KREJL. Kommentar... side 2 Spøg til side... side 3 Side tilspø9... side 5 INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Kommentar... side 2 Spøg til side... side 3 Side tilspø9... side 5 INDHOLD:"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR.1 - SEPTEMBER2OO3 INDHOLD: Kommentar... side 2 Spøg til side..... side 3 Side tilspø side 5 Fra en svunden tid. Af Villy Harrits ev side 6 Kunstneren Aage Strand. Af Claes Jacobsen side 11 Hilsen til m/s "Livø". Af Ole Ban side 16

2 KREJL udkommer med 4 nutffe om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nufirmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbro gade, 967 O LØgstør Telefon 9& Postgiro l5o 4746 rssn rr, ry'ffilt#:#,tr1$* & orrsetaps K/trRE L,rtrSER Velkommen til årgang 23.Detgår stadig fint med at samle stof. Faktisk har vi måttet udskyde stof til næste nr Der kommer kommentarer og oplysninger fra de mest uventede steder. KREJL fik et brev fra Australien, eller Tasmanien. Hvor han har hørt om KREJL, ved vi ikke, men for en gammel Løgstør-dreng er alt jo muligt. Han har set et gammelt nummer om øgenavne, hvor bl.a. Honolulu-Laurids blev nævnt. Det er gået lidt ud over hans danske, men se nu bare: "Gode Hr. Lindhard. For en gode Tids siden havde De en Serie om ØGENAV- NE, og hvist ikke hvordan HONOLU- LU IAURIDS fik det fra. Før han gik i Land var han for en Tid i den Amrikanske Flaade stationeret i Honolulu, og naar de gamle Fisker sad oppe paa Sladderbænken paa Vesterhavn, var det alt han snakke om, da han var Orlogsgast i den Amrikanske Stillehaves Flaade. Th. Brun. De maa undskylde Skriften og Sproget, men efter og ikke have talt dansk for 48 Aar er det rusten." Imponerende! Han har lige betalt for en ny årgang. Er der nogen der husker Thomas Brun? Ellers er nummeret frldt med spændende nyt/gammelt om aviser og en hilsen til Livøbådens 100 år. FORSIDEBILLEDET Løgstør kirkes spir har endnu engang været "prydet" med et stillads. Denne gang skulle både træværk og skifer fornyes. Og vindfløj og kuppel ordnes med guld og rustfrit stål. I kuppelen ligger der nu 4 skrivelser. En fra håndværkerne i I 893, og en ny fra 1964, 1974 og2003. De tre sidste foråttet af KREJLs redaktør. Så nævnes menighedsråd, kirkens medarbejdere, borgmester. Og Løgstør Rør, som har leveret den lufttætte indpakning. Alt i kopi.

3 SPØG TIL SIDE Af N.H. Lindhard m.fl. Når oi modtager dagens aais, tenber ai oaer indboldet og initerer os oaer nybfejl o.l Vi Eebalerer ihbe oaer den tebnisbe side af tryhningen. Her følger en beretningfrø den eldste tid i "Løgstør Aais"s histor'ie, sorn ibhe har oaret så?norsom. I "Løgstør Avis"s efterladenskaber har vi fundet en beretning, skrevet på bagsiden af en gammel telegrafstrimmel: Ved et tilbageblik i gamle optegnelser er det lykkedes os at finde en meget interessant beretning om de genvordigheder, avisens tekniske fremstilling ofte var udsat for i starten. Beretningen er skrevet af rypograf S. Chr. Pedersen, der i flere år var tilknyttet avisens tekniske afdeling. Beretningen er slrevet så levende og interessant, at det vil være synd at foretage en omskrivning, hvorfor vi citerer ordret. "For at få det nødvendigste af de indenlandske nyheder med i avisen måtte fire-fem mand i arbejde, og det blev gerne sent, i almindelighed ved 8-9 tiden om aftenen, inden bladet var færdigtrykt. Det kunne også ske, at det blev senere. Det var ved indtrædelse af forskellige genvordigheder som f.eks. en sprængt rem, eller det hændte undertiden, at trækkraften til hurtigpressen - i hine tider en mand eller en kone - ikke var arriveret til tiden. Der måtte ilbud efter vedkommende, som så mødte i løbet af en halv times tid, og trykningen kunne påbegyndes. En sådan kalamitet indtraf ikke så sjældent, og det kunne til tider virke uheldigt på helt andre områder end lige avisens. Tiykkeren var således musikalsk og kunne spille violin. Han havde derved en lille bi-indtægt som musiker, når ungdommen holdt bal. Det traf sig uheldigvis en aften, da avisen var særligt sent på færde, at der skulle være eksamensbal i en stue i Toldbodgade, og trykkeren skulle spille til ballet. Man ventede længe på "musikken", som havde travlt med at få trykmaskinen til at snurre. Da balfeberen blev høj, sendtes en deputation til trykkeriet efter manden, der lovede snart at komme. Det trak imidlertid ud, og en ny deputation måtte af sted efter musikken. Så hjalp det. Trykkeren "arriverede" med fiolen, og ballet kunne begynde. Som man ser, var frraftens indtræden i hine tider ikke så lidt usikker. I tidens løb er trykkeriet, som først havde til huse i ejendommen over for dampskibsbroen, undergået flere katastrofer.

4 Det var, såvidt jeg husker, i vinteren 1895, ved juletid, at en stormflod fyldte hele trykkerilokalet. Hele inventaret, sætterpulte, maskiner og papirlager blev sat under vand. De, der var med til at tømme og rense lokalerne, har sikkert aldrig glemt, hvor trist det hele så ud. Vandet efterlod et lag slam og gult, klæbrigt ler, som mentes at være kommet ude fra Næsby Dale og ført med strømmen gennem fiorden. Det var vanskeligt at å materialet renset for dette ler, som stivnede og satte sig fast. Det varede da også flere år, inden trykkeriet var i orden igen. Før katastrofen indtraf, havde vandet i flere dage stået højt, og ved aftenstid en fredag nåede det op over bolværkerne, hvorfor personalet måtte køres fra trykkeriet. En fisker iført store vandstøvler og forspændt en trækvogn, agerede redningskorps. Næste dags morgen meldte sejlende redningsmænd, at vandet om natten i en forrygende byge havde sprængt en dør til trykkeriet. Først efter to dages forløb havde vandet trukket sig så meget tilbage, at en tømning kunne påbegyndes. Nogle år senere, da trykkeriet var flyttet til den nuværende adresse, overgik der trykkeriet en ildebrand. Også denne var årsag til skader ikke så meget på grund af ilden som på grund afvand, der fra fiskerihavnen i store kaskader pumpedes ind over loftet. Siden da har avisen været forskånet for lignende tildragelser. De nuværende lokaler gennemgik i 1954 en større udvidelse. Man kunne således den 13. December 1954 indvie en ny trykkeribygning og -maskine, som reducerede den daglige trykketid fra ca. 5 timer til 1 time, et voldsomt fremskridt, der som tidligere omtalt åndt sted omtrent samtidig med, at man fik installeret fi ernskriver på redaktionen." 4

5 SIDE, TIL SPØG KIip fra gamle aaher. EN LILLE SKOLEPIGES MENING OM DRENGENE. I den gamle annonceavis: Løgstør og Hanherredernes Annonceavis, fra 1903 står bl.a. følgende: "Det amerikanske ugeblad "'Western weekly News" bringer i sit sidste nummer følgende kostelige udtog af en lille 9årig pige, elev i stedets udmærkede samskole. Lærerinden havde givet de små evadøtre til stilopgave: "Hvad mener du om drengene?" Det interessante svar lød som følger: "Drengene er mænd, der endnu ikke er så store som deres forældre, og pigerne er kvinder, der engang skal blive fruer. Manden blev skabt før kvinden. Da Gud havde betragtet Adam nogle øjeblikke, måtte han tilstå for sig selg at han ikke havde været rigtig heldig, og så var det, at han skabte Eva. Den gang havde han anderledes held med sig. Drengene er uartige; de skal røre ved alt, undtagen ved sæben. Hvis jeg måtte råde, skulle der ikke være andet end piger i verden - og resten skulle være dukker. Min åder er så god, så god, så jeg tror bestemt, at han har været en lille pige, den gang han var en lille dreng. Manden blev skabt, og den syvende dag hvilede han sig. Kvinden blev skabt derefter, og siden har han ikke hvilet dn eneste dag." oo0oo &BIT-$TUK prtonbfde og lldldc SkillNm fn Funch'Tb omreo jud, Frbrit i AttB iobefelb. Glbrplader ot ållc Sbmlidr i og Gilim$r hrvd pm kpr o8 oftilld Åf vor R.priotrbDt fo! Nib*Agg mnd-lrldor og Odon H!. stear til hor P.t*lrol tiblilll,r Løgttøt. Frluldir En Onne lledækning a 2 Kr. pr. Ko heun ferq, Eanum Vortergdr,rd. if$ tqgr Drlr D onncrsn : Dc er lltsu gilt. Hyem er De gitt med? Arrertrn ten: iled ct Fruentlmmer. Dommorcl: Jr dct ken jeg r l nok. begribo. Hvrd rkolde mrn ellerr væro 3itt ned? Arrcrtentcn: Jr' de har jeg dog cn Sertcr, hun er 3llt mrtl ot trndloll Orn Brondingce -- Jog rkal rige dig min Dlerilng om Ligbnendingon; jeg mener, at nssr Dtrn rlgtig tænkor over donr ral or rlon llngtjr.r rlo beh4ollg rom llrænrlovinsbræqrlin$o:r.

6 FRA EN SWINDEN TTD... \Øilly Harritslev Fra 'erne blev der uddannet flere bogtryklærlinge fra Løgstør Avis, men som for de flestes vedkommende endte i andre fag. Af enkelte af disse kan nævnes: Åge Clemmensen, som kom i arbejde ved vandbygningsvæsenet, Gunder Jensen, som foruden mælkemand også bestred stillingen som opkræver for den lokale sygekasse, og Henry Eriksen endte som postbud i Ranum. For mit eget vedkommende, som var den sidst udlærte bogtryklærling på Løgstør Avis, l. November 1939, blev oliebranchen mit endelige levebrød, dog efter at have arbejdet som svend pilærestedet i 16 ir, ( ). Men lad os skrue tiden tilbage til 1932,hvor jeg foruden skolegangen også "gik' med aviser for Løgstør Avis. Min avisrute begyndte ved tandlæge Høegh, derefter købmand Jakob Møller og opad trapperne til vandbygningsvæsenets kontor, hvor ingeniør Dyhr residerede som chef, Han var en gavmild og meget flink person, som jævnligt spenderede en drikkeskilling. Ruten gik videre langs havnen, hvorunder jeg to gange ved dampskibsbroen og færgehavnen blev vidne til bjergning af to druknedeftaløgstør, som jeg begge kendte, og som selvsagt gjorde et dybt indtryk på mig. Ved jernbanestationen ventede Ludvig Christensen troåst på mig. Ham havde jeg "ansat" som avisuddeler i området fra jernbaneoverskæringen og ud til Smakmølle Å, det drejede sig om ca. 20 aviser, og honoraret var 50 Øre om måneden. Men desværre, efter nogle måneders forløb stoppede Ludvig med omdelingen, som grund fortalte han mig, at moderen syntes betalingen var for lille! fleg fik kr. 10 om måneden for 70 aviser). Frø u.: Willy, "Bubi"(Kurt), Preben og Kaj ARBEJDEDE PÅ FABRIK I begyndelsen af 1934 blev jeg ansat på Løgstør Barberbladefabrik som arbejdsdreng. Mit arbejde bestod i rensning og tørång af barberblade ved hjælp af en maskine, og foruden dette også være bydreng for personalet.

7 Een gang dagligt en tur til brødudsalget i Grønnegade for at købe 5-øres kager og sodavand, og den foretrukne drink den gang var Chabeso og Drueta. Fabrikken, som vistnok var velfunderet, bestod af ca.30 personer, hvorafover halvdelen var kvinder. Jeg havde på det tidspunkt en abe (afrikansk Rhesus), som lød navnet Jan, og et par gange havde jeg den med på åbrikken til stor moro for personalet. Dette blev dog en irritation for åbrikant Olsen, som da også forbød mig at tage aben med på arbejde, som han sagde - det gik ud over arbejdet. KOM I IIERE PALØGSTØRAVIS Efter 314 års arbejde på barberbladeåbrikken fik jeg tilbudt en læreplads på Løgstør Avis, og den tiltrådtes l. November Der blev skrevet lærlingekontrakt, udfærdiget af frk. Petra Bonde, og uddannelsen som bogtryklærling strakte sig over 5 år. I kontrakten stod følgende: Der skal ikke ydes lærlingen husly, føde, klæder, vask eller andre fornødenheder, men derimod et årligt pengevederlag, nemlig l<r. 300 i hvert af de to første år, kr.324 i det tredje ir,l<r.372 i det lerde år og kr. 540 i det sidste år. Lønnen udbetales hver l. Dag i måneden. FØRSTEARBEJDSDAG I BI-Å KITTEL En spændende dag, hvor jeg skulle møde hele personalet i den tekniske a- fdeling, ledet af bogtrykker PA. Jørgensen. Disse var typograf Søren Pedersen (ombryder), typograf Frederik Måre (maskinsætter), rypograf Erik Clemmensen (maskinsætter), rypograf Chr. Iversen (trykker), og typograf Henry Eriksen (håndsætter). Sidstnævnte var lige blevet udlært, men blev sagt op umiddelbart efter min ansættelse. Desuden var der ansat en altmuligmand, Kaj Sørensen, og "kancelliråd" Klitgaard gik med regninger. I redaktionen var, foruden redaktør Hakon Jørgensen, journalist Louis Thorning Lund, og på kontoret frk. Petra Bonde. Mit første møde med dette gamle håndværk, (den sorte kunst), stammede framainz i Tyskland. Her eksperimenterede omkring Lret 1440 en mand ved navn Johann Gutenberg i en metode, med hvilken man kunne fremstille løse typer, der kunne sættes sammen til kolumner, og som derefter, når disse havde været brugt, atter kunne skilles fra hinanden - lægges af, som det hedder i ågsproget - og derefter bruges igen. Dette førte så til støbning af bogstaver, og som værktøj til samling af bogstaverne, opåndt man en vinkelhage, der kunne indstiles til forskellige formater. Alle bogstaverne er placeret i en dertil indrettet sættekasse med 129 rum, og i sagens natur er det de mest benlttede d, der ligger nærmest ved hånden. Og det første, som jeg blev sat til, var at finde ud af hele dfabetets placering i sættekassen, hvorefter jeg kunne begynde at sætte linier sammen i vinkelhagen. bogstaver e - n - o -

8 smeltningen af blyet foregik i en lille ovn, opvarmet ved gas. Disse sættemaskiner var for mange år tilbage, 7914, ret så revolutionerende, idet det muliggjorde en hurtigere fremstilling af sats, men også en mekanisering af typografien. Håndsatternes uigtigste aærhtøj : uinhelhøgen. Det kneb mig lidt i begyndelsen at håndtere disse små bogstaver, især det mindste nonpareil (6 punkt), så gik det bedre med den almindelige daglige skrift korpus (10 punkt). Efterhånden kom jeg dog ind i den daglige rutine. Denne begyndte kl. 7 om morgenen med aflægning af håndsats og maskinsats fra avissiderne dagen i forvejen, dog med den forskel, at sidstnævnte blev bragt til omsmeltning. Samtidigt begyndte maskinsætterne at slibe stålkilerne i grafit. Disse kiler anvendes til udslutning samt mellemrum mellem ordene, og støbningen af sats i bly via et tastatur kunne begynde. Selve FORNYELSE PÅ REDAKTIONEN Også for Løgstør Avist vedkommende skete der fornyelser, hvad angår modtagelse afnyheder. Dette foregik gennem Ritzaus Bureau, der formidlede nyheder til dagspressen gennem radioen, og man skulle være hurtig i opåttelsen for at modtage meldingerne og å det nedskrevet. For Louis T. Lunds vedkommende benyttede han stenografi, en håndhurtigslrift, der bygger på et system aftegning og forkortelser, og som allerede var kendt i oldtiden. Men stenografi var også en ulempe, da det jo skulle omskrives, for at maskinsætterne kunne læse det. Redaktøren Hakon Jørgensen var i øvrigt ganske ferm til at nedskrive meddelelserne uden stenografi. Louis T. Lund, som havde undervist mig i dette system, men som jeg sandt at sige aldrig blev skrap til, havde ået en stilling som lokalredaktør i Brønderslev, og hans efterfølger kom fra Skanderborg- "Stoffer" kaldte vi ham. Stor var alles forbavselse den første dag, da han skulle nedskrive fra radioen. - Det skete på skrivemaskine med kommaer og alt lige klar til maskinsætterne. I

9 Men den føromtalte fornyelse skete i form af fernskriver, som "Avisen' fik installeret., og som derved frigjorde journalisten til andet end at være afhængigaf radioen. Bedre sent end aldrig - fiernsftriveren var allerede fremme i IIERLINGENS ARBEJDE EFTER l/2 ÅR. Nu begyndte jeg at sætte annoncer, som for størstedelen var fra de stedlige forretningsdrivende - det var et interessant arbejde. Der blev også udført bogtrykarbejde, som for det meste bestod i trykning af medlemskort, lodsedlet sange, mærkesedler o.m.a. Denne trykning blev desværre også mit arbejde, idet dette foregik på en gammel digelpresse med fodbetjening som drivkraft, og derfor meget trættende. Når frk. Bonde kom ud til mig med flere tusinde ark, som skulle trykkes, bl.a. veksler, ja, så var humøret ikke det allerbedste. Det var hårdt at stå på eet ben. Et par minutters hvile skete jo af og til, men når jeg så hørte en brummen bag mig, var det bogtrykker P.A. Jørgensen, som var utilfreds med min hvile, og fluks trådte jeg videre. Men mit mareridt var dog Løgstør Banla årlige driftsregnskab, når det skulle trykkes, da denne gamle digelpresse, som vel stammede fra "Avisen's oprettelse i 1882, ikke var velegnet til "finere" arbejde. Det drejer sig om trykøjeblikket, som kunne give anledning til forskellig trykfordeling i over- og underkant af formen, hvis ikke digelen var nøjagtigt indstillet - og det var svært. Man skelner her mellem tre forskellige trykmetoder: Digelprincippet, der er baseret på to plane flader, som presses mod hinanden. Cylinderprincippet, hvor en rylinder ruller henover en plan flade. Rotationsprincippet, hvor to cylindre ruller mod hinanden. Efterhånden kom jeg nu også til at afløse ved avistrykmaskinen. Denne havde en trykkapacitet på ca ark i timen, men da det var en fladtryksmaskine (1 cylinder), måtte trykningen udføres i to omgange, fire sider hver gang. Ca ark avispapir, som var det daglige oplag, skulle anbringes i toppen af maskinen til trykning af fire sider, og ålseapparatet slået fra, dernæst vendes bunken (arkene) til 2. trykning af de sidste fire sider, og ålseapparatet slået til. Alt i alt, dens alder taget i betragtning, virkede maskinen udmærket. Og hvad samarbejdet personalet imellem angik, var det også udmærket, dog føltes en let irritation een gang om ugen, når maskinsatsen skulle omsmeltes. Dette foregik i et lille rum, stødende op til trykkeriet, og selve blysmeltningen åndt sted i en gammel støbeovn, og føigen var en ubehagelig blyor i trykkeriet. - Det var ikke rart. SVENDEPRØVE BESTÅET Efter fem travle og til tider besværlige år oprandt så dagene, hvor svendeprøven i bogtrykåget skulle aflægges, og som skuemestre deltog to fra Aalborg. Disse

10 var ret flinke mod mig, og svendebrevet kom da også nogenlunde i hus. Så 1. November 1939 var jeg, som den sidste lærling pi Løgstør Avis, nu uddannet typograf. Dette indebar herefter en ugeløn på Ur. 67, som jeg modtog julen over, hvorefter jeg blev opsagt til fratrædelse 1. Januar At jeg blev genansat et par år senere, skyldtes trykkerens bortrejse fra byen. Nu overtog jeg hans rolle som trykker i nogle år, indtil vor nestor, SØren Pedersen, som var ombryder, "faldt" for aldersgrænsen. Denne stilling blev mig så overdraget - et interessant arbejde, som bestod i formning af avissiderne. I mellemtiden var sket flere udskiftninger afpersonalet. Personalet Fra u.: Villy Harritsleu Knud Kristensen, T Hansen, Helrner Høyer. Forøn: Erih Clemmensen. (De fre sidsmæunte er døde.) I 1959 søgte jeg over i oliebranchen, efter i 1951 at have bestået bogtrykmestereksamen på Den grafiske Højskole i København. Eksaminationen bestod i farvelære, papirlære, kalkulation, bogføring og håndværkerret. Et tilbageblik i tiden vise! at håndsætter og maskinsætter er blevet en hendøende fag, idet sættemaskine og sættekasse er afløst af skærmterminaler, og typografens vinkelhage udføres af saks og papir. En udvikling som har været uundgåelig, men som for os ældre, der kan huske den daglige Løgstør Avis, godt kunne begrædes. Jeg tænker her på nutiden, - alt skal være stort, - små firmaer opsluges af store dito, - og sådan gik det også med Løgstør Avis. Som avisbud i 1930-erne husker jeg folks utålmodighed, når jeg ikke rydeligt kom til tiden med "Avisen", ja, de stod sågar tit i døren trippende og ventende. - Det viste en vis hengivenhed for "sprøjten", som folk i daglig tale kaldte den. - Kært barn har mange navne! Jeg vil slutte med et citat fra en hyldest til Løgstør Avist 25 års jubilæum , skrevet af Rolighed Larsen: Hvem er det, vi dagligt ta'er venligt imod? - Hvem gidr os hver Uge en Prædiken god? - Hvem hyldes i dagpaa højtidelig Vis? Vor kære Avis. IVilly Harritsleu 10

11 I(unstneren Aøge Strand frdt i Løgstør den 28. Juni Af Claes Jacobsen I anledning af en udstilling på Rådhuset i efteråret af Aage Strands billeder bringer Claes Jacobsen en omtale af maleren og hans værker. FALTILIEN Aage Strand blev født i Løgstør den 28. Juni 1910, og han var søn af snedker Otto Martinus Strand, der kom fra Løgsted, og Eva Boline Strand f. Petersen, der kom fra Grenå. Han havde 3 søskende: Erik Arne Christian Strand f. 1908, Carl Emil Strand f (kaldet Calle) og Hilma Kristine Strand f Aage Strand blev uddannet som tømrer, medens begge brødrene blev uddannede som bygningsmalere. I Løgsrør boede åmilien flere steder, bl.a. Sønderport 10, Bredgade 16, Højbovej (nr.?), Sønderport 20 og sidst Kristiansmindevej 11. Aage Strand flyttede til København i 1932, og hans forældre til Livø i Han blev i 1964 gift med Ruth Betry Strand f. Paulsen 1,939, og de fik børnene Jeppe f og Eva Boline (som Aage Strands mor også hed) f, Aage Strand afgik ved døden den 8. Juni 1975, kort før han ville være f'ldt 65 ir. Forrest sidder Eua og Otto Strand. Bøgued fiø u. Erik, Hilmø, Cørl Emil og Aøge Strand. I1

12 KUNSTNEREN Aage Strand var som nævnt uddannet tømret men som kunstner var han autodidakt - altså selvlært. Han udførte en mængde mosaikker, bl.a. inspireret af en udstilling af mosaikker udført af maleren Karl Larsen ("Jeg tænkte: som håndværker må du også kunne sådan noget..."). I starten af 1950erne malede han lys$'ldte landskaber, ofte med et eller flere for ham meget karakteristiske nåletræer som en del af motivet. Kloun. Sign. Monogram Å5. Landskab med huse. Signeret Å5. Endvidere malede han havnebilleder, heste som trækdyr i arbejdssituationer, og han udførte mange cirkusbilleder med fin fornemmelse for miljøetds fornøjelige sider. - Ikke mindst hans klovnebilleder er herlige. Den så forkætrede Bjørneklo er anvendt som motiv i såvel mosaik som maleri, (bl.a. mosaikarbejdet "Bjørneklo i blaa Vase" og maleriet "Opstilling med Bjørneklo", begge udstillet på Den Frie i maj 1958). Fra slutningen af 1950erne arbejdede han i de københavnske saneringskvarterer og blotlagde her maleriske værdier i ødelæggelserne. Hans malerier og tegninger er ofte synteser af oplevelsen på stedet, og er ofte udtrykt meget forenklet - henimod det nonfigurative. Han blev ånget af det kubistiske i de halw nedrevne huse, som så blev skildret gennem geometriske figurer. Disse maleriet som ofte er blevet betegnet som hans væsendigste, er ikke socialt betingede, men er blevet fremstillet på grund af motivernes maleriske og formmæssige kvaliteter. (sidste sætning Strands eget udsagn. Som en kuriositet kan nævnes, at Strand fra starten forsøgte at male på stedet med støvskyer og nedfaldne murbrokker flyvende om ørerne, men han mistede herved koncentrationen og opgav dette forehavende. 12

13 Også højhusbebyggelser har han anvendt som motiv. Han har også illustreret i hvert åld en enkelt bog med fine tegninger. - Det er en digtsamling af Ove Abildgaard fra 1946, "Aarstiderne" (Lemvig Bogtrykkeri). I 1957 lavede han en kæmpefrise i Restaurant Ambassadeur i København. Frisen, der var på hele 32 m2, er desværre ikke bevaret. Han har øjensynligt haft et problem med højdeskræk, som fortog sig under dette arbejdes udførelse. Ved arbejdets afslutning hed det i en københavnsk formiddagsavis i juli måned 1957: "Aage Strand har, i den tid arbejdet har staaet paa, faaet en eminent færdighed i at entre op og ned ad en stige med en pensel i den ene haand og en pilsner i den anden. Den "stigepsykose", kunstneren i begyndelsen led af, er totalt forsvundet, og selv frokostpakkens indhold er blevet indtaget i højderne". MOSAIKKERNE Af de væsentligste mosaikker kan nævnes "selvportræt" (marmormosaik, udstillet 1941), "To mennesker" (mosaik udstillet 1947), "Kovnen Rivels" (mosaik udstillet 1956) og"linedanser" (mosaik 1958). Endvidere 3 mosaikker på Tirborg: "Kvinde med pekingeser (1959), "Kvinde med kornneg" ( indmuret i væggen ved bryggeriets tappehal) og "Humleplanter" (1960). I Daells Varehus i Nørregade i København, der drejede nøglen om i 1999, lavede han en mosaik (1960) i Maleren, bi lledhuggeren og lius kunstneren Aage Strand. nedgangen til kundevestibulen. Om den har overlevet den væsentlige ombygning af ejendommen til det mondæne femstjernede luksushotel Skt. Petri, som er blevet indviet i juli måned 2003, vides ikke. Næsten lokalt har Aage Strand (1956) udført en mosaik ved Hanstholm Fyr kaldet "To fiskere", et mindesmærke for søfolk, der omkom under 2. Verdenskrig. Mosaikken er indmuret i selve fyret, og viser i et forenklet, dekorativt billedsprog to fiskere, der fra deres båd trækker et net med fisk op af havet. Mosaikken er finansieret af Thybofonden i København. 13

14 Mosaikken fremstår lidt falmet i farverne, men er i øvrigt velbevaret (24. JuIi 2003). MALERIERNE OG SKULPTURERNE Aage Strand var særdeles produktiv i det hele taget, og der hænger et væld af hans malerier landet over og bl.a. i Sverige. Af de væsentligste arbejder nævnes "Portræt af grafikeren Povl Christensen' (udstillet 1945), "Cirkus" (1949). "Orkestret" (udstillet 1952), "Slotsparken" (1954), "Stående pige" (skulptur 1955), "Havnebillede" udstillet 1956), "Tivoli Rom" (udstillet 1956), "Cirkusbillede" (1957), "Fra saneringskvarteret" ( 1 958), "Huse ved Agger" (udstillet 1966) og "Klitter (også udstillet 1966). Til Odense Bys Elværk har han desuden udført en jernskulptur. Hans malerier handles fortsat en hel del, - Netauktionsfirmaet Laurirz ( har alene i første halvdel af 2003 haft I 8 malerier af Aage Strand under hammeren, Trolle Henriksens Auktioner i Aalborg et enkelt, og kunsthandlerne har til stadighed værker af ham i kollektionen. UDSTILLINGERNE Aage Strand udstillede bl.a. på. Kunstnernes Efterårsudstilling 1941, og På forårsudstillingen på Charlottenborg , , 1952 og 1955.I Nordisk Kunsthandel i St. Kongensgade i København I Ceres' Kunstforening Århus t966. Af separatudstillinger nævnes på Den Frie (i Den Fries sidebygning) 1955, 1958 (sammen med Ester Holm), 1959 (sammen med Sonja Theil Herschend) og Nordiske Kunsthandlere København Endvidere har han udstillet malerier på Riverside Museum i New York i 1959 og i Barcelona og Palma i Han var medlem af Kunstnersamfundet. Aage Snands signaturer og monogram. 14

15 NEUIIAUSENPRISEN Aage Strand modtog i 1955 for værket "Stående pige" fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Det er en stående kvindefigur i naturlig størrelse. Egentlig hed prisen De Neuhausenske Præmier. Det er en præmie, som siden 1938 oprindeligt hvert andet år og senere med større mellemrum uddeles til bl.a. udøvende kunstmalere. Prisen fremkommer som renterne af en kapital, som malermester Jens Neuhausen ( ), 1812 testamenterede til Kunstakademiet, og den er i 1975 samordnet med et legat, Zacharias Jacobsens Legat. Prisen uddeles efter en konkurrence for arkitekter og billedkunstnere, udskrevet af Kunstakademiet i København. \-/ 1'! d'> _\}\' ) q\/* LOI{AL UDSTILLING A.P IWqIETER Slægts- og Lokalhistorisk Forening for Løgsrør og Omegn planlægger i øjeblikket en udstilling med værker af Aage Strand, udlånt af private og institutioner. Udstillingen gennemføres i skolernes efterårsferie (uge ) pi rådhuset, Torvegade 15, Løgsrør. tå... Har du et billede tdført af Aage Strand, som foreningen må låne til udstillingen, bedes du straks kontakte foreningens formand, John Nielsen, tlf , eller Kilder: KID, Veilbach, R. Broby-Johansens kunstordbog, Den store danske encyklopædi. Claes Jacobsen 15

16 KREJL ønsber m/s "LfVØ" tillybbe med 100 års jubil.æet! I juni 1903 løb en nybygning afstabelen på P Thorsens skibsværft i Løgstør. Det var en galease med hjælpeslaue, som kom til at bære navnet "Livø". Den blev bygget til passagerog fragtfart til og fra Livø. Bådens 100 års jubilæum vil "Krejl" gerne være med til at fejre med en artikelserie om "Livø". Vi lægger ud med at bringe de tørre åcts, et enkelt fotografi og en annonce fra Løgstør Avis omhandlende "Livø": Byggeår: Bygherre: Jens LudvigJensen Byggested: P.Thorsens skibsværft, Løgstør. Skibsrype: Ketchrigget kutter. Materiale: Skrog: eg på eg. Dæk teak. Ruf: eglgran. Stormast: lærk fra Lindenborg ca Mesanmast: douglasgran. Den er et aryesrykke fra' Jens trgogh'. Sejlføring: 130 kvm. Sejlryper: storsejl, mesansejl, stortop, mesantop, fok, klyver og jager. Sejlmateriale: 2 slags bomuldslignende kunststof: duradon og klipperkanvas. Sejlene er rødbrune. Motorrype: I år 2000 fik "Livø" en nyere brugt motor. Det er en 6-cylindret Volvo Penta diesel. Motoren, fra ca. 1980, stammer fra flådestation Frederikshavn, hvor den fungerede som nødmotor. DIMENSIONER: Længde o.a.: 15,90 m. Bredde: 3,60 m. Stormast: 16,00 m. Mesanmast: 11,00 m. Bovspryd: 5.00 m Dybgang: 1,80 m. Dødvægtstonnage: l8 tons. EJER: "Livø" er et partrederi bestående afbesryrende reder Leo Kjær Nielsen og Anders Kjær Nielsen. Gn n9 ldtotorbaob2 be' regnet tit $c6fiogerfart nlellem 9øg[løt og 9iDø, bleu forleben fat i Sanbet $et oeb 8,øgltør. Ecc' ben, fom er btrgget af ølibå bc9 ai en llllotor Fac 6 $efte' Stcft, bet er leoeret of Sabdlcnt $oumøiler i $tcbedl6loun. Oen ffcl bæe 9lcunet,,&ioø" og er bggget pao '$orcnftaltning of Øwl Elet, 16

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.:

Aktivitetsposten. Bauneporten 22 tlf.: Aktivitetsposten Bauneporten 22 tlf.: 45 28 48 09 Aktivitetscenteret Baunehøj Februar Marts 2017 Mærkedage Fødselsdag: Februar: Jytte Dinesen, Preben Jensen, Magna Jørgensen, Valborg Lorentsen, Herdis

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Maleren Ellen Krogh (1902-86) Beskrivelse Ellen Krogh blev født i Faaborg i 1902. Hun voksede op under trange kår hos sine bedsteforældre og begyndte tidligt

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere