Your music + our passion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Your music + our passion"

Transkript

1 Mikro stereo Brugermanual 134 DANSK Your music + our passion

2 Indhold Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner Begrænset garanti Tilslutninger på bagpanelet Knapper på frontpanelet Fjernbetjening Tilslutninger Betjeningsvejledning Når der tændes for første gang Stationsindstilling og lytning til DAB eller FM Scanning efter nye DAB-statione Indstilling af stationer i DAB- eller FM-modus Justering af balance, bas, diskant og X Bass Indstilling af ur Indstilling af alarm Indstilling af automatisk slukning Afspilning af CD Afspilning af MP3/WMA fra USB, SD eller CD Gentag/Vilkårlig/Programfunktion Brug af ipod med den medleverede DD30 dockingstation ipod-kompatibilitet Avancerede menuindstillinger Nulstilling af enheden Fejlfinding Tekniske specifikationer Sørg for at registrere dit køb! Besøg: Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der hører om: Fremtidige produktfrigivelser Softwareopgraderinger Nyheder, begivenheder og eksklusive tilbud plus konkurrencer! Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at gøre installationen og anvendelsen af dette produkt så nemt som muligt. Nøjagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt på tidspunktet for trykning. Cambridge Audio går imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Dette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual må reproduceres mekanisk, elektronisk eller på anden vis eller i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Alle varemærker og registrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom. Made for ipod betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet udviklet til specifikt at blive tilsluttet til ipod og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apple s præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, ej heller dens overholdelse af sikkerhedsog regulatoriske standarder. Copyright Cambridge Audio Ltd 2009 itunes, ipod og Apple-logoet er varemærker fra Apple, Inc., registreret i USA og andre lande. 134

3 Introduktion Tak fordi du har købt denne Cambridge Audio One+! Vi håber, at den vil give dig mange år med gode lytteoplevelser. Som alle andre Cambridge Audio produkter overholder One+ tre kerneprincipper blændende præstation, brugervenlighed og fantastisk værdi for pengene. One+ er blevet udviklet til at yde en kompromisløs audiofil lydkvalitet i en lille, bekvem og stilfuld pakke med alt, hvad du behøver fra en én kompakt enhed. One+ består af en højkvalitets cd-afspiller, forstærker, DAB- og FM-tuner, hukommelseskortgrænseflader og ipod funktionalitet, der er et resultat af vores 40 års erfaring indenfor hi-fi-udvikling. One+ er kompatibel med SD- og SDHC-kort og USB-memory sticks på op til 8Gb og kan afspille MP3- eller WMA-filer fra både disse og skrivbare og genskrivbare cd er. Den medleverede DD30 ipod dock er kompatibel med alle aktuelle ipod-modeller, som ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation), ipod (4. generation, foto og 5. generation), ipod classic og ipod touch (1. og 2. generation), og en frontpanel-mp3-indgang og to hjælpeindgange bag på betyder, at du tilmed kan tilslutte andre MP3-afspillere, spillekonsoller og andre enheder. Den medfølgende Navigator fjernbetjening giver enkel adgang til alle funktioner og gør det muligt at styre din ipod, når den er tilsluttet til den medfølgende dock. Den ultimative lydkvalitet afhænger af hele dit system og vi anbefaler naturligvis særligt højttalere fra Cambridge Audio Sirocco-udvalget, da disse er blevet udviklet som en perfekt akustisk og æstetisk match. Din forhandler kan også levere fremragende Cambridge Audio kabler af høj kvalitet for at sikre, at dit system når dets fulde potentiale. Tak, fordi du tager dig tid til at læse denne vejledning - vi anbefaler, at du sørger for at have den til rådighed ved senere lejligheder. DANSK Matthew Bramble Teknisk direktør hos Cambridge Audio Technical og udviklerteamet af One+ 135

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlæse nedenstående vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed til ledningsnettet. Ved at følge anvisningerne optimerer du enhedens ydeevne og forlænger dens levetid: 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem instruktionerne. 3. Følg alle advarslerne. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun enheden med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbninger. Følg producentens instruktioner ved installation af enheden. 8. Undgå at installere enheden i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmluftgitre, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der udsender varme. 9. Der må ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og en tredje jordgren. Det brede stikben eller tredje jordgren er sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, så få en elektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt. 10. Anbring ikke strømledningen på en sådan måde, at den kan blive betrådt eller klemt pas især på ved stik, stikkontakter, og hvor disse udgår fra enheden. 11. Benyt kun tilbehør/ekstraudstyr, som er angivet af producenten. 12. Benyt kun borde med hjul, stativer, trefødder, konsoller eller borde, der er angivet af producenten eller solgt sammen med enheden. Hvis enheden placeres på et bord med hjul, skal du passe på, at enheden ikke falder forover og forårsager skade, når denne flyttes. 13. Tag stikket ud under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. 14. Alle reparationer skal udføres af kvalificerede teknikere. Kontakt en tekniker, hvis enheden er blevet beskadiget, f. eks. hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske ned i enheden, eller hvis enheden har været udsat for regn eller vand, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis du har tabt enheden. ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige verhitting, zoals zon, vuur o.i.d. Enheden er konstrueret som en klasse 1 og skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Enheden skal placeres således, at det er muligt at tage netstikket ud af stikkontakten (eller tage stikforbindelsen til udstyret ud fra bagsiden af enheden). Hvis netstikket bruges som afbryder, skal det være nemt at komme til. Brug kun den medfølgende strømledning. Sørg for, at der er rigelig plads til ventilation (mindst 10 cm fri plads på alle sider). Anbring ikke genstanden ovenpå enheden. Anbring ikke enheden på gulvtæpper eller lignende bløde overflader, og sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for ventilationsåbningerne. Anbring ikke noget over ventilationsåbningerne, som f. eks. aviser, duge, gardiner o.l. Enheden må ikke bruges i nærheden af vand eller på steder, hvor enheden kan rammes af dryp eller sprøjt fra vand eller andre væsker. Der må ikke anbringes genstande med vand, f.eks. vaser, oven på enheden. Denne enhed er udviklet til at afspille cd er, skrivbare cd er (CD-R) og genskrivbare cd er (CD-RW) med det identifikationslogo, der er vist her. Der kan ikke bruges andre plader. CD-R/CD-RW-pladerne skal indeholde korrekt optaget information om TOC (Table of Contents), så de kan afspilles. Denne enhed kan kun afspille de plader, der er optaget i CD-DAformatet, som er udviklet til gengivelse af musik eller plader, der indeholder MP3- eller WMA-filer. Forsøg ikke at afspille en plade, der indeholder andre data, som fx. en CD- ROM til computere, på denne enhed. 136

5 Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om uisoleret 'farlig spænding' inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i de håndbøger, der hører til apparatet. WEEE-symbolet Den overstregede skraldebøtte er den Europæiske Unions symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke må kasseres sammen med usorteret almindeligt husholdningsaffald. Indlevér venligst enheden, eller kontakt den autoriserede forhandler, hvor du har købt dette produkt, hvis du ønsker mere information. CE-mærket Dette produkt overholder det europæiske lavspændingsdirektiv (2006/95/EØF), EMC-direktiv (2004/108/EØF) og Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (2005/32/EØF)-direktivet, når det anvendes og installeres i overensstemmelse med denne manual. Hvis disse direktiver fortsat skal overholdes, må der kun anvendes tilbehør fra Cambridge Audio sammen med dette produkt, og reparationer skal overlades til uddannede reparatører. C-afkrydsningsmærket Dette produkt opfylder kravene fra The Australian Communications Authority s Radio Communications og EMC. Ross Test-mærket Dette produkt opfylder russiske sikkerhedsgodkendelser. FCC-regulativer BEMÆRK: PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLG FOR RADIO- ELLER FJERNSYNSFORSTYRRELSER SOM FØLGE AF UAUTORISEREDE ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF UDSTYRET. SÅDANNE ÆNDRINGER OG MODIFIKATIONER KAN OPHÆVE BRUGERENS RET TIL AT ANVENDE UDSTYRET. Udstyret er blevet testet og vurderet til at opfylde grænseværdierne for digitale enheder under Klasse B i henhold til FCC-reglerne (Part 15). Disse grænser er fastlagt med det formål at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Udstyret producerer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og udstyret kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radioforbindelser. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens med radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at slukke for udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: - Drej eller flyt modtagerantennen. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. DANSK 137

6 Vigtige sikkerhedsinstruktioner (fortsat) Ventilation VIGTIGT Enheden bliver varm, når den er i brug. Der må ikke placeres flere enheder oven på hinanden. Enheden må ikke placeres i lukkede rum, f.eks. i en bogreol eller i et skab, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden gennem åbningerne. Hvis dette sker, skal enheden slukkes øjeblikkeligt. Afbryd strømmen til enheden, og kontakt forhandleren for at få vejledning. Placering Overvej nøje, hvor enheden skal placeres. Undgå at anbringe den i direkte sollys eller tæt på varmekilder Undgå at placere den ved åben ild stil f.eks. ikke stearinlys ovenpå enheden. Undgå desuden at placere den på steder, hvor enheden vil blive udsat for rystelser og for meget støv, kulde eller fugtighed. Enheden kan anvendes i et moderat klima. Enheden skal placeres på en stærk, plan overflade. Anbring ikke enheden i et aflukket rum som f.eks. i en bogreol eller et skab. Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller hylde, hvor den kan falde ned og forårsage alvorlige skader på et barn eller en voksen, eller hvor produktet kan beskadiges. Anbring ikke andet udstyr oven på enheden. På grund af magnetiske felter bør drejeskiver eller CRT-fjernsyn ikke placeres i nærheden, idet disse muligvis kan forårsage forstyrrelser. Elektroniske lydkomponenter har en tilpasningsperiode på ca. 1 uge (hvis de bruges flere timer hver dag), hvor de nye komponenter 'falder til'. De akustiske egenskaber vil blive bedre i løbet af denne periode. Strømkilder Enheden må kun anvendes med den strømkilde, som er anført på mærkaten, der sidder på enheden. Hvis du er usikker på, hvilken strømforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte produktforhandleren eller det lokale el-selskab. Enheden er lavet, således at den kan stå på Standby, når den ikke er i brug. Dette vil forlænge produktets levetid (hvilket i øvrigt gælder alt elektronisk udstyr). Hvis du ønsker at slukke for enheden, skal du slukke den på bagpanelet. Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ledningen tages ud af stikkontakten. Overbelastning Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Overbelastede vekselstrømsstik og forlængerledninger, flossede netledninger, ødelagt eller revnet ledningsisolering og beskadigede stik er farlige. Disse tilstande medfører risiko for stød eller brand. Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet ordentligt. For at undgå brummen og støj bør du undgå at bundte mellemledninger med strømledningen og højttalerledninger. Rengøring Ved rengøring af enheden tørres kabinettet over med en tør, fnugfri klud. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler. Anvend ikke sprayprodukter på eller i nærheden af enheden. Bortskaffelse af batterier Følg lokale retningslinjer for bortskaffelse af miljømæssigt/elektronisk affald. Højttalere Før du tilslutter enheden til højttalere, skal du sikre, at al strøm er slukket, og at der kun er anvendt passende mellemledninger. Reparation Enheden må ikke repareres af brugeren. Forsøg aldrig at reparere, adskille eller ombygge enheden, hvis der ser ud til at være fejl ved den. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesættes, kan det medføre kraftigt elektrisk stød. Kontakt venligst din forhandler i tilfælde af problemer eller fejl. 138

7 Begrænset garanti Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og sørg for at gemme købskvitteringen. Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er købt hos, hvis der er behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicerepræsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse. Købskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gældende, skal fremvises for at opnå service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ændret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributør af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er uændret og/eller om produktet er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ændring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dækker ikke skader, der er en følge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation, som udføres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicerepræsentant, som er autoriseret til at udføre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udføres af uautoriserede personer, gør denne garanti ugyldig. Denne garanti dækker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL. REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFØR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. CAMBRIDGE AUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DET OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL - GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader og/eller følgeskader eller udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder i dit land. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmæssige rettigheder, som varierer fra land til land. Henvendelser vedrørende service (inden for og uden for garanti) bedes rettet til forhandleren. DANSK 139

8 Stik på bagpanelet Tænd-/slukknap 2 Vekselstrømsstik Bruges til at tænde og slukke for enheden. Bemærk: Det tilrådes, at der slukkes for enheden, hvis den ikke skal bruges i længere Når alle tilslutninger er oprettet, sættes VEKSEL- strømskablet i en stikkontakt, hvorefter der tændes. Enheden er nu parat til brug. tid. 140

9 3 Højttalerterminaler 7 Sub-udgang Tilslut til højttalere med en impedans på mellem 4-8ohm. For den bedste audioydelse anbefaler vi, at der anvendes højttalere fra Cambridge Audio s Sirocco-udvalg, der er blevet udviklet sammen med One+. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 4 DAB/FM-antenne Tuner-antenne til modtagelse af radiosignaler. Fold og træk antennen ud og drej den for den bedste modtagelse. Antenne kan fjerne med det medfølgende værktøj, hvis du ønsker at bruge en ekstern antenne (se senere afsnit). One+ kommer med forskellige standardindstillinger til DAB/FM-funktioner. Disse indstillinger er som følger: 230V enheder Standardindstillinger er indstillet til europæisk med DAB-funktion aktiveret. 115V enheder Standardindstillinger er indstillet til USA med DAB-funktion deaktiveret. Hvis du ønsker at ændre disse standardindstillinger, skal du se det senere afsnit om aktivering af DAB-funktion og ændring af DAB/FM-region. Tilslut denne udgang til indgangen på en aktiv subwoofer. Hvis din subwoofer har 2 indgange, dvs. venstre & højre, skal denne terminal tilsluttes til den venstre indgangsterminal (normalt hvid). 8 DD30 dockkonnektor Tilslutning for den medleverede DD30 ipod dock. Dockingstationen har en ophavsretlig beskyttet konnektor & vil kun fungere med den medleverede Cambridge DD30 dockingstation. ipod kompatibilitet DD30 kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) 5 Aux 1/Aux 2-stik Disse stik passer til enhver form for linjekildeudstyr, såsom en DVD-afspiller, satellit- /kabelmodtager etc. 6 Tape-udgang Tilslut til optage-indgangen på en båndoptager eller MiniDisc, bærbar digital musikafspiller, cd-optage-indgang etc. DANSK 141

10 Knapper på frontpanelet Standby/On 3 Info Skifter enheden fra Standby til On og tilbage (vises på klokkeslættet på displayet). Standby er en miljøvenlig strømtilstand, hvor strømforbruget er mindre end én watt. Enheden bør være i standby, når den ikke er i brug. Tryk for at vælge og se forskellige oplysninger på frontpanel-displayet. Displayfunktionerne er som følger: Standby-modus Tryk på Info for at vise alarmstatus. Se Alarmindstilling for yderligere 2 oplysninger. Kilde (Source) DAB-modus Radiotekst (DLS), transmissionsgruppe, klokkeslæt/dato, signalkvalitet, Tryk for at rulle gennem de tilgængelige indgangskilder (fx ipod, CD, DAB, FM, USB, SD, programtype, audio-modus, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og ur-status. Aux1/MP3, Aux2). Bemærk: Hvis du trykker på og holder Info knappen nede i fem sekunder i DAB-modus, vil Tryk på Volume/Select for at vælge den viste kilde. DAB-stationsscanning blive påbegyndt, se afsnittet på side

11 FM-modus RDS/RBDS- (Radio Data System/ Radio Broadcast Data System) stationsnavn, klokkeslæt/dato, programtype, audio-modus, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og ur-status. Bemærk: RDS/RBDS-information vil måske ikke fungere, hvis FM-signalet er for svagt eller hvis stationen ikke har nogen af disse services tilgængelige. CD-modus forløbet spor-tid, resterende spor-tid, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og klokkeslæt. ipod-modus alarmstatus, automatisk slukningsstatus og klokkeslæt. USB-modus albumnummer, artistnavn, filnavn, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og ur-status. SD-kort-modus albumnummer, filnavn, artistnavn, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og ur-status. 4 SD-kort-åbning Isæt et SD-kort, der indeholder MP3/WMA-musikfiler til afspilning. Bemærk: Det anbefales, at der ikke anvendes kort, der er mere end 8GB i filstørrelse med et FAT- (fx. FAT16, FAT32) filformat. Det er ikke muligt at garantere afspilning fra alle kortproducenter. Brug altid et højkvalitetsbrand. One+ er kompatibel med både standard SD- og højkapacitets SDHC-kort på op til 8GB. 5 Infrarød sensor Modtager IR-kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening. Det er nødvendigt med en klar og fri bane mellem fjernbetjeningen og sensoren. 6 Hovedtelefoner Bruges til tilslutning af stereo-hovedtelefoner med et 3,5mm jackstik. Hovedtelefoner med en impedans på mellem 32 og 600 ohm anbefales. Bemærk: Tilslutning af hovedtelefoner vil automatisk slå lyden fra højttalerne. 7 USB-indgang USB-stikket kan bruges til af afspille MP3- og WMA-musikfiler, der er lagret på USBhukommelsesanordninger. Bemærk: Brug kun enkle fillagrings (flashdrev) USB-anordninger - USB-drev, der indeholder styre- eller andet backupsoftware, eller som er udviklet til at blive brugt sammen med en computer, der kører med ophavsbeskyttet software, vil måske ikke fungere. (fx. SanDisk Cruzer ). Denne enhed er blevet testet med USB-anordninger til en kapacitet på op til 8GB. 8 MP3-indgang Denne indgang giver dig mulighed for at tilslutte audioudgangene på en bærbar audioanordning, som fx. en MP3-afspiller, der er tilsluttet til frontpanelets 3,5mm stereojackindgang. Tryk på Source-knappen og vælg AUX1/MP3-modus for at vælge denne indgang. Bemærk: Når en anordning sættes i MP3-stikket vil enhver indgang på Aux 1 terminal blive tilsidesat lige så længe, stikket er isat. 9 CD-plade-åbning Understøtter audio-cd er (CD-DA), MP3-filer og WMA-filer, der afspilles fra cd er, skrivbare cd er (CD-R) eller genskrivbare cd er (CD-RW). Disk kan indsættes i enheden i ethvert modus bortset fra Standby-modus. 10 Display LCD bruges til at vise funktioner, kilder, indstillinger etc. Der henvises til Betjeningsinstruktioner for yderligere oplysninger. 11 Skifteknap/stationsindstillinger One+ kan lagre op til 10 stationsindstillinger for både DAB- og FM-båndet. Ved brug af Shiftknappen er der adgang til henholdsvis stationsindstillinger 1-5 og Når Programfunktion ikke er valgt i CD/USB/SD-modus, kan disse knapper bruges til at vælge spornumre (fx. Spor 1 spilles ved at trykke på 1). Hold Skifte- knappen nede for at skifte mellem 1-5 og DANSK 143

12 Knapper på frontpanelet (fortsat) Fjernbetjening 12 (Spring/Scan) Bruges til at springe mellem sporene under afspilning og også for menu/funktion-justering. Disse knapper bruges også til at bladre igennem de tilgængelige stationer i DAB/FM-modus og til indstilling af ur/alarm/automatisk slukning. Der henvises til Betjeningsinstruktioner for yderligere oplysninger. 13 Afspil/Pause Afspiller og pauserer afspilning. 14 Stop/Eject Stopper musikafspilning fra SD, USB & CD. Tryk igen for at åbne diskbakken i CD-modus. Bemærk: For at åbne diskbakken i andre modus, skal der trykkes og holdes ned på knappen. 15 Lydstyrke/Vælg (drejeknap) Bruges til at hæve/sænke lydniveauet fra enhedens udgange. Denne knap påvirker højttalerens og hovedtelefonens lydniveau. Den påvirker ikke Tape udgang -forbindelsen. Ved at trykke på lydstyrkeknappen aktiveres Select (Vælg) -funktionen, så du kan acceptere det punkt/den funktion på displayet, der trykkes på. Bemærk: One+ vil huske lydstyrken, når den sættes i Standby, hvis lydstyrken ikke er højere end 10 (dvs. lydniveau 1-10). Hvis enheden imidlertid sættes i Standby, mens lydniveauet er over 10, vil den indstille på standard-lydniveauet på 10, når den tændes igen, for at undgå et for højt niveau ved tænding. Drejeknappen kan også bruges til at skifte/indstille radiostationer ved at trykke på Menuknappen først og derefter dreje på knappen. Tryk ind på knappen for at acceptere den aktuelt valgte station. 16 Menu Tryk gentagne gange for at få adgang til og justere balance, bas- og diskant-niveau og X Bass. Bemærk: Disse indstillinger huskes, når enheden sættes i Standby. One+ leveres med en Navigator fjernbetjening. Sæt de medfølgende AAA-batterier i for at aktivere fjernbetjeningen. Der skal altid bruges alkaliske batterier. Eject Udkaster pladen fra enheden. Bemærk: For at åbne diskbakken i andre modus, skal der trykkes og holdes ned på knappen. Standby/On Skifter enheden mellem miljøvenlig Standby og ON-modus. 0-9 numeriske knapper Disse knappers funktioner varierer alt efter hvilket kildemodus, der er valgt: Tuner (DAB/FM) modus Tryk for at finde en stationsindstilling. Tryk og hold for at lagre en stationsindstilling. CD/USB/SD-modus Tryk nummeret på det ønskede spor. Afspilningen vil starte fra begyndelsen af sporet. i Info Tryk for at vælge og se forskellige oplysninger på frontpaneldisplayet. De oplysninger, der vises, afhænger af den aktuelt valgte kilde. Der henvises til tidligere afsnit om Info-knappen på frontpanelet for yderligere information. Mute Slår lyden fra audioudgangen på enheden fra. Tryk på knappen igen for at annullere mute. i Menu Repeat Stereo Mono Random Select Source Program Sleep 144

13 Stereo mono Når du lytter til FM, vil et tryk herpå skifte mellem Auto og Mono -modus. I Auto-modus dekoder One+ et stereosignal, hvis signalstyrken er stærk nok til og vender tilbage til mono ved svage signaler. Kilde (Source) Tryk for at rulle gennem de tilgængelige indgangskilder (fx ipod, CD, DAB, FM, USB, SD, Aux1/MP3, Aux2). Volume Bruges til at hæve/sænke lydniveauet fra enhedens udgange. Denne knap påvirker højttalerens og hovedtelefonens lydniveau. Den påvirker ikke Tape Output (Tape udgang) -forbindelsen. Bemærk: One+ vil huske lydstyrken, når den sættes i Standby, hvis lydstyrken ikke er højere end 10 (dvs. lydniveau 1-10). Hvis enheden imidlertid sættes i Standby, mens lydniveauet er over 10, vil den indstille standard-lydniveauet på 10, når den tændes igen. Spring/Scan Bruges til at springe mellem sporene under afspilning eller for at bladre gennem tilgængelige stationer i DAB/FM-modus. Disse knapper bruges også til at vælge funktioner i menuerne. Der henvises til Betjeningsinstruktioner for yderligere oplysninger. Afspil/Pause, Enter Afspiller eller pauserer spor. Tuner/Menu-modus - Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displayet. Søg Tryk på knappen og hold den nede for at søge indenfor det valgte CD-spor. Højre knap til hurtig fremspoling, venstre knap til tilbagespoling. Lyden slås fra audio under søgning. Bemærk: Søgefunktion er ikke tilgængelig i SD- og USB-modus. Stop Tryk for at stoppe afspilning. Repeat, Random, Program (Gentag, Vilkårlig, Program) Tryk for at vælge forskellige afspilningsmodi. Der henvises til afsnittet Betjeningsinstruktioner i denne manual for oplysninger om disse knappers funktioner. Lysstyrke Ændrer lysstyrken på displayet fra høj til lav. Standardindstillingen, når der tændes for enheden, er Høj. Alarm/Ur, automatisk slukning Tryk for at få adgang til alarm- og automatisk slukning-menu. Der henvises til afsnittet Betjeningsinstruktioner i denne manual for yderligere oplysninger. Menu Tryk for at bladre igennem og justere balance, bas- og diskant-niveau og X Bass med lydstyrke-knapperne på fjernbetjeningen. DANSK 145

14 Fjernbetjening (fortsat) ipod kompatibilitet Tilbage Tryk for at gå tilbage til den forrige menuindstilling på din ipod. Vælg Tryk for at vælge punktet/funktionen på displayet. Album op/ned Tryk for at navigere albummer på dit SD-hukommelseskort eller USB-memory stick. Bruges også i ipod-modus som i følgende afsnit. One+ s fjernbetjening kan også styre de grundlæggende funktioner i Apple ipods, når de er monteret i den medleverede DD30 dock. Der henvises til Forbindelser for, hvordan den tilsluttes til din enhed. Hvis du vil bruge One+-fjernbetjeningen til at styre din ipod i docken: Tryk på en af de følgende knapper: Afspil/Pause Tryk for at afspille. Tryk igen for at pausere afspilning. Spring Tryk én gang for at springe ét spor over forlæns eller baglæns. Scan Tryk på knappen og hold den nede for at søge indenfor det valgte spor. Højre knap til hurtig fremspoling, venstre knap til tilbagespoling. Lyden slås fra audio under Scan-funktion. Stop Tryk for at stoppe afspilning. Repeat (Gentag) Tryk for at gentage det aktuelle spor, tryk igen for at gentage det aktuelle album. Hvis der trykkes en tredje gang, vil der vendes tilbage til normal afspilning. Random (Vilkårlig) Tryk for at shuffle spor og tryk igen for at slukke for shufflefunktion. Repeat Random Select Program Sleep 146

15 Forbindelser Tilbage Tryk for at gå tilbage til tidligere menuindstillinger på din ipod. Vælg (Select) Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displaymenuen på din ipod. Op/Ned Tryk for at navigere op/ned på din ipod. Højttaler 1 2 DAB/FM ekstern antenne (valgfri) DD30 dock DANSK 4 Powered subwoofer Audio-afspiller/optager (CD/DVD/Aux) 147

16 Forbindelser (fortsat) Bemærk: Netledningen må ikke sættes i stikket og der må ikke tændes for enheden, før alle forbindelser er blevet udført. 1 Højttalere Kontrollér højttalernes impedans. Højttalere med en impedans på mellem 4 og 8 ohm anbefales. De farvede højttalerterminaler er positive (+) og de sorte højttalerterminaler er negative (-). Kontrollér, at polariteten er korrekt ved hvert højttalerstik, da lyden ellers kan blive svag og udfaset med kun lidt bas. Gør højttalerkablerne klar til tilslutning ved at fjerne ca. 10mm (3/8 ) eller mindre af den udvendige isolering. Mere end 10mm kan medføre en kortslutning. Sno trådene stramt sammen, så der ikke er nogen løse ender. Skru højttalerterminalens knap af, sæt højttalerkablet ind, spænd knappen og fastgør kablet. 3 DD30 dockingstation Tilslut den medleverede DD30 dockingstation til konnektoren på bagsiden. Bemærk: Alle forbindelser udføres med almindeligt højttalerkabel. Hvis der anvendes en aktiv subwoofer, skal den forbindes via et almindeligt enkelt RCA/phonokabel (ofte kaldet et Sub-Link ). 2 Antenne. Træk antennen ud og flyt den rundt, indtil du får den bedste modtagelse. One+ har en F-type skruetilslutning og den påmonterede antenne kan fjernes og erstattes med en valgfri udendørs DAB- & FM-antenne, hvis det ønskes. Antenne fjernes ved at føre den medfølgende antennenøgle gennem antennen og dreje nøglen mod uret. Bemærk: Stikket er polariseret og passer kun én vej. Sæt stikket forsigtigt i. 4 Aktiv subwoofer Tilslut til en aktive subwoofer med et almindeligt RCA/phonokabel. 5 Aux 1 & 2-stik For andre kilder, som fx. audioudgange på en DVD-afspiller, satellit-/kabelmodtager etc. 6 Tape-udgang For tilslutning til optage-indgangen på en båndoptager, CD-R optager etc. 148

17 Betjeningsinstruktioner Når der tændes for første gang Når alle tilsluttninger til enheden er udført, aktiveres One+ ved at sætte strømknappen på bagpanelet på On, og derefter trykke på knappen på frontpanelet. Når der tændes for enheden for allerførste gang, vil enheden vise Insert ipod (indsæt ipod), da dette er standardmodus. Der henvises til Brug af ipod med den medleverede DD30-dockingstation i denne manual for yderligere information. Stationsindstilling og lytning til DAB eller FM Tryk på Kilde (Source) knappen indtil DAB eller FM vises på displayet og tryk så på Enter (tryk enten på Enter på fjernbetjeningen eller tryk på lydstyrkeknappen på selve enheden) for at acceptere. DAB-modus Bemærk: Alt afhængig af enhedens geografiske placering er DAB enten aktiveret eller deaktiveret. Der henvises til det senere afsnit Avancerede menuindstillinger i denne manual. Når der vælges DAB-modus for allerførste gang, vil enheden påbegynde en 'Fuld service scan' for DAB-services (kan tage op til 3 minutter at fuldføre). En scanningsbjælke kommer til syne på displayet, mens der scannes for stationer. Når scanningen er fuldført, vil enheden indstille på standard DAB-kildemodus. Brug knapperne til at bladre igennem de stationer, der kan modtages. En delvis eller fuld DAB-stationscanning kan også påbegyndes på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden (se senere afsnit). Tryk på Enter for at tune ind på og lytte til den valgte station. Bemærk: Når der bladres gennem stationer, vil enheden som standard gå tilbage til den tidligere station, hvis der ikke vælges nogen station, eller trykkes på nogen knap, indenfor 3-4 sekunder. One+ kan også automatisk tune ind på en hvilken som helst vist station efter 3-4 sekunders inaktivitet, hvis det ønskes. I DAB-modus skal der trykkes og holdes på frontpanelets eller fjernbetjeningens Afspil/Pause-knap. Efter 4 sekunder vil en Auto Enter On eller Auto Enter Off meddelelse blive vist. Tryk på Afspil/Pause for at skifte mellem disse to indstillingen, hvorefter du enten ikke trykker på nogen knap i nogle få sekunder, eller trykker på Lydstyrke/Vælg-knappen for at gå ud og gemme indstillingen. Antallet af DAB-stationer, der kan modtages, afhænger af antennens signalstyrke. Vi anbefaler, at der fuldføres en fuld autoscanning nu og da, for at finde nye DAB- stationer. I DAB-modus kan du også trykke på Menu knappen, hvilket først vil vise et <Station Select> menupunkt. Dette vil også lade dig bladre til og vælge enhver ønsket station med lydstyrkeknappen. DAB+ One+ er kompatibel med både DAB (MP2 audiokompression) og DAB+ (AAC+ audiokompression) transmissioner. A + symbol vil blive vist helt til højre på frontpaneldisplayet, når en DAB+ transmission modtages. Scanning efter nye DAB-stationer For at udføre en hurtig scanning (dækker UK-baserede DAB-frekvenser) skal det sikres, at One+ er i DAB-modus, hvorefter der trykkes og holdes nede på i knappen i ca. 8 sekunder. Displayet vil nu vise Auto tune. Tryk én gang på Enter for en hurtig scanning (Quick Scan) eller tryk og hold Enter nede for at få en fuld scanning (scanner alle verdensomspændende DAB-frekvenser). Når Auto Tune vises, kan du trykkes én gang på i igen for at vælge Manuel Tune (Manual Tune), hvis du trykkes på Enter i dette modus, kan du bladre igennem de tilgængelige DABfrekvenser manuelt ved hjælp af lydstyrkeknappen, hvis du kender den specifikke DAB-frekvens, du ønsker. FM-modus For at tune og lytte til station gøres følgende: 1. Tryk og hold nede på knappen for at scanne op til den næste tilgængelige station. 2. Tryk og hold nede på knappen for at scanne til den forrige tilgængelige station. Bemærk: Et tryk på knappen tillader kortvarig manuel tuning og vil flytte frekvensen i trin á 0,05MHz. DANSK 149

18 Betjeningsinstruktioner (fortsat) I FM-modus kan du også trykke på Menu knappen, hvilket først vil vise et <Freq Select> menupunkt. Dette vil også lade dig bladre til og vælge enhver ønsket station med lydstyrkeknappen, hvis du kender stationens frekvens. Indstilling af stationer i DAB- eller FM-modus One+ kan lagre op til 10 stationsindstillinger for både DAB- og FM-båndet. 1. Vælg det bånd og den station, du ønske at lagre. 2. Tryk og hold det ønskede stationsinstillingsnummer nede i 4 sekunder (fx. 1). Enhedens display viser, at stationsindstillingen er blevet lagret. 3. For at lagre stationsindstillinger 6-10 skal du først trykke på Shift knappen og derefter trykke og holde ned på det ønskede stationsindstillingsnummer. 4. Tryk én gang på den valgte stationsindstillingsknap for at finde og lytte til den tilsvarende station. Justering af balance, bas, diskant og X-Bass Bemærk: Disse justeringer påvirker ikke de signaler, der sendes gennem Tapeudgangforbindelserne. Balance 1. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet, indtil Balance vises. Brug lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen eller drej på lydstyrkedrejeknappen for at justere de relative effektniveauer for venstre og højre kanal. 2. Tryk på Enter knappen eller Volume/Select for at acceptere og exit. Bas 1. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet indtil Bass vises. Brug lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen eller drej på lydstyrkedrejeknappen til at justere. 2. Tryk på Enter knappen eller Volume/Select for at acceptere og exit. Diskant 1. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen, indtil Treble vises. Brug lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen eller drej på lydstyrkedrejeknappen til at justere. 2. Tryk på Enter knappen eller Lydstyrke/Vælg for at to acceptere og exit. X- Bass X-Bass funktionen er blevet udviklet for at forsøge at kompensere for mindre bookshelf (boghylde)- eller satellite (satellit-) højttalere, som kan mangle lav bas-udgang. Når X-Bass er slået til (On) vil en ekstra boost på ca. 8dB, der er centreret omkring 85Hz, blive tilført for at kompensere for den naturlige roll-off fra små højttalere. For større hi-fi-højttalere skal X-Bass være slået fra (Off). 1. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet, indtil X-Bass vises. Brug lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen eller drej på lydstyrkedrejeknappen til at slå til og fra. 2. Tryk på Enter knappen eller Volume/Select for at acceptere og exit. Indstilling af ur Brugeren kan enten tillade, at RDS FM (DAB) transmissioner automatisk indstiller klokkeslæt/dato (sync-modus), eller uret kan indstilles manuelt, hvis du ikke kan modtage passende RDS FM- eller DAB-transmissioner. For at ændre ur- Sync modus : 1. Tryk og hold ned på knappen på fjernbetjeningen, indtil displayet viser Clk Mode. 2. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at bladre mellem RDS Sync modus og Manuel modus. 3. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg og exit fra urindstilling. Hvis Manuel modus er valgt, skal du indstille klokkeslættet ved først at justere timetallet med knapperne og derefter trykke på igen for at justere minuttallet. Tryk på for at afslutte. 150

19 Alarmindstilling Alarmfunktionen vil tænde for enheden på et valgt tidspunkt. Indstilling af alarmtidspunkt: 1. Tryk én gang på fjernbetjeningen. 'Alarm: DAB Pr 1' vil blive vist på frontpanelets display. Brug knapperne til at vælge, om du ønsker alarmen skal vække dig til DAB stationsindstilling 1 eller FM stationsindstilling 1. Alarmen vil kun vække til en af disse to timer-presets. 2. Brug knapperne til at vælge, om du ønsker at alarmen skal vække dig til DAB stationsindstilling 1 eller FM stationsindstilling Tryk én gang på igen. 4. Tryk for at acceptere og gentag processen for at indstille minuttallet. 5. Tryk for at indstille alarmlydstyrke (standardlydstyrke 10). Brug knapperne til at indstille lydstyrke. 6. Tryk på for at afslutte. Bemærk: Alarmindstilling kan altid kontrolleres, når enheden er i Standby, ved at trykke på i knappen. Indstilling af automatisk slukningsfunktion Automatisk slukningsfunktion vil slukke for enheden efter et valgt tidsrum. Indstilling af automatisk slukningstidsrum: 1. Tryk på Sleep-knappen på fjernbetjeningen. Vælg mellem 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min og Off ved at trykke på Sleep-knappen i henhold til dit valgte tidsrum. Off betyder, at Automatisk slukning-timeren er deaktiveret. 2. Tryk på Enter knappen for at acceptere og vende tilbage til forrige tilstand. Afspilning af cd er One+ understøtter almindelige audio-de er og skrivbare og genskrivbare cd er med MP3/WMA-musikfiler. Normal pladeafspilning 1. Vælg cd-modus eller sæt cd en i cd-drevet. Når cd en er indlæst, vil kilden automatisk skifte til CD-modus. 2. Tryk på knappen for at starte afspilning. Pladen vil starte afspilningen fra begyndelsen af det første spor. Når det sidste spor er spillet færdigt, vil enheden gå til Standby-modus. 3. For at stoppe pladen på et hvilket som helst tidspunkt, skal du trykke på knappen. Hvis du trykker på knappen, mens pladen afspilles, vil afspilningen pauseres. Når pladen er pauseret, vil displayet blinke og afspilning kan fortsættes ved at trykke knappen igen. 4. For at udkaste pladen, tryk på knappen. Bemærk: Enheden skal være i cd-kildemodus for at pladen kan udkastes. Lokalisering af et specifikt spor 1. Kontrollér, at en plade er isat. 2. Et tryk på den højre knap vil fremspole cd en med et spor. Gentag som nødvendigt. 3. Tryk på. Pladen vil spille til afslutningen af pladen og derefter gå tilbage til Standby- modus. 4. Et tryk på den venstre knap vil gå til det forrige spor. Lokalisering af et bestemt punkt i et spor 1. Kontrollér, at pladen spiller det ønskede spor. 2. Tryk og hold ned på eller, cd en vil så fremspole eller tilbagespole indenfor sporet. Lyden slås fra audio under søgning. 3. Slip knappen, når det ønskede punkt er nået. Afspilning vil fortsætte. Afspilning af MP3/WMA fra USB, SD eller cd Sæt USB-anordningen i USB-porten, sæt hukommelseskortet i SD-kort-drevet, der er placeret på frontpanelet, eller sæt cd en i cd-drevet, vælg den ønskede kilde med Kildeknappen. Enheden vil automatisk indlæse indholdet, før det kan afspilles. Kompatible bitrater MP3-96, 128, 192, 256 og 320 kbps. WMA - 48, 64, 96, 128, 160 og 192 kbps. DANSK 151

20 Betjeningsinstruktioner (fortsat) Bemærk: One+ er ikke kompatibel med Windows Media Audio tabsfri filformat. USB-anordning og SD-kort skal være i FAT (fx. FAT16, FAT32) format. 1. Tryk på knappen for at starte afspilning fra begyndelsen af albummet/mappen. 2. Brug knapperne til at vælge den ønskede albumfil (kun USB/SD-kilde). Tryk på knappen for at start afspilning. 3. Tryk på knapperne for at springe mellem spor. 4. For at stoppe afspilningen på et hvilket som helst tidspunkt, skal du trykke på knappen. Hvis der trykkes på knappen, mens enheden afspiller, vil det aktuelle spor blive pauseret. Når enheden pauseres, vil sportid-displayet blinke (undtagen i ipodmodus). Afspilning kan fortsættes ved at trykke på knappen igen. 5. Tryk på i for at vise forløbet spor-tid, resterende spor-tid, alarmstatus, automatisk slukningsstatus og ur-status, yderligere oplysninger om MP3/WMA-musikformat, såsom albumnummer, artistnavn og filnavn. 6. Tryk på for at udkaste pladen fra cd-drevet. Tag enheden ud af USB-porten eller fjern hukommelseskortet fra SD-drevet ved at trykke forsigtigt på kortet en gang efter brug. Bemærk: - Der må ikke puttes noget andet end cd-er i cd-drevet, da fremmedlegemer kan beskadige mekanismen. - Hvis cd en er stærkt ridset eller for snavset, vil afspilleren måske ikke være i stand til at indlæse eller afspille den. - Man må aldrig putte mere end en cd/hukommelkort i CD/SD-drevet på én gang. - Man må kun tilslutte en kompatibel USB-anordning til USB-porten og et SDhukommelseskort til SD-drevet. Gentagelsesfunktion 1. Kontrollér, at et spor afspilles fra den ønskede kilde (fx. CD, USB, SD). 2. Tryk på Repeat knappen på fjernbetjeningen. Et Repeat symbol vil blive vist på displayet. Et tryk vil gentage sporet, to tryk vil gentage albummet (eller mappen i USB/SD-modus) og tryk endnu en gang for at gentage alle. Tryk for fjerde gang for at slå Gentag-funktionen fra (Off). Vilkårlig funktion 1. Kontrollér, at et spor afspilles fra den ønskede kilde (CD, USB, SD). 2. Tryk på Random knappen på fjernbetjeningen. Et symbol vil blive vist på displayet. Tryk en gang for at afspille vilkårlige spor og tryk igen for at slå Vilkårlig funktionen fra. Programfunktion 1. Kontrollér, at den valgte kilde er i Stop-modus. 2. Tryk på Program på fjernbetjeningen. Program-indstillingen vil blive vist på displayet. 3. Brug knapperne til at springe til det spornummer, som du ønsker at programmere som dit første spor (eller tryk på det aktuelle spornummer på fjernbetjeningen). 4. Tryk på Enter. Det ønskede spor er nu indlæst og programnummeret forøges med et. 5. Gentag trin tre og fire indtil alle dine ønske spor er indlæst. 6. Tryk på Program for at gå ud. 7. Du kan bruge knappen på din fjernbetjening til at springe gennem dit programmerede udvalg på samme måde, som for normal afspilning. 8. Et tryk på vil stoppe afspilning, og hvis der trykkes to gange på et hvilket som helst tidspunkt, vil det slette programmet og afspilleren vil vende tilbage til stoppet modus. 152

21 Brug af ipod med den medleverede DD30 dockingstation Med One+ medleveres DD30 dockingstation for ipod. Tilslut DD30 til konnektoren på bagsiden og isæt en passende ipod-dockadapter for din ipod. DD30 er kompatibel med Apples almindelige dockadaptereors, der medleveres med alle nye ipods. 1. Tryk på Source knappen indtil ipod-kilde vises. 2. Brug knapperne på fjernbetjeningen til at navigere gennem ipods bibliotek. 3. Tryk på knappen for at starte afspilning. 4. Tryk på Menu knappen for at få adgang til ipod-menuindstillinger. 5. Tryk på knappen for at gå tilbage til tidligere indstillinger/funktioner. ipod kompatibilitet DD30 kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) Bemærk: DD30 dockstation oplader endvidere din ipod, når den er i dock, selv når One+ er i Standby-modus. Denne funktion virker ikke, hvis der er slukket for Power (strømknappen) på bagsiden af enheden. Repeat (Gentag), Random (Vilkårlig) og Program har ikke nogen funktion i ipod-modus. Avancerede menuindstillinger One+ gør det muligt at ændre enhedens regionale standardindstillinger og aktivere eller deaktivere DAB-funktionen. Disse funktioner er nyttige, hvis enheden er blevet overført til en region, hvor DAB-services ikke er tilgængelige eller til en region med et anderledes frekvensbånd end standardområdet. Bemærk: Hvis enhedens regionale standardindstillinger ændres, vil DAB- og FMbåndfrekvenserne ligeledes blive ændret for at matche den valgte region. Ændring af regionale standardindstillinger 1. Tryk og hold ned på Standby-knappen foran på enheden i ca. 8 sekunder. Displayet vil vise Region selection (regionsvalg), hvorefter der trykkes på lydstyrkeknappen for at vælge dette. 2. Drej lydstyrkeknappen for at skifte mellem Europa, Korea, USA, Australien, Canada og Kina. Vælg den korrekte region ved at trykke på lydstyrkeknappen. 3. Når der er blevet valgt en ny region, vil enheden udføre en System Reset (systemnulstilling) og påbegynde en fuld scanning. Bemærk: Hvis USA-region vælges, vil det deaktivere DAB-funktionen. For Taiwan-region skal der vælges USA-region for at indstille de korrekte FMindstillinger, hvorefter DAB-funktionen skal aktiveres. Se afsnit nedenfor for DAB-funktion. Alle stationsindstillinger og lagrede indstillinger vil gå tabt, når der ændres region. Aktivering eller deaktivering af DAB-funktion 1. Tryk og hold ned på Standby-knappen foran på enheden i ca. 8 sekunder. Drej på lydstyrkeknappen indtil DAB mode set (DAB-modus indstilling) bliver vist og tryk derefter på lydstyrkeknappen for at vælge dette. 2. Drej lydstyrkeknappen for at skifte mellem Enable DAB mode (aktivér DAB-modus) og Disable DAB mode (deaktivér DAB-modus). Tryk på lydstyrkeknappen for at acceptere dette valg. DANSK 153

22 Fejlfinding Nulstilling af enheden One+ kan nulstilles ved at tænde for enheden fra bagpanelet, samtidig med at der trykkes og holdes ned på Standby/On knappen på frontpanelet. Bemærk: Hvis der udføres en System Reset (system-nulstilling), vil det slette alle lagrede stationsindstillinger og andre lagrede indstillinger. Der er ingen strøm Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt. Kontrollér, at stikket er sat helt ind i stikkontakten, og at der er tændt. Kontrollér sikringen i netstikket eller adapteren, hvis det er relevant. Kontroller, at enheden er tændt via bagpanelet. Afspilleren vil ikke indlæse pladen Kontrollér, at pladen ikke er isat omvendt. Kontrollér, at pladen ikke er for ridset eller snavset. Kontrollér, at det er en passende pladetype. Der er ingen lyd Kontrollér at lydstyrken er indstillet på et hørbart niveau. Kontrollér at højttalerne er tilsluttet korrekt. Kontrollér antenneforbindelser og at en tilgængelig station er valgt. Kontrollér, at den rigtige kilde er valgt. Kontrollér at lyden ikke er slået fra enheden. Pladen springer Kontrollér, at pladen ikke er for ridset eller snavset. Kontrollér at afspilleren er anbragt på en fast overflade og ikke udsat for vibrationer. Lyden er forvrænget eller fordrejet Kontrollér antenneforbindelser og -placering. Kontroller højttalerforbindelser. 154

23 Tekniske specifikationer Fjernbetjeningen virker ikke Kontroller, at batterierne vender korrekt og ikke er blevet opbrugt. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for fjernbetjeningens sensor. Udfør en System Reset (system-nulstilling). Enheden finder ikke nok DAB-stationer Tjek at antennen modtager et stærkt signal. Flyt antennen. Udfør en System Reset (system-nulstilling). Enhedens display er forvrænget Udfør en System Reset (system-nulstilling). DAB-kilden mangler Tjek at DAB-funktionen er aktiveret i Avancerede menuindstillinger. Udfør en System Reset (system-nulstilling). Højttaleren brummer Sørg for, at alle kabelforbindelser er fastgjorte - især jordede/afskærmede forbindelser. Der er uønsket baggrundsstøj og interferens Flyt tuneren væk fra andet elektrisk udstyr, som kan tænkes at forårsage interferens. Flyt antennen. Hvis ovenstående løsninger ikke afhjælper dit problem, bedes du læse vores afsnit med ofte stillede spørgsmål (FAQ) på vores webside: Du kan også bruge denne facilitet til at sende et spørgsmål til vort tekniske supportteam. Henvendelser vedrørende service (inden for og uden for garanti) bedes rettet til forhandleren. Effekt Frekvensrespons (+0,5dB) Signal/støjforhold (A-vægtet) Indgangsimpedanser THD-forstærker Tonestyring Bas Diskant X-Bass On Antenneindgang DAB-bånd FM-bånd CD/SD/USB Filformater 25 watt (i 8 ohm) 30 watts (i 6 ohm) 5Hz - 20kHz ± 0,5dB >92dB relativt til maks. udgang 47kohms <0,03% 20Hz - 20kHz ± 100Hz ± 10kHz + 85Hz 75 ohm FM/DAB, BNC-type III/L 87,5-108 MHz CD-DA/MP3/WMA/LPCM FAT16/FAT32 Strømforbrug i Standby <2W Maks. strømforbrug 150W Dimensioner 210 x 85 x 305mm (8,3 x 3,3 x 12 ) Vægt 4,6kg (10,1lbs) DANSK 155

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK CD30 CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...87 Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10 Your music + our passion Indhold Indledning Indledning...50 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...51 Begrænset garanti...52 Tilslutninger på bagpanelet...53 Knapper

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO ID50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741016

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO ID50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741016 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

azur 340C CD-afspiller Brugermanual

azur 340C CD-afspiller Brugermanual azur 340C CD-afspiller Brugermanual BEGRÆNSET GARANTI Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual INDEDNING Tak fordi du har valgt at købe denne phono-forforstærker fra Cambridge Audios azur-serie. Den er resultatet af vores kontinuerlige forskning og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual INDHOLD Indledning...87 Sikkerhedsforanstaltninger...88 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...89 Forbindelser på bagpanelet...90 Knapper på frontpanelet...92 Fjernbetjening...94

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual

azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual 340T FM/AM-tuner INDLEDNING 340T er en nyudviklet FM/AM-tuner, der skal supplere serien af Cambridge Audio azur-produkter. 340T indeholder avancerede funktioner med alarm

Læs mere

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion azur 550A/650A Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion... 62 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 63 Begrænset garanti... 64 Stik på bagpanelet... 65 Forbindelser...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere