Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning"

Transkript

1 Lars Trap-Jensen * 1 Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning The electronic medium offers improved search facilities and allows much more information in comparison with the paper dictionary. Some of these possibilities are outlined and discussed in relation to ordnet.dk, a Danish electronic reference work that combines three existing lexicographic resources into one site available on the Internet. The project involves digitization of the 28-volume historical dictionary Ordbog over det danske Sprog (ODS, Dictionary of the Danish Language) and integrating it with its 5 supplementary volumes. The ODS together with the modern, corpus-based Den Danske Ordbog (The Danish Dictionary) provide dictionary coverage of the Danish language from c to the present. The integration of the two dictionaries with the corpus web site Korpus 2000 will enable the user to access further linguistic material, and will enable lexicographers to utilize corpus material in new and more focused ways in the individual entries. Given the limits of a medium-sized project (4-5 lexicographers, 6 years) the editorial staff need to make a number of strategic choices among the options available. At present, priority is given to developing onomasiological search facilities and exploring ways of integrating corpus and dictionary material. 1. Mediebetingede forskelle på papir- og digitalt format Elektroniske ordbøger har efterhånden været så længe på markedet at de er en naturlig del af ordbogslandskabet. Alligevel er der grund til at betragte dem som nye og forholdsvis ubeskrevne størrelser i den sammenhæng. Dels er metaleksikografisk beskrivelse og teori endnu sparsom (jf. dog Hermes nr. 34, 2005), dels er langt størstedelen af de elektroniske ordbøger vi har set indtil nu, ikke stort mere end skærmversioner af eksisterende papirordbøger, måske med tilføjelse af visse udvidede søgemuligheder, fx fritekstsøgning og søgning med jokertegn. Der er endnu ikke udkommet mange elektroniske ordbøger som fra begyndelsen har været konciperet udelukkende til udgivelse for det elektroniske medie. Et eksempel man kunne nævne, er det tyske ELEXIKO-projekt, der udvikles ved Institut für Deutsche Sprache i Mannheim. Der er imidlertid tale om et projekt i en indledende fase, hvilket gør en retvisende vurdering tvivlsom: Redigeringen har i skrivende stund netop rundet 1 promille af de bebudede lemmaer. Ellers er det især learners dictionaries på det stærkt konkurrenceprægede, engelsksprogede marked der er kommet længst med hensyn til at udnytte det elektroniske medies muligheder selvom 1 *Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K

2 det i vistnok alle tilfælde er med trykte ordbøger som udgangspunkt. Helt grundlæggende er der nogle overordnede, mediebestemte betingelser som adskiller papirordbøger fra elektroniske ordbøger: Plads er ikke noget problem. Det betyder at der ikke er grænser for hvor mange lemmaer der kan bringes, hvor mange oplysningstyper, eksempler m.m. der kan gives. Ud over at pladsen ikke er begrænset, er den heller ikke bundet af bogens to dimensioner og lineære forløb. I det omfang der er en makrostruktur, er den altså illuderet fx i form af en alfabetisk ordnet liste i den ene side af skærmen. Klassiske leksikografiske problemer som placering af flerordsforbindelser er af samme grund ophævede: Man bør kunne skrive hvad som helst i søgefeltet og komme det ønskede sted hen. Ligeledes bør den elektroniske ordbog yde hjælp ved fejlstavning. Muligheden for vha. links at kalde andre resurser frem på skærmen betyder at a) man kan inddrage flere værker i ét (internt) eller pege udad mod andre (eksternt), b) man kan bruge henvisninger og teleskopløsninger (hvor man folder oplysningerne ind og ud) og c) man kan anvende andre typer filer end ordbogens tekstelementer, fx billed-, lyd- og filmsekvenser. Det elektroniske medie byder på langt bedre muligheder for søgninger, ikke bare på tekststrenge, men også fx på specifikke elementnavne og onomasiologiske søgninger. I det følgende vil jeg redegøre for de muligheder og valg vi står over for i forbindelse med et nyt dansk onlineprojekt, hvilke overvejelser vi har gjort os, og hvilke strategiske løsninger vi vælger at satse på. Inden da er det dog nødvendigt i korte træk at præsentere projektet. 2. ordnet.dk et elektronisk opslagsværk Der er også her tale om et opslagsværk som i hvert fald delvis tager udgangspunkt i eksisterende papirversioner, men ikke desto mindre har vi en ambition om at kunne være nyskabende, dels ved at sammenkoble forskellige eksisterende resurser til ét nyt opslagsværk, dels ved at udnytte det elektroniske medie til at tilbyde nye funktioner i netversionen. Der bliver i første omgang tale om at forbinde ordbogsdata fra DEN DANSKE ORDBOG med en digital version af ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG og med mulighed for søgning i Det Danske Sprog- og

3 Litteraturselskabs korpusmateriale 2. Med digitaliseringen af ORDBOG OVER DET DANSKE SPROGgår et længe næret ønske i opfyldelse for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (for ikke at tale om mange af værkets trofaste brugere) 3. Digitaliseringsprocessen indeholder i sig selv en ikke ubetydelig udfordring, og ambitionen for denne dels vedkommende begrænser sig derfor i første række til at etablere en fuldt funktionsdygtig digital version hvor artikelstrukturen er opmærket så den lader sig konvertere til XML og til et databaseformat med de muligheder for tværgående søgninger som derved fremkommer, og hvor de fem supplementsbind flettes sammen med grundmanuskriptet. Hvor langt ned i mikrostrukturen det vil være muligt at genkende de relevante indholdselementer, kan i sagens natur ikke afgøres på forhånd det bliver en del af projektet at afdække mulighederne. DEN DANSKE ORDBOG foreligger allerede som digitalt manuskript, og det er derfor også disse data der kommer til at ligge til grund for eksperimenter med nye funktioner og udvidede søgemuligheder. Desuden vil manuskriptet blive redaktionelt vedligeholdt på to områder: Der skrives løbende nye artikler så lemmabestanden hele tiden udvides og opdateres, og de betydningsmæssigt gennemskuelige underopslagsord (i papirversionen anbragt i artiklernes fod som sammensætninger og afledninger) gøres til hovedopslagsord der som minimum indeholder oplysning om ordklasse og bøjning samt en definition. Også korpusdelen bliver dynamisk ved at der løbende føjes nye tekster til de i forvejen eksisterende i KORPUS 2000 og KORPUS 90 (sidstnævnte er en delmængde af DEN DANSKE ORDBOGS tekstkorpus). Ud over integrationen med ordbogsdelen indgår det også i projektet at korpussiden udvikles med en forbedret grænseflade og med udvidede søgemuligheder, bl.a. sådan at teksternes syntaktiske opmærkning udnyttes. Projektet gennemføres i perioden og finansieres af Carlsbergfondet og Kulturministeriet med støtte fra Det Elektroniske Forskningsbibliotek. 3. Elektroniske muligheder I det følgende gennemgås en række af de muligheder som foreligger alene som følge af overgangen fra papir til digitalt format, kombineret med koblingen mellem korpus og ordbogsdata. Fokus vil primært være på ordbogsdelen, hvilket betyder at korpusdelen kun inddrages i det omfang den er relevant for ordbogsdelen. 2 En nærmere beskrivelse af projektet kan ses i Trap-Jensen 2004 og Lorentzen/Trap-Jensen (under udgivelse). 3 Se Bojsen/Trap-Jensen 2005 for yderligere oplysninger om denne del af projektet.

4 3.1. Generelle søgemuligheder Da samtlige data ligger i en database (for ODS vedkommende dog ikke endnu), er det oplagt at tilbyde alle de muligheder for tværgående søgninger som databaseformatet tillader, dvs. søgning på hvert enkelt af basens elementnavne. Ligeledes er det en selvfølgelighed at systemet skal kunne håndtere fritekstsøgninger, trunkerede søgninger og søgning med forskellige booleske operatorer. Om det skal ske med brug af jokertegn eller i form af valg fra en rullegardinmenu, er i den forbindelse sekundært. Endelig bør man kunne tilbyde brugerne hjælp til opslag ved at udarbejde en algoritme der kommer med relevante alternativer i tilfælde af at der indtastes en fejlstavet form i søgefeltet Udvidede oplysninger i ordbogsartikler Den elektroniske ordbog giver mulighed for at arrangere allerede eksisterende oplysninger på en ny måde og tilbyde dem som en mulighed på et relevant sted i artikelstrukturen hvis brugeren måtte ønske det. Desuden giver specifikke korpussøgninger på stedet mulighed for at få supplerende oplysninger om et konkret problem. Man kan som et første skridt foretage det tankeeksperiment at opregne de søgefunktioner man kan forestille sig alene ud fra en teknisk synsvinkel, dvs. uden at bekymre sig for om det er hensigtsmæssigt set fra et brugersynspunkt. I fig. 1 illustreres nogle af mulighederne i en tilfældigt udvalgt ordbogsartikel 4. mus sb. fk. [1] -en, -, -ene [2][HmuZs], i de fleste sms. muse- [HmusE-] [3] [1] Vis samtlige bøjningsformer i et paradigmatisk skema og deres fordeling i korpus [2] Udtal ordet fra lydfiler med optagelser eller automatisk som talesyntese [3] Vis et resume af betydninger og lemmatiserede ord for ører/haler og deres fordeling i korpus 4 Denne fremstilling er en let bearbejdet version af en figur der er udviklet af min kollega Jørg Asmussen og oprindelig brugt i anden sammenhæng.

5 1 lille gnaver[4] med tilspidset snude, forholdsvis store ører og en ofte lang, nøgen hale [5]; SYN [6] (familien) Muridae [7]; omfatter bl.a. husmus, skovmus, rotter og dværgmus lille ~ [8], ~ og rotter; forsøg med ~ [9] Mange lofter, der førhen var fulde af hø, halm og fede mus, står i dag gabende tomme [10] BerlT90 [11] Det er ligegyldigt, om katten er hvid eller sort, bare den fanger mus BT88 2 (edb) [12] lille redskab som bevæges med hånden på en vandret flade (ofte en lille måtte), og som sætter brugeren i stand til at flytte markøren på en edb-skærm, aktivere menuer, ikoner m.m. [13]; kendt fra 1983 [14] Det traditionelle greb om musen betyder ofte, at albuen tvinges ud fra kroppen i en unaturlig og anstrengende stilling HiFi92 3 (med.) = ledmus [15] Hvis brusk slås løs kan det bevæge sig rundt i knæet. Det kaldes en mus i knæet [16] hj.side, medicin 2000 [17] 4] Vis andre ord der også betegner gnavere og deres fordeling i korpus [5] Vis artikler med andre dyr hvor det fremhæves at de har snuder/store ører/haler og deres fordeling i korpus [6] Skriv alle forkortelser helt ud [7] Vis alle medlemmer af denne familie og deres fordeling i korpus [8] Vis flere typiske ordgrupper med mus, hentet fra korpus [9] Erstat tilde med opslagsordet, evt. fremhævet på anden måde [10] Vis flere/alle eksempler fra korpus eller med mere kontekst [11] Vis alle bibliografiske oplysninger [12] Vis alle it-ord og deres fordeling i korpus [13] Vis alle ord der betegner (små) redskaber og deres fordeling i korpus [14] Vis alle betydninger som var nye i 1980 erne [15] Giv en fuld definition uden henvisning til anden artikel [16] Vis flere belæg fra korpus med denne betydning [17] Gør link til hjemmeside aktivt grå mus [18] (ofø) kedelig, tilbageholdende el. uanseelig person [19]; JF kontormus [20] Den politiker, der er opdraget til at være en lidt grå, anonym mus, bliver også en lidt grå og anonym politiker BerlT90 hvid mus [21] albino af husmus holdes især som forsøgsdyr og kæledyr [22] det varede, før [18] Vis andre faste forbindelser hvori der indgår dyr [19] Vis andre ord/udtryk der betegner en kedelig person [20] Vis andre ord/udtryk der bruger et dyr til at betegne en person [21] Vis eksempler fra korpus på adj. der betegner en farve, efterfulgt af sb. der betegner et dyr

6 hun fik øje på en lille hvid mus, der halvvejs gemte sig i noget halm i bunden FamJour86 med mand og mus [23] se mand når katten er ude, spiller musene på bordet [24] se kat 1 våd som en druknet mus [25] meget våd; gennemblødt; SYN drivvåd [varierer i form] pastor Maclaren [røg] på enden i baljen og sjoskede op på stranden våd som en druknet mus BerlT91 AFL til bet. 1 SUFF muse vb. [26] SMS til bet. 1 musefælde, -hale, -rede, -unge; hunmus; til bet. 2 musearbejde, -knap, -måtte [27] HIST oldn. mús, ty. Maus, gr. mys [28] [22] eksempler på andre dyr som holdes som kæledyr [23] Vis eksempler på parallelle konstruktioner efter skabelonen med [sb.] og [sb.] [24] Vis andre eksempler på ordsprogslignende vendinger hvori dyrebetegnelser indgår [25] Vis andre eksempler på sammenligningskonstruktioner bestående af adj. og et nominalsyntagme [26] Vis andre verber som er suffiksafledninger af sb. (der betegner et dyr) [27] Vis flere/andre sammenhænge hvori mus/gnaver/dyr indgår [28] Vis andre ord der er indlånt fra græsk. Vis andre dyrebetegnelser som har en beslægtet form på græsk Fig. 1 Mulige søgefunktioner i en digital ordbog Der er to ting der springer i øjnene når man ser ned over figuren: For det første hvor mange steder der er mulighed for at udvide oplysningen med supplerende materiale fra ordbog eller korpus, og for det andet at det langt fra er alt hvad der er muligt, som vil opfylde et reelt brugerbehov. Men uanset om man hæfter sig ved det ene eller det andet, er det væsentligt at notere sig at der i langt de fleste tilfælde er tale om oplysninger som principielt er indeholdt i ordbogen eller korpus i forvejen udfordringen består i at finde de relevante data frem og præsentere dem for brugeren. Når man skal beslutte sig for hvilke muligheder der skal prioriteres i det elektroniske værk, bør man i hvert enkelt tilfælde stille sig spørgsmål som de følgende: Kan det lade sig gøre at generere de pågældende data fra ordbasen på en forholdsvis enkel måde? I hvor høj grad kræver det manuel (efter)redigering af materialet? Er materialet af en sådan beskaffenhed at det principielt mulige også er praktisk gennemførligt? Modsvares muligheden af et reelt behov hos brugeren?

7 Ideelt ville det være at analysere brugerbehovene, dernæst at rangordne søgefunktionerne så de matcher behovene, og så ellers gå i gang fra en ende af. Desværre sætter virkelighedens resurseknaphed hurtigt en grænse for denne fremgangsmåde. I et projekt af middelstørrelse som det indeværende, med 3-5 redaktører tilknyttet over en projektperiode på 6 år (eller i alt ca. 13 mio. kr.), er det klart at nytten af en søgefunktion nøje må sammenholdes med de resurser der er forbundet med at gøre den tilgængelig. Hvis fx en funktion kræver at hele ordbogsmanuskriptet gennemgås systematisk og redaktionelle ændringer udføres manuelt, bliver resurserne hurtigt forbrugt på denne funktion alene. Et eksempel fra fig. 1 kunne være udtale. Om denne funktion hedder det lidt bombastisk hos Landau 2001 (s. 97): To my mind, hearing the pronunciation is the only unarguable improvement of a CD over a book. Selvom man ikke behøver være enig i denne anskuelse, har udtale indiskutabelt stor værdi for de mange brugere der har svært ved at afkode en trykt lydskrifts mange specialtegn. Men hvis løsningen er at oplysningen indtales og tilføjes databasen som separate lydfiler, er det dels en temmelig kostbar investering, dels en omstændelig procedure at bruge i et dynamisk projekt der løbende suppleres med nye artikler. Umiddelbart mere attraktivt forekommer det derfor at bruge et talesynteseprogram der kan downloades fra hjemmesiden. Heller ikke denne løsning er dog uden problemer, men det er til dels et spørgsmål om den rette teknologi på det rette tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at udvælge nogle strategiske satsningsområder. Det kan betyde at visse søgefunktioner må fravælges fordi de er for omkostningstunge, også selvom de ideelt set er nyttige og efterspurgte. Og omvendt kan det betyde at visse søgefunktioner tilbydes selvom de ikke er indlysende påkrævede, fordi det er enkelt at tilbyde dem. Man kan fx forestille sig sådanne funktioner gemt bag en knap flere oplysninger, som brugerne efter eget valg kan benytte sig af eller lade være hvis de ikke er interesserede i informationen. Det kan være nyttigt at sammenfatte mulighederne fra fig. 1 i forskellige typer efter både art og arbejdsindsats. For hver type kan mulighederne være indbyrdes sammenhængende eller uafhængige. Og de kan være forholdsvis simple, eller de kan være omkostningstunge. Type a) omfatter muligheder der går på at præsentere en eksisterende oplysning på en anden måde, typisk ved at udfolde hvor papirordbogen sammentrænger, beskærer og forkorter af pladsøkonomiske grunde. Mulighederne [1], [6], [9], [15] og [17] hører til denne type. Type b) indebærer at der indføres en ny mulighed som ikke eksisterer i papirforlægget. Her bør skelnes imellem muligheder der kræver manuel redigering ([2]), og muligheder der evt. kan genereres automatisk ([3], [11]). Type c) udnytter det digitale mediums mulighed for at linke til andre ord i basen som ligner opslagsordet i en bestemt henseende. I sin

8 simpleste form dækker funktionen over en SQL-forespørgsel til basen om at generere et søgeresultat med samme eller lignende indhold som opslagsordet for det pågældende element (fx [14]); i andre tilfælde kræves yderligere en statistisk analyse af elementindholdet. Til denne type hører [4], [5], [7], [12], [13], [14], [18], [19], [20], [22], [23], [24], [25], [26], [27] og [28]. Type d) kombinerer ordbogsopslag med en fokuseret korpussøgning, dvs. undersøger forekomster eller fordelinger i korpus på netop det sted i ordbogsartiklen hvor brugeren befinder sig. Koblingen til korpus kan også ske i kombination med generering af søgeresultater nævnt under type c), hvorfor der er et vist overlap mellem de to typer. Til denne type hører [4], [5], [7], [8], [10], [12], [13], [16], [21] og til dels [1] og [3]. 4. Strategiske satsningsområder De muligheder der hører under type a), udmærker sig ved at være forholdsvis enkle at udføre da de kan udføres globalt og automatisk, og bør derfor prioriteres. Det er også en logisk følge af betingelsen om at plads ikke er noget problem: I en elektronisk ordbog bør redaktionelt indførte forkortelser, tilder, bindestreger osv. så vidt muligt erstattes af fuldt udskrevne former. I nogle tilfælde kan man dog forestille sig en teleskopløsning hvor brugeren først ser en kondenseret opstilling, fx papirversionens, og derefter har mulighed for at klikke sig til en fuldt udfoldet beskrivelse. Det kunne fx være en attraktiv løsning når det gælder fleksionsangivelser, fordi det fuldt udfoldede paradigme med tilhørende officielle og uofficielle varianter undertiden fylder så meget at det kan blive en kilde til irritation for den bruger der leder efter noget helt andet. Valget mellem forskellige præsentationsmuligheder accentuerer i øvrigt vigtigheden af at adskille indhold og præsentation allerede i redigeringsfasen. Af mulighederne under type b) er det klart at de funktioner som kan genereres automatisk, umiddelbart får højere prioritet. At give adgang til alle bibliografiske oplysninger er overkommeligt da alle korpustekster i forvejen er forsynet med headeroplysninger, og det er ikke noget problem at videregive samtlige disse oplysninger. Mest sandsynligt vil det blive som teleskopløsning, og vi vil i samme forbindelse overveje om det kan lade sig gøre at udfolde papirordbogens kildeforkortelser mere hensigtsmæssigt. Vi har også eksperimenteret med muligheden for at give automatiske betydningsresumeer, og det ser lovende ud. En ulempe ved den digitale ordbog er at brugeren ikke kan overskue hele artiklen så godt som i papirordbogen. Derfor er det vigtigt, ikke mindst i de længere artikler, at yde hjælp så brugeren kan orientere sig i artiklen og få mulighed for at navigere mellem de forskellige dele. Udtale er et område som principielt har høj prioritet fordi behovet i

9 visse brugergrupper er stort. Til gengæld er det, som nævnt ovenfor, afhængigt af at den rette tekniske løsning er til stede. Det er en mulighed vi undersøger, og meget gerne ser indført. De muligheder der er sammenfattet i type c), har alle at gøre med at præsentere andre artikler eller træk fra andre artikler som kan være relevante for det pågældende opslagsord. Det er oplysninger som findes i ordbogen i forvejen, og som det kan være nyttigt at give brugeren adgang til i visse sammenhænge, især i forbindelse med vidensrelaterede funktioner, fx læring. Nogle af oplysningerne kan stilles til rådighed uden de store problemer. Fx løses [12] vis andre it-ord ved at formulere en forespørgsel i basen hvor indholdet af elementet Fag = edb, eller [14] vis andre ord/betydninger som var nye i 1980 erne med en forespørgsel til basen hvor indholdet i elementet Kron eller Dat >= 1980 og <1990. Andre af mulighederne kræver derimod en betydelig indsats. En mulighed som [4] ( vis andre ord der også betegner gnavere ) forekommer umiddelbart simpel, men for at den skal fungere tilfredsstillende, kræver det en meget stor grad af konsistens i betydningsdefinitionerne i dette eksempel således for det første at ordet gnaver er benyttet som genus proximum i samtlige definitioner af ord der betegner gnavere, for det andet at genus proximum kan udpeges entydigt i hver enkelt definition. Det sidste problem er heldigvis ikke så stort idet det under redigeringen af DEN DANSKE ORDBOG har været et eksplicit krav at redaktørerne anførte genus proximum for hver betydning i et separat felt, netop med henblik på en senere elektronisk udnyttelse af det. En analyse af DEN DANSKE ORDBOGS definitioner for udvalgte betydningsområder har imidlertid vist at den systematiske konsistens er svingende, fra næsten acceptabel til noget ufuldstændig. Det skal understreges at kravet om systematik alene drejer sig om definitionernes egnethed til automatisk sprogteknologisk processering og ikke må forveksles med en kvalitativ vurdering af definitionerne sådan som de fungerer for ordbogsbrugeren. Mest overbevisende virker systematikken for konkrete substantiver, mindre godt for abstrakter og overførte betydninger. I eksemplet gnaver er det således kun artiklen hare der falder uden for systematikken ( gråbrunt pattedyr med hvid bug, to store fortænder i over- og undermunden, lange ører og kraftige bagben hvor redaktøren altså har valgt at anføre pattedyr frem for gnaver som genus proximum). Men også inden for gruppen af konkrete substantiver er der variation. Når man forlader det som nogle semantikere kalder basic level concepts (se fx Lakoff 1987: 31ff.), bliver afstanden mellem almensproget og den faglige systematik hurtigt for stor, og princippet om at vælge nærmeste systematiske overbegreb fungerer derfor mindre godt her. Det gælder fx mere primitive niveauer i den biologiske systematik eksempler er stilksporesvampe, polypdyr eller rødalger. Det afspejler sig i definitionerne ved at der typisk anføres et mere basalt niveau som genus proximum: ordet støvbold defineres fx som en svamp og ikke som

10 en stilksporesvamp. Konklusionen på de stikprøveanalyser vi har foretaget i DEN DANSKE ORDBOG, er at selvom ordbogens definitioner forekommer velstrukturerede og konsistente i sammenligning med mange andre ordbøger, ville det kræve en meget stor indsats, herunder ikke mindst en betragtelig portion manuel redigering af materialet, at få blot genus proximum-delen til at fungere tilfredsstillende. Umiddelbart synes der derfor at være to mulige veje at gå med hensyn til ordnet.dk: enten at forkaste muligheden eller at begrænse den til de semantiske områder hvor pålideligheden er størst og resurseforbruget mindst. Ikke desto mindre har vi valgt at satse på en helt tredje udvej: at indgå i et samarbejde om etablering af en selvstændig digital ordbog hvor ordforrådets betydningsstruktur og interne relationer beskrives på en formaliseret måde så de kan bruges af it-systemer, et såkaldt leksikalsk ordnet. Dette projekt, DANNET, skal ses som en dansk udgave af de internationale EUROWORDNET og Princetons WORDNET og gennemføres over en treårig periode i samarbejde med Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet. Projektet finansieres af Statens Humanistiske Forskningsråd. Udarbejdelsen sker med udgangspunkt i dels DEN DANSKE ORDBOGS definitioner, dels den sprogteknologiske ordbase STO/SIMPLE. Ud over at et sådant leksikalsk ordnet har en selvstændig anvendelse i forbindelse med forskellige former for informationsnavigering, fx ved søgning på internettet, vil det kunne indgå i ordnet.dk som en vigtig onomasiologisk komponent. Dvs. det vil kunne udnyttes ikke kun til at håndtere supplerende oplysninger af den art jeg har diskuteret her, men vil gøre det muligt at bruge ordnet.dk som en begrebsordbog hvor man også kan få besked om synonymer, antonymer, over- og underbegreber, del-helheds-relationer og andre tesauruslignende opslag. Det vil blive det første større satsningsområde for projektet. Det andet større satsningsområde vil blive de muligheder der opregnes under type d), altså udnyttelsen af korpusmateriale til at supplere ordbogsoplysninger med. I den forbindelse bør det understreges at eksempelartiklen i fig. 1 først og fremmest tjener til at vise nogle af de mange muligheder der findes, men netop ikke er udtømmende. Artikler med ord fra andre ordklasser ville indebære nogle andre muligheder der ikke er beskrevet her. Et af de måske mest oplagte områder er valens og konstruktionsoplysninger, som jo især optræder i artikler med verber. Her kunne det være en stor hjælp for mange brugere hvis den trykte ordbogs temmelig formaliserede beskrivelse med et enkelt klik kunne suppleres med autentiske korpuseksempler på faktisk brug. Den mulighed er til stede, idet korpusteksterne er syntaktisk opmærkede; opmærkningen bliver blot ikke udnyttet i den aktuelle netversion, men det vil ændre sig i en senere version. Tilsvarende er det oplagt at supplere kollokationer med yderligere materiale fra korpus, og det samme gælder til en vis grad for citater. Her må vi dog understrege at vi, og for den sags

11 skyld sprogteknologien, ikke er kommet så langt at det kan lade sig gøre at generere korpuseksempler over et givet ord i en bestemt betydning. 5. Sammenfatning Jeg har forsøgt at antyde nogle af de muligheder som elektronisk publicering frembyder. Gennemgangen skulle gerne have vist at mulighederne er langt flere end resurserne rækker til i hvert fald i et projekt som det her beskrevne. Men omvendt håber jeg også at den har vist at der er mange spændende udfordringer at gå i gang med, og at det elektroniske medie er særdeles velegnet til netop den komprimerede type af information som leksikografer beskæftiger sig med. I projektet ordnet.dk vil vi gerne udvikle bare nogle af de muligheder som er til stede, og jeg har redegjort for nogle af de strategiske overvejelser vi har gjort os: Ud over nogle oplagte enkeltstående muligheder kommer satsningsområderne især til at ligge inden for onomasiologiske søgninger samt integrationen mellem ordbog og korpus. Set fra et leksikografisk synspunkt ligger der en stor fordel i mediets dynamiske natur. Det indebærer nemlig at det er muligt til enhver tid at udvide og indføre ændringer, fx løbende at tilføje nye ord og betydninger til det elektroniske opslagsværk i takt med at de opstår i sproget. For en trykt ordbog kræver den slags nye og reviderede udgaver og ofte alvorlige økonomiske overvejelser inden de kan udføres. Også på et andet område ligger det i mediets natur at materialet kan udvides: Det aktuelle projekt omfatter to ordbøger knyttet sammen med et korpus over moderne tekster, men på længere sigt kan man nemt forestille sig ordnet.dk udvidet på både ordbogssiden og tekstsiden så det efterhånden udvikler sig til en portal med leksikalske beskrivelser af dansk ordforråd fra den tidligste runeperiode og helt op til dagen i dag, og med mulighed for at brugeren kan foretage egne undersøgelser i materialet og få autentiske eksempler i tekster fra den aktuelle periode. Litteratur Bojsen, Else/Trap-Jensen, Lars 2005: ODS, ODS-S og fremtiden. I: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus, DANNET = Pedersen, Bolette S. m.fl. (red.): DanNet. København: Center for Sprogteknologi/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab DEN DANSKE ORDBOG = Hjorth, Ebba, Kristensen, Kjeld m.fl. (red.): Den Danske Ordbog 1-6. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal

12 ELEXIKO = Klosa, Annette m.fl. (red.): elexiko. Mannheim:Institut für Deutsche Sprache. EUROWORDNET = Vossen, Piet m.fl. (red.): EuroWordNet. Amsterdam Hermes 34. Bergenholtz, Henning m.fl. (red.). Århus KORPUS 2000 = Asmussen, Jørg m.fl. (red.): Korpus København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Lakoff, George 1987: Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago & London: The Chicago University Press. Landau, Sidney I. 2001: Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography, 2. udgave. Cambridge: Cambridge University Press. Lorentzen, Henrik/Trap-Jensen, Lars (under udgivelse): ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet. I: Carsten Hansen, Henrik Lorentzen, Lars Trap-Jensen (udg.): Nordiske Studier i Leksikografi 8: Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden, Sønderborg maj København. ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal Supplementsbind 1-5, ordnet.dk = Andersson, Henrik, Asmussen, Jørg, Lorentzen, Henrik, Sørensen, Nicolai H., Trap-Jensen, Lars (red.): ordnet.dk. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab SIMPLE = Norling-Christensen, Ole/Pedersen, Bolette S. (red.): SIMPLE. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Center for Sprogteknologi STO = Braasch, Anna m.fl. (red.): Sprogteknologisk Ordbase. København: Center for Sprogteknologi WORDNET = Miller, George A. m.fl. (red.): WordNet. Princeton Trap-Jensen, Lars 2004: Et net af ord ordnet.dk. I: Mål & Mæle nr. 4. København,

LexicoNordica. Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning

LexicoNordica. Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning LexicoNordica Titel: Forfatter: Virtuelle perspektiver for ordbogsredigering: muligheder, strategier og virkelighedens begrænsning Lars Trap-Jensen Kilde: LexicoNordica 12, 2005, s. 109-121 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

En rundvisning i ordnet.dk

En rundvisning i ordnet.dk Tur En rundvisning i ordnet.dk Guide Jørg Asmussen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Tid & Sted Fredag, 9. november 2012 Universität Flensburg Mere Denne præsentation findes under http://korpus.dsl.dk/staff/ja/pres/uniflens2012.pdf

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Leksikon over ordbøger og leksika

Leksikon over ordbøger og leksika Loránd-Levente Pálfi Leksikon over ordbøger og leksika Under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm Frydenlund København 2011 Leksikon over ordbøger og leksika Frydenlund 2010 Udgivernes rettigheder omfatter

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER

DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER DK CLARIN: METADATA FOR WP4 RESSOURCER DK CLARIN WP 4 Version 2011 02 01 Bolette S. Pedersen, KU, bspedersen@hum.ku.dk Lene Offersgaard, KU, leneo@hum.ku.dk Nicolai H. Sørensen, DSL, nhs@dsl.dk Viggo Sørensen,

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet

Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet Digitaliseringen af den store danske ordbog et kapitel i historien om ODS på nettet I oktober 2005 udkom det femte og sidste suppleringsbind til Ordbog over det danske Sprog ODS eller den store danske

Læs mere

redaksjonelt redaksjonelt

redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt 373 lexiconordica 2011 374 redaksjonelt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet

ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen ordnet.dk et nyt sprogligt opslagsværk på internettet ordnet.dk a new lookup tool on the Internet. We give an account of the architecture and functionalities of a web-based

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt However, the most impressive Scandinavian dictionary website at the moment is no doubt the Danish Ordnet.dk

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search)

PsycINFO Vejledning. Avanceret Søgning (Advanced Search) PsycINFO Vejledning PsycINFO er en bibliografisk database, som indeholder referencer til over 1300 psykologiske tidsskrifter. Databasen dækker perioden fra 1967 frem til nu. Du finder link til databasen

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK

DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Peter Widell og Ulf Dalvad Berthelsen (udg.): 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog Århus 2006 DANNET ET LEKSIKALSK-SEMANTISK WORDNET FOR DANSK Af Sanni Nimb (Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet)

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet

DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet Bolette Sandford Pedersen, SANNI NIMB OG LARS TRAP-JENSEN DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet A wordnet for Danish is under compilation as a joint project between the Centre for Language

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen

Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen Fra bog til base - om implementering af nye edb-programmer ved Ømålsordbogen Henrik Hovmark Ømålsordbogen Afdeling for Dialektforskning Nordisk Forskningsinstitut Njalsgade 136 2300 København S +45 35

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

redaktionellt redaktionellt

redaktionellt redaktionellt redaktionellt redaktionellt 365 lexiconordica 2012 366 redaktionellt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Version 1 Patrizia Paggio 25/1/2009 6.feb: Lektion 1. Introduktion til sprogteknologi Hvad er sprogteknologi Hvorfor er det svært at processere sprog

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013

LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013 LEKSIKOGRAFISK TRADITION OG FORNYELSE: Digital revolution eller organisk reformisme? Lars Trap-Jensen NFL, Oslo 2013 1900 LEKSIKOGRAFISK REVOLUTION? 2000 2 AKADEMIPRINCIPPET: Normerende, opdragende Alle

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere