Betjeningsvejledning. TV Xelos A 20 DVB-T Xelos A 20 Mimo L 20 DVB-T Mimo L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. TV Xelos A 20 DVB-T Xelos A 20 Mimo L 20 DVB-T Mimo L 20 233 32886.030"

Transkript

1 Betjeningsvejledning TV Xelos A 20 DVB-T Xelos A 20 Mimo L 20 DVB-T Mimo L

2 Inhold Fjernbetjening RC4 Tv-funktioner 3 Kontrolenhed 4 Tilslutninger til bagpanel - Xelos A20 / Mimo L20 5 Tilslutninger til bagpanel - Xelos A20 DVB-T / Mimo L20 DVB-T 6 Velkommen 7 Til apparatet 7 Udstyr 7 Transport 7 Bemærk vedrørende LCD-skærm 7 Placering 7 På vandret fl ade 7 På væg 7 På standermodel 7 Rengøring 7 Bortskaffelse 7 Emballage og karton 7 Apparatet 7 Sikkerhedsanvisninger 8 Ibrugtagning 9 Fjernbetjening 9 Batterier 9 Bemærk vedrørende bortskaffelse af batterier: 9 Fjernbetjening indstilles til betjening af fjernsynet 9 Tilslutninger 9 Strømforsyningsnet 9 Antenne 9 Tænd/sluk 10 Automatisk stationsprogrammering 10 Kanalsortering 10 Placering af DVB-T-antenne 11 Vælg fjernsynskanal 11 Daglig anvendelse 11 Tænd fra standbyfunktion 11 Tænd/sluk med fjernbetjeningen 11 Skift program 12 Hente audio-/videoprogrampladser 12 Generelt om menubetjening 13 Justering af lyden 14 Justering af lydstyrke 14 Tænd/sluk lyd 14 Andre lydindstillinger: 14 Billedindstillinger 14 Betjening direkte på fjernsynet 14 Programskift på fjernsynet 14 Lydstyrke, kontrast, farve og billedformat 14 Betjening 15 Tv-indstilling 15 Farvetasternes funktion i tv-indstilling 15 Statusvisning 15 Vis stikordsfortegnelse 15 Vælg billedformat 15 Flyt billede vertikalt 15 Tv-menu 16 Tekst-tv-funktion 17 Sidevalg ved hjælp af farvetasterne 17 Andre sidevalgsmuligheder: 17 Vis tekst-tv-sider 17 Tekst-tv-menu 18 Betjening af radio 18 Radiomenu 18 EPG programguide 19 Brug af EPG 19 EPG-menu 20 Kanalvalg 20 Tænd tv ved forudindstilling 20 Betjening af andet udstyr 21 Tilslut videooptager 21 Enheden skal registreres 21 Videoafspilning 21 Valg af AV-program fra AV-programlisten: 21 Valg af AV-program fra programoversigten 22 Direkte fjernbetjening af Loewe-videooptagere og Loewe-dvd-afspillere 23 Funktioner for Loewe videooptager - fjernbetjening RC4 23 Funktioner for Loewe dvd-afspiller - fjernbetjening RC4 23 Fejlsøgning 24 Tekniske data 25 Generelt 25 Tilslutninger 25 Tilbehør 26 Service 27 Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories - 2

3 Fjernbetjening RC4 Tv-funktioner Tænd/sluk lyd Omskifter til fjernbetjening af videooptager Omskifter til fjernbetjening af tv Timer-funktioner TV VCR T-C DVD Power tænd/standby Omskifter til fjernbetjening af dvd-afspiller Tænd/sluk billedmenu Tænd/sluk lydmenu Billedinstilling Indstilling af billedformat DISC-MENU RADIO SV SP/LP 000 abc def Tænd/sluk radio Direkte programvalg / i menu: Indtast tal eller bogstaver ghi jkl mno pqrs tuv wxyz Vælg AV-kilde Tænd/sluk EPG (1 Vis/skjul menu Tænd/sluk tekst-tv EPG AV PIP TEXT MENU P+ Uden funktion Tænd/sluk statusdisplay / i menu: Luk menu Vis/skjul stikordsfortegnelse / i menu: Tænd/sluk infotekst P+/P- Vælg program op/ned P+ P+ P P Rød tast: Uden funktion Grøn tast: Normalværdier/ vis personlige værdier/gem I menu: Tilslutninger/ Første ibrutagning: tilbage V V+ P I menu: Vælg/indstil V-/V+ Skru op/ned for lydstyrke Vis programoversigt / i menu: Bekræft/vis Blå tast: programinfo Gul farvetast: sidste station Uden funktion V V V+ V+ (1 Kun for apparater med DVB-T og DVB-T-sendere. Alternativ fjernbetjening 3 -

4 Kontrolenhed Visning: rød = standby grøn = i drift orange = funktion uden visning på skærmen f.eks. ved radiofunktion Vis menu, i menuen: op Program ned, i menuen: venstre Program op, i menuen: højre Radio tænd/sluk (tilbage til tv-funktion), i menuen: nedad Tænd/sluk fjernsyn i standby - 4

5 Tilslutninger til bagpanel - Xelos A20 / Mimo L20 S-video-indgang Bøsning til hovedtelefon Videoindgang Lydindgange hvid: venstre rød: højre Tænd/sluk-tast (hovedafbryder) V ~ AV 1 SCART-bøsning 1 AV 2 SCART-bøsning 2 AUDIO OUT L R Lydudgange hvid: venstre rød: højre Service Tilslutning service ANT VHF/UHF Antennebøsning Tv/radio (UKW) 5 -

6 Tilslutninger til bagpanel - Xelos A20 DVB-T / Mimo L20 DVB-T S-video-indgang Bøsning til hovedtelefon Videoindgang Lydindgange hvid: venstre rød: højre Tænd/sluk-tast (hovedafbryder) V ~ AV 1 SCART-bøsning AUDIO OUT L R Lydudgange hvid: venstre rød: højre Service Tilslutning service DVB-T Antennebøsning DVB-T Antenneudgang DVB-T tuner Antennetilslutningskabel (1 (1 Tilsluttes apparatet et antenneanlæg, hvor digitale (DVB-T) og analoge antennesignaler fordeles sammen internt, skal der, som vist på billedet, isættes et tilslutningskabel. Antenneovergangen danner derefter forbindelsen til den analoge tuner. I alle andre tilfælde tilsluttes antennen/antennerne som beskrevet på side 9. ANT VHF/UHF Antennebøsning Tv/radio (UKW)

7 Velkommen Tusind tak, fordi du har valgt et Loewe-produkt. Vi er glade for, at du er blevet vores kunde. Hos Loewe tager vi udgangspunkt i teknik, design og brugervenlighed på allerhøjeste niveau. Dette gælder både tv, video og tilbehør. Hverken teknik eller design skal opfylde et mål i sig selv, men skal formidle den bedstmulige se- og hørenydelse for vores kunder. Til apparatet Vi har designet tv-apparatet, så det er let at betjene via menuer. Hvis du har brug for informationer om, hvordan apparatet betjenes, skal du blot trykke på -tasten for at få vist info-tekster, så du hurtigt kan lære, hvordan det hele hænger sammen. Du kan fi nde svar på mange af dine tekniske spørgsmål i stikordsfortegnelsen på dit tv. Hvis det er et spørgsmål om betjening af fjernsynsapparatet, kan du gå direkte ind i en funktion via stikordsfortegnelsen. Dette sparer dig for at læse detaljerede betjeningsvejledninger, og det er grunden til, at denne betjeningsvejledning kun forklarer de vigtigste ting. Udstyr Du kan se, hvilket udstyr dit apparat har i - Udstyr - i stikordsfortegnelsen (tryk på tasten, når fjernbetjeningen er indstillet til betjening af fjernsynet, hvis der ikke vises nogen menu). Med fjernbetjeningen RC4 kan du betjene tre Loewe-apparater, foruden dette fjernsyn kan du også betjene en Loewe-videooptager og en Loewe-dvd-afspiller. Transport Tag fat øverst og nederst ved rammen uden at røre skærmen. LCD-skærmen er af kunststof og kan gå i stykker ved forkert håndtering. Hvis LCD-skærmen beskadiges og der lækkes fl ydende krystal, skal der anvendes gummihandsker, når fjernsynet skal bæres. Hvis væsken får kontakt med huden, skylles huden straks grundigt med vand. Bemærk vedrørende LCD-skærm Fjernsynet, som du har købt, opfylder de højeste kvalitetskrav og er blevet kontrolleret for pixelfejl. På trods af stor omhyggelighed ved fremstilling af displayene kan det af teknologiske årsager ikke udelukkes 100 %, at nogle billedpunkter fremviser defekter. Vi beder om forståelse for, at sådanne effekter ikke kan anses som apparatdefekter i garantiens forstand, sålænge de ligger inden for de grænser, der er specifi ceret i normen. Placering På vandret flade Anvend den medfølgende fod. På væg Anvend vægbeslag WM35, Loewe-bestillingsnr A00. VESA-adapter, Loewe-bestillingsnr A00. På standermodel Flat-TV-Stand 2, Loewe-bestillingsnr A00. Rengøring Fjernsynet, billedskærmen og fjernbetjeningen må kun rengøres med en blød, fugtig og ren klud (brug aldrig ætsende eller slibende rengøringsmidler). Bortskaffelse Emballage og karton Du har købt et teknisk set førsteklasses produkt med lang levetid. Til bortskaffelse af emballagen betaler vi i overensstemmelse med de nationale forordninger repræsentanter for, at de afhenter emballagen hos forhandleren. Vi anbefaler dog alligevel, at det originale karton og emballagen opbevares forsvarligt, så apparatet ved behov kan transporteres optimalt beskyttet. Apparatet Vigtigt: EU-direktivet 2002/96/EG fastsætter den reglementerede tilbagetagelse, behandling og anvendelse af brugte elektroniske apparater. Gamle elektroniske apparater skal derfor bortskaffes særskilt. Dette apparat må ikke smides ud sammen med det normale husholdningsaffald! Du kan gratis afl evere dit gamle apparat på genbrugsstationer eller hos forhandleren, hvis du køber et nyt, lignende apparat. Yderligere informationer om tilbagetagelse (også for ikke-eulande) kan fås hos de lokale myndigheder. 7 -

8 Sikkerhedsanvisninger For din egen sikkerhed og for at undgå skader på fjernsynet bør du læse og overholde følgende sikkerhedsanvisninger: Dette fjernsyn er udelukkende beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler. Apparatet er beregnet til anvendelse i hjem eller kontor. Det må ikke anvendes i rum med høj luftfugtighed (f.eks. bad, sauna) eller med meget støv (f.eks. værksted). Hvis fjernsynet anvendes udendørs, skal det beskyttes mod fugt (regn, dryp, stænk, dug). Beholdere med væske, f.eks. vaser, må aldrig placeres på eller over fjernsynet. Høj luftfugtighed eller kraftigt støv kan forårsage lækstrøm i apparatet, som kan udgøre risiko for stød eller brand. Producentgarantien gælder kun ved anvendelse i de specifi cerede omgivelser. Hvis fjernsynet fl yttes fra kulde og ind i varmen, bør man vente mindst en time, før fjernsynet tændes, så eventuel kondens kan nå at fordampe. Fjernsynet må kun tilsluttes et strømforsyningsnet med spænding og frekvens som specifi ceret på apparatet og med det medfølgende netkabel. Forkert spænding kan beskadige apparatet. Som alt elektronisk udstyr kræver fjernsynet luftcirkulation til afkøling. Blokering af lufthullerne kan medføre risiko for brand. Lufthullerne på bagsiden må derfor aldrig dækkes til. Genstande som avis, dug og lignende må ikke placeres på eller over fjernsynet. Ved placering i skab eller reol skal der mindst være 10 cm til siderne og 10 cm over fjernsynet for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation. Fjernsynet placeres, så det ikke udsættes for direkte sollys eller varme fra f.eks. radiator. 100 mm 100 mm 100 mm Fremmedlegemer som f.eks. metaldele, nåle, klips, væsker, voks eller lignende må aldrig trænge ind gennem lufthullerne. Det kan medføre kortslutning og risiko for brand. Skulle det alligevel ske, at noget trænger ind i apparatet, skal du straks slukke for apparatet ved hovedafbryderen, trække stikket ud og kontakte din Loewe-forhandler. Du må aldrig selv fjerne fjernsynets bagside. Service bør altid udføres af en autoriseret tv-tekniker. Fjernsynet placeres på en fast, jævn og vandret fl ade. Ved placering i skab eller reol må fjernsynet ikke rage frem over forkanten. Brug kun originalt tilbehør, hvor det er muligt, f.eks. Loewe-vægbeslag og -fod. Børn bør aldrig betjene fjernsynet uden voksent tilsyn. Børn bør ikke lege i umiddelbar nærhed af fjernsynet. Hvis fjernsynet væltes, kan det forårsage personskader. Der skal være nogen til stede, når fjernsynet er tændt.fjernsynet må ikke placeres et sted, hvor det kan udsættes for rystelser. Vibrationer med medføre skader. Ved tordenvejr trækkes netledning og antenneledninger ud. Overspændinger på grund af lynnedslag kan beskadige fjernsynet gennem antenne eller strømnettet. Også ved længere tids bortrejse trækkes antenneledninger og netstik ud. Netledningen skal lægges, så den ikke beskadiges. Den må ikke bøjes, lægges på skarpe kanter, trædes på eller udsættes for kemikalier; det sidste gælder for hele apparatet. Et netkabel med beskadiget isolering kan give stød eller udgøre brandfare. Når netstikket skal trækkes ud, holdes fast i selve stikket og ikke i kablet. Ellers kan lederne i netstikket beskadiges og føre til kortslutning næste gang apparatet tilføres strøm. - 8

9 Ibrugtagning Fjernbetjening Batterier For at isætte eller udskifte batterierne skal du trykke på pilen. Skub batterilåget nedad og fjern det. Isæt alkaliske brunstensbatterier størrelse LR 03 (AAA) og sørg for, at + og - vender korrekt. Skub låget på igen nede fra. + Antenne Slut kablet til stikket ANT VHF/UHF på apparatets bagside. Hvis der er forskellige antenner til modtagelse af radio og fjernsyn, skal de to antenner kobles sammen ved hjælp af en antennefordeler. Sådanne antennefordelere fås i handlen. På apparater med DVB-T slutter du DVB-T-antennen til stikket DVB-T og om nødnvendigt en FM (VHF)-antenne til stikket ANT VHF/UHF (en evt. isat antenneovergang skal fjernes, se side 6). Kablerne lægges i kabelholderen i midten på bagsiden af apparatet V~ ANT VHF/UHF + Xelos A 20 Mimo L 20 Bemærk vedrørende bortskaffelse af batterier: De medfølgende originalbatterier indeholder ikke skadelige stoffer som kadmium, bly og kviksølv. Brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffald. De brugte batterier smides i de opsamlingsbeholdere, som er opstillet i de fl este supermarkeder og lignende, eller afl everes på genbrugsstationen V ~ V~ DVB-T TV R ANT VHF/UHF Fjernbetjening indstilles til betjening af fjernsynet TV Fjernbetjening RC4: Tryk på tasten TV Betjening af andet Loewe-udstyr beskrives på side 23. Tilslutninger Strømforsyningsnet Netkablets lille stik stikkes i strømfatningen bag på fjernsynet. Det store stik stikkes i en vægkontakt med V/50 60 Hertz. Xelos A 20 DVB-T Mimo L 20 DVB-T V ~ Ved gode modtageforhold kan der til DVB-T anvendes en stueantenne. I handlen tilbydes passive og aktive stueantenner. Ved en aktiv antenne fi nder spændingsforsyningen sted over antennetilslutningen. Ved automatisk programmering eller i TV Menu Connections Antenna DVB-T skal forsyningsspændingen (5 volt) være indstillet tilsvarende. Det er en fordel at anvende en antenne uden retningskarakteristik. Hvis placeringen befi nder sig uden for det normale sendeområde, kan der ligeledes anvendes en retningsantenne til forbedring af modtagekvaliteten. Du kan få yderligere informationer om digitale stationer, der kan modtages i dit område, hos din forhandler. 9 - TV R

10 Ibrugtagning Tænd/sluk Tryk på tænd/slukknappen i højre side af apparatet til den går i hak. Den røde lampe på apparatet lyser nu (standby-tilstand). Tænd for apparatet med knappen, der er integreret i lampen. Den grønne driftslampe lyser nu (yderligere betjeningsmuligheder, se side 11). Når apparatet tændes, varer det på grund af LCD-teknologien ca. 2 minutter, før den fulde lysstyrke opnås. Hvis du ikke skal bruge fjernsynet i længere tid, f.eks. på grund af ferie, slukkes det på hovedafbryderen. Så er apparatet adskilt fra strømforsyningsnettet. Automatisk stationsprogrammering 5. Ved at trykke på får De en oversigt over hvilke indstillinger den automatiske programmering skal ske efter. 6. Tryk endnu en gang på, signalsøgningen starter. Apparatet søger, sorterer og gemmer alle modtagne fjernsynssignaler. i henhold til Deres indstillinger og de tilsluttede antenner. 7. Er fjernsynssignalet gemt, modtager De en tilsvarende meddelelse. 8. Ved at trykke på bliver der da søgt efter radiokanaler. 9. Tv-apparatet søger, gemmer og sorterer alle de radiokanaler, der kan modtages via Deres antenneanlæg. 10. Er radiokanalerne gemt, modtager De en tilsvarende meddelelse. 11. Søgningen afsluttes ved at trykke på. 12. Til slut tænder De for deres optager, dvd-afspiller osv. og forbinder dem med tv-apparatet (se også side 21). Du kan til hver en tid gentage den første ibrugtagning, f.eks. hvis du skal fl ytte. Automatisk stationsprogrammering af fjernsynet sker første gang, det tændes. Følg instruktionerne i menuerne. Stikordsfortegnelsen hentes frem med tasten En indstilling vælges ved at trykke på -tastens pile Bekræft indstillingerne med. Derefter kommer du til næste menu. Tilbage til forrige menu. 1. Først skal De vælge menusprog til apparatet. På apparatvarianter uden DVB-T fortsættes med trin Ved at trykke på -knappen kommer De til menuen Signal source. Hvis du vil modtage digitale signaler (kun for apparatvarianter med DVB-T), skal du vælge DVB-T, bekrft med den gule farveknap. Marker også Antenna/cable, så kan de tilgængelige analoge signaler også søges og gemmes. Signal source Antenna/cable DVB-T Proceed 3. For landespecifi k programsortering og forudindstillinger skal De indstille lokaliteten, hvor tv-apparatet befi nder sig. På apparatvarianter uden DVB-T fortsættes med trin Hvis De har markeret DVB-T, kommer De til menuen Antenna DVB-T. Anvender De en aktiv antenne, skal De markere yes (5V). Mark/unmark Back Kanalsortering Vælg stikordet Repeat initial installation. Med kan du så starte. De kan til enhver tid ændre den automatiske kanalsortering, se Settings Channels Change.

11 Ibrugtagning Placering af DVB-T-antenne (kun apparatvarianter med DVB-T) Hvis du med en stueantenne modtager en eller fl ere DVB-T-stationer med billedog lydforstyrrelser, bør du ændre antennens placering. For at fi nde den bedst egenede placering af antennen er fjernsynet forsynet med en visning af signalkvaliteten C/N og signalstyrken Level. Du kan spørge din forhandler om, på hvilke kanaler og frekvensbånd (VHF eller UHF) digitale fjernsynsstationer udsendes i dit område. På en kanal overføres der fl ere digitale programmer. Vælg fjernsynskanal 1. hentes frem med tasten MENU. 2. Med vælges Settings, til menulinien nedenunder med. 3. Vælg Channels, til menulinien nedenunder med. Daglig anvendelse Tænd fra standbyfunktion På apparatet: Hvis lampen på apparatet lyser rødt eller orange: Tryk på displayvinduet for at tænde apparatet. Hvis der ikke lyser nogen lampe på apparatet: Tryk på tænd/slukknappen i højre side af apparatet. Bring i standby: Tryk på displayvinduet, lampen på apparatet skifter fra grøn til rød. c search Settings Channels Manual settings Change Autom Tænd/sluk med fjernbetjeningen 4. Vælg Manual settings og hent menuen frem med (ikke muligt ved MHEG-5-apparatvarianter). Manual settings Signal source Channel Frequency Name C/N 96 DVB-T E MHz Test Level 99 Search Store Antenna/cabl 5. For digitale stationer vælges Signal source DVB-T. 6. Med nummertasterne indtastes det pågældende kanalnummer. Hvis du modtager en digital station, vises signalkvaliteten C/N med en bjælke/talværdi og signalstyrken med Level. Antennens placering er optimal, når der vises høje værdier (lange bjælker) for signalkvaliteten og signalstyrken. 7. Antennen placeres, så der opnås en maksimal talværdi/bjælke. 8. Hvis der på den indstillede kanal ikke fi ndes noget signal, kan du ved at trykke på den blå farvetast starte en frekvenssøgning i det valgte bånd (VHF eller UHF). 9. Prøv andre kanaler, hvor der i dit område overføres digitale stationer terrestrisk. Ved den svageste station placeres antennen, så der opnås en maksimal talværdi/bjælke. 10. Når antennen er placeret, anbefaler vi søgning efter alle stationer over Search wizard ( Settings Channels Automatic search). AV wxyz RADIO RADIO Apparatet står standby, den røde lampe lyser: Tryk på den blå tænd/sluk-tast på fjernbetjeningen for at tænde apparatet eller... tryk på en nummertast (0 9) eller... med tasten. Så lyser den grønne lampe. Tænd for radio: (se også side 18). Tryk på tasten Radio. Sluk for radio: Tryk på ny på tasten Radio eller... tasten. 11 -

12 Daglig anvendelse Skift program 1. Med cursorringen P V P+ V+ P+ / P-: Forrige/næste program 2. Med fjernbetjeningens nummertaster pqrs abc pqrs 1-cifrede programmer Nummertasterne 0 9 for det ønskede program trykkes et sekund, og programmet skifter straks. Eller tryk kort på tasterne 0 9, og programmet skifter efter 2 sekunder (programmet skifter med det samme, hvis der kun er gemt 9 programmer). 2-cifrede programmer Den anden nummertast for det ønskede program holdes trykket, og programmet skifter straks. Eller tryk kort på begge nummertasterne, og programmet skifter efter 2 sekunder (programmet skifter med det samme ved op til 99 programmer). 3. Over programoversigten AV wxyz Hent programoversigten frem med Markér program eller Channel overview 0 9 AVS AV2 AV1 0 VIDEO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX 6 3SAT 7 S RTL 8 N TV 9 DSF 10 TM3 11 PRO7 Switch over - Select station markér med nummertasterne Vis det valgte program. Bemærk: Digitale DVB-T-signaler (kun for apparatvarianter med DVB-T) er kendetegnet med D. 12 WDR 13 BR 14 HR 15 MDR 16 ARTE 17 KIKA 18 PHOENIX 19 BR-ALPHA 20 3SAT 21 KABEL 22 CNN INT. 23 H O T 24 TV 5 25 TRT 1 Change programmes MENU pqrs wxyz 3-cifrede programmer Tryk kort på de første to nummertaster, tryk så et sekund på den tredje nummertast, og programmet skifter straks. Eller tryk kort på de tre nummertaster, og programmet skifter efter 2 sekunder. (Programmet skifter med det samme ved op til 199 programmer). Hente audio-/videoprogrampladser Med programoversigten: AV1 til afspilning fra videooptager, som er tilsluttet til EURO AV-bøsning 1. Apparatet har en hukommelse på over 200 fjernsynspladser og 3 audio/video (AV). Apparatvarianter med DVB-T er udstyret med 2 audio/video-lagre (AV). AV2 til afspilning fra videooptager, som er tilsluttet til EURO AV-bøsning 2. (AV2 fi ndes ikke på apparatvarianter med DVB-T). AVS til afspilning fra videooptager, som er tilsluttet til S-Video-input eller Video input på apparatets højre side. Vis med tasten. (Se side 22 for yderligere informationer). - 12

13 Daglig anvendelse Generelt om menubetjening Her vises menunavigering med tv-menu og lyd-menu som eksempel. I den mørkeblå ramme vises, hvilke pilsymboler du skal bruge. MENU Vis Tv-menu (ved tv-funktion). Hvis du vil ændre andre lydindstillinger, fl yttes op til Loudness med og vælg f.eks. other... med. Du kan også fl ytte længere op til Sound med og vælge andre indstillinger i tv-menuen. Bass Sound other... Med vises fl ere lydindstillinger. Med vælges en lydindstilling, f.eks. Maximum volume Sound adjust signal Sound Maximum volume 26 Sound adjust I Tv-menu vælges funktion, f.eks. Sound (for lydindstillinger). Med fl yttes menupunkter vist til højre til den mørkeblå ramme, med fl yttes menupunkter vist til venstre. Slutningen af de funktioner, der kan vælges, vises med større afstand mellem menupunkterne. Picture Sound Connection Settings Vælg lydfunktioner med, og lydindstillingerne vises. Sound ng mode Loudness off Treble Bass other... I lydmenuen vælges en funktion med, f.eks. Loudness (for mere eller mindre bas og diskant ved lav lydstyrke). Sound ng mode Loudness off Treble Bass other... For at aktivere loudness-funtionen markeres on med. Sound Loudness off on eller med cursoren slås loudness-funktionen off. off Picture Sound Loudness on Sound Connections Settings og med indstilles justeringsbjælken til den maksimale lydstyrke. Sound Maximum Volume 26 Vælg den maksimale lydstyrke med. Informationer om den aktuelle indstilling vises øverst i billedet, hvis du trykker på tasten. Informationerne skjules igen ved at trykke på tasten igen. You can increase the treble (values 1 to 12) or reduce it (values -1 to -12). Sound Treble 0 Tryk på tasten for at lukke alle menuer. Bass other... Sound Du har nu lært at begå dig i menuerne, så du nemt kan betjene fjernsynet med de andre menuer. 13 -

14 Daglig anvendelse Justering af lyden Justering af lydstyrke P V Tænd/sluk lyd P+ V+ Med V- / V+. Volume 24 Andre lydindstillinger: Sluk lyden; Tænd lyden: Tryk på tasten igen eller... indstil lydstyrken med V- / V+. Vis lydmenu. Sound Sound adjust normal Listening mode Loudness Treble Bass Vælg en lydindstilling, som ønskes justeret, med og fl yt til den ønskede indstilling med... Sound Listening mode Stereo Panorama... og vælg/bekræft med. Dolby Virtual Lydindstillinger: Lydtilpasning (normal, pop, klassik, sprog), lyttetilstand (stereo, panorama, Dolby Virtual), loudness, diskant og bas. Indstillingsmuligheder under other... : Lyd over fjernsynets højtalere eller et tilsluttet hi-fi -anlæg, lyd i stereo eller mono, AV-udgangslyd og maksimal lydstyrke. Billedindstillinger Vis billedmenu. Picture Picture adjust normal Contrast Colour Sharpness other... Vælg en billedindstilling, som ønskes justeret, med og fl yt til den ønskede indstilling med... Picture Colour 6... og vælg/bekræft med. Billedindstillinger: Billedtilpasning (normal, intensiv, soft), kontrast, farve og skarphed. Under other... fi ndes lysstyrke, farvetone ved NTSC, billedformat: 4:3, cinema, zoom,16:9 zoom, 16:9, fl yt billede vertikalt og fi lmtilstand (DMM). Betjening direkte på fjernsynet Programskift på fjernsynet + Næste program Forrige program Lydstyrke, kontrast, farve og billedformat Direct control on TV set Volume Brightness Contrast Picture format 24 Med M vises menuen. Direct control on TV set ghtness Contrast Picture format Service 18 Med eller + markeres den funktion, der skal indstilles. Direct control on TV set Contrast 18 Med R vises funktion. Brightness 24 Med eller + markeres. Du kommer frem til fl ere indstillinger ved at trykke på M, så markeres den ønskede indstilling derover. Slå funktionen fra med eller

15 Betjening Tv-indstilling Ved den indledende ibrugtagning og den daglige betjening er fjernsynet indstillet til tv-funktion. Det er også tilfældet, når ingen af de andre funktioner, såsom tekst-tv eller Radio, er valgt. Alle disse funktioner råder over en menu, som kan hentes frem med tasten MENU. Farvetasternes funktion i tv-indstilling rød: Uden funktion grøn: hent personlige værdier/fabriksværdier for billede og lyd, gem billede og lydværdier som personlige værdier. gul: tilbage til sidst sete program. blå: Åbn programinformation/programpreview. (for DVB-T-signaler (1 bliver EPG-programoversigten med den aktuelle programinformation åbnet, se side 19). Statusvisning Vis/skjul status. Standard settings Call up personal settings Call up factory settings ARD-Text Mo :16:42 Mo Das Erste ZDF-Morgenmagazin heute Die glückliche Familie Tami in Gefahr ARD-Wetterschau heute Verstehen Sie Spaß? Mit Frank Elstner heute mittag ARD-Buffet ZDF-Mittagsmagazin << Nachmittag > morgen morgen Page selection 1 ARD Stereo 14:42 Alarm time 06:30 Hvis der sendes fl ere sprog via DVB-T-signaler (1, bliver Language/Sound Selection vist under signalvisningen. Åbn Valg af sprog/lyd med den grønne farveknap og vælg med. Bekræft indstillingen med. Er der mulighed for undertekster for DVB-T-signaler (1, bliver DVB subtitles vist under signalvisningen. Åbn indstilling af DVB-undertekster med den gule farveknap og vælg mulighederne med. Bekræft indstillingen med. Vis stikordsfortegnelse Vis stikordsfortegnelse. Stikordsfortegnelsen har svaret på mange spørgsmål vedrørende dit tv-apparat. Hvis du har et spørgsmål vedrørende betjeningen, har du direkte adgang til betjeningsfunktionen via stikordsfortegnelsen. Loewe-tv-apparater leveres i forskellige varianter. Du kan fi nde ud af, hvilket udstyr dit tv-apparat har, under menupunktet Integrated features i stikordsfortegnelsen. Vælg billedformat Flyt billede vertikalt Hvis du vil indstille et andet format, trykkes så ofte på denne tast, indtil det ønskede billedformat vises, eller vælg format med. Picture format 4:3 cinema zoom zoom 16:9 16:9 For at gøre underteksterne synlige, kan billedet i billedformaterne Cinema og Zoom fl yttes lodret op og med med. Lodret fl ytning af billedet er kun muligt, hvis billedformat-menuen er vist og der er indstillet et tilsvarende billedformat. (1 kun apparatvarianter med DVB-T In the "Language" menu you can select your menu language for operating the TV set. Index 1/2 Language Additional functions Channels Connections Integrated features Parental lock Picture Setting Programme info Activate P+/P- Page / 15 -

16 Betjening Tv-menu MENU Hent tv-menuen Under Settings kan du finde følgende funktioner: Programmer Automatic search Manual settings Change Picture Sound Connections Settings Indstilling af billede og lyd er beskrevet på side 14. Tv-menuen giver mulighed for yderligere indtillinger for tv-apparatet og tilsluttede apparater. Under Connections vælger De e apparater, der skal tilsluttes: For eksempel videoptager, dvd-afspiller/optager, camcorder/digitalkamera eller tv-dekoder. 1. Vælg den tilslutning (AV1, AV2 (1 eller AVS), som du vil tilslutte et apparat. 2. Bekræft med. 3. Vælg apparattypen f.eks. dvd og signaltypen f.eks. CVBS i den viste liste. 4. Bekræft med. 5. Angiv hvilken farvestandard (f.eks. PAL), som det tilsluttede apparat gengiver signalet med. Bemærk: Ved valg af Colour standard Automatic kan signalet i mange tilfælde ikke vises korrekt. 6. Bekræft med. Flere indstillinger under Connections RGB insertion - yes (over AV1) for direkte visning af RGB-signaler, f.eks. fra et spillekonsol, uanset den valgte programplads. Switching voltage - yes for direkte visning af den tilsluttede videoenhed via SCART under videoafspilning. Børnesikring Hvis du ikke vil have, at børn skal kunne anvende fjernsynet uden opsyn, kan du aktivere børnesikringen ved at indtaste et hemmeligt, 4-cifret nummer. I menuen Parental lock kan du ændre eller slette den hemmelige nummer (se også side 28). Når det hemmelige nummer er indtastet, bringes apparatet i standby, eller det slukkes på hovedafbryderen. Når der tændes for apparatet, vises der kun et billede, hvis det hemmelige nummer indtastes. Timer-funktioner Du kan få apparatet til at slukke på tider, som du har fastlagt, eller du kan blive vækket eller påmindet (alarm) ved hjælp af radio eller tv. Hvis du ikke bekræfter, at du er til stede, sørger en sikkerhedsforespørgsel for, at tv-apparatet slukker igen efter 5 minutter. TV off once only One-time reminder Wake up Mon Sun Wake up with TV or Radio Wake up volume Tid og dato Når du modtager tekst-tv, fanges datoen og tidspunktet automatisk af tv-apparatet. Tiden fungerer som oplysning i forbindelse med timer-funktioner, f.eks. alarm. Hvis du ikke modtager tekst-tv, bør du indstille dato og klokkeslæt manuelt. For at gøre det, anvendes fjernbetjeningens nummertaster og pilene i menuen for at komme fra en nummerposition til den næste. Sprog Du kan indstille sproget for menuerne i - Settings - Language. Hvis du ønsker et andet menusprog, vælges et andet sporg i menuen Language. 1. Tryk på tasten ; der må ikke være nogen menu åben. Stikordsfortegnelsen vises. 2. Markér det første punkt på den første side (1/2), hvis det ikke allerede er markeret. 3. Bekræft med. Du befi nder dig nu i sprogmenuen og kan markere et sprog og vælge med. (1 AV2 fi ndes ikke på apparatvarianter med DVB-T. - 16

17 Betjening Tekst-tv-funktion Tekst-tv sender informationer som f.eks. nyheder, vejr, sport, programoversigt og undertekster. Tænd/sluk tekst-tv. TEXT ARD-Text :14:42 ARD TEXT Teletext im Ersten Index > 101 Bulmahn: Bildung statt Eigenheim Wird auch der Nahverkehr teurer? Australien: Keine Zugeständnisse Tote bei Zugunglück in Schweden Tennis: Haas unterliegt Hewitt Formel 1: Schumacher erneut vorne Tagesschau.. 110/112 Kultur Wetter Gesellschaft Sport /600 Lotto/Toto TV Guide /400 Wirtschaft Internet: + Content tagesschau Mange stationer bruger TOP-systemet, nogle bruger FLOF (f.eks. CNN). Dit fjernsyn understøtter begge disse systemer. Siderne er inddelt efter emnegrupper og emner. Når du har tændt for tekst-tv, gemmes op til 252 sider for hurtig adgang. TOP-tabellen er en generel oversigt over tekst-tv. Tabellen kan kun vises ved stationer, som anvender TOP-systemet. Vis TOP-tabel ARD-Text :14:42 ARD TEXT Teletext im Ersten Index > 101 Bulmahn: Bildung statt Eigenheim Wird auch der Nahverkehr teurer? TOP table Australien: Keine Zugeständnisse Tote bei Zugunglück in Schweden Übersicht Wetter tagesschau Tennis: Haas unterliegt Vorhersage Hewitt WetterFormel 1: Schumacher Städte erneut vorne Sport 1 Regional TV Guide Tagesschau.. 110/112 Reisen Kultur ARD heute Wetter int. 170 Städte Gesellschaft ARD morgen Sport /600 Biowetter Lotto/Toto FS-Sendungen TV Guide /400 Wirtschaft TV Guide 2 Internet: weitere... + Inhalt tagesschau Seitenauswahl view Vælg et emneområde med. Vælg spalten Emner med. Vælg et emne med. Siden vises med. Sidevalg ved hjælp af farvetasterne De farvede bjælker (i TOP) eller den farvede tekst (i FLOF) i den nederste række viser, hvilke farvetaster du skal bruge for at vælge emnegrupper og emner. pqrs wxyz Indtast sidenummeret direkte rød: grøn: gul: blå: Andre sidevalgsmuligheder: En side tilbage (ikke ved FLOF). En side frem (ikke ved FLOF). til næste emne (kun ved TOP og FLOF). til næste emneområde (kun ved TOP og FLOF). Vis tekst-tv-sider AV wxyz Fastfrys sider, som ellers skifter automatisk (HOLD). FORSTØR: øverste halvdel nederste halvdel normal visning. Et specifi kt sidetal på siden markeres (Side Catching). Tagesschau.. 110/112 Kultur Wetter Gesellschaft Sport /600 Lotto/Toto TV Guide /400 Wirtschaft Internet: Sub-pages: View Vis. 17 -

18 Betjening Tekst-tv-menu Betjening af radio MENU Vis tekst-tv-menu. RADIO Med tasten RADIO på fjernbetjeningen eller ARD-Text :14:42 ARD TEXT Teletext im Ersten Bulmahn: Bildung statt Eigenheim Wird auch der Nahverkehr teurer? Australien: Keine ZugestŠndnisse Tote bei ZugunglŸck in Schweden Tennis: Haas unterliegt Hewitt Formel 1: Schumacher erneut vorne Teletext menu Reveal + Seitenauswahl Settings Index > 101 Her fi ndes funktioner som: Vis Reveal information, f.eks. VPS-sider på stationsoversigtsiderne. I Settings fi ndes menuer, som defi nerer programoversigtsider, sider med undertekster og tekst-tv-tegnsæt. med tasten R på fjernsynet slås radiofunktionen til og fra. Du kan se en oversigt over radiostationer. Radio mode: 1 B5 AKTL 2 BAYERN 1 3 BR4 KLSK 4 SUNSHINE 5 ROCK ANT 6 ANTENNE 5 ROCK ANT Pop 7 DLR 8 DLF 9 HR- 10 MDR 11 MDR FIGA 12 NDR KULT 13 SWR1 14 SWR2 15 WDR3 16 WDR Switch over Select station Scan stations Previous station Screen off MENU Du kan slukke for skærmen med den røde farvetast. Du kan tænde for skærmen igen ved at trykke på den røde farvetast eller. Programskift med mørk skærm: med eller + på ringen på fjernsynet eller med fjernbetjeningen P og P+ eller med nummertasterne. Ved radiofunktion kan lydmenuen vises med. Radiomenu MENU Vis radiomenu. Radio menu Sound Channels Timer functions I radiomenuen kan du: Justere lyden. Søge og gemme (automatisk eller manuelt), slette, fl ytte eller omdøbe radiostationer og... Vælge timerfunktioner (alarmfunktioner). - 18

19 Betjening EPG programguide (kun for DVB-T-signaler) EPG er en elektronisk programoversigt. Med dette system kan De let fi nde de udsendelser, De interesserer Dem for (sortering efter dag, klokkeslæt, kanal og tema) og ved behov markere disse udsendelser på forhånd. Brug af EPG EPG Tænd/sluk EPG Date Time Channels Topics P+/P Page / EPG (Electronic Programme Guide) Tue /14:14 Tue now all all 13:20-14:15 Kabel 1 Die Waltons 13:30-14:15 H3 ARD-Buffet 13:55-14:20 Kinderkan Blaubär & Blöd (37) 14:00-14:15 ZDF heute - in Deutschland 14:00-15:00 RTL Das Strafgericht 14:00-15:00 Sat 1 Zwei bei Kallwass 14:00-15:00 Pro7 Das Geständnis - Heute sage ich al 14:00-14:30 N3 DAS! ab 2 14:00-14:20 WDR Die kleinen Strolche (10) Familienserie - Sturzflug MENU Programguidens menu er delt op i to områder: Foroven kan du lave indstillinger til programlisten (dato,..., emner), forneden vises programlisten. Med den blå farvetast kan du skifte mellem de to områder. I programlisten vises først alle udsendelser, som sendes lige nu. Med tasterne vælges det program, som du ønsker at se, tryk derefter tasten. Med P+/P kommer du en side frem eller tilbage i programguiden. I indstillingslinierne ovenover for dato og tid kan du se, at tiden ændres, når du bladrer, og hvis du bladrer videre, ændres også datoen. Vælges Tid, kan du med fjernbetjeningens nummertaster indtaste den tid, hvor udsendelserne skal vises. Indtast altid fi re cifre, f.eks for kl. 9 om morgenen. Hvis programmer, som ikke er begyndt endnu, vises, kan disse markeres med tasten. Fjernsynet skifter så automatisk til denne station på det pågældende tidspunkt. Du har direkte adgang til indstillingslinierne til forvalg af dag, tidspunkt, station og emne. View Select date,..., topics Blå farvetast: Vælg dato/tid/stationer/emner Date Time Channels Topics EPG (Electronic Programme Guide) Tue /14:14 Tue now soon all all 06:00-06:20 ZDF Die Blobs 06:00-06:30 RTL Wunderbare Jahre 06:00-06:25 Kabel 1 Dennis 06:00-06:25 N3 Extra en español (5) 06:00-06:30 BR Goal. Speak English, Play Football 06:00-06:30 WDR Lokalzeit Südwestfalen 06:00-07:10 SuperRTL Infomercials 06:00-07:10 Kinderkan Reif für die Dodo-Insel (25) 14:00-14:20 9LIVE Reisetraum Comedyserie - Kandidaten mit gewissen Fehlern Change to programme list Med kan du vælge menulinien dato, tid, stationer eller emne. Med vælges inden for menulinien. Hvis du f.eks. søger næste nyhedsudsendelse, vælges dato, soon under time, all under Channels og News under Topics. Alle nyhedsudsendelser vises i programguiden nedenunder. Date Time Channels Topics Change to programme list MENU EPG (Electronic Programme Guide) Tue /14:14 Tue soon KABEL 1 News Show Hobby Sport Child 17:15-17:25 Kabel 1 Nachrichten 17:25-17:45 Kabel 1 K1 Journal 01:10-01:15 Kabel 1 Spätnachrichten 01:15-01:35 Kabel 1 K1 Journal 02:35-03:22 Kabel 1 K1 Reportage 03:22-03:25 Kabel 1 Spätnachrichten 17:15-17:25 Kabel 1 Nachrichten 17:25-17:45 Kabel 1 K1 Journal 01:10-01:15 Kabel 1 Spätnachrichten Nachrichten - News MENU Hvis du vil markere en af disse udsendelser, skal du vende tilbage til programlisten med den blå farvetast og vælge den ønskede nyhedsudsendelse med og markere med. vises foran udsendelsens titel. Hvis tv-apparatet er tændt, skiftes til kanalen, når udsendelsen begynder. Hvis fjernsynet står standby, tænder det automatisk, når udsendelsen begynder, hvis det er markeret i EPG-menuen. Hvis du ikke bekræfter, at du er til stede, slukker fjernsynet igen efter kort tid. Før de øverste linier forlades med den blå farvetast, skal du vælge en bestemt linie. Hvis du er gået tilbage til programliste, kan denne menulinie ændres med uden at forlade programlisten. 19 -

20 Betjening EPG-menu Tænd tv ved forudindstilling MENU Vis EPG-menu EPG menu Station selection Switch on TV when marked Du fi nder følgende indstillinger i EPG-menuen: Station selection Switch on TV when marked Når den forudmarkerede udsendelse begynder, kan De lade tv et tænde automatisk fra standby-tilstand. Hvis De ikke er tilstede på dette tidspunkt, sørger et sikkerhedsspørgsmål for, at tv-apparatet slukkes igen efter 5 minutter. Det er en forudsætning at tænde, at Switch on TV when marked står på yes i EPG-menuen. Kanalvalg Hvis De ikke ønsker, at bestemte kanaler vises i programoversigten, kan De markere dem i Station selection og deaktivere dem. Åbn kanalvalg via EPGmenuen. Station selection (EPG data available) 1 ARD 13 BR 2 ZDF 14 HR 3 SAT.1 15 MDR 4 RTL 16 ARTE 5 VOX 17 KIKA 6 3SAT 18 PHOENIX 7 S-RTL 19 BR-ALPHA 8 N-TV 20 N24 9 RTL2 21 KABEL 10 EUROSPORT 22 CNN INT. 11 PRO LIVE 12 WDR 24 DSF Mark/unmark Mark all Mark only this Fra begyndelsen er alle kanaler markeret. Disse kanaler bliver dermed vist i programoversigten (forudsætning: såfremt der overføres EPG-data for de pågældende kanaler). Du kan ændre kanalvalget med: Markere/fjerne enkelte kanaler. grøn farveknap: Alle kanaler markeres. gul farveknap: En kanaler markeres. Alle markerede kanaler bliver derpå fjernet. - 20

21 Betjening af andet udstyr Tilslut videooptager 1. Tilslut antennen eller kabeltilslutningen til videooptageren (1). 2. Tilslut videooptageren til SCART-tilslutningen på fjernsynet (2). 3. Optagerens antenneudgang tilsluttes fjernsynets antenneindgang (3). Antennesignalet er nu tilgængeligt for både tuneren i videooptageren og fjernsynet. Enheden skal registreres 1. Hent tv-menuen 2. Vælg Connections. 3. Vælg fri tilslutning (AV1, AV2 (1 eller AVS). 4. I tilslutningsassistenten vælges apparattype og dens signaltype, som du vil tilslutte, f.eks. VHS/8 mm...vcr for videooptageren. 5. Bekræft med. 6. Vælg videoenhedens farvenorm. Hvis du ikke kender den, vælges Automatic. 7. Bekræft med. Videoafspilning Den bedste billed- og lydgengivelse opnås, hvis videooptageren, dvd-afspilleren eller camcorderen er tilsluttet til fjernsynet ved hjælp af et SCART-kabel. Ved gengivelse fra videooptager, dvd-afspiller, camcorder eller et digitalkamera vælges med AV-selection (tast 0 AV) eller med programoversigten, hvor apparatet er tilsluttet. Under afspilning udsender videooptagere en spænding, som kan få fjernsynet til at vise videosignalet uanset den valgte kanal (i Connections Switching voltage til yes ). Når det er sket, vises videobilledet på den aktuelle kanal. 3 Valg af AV-program fra AV-programlisten: AV Vis AV-udvælgelse. 2 AV selection AV1 AV2 AVS 1 Vælg AV-bøsning for den eksterne videoenhed. EURO AV2 DECODER EURO AV1 AUDIO/ VIDEO ENTREE ANTENNE AUDIO SORTIE OUT AERIAL G L SORTIE ANTENNE D R Vises med. RF OUT Nu vises billedet fra den tilsluttede videoenhed V ~ (1 AV2 fi ndes ikke på apparatvarianter med DVB-T 21 -

22 Betjening af andet udstyr Valg af AV-program fra programoversigten Programoversigt vises med. Channel overview AVS AV2 AV1 0 VIDEO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX 6 3SAT 7 S RTL 8 N TV 9 DSF 10 TM3 11 PRO7 Switch over 0-9 Select station WDR 13 BR 14 HR 15 MDR 16 ARTE 17 KIKA 18 PHOENIX 19 BR-ALPHA 20 3SAT 21 KABEL 22 CNN INT. 23 H O T 24 TV 5 25 TRT 1 Change programmes MENU AV- og videobøsninger fi ndes altid i starten af oversigten uden programnumre. Markér AV-bøsningen. Den markerede AV-bøsning vises med. Nu vises billedet fra den tilsluttede videoenhed. Søg og gem stationer i videooptageren (hvis der ikke er SCART-forbindelse) Vælg videoens teststation eller afspil et indspillet bånd. Ved nogle videooptagere skal stationen aktiveres ved at aktivere modulatoren (oftest UHF-kanal 36). Få vist programoversigten på fjernsynet med tasten. Programpladsen 0 VIDEO markeres og vises med. For at undgå at rigtige tv-stationer fi ndes under søgningen, trækkes antenneledningen midlertidigt ud af videoen (ledningen til antennesystemet). Hvis du ikke kan se teststationen eller billedet fra videobåndet, betyder det, at videoen sender på en anden kanal. Kanalen skal så søges og indstilles manuelt. 1. Vis tv-menu med tasten MENU. 2. Markér menupunktet Settings med. 3. Vælg linien nedenunder med og Channels med. 4. Vælg linien nedenunder med og Manual settings med og vis menuen med. 5. På apparatvarianter uden DVB-T I menupunktet Range markerer De UHF og angiv E30 under menupunktet Channel. På apparatvarianter med DVB-T I menupunktet Signal source markerer De Antenna/Cable og angiv E30 under menupunktet Channel. 6. Start søgning med den blå farvetast. 7. Når stationen fi ndes, indtastes navn, bekræftes med og gemmes med den røde farvetast. 8. En liste med de gemte programmer vises. 9. Vælg her (0 VIDEO) og overskriv denne programplads med den røde farvetast. 10. Menuen lukkes ved at trykke på tasten MENU. Sæt antennestik på plads igen. Ved forstyrrelser på grund af en tv-station, som sender på samme kanal som videoens station, skal tv-stationen fl yttes på videoen, og videoens station skal søges igen på fjernsynet. - 22

23 Betjening af andet udstyr Direkte fjernbetjening af Loewevideooptagere og Loewe-dvd-afspillere Fjernbetjeningen RC4 kan omstilles til direkte styring af Loewe-videooptagere og Loewe-dvd-afspillere. Vælg den enhed, som skal fjernbetjenes - fjernbetjening RC4 VCR For videooptager: Tryk på tasten VCR. DVD TV For dvd-afspiller: Tryk på tasten DVD. Skift tilbage til betjening af fjernsynet: Tryk på tasten TV. Funktioner for Loewe videooptager - fjernbetjening RC4 Ved omstilling til styring af videooptager eller dvd-afspiller, lyser lampen ved VCR- eller DVD-tasten. Ved omstilling til DVD kan følgende dvd-afspillere styres: Xemix 6122DO, 8122DA og 6222PS. Ved videooptagerfunktionen kan fjernbetjeningen bruges til følgende videooptagere: ViewVision 8106H, 8136H, 8176H, 6306H, 6336H, 6376H, 6396H, 4306H, 4376H, 2102M, 2302M, 4206, 4236, Ved andet Loewe-udstyr end de nævnte modeller, anvendes fjernbetjeningen, som følger med apparatet. Dvd-optager Centros: Med den medfølgende fjernbetjening for Loewe Centros dvd-optageren, er det også muligt at styre tv-funktionerne Funktioner for Loewe dvd-afspiller - fjernbetjening RC4 Tænd/sluk lyd Fjernbetjening af videooptager Fjernbetjening af tv Tænd/sluk timerliste Tænd/sluk ShowView-menu Skift til Long Play /Standard Play TV SV VCR DVD T-C DISC-MENU RADIO SP/LP 000 abc def Tænd videooptager/standby Fjernbetjening af dvd-afspiller Vælg udgangslyd Vælg billede- og lydindgang Tidsvisning indstilles til 0:00:00 Direkte programvalg / i menu: Indtast tal Tænd/sluk lyd Fjernbetjening af videooptager Fjernbetjening af tv Markér Kameraposition Tænd betjeningsoverflade for ilagt dvd TV VCR DVD T-C DISC-MENU RADIO SV SP/LP 000 abc def Tænd dvd-afspiller/standby Fjernbetjening af dvd-afspiller Kapitelvalg Gentag Zoom Vælg kapitel; i menu: Talindtastning ghi jkl mno ghi jkl mno pqrs tuv wxyz pqrs tuv wxyz Vælg AV-kilde (tv) Tænd menu for videooptager / i menu: Tilbage Afspilning tilbage / i menu: Vælg/indstil Ved stop: Vis programoversigt / i menu: Vis/bekræft V-/V+ Skru op/ned for lydstyrke EPG AV PIP TEXT P P+ V V+ V MENU P P+ V+ Indstil billedformat (tv) Tænd/sluk statusdisplay / i menu: Luk menu Tænd/sluk statusdisplay Ved afspilning: Langsom gengivelse fremad / i menu: Vælg/indstil eller til næste menu / Ved stop: Programvalg op/ned / Ved afspilning: Manuel tracking / i menu: Vælg position Vælg AV-kilde (tv) Tænd dvd-menu / i menu: Tilbage Titel/kapiteloversigt / i menu: Vis/bekræft V-/V+ Skru op/ned for lydstyrke EPG AV PIP TEXT P V MENU P+ V+ Indstil billedformat (tv) Tænd/sluk statusdisplay / i menu: Luk menu Dvd-menu forrige funktion aktiv; i menu: Tænd/sluk konteksthjælp / : Kapitel op/ned; i menu: Vælg op/ned / : Søgning tilbage/frem; i menu: Vælg venstre/højre Spol tilbage / søgning tilbage Optagelse Spol frem/søgning fremad Afspilning Kapitelstart eller forrige kapitel / søgning tilbage Næste kapitel/søgning frem Afspilning Pause (stillbillede) / et billede fremad Stop Pause / enkeltbillede, langsom gengivelse Stop 23 -

24 Fejlsøgning Problem Årsag Løsning Apparatet kan ikke betjenes Børnesikringen er aktiveret. Deaktivering af børnesikring: I Tv-menu Settings Lock immediately no eller enter PIN code. Generelle problemer med tilslutning af eksterne kilder til AV-indgang Ingen lyd fra fjernsynets højtalere a) AV-standard er indstillet forkert b) AV-signal er indstillet forkert I lydmenuen er punktet Sound via... under other... ikke indstillet til TV a) AV-standard indstilles korrekt b) AV-signal indstilles korrekt Hvis Automatic er valgt ved AV-standard eller AV-signal, kan det give fejl ved ikke-standardiseret signal. I dette tilfælde indstilles standard og signal i henhold til instruktionerne i betjeningsvejledningen, som følger med det eksterne apparat. Indstilling ændres til TV. Alle menuer vises på et forkert sprog Menusprog er indstillet forkert 1. Tryk på tasten ; der må ikke være nogen menu åben. Stikordsfortegnelsen vises. 2. Markér det første punkt på den første side (1/2), hvis det ikke allerede er markeret. 3. Bekræft med. Du befi nder dig nu i sprogmenuen og kan indstille et sprog. Visse skrifttegn vises forkert i tekst-tv Det forkerte tegnsæt er valgt i tekst-tv-menuen Det ønskede tegnsæt indstilles: Teletext menu Settings Charakter set Standard eller det tilsvarende tegnsæt: - 24

25 Tekniske data Type Xelos A20 Xelos A20 DVB-T Mimo L20 Mimo L20 DVB-T Artikelnummer A A A60 / K A88 / K88 Mål med fod B x H x D (cm) Mål uden fod B x H x D (cm) 53,8x53,9x25,7 53,8x53,9x7,7 53,8x53,9x25,7 53,8x53,9x7,7 50,0x53,9x25,7 50,0x53,9x7,3 50,0x53,9x25,7 50,0x53,9x7,3 LCD-display, format 4:3 4:3 4:3 4:3 Skærmdiagonal (cm) Pixelformat 640 x x x x 480 Kontrastforhold 500:1 500:1 500:1 500:1 Synsvinkel horisontal/vertikal Vægt med fod (kg) Vægt uden fod (kg) 9,9 8,5 9,9 8,5 9,8 8,4 9,8 8,4 Strømforbrug (watt) IEC Strømforbrug standby (watt) 2,8 2,8 2,8 2,8 Generelt Omgivelsestemperatur 0º 40º celsius Chassisbetegnelse L 2100 / L 2110 (DVB-T) Strømforsyning 230 V +15/-20% / Hz Tuner VHF/UHF/kabel Hyperbånd 8 MHz ca. 41 MHz til 860 MHz Tv-programpladshukommelse 200 Tv-standarder B/G, I, L, D/K DVB-T (1 Farvestandard SECAM, PAL, NTSC-V, PAL-V (60 Hz) Lydstandard Mono/stereo/2-sprog Nicam B/G, I, L Dolby Virtual Nominel forstærkereffekt 2 x 2 watt Tekst-tv Level 1.5 FM-tuner (UKW) 87,5 108 MHz (1 kun apparatvarianter med DVB-T. (2 AV2 fi ndes ikke på apparatvarianter med DVB-T. Tilslutninger Jack 3,5 mm Hovedtelefoner ohm Mini-DIN (AVS) Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8) Phono (gul) Video IN FBAS (VHS/8 mm) 2 x phono (hvid/rød) Audio IN V/H 2 x phono (hvid/rød) Audio OUT (niveau kan indstilles) V/H IEC-bøsning 75 ohm Antenne/kabel/FM IEC-bøsning 75 ohm (1 DVB-T IEC-stikkes 75 ohm (1 DVB-T-antenneudgang SCART AV 1 Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm), RGB Video OUT FBAS Audio IN V/H Audio OUT V/H SCART AV 2 (2 Video IN Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm) Video OUT FBAS Audio IN V/H Audio OUT V/H 25 -

26 Tilbehør Stand Anvend Flat TV-F-Stand 2, Loewe bestillingsnr A00. Fjernsynet kan drejes manuelt, når det er monteret på standen. Vægholder Anvend vægbeslag WM35, Loewe-bestillingsnr A00. VESA-adapter VESA-adapteren giver Dem mulighed for også at benytte tv-apparatet med andre VESA-kompatible befæstelsesanordninger. Loewe-bestillingsnr A00 Bemærk: Anvend kun original LOEWE VESA adapter til tv-apparatet, og brug kun de VESA-kompatible befæstelsesanordninger, som anbefales af LOEWE. Loewe-dvd-afspillere og -optagere Dvd-afspillere og -optagere fra Loewe passer til Loewe-fjernsyn i form og farve, betjening og teknologi. En kombination af de to apparater tilbyder mange fordele. Leveringsmuligheder forbeholdt. - 26

27 Service Loewe Austria GmbH Parkring Wien, Österreich Tel.: / (zum Ortstarif) Kjaerulff 1 A/S C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ, Denmark Tel Fax Loewe Italiana SRL Largo del Perlar, Verona (VR), Italia Tel Fax DSV TRADING SA Plac Kaszubski Gdynia, Polska Tel Fax International Dynamics Australasia Pty Ltd. 129 Palmer Street Richmond 3121, Victoria, Australia Tel Fax Gaplasa S.A. Conde de Torroja, Madrid, España Tel Fax PL Trading (pz 2004) Ltd. 27, Aliat Hanoar St. Givataiim 53401, Israel Tel Fax Service Center Loewe ul. Verkhnaya Maslovka, d Moscow, Россия Tel Fax Loewe Opta Benelux NV/SA Uilenbaan Antwerpen, België Tel Fax Loewe Opta France S.A. 13 rue du Dépôt, Parc del l Europe, BP Strasbourg Cédex, France Tel Fax Mirage Holdings Ltd Flamingo Complex, Cannon Road Qormi, Malta Tel Fax Kjaerulff 1 AB Ridbanegatan 4, Box Malmö, Sverige Tel Fax Telion AG Rütistrasse Schlieren, Schweiz Tel Fax Kjaerulff 1 OY Artturinkatu Turku, Finland Tel Fax SOMARA S.A. 377, Rue Mustapha El Maani Casablanca, Morocco Tel Fax BaSys Czech & Slovak s.r.o. Stará Vajnorská 17/A Bratislava, Slovakia Tel.: Fax: HADJIKYRIAKOS & SONS LTD. Prodromou 121, P.O Box Nicosia, Cyprus Tel Fax LinnSight Ltd. PO Box 8465 KA 7 2YF Prestwick, UK Tel Fax CableCom AS Gneisveien Sandefjord, Norge Tel Fax Jadran Trgovsko Podjetje Partizanska cesta Sezana, Slovenija Tel Fax Ing. Ivo Tietz Dolní nám Opava, Česko Tel.: Fax: SIBA Engineering S.A. 6, Kifi sou Av., Aegaleo, Hellas Tel Fax International Dynamics (NZ) Pty Ltd PO Box , Newmarket Auckland, New Zealand Tel.: Fax: co.nz Enkay Elektronik Servis Müdürlügü Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10 Ümraniye/ Istanbul, Türkiye Tel Fax Loewe Opta GmbH, Customer Care Center Industriestraße Kronach, Deutschland Tel Fax Basys Magyarorszagi KFT Epitok utja Budaörs, Magyar Tel (121) Fax Videoacústica Comercio e Representacoes de Equipamentos Electronicos S.A. Estrada Circunvalacao, Quinta do Paizinho, Arm Carnaxide, Portugal Tel Fax offi Videonix (Pty) Ltd P.O. Box 31952, Kyalami 1684 Republic of South Africa Tel Fax by Loewe Opta

Betjeningsvejledning. TV Spheros R 37 Spheros R 32. Spheros R 26 233 32478.031

Betjeningsvejledning. TV Spheros R 37 Spheros R 32. Spheros R 26 233 32478.031 Betjeningsvejledning TV Spheros R 37 Spheros R 32 233 32478.031 Spheros R 26 Indhold Fjernbetjening - tv-funktioner 3 Kontrolenhed Spheros R 26 og R 32 4 Kontrolenhed Spheros R 37 5 Tilslutninger på bagpanelet

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507.

Betjeningsvejledning. TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507. Betjeningsvejledning TV Individual 40 Selection Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 233 32507.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Kontrolenhed 4 Tilslutninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Betjeningsvejledning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Betjeningsvejledning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Betjeningsvejledning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Indhold Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Kontrolenhed 4 Tilslutninger til bagpanel

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugsvejledning 233 321241.030. Concept L 42

Brugsvejledning 233 321241.030. Concept L 42 Brugsvejledning TV 233 321241.030 Concept L 42 Indhold RC4 fjernbetjening af TV 3 Concept L 42 betjening 4 Tilslutninger (bagside) 5 Introduktion 6 Indhold 6 Udpakning 6 Placering 6 Vigtigt! 6 Rengøring

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

ACOUSTIC. Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen.

ACOUSTIC. Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen. ACOUSTIC U S E R m a n ua l D K D i g i ta l DA B / F M r a d i o Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen. Sikkerhed For at sikre imod skader skal du beskytte modtageren mod: Væsker,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION VISION II 26 LXW 68-9620 DOLBY VISION II 32 LXW 82-9620 DOLBY SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS INDHOLD 3-4 Opstilling og sikkerhed 5-6 Tilslutning/Forberedelse 5 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DANISH OPSTILLING AF APPARATET BRUGERVEJLEDNING

DANISH OPSTILLING AF APPARATET BRUGERVEJLEDNING VIGTIGT! OPSTILLING AF APPARATET 1 ANTENNETILSLUTNING 2 STRØMFORBINDELSE. 3 ERSTAT SIKRINGEN I CIGAR STIKKET 3 A/V-FUNKTION 4 TASTER OG BETJENINGSENHEDER 5 FJERNBETJENINGEN 6 NORMAL OPERATION 7 SKÆRMSPROGVALG

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere