BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES January 11, 2005 Danish - Operators & Safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING. Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES. 3122378 January 11, 2005 Danish - Operators & Safety"

Transkript

1 BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES January 11, 2005 Danish - Operators & Safety

2

3 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt stykke værktøj! Den skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Meningen med denne håndbog er at oplyse ejere, brugere, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det beregnede formål. Det er vigtigt altid at lægge vægt på hvordan maskinen bruges på den rette måde. Alle oplysninger i denne betjeningsvejledning skal læses og forstås, inden der gøres forsøg på at betjene maskinen. Da producenten ikke har direkte kontrol over maskinens funktion og anvendelse, hviler ansvaret for korrekt sikkerhedspraksis på ejeren, brugeren, operatøren, lejeren og udlejeren. Alle instruktioner i denne betjeningsvejledning er baseret på, at maskinen anvendes under de rigtige arbejdsforhold uden afvigelser fra det oprindelige design. Det er strengt forbudt at foretage nogen ændringer eller modificeringer af maskinen uden skriftlig godkendelse af JLG Industries, Inc. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig retten til at foretage specifikationsændringer uden forudgående meddelelse. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. for at få ajourført information JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOLER OG SIKKERHEDSSIGNALORD Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at gøre Dem opmærksom på potentiel fare for personskader. Overhold alle sikkerhedsoplysninger der følger med dette symbol, og undgå derved muligheden for tilskadekomst eller dødsfald. Sikkerhedsadvarselssymbolet bruges sammen med det tilsvarende sikkerhedssignalord FARE, ADVARSEL eller FOR- SIGTIG ved en potentiel fare, og signalerer hvor alvorlig faren er. Sikkerhedssignalordene ses i sort/hvid tryk overalt i denne betjeningsvejledning. På maskinen vil sikkerhedssignalordene have en rød, orange, eller gul baggrund som en del af sikkerhedstegnet eller mærkaten. Sikkerhedssignalordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG samt deres definitioner og tilhørende farver er følgende: INDIKERER EN UMIDDELBAR FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. DETTE SIGNALORD BRUGES I DE MEST ALVORLIGE TILFÆLDE. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN RØD BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN MULIG FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALORDET HAVE EN ORANGE BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. INDIKERER EN MULIG FARLIG SITUATION SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, KAN MEDFØRE MINDRE ELLER MODERAT TILSKADE- KOMST. DEN KAN OGSÅ ANVENDES TIL AT ADVARE MOD USIKRE ARBEJDSMETODER. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIGNALOR- DET HAVE EN GUL BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKATEN. Sikkerhedssignalordet VIGTIGT kan også dukke op i denne betjeningsvejledning eller på maskinen. Dette sikkerhedssignalord vil almindeligvis ikke ses sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet, men indeholder vigtige oplysninger, som skal overholdes for sikker og korrekt betjening. Definition og tilhørende farve for sikkerhedssignalordet VIGTIGT er følgende: INDIKERER PROCEDURER, DER ER VIGTIGE FOR SIKKER FUNK- TION OG SOM, HVIS DE IKKE OVERHOLDES, KAN MEDFØRE SKADE PGA. MASKINFEJL. NÅR DET SES PÅ MASKINEN, VIL SIG- NALORDET HAVE EN GRØN BAGGRUND SOM EN DEL AF MÆRKA- TEN. b JLG Lift

5 FORORD ALLE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER SKAL GENNEMFØRES PÅ DETTE PRODUKT. JLG INDUSTRIES, INC. KAN HAVE UDGI- VET SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER ANGÅENDE DETTE PRODUKT. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISEREDE JLG FORHANDLER OG FÅ INFORMATION OM DE RELATEREDE MEDDELELSER, DER KAN VÆRE UDGI- VET VEDRØRENDE DETTE PRODUKT. DET ER VIGTIGT AT DEN NUVÆRENDE EJER SØRGER FOR, AT JLG INDUSTRIES, INC. HAR AJOURFØRTE OPLYSNINGER, SÅLEDES AT EJEREN KAN MODTAGE SIKKERHEDSRELATEREDE MEDDELELSER. RET HENVENDELSE TIL JLG INDUSTRIES, INC. FOR AT SIKRE, AT REGISTRATIONEN FOR DEN NUVÆRENDE EJER ER AJOURFØRT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC. SKAL OMGÅENDE HAVE MEDDELELSE OM ETHVERT TILFÆLDE, HVOR ET JLG PRODUKT VAR INVOLVERET I EN ULYKKE, HVORVED DER FOREKOM PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, ELLER SOM MEDFØRTE VÆSENTLIG EJENDOMSSKADE ELLER BESKADIGELSE AF JLG PRODUKTET. FOR: Rapportering af ulykke Publikationer om produktsikkerhed Ajourføring af nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende særlige produktanvendelser Spørgsmål vedrørende produktændringer KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA Frinummer: JLG-SAFE JLG Lift c

6 FORORD REVISIONSLISTE Original udgave marts 2003 Revision maj 2003 Revision september 2003 Revision november 2003 Revision march 2004 Revision january 2005 d JLG Lift

7 INHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT, PARAGRAF TINHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. AFSNIT - FORORD AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 Generelt Pre-operation Betjening Bugsering, løftning og transport Vedligeholdelse AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 Oplæring af mandskab Forberedelse, inspektion og vedligeholdelse BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.1 Generelt Oplæring af mandskab Betjeningskarakteristikker og begrænsninger Styreenheder og indikatorer Platformens styrepanel MASKINENS BETJENING 4.1 Beskrivelse Betjening Hævning og sænkning Styring Kørsel Parkering og opbevaring Læsning af platform Sikkerhedsafstiver Fastgørings-/løftekroge Bugsering NØDPROCEDURER 5.1 Generelt Nødfunktion Anmeldelse om uheld LISTE OVER INSPEKTION OG REPARATION JLG Lift i

8 INHOLDSFORTEGNELSE (forts.) LISTE OVER FIGURER FIGURNR. TITEL SIDENR Diagram over rundgangsinspektion Punkter over rundgangsinspektion Undervognens styrepanel Batteriopladerstatus Platformens styrepanel Placering af mærkater blad Placering af mærkater blad Stigning og sidehældning Skema over løftning og fastspænding LISTE OVER TABELER TABELNR. TITEL SIDENR. 1-1 Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Inspektions- og vedligeholdelsestabel Maksimal udkoblingshøjde Hældning og højde Placering af mærkater Kapaciteter Betjeningsspecifikationer Liste over inspektion og reparation ii JLG Lift

9 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER AFSNIT 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette afsnit skildrer de nødvendige foranstaltninger for korrekt og sikker brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er et krav for korrekt anvendelse af maskinen, at der etableres en daglig rutine baseret på indholdet i denne betjeningsvejledning. Ligeledes skal en kvalificeret person etablere et vedligeholdelsesprogram ved hjælp af oplysningerne i både denne vejledning og Service- og vedligeholdelseshåndbogen, der skal overholdes som en garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Maskinens ejer/bruger/operatør/udlejer/lejer bør ikke påtage sig ansvaret for betjening af maskinen, før denne betjeningsvejledning er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er fuldført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Disse afsnit beskriver forpligtelser, der gælder for ejere, brugere, operatører, udlejere og lejere vedrørende sikkerhed, uddannelse, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og betjening. I tilfælde af spørgsmål vedrørende sikkerhed, uddannelse, inspektion, vedligeholdelse, anvendelse og betjening kontaktes JLG Industries, Inc. ("JLG"). OVERHOLDES DE HERI NÆVNTE SIKKERHEDSFORANSTALT- NINGER IKKE, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, EJEN- DOMSSKADE, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. 1.2 PRE-OPERATION Operatørens oplæring og viden Hele Betjenings- og sikkerhedsvejledningen skal gennemlæses, inden maskinen tages i brug. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. og få nærmere forklaring, svar på spørgsmål, eller yderligere information angående emner i denne betjeningsvejledning. En operatør må ikke acceptere ansvaret for betjeningen, før han/hun har modtaget tilstrækkelig oplæring fra kompetente og autoriserede personer. Lad kun de autoriserede og kvalificerede folk betjene maskinen, der har vist, at de forstår hvordan en sikker og korrekt betjening og vedligeholdelse af enheden skal udføres. Læs, forstå, og overhold alle oplysninger under FARER, ADVARSLER, FORSIGTIG, samt betjeningsinstruktionerne på maskinen og i denne vejledning. Vær sikker på at maskinen bruges på en måde, der ligger indenfor området af beregnet brug som bestemt af JLG. Alt operatørpersonale skal være kendt med maskinens nødkontrolanordninger og nødbetjening som specificeret i denne håndbog. Læs, forstå, og overhold alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte love og regulativer, der omhandler udnyttelse og anvendelse af maskinen. Inspektion af arbejdsplads Precautions to avoid all hazards in the work area must be taken by the user before operation of the machine. Platformen må ikke betjenes eller løftes mens maskinen står på en lastvogn, trailer, jernbanevogn, båd, stillads eller andet udstyr, medmindre anvendelsen er skriftligt godkendt af JLG. Efterse arbejdsstedet for farer ovenfra såsom elektriske ledninger, brokraner og andre potentielle luftforhindringer. Efterse gulvfladerne for huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer. Efterse arbejdsområdet for risikable steder. Maskinen må ikke bruges i risikable omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG til det pågældende formål. Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 30 mph (12,5 m/s). This machine can be operated in nominal ambient temperatures of 20 C to 40 C (0 F to 104 F). Tal med JLG om muligheden for at optimere brugen udenfor dette temperaturområde. Inspektion af maskinen Maskinen må ikke tages i brug, før der er foretaget inspektioner og funktionstjek som specificeret i afsnit 2 i denne betjeningsvejledning JLG Lift 1-1

10 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Maskinen må ikke betjenes før den er blevet efterset, og der er foretaget vedligeholdelse i henhold til de krav om inspektion og vedligeholdelse, der er specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Vær sikker på at alle sikkerhedsanordninger fungerer rigtigt. Ændring af disse anordninger er i modstrid med sikkerhedsreglerne. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES EFTER FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLA- DELSE FRA PRODUCENTEN. Brug aldrig en maskine hvor sikkerheds- og instruktionsskilte eller mærkater mangler eller er ulæselige. Efterse maskinen for ændringer af de originale komponenter. Vær sikker på at alle modifikationer er godkendt af JLG. Undgå ansamlinger af affald på platformen. Undgå at få mudder, olie, fedt, og andre glatte substanser på fodtøj og platformens gulv. Er der to eller flere personer på platformen, er operatøren ansvarlig for alle maskinens funktioner. Sørg altid for at alt elværktøj er anbragt forsvarligt og aldrig efterladt hængende i ledningen fra platformens arbejdssted. En fastkørt eller sammenbrudt maskine må aldrig skubbes eller trækkes, undtagen hvis den trækkes fra chassisets fastspændingskroge. Læg sax-armen ned på plads og afbryd al strøm inden maskinen efterlades. Fare for at snuble og falde JLG Industries, Inc. anbefaler, at alle personer på platformen bærer hel kropssele med en livline fastgjort til et godkendt forankringspunkt, mens der arbejdes med maskinen. Ret henvendelse til JLG Industries angående nærmere oplysninger om kravene til beskyttelse mod nedstyrtning. 1.3 BETJENING Generelt Maskinen må ikke bruges til andre formål end til at placere mandskab, deres værktøj og udstyr på arbejdsstedet. Brugeren skal inden betjening være kendt med maskinens evner og alle funktionskarakteristikker. Brug aldrig en fejlfungerende maskine. Opstår der en fejlfunktion, skal maskinen afbrydes. Tag maskinen ud af drift og send besked til de rette autoriteter. Ingen af sikkerhedsanordningerne må fjernes, ændres eller deaktiveres. Skub aldrig en kontrolkontakt eller et greb gennem neutral til en modsat retning. Returnér altid kontakten til neutral, og stop inden kontakten flyttes til den næste funktion. Betjen styreenhederne med langsomt og ensartet tryk. Hydraulikcylindre bør aldrig efterlades helt udstrakte eller helt sammentrukne inden afbrydelse, eller i længere perioder ad gangen. Bump altid kontrolenheden let i den modsatte retning, når funktionen når vandringsstoppet. Det gælder både for maskiner i arbejde og i opbevaringsposition. Lad aldrig nogen røre ved eller betjene maskinen fra undervognen, mens der er mandskab på platformen, undtagen i nødstilfælde. Der må ikke bæres materialer direkte på platformens rækværk, medmindre det er godkendt af JLG. Kontrollér inden arbejdes påbegyndes, at alle låger er lukket og fastgjort i de rigtige stillinger. Find det/de dertil indrettede forankringspunkt(er) på platformen og fastgør livlinen. Der må kun fastgøres en (1) livline til hvert forankringspunkt. Hold til enhver tid begge fødder solidt plantet på platformens gulv. Brug aldrig stiger, kasser, trin, planker eller andre ting på enheden for at kunne nå længere. Brug aldrig sax-armen til at komme op i eller ud fra platformen. 1-2 JLG Lift

11 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Udvis største forsigtighed ved ind- og udstigning. Vær sikker på at sax-armen er sænket helt ned. Vend mod maskinen ved ind- og udstigning af platformen. Oprethold altid trepunktskontakt med maskinen ved at bruge begge hænder og en fod, eller begge fødder og en hånd under hver ind- eller udstigning. Overstigning fra platform til struktur fra en oprejst position frarådes. Hvis overstigning er nødvendig, skal det ske ved ud-/indstigning gennem lågen med platformen indenfor 0,3 m (l ft) fra en sikker og solid struktur. I en sådan situation skal der foretages 100% fastgøring med to livliner. Den ene livline skal fastgøres til platformen med den anden livline fastgjort til strukturen. Livlinen til platformen må ikke tages af, før overstigning til strukturen er sikkert udført. Rens fodtøj og platformens gulv for olie, mudder og glatte substanser. Fare for elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse ved kontakt med en strømførende leder. Tabel 1-1. Mindste sikre tilnærmelsesafstand (M.S.A.D.) Spændingsomfang (Fase til fase) MINDSTE SIKRE TILNÆRMELSESAFSTAND i meter (feet) 0 til 300 V UNDGÅ KONTAKT Over 300 V til 50 kv 3 (10) Over 50 kv til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) FARE: Maskine og mandskab må IKKE manøvreres indenfor det FORBUDTE OMRÅDE. GÅ UD FRA at alle elektriske dele og ledninger er STRØMFØRENDE, medmindre andet er kendt. Hold en afstand på mindst 3 m (10 ft) mellem alle maskinens dele, mandskabet, deres værktøj/udstyr og strømførende ledninger eller udstyr, der leder op til volt. For hver ekstra volt eller mindre skal afstanden forlænges med yderligere 30 cm (1 ft). MASKINE OG MANDSKAB MÅ IKKE MANØVRERES INDENFOR DET FORBUDTE OMRÅDE (MSAD). GÅ UD FRA AT ALLE ELEK- TRISKE DELE OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MEDMIN- DRE ANDET ER KENDT. Fare for at vælte Kontrollér at jordforholdene er tilstrækkelige til at bære den maksimale dækbelastning, som er vist på dæklastmærkaten på chassiset ved siden af hvert hjul. Kør aldrig på flader, der ikke er understøttede. Brugeren bør gøre sig bekendt med kørselsfladen inden kørsel. Overstig aldrig den tilladte sidehældning og stigningsgrad under kørslen. Hold sikker afstand fra elledninger, udstyr, eller strømførende (fritlagte eller isolerede) dele iht. MSAD (mindste sikre tilnærmelsesafstand) som specificeret i tabel 1-1. Dette krav gælder til hver en tid undtagen hvor de af arbejdsgiveren eller myndighederne fastsatte love og regulativer er strengere. Giv plads til maskinens bevægelser og til svaj i elledningerne JLG Lift 1-3

12 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Platformen må ikke hæves, og der må ikke køres med en hævet platform tæt på en skråning, eller hvor jorden har hældninger, er ujævn eller er blød. Kontrollér at maskinen står på en fast, plan og ensartet understøttet flade inden platformen hæves, eller der køres med oprejst platform. Undersøg kørselsfladens tilladte kapacitet, inden der køres på gulve, broer, lastvogne eller andre flader. Den maksimale arbejdsbelastning, som specificeret på platformen, må aldrig overskrides. Fordel belastningen ensartet på platformens gulv. Hold lasten indenfor platformens rammer medmindre andet er autoriseret af JLG. Hold maskinens chassis mindst 0,6 m (2 ft) fra huller, bump, kanter, forhindringer, affald, tildækkede huller og andre potentielle farer på jordniveau. Forsøg aldrig at bruge maskinen som en kran. Maskinen må ikke fastgøres til en nærstående struktur. Wirer, kabler og lignende ting må aldrig fastgøres til platformen. Maskinen må ikke bruges, hvis vindforholdene overstiger 12,5 m/s (28 mph). Platformens sider må ikke tildækkes, og der må ikke transporteres dele af stort omfang på platformen, når der arbejdes udendørs. Den slags genstande øger det område på maskinen, der er udsat for blæst. Platformen må ikke gøres større ved hjælp af uautoriserede platformforlængelser eller ekstraudstyr. Hvis sax-armen eller platformen sidder fast i noget og et eller flere hjul ikke berører jorden, skal alt mandskab bringes ned, inden der gøres forsøg på at få maskinen fri. Brug kraner, gaffeltrucks eller andet passende udstyr til at stabilisere maskinen og bringe mandskabet ned. Fare for fastklemning og sammenstød Betjeningsmandskab og folk på jorden skal alle bære godkendte hjelme. Hold hænder og andre legemsdele fri af sax-armen under arbejdet. Hold opsyn med forhindringer rundt om og ovenover maskinen under kørslen. Kontrollér frigangen ovenover, på siderne, og under platformen, når den hæves eller sænkes. Hold alle legemsdele indenfor platformens rækværk under arbejdet. Få altid en person til at holde udkik på områder, hvor udsynet er begrænset. Hold ikke-arbejdende mandskab mindst 1,8 m (6 ft) væk fra maskinen under alle kørselsfunktioner. Begræns kørehastigheden efter forholdene, dvs. jordoverflade, pladshensyn, udsyn, hældning, hvor mandskabet befinder sig, og andre faktorer, der kan medføre sammenstød eller personskader. Vær opmærksom på standselængderne for alle hastigheder. Køres der med høj fart, skal der skiftes til lavere hastighed inden standsning. Brug kun lav hastighed til kørsel på stigninger. Brug aldrig høje hastigheder til kørsel i begrænsede eller trange områder, eller når der køres i bakgear. Udvis altid største forsigtig for at undgå at forhindringer rammer eller griber ind i betjeningens kontrolanordninger og i mandskabet på platformen. Vær sikker på at operatører af andre maskiner på højde- eller gulvniveau er opmærksom på liftplatformens tilstedeværelse. Afbryd strømmen til løbekraner. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. Der må ikke arbejdes ovenover personer på jorden. Advar mandskabet om ikke at arbejde, stå, eller gå under en hævet platform. Stil barrikader på gulvet om nødvendigt. 1.4 BUGSERING, LØFTNING OG TRANSPORT Der må aldrig være mandskab på platformen under bugsering, løftning eller transport. Denne maskine bør ikke bugseres undtagen i nødstilfælde, ved fejlfunktion, strømsvigt eller ved på- og aflæsning. Se Procedurer for bugsering i nødstilfælde i afsnit JLG Lift

13 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vær sikker på at platformen er trukket helt ind og at den er tømt for alt værktøj inden bugsering, løftning eller transport. Når maskinen skal løftes med en gaffeltruck, må gaflen kun placeres på det dertil beregnede sted på maskinen. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig kapacitet. Se nærmere om løftning i afsnit VEDLIGEHOLDELSE Generelt Dette afsnit indeholder generelle forholdsregler om sikkerhed, der skal overholdes under vedligeholdelse af denne maskine. Yderligere forholdsregler, der skal overholdes ved maskinens vedligeholdelse, er indsat passende steder i denne betjeningsvejledning og i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Det er af største vigtighed, at vedligeholdelsespersonalet er opmærksom overfor disse forholdsregler, således at der ikke opstår personskader eller maskin- og ejendomsskader. En kvalificeret person skal opstille et vedligeholdelsesprogram, som derefter skal følges som garanti for, at maskinen er sikker i anvendelse. Farer under vedligeholdelse Inden der udføres justeringer eller reparationer skal strømmen afbrydes til alle kontrolenheder, og alle betjeningssystemer skal være sikret mod uforvarende bevægelse. Der må aldrig arbejdes under en liftplatform før den er sænket helt ned i hvilestilling hvis det er muligt, eller den er understøttet og forhindret i bevægelse med de rigtige sikkerhedsafstivere, blokke, eller støtter ovenfra. Udløs altid det hydrauliske tryk i alle hydraulikkredsløb inden hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Sluk for motoren (hvis udstyret hermed) mens brændstoftanken fyldes op. Kontrollér at reservedele eller komponenter er identiske med eller tilsvarende de originale dele eller komponenter. Forsøg aldrig at flytte tunge dele uden hjælp af en mekanisk anordning. Tunge genstande må aldrig hvile i ustabile stillinger. Sørg for at have tilstrækkelig støtte når der løftes komponenter af maskinen. Aftag alle ringe, ure og andre smykker inden vedligeholdelsesarbejde. Undgå at bære løstsiddende beklædning eller have langt hår hængende løst, da det kan blive viklet ind i udstyret. Brug kun rene, godkendte, ikke-brændbare rengøringsopløsninger. Dele som modvægte, dæk, batterier, platforme eller andet der kan reducere maskinens vægt og stabilitet, må aldrig ændres, fjernes eller ombyttes med andre dele. Se nærmere om vægten af stabiliseringsdele i Serviceog vedligeholdelseshåndbogen. MODIFICERING ELLER ÆNDRING AF EN LIFTPLATFORM MÅ KUN FORETAGES EFTER FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLA- DELSE FRA PRODUCENTEN. Farer ved batterier Afbryd altid batterierne ved eftersyn af elektriske komponenter eller hvis der skal svejses på maskinen. Rygning er forbudt, og der må ikke forekomme åben ild eller gnister i nærheden af batteriet under opladning eller eftersyn. Pas på at værktøj eller andre metalobjekter ikke kortslutter batteripolerne. Brug altid hånd-, øjen- og ansigtsbeskyttelse ved eftersyn af batterierne. Pas på at batterisyren ikke kommer i berøring med hud eller beklædning. BATTERIVÆSKE ER KRAFTIGT TÆRENDE. UNDGÅ TIL ENHVER TID AT DEN KOMMER I BERØRING MED HUD OG BEKLÆDNING. SKYL OMGÅENDE DET BERØRTE OMRÅDE MED RENT VAND OG OPSØG EN LÆGE. Batterierne må kun oplades på et område med god ventilation. Undgå at overfylde batteriet. Fyld kun destilleret vand på efter at batterierne er fuldt opladet JLG Lift 1-5

14 AFSNIT 1 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Denne side efterlades blank. 1-6 JLG Lift

15 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION AFSNIT 2. BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION 2.1 OPLÆRING AF MANDSKAB Liftplatformen er en mandskabsbetjent anordning, derfor er det vigtigt at kun oplærte personer betjener og vedligeholder den. Personer under påvirkning af medicin eller alkohol, eller som lider af epilepsianfald, svimmelhed eller ikke har fuld legemskontrol må ikke betjene denne maskine. Operatøroplæring Oplæringen skal omfatte: 1. Brug og begrænsninger af kontrolenheder på platform og undervogn, foruden nødkontrolenheder og sikkerhedssystemer. 2. Kontrolmærkater, instruktioner og advarsler på maskinen. 3. Arbejdsgiverens regler og myndighedernes gældende love og regulativer. 4. Brug af godkendt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning. 5. Tilstrækkelig forståelse af maskinens mekaniske funktioner til at genkende en fejlfunktion eller potentiel fejlfunktion. 6. De sikreste metoder til at betjene maskinen hvor der findes overhængende forhindringer, andet bevægeligt udstyr og hindringer, fordybninger, huller eller kanter. 7. Metoder til at undgå farer fra ubeskyttede elektriske ledere. 8. Specifikke jobkrav eller maskinanvendelser. Opsyn under oplæring Oplæringen skal ske under opsyn af en kvalificeret person på et åbent område uden forhindringer, indtil eleven har evnen til at betjene og kontrollere maskinen på sikker vis. Operatørens ansvar Operatøren skal være klar over, at han/hun har ansvar for og autorisation til at afbryde maskinen i tilfælde af fejlfunktion eller usikre forhold enten på maskinen eller på arbejdsstedet. BEMÆRK: Producenten eller distributøren vil stille kvalificerede folk til rådighed som oplæringshjælp, når den/de første enhed(er) leveres, og derefter fremover efter ønske fra brugeren eller hans/ hendes mandskab JLG Lift 2-1

16 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Tabel 2-1. Inspektions- og vedligeholdelsestabel 2.2 FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Den følgende fortegnelse omfatter maskinens periodiske inspektioner og vedligeholdelse som anbefalet af JLG Industries, Inc. Undersøg lokale regulativer for andre krav angående liftplatforme. Inspektions- og vedligeholdelsesintervallerne skal forkortes om nødvendigt, hvis maskinen bruges under hårde og vanskelige forhold, hvis maskinen bruges hyppigere, eller hvis maskinen er udsat for en hård behandling. Type Hyppighed Hovedansvar Kvalifikationer Reference Førstartinspektion Førleveringinspektion (se bemærkning) Hyppig inspektion Årlig maskininspektion Forebyggende vedligeholdelse Hver dag inden brug eller hver gang der skiftes operatør. Før hvert salg, lease, eller udlejning. I brug i 3 måneder eller 150 timer efter hvilket der kommer først; eller ikke anvendt i mere end 3 måneder; eller købt brugt. Årligt, ikke mere end 13 måneder fra forrige inspektion. Ved intervaller som specificeret i Service- og vedligeholdelseshåndbogen. Bruger eller operatør Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Ejer, forhandler eller bruger Bruger eller operatør Kvalificeret JLG mekaniker Kvalificeret JLG mekaniker Fabrikcertificeret servicetekniker* eller kvalificeret JLG mekaniker Kvalificeret JLG mekaniker Betjenings- og sikkerhedsvejledning Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog og gældende JLG inspektionsformular Service- og vedligeholdelseshåndbog BEMÆRK: Inspektionsformular kan fås hos JLG. Brug Service- og vedligeholdelseshåndbogen til udførelse af inspektioner. * JLG Industries, Inc. anser en fabrikcertificeret servicetekniker som en person, der har gennemført JLG Service Training School for den specifikke model af JLG produktet. 2-2 JLG Lift

17 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Førstart-inspektion Førstart-inspektionen bør inkludere hver af de følgende: 1. Renlighed Undersøg alle overflader for utætheder (olie, brændstof, batterivæske) eller fremmedelementer. Rapportér alle lækager til vedligeholdelsespersonalet. 2. Mærkater og skilte Sørg for at de er rene og læselige. Vær sikker på at ingen af mærkaterne og skiltene mangler. Sørg for at alle ulæselige mærkater og skilte bliver renset eller udskiftet. 3. Betjenings- og sikkerhedsvejledning Sørg for at der findes et eksemplar af Betjenings- og sikkerhedsvejledningen i den vejrbestandige opbevaringsboks. 4. Inspektion ved rundgang Se figur Batteri Oplad efter behov. 6. Brændstof (Maskiner med forbrændingsmotor) Fyld op med korrekt brændstof efter behov. 7. Hydraulikolie Kontrollér hydraulikoliestanden. Fyld hydraulikolie på efter behov. 8. Funktionstjek Når rundgangsinspektionen er fuldført, skal der udføres et funktionstjek af alle systemer på et område, hvor der ikke er forhindringer hverken oppefra eller på jordplan. Se nærmere instruktioner i afsnit 4. HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DEN OMGÅ- ENDE AFBRYDES! RAPPORTÉR PROBLEMET TIL VEDLIGEHOL- DELSESPERSONALET. MASKINEN MÅ IKKE BENYTTES, FØR DEN ER ERKLÆRET SIKKER AT BRUGE. Funktionstjek Udfør funktionstjek på følgende måde: 1. Fra undervognens styrepanel uden belastning i platformen: a. Se efter at alle skjolde, der beskytter kontakter eller låse, er på plads. b. Afprøv alle funktioner og kontrollér alle grænseog udkoblingsafbrydere. Se tabel 2-2. c. Kontrollér hjælpestrøm (eller manuel nedtagning). d. Vær sikker på at alle maskinfunktioner er afbrudt, når nødstopknappen er aktiveret Tabel 2-2. Maksimal udkoblingshøjde Model 1930ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES Udkobling af høj hastighed 1.4 m (56 in) 1.8 m (70 in) 1.9 m (76 in) 1.9 m (76 in) 1.9 m (76 in) Tabel 2-3. Hældning og højde Model Hældningsstilling Maksimal platformhøjde Grader Feet Meter 1930ES 1,5 2 2, ES 1,5 2 2, ES 1,5 2 2, ES 2 2, ES 2 2, (fuld) (fuld) (fuld) (fuld) (fuld) ,7 4,3 3,4 2,7 6 4,5 3,7 3 7,7 6 4,9 4 7,9 6,7 6 9,7 8,2 7 b. Se efter at alle skjolde, der beskytter kontakter eller låse, er på plads. c. Afprøv alle funktioner og kontrollér alle grænseog udkoblingsafbrydere. d. Vær sikker på at alle maskinfunktioner er afbrudt, når nødstopknappen er trykket ind. 3. Med platformen i transportstilling (opbevaringsposition): a. Kør maskinen op ad en bakke, der ikke overgår den tilladte stigning, og stop for at kontrollere at bremserne holder. b. Kontrollér at hældningsalarmen virker som den skal.. 2. Fra platformens styrepanel: a. Vær sikker på at styrepanelet er forsvarligt fastgjort på det rigtige sted JLG Lift 2-3

18 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Figur 2-1. Diagram over rundgangsinspektion 2-4 JLG Lift

19 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION GENERELT Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som det ses på diagrammet. Fortsæt til venstre (mod uret som set oppefra) og efterse hver del i rækkefølge for de forhold som ses på den følgende tjekliste. VÆR SIKKER PÅ AT MASKINEN ER AFBRUDT UNDER RUND- GANGSINSPEKTIONEN FOR AT UNDGÅ TILSKADEKOMST. GLEM IKKE AT FORETAGE EN VISUEL INSPEKTION AF CHASSI- SETS UNDERSIDE. VED EFTERSYN AF DETTE OMRÅDE KAN DER OFTE FINDES FORHOLD, SOM KAN MEDFØRE STØRRE BESKA- DIGELSE AF MASKINE. BEMÆRK: Udover andre nævnte kriterier så vær sikker på at der ikke findes løse eller manglende dele på nogen komponenter, og at de alle er forsvarligt fastgjorte og ikke har synlige skader. 1. Platformens styrepanel - Skilt sidder fast og er læseligt, kontrolgreb og kontakter returnerer til neutral, kontrolgrebslåsen og nødstopknappen fungerer rigtigt, betjeningsvejledningen ligger i opbevaringsboksen. 2. Styrecylinder - Se Bemærk. 3. Spindel, forbindelsesstang, drivmotor og styreled (venstre front) - Se Bemærk. 4. Slaghulbeskyttelse Se Bemærk. 5. Batterirum - Korrekt elektrolytstand. 6. Højdeafbryder - Se Bemærk. 7. Hjul- og dækmontage, venstre bag - Se Bemærk. 8. Hældningsafbryder - Se Bemærk. 9. Drejekontakt - Se Bemærk. 10. Hjul- og dækmontage, højre bag - Se Bemærk. 11. Undervognens styreenheder - Skilt sidder fast og er læseligt, kontrolkontakter returnerer til neutralstilling, nødstopknappen fungerer rigtigt. Kontrolmarkeringer er læselige. 12. Batterirum - Korrekt elektrolytstand. 13. Hydraulikpumpe/-motor, kontrolventilinstallation - Ingen ustøttede ledninger eller slanger, ingen beskadigede eller knækkede ledninger Se Bemærk. 14. Liftcylinder - Se Bemærk. 15. Spindel, forbindelsesstang, drivmotor og styreled (venstre front) - Se Bemærk. 16. Sax-arme, drejetappe og slidpuder (ikke vist) - Se Bemærk. 17. Platform/gelænder-installation (ikke vist) - Se Bemærk. Figur 2-2. Punkter over rundgangsinspektion JLG Lift 2-5

20 AFSNIT 2 - BRUGERANSVAR, MASKINENS FORBEREDELSE OG INSPEKTION Denne side efterlades blank. 2-6 JLG Lift

21 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL AFSNIT 3. BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.1 GENERELT DA PRODUCENTEN IKKE HAR NOGEN DIREKTE KONTROL OVER MASKINENS ANVENDELSE OG BETJENING, ER DET BRUGE- RENS OG MANDSKABETS ANSVAR AT ARBEJDE I OVERENS- STEMMELSE MED GOD SIKKERHEDSPRAKSIS PÅ DISSE FELTER. Dette afsnit giver de nødvendige oplysninger til at kunne forstå styrefunktionerne. I dette afsnit findes betjeningskarakteristikker og begrænsninger, samt styreenhedernes og indikatorernes formål og funktioner. Det er vigtigt at brugeren læser og forstår de rigtige procedurer inden maskinen tages i brug. Disse procedurer støtter opnåelsen af maksimal levetid og sikkert arbejde. 3.2 OPLÆRING AF MANDSKAB Saxliften er beregnet til at løfte mandskab. Det er derfor vigtigt at den kun betjenes og vedligeholdes af autoriserede personer som har bevist, at de forstår den rigtige brug og vedligeholdelse af maskinen. Det er vigtigt at personalet, der har ansvaret for betjening og vedligeholdelse af maskinen, gennemgår en grundig oplæring og får praktisk erfaring, så de kan blive kendt med karakteristikkerne, inden de bruger maskinen. Personer under indflydelse af medicin eller alkohol, eller som lider af epilepsianfald, svimmelhed eller ikke har fuld legemskontrol må ikke få tilladelse til at betjene denne maskine. Operatøroplæring Operatøroplæringen skal inkludere instruktioner i det følgende: 1. Brug og begrænsninger af platformens og undervognens styreenheder, samt nødhjælps- og sikkerhedssystemer. 2. Kendskab og forståelse af denne betjeningsvejledning og af kontrolmarkeringer, instruktioner og advarsler på selve maskinen. 3. Kendskab og forståelse af alle de af arbejdsgiveren og myndighederne fastsatte sikkerhedsregler, inklusiv oplæring i at genkende og undgå potentielle farer på arbejdspladsen, med særlig opmærksomhed på hvordan arbejdet udføres. 4. Korrekt brug af alt foreskrevet personligt sikkerhedsudstyr. 5. Tilstrækkelig forståelse af maskinens mekaniske funktioner til at genkende en fejlfunktion eller potentiel fejlfunktion. 6. De sikreste metoder til at arbejde i nærheden af forhindringer ovenfra, andet bevægeligt udstyr, forhindringer, fordybninger, huller, kanter osv. på kørselsfladen. 7. Metoder til at undgå farer fra ubeskyttede elektriske ledere. 8. Andre krav til et specielt job eller en maskinanvendelse. Opsyn under oplæring Oplæringen skal ske under opsyn af en kvalificeret operatør eller en leder på et åbent område uden forhindringer, indtil eleven har udviklet evnen til at betjene og kontrollere saxliften på sikker vis hvor arbejdspladsen er trang. Operatørens ansvar Operatøren skal være klar over, at han/hun har ansvar for og autorisation til at afbryde maskinen i tilfælde af fejlfunktion eller usikre forhold enten på maskinen eller på arbejdsstedet, og til at forlange nærmere vejledning fra lederen eller JLG distributøren inden han/hun går videre. BEMÆRK: Producenten eller forhandleren vil stille kvalificerede folk til rådighed for hjælp med oplæring sammen med den/de første enhed(er) der leveres, og følgende efter ønske fra bruger eller mandskab. 3.3 BETJENINGSKARAKTERISTIKKER OG BEGRÆNSNINGER Generelt Først og fremmest kræver det, at brugeren har grundigt kendskab til denne maskines betjeningskarakteristikker og begrænsninger, uanset brugerens erfaring med lignende typer maskiner. Skilte Vigtige punkter, der skal huskes på under betjeningen, gives ved kontrolpanelerne på skilte med FARE, ADVAR- SEL, FORSIGTIG, VIGTIGT og INSTRUKTION. Disse informationer er placeret på forskellige steder med det formål, at minde mandskabet om de mulige farer maskinens betjeningskarakteristikker og belastningsbegrænsninger udgør. Se ovennævnte skiltes definitioner i afsnittet Forord JLG Lift 3-1

22 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL Kapaciteter Hævning af platformen over vandret stilling med eller uden belastning i platformen, er baseret på følgende kriterier: 1. Maskinen står på en jævn, fast og lige flade. 2. Belastningen er indenfor producentens foreskrevne kapacitet. 3. Alle maskinens systemer fungerer korrekt. Stabilitet Denne maskine, som den oprindeligt er fremstillet af JLG og brugt indenfor dens nominelle kapaciteter på en fast, plan, understøttet flade, giver en stabil liftplatform i alle platformens positioner. 3.4 STYREENHEDER OG INDIKATORER 3. Hoeve/sænkekontakt for platform - En kontakt (momentkontakt) med tre positioner til at hæve og sænke platformen, når den stilles på op eller ned Nøglekontakt 2. Hoeve/sænkekontakt for platform 3. Nødstopknap 3 Undervognens styrepanel Figur 3-1. Undervognens styrepanel MASKINEN MÅ ALDRIG BETJENES FRA UNDERVOGNENS STY- REPANEL MED MANDSKAB I PLATFORMEN UNDTAGEN I NØDS- TILFÆLDE. UDFØR SÅ MANGE FØRBRUGSTJEK OG INSPEKTIONER FRA UNDERVOGNENS STYREPANEL SOM DET ER MULIGT. BEMÆRK: Mens maskinen er afbrudt for natten eller for batteriopladning, skal nødstopknappen og strømvælgeren stå i afbrudt-position, så batterierne ikke aftappes. 1. Platform/undervognskontrolkontakten - En nøglebetjent kontakt med tre positioner der forsyner platformens eller undervognens kontrolenheder efter valg med strøm. Når den stilles til platform, forsyner denne kontakt nødstopknappen på platformens styrepanel med strøm. Når kontakten stilles til undervogn, forsyner denne kontakt undervognsenheden med strøm. Nødstopknappen på undervognens kontrolpanel forsyner nøglekontakten med strøm. Når strømvælgeren står i midterste position, afbrudt, er strømmen afbrudt til både platformens og undervognens styrepaneler. 4. Batteriopladerstatus Dette panel, til højre for undervognens kontrolboks, er beregnet til at give operatøren en nøjagtig aflæsning af batteriopladerens status. a. Grøn = Opladning udført b. Gul = Opladning i gang c. Rød = Unormal opladning GUL 2. Nødstopknap - En nødstopkontakt, i facon som en rød champignon, med to positioner der, når den står på TILSLUTTET med strømvælgeren stillet til undervognen, forsyner undervognens styrepanel med strøm. Kontakten kan yderligere bruges til at slukke for strømmen til funktionsstyreenhederne i nødstilfælde. Der tændes for strømmen ved at trække kontakten ud (tilsluttet) og slukkes ved at trykke den ind (afbrudt). GRØN Figur 3-2. RØD Batteriopladerstatus 3-2 JLG Lift

23 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL SPECIFIKATIONER (kun CE) Indendørs (CE) / Dobbeltkapacitet (ANSI) 7. Kapacitetsvælger 2. Udendørs 1. Outdoor (CE) / Enkeltkapacitet (CE) / Single (ANSI)* Capacity (ANSI)* 8. Platform/Kørselsvælger 7. Capacity Select Switch 3. Systemproblem 2. Indoor (CE) / Dual Capacity (ANSI) 9. Horn 8. Lift/Drive Select 4. Indikator 3. System til batteriafladning Distress 10. Styrekontakt 9. Horn 5. Hældningsindikator 4. Battery Discharge Indicator 11. Kontrolenhed 10. Steer Switch 6. Overbelastningsindikator 12. Nødstopknap 5. Tilt Indicator 11. Controller 6. Overload Indicator 12. Emergency Stop Switch *BEMÆRK: ENKELTKAPACITETS ANSI-MASKINEN ER IKKE UDSTYRET MED LYS *NOTE: THERE IS NO LIGHT EQUIPPED ON A SINGLE CAPACITY ANSI MACHINE Figur 3-3. Platformens styrepanel JLG Lift 3-3

24 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.5 PLATFORMENS STYREPANEL KONTROLBOKSE BØR IKKE SKIFTES FRA EN MASKINE TIL EN ANDEN. 1. Systemproblemindikator Denne indikator tænder en blinkende fejlindikator, der bestemmer hvor i systemet problemet er opstået. 2. Indikator til batteriafladning (BDI) Disse lamper er beregnet til at advare operatøren om batteriernes tilstand. 3. Hældningsalarmens advarselslampe - En rød advarselslampe på styrepanelet, der tænder når chassiset står på en hældning, der er større end den hældning, maskinen er programmeret til. 4. Overbelastningsindikator (hvis udstyret hermed) Indikerer, at platformen er overbelastet. 5. Kapacitetsvælger På alle amerikanske og alle ANSI maskiner bruges denne kontakt til valg af enten enkelt- eller dobbeltkapacitet. På alle CE maskiner bruges kontakten til at vælge enten indendørs eller udendørs. 6. Køre/liftvælger Denne vippekontakt bruges til at vælge enten køre eller lift. Efter valg af en funktion skal kontrolenheden flyttes i den rigtige retning for at funktionen kan aktiveres. 7. Horn - En trykknap der kan aktiveres så operatøren kan advare mandskab på arbejdsstedet om maskinens nærhed. 8. Styrekontakt Styrekontakten er en fingerbetjent kontakt ovenpå kontrolgrebet. Tryk på kontakten til højre styrer hjulene til højre. Tryk på kontakten til venstre styrer hjulene til venstre. 10. Nødstopkontakt - En nødstopknap med to positioner, i facon som en champignon, der forsyner platformens styrepanel med strøm og også slukker for strømmen til platformens kontrolenheder i nødstilfælde. Med strømvælgeren stillet på platform, tændes der for strømmen ved at trække kontakten ud (tilsluttet), og slukkes ved at trykke kontakten ind (afbrudt). HVIS HÆLDNINGSALARMEN ER PÅ MENS PLATFORMEN ER HÆVET, SÅ SÆNK PLATFORMEN FULDSTÆNDIGT, OG FLYT MASKINEN TIL DEN STÅR I NIVEAU, INDEN PLATFORMEN HÆVES IGEN. 11. Hældningsalarmens advarselshorn - Hældningsalarmens advarselshorn aktiveres, når chassiset står på en hældning, der er større end den hældning, som maskinen er programmeret til, og platformen er oprejst. BEMÆRK: ANSI/CSA/AUS maskiner er udstyret med en hældningsaflåsning, der afbryder køre- og løftefunktionerne, hvis chassiset står på en hældning, der er større end maskinens tilladte hældning, og platformen er oprejst. PLATFORMEN MÅ IKKE SÆNKES UDEN AT PLATFORMFORLÆN- GELSEN ER TRUKKET HELT IND. MASKINEN MÅ IKKE BRUGES, HVIS DEN HØJE KØREHASTIG- HED STADIG VIRKER, NÅR PLATFORMEN ER HÆVET OVER OPBEVARINGSPOSITION. 9. Kontrolgrebet Kontrolgrebet styrer tre funktioner: køre, lift og styre. Køre- og liftkontakten skal vælges inden kontrolgrebet flyttes. Efter valg af kørefunktionen vil flytning af kontrolgrebet i fremadgående retning køre maskinen fremad. Ved flytning af kontrolgrebet i bagudgående retning kører maskinen bagud. Efter valg af liftfunktionen vil flytning af kontrolgrebet i fremadgående retning løfte maskinen opad. Ved flytning af kontrolgrebet i bagudgående retning føres maskinen nedad. Hastigheden af alle valgte funktioner styres proportionalt af afstanden af håndkontrolenhedens vandring. Den fingerbetjente kontakt ovenpå håndkontrolenheden aktiverer styrehjulene i den aktiverede retning (højre eller venstre). 3-4 JLG Lift

25 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.6 PANELTRANSPORTØR (EKSTRAUDSTYR) DER KAN INSTALLERES FORSKELLIGT TILBEHØR TIL AT HÅND- TERE MATERIALER, MEN KUN ET AD GANGEN MÅ BRUGES (BELASTES) MEDMINDRE ANDET ER GODKENDT AF JLG INDU- STRIES, INC. MED EN PANELTRANSPORTØR INSTALLERET, KAN DEN OPRIN- DELIGE NOMINELLE PLATFORMSKAPACITET BLIVE REDUCE- RET. SE KAPACITETSMÆRKATEN PÅ PANELTRANSPORTØREN. EN FORØGELSE AF DET AREAL, DER UDSÆTTES FOR BLÆST, VIL NEDSÆTTE STABILITETEN. SE PANELTRANSPORTØRENS MÆRKAT ANGÅENDE MAKSIMAL PANELSTØRRELSE OG MAKSI- MAL VINDHASTIGHED. Forberedelse og inspektion 1. Se efter revner i svejsninger og beskadigelse af bakke. Sørg for at bakken er forsvarligt fastgjort til platformen. 2. Se efter at stroppen ikke er itu eller flosset. 3. Anvend kun paneltransportøren på de specificerede modeller. 4. Fjern bakken når den ikke er i brug. Betjening 1. Last paneltransportøren med et panel og fastgør det med en strop. 2. Placér panelet på det foretrukne sted. Service og vedligeholdelse 1. Udskift defekte eller flossede stropper, bøjede eller knuste bakker, manglende eller ulæselige mærkater. 2. Se efter løse møtrikker og bolte, og stram løse møtrikker eller bolte til specifikationer ifølge JLG spændingsskema JLG Lift 3-5

26 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL 3.7 RØRSTATIV (EKSTRAUDSTYR) DER KAN INSTALLERES FORSKELLIGT TILBEHØR TIL AT HÅND- TERE MATERIALER, MEN KUN ET AD GANGEN MÅ BRUGES (BELASTES) MEDMINDRE ANDET ER GODKENDT AF JLG INDU- STRIES, INC. MED ET RØRSTATIV INSTALLERET, KAN DEN OPRINDELIGE NOMINELLE PLATFORMSKAPACITET BLIVE REDUCERET. SE KAPACITETSMÆRKATEN PÅ PLADEN UNDER RØRSTATIVETS BAGESTE BESLAG. DEN NOMINELLE PLATFORMS- ELLER FOR- LÆNGELSESKAPACITET MÅ IKKE OVERSKRIDES. Aftagning af rørstativ I tilfælde af at rørstativet skal tages af, er der anvendt lukkepinde som nemt kan tages ud. Ved aftagning, træk de tre lukkepinde ud af hvert af rørstativets beslag. Nu kan beslagene tages af og gemmes til senere brug. Service og vedligeholdelse 1. Udskift defekte eller flossede stropper, bøjede eller knuste lukkepinde eller rørstativmontager, manglende eller ulæselige mærkater. 2. Se efter løse møtrikker og bolte, og stram løse møtrikker eller bolte til specifikationer ifølge JLG spændingsskema. Forberedelse og inspektion 1. Se efter revner i svejsninger og beskadigelse af stativets rør. Sørg for at rørstativet er forsvarligt fastgjort til platformen. 2. Se efter at stropperne ikke er itu eller flosset. 3. Anvend kun rørstativet på de specificerede modeller. Pålæsning af rørstativ 1. Forbered rørstativet til pålæsning ved at løfte stativet op, dreje det udad og lad det falde ind i pålæsningsstillingen. 2. Placér lasten i rørstativet. Den nominelle kapacitet, som ses på rørstativets mærkat, må ikke overskrides. 3. Før stropperne i hver ende rundt om lasten og stram dem. 4. Når lasten skal tages af fjernes stropperne hvorefter lasten fjernes omhyggeligt fra rørstativet. 5. Læg rørstativet tilbage i sammenfoldet stilling når det ikke bruges. 3-6 JLG Lift

27 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL Figur 3-4. Placering af mærkater blad JLG Lift 3-7

28 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL KUN CE CE ONLY Figur 3-5. Placering af mærkater blad JLG Lift

29 AFSNIT 3 - BRUGERANSVAR OG MASKINKONTROL Del nr. Model ES ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES ANSI engelsk Tabel 3-1. Placering af mærkater CE engelsk Australien CE/spansk Portugisisk Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 4. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 13. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant ES 2030ES 2630ES 2646ES 3246ES Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant JLG Lift 3-9

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI Serienr. - 3122378 January

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Bomliftmodeller E600 E600J E600JP M600 M600J M600JP ANSI 3122532 31. august 2006 Danish - Operators & Safety FORORD FORORD Denne manual er et meget vigtigt værktøj!

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner - Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1200SJP 1350SJP ANSI 3122367 20. september 2012 Danish

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI

MODELLER. Serie DVL og DVSP. Mobile vertikallifte. February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI BETJENINGS- OG SIKKER- HEDSVEJLEDNING MODELLER Serie DVL og DVSP Mobile vertikallifte 3122434 February 18, 2003 Danish - Operators and Safety WWW.JLG.COM ANSI HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA 1. udgave 13. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Third Printing Part No. 82784DA CE Models Betjeningsvejledning 2. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN 800 TOUCAN 870 Danish - Operation and Safety Manual 31210047 September 14, 2007 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel! Opbevar den altid

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA Third Edition Second Printing Part No. 97550DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER

BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER Danish October 2013 BRUGERMANUAL 2200 LIFTSERIE - LIL HOISTER! Læs og forstå denne brugermanual, før betjening af denne lift. Bliv fortrolig med de potentielle farer ved denne enhed. Ring til SUMNER hvis

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 265 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 265 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK MANUAL Golf Vogn 105 J Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING T

BETJENINGSVEJLEDNING T BETJENINGSVEJLEDNING T Dette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolslifte

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere