Udskrivningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrivningsvejledning"

Transkript

1 Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer Læg ikke for meget i medieskufferne. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet på mærkater i styrene. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop. Bland aldrig medietyper i en skuffe. Ilægning i standardskuffen til 250 ark Fjern ikke en skuffe, mens der udskrives, eller når en indikator blinker på kontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop. 1 Fjern skuffen. Bemærk: Hvis du skal lægge Legal- eller Folio-papir i skuffen, skal du forlænge papirskuffen. Se "Udtrækning af skuffen til papir med størrelsen Legal eller Folio", hvis du vil have yderligere vejledning.

2 Udskrivningsvejledning Side 2 af 5 2 Klem sammen om tappen på sidestyret, og skub styret, så det placeres uden på skuffen. 3 Klem sammen om tappen på det bageste styr, og placer styret i den korrekte position i forhold til den mediestørrelse, du ilægger. 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle udskriftsmediet. Ret kanterne på stakken ind på en plan overflade. 5 Læg udskriftsmediet i skuffen. Bemærk: Anbring brevpapir med udskriftssiden ned. Den øverste kant af papiret med logoet skal placeres i den forreste ende af skuffen. Sørg for, at udskriftsmediet er placeret under linjen for maks. ilægning på sidestyret. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

3 Udskrivningsvejledning Side 3 af 5 6 Klem sammen om sidestyrets tap, og skub styret, indtil det hviler let mod kanten af mediet. 7 Sæt skuffen i. 8 Træk papirstøtten på udskriftsbakken ud.

4 Udskrivningsvejledning Side 4 af 5 Udtrækning af skuffen til papir med størrelsen Legal eller Folio Hvis du skal lægge Legal- eller Folio-papir i skuffen, skal du forlænge papirskuffen. Du kan også montere et støvdæksel (ekstraudstyr) på bagsiden af printeren for at beskytte skuffen, når den er forlænget. 1 Tryk ned på låsen på skuffens bagside. 2 Træk ud i skuffen, indtil extenderen låses fast igen. Sådan monterer du støvdækslet Støvdækslet beskytter papirskuffen mod miljøet. Det forhindrer også, at skuffen kommer ud af position, mens den er forlænget. Bemærk: Denne funktion findes muligvis ikke på alle modeller. Monter støvdækslet (ekstraudstyr) på printerens bagside ved at justere tappene på dækslet efter hullerne på printeren, og lad dækslet klikke på plads.

5 Udskrivningsvejledning Side 5 af 5 Indstilling af papirtype og papirstørrelse Når papirstørrelse og papirtype er indstillet til de korrekte værdier, den anvendte type og størrelse i skufferne, vil skuffer, der indeholder denne størrelse og type, automatisk blive knyttet til printeren. Bemærk: Hvis den mediestørrelse du ilægger, er den samme som den forrige mediestørrelse, behøver du ikke at ændre indstillingen for papirstørrelse. Sådan angives papirtypen eller -størrelsen: 1 Tryk på på kontrolpanelet. 2 Tryk på, indtil Papirmenu vises, og tryk derefter på. 3 Tryk på, indtil Papirstørrelse/type vises, og tryk derefter på. 4 Tryk på, indtil Skuffe <x> Format/Type vises, og tryk derefter på. 5 Tryk på, indtil vises ved siden af den ilagte mediestørrelse, og tryk derefter på. 6 Tryk på, indtil den ilagte medietype vises, og tryk derefter på. 7 Tryk flere gange på for at vende tilbage til tilstanden Klar. Udskrivning på specialmedier Udskriftsmedier er papir, karton, transparenter, etiketter og konvolutter. De sidste fire kaldes nogle gange for specialmedier. Følg disse instruktioner for at udskrive på specialmedier. 1 Ilæg udskriftsmedier, som er angivet for skuffen. Yderligere vejledning findes på "Ilægning af papir" på side 1. 2 Angiv Papirtype og Papirstørrelse på kontrolpanelet i henhold til den ilagte medietype. Se Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation, der leveres sammen med printeren, for at få yderligere oplysninger. 3 Angiv papirtypen, papirstørrelsen og kilden i programmet i henhold til den ilagte medietype. a Vælg Filer Udskriv i et tekstbehandlings-, regnearksprogram, en browser eller et andet program.. b Klik på Egenskaber (eller Indstillinger, Printer eller Konfiguration afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren. c Vælg den skuffe, der indeholder specialmediet, på listen Formatkilde. d Vælg medietypen (transparenter, konvolutter osv.) på listen Medietype. e Vælg specialmediets størrelse på listen Formulartype. 4 Klik på OK, og send derefter udskriftsjobbet som normalt. Yderligere oplysninger Du kan finde oplysninger om Udskriftsmedie Ilægning af papir i den manuelle arkføder Se i Der findes en medievejledning i hjælpemenuen. Brugervejledning på cd'en Software og dokumentation. Ilægning i skuffen til 550 ark

6 Vejledning til forbrugsstoffer Side 1 af 1 Vejledning til forbrugsstoffer Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer: Varenummer Verden Beskrivelse Gennemsnitlig ydelse pr. kassette E250X22G Fotokonduktorsæt Op til standardsider 1 Gælder USA og Canada 3 E450A21A Tonerkassette standardsider 2 E450H21A Højtydende tonerkassette standardsider 2 E450A11A Returprogramkassette standardsider 2 E450H11A Højtydende returprogramkassette standardsider 2 Gælder Europa, Mellemøsten og Afrika 4 E450A21E Tonerkassette standardsider 2 E450H21E Højtydende tonerkassette standardsider 2 E450A11E Returprogramkassette standardsider 2 E450H11E Højtydende returprogramkassette standardsider 2 Gælder Asien 5 E450A21P Tonerkassette standardsider 2 E450H21P Højtydende tonerkassette standardsider 2 E450A11P Returprogramkassette standardsider 2 E450H11P Højtydende returprogramkassette standardsider 2 For Latinamerika 6 E450A21L Tonerkassette standardsider 2 E450H21L Højtydende tonerkassette standardsider 2 E450A11L Returprogramkassette standardsider 2 E450H11L Højtydende returprogramkassette standardsider 2 1 Gennemsnitlig 5% dækning. 2 Den angivne ydeevne er i overensstemmelse med ISO/IEC Kun fremstillet til brug i USA og Canada. 4 Kun fremstillet til brug i Europa, Mellemøsten og Afrika. 5 Kun fremstillet til brug i Asien, Australien og New Zealand. 6 Kun fremstillet til brug i Sydamerika. Oplysninger om besparelse på forbrugsstoffer findes i Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation.

7 Vejledning til udskriftsmedier Side 1 af 2 Vejledning til udskriftsmedier Printeren understøtter følgende størrelser for udskriftsmedier. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det angivne maksimum i indstillingen Universal. Forklaring: - understøttes - understøttes ikke Mediestørrelse Dimensioner Skuffe til 250 ark Manuel arkføder Skuffeoption til 550 ark A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7") A5* 148 x 210 mm (5,83 x 8,27") A6 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal* 7¾-konvolut (Monarch) Com 9-konvolut Com 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut B5-konvolut 105 x 148 mm (4,13 x 5,83") 182 x 257 mm (7,17 x 10,1") 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11") 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5") 216 x 330 mm (8,5 x 13") 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5") 98,4 x 89,0 mm til 297,0 x 431,8 mm (3,9 x 3,5" til 11,7 x 17,0") 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5") 98,4 x 225,4 mm (3,88 x 8,88") 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5") 110 x 220 mm (4,33 x 8,66") 162 x 229 mm (6,38 x 9,01") 176 x 250 mm (6,93 x 9,84") * Størrelse for Universal: Skuffe til 250 ark: x mm (3,5 8,5 x 8,27 14,0") Skuffe til 550 ark: x mm (5,83 8,5 x 8,27 14,0") Manuel arkføder: x mm (3,0 8,5 x 5,0 14,0") (inklusive 3 x 5"- kort)

8 Vejledning til udskriftsmedier Side 2 af 2 Opbevaring af udskriftsmedier Følg nedenstående retningslinjer for korrekt opbevaring af udskriftsmedie. Derved undgås mediefremføringsproblemer og uens udskriftskvalitet: For at opnå de bedste resultater skal medier opbevares i et miljø, hvor temperaturen er cirka 21 C, og luftfugtigheden er 40%. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning inden for et temperaturinterval på 18 til 24 C med en relativ fugtighed på 40 til 60%. Opbevar kasser med medier på en palle eller hylde - og ikke direkte på gulvet. Hvis du opbevarer de enkelte papirpakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller. Læg ikke noget oven på pakkerne med medier. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal lægges i printeren. Undgå papirstop Følgende tip kan hjælpe dig med at forebygge papirstop: Anvend kun anbefalet papir eller specialmedier (kaldes udskriftsmedier). Overfyld ikke udskriftsmediekilderne. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet på mærkater i skufferne med en maks. linje. Ilæg ikke foldet, bøjet, fugtigt eller krøllet udskriftsmedie. Bøj, luft og ret udskriftsmediet ud, inden du ilægger det. Forsøg at indføre ét ark ad gangen via MParkføderen, hvis der opstår udskriftsmediestop. Brug ikke udskriftsmedie, som du selv har skåret til. Ilæg ikke medier af forskellig størrelse, vægt eller type i den samme udskriftsmediekilde. Kontroller, at den anbefalede udskriftsside er lagt i skuffen i henhold til dine simpleks- eller dupleksbehov. Opbevar medier i et acceptabelt miljø. Se "Opbevaring af udskriftsmedier". Flyt eller fjern ikke skufferne under udskrivning af et job. Skub alle skuffer helt ind, når udskriftsmediet er blevet ilagt. Kontroller, at styrene i skufferne er korrekt placeret i forhold til den størrelse, som det ilagte udskriftsmedie har. Sørg for, at styrene ikke skubbes for hårdt ind mod stakken af udskriftsmedie. Kontroller, at alle kabler, der er sluttet til printeren, er tilsluttet korrekt. Se installationsarket for at få flere oplysninger. Hvis der opstår papirstop, skal du fjerne papir fra hele mediestien. Se Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation for at få oplysninger om mediestien.

9 Vejledningen Udskriftsfejl Side 1 af 1 Vejledningen Udskriftsfejl Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen. Afstanden mellem disse to mærker angiver f.eks. en gentagende defekt, som opstår for hver 38,2 mm, hvilket betyder, at opladningsvalserne skal udskiftes. Bemærk: Hvis defekten vises på den udskrevne side af et enkeltarks udskriftsjob, skal du udskifte tonerkassetten, før du udskifter fuseren. Udskift tonerkassetten Udskift fuserenheden. Fremkaldervalsen Fotokonduktoren er defekt er defekt Backup-valsen er defekt Fuserbæltet er defekt 47,8 mm (1,88") 96,8 mm (3,81") 95,5 mm (3,76") 79,8 mm (3,14") Udskift af opladningsvalserne 38,2 mm (1,5") Udskift overførselsrullen. 51,7 mm (2,04")

10 Menuoversigt Side 1 af 3 Menuoversigt Der findes en række menuer på kontrolpanelet, der gør det let at ændre printerindstillinger. Menuoversigten herunder viser, hvilke menuer og menupunkter der findes. Se Vejledning til menuer og meddelelser på cd'en Software og dokumentation for at få flere oplysninger om menupunkter. Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner. Papirmenu Standardkilde Papirformat/type Erstat med størrelse Papirstruktur Papirvægt Papirilægning Specialtyper Generel opsætning Rapporter Side med menuindstillinger Enhedsstatistik Side med netværksindstillinger Profilliste Udskriv fonts Udskriv demo Indstillinger Opsætningsmenu Finishingmenu Kvalitetsmenu Værktøjsmenu PostScript-menu PCL-emuleringsmenu Netværk/Porte TCP/IP Standardnetværk Standard USB AppleTalk Sikkerhed Jobudløb Hjælp Udskrivningsvejledning Vejledning til forbrugsstoffer Medievejledning Udskriftsfejl Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejledning til flytning af printeren

11 Menuoversigt Side 2 af 3 Om indikatorerne på kontrolpanelet Kontrolpanelet består af følgende: Et LCD-panel med 4 linjer (Liquid Crystal Display), som kan vise både tekst og grafik. Otte knapper: Tilbage, Menu, Stop, Vælg,,, og. Indikatorlampe Knap eller element på kontrolpanelet Funktion 1 Tilbage Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til det sidste skærmbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærmbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage. 2 Menu Tryk på Menu for at åbne menuindekset. Bemærk: Printeren skal være Klar for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printeren ikke er klar. 3 Stop Tryk på Stop for at stoppe printerens mekaniske handling. Efter tryk på Stop, vises meddelelsen Stopper. Når printeren er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet Stoppet, og en liste med funktioner vises.

12 Menuoversigt Side 3 af 3 Knap eller element på kontrolpanelet Funktion 4 Indikator En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling. Status Slukket Fast grøn Blinker grønt Fast rød Angiver Strømmen er slukket Printeren er tændt, men ikke i brug. Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job. Kræver brugerhandling. 5 og 6 Navigationsknapper Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne. Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen ændrer skærmen til den næste hele side. Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen. Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg, når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job. 7 Display Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at Tilbage-knappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma. De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærmbilleder og foretage valg. Du kan finde flere oplysninger om kontrolpanelet i Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation.

13 Informationsvejledning Side 1 af 1 Informationsvejledning Der findes mange publikationer, der hjælper dig med at forstå printeren og dens funktioner. Hjælpemenusider Der findes hjælpemenusider på printeren. Du kan vælge at udskrive siderne enkeltvist eller udskrive alle siderne ved at vælge Udskriv alt. Menupunkt: Udskrivningsvejledning Vejledning til forbrugsstoffer Medievejledning Udskriftsfejl Menuoversigt Informationsvejledning (denne side) Tilslutningsvejledning Vejledning til flytning af printeren Brug det for at: Lægge mediet i printeren. Bestille forbrugsstoffer. Se, hvilke medietyper der understøttes af printeren. Udskriver udskriftsfejlarket. Få vist alle tilgængelige menuer og menupunkter. Finde flere oplysninger. Tilslutte printeren som lokal printer eller netværksprinter. Flytte printeren sikkert. Vejledning til menuer og meddelelser indeholder oplysninger om, hvordan man ændrer printerens indstillinger. Den beskriver de tilgængelige menuer, menupunkter under hver menu og tilgængelige værdier. Lexmarks websted Kopier af Brugervejledning, installationsarket, Vejledning til menuer og meddelelser og hjælpemenusider findes på Lexmarks websted på Andre sprog Brugervejledning, Vejledning til menuer og meddelelser og hjælpemenusiderne findes også på andre sprog på Cd en Software og dokumentation. Installationsark Installationsarket, der leveres sammen med printeren, indeholder oplysninger om installation af printeren og dens optioner. Cd'en Software og dokumentation Cd en Software og dokumentation, der leveres sammen med printeren, indeholder en Brugervejledning, et installationsark, Vejledning til menuer og meddelelser og en kopi af hjælpemenusiderne. Brugervejledning indeholder oplysninger om ilægning af medie, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, udredning af papirstop og fjernelse af optioner. Den indeholder også administrative supportoplysninger.

14 Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USBkablet. Installation af printer og software til lokal udskrivning ved hjælp af Windows 1 Start cd'en Software og dokumentation, som leveres sammen med printeren. 2 Klik på Installer printer og software. Bemærk: Nogle Windows-operativsystemer kræver, at du har administratorrettigheder til at installere printersoftwaren (drivere) på computeren. 3 Klik på Accepter for at acceptere licensaftalen. 4 Vælg Foreslået, og klik derefter på Næste. Indstillingen Foreslået er standardinstallationen for lokal konfiguration. Hvis du skal installere hjælpeprogrammer, ændre indstillinger eller tilpasse enhedsdrivere, skal du vælge Brugerdefineret. Følg vejledningen på computerskærmen. 5 Vælg Lokalt tilsluttet, og klik derefter på Udfør. Bemærk: Det tager et par minutter, inden driverne er helt indlæst. 6 Luk installationsprogrammet, der findes på cd'en med drivere. 7 Tilslut USB-kablet eller det parallelle kabel. Hvis du bruger USB-kablet, skal du kontrollere, at USBsymbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren. Bemærk: Operativsystemer til Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, og Windows Server 2003 understøtter USB-tilslutning. Visse UNIX-, Linux- og Macintoshcomputere understøtter også USB-forbindelser. Se dokumentationen til computerens operativsystem for at se, om dit system understøtter USB. 8 Tilslut den ene ende af printerens netledning til stikket bag på printeren og den anden ende til en stikkontakt, der er korrekt jordforbundet. 9 Tænd printeren. Hvis du tilslutter USB-kablet og tænder for printeren, bliver Windows-operativsystemet bedt om at køre "plug and play" for at installere printeren som en ny hardwareenhed. Installationen af printersoftware (drivere), der er udført i trin 1, skal opfylde kravene til "plug and play". Når "plug and play" er afsluttet, vises et printerobjekt i mappen Printere. Bemærk: Når printeren har afsluttet de interne test, angiver meddelelsen Klar, at printeren er klar til at modtage job. Hvis der vises en anden meddelelse end Klar i displayet, skal du se cd'en Software og dokumentation for at få vejledning i at slette meddelelsen. 10 Send en testside til udskrift. Brug af et parallelt kabel Du kan finde vejledning på det Opsætningsark, som leveres sammen med printeren. Lokal udskrivning med Mac eller UNIX/Linux Du kan finde yderligere oplysninger i den dokumentation, som leveres sammen med operativsystemet.

15 Tilslutningsvejledning Side 2 af 2 Installation af printer og software til netværksudskrivning i Windows 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten. 2 Slut printeren til et LAN-drop eller en hub ved hjælp af et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med dit netværk. 3 Tilslut den ene ende af printerens netledning til stikket bag på printeren og den anden ende til en stikkontakt, der er korrekt jordforbundet. 4 Tænd printeren. Bemærk: Når printeren har afsluttet de interne test, angiver meddelelsen Klar, at printeren er klar til at modtage job. Hvis der vises en anden meddelelse end Klar i displayet, skal du se cd'en Software og dokumentation for at få vejledning i at slette meddelelsen. 5 Gå til en computer på samme netværk, og start cd'en med drivere, der fulgte med printeren. 6 Klik på Installer printer og software. 7 Klik på Accepter for at acceptere licensaftalen. 8 Vælg Foreslået, og klik derefter på Næste. 9 Vælg Tilslut til netværk, og klik derefter på Næste. 10 Vælg din printermodel på listen, og klik derefter på Næste. 11 Vælg din printerport på listen, og klik derefter på Udfør for at afslutte installationen. Der oprettes et printerobjekt i mappen Printere på computeren. Hvis din printerport ikke vises, skal du klikke på Tilføj port. Indtast de nødvendige oplysninger for at oprette en ny printerport. Vælg funktionen til at oprette en Enhanced TCP/IP-netværksport. Andre portfunktioner giver dig ikke den fulde funktionalitet. 12 Send en testside til udskrift. Netværksudskrivning ved hjælp af Mac, UNIX/Linux eller NetWare Oplysninger om denne support findes i Brugervejledningen på cd'en Software og dokumentation, der fulgte med printeren. Du kan finde flere oplysninger på cd'en Software og dokumentation, der leveres sammen med printeren. Start cd'en, og klik på Vis dokumentation.

16 Sådan flytter du printeren Side 1 af 1 Sådan flytter du printeren Følg disse retningslinjer for at flytte printeren til et andet sted. FORSIGTIG: Følg disse retningslinjer for at undgå, at du selv eller printeren lider overlast: Sluk altid for printeren, inden du flytter den. Tag netledningen ud af stikket i væggen, inden du tager den ud af printeren. Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den. Fjern optionsskuffen, før du flytter printeren. Bemærk: Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti. Flytning af printer og optioner til et andet sted Hvis printeren skal flyttes over en ujævn overflade, skal den først løftes væk fra optionerne inden flytningen. Printeren og optionerne kan flyttes til et andet sted på en sikker måde ved at følge nedenstående retningslinjer: Printeren skal holdes oprejst. Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til optionerne, skal den kunne støtte optionernes mål. Udsæt ikke printeren eller optionerne for voldsomme rystelser, da det kan beskadige dem.

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USB-kablet. Installation af printer og software

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 1 Informationsvejledning Der findes mange publikationer, der hjælper dig med at forstå printeren og dens funktioner. Hjælpemenusider Der findes hjælpemenusider på printeren.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USB-kablet. Installation af printer og software

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com

T420. Installationsvejledning. Juni 2002. www.lexmark.com T420 Installationsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Udgave: Juni 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com E220 Printer Installationsvejledning September 2003 www.lexmark.com Udgave: September 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com W812 Installationsvejledning Juli 2002 www.lexmark.com Udgave: Juli 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com

E321, E323. Installationsvejledning. Marts 2003. www.lexmark.com E321, E323 Installationsvejledning Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 41 Informationsvejledning Hjælpemenu Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

E450dn. Brugervejledning. www.lexmark.com. Juni 2006

E450dn. Brugervejledning. www.lexmark.com. Juni 2006 E450dn Brugervejledning Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Lexmark-serie E260, E260d og E260dn

Lexmark-serie E260, E260d og E260dn Lexmark-serie E260, E260d og E260dn Brugervejledning Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

I denne farvevejledning beskrives, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

I denne farvevejledning beskrives, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Farvevejledning Side 1 af 7 Farvevejledning I denne farvevejledning beskrives, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Valgene i menuen Kvalitet giver brugeren

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK C920

Din brugermanual LEXMARK C920 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere