Årsrapport Støjpro- Udgave: Arsrapport Dato: Senest udskrevet: :11 af: JEJ. Støjprojektet Oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Støjpro- Udgave: Arsrapport 2006 1 Dato: 17-10-2007 Senest udskrevet: 17-10-2007 10:11 af: JEJ. Støjprojektet Oktober 2007"

Transkript

1 Støjprojektet Oktober 2007 Årsrapport Juli 2002 Støjpro- Årsrapport 2006 Udgave: Arsrapport Dato: Senest udskrevet: :11 af: JEJ

2 Støjprojektet Årsrapport 2006 Oktober 2007 Støjskærme: Hedensted Centrum, Øst i Hedensted Viby Sj., Vest i Viby Sj. Viby Sj., Øst i Viby Sj. Lydisolering: Lydisoleringscyklus 16 og 17 Andre aktiviteter: Tilstandsvurdering af skærme EU-støjkortlægning Krav til togmateriel Udarbejdet af COWI for: Banedanmark, Indkøb & Ejendom Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø. Forsidefoto: Baneleddet, Vest, Lyngby-Taarbæk Kommune (set mod nord) - Fotograf Morten Larsen

3 Indhold 1 RESUME OG AKTIVITETER Resume Aktiviteter i Kortlagte og behandlede boliger Tilbudt støjbeskyttelse Afvikling af restforpligtigelse 3 2 STØJSKÆRME Status december Støjskærme i Hedensted Centrum, Øst, Hedensted Kommune Planlagte støjskærme Viby Sjælland, Ramsø kommune 8 3 LYDISOLERING Status Lydisolering i Lydisoleringscyklus Lydisoleringscyklus Lydisoleringscyklus SÆRLIGE EMNER I Tilstandsvurdering af støjskærme EU støjkortlægning Krav til togmateriel 13 5 RESULTAT Resultat i PULJENS ARBEJDSPROGRAM Aktiviteter de kommende år Samlet prioritering 15 7 BILAG 16 Bilag 1 Oversigt - Færdige og påbegyndte strækninger 17 Bilag 2 Oversigt Støjprojektets fremdrift 18 Bilag 3 Oversigt Opførte/registrerede støjskærme 19 Bilag 4 Oversigt Støjprojektets restforpligtelse 22 Støjprojektets styregruppe 2006: Miljøstyrelsen, Industri & Transport: Jesper Mogensen Trafikstyrelsen for jernbane og færger: Lars Deigaard Banedanmark, Indkøb & Ejendom: Lisette Mortensen COWI A/S: Søren Rasmussen, Jens Erik B. Jensen COWI A/S er engageret som bygherrerådgiver af Banedanmark Indkøb & Ejendom og fungerer som sekretær for styregruppen.

4 1 RESUME OG AKTIVITETER 1.1 RESUME Støjprojektet har i 2006 været koncentreret om at få afsluttet lydisoleringscyklus 16 samt inviteret ejere af boligerne omfattet af lydisoleringscyklus 17. I 2006 er støjskærmen øst for jernbanen langs Østerbrogade og Ankersgade nord for den nye station i Hedensted færdiggjort. Projektering af Støjprojektets forventede sidste ca. 1,4 km støjskærme i Viby Sj. pågår. Siden starten i 1986 er der nu opført 41 km støjskærme i Støjprojektets regi. Herudover er der på den del af Banedanmarks banenet, der er omfattet af Støjprojektet, opført 6,6 km støjskærm som ikke er finansieret af Støjprojektet. Samlet er der opført 48 km støjskærme. I forbindelse med anlægsarbejder er der andre steder i Danmark opført ca. 11 km skærme. Den samlede skærmlængde langs jernbanestrækninger i Danmark er således knap 59 km. Lydisoleringscyklus 16 omfatter 990 boliger beliggende i Ålborg, Støvring, Skørping, Hinnerup, Vejen, Vamdrup, Lunderskov, Kolding og Ringsted og lydisoleringscyklus 17 i alt boliger i Hobro, Purhus. Randers, Langå, Hørning, Fredericia, Odense og Nyborg kommuner. Støjprojektets forbrug har i 2006 været 13,5 mio. kr. I 2008 anvendes hovedparten af budgettet til de to støjskærme i Viby Sj, og i de resterende 3 år anvendes hovedparten af budgettet til lydisolering. 1.2 AKTIVITETER I 2006 Støjprojektets styregruppe har holdt 2 møder i 2006: 18. maj 2006 i forbindelse med opstart af lydisoleringscyklus 17 og 4. december som status for Støjprojektet har været forankret i Banedanmark, Indkøb & Ejendom med Lisette Mortensen som støjkoordinator/projektleder. Støjprojektet administreres fortsat i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen og Banedanmark Kortlagte og behandlede boliger Af de kortlagte boliger er knap behandlet, og der resterer således knap Af disse forventes ca. 30 støjbeskyttet af Støjprojektets sidste to støjskærm i Viby Sj., mens resten tilbydes tilskud til bedre lydisolering. Lidt over 800 forventes at tage mod tilbuddet og lade boligen lydisolere. Projektets nøgletal for støjkortlægning fremgår af omstående tabel (kortlægningsdata). 2

5 Nøgletal (Kortlægningsdata) Pr Pr Kortlagte boliger Behandlede boliger (*) Restforpligtigelse Forventet afslutningstidspunkt (budget 15 mio. pr år) Tabel Støjprojektets antal kortlagte boliger pr i 2005 og 2006, fordelt på behandlede boliger og restforpligtelsen ved årets udgang, samt Støjprojektets forventede slutår. Ved behandlede boliger (*) forstås boliger støjbeskyttet af skærm og/eller tilbudt tilskud til lydisolering Tilbudt støjbeskyttelse De behandlede boliger omfatter boliger som enten er blevet støjbeskyttet gennem opsætning af støjskærm eller har fået tilbudt tilskud til lydisolering. På skærmstrækninger har støjskærmen ikke i alle tilfælde været tilstrækkelig støjbeskyttelse, hvorfor disse boliger er blevet tilbudt tilskud til supplerende lydisolering. Nøgletallene fremgår af den følgende tabel (detailberegningsdata). Nøgletal (Detailberegningsdata) Pr Pr Beskyttet med skærm Tilbudt lydisolering Boliger på udgåede strækninger (**) I alt Tabel Støjprojektets antal detailberegnede boliger pr i 2005 og 2006, fordelt på boliger beskyttet af støjskærm alene, boliger tilbudt tilskud til lydisolering og boliger på udgåede strækninger. Differencen mellem antal boliger på kortlægningsniveau og det faktisk antal behandlede boliger jf. detailberegningerne, skyldes at kortlægningen og detailberegningerne ikke har samme detaljeringsniveau. Ved 392 boliger på udgåede strækninger (**) forstås boliger på kortlagte strækninger, hvor det ved de senere detailberegninger har vist sig, at støjbelastningen ved boligerne var under 65 db(a), som er Støjprojektets kriterieværdi. Til de udgåede strækninger henregnes også strækningen i Vamdrup by, idet denne er støjbeskyttet i forbindelse med den ved "2. sporsprojektet Vamdrup - Padborg" udførte støjbeskyttelse. Resultatet af den gennemførte støjbeskyttelse, opgjort pr. kommune, for færdiggjorte og påbegyndte strækninger fremgår af bilag 1. Det skønnes ud fra ovenstående, at Støjprojektet ved udgangen af slutåret 2010 vil have behandlet ca , svarende til en forøgelse af det kortlagte antal boliger (ca ) med ca. 10 %, grundet forskellen i detaljeringsniveau. Af restforpligtelsen på ca boliger, vil de to støjskærme være tilstrækkelig støjbeskyttelse for ca. 70 af boligerne. Af de resterende knap boliger skønnes ca boliger at blive lydisoleret Afvikling af restforpligtigelse Idet det forudsættes, at den årlige pulje vil være 16 mio. kr. (ekskl. moms) indtil Støjprojektet er færdiggjort, forventes Støjprojektet afsluttet i løbet af 2010 som det fremgår af den følgende figur. Figuren viser hvor mange boliger der ved udgangen af det enkelte år mangler at blive støjbeskyttet, d.v.s. Støjprojektets restforpligtelse, som skal støjbeskyttes enten ved: 3

6 at opstille støjskærm (evt. suppleret med tilbud om tilskud lydisolering hvis der efter opstilling af støjskærm er boliger med et lydtrykniveau > 65 db), eller ved at tilbyde tilskud til lydisolering til alle boliger med et lydtrykniveau > 65 db. 18 Støjprojektets restforpligtelse ved årest udgang Antal støjbelastede boliger (LAeq,24h > 65 db) Forvent et ant al boliger (Budget 15 mio. kr./år) Antal kortlagte boliger Figur Støjprojektets restforpligtelse i form at antal kortlagte boliger ved årets udgang der skal tilbydes støjbeskyttelse i form af støjskærm og/eller tilbud om tilskud til lydisolering. De resterende år vil opgaven hovedsageligt være lydisoleringsopgaver, idet de fleste skærmforpligtelser er indfriet. Den følgende figur viser hvorledes de summerede puljeudgifter fordeler sig til henholdsvis lydisolering og støjskærme. 350 Støjprojektets akkumulerede puljeudgift Lydisolering og skærme (mio. kr. ekskl. moms, løbende priser) Omkostning skærm [mio.kr.] Omkostning lydisolering [mio.kr.] Figur Støjprojektets akkumulerede omkostninger til støjbeskyttelse opdelt på omkostninger til støjskærme og lydisolering. 4

7 Figuren viser puljeudgifterne til støjbeskyttelsen: Lydisolering: Støjprojektets tilskud til ejerne Støjskærme: Projektering, byggeledelse, materialer, entreprenør, Baneentreprenør, uforudset, mv. Den i bilag 2 vedlagte figur med Danmarkskort viser hvor langt Støjprojektet er nået i de enkelte kommuner. 5

8 2 STØJSKÆRME 2.1 STATUS DECEMBER 2006 I 2006 har Støjprojektet opført 464 m skærm langs Østerbrogade og Ankersgade i Hedensted på jernbanens østside nord for den nye station. Støjprojektet har hermed pr finansieret opførelsen af ca. 41,1 km støjskærme. I alt er der opført ca. 6,6 km støjskærme på Støjprojektets banenet og efter Støjprojektets kriterier, men finansieret ved særbevillinger. Langs Støjprojektets banenet er således samlet opført ca. 47,7 km støjskærme. Udenfor Støjprojektets banenet eller finansieret uden for Støjprojektet er der i forbindelse med anlægsarbejder og efter andre støjkriterier (grænseværdier) opført ca. 11,0 km støjskærme. Totalt er der opført ca. 58,7 km støjskærm langs Banedanmarks hoved- og S-togsstrækninger. I bilag 3 er vedlagt en samlet oversigt over registrerede opførte støjskærme langs Banedanmarks hovedstrækninger. Herudover er der langs den del af banenettet der er omfattet af Støjprojektet opført en række støjskærme/-volde af forskelligartet karakter. Det formodes, at der typisk er tale om støjskærme/-volde opført i forbindelse med bagved liggende nyt boligbyggeri. Finansiering og opførelsesår er ukendt, ligesom øvrige data er behæftet med en vis usikkerhed. De samlede udførte og planlagte støjskærmsstrækninger i Støjprojektets regi/efter Støjprojektets regelsæt fordelt over årene, fremgår af den efterfølgende figur Støjprojektets opstillede støjskærme Akkumuleret skærmlængde (km) km skærm - planlagte km skærm Figur Støjprojektets opstillede støjskærme opgjort som akkumuleret skærmlængde ved årets udgang, inkl. støjskærme finansieret ved særbevillinger. Ca boliger er blevet støjdæmpet ved hjælp af skærme opført af Støjprojektet/efter Støjprojektets regelsæt, mens ca boliger har efter opstilling af skærme haft behov for yderligere støjbeskyttelse i form af tilbud om tilskud til lydisolering, idet lydtrykniveauet ved facaden efter skærmopstilling stadig var > 65 db. 6

9 De driftsmæssige erfaringer med glasskærmene (forsøgsprojekt) foreligger endnu ikke fuldt belyst. Der har været behov, også i 2006 for glasudskiftninger på grund af hærværk. Samtidig har den valgte konstruktion ikke kunnet fastholde gummilisterne, hvorfor der foregår overvejelser om mindre konstruktive ændringer. Væsentlig øgede udgifter til sikkerhedsarbejde og sporspærringer har medført stigende samlede omkostninger. Skærmen langs Østerbrogade og Ankersgade i Hedensted på østsiden af jernbanen gennem Hedensted på 464 m kostede således kr/lbm ekskl. moms. 2.2 STØJSKÆRME I Hedensted Centrum, Øst, Hedensted Kommune Kommunen havde på et tidspunkt fravalgt støjskærmene, men har senere bedt om at støjskærmene alligevel opstilles, hvilket Støjprojektets styregruppe har accepteret. Støjskærmen i vestsiden er færdiggjort i 1. halvår 2006, i forbindelse med etableringen af den nye station i Hedensted. Beplantning forventes udført samtidig med beplantning langs støjskærmen i vestsiden i 2008 eller senere. Billede 2.2.1: Skærmstrækningen i Hedensted Kort 2.2.2: Udstrækning af støjskærm i Hedensted Skærmens nøgletal fremgår af den følgende tabel (ekskl. moms). Støjskærm Hedensted Centrum, Øst Samlet forbrug (1.000 kr.) Pris pr. meter (Kr./m) Rådgivning Projektering, ekstern Rådgivning, ekstern Byggeledelse, intern Udførelse Arbejde Entreprenør Baneentreprenør Materialer Pæle, plader og søjler Bolte Portaler Diverse Arealleje I alt Tabel Omkostningsfordeling for 464m støjskærm i Hedensted Centrum på østsiden af jernbanen. 7

10 2.3 PLANLAGTE STØJSKÆRME Viby Sjælland, Ramsø kommune Projekteringen af støjskærmene er påbegyndt i 2006 og afsluttes i 2007, hvor også licitation afholdes. Der etableres såvel øst (779m) som vest (596m) for jernbanen. Støjskærmene forventes opstillet i

11 3 LYDISOLERING 3.1 STATUS Ved udgangen af 2006 er lydisoleringscyklus 1-16 gennemført, omfattende ca indbudte støjbelastede boliger. For at udnytte puljemidlerne bedst muligt blev lydisoleringscyklus 16 suppleret med indbydelse af støjbelastede boliger i Ringsted kommune i november Derfor afsluttes cyklus 16 først i maj 2007, og det er valgt at opgørelserne i det følgende også indeholder boligerne i Ringsted kommune, selvom lydisoleringscyklus 16 reelt først er afsluttet i maj Af de boliger har ejerne tilmeldt ca boliger til ordningen, ca har indsendt håndværkertilbud og ca boliger er blevet støjbeskyttet. I disse tal indgår en lydisoleringscyklus finansieret af midlerne fra salget af Ask og Urd, gennemført mellem lydisoleringscyklus 9 og % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indbudte boliger Tilmeldte boliger Håndværkertilbud indsendt 3775 Støjbeskyttelse udført Antal boliger Figur Lydisoleringscyklus 1-16, omfattende i alt boliger fordelt på antal: indbudte boliger, tilmeldte boliger, boligejere der har indsendt håndværkertilbud og boliger der er blevet lydisoleret. Lydisoleringsordningen giver tilskud til lydisolering gradueret efter støjniveauet ved den enkelte bolig. I den enkelte tilskudsgruppe er tilskuddet maksimeret til et fast beløb, der reguleres kvartårlig efter byggeomkostningsindeks for boliger (tidl. byggereguleringsindekset). Tilskudsprocenterne og maksimale tilskudsbeløb (februar 2006) fremgår af tabellen. Tilskudsprocenter og maksimale tilskudsbeløb Gr. I (>75 db) Tilskudsgruppe Gr. II (70-75 db) Gr. III (65-70 db) Tilskudsprocenter 90 % 75 % 50 % Maksimale tilskudsbeløb ekskl. moms , , ,89 Maksimal udbetaling ekskl. moms , , ,95 Tabel Støjprojektets tilskudsprocent, maksimale tilskudsbeløb og maksimale udbetaling fordelt på tilskudsgrupper. Beløb er ekskl. moms. Hvis de nødvendige lydisoleringsarbejder også omfatter loft-/tagkonstruktionen, kan de maksimale beløb øges med op til ,91 kr. ekskl. moms (april 2006). 9

12 I forbindelse med planlægning af Støjprojektets årlige budget anvendes forventede tilslutningsprocenter, d.v.s. antallet af boliger der lydisoleres i forhold til antallet der indbydes. Ved tilrettelæggelse af den enkelte lydisoleringscyklus tilstræbes, at omfanget resulterer i udbetalte tilskud svarende til det enkelte årsbudget. Den historiske udvikling i tilslutningsprocenterne fremgår af den efterfølgende figur. 60 Støjprojektets lydisoleringsordning Tilslutningsprocenter (%) ved lydisoleringscyklus A&U lydisolering, tilslutnings %- forventet lydisolering, tilslutnings %- faktisk lydisolering, tilslutnings %- Påbegyndt cyklus (Foreløbig) Figur Støjprojektets lydisolering med angivelse af tilslutningsprocent for den enkelte lydisoleringscyklus. Figuren viser en vigende tilslutningsprocent. Tilslutningsprocenterne i lydisoleringscyklus 7 og 8 var meget lave, men ikke repræsentative, idet de kun omfattede få indbudte boliger, 25 henholdsvis 3. I 2001 blev de forventede tilslutningsprocenter nedjusteret. Det har resulteret i en bedre overensstemmelse med de faktiske tilslutningsprocenter. De forventede tilslutningsprocenter som nu anvendes til budgetlægningen er opdelt på strækningstype og fremgår af den følgende tabel. Tilslutningsprocenter Gr. I (>75 db) Tilskudsgrupper Gr. II (70-75 db) Gr. III (65-70 db) Lydisoleringsstrækninger 80 % 50 % 25 % Skærmstrækninger 80 % 50 % 15 % Tabel Støjprojektets forventede tilslutningsprocenter opdelt efter strækningstype og tilskudsgrupper. I forbindelse med planlægning og budgettering anvendes tilsvarende følgende forventede gennemsnitlige håndværkerudgifter ekskl. moms pr. bolig der lydisoleres. Forventede lydisoleringsomkostninger (Håndværkerudgifter, prisniveau 2006) Boligtype kr. ekskl. moms pr. bolig der lydisoleres Parcelhuse Etageboliger Lydisoleringspriser Tabel Støjprojektets planlægningsmæssige omkostninger til lydisolering angivet som håndværkerudgift ekskl. moms opdelt på parcelhus og etageboliger. 10

13 Disse budgetpriser justeres løbende på grundlag af faktiske håndværkerudgifter. 3.2 LYDISOLERING I Lydisoleringscyklus 16 Der blev i maj 2005 indbudt i alt 682 boliger beliggende i Ålborg, Støvring, Skørping, Hinnerup, Vejen, Vamdrup, Lunderskov og Kolding kommuner og efterfølgende i november 2005 indbudt 308 boliger i Ringsted kommune.. Denne lydisoleringscyklus har haft en tidsplan på 24 måneder og er derfor afsluttet pr Hovedtallene fremgår af efterfølgende tabel (beløb er angivet ekskl. moms): For en række boligers vedkommende overstiger håndværkerudgifterne det fastsatte maksimumsbeløb for tilskudsgruppen, fordi ejerne har valgt et højt kvalitetsniveau. Banedanmarks tilsagn om tilskud udgør i disse tilfælde derfor en mindre procentdel af håndværkerudgifterne end tilskudsprocenten for tilskudsgruppen. Lydisoleringscyklus 16 I alt Gruppe I (90 % tilskud) Gruppe II (75 % tilskud) Gruppe III (50 % tilskud) Ordningen tilbudt Heraf tilmeldt inden fristen Heraf indsendt tilbud Heraf isoleret Håndværkerudgifter i mio. kr. 11,20 1,08 4,07 6,04 Banedanmarks tilsagn om tilskud i mio. kr. 6,65 0,79 2,94 2,92 Faktisk udbetalt tilskud i mio. kr. 6,14 0,69 2,86 2,60 Tabel Lydisoleringscyklus 16. Antal støjbelastede boliger fordelt på tilskudsgrupper og hvor mange af disse der tilmeldes, indsender tilbud og lydisoleres, samt omkostninger fordelt på tilskudsgrupper Lydisoleringscyklus 17 Lydisoleringscyklus 17 omfatter boligerne beliggende i Hobro, Purhus. Randers, Langå, Hørning, Fredericia, Odense og Nyborg kommuner. I maj 2006 har i alt boliger fået tilsendt tilbud om tilskud til lydisolering. Af de boligejere, der fik tilbudt tilskud, har 483 fået boligen besigtiget. Fordelingen fremgår af tabellen herunder (beløb er angivet ekskl. moms): Lydisoleringscyklus 17 I alt Gruppe I (90 % tilskud) Gruppe II (75 % tilskud) Gruppe III (50 % tilskud) Ordningen tilbudt Heraf tilmeldt inden fristen 483 (-) (-) (-) Heraf indsendt tilbud pr. 31/ (-) (-) (-) Heraf isoleret Håndværkerudgifter i mio. kr. (forv.) (15,34) (-) (-) (-) Banedanmarks tilsagn om tilskud i mio. kr. (forv.) (9,47) (-) (-) (-) Faktisk udbetalt tilskud i kr. (forv.) (2,43) Tabel Lydisoleringscyklus 17. Antal støjbelastede boliger fordelt på tilskudsgrupper og hvor mange af disse der tilmeldes, indsender tilbud og lydisoleres, samt omkostninger fordelt på tilskudsgrupper. De i parentes angivne håndværkerudgifter og Banedanmarks tilsagn om tilskud er foreløbige tal, byggende på de forventede lydisoleringsudgifter i Støjkonsulenternes rapporter fra besigtigelse af boligerne. Opdeling på tilskudsgrupper foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 11

14 3.2.3 Lydisoleringscyklus 18 Det stigende problem med at få håndværkere til at udføre lydisoleringsarbejderne medfører, at flere og flere boligejere får udsættelse så længe, at udbetaling først sker i det efterfølgende finansår, hvilket er uhensigtsmæssigt for Støjprojektets budgettering og afregning. Samtidig betyder den nuværende tidsplan, at det kan være vanskeligt at få samlet boligerne sammen i et passende antal, når disse skal besigtiges. Styregruppen har derfor besluttet, at tidsplanen for lydisoleringscyklus 18, 19 og 20 rykkes frem således at boligejerne får tilsendt tilbud om tilskud til lydisolering 1. februar mod nu 1. maj. Herved skulle besigtigelserne kunne ske mere samlet inden sommerferieperioden starter for alvor, og samtidig sikre at selvom en række boligejere får udsættelse, så kan arbejderne i videst muligt omfang udføres og tilskud udbetales inden årsskiftet. 12

15 4 SÆRLIGE EMNER I TILSTANDSVURDERING AF STØJSKÆRME De sidste besigtigelser på Fyn er udført i Af sikkerhedsmæssige årsager krævede mange af strækningerne to besigtigelser, hvorfor færdiggørelsen af disse blev forsinket. Samtidig planlagde to ingeniørstuderende afgangsprojekter, der kunne medvirke til at afdække de støjmæssige konsekvenserne ved to af de hyppigst forekommende mangler: manglende overlap mellem støjskærme og vandret sprække mellem støjskærm og brokonstruktioner. Tilstandsvurderingen afrapporteres ultimo 2007 el. primo EU STØJKORTLÆGNING 2007 Banedanmark satte i efteråret 2006 gang i udarbejdelse af grundlag og udbudsmateriale for den støjkortlægning Danmark skal udføre jf. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (støjdirektivet), som er implementeret ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Udbudsmaterialet blev udsendt 15. december 2006, med aflevering af tilbud 15. januar Grundet anvendelsen af ny støjberegningsmodel og støjindikatorer, har det efter kontraktindgåelse med Ingemansson vist sig umuligt, at projektet kan færdiggøres, således at bekendtgørelsens afleveringsfrist 30. juni kan overholdes. I forbindelse med Miljøstyrelsens udsendelse af den nye vejledning om støjkortlægning, har Trafikministeriet, Trafikstyrelsen og Banedanmark deltaget aktivt i arbejdet med vejledningen, samt forudsætningerne for fastsættelse af nye grænseværdier ved overgangen til ny støjberegningsmodel og støjindikatorer. 4.3 KRAV TIL TOGMATERIEL I oktober 2006 deltog to af styregruppens medlemmer i en konference i Pisa, Italien omkring støjudsendelse fra tog. Styregruppens interesse var fortrinsvis at få indblik i udviklingen rundt om i Europa, herunder de tidsmæssige perspektiver ved retrofitting af primært godsmateriellet, d.v.s. udskiftning af bremseklodser til mere støjsvage typer. Indlæggene på konferencen fra såvel jernbaneorganisationer som operatører viste, at tidshorisonten er år før omfanget vil kunne resultere i mærkbare reduktion af den samlede støjbelastning. Styregruppen vil fortsat drøfte udviklingen i togmateriellets støjudsendelse og forventningerne til at materiellet medvirker til at begrænse støjudsendelsen. 13

16 5 RESULTAT 5.1 RESULTAT I 2006 Støjprojektets aktiviteter resulterede i et forbrug i 2006 på 13,5 mio. Støjprojektets regnskab fordelt på hoved- og underpunkter fremgår af nedenstående tabel. Alle beløb er i prisniveau 2006 ekskl. moms. Regnskab for 2006 Administration og planlægning Projektstyring Detailberegning Bygherrerådgivning Tilstandsvurdering Rådgivning Støjskærme Hedensted, Øst Viby Sj., Øst og vest kr Lydisolering lydisoleringscyklus (maj 2005 nov. 2006), konsulenthonorar (Ringsted indtil maj 2007) tilskud lydisoleringscyklus (maj 2005 nov. 2006), konsulenthonorar Samlet forbrug Tabel Støjprojektets regnskab pr Alle beløb er ekskl. moms. En lydisoleringscyklus er normalt på 18 måneder. Indregnet de forberedende beregninger betyder det, at de forskellige omkostninger til en cyklus er delt på 3 finansår: År 1 (året før indbydelse) - Detailberegning År 2 (det år der indbydes) - Lydisoleringscyklus (indbydelse, besigtigelse, rapport) År 3 (året efter indbydelse) - Lydisoleringscyklus (Udførelse, kontrol, udbetaling af tilskud) I Støjprojektets budget for de kommende år (kapitel 6) er omkostningerne til hver lydisoleringscyklus fordelt på de omtalte 3 år. 14

17 6 PULJENS ARBEJDSPROGRAM 6.1 AKTIVITETER DE KOMMENDE ÅR Det nuværende aktivitetsniveau bibeholdes i de kommende år. Det er hensigten, at de få resterende støjskærme udføres i Endvidere vil evt. manglende beplantning ved de tidligere udførte støjskærme blive udført, samt evt. afhjælpning af de huller og sprækker, der konstateredes i forbindelse med tilstandsvurderingen i 2001 af allerede udførte støjskærme på Fyn, og den efterfølgende tilstandsvurdering af alle de i Støjprojektets regi opstillede støjskærme. Støjprojektets budget for de forventede resterende år fremgår af nedenstående tabel. Budgetprognose (alle beløb er i mio. kr. ekskl. moms pr. maj 2007) Støjpulje Budgetramme 16,1 16,1 16,1 16,1 Samlede puljeudgifter 16,5 16,2 16,1 16,1 Over-/underforbrug -0,4-0,1 0,0 0,0 Omkostninger Igangsatte skærme Viby Sj., vest 0,3 4,2 Viby Sj., øst 0,3 5,7 Evt. skærm Vejle, Nørrebrogade/Skyttehusgade 2,0 Andre arbejder Glasskærme konstruktive ændringer 0,6 Tilstandsvurdering restarbejder, skærm 2,5 5,0 Beplantning ved skærme 0,8 Lydisolering Lydisoleringscyklus 16, Rådgiver 0,2 ( ) Tilskud 1,9 Projektledelse 0,1 Lydisoleringscyklus 17, Rådgiver 1,0 ( ) Tilskud 9,4 Projektledelse 0,1 Lydisoleringscyklus 18, Rådgiver 0,5 0,2 ( ) Tilskud 0,2 2,5 Projektledelse 0,1 0,1 Lydisoleringscyklus 19, Rådgiver 0,0 1,5 0,6 ( ) Tilskud 0,2 6,8 Projektledelse 0,1 0,1 Lydisoleringscyklus 20, Rådgiver 0,0 1,0 0,4 ( ) Tilskud 0,2 3,6 Projektledelse 0,1 0,1 Administration mv. Trykudgifter 0,1 0,2 0,1 0,0 Bygherrerådgivning, tilstandsvurdering og enkeltsager 1,2 1,3 1,6 1,7 Detailberegning 0,3 0,0 0,0 0,0 Projektstyring og intern Banedanmark 0,2 0,2 0,2 0,0 Evaluering 0,6 1,0 Uforudsete omkostninger 1,4 2,3 Omkostninger i alt 16,5 16,2 16,1 16,1 Tabel Støjprojektets budget for perioden Støjprojektets forventede slutår er SAMLET PRIORITERING Bilag 4 viser prioriteringen af de resterende strækninger og de forventede udførelsesår i de berørte kommuner. Af administrative årsager fastholdes fordelingen på de gamle kommuner. Støjprojektets databaser vil blive ændret, således at opgørelser vil kunne udarbejdes på grundlag af såvel gamle som nye kommuner. 15

18 7 BILAG 16

19 BILAG 1 OVERSIGT - FÆRDIGE OG PÅBEGYNDTE STRÆKNINGER Færdiggjorte strækninger. Status pr. 31. dec Opgjort pr. kommune Kommune Støjkort- Detailbe- Støjbeskyttelse Puljeudgift i mio kr Udførelsesår (færdig år) Isole- Kommune lægning regnede Skærm Boliger løbende priser excl moms rings- færdig boliger Længde Beskyttet Tilbudt Tilmeldt Lydiso- Skærm Lydiso- Ialt Skærm Lydisolering cyklus af skærm tilskud leret lering Fredericia ,05 B 0,03 B 2, NEJ Hedensted ,88 B 0,57 B 6, NEJ Hvidovre ,31 B 0,08 B 4, NEJ Lyngby-Tårbæk ,12 B 0,02 B 2, NEJ Odense ,63 B 0,34 B 6, NEJ TOTAL ,99 B 1,04 B 22,03 Kommune Støjkort- Detailbe- Støjbeskyttelse Puljeudgift i mio kr Udførelsesår (færdig år) Isole- Kommune lægning regnede Skærm Boliger løbende priser excl moms rings- færdig boliger Længde Beskyttet Tilbudt Tilmeldt Lydiso- Skærm Lydiso- Ialt Skærm Lydisolering cyklus af skærm tilskud leret lering Albertslund ,13 B 0,67 1, Arden ,00 1,06 1, Børkop ,76 1,12 4, Brøndby ,20 B 6,70 12, , , , 3-5 NEJ Ejby ,09 B 1,57 9, , , A&U Fladså ,00 0,35 0, Fredensb.-H ,00 1,44 B 1, Gedved ,00 0,87 0, Gentofte ,00 7,80 7, NEJ Glostrup ,30 1,24 5, , og 5 Hadsten ,00 1,10 1, Hedensted ,00 2,11 2, og NEJ Helsingør ,00 4,31 4, og og 15 Hinnerup ,00 0,48 0, Horsens ,00 B 3,23 B 3, Hvidovre ,58 B 0,07 B 5, og NEJ Høje Tåstrup ,14 B 0,53 11, , 90, 91, , 5-8 Hørsholm ,00 2,13 B 2, og og 10 Karlebo ,00 1,71 B 1, Kolding ,94 B 4,07 B 7, , 2005 og , 15 og 16 Korsør ,73 B 1,62 B 5, og og 13 København ,10 B 9,53 28, ,89-92, NEJ Langeskov ,00 B 0,72 7, Lejre ,55 0,38 2, og og 15 Lunderskov ,00 1,33 1, Lyngby-Tårbæk ,00 0,95 B 0, NEJ Middelfart ,53 B 1,48 16, , 96 og , 2004 A&U, 11, 14 Nørre Åby ,00 1,42 1, Nysted ,00 B 0,00 0, Odense ,38 B 0,00 1, A&U NEJ Ringsted ,72 2,40 5, Roskilde ,22 B 0,43 2, Rødovre ,00 0,00 0, Skanderborg ,72 1,03 2, og og 15 Skovbo ,00 0,98 0, og og 12 Skørping ,00 0,41 0, Slagelse ,29 1,50 11, og og 15 Sorø ,19 1,54 6, Støvring ,00 0,22 0, Søllerød ,00 3,55 B 3, NEJ Tommerup ,04 1,23 6, og og 13 Ullerslev ,59 0,99 6, Vamdrup ,00 0,00 0, Vejen ,00 0,35 0, Vejle ,11 7,48 9, Vissenbjerg ,05 0,83 8, Ålborg ,00 1,43 1, Århus ,12 5,99 13, Årup ,79 0,34 4, , A&U TOTAL ,24 B 90,69 B 235,93 Noter: B: Beløbet for en eller flere strækninger i kommunen er baseret på budgettal. Alle omkostninger er excl. moms og henføres til færdiggørelsesåret (Skærm og/eller lydsiolering) Inklusiv støjskærme finansieret af Ask og Urd aktstykker; men eksklusiv andre eksternt finansierede støjskærme Påbegyndte strækninger (skærme). Status pr. 31. dec Opgjort pr. kommune Noter: B: Beløbet for en eller flere strækninger i kommunen er baseret på budgettal. Alle omkostninger er excl. moms og henføres til færdiggørelsesåret (Skærm og/eller lydsiolering) Inklusiv støjskærme finansieret af Ask og Urd aktstykker; men eksklusiv andre eksternt finansierede støjskærme 17

20 OVERSIGT STØJPROJEKTETS FREMDRIFT Oversigt over Støjprojektets fremdrift BILAG 2 18

21 BILAG 3 OVERSIGT OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME 19

22 BILAG 3 OVERSIGT OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME (FORTSAT) 20

23 BILAG 3 OVERSIGT OPFØRTE/REGISTREREDE STØJSKÆRME (FORTSAT) 21

24 BILAG 4 OVERSIGT STØJPROJEKTETS RESTFORPLIGTELSE 22 Oversigt over Støjprojektets restforpligtelse

25 Banedanmark Oktober 2007 Amerika Plads 15 Grafisk tilrettelæggelse: COWI 2100 København Ø Foto: Fotograf Morten Larsen (forside) Telefon: Tryk: COWI ISBN:

Støjprojektet Februar 2009. Årsrapport Juli 2002

Støjprojektet Februar 2009. Årsrapport Juli 2002 Udgave: Dato: Senest udskrevet: Støjprojektet Februar 2009 Årsrapport Juli 2002 Støjprojektet Årsrapport 2008 Aarsrapport2008 27-03-2009 27-03-2009 14:00 af: KLHA Støjprojektet Årsrapport 2008 Februar

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde Page 1 of 44 BEK nr 717 af 13/06/2006 Historisk (Støjbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 647 af 18/06/2007 BEK nr 51 af 12/01/2011

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Banedanmarks støjhandlingsplan August 2009 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk

Læs mere

Til kommuner og jobcentre

Til kommuner og jobcentre Til kommuner og jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere