens tykkelse. Brug nedenstående skem, når du skl vælge korrekt nål og tråd til den ktuelle stoftype. Stoftype/Anvendelse Mellemtykt stof Tyndt stof Tykt stof Strækstof Fint lærred Tft Flonel, Grdine Linon, Btist Georgette Type Bomuldstråd Syntetisk tråd Tråd Tykkelse Silketråd Bomuldstråd Syntetisk tråd Chiffon, Stin Silketråd Denim Bomuldstråd Jernnefløjl Syntetisk tråd Tweed Silketråd 50 Jersey Trikot Tråd til strikstof Stof, der let trævler Til kntsyning Bomuldstråd Syntetisk tråd Silketråd Syntetisk tråd Silketråd Nålestørrelse 75/ 90/4 65/9 75/ 90/4 00/6 Kuglenål (gylden) 75/ 90/ /9 90/ /4 00/6 OBS! Jo lvere trådnummer, desto tykkere er tråden, og jo højere nålenummer, desto tykkere er nålen. Brug kuglenålen til syning i strækstof eller stof, hvor der er stor risiko for, t der springes sting over. Brug nålestørrelse 90/4 til 00/6 til syning med gennemsigtig nylontråd unset stoftype. Symskinen er fr frikkens side udstyret med nålestørrelse 75/. 20

22 De korrekte stof-, tråd- og nålekomintioner er vist i skemet på foregående side. Hvis der ikke vælges en korrekt komintion, især ved syning i tykt stof (f.eks. denim) med en tynd nål (f.eks. 65/9 til 75/), kn nålen live øjet eller knække. Der er desuden risiko for, t sømmen liver ujævn, t der kommer uler i stoffet, eller t symskinen springer sting over. Kontrol f nålen Det er meget frligt t sy med en øjet nål, d dette kn medføre, t den knækker, mens symskinen er i rug. Inden nålen tges i rug, skl du nringe den med den flde side nedd på en pln flde og kontrollere, t fstnden mellem nålen og flden er lige stor hele vejen. Udskiftning f nålen Udskift nålen som eskrevet nedenfor. Brug skruetrækkeren og en uøjet nål se instruktionerne i Kontrol f nålen. Hæv nålen ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), så mærket på hjulet peger opd. (På modeller med (nålepositionsknp) hæves nålen ved t trykke på en gng eller to.) Mærke eller Sluk for symskinen. Nålepositionsknp 2 Fld side Nåletypengivelse Uøjet nål Sørg for t slukke for symskinen inden udskiftning f nålen, d der ellers er risiko for personskde, hvis der trædes på fodpedlen eller der trykkes på strt/stop-knppen ved et uheld, så symskinen strter. Sænk trykfodsrmen. Pln flde Bøjet nål Hvis fstnden mellem nålen og flden ikke er lige stor hele vejen, er nålen øjet. Du må ldrig ruge en øjet nål. Trykfodsrm Pln flde 2

23 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE d Hold på nålen med venstre hånd, og rug en skruetrækker til t dreje nåleskruen mod uret, så nålen kn tges f. Bemærk Nålen kn tges f lot ved t løsne nåleskruen en enkelt omdrejning. (Hvis nåleskruen løsnes for meget, kn nåleholderen (der holder nålen) flde f. Løsn derfor ikke nåleskruen for meget.) f Hold på nålen med venstre hånd, og strm nåleskruen ved t dreje den med uret med skruetrækkeren. Doeltnålen sættes i på smme måde. e Skruetrækker Nåleskrue Brug ikke vold, når du løsner eller strmmer nåleskruen, d der ellers er risiko for, t nogle f symskinens dele liver eskdiget. Vend nålens flde side mod mskinens gside, og tryk den op mod nålestopperen. Montering f nåleeslget Hvis nåleeslget hr været tget f, følges nedenstående proedure for t montere det på nålestngen. Sørg for t trykke nålen helt op mod nålestopperen og strmme nåleskruen godt, d der ellers er risiko for, t nålen knækker, eller t symskinen liver eskdiget. Sku nåleeslget på nålestngen, så nåleskruen sidder på højre side, og nåletråderstyret er nederst set fr forsiden f mskinen. Nålestopper Nåleskrue Nåletråderstyr Nålestng Sæt den nederste knt f nåleholderen ud for enden f nålestngen, og spænd nåleskruen. Nålestng Nåleholder Nåleskrue d Ret ind 22

24 Syning med doeltnål Vi hr udviklet din mskine, så du kn sy med doeltnål og to overtråde. Du kn ruge smme eller to forskellige frver tråd til t sy dekortionssømme. Yderligere oplysninger om de sømme, du kn sy med doeltnål, fremgår f Stingindstillinger (side 52). Brug kun doeltnåle, der er eregnet til denne mskine (reservedelskode: ). Andre nåle kn knække og eskdige mskinen. Sy ikke med øjede nåle. Nålen kn knække, så du kommer til skde. Du kn ikke ruge nåletråderen til trådning f doeltnålen. Tråd i stedet doeltnålen med hånden fr forsiden mod gsiden. Hvis du ruger nåletråderen, kn det eskdige mskinen. Vælg en egnet søm, når du skl sy med doeltnål, d der ellers er risiko for, t nålen knækker, eller t symskinen liver eskdiget. Vælg en stingredde på mm eller mindre, d der ellers er risiko for, t nålen knækker eller mskinen eskdiges. Drej lngsomt håndhjulet mod dig selv (mod uret), når du hr reguleret stingredden, og kontrollér, t nålen ikke rører trykfoden. Hvis nålen rmmer trykfoden, kn den live øjet eller knække. Brug zig-zg-trykfod J, når du syr med doeltnål, d der ellers er risiko for, t nålen knækker, eller t symskinen liver eskdiget. Husk t hæve nålen, før du drejer stoffet, når du ændrer syretning. Hvis stoffet drejes, mens nålen er sænket, kn nålen live øjet eller knække. Trådning f doeltnål Montering f doeltnålen. Montér doeltnålen på smme måde som en enkeltnål (se side 2). Sæt den ekstr spolepind på. Sæt den ekstr spolepind i hullet oven på mskinen. Sæt den nden trådrulle på den ekstr spolepind. f Tråd højre nål fr forsiden mod gsiden. Før ikke tråden g nåletråderstyret. Venstre overtråd skl gå gennem nåletråderstyret. Højre overtråd skl gå forn nåletråderstyret. Nåletråderstyr Første trådrulle Anden trådrulle Brug tråden fr den første trådrulle til t tråde mskinen frem til nåletråderstyret. Proeduren for trådning f mskinen frem til nåletråderstyret er den smme som ved norml trådning f mskinen (med enkeltnål). Se side 7 for yderligere detljer. Tråd venstre nål fr forsiden mod gsiden. d Bemærk Modeller med nåletråder Du kn ikke ruge nåletråderen til trådning f doeltnålen. Tråd i stedet doeltnålen med hånden fr forsiden mod gsiden. Hvis du ruger nåletråderen, kn det eskdige mskinen. Brug zig-zg-trykfod J, når du syr med doeltnål, ellers kn nålen knække, eller symskinen kn live eskdiget. e Brug tråden fr den nden trådrulle til t tråde mskinen frem til trådgiveren. Proeduren for trådning f mskinen frem til trådgiveren er den smme som ved norml trådning f mskinen (med enkeltnål). Se side 7 for yderligere detljer. 23

25 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE UDSKIFTNING AF TRYKFODEN Sluk ltid for strømmen, før du skifter trykfoden ud. Hvis der er tændt for strømmen, og du træder på fodpedlen, strter mskinen, og du kn komme til skde. Brug ltid den korrekte trykfod til den vlgte søm. Hvis du ruger en forkert trykfod, kn nålen rmme trykfoden og øje eller knække, og du kn komme til skde. Brug kun en trykfod, der er eregnet til denne mskine. Hvis du ruger en nden trykfod, kn det resultere i eskdigelse eller tilskdekomst. Udskiftning f trykfoden d Tryk på den sorte knp g på snp-on delen for t frigøre trykfoden. Udskift trykfoden som eskrevet nedenfor. Hæv nålen ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), så mærket på hjulet peger opd. (På modeller med (nålepositionsknp) hæves nålen ved t trykke på en gng eller to.) eller Mærke Nålepositionsknp Sluk for symskinen, hvis den er tændt. e Sort knp Snp-on del Anring en nden trykfod under holderen, så pinden på trykfoden er på linje med rillen i holderen. Anring trykfoden således, t det ogstv, der ngiver dens type (J, A, et.), er læseligt. Sørg for t slukke for symskinen inden udskiftning f trykfoden, d der ellers er risiko for personskde, hvis der trædes på fodpedlen, eller der trykkes på strt/stop -knppen ved et uheld, så symskinen strter. Løft trykfodsrmen. Snp-on del Rille Pind Bemærk Den trykfod, der skl ruges til de enkelte sømme, vises i LCD-displyet. Se Vlg f søm (side 27) vedrørende vlg f søm. Trykfodsrm 24

26 f Sænk lngsomt trykfodsrmen, så pinden på trykfoden går ind i rillen i snp-on delen. Montering f snp-on delen Anring snp-on delen på linje med trykfodsstngens nederste venstre side. g Trykfodsrm Trykfoden er nu monteret. Løft trykfodsrmen for t kontrollere, t trykfoden sidder fst. Snp-on del Trykfodsstng Hold snp-on delen på plds med højre hånd, og strm skruen med skruetrækkeren i venstre hånd. Afmontering f trykfodsholderen Afmontér snp-on delen, når symskinen skl rengøres, eller når der skl monteres en trykfod, som ikke skl monteres på snp-on delen, f.eks. quiltefoden. Afmonter snp-on delen med skruetrækkeren. Afmontering f snp-on delen Afmontér trykfoden. Se Udskiftning f trykfoden (side 24) for detljer. Brug skruetrækkeren til t løsne snp-on delens skrue. Skruetrækker Snp-on del Snp-on delens skrue Bemærk Hvis snp-on delen ikke monteres korrekt, liver trådspændingen forkert. Skruetrækker Snp-on del Snp-on delens skrue 25

27 GRUNDLÆGGENDE SYNING 2 GRUNDLÆGGENDE SYNING SYNING Den grundlæggende fremgngsmåde ved syning er eskrevet nedenfor. Læs nedenstående retningslinjer, inden symskinen tges i rug. Vær ltid opmærksom på nålens plering, når symskinen er i rug. Hold fingrene væk fr lle evægelige dele, herunder nålen og håndhjulet, d der ellers er risiko for personskde. Sku/træk ikke for voldsomt i stoffet under syning, d der ellers er risiko for personskde, eller for t nålen knækker. Brug ldrig øjede nåle. Bøjede nåle knækker let, hvilket kn forårsge personskde. Ps på, t symskinenålen ikke rmmer knppenåle under syningen, d dette kn medføre, t den liver øjet eller knækker. Generel fremgngsmåde ved syning Følg den nedenfor eskrevne fremgngsmåde. Tænd for symskinen. Tænd for symskinen. Yderligere oplysninger om, hvordn symskinen tændes, fremgår f Strømforsyning (side 9). 2 Vælg stingtype. Vælg en pssende stingtype til det ktuelle emne. Yderligere oplysninger om vlg f søm fremgår f Vlg f søm (side 27). 3 Montér trykfoden. Montér den korrekte trykfod til den vlgte stingtype. Yderligere oplysninger om udskiftning f trykfoden fremgår f Udskiftning f trykfoden (side 24). 4 Begynd t sy. Læg stoffet i, og egynd t sy. Skær trådene over, når du er færdig med t sy. Yderligere oplysninger om, hvordn mn egynder t sy, fremgår f Når du egynder t sy (side 28). 26

28 Vlg f søm Brug stingvælgerne til t vælge den ønskede søm. Når der tændes for symskinen, er der vlgt lige søm ( venstre nåleposition). Tænd for symskinen. Tryk på (stingvælgere). Nummeret på den vlgte søm vises. Tryk på + eller på for t forøge eller redueret tllet med én. Når der trykkes på højre, ændres tllet til højre, og når der trykkes på venstre, ændres tllet til venstre. [Eksempel] Vlg f søm. Tryk på stingvælgerne for t vælge søm 04. Vælg 4 med højre, og vælg 0 med til venstre. Tryk på + eller på (tst til regulering f stinglængde) for t forøge eller reduere stinglængden. Tst til regulering f stinglængde Kort Lng Tryk på + eller på (tst til regulering f stingredde) for t forøge eller reduere stingredden. 2 Der er nu vlgt søm. Montér trykfoden. d Bemærk Den trykfod, der skl ruges, er mrkeret med et ogstv (G, A, J, N eller R) under til højre for sømnummeret. Regulér om nødvendigt stinglængde og redde. Syning med de forskellige stingtyper er eskrevet i følgende eksempel. Tst til regulering f stingredden Sml Bred Bemærk Når stinglængden eller stingredden ændres fr stndrdindstillingen, forsvinder omkring eller i LCD-displyet. Når stinglængden eller stingredden sættes tilge til stndrdindstillingen, vises igen omkring eller i LCD-displyet. Hvis stingredden for den vlgte søm ikke kn reguleres, vises -- til højre for i LCD-displyet. Drej lngsomt håndhjulet mod dig selv (mod uret), når du hr reguleret stingredden, og kontrollér, t nålen ikke rører trykfoden. Hvis nålen rmmer trykfoden, kn den live øjet eller knække. Forøg stinglængden, hvis stingene klumper smmen. Hvis du fortsætter med t sy, er der risiko for, t nålen liver øjet eller knækker. 27

29 GRUNDLÆGGENDE SYNING Når du egynder t sy Sænk trykfodsrmen. e Hæv nålen ved t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret), så mærket på hjulet peger opd. (På modeller med (nålepositionsknp) hæves nålen ved t trykke på en gng eller to.) Mærke eller Nålepositionsknp f Trykfodsrm På modeller med knp til regulering f syhstighed skues knppen til venstre eller højre for t regulere syhstigheden. Se Knp til regulering f syhstighed (for modeller med strt/stop-knp) (side 0). Løft trykfodsrmen. Trykfodsrm Læg stoffet under trykfoden, før tråden under trykfoden, og træk. 5 m tråd mod mskinens gside. Knp til regulering f syhstighed Træd lngsomt fodpedlen ned. (På modeller g med (strt/stop-knp), hvor fodpedlen ikke er sluttet til, trykkes der på en enkelt gng.) eller d 5 m Hold om enden f tråden og på stoffet med venstre hånd, og drej håndhjulet ind mod dig selv (mod uret) med højre hånd for t sænke nålen til det sted, hvor sømmen skl strte. Strt/stop-knp Symskinen egynder t sy. Flyt foden fr fodpedlen, eller tryk på h (strt/stop-knp) en enkelt gng (hvis mskinen lev strtet ved t trykke på (strt/stop -knp)) (for modeller med strt/stop-knp). Symskinen stopper. Hæv nålen ved t dreje håndhjulet mod dig selv i (mod uret), så mærket på hjulet peger opd. (På modeller med (nålepositionsknp) hæves nålen ved t trykke på en gng eller to.) Løft trykfodsrmen. j 28

30 k Træk stoffet til venstre for mskinen, og før trådene gennem trådskæreren for t skære dem over. Trådskærer OBS! Når fodpedlen er tilsluttet, kn du ikke strte og stoppe syningen med (strt/ stop-knppen). Når syningen stoppes, liver nålen nede (i stoffet). Symskinen kn indstilles til t stoppe med nålen i hævet position. Yderligere oplysninger om, hvordn du indstiller symskinen til t stoppe syningen med hævet nål, fremgår f Ændring f nålens stopposition (side 0). Syning f hæftesting Når du hr vlgt en nden søm end lige søm eller zig-zg-søm, som hæftes med glæns syning, sys der ved tryk på (knppen til glæns syning/ hæftning) hæftesting, dvs. 3-5 sting oven på hinnden. Trådspænding Trådspændingen hr indflydelse på stingenes kvlitet. Det kn være nødvendigt t regulere den, når du skifter til ndet stof eller en nden tråd. OBS! Vi nefler, t du syr en prøve på en stofrest, før du egynder t sy. Korrekt spænding Korrekt spænding er vigtigt, d for megen eller for lidt spænding mindsker sømmenes styrke eller rynker stoffet. 2 Vrngside Retside Overtråd d Undertråd 3 4 Overtråden er for strm Der dnnes løkker på stoffets retside Vrngside Retside Overtråd d Undertråd e Der dnnes løkker på retsiden f stoffet 4 Løsning Reduér spændingen ved t dreje knppen til regulering f overtrådens spænding til et lvere tl. 2 Bglæns syning Hæftning 2 OBS! Hvorvidt der ruges glæns syning eller hæftning, fhænger f den vlgte søm. Se Stingindstillinger (side 52) for detljer. 5 4 Overtråden er for løs Der dnnes løkker på stoffets vrngside. 5 Vrngside Retside Overtråd 2 d Undertråd e Der dnnes løkker på vrngsiden f stoffet 3 4 Løsning Forøg spændingen ved t dreje knppen til regulering f overtrådens spænding til et højere tl

31 GRUNDLÆGGENDE SYNING NYTTIGE SYTIPS Herunder er eskrevet forskellige måder til opnåelse f edre syning. Se disse tip under syningen. Prøvesyning Når du hr vlgt en søm, indstiller mskinen utomtisk stingredde og stinglængde for den vlgte søm. Det nefles dog t lve en prøvesyning i en stofrest, d det (lt efter stof- og stingtype) ikke er sikkert, t du opnår det ønskede resultt. Brug smme tråd og stoftype til prøvesyningen som til det ktuelle syrejde, og kontrollér trådspænding smt stinglængde og -redde. Prøvesyningen skl minde så meget som muligt om det ktuelle syrejde, d resulttet vrierer lt efter stingtype og ntllet f stoflg. Ændring f syretning Syning f rundinger Stop syningen, og skift syretning rundt lngs rundingen. Vælg en kortere stinglængde for t få en finere søm, når du syr en zig-zg-søm lngs med en runding. Stop symskinen, når du når til et hjørne. Ld nålen live nede (i stoffet). Hvis nålen er hævet, sænkes den ved enten t dreje håndhjulet mod dig selv (mod uret) eller ved t trykke på (nålepositionsknp) en enkelt gng (for modeller med nålepositionsknp). Når du syr med doeltnål, skl du huske t hæve nålen, før du ændrer syretning. Hvis stoffet drejes, mens nålen er sænket, kn nålen live øjet eller knække. Syning i tykt stof Hvis der ikke er plds til stoffet under trykfoden Løft trykfodsrmen helt op, hvis der ikke er plds til stoffet under trykfoden. Løft trykfodsrmen, og drej stoffet. Drej stoffet med nålen som omdrejningspunkt. Sænk trykfodsrmen, og fortsæt med t sy. 30

32 Hvis der er tykke sømme i stoffet, og det ikke trnsporteres i strten f sømmen Zig-zg-trykfod J er udstyret med en funktion, som sikrer, t den er pln. Syretning Løft trykfodsrmen, når du kommer til en søm, der er for tyk til t kunne være under trykfoden. Tryk på den sorte knp på venstre side f trykfoden. Hold knppen inde, og sænk trykfoden. Syning i tyndt stof Hvis du syr i tyndt stof, er der risiko for, t sømmen liver ujævn, eller t stoffet ikke trnsporteres korrekt. Hvis dette sker, skl du nringe et stykke tyndt ppir eller ndet fstivende mterile under stoffet og sy dette smmen med stoffet. Riv ppiret f, når du er færdig med syningen. Ppir/fstivende mterile Syning i strækstof Begynd med t ri stofstykkerne smmen, og sy derefter uden t strække stoffet. 2 Sort knp Slip knppen. Trykfoden er i niveu med sømmen, så stoffet kn trnsporteres. Når stedet er psseret, vender trykfoden tilge til norml position. Hvis du syr i stof, der er mere end 6 mm tykt, eller hvis du trykker for hårdt på stoffet, er der risiko for, t nålen liver øjet eller knækker. Risting Sådn ruges frirmen Frirmssyning er prktisk til syning f rørformede dele og områder, der er vnskelige t komme til. For t skifte til frirmssyning løftes tilehørsoksen f. Sku tilehørsoksen mod venstre for t frigøre den. Tilehørsoks 3

33 STINGTYPER 3 STINGTYPER OVERLOCKSØM Du kn ruge overloksømmen til t sy sømme og knte dem smtidig. Den er også velegnet til syning i strækstoffer. Sømetegnelse Mønster Trykfod Mønsternr. 70 sømsmodel 60 sømsmodel 50 sømsmodel 40 sømsmodel Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglængde [mm (tommer)] Autom. Mnuel Autom. Mnuel Doeltnål Overtrnsportør Bglæns syning/ hæfte-sting Zig-zg-søm J Syning f overloksøm og påsyning f ppliktion 3,5 (/8) (0 /4),4 0,0 4,0 (0 3/6) Bgl. Trepunkts zig-zg-søm J Syning f overloksøm i mellemtykt stof eller strækstof, isyning f elstik, stopning et.,5 7,0 (/6 /4),0 0,2 4,0 (/64 3/6) G Syning f overloksøm i tyndt eller mellemtykt stof 3,5 (/8) (3/32 3/6) 2,0,0 4,0 (/6 3/6) Overloksøm G Syning f overloksøm i tykt stof (3/32 3/6),0 4,0 (/6 3/6) J Syning f overloksøm i strækstof (0 /4) 0,5 4,0 (/32 3/6) Bgl.: Bglæns : Hæftning Brug ikke glæns syning. Montér overlokfod G eller zig-zg-fod J. Vælg en søm. Se Vlg f søm (side 27) for detljer. Sy med stofknten mod trykfodens styr. d Anring knten f stoffet mod trykfodens styr, og sænk trykfodsrmen. Nålepssgepunkt Styr Drej lngsomt håndhjulet mod dig selv (mod uret), når du hr reguleret stingredden, og kontrollér, t nålen ikke rører trykfoden. Hvis nålen rmmer trykfoden, kn den live øjet eller knække. 32

34 ALMINDELIGE STING Lige sting ruges til syning f lige sømme. Du kn vælge mellem tre forskellige lmindelige sting. Sømetegnelse Mønster Trykfod Mønsternr. 70 sømsmodel 60 sømsmodel 50 sømsmodel 40 sømsmodel Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglængde [mm (tommer)] Autom. Mnuel Autom. Mnuel Doeltnål Overtrnsportør Bglæns syning/ hæfte-sting Lige Venstre Tredoelt stræksting Bgl.: Bglæns : Hæftning Brug ikke glæns syning. Almindelige sting J Midt J J Ri eller hæft stofstykkerne smmen. Almindelige sømme, syning f rynkesting eller indsnit et. Isætning f lynlåse, lmindelige sømme, syning f rynkesting eller indsnit et. Isyning f ærmer, syning f indersømme, syning i strækstof og syning f dekortionssting 0,0 (0) (0 /4) 0,0 (0) (0 /4) 0,2 (/64 3/6) 0,2 (/64 3/6),5 4,0 (/6 3/6) Bgl. Bgl. Skær tråden over, når du er færdig med t sy. f Yderligere oplysninger fremgår f Når du egynder t sy (side 28). 3 Montér zig-zg-trykfod J. Vælg en søm. Se Vlg f søm (side 27) for detljer. d Sænk nålen ned i stoffet, der hvor sømmen skl strte. Begynd t sy. e Se Når du egynder t sy (side 28) for detljer. Yderligere oplysninger om t sy glæns/ hæftning fremgår f Syning f hæftesting (side 29). Ændring f nåleposition Nålepositionen kn reguleres ved lige sting (venstre nåleposition) og tredoelt stræksøm. Når der trykkes + på tsten til regulering f stingredde, flyttes nålen til højre; når der trykkes på tsten til regulering f stingredde, flyttes nålen til venstre. Tst til regulering f stingredden Venstre nåleposition Højre nåleposition 33

35 STINGTYPER BLINDSTING Du kn ruge lindstingen til fslutning f knten på en opgve, f.eks. knten på ukseen, uden t sømmen kn ses. Sømetegnelse Mønster Trykfod Mønsternr. 70 sømsmodel 60 sømsmodel 50 sømsmodel 40 sømsmodel Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglængde [mm (tommer)] Autom. Mnuel Autom. Mnuel Doeltnål Overtrnsportør Bglæns syning/ hæfte-sting R Blindsting i mellemtykt stof 0 (0) 3 3 2,0,0 3,5 (/6 /8) Blindsting R Blindsting i strækstof 0 (0) 3 3 2,0,0 3,5 (/6 /8) : Hæftning Fold stoffet, der hvor lindstingens knt skl være, og ri det. 5 mm fr stofknten. Fold stoffet tilge lngs ristingene, og vend det med vrngsiden opd. Hvis nålen går for lngt ind over omukket Hvis nålen får ft i for meget f omukket, reguleres stingredden, så nålen lige netop får ft i knten, ved t trykke på + på tsten til regulering f stingredde. Stoffets vrngside Risting Ønsket sømknt d 5 mm Montér trykfod R til lindsting. Stoffets vrngside Stoffets retside Hvis nålen ikke går lngt nok ind over omukket Hvis nålen ikke får ft i omukket, reguleres stingredden, så nålen lige netop får ft i knten, ved t trykke på - på tsten til regulering f stingredde. Vælg en søm. d Anring stoffet med knten f omukket ind mod trykfodens styr, og sænk trykfodsrmen. Kontrollér, t nålen lige netop får ft i knten f omukket. R Stoffets vrngside Stoffets retside Yderligere oplysninger om ændring f stingredde fremgår f Vlg f søm (side 27). e f Sy med knten f omukket ind mod trykfodens styr. Fjern ristingene, og vend stoffet med retsiden opd. Nål Nålepssgepunkt Omuk d Stoffets vrngside e Styr Stoffets vrngside Stoffets retside 34

36 SYNING AF KNAPHUL Du kn ruge symskinen til syning f knphuller og isyning f knpper. Sømetegnelse Mønster Trykfod Mønsternr. 70 sømsmodel 60 sømsmodel 50 sømsmodel 40 sømsmodel Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglængde [mm (tommer)] Autom. Mnuel Autom. Mnuel Doeltnål Overtrnsportør Bglæns syning/ hæfte-sting A Vndrette knphuller i tyndt og mellemtykt stof 3,0- (/8-3/6) 0,4 (/64) 0,2-,0 (/64-/6) Aut. hæft. A A Sikrede knphuller i stof med forstærkning Knphuller i strækstof eller strikstof 6,0 (5/64) 3,0 (/8-3/6) 3,0 6,0 (/8-5/64) 0,4 (/64),0 0,2,0 (/64-/6) 0,5 2,0 (/32-/6) Aut. hæft. Aut. hæft. 3 Knphulssting A Knphuller i strækstof 6,0 (5/64) 3,0 6,0 (/8-5/64),5,0 3,0 (/6-/8) Aut. hæft. A Øjeknphuller i tykt eller loddent stof 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. hæft. A Øjeknphuller i mellemtykt og tykt stof 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. hæft. A Øjeknphuller i tykt eller loddent stof 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. hæft. Zig-zg-sting (til quiltning) J Appliktionsquiltning, frirmsquiltning, stinsøm, knpisyning 3,5 (/8) (0 /4) Aut. hæft.: Automtisk hæftning : Hæftning Den mksimle knphulslængde er. 28 mm (dimeter + knppens tykkelse). Knphuller sys fr trykfodens forende og gud som vist nedenfor.,4 0,0-4,0 (0-3/6) Hæftning 35

37 STINGTYPER Betegnelserne på de forskellige dele f knphulsfod A, som ruges til syning f knphuller, er ngivet nedenfor. Hvis knppen ikke psser i knpholderen Læg knppens dimeter og tykkelse smmen, og indstil knpholderen til den eregnede længde. (Afstnden mellem mrkeringerne på trykfodssklen er 5 mm) A Knpholder Trykfodsskl Pind d Linjer på knphulsfoden e 5 mm 4 Brug sykridt til t mrkere knphullets længde og plering på stoffet. Trykfodsskl Knphulslængde (dimeter + knppens tykkelse) 5 mm Eksempel: Ved rug f en knp med en dimeter på 5 mm og en tykkelse på 0 mm skl knpholderen indstilles til 25 mm på sklen. 0 mm 5 mm 2 Montér knphulsfod A. Vælg et knphul. d Mærker på stoffet Træk knpholderen på knphulsfod A ud, og indsæt knppen. e Anring stoffet således, t det forreste f mærkerne på stoffet er på linje med de røde linjer på siden f knphulsfoden, og sænk trykfodsrmen. Før overtråden ned gennem hullet i trykfoden. A 2 2 A Knphullets størrelse er nu indstillet. Mærke på stoffet Røde linjer på knphulsfoden 36

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code(Produktkode): 885-V11. Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): 885-V11

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code(Produktkode): 885-V11. Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): 885-V11 Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code(Produktkode): 885-V11 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V11 KLARGØRING GRUNDLÆGGENDE FREMGANGSMÅDE VED SYNING NYTTESTING BILAG

Læs mere

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII CIRKELVÆRKTØJ Brugsnvisning INDHOLD Om cirkelværktøjet... 2 Medfølgende tilehør... 2 Montering f cirkelværktøjet... 3

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 888-V14. Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): 888-V14

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 888-V14. Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): 888-V14 Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 888-V4 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 888-V4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning Produktkode (Product Code):882-S96

Brugsanvisning Produktkode (Product Code):882-S96 Klrgøring Grunlæggene syning Computerstyret sy- og roerimskine Brugsnvisning Prouktkoe (Prout Coe):882-S96 Stingtyper Tegn-/ekortionssting Broering Broerienhe My Custom Stith (MINE EGNE STING) Tillæg Besøg

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 88-X0/X/X Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 888-F50/F52/F60/F62/F70/F72

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 888-F50/F52/F60/F62/F70/F72 Brugsnvisning Symskine Product Code (Produktkode): 888-F50/F52/F60/F62/F70/F72 Sørg for t læse dette dokument, inden du ruger mskinen. Vi nefler, t du gemmer dette dokument, så det er ved hånden til fremtidig

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 885-X36/X X36/X38

Brugsanvisning. Symaskine. Product Code (Produktkode): 885-X36/X X36/X38 Brugsanvisning Symaskine Product Code (Produktkode): 88-X6/X8 888-X6/X8 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 90 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 90 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement Nr. 534 Hjørnesmlinger på køkkenordplder med en redde på 90 cm A Beskrivelse 90 grders hjørnesmlinger på køkkenordplder fremstilles hurtigt og nemt med fræseskelonen APS 900 og en Festool overfræser, f.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Bruksanvisning Brodyr- och symaskin. Brugsanvisning Broderi- og symaskine

Bruksanvisning Brodyr- och symaskin. Brugsanvisning Broderi- og symaskine Bruksnvisning Brodyr- oh symskin Produt Code (Produktkod): 888-L0/L03/K02 Brugsnvisning Broderi- og symskine Produt Code (Produktkode): 888-L0/L03/K02 Läs det här dokumentet innn du nvänder mskinen. Vi

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere.

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere. Materialer Til broderiet: 1 stykke stramajstof 4.0 ca. 8 x 10 cm. Garn i forskellige farver efter eget valg. Prøv at finde nogle farver du syntes passer rigtig godt til dit mønster. Ternet papir, tusch

Læs mere

Læs disse kapitler, før du begynder at sy. Læs disse kapitler, når du har brug for yderligere oplysninger. SÅDAN KOMMER DU I GANG

Læs disse kapitler, før du begynder at sy. Læs disse kapitler, når du har brug for yderligere oplysninger. SÅDAN KOMMER DU I GANG S_BrotherE_cover Brugsanvisning Læs disse kapitler, før du begynder at sy. SÅDAN KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNDER AT SY Læs disse kapitler, når du har brug for yderligere oplysninger. STINGTYPER APPENDIKS

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH.

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH. Linjer på skift Nr. 15 Tegn B, BC, E, CD og CF, GH, GI. Tegn de to prllelle linjestykker, der kn tegnes til GH. c Hvd hedder de to linjestykker? d Tegn det vinkelrette linjestykke til GH, der endnu ikke

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement Nr. 529 Hjørnesmlinger på køkkenordplder med en redde på 60 cm A Beskrivelse 90 grders hjørnesmlinger på køkkenordplder fremstilles hurtigt og nemt med fræseskelonen APS 900 og en Festool overfræser, f.

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere