B r u g e r m a n u a l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B r u g e r m a n u a l"

Transkript

1 Brugermanual

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug sikkerhedsbriller. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Træk altid stikket ud, før du udskifter elpæren. Udskift elpæren med en af samme type (dvs. samme spænding og watt). Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Maskinens dele...4 Tilbehør...5 Ekstraudstyr fra INSPIRA...6 Forberedelser Tilslutning af fodpedalen og netledningen...7 Opstilling af trådrulleholderen...7 Opstilling af det sammenskydelige trådstativ...7 Frontlåg...8 Åbning...8 Lukning...8 Montering af opsamlingsbakken...8 Trykfodsløfter...8 Udskiftning af trykfoden...8 Oplysninger om nåle...9 Udskiftning af nålene...9 Flytbar overkniv...9 Deaktivering, position B...9 Aktivering, position A...9 -tråds overlock-konverter... 0 Aktivering...0 Deaktivering...0 Øverste griber... 0 Deaktivering...0 Aktivering...0 Skiftning til dæksømsbord B... 0 Indstilling af stingtungen... Trådning Generelle oplysninger om trådning... Trådning af den øverste griber (rød)... Trådning af den nederste griber (gul)... 3 Trådning af kædestingsgriberen (lilla)... 4 Trådning af højre nål... 5 Trådning af venstre nål... 6 Trådning af kædestingsnålen... 7 Trådning af dæksømsnålene... 8 Nåletråder... Trådskift... Sømme & syteknikker Sømoversigt... Begynd at sy... 8 Placering af knappenåle...8 Færdiggørelse af trådkæden...8 Syning af rullekant... 9 Syning af dæksøm... 9 Indstilling af maskinen...9 Begynd at sy...9 Hæftning af dæksømmens ende...9 Syning af atlock Almindelig atlocksøm...30 Ornamental atlocksøm...30 Omvendt atlocksøm/stigesøm...30 Syning af kædesøm... 3 Indstilling af maskinen...3 Begyndelse og afslutning på syningen...3 Sytips... 3 Syning af biser...3 Syning i cirkler...3 Hæftning af trådkæden...3 Syning af ettede bånd ved hjælp af en trådkæde...3 Sømjusteringer Justering af stingbredden... 3 Justering af bredden ved ændring af nålens position...3 Justering af bredden med skærebreddevælgeren...3 Indstilling af trykfodstrykket... 3 Indstilling af stinglængde... 3 Indstilling af differentialtransport Rynket overlock (strækstoffer, strikstoffer)...33 Elastisk overlock (tynde stoffer)...33 Finjustering af trådspændingen Vedligeholdelse Vedligeholdelse af maskinen Rensning...36 Oliesmøring...36 Udskiftning af den ytbare overkniv...36 Udskiftning af pæren...37 Opbevaring Serviceeftersyn Fejl nding Maskinspeci kationer Immateriel ejendomsret... 39

4 Maskinens dele PFAFF coverlock 3.0 german design. Sammenskydeligt trådstativ. Bærehåndtag 3. Arm til njustering af trådspændingen i venstre nål (blå) 4. Arm til njustering af trådspændingen i højre nål (grøn) 5. Arm til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) 6. Arm til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) 7. Arm til njustering af trådspændingen i kædestingsgriberen (lilla) 8. Stingplade 9. Pladeforlængelse 0. Knivdæksel A. Frontlåg. Strøm- & lysafbryder 3. Stik til fodpedal/netledning 4. Håndhjul 5. Stinglængdevælger 6. Trådrulleholder 7. Kegleformet trådrulleholder 8. Automatisk trådspændingsvælger (ATD) Trådrullepind 0. Drejeknap til justering af trykfodstrykket. Trådkniv. Trykfodsløfter 3. Hul til forlængerbord 4. Drejeknap til justering af differentialtransporten 5. Trykfodsholder 6. Trykfod 7. Skærebreddevælger 4 Introduktion

5 8. Flytbar overkniv 9. Stingtungegreb 30. Stationær underkniv 3. Griber til kædesøm/dæksøm 3. Nederste griber 33. Øverste griber 34. -tråds konverter 35. Kobling til øverste griber 36. Trådfører til kædesøm/dæksøm Tilbehør Tilbehøret er i tilbehørsæsken.. Tilbehørsæske. Skruetrækker 3. Knivblad (til den ytbare overkniv) 4. Trådudspolingsskiver (5) 5. Trådspolenet (5) 6. Smørenippel 7. Unbrakonøgle 8. Pincet 9. Dæksømsbord B (til dæksøm/kædesøm) 0. Kegleformede trådrulleholdere (5). Støvovertræk. Fnugbørste 3. Opsamlingsbakke 4. Nåletråder 5. Forlængerbord inklusive re ben og trykstift (ikke vist). Saml forlængerbordet og benene i henhold til de tegninger, der følger med bordet. Trykstiften anvendes i de små huller i bordet til at holde stoffet på plads, når der sys cirkler (se side 3). 6. Nålepakke (ikke vist) system ELx705 med tre nåle i størrelse 4/90 og to nåle i størrelse /80. To nåle i størrelse 4/90 er indsat i maskinen ved levering Introduktion 5

6 Ekstraudstyr fra INSPIRA Ekstra trykfødder, der er specialfremstillet til denne maskine, kan fås hos din PFAFF -forhandler. Snap-on-trykfoden, der anvendes på denne maskine, gør det nemt at fjerne og udskifte trykfødder. Elastikfod Elastikfoden styrer og strækker smal elastik (6- mm), når den sys fast på stoffet. Den er velegnet til syning af sportstøj, undertøj og andet, hvor du vil indsætte en elastik. Nogle stoffer indeholder meget overskydende farvestof, som kan smitte af på andre stoffer, men også på din overlockmaskine. Denne misfarvning kan være meget svær eller umulig at fjerne. Fleece- og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte meget overskydende farve. Hvis du mener, at stoffet/konfektionstøjet indeholder meget overskydende farvestof, skal du altid vaske det, inden du syr, for at undgå afsmitning. Trykfod til usynlig oplægning & blonder Foden til usynlig oplægning er perfekt til syning af usynlige oplægningssømme og til påsyning af blonder. Oplægningen sys, overkastes og renskæres i én arbejdsgang. Perletrykfod Perletrykfoden styrer jævnt perler igennem en kanal på foden, så det er nemt at sy dem på tøj eller håndarbejde. Paspoleringsfod Paspoleringsfoden er perfekt til indsætning af paspoleringsbånd i sømme og på kanter for at få en skræddersyet nish. Båndet sys på mellem de to lag stof i én arbejdsgang. En rille under trykfoden understøtter føringen af paspoleringsbåndet. Du kan også lave din egen paspolering for at få en specialsyet nish. Paspoleringsfoden gør det hurtigt og nemt at dække snor med stof samt at indsætte paspolering i sømme for at opnå et professionelt udseende! Båndfod Båndfoden anvendes til at sy sømbånd fast på sømme for at forhindre, at de strækkes. Den er særligt egnet til stabilisering af skuldersømme. Med denne fod kan du forstærke og sy sømme i én arbejdsgang. 6 Introduktion

7 Tilslutning af fodpedalen og netledningen Type af fodpedal, som skal anvendes med denne maskine: Type 4C-345B i USA/Canada Type 4C-345G i Europa Type 4C-345G5 i Storbritannien Type 4C-345G3 i Australien Inden maskinen sluttes til strømforsyningen, skal du kontrollere, at netspændingen er den samme som den, der er vist på pladen under maskinen. Speci kationerne varierer fra land til land. Tilslut ledningen til fodpedalen/netledningen til stikket på maskinen. Tilslut hanstikket på netledningen til stikkontakten. Sæt strømafbryderen på for at tænde for maskinen. Tryk på fodpedalen for at begynde at sy. Brug fodpedalen til at justere syhastigheden. Jo hårdere du trykker, jo hurtigere syr maskinen. På højre side af fodpedalen er der en skyder (A) til valg af hastighed, hvor du kan vælge fuld eller halv maksimumhastighed. Hvis du trykker fodpedalen helt ned, kører maskinen i den maksimumhastighed, som er indstillet med skyderen til hastighedskontrol. For at stoppe maskinen i at sy, skal du fjerne foden fra pedalen. Sæt strømafbryderen på 0 for at slukke for maskinen. Bemærk! Når frontlåget er åbent, er sikkerhedsafbryderen aktiveret og forhindrer maskinen i at sy, selv om fodpedalen trykkes ned. A Opstilling af trådrulleholderen Isæt trådrulleholderen, og skub den mod højre som vist. Opstilling af det sammenskydelige trådstativ Træk det sammenskydelige trådstativ ud til fuld højde, og drej det derefter, indtil det klikker på plads. Anbring trådrullerne over de kegleformede holdere på trådrulleholderne. Hvis maskinen allerede er trådet, skal du rette trådene ud for at undgå sammen ltring. coverlock 3.0 german design ATD B A C Forberedelser 7

8 Frontlåg Åbning Skub først låget så langt mod højre, som det kan komme, og træk det derefter nedad mod dig selv. Lukning Træk først låget opad, og skub det derefter til venstre, indtil det låser. Bemærk! Frontlåget har en sikkerhedsafbryder, og maskinen syr ikke, hvis frontlåget er åbent. Montering af opsamlingsbakken Placér maskinen således, at fronten næsten ugter med bordets kant. Sæt opsamlingsbakkens to U-formede kroge fast på de to sugekopper neden under maskinen. Sørg for, at det afskårne stof falder ned i posen, når du syr. Trykfodsløfter Hæv trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren bag på maskinen. Hvis trykfodsløftet trykkes ned, anbringes trykfoden i positionen ekstraløft. Udskiftning af trykfoden Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Hæv trykfoden. Drej håndhjulet imod dig, indtil nålene er i højeste stilling. Tryk på den røde knap bag på trykfodsholderen for at udløse trykfoden. Hæv trykfoden til positionen ekstraløft, så foden går af. Anbring den nye trykfod, så stiften er lige under rillen i holderen, mens den er i positionen ekstraløft. Sænk trykfoden. Tryk på den røde knap bag på trykfodsholderen, så trykfoden klikker på plads. 8 Forberedelser

9 Oplysninger om nåle Denne overlockmaskine anvender en industrinål med adt skaft, så nålen ikke kan isættes omvendt. A Du må ikke forsøge at anvende en nål til en almindelig husholdningssymaskine i denne overlockmaskine. B Brug INSPIRA -nåle EL x 705 i størrelse 4/90 og /80, som leveres med denne maskine. C D E A. Overlock venstre nål Udskiftning af nålene B. Overlock højre nål C. Dæksøm venstre nål Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. D. Dæksøm midterste nål E. Dæksøm højre nål Drej håndhjulet imod dig, indtil nålene er i højeste stilling. Anbring et tykt stykke stof under trykfoden. Sænk nålene halvvejs ned i stoffet. german design Løsn nåleholderskruen, men fjern den ikke med unbrakonøglen, mens du holder nålene. Bemærk! Når du isætter nålene i A- og/eller B-nåleholderne, er det nødvendigt at løsne nåleholderskruerne til både A og B. Fjern den valgte nål. Hold den nye nål, så den plane ade vender bagud. Sæt nålen op i nåleholderen, så langt den kan komme. Stram nåleholderskruen med unbrakonøglen. Bemærk! Du må ikke stramme skruen for meget, da dette kan beskadige nåleholderen. Flytbar overkniv Deaktivering, position B Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Drej håndhjulet imod dig, indtil overkniven er hævet til højeste position. A Åbn frontlåget. B B Drej knappen til den ytbare overkniv så langt mod højre, som den kan komme. Drej knappen imod dig mod uret, indtil kniven klikker ind i den låste position B. Aktivering, position A Åbn frontlåget, og drej knappen til den ytbare overkniv så langt mod højre, som den kan komme. Drej knappen med uret, indtil kniven klikker ind i skæreposition A. A B B Forberedelser 9

10 -tråds overlock-konverter Aktivering Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. -tråds overlocksømme sys med én nåletråd og tråden i den nederste griber. Inden du syr, skal -tråds konverteren være monteret på den øverste griber. Åbn frontlåget. Hæv det hvide håndtag på -tråds konverteren for at isætte konverterens skarpe kant (A) i øjet (B) i den øverste griber. Deaktivering A B Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Sænk det hvide håndtag på konverteren, og fjern den skarpe kant (A) fra øjet (B) i den øverste griber. Øverste griber Deaktivering Den øverste griber skal deaktiveres ved syning af dæksøm og kædesøm. Drej håndhjulet, indtil den øverste griber er i laveste position. Skub koblingsarmen mod højre og tilbage igen, indtil position B kan ses forfra. Aktivering Drej håndhjulet, indtil den øverste griber er i laveste position. Træk koblingsarmen imod dig, indtil position A er synlig forfra. B A Skiftning til dæksømsbord B Dæksømsbord B skal anvendes til syning af dæksøm og kædesøm. Løft krogen () for at frigøre knivdæksel A, og træk det imod dig. 3 Isæt dæksømsbord B ved at sætte de to forreste stifter () ind i hullerne (3), og sørg for, at krogen (4) klikker på plads. 4 0 Forberedelser

11 Indstilling af stingtungen Stingtungens greb bør indstilles til N til al almindelig overlocksyning. For at sy en rullekant skal du trække stingtungen tilbage ved at indstille stingtungens greb til R. Når du ytter stingtungen, skal du sørge for at skubbe grebet så langt, det kan komme i hver retning. R N N R R N Generelle oplysninger om trådning Der sidder et farvekodet diagram inden i frontlåget til hurtig reference. Start altid med at tråde griberne og derefter nålene fra højre mod venstre. Se tabellen nedenfor vedr. anbefalinger til, hvilke nåle og tråde der skal anvendes til forskellige stoftykkelser. Tip: Din nye maskine er trådet til at sy en almindelig overlocksøm. Bind dine egne tråde til disse tråde, og træk dem forsigtigt igennem maskinen for nemt at tråde din nye overlockmaskine første gang. Bemærk! Hvis tråden falder ud af den nederste griber, skal du gøre følgende:. Tag tråden ud af nålen(e). Tråd den nederste griber 3. Tråd nålen(e) Stof Let stof (voile, crepe, georgette osv.) Mellemsvært stof (bomuld, viskose, uld, satin osv.) Kraftigt stof (denim, jersey, tweed osv.) Nåle # #4 #4 Tråd Polyester (spundet tråd) Snoet tråd #60/ - #00/3 Snoet tråd #80/3 - #00/3 Snoet tråd #60/ Snoet tråd #50/ - #60/ Trådning

12 Trådning af den øverste griber (rød) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Tråd maskinens griberområde i henhold til trådførerne (4-9) med rød farvekode Brug pincetten til at tråde hullet i den øverste griber forfra (9). Træk ca. 0 cm tråd igennem griberen, og læg den bagud på stingpladen. 9 Trådning

13 Trådning af den nederste griber (gul) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Drej håndhjulet imod dig, indtil den nederste griber rager 0 mm ud forbi stingpladens kant. Tråd maskinens griberområde i henhold til trådførerne (4-0) med gul farvekode. Før tråden igennem trådføreren (4). Før tråden igennem højre rille i trådføreren (5) For at tråde den sidste trådfører (9) skal du trække ca. 0 cm tråd igennem trådføreren (8). 6 Tip: Trådningen bliver nemmere at foretage, hvis stingtungens greb yttes til R. Husk at ytte den tilbage til N, inden du begynder at sy. 9 Valgmulighed Placér tråden i V -udskæringerne (A) på trådførerarmen. Træk trådførerarmen (B) op, og lad den glide ned på plads igen for at føre tråden ind i trådføreren (9). Tråd øjet på griberen (0) forfra ved hjælp af pincetten. A A Valgmulighed Tråd øjet på griberen (0) forfra ved hjælp af pincetten. Sørg for, at tråden løber ind i V -udskæringerne (A) på trådførerarmen. Hold enden af tråden fast med venstre hånd, og træk trådførerarmen (B) op på plads og bagud for at bringe tråden ind i trådføreren (9). B B Valgmulighed Valgmulighed Trådning 3

14 Trådning af kædestingsgriberen (lilla) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Drej håndhjulet imod dig, indtil kædestingsgriberen er helt til højre. Tråd maskinens griberområde i henhold til trådførerne (4-) med lilla farvekode. Før tråden igennem trådføreren (4). Før tråden igennem forreste rille i trådføreren (5) Tråd trådføreren (8) til kædesting ved at føre tråden forfra og bagud under trådførerens løkke og den lille fjeder og trække tråden bagud og opad, indtil den hviler inden i trådførerløkken og under fjederen. For at tråde den sidste trådfører (0) skal du trække ca. 0 cm tråd igennem trådføreren (9). Tip: Trådningen bliver nemmere at foretage, hvis stingtungens greb yttes til R. Husk at ytte den tilbage til N, inden du begynder at sy Valgmulighed Placér tråden i V -udskæringerne (A) på trådførerarmen. Skub trådførerarmen (B) op, og lad den glide ned på plads igen for at føre tråden ind i trådføreren (0). Tråd øjet på griberen () forfra ved hjælp af pincetten. 0 A A Valgmulighed Tråd øjet på griberen () forfra ved hjælp af pincetten. Sørg for, at tråden løber ind i venstre V -udskæring (A) på trådførerarmen. Hold enden af tråden fast med venstre hånd, og træk trådførerarmen (B) op på plads og bagud for at bringe tråden ind i trådføreren (0). B Valgmulighed Valgmulighed B 4 Trådning

15 Trådning af højre nål (grøn, B på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i bagerste rille på trådføreren (5), og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i højre rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret bag ved den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen af nåleøjet lettere. Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 Trådning 5

16 Trådning af venstre nål (blå, A på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i midterste rille på trådføreren (5) og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i midterste rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret bag ved den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen af nåleøjet lettere. Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 6 Trådning

17 Trådning af kædestingsnålen (blå, D på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i midterste rille på trådføreren (5) og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i midterste rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret foran den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen lettere. Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 Trådning 7

18 Trådning af dæksømsnålene Bemærk! Tråd nålene i følgende rækkefølge: højre (E), midterste (D), venstre (C) Trådning af højre dæksømsnål (rød, E på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. 3 Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). Fortsæt til trådningspunkt (4-8). 6 Før tråden ind i bagerste rille på trådføreren (5), og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i højre rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret foran den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen til dæksøm. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen lettere. Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 8 Trådning

19 Trådning af midterste dæksømsnål/ kædestingsnål (grøn, D på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). 3 6 Fortsæt til trådningspunkt (4-8). Før tråden ind i midterste rille på trådføreren (5) og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i midterste rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret foran den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen til dæksøm og kædesøm. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen lettere. 9 Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. Trådning 9

20 Trådning af venstre dæksømsnål (blå, C på nåleholderen) Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Før tråden igennem trådføreren på trådstativet () bagfra. Tråd trådføreren på toplåget ved at trække tråden til venstre, indtil den glider ind under trådføreren. Træk derefter tråden langs højre side af knappen som vist (). 3 Løft bærehåndtaget, og før tråden ind under det. Mens du holder tråden med begge hænder, skal du føre den ind imellem spændingsskiverne og trække den ned for at sikre, at den sidder korrekt mellem spændingsskiverne (3). Fortsæt til trådningspunkt (4-8). 6 Før tråden ind i forreste rille på trådføreren (5) og ind i rillen på trådgiverlåget (6). Før derefter tråden ind i venstre rille på trådfører (7) og (8) Inden du tråder nåleøjet, skal du kontrollere, at tråden er placeret foran den trådfører, der sidder nederst på nåleholderen. Tråd nåleøjet (9). Brug nåletråderen (se side ) til at gøre trådningen lettere. Træk ca. 0 cm tråd igennem nåleøjet, så den hænger løst. Før tråden bagud, så den sidder under trykfoden. 9 0 Trådning

21 Nåletråder For at gøre trådningen lettere skal du bruge nåletråderen, som er en del af tilbehøret. Drej håndhjulet, så nålene er i højeste stilling, og sænk trykfoden. Sørg for, at en af de rkantede markeringer på nåletråderen peger opad. Anbring tråden fra højre mod venstre i hakket i spidsen af nåletråderen. Hold nåletråderen mod nålen. Flyt nåletråderen ned til nåleøjet, og tryk den forsigtigt mod nålen, så en lille metaltap skubber tråden igennem nåleøjet og danner en trådløkke. Brug nåletråderen til at trække trådløkken ud bag ved nålen. Trådskift Følgende fremgangsmåde er en nem måde til at skifte tråde: Klip den tråd, der er i brug, i nærheden at trådrullen bag trådføreren på det sammenskydelige trådstativ. Fjern trådrullen, og anbring den nye tråd på trådrulleholderen. Bind enden af den nye tråd sammen med enden af den gamle tråd. Klip trådenderne ned til en længde på -3 cm, og træk hårdt i begge tråde for at teste, om knuden er stærk nok. Hæv trykfoden for at udløse spændingsskiverne. Træk trådene igennem maskinen én ad gangen, indtil knuderne er foran nålen. Hvis trådene ikke glider nemt, skal du kontrollere, om der er sammen ltringer omkring trådførerne eller løkker under trådstativet. Klip tråden bag ved knuden, og tråd nålen. PFAFF coverlock 3.0 german design PFAFF coverlock 3.0 german design Bemærk! Når du benytter standard trådspoler, anbringes trådrullepladen som vist, for at modvirke tråden fra at blive fanget på kanten af spolen. Trådning

22 Sømoversigt De indstillinger, som er vist i denne tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk ved brug af den automatiske trådspændingsvælger (ATD). Det kan være nødvendigt at justere trådspændingen i henhold til den søm, stoftype og tråd, som du bruger. For at få de bedste resultater skal du justere spændingen i små trin på ikke over et halvt nummer ad gangen. Sy altid en prøve på et lille stykke af stoffet, inden du syr i det rigtige stof. Forskellige sømme fås ved at kombinere ATD med forskellige nålepositioner, trådningsmetoder og brugen af -tråds konverteren. Forklaring til ikoner: A B C D E Nåleposition N/R Indstilling af stingtungen Stinglængde Skærebredde Differentialtransport A/B -tråds konverter Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel A eller dæksømsbord B Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L B A og D,5 6,0,0 N Nej A 5-trådet sikkerhedssøm, bred Til sammensyning med en forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, patchwork og andre syprojekter. A B og D,5 6,0,0 N Nej A 5-trådet sikkerhedssøm, smal Til sammensyning med en forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. En slidstærk kædesøm med overlockkant til syning af beklædning, patchwork og andre syprojekter. A A og B,5 6,0,0 N Nej A 4-trådet overlock Til alle sømme, hvor der er brug for, at stoffet kan strækkes eller give sig, såsom halskanter, sidesømme, ærmer osv. Specialteknikker kan udføres med en 4-trådet overlocksøm, f.eks. rykning, påsyning af paspolering med den valgfri paspoleringsfod og elastik med den valgfri elastikfod. Sømme & syteknikker

23 Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L I A og D,5 6,0,0 N Ja A 4-trådet sikkerhedssøm, bred Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. Konverter påkrævet. I B og D,5 6,0,0 N Ja A 4-trådet sikkerhedssøm, smal Til sammensyning med forstærket søm og overkastning i én arbejdsgang. Konverter påkrævet. B A,5 6,0,0 N Nej A 3-trådet overlock, bred Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt eller mellemsvært stof. Brug kraftigere tråd i griberne til syning af dekorative lidser. (Hold hånden bag trykfoden, træk forsigtigt og langsomt i trådkæden, mens du syr, og forsøg at holde samme trådspænding ved syning på stoffet). A B,5 6,0,0 N Nej A 3-trådet overlock, smal Til sammensyning af to lag elastisk stof eller overkastning af et enkelt lag tyndt stof. Populær til syning af dekorative læg. Brug brodértråd i griberne og almindelig sytråd i nålen. Brug forskellige farver i griberne for at skabe en spændende effekt. Sømme & syteknikker 3

24 Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L A B,5 6,0,0 R Nej A 3-trådet overlock, smal kant* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pude æser og servietter en ot nish. Tråd griberen med en let brodértråd som f.eks. en rayontråd med tykkelsen 40 wt, hvis du ønsker en ot satinkant. Læs mere på side 9. F A 6,0,0 N Nej A 3-trådet atlocksøm, bred Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med atlocksiden eller siden med omvendt atlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodértråd. Læs mere på side 30. F B 6,0,0 N Nej A 3-trådet atlocksøm, smal Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med atlocksiden eller siden med omvendt atlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodértråd. Læs mere på side 30. G A og B 6,0,0 N Ja A 3-trådet elastisk overlock Til syning i meget elastiske stoffer. Du kan give stoffet ekstra elasticitet ved at bruge en elastisk tråd i griberne. Trådspændingen skal ændres tilsvarende. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. 4 Sømme & syteknikker

25 Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L C B 6,0,0 R Nej A 3-trådet rullesøm* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pude æser og servietter en ot nish. Hvis du vil sy en ot, rullet kant, skal griberen trådes med brodértråd, og nåletråden samt den nederste griber skal trådes med almindelig tynd sytråd. Læs mere på side 9. E A 6,0,0 N Ja A -trådet overlock, bred Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet. E B 6,0,0 N Ja A -trådet overlock, smal Til overkastning af et enkelt lag tyndt- eller mediumvævet stof. Konverter påkrævet. E B 6,0,0 R Ja A -trådet overlock, smal kant* Til kantsyning på tynde stoffer. Konverter påkrævet. Læs mere på side 9. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. Sømme & syteknikker 5

26 Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L E A 6,0,0 N Ja A -trådet atlock, bred Til sammensyning af elastiske stoffer med en dekorativ effekt enten med atlocksiden eller siden med omvendt atlock/stigesøm. Skab forskellige effekter ved at tråde griberne med brodértråd. Konverter påkrævet. Læs mere på side 30. G A 6,0,0 N Ja A -trådet foldet overlock, bred Flot nish på beklædning og boligtekstiler. Konverter påkrævet. D B 6,0,0 N Ja A -trådet foldet overlock, smal Giver en ot nish på tynde stoffer. Brug gennemsigtig tråd til denne søm for at få en næsten usynlig kant. Dette giver en utrolig ot effekt på tynde stoffer. Konverter påkrævet. B B 6,0,0 R Ja A -trådet rullesøm* Til kantsyning på tynde stoffer. Giver silketørklæder, pude æser og servietter en ot nish. Tråd griberen med en let brodértråd som f.eks. en rayontråd med tykkelsen 40 wt, hvis du ønsker en ot satinkant. Konverter påkrævet. Læs mere på side 9. * Anbefales ikke til kraftigt vævet stof eller medium/kraftigt vævet strækstof. 6 Sømme & syteknikker

27 Søm ATD A B C D E N/R A/B Trådningsvej B Gr R Gu L J C, D og E,5 -,0 R Nej B Dæksøm, tredobbelt Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodértråd i griberen til udsmykning. Læs mere på side 9. H C og E,5 -,0 R Nej B Dæksøm, bred Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodértråd i griberen til udsmykning. Læs mere på side 9. K C og D,5 -,0 R Nej B Dæksøm, smal Til oplægning i elastiske stoffer og til dekorative effekter på alle stoftyper. Brug brodértråd i griberen til udsmykning. Læs mere på side 9. D D,5 -,0 R Nej B Kædesøm Til alle typer af syning såsom modelsyning, oplægning og quiltning. Er god som risøm ved syning af prøvemodeller, da den er nem at pille op, og du undgår, at undertråden slipper op. Brug brodértråd i griberen til udsmykning. Læs mere på side 3. Sømme & syteknikker 7

28 Begynd at sy Placering af knappenåle Når du sætter stofstykkerne sammen med knappenåle, skal du sætte knappenåle i til venstre for trykfoden parallelt med stofkanten. Knappenålene vil være nemme at fjerne, og er væk fra knivene. Hvis der sys over knappenålene, vil det beskadige eller endda ødelægge skæret på knivene. Når maskinen er trådet helt, lukkes frontlåget, og alle tråde føres hen over stingpladen og en smule til venstre under trykfoden. Sørg for, at det øverste blad bevæger sig korrekt mod det nederste blad ved at dreje håndhjulet langsom imod dig. Hvis bladene ikke bevæger sig korrekt, skal du kontrollere, om der sidder stof eller trådrester fast mellem bladene. Hold i trådene, og træk en smule i dem. Drej håndhjulet imod dig eller 3 hele omdrejninger for at begynde at lave en trådkæde. Kontrollér, om alle tråde snor sig om stingtungen på stingpladen. Hvis trådene ikke snor sig om tungen, skal du kontrollere, at hver tråd er korrekt trådet. Fortsæt med at holde trådkæden, mens du trykker på fodpedalen. Sy, indtil kæden er 5-8 cm lang. Anbring stoffet under fronten af trykfoden, og sy en prøvesøm. Før stoffet en smule med venstre hånd, mens du syr. Du må ikke trække i stoffet, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker. 5-8 cm (-3 ) Færdiggørelse af trådkæden Når du når slutningen på stoffet, skal du fortsætte med at sy, mens du trækker det færdige stof forsigtigt bagud og til venstre. Dette kaldes færdiggørelse af trådkæden. Dette forhindrer trådene i at trævle op og gør klar til næste syopgave. Klip trådkæden af -5 cm bag ved trykfoden ved anvendelse af trådkniven på venstre side af maskinen. Træk trådene rundt om trådkniven bagfra, og derefter imod dig. Tip: Når du har trådet maskinen igen, skal du altid færdiggøre trådkæden og sy en prøvesøm for at afprøve trådspændingen. Tip: Trykfoden på denne maskine har mærker, der angiver nålepositionen. Brug dette som en lineal, når du syr. 8 Sømme & syteknikker

29 Syning af rullekant Rullesøm er egnet til lette stoffer, såsom let hør eller bomuld, organza, satin, crepe osv. Rullekanten fås ved at indstille trådspændingen, så stoffets kant ruller ind under stoffet, når der overlockes. Justér trådspændingen for at ændre graden af rulning. For at sy en rullekant skal du indstille stingtungens greb til R (se side ). Tip: Hvis du vil sy en ot, rullet kant, skal den øverste griber trådes med brodértråd, og nålen og den nederste griber skal trådes med almindelig tynd sytråd. Bemærk! Lav en trådkæde og sy på en stofprøve, inden du syr dit klædningsstykke. Hold trådkæden, inden du begynder at sy, for at forhindre den i at rulle ind i sømmen Bemærk! Den mindste overlocksømbredde, som kan fås ved syning af en rullekant, er ca.,5 mm. Syning af dæksøm En dæksøm kan bruges til påsyning af kantebånd eller topstikning af halskanter og til oplægning af den nederste kant på T-shirts og joggingdragter osv. samt til sammensyning af ade sømme. En dæksøm er mest egnet til strækstoffer. Den kan også bruges til vævede stoffer. Indstilling af maskinen Deaktivér den ytbare overkniv. (Se side 9) Indstil stingtungens greb til R (se side ). Fjern nål B og nål A, hvis de er isat. Montér nål C, D og/eller E afhængigt af den ønskede dæksøm. Deaktivér den øverste griber. (Se side 0) Fjern knivdæksel A, og montér dæksømsbord B (se side 0). Gradueringerne på dæksømsbordet angiver afstanden i cm og tommer fra midterste dæksømsnål. Brug den som en lineal, når du positionerer stoffets kant. Luk frontlåget Begynd at sy Hæv trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren. Placér stoffet under trykfoden bag ved nålen. Sænk trykfoden ved at hæve trykfodsløfteren. Bemærk! Når du begynder at sy fra midten af stoffet, skal du anbringe stoffet dér, hvor du ønsker at begynde at sy. Hæftning af dæksømmens ende Det er ikke muligt at færdiggøre trådkæden efter at have syet en dæksøm, da det får sømmen til at trævle, når tråden i griberen trækkes ud ved syningens afslutning. Derfor skal du hæfte enden af sømmen på følgende måde. Når der sys ud til kanten af stoffet Bind først nåletrådene ( eller 3 tråde) sammen som vist på tegningen. Bind disse tråde med gribertrådene. Klip overskydende tråde af. Når syningen stoppes på halvvejen Træk nåletrådene ( eller 3 tråde) ud på stoffets underside, og bind trådene sammen på samme måde som beskrevet ovenfor. Klip overskydende tråde af. Bemærk! Normalt trævler trådene i begyndelsen af syningen ikke, men det er klogt at hæfte sømmens ende på samme måde, som når du syr helt ud til stofkanten. Sømme & syteknikker 9

30 Syning af atlock En atlocksøm laves ved at sy sømmen og trække stoffet fra hinanden for at brede sømmen ud. En atlocksøm kan bruges både som en pyntesøm til modelsyning, til at sy to stykker stof sammen (almindelig atlocksøm) eller som udsmykning af et enkelt stykke stof (ornamental atlocksøm). En atlocksøm kan sys på to måder. Enten med stoffets vrangsider mod hinanden for at opnå et dekorativt udseende eller med retsiderne mod hinanden for at lave en omvendt atlock/stigesøm. Almindelig atlocksøm Brug venstre eller højre nål. Til -trådet atlock: Aktivér -tråds konverteren (se side 0). Tråd den nederste griber og venstre (A) eller højre (B) nål. Til 3-trådet atlock: Tråd den nederste og øverste griber og venstre (A) eller højre (B) nål. Indstil ATD'en til E for at få en -trådet atlocksøm og til F for at få en 3-trådet atlocksøm. Læg vrangen af de to stykker stof mod hinanden for at sy en pyntesøm på beklædningsstykkets retside. Sy sømmen, mens det overskydende stof skæres af. Nåletråden danner et V på stoffets underside. Tråden i nederste griber trækkes i en lige linje ved stofkanten. Fold stoffet ud, og træk i begge sider af sømmen for at trække stingene ade. Almindelig atlocksøm Ornamental atlocksøm Ornamental atlocksøm Placér den ytbare overkniv i position B (se side 9). Stoffet skal ikke afskæres, når du syr denne søm. Følg trin -3 ovenfor. Fold stofstykket, vrang mod vrang, for at sy en pyntesøm fra beklædningsstykkets retside (ved folden). Anbring stoffet således at sømmen sys, så en del af sømmen rager ud over stoffets kant. Fold stoffet ud, og træk i begge sider af sømmen for at brede den ud. Tip: Tråden i den øverste griber er den fremtrædende tråd i atlocksømmen. Sæt en brodértråd i den øverste griber, og almindelig sytråd i den nederste griber og nålen. Omvendt atlocksøm/stigesøm For at lave en omvendt atlock/stigesøm, skal du sy med stoffets retsider mod hinanden. Tråden i nålen er den fremtrædende tråd, der danner stigen. 3-trådet omvendt atlock/ stigesøm 30 Sømme & syteknikker

31 Syning af kædesøm En kædesøm sys med to tråde, en nåletråd og en gribertråd. Normalt skærer maskinen stoffets kant af, når sømmen sys. En kædesøm kan imidlertid placeres i en ønsket afstand til kanten ved at placere overkniven i position B, deaktivere den øverste griber og montere dæksømsbord B (se side 9-0). Sluk for hovedafbryderen, og træk symaskinestikket ud af kontakten. Indstilling af maskinen Deaktivér den ytbare overkniv. (Se side 9) Deaktivér den øverste griber. (Se side 0) Fjern knivdæksel A, og montér dæksømsbord B (se side 0). Gradueringerne på dæksømsbordet angiver afstanden i cm og tommer fra midterste dæksømsnål. Brug den som en lineal, når du positionerer stoffets kant. Begyndelse og afslutning på syningen Når du begynder at sy efter at have trådet maskinen, skal du sy -3 cm på en stofrest og færdiggøre trådkæden. Når du afslutter syningen, skal du trække stoffet en smule bagud på maskinen og færdiggøre trådkæden. Sytips Syning af biser Sy dekorative biser på stoffet, inden du klipper klædningsstykket ud. Brug højre overlocknål, og indstil ATD'en til A for at få en 3-trådet smal overlocksøm. Bemærk! Rullesømmen kan også bruges til denne teknik. Deaktivér den ytbare overkniv. (Se side 9) Markér stoffet med det ønskede antal biser med en vandopløselig tekstilpen. Fold stoffet, vrang mod vrang, og sy. Pres biserne i samme retning. Hæftning af trådkæden Tråd kæden i en synål med stort øje. Sæt nålen ind i enden af sømmen, og træk trådkæden ind i sømmen for at hæfte trådene. Syning af ettede bånd ved hjælp af en trådkæde. Deaktivér den ytbare overkniv. (Se side 9). Før en snor, en garntråd eller et smalt bånd igennem hullet forrest på foden. 3. Placér snoren under trykfoden, og færdiggør trådkæden i den ønskede længde. 4. Flettede bånd, der er syet med en trådkæde, kan Syning i cirkler anvendes enkeltvis eller væves ind i ettede bånd (kun egnet til kraftige og mellemsvære stoffer) med 3 eller 4 tråde. Forlængerbordet har 3 huller, som bruges til at sy i cirkler. Du kan sy cirkler, mens den ytbare overkniv er aktiveret (position A se side 9) for at få en smuk kant, eller du kan deaktivere den ytbare overkniv (position B se side 9) for at sy dekorative cirkler. Tegn en prik i midten af det område, der skal være cirklen, og anbring stabiliseringsmateriale under stoffet. A Perforér stoffet med den spidse ende af trykstiften (A). Anbring stiften i det valgte hul på forlængerbordet. Pres stiften og bundpladen (B) sammen. B Sænk trykfoden, og sy. Stoffet fremføres i en cirkel rundt om trykstiften. Når cirklen er færdig, skal du overlappe sømmen nogle få centimeter. Tråd trådene i en synål med stort øje, træk dem igennem til vrangen af stoffet, og hæft dem. Sømme & syteknikker 3

32 Justering af stingbredden Stingbredden kan øges eller mindskes ved at ændre nålens position eller med skærebreddevælgeren. Justering af bredden ved ændring af nålens position A) Når kun venstre nål eller når begge nåle anvendes, er stingbredden 6 mm. B) Når kun højre nål anvendes, er stingbredden 4 mm. C) Når kædestingsnålen anvendes, er stingbredden 9 mm. A) Venstre nål B) Højre nål C) Kædestingsnål 6 mm 4 mm 9 mm Justering af bredden med skærebreddevælgeren Ved at nindstille skærebredden med skærebreddevælgeren er yderligere indstilling mulig inden for det område, som er vist nedenfor. Når kun venstre nål anvendes: 5-7 mm Når kun højre nål anvendes: 3-5 mm Når kædestingsnålen anvendes: 8-0 mm Drej knappen for at justere den ønskede sømbredde. Til standardindstillingen skal knappen indstilles til 6, Indstilling af trykfodstrykket Trykfodstrykket til syning under normale betingelser er,5. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre indstillingen. Nedsæt eller hæv trykket, indtil du er tilfreds med resultatet. Sy altid en prøve på et lille stykke af stoffet, inden du syr i klædningsstykket. Mindre tryk: Nedsæt trykket ved at dreje justeringsknappen i retningen mod uret til en værdi mellem,5 og. Mere tryk: Øg trykket ved at dreje justeringsknappen i retningen med uret til en værdi mellem,5 og 5. Tilbage til standardindstilling: Drej justeringsknappen, indtil mærket på knappen er indstillet til, PFAFF Indstilling af stinglængde Stinglængdevælgeren skal indstilles til,5 til de este sybetingelser. Justér stinglængden til 4 mm, når du syr i kraftige stoffer. Justér stinglængden til mm, når du syr i lette stoffer. 3 Sømjusteringer

33 german design Indstilling af differentialtransport Differentialtransportsystemet består at to sæt transportører, som er anbragt bag ved hinanden. Begge transportører arbejder uafhængigt af hinanden for at give perfekte resultater, når der sys i specialstoffer. Når mængden af fremføring med den forreste transportør ændres i forhold til fremføringen med den bagerste transportør, vil det strække eller samle stoffet. Brug differentialtransporten til at undgå strækning af strikstoffer og rynkning af lette stoffer. Til overlocksyning på normalt stof skal drejeknappen til justering af differentialtransporten indstilles til, PFAFF coverlock 3.0 Rynket overlock (strækstoffer, strikstoffer) Ved overkastning af strækstoffer, såsom strik- og jerseystoffer, skal diffentialtransporten indstilles til en værdi mellem,0 og,0. Indstillingen afhænger af det stof, der sys i, og den ønskede mængde rynkning. Sy en prøve med forskellige indstillinger, inden du syr i klædningsstykket. Elastisk overlock (tynde stoffer) Ved overkastning af letvævede eller løststrikkede stoffer, såsom silke og silkeagtigt strikstof, skal diffentialtransporten indstilles til en værdi mellem 0,6 og,0. Når du syr, skal du forsigtigt spænde stoffet ved at holde sømmen let foran og bag ved trykfoden. Indstillingen afhænger af det stof, der sys i, og den ønskede mængde strækning. Sy en prøve med forskellige indstillinger, inden du syr i klædningsstykket. Stof Differentialtransport,0 Indstilling Resultat Strækstof (strikstof, jersey),0-,0 Ikke-strækbart stof (lærred, denim),0 Tyndt stof (silke, silkeagtigt strikstof) 0,6-,0 Sømjusteringer 33

34 Finjustering af trådspændingen Når der vælges en sømtype, indstilles trådspændingen automatisk med den automatiske trådspændingsvælger (ATD), men det kan være nødvendigt at njustere den med armene til njustering afhængigt af: Stoffets type og tykkelse Nålestørrelse Trådens tykkelse, type og berindhold -trådet overlock Når nederste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når trådspændingen i nålen er for løs. -trådet overkastningssøm Når trådspændingen i nederste griber er for stram eller trådspændingen i nålen er for løs Når trådspændingen i nederste griber er for løs 3-trådet atlocksøm Når trådspændingen i nederste griber er for løs Når trådspændingen i øverste griber er for løs Når trådspændingen i nålen er for løs. 3-trådet overlock Når øverste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når nederste gribertråd er oven på stoffet Når trådspændingen i nålen er for løs Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå eller grøn) til en højere position. 34 Sømjusteringer

35 4-trådet overlock Når øverste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når nederste gribertråd er oven på stoffet Når trådspændingen i venstre nål er for løs. Når trådspændingen i højre nål er for løs Sikkerhedssøm Når trådspændingen i nederste griber er for løs Når øverste gribertråd ligger på undersiden af stoffet Når nederste gribertråd er oven på stoffet Når trådspændingen i højre nål er for løs Når trådspændingen i kædestingsnålen er for løs. Kædesøm Når trådspændingen i kædestingsnålen er for løs. Dæksøm Når trådspændingen i dæksømsgriberen er for løs Når trådspændingen i venstre dæksømsnål er for løs Når trådspændingen i midterste dæksømsnål er for løs Når trådspændingen i højre dæksømsnål er for løs Når stoffets over ade buler mellem nåletrådene, og sømmene på stoffets underside bliver stramme. Flyt armen til justering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå) til en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i højre nål (grøn) til en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nederste griber (gul) mod en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i øverste griber (rød) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (grøn) til en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i kædestingsnålen (blå) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i kædestingsgriberen (lilla) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i nålen (blå) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i kædestingsgriberen (lilla) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i dæksømsgriberen (lilla) til en højere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i venstre dæksømsnål (blå) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i dæksømsgriberen (lilla) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i midterste dæksømsnål (grøn) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i dæksømsgriberen (lilla) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i højre dæksømsnål (rød) til en højere position. Eller yt armen til njustering af trådspændingen i dæksømsgriberen (lilla) til en lavere position. Flyt armen til njustering af trådspændingen i dæksømsgriberen (lilla) mod en lavere position. Sømjusteringer 35

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 Perfection starts here ṬM Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 per formance 5.2 Gennem min lidenskab for syning afslører jeg mit sande jeg. Smukke sømme inspirerer mig til at lade fantasien få frit

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering:

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering: Trine Materiale til dukken: Dukken: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Orange garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering af ansigtet. Til fyld er der brugt

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

creative performance Techniques book

creative performance Techniques book creative performance Techniques book 1 Indstillingsmenu 1.1 Ejers navn 1.2 Dobbeltnål 2 Quiltning 2.1 Frihåndsquiltning 2.2 Quiltning i sytilstand 3 4 Indholdsfortegnelse Syning af kombinationer Stitch

Læs mere

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer Kursusprogram foråret Januar 2013 Hermed fremsendes forårets spændende kursusprogram. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside roskilde@symaskineshoppen.dk eller på tlf. 46 35 12 71. Du er selvfølge altid

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm Færdig størrelse: 23 20 cm Det skal du bruge Pfaff sy- og broderimaskine 1435 90 cm turkis læder 1025 50 cm hvid vinyl 1231 63 cm bomuld til foret 1025 25 cm mørkerød silke 1025 25 cm mørkepink filt Små

Læs mere

Sweater med kanin Sværhedsgrad:

Sweater med kanin Sværhedsgrad: Sweater med kanin Sweater med kanin Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde: ca.

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledninger vedrørende den etniske stil

Vejledninger vedrørende den etniske stil Vejledninger vedrørende den etniske stil www.mybernette.com Vejledninger vedrørende den etniske stil Etnisk kjole Størrelse one size Du skal bruge: - 2,10 m taftstof rosa (stofbredde mindst 0,9 m) - stofrester

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

Quilt med blomsterapplikationer

Quilt med blomsterapplikationer Quilt med blomsterapplikationer Omtrentlig størrelse: 148 x 148 cm Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 20 x 115 cm af 17 forskellige nuancer af batikstof til den udvendige sammensatte

Læs mere

nem og hurtig Det skal du bruge:

nem og hurtig Det skal du bruge: nem og hurtig ambition grydelap Sy de sjove cirkler til ambition -grydelappen. For at lave grydelappen skal du bruge 4 blokke, som skal klippes i ud i fire kvadrater. Med de fire blokke har du nok stykker

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Anna - Cardigan. Artikel: Størrelser: Øvet Design: Kirsten Nyboe Modellen på fotoet er strikket i Str. M.

Anna - Cardigan. Artikel: Størrelser: Øvet Design: Kirsten Nyboe Modellen på fotoet er strikket i Str. M. Anna - Cardigan Artikel: 511410 Størrelser: XS S M L XL 2XL Overvidde: 92 100 108 116 124 132 cm Ryglængde: 61 62 62 63 63 64 cm Garn & forbrug: 7 7 8 8 9 10 nøgler i Farve 1, Rosemary farve Asfalt 170

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ Design og tekst: Pernille Albers Foto: Skovdal og Skovdal Se læserservice side 73 Sommerskønne skørter... Vi har lavet en lille, lækker børnetøjskollektion, som er let at sy. Og børnene vil elske disse

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere