Installationsanvisninger. Asennusohjeet. Installatievoorschriften. Installasjons- og bruksanvisning. Installationsinstruktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsanvisninger. Asennusohjeet. Installatievoorschriften. Installasjons- og bruksanvisning. Installationsinstruktioner."

Transkript

1 Installationsanvisninger og brugsanvisning Indbygningsovn OB60 elektroniske modeller og pyrolysemodeller Asennusohjeet ja käyttöohje Uppoasennettava uuni Elektroniset ja pyrolyyttiset OB60-mallit Installatievoorschriften en gebruiksaanwijzing Inbouwoven OB60 modellen met elektronische bediening en pyrolytische reiniging Installasjons- og bruksanvisning Innebygget ovn OB60 elektroniske- og pyrolytiske modeller Installationsinstruktioner och användarmanual Inbyggnadsugn OB60 Elektroniska och pyrolytiska modeller DK FI NL NO SE

2 DK

3 Indhold 1 DK Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler 2 Installationsanvisninger 5 ELEKTRONISKE MODELLER Brug af ovnen første gang 11 Brug af betjeningsknapperne 12 Valg af funktioner til kogning/stegning 14 Valg af temperaturen 15 Funktioner til kogning/stegning 16 Manuel og automatisk kogning/stegning 18 Fejlkoder 19 Behandling og rengøring 20 PYROLYSEMODELLER Brug af ovnen første gang 30 Ur og timer 31 Valg af funktionerne og temperaturen 32 Funktioner til kogning/stegning 33 Automatisk kogning/stegning 35 Behandling og rengøring 36 Garanti og service 42 Vigtigt! GEM DISSE ANVISNINGER De viste modeller i denne brugsanvisning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst. Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

4 DK 2 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler Installation ADVARSEL! Fare for elektrisk stød Kobl altid ovnen fra elforsyningen, før der udføres vedligeholdelse eller reparation. Hvis du ikke gør dette, kan det resultere i død eller elektrisk stød. ADVARSEL! Risiko for at skære sig Pas på - panelets kanter er skarpe. Hvis du ikke er forsigtig, kan det resultere i kvæstelser eller snitsår. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Følg disse instruktioner omhyggeligt før installation eller anvendelse af dette produkt for at undgå skader på personer eller ting. Denne installationsanvisning skal være tilgængelig for den person, der installerer produktet, da det kan reducere installationsomkostningerne. Ovnen må kun installeres og tilsluttes til elforsyningen af en autoriseret installatør. Hvis installationen kræver ændring af hjemmets elektriske system, bedes du kontakte en autoriseret elektriker. Denne bør også kontrollere, at kabelstikket svarer til den spænding, der tilsluttes ovnen. Ovnen skal jordforbindes. Ved tilslutning af ovnen til strømforsyningen bør du ikke anvende adaptere, omformere eller stikdåser, da de kan forårsage overophedning og brand. Installationen skal overholde de lokale bygnings- og elektricitetsregulativer. Hvis ovnen ikke installeres korrekt, kan enhver form for garanti eller ansvar gøres ugyldig. Før ovnen installeres, skal det sikres, at En permanent kabling er forsynet med en passende afbryder, monteret og isat i overensstemmelse med de lokale regler og regulativer for kabling. Kontakten skal være en godkendt type og installeret i den fastgjorte kabling. Derudover skal en 3 mm kontaktafstand indgå i den færdige kabling i overensstemmelse med lokale regler for kabling. I Australien og New Zealand skal en kontakt af en godkendt type med en 3 mm luftspalte installeres i den aktive (fase) leder i den fastgjorte kabling. Ovnens stikkontakt (hvis en sådan er monteret) er placeret udenfor hulrummet, når produktet flugter med den bagerste væg. Elektrikeren lader mindst 1,5 m (og ikke mere end 2 m) ledning blive i hulrummet, så det er nemt at installere og servicere apparatet. Hovedkablet må ikke berøre varme metalgenstande.

5 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler 3 DK Ovnen skal anbringer på en flade, der understøtter dens vægt. Bordpladen og ovnrummet er kvadratiske og vandrette, og har de nødvendige mål. Højden fra gulvet passer til brugeren. Ovndøren kan åbnes helt uden forhindringer. Hvis elkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller tilsvarende for at undgå skader på personer eller ting. Når ovnen installeres Må den ikke sættes fast til køkkenelementet med silikone eller lim. Dette vil gøre fremtidig service vanskelig. Fisher & Paykel dækker ikke udgifterne ved fjernelse af ovnen eller beskadigelse, der er forårsaget ved denne flytning. Brug de medfølgende skruer til at gøre ovnen fast til køkkenelementet. Stram ikke skruerne for meget (se Fig. 1). Stå ikke på døren, og anbring ikke tunge genstande på den. Løft ikke ovnen i dørhåndtaget ,5 mm Figur 1 Fastgørelse af ovnen til køkkenelementet

6 DK 4 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler Betjening Din indbygningsovn er omhyggelig designet til at fungere fejlfrit ved normal betjening. Husk følgende retningslinjer ved brug af din ovn: ADVARSEL! Fare for elektrisk stød Sluk for ovnen på vægkontakten, før du udskifter sikringer eller ovnlyset. Hvis du ikke gør dette, kan det resultere i død eller elektrisk stød. ADVARSEL! Fare for varm overflade Tilgængelige dele bliver varme, når denne ovn er i brug. Hold børn på afstand, så de ikke bliver forbrændte eller skoldede. Rør ikke ved varme overflader inden i ovnen. Brug ovnhandsker eller anden beskyttelse, når du anvender varme overflader, f.eks. ovnplader eller tallerkener. Vær forsigtig, når du åbner ovndøren. Lad varm luft eller damp slippe ud, før fødevarerne fjernes eller lægges tilbage. Hvis du ikke udviser forsigtighed, kan du blive forbrændt eller blive skoldet. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Isolerende kontakt: Sørg for, at ovnen er tilsluttet et kredsløb med en isolerende kontakt, som helt kan afbrydes fra strømforsyningen. Husholdningsmaskiner er ikke beregnet som legetøj til børn. Børn, eller personer med et handicap, som begrænser deres evne til at bruge apparatet, skal have en ansvarsbevidst person til at instruere dem i brugen. Denne person skal være i stand til at bruge apparatet uden fare for sig selv eller andre. Sikker behandling af fødevarer: Fødevarer bør ikke opbevares længere tid i ovnen end højst nødvendigt før og efter tilberedning. Dette skal gøres for at undgå kontaminering med organismer, hvilket kan føre til madforgiftning. Tag særlig hensyn, når det er varmt i vejret. Anbring ikke aluminiumsfolie, tallerkener, bradepander, vand eller is på selve bunden af ovnen under madlavningen, da dette kan ødelægge emaljen for altid. Stå ikke på døren, og anbring ikke tunge genstande på den. Brug ikke grove, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til at rengøre ovndørens glas med, da disse kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset splintres. Brug ikke en damprenser til at rengøre dele af ovnen. Forsigtig. Der kan blæse varm luft ud under betjeningspanelet som en del af ovnens kølesystem.

7 Installationsanvisninger 5 DK I I I C B E L K J J I A D H F L mm G 2,5 mm Installationsdiagrammer kun til illustration Figur 2 Mål for ovn og køkkenelement Mål for ovn og køkkenelement (mm) A generel ovnhøjde* 597 B generel ovnbredde 595 C generel ovndybde (ekskl. håndtag og knapper) 567 D rammens højde 582 E rammens bredde 556 F rammens dybde 545 G ovnrammens og betjeningspanelets dybde (ekskl. knapper) 22 H ovndørens dybde (åben) (målt fra ovnrammens forkant) 445 I minimum indvendig bredde af hulrummet 560 I I generel bredde af hulrummet 600 J indvendig højde af hulrummet 585 J I generel højde af hulrummet 600 K minimum indvendig dybde af hulrummet 550 L elementafstand ved planmontering 22 Bemærk: Sørg for, at der er en passende adgang til kogepladen, når der installeres en kogeplade over ovnen, se fabrikantens installationsanvisninger. *Alle højdemåleenheder inkluderer monterede fødder.

8 DK 6 Luftcirkulation OVEN OVNDØR DOOR NEDERSTE FORKANT LOWER TRIM LUFTSTRØM AIR FLOW Figur 3 Korrekt og forkert anbringelse af forkant Vigtigt! Vær ekstra forsigtig med ikke at beskadige ovnens nederste forkant. Mellemrummet mellem dørens bund og den nederste forkant er vigtig for korrekt luftcirkulation til ovnen. Sørg for, at ovnen placeres på træstykker eller tilsvarende understøttelse, når den tages ud af kartonen, som vist i Fig. 3. Dette vil forhindre beskadigelse af den nederste forkant. Undersøg efter installationen, at den nederste forkant fortsat ikke er beskadiget. Åbn langsomt ovndøren, til den er helt åben for at sikre, at der er passende adgang mellem dørens bund og den nederste forkant. Hvis den nederste forkant bliver beskadiget, skal forkanten rettes ud, og det er vigtigt at sikre, at ovndøren kan åbnes helt uden problemer med den nederste forkant. Bemærk: Du kan fjerne fødderne, men sørg for, at ovnen ikke hviler på den nederste forkant. Producenten er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af ovnen, som et resultat af forkert installation.

9 Udskiftning af elkablet 7 DK Tag dækslet til klembrættet af ved at stikke en skruetrækker ind i de to kroge A (Fig. 5). Åbn kabelklemmen ved at løsne skruen F (Fig. 6), skru klemskruerne løse, og fjern kablet. Forbind det nye elkabel af passende type til klembrættet ved at følge diagrammet i Fig. 4. Elektronisk Pyrolyse V~ W V~ W L1 N(L 2 ) E Figur 4 F A Fødekabelsektion type HO5RR-F Figur 5 Figur V 3 x 1,5 mm 2

10 DK 8 Diagram over kabelføring Elektroniske modeller TL TL Filter T L N M T LF1 LF2 VR VT TE GE BE CE Figur 7 Diagram over kabelføring for elektronisk ovn

11 Diagram over kabelføring 9 DK Pyrolyseovnmodeller NZ AU Figur 8a Diagram over kabelføring for pyrolyseovn Pyrolyseovnmodeller GB IE EU Figur 8b Diagram over kabelføring for pyrolyseovn

12 DK 10

13 Brug af ovnen første gang 11 DK Temperaturdisplay Reguleringsknapper Temperaturknapper Urdisplay Funktionsdisplay Reguleringsknapper til kogning/stegning ELEKTRONISKE MODELLER Figur 9 Betjeningspanel Før du anvender din nye ovn, skal du: 1 Læse denne brugsanvisning, og især lægge mærke til afsnittet Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler. 2 Fjerne alt tilbehør og emballage. 3 Indstille uret. 4 Indkør ovnen: Anbring pladerne og bradepanderne. Hvis du ikke bruger pladeglidestøtterne, skal du indsætte pladerne og grillpanden som vist på Fig. 10. Montér dem mellem metalrillerne med sikkerhedshakket nedad og bagpå. Hvis pladestøtterne og katalysatorpanelerne ikke allerede er monteret, skal du se under Behandling og rengøring, hvordan dette gøres. Opvarm ovnen til maksimum i: 60 minutter i -stillingen 30 minutter i -stillingen 15 minutter i -stillingen 5 Aftør ovnen med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør grundigt. Bemærk: Ovnens blæser starter automatisk ved forskellige trin under tilberedningen. Den blæser varm luft ud over døren. Når ovnen slukkes, kan blæseren fortsætte, indtil ovnen er kølet ned. Figur 10 Korrekt placering af plader og pande

14 DK 12 Brug af betjeningsknapperne ELEKTRONISKE MODELLER SYMBOL Tændt = minuturet i gang Blinker = nedtælling afsluttet af minuturet SYMBOL Tændt = opvarmning af elementer i gang (koge/stegefunktion) Blinker = automatisk kogning/ stegning afsluttet TAL Normalt tidspunkt på dagen SYMBOL Tændt = automatisk kogning/ stegning er programmeret Blinker = automatisk kogning/ stegning afsluttet KNAP Valg af ON/OFF eller børnelås KNAP Til at forøge tallene på programmeringsdisplayet KNAP Valg af minutur KNAP Til at mindske tallene på programmeringsdisplayet KNAP Valg af koge/stegetid KNAP Slut på valg af koge/stegetid Figur 11 Urdisplay og betjeningsknapper Bemærk: Efter at have brugt betjeningsknapperne, skal du afvente tre bip, der bekræfter, at du kan fortsætte. Tryk på knappen for at vælge lydstyrken for bipperen.

15 Brug af betjeningsknapperne 13 DK Indstilling af uret Første gang ovnen tilsluttes, eller efter et strømsvigt, vises 0:00 på displayet. Tryk på knapperne og samtidigt, og tryk derefter på knapperne og for at indstille uret. Bemærk: Ændring af tiden sletter ethvert automatisk program. Brug af timeren Du kan bruge timeren når som helst, selv når ovnen ikke er i brug. Timeren slukker ikke ovnen. Timeren kan indstilles på op til 23 timer og 59 minutter. Tryk på knappen, derefter på knapperne og for at indstille timeren. Tryk på knappen for at kontrollere den resterende tid Når tiden er gået, bipper timeren. Tryk på en hvilken som helst knap (undtagen knappen ) for at slå den fra. ELEKTRONISKE MODELLER Tænde og slukke for ovnen Tryk på knappen for at tænde for ovnen. ON vises i to sekunder på displayet, ovnlyset lyser, og derefter vises tiden på displayet. Du kan nu betjene ovnen. Hvis du ikke benytter ovnen inden for tre minutter, går den automatisk tilbage til standby. OFF vises i nogle sekunder på displayet, ovnlyset slukker, og derefter vises tiden på displayet. Tryk på knappen for at slukke ovnen. Bemærk: Undgå at slukke for ovnen, hvis du har indstillet den til automatisk kogning/stegning. Børnelås Når ovnen er sat til børnelås, kan du kun slukke for ovnen, bruge timeren, kontrollere den resterede koge/stegetid eller slutningen af denne tid. Du kan indstille børnelåsen under tilberedningen. Tryk på knappen i ca. fem sekunder for at indstille børnelåsen. Displayet viser n--o, ON, og derefter vises tiden igen. Tryk på knappen i ca. fem sekunder for at udløse børnelåsen. Displayet viser n--o, OFF, og derefter tiden igen.

16 DK 14 Valg af funktioner til kogning/stegning ELEKTRONISKE MODELLER Ovnens Oven koge/stegefunktioner cooking functions Hver gang du vælger en koge/stegefunktion, When you select aktiveres each det cooking tilsvarende function, symbol. its symbol is activated. indstille setting Ovnlys Oven lamp Når symbolet er tændt, er kun ovnlyset tændt. When the symbol is lit only the oven lamp is on. indstille setting Reguleringsknapper Function control buttons Du You kan can bruge use disse these knapper buttons til to at choose vælge den the oven ønskede function ovnfunktion. you want. Figur 12 Koge/stegefunktioner

17 Valg af temperaturen 15 DK " o -symbol " (Celsius (grader degrees) Celsius) symbol Når When symbolet the symbol blinker, is forvarmer flashing the ovnen. oven is preheating. Når symbolet lyser konstant, har ovnen nået den indstillede temperatur. When the symbol is permanently lit the oven is at the set temperature. Koge/stegetemperatur Cooking temperature Alle All cooking koge/stegefunktioner functions start begynder to operate med en with forudindstillet a pre-set temperatur. Du kan når som helst ændre denne ved at trykke temperature på temperaturreguleringsknapperne. which can be modified, at any time, pressing the temperature control buttons. ELEKTRONISKE MODELLER Temperature Temperaturknapper control buttons Press Tryk the på button knappen to increase for at sænke the oven ovntemperaturen. temperature. Tryk på knappen for at hæve ovntemperaturen. Press the button to decrease the oven temperature. Figur 13 Valg af temperatur

18 DK 16 Koge/stegefunktioner ELEKTRONISKE MODELLER OVNLYS Kun ovnlyset tænder. Det forbliver tændt i alle koge/stegefunktioner. BAGNING De øverste og nederste varmeelementer starter. BAGNING er den traditionelle metode for kogning/ stegning. Det er bedst kun at bruge én plade ad gangen i denne funktion. VARMFUFT MED UNDERVARME Det nederste varmeelement og blæseren starter. Brug denne funktion til at tilberede fødevarer, som kræver en højere temperatur nederst end øverst. GRILL Grillen øverst i ovnen tænder. Foropvarm i fem minutter. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 225 C maks. Grill ikke længere end 30 minutter ad gangen. For at opnå de bedste resultater, skal du bruge den allerøverste pladeindstilling, når du ønsker hurtig bruning (f.eks. toast). TURBO GRILL Både grill- og det øverste varmeelement tænder for at give intens grill i hele ovnens bredde. Forvarm i fem minutter. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 225 C maks. Grill ikke længere end i 30 minutter ad gangen. For at opnå de bedste resultater, skal du bruge den allerøverste pladeindstilling, når du ønsker hurtig bruning (f.eks. toast). VARMLUFTSGRILL Både grillen og blæseren starter. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 225 C maks. VARMLUFT MED RINGELEMENT OG UNDERVARME Undervarmeelementet, det runde varmeelement og blæseren starter. VARMLUFT MED RINGELEMENT Det runde varmeelement og blæseren starter. Når ovnen indstilles til VARMLUFT MED RINGELEMENT, kan der tilberedes flere forskellige fødevarer samtidigt. Brug VARMLUFT MED RINGELEMENT til kogning/stegning med flere plader.

19 Koge/stegefunktioner 17 DK VARMLUFT Det øverste og nederste varmeelement og blæseren starter. OPTØNING/VARM Det nederste varmeelement og blæseren starter. Til optøning af fødevarer bruges den forudindstillede temperatur kun ved ( def ). Til opvarmning af fødevarer, ændres den forudindstillede temperatur til mellem 75 C og 100 C. Bemærk: Denne funktion er ikke til kogning/stegning af fødevarer. Vigtigt! Sikker behandling af fødevarer: Fødevarer bør ikke opbevares længere tid i ovnen end højst nødvendigt før og efter tilberedning og optøning. Dette skal gøres for at undgå kontaminering med organismer, hvilket kan føre til madforgiftning. Tag særlig hensyn, når det er varmt i vejret. Bemærkninger til bagning og stegning: Brug kun fedtfiltret ved stegning. Fjernes før bagning. Rengør altid filtret efter kogning/ stegning. Forvarm ovnen før bagning. Undgå at anbringe ting, herunder vand eller is i bunden af ovnen. ELEKTRONISKE MODELLER

20 DK 18 Manuel og automatisk kogning/stegning ELEKTRONISKE MODELLER Brug af ovnen manuelt Hvis du vil bruge ovnen manuelt, skal den først tændes, og derefter kan du vælge funktionen og temperaturen. Ovnen starter ca. fire sekunder efter det sidste valg. Hvis A vises på displayet, skal du annullere den forudindstillede automatiske kogning/stegning. Tryk på knapperne og samtidigt for at gøre dette. Bemærk: Du kan kun bruge ovnen manuelt i op til 10 timer. Derefter skifter den automatisk. Brug af ovnen automatisk Brug automatisk kogning/stegning til automatisk at tænde for ovnen, tilberede og derefter slukke ovnen. 1 Kontrollér, at uret viser den korrekte tid. 2 Vælg funktionen og temperaturen. Ovnen tændes. 3 Find ud af, hvor lang tid kogningen/stegningen vil vare, så der er tid til forvarmning, hvis dette er nødvendigt. 4 Tryk på knappen vises. Brug knapperne til indstilling af koge/stegetiden. 5 Vælg det tidspunkt, ovnen skal slukke ved at trykke på knappen og derefter bruge knapperne. Hvis der er tid, før kogningen/stegningen starter, vises tidspunktet på dagen og A på urdisplayet. Ovntemperaturen og funktionslamperne forbliver tændt, men ovnen slukker og indstilles nu til automatisk kogning/stegning. Bemærk: Blæseren fortsætter muligvis. Hvis du er hjemme, så du kan tænde ovnen og kun vil have, at ovnen slukker automatisk, skal du starte som normalt og derefter følge trin 4 eller trin 5 for at indstille en tid, hvor ovnen skal stoppe. Når den automatiske kogning/stegning starter, vises A, og ovnen tænder. Tryk på knappen for at se den resterende koge/stegetid. Tryk på knappen for at se den indstillede stoptid. Du kan når som helst annullere den automatiske koge/stegetid ved at slukke ovnen eller fortsætte med kogningen/stegningen ved at trykke på knapperne og samtidigt. Når stoptiden er nået, slukker ovnen, timeren bipper og A blinker. Tryk på en hvilken som helst knap for at stoppe bipperen, og sæt ovnen til manuel indstilling. Tryk på knappen for at slukke ovnen. Vigtigt! Sikker behandling af fødevarer: Fødevarer bør ikke opbevares længere tid i ovnen end højst nødvendigt før og efter tilberedning. Dette skal gøres for at undgå kontaminering med organismer, hvilket kan føre til madforgiftning. Tag særlig hensyn, når det er varmt i vejret.

21 Fejlkoder 19 DK Fejlkoder Hvis der er et problem, slukker ovnen automatisk. Kun blæseren fortsætter, og en fejlmeddelelse vises på displayet. Ovnen kan ikke anvendes. Hvis problemet forsvinder, går ovnen til standby (OFF). Hvis problemet ikke forsvinder, skal du slukke ovnen og tænde den igen på hovedkontakten. Hvis problemet fortsætter, skal du koble ovnen fra hovedkontakten og kontakte den nærmeste servicemontør. Vigtigt! Meddelelsen ---- på både ur- og temperaturdisplayet Dette indikerer, at ovnen er for varm. Du kan ikke bruge ovnen, før du har aktiveret den igen. Sådan gør du: Åbn ovndøren, og lad ovnen køle af. Tryk på knapperne og samtidigt blinker på displayet. Indstil uret igen. Hvis ovnen fortsæt ikke fungerer, skal du koble ovnen fra hovedkontakten og kontakte den nærmeste servicemontør. ELEKTRONISKE MODELLER Figur 14 Fejlkoder på temperaturdisplayet Figur 15 Fejlkoder på urdisplayet

22 DK 20 Behandling og rengøring ELEKTRONISKE MODELLER Vigtigt! Før du begynder at rengøre ovnen, skal du: Læs disse rengøringsinstrukser og afsnittet Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i begyndelsen af denne brugsanvisning. Sluk for ovnen på væggen. Sørg for, at ovnen har en temperatur, så man kan røre ved den. Brug ikke en damprenser. Opbevar ikke brændbare stoffer i ovnen. Generelt råd Aftør ovnen efter hvert brug. Tør pletter op. Undgå at efterlade alkaliske eller syreholdige stoffer (såsom citronsaft eller eddike) på ovnens overflader. Brug ikke rengøringsprodukter med en klor- eller syrebase. Rengøring af den udvendige side af ovnen Vigtigt! Brug ikke slibende rengøringsmidler, klude eller grydesvampe på den udvendige side af ovnen. Tør straks ethvert kaustisk rengøringsmiddel af, hvis dette spildes på ovnens dørhåndtag. Aftør ovnens udvendige sider ofte med varmt vand og et mildt almindeligt rengøringsmiddel. Det rustfrie stål kan også rengøres med et passende rengøringsmiddel eller specialmiddel. Bemærk: Hvis du vælger at bruge et almindeligt rengøringsmiddel til rustfrit stål, skal du læse etiketten, så du er sikker på, at det ikke indeholder klorforbindelser, da disse er korroderende og kan ødelægge ovnens udseende.

23 Behandling og rengøring 21 DK Rengøring af den indvendige side af ovnen Brug ikke slibende rengøringsmidler, klude eller grydesvampe til at rengøre emaljen. Brug ikke ovnrens, slibende rengøringsmidler, salmiakbaserede rengøringsmidler, produkter, der er syreholdige eller alkaliske, eller rengøringsmidler på katalysatorpanelerne (følger ikke med alle modeller). ELEKTRONISKE MODELLER Fig.16 Fjernelse af sideholderne og katalysatorpanelerne (kun visse modeller) For at lette rengøringen kan du fjerne sideholderne, ovndøren og fedtfiltret. Når du har fjernet sideholderne, falder det øverste grillelement også ned, hvilket gør rengøringen lettere (kun visse modeller). Grillelementet er selvrensende. Rengøring af det emaljerede rum Rengør emaljen på indersiden af ovnen, når den er afkølet, med almindelige rengøringsmidler eller et amoniakbaseret rengøringsmiddel. Du kan anvende de ovnrensmidler, du køber i butikkerne, hvis du omhyggeligt følger producentens anvisninger. Behandling af katalysatorpanelerne (kun nogle modeller) Fig.17 Grillelement, der kan sænkes (kun visse modeller) Katalysatorpanelerne er dækket med en speciel mikroporøs emalje, der absorberer og fjerner olie- og fedtsprøjt under normal tilberedning over 200 C. Hvis panelerne fortsat er snavsede efter at have tilberedt meget fedtholdige fødevarer, skal ovnen opvarmes til maksimum i en time til halvanden, og der vil ske en selvrensende proces. Sidepanelerne er vendbare. Sørg for, at du anbringer dem med pilen opad og på den rigtige side. Hvis du vil fjerne sidekatalysatorpanelerne, skal du først skrue sideholderne af. Se Fig. 16. Når du udskifter panelerne, skal du sørge for at: Pilene peger opad Panelet med hullet i er anbragt på den venstre ovnvæg, så der er hul til ovnlyset. Sæt ikke katalysatorpanelet uden hullet over ovnlyset. Skru derefter sideholderne fast til ovnvæggen. Bemærk: Ovnens bagpanel har også en katalysatorbeklædning, men den er ikke vendbar og bør ikke fjernes.

24 DK 22 Behandling og rengøring ELEKTRONISKE MODELLER Rengøring af fedtfiltret Rengør fedtfiltret efter hvert brug. Hvis filtret ikke rengøres, vil det blokere og afkorte blæserens levetid. Når filtret er normalt snavset, kan det kommes i en opvaskemaskine ved normal vask. Hvis filtret er meget snavset, skal det enten anbringes i en kasserolle med to skefulde vaskemiddel eller en teskefuld opvaskemiddel. Bring den i kog, og lad filtret opbløde i mindst 30 minutter. Skyl filtret i rent vand, og lad det tørre. Fig.18 Fjernelse af fedtfiltret

25 Behandling og rengøring 23 DK Pladeglidestøtter (kun visse modeller) De teleskopiske pladeglidestøtter gør det mere sikkert og lettere at sætte ovnpladerne og bradepanderne i. De stopper, når de trækkes ud til maksimal stilling. Aftør dem kun med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Undgå at vaske dem i opvaskemaskinen, lade dem ligge i blød i sæbevand eller bruge ovnrens. Sådan fjernes pladeglidestøtterne: 1 Fjern sideholderne ved at skrue de fastgjorte skruer ud (Fig. 16). 2 Læg pladeglidestøtten og sideholderne ned, med pladeglidestøtten nederst. 3 Find sikkerhedslåsen. Det er de tappe, der clipser over tråden i sideholderen (pil 1 i Fig. 19). 4 Træk sikkerhedslåsene væk fra tråden for at frigøre tråden (pil 2 i Fig. 19). Sådan fastgøres pladeglidestøtten igen på sideholderne: 1 Skru sideholderen fast på ovnvæggen. 2 Montér pladeglidestøtten på den øverste tråd i holderen, og tryk (Fig. 20). Du hører et klik, når sikkerhedslåsene clipser over tråden. Vigtigt! Når pladeglidestøtterne monteres, skal du sørge for at montere: Gliderne til den øverste tråd på holderen. De monteres ikke på den nederste tråd. Gliderne, så de løber ud mod ovndøren, som vist i Fig. 20 Begge sider af hvert par pladeglidere. Begge sider på samme niveau. Bemærk: Du kan ikke montere pladeglidestøtterne til den øverste pladeposition. ELEKTRONISKE MODELLER Fig.19 Fjernelse af pladeglidestøtterne Fig.20 Genmontering af pladeglidestøtterne

26 DK 24 Behandling og rengøring Rengøring af ovndørens glas ELEKTRONISKE MODELLER Brug ikke grove, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalgenstande til at rengøre ovndørens glas med, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset splintres. Ovndøren har tre lag glas. For at rengøre disse er det nødvendigt at fjerne det inderste og midterste lag. Fjernelse af det inderste og midterste lag glas A Fig.21a 1 Lås døren op: Åbn ovndøren helt (Fig. 21a). Åbn mekanismen A på venstre og højre hængsler (Fig 21b). Luk forsigtigt døren (Fig. 21c), indtil venstre og højre hængsler sidder fast på del B i døren (Fig. 21b). B Fig.21b 2 Fjern det inderste lag glas: Fjern forseglingen G ved at frigøre de tre fastgørelseskroge (Fig. 21d). Træk forsigtigt det inderste lag glas ud (Fig. 21e). Rengør glasset med et passende rengøringsmiddel. Tør det grundigt, og anbring det på et blødt underlag. Fig.27 Fig.21c G Fig.21e Fig.21d

27 Behandling og rengøring 25 DK 3 Fjern det midterste lag glas: Lås forsigtigt det midterste lag glas op fra bundklemmerne ved at fjerne det, som i Fig. 22b. Løft forsigtigt den nederste kant af laget (pil 1 i Fig. 22c), og fjern det ved at trække det ud af de øverste klemmer (pil 2 i Fig. 22c). Rengør glasset med et passende rengøringsmiddel. Tør det grundigt, og anbring det på et blødt underlag. Du kan nu også rengøre indersiden af det udvendige glas. Fig.22a ELEKTRONISKE MODELLER Fig.22b 2 1 Fig.22c

28 DK 26 Behandling og rengøring ELEKTRONISKE MODELLER Sæt det midterste og inderste lag glas på plads igen 1 Sørg for, at døren er låst op (se Fig. 21a 21c). 2 Sæt det midterste lag glas på igen: Kontrollér, at de fire gummipuder er på plads ( M i Fig. 23a). Kontrollér, at du holder laget på den rigtige måde. Du skal kunne læse ordene på det, når det vender opad. Sæt forsigtig den øverste kant af laget i de øverste klemmer (pil 1 i Fig. 23b), sænk derefter laget, og sæt den nederste kant i bundklemmerne (pil 2 i Fig. 30b), og lad laget glide på plads (Fig. 23c). M Fig.23a Fig.23b Fig.23c

29 Behandling og rengøring 27 DK 3 Sæt det inderste lag glas på igen: Kontrollér, at de fire gummipuder er på plads ( D i Fig. 24a). Kontrollér, at du holder laget på den rigtige måde. Du skal kunne læse ordene på det, når det vender opad. Sæt laget i det venstre E og højre F glidestyr, og lad det glide forsigtigt ind i holderne H (Fig. 24c). Sæt forseglingen G på plads igen ved at fastgøre de tre fastgørelseskroge. Sørg for, at du anbringer den på den rigtige måde (Fig. 24e). D Fig.24a ELEKTRONISKE MODELLER 4 Lås ovndøren op ved at åbne den helt og lukke mekanismen A på venstre og højre hængsler (Fig. 24d). E F Fig.24b H Fig.24c G A Fig.24e Fig.24d

30 A DK 28 Behandling og rengøring ELEKTRONISKE MODELLER Fjernelse af ovndøren Ovndøren kan let fjernes på følgende måde: Åbn døren helt (Fig. 25a). Åbn mekanismen A helt på venstre og højre hængsler (Fig. 25b). Hold døren (Fig. 25c). Luk forsigtigt døren, indtil venstre og højre hængselsmekanisme A sidder fast på del B i døren (Fig. 25d). Træk hængselskrogene fra deres placering ved af følge pilen C (Fig. 25e). Lad døren hvile på et blødt underlag. Når døren skal sætte på igen, skal de ovenstående trin gentages i omvendt rækkefølge. B Fig.25a Fig.25b Fig.25c C Fig.25e Fig.25d

31 Behandling og rengøring 29 DK Udskiftning ovnlyset Lad ovnrummet og varmeelementerne køle af. Venstre lampe: Fjern sideholderen (og sidekatalysatorbeklædningen, hvis den følger med) ved at skrue fastgørelsesskruerne ud. Tryk nedad på det øverste beskyttende dæksel A (Fig. 26), og fjern det ved at dreje på den nederste side. Vigtigt! Brug aldrig skruetrækkere eller andre genstande for at fjerne dækslet A. Dette kan beskadige emaljen i ovnen eller lampeholderen. Brug kun hænderne. Skru pæren B ud, og udskift den med en ny, der kan klare høje temperaturer (300 C) med specifikationerne: V 50 Hz, 25 W, E14. Genplacér det beskyttende dæksel A i omvendt rækkefølge. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Hakket på den indvendige kant af dækslet skal vende mod lampen. Sæt sideholderen på plads igen (og sidekatalysatorbeklædningen, hvis den følger med). ELEKTRONISKE MODELLER Øverste højre lampe: Fjern det beskyttende dæksel C (Fig. 26). Skru pæren B ud, og udskift den med en ny, der kan klare høje temperaturer (300 C) med specifikationerne: V 50 Hz, 25 W, E14. Genmontér det beskyttende dæksel. Bemærk: Udskiftning af ovnpæren er ikke dækket af garantien. 1 A 2 A A B B C Fig.26 Fjernelse af ovnlysene

32 DK 30 Brug af ovnen første gang Urdisplay Dør låstindikatorlys Temperaturindikatorlys Funktionsindikatorlys PYROLYSEMODELLER Betjeningsknapper Temperaturknap Reguleringsknap Figure 27 Betjeningspanel Før du tager din nye ovn i brug, skal du: 1 Læse denne brugsanvisning, og især lægge mærke til afsnittet Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler. 2 Fjerne alt tilbehør og emballage. 3 Indstille uret. Ovnen virker ikke, før uret er indstillet. 4 Indkør ovnen: Indsæt pladerne og grillpanden som vist i Fig. 28, med sikkerhedshakket opad og bagpå. Opvarm ovnen til maksimum i: 60 minutter i -stillingen 30 minutter i -stillingen 15 minutter i -stillingen Bemærk: Ovnens blæser starter automatisk ved forskellige trin under kogningen/stegningen. Den blæser varm luft ud over døren. Når ovnen slukkes, fortsætter blæseren, indtil ovnen er kølet ned. 5 Aftør ovnen med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør grundigt. Figur 28 Korrekt placering af hylderne

33 Ur og timer 31 DK Programmering set A indstillet or progress eller i U gang T O Knap Button 1 1 Timer Timer Knap 2 Button 2 Koge/stegetid Cooking time or eller pyrolysetid pryolysis time Knap Button 3 3 Afslut Finish koge/stegetid cooking time eller or confirmation bekræftelse to på start at pyrolysis starte cycle. pyrolyseprocessen A U T O Varmeelementer Heating i gang elements working Timer i working gang Knap Button 6 6 Funktionstal Function figures fremad forwards Knap Button 4 4 Knap Button 5 5 Indstil Set oven Function Funktionstal figures ovntemperatur temperature tilbage backwards Figur 29 Urdisplay og betjeningsknapper PYROLYSEMODELLER Indstilling af uret Første gang ovnen tilsluttes eller efter et strømsvigt, blinker på displayet. Tryk på knapperne og samtidigt for at indstille uret. Symbolet. blinker på displayet. Tryk derefter på knapperne og, indtil uret viser den rigtige tid. Bemærk: Ændring af tiden sletter ethvert automatisk program. Brug af timeren Du kan bruge timeren når som helst, selv når ovnen ikke er i brug. Timeren slukker ikke ovnen. Timeren kan indstilles på op til 23 timer og 59 minutter. Tryk på knappen, derefter på knapperne og. For at kontrollere den resterende tid, skal du trykke på knappen. Når tiden er gået, bipper timeren. Tryk på en vilkårlig knap for at slukke den.

34 DK 32 Valg af funktionerne og temperaturen PYROLYSEMODELLER Valg af funktionerne Vælg koge/stegefunktionen ved at dreje på reguleringsknappen. Tilbered og grill altid med ovndøren lukket. Bemærk: Alle koge/stegefunktioner begynder med en forudindstillet temperatur. Du kan når som helst ændre denne. Valg af temperaturen Du kan variere temperaturen ved at: Dreje på temperaturknappen Trykke på betjeningsknapperne. Tryk først på knappen, hvis C ikke blinker. Tryk på knapperne og. Figur 30 Reguleringsknap Temperaturknap Temperaturknap Figur 31 Valg af temperatur Bemærk: Temperaturknappen er meget følsom, og kan føles løs, når du rører ved den. Tving den ikke ud over symbolerne - og +. Værdier på displayet viser temperaturen i ovnrummet. Drej reguleringsknappen til O for at slukke ovnen.

35 Koge/stegefunktioner 33 DK OVNLYS Kun ovnlyset tænder. Det forbliver tændt under alle koge/stegefunktioner, undtagen PYROLYSESELVRENS. OPTØNING Både ovnlyset og blæseren tændes. Blæseren cirkulerer luft rundt i ovnen, hvilket fremskynder optøningsprocessen med ca. 30%. Bemærk: Denne funktion er ikke til kogning/stegning af fødevarer. Vigtigt! Sikker behandling af fødevarer: Fødevarer bør ikke opbevares længere tid i ovnen end højst nødvendigt før og efter tilberedning og optøning. Dette skal gøres for at undgå kontaminering med organismer, hvilket kan føre til madforgiftning. Tag særlig hensyn, når det er varmt i vejret. VARMLUFT MED RINGELEMENT Det runde varmeelement og blæseren starter. Når ovnen indstilles til VARMLUFT MED RINGELEMENT, kan der tilberedes flere forskellige fødevarer samtidigt. Brug VARMLUFT MED RINGELEMENT til kogning/stegning med flere plader. BAGNING De øverste og nederste varmeelementer starter. Bagning er den traditionelle metode til kogning/ stegning. Det er bedst kun at bruge én plade ad gangen i denne funktion. TURBO VARMLUFTSGRILL Grillen, det øverste varmeelement og blæseren starter. Denne funktion er den samme som bruges ved tilberedning af grillspyd. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 250 C maks. GRILL Grillen øverst i ovnen tænder. Forvarm i fem minutter. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 250 C maks. Grill ikke længere end 30 minutter ad gangen. For at opnå de bedste resultater, skal du bruge den allerøverste pladeindstilling, når du ønsker hurtig bruning (f.eks. toast). VARMLUFTSGRILL Både grillen og blæseren starter. Bruges med ovndøren lukket og temperaturknappen sat til mellem 50 C og 250 C maks. PYROLYSESELVRENS Under en selvrensende proces kommer ovnen op på højere temperaturer end den gør under stegning/kogning, hvilket nedbryder aflejringer af snavs og fedt. PYROLYSEMODELLER

36 DK 34 Koge/stegefunktioner PYROLYSEMODELLER Bemærkning om bagning: Forvarm ovnen før bagning. Undgå at anbringe ting, herunder vand eller is i bunden af ovnen. Fejlfinding vedrørende kogning/stegning 1 do Lo vises under kogningen/stegningen Ovnen virker ikke ordentligt. Afhjælpning: Drej funktionsvælgeren til O. Vent til ovnen køler helt af. Kobl ovnen fra hovedkontakten. Kontakt en servicemontør. Bemærk: Hvis do Lo vises under den pyrolyseselvrensende proces, bør du kunne bruge oven igen, når den er kølet helt af. Se afsnittet Behandling og rengøring. 2 Viser OFF Ovnen virker ikke ordentligt. Afhjælpning: Drej funktionsvælgeren til O (ovn OFF) Vent til ovnen køler helt af. Sluk ovnen i nogle få sekunder. Hvis displayet fortsat viser OFF efter dette, skal du: Koble ovnen fra hovedkontakten. Kontakte en servicemontør. Ovnen må ikke bruges.

37 Automatisk kogning/stegning 35 DK Brug automatisk kogning/stegning til automatisk at tænde for ovnen, tilberede og derefter slukke ovnen. 1 Kontrollér, at uret viser den korrekte tid. 2 Vælg funktionen og temperaturen. Ovnen tændes. 3 Find ud af, hvor lang tid kogningen/stegningen vil vare, så der er tid til forvarmning, hvis dette er nødvendigt. 4 Tryk på knappen vises. Brug af knapperne til indstilling af koge/stegetiden. 5 Vælg det tidspunkt ovnen skal slukke ved at trykke på knappen, og derefter bruge knapperne. Hvis der er tid, før kogningen/stegningen starter, vises tidspunktet på dagen og AUTO vises på urdisplayet. Ovntemperaturen og funktionslamperne slukker, og ovnen slukker, men er nu indstillet til automatisk kogning/stegning. Bemærk: Blæseren fortsætter muligvis. PYROLYSEMODELLER Hvis du er hjemme, så du kan tænde ovnen og kun vil have, at ovnen slukker automatisk, skal du starte som normalt og derefter følge trin 4 eller trin 5 for at indstille en tid, hvor ovnen skal stoppe. Når den automatiske kogning/stegning starter, vil AUTO blive vist, og ovnen starter. Tryk på knappen for at se den resterende koge/stegetid. Tryk på knappen for at se den indstillede stoptid. Hvis du vil annullere den automatiske kogning/stegning, når du har lyst, skal du dreje temperaturog reguleringsknapperne til OFF O-stillingen. Når stoptiden er nået, slukker ovnen, timeren bipper og AUTO blinker: Drej temperatur- og reguleringsknapperne til OFF O-stillingen. Vigtigt! Sikker behandling af fødevarer: Fødevarer bør ikke opbevares længere tid i ovnen end højst nødvendigt før og efter tilberedning. Dette skal gøres for at undgå kontaminering med organismer, hvilket kan føre til madforgiftning. Tag særlig hensyn, når det er varmt i vejret.

38 DK 36 Behandling og rengøring PYROLYSEMODELLER Vigtigt! Før du begynder at rengøre ovnen, skal du: Læse disse rengøringsinstrukser og afsnittet Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i begyndelsen af denne brugsanvisning. Sørge for at ovnen har en temperatur, så man kan røre ved den. Ikke bruge en damprenser. Ikke opbevare brændbare stoffer i ovnen. Generelt råd Aftør ovnen efter hvert brug. Tør pletter op. Undgå at efterlade alkaliske eller syreholdige stoffer (såsom citronsaft eller eddike) på ovnens overflader. Brug ikke rengøringsprodukter med en klor- eller syrebase. Rengøring af den udvendige side af ovnen Vigtigt! Brug ikke slibende rengøringsmidler, klude eller grydesvampe på den udvendige side af ovnen. Tør straks ethvert kaustisk rengøringsmiddel af, hvis dette spildes på ovnens dørhåndtag. Aftør ofte ovnens udvendige sider med varmt vand og et mildt almindeligt rengøringsmiddel. Det rustfrie stål kan også rengøres med et passende rengøringsmiddel eller specialmiddel. Bemærk: Hvis du vælger at bruge et almindeligt rengøringsmiddel til rustfrit stål, skal du læse etiketten, så du er sikker på, at det ikke indeholder klorforbindelser, da disse er korroderende og kan ødelægge ovnens udseende. Rengøring af ovndørens glas Brug ikke skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas. Rengør den udvendige flade med et mildt opvaskemiddel og varmt vand. Brug et rengøringsmiddel til glas for at fjerne fedtpletter eller fingeraftryk. Aftør glasset med en blød, fnugfri klud. Bemærk: Det indvendige glas i ovndøren rengøres under den selvrensende proces.

39 Behandling og rengøring 37 DK Brug af den pyrolyseselvrensende funktion Vigtigt! Brug ikke ovnrens, affedtende rens eller ovnbelægning. Rengør ikke døren eller ovnrumstætningerne, og anvend ingen former for rengøringsprodukter til tætningerne. Brug ikke ovnen til rengøring af diverse dele. Sørg for, at rummet er godt ventileret. Under en selvrensende proces kommer ovnen op på højere temperaturer end den gør under stegning/kogning. Under sådanne omstændigheder kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør ikke komme i nærheden af oven. Flyt burfugle til et andet og godt ventileret rum, da nogle fugle er utrolig følsomme over for lugten ved selvrens. Hvis der er revner eller defekter på ovndørens glas (indvendigt eller udvendigt), hvis tætningerne er ødelagte eller slidte, hvis døres ikke lukker helt til, skal du trække stikket ud af kontakten og kontakte en servicemontør. Bemærk: Brug kun denne funktion, når ovnen har behov for rengøring. Vent ikke indtil den er meget snavset. PYROLYSEMODELLER 1 Fjern ovnpladerne og alt andet køkkengrej/genstande. 2 Tør alle større madrester op. Hvis du ikke gør dette, kan det misfarve emaljen. 3 Luk ovndøren. 4 Drej reguleringsknappen til. PO OO vises med bogstavet P blinkende. 5 Tryk på knap 3. P1 30 (pyrolyseselvrensende proces i 1 time og 30 minutter) vises, og dørlås-indikatoren og temperaturlysene tændes. Bemærk: Du kan justere tiden for den selvrensende proces til mellem 1 1/2 time og 3 timer afhængigt af, hvor snavset ovnen er. Tryk på knap 2 og derefter på knap 5 eller 6 for at gøre dette. I I I I I I I I I I I I I I I Figur 32 Den selvrensende proces vises Den selvrensende proces starter øjeblikkeligt, og den resterende tid vises. Når ovnen er færdig med rengøringen, vises PO OO, og AUTO blinker. PO OO vises, indtil ovntemperaturen falder til under 300 o C. Derefter blinker AUTO, og bogstavet P og indikatorlyset for dør låst og temperatur slukker. 6 Drej reguleringsknappen til O. Tiden vises. 7 Vent, indtil ovnen er kølet helt af. 8 Fjern den grå aske med en lille børste eller fugtig klud, aftør derefter ovnen med en ren, fugtig klud, og tør den med en ren, fnugfri klud. Vigtigt! Vent til ovnen er helt kølet af, før den bruges igen. Drej reguleringsknappen til O for at stoppe den selvrensende proces. Vi anbefaler, at du ikke stopper processen og derefter starter den igen.

40 DK 38 Behandling og rengøring Fejlfinding vedrørende pyrolyseselvrens PYROLYSEMODELLER 1 Den selvrensende proces er blevet annulleret ved at dreje reguleringsknappen til O. Afhjælpning: Vent til døren ikke er låst. Dette sker automatisk, når temperaturen i ovnen falder til under 300 C. Vent til ovnen er kølet helt af, før den bruges igen. 2 Den selvrensende proces er blevet annulleret ved at dreje reguleringsknappen til en koge/ stegefunktion. Den valgte koge/stegefunktion starter. Afhjælpning: Drej reguleringsknappen til O. Vent til døren ikke er låst. Dette sker automatisk, når temperaturen i ovnen falder til under 300 C. Vent til ovnen er kølet helt af, før den bruges igen. 3 Den selvrensende proces er blevet annulleret af en strømafbrydelse. Afhjælpning: Drej reguleringsknappen til O. Vent til døren ikke er låst. Dette sker automatisk, når temperaturen i ovnen falder til under 300 C. Indstil uret. Vent til ovnen er kølet helt af, før den selvrensende proces startes igen. 4 dør vises på displayet Døren er åben eller ikke helt lukket, da pyrolyseprocessen blev valgt. Afhjælpning: Luk døren. Drej reguleringsknappen til O, og start igen. Hvis døren ikke er lukket efter fem minutter, blinker dør, og der høres et bip i 30 sekunder. Afhjælpning: Luk døren, tryk på en vilkårlig knap, indtil bippet ikke høres, og start igen.

41 Behandling og rengøring 39 DK 5 dør med AUTO blinker Ovndøren er blevet åbnet, efter pyrolyseprocessen er valgt. Processen annulleres. Afhjælpning: Luk døren. P0 00 vises på displayet med bogstavet P, og AUTO blinkende. Drej reguleringsknappen til O, og start igen. Hvis døren ikke er lukket efter fem minutter, blinker dør, og der høres et bip i 30 sekunder. Afhjælpning: Luk døren, tryk på en vilkårlig knap, indtil bippet ikke høres, og start igen. 6 F0.00 med AUTO blinker Pyrolyseprocessen er stoppet, og derefter startet igen, da den var godt i gang. Meddelelsen vises efter ca. 10 minutter, og processen annulleres. Afhjælpning: Drej reguleringsknappen til O. Vent til ovnen er kølet helt af, før pyrolyseprocessen startes igen. PYROLYSEMODELLER 7 30 F0 eller 30 F1 vises under pyrolyseprocessen Ovntemperaturføleren er gået i stykker eller virker ikke ordentligt. Blæseren fortsætter, og hvis pyrolyseprocessen er i gang, forbliver døren låst. Afhjælpning: Drej ovnens funktionsvælger til O. 30 minutters nedtælling starter. Vent til nedtællingen er afsluttet. Blæseren slukker, og døren låses op, hvis den er låst. Vent til ovnen køler helt af. Kobl ovnen fra hovedkontakten, og kontakt en servicemontør, da ovnen ikke længere kan bruges. Bemærk: Hvis funktionsvælgeren ikke drejes til O, fortsætter blæseren, og ovndøren forbliver låst, hvis den er låst. 8 do Lo vises under pyrolyseprocessen Afhjælpning: Drej reguleringsknappen til O. Vent til døren ikke er låst. Dette sker automatisk, når temperaturen i oven falder til under 300 C blinker. Indstil uret. Vent til ovnen er kølet helt af, før den bruges igen.

42 DK 40 Behandling og rengøring Fjernelse af ovndøren PYROLYSEMODELLER Ovndøren kan let fjernes på følgende måde: Åbn døren helt (Fig. 33a). Åbn mekanismen A helt på venstre og højre hængsler (Fig. 33b). Hold døren (Fig. 33c). Luk forsigtige døren, indtil venstre og højre hængselsmekanisme A sidder fast på del B i døren (Fig. 33d). Træk hængselskrogene fra deres placering ved af følge pilen C (Fig. 33e). Lad døren hvile på et blødt underlag. Når døren skal sætte på igen, skal de ovenstående trin gentages i omvendt rækkefølge. A B Fig.33a Fig.33b Fig.33c C Fig.33e Fig.33d

43 Behandling og rengøring 41 DK Udskiftning af ovnlampen Lad ovnrummet og varmeelementerne køle af. Afbryd strømforsyningen. Fjern det beskyttende dæksel (Fig. 34). Skru pæren ud, og udskift den med en ny, der kan klare høje temperaturer (300 C) med følgende specifikationer: V 50 Hz, 25 W, E14. Genmontér det beskyttende dæksel. Bemærk: Udskiftning af ovnpæren er ikke dækket af garantien. PYROLYSEMODELLER B A Fig.34

44 DK 42 Garanti og service Før du tilkalder service eller assistance... Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se installationsanvisningerne og din brugsanvisning for at kontrollere, at: 1 Dit produkt er korrekt installeret. 2 Du er bekendt med den normale betjening. Hvis du, efter at have kontrolleret disse punkter, forsat har brug for assistance, skal du se i hæftet Service & Garanti angående oplysninger om garanti og den nærmeste servicemontør eller kontakte os via vores websted: Denne ovn er designet og konstrueret i overensstemmelse med følgende bestemmelser og specifikationer: I New Zealand og Australien: AS/NZS General Requirements for Domestic electrical appliances AS/NZS Particular Requirements for Domestic electrical cooking appliances AS/NZS 1044 Electromagnetic Compatibility Requirements. I Europa: Sikkerhedskrav for EU-direktiv til lavvolt 2006/95: - EN Generelle krav til elektriske apparater i hjemmet - EN Særlige krav til elektriske kogeapparater i hjemmet Sikkerhedskrav i EØ-direktiv EMC 89/336: - EN , EN , EN , EN Elektromagnetisk kompatibilitet. Krav i EU-direktiv 93/68. Europæisk direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (kun for EU-lande) GB Dette apparat markedsføres i overensstemmelse med europæisk direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kan forekomme ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Symbolet på produktet, eller de dokumenter, der følger med produktet, angiver, at dette apparat ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til et relevant indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige regulativer for bortskaffelse af affald. For flere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt skal du kontakte din kommune, den lokale genbrugsstation eller den butik, hvor du købte produktet.

Installationsanvisninger. Asennusohjeet. Installatievoorschriften. Installasjons- og bruksanvisning. Installationsinstruktioner.

Installationsanvisninger. Asennusohjeet. Installatievoorschriften. Installasjons- og bruksanvisning. Installationsinstruktioner. Installationsanvisninger og brugsanvisning Indbygningsovn OB60 enkelt og dobbelt multifunktionsmodeller Asennusohjeet ja käyttöohje Uppoasennettava uuni OB60 yksi- ja kaksiuuniset monitoimimallit Installatievoorschriften

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

ELEKTRISK VARMLUFTOVN

ELEKTRISK VARMLUFTOVN BETJENINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRISK VARMLUFTOVN MODEL KF 630 D UD KF 733 D UD KF 937 D UD KF 966 D AL UD KF 966 D UD EU KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede fabrikant erklærer herved under eget ansvar at

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere