Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og sikkerhedsvejledning"

Transkript

1 Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1200SJP 1350SJP ANSI september 2012 Danish - Operators & Safety

2

3 FORORD FORORD Denne manual er et meget vigtigt værktøj! Den skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Hensigten med denne manual er at oplyse ejere, brugere, operatører, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for, at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det tiltænkte formål. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. for at få ajourført information JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHEDSSYMBOLER OG SIKKERHEDSBETEGNELSER Dette er sikkerhedssymbolet. Det bruges til at gøre Dem opmærksom på potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsoplysninger der følger med dette symbol, for at undgå skade eller død. INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION. UNDGÅS DEN IKKE, VIL DET MEDFØRE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DENNE MÆRKAT HAR EN RØD BAGGRUND. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. UNDGÅS DEN IKKE, KAN DET MEDFØRE MINDRE TIL MIDDELSVÆR TILSKADEKOMST. DEN KAN OGSÅ ANVENDES SOM ADVARSEL MOD USIKRE ARBEJDS- METODER. DENNE MÆRKAT HAR EN GUL BAGGRUND. INDIKERER EN POTENTIEL FARLIG SITUATION. UNDGÅS DEN IKKE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DENNE MÆRKAT HAR EN ORANGE BAGGRUND. BEMÆRK INDIKERER INFORMATION ELLER FIRMAPRAKSIS, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE RELATERER TIL PERSONALESIKKERHED ELLER BESKYTTELSE AF EJENDOM. b JLG Lift

5 FORORD Ang.: DETTE PRODUKT SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG REPRÆSENTANT ANGÅENDE UDSENDTE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER OMHANDLENDE DETTE PRODUKT. BEMÆRK JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDE- LELSER TIL DEN REGISTREREDE EJER AF DENNE MASKINE. RET HEN- VENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT FÅ GARANTI OM, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUVÆRENDE EJER ER AJOURFØRT OG KORREKT. BEMÆRK JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGÅENDE HAVE MEDDELELSE OM ETHVERT TILFÆLDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET I EN ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, ELLER SOM MEDFØRTE VÆSENTLIG EJENDOMSSKADE ELLER BESKA- DIGELSE AF JLG PRODUKTET. Rapportering af ulykke Publikationer om produktsikkerhed Ajourføring af nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed Kontakt: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD USA eller det lokale JLG kontor (Adresser findes på indersiden af omslaget) I USA: Gratisnummer: 877-JLG-SAFE ( ) Udenfor USA: Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende særlige produktanvendelser Spørgsmål vedrørende produktmodifikationer Tlf.: Fax: JLG Lift c

6 FORORD REVISIONSLISTE Original udgave - 24.maj 2002 Revideret - 14.juni 2002 Revideret - 1.november 2002 Revideret - 15.januar 2003 Revideret - 3.maj 2005 Revideret - 31.august 2005 Revideret - 22.august 2006 Revideret - 07.december 2006 Revideret - 19.juni 2008 Revideret - 20.januar 2010 Revideret - 12.novmeber 2010 Revideret - 20.september 2012 d JLG Lift

7 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE SECTION SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT FØR-START Operatørens oplæring og viden Inspektion af arbejdsplads Inspektion af maskinen BETJENING Generelt Fare for at snuble og falde Fare for elektrisk stød Fare for at vælte Fare for fastklemning og sammenstød BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT ANDRE FARER / SIKKERHED SECTION BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBERE- DELSE OG INSPEKTION 2.1 OPLÆRING AF PERSONALE Operatøroplæring Opsyn under oplæring Operatørens ansvar FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLD- ELSE Førstart-inspektion Funktionstjek Tjekprocedure for bomkontrolsystem Generelt SPÆRRETEST FOR PENDELAKSEL (HVIS UD- STYRET HERMED) SECTION MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATOR- ER 3.1 GENERELT STYREENHEDER OG INDIKATORER Undervognens styrepanel Undervognens indikatorpanel Platformens styrepanel Platformens indikatorpanel SECTION BETJENING AF MASKINE 4.1 BESKRIVELSE BOMBETJENINGSKARAKTERISTIKKER OG BE- GRÆNSNINGER Kapaciteter Kontrolleret bue Opsyn med indhyllingskurve Kontrolleret vinkel Proportionering af svinghastighed Stabilitet VALG AF KAPACITET JLG Lift i

8 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE 4.4 BETJENING AF MOTOR Startprocedure Procedure for afbrydelse FREMDRIFT (KØRSEL) Kørsel fremad og baglæns STYRING UDSKYDNING AF AKSLERNE PLATFORM Nivellering af platform Platformsrotation BOM Bomsving Hævning og sænkning af bom Bomteleskop Jibarmudsving STYREENHED TIL FUNKTIONSHASTIGHED BUGSERING I NØDSTILFÆLDE AFBRYDELSE OG PARKERING LØFTNING OG FASTSPÆNDING Løftning Fastspænding OPBEVARING AF JIBARMEN TIL TRANSPORT SECTION NØDPROCEDURER 5.1 GENERELT RAPPORTERING AF ULYKKE NØDBETJENING Operatøren kan ikke kontrollere maskinen Platform eller bom sidder fast foroven Bombevægelse forhindret af bomkontrolsystem PROCEDURER FOR BUGSERING I NØDSTILFÆLDE SECTION GENERELLE SPECIFIKATIONER OG VEDLIGE- HOLDELSE 6.1 INDLEDNING DRIFTSSPECIFIKATIONER Dimensioner Chassis Kapaciteter Dæk Motordata - Deutz før serienr Motordata - Deutz fra og med serienr Motordata - Caterpillar Hydraulikolie Hovedkomponenter, vægt VEDLIGEHOLDELSE VED MASKINEFØRER ii JLG Lift

9 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE 6.4 DÆK OG HJUL Oppumpning af dæk Dækskade Udskiftning af dæk Udskiftning af fælg og dæk Montering af hjul SUPPLERENDE INFORMATION SECTION LISTE OVER INSPEKTION OG REPARATION ILLUSTRATIONSFORTEGNELSE 2-1. Grund-nomenklatur Daglig inspektion ved rundgang - Blad 1 af Daglig inspektion ved rundgang - Blad 2 af Daglig inspektion ved rundgang - Blad 3 af Undervognens styrepanel Undervognens indikatorpanel Platforms styrepanel - ør serienr Platforms styrepanel - serienr Platformens styrepanel - med bomkontrolvælger Platformens indikatorpanel Stilling med mindste fremover-stabilitet Stilling med mindste bagover-stabilitet Stigninger og sidehældninger Udkobling af hjulnav Løft- og fastspændingsskema - Blad 1 af Løft- og fastspændingsskema - Blad 2 af Emplacement des autocollants Fiche 1 de Emplacement des autocollants Fiche 2 de Emplacement des autocollants Fiche 3 de Emplacement des autocollants Fiche 4 de Emplacement des autocollants Fiche 5 de Motor, driftstemperatur - Deutz - side 1 af JLG Lift iii

10 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE AFSNIT - PARAGRAF, EMNE SIDE 6-2. Motor, driftstemperatur - Deutz - side 2 af Motor, driftstemperatur - Caterpillar - Blad 1 af Motor, driftstemperatur - Caterpillar - Blad 2 af Placering af smøre- og vedligeholdelsespunkter TABELFORTEGNELSE 1-1 Mindste tilnærmelsesafstand Beaufort-skala (Kun til reference) Inspektions- og vedligeholdelsesskema Mærkater - før serienr Mærkater - fra og med serienr Driftsspecifikationer - før serienr Driftsspecifikationer - fra og med serienr Dimensioner Chassisspecifikationer Kapaciteter Dækspecifikationer Specifikationer for Deutz BF4M Specifikationer for Deutz TD2011L Specifikationer for Caterpillar 3.4T Specifikationer for hydraulikolie Specifikationer for Mobilfluid Specifikationer for Mobil DTE 13M UCon Hydrolube HP Specifikationer for Mobil EAL H Specifikationer for Exxon Univis HVI Komponenter, vægt Smøremiddelsforskrift Tilspændingsmoment for hjulmøtrikker Liste over inspektion og reparation iv JLG Lift

11 AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette afsnit skildrer de nødvendige foranstaltninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der etableres en daglig rutine baseret på indholdet i denne håndbog. Ligeledes skal der af en kvalificeret person etableres et vedligeholdelsesprogram ved hjælp af oplysningerne i både denne håndbog og i Service- og vedligeholdelseshåndbogen som en garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Maskinens ejer/bruger/operatør/udlejer/lejer bør ikke betjene maskinen før denne håndbog er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er fuldført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Foreligger der spørgsmål med hensyn til sikkerhed, oplæring, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og funktion skal der rettes henvendelse til JLG Industries, Inc. ( JLG ). OVERHOLDES DE HERI NÆVNTE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER IKKE, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, EJENDOMSSKADE, PER- SONSKADE ELLER DØDSFALD. 1.2 FØR-START Operatørens oplæring og viden Læs og forstå denne håndbog inden maskinen tages i brug. Maskinen må ikke betjenes uden at operatøren har modtaget fuld oplæring af autoriserede personer. Maskinen må kun betjenes af autoriseret og kvalificeret personale JLG Lift 1-1

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs, forstå og overhold alle oplysninger under FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG samt betjeningsinstruktioner på maskinen og i denne vejledning. Brug maskinen på en måde, der ligger indenfor området af tilsigtet brug som bestemt af JLG. Alt operatørpersonale skal være bekendt med maskinens nødkontrolanordninger og nødbetjening som foreskrevet i denne håndbog. Læs, forstå, og overhold alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte love og regulativer, der omhandler betjening af maskinen. Inspektion af arbejdsplads Operatøren skal træffe alle sikkerhedsforanstaltninger til at undgå farer på arbejdspladsen forud for betjening af maskinen. Platformen må ikke betjenes eller løftes mens maskinen står på en truck, trailer, jernbanevogn, båd, stillads eller andet udstyr, medmindre det er skriftligt godkendt af JLG. Maskinen må ikke bruges i farlige omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG til det pågældende formål. Vær sikker på at jordforholdene er i stand til at bære den maksimale last som vist på mærkaterne på maskinen. Inspektion af maskinen Udfør inspektioner og funktionstjek inden maskinen tages i brug. Se detaljerede instruktioner i afsnit 2 i denne betjeningsvejledning. Maskinen må ikke betjenes før den er blevet efterset og vedligeholdt i henhold til de krav, der er specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Sørg for at fodkontakten og alle andre sikkerhedsanordninger fungerer korrekt. Ændring af disse anordninger repræsenterer et brud på sikkerhedsforanstaltningerne. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORE- TAGES MED SKRIFTLIG TILLADELSE FRA PRODUCENTEN. Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller -mærkater mangler eller er ulæselige. Undgå affald på platformens gulv. Undgå at få mudder, olie, fedt, og andre glatte substanser på fodtøj og platformens gulv. 1-2 JLG Lift

13 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.3 BETJENING Generelt Maskinen må ikke bruges til andre formål end til at placere mandskab, deres værktøj og udstyr på arbejdsstedet. Benyt aldrig en maskine, der ikke arbejder som den skal. Opstår der en defekt, skal maskinen afbrydes. Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral til modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral og stop inden kontakten rykkes til den næste funktion. Betjen styreenhederne med et langsomt og ensartet tryk. Lad aldrig nogen røre ved eller betjene maskinen fra undervognen, mens der er mandskab på platformen, undtagen i nødstilfælde. Der må ikke bæres materialer direkte på platformens gelænder. Ret henvendelse til JLG angående godkendt tilbehør til at håndtere materialer. Er der to eller flere personer på platformen, er operatøren ansvarlig for alle maskinens funktioner. Sørg altid for at elektrisk værktøj er anbragt forsvarligt og aldrig efterladt hængende i deres ledning fra platformens arbejdssted. Det er forbudt at medbringe materialer eller værktøj, der rækker ud over platformen, medmindre det er godkendt af JLG. Under kørsel skal bommen altid ligge over bagakslen pegende i kørselsretningen. Husk, hvis bommen er over forakslen vil styre- og kørefunktionerne være omvendte. Forsøg aldrig at skubbe, trække eller bruge bomfunktionerne på en maskine, der sidder fast eller er brudt sammen. Den må kun trækkes fra fastspændingskrogene på chassiset. Bommen eller platformen må ikke placeres op mod en struktur for at holde platformen stille eller for at understøtte strukturen. Før bommen på plads og afbryd al strømtilførsel inden maskinen forlades. Fare for at snuble og falde Mandskab på platformen skal under arbejdet bære hel kropssele med en livline fastgjort til et godkendt forankringspunkt. Der må kun fastgøres en (1) livline til hvert forankringspunkt JLG Lift 1-3

14 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sørg for at alle låger er lukket og låst i den rigtige stilling inden maskinen tages i brug. Fare for elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse mod kontakt med eller nærhed til elektricitet. Hold til enhver tid begge fødder solidt plantet på platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker eller andre ting på platformen for at kunne nå længere. Brug aldrig bommen til at stige ind i eller ud af platformen. Udvis stor forsigtighed ved ind- og udstigning. Vær sikker på at bommen er sænket helt ned. Det er muligvis nødvendigt at skyde platformen ud til en position nærmere jorden for ind- og udstigning. Vend mod maskinen og oprethold trepunktskontakt med maskinen ved at bruge begge hænder og en fod, eller begge fødder og en hånd under ind- eller udstigning. 1-4 JLG Lift

15 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Tabel 1-1. Mindste tilnærmelsesafstand Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. MAD (mindste tilnærmelsesafstand) som vist i Tabel 1-1. Giv plads til maskinens bevægelser og til svaj i elledningerne. Spændingsomfang (Fase til fase) MINDSTE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter (feet) 0 til 50 kv 3 (10) Over 50 kv til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) BEMÆRK: Dette krav gælder til hver en tid undtagen hvor de af arbejdsgiveren eller myndighederne fastsatte love og regulativer er strengere. Hold en afstand på mindst 3 m (10 ft) mellem alle maskinens dele, mandskabet, deres værktøj/udstyr og strømførende ledninger eller udstyr, der leder op til volt. For hver volt eller del deraf skal afstanden øges med yderligere 30 cm (1 ft). Mindste tilnærmelsesafstand kan reduceres, hvis der installeres isolerende barrierer til at forhindre kontakt, og barriererne har kapacitet til spændingen i den pågældende leder. Sådanne barrierer må ikke være del af (eller fastgjort til) maskinen. Mindste tilnærmelsesafstand skal reduceres efter den isolerende barrieres effektive kapacitet. Dette skal JLG Lift 1-5

16 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER bestemmes af en kvalificeret person iht. krav fra arbejdsgiver samt iht. gældende regulativ vedr. arbejde i nærheden af strømførende udstyr. MASKINE OG MANDSKAB MÅ IKKE MANØVRERES INDEN FOR DET FOR- BUDTE OMRÅDE (MAD). GÅ UD FRA AT ALLE ELEKTRISKE DELE OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MEDMINDRE ANDET ER KENDT. Fare for at vælte Brugeren skal gøre sig bekendt med jordoverfladen inden kørsel. Overstig aldrig den tilladte sidehældning og stigningsgrad under kørslen. 1-6 JLG Lift

17 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres med en hævet platform, hvor jorden har hældninger, er ujævn eller er blød. Undersøg kørselsfladens tilladte kapacitet inden der køres på gulve, broer, trucks eller andre flader. Den maksimale platformkapacitet må aldrig overstiges. Fordel belastningen ensartet på platformens gulv. Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres fra en hævet position, medmindre maskinen befinder sig på faste, plane og jævne flader. Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller, bump, kanter, forhindringer, affald, overdækkede huller og andre potentielle farer på gulvet/fladen. Bommen må ikke bruges til at skubbe eller trække genstande. Forsøg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen må ikke fastgøres til en nærstående struktur. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (28 mph). Se Tabel 1-2, Beaufort-skala (Kun til reference). Platformens eller belastningens overflade må ikke gøres større. En forstørrelse af det område der udsættes for blæst, vil nedsætte stabiliteten. Platformens størrelse må ikke øges med uautoriserede platformforlængelser eller ekstraudstyr. Hvis bommen eller platformen befinder sig i en stilling, hvor et eller flere hjul ikke berører jorden, skal alt mandskab bringes ned, inden der gøres forsøg på at stabilisere maskinen igen. Brug kraner, gaffeltrucks eller andet hensigtsmæssigt udstyr til at stabilisere maskinen. Fare for fastklemning og sammenstød Betjeningsmandskab og folk på jorden skal alle bære godkendte hjelme. Se efter at arbejdsområdet har tilstrækkelig fri plads ovenover, på siderne og under platformen når den hæves og sænkes, og ved kørsel. Hold alle legemsdele inden for platformens gelændere under arbejdet JLG Lift 1-7

18 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug bomfunktionerne og ikke kørefunktionerne, til at placere platformen tæt på forhindringer. Få altid en person til at holde udkik på steder, hvor udsynet er begrænset. Hold ikke-arbejdende mandskab mindst 1,8 m (6 ft) væk fra maskinen under alle kørsels- og udsvingsfunktioner. Begræns kørehastigheden efter forholdene, dvs. jordoverflade, trafik, udsyn, hældning, hvor mandskabet befinder sig, og andre faktorer, der kan medføre sammenstød eller personskader. Vær opmærksom på standselængderne for alle hastigheder. Ved kørsel i høj fart skal farten sænkes inden standsning. Kørsel på hældninger må kun foregå ved lav hastighed. Brug aldrig høje hastigheder til kørsel i afgrænsede eller trange områder, eller når der køres i bakgear. Udvis altid den største forsigtighed for at undgå at forhindringer rammer eller griber fat i styreenheder eller mandskab på platformen. Vær sikker på at operatører af andre maskiner på højdeeller gulvniveau er opmærksomme på liftplatformens tilstedeværelse. Afbryd strømmen til løbekraner. Advar mandskabet om ikke at arbejde, stå eller gå under en hævet bom eller platform. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT Der må ikke være mandskab på platformen under bugsering, løftning eller transport. Denne maskine bør kun bugseres i nødstilfælde, i tilfælde af funktionsfejl, ved strømsvigt eller ved på- og aflæsning. For bugsering i nødstilfælde, se afsnittet Nødprocedurer i denne betjeningsvejledning. Sørg for at bommen er i opbevaringsposition og at drejeskiven er låst inden bugsering, løftning eller transport. Der må ikke findes nogen former for værktøj på platformen. Når maskinen løftes, må det kun ske fra bestemte punkter på maskinen. Løft maskinen med udstyr der har tilstrækkelig kapacitet. Se oplysningerne om løfteprocedurer i afsnittet Betjening af maskine i denne vejledning. 1-8 JLG Lift

19 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.5 ANDRE FARER / SIKKERHED Maskinen må ikke bruges som jordtilslutning ved svejsning. Når der svejses eller skæres i metal skal der tages forholdsregler til at beskytte chassiset fra direkte at blive udsat for sprøjt af svejsemateriale og metalsplinter. Der må ikke fyldes brændstof på maskinen mens motoren er i gang. Batterivæske er kraftigt ætsende. Undgå til enhver tid berøring med hud og beklædning. Batterierne må kun oplades i et område med god ventilation JLG Lift 1-9

20 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER IMPORTANT BEMÆRK MASKINEN MÅ IKKE BRUGES, HVIS VINDFORHOLDENE OVERSTIGER 12,5 m/s (28 mph). Tabel 1-2. Beaufort-skala (Kun til reference) Vindhastighed Beaufort-tal m/s mph Beskrivelse Landforhold 0 0-0,2 0 Stille Stille. Røgen stiger lige op 1 0,3-1,5 1-3 Næsten stille Røgen viser netop vindens retning 2 1,6-3,3 4-7 Svag vind Vinden kan mærkes på huden. Små blade bevæger sig 3 3,4-5, Let vind Blade og små kviste bevæger sig konstant 4 5,5-7, Jævn vind Støv og løst papir løftes op. Mindre grene bevæger sig. 5 8,0-10, Frisk vind Små løvtræer svajer lidt. 6 10,8-13, Hård vind Store grene bevæger sig. Luftledningerne "synger". Det er svært at holde en paraply. 7 13,9-17, Stiv kuling Større træer bevæger sig. Det er trættende at gå mod vinden. 8 17,2-20, Hård kuling Kviste og grene brækkes af. Bilerne påvirkes på vejene. 9 20,8-24, Stormende kuling Lettere strukturskader JLG Lift

21 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION AFSNIT 2. BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 OPLÆRING AF PERSONALE Liftplatformen er beregnet til at løfte mandskab, derfor er det vigtigt, at kun oplærte personer betjener og vedligeholder den. Personer under påvirkning af medicin eller alkohol, eller som lider af epilepsianfald, svimmelhed, eller ikke har fuld legemskontrol, må ikke betjene denne maskine. Operatøroplæring Oplæringen skal omfatte: 1. Brug og begrænsninger af kontrolenheder på platform og undervogn, foruden nødkontrolenheder og sikkerhedssystemer. 2. Kontrolmærkater, instruktioner og advarsler på maskinen. 3. Arbejdsgiverens regler og myndighedernes gældende love og regulativer. 4. Brug af godkendt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning. 5. Tilstrækkelig forståelse af maskinens mekaniske funktioner til at genkende en funktionsfejl eller potentiel funktionsfejl. 6. De sikreste metoder til at betjene maskinen på steder hvor der findes overhængende forhindringer, andet bevægeligt udstyr og hindringer, fordybninger, huller eller kanter. 7. Metoder til at undgå farer fra ubeskyttede elektriske ledere. 8. Specifikke jobkrav eller maskinanvendelser. Opsyn under oplæring Oplæringen skal ske under opsyn af en kvalificeret person på et åbent område uden forhindringer, indtil eleven har evnen til at betjene og kontrollere maskinen på sikker vis. Operatørens ansvar Operatøren skal være klar over, at han/hun har ansvar for og autorisation til at afbryde maskinen i tilfælde af funktionsfejl eller usikre forhold enten på maskinen eller på arbejdsstedet JLG Lift 2-1

22 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.2 FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Den følgende fortegnelse omfatter maskinens periodiske inspektioner og vedligeholdelse som krævet af JLG Industries, Inc. Undersøg de lokale regulativer for andre krav angående liftplatforme. Inspektions- og vedligeholdelsesintervallerne skal forkortes om nødvendigt, hvis maskinen bruges under hårde og vanskelige forhold, hvis maskinen bruges hyppigere, eller hvis maskinen er udsat for en hård behandling. BEMÆRK JLG INDUSTRIES, INC. ANERKENDER EN FABRIKSUDDANNET SERVICE- TEKNIKER SOM EN PERSON, DER HAR GENNEMFØRT ET JLG SERVICE- KURSUS FOR DEN SPECIFIKKE MODEL AF JLG PRODUKTET. 2-2 JLG Lift

23 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Tabel 2-1. Inspektions- og vedligeholdelsesskema Type Hyppighed Hovedansvar Kvalifikationer Reference Førstart-inspektion Førlevering-inspektion (Se bemærkning) Hyppig inspektion (Se bemærkning) Årlig maskininspektion (Se bemærkning) Forebyggende vedligeholdelse Hver dag inden brug, eller når der skiftes operatør. Før levering ved hvert salg, hver lease, eller udlejning. I brug i 3 måneder eller 150 timer efter hvilket der kommer først; eller ikke anvendt i over 3 måneder; eller købt brugt. Årligt, ikke mere end 13 måneder fra forrige inspektion. Ved intervaller som specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Bruger eller operatør Bruger eller operatør Betjenings- og sikkerhedsvejledning Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Kvalificeret JLG mekaniker Kvalificeret JLG mekaniker Fabriksuddannet servicetekniker (Anbefalet) Kvalificeret JLG mekaniker Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog BEMÆRK: Inspektionsformular kan fås hos JLG. Brug Service- og vedligeholdelseshåndbogen til udførelse af inspektioner JLG Lift 2-3

24 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Førstart-inspektion Førstart-inspektionen bør inkludere hver af de følgende: 1. Renlighed Undersøg alle overflader for utætheder (olie, brændstof, batterivæske) eller fremmedelementer. Rapportér alle lækager til vedligeholdelsesmandskabet. 2. Konstruktion Se maskinen efter for buler, skader, revner i svejsninger eller grundmetal og andre defekter. Revner i grundmetal Revner i svejsninger 3. Mærkater og skilte Sørg for at de er rene og læselige. Vær sikker på at ingen af mærkaterne og skiltene mangler. Sørg for at alle ulæselige mærkater og skilte bliver renset eller udskiftet. 4. Betjenings- og sikkerhedsvejledninger Sørg for at der findes et eksemplar af Betjenings- og sikkerhedsvejledningen i den vejrbestandige opbevaringsboks. 5. Inspektion ved rundgang Se Figur 2-2. og Figur Batteri Oplad efter behov. 7. Brændstof (Maskiner med forbrændingsmotor) Fyld op med korrekt brændstof efter behov. 8. Motorens olieforsyning Vær sikker på at motorens oliestand er ved fuld-mærket på oliepinden, og at påfyldningsdækslet sidder fast. 9. Hydraulikolie Kontrollér hydraulikoliestanden. Fyld hydraulikolie på efter behov. 10. Tilbehør/redskaber Se betjenings- og sikkerhedsvejledningen for hvert tilbehør eller redskab, der er installeret på maskinen, angående specifikke instruktioner om inspektion, betjening og vedligeholdelse. 11. Funktionstjek Når rundgangsinspektionen er fuldført, skal der udføres et funktionstjek af alle systemer på et område, hvor der ikke er forhindringer hverken oppefra eller på jordplan. Se mere specifikke instruktioner om betjening i afsnit Tjek bomkontrolsystem Udfør et funktionstjek af bomkontrolsystemet som specificeret i dette afsnit. 2-4 JLG Lift

25 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN OMGÅENDE AFBRYDES! RAPPORTÉR PROBLEMET TIL VEDLIGEHOLDELSESPER- SONALET. MASKINEN MÅ IKKE BENYTTES FØR DEN ER ERKLÆRET SIKKER AT BRUGE. Funktionstjek Udfør funktionstjek på følgende måde: 1. Fra undervognens styrepanel uden belastning i platformen: a. Se efter at alle skjolde, der beskytter kontakter eller låse, er på plads. b. Afprøv alle funktioner og kontrollér alle grænse- og udkoblingsafbrydere. c. Kontrollér hjælpestrøm (eller manuel nedtagning). d. Vær sikker på at alle maskinens funktioner er afbrudt, når nødstopknappen er aktiveret. 2. Tjek bomkontrolsystemet. Se tjekproceduren for bomkontrolsystemet nedenfor. 3. Fra platformens styrepanel: a. Vær sikker på at styrepanelet er forsvarligt fastgjort på det rigtige sted. b. Se efter at alle skjolde, der beskytter kontakter eller låse, er på plads. c. Afprøv alle funktioner og kontrollér alle grænse- og udkoblingsafbrydere. d. Vær sikker på at alle maskinfunktioner er afbrudt, når nødstopknappen er trykket ind. 4. Med platformen i opbevaringsposition: a. Kør maskinen op ad en bakke, der ikke overgår den tilladte stigning, og stop for at kontrollere at bremserne holder. b. Kontrollér at hældningsalarmen virker som den skal. c. Tjek at bomteleskop- (udover transportposition) og liftfunktion (mere end 15 over vandret stilling) er afbrudt med akslerne trukket ind. 5. Sving bommen over et af bagdækkene og vær sikker på at køreretningsindikatoren tænder, og at kontakten til køreretningstilsidesættelse skal bruges for at kørefunktionen vil virke JLG Lift 2-5

26 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Tjekprocedure for bomkontrolsystem Udfør de følgende tjek fra undervognens styrepanel uden belastning (personer eller materiale) i platformen. 1. Skyd alle aksler helt ud. 2. Hæv den helt indtrukne bom fra hvilestedet til vandret stilling. 3. Stil jibarmen vandret, armen helt lige og platformen i niveau. 4. Skyd bommen ud til den stopper. 5. Bommen skal stoppe på den farvede stribe, der passer til kapacitetsindikatoren. Hvis bommen ikke stopper ved den rigtige stribe skal systemet repareres af JLG s autoriserede personale, inden maskinen kan bruges igen. 6. Tryk og hold på den grå testkontakt til bomkontrolsystemet på undervognens styrepanel. Når det grønne indikatorlys for bomkontrolsystemets kalibrering tænder betyder det, at systemet fungerer som det skal. Er der intet indikatorlys, eller tænder bomkontrolsystemet røde advarselsindikator, betyder det at systemet skal repareres af JLG s autoriserede personale, inden maskinen kan bruges igen. 2-6 JLG Lift

27 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 1. Forreste styrehjul 2. Bageste drivhjul 3. Liftcylinder 4. Undervognens styrepanel 5. Hovedbom 6. Inderste midterbom 7. Yderste midterbom 8. Fly-bom 9. Bomenhed 10. Kabelløb 11. Jibarm 12. Platform 13. Platformens styrepanel Figur 2-1. Grund-nomenklatur JLG Lift 2-7

28 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Figur 2-2. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 1 af JLG Lift

29 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Generelt Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som det ses på diagrammet. Fortsæt til højre (mod uret som set oppefra) og efterse hver del i rækkefølge for de forhold som ses på den følgende tjekliste. UNDGÅ TILSKADEKOMST. VÆR SIKKER PÅ AT STRØMMEN TIL MASKI- NEN ER AFBRUDT. MASKINEN MÅ IKKE TAGES I BRUG, FØR ALLE FEJL ER AFHJULPET. INSPEKTIONSBEMÆRKNING: Udover andre nævnte kriterier skal De være sikker på at der ikke findes løse eller manglende dele på nogen komponenter, at de alle er forsvarligt fastgjorte og ikke har synlige beskadigelser, utætheder eller for stor slidtage. 1. Platformsmontage og låge - Fodkontakten fungerer korrekt og er ikke modificeret, afbrudt eller blokeret. Klinke, stop og hængsler fungerer. 2. Styrepaneler på platform og undervogn - Kontakter og greb returnerer til neutral, mærkater/skilte sidder fast og er læselige, kontrolmarkeringer er læselige. 3. Bomafsnit/knæk/drejeskive - Se inspektionsbemærkning. 4. Svingdrev - Intet tegn på beskadigelse. 5. Hjul/dækmontager - Forsvarligt fastgjort, ingen manglende hjulmøtrikker. Se efter slidbaneslitage, skår, rifter og andre defekter. Se fælgene efter for skade og tæring. 6. Drivmotor, bremse og nav - Ingen synlige tegn på lækage. 7. Hjelmmontage - Se inspektionsbemærkning. 8. Reservehydraulikpumpe - Se inspektionsbemærkning. 9. Alle hydraulikcylindre - Ingen synlige skader; drejetappe og hydraulikslanger er ubeskadiget, ingen lækager. 10. Svingleje - Tegn på korrekt smøring. Ingen tegn på løse bolte eller slør mellem leje og maskine. 11. Styrespindler og sensorer - Se inspektionsbemærkning. Figur 2-3. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 2 af JLG Lift 2-9

30 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 12. Vandret- og kapacitetsgrænseafbrydere - Kontakterne fungerer rigtigt. 13. Hovedhydraulikpumpe - Se inspektionsbemærkning. 14. Platformsrotator - Se inspektionsbemærkning. 15. Jib-rotator - Se beskrivelse. Figur 2-4. Daglig inspektion ved rundgang - Blad 3 af JLG Lift

31 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.3 SPÆRRETEST FOR PENDELAKSEL (HVIS UDSTYRET HERMED) Frontakslerne vil svinge når bommen er i transportposition (dvs. når bommen er mindre end 15 over vandret stilling og ikke skudt ud mere end 30,4 cm [12 in] på 1350SJP eller 60,9 cm [24 in] på 1200SJP) og Kørsel er valgt. BEMÆRK SPÆRRESYSTEMTESTEN SKAL UDFØRES KVARTALSVIS, NÅR EN SYSTEMKOMPONENT UDSKIFTES, ELLER HVIS DER ER MISTANKE OM FORKERT SYSTEMFUNKTION. BEMÆRK: Vær sikker på at akslerne er skudt helt ud og at bommen er trukket helt ind, sænket og placeret midt mellem baghjulene inden spærrecylindertesten påbegyndes. 5. Med bommen i denne stilling, placér kørselskontrolgrebet i bakstilling og kør maskinen forsigtigt ned af blokken og rampen. 6. Få en medhjælper til at se efter, at det venstre forhjul eller højre baghjul vedbliver at være fri af jorden. 7. Returnér forsigtigt bommen til transportpositionen. Når bommen er tilbage i transportpositionen skal Kørsel aktiveres forsigtigt til at udløse cylindrene. Spærrescylindrene skal udløse og lade hjulene hvile på jorden. 8. Gentag proceduren på højre pendelcylinder, idet der ses efter, at højre forhjul eller venstre baghjul vedbliver at fri af jorden. 9. Hvis spærrecylindrene ikke fungere rigtigt, skal kvalificeret personale rette funktionsfejlen inden andet foretages. 1. Sæt en 15,2 cm (6 in) høj blok med opadgående rampe foran venstre forhjul. 2. Start motoren fra platformens styrepanel. 3. Sæt kørselskontrolgrebet i fremad-stilling og kør forsigtigt maskinen op på rampen indtil det venstre forhjul står oppe på blokken. 4. Skyd bommen forsigtigt ud lige akkurat så meget at den kommer ud af transportposition JLG Lift 2-11

32 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2-12 JLG Lift

33 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER AFSNIT 3. MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 3.1 GENERELT BEMÆRK PRODUCENTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROL OVER MASKINENS ANVENDELSE OG FUNKTION. BRUGEREN OG OPERATØREN ER ANSVARLIGE FOR AT ARBEJDE I OVERENSSTEMMELSE MED GOD SIK- KERHEDSPRAKSIS. Dette afsnit giver de nødvendige oplysninger til forståelse af styrefunktionerne. 3.2 STYREENHEDER OG INDIKATORER BEMÆRK: Disse maskiner er udstyret med styrepaneler, der bruger symboler i stedet for ord til at indikere kontrolfunktionerne. Se symbolerne og de tilhørende funktioner på mærkaten der er placeret på kontrolboksens værn foran kontrolboksen eller ved undervognens styreenheder. Undervognens styrepanel (Se Figur 3-1., Undervognens styrepanel) BEMÆRK:Funktionsaktiveringskontakten, hvis den findes, skal holdes nede for at betjene hovedbommens teleskopfunktion, sving, hovedlift, jibarmlift, tilsidesættelse af platformsnivellering og platformsrotation. 1. Indikatorpanel. LED-indikatorpanelet indeholder indikatorlys som signalerer problemtilstande eller funktioner der kører mens maskinen arbejder. 2. Testknap til bomkontrolsystem Denne trykknap bruges til at teste bomkontrolsystemet og bekræfte at det arbejder korrekt. 3. Teleskopets styreenhed. BRUG IKKE MASKINEN HVIS STYREGREB ELLER VIPPEKONTAKTER BEREGNET TIL AT KONTROLLERE PLATFORMENS BEVÆGELSER IKKE RETURNERER TIL AFBRUDT-POSITION NÅR DE SLIPPES, DA DET KAN MEDFØRE ALVORLIG TILSKADEKOMST. Styreenheden skyder bommen ud eller trækker den ind når styreenheden stilles på UD eller IND JLG Lift 3-1

34 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER eller 1. Indikatorpanel 2. Testknap til bomkontrolsystem 3. Teleskop 4. Sving 5. Lift 6. Platform/undervognsvælger 7. Timetæller 8. Strøm/nødstop 9. Motorstart/Hjælpestrøm eller Motorstart/Hjælpestrøm/Funktionsaktivering 10. Leddelt jibarm 11. Tilsidesættelse af platformsnivellering 12. Platformsrotation 13. Jibarmudsving Figur 3-1. Undervognens styrepanel 3-2 JLG Lift

35 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 4. Svingkontrol. Giver 360 grader konstant rotation af drejeskiven. 5. Liftkontrol. Hæver og sænker hovedbommen. BEMÆRK: Når PLATFORM/UNDERVOGNSVÆLGEREN er i midterpositionen, er strømmen afbrudt til begge styrepaneler. 6. Platform/undervognsvælger En nøglebetjent kontakt med tre positioner forsyner platformens styrepanel med strøm, når den står på PLAT- FORM. Når nøglekontakten holdes i UNDERVOGNpositionen, er strømmen afbrudt til platformen, og kun undervognens styreenheder virker. 7. Timetæller. Registrerer den tid maskinen har været i brug med motoren i gang. Ved at koble ind på motorens olietrykskredsløb er det kun motorens arbejdstimer der registreres. Timetælleren registrerer op til 9999,9 timer og kan ikke nulstilles. BEMÆRK: Når strøm/nødstopkontakten står i TÆNDT-position og motoren ikke er i gang, vil en alarm lyde som indikation for at tændingen er tilsluttet. NÅR MASKINEN ER AFBRUDT SKAL HOVEDAFBRYDER/NØDSTOPKON- TAKT STÅ I AFBRUDT-POSITION FOR AT FORHINDRE AT BATTERIET AFTAPPES. 8. Strøm/nødstopkontakt. En kontakt med to positioner og en facon som en rød champignon forsyner PLATFORM/UNDERVOGNSVÆL- GEREN med strøm, når den trækkes ud (tændt). Når den er skubbet ind (afbrudt), er strømmen afbrudt til PLAT- FORM/UNDERVOGNSVÆLGEREN JLG Lift 3-3

36 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER BEMÆRK: Reservepumpen virker kun, hvis der ikke er motorolietryk, og er afbrudt, hvis motoren kører. Funktionerne vil arbejde med langsommere hastighed end normalt, da der leveres mindre hydraulikvæskeflow. NÅR DER ARBEJDES MED RESERVEPUMPE, MÅ DER IKKE BRUGES MERE END ÉN FUNKTION AD GANGEN. (FLERE FUNKTIONER AD GAN- GEN KAN OVERBELASTE RESERVEPUMPEN). 9. Motorstart/Hjælpestrømskontakt eller Motorstart/Hjælpestrømskontakt/Funktionsaktivering. For at starte motoren skal kontakten holdes OPPE til motoren sætter i gang. For at udnytte hjælpestrømmen skal kontakten holdes NEDE under hele reservepumpens anvendelse. Hjælpestrømmen kan kun benyttes, når motoren ikke er i gang. Aktiveringskontakten, hvis den findes, skal holdes NEDE for at aktivere alle bomstyreenheder, når motoren er i gang. 10. Leddelt jibarm Med denne kontakt kan jibarmen hæves og sænkes. BRUG KUN PLATFORMENS TILSIDESÆTTELSE AF NIVELLERING-FUNK- TION TIL EN GANSKE LET NIVELLERING AF PLATFORMEN. FORKERT BRUG KAN MEDFØRE RISIKO FOR AT LASTEN/MANDSKABET SKUBBES OMKRING ELLER FALDER NED. OVERHOLDES DETTE IKKE, KAN DET MEDFØRE DØDSFALD ELLER ALVORLIG TILSKADEKOMST. 11. Tilsidesættelse af platformsnivellering En kontakt med tre positioner som operatøren kan bruge til at justere det automatiske selvnivelleringssystem. Denne kontakt bruges til at justere platformsniveauet i situationer som op-/nedkørsel på en skråning. 12. Platformsrotation. En kontakt med tre positioner til rotation af platformen. 13. Rotation af jibarm. En kontakt med tre positioner til rotation af jibarm og platform. 3-4 JLG Lift

37 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER Undervognens indikatorpanel (Se Figur 3-2., Undervognens indikatorpanel) 2. Indikator til lavt motorolietryk. Indikerer at motorolietrykket er under normalt og det skal efterses. 3. Indikator til høj motortemperatur. Indikerer at motorens kølevæsketemperatur er usædvanlig høj og den skal efterses. 4. Indikator til motorolietemperatur. Indikerer at temperaturen på motorolien, som også virker som motorkølevæske, er usædvanlig høj og skal efterses. 1. Batteriopladning 2. Lavt motorolietryk 3. Høj temperatur på motorkølevæske 4. Høj temperatur på motorolie 5. Akselindstilling 1. Indikator til batteriladning. 6. Platformskapacitet 7. Platform overbelastet 8. Advarsel for bomkontrolsystem 9. Bomkontrolsystem kalibreret Figur 3-2. Undervognens indikatorpanel 5. Indikator til akselindstilling. Indikerer at akslerne er skudt helt ud. Indikatoren vil blinke som akslerne skydes ud eller trækkes ind og vil lyse hele tiden når de er helt ude. Lyset slukker når akslerne er trukket helt ind. 6. Indikator til platformskapacitet Indikerer det valgte kapacitetsområde. Kapaciteten kan kun bestemmes fra platformens styrepanel. Indikerer et problem i batteri- eller ladekredsløbet og det skal efterses JLG Lift 3-5

38 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 7. Indikator for overbelastning af platform (hvis udstyret hermed) Indikerer at platformen er overbelastet. 8. Advarselsindikator for bomkontrolsystem Indikerer at platformen er uden for betjeningsområdet, og at visse bomfunktioner kan være deaktiveret (fx hævning/ sænkning, udskydning/indtrækning). Indikatoren vil blinke og en alarm vil lyde hvis De forsøger at bruge de deaktiverede funktioner. Bring omgående platformen til jorden. Hvis indikatoren bliver ved med at lyse er der fundet en fejl eller et svigt i bomkontrolsystemet. Er der fundet en fejl skal systemet repareres af JLG s autoriserede personale, inden maskinen kan bruges igen. 9. Indikator til bomkontrolsystem kalibreret Når der trykkes på bomkontrolsystemets testknap tænder den for at indikere at bomkontrolsystemet er kalibreret rigtigt. Platformens styrepanel (Se Figur 3-3., Platforms styrepanel - ør serienr , Figur 3-4., Platforms styrepanel - serienr ) BRUG IKKE MASKINEN HVIS STYREGREB ELLER VIPPEKONTAKTER BEREGNET TIL AT KONTROLLERE PLATFORMENS BEVÆGELSER IKKE RETURNERER TIL AFBRUDT ELLER NEUTRAL POSITION NÅR DE SLIP- PES, DA DET KAN MEDFØRE ALVORLIG SKADE. 1. Strøm/nødstop En kontakt med to positioner, i facon som en rød champignon, forsyner PLATFORMENS styreenhed med strøm, når den er trukket ud (tændt). Når den er skubbet ind (afbrudt), er strømmen afbrudt til platformens funktioner. Inden for ca. 2 sekunder efter at kontakten er trukket ud, vil maskinen udføre et fejlfindingstjek af de forskellige elektriske kredsløb, og hvis alt er i orden vil platformens alarm bippe én gang. I dette tidsrum vil lysene på indikatorpanelet ligeledes blinke én gang for et lampetjek. 3-6 JLG Lift

39 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 2. Start/hjælpestrøm Når kontakten trykkes fremad tændes der for strømmen til startermotoren for at starte maskinen. Når den trykkes tilbage tændes der for strømmen til den elektriske hydraulikpumpe, når denne er aktiveret. (Kontakten skal være TILSLUTTET under hele reservepumpens brugsperiode.) Reservepumpen leverer tilstrækkelig olieflow til at betjene maskinens grundfunktioner i tilfælde af, at hovedpumpen eller motoren svigter. Reservepumpen vil betjene platformens rotation, jibarmlift, jibarmudsving, tilsidesættelse af platformnivellering, løft af hovedbom, hovedbomteleskop og sving. 3. Valg af kapacitet Denne kontakt lader operatøren vælge mellem en betjeningsindhyllingskurve med en 230 kg for CE og Australien markeder, 227 kg for ANSI markeder (500 lb) kapacitetsbegrænsning eller en 450 kg for CE og Australien markeder, 454 kg for ANSI markeder (1000 lb) kapacitetsbegrænsning. 4. Køreretningstilsidesættelse Når bommen er svunget over bagdækkene eller længere i en af retningerne, vil køreretningsindikatoren lyse når kørefunktionen er valgt. Tryk og slip kontakten og flyt inden for 3 sekunder kørsels-/styregrebet for at aktivere kørsels- eller styrefunktionen. Find de sort/hvide orienteringspile både på undervognens og platformens styrepaneler inden kørsel. Flyt kørselsstyregrebet i en retning der passer til retningspilene. BEMÆRK: For at anvende styregrebet skal der trækkes op i låseringen under grebet. BEMÆRK: KØRSEL-styregrebene er fjederbelastede og vil automatisk returnere til neutral (AFBRUDT) når de slippes. 5. Kørsel/styre KØRE-styregrebet bruges til at køre enten fremad eller baglæns. Styregrebet er graderet til at give forskellige hastigheder. Styringen foregår ved hjælp af en fingerkontakt oven på styregrebet JLG Lift 3-7

40 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 1. Strøm/nødstop 2. Motorstart/hjælpestrøm 3. Valg af kapacitet 4. Køreretningstilsidesættelse 5. Kørsel/styre 6. Teleskop 7. Lygter 8. Leddelt jibarm 9. Soft Touchtilsidesættelse 10. Jibarmudsving 11. Akseludskydning/indtrækning 12. Soft Touch-indikator 13. Platformsrotation 14. Tilsidesættelse af jibopbevaring 15. Funktionshastighedens kontakt 16. Hovedbomlift/sving 17. Kørehastighed/momentvælger Figur 3-3. Platforms styrepanel - ør serienr Styringsvælger 19. Tilsidesættelse af platformsnivellering 20. Horn 21. Indikatorpanel 3-8 JLG Lift

41 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 1. Strøm/nødstop 2. Motorstart/hjælpestrøm 3. Valg af kapacitet 4. Køreretningstilsidesættelse 5. Kørsel/styre 6. Teleskop 7. Lygter 8. Leddelt jibarm 9. Soft Touchtilsidesættelse 10. Jibarmudsving 11. Akseludskydning/indtrækning 12. Soft Touch-indikator 13. Platformsrotation 14. Tilsidesættelse af jibopbevaring 15. Funktionshastighedens kontakt 16. Hovedbomlift/sving 17. Kørehastighed/momentvælger Figur 3-4. Platforms styrepanel - serienr Styringsvælger 19. Tilsidesættelse af platformsnivellering 20. Horn 21. Indikatorpanel JLG Lift 3-9

42 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 1. Strøm/nødstop 2. Motorstart/hjælpestrøm 3. Valg af kapacitet 4. Køreretningstilsidesættelse 5. Kørsel/styre 6. Teleskop 7. Lygter 8. Leddelt jibarm 9. Soft Touchtilsidesættelse 10. Jibarmudsving 11. Akseludskydning/ indtrækning 12. Soft Touch-indikator 13. Platformsrotation 14. Tilsidesættelse af jibopbevaring 15. Funktionshastighedens kontakt 16. Hovedbomlift/sving 17. Kørehastighed/momentvælger Figure 3-5. Platformens styrepanel - med bomkontrolvælger 18. Styringsvælger 19. Tilsidesættelse af platformsnivellering 20. Horn 21. Indikatorpanel 22. Bomkontrolvælger 3-10 JLG Lift

43 AFSNIT 3 - MASKINENS STYREENHEDER OG INDIKATORER 6. Hovedbommens teleskopcylinder Denne styreenhed bruges til at skyde hovedbommen ud eller trække den ind. 7. Lys (hvis udstyret hermed) Denne kontakt bruges til ekstra lygter hvis maskinen er udstyret hermed. 8. Leddelt jibarm Skub fremad til hævning, træk tilbage til sænkning. Den variable lifthastighed anvender funktionshastighedens kontrolenhed. 9. Kontakt til Soft Touch-tilsidesættelse (hvis udstyret hermed) Denne kontakt lader de funktioner, der blev udkoblet af Soft Touch-systemet, fungere igen ved krybehastighed, hvorved operatøren kan flytte platformen væk fra de forhindringer der har forårsaget afbrydelsen. BEMÆRK: Jibarmens udsvingsfunktion fungerer ikke når kapacitetsvælgeren står til 450 kg for CE og Australien markeder, 454 kg for ANSI markeder (1000 lb). 10. Jibarmudsving Med denne kontakt kan operatøren rotere jibarmen til venstre eller højre. 11. Akseludskydning/indtrækning Med denne kontakt kan operatøren skyde akslerne ud eller trække dem ind. Akslerne kan kun skydes ud eller trækkes ind mens maskinen kører fremad eller i bak. 12. Soft Touch-indikator (hvis udstyret hermed) Indikerer når Soft Touch-kofangeren er op imod en genstand. Alle styreenheder er udkoblede indtil der trykkes på tilsidesættelsesknappen, hvor styreenhederne er aktive i krybe-indstilling. 13. Platformsrotation Med denne kontakt kan operatøren rotere kurven til venstre eller højre. 14. Tilsidesættelse af jibopbevaring Med denne kontakt kan operatøren rotere jibarmen til højre forbi det elektroniske stop for at opbevare jibarmen under bommen for transport. 15. Funktionshastighedens kontakt Kontrollerer bom- og svingfunktionernes hastighed. Drej venstre om for at sænke hastigheden og højre om for at øge den. Drej grebet hele vejen venstre om indtil det klikker når det skal stilles til krybehastighed JLG Lift 3-11

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Bomliftmodeller E600 E600J E600JP M600 M600J M600JP ANSI 3122532 31. august 2006 Danish - Operators & Safety FORORD FORORD Denne manual er et meget vigtigt værktøj!

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI Serienr. - 3122378 January

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES. 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES. 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt stykke værktøj! Den skal

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI BETJENINGS- OG SIKKER- HEDSVEJLEDNING MODELLER Serie DVL og DVSP Mobile vertikallifte 3122434 February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen.

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1200SJP 1350SJP ANSI 3122367 January 5, 2015 Danish Operation

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Danish - Operation and Safety Manual 31210047 September 14, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING T

BETJENINGSVEJLEDNING T BETJENINGSVEJLEDNING T Dette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolslifte

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Danish - Operator s & Safety Manual 31210034 October 24, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid sammen

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA 1. udgave 13. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL Sinox Balance Board Brugers Manual Dansk Forord Tak fordi du har valgt vores Sinox Balance Board Der er tale om et højteknologisk produkt med faste hjul. For sikker montering og brug anbefales det på det

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen.

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1500SJ ANSI 3123307 January 5, 2015 Danish Operations and

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere