airmail Ren luft en truet menneskeret? Renrum til forskning i "næsten ingenting" Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Ren luft en truet menneskeret? Renrum til forskning i "næsten ingenting" Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien"

Transkript

1 airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2001 Ren luft en truet menneskeret? Renrum til forskning i "næsten ingenting" Absorbering af fordelene ved Gigabsorb i Italien Den svenske kontorrøgsluger Aardvark "minerer" deres virksomhed med filtre fra Camfil Farr

2 Stigende bekymring for det udendørs luftmiljø Biler, forbrændingsprocesser, produktionsindustrien og andre menneskerelaterede aktiviteter forurener den luft, vi indånder, i mange byer og områder verden over. Når gasser og partikler ophobes i luften og når tilstrækkeligt høje koncentrationer, bliver de skadelige for mennesker og miljøet. Forurening hænger også generelt sammen med befolkningsstørrelsen. Jo flere mennesker, desto større forurening grundet flere køretøjer, industrianlæg, fabrikker og erhvervsmæssig aktivitet. Luftforurening er derfor et problem, der påvirker os alle, specielt hvis man tænker på, at vi indånder mellem 20 og 30 kilo luft om dagen. Millioner af mennesker bor i byområder, hvor smog, små partikler og giftige, forurenende stoffer kan skade deres helbred. Hvis man udsættes for tilstrækkeligt høje mængder af visse forurenende stoffer i luften, kan man opleve irritation af hals eller øjne eller få åndedrætsbesvær. Udsættes man for luftforurening gennem længere tid, vil der være risiko for kræft, skader på immunforsvar, luftveje og forplantningsevne, og det kan endda i værste fald forårsage dødsfald. Det er klart, at folk bliver mere og mere bekymrede over den luft, de indånder. Miljøstyrelser, videnskabelige og akademiske samfund, virksomheder og standardiseringsorganisationer søger alle efter en løsning. Overvågning og oplysning I mange lande overvåges luftkvaliteten konstant. Der tages prøver på nationalt, regionalt og lokalt plan for at fastslå udviklingen og tendenser. I verdensbyer som New York, London, Paris, Tokyo, Los Angeles og Mexico City oplyses målinger af luftkvaliteten dagligt i radioen eller på Internettet for at informere og advare befolkningen om eventuelle sundhedsrisici. I de større asiatiske byer kan man undertiden se folk bære masker, f.eks. i Beijing, hvor fyring med kul udgør en stor kilde til luftforurening. I andre travle storbyer, som f.eks. Milano, begrænses eller forbydes trafikken på visse dage, hvor forureningsniveauet er for højt. I Paris vises luftkvaliteten på elektroniske opslagstavler på gadehjørnerne. Og på verdensplan arbejdes der på at reducere de drivhusgasser, der skaber global opvarmning og klimaforandringer. De største forurenende stoffer Kulilte (CO), bly (Pb), nitrogendioxid (NO 2 ), ozon (O 3 ), partikulære stoffer (PM) og svovldioxid (S0 2 ) anses for at være de største luftforurenende stoffer. CO dannes, når kulstoffet i brændstof ikke forbrændes helt. Udstødning fra motorkøretøjer er en af de største kilder. CO trænger ind i blodcirkulationen og reducerer den mængde ilt, der føres ud i kroppens organer og væv. I forhøjede mængder kan det påvirke vores helbred, arbejdsevne og indlæringsevne. Pb afgives især ved forarbejdning af metaller. Det indåndes eller indtages med mad, vand, jord eller støv og kan påvirke nyrer, lever og andre organer. NO 2 findes i menneskeskabt emission fra forbrændingsprocesser ved høj temperatur, f.eks. i biler og kraftværker. Det er med til at danne syreregn og påvirker generelt folk med luftvejslidelser. O 3 grundniveau-udgaven er hovedbestanddelen i smog. Det dannes, når flygtige organiske stoffer (VOC'er) og nitrogenoxider (NO x ) udsættes for varme eller sollys. Biler og andre industrielle processer er typiske kilder til VOC'er og NO x. Udsættes man for ozon, kan det påvirke luftvejene. PM, der er en blanding af faste partikler og flydende dråber, kan ophobes i luftvejene. Nogle af partiklerne er så store, at de kan ses som røg eller sod. Fine partikulære stoffer (PM2.5) kan være nitrater, organisk kul, elementarkul (sod), overflademate- 2 AIR MAIL

3 riale (jordstøv) og sulfat. PM nedsætter sigtbarhe- grænseværdier for PM10-partikler i et to-trins- den. Luftbårne partikler kan også ødelægge byggematerialer. SO 2 -gasser dannes ved afbrænding af brændsel, der indeholder svovl (primært kul og olie). Det kan give midlertidigt åndedrætsbesvær hos børn program, der har frister i 2005 og Døgngrænsen på 50 µg/m 3 må ikke overskrides mere end 35 gange om året fra januar 2005, og ikke mere end syv gange om året fra januar Grænseværdien for årsgennemsnittet er fastsat til Luftfiltreringspartner til det tredje årtusinde L E D E R med astma. 40 µg/m 3 i 2005 og 20 µg/m 3 i Globale initiativer Fra bekymringer og behov Vi kan blive syge af luftforureningen. Nogle kemikali- til produkter I årenes løb har Camfil Farr som global leder inden for luftfiltrering omsat bekymringer og behov i forbindelse med luftkvaliteten til filtreringsprodukter og -systemer, der beskytter mennesker, processer og miljøet, og som hjælper kunderne med at opfylde kravene i forbindelse med forureningsbekæmpelse. Camfil Farr har afsluttet endnu et fremgangsrigt regnskabsår og er stærkere end nogensinde trådt ind i Som førende inden for branchen tager vi også aktivt det nye årtusinde. Koncernomsætningen anslås at del i det arbejde, der udføres blandt professionelle ville passere tre milliarder kroner i år. Anslået, gennemsnitligt forureningsniveau pr. år for London og Trosa, Sverige landsby område (µ/m 3 ) er i forurenet luft kan forårsage kræft, fødselsskader, hjerne- og nerveskader og varige skader på luftvejene. Luftforurening kan ødelægge ejendomme og beskadige bygninger og gøre dem snavsede. Det skaber tåge, forringer sigtbarheden og skaber undertiden problemer for lufttrafikken. Der handles fra nationale miljøstyrelser og samarbejdes mellem regeringer i kampen mod den globale luftforurening. I de fleste tilfælde ses en stabil udvikling. Et andet foruroligende globalt fænomen er drivhuseffekten, der fremskynder udslippet af visse luftarter, der kan få temperaturen på Jorden til at stige og give klimaændringer. Kyotoprotokollen, der blev udarbejdet af parterne bag Rammekonventionen om klimaændringer (FCCC) i 1997, indeholder grænser for de industrialiserede landes udslip af drivhusgasser for årene Gennemsnitsmålet for denne reduktion er 5 procent. Det vides ikke, om disse mål vil blive nået. Den amerikanske præsident Bush har erklæret, at USA, der har det største udslip af drivhusgasser i verden, ikke længere vil følge denne protokol. USA har dog stadigvæk et omfattende miljøprogram, bl.a. the Clean Air Act, der påbyder overvågning af luftforurening, håndhæver miljøregler og finder økonomiske incitamenter til reduktion af forurening. EU sætter grænser for 2005 og 2010 Der gøres en stor indsats i Europa, hvor industrianlæg, kraftværker og biltrafik er de største kilder til forurening i de større byer. EU har f.eks. sat nye standardiseringsorganisationer. Camfil Farr udvikler og fremstiller filtersystemer til kernekraftværker, der skal beskytte befolkningen og de ansatte på kraftværket mod radioaktive partikler, samt filtre med aktivt kul til adsorption og opsamling af ildelugtende eller skadelige substanser, der forurener det udendørs luftmiljø eller udsender flygtige organiske forbindelser (VOC'er). Vi producerer også markedets mest avancerede støvudskillere til industrikunder. Disse støvudskilningsanlæg fjerner mere end 100 forskellige former for støv og forhindrer dermed, at støvet spredes på arbejdspladsen eller trænger uden for fabrikkerne. Vi tilbyder også serviceydelser i form af testning og analysering af støv. Camfil Farr har i årevis målt og analyseret forurenende og skadelige stoffer for at indsamle værdifulde oplysninger, der kan bruges i produktudvikling. I starten af 1990 erne målte og kortlagde vi luftkvaliteten i flere europæiske lande med vores eget mobile testlaboratorium på hjul en bil udstyret med partikeltællere og andet udstyr til analyse af luftkvaliteten i storbyer og landområder på forskellige årstider. Vi udfører også kvalitative luftanalyser for kunder og ventilationsentreprenører med et scanningselektronmikroskop (SEM) og andet avanceret laboratorieudstyr til undersøgelse af støv, skimmel eller andre partikelproblemer eller til test af filtrenes ydeevne. Stop forureningen ved døren Forurening af udendørsmiljøet kan også resultere i forurening af indemiljøet. Ventilationssystemer i offentlige og erhvervsmæssige bygninger anvender normalt udendørs luft til erstatning- eller ind- Fortsættes på side 4 Som førende på verdensplan inden for luftfiltrering er det vores mål at påtage os et endnu større ansvar for den teknologiske udvikling inden for vores branche. Vores mission er krystalklar: At rense luften og tilbyde luftfiltreringsløsninger, der beskytter mennesker, processer, motorer og miljø. Med medarbejdere, 22 produktionsanlæg i ni lande og salgskontorer i 70 lande over hele verden kan vi betjene vores kunder endnu bedre end før. Vi ser frem til at kunne hjælpe dem og deres virksomheder med optimale løsninger til ren luft. Også i Norden sker der en styrkelse: Vi har netop opkøbt Nordfilter, der producerer luftfiltre til komfortventilationssystemer, papir- og cellulosefabrikker og til den kemiske industri, produktion og minedrift. Vi byder Nordfilter velkommen til den voksende Camfil Farr-familie. Den specialiserede kompetence, som virksomheden besidder, vil helt sikkert gavne andre af Camfil Farrs markeder fremover. Camfil Farrs produktsortiment kan nu dække næsten alle luftfiltreringsbehov inden for alle anvendelsesområder i følgende geografiske hovedområder: Europa, Nord-, Syd- og Centralamerika og Asien og Stillehavsområdet. Global og lokal repræsentation giver os mulighed for en effektiv kanalisering af vores ekspertise og produkter til vores kunders fordel. Da ren luft også giver anledning til stigende international bekymring og aktivitet, vil dette nummer bl.a. omhandle de indviklede forhold i forbindelse med forurenet udendørsluft og risikoen for, at forureningen spreder sig til indendørsmiljøet, hvilket kan forhindres med Camfil Farrs erfaring og teknologiske forspring. I dette nummer kan du desuden læse om igangværende eller nyere ordrer hos Camfil Farr i Sverige, Australien, Italien, USA og Brasilien. God fornøjelse! Jan Eric Larson Præsident og administrerende direktør AIR MAIL

4 blæsningsluft. Hvis denne luft ikke filtreres, og der ikke anvendes korrekt specificerede filtre, kan de forurenende stoffer spredes indendørs via ventilationsanlægget. Da de fleste mennesker oftest tilbringer op til 90 procent af deres tid indendørs, enten på arbejdet eller hjemme, bliver der fokuseret på måder at forbedre den indendørs luftkvalitet (IAQ) på. Se Airmail nr. 2, Dette har ført til omfattende forskning i helbredsproblemer forårsaget af usundt indeklima, nye initiativer til at skabe et sundt indeklima og, for Camfil Farrs vedkommende, nye filterprodukter til forbedring af luftkvaliteten indendørs (IAQ). Camfil Farrs seneste nyskabelse, CityCarb, er specielt udviklet til at holde forureningen ude. Filtre til den CityCarb. Videnskabelige undersøgelser viser i stigende grad, at luften inde i bygninger kan være langt mere forurenet end luften udenfor. Brug af ventilationssystemer kan desværre tilføre kemiske forureningsstoffer og lugte i bygningen. Et CityCarb-filter, der installeres i et ventilationsanlæg ved erstatnings- eller indblæsningsluften, vil effektivt fjerne en lang række forurenende stoffer som f.eks. flygtige organiske forbindelser (VOC'er), SO 2 og lugte, og forhindre, at de tilføres eller cirkuleres videre i indemiljøet. Behovet for at fjerne forureninger fra luften eller andre gasser har øget bevidstheden om graden af filtrering og nødvendigheden af at fraseparere fine partikler. En korrekt specifikation af filtre er en betingelse for, at ventilationssystemerne fungerer korrekt. Luftkvaliteten indendørs kan også forbedres effektivt ved at opgradere filtrene i ventilationssystemet. Camfil Farr anbefaler som minimum F7-filtre til effektiv filtrering. næste teknologiske revolution Kilder: Webbaserede oplysninger fra den amerikanske føderale miljøstyrelse, the U.S. Environmental Protection Agency, og "Particles in the ambient atmosphere" af Hans Areskoug fra Luftlaboratoriet på ITM (Institutet för Tillämpad Miljöforskning), Stockholms Universitet. 4 AIR MAIL

5 Hvis digitaliseringen af informationer affødte Internettet og Informationstidsalderen, hvad vil så revolutionere det 21. århundrede? Nogle mener, at det vil blive nanoteknologien. For de uindviede er nanoteknologien videnskaben om manipulering af atomer og molekyler. Den kan føre til opfindelser som f.eks. den molekylære computer, der vil kunne lagre verdens største bibliotek i en enhed på størrelse med en sukkerknald, eller skabe nye materialer, der er ti gange stærkere end stål. Formindskningen af produkter inden for computerelektronik, telekommunikation og andre brancher har været en faktor til økonomisk vækst i 20 år. Nanoteknologi vil blive den næste faktor og endelige etape for formindskning. Hvis du spørger ingeniører og videnskabsmænd på Mikroteknologicentret på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, anses dette sted for en af de mest avancerede F&U-afdelinger af sin slags i den akademiske verden. Dette center i verdensklasse kalder Chalmers også blot "MC2". Da nanoteknologi er et af hovedforskningsområderne på MC2, siger centrets ansatte selv, at de "tilbyder næsten ingenting" og henviser dermed spøgefuldt til den omfattende grad af formindskning, som nanoteknologien indebærer. MC2 forsker i alt fra nanoteknologi, mikrobølgeelektronik og fotonik til eksperimenterende mesoskopisk fysik og bioelektronik. Produktmæssigt arbejder centret med bl.a. siliciumskiver, mikrobølger, optiske fibre, lasere, dioder, superledere og infrarøde detektorer. En af nyskabelserne fra MC2 er en sensor, der ikke er større end et saltkorn, og som kan måle trykket i indre organer, f.eks. lunger, når den er tilsluttet en optisk fiber, en computer og et apparat som f.eks. en respirator. Italienske mikroelektronikproducenter absorberer fordelene ved Gigabsorb Luftbåren molekylær kontaminering (AMC Airborne Molecular Contamination) inden for mikroelektronikproduktion bekæmpes effektivt med Camfil Farrs Gigabsorb -filter, et produkt, der fremstilles på licens fra Nitta (Japan). Gigabsorb er et supereffektivt kemisk filter med en tredimensionel struktur med perleformet aktivt kul (BAC Bead-shaped Activated Carbon). Det installeres typisk som forfilter til ULPA-luftfiltre i renrumsloftsystemer. MEMC Electronic Materials, Inc., der hører til de førende globale leverandører af siliciumskiver, har for nylig testet filtret på deres fabrik i Novara i Italien, hvor MEMC's siliciumskiveproduktion og epitaksialdeposition finder sted i Europa. De vellykkede forsøg resulterede i en ordre på 40 Gigabsorb ENP-filtre til fjernelse af syrer og baser hos Camfil S.p.A. (Italien). ST Microelectronics, der producerer mikroelektroniske dele til produkter som f.eks. mobiltelefoner, computere og kameraer, anvender 500 Gigabsorb ENC-filtre mod flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og syrer i deres Agrate-anlæg. ST Microelectronics har for nylig afgivet en efterbestilling på yderligere 900 filtre. Renrum centrets hjerte I hjertet af MC2 finder man to renrum leveret af ABB Absolute-filtre og et vibrationsfrit miljø. Airtech og udstyret med filtre fra Camfil Farr. For ABB og Camfil Farr var det ikke noget problem at holde luften klinisk ren: Det blev opnået med Det primære renrum har 25 m 2 klasse 1 rum, 140 m 2 klasse 10, 200 m 2 klasse 100 og resten ABB's GEL rammesystem opbygget med 550 stk. klasse Det andet renrum i øvelaboratoriet er U16-filtre af typen Megalam, som er lavmodstands på 240 m 2 og er klasse ULPA filtre fra Camfil Farr i Tyskland. Luften skal holdes ultraren, da forskerne arbejder med målinger helt ned i nanometer (en millionte- for mikroelektromekaniske systemer kombinere I løbet af de næste fem år vil teknologier inden del af en millimeter). I et så mikroskopisk perspektiv sensorer og motorer på en lille splint silicium. På er den mindste støvpartikel katastrofalt gigantisk, og MC2 vil forskerne være med til at bane vejen med den mindste vibration virker som et jordskælv. den forskning, som de uforstyrret kan foretage i det Forskning på molekylært niveau kræver derfor renest mulige F&U-miljø. Magisk ren luft I mere end 20 år har Camfil Farr leveret løsninger til ren luft, der beskytter mennesker og udstyr i Walt Disney World. I takt med at forlystelserne hos Disney er blevet mere levende og komplicerede, er de også i stigende grad blevet modtagelige over for forureningsstoffer i luften. Camfil Farr leverer 30/30, Riga-Flo og Hi-Flo - posefiltre, der beskytter de mekaniske systemer i Disneys Magic Kingdom og Epcot. Disse filtreringsprodukter giver også ren luft til glæde for gæster og ansatte i Walt Disney World. AIR MAIL

6 Svensk røgsluger Uanset om rygerne ryger udendørs eller nyder deres røg i et særligt rygerum, giver rygning store udgifter for de virksomheder, der har obligatorisk røgfrit miljø. Problemet er, at man tit glemmer disse udgifter. Rygestationer fra den svenske producent Smoke Free Systems (Sverige) reducerer de afstande, rygerne skal gå for at ryge, og afkorter dermed rygepauserne og giver dem mere tid til deres arbejde. Undersøgelser har også vist, at de er tilbøjelige til at ryge mindre. Det er ikke nogen nem opgave at "sluge" røgfyldt luft. Så snart tobaksrøgen blandes med den omgivende luft, kan den ikke indfanges. Den eneste løsning er at benytte et ventilationssystem med luftfiltrering, der er optimeret til de bestemte luftarter og partikler, der findes i tobaksrøg. Tre-trins filtrering For at klare denne opgave er rygestationerne fra Smoke Free Systems udstyret med tre slags filtre. To filtre fra Camfil Farr: Airopac Green som forfilter, Absolute TRSA som slutfilter og et kulfilter mellem dem. Disse tre produkter fjerner partikler og luftarter, og de giver dermed folk mulighed for at nyde deres cigaretter på kontoret uden at forurene indemiljøet eller påvirke ikke-rygernes helbred. Rensningen af luften er en to-trins proces. Først indfanges røgen i en aktiv rygezone, før filterenheden spreder den rensede luft ud i lokalet. Renere luft sendes tilbage Resultatet? Den luft, der sendes tilbage til lokalerne, er klinisk ren og af højere kvalitet end normal indeluft på kontorer. Filtreringseffektiviteten for de mest penetrerende partikler (MPPS Most Penetrating Particles) er op til 99,9995% og 99,5% for totalt flygtige organiske forbindelser (TVOC'er Total Volatile Organic Compounds). Luftgennemstrømningen i den aktive rygezone ændres gange i timen. Mere end forretninger, når det drejer sig om "bambini" Det italienske hospital Ospedali Rinuiti de Bergamo er et af de største hospitaler i Norditalien og et af de mest moderne i landet. Hospitalet har altid benyttet filtre fra Camfil Farr. I forbindelse med en omfattende tv-indsamling på landsdækkende tv i slutningen af år 2000 blev der indsamlet omkring 5 milliarder lire til hospitalets nye afdeling for børneintensiv terapi. Camfil Farr S.p.A tog del i denne indsats og donerede 21 af vores HEPA-filtre af mærket Sofilam. 6 AIR MAIL

7 Det er ikke størrelsen, det kommer an på... Da Aardvark Ltd. afprøvede deres seneste minerydningsmaskine, dukkede to vigtige og tilsyneladende modstridende parametre op. Luftfiltreringsanlægget til deres maskine var så højt, at det ikke engang kunne være i det imponerende Antonov-transportfly, og samtidig var påvirkningen fra det luftbårne støv, der blev dannet, når landminerne blev sprængt, så voldsom, at filteranlægget også skulle forbedres væsentligt, især med hensyn til filtrenes levetid. Designer hos Aardvark, Mike Haston, kontaktede Camfil Farr Filtration Ltd. i Storbritannien, hvorefter problemet meget hurtigt blev identificeret og løst. Ren luft på skønne Bondi Beach Camfil Farr renoverer de luftfiltreringssystemer til partikler og luftarter, der beskytter det følsomme og vigtige computerudstyr i kontrolrummene på rensningsanlægget i Bondi ved Australiens smukkeste og mest berømte strand. Ud over kul og aluminiumoxid sørger 30/30 -filtre for forfiltrering, mens Airopac 95%-filtre udgør det afsluttende sikkerhedsfilter til de partikler, der findes undervejs. Camfil Farr Australia er også ansvarlig for vedligeholdelse og eftersyn af filtersystemet. Rensningsanlægget i Bondi drives af regeringen i New South Wales og behandler spildevand fra cirka fem millioner mennesker. Camfil Farr Australia blev udvalgt til projektet på baggrund af vores globale erfaring og tekniske viden inden for såvel partikulær som luftformig forurening og de ødelæggende virkninger, denne forurening kan få på følsomme elektroniske komponenter. Camfil Farr har specialiseret sig i samarbejde med systemudviklere, operatører og ingeniører for at finde teknisk og økonomisk attraktive løsninger til luftfiltrering. 40 procent mindre giver 500 procent mere Camfil Farr foreslog, at der blev benyttet to af deres højeffektive filtre til minerydningsmaskinen: MonoClone selvrensende forrenser og DynaCell maskinfilter. Pladsen, som denne kombination kræver, udgør kun 40 procent af det originale omfang, og på samme tid øger den forhøjede filtreringseffektivitet maskinfiltrets levetid med mere end 500 procent. Den valgte løsning til luftfiltrering betyder, at Aardvark's minerydningsmaskiner nu let passer i ethvert transportfly. Hermed kan de hurtigt sættes ind et hvilket som helst sted i verden, og der går nu meget længere tid mellem behovet for service. AIR MAIL

8 Nyt produktkatalog Mød Camfil Farr på følgende udstillinger i 2001 MAJ , Powder Bulk Solids, Chicago, Illinois, USA (APC) , Total Building Services, Olympia, London, UK , Power-Gen Europe 2001, Bruxelles, Belgien , Autopromotec, Bologna, Italien 31. maj 2. juni, Shanghai International Heat Vent and Air Fair, Shanghai, Kina Valget af det rette luftfilter til dit anvendelsesområde er en vigtig beslutning. Med Camfil Farrs nye produktkatalog kan du træffe det rigtige valg. Denne nye publikation fungerer som en total indkøbsguide til Camfil Farrs mest solgte produkter i Europa, Nord-, Syd- og Centralamerika samt Asien og Stillehavsområdet. På de 16 sider vises i alt 40 filterprodukter med farvebilleder og en kort præsentation af filtrets hovedanvendelsesområde, filtermedie, fremstilling, klasse og standard. Du kan få tilsendt dette produktkatalog ved henvendelse til din lokale Camfil Farr-repræsentant eller via Camfil Farr fremstiller og leverer systemer til luftindtag og lydisolering til gasturbiner over hele verden. I år 2000 modtog vi vores største ordre nogensinde på et sådant system i form af en kontrakt til en værdi af SEK 45 millioner fra GE Energy i Norge. Vil du vide mere? Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte det nærmeste Camfil Farr-datterselskab, den nærmeste agent eller ringe, skrive eller faxe til Camfil Farrs hovedkvarter. er den nye adresse til Camfil Farr-koncernen. Da vi har udvidet og opkøbt virksomheder forskellige steder i verden, har koncernen haft en række forskellige websteder. Nu er de alle samlet i ét, hvilket gør det nemmere at komme ind på, bevæge sig rundt i og søge på siderne. Her finder du links til sider, der handler om vores produkter, Camfil Farrkoncernen, vores R&D og andre værdifulde oplysninger. I den nærmeste fremtid vil der komme en lokal hjemmeside på det lokale sprog for en række lande, hvor Camfil Farr har virksomhed. Velkommen til Nye ordrer på GE-gasturbiner for SEK 142 mio. Efterfølgende blev der sat en ny rekord med modtagelsen af en ordre på SEK 72 millioner på systemer til luftindtag og lydisolering til 12 gasturbiner, der skal anvendes til energiproduktion på Macae i Brasilien. De 12 turbiner har sammenlagt kapacitet til at producere 500 megawatt, hvilket er nok elektricitet til tohundredetusinde husholdninger. Herudover har Camfil Farr modtaget en ordre på SEK 70 millioner fra GE Aero Energy Products (Norge) på turbineinstallationer i USA. Der skal leveres systemer til luftindtag og lydisolering til otte gasturbiner i Nevada og til fire enheder i Seattle, Washington. Beskyttelse og støjdæmpning Camfil Farrs system til luftindtag beskytter turbomaskiner mod forureningsstoffer, der kan tilstoppe, angribe eller nedbryde vigtige komponenter i turbinerne. Lydisoleringssystemerne reducerer tilførslen og udstrømningen af støj til niveauer, der er acceptable for befolkningen. Camfil Farr er leverandør til alle større turbineproducenter som f.eks. GE og Alstom Power. Camfil Farr har også for nylig leveret til en række offshoreprojekter med gasturbiner. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf.: , fax: Lokalt datterselskab CAMFIL A/S, Kokkedal Industripark 104, DK-2980 Kokkedal. Tlf.: , fax: JUNI , BOMA, Baltimore, Maryland, USA (HVAC) , Clean Rooms Europe, Frankfurt/Main, Tyskland AUGUST 2. 5., AFWS, Anaheim, Californien, USA (APC) SEPTEMBER , SAE, Indianapolis, Indiana, USA (TP) , IRCHEM Irish Chemical Pharmaceutical & Process Engineering Exhibition, Bishopstown, Co. Cork, Irland , Malaysia International Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia , RSA/LMOA, Chicago, Illinois, USA (TP) OKTOBER , Surface World på NEC Birmingham, UK DECEMBER , Power-Gen International, Las Vegas, Nevada, USA (TP, GT) Forklaring: APC = Air Pollution Control (luftforureningskontrol) TP = Transportation (transport) GT = Gas Turbines (gasturbiner) HVAC = Heating, Ventilation and Air Conditioning (opvarmning, ventilation og luftkonditionering) CAMFIL FARR AIRMAIL er et kundemagasin, der udgives over hele verden. Fås på ni sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3. SE Trosa, Sverige Tlf.: Fax: Udgiver: Lennart Schröder Direktør for Corporate Communications, Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf.: Fax: Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden YMER REKLAMBYRÅ

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger DS/EN 13779 miljø, luftkvalitet

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje Luftveje 1 Luft Hvad indånder vi? Luften består af 78 % Nitrogen 21 % Oxygen 1 % Andre gasser Kroppens begrænsninger Immunforsvarets svagheder Smitsomme eller giftige partikler Giftige gasser Store mængder

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions Få løst dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive HEPA-filtre

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er?

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er? Hvordan kan du forklare hvad NANOTEKNOLOGI er? Du ved godt, at alting er lavet af atomer, ikke? En sten, en blyant, et videospil, et tv, en hund og du selv består af atomer. Atomer danner molekyler eller

Læs mere

Industriel luftrensning

Industriel luftrensning Industriel luftrensning Vi løser Deres luftrensningsopgaver så effektivt og økonomisk som muligt LESNI A/S er specialiseret som leverandør af standard teknologier og innovative løsninger til rensning af

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

airmail Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger

airmail Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger airmail NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2003 Sikkerhed i højsædet 2 Camfil Farr dækker hele Nordamerika 4 7 8 Filtersystemer sikrer bygninger Bestyrelsesformandens betragtninger Gigapleat, nye højtydende

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ICOPAL. Leverandør af energivenlige tagløsninger

ICOPAL. Leverandør af energivenlige tagløsninger ICOPAL Leverandør af energivenlige tagløsninger ICOPAL i verden Kompetent salgsorganisation 20.000 kunder 91 salgskontorer Største leverandør inden for beskyttelse af bygninger 3.600 medarbejdere Repræsenteret

Læs mere

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus.

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Sapa kort og godt Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Kort oversigt over aktiviteter Ekstrudering Belgien Canada Danmark Frankrig Holland Italien Kina Litauen Valsning

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL

AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL AirMail 1/97 NYHEDSBREV FRA CAMFIL Her finder man verdens reneste luft SIDE 3 Præsentation af Camfil AirMail 2 Støvspøgelse i Oslo 4 Får De renset luften? 5 En ren fornøjelse 6 Volvo og Philips vælger

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

KEIM Soldalit -ME. Renere luft med silikatfarve. inox. ffect. minimiert NOx

KEIM Soldalit -ME. Renere luft med silikatfarve. inox. ffect. minimiert NOx KEIM Soldalit -ME Renere luft med silikatfarve minimiert NOx inox ffect 2 Ren luft en menneskeret! Vores levestandard i dag har som konsekvens store mængder trafik, industriel masseproduktion og et højt

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede

airmail Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede airmail NYHEDSMAGASIN FRA CAMFIL FARR NR. 2/2003 Forbedring af indendørs luftkvalitet med færre omkostninger 2 Hold omkostningerne til ren luft nede 5 7 9 Resultatet ved at vælge den rigtige filterløsning

Læs mere

2. Skovens sundhedstilstand

2. Skovens sundhedstilstand 2. Skovens sundhedstilstand 56 - Sundhed 2. Indledning Naturgivne og menneskeskabte påvirkninger Data om bladog nåletab De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en række naturgivne såvel som menneskeskabte

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere