DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

2 2 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE REPARERE DE INDVENDIGE DELE. ALT EFTERSYN BØR FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICE-PERSONALE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ UDSTYRET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG FOR AT UNDGÅ GENERENDE FORSTYRRELSER BØR KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR ANVENDES. ADVARSEL: FJERN NETLEDNINGEN FRA STIKKONTAKTEN, NÅR DEN IKKE BENYTTES. Stikket i netledningen benyttes som afbryder. Stikket i netledningen skal være frit tilgængeligt, så det kan fjernes i tilfælde af et uheld. Under brug af den kompakte strømforsyning må du ikke pakke den ind eller tildække den med et stykke klæde, etc., og du må ikke placere den i snævre rum. Den kan blive meget varm, plastikkassen kan deformeres, og det kan resultere i elektrisk kortslutning eller brand. Identifikationspladen på CA-570 findes i bunden. Hvis du benytter andre strømforsyninger end den kompakte strømforsyning CA-570, kan det skade videokameraet. Dette produkt er blevet klassificeret under IEC :1993 og EN :1994. KLASSE 1 LASERPRODUKT Kun EU (og EØS). Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EC) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. For yderligere information om returnering og genanvendelse af WEEE produkter besøg venligst (EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

3 3 Hvordan en DVD disk vælges Der er mange typer af DVD diske, men dette videokamera benytter kun følgende tre typer af 8 cm mini DVD diske: DVD-R, DVD-R DL og DVD-RW. Bemærk, at det du kan gøre med en disk afhænger af, hvilken type DVD der benyttes, så vælg derfor den disk, der bedst passer til dit formål. DA DVD-R DVD-R diske kan kun optages en gang - du kan ikke redigere eller slette optagelserne. På den anden side er disse diske væsentlig billigere, og de kan afspilles på de fleste almindelige DVD afspillere. DVD-R DL Med Dual-layered diske kan man skrive op til 80% flere data (2,6 GB) på en enkelt optagelsesside. Men DVD-R DL diske kan kun afspilles på DVD udstyr, der er kompatibelt med dual-layered diske. Du kan heller ikke redigere eller slette optagelserne. Dual-layered diske har to optagelseslag. Videokameraet vil optage på lag 1 og derefter fortsætte til lag 2. Under afspilning af en optagelse, der spænder over begge lag, kan du opleve et kort stop (cirka 1 sekund) i det punkt, hvor videokameraet skifter til det andet lag. DVD-RW Lag 2 Lag 1 Best for kompatibilitet Best for optagelsestid Scene 2 Scene 1 Optagelsesoverflade Best for genbrugelighed Optagelser lavet på en DVD-RW kan redigeres eller slettes. Disken kan også initialiseres 1, således du kan anvende den samme disk flere gange. Introduktion Diskspecificationer for DVD-RW diske DVD-RW diske kan optages ved at benytte en af to diskspecifikationer: VIDEO metode eller VR metode. Når du indsætter en helt ny DVD-RW disk første gang, vil videokameraet automatisk vise initialiseringsskærmbilledet, hvor du kan vælge specifikationen for disken. VIDEO metode: Når de først er lukket 2, kan diske optaget i VIDEO metoden afspilles i de fleste almindelige DVD afspillere og give den bedste kompatibilitet. Men optagelserne kan ikke redigeres (slettes, ombyttes, etc.). VR mode: Du kan let redigere optagelserne. Dog kan diske optaget i VR metoden kun afspilles i DVD afspillere, der er kompatible med DVD-RW diske i VR metoden. Bemærk: DVD-R og DVD-R DL diske kan kun optages i VIDEO metode.

4 4 Store fordele ved DVD'er Hvorfor DVD er er bedre end bånd Du behøver ikke at bekymre dig om at overskrive på et bånd. Når du benytter en DVD, vil videokameraet automatisk optage på tom plads på disken, så du ikke skal bekymre dig om ved et uheld at optage over en tidligere optagelse. Vælg blot en scene fra indeksbilledet. Du behøver ikke at skulle spole båndet frem og tilbage for at finde den scene, du vil afspille. Vælg blot en scene fra indeksbilledet og start afspilningen med det samme. Enkel afspilning på en DVD afspiller. Når du har lukket den disk, du har optaget, skal du blot indsætte den i en DVD afspiller og starte afspilningen. Hvis du optog din disk i VIDEO metode, kan du afspille din disk i de fleste stationære DVD afspillere og DVD udstyr. Anbefalede diske Videokameraets ydeevne blev undersøgt med single-layered diske ved brug af de medfølgende diske og Hitachi-Maxell HG seriens DVD diske og med dual-layered diske ved brug af Canon DVD-R DL54 diske og Verbatim DVD-R DL diske. For yderligere detaljer kontakt fabrikanternes kundesupport centre direkte. Bemærk, hvis du prøver at optage eller afspille DVD diske med dette videokamera, der er optaget, initialiseret eller lukket med andet digitalt udstyr, kan det resultere i permanent tab af data. For bedst mulig kompatibilitet med eksternt DVD udstyr anbefaler vi at benytte VIDEO metoden.

5 5 De tilgængelige faciliteter afhænger af den benyttede DVD disk Disktype DVD-R DVD-R DL VIDEO DVD-RW VR DA Redigere scener med dette videokamera (slette scener, redigere afspilningslisten) ( 51) Slette en scene eller et still-billede umiddelbart efter optagelse ( 52, 56) Initialisere disken for at kunne bruge den til optagelse igen ( 54) Give disken en titel ( 55) Introduktion Lukke disken for at kunne afspille den på en DVD afspiller ( 58) 3 Tilføje optagelser til en disk, der allerede er lukket ( 60) 4 Konvertere still-billeder til Photomovie scener ( 57) 1 Diskinitialisering sletter alle optagelserne på disken og gendanner disken frie plads til dens oprindelige tilstand, så du kan benytte den samme disk igen. DVD-R og DVD-R DL diske kan ikke initialiseres. 2 Disklukning er behandling af diskens frie plads (det ikke-optagede område) for at gøre disken i stand til at kunne afspilles på eksternt DVD udstyr ( 58). For at lukke en DVD-R DL disk, skal videokameraet behandle begge lag. Derfor og afhængig af størrelsen af diskens frie plads, kan denne proces være langvarig. 3 Afspilning kan ikke garanteres med alt eksternt DVD udstyr. 4 Du skal åbne disken først.

6 6 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvordan en DVD disk vælges... 3 Om denne manual Om joysticket og joystick guiden... 9 Om Power omskifteren Om betjeningsmetoderne Lær videokameraet at kende Medfølgende tilbehør Oversigt over delene Skærmens informationer Klargøring Kom i gang Oplad batteripakken Indsæt og udtag en disk Klargøring af videokameraet Justering af LCD skærmen Anvend menuerne Valg af et menupunkt Valg af et punkt i setup menuerne Førstegangsindstillinger Skift sproget Ændring af tidszonen Indstilling af dato og klokkeslæt Grundlæggende funktioner Optagelse Videooptagelse Valg af aspektforhold for dine optagelser (16:9 Widescreen eller 4:3) Optagelse af fotos Zoom Quick Start funktion Afspilning Videoafspilning Visning af fotos Forstørre fotos under afspilning Avancerede funktioner Liste over menupunkter menu Setup menuer Kamera setup (digital zoom, billedstabilisator, etc.) Diskfunktioner (Photomovie, lukke, etc.) Still-billedfunktioner (slette alle still-billeder) Display setup (LCD lysstyrke, sprog, etc.) System setup (lydstyrke, beep, etc.) Dato/klokkeslæt setup... 39

7 7 Optagelsesprogrammer Anvend optagelsesprogrammerne...40 Fleksibel optagelse: Indstilling af blænde og lukkertid...41 Specialscene: Optagelsesprogrammer tilpasset specielle situationer...42 Justering af billedet: Eksponering, fokusering og farve Manuel eksponeringsjustering...43 Manuel fokuseringsjustering...43 Hvidbalance...44 Billedeffekter...45 Still-billede optagelsesindstillinger Indstilling af still-billedstørrelse og -kvalitet...46 Automatisk fokusprioritet...47 Andre funktioner On-screen informationer...48 Selvudløser...49 Digitale effekter...49 Redigeringsfunktioner Vedligeholde scener Tilføj scener til afspilningslisten...51 Flytte scener i afspilningslisten...52 Slette scener...52 Opdele en scene...53 Vedligeholde disken Sikring af disken...54 Initialisering af disken...54 Ændring af diskens titel...55 Vedligeholde fotos Slette fotos...56 Konvertere fotos til Photomovie scener...57 Afspilning af disken på et eksternt DVD udstyr Lukke disken...58 Afspilning af din disk på en DVD afspiller eller en computers DVD drev...59 Genåbning af diske - Yderligere optagelser på en lukket disk...60 Eksterne tilslutninger Tilslutning til et TV eller en VCR Tilslutningsdiagrammer...61 Afspilning på en TV skærm...62 Tilslutning til en VCR eller digital videooptager...62 Yderligere informationer Problemer? Fejlfinding...63 Oversigt over meddelelser...67 Kan og Kan ikke Forholdsregler...69 Vedligeholdelse/Andet...72 Hvor kan videokameraet benyttes...73 DA Introduktion

8 8 Generel information Videosystem (Varierer fra land til land) Ekstratilbehør Specifikationer Indeks... 79

9 Om denne manual 9 Om denne manual Om denne manual Tak fordi du har købt en Canon DC201/DC210/DC211. Du bør læse denne manual grundigt, før du benytter videokameraet, og beholde den som reference i fremtiden. Skulle dit videokamera ikke virke korrekt, se tabellen Fejlfinding ( 63). Symboler og referencer benyttet i denne manual VIGTIGT: Advarsler vedrørende videokameraets betjening. BEMÆRKNINGER: Yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. PUNKTER TIL KONTROL: Restriktioner, der fremkommer, hvis den beskrevne funktion ikke er tilgængelig i alle betjeningsmetoder (betjeningsmetoden videokameraet skal indstilles til, etc.). : Sidetal for reference. : Punkter eller faciliteter, der kun fremkommer eller er tilgængelige for en bestemt model. Følgende termer benyttes i denne vejledning: Skærm henviser både til LCD skærmen og søgerens skærm. Scene henviser til én filmenhed fra det punkt, hvor du trykker på start/stop tasten for at starte optagelsen, til det punkt, hvor du igen trykker for at holde pause i optagelsen. Termerne Foto og Still-billede benyttes skiftevis med same betydning. Fotografierne i denne manual er simulerede billeder optaget med et still-billede kamera. Bemærk, hvis intet andet er angivet, henviser illustrationerne i denne manual til modellen. DA Introduktion Kantede parenteser [ ] og store bogstaver benyttes som henvisning til menupunkter, som de vises på skærmen. Menupunkter i fed skrift angiver standardindstillingen (for eksempel [ON], [OFF]). Menupunkterne vises i deres standardposition Taster og omskiftere, der skal benyttes Navne på taster og omskiftere, bortset fra joysticket er angivet med en tast ramme (for eksempel ). Om joysticket og joystick guiden Tryk joysticket op, ned, venstre eller højre (, ) for at vælge et punkt eller ændre indstillinger. Tryk på selve joysticket ( ) for at gemme indstillingerne eller bekræfte en handling. I menuskærmbillederne er dette angivet med ikonet.

10 10 Om denne manual De funktioner, der er placeret i joysticket, skifter efter betjeningsmetoden og videokameraets indstillinger. Tryk på ( ) for at vise/skjule joystick guiden. I illustrationerne i denne vejledning er andre positioner, end de relevante for den funktion, der forklares, markeret med et stribet mønster. Afhængig af modellen og betjeningsmetoden kan disse positioner være tomme eller vise et andet ikon end det, der er vist i illustrationen. NEXT Når joystick guiden indeholder flere sider, vil [NEXT/NÆSTE] og ikonet for sidetal ( ) fremkomme i bunden. Tryk joysticket ( ) mod [NEXT/NÆSTE] for at vise næste side af guiden. Om Power omskifteren Udover at tænde og slukke videokameraet skifter Power omskifteren også videokameraets betjeningsmetode. For at tænde videokameraet: Hold låse-knappen nedtrykket, og flyt Power omskifteren ned til ON. For at skifte betjeningsmetode: Fra ON positionen, skub Power omskifteren kortvarigt ned mod MODE, og slip den. Denne handling vil skifte betjeningsmetode mellem optagelse (CAMERA - rød indikator) og afspilning (PLAY - grøn indikator). Låse-knap Om betjeningsmetoderne Videokameraets betjeningsmetode afgøres af positionen af Power omskifteren og / omskifteren. I manualen angiver, at en funktion er tilgængelig i den viste betjeningsmetode, og angiver, at funktionen ikke er tilgængelig. Når der ikke er vist ikoner for betjeningsmetoder, er funktionen tilgængelig i alle betjeningsmetoder. Betjeningsmetode Indikator for betjeningsmetode / omskifter Ikon display Betjening CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Videoer) Optager videoer på disken Afspiller videoer fra disken CAMERA (Rød) PLAY (Grøn) (Stillbilleder) Optagelse af still-billeder på disken Vise still-billeder fra disken 27 30

11 Lær videokameraet at kende 11 Lær videokameraet at kende Medfølgende tilbehør CA-570 kompakt strømforsyning (inkl. netledning) BP-208 batteripakke STV-250N stereo videokabel DA Introduktion Varemærker er et varemærke fra DVD Format/Logo Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Andre navne og produkter, som ikke er nævnt ovenfor, kan være registrerede varemærker eller varemærker fra deres respektive firmaer. ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT TIL ANDRE FORMÅL END PERSONLIG BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2 STANDARDEN FOR KODNING AF VIDEOINFORMATION FOR PAKKEDE MEDIER ER STRENGT FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER ANVENDELIGE PATENTER I MPEG-2 PATENT PORTEFØLGEN, HVIS LICENS ER TILGÆNGELIG FRA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

12 12 Lær videokameraet at kende Oversigt over delene Set fra venstre Set fra højre DISP. tast ( 48) tast ( 22, 33) QUICK START tast og standby-lampe ( 28) AV bøsning ( 61) Dæksel over bøsninger BATT. (batteriudløser) kontakt ( 17) RESET tast ( 63) Serienummer Monteringssted for batteri ( 17) Kontakt for objektivdæksel ( 25, 27) ( åben, lukket) Dæksel over diskrum ( 19) Håndrem ( 20) DC IN bøsning ( 17) Stereomikrofon Navne på taster og omskiftere, bortset fra joysticket er angivet med en tast ramme (for eksempel ). Set forfra

13 Lær videokameraet at kende 13 Set bagfra Set fra toppen Set fra bunden PLAY metode indikator (grøn) ( 10) Joystick ( 9) CAMERA metode indikator (rød) ( 10) LCD skærm ( 21) (hurtig baglæns) tast ( 30) / Zoome ud W (vidvinkel) tast ( 28) (hurtig forlæns) tast ( 30) / Zoome ind T (teleoptagelse) tast ( 28) / (play/pause) tast ( 29) / START/STOP tast ( 25) (stop) tast ( 29) / PLAYLIST tast ( 51) Søger ( 20) Kontakt for dioptrijustering ( 20) / (videoer/still-billeder) omskifter ( 10) DISC kommunikationsindikator ( 25, 27) / CHG (lade) indikator ( 17) Start/stop tast ( 25) Power omskifter ( 10) OPEN (diskdæksel) kontakt ( 19) Håndrem ( 20) Metodevælger ( 40) Zoomkontrol ( 28) PHOTO tast ( 27) Højtaler ( 30) Stativgevind ( 26) Øsken til rem Navne på taster og omskiftere, bortset fra joysticket er angivet med en tast ramme (for eksempel ). DA Introduktion

14 14 Lær videokameraet at kende Skærmens informationer Videooptagelser Optagelse af still-billeder Betjeningsmetode ( 10) Optagelsesprogram ( 40) Hvidbalance ( 44) Billedeffekt ( 45) Digitale effekter ( 49) Optagelsesmetode ( 33) Selvudløser ( 49) Disktype DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Diskspecifikation (VIDEO metode, VR metode) ( 3) Mærke for lukket disk ( 58) Manuel fokusering ( 43) Billedstabilisator ( 35) Diskbetjening Tidskode (timer : minutter : sekunder) Resterende optagelsestid på disken Påmindelse om optagelsestiden Vindskærm slukket ( 36) Niveaumarkering ( 37) Zoom ( 28), Eksponering ( 43) Still-billedkvalitet/-størrelse ( 46) Antal tilgængelige still-billeder på disken Resterende batterikapacitet AF ramme ( 47) Advarsel om videokamerarystelser ( 34) Autofokus (AF) og eksponering (AE) låst ( 27)

15 Lær videokameraet at kende 15 Diskbetjening Optagelse, Pause i optagelse, Afspilning, Pause i afspilning, Hurtig afspilning, Hurtig baglæns afspilning, Langsom afspilning, Langsom baglæns afspilning Resterende optagelsestid Når der ikke er mere diskplads tilgængelig, vil END/Slut blive vist, og optagelsen vil standse. Påmindelse om optagelsestiden Videokameraet tæller fra 1 til 10 sekunder, når du starter optagelsen. Dette er en hjælp til at undgå scener, der er for korte. Antal tilgængelige still-billeder på disken blinker rødt: Ingen disk i grønt: 6 eller flere billeder i gult: 1 til 5 billeder. i rødt: Der kan ikke optages flere billeder Når still-billeder afspilles, vil informationen altid vises i grønt. Afhængig af optagelsesbetingelserne vil antallet af tilgængelige still-billeder måske ikke falde efter en optagelse eller måske falde med 2 still-billeder på en gang. Disk kommunikationsinformation vises ved siden af antallet af tilgængelige billeder, mens videokameraet skriver på disken. DA Introduktion Resterende batterikapacitet Når begynder at blinke rødt, erstat batteripakken med en, der er fuldt opladet. Når du påsætter en afladet batteripakke, kan strømmen afbrydes uden vises. Batteriets aktuelle kapacitet bliver måske ikke angivet præcist afhængig af de betingelser, batteripakken og videokameraet benyttes under.

16 16 Lær videokameraet at kende Videoafspilning (Under afspilning) Diskbetjening Afspilningstid (timer : minutter : sekunder) Scenenummer Datakode ( 48) Vise still-billeder Billednummer ( 38) Øjeblikkeligt billede / Totalt billedantal Histogram ( 48) Still-billedkvalitet/-størrelse ( 46) Dato og klokkeslæt for optagelse Optagelsesprogram ( 40) Manuel fokusering ( 43) Hvidbalance ( 44) Manuel eksponering ( 43) Billedeffekt ( 45) Billedstørrelse ( 46) Filstørrelse Blændeværdi Lukkertid ( 41)

17 Kom i gang 17 Klargøring Kom i gang Kom i gang Oplad batteripakken Videokameraet kan forsynes med strøm fra en batteripakke eller direkte med den kompakte strømforsyning. Oplad batteripakken før brug. BATT. kontakt 1 Sluk videokameraet. 2 Montér batteripakken på videokameraet. Åbn LCD panelet. Skub batteriets ende med stik i pilens retning, og tryk let på det, til det klikker. CHG (lade) indikator 3 Tilslut netledningen til den kompakte strømforsyning. DC IN bøsning 4 Sæt netledningens stik i stikkontakten. 5 Tilslut den kompakte strømforsyning til videokameraets DC IN bøsning. CHG (lade) indikatoren begynder at blinke. Indikatoren lyser konstant, når opladningen er færdig. Du kan også benytte den kompakte strømforsyning uden at montere en batteripakke. Når den kompakte strømforsyning er tilsluttet, vil strømmen i en batteripakke ikke blive forbrugt, selv hvis den er påsat. NÅR BATTERIPAKKEN ER HELT OPLADET 1 Fjern den kompakte strømforsyning fra videokameraet. 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og fra den kompakte strømforsyning. FOR AT FJERNE BATTERIPAKKEN Tryk BATT. ned for at udløse batteripakken, og træk batteripakken ud ved at holde den i rillen i bunden. VIGTIGT Sluk altid for videokameraet, før du tilslutter eller fjerner den kompakte strømforsyning. Efter du har slukket Power omskifteren til, bliver vigtige filallokeringsdata opdateret på disken. Vær sikker på at vente indtil LCD displayet er helt slukket. Du kan høre noget støj fra den kompakte strømforsyning under brug. Det er ikke en fejl. Vi anbefaler at oplade batteripakken i temperaturintervallet mellem 10 C og 30 C. Udenfor temperaturintervallet mellem 0 C til 40 C vil opladningen ikke starte. Tilslut ikke videokameraets DC IN bøsning eller den kompakte strømforsyning til nogen form for elektrisk udstyr, der ikke eksplicit er anbefalet til brug med dette videokamera. For at forhindre udstyr i at gå i stykker og overophedning må du ikke tilslutte den medfølgende strømforsyning til DA Klargøring

18 18 Kom i gang spændingsomformere for oversøiske rejser eller specielle strømforsyninger, som f.eks. dem der benyttes i fly og skibe, DC-AC omsættere, etc. BEMÆRKNINGER CHG (lade) indikatoren virker også som en indikator for batteriets opladningsstatus. Lyser konstant: Batteriet er helt opladet. Blinker ca. 2 gange pr. sekund: Batteriet er opladet mere end 50%. Blinker ca. 1 gang pr. sekund: Batteriet er opladet mindre end 50%. Opladningstiden vil afhænge af omgivelsernes temperatur og batteripakkens indre ladningstilstand. På kolde steder vil batteripakkens effektive brugstid falde. Vi anbefaler at klargøre batteripakker til 2-3 længere tid, end du påregner at bruge. Opladnings-, optagelses- og afspilningstider med BP-208 batteripakken De optagelses- og afspilningstider, der er angivet i de følgende tabeller, er omtrentlige og kan variere med opladnings-, optagelses- eller afspilningsbetingelserne. Batteripakke BP-208 Optagelsesmetode XP SP LP Optagelsestider Maksimal Typisk* Maksimal Typisk* Maksimal Typisk* Søger 115 min. 60 min. 135 min. 65 min. 145 min. 70 min. LCD [NORMAL] 110 min. 60 min. 125 min. 65 min. 140 min. 65 min. LCD [BRIGHT/ 105 min. 60 min. 120 min. 60 min. 130 min. 65 min. KRAFTIG] Afspilningstid 140 min. 165 min. 175 min. Opladningstid 160 min. * Cirka tider for optagelse med gentagende operationer så som start/stop, zoom og tændt/slukket.

19 Kom i gang 19 Indsæt og udtag en disk Benyt kun 8 cm mini DVD diske, der er markeret med DVD-R logoet (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW logoet. Se også Anbefalede diske ( 4). Før disken indsættes, skal du kontrollere, at optagelsesoverfladen er ren. Om nødvendigt, benyt en blød renseklud til objektiver til at fjerne fingeraftryk, snavs eller pletter fra diskens overflade. Indsæt disken PUNKTER TIL KONTROL ( 10) Pickup objektiv 1 Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til metoden. 2 Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. 3 Indsæt disken, og tryk på dens centrum, indtil den klikker på plads. Indsæt disken med optagelsessiden nedad (enkeltsidede diske labelsiden peger opad). Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 4 Luk diskdækslet. Luk ikke dækslet med magt, hvis disken ikke er korrekt indsat og helt på plads. VED BRUG AF DVD-R/DVD-R DL DISKE Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. VED BRUG AF EN DVD-RW Du skal initialisere nye diske, før du kan begynde at optage. Diskinitialiseringsskærmbilledet vil fremkomme, når en ny DVD-RW indsættes første gang, hvis / omskifteren er indstillet til. Diskinitialiseringsskærmbilledet vil ikke fremkomme, når en disk indsættes, der allerede er initialiseret I dette tilfælde kan du begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. Vælg ( ) diskspecifikationen, og tryk på ( ). For en sammenligning mellem [VIDEO] og [VR] specifikationerne, se Hvordan en DVD disk vælges ( 3). Du vil blive bedt om at bekræfte den diskspecifikation, du har valgt. Vælg ( ) [YES/JA], og tryk på ( ) for at fortsætte, eller vælg [NO/NEJ], og tryk på ( ) for at returnere og vælge en anden diskspecifikation. En meddelelse for bekræftelse vil fremkomme på skærmen. Vælg ( ) [YES/JA], og tryk på ( ) for at starte diskinitialiseringen. DA Klargøring

20 20 Kom i gang Diskinitialiseringen vil tage ca. 1 minut. Undgå at bevæge videokameraet, mens initialiseringen foregår. Du kan begynde at optage videoer, når indikatoren for pause i optagelse fremkommer. BEMÆRKNINGER Processen med at genkende en disk kan tage et øjeblik. informationen vil bevæge sig, mens disken bliver læst. Vent indtil videokameraet er færdig med at genkende disken, før du starter optagelse VIGTIGT Når du skubber OPEN efter en optagelse, opdateres vigtige filallokeringsdata på disken, før diskdækslet åbner. Mens DISC kommunikationsindikatoren er tændt eller blinker, må videokameraet ikke udsættes for stød som f.eks. ved at stille det på bordet med en kraftig bevægelse. Klargøring af videokameraet Udtag disken 1 Skub OPEN kontakten helt i pilens retning, og åbn forsigtigt diskdækslet helt, indtil det standser. Udsæt ikke videokameraet for kraftige stød, mens DISC kommikationsindikatoren er tændt eller blinker. Pres håndremmen under videokameraet, således den ikke kommer i vejen for diskdækslet. Det kan tage et øjeblik efter at have trykket på OPEN, før diskdækslet åbner. 2 Tag på kanten af disken, og træk den forsigtig ud. Vær forsigtig ikke at berøre diskens optagelsesoverflade eller pickup objektivet. 3 Luk diskdækslet. 1 Tænd videokameraet. 2 Flyt objektivdæksel kontakten ned til for at åbne objektivdækslet. 3 Justering af søgeren. Hold LCD panelet lukket for at benytte søgeren, og juster om nødvendigt søgerens fokuseringskontakt. 4 Stram håndremmen. Justér håndremmen, således du kan nå zoomkontrollen med din pegefinger og start/stop tasten med din tommelfinger.

21 Kom i gang 21 Justering af LCD skærmen Roter LCD panelet Åbn LCD panelet 90 grader. Du kan rotere panelet 90 grader nedad. Du kan rotere panelet 180 grader fremad mod objektivet (således motivet kan betragte LCD skærmen, mens du benytter søgeren). At rotere panelet 180 grader er også nyttig, hvis du selv vil med på motivet, når du optager med selvudløser. Dette er det eneste tilfælde, hvor du kan benytte søgeren og LCD skærmen samtidigt LCD baggrundsbelysning Du kan indstille LCD skærmens lysstyrke til ét af to niveauer. Hold DISP. trykket ned i mere end 2 sekunder. Gentag dette for at skifte mellem normal og kraftig lysstyrke. BEMÆRKNINGER Denne indstilling påvirker ikke lysstyrken i optagelsen eller søgerens skærm. Anvendes den kraftige indstilling, afkortes batteripakkens effektive brugstid. DA Klargøring 180 Motivet kan betragte LCD skærmen

22 22 Anvend menuerne Anvend menuerne Anvend menuerne Mange af videokameraets funktioner kan indstilles i menuen, der åbnes ved at trykke på tasten ( ). For detaljer om tilgængelige menupunkter og indstillinger henvises til Liste over menupunkter ( 33). Valg af et punkt i setup menuerne ( 22) Valg af et menupunkt ( 22) 1 Tryk på. 2 Vælg ( ) ikonet for den funktion du vil ændre i kolonnen i venstre side. Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. 3 Vælg ( ) den ønskede indstilling blandt de tilgængelige indstillinger i bjælken i bunden. Den valgte indstilling vil blive fremhævet i lyseblåt. Menupunkter, der ikke er tilgængelige, vil fremkomme i gråt. Ved nogle indstillinger skal du foretage yderligere valg (, ) og/ eller trykke på ( ). Følg de ekstra betjeningsguider, der fremkommer på skærmen (så som ikon, små pile, etc.). 4 Tryk på for at gemme indstillingerne og lukke menuen. Du kan trykke på for at lukke menuen på et hvilket som helst tidspunkt. 1 Tryk på. Under afspilning af en disk optaget i VIDEO metode vil tryk på åbne setup menuerne direkte. Fortsæt direkte til punkt 3. 2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at åbne setup menuerne. Du kan også holde trykket ind i mere end 1 sekund for at åbne skærmbilledet for setup menuerne direkte. Tryk på joysticket ( ) for at vende tilbage til skærmbilledet for menuvalg (punkt 3). 3 Vælg ( ) den ønskede menu i kolonnen i venstre side, og tryk på ( ). Titlen på den valgte menu fremkommer i toppen af skærmen og under denne, listen med indstillingerne. 4 Vælg ( ) den indstilling, du vil ændre, og tryk på ( ). Den orange bjælke angiver den øjeblikkelig valgte menuindstilling. Ikke-tilgængelige menupunkter fremkommer i sort. 5 Vælg ( ) det ønskede punkt, og tryk på ( ) for at gemme indstillingen. 6 Tryk på. Du kan trykke på for at lukke menuen på et hvilket som helst tidspunkt.

23 Førstegangsindstillinger 23 Førstegangsindstillinger Førstegangsindstillinger Skift sproget Indstillinger Ændring af tidszonen DATE/TIME SETUP-Dato/ klokkeslæt setup Standardværdi DA [DEUTSCH] [ ROMANA ] [ ] [ENGLISH] [TÜRKÇE] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] ( 22) DISPLAY SETUP 1 Tryk på. Standardværdi LANGUAGE ENGLISH /Sprog Engelsk 2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at åbne setup menuerne. 3 Vælg ( ) [DISPLAY SETUP], og tryk på ( ). 4 Vælg ( ) [LANGUAGE( )/ SPROG], og tryk på, og tryk på ( ). 5 Vælg (, ) den ønskede indstilling, og tryk på ( ). 6 Tryk på for at lukke menuen. BEMÆRKNINGER Hvis du ved et uheld har ændret sproget, kan du følge mærket ved siden af menupunktet for at ændre indstillingen. Informationerne og som fremkommer på nogle udskrivningsrelaterede skærmbilleder, henviser til navne på taster på videokameraet og vil ikke skifte med det valgte sprog. ( 22) T.ZONE/DST PARIS -Tidszone/ sommertid PARIS 1 Tryk på. 2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at åbne setup menuerne. 3 Vælg ( ) [DATE/TIME SETUP- DATO/KLOKKESLÆT SETUP], og tryk på ( ). 4 Vælg ( ) [T.ZONE/DST- TIDSZONE/SOMMERTID], og tryk på ( ). Indstillingen for tidszonen fremkommer. Standardindstillingen er Paris. 5 Vælg ( ) din tidszone, og tryk på ( ). For at korrigere for sommertid vælges den tidszone, der er markeret med ved siden af stednavnet. 6 Tryk på for at lukke menuen. Tidszoner Når du har indstillet tidszonen, dato og klokkeslæt, behøver du ikke at indstille uret, hver gang du rejser til en anden tidszone. Vælg den tidszone, der henviser til dato og klokkeslæt, som vises på skærmen. Klargøring

24 24 Førstegangsindstillinger Indstilling af dato og klokkeslæt DATE/TIME SETUP-Dato/ klokkeslæt setup DATE/TIME 1.JAN :00 AM- Dato/klokkeslæt 1.JAN :00 AM ( 22) 1 Tryk på. 2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at åbne setup menuerne. 3 Vælg ( ) [DATE/TIME SETUP- DATO/KLOKKESLÆT SETUP], og tryk på ( ). 4 Vælg ( ) [DATE/TIME SETUP- DATO/KLOKKESLÆT SETUP], og tryk på ( ). Det første felt af datoen vil blive vist i orange og indikeret med op/ned pile. 5 Tryk på joysticket ( ) for at indstille datoen og klokkeslættet og på ( ) for at flytte mellem felterne for datoen og klokkeslættet. 6 Tryk på ( ) for at starte uret. 7 Tryk på for at lukke menuen. VIGTIGT Når du ikke benytter videokameraet i ca. 3 måneder, kan det indbyggede genopladelige lithium-batteri blive helt afladet, og dato/ klokkeslæt indstillingerne kan gå tabt. I dette tilfælde skal du genoplade det indbyggede lithium-batteri ( 71) og indstille tidszone, dato og klokkeslæt igen. Du kan også ændre datoformatet ( 39).

25 Optagelse 25 Optagelse Grundlæggende Optagelse funktioner Videooptagelse Før du starter optagelsen Undersøg om videokameraet optager korrekt ved at lave en testoptagelse først. Da optagelser lavet på en DVD-R eller en DVD-R DL disk ikke kan slettes, anbefaler vi at du benytter en DVD-RW disk til at lave testoptagelserne. ( 10) NÅR DU HAR AFSLUTTET OPTAGELSEN 1 Vær sikker på, at DISC kommunikationslampen er slukket. 2 Sluk videokameraet. 3 Luk objektivdækslet og LCD panelet. 4 Fjern disken. VIGTIGT Undgå følgende handlinger, når DISC kommunikationsindikatoren er tændt eller blinker. Hvis det sker, kan det resultere i permanent datatab. - Udsæt ikke videokameraet for vibrationer eller kraftige stød. - Åbn ikke diskdækslet, og fjern ikke disken. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke betjeningsmetode. DA 1 Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden. Den røde CAMERA indikator tændes. 2 Flyt objektivdæksel kontakten ned til for at åbne objektivdækslet. 3 Flyt / omskifteren til (Videoer) positionen. 4 Tryk på Start/Stop for at starte optagelsen. Optagelse starter; tryk igen på Start/Stop for pause i optagelsen. DISC kommunikationsindikatoren blinker under optagelse og lyser konstant under pause, mens scenen bliver optaget på disken. BEMÆRKNINGER Om optagelsestiden: Ved at ændre optagelsesmetoden kan du ændre den optagelsestid, der er til rådighed på disken ( 33). Ved optagelse på kraftigt oplyste steder kan det være vanskeligt at benytte LCD skærmen. I sådanne tilfælde benyttes søgeren i stedet. Ved optagelse nær kraftige lydkilder (f.eks. fyrværkeri eller koncerter), kan lyden blive forvrænget eller den vil måske ikke blive optaget ved den aktuelle lydstyrke. Det er ikke en fejl. Om Power Save metoden: For at spare energi, når videokameraet forsynes med strøm fra en batteripakke, vil videokameraet automatisk slukke, hvis det efterlades uden nogen betjening i 5 minutter ( 38). For at tænde det igen, skub Power omskifteren mod MODE, og slip den, eller flyt Power omskifteren til og tilbage til ON. Om LCD og søger skærmen: Skærmene er produceret ved brug af en ekstrem højpræcisions fremstillingsteknik med mere end 99,99% af billedpunkterne, som virker efter specifikationerne. Mindre end 0,01% af billedpunkterne kan lejlighedsvis lyse tilfældigt eller fremkomme som sorte, røde, blå eller grønne prikker. Dette har ingen effekt på det billede, der optages, og det er ingen fejl. Grundlæggende funktioner

26 26 Optagelse Når du anvender et stativ: Efterlad ikke søgeren, således den udsættes for direkte solskin, da den kan smelte (lyset koncentreres af objektivet). Anvend ikke stativer med befæstningsskruer længere end 5,5 mm. Hvis det sker, vil det kunne skade videokameraet. Når du optager videoer, prøv at få et roligt, stabilt billede. Overdreven bevægelse af videokameraet, og overdreven brug af hurtig zoom og panorering kan give urolige, nervøse scener. I ekstreme tilfælde kan afspilningen af sådanne scener resultere i visuelt fremkaldt søsyge. Hvis du oplever en sådan reaktion, skal du standse afspilningen øjeblikkeligt og om nødvendigt tage en pause. Valg af aspektforhold for dine optagelser (16:9 Widescreen eller 4:3) Du kan vælge aspektforholdet for din optagelse, så de svarer til dit TV. Videokameraet benytter hele CCD'ens bredde for at lave høj-opløsnings 16:9 optagelse. PUNKTER TIL KONTROL CAMERA SETUP/Kamera setup ( 10) Standardværdi Kontrol af den sidst optagne scene WIDESCREEN ON NEXT 1 Hvis joystick guiden ikke fremkommer på skærmen, tryk på ( ) for at vise den. 2 Tryk joysticket ( ) mod. Hvis fremkommer i joystick guiden, tryk gentagende gange joysticket ( ) mod [NEXT/NÆSTE] for at vise joystick guiden i illustrationen ovenfor. Når metodevælgeren er indstillet til AUTO, vil der kun fremkomme en joystick guide. Videokameraet afspiller den sidste scene (uden lyd) og vender tilbage til pause i optagelsen. Under kontrol af scenen, vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at vende tilbage til optagelse. Hvis du benytter en DVD-RW disk, kan du også slette scenen umiddelbart efter den er optaget. Vælg ( ) ikonet for at slette scenen, mens den kontrolleres ( 52). 1 Tryk på. 2 Vælg ( ) ikonet, og tryk på ( ) for at åbne setup menuerne. 3 Vælg ( ) [CAMERA SETUP/ KAMERA SETUP], og tryk på ( ). 4 Vælg ( ) [WIDESCREEN], og tryk på ( ). 5 Vælg ( ) en indstilling, og tryk på ( ). Standardindstillingen er widescreen (16:9) optagelse Indstil den til [ OFF] for at optage videoer i det normale (4:3) aspektforhold. 6 Tryk på for at lukke menuen. BEMÆRKNINGER Da videokameraets display har et aspektforhold på 16:9, vil optagelser med et 4:3 aspektforhold fremkomme i skærmens centrum med sorte sidebjælker. Under optagelse i widescreen metode med [IMG STAB/BILLEDSTAB.] indstillet til [ OFF] ( 35), kan du få en bredere synsvinkel. Afspilning af en widescreen optagelse: TV apparater kombatilbe med WSS ssystemet vil automatisk skifte til wide (16:9) metoden. Ellers skal du skifte TV's aspektforhold manuelt. For at

27 Optagelse 27 afspille på et TV med normalt aspektforhold (4:3) skift [TV TYPE] indstillingen herefter ( 38). Optagelse af fotos ( 10) VIGTIGT Undgå følgende handlinger, når informationen om diskkommunikation ( ) fremkommer på skærmen, og når DISC kommunikationsindikatoren lyser eller blinker. Hvis det sker, kan det resultere i permanent datatab. - Udsæt ikke videokameraet for vibrationer eller kraftige stød. - Åbn ikke diskdækslet, og fjern ikke disken. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke position på / omskifteren eller betjeningsmetode. DA BEMÆRKNINGER Hvis motivet ikke er egnet til autofokus, bliver gul. Juster fokuseringen manuelt ( 43). 1 Flyt Power omskifteren til ON for at indstille videokameraet til CAMERA metoden. Den røde CAMERA indikator tændes. 2 Flyt objektivdæksel kontakten ned til for at åbne objektivdækslet. 3 Flyt / omskifteren til (Stillbilleder) positionen. 4 Tryk PHOTO halvvejs ned. Når fokuseringen er justeret automatisk, vil blive grøn, og en eller flere AF rammer fremkommer. 5 Tryk PHOTO helt ned. DISC kommunikationsindikatoren vil blinke så længe billedet bliver optaget. Grundlæggende funktioner

28 28 Optagelse Zoom PUNKTER TIL KONTROL : Ud over den optiske zoom er der også digital zoom tilgængelig ( 35). Optisk zoom 35x 30x Digital zoom* 1.000x 800x * Kun. Zoome ud ( 10) Quick Start funktion Ved at bruge Quick Start funktionen vil du aldrig gå glip af at tage billeder eller optage video i store, kortvarige øjeblikke. Når du trykker på QUICK START i stedet for at slukke videokameraet, kan du have det klar til at starte optagelse indenfor ca. 1 sekund. PUNKTER TIL KONTROL ( 10) : Du kan ikke gå i Quick-Start ready tilstanden, mens du optager. Zoome ind Optisk zoom ( 35x, 30x) Flyt zoomkontrollen mod W for at zoome ud (vidvinkel). Flyt den mod T for at zoome ind (tele). Du kan også ændre zoomhastigheden ( 35). Du kan vælge en af tre faste zoomhastigheder eller en variabel, der afhænger af, hvordan du betjener zoomkontrollen: Tryk let for langsom zoom; tryk kraftigere for hurtigere zoom. BEMÆRKNINGER Når den er indstillet til [ VARIABLE/ VARIABEL], vil zoomhastigheden være hurtigere under pause i optagelsen. Hold en afstand på mindst 1 m til motivet. Ved vidvinkel kan du fokusere på et motiv helt ned til 1cm. 1 Tryk på QUICK START. Standby-lampen lyser som signal på, at videokameraet er Quick-Start ready klar og venter på at begynde optagelse. Nogle gange vil standby-lampen blinke, når videokameraet udfører nogle forberedelser. Videokameraet er Quick-Start ready, når lampen holder op med at blinke og lyser konstant. 2 Når du vil genoptage optagelse, tryk på QUICK START igen. Indenfor ca. 1 sekund er videokameraet klar i pause i optagelsen.

29 Afspilning 29 BEMÆRKNINGER Når du vækker videokameraet fra standby metoden, vil følgende indstillinger blive ændret automatisk. - Manuel fokusering vender tilbage til autofokus (AF). - Manuel eksponeringsjustering vender tilbage til automatisk eksponering. - Zoompositionen indstilles til fuld vidvinkel W. I standby metoden forbruger videokameraet kun halvdelen af den effekt, det benytter i pause i optagelsen. Ved at benytte denne metode kan du spare energi, når du benytter en batteripakke. Videokameraet slukker selv, hvis det efterlades Quick-Start ready metoden i mere end 10 minutter, uafhængig af [POWER SAVE] indstillingen ( 38). Du kan indstille længden af tiden indtil videokameraet slukker med [ STANDBY OFF] indstillingen ( 38). For at tænde det igen, skub Power omskifteren mod MODE, og slip den, eller flyt Power omskifteren til og tilbage til ON. Hvis du udfører en af følgende handlinger, mens videokameraet er i standby tilstand (mens standby-lampen lyser), vil videokameraet vende tilbage til pause i optagelsen. - Åbner dækslet over diskrummet. - Skubber Power omskifteren mod MODE. - Skifter position af / kontakten. Afspilning Afspilning Videoafspilning ( 10) 1 Flyt Power omskifteren til ON, skub den herefter ned mod MODE, og slip den for at indstille videokameraet til PLAY metoden. Den grønne PLAY indikator tændes. 2 Flyt / omskifteren til (Videoer) positionen. Indeksbilledet fremkommer med markeringsrammen på første scene. 3 Flyt (, ) markeringsrammen til den scene, du vil afspille. Tryk på eller på videokameraet for at gå til næste/ forrige indeksside. 4 Tryk på / for at starte afspilningen. Afspilningen vil starte fra den markerede scene og fortsætte til slutningen af den sidst optagede scene. DA Grundlæggende funktioner UNDER AFSPILNING 5 Tryk igen på / for pause i afspilningen. 6 Tryk på for at standse afspilningen og vende tilbage til indeksbilledet. BEMÆRKNINGER Under afspilning af en DVD-R DL (duallayered) disk kan du bemærke et kort stop (ca.

30 30 Afspilning 1 sekund) i det punkt, hvor afspilningen skifter fra lag 1 til lag 2. Du kan vise dato og klokkeslæt for optagelsen og andre kameradata, som blev registreret, da optagelsen blev lavet ( 48). Bemærk, du behøver ikke at vise joystick guiden ovenfor for at overspringe scener. BEMÆRKNINGER FOR AT JUSTERE LYDSTYRKEN Videokameraet afspiller lyden gennem den indbyggede højtaler. Lyden vil blive slukket, når du lukker LCD panelet eller tilslutter stereo videokablet til AV bøsningen. Under afspilning af en scene: 1 Hvis joystick guiden ikke fremkommer på skærmen, tryk på ( ) for at vise den. 2 Tryk joysticket ( ) mod eller for at justere lydstyrken. For at afbryde lyden helt, fortsæt med at trykke på ( ), indtil ikonet for lydstyrken skifter til. Du kan trykke på ( ) igen for at skjule joystick guiden under afspilning. SPECIELLE AFSPILNINGSMETODER Hurtig afspilning Under normal afspilning, tryk på eller på videokameraet. Tryk gentagende gange på knappen for at forøge afspilningshastigheden. Hurtig afspilning: 5x 15x 25x af den normale hastighed. Langsom afspilning Under pause i afspilning, tryk på eller på videokameraet. Tryk gentagende gange på knappen for at forøge afspilningshastigheden. Langsom afspilning: 1/16 1/8 1/4 af den normale hastighed. Overspringe scener Under afspilning, tryk joysticket mod ( ) for at springe til næste scene. Tryk joysticket mod ( ) for at springe til begyndelsen af den aktuelle scene. Tryk på joysticket ( ) to gange for at springe til forrige scene. Der er ingen lyd under de specielle afspilninger. Under nogle specielle afspilningsmetoder kan du se nogle videoproblemer (videostøj, opdelt videobillede, etc.) i det afspillede billede. Langsom afspilning er ikke tilgængelig med diske, der er initialiseret i VIDEO metoden. Afhængig af optagelsen kan du lejlighedsvis bemærke et kort stop i billedet eller lyden i det punkt, hvor scenen skifter. Visning af fotos ( 10) 1 Flyt Power omskifteren til ON, skub den herefter ned mod MODE, og slip den for at indstille videokameraet til PLAY metoden. Den grønne PLAY indikator tændes. 2 Flyt / omskifteren til (Stillbilleder) positionen. 3 Benyt joysticket ( ) til at flytte mellem billederne.

31 Afspilning 31 VIGTIGT Følgende bliver måske ikke vist korrekt. - Billeder, der ikke er optaget med dette videokamera. - Billeder redigeret på eller uploadet fra en computer. - Billeder, hvis filnavne er blevet ændret. Undgå følgende handlinger, når informationen om diskkommunikation ( ) fremkommer på skærmen, og når DISC kommunikationsindikatoren lyser eller blinker. Hvis det sker, kan det resultere i permanent datatab. - Udsæt ikke videokameraet for vibrationer eller kraftige stød. - Åbn ikke diskdækslet, og fjern ikke disken. - Fjern ikke strømforsyningen, og sluk ikke for videokameraet. - Skift ikke position på / omskifteren eller betjeningsmetode. indekssiderne i stedet. Flyt zoomkontrollen mod W for at udvide den grønne markeringsramme til hele siden, og flyt ( ) mellem indekssiderne. Flyt zoomkontrollen mod T for at vende tilbage til at flytte mellem enkeltbilleder. 3 Flyt zoomkontrollen mod T. Indeksbilledet lukker, og det valgte billede bliver vist. Image Jump funktion Du kan også finde et specifikt billede hurtigt uden at skulle gennemse dem alle et efter et. FOR AT GENNEMLØBE INDEKSBILLEDERNE DA Diasshow ( 22) SLIDESHOW/Diasshow 1 Tryk på. 2 Vælg ( ) [ SLIDESHOW/ DIASSHOW], og tryk på ( ). 3 Vælg ( ) [START], og tryk på ( ). Billeder afspilles et efter et. Tryk på for at standse diasshowet. Indeksbillede 1 Flyt zoomkontrollen mod W. Still-billede indeksbilledet fremkommer. 2 Vælg (, ) et billede. Flyt den grønne markeringsramme til det billede, du vil vise. Hvis du har mange still-billeder, er det måske lettere at gennemse hele Tryk joysticket mod ( ) eller ( ), og hold det trykket ned for at gennemløbe still-billederne hurtigt. FOR AT OVERSPRINGE 10 ELLER 100 STILL- BILLEDER 1 Hvis joystick guiden ikke fremkommer på skærmen, tryk på ( ) for at vise den. 2 Tryk joysticket ( ) mod. 3 Vælg ( ) [ JUMP 10 IMAGES/ OVERSPRING 10 BILLEDER] eller [ JUMP 100 IMAGES/ OVERSPRING 100 BILLEDER]. 4 Overspring ( ) det valgte antal billeder. Tryk på ( ) for at lukke Image Jump skærmbilledet og vise billedet. Du kan trykke på ( ) igen for at skjule joystick guiden. Grundlæggende funktioner

32 32 Afspilning Forstørre fotos under afspilning Under afspilning kan still-billeder forstørres op til 5 gange. ( 10) Zoomkontrol Joystick 1 Flyt zoomkontrollen mod T. Billedet bliver forstørret 2 gange, og der fremkommer en ramme, som angiver positionen af det forstørrede område. For at forstørre billedet yderligere, flyt zoomkontrollen mod T. For at reducere forstørrelsen til mindre end 2 gange, flyt zoomkontrollen mod W. fremkommer for billeder, der ikke kan forstørres. 2 Vælg den del af billedet, der skal forstørres, med joysticket. Flyt (, ) rammen til den del af billedet, du vil se forstørret. Forstørrelsen afbrydes ved at flytte zoomkontrollen mod W, indtil rammen forsvinder.

33 Liste over menupunkter 33 Avancerede funktioner Liste over menupunkter Liste over menupunkter Menupunkter, der ikke er tilgængelige, fremkommer i gråt i menuen, eller i sort i setup menuerne. For detaljer om hvordan du vælger en indstilling, henvises til Anvend menuerne ( 22). menu Digitale effekter ( 49) Metodevælger: P [ D.EFFECT OFF/D.EFFEKT OFF], [ FADE-T], [ WIPE], [ BLK&WHT-S/H], [ SEPIA], [ ART], [ MOSAIC] DA Optagelsesprogrammer ( 40) Metodevælger: P [ PROGRAM AE], [ SHUTTER-PRIO. AE/LUKKER- PRIO. AE], Specialscene optagelsesprogrammer: [ PORTRAIT/PORTRÆT], [ SPORTS/SPORT], [ NIGHT/NAT], [ SNOW/SNE], [ BEACH/STRAND], [ SUNSET/SOLNEDGANG], [ SPOTLIGHT], [ FIREWORKS/ FYRVÆRKERI] Hvidbalance ( 44) Metodevælger: P [ AUTO], [ DAYLIGHT/DAGSLYS], [ TUNGSTEN/GLØDELAMPE], [ SET/INDSTIL] Billedeffekt ( 45) Metodevælger: P [ IMAGE EFFECT OFF/ BILLEDEFFEKT OFF], [ VIVID/ LIVAGTIG], [ NEUTRAL], [ SOFT SKIN DETAIL/BLØDE HUDDETALJER] Metodevælger: P [ D.EFFECT OFF/D.EFFEKT OFF], [ BLK&WHT-S/H], [ SEPIA] Optagelsesmetode [ HIGH QUALITY], [ STANDARD PLAY], [ LONG PLAY] Tabellen nedenfor viser de omtrentlige optagelsestider med en helt ny DVD disk (på en enkelt optagelsesside). Optagelses -metode Disktype DVD-R, DVD-R DL DVD-RW 20 min. 36 min. 30 min. 54 min. 60 min. 108 min. Optagelse i LP metoden giver længere optagelsestid, men afhængig af diskens tilstand (slitage, skrøbelighed, etc.) kan billede og lyd optaget i LP metoden være forvrænget. Vi anbefaler at benytte XP eller SP metoden til vigtige optagelser. Videokameraet benytter en variabel bit rate (VBR) til at omsætte videodataene, så den aktuelle optagelsestid vil variere afhængig af indholdet i scenerne. Avancerede funktioner

34 34 Liste over menupunkter Still-billedstørrelse/-kvalitet ( 46) CONVERT TO SCENE/Konvertere til scene ( 57) Størrelse: [L 1024x768], [S 640x480] Kvalitet: [ SUPER FINE], [ FINE], [ NORMAL] ADD TO PLAYLIST/Tilføj til afspilningsliste ( 51) Konvertere et enkelt still-billede til en 3-sekunders Photomovie scene. SLIDESHOW/Diasshow ( 31) [CANCEL/ANNULLER], [START] Disktype: VR metode [ALL SCENES/ALLE SCENER], [ONE SCENE/EN SCENE], [CANCEL/ ANNULLER] Tilføj en scene til afspilningslisten. Dette punkt er kun tilgængeligt fra det originale indeksbillede. MOVE/Flyt ( 52) Disktype: VR metode Flyt en scene i afspilningslisten. Dette punkt er kun tilgængeligt fra afspilningsliste indeksbilledet. DIVIDE/Opdel ( 53) Disktype: VR metode Opdele en scene. DELETE/Slet ( 52) Disktype: VR metode Slette en scene. Setup menuer Kamera setup (digital zoom, billedstabilisator, etc.) KAMERA SETUP A.SL SHUTTER Metodevælger: AUTO eller P (kun i [ PROGRAM AE] optagelsesprogrammet) [ ON], [ OFF] Videokameraet benytter automatisk langsomme lukkertider for at opnå lysere optagelser på steder med utilstrækkelig belysning. Videokameraet benytter lukkertider ned til 1/25 (1/12 ved still-billede optagelse). Hvis der fremkommer et forsinket "efterbillede", indstil den langsomme lukker til [ OFF]. Hvis (advarsel om videokamerarystelser) fremkommer, anbefaler vi at stabilisere videokameraet ved for eksempel at montere det på et stativ.

35 Liste over menupunkter 35 D.ZOOM IMG STAB/Billedstab [ OFF], [ 105x], [ 1000x] [ OFF], [ 90x], [ 800x] Bestemmer betjeningen af den digitale zoom. Når den er aktiveret, skifter videokameraet automatisk til digital zoom, når du zoomer ud over den optiske zooms rækkevidde. Med den digitale zoom bliver billedet behandlet digitalt, hvorfor billedets opløsning vil falde, jo mere du zoomer ind. Om farven på zoomindikatoren: Optisk Digital zoom zoom Zoomindikator Hvid Lyseblå Mørke blå DC210/DC211 35x 35x - 105x DC201 30x 30x - 90x Digital zoom kan ikke benyttes i [ NIGHT/NAT] optagelsesprogrammet. ZOOM SPEED/Zoomhastighed 105x x 90x - 800x [ VARIABLE/VARIABEL], [ SPEED 3/HASTIGHED 3], [ SPEED 2/HASTIGHED 2], [ SPEED 1/HASTIGHED 1] Når den er indstillet til [ VARIABLE/ VARIABEL], vil zoomhastigheden afhænge af, hvordan du betjener zoomkontrollen: Tryk let for langsom zoom; tryk kraftigere for hurtigere zoom. Den hurtigste zoomhastighed kan opnås med [ VARIABLE/VARIABEL]. Blandt de faste indstillinger er [ SPEED 3/ HASTIGHED 3] den hurtigste og [ SPEED 1/HASTIGHED 1] den langsomste. Metodevælger: P [ ON ], [ OFF] Billedstabilisatoren kompenserer for kamerarystelser, selv ved den kraftigste tele. Billedstabilisatoren er udviklet til at kompensere for normale videokamerarystelser. Billedstabilisatoren er måske ikke så effektiv under optagelse på mørke steder med [ NIGHT/NAT] optagelsesprogrammet. Billedstabilisatoren er måske ikke så effektiv ved brug af langsomme lukkertider med [ SHUTTER-PRIO. AE/LUKKER-PRIO.AE] optagelsesprogrammet. Billedstabilisatoren kan ikke slukkes, når metodevælgeren er indstillet til AUTO. Vi anbefaler at indstille billedstabilisatoren til [ OFF], når du benytter et stativ. FOCUS PRI./Fokus pri. ( 47) Metodevælger: P [ ON :AiAF], [ ON:CENTER], [ OFF] WIDESCREEN ( 26) [ ON], [ OFF] SELF TIMER/Selvudløser ( 49) [ ON ], [ OFF] DA Avancerede funktioner

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Læs mere

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH7YA2M0

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH7YA2M0 DVD videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH7YA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

DC410. DVD videokamera. Betjeningsvejledning DC411 DC420. Dansk PAL DC420 CEL-SM9HA240

DC410. DVD videokamera. Betjeningsvejledning DC411 DC420. Dansk PAL DC420 CEL-SM9HA240 DVD videokamera Betjeningsvejledning DC410 DC411 DC420 Dansk DC420 PAL CEL-SM9HA240 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE

Læs mere

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245

Din brugermanual CANON DC21 http://da.yourpdfguides.com/dref/815245 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DC21 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH9PA2M0

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH9PA2M0 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH9PA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil).

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH5MA2M0 Introduktion Rensning af videohovederne Digital-videokameraer optager

Læs mere

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH5RA2M0

Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk PAL CEL-SH5RA2M0 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Dansk PAL CEL-SH5RA2M0 Introduktion Rensning af videohovederne Digital-videokameraer optager videosignaler på båndet i meget tynde linier (så tynde som 1/8 af et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

PAL. Dansk. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil).

PAL. Dansk. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). HD videokamera Betjeningsvejledning Dansk Mini Digital Video Cassette Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Digital Video Software PAL CEL-SH6GA2M0 2 Introduktion

Læs mere

PAL. Dansk. Suomi. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil).

PAL. Dansk. Suomi. Mini. HD videokamera Betjeningsvejledning. Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). HD videokamera Betjeningsvejledning Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Digital Video Software PAL CEL-SM8QA2M0 2 Introduktion

Læs mere

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Læs mere

CEL-SN3DA240. Digital-Videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SN3DA240. Digital-Videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SN3DA240 Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN IKKE

Læs mere

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD

Læs mere

Din brugermanual CANON DC100

Din brugermanual CANON DC100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DC100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD videokamera Betjeningsvejledning Læs også Digital Video Software betjeningsvejledningen (på PDF fil). Dansk PAL CEL-SH7UA2M0 Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

CEL-SR1CA240. Digitalt videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SR1CA240. Digitalt videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SR1CA240 Digitalt videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON MV960 http://da.yourpdfguides.com/dref/815541

Din brugermanual CANON MV960 http://da.yourpdfguides.com/dref/815541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MV960 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON DC40

Din brugermanual CANON DC40 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Introduk tion Vigtige instruktioner ADVARSEL!

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

CEL-SN3KA240. HD Videokamera. Betjeningsvejledning PAL

CEL-SN3KA240. HD Videokamera. Betjeningsvejledning PAL CEL-SN3KA240 HD Videokamera Betjeningsvejledning PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX20I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

CEL-SN3JA241. HD Videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SN3JA241. HD Videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SN3JA241 HD Videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas ... (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. e Sv Da Su Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera

Læs mere

Din brugermanual CANON MV920

Din brugermanual CANON MV920 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Din brugermanual CANON LEGRIA HF 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378671

Din brugermanual CANON LEGRIA HF 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378671 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Version 14 Sv 14. udgave Da Versio 14 Su Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Din brugermanual CANON LEGRIA HF M32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355471

Din brugermanual CANON LEGRIA HF M32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3355471 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Betjeningsvejledning PAL DIGITAL-VIDEOKAMERA DANSK. Mini

Betjeningsvejledning PAL DIGITAL-VIDEOKAMERA DANSK. Mini DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Mini Digital Video Cassette PAL Denne betjeningsvejledning omhandler videokameraerne MV550i og MV530i. Denne betjeningsvejledning benytter primært illustrationer

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

PAL. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering.

PAL. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. Introduktion. Behersk det grundlæggende. Udnyt alle mulighederne. Redigering. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning nsk Introduktion Behersk det grundlæggende Udnyt alle mulighederne Redigering Mini Digital Video Cassette Anvend et hukommelseskort Direct Printing Yderligere informationer

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CEL-SR3XA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SR3XA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SR3XA240 HD videokamera Betjeningsvejledning Y Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL!

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

CEL-SP7RA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SP7RA240. HD videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SP7RA240 HD videokamera Betjeningsvejledning Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX450

Din brugermanual CANON MVX450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX450 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CEL-SP5VA241. HD videokamera. Betjeningsvejledning

CEL-SP5VA241. HD videokamera. Betjeningsvejledning CEL-SP5VA241 HD videokamera Betjeningsvejledning Y Introduktion Vigtige instruktioner ADVARSEL! ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN KAN

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere