fra fisk~ri"ir~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ri"ir~kt0r~n"

Transkript

1 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken 27 mai2 juni Desuten er der 88 kjøpere paa land , , fjor var der til samme tid tilstede TRSKEFSKET i Finmarken er 92.: baater, hvorav 6 dampskibe og fremdeles meget smaat og uke motorbaater, i baater, fangsten blev kun i , i og j 92 beregnet til stk. mot i til baater. svarende uke ifjor Som foran nævnt var fangsterne (= stk.), i gjennem hele uken meget smaa og, (= stk.), i ujevne de allerfleste stedel Lørdag (= stk.) og i hadde man for Hammerfest ujevne (= stk.). Desuten er der iset og eksportert fangster fra 00 til 7000 torsk og samme uke i 92 blev fisket = 3000 stk. mot hyse og for Honningsvaagene paa stk., i stk. og i i 96, i lineskøiter fra , i gjen stk. Sidste ukes fangst er 95 og 4500 i 94. Der er nemsnit 200 mest hyse. Litt saaledes betydelig mindre end i noget iaar tilvirket 95 hl. dampmedicin lodde er formerket ved Kiberg og tidligere aar i tilsvarende uker. tran mot 6049 i 96, 748 i 95, ved Smørfjord er der stængt 5 laas Det samlede parti under vaarfisket 288 i 94, i 93, agnsild. Der er megen sild tilstede i Finmarken stiller sig iaar sammen i 92, 7740 i 9, i 90 og der er fremdeles endel staaende lignet med endel tidligere aar til om og 8229 hl. i 909. Leverpartiet til sildestæng i Talvik. trent samme tid saaledes: andre transorter utgjør 90 hl. mot Utbyttet av landets torskefiskerier 42 i 96, 753 i 95, 226 i 94, til 2 juni stiller sig saaledes sammen alt Hængt Saltet 3353 i 93,2330 i 92,6854 i lignet med de to foregaaende aar til Aar 000 stk. 000 stk. 000 stk. 9,840 i 90 og 6452 hl. i 909. omtrent samme tid som nedenstaaende Prisen for sløiet fisk var fra 25 tabel viser: 35 øre pr., høiest i Berlevaag, ;_: Gamvik og Mehavn 3035, dernæst [97[96[ \ , , , , Honningsvaagene 2635, Gjesvær, Hjemsø og Rolfsø ngø, Total mill. stk.... : Hammerfest, Hasvik og i Loppen Hængt" " Øksfjord var prisen 2530, Kamø Saltet" " Damptran hl vær 27 og i Skarsvaag 26 øre pr. Lever " Leverprisen var fra 2400 øre pr. Rogn " liter, høiest i ngø 8000, dernæst Hjelmsø Lavest var prisen m bankfisket fra Aalesund forei Loppen 2470, dernæst Rolfsø øre literen. fjor var prisen paa samme tid paa fisk fra 3050 øre pr., i , i 94 0 Det til rotskjær hængte kvantum 5 øre, i øre og i 92 og det russebehandlede kvantum ut 47 øre pr. gjorde: Deltagelsen i fisket er iaar usedvanlig liten og størsteparten av del Rotskjær Russebeh. tagerne er stationert i Vestfinmarken o Ved ukens slutning var tilstede o baater, hvorav 36 motorbaater Der er frem møtt 09 kjøpefartøier, ligger ingen oplysninger, men det antages at ha været ubetydelig, da der er faa baater som under de nuværende forhold driver dette fiske. For Andenes og Bleik er i tiden 6 9 mai opfisket 4995 fisk, hvorav kveite, 5205 torsk og 3075 hyse. Prisen var for kveite 00 og for torsk fra øre pr. For Værøy er i tiden 326 mai av 3 dækkede motorkuttere opfisket 2300 sei, 200

2 c c ",, " 46 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 juni 97 kveite og 00 torsk. Pris torsk fra Kristiansand, hvor det største fiske 30, sei 20 og kveite 80 øre pr. pleier at foregaa denne tid. Ukefangsten Sildefisket i Nordland. Der foreligger blev stk., hvorav nu nærmere. meddelelser om Stavanger , Fredriksværn dette fiske fra amtmanden i telegram 8000, Haugesund 37780, Langesund av. 2 juni og til Arendal 8000 stk. Rødøy er der saltet ca. 500 storsild. Endel sild er alt er til 2 juni anmeldt opfisket stængt i Myken og Valvær og ca stk. makrel mot maal smaasild er stængtved Storeselsøy. 96, 0993 i 95, Prisen var for storsild 2025 og for 94 og i 93. smaasild 20 kr. pr. maal. Nesna iensmand har meddelt at der er sat stæng storsild og stæng smaasild i Aasvær og stæng smaasild i Sør Veket. Meteorologiske o bservato øyvaagen. Pris storsild 2 og smaasild 24 kr. pr. maal. Herøy er tilvirket 650 ; pris 2 kr. maalet. Træna er til 26 mai opfisket og saltet ca tønder storsild. Med posenot er der ved Moskenes opfisket 4500 hl. storsild, hvorav 270 saltet til handelsvare, pris 2, tilstede 27 posenotlag. Dverberg og Rødøy er ogsaa fisket endel. Fiskeriinspektøren melder at der er megen sild for Selvær og at der er sat flere stæng i Træna, samt at der fremdeles er formerket sildestimer i Vestfjorden. Da silden har litt ister er man deroppe i tvil om silden skal betegnes som vaarsild, storsild eller som tidlig fanget fetsild. Utenfor Vikten skal der ogsaa være sild tilstede. Fet s i d fis k et. uken 26 mai 2 juni er der sat 6 mindre notstæng i Bjugnfjorden og der er i uken opfisket 345 maal notsild, hvorav solgt til hermetikfabrik 55 maal og saltet til handelsvare 270 tønder. Sildens kvalitet er 67 streks. Pris 024 kr. pr. maal. alt er def her for denne sæsong opfisket 2249 maal, derav solgt til hermetikfabrik 2059 maal, saltet til handelsvare 270, resten til hjemmeforbruk. Her var tilstede ved ukens slutning 4 notbruk med 250 mand. Brislingfisket er fremdeles smaat. tiden 226 mai blev der tilført Stavanger 5740 skj. brisling, 095 skj. smaasild, 6 40 skj. blanding og 5 skj. mossa. Prisen var for brisling 6, blanding 5 og for smaasild og mossa 4 kr. pr. skj. tiden 28 mai2 juni er tilført Stavanger kun 390 skj. brisling, 45 skj. smaasild og 00 skj. blanding. Kystmakrelfisket var smaat i sidste uke, men der mangler opgave rium beretter: Sydkysten hadde de tre første dage av uken meget svake for det meste østlige vinde, derpaa to dage med frisk SV, de to sidste dage igjen meget svak østenvind. Vestkysten hadde svake vestlige og nordvestlige vinde de fem første dage, senere laber eller frisk S. Nordlandskysten har hat svak SV eller vindstille de fire første dage, torsdag svak nordenvind, resten av uken svak ost eller SG. Lofoten har vindens styrke hyppig været oppe i frisk bris. Finmarkskysten hadde de første 2 3 dage frisk eller sterk NV, senere for det meste østlige vinde av styrke laber brls. Fetsildfisket. Brtningr Lensmanden Bjugn telegraferer 25/5: Sildfiskeindberetning fra Bjugns lensmandsdistrikt for uken fra 926/5. uken sat 4 mindre notstæng, opfisket 204 maal som er solgt til hermetikfabrik, sildens kvalitet er 67 streks, pris 537 /2 med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt 904 maal som er solgt til hermetikfabrik. Tilstede ved ukens slutning 8 notbruk med 30 mand. Amtmanden Boda telegraferer 26/5: Herøy lensmand telegraferer 26/5: Fem smaastæng AsteroddenMaasværGaasvær, ialt 500 maal storsild, alt optat og tilvirket 650 tønder resten hjemmeforbruk, kr. 2 pr. maal. Lurøy lensmand telegraferer 26 ds.: TrænaNesøy opfisket storsild ca tønder saltet her i distriktet, ca. 500 maal solgt agn, endel ført ut av distriktet til saltning. De sidste døgn smaastængning og snurpning omkiing Nesøy, 0 kjøpefartøier mange notbruk. Flakstad lensmand telegraferer 24 ds.: pfisket med posenot Moskenes 4500 hl. storsild, hvorav 270 hl. saltet handelsvare, 70 solgt distriktet til agnsild, resten avsendt Finmarken til agn, pris 2, tilstede 27 posenotlag, par sidste dage intet fiske. Dverberg lensmand meddeler i skrivelse 6 ds. at der utfor Aakenes er snurpet 00 kasser storsild der angives solgt til agn, pris 5 pr. kasse. Amtmanden Boda telegraferer 3/5: Rødøy er optat og saltet ca. 800 tønder sild, uoptat ca. 50 maal. Fiskeriinspektøren Boda telegraferer 3/5: Fra Nordnesø idag: nat flere gode snurpenotfangster optil 600 maal, pris 25, ingen landsstæng. Fra Myken meldes om svære sildestimer, men fiskerne mener at silden er paa utsig, silden er delvis meget aatefuld. Fiskeriinspektøren Boda telegraferer /6: gaaraftes meldes fra Nordnesøy at betydelig kvantum posenotsild er laasesat. Pris nu 27 kroner maalet. Fra Rørvik meldes igaaraftes om adskillig storsild ved Vikten, hvor flere, stæng forleden nat. Amtmanden Boda telegraferer 2/6: Rødøy lensmand telegraferer igaar: Hittil saltet i Rødøy ca. 500 tønder storsild. Endel sild stængt MykenValvær, ca. 200 maal smaasild stængt Storselsøy. Priser storsild 2025, smaasild 20. Nesna lensmand telegraferer idag: Sidste uke stæng storsild, stæng smaasild Aasvær og stæng smaasild Sørøyvaagen. Priser: Storsild 2, smaasild 24 pr. maal. Fiskeriinspektøren Boda telegraferer 2/6: Fremdeles melding om adskillig storsild under land flere smaastæng MykenValvær. Pris 25. Masser av sild for Selvær et par tusinde maal stængt Træna. Fremdeles formerket sildestimer Vestfjorden mellem MykenRøst, men er tvilende om silden skal benævnes vaarsild, storsild eller fetsild, maaske sidstnævnte kan forsvares av hensyn til fangsttiden og fordi den har ister om end ikke meget og bør formentlig benævnes som tidlig fanget fetsild. Økonomisk seet vil isaafald sidstnævnte betingelse maatte ansees heldigst. Fiskeriinspektøren Boda telegraferer 3/6: Rørvik igaaraftes: Fra Ytre Vigten meldes om store sildestimer nær land. Ved Bandø Langsundet flere smaalaas optat 500, gjenstaar ca. 300, pris 25. Fiskerne nærer haap om sildens indsig vaagene. tdgrammr Kystmakrelfisketa pslag. 5/6: Sidste uke anmeldt opfisket stykker makre, hvorav til Stavanger , Haugesund , Fredriksværn og til Langesund stk. Totalfangst til 2 juni stk. mot i 96, i 95 og stk. i 94. Skreifisket. pslag 35. Vadsø 30/5: Hammerfest tirsdag faa trækninger torsk forøvrig landligge agnmangel. Priser som lørdagsopslaget. pslag 35. Vadsø 3/5: Hammerfest faa trækninger, lineskøiter torsk, Medfjord ubetydelig, Rolfsø skøiter stormhindret, en haling , ngø tirsdagaften liner, gammelt agn, nogen smaadækkere mest hyse, Hjelmsø faa trækninger, gammelt agn, torsk, meget hyse, Gjesvær mest hyse, Honningsvaagene faa opkomne, optil 000 mest hyse, forøvrig.andligge, storm, agn mangel. Atter flere agnsildstæng rundt omkring Altenfjorden. pslag 35. Vadsø /6: Hammerfest lineskøiter faa trækninger torsk og hyse, ujevne fangster, Mafjord, gammelt agn, smaaskøiter 300, storskøiter , meget hyse, Sandvikvær liner torsk, optil 2500 hyse, Honningsvaagene lineskøiter mest hyse, SmørfjordPorsanger garn dypsagn optil 700, Mehavn Gamvik agnmangel, Berlevaag enkel lineskøite 500, Baadsfjord agnmangel, Havningberg 2 skøiter 2 halinger 00500

3 6 juni 97 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 47 hyse, Vardø enkel skøite langt tilhavs 300 Litt lodde formerket Kiberg, Smørfjord 5 laas agnsild stængt, mængde sild tilstede. pslag 35. Vadsø 2/6: pfisket vaarfisket Finmarken torsk, derav hængt D et sven ske ma kr elfi ske med rundfisk , saltet klipfisk , drivgarn er begyndt omtrent ved slutningen av mai, altsaa noget senere russebehandlet 8000, iset eksportert Leverkvantum 90 hl. Dampmedicintran 682, leverholdighet , fiskevegt end ifjor da det begyndte 2 mai , tran pro cent 30=45. Fiskepris BerlevaagGamvikMehavn 3035, Honningsvaagene 2635, Kamøvær 27, Skars mot i tilsvarende uke ifjor 4600, i sidste uke er opfisket snes vaag 26, GjesværHjelmsøRolfsø 2630, ngø HammerfestHasvikLoppenØksfjord Leverpris BerlevaagGamvik Prisen er høi, 5 kr. pr. snes. Ma og i snes. NlehavnHonningsvaagene 80, Skarsvaag Kamøvær 7580, GjesværHasvik 7080, krellen blev solgt til Gøteborg, Stockholm m. fl. indenlandske steder. alt Hjelmsø 8090, ngø 8000, Rolfsø 7075, Hammerfest 7590, Loppen Antal baater 952, hovedsageligst paa Vestfinmarken.o Av baatene 36 motorer. Mand t til samme tid ifjor 34600, i 95 er iaar opfisket snes makrei Landkjøpere 88. Kjøpefartøier 09, derav Hammerfest 47, Rolfsø 32, ngø 3, Hjelmsø 4, og i snes. Honningsvaagene 20. Fisket fredag. Hasvik sildeliner torsk, Kobbevaag , Hammerfest lineskøiter , Med fjord en smaabaat 00, TufjordRolfsø lineskøiter , enkel 6500, desuten markdsbrtningr m o. delvis meget hyse, ngø smaadækkere liner Uken 27 mai2 juni , desuten optil 300 hyse, enkel storskøite en haling 2400 og 000 hyse, Finnes optil 500, desuten noget hyse, Hjelmsø torskefisket smaat, hyse optil 2000, Gjæsvær tdgrammtr , størstedel hyse, Skarsvaag mest hyse, Kamøvær enkel Kiipfiskmarkepet. inebaat 200 mest hyse, H6nningsvaagene lineskøiter endel skøiter 3 halinger 6000, hovedsagelig hyse, Mehavn Gamvik landligge, storm, Finkongkjeilen otringer 2 halinger , hyse, Berlevaag smaaskøiter , meget hyse, stormhindret, fremdeles endel staaende. Sildestæng Talvik. Utnlandsk fiskrir. Uken 27 mai2 juni. pslag 5. 30/5: Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao, Santander ingen beholdning. Paris 77.75, London 2.7. Markedet for klipfisk er rolig, og de herværende importørers salgspriser for denne fiskesort stiller sig nu saaledes: Pris pr. 00 ufortoldet. Labrador, egte... :... lire slandsk hyse " Alt + 4 % kontant, frit fra lager i frihavn, efter Genua vegt. Der er i løpet av indeværende maaned ankommet hertil 2 skibsladninger med tilsammen ca tons saltet sild fra Haugesund. ndberetning fra legationen i Havaria, dat. 24 april 97: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 28 mars9 april meddeles følgende: ndførselen androg til 4032 kasser og 007 tabaler. Beholdningen pr. 3 april var anslaat til: 4400 kasser fisk ialt, hvorav 400 kasser Alaska og 4000 kanadisk, samt 700 tabaler. Priserne var ifølge "Revista ficial" for kanadisk og Alaska $ ; der notertes for kanadisk og Alaska $ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr. oq. Paris 3 div $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 6 a l/s % p. pslag 35. Vadsø 3/6: Lørdag Hammerfest lineskøiter torsk, Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. ujevne fangster, Medfjord en skøite 2 halinger 30 97' t 500, Tufjord , Mafjord 2 halinger' apn. mport og omsæ nmg , desuten meget hyse, ngø line av klipfisk i uken fra 2329 april jevnt godt, smaadækkere en haling lt k. t' 50 kl anagnmangel, Gjesvær 0500 mest hyse,,a pr. vm a a o Honningsvaagene nogen faa lineskøiter 500 drog til: 5000 væsentig hyse, Kjøllefjord 700 mest S"lb. b h d. db. fl hyse, Kongsfjord angnmangel, Baadsfjord agn ao. ngen e nmg. n eretnmg ra egationen Havaria, mangel. Santander. ngen beholdning. dat. 24 april 97: pslag 8. 4/6: Landets skreifiske til 2 Paa Madrids Børs notertes 28 april: Angaaende klipfiskmarkedet i Hajuni 23,8 millioner stykker, hvorav,0 hængt, Ptas pr. 00 fres. a/v Paris. vana i tidsrummet 98 april med lever, 2,7saltet,33560h.dampmedicintran,434hl. mot i Ptas pr. Æ a/v London. deles_følgende: 96 47,4 2,94,355, ndførselen androg til 2407 kasser 95 6,24,44,749, Angaaende sardinfisket i forløpne og 560 tabaler. Fetsildfisket. pslag 44. Trondjem 2/6: Bjugn lensmandsdistrikt: uken 26/52/6 sat 6 mindre notstæng i Bjugnfjorden, intet garnfiske. uken opfisket 345 maal notsild, heravantages solgt til hermetikfabrik 55 meial, saltet handelsvare 270 tønder, resten til hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 67. Pris 024. Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt 2249 maal, derav solgt hermetikfabrik 2059 maal, saltet handelsvare 270 tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 4 notbruk med 250 mand. Stiftamtmanden. uke indberetter vicekonsulaterne følgende: Beholdningen pr. 20 april var an Vigo: Daarlig, der ilandbragtes slaat til: 4700 kasser fisk ialt, hvorav 800 kurver. 700 Alaska og 4000 kanadisk, samt 800 tabaler. Santander : ntet. Priserne var ifølge "Revista fidal" Rognmarkedet i Vigo er fremdeles for kanadisk og Alaska $ 5.00 uten omsætning og beholdningerne 7.00; der notertes for kanadisk og uforandrede. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. 7 april 97: Siden min forrig indberetning er der ikke ankommet nogen stokfisk eller klipfisk fra Norge til Genua, og saavidt vites er de ubetydelige beholdninger av stokfisk nu ganske uttømte. Alaska $ Norsk fisk notertes ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ pr. Æ. Paris 3 div $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div /6 a l/ s 0/ o p.

4 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fskerbedrft fra FSKERDREKTØREN 6 juni 97 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) April 97 Januarapril 97 Kystmakrelfisket 97., ndbragt Hvortil indbragt Til uken stk. alt stk. Cwts. :,g Cwts. For alle sorter tils pecificert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei Torsk Lange... '.' Sei... " Hyse Flyndre Kveite..., : De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i StorbrHannien og rland.) April 97 April 96 Cwts. Cwts. For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild... " Makrei Torsk Lange Hyse Flyndre De skotske fiskal'ler. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. Æ April 97 Januarapril 97 :,g Cwts. Bergen... Haugesund... Skudesneshavn... Stavanger... Egersund... Mandal... Kristiansand.. Lillesand... Arendal... Grimstad... Risør og omegn... Langesund... Fredriksværn Skaatø... 26h 550 2/ U / / / U / 6 l / U/ '2c '2/ h /u / U / / Tilsammen Mot i " i " i " i Av partiet er saltet flækket stk. resten er forbrukt fersk indenlands. Av de forskjellige indberetninger hitsættes : Langesund. 54 skøiter har daglig deltat i fisket, der falder ujevnt fra 7 optil 200 stk. for en enkelt skøite. Der gaar 2 3 /4 stk. pr. Fisket foregaar 6 a 7 mil fra land. F re dr i ks vær n. Fisket drives av 50 motorskøiter 26 mil syd av Svenør. Almindelig størrelse og god kvalitet. For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei ] Torsk Lange Sei Hyse Flyndre..., Kveite : Av saltet sild fandtes paa lager pr. 30 april tønder, som vil bli tat til forbruk in den landet, da eksport er forbudt. Krigsforsikring for fiskefartøier som deltar i makreldrivgarnsfisket og revfisket i Nordsjøen! Ved kongelig resolution av l juni er det bestemt: "at statens overtagelse av krigsrisikoen for norske fiskefarløier under 20 tons brutto inden den tyske farezone ved kysten av Finmarkens amt og i Nordishavet utvides til ogsaa at gjælde fiskefartøier av ovennævnte størrelse, som deltar i makreldrivgarnsfisket og revfisket i Nordsjøen efter nærmere regler utarbeidet av Handelsdepartementet. "

5 6julli 97 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fskerbedrft fra fskerdrektøren 49 henhold hertil har Handelsdeparte mentet bestemt J at de, som ønsker at benytte denne adgang til krigsforsikring, skal anmelde sine fartøier i by til politimesteren, i landdistrikter til lensmanden, som opnævner 3 habile helst edfæstede takstmænd, som paa eierens bekostning optar takst over fartøiet. Takstforretningen som gjennem politimesteren eller lensmanden straks blir at indsende til fiskeridirektøren, Bergen, skal mindst indeholde følgende oplysninger: Eierens navn og hjemsted. Fartøiets (baatens) art, navn, alder og bruttodrægtighet. Motorens fabrikat, alder og styrke. Selve fartøiets og motorens værdi opføres hver for sig og derefter samlet. Videre blir at opgi anmeldelsesdatum og takstmændenes navne samt hvis fartøiet er sjøforsikret, selskapets navn og assurancetaksten med oplysning om naar denne sidste takst er avholdt. Det fremhæves, at staten kun overtar krigsrisikoen, ikke almindelig sjøforsikring, likesom overtagelsen ikke omfatter fiskeredskaper og utstyr, som saaledes ikke maa medtages i taksten. Man skal bede takstmændene pa a lagt, at utvise den største omhygge ighet ved avgivelsen av disse takster, saaledes at disse ikke blir urimelig høie. Departementet skal forøvrig i Rapport nr. om skrjfjskt 97. denne forbindelse gjøre opmerksom paa, at taksten kun er at betragte som et bevismiddel for vedkommende fartøis værdi hvorfor det offentlige forbeholder sig at træffe endelig avgjørelse av erstatningsbeløpets størrelse efter de oplysninger, som i et hvert enkelt tilfælde kan tilveiebringes. Smaasild etc. tilførtbergen i tiden26mai2juni 97. Fra _o' Søndre Bergenhus amt 5037 skj. smaasild, pris pr. skj. 4 kr. Desuten 355 skj. blanding a kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt. Vær di smaasild... kr blanding....." kr stk. ' Derav sløiet torsk Tilstede Lever til Priser for. vegt i ] Damp overs til,c 97 T orsk l Rogn l til 2 juni 000 t' leverhol medicin andre i hl. 00 stk. ever kjøpe baater s \' hængt saltet dighet stk.; tran i h.l transorter sløiet : pr. hl. fat l 000 stk. 000 stk lever i hl. torsk rogn ' tø' '...:... i hl. pr. hl. er fiskere i Finmarl<ens Vinferfisl<e til 6/ )[ Samtlige skreifiskerier sondenfor Finmarken _ _, _ Tilsammen Finmarl<ens vaar ellerl øre; ') loddefiske fra 6 / ± : ) lpg. l: pr. } 09' alt: i732== i Mot i 96 til 3/ / s /C l/c /C "... Finmarl<els vaar eller loddefiske: / 96 til C gav hl. lev Sle '" gav l hl. lev C 9]4 Gle kg, gav hl. lev / gav hl. lev / G o gav hl. lev / gav hl. lev e gav hl. lev i ] 3050 øre 0095 pr. 323 øre pr øre 83 pr. 82 øre 82 pr. kg. 48 øre 7 pr. l<g. 60 øre pr. Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag } øre _ 824, pr ) fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 slk. 2) omgjort til stk. Av partiet er 3008 stk. iset og eksportert. 3) 00 liter gav i finmarl<en 3045 liter dampmedicintran. 4) Desuten 38 kjøpere paa land. 5) Derav 36 motorbaater.

6 : 50 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 juni 97 Petroleum til shavsfariøier. (Telegram fra Handelsdepartementet, datert 30 mai 97). Provianteringsdepartementet har bestemt: "shavsfartøier hvorunder ogsaa,haakjærringfiskere kan, forsaavidt ikke importavtaler er til hinder, utleveres saa meget petroleum, som sammen med fartøiets egen beholdning er strengt nødvendig for en fangsttur. Erklæring om tidligere beholdning som for fiskere bestemt maa avgives og omhyggelig kontrolleres. Filialerne og fangstfartøier, som har ordres inde bedes underrettet. pgaver over hvad der utleveres bedes indberettet hertil for hvert fartøis vedkommende." Paa foranledning herfra oplyser Provianteringsdepartementet, at denne bestemmelse er at forstaa saaledes J at fartøier som tidligere har faat petroleum til en tur, nu kan faa til en ny. Videre har Provianteringsdepartementet bestemt, at under det nu paagaaende storsildfiste i Vesteraalen kan petroleum utleveres paa vilkaar som bestemt for fiskerflaaten ved Finmarksfisket. tilført Hvorfra pgave brisling etc. l Briling etc, Stavanger i tiden 226 mai tilført Stavanger i tiden H/3\)!s Bns P' i Smaa P' Bris Smaa Hvorfra ling n' sild r. ing Pris sild Pris skj. pr. s J. skj. pr. J. skj. pr. skj. skj. pr. skj. Stavanger Lister og Mandals Sfir'd"" 450 l ' 6.00 i amt l hjems am 240' 4.00 Stavanger, amt , i Søndre Bergenh. amt J Røkt... l Tomat... Tils i 0 95 = 00! Ti]l 450 Røkt _ Desuten 740 skj. blanding a kr. 5 fra Lister og Mandals amt, 440 røkt, T lnat t oma. t s k' J. bl an d' mg a, Tils kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt,,9425 røkt 3200 tomat. 600 skj. blan Desuten 75 skj. blandinga kr. 5 ding a kr. 5 fra Nordre Bergenhus fra Lister og Mandals amt, røkt. 675 amt, røkt. skj. blanding a kr. 5 fra Stavanger V ær d' b fs. l' mg... k r amt, 275 røkt, 400 tomat. 90 skj. smaasild mossa a kr. fra Stavanger amt, røkt. blanding skj. blanding a kr. 5 fra Søndre Bergenhus amt, 90 røkt, kr tomat. 025 skj. mossa a kr. 4 i fra Søndre Bergenhus amt, 825 røkt, 200 tomat. MARKEDSPRSER. Værdi brisling... kr Bergen, 4 juni 97. smaasild...,, Eksportmarkedet er ganske forretblanding... " ningsløst. mossa... " Salt fra pakhus, Middelhavs kr. 27 kr pr. maal it 40 liter. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember!)..,. ' , saltet,fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober; desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters,in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Totalfor uken til kvantum til 2/6 97 2/ l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incuded). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not incuded). Ved eftertryk av disse meddelelser rna a "Fiskets Gang" angives som, kilde. AlS John Griegs boktrykkeri,

7 240 nrgs unørs a" fjk.,roduktr fra januar fu 2 jultd 4)7 og ukn som n(jt 2 jun. Fetsild Nordsjø Bris!" slands l<lipfisk, Toldsteder Vaarsild og skaaret Storsild sild mg sild norsk sild td td r. r. Kristiania.. 88 Sandefjord.. Kriftiansand. Fleld<efjord Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen Florø... Aalesund... Kristiansund. 600 Trondhjem Bodø... Svolvær.... Narvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre ' _''_'_ alt uken ipfisk, islandsk etc l Rundfisk Rotskjær : Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rogn u _ '::':: 2446 D.m. tran R.m. tran 20: Brun Blank Haablank Brun kjærr, td r l _ t t Toldsteder Kristiania.. " Sandefjord..! Kristiansand.! Flekkefjord. "' Stavanger.. Kopervik... augesund.. Bergen... i,'lorø. ',..! Aalesund... Kristiansund. i 2 Trondlljem.. Bodø... Svolvær.... Narvik.,..: Tromsø... Hammerfest. Vardø. Vadsø... Andre... Hærdet hvalolje Hvaltran _ Sæliran BoUlenosetran 344 Sildetran Sild, fersk ks Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk = Laks, fersk Levende aal 2659 ARden fersk fisk Hummer stk J Fisk, saltet fartøi Fisk, saltet i ' , Sildemel Fiskeguano Sælskind 57 Hermetik l uken _ i,

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere