TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 2100/2600 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2100/2600 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-Computer i TravelMate 2100/2600 Series Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 iii Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vi håber, at du får lige så meget fornøjelse af at bruge den, som vi har haft af at fremstille den. Vejledninger Som en hjælp til dig, når du skal bruge TravelMate, har vi udarbejdet et sæt vejledninger: Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Denne Brugervejledning giver introduktion til computerens mange muligheder. Vejledningen indeholder letforståelige og kortfattede oplysninger om computeren. Du bør derfor læse den grundigt. Hvis du vil udskrive en kopi, findes brugervejledningen også i PDF-format (Portable Document Format). Følg nedenstående fremgangsmåde: 1 Klik på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, startes installationsprogrammet til Acrobat Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Hjælp og Support.

4 iv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren. Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af starttasterne. Placeringen af hovedkontakten på computeren er vist under Computeren set forfra på side 3. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Klik på Start, Sluk for computeren. Klik derefter på Sluk computeren. Med afbryderknappen Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Se under Strømstyring på side 24. Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, (Fn-F4). Se under Strømstyring på side 24. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.

5 v Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren, da det kan beskadige den. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse. Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

6 vi Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk for computeren, og fjern batteriet. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensemidler eller spraymidler. Hvis én af følgende situationer opstår: Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget. Hvis der er spildt væske i computeren. Hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Fejlfinding på computeren" på side 45.

7 Generelle oplysninger Vejledninger Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren 1 Lær TravelMate at kende 1 Gennemgang af TravelMate 3 Computeren set forfra 3 Computeren set fra venstre 5 Computeren set fra højre 6 Computeren set bagfra 7 Computeren set nedefra 8 Funktioner 9 Lysdioder 11 Indikatorer på låget 12 Brug af tastaturet 13 Specialtaster 13 Pegefelt 20 Introduktion til pegefelt 20 Lager 22 Harddisk 22 Optisk drev 22 Lyd 24 Strømstyring 24 Tag din TravelMate med 25 Fjern tilslutninger 25 Flyt computeren 25 Tag computeren med hjem 26 Rejs med computeren 27 Tag computeren med 28 Sikring af computeren 30 Sådan bruges en computersikkerhedslås 30 iii iii iv Indhold 2 Tilpasning af computeren 33 Udvide med ekstraudstyr 35 Tilslutningsmuligheder 35 Opgradering 38 Brug af systemprogrammer 40 Notebook Manager 40 Launch Manager 41 BIOS Utility 41

8 D til D Genskabelse (Disk til Disk) 42 Installation af operativsystemer på flere sprog 42 Gendannelse uden cd til gendannelse 42 Adgangskode til opsætning og afslut 43 3 Fejlfinding på computeren 45 Ofte stillede spørgsmål 47 Anmodning om service 50 International Traveler s Warranty (ITW) 50 Inden du ringer 50 Appendiks A Specifikationer 51 Appendiks B Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger 57 Indeks 71

9 1 Lær TravelMate at kende

10 I TravelMate-computeren er høj ydeevne, alsidighed, funktioner til strømstyring og multimediemuligheder kombineret med et flot og ergonomisk design. Du får en partner, der giver dig hidtil uset produktivitet og pålidelighed.

11 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Sådan kommer du i gang..., vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Computeren set forfra 3 Nr. Indstilling Beskrivelse 1 Skærm Også kaldet Liquid-Crystal Display (LCD). Viser data.

12 4 1 Lær TravelMate at kende Nr. Indstilling Beskrivelse 2 Lysdioder LED-er (Light-Emitting Diodes; LEDs), der tændes og slukkes for at vise status for computeren, funktionerne og komponenterne. 3 Strømknap Tænder for computeren. 4 Starttaster Taster til start af hyppigt anvendte programmer. Yderligere oplysninger finder du under Starttaster på side Ergonomisk håndstøtte Område, hvor du kan hvile hænderne, når du bruger computeren. 6 Trykknapper (til venstre, i midten og til højre) Knapperne til venstre og højre fungerer som venstre og højre museknap. Knappen i midten fungerer som en 4-vejs rulleknap. 7 Pegefelt Pegeredskab, som reagerer på berøring. Fungerer ligesom en computermus. 8 Tastatur Indlæser data til computeren. 9 Ventilationsåbning Sørger for, at computeren er kold, selv efter lang tids brug.

13 5 Computeren set fra venstre Nr. Indstilling Beskrivelse 1 Stik til PC Card Understøtter et Type III eller to Type II CardBus pc-kort. 2 Udløserknapper Skubber PC Card ud af stikket. 3 Optisk drev Internt optisk drev, accepterer cd'er eller dvd-er afhængig af typen af det optiske drev. 4 Infrarød port Danner grænseflade med infrarøde enheder (f.eks. infrarød printer, IRforberedt computer). 5 Lysdiode Lyser, når det optiske drev er aktivt. 6 Udløserknap Skubber drevbakken til det optiske drev ud af drevet. 7 Nødudløserhul Åbner det optiske drev, når computeren er slukket. Yderligere oplysninger finder du under side Højttaler Leverer output i stereolyd.

14 6 1 Lær TravelMate at kende Computeren set fra højre Nr. Indstilling Beskrivelse 1 Højttaler Leverer output i stereolyd. 2 Sikkerhedslås Tilslutning til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. 3 Ventilationsåbninger Sørger for, at computeren er kold, selv efter lang tids brug.

15 7 Computeren set bagfra Nr. Indstilling Beskrivelse 1 Strømstik Tilslutning til en netadapter. 2 Parallel port Tilslutning til en parallel enhed (f.eks. en parallel printer). 3 Ventilationsåbninger Sørger for, at computeren er kold, selv 4 Eksternt skærmstik Tilslutning til en visningsenhed, f.eks. ekstern skærm eller LCD-projektor, med en opløsning på op til 1024x768 med 16 millioner farver. 5 USB 2.0-porte (4) Tilslutning til USB (Universal Serial Bus) 2.0- enheder (f.eks. USB-mus, USB-kamera). 6 Netværksstik Tilslutning til et Ethernet 10/100-baseret netværk. 7 Modemstik Tilslutning til telefonlinje. 8 Stik til højttaler/lineout/hovedtelefon Tilslutning til eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner. 9 Stik til line-in/ mikrofon Benyttes til indgående lydenheder, f.eks. cdafspiller eller stereo-walkman.

16 8 1 Lær TravelMate at kende Computeren set nedefra Nr. Indstilling Beskrivelse 1 Batterirum Her sidder computerens batteri. 2 Udløserknap til batteri Frigør batteriet, så du kan fjerne det. 3 Hukommelsesrum Her sidder computerens centrale hukommelse.

17 9 Funktioner Nedenstående er en kort oversigt over computerens mange funktioner: Ydeevne Intel Pentium 4 processor på 2.8 GHz og højere Intel Celeron processor på 2.6 GHz og højere 256/512 MB med DDR333 SDRAM, som kan opgraderes til 2048 MB med dual sodimm-moduler 30 GB og højere højkapacitets- Enhanced-IDE-harddisk ACPI-strømstyringssystem (Advanced Configuration Power Interface) Skærm TFT LCD panelet på 15.4 WXGA (1280x800 opløsning) giver et stort synsfelt for maksimal effektivitet og brugsvenlighed. ATI MOBILITY TM Radeon TM 9000 IGP-chipsæt delt med 64 MB systemhukommelse, som video-ram 3D-egenskaber Understøttelse af samtidig LCD- og CRT-visning Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm. DualView -understøttelse Multimedier Høj hastigheds drev: DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo, DVD Dual eller DVD-Super Multi MS DirectSound-kompatibel To indbyggede højttalere

18 10 1 Lær TravelMate at kende Tilslutningsmuligheder Integreret 10/100 Mbps Fast Ethernet-forbindelse Indbygget 56Kbps fax/datamodem 4 USB-2.0-porte (Universal Serial Bus; USB) IEEE 802,11b eller IEEE 802,11g trådløs LAN (vilkårligt fabrikat) Bluetooth (vilkårligt fabrikat) Brugervenlig og ergonomisk udformning Robust, men ekstremt bærbart design Stilfuldt udseende Tastatur i fuld størrelse med 4 programmerbare starttaster Komfortabel platform med velplaceret pegefelt Udvidelse Et Type III eller to Type II CardBus-stik Opgraderbar hukommelsesmoduler

19 11 Lysdioder Computeren har 7 letaflæselige statusikoner placeret under skærmen. Ikon Funktion Beskrivelse Trådløs LANtilstand Strøm Lyser for at angive status for kommunikation via trådløst LAN. Lyser, når computeren er tændt. Sleep Aktivitet Batteriopladning Lyser, når computeren går i standby-tilstand og blinker, når den skifter til eller genoptager fra dvaletilstand. Lyser, når harddisk eller det optiske drev er aktivt. Lyser, når batteriet oplades. Caps Lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. Num Lock Lyser, når Num Lock er aktiveret.

20 12 1 Lær TravelMate at kende Brug af tastaturet Tastaturet har taster i fuld størrelse, et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv funktionstaster. Specialtaster Lock-taster Tastaturet har tre lock-taster, som kan slås til og fra. Lock-Tast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scroll Lock er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.

21 13 Integreret numerisk tastatur Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt. Adgang Til Num Lock Slået Til Num Lock Slået Fra Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur Piletaster på det integrerede numeriske tastatur Hovedtastatur Skriv tallene på sædvanlig vis. Hold Skift nede, mens du bruger piletasterne. Hold Fn nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Hold Fn nede, mens du bruger piletasterne. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

22 14 1 Lær TravelMate at kende Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Windows-tast Beskrivelse Hvis der kun trykkes på denne tast, har det samme effekt, som hvis du trykker på Start-knappen i Windows. Det starter menuen Start. Den kan også anvendes sammen med andre taster og aktiverer en række funktioner: + Tab: Aktiverer den næste Proceslinje-knap. + E: Åbner vinduet Denne computer. + F1: Åbner Hjælp og Support. + F: Åbner dialogboksen Find: Alle filer. + M: Minimerer alle vinduer. Shift + + M: Inaktiverer minimering af alle vinduer ( + M). + R: Åbner dialogboksen Kør. Programtaster Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu.

23 15 Hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS Utility. Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen. Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F1 Hjælp til hurtigtaster Viser hjælp til hurtigtaster. Fn-F2 Konfiguration Starter Notebook Manager. Fn-F3 Slå strømstyringsfunk tionen til og fra Slår computerens strømstyringsfunktion til og fra (funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af operativsystemet). Fn-F4 Sleep Sætter computeren i sleeptilstand. Fn-F5 Skærm til/fra Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm.

24 16 1 Lær TravelMate at kende Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse Fn-F6 Tom skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. Fn-F7 Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. Fn-F8 Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. Fn- Højttalerstyrke op Forøger højttalerens lydstyrke. Fn- Højttalerstyrke ned Reducerer højttalerens lydstyrke. Fn- Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke. Fn-Pg Up Home Fungerer som Home-tasten. Fn-Pg Dn End Fungerer som End-tasten. Alt Gr-Euro Eurotegn Skriver eurotegnet.

25 17 Eurotegnet Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til USinternational eller UK, eller et europæisk format. Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international). Sådan angives tastaturtype: 1 Klik på Start, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Regional- og sprogindstillinger. 3 Klik på fanen Sprog, og klik på Detaljer. 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En Engelsk (Storbritannien)", er angivet til Amerikansk (international). Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på TILFØJ, vælge Amerikansk (international) og derefter klikke på OK. 5 Klik på OK. Sådan skrives eurotegnet: 1 Find eurotegnet på tastaturet. 2 Åbn et tekstredigerings- eller tekstbehandlingsprogram. 3 Hold Alt Gr nede, og tryk på tasten med eurotegnet. Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen (på engelsk).

26 18 1 Lær TravelMate at kende Starttaster Øverst på tastaturet findes seks taster. Disse taster kaldes starttaster. De er angivet som knap, webbrowser-knap, P1, P2, Bluetoothknap og Trådløs. Tasterne til Trådløs og Bluetooth kan ikke indstilles af brugeren. Hvis du vil indstille de andre fire starttaster, skal du køre Acer Launch Manager. # Beskrivelse Standardprogram 1 Mail -program. 2 Web browser Browserprogram. 3 P1 Programmerbar. 4 P2 Programmerbar. 5 Bluetooth (optional) Enables your Bluetooth. 6 Trådløs (optional) InviLink b/g Trådløs LAN forbindelser. Bemærk: Sluk for Bluetooth og Trådløs LAN, inden du går ombord i et fly.

27 19 Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et PS/2-kompatibelt pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Bemærk: Når du bruger en USB- eller seriel mus, kan du trykke på Fn-F7 for at deaktivere pegefeltet. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren. Tryk på højre (3) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet.

28 20 1 Lær TravelMate at kende Brug 4-vejs rulleknappen (2) til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer. Funktion Venstre Knap Højre Knap Centerknapper Let banken Udfør Klik hurtigt to gange. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap). Marker Klik en gang. Bank let en gang. Trække Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren. Åbne genvejsme nuen Klik en gang. Rulle Klik og hold på knappen (op/ned/ venstre/ højre). Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

29 21 Lager Denne computer har følgende lagerenheder: Harddisk Denne harddisk opfylder selv de store behov for lagerkapacitet. Der er her, dine datafiler og programmer lagres. Optisk drev Din computer er ved leveringen udstyret med et optisk drev, der kan være et af følgende: DVD-ROM DVD/CD-RW Combo DVD-Dual DVD-Super Multi Åbning af dvd-skuffen Hvis du vil åbne dvd-skuffen, når computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen til drevet. Træk derefter skuffen ud. Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknap. Se under side 48.

30 22 1 Lær TravelMate at kende Afspilning af dvd-film Når dvd-rom-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille dvd-film på computeren. 1 Skub dvd-skuffen ud, indsæt en dvd-film, og luk derefter dvdskuffen. Vigtigt! Første gang du starter dvd-afspilleren, bliver du bedt om at angive områdenummer. Dvd-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et dvd-drev, der er konfigureret til et bestemt regionsnummer, kan ikke afspille dvd'er fra et andet område. Du kan kun angive et nyt regionsnummer fem gange (inklusive den første gang), hvorefter det sidst angivne regionsnummer bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, regionsnummeret er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om dvdområder finder du i tabellen længere nede i dette afsnit. 2 Dvd-filmen starter automatisk efter et par sekunder. Områdenum mer Land eller område 1 USA, Canada 2 Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan 3 Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea 4 Latinamerika, Australien, New Zealand 5 Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien 6 Folkerepublikken Kina Bemærk: For at ændre regionsnummeret skal du sætte en dvdfilm fra en anden region i dvd-rom-drevet.

31 23 Lyd Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC 97-stereolydkort. De to indbyggede højttalere er lettilgængelige. Der er lydporte på computerens bagpanel. Yderligere oplysninger om eksterne lydenheder finder du på Computeren set bagfra på side 7. Strømstyring Computeren har indbygget en strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk, ydre enheder tilsluttet serielle- og parallelle porte, videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen. Denne computer anvender en strømstyringsfunktionen, der understøtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

32 24 1 Lær TravelMate at kende Tag din TravelMate med Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med. Fjern tilslutninger Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør: 1 Gem evt. igangværende arbejde. 2 Fjern alle medier og cd er fra drevene. 3 Luk operativsystemet. 4 Sluk for computeren. 5 Luk skærmlåget. 6 Fjern ledningen til netadapteren. 7 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder. 8 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en. Flyt computeren "når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet." Klargøring af computeren Inden du flytter computeren, skal du lukke og sikre skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Når du åbner låget, aktiveres computeren automatisk fra sleep-tilstand. Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren: 1 Klik på Start, Sluk for computeren. 2 Klik på Sluk computeren. - eller - du kan sætte computeren i sleep-tilstand ved at trykke på Fn-F4. Du kan nu lukke og sikre skærmen.

33 25 Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og trykker på afbryderknappen. Hvis lysdioden for strøm er slukket, er computeren slået fra og gået i dvaletilstand. Tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand et stykke tid. Slå strømmen til for at vække computeren fra dvaletilstanden. Hvad du skal have med til korte møder Med et fuldt opladet batteri kan du i de fleste tilfælde bruge computeren i ca. 2 timer. Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med. Hvad du skal have med til lange møder Hvis mødet kommer til at vare over 2 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet. Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på Fn- F4, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du vil arbejde igen, skal du blot trykke på en vilkårlig tast eller åbne skærmlåget. Tag computeren med hjem "når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen" Klargøring af computeren Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem: Kontroller, om du har fjernet alle medier og cd'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget. Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød. Advarsel: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

34 26 1 Lær TravelMate at kende Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme: Netadapter og ledning Brugervejledning Særlige forhold Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde: Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger. Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødig varme. Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 C, skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen. Oprettelse af et hjemmekontor Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang. Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus. Rejs med computeren "når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt"

35 27 Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Ekstra, fuldt opladede batterier Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Særlige forhold Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen: Tag altid computeren med om bord som håndbagage. Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor. Tag computeren med "når du rejser til udlandet" Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: Netadapter Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til Ekstra, fuldt opladede batterier Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden International Traveler's Warranty-pas

36 28 1 Lær TravelMate at kende Særlige forhold Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet: Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren. Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

37 29 Sikring af computeren Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren. Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware og softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak i computerens højre side gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle. Angivelse af en adgangskode Adgangskoder beskytter computeren imod uønsket brug. Når adgangskoden er angivet, kan der kun opnås adgang til computeren ved indtastning af den korrekte adgangskode. Du kan angive tre slags adgangskoder: 1 Administratoradgangskode (Supervisor Password) sikrer computeren mod uønsket adgang til og brug af BIOShjælpeprogrammet.

38 30 1 Lær TravelMate at kende 2 En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. 3 Harddiskadgangskoden (Hard Disk Password) beskytter dine data, idet man skal indtaste den, når man vil have adgang til harddisken. Vigtigt! Glem ikke adgangskoderne til konfigurationen og harddisken. Hvis du glemmer adgangskoderne, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS-hjælpeprogrammet.

39 2 Tilpasning af computeren

40 Når du har lært de grundlæggende ting om TravelMate-computeren, skal du stifte bekendtskab med computerens avancerede funktioner. I dette kapitel lærer du, hvordan ekstraudstyr tilsluttes, centrale komponenter opgraderes for at opnå højere ydeevne, samt hvordan computeren tilpasses.

41 33 Udvide med ekstraudstyr TravelMate er den ultimative bærbare computer. Tilslutningsmuligheder Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Modem Computeren har et indbygget V.92 56Kbps AC 97 Link-modem. Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje. For at benytte modemet, skal du slutte en telefonledning fra modemporten til et telefonstik. Se i kommunikationsvejledningen for at finde oplysninger om, hvordan du starter programmet.

42 34 2 Tilpasning af computeren Netværk Computeren har indbyggede Ethernet-/Fast Ethernet-funktioner. Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du slutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket til et netværksstik eller en hub på netværket. Kontakt den netværksansvarlige for at få yderligere oplysninger. Universal Serial Bus (USB) USB 2.0-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. Computeren har fire tilgængelige porte.

43 35 Stik til PC Card Der er to stik af Type II eller et stik af Type III til PC Card til CardBus på computerens venstre side. I stikkene kan du sætte kort i kreditkortstørrelse. Herved øges computerens anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Cardlogo. PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. CardBus forbedrer 16-bit pckortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit. Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet. Isætning af et PC Card Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet.

44 36 2 Tilpasning af computeren Udtagning af et PC Card Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin: 1 Afslut det program, der bruger kortet. 2 Klik på ikonet for Safely Remove Hardware på proceslinjen, og klik på PC Card-enheden. Klik på OK for at bekræfte. 3 Tryk på udløserknappen (1) på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen igen for at skubbe PC Card ud (2).

45 37 Opgradering Dette er en kraftig computer med høj ydeevne. Det kan dog hænde, at nogle brugere og de programmer, de anvender, har brug for endnu større kapacitet. Computerens centrale komponenter kan opgraderes, når du får brug for højere ydeevne. Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis du vil opgradere en af de centrale komponenter. Opgradering af hukommelse Hukommelsen kan opgraderes til 2 GB ved hjælp af DDR 266/ MB/512 MB/1 GB SDRAM-moduler. Computeren understøtter skygge- RAM. Computeren har to hukommelsesstik. Det ene stik indeholder det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren. Du kan opgradere hukommelsen ved at installere et yderligere hukommelsesmodul i det ledige stik eller udskifte det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren, med et større modul.

46 38 2 Tilpasning af computeren Installation af hukommelsesmoduler Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren: 1 Sluk for computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om. 2 Fjern skruen til hukommelsesdækslet (1), og løft derefter hukommelsesdækslet af (2). 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (1), og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet klikker på plads (2). 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen. Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk.

47 39 Brug af systemprogrammer Notebook Manager Computeren har et indbygget systemopsætningsprogram kaldet Notebook Manager. Med den Windows-baserede Notebook Manager kan du angive adgangskoder, startrækkefølge og en række indstillinger for drev og strømstyring. Du kan også få vist den aktuelle hardwarekonfiguration. Du kan starte Notebook Manager ved at trykke på Fn-F2 eller gøre følgende: 1 Klik på Start, Alle Programmer og derefter på Notebook Manager. 2 Klik på programikonet Notebook Manager for at starte programmet. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på Hjælp og Support (Help and Support).

48 40 2 Tilpasning af computeren Launch Manager Der er seks starttaster, der er placeret over tastaturet. Knappen Trådløs og Bluetooth kan ikke programmeres. Med Launch Manager kan du kun indstille de andre fire starttaster. Se Starttaster på side 19, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan starte Launch Manager ved at klikke på Start, Alle Programmer og derefter på Launch Manager for at starte programmet. BIOS Utility BIOS Utility er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Ouput System (BIOS). Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre Setup. For at aktivere BIOS Utility skal du trykke på F2 under Power-On Self- Test (POST), mens TravelMate-logoet vises.

49 41 D til D Genskabelse (Disk til Disk) Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. Installation af operativsystemer på flere sprog Følg instruktionerne for at vælge det operativsystem og sprog, du vil bruge, når du starter systemet. 1 Tænd for computeren. 2 Menuen til valg af Acer flersproget operativsystem vises automatisk. 3 Brug piletasterne til at flytte til den ønskede sprogversion. Tryk på Enter for at bekræfte valget. 4 Det operativsystem og sprog, du vælger, vil nu være den eneste mulighed ved fremtidige gendannelser. 5 Systemet installerer det operativsystem og sprog, du vælger. Gendannelse uden cd til gendannelse Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C:-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-pc. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C:-drevet. (C:-drevet omformatteres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed. Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne. a b c Kontroller, om funktionen "Hard Disk Recovery" er aktiveret eller ej. Sørg for, at indstillingen [Hard Disk Recovery] under [Advanced] er [Enabled]. Afslut Funktioner til opsætning af BIOS, og gem ændringerne. Systemet genstarter. Bemærk: Tryk på <F2> under POST for at få starte Funktioner til Opsætning af BIOS.

50 42 2 Tilpasning af computeren 1 Genstart systemet. 2 Instruktionen "Press <F2> to Enter BIOS" vises i bunden af skærmen under during POST. 3 Tryk på <Alt> + <F10> samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen. 4 Meddelelsen "The system has password protection. Please enter :" vises. 5 Indtast seks 0'er, og fortsæt. 6 Vinduet "Acer Self-Configuration Preload" vises. 7 Flyt gennem punkterne (versionerne af operativsystemet) med piletasterne, og tryk på "Enter" for at vælge. Adgangskode til opsætning og afslut Tryk på "F3" for at angive adgangskoden til opsætning, eller tryk på "F5" for at afslutte systemgendannelsen, når vinduet "Acer Self- Configuration Preload" vises. Hvis du trykker på "F3", viser næste skærmbillede meddelelsen "Please enter new password: ". Angiv mellem et og otte alfanumeriske tegn. Du bliver bedt om at angive adgangskoden igen for at bekræfte den, inden du kan fortsætte. Skærmbilledet viser "Password has been created. Press any key to reboot...". Tryk på en tast for at genstarte systemet. Hvis du trykker på "F5", afbrydes gendannelsesprocessen, og systemet genstarter og starter normalt. Vigtigt! Denne funktion fylder 2 GB i en skjult partition på harddisken.

51 3 Fejlfinding på computeren

52 Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

53 45 Ofte stillede spørgsmål Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer. Jeg har trykket på afbryderknappen og åbnet skærmen, men computeren starter ikke. Se på lysdioden for strøm: Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende: Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet. Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten. Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende: Hvis lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren i sleep-tilstand. Tryk på en vilkårlig tast, eller tryk på pegefeltet for at genoptage arbejdet. Der vises ikke noget på skærmen. Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen. Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting: Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på Fn- for at øge lysstyrken. Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift Fn-F5 for at skifte tilbage til computerens skærm. Visningen er ikke fuldskærm. Sørg for, at opløsningen er indstillet til 1024x768. Dette er computerskærmens oprindelige opløsning. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg Egenskaber for at få vist dialogboksen Egenskaber for skærm. Klik derefter på fanen Indstillinger for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

54 46 3 Fejlfinding på computeren Der kommer ingen lyd fra computeren. Kontroller følgende: Lyden er muligvis deaktiveret. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen Slå fra. Der er muligvis slukket for højttalerne. Tryk på Fn-F8 for at tænde for højttalerne (denne hurtigtast bruges også til at slukke for højttalerne). Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Hvis der sluttes hovedtelefoner, høretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens bagpanel, deaktiveres de interne højttalere automatisk. Jeg vil gerne åbne cd- eller dvd-drevet uden at tænde for computeren. Jeg kan ikke åbne cd- eller dvd-drevet. Der er en mekanisk udløserknap på optisk drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips.

55 47 Cd- eller dvd-drevet kan ikke få adgang til en disk. Kontroller følgende: Kontroller, at drevet understøtter disken. Hvis computeren har et cd-rom-drev, kan den læse cd'er men ikke dvd'er. Hvis computeren har et dvd-drev, kan den læse både dvd'er og cd'er. Når du placerer cd'er eller dvd'er i drevskuffen, skal du sørge for, at de ligger fast omkring kernen. Kontroller, at cd'en eller dvd'en ikke er ridset eller snavset. Hvis cd'en eller dvd'en er beskidt, skal du rengøre den ved hjælp af et rengøringssæt til diske. Husk at følge den vejledning, der leveres med sættet. Hvis problemet ikke er forårsaget af disken, kan cd- eller dvddrevet være beskidt. Rengør det ved hjælp af et rengøringssæt til drev. Følg den vejledning, der leveres med sættet. Tastaturet reagerer ikke. Prøv at slutte et eksternt tastatur til USB-stikket bag på computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst. Den infrarøde port virker ikke. Kontroller følgende: Forvis dig om at de infrarøde porte på de to enheder vender mod hinanden(+/- 15 grader) og er maksimalt 1 meter fra hinanden. Forvis dig om at der er fri passage mellem de to porte. Der må ikke være noget der blokerer portene. Forvis dig om at du har det passende software kørende på begge computere (til file overførsel) eller at du har de passende drivere (for udskift på en infrarød printer). Under POST, tryk F2 for at få adgang til BIOS hjælpeprogrammet kontroller at den infrarøde port er aktiveret. Forvis dig om at begge enheder er kompatibel med IrDA.

56 48 3 Fejlfinding på computeren Printeren fungerer ikke. Kontroller følgende: Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt. Afhængig af din tilslutning (USB eller parallel), skal du sørge for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i den rigtige port på computeren og den tilsvarende port på printeren. Når computeren starter, skal du trykke på F2 for at starte BIOS Utility. Kontroller, at den parallelle port er aktiveret, hvis du bruger en parallel printer. Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem. Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne, skal du angive din adresse: 1 Klik på Start, Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Telefon- og modemindstillinger. 3 Klik på fanen Opkaldsregler, og start opsætningen af din adresse. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp og Support til Windows.

57 49 Anmodning om service International Traveler s Warranty (ITW) Computeren er omfattet af ITW-garanti (International Traveler's Warranty)), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd. Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt. Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag. Hvis der ikke findes et ITW-servicecenter, som er autoriseret af Acer, i det land, som du rejser i, kan du stadig komme i kontakt med vores kontorer i hele verden. Yderligere oplysninger Inden du ringer Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til onlinesupport hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen). Du skal angive følgende oplysninger: Navn: Adresse: Telefonnummer: Computerens type og model: Serienummer: Købsdato:

58 50 3 Fejlfinding på computeren

59 Appendiks A Specifikationer

60 Dette appendiks indeholder en liste over computerens generelle specifikationer.

61 53 Mikroprocessor Intel Pentium 4 processor på 2.8 GHz og højere Intel Celeron processor på 2.6 GHz og højere Hukommelse 256/512 MB med DDR333 SDRAM, som kan opgraderes til 2048 MB med dual sodimm-moduler 512 KB Flash ROM BIOS Lager En 30 GB- og h jere E-IDE-harddisk (2,5", 9,5mm, UltraDMA-100) Et internt optisk drev Skærm og grafikkort 15.4 Thin-Film Transistor (TFT) med en opløsning på 1280x800 WXGA ATI MOBILITY TM Radeon TM 9000 IGP-chipsæt delt med 64 MB systemhukommelse, som video-ram Understøttelse af samtidig LCD- og CRT-visning DualView -understøttelse Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm Tilslutningsmuligheder Integreret 10/100 Mbps Fast Ethernet-forbindelse Indbygget 56Kbps fax/datamodem 4 USB-2.0-porte IEEE 802,11b eller IEEE 802,11g trådløs LAN (vilkårligt fabrikat) Bluetooth (vilkårligt fabrikat) Lyd To indbyggede stereohøjttalere MS DirectSound-kompatibel Lydporte til stik til line-in og stik til line-out

62 54 Appendiks A Specifikationer Tastatur og pegeredskab 84-/85-/88-tasters Windows-tastatur Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten og med rullefunktion I/O-porte Et Type III eller to Type II CardBus-stik Et RJ-11 telefonstik (V.92, 56 Kbps modem) Et RJ-45 netværksstik (Ethernet 10/100 Base-T) Et indgående jævnstrømsstik (netadapter) En parallel port (ECP/EPP-kompatibelt) En ekstern skærmport Et udgående stik til line-out (3,5 mm ministik) Et indgående stik til line-in (3,5 mm ministik) En Infrarød (FIR) port Fire USB 2.0-porte Vægt og dimensioner 15,4 -skærmmodel: - 3,6 kg (7,9 lbs) (B) x 292,5 (D) x 47,3 (maks. H) mm Miljø Temperatur: - I drift: 5 C ~ 35 C - Slukket: -20 C ~ 65 C Fugtighed (ikke-kondenserende): - I drift: 20% ~ 80% relativ fugtighed - Slukket: 20% ~ 80% relativ fugtighed System Microsoft Windows XP Home/Pro Understøttelse af ACPI 1.0b Kompatibel med DMI 2.0

63 55 Strøm 8-celle Li-ion batteripakke 135W AC-adapter 19V Ekstraudstyr 256MB/512MB/1GB opgraderingsmodul til hukommelsen Ekstra 135W AC-adapter Ekstra Li-ion batteripakke

64 56 Appendiks A Specifikationer

65 Appendiks B Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger

66 Dette appendiks indeholder de generelle bemærkninger til computeren.

67 59 Overensstemmelse med Energy Starretningslinjer Som Energy Star Partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet. FCC bemærkning Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radioeller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, er brugeren forpligtet til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder: Dreje eller flytte modtagerantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio / tv-teknikker. Bemærkning: Beskyttede kabler Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCCregulativerne. Bemærkning: Ydre enheder Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

68 60 Appendiks B Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger Advarsel Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer. Driftsbetingelser Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCCreglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift. Notice: Canadian users This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB- 003 du Canada. Overensstemmelseserklæring for EU-lande Undertegnede Acer erklærer herved, at følgende udstyr TravelMate 2000/2500 series overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. (Gå til for komplet dokumentation.) Bemærkninger om modem Bemærkning for USA Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 68 i FCCreglerne. I bunden af modemmet findes en etiket, som bl.a. indeholder oplysninger om FCC-registreringsnummeret og REN-nummeret (Ringer Equivalence Number) for dette udstyr. Du skal udlevere disse oplysninger til dit telefonselskab på forlangende. Hvis telefonudstyret forårsager skade på telefonnetværket, kan telefonselskabet afbryde forbindelsen midlertidigt. Om muligt underretter de dig på forhånd. Men hvis det ikke er muligt at give besked på forhånd, underrettes du så snart som muligt. Du vil også blive oplyst om din ret til at indsende en klage til FCC.

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2000/2500 Series. Brugervejledning TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2000/2500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2004 Der kan foretages

Læs mere

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide

emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E720/E520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide

emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D720/D520 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brugervejledning TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2300/4000/4500 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan

Læs mere

TravelMate 370 series. Brugervejledning

TravelMate 370 series. Brugervejledning TravelMate 370 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 370 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Oktober 2003 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning

TravelMate 2350 Series. Brugervejledning TravelMate 2350 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 2350 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: November 2004 Der

Læs mere

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide

emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines G620/G420 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser

Læs mere

TravelMate 380 series. Brugervejledning

TravelMate 380 series. Brugervejledning TravelMate 380 series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 380 series Brugervejledning Oprindelig udgave: august 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide

Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens. Hurtig-guide Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5730Z/5730/5330 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 07/2008 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 290 series. Brugervejledning

TravelMate 290 series. Brugervejledning TravelMate 290 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 290 series Brugervejledning Oprindelig udgave: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i

Læs mere

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning

TravelMate 4050 Series. Brugervejledning TravelMate 4050 Series Brugervejledning Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Notebook-Computer i TravelMate 4050 Series Brugervejledning Oprindeligt Udgivet: Oktober 2004 Der

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 540-serien. Brugerhåndbog TravelMate 540-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 540-serien Først udgivet: Juli 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning

TravelMate 4400 Series. Brugervejledning TravelMate 4400 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 4400 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Marts 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4010 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4010 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4010 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juni 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

TravelMate 660 series. Brugervejledning

TravelMate 660 series. Brugervejledning TravelMate 660 series Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. TravelMate 660 series Brugervejledning Oprindelig udgave: maj 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning

TravelMate 2200/2700 Series. Brugervejledning TravelMate 2200/2700 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 2200/2700 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan forekomme

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning

TravelMate 4020 Series. Brugervejledning TravelMate 4020 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4020 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning

Acer Ferrari 3000. Brugervejledning Acer Ferrari 3000 Brugervejledning Copyright 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til Acer Ferrari 3000 computer 1. udgave, September 2003 Der kan forekomme periodiske ændringer til oplysningerne

Læs mere

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1620 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1620 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1620 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: Marts 2004 Der kan forekomme periodiske

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Extensa 2900 Series. Brugervejledning

Extensa 2900 Series. Brugervejledning Extensa 2900 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes Brugervejledning til Extensa 2900 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: April 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

TravelMate 610-serien. Brugervejledning

TravelMate 610-serien. Brugervejledning TravelMate 610-serien Brugervejledning Copyright 2001. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 610-serien Først udgivet: Marts 2001 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Aspire 9100 Series. Brugervejledning

Aspire 9100 Series. Brugervejledning Aspire 9100 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 9100 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: februar 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

TravelMate 430-serien. Brugervejledning

TravelMate 430-serien. Brugervejledning TravelMate 430-serien Brugervejledning Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledning til TravelMate 430-Serie Notebook-computer Original udgave: januar 2003 Der kan forekomme

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Ferrari 3400. Brugervejledning

Ferrari 3400. Brugervejledning Ferrari 3400 Brugervejledning Copyright 2003 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Ferrari 3400 Notebookcomputer Oprindelig Udgave: September 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer til

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TravelMate C310 Series. Brugervejledning

TravelMate C310 Series. Brugervejledning TravelMate C310 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate C310 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: April 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning

Ferrari 4000 Series. Brugervejledning Ferrari 4000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Ferrari 4000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Maj 2005 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang

Når du bruger din GIGABYTE bærbar pc for første gang Tillykke med købet af din nye GIGABYTE bærbar pc P252.Denne brugervejledning hjælper dig godt på vej med opsætningen af din bærbar pc. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se vores hjemmeside

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Aspire 1410/1680 Series. Brugervejledning

Aspire 1410/1680 Series. Brugervejledning Aspire 1410/1680 Series Brugervejledning Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes Aspire 1410/1680 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2004 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Udpakning. Indledning

Udpakning. Indledning 2 Tillykke med denne notebook den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne helt nye, raffinerede notebook-pc vil give dig dejlige og professionelle oplevelser ved brugen af den. Vi er stolte over at kunne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Acer Aspire 2010 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 2010 Series. Brugervejledning Acer Aspire 2010 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes Brugervejledning til Acer Aspire 2010 Series Notebookcomputer 1. Udgave, Marts 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

Acer Aspire 1510 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1510 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1510 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1510 Series Notebookcomputer 1. Udgave, Marts 2004 Der kan forekomme periodiske ændringer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere