3F RYMARKEN ÅRHUS RYMARKEN. Den Grønne Gruppe. Servicekontor. Odder. Anlægs- og bygningsgruppen. Industrigruppen. Privat Service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F RYMARKEN ÅRHUS RYMARKEN. Den Grønne Gruppe. Servicekontor. Odder. Anlægs- og bygningsgruppen. Industrigruppen. Privat Service."

Transkript

1 3F RYMARKEN ÅRHUS NR. 1 / JANUAR 2005 / 1. ÅRGANG RYMARKEN Industrigruppen Servicekontor Odder Den Grønne Gruppe Anlægs- og bygningsgruppen Privat Service Gruppe Offentlig Service Gruppe

2 INDHOLD / 3F RYMARKEN LEDER LEDER... SIDE 3 2 DEN GRØNNE GRUPPE... SIDE 6 3 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN... SIDE 8 ODDER-KONTORET... SIDE 16 A-KASSEN... SIDE 18 INDUSTRIGRUPPEN... SIDE 10 OFFENTLIG SERVICE GRUPPE... SIDE 12 PRIVAT SERVICE GRUPPE... SIDE 14 Velkommen til 3F Rymarken Århus Den 18. november 2004 var der stiftende generalforsamling i Fagligt Fælles Forbund Rymarken Århus som er en sammenslutning af KAD Århus og SiD Kommunale, Industri, Gartnerne, Bryggerne, Anlæg og Byg samt SiD Odder. Der er nu i den nye afdeling ca medlemmer - alt i alt - i Århus og Odder kommuner. Arbejdet med at danne 3F Rymarken har været tungt, der er brugt mange resurser og det har taget lang tid at nå til enighed de 7 afdelinger imellem, men nu er første fase forbi, og vi har får en god og stærk afdeling. Der er nu fokus på at leve op til målene for fusionen og få yderligere gang i det faglige arbejde ikke mindst det til tider trælsomme arbejde med at få aftaler på plads med uorganiserede arbejdsgivere, altså arbejdsgivere der ikke er omfattet af gældende overenskomst. Dette arbejde er vigtigt, hvis ikke det vigtigste. fortsættes side F RYMARKEN ÅRHUS DAGLIG LEDELSE: Formand Hans Max Næstformand Jytte Hansen Gruppeformænd: Industri: John Hansen Anlæg og Byg: Ole Christiansen Privat Service: Tove Dam Offentlig Service Hans Sig Nielsen Den Grønne Gruppe: Thomas Møller Sekretariatsleder: Lars Yderholm KONTORER: 3F Rymarken, Rymarken 4, postboks 1278, 8210 Århus V Tlf Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: (a-kassen lukket) Torsdag: Fredag: Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Tlf A-kasse Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade Randers Tlf Åbningstider: Tirsdag: REDAKTION: Thomas Møller, Yvonne Christensen, Hans Max ansvarshavende. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Rymarken, Århus. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: ca eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie.

3 / LEDELSES-gruppen fortsat fra side F Rymarken Århus er noget nyt, men indholdet er det gammel kendte: En stærk og levende fagforening, der er til for dig. Og hvad er så målet fremover? Målet for 3F Rymarken er, at sætte medlemmet i centrum, at vi er en demokratisk organisation, der med synlighed og åbenhed i alt hvad vi foretager os, varetager medlemmernes interesser. Vi vil være de bedste, vi vil give den bedre service, vi vil holde kontingentudviklingen i ro, ja vi vil varetage medlemmernes interesser i alle faglige forhold. Jeg vil slutte af med at give mine bud på, hvilke opgaver 3F Rymarken står over for At skabe en ny og stærk faglig organisation der hele tiden udvikler sig i overensstemmelse med de krav og behov, medlemmerne har. At vi altid er i stand til at hjælpe, at vi er i stand til at varetage de kollektive interesser, og den enkeltes sag. At vi kommer ud på alle vores arbejdspladser for: at vi får kontrolleret arbejdsmiljøet, så ingen af vore medlemmer kommer til skade, eller udsættes for skadelig påvirkning. at vi får indgået uddannelsesaftaler, for nøglen til et godt og meningsfyldt arbejde går over uddannelse. At vi får sikret at der er ordnede løn- og arbejdsforhold. At arbejder for, at skabe en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, der skal være nogle flere og bedre fleksible socialordninger på arbejdsmarkedet. 4 5 Ringen er sluttet for KAD og for SiD I over 100 år har vi kæmpet for medlemmernes sag. De fleste kampe vandt vi, og derfor er Danmark det land det er i dag. Nogle tabte vi, men vi gav aldrig op, og fandt nye farbare veje, der førte til sejre. 3F følger nye i de gamle fodspor, og jeg er sikker på at vi formår at fylde fodsporene ud. Arbejdet fortsætter. Der er mange sange der skal synges endnu. Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmerne og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Hans Max Formand. Hvad skal bladet hedde? Julehilsen Vi glæder os til samarbejdet i 3F lokalt og på landsplan. Der er store udfordringer der skal løses. Med dette blad vil vi forsøge at formidle forslag til løsninger på disse udfordringer. En hjemmeside er også på vej med adressen rymarken. Når den er oppe og køre vil vi kunne lave en hurtig formidling af information til de der har adgang til en PC. Uanset at vi vil udnytte den nye teknologi vil vi stadig huske og at informere de mange der stadig ikke har denne adgang. Redaktionen ønsker alle medlemmer med familie en god jul og et godt nytår. Vi ses i 3F Har du et godt navn til vores nye blad. De gamle blade hed alle noget der som fik medlemmerne til at tænke på fagforeninger Nælden, Industriposten, AB Bladet osv. Nu skal vi finde et navn der dækker hele 3F Rymarken. Indsend dit forslag til redaktionen, Rymarken 4, postboks 1278, 8210 Århus V eller Vi vælger det bedste forslag og vinderen bliver belønnet med 3 flasker god rødvin. Frist for indsendelse af forslag er d. 20. januar KONKURRENCE 3F Lommebog 2005 Lommebogen for 2005 er kommet. Den udleveres som sædvanlig og kan afhentes i de respektive grupper. TM Hans Rubin Max, afdelingsformand, 57 år, valgt som formand for SID Industri i Hans Max får det overordnede ansvar for afdelings daglige ledelse. Hans Max er valgt til hovedbestyrelsen i 3F for industrigruppen. I den nye afdeling bliver arbejdsområdet stadig a-kassen med hovedvægt på den politiske del. Vi skal fortsætte med at blande os i debatten om arbejdsmarkedspolitikken med fokus på at sikre gode uddannelses- og jobmuligheder for de ledige. Vi vil fortsat være repræsenteret i råd og nævn, hvor det er relevant og muligt i forhold til vores medlemsgrundlag. Derudover bliver jobbet som næstformand at indgå i det daglige ledelses arbejde i samarbejde med formanden og den administrative leder, og være bindeledet mellem faglig afdeling og a-kassen. Jytte Hansen, 52 år. Har arbejdet i KAD Århus i ca. 7 år, heraf de sidste 5 år som valgt kasserer, med ansvar for økonomisk afdeling og a kassen. Elsebeth D. Bertelsen, Socialrådgiver, 43 år. Uddannet socialrådgiver i 1984, ansat i SID Odder siden Kirsten Bering, 60 år, sekretærer i faglig afdeling, arbejdet hos KAD Århus som sekretær siden Helle Rønn, Socialrådgiver, 44 år, uddannet i 1992, ansat i KAD Århus i Lone Steffensen, 50 år, sekretær for dagligledelse, arbejdet i SID AB som kasserer siden 1999.

4 / Den Grønne Gruppe Velkommen til Den Grønne Gruppe 6 7 Medlemmerne tilknyttet Den Grønne Gruppe kommer stort set alle fra Gartnernes Fagforening og en række grønne folk fra Odder området. Det er faglærte, elever og ufaglærte gartnere, skovfolk og ansatte i landbruget. En gruppe der er de senere år har været i vækst er forsøgsdyrsstalde og agroindustrielle virksomheder der pakker og forarbejder fødevarer. Den Grønne Gruppe har ca medlemmer tilknyttet. De arbejder på ca 330 på private og offentlige arbejdspladser med typisk mellem 0,5 og 10 ansatte. Vi har enkelte virksomheder med mellem 40 og 110 medarbejdere. Hovedparten af vores virksomheder er organiseret i Land og Skovbrugets Arbejdsgivere, Gartneribrugets Arbejdsgiverforening og Danske Anlægsgartnere, men en del af vores virksomheder specielt landbrugene er stadig uorganiseret. Vi har på alle vores private virksomheder en overenskomstmæssig ret til at komme på virksomhederne og på gartneroverenskomsterne har i eksklusivaftaler. Gruppens geografiske dækningsområde er Århus og Odder kommuner. Derudover er ca. 30 gartnerier beliggende i Rosenholm, Hadsten, Hinnerup, Galten og Hørning Kommuner. Den Grønne Gruppe vil fortsætte den lange tradition fra Gartnernes Fagforening med at udvikle erhvervs og lærlingeuddannelserne. Det er disse uddannelser der gennem årene har bundet medlemmerne sammen. Mange medlemmer kender hinanden på kryds og tværs fordi de mødes om deres fag uanset om de arbejder på private, kommunale eller statslige arbejdspladser. Vi har store faglige forventninger til samarbejdet i 3F Rymarken og glæder os meget. På gruppebestyrelsens vegne Thomas Møller Gruppeformand Thomas Møller, gruppeformand, 48 år, oprindeligt uddannet inden for landbruget. Blev valgt første gang i 1985 som faglig sekretær. I 1991 blev han valgt som afdelingsformand for Gartnernes Fagforening. Han sidder i dag blandt andet i 3F Hovedbestyrelse, forhandlingsudvalg for jordbrug, bestyrelsen for Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, Landsledelsen i Den Grønne Landsklub. Bjarne Volmer, faglig sekretær, 43 år, Valgt første gang som faglig sekretær i Han arbejdede oprindelig mange år som skovarbejder og var blandt de første der fik status som faglært skovarbejder på baggrund af erfaring og AMU kurser. Dan Jacobsen, faglig sekretær, 35 år, oprindeligt uddannet mekanikker, arbejdet en årrække som anlægsgartner inden han første gang blev valgt som faglig sekretær i Han sidder blandt andet i Det Faglige Uddannelsesudvalg for anlægsgartneri. Gruppebestyrelse: Thomas Møller, Gruppeformand (afdelingsbestyrelsen) Ivan Krag Møller, Naturforvaltningen, Vest (afdelingsbestyrelsen) Ebbe Nielsen, Gartneriet Lund Jensen A/S (afdelingsbestyrelsen) Lone Krogh, GASA Nordgrønt A/S (Suppleant til afdelingsbestyrelsen) Morten Sørensen, Anlægsgartner Leon Askov (Løn og pensionsudvalget) Torben Nielsen, Nygård A/S Bjarne Volmar, Faglig Sekretær Anni Pedersen, Nygård A/S Erik Jessen, Tiset Kirke Dan Jacobsen, Faglig Sekretær Per Spangberg, Odder Kirkegård Suppleanter til gruppebestyrelsen Anne Mette Nielsen, Danmarks Fødevare Forskning Kim Hviid Jensen, Naturforvaltningen, Skov Bilagskontrollant Jørgen Tvillum Pedersen, Naturforvaltningen, Vest En række af Den Grønne Gruppes tillidsfolk er valgt til at sidde i en række bestyrelser, lokale uddannelsesudvalg og forbunds forhandlingsudvalg mv.

5 / 3F ANLÆGS- OG BYGNINGSgruppen Til lands, til vands og i luften Branchegruppe for Anlægs- og bygningsarbejderne organiserer arbejdere og håndværkere på byggepladser, betonvarefabrikker og betonelementfabrikker, vejarbejdere, kloakarbejdere, renoveringsarbejdere, kranførere, havnebyggere og brobyggere endvidere organiseres tagdækkere, maskinførere, og håndfolk, dertil kommer struktører og brolæggere m.fl. AB-Gruppen er desuden begyndt at organiserer jernbanearbejdere ansat i det private. Branchegruppen udspringer af Jord og Betonarbejdernes fagforening stiftet 1919, senere SiD Anlægs og Bygningsarbejderne fagforening. Anlægs- og Bygningsgruppen ledes af en valgt bestyrelse, valgt på gruppens årlige generalforsamling, Gruppegeneralforsamlingen vælger ligeledes sine tillidsmænd som opstilles på afdelingens repræsentantskab. Anlægs- og Byggegruppens tillidsmænd er aldrig længere væk end en telefonopringning, vi har den opfattelse at vi skal være ude i marken og ikke side hjemme bag ved skærmen, så har du en sag, et spørgsmål eller mangler du et job så slå på tråden. Vi er mobile. Dine valgte tillidsmænd Opmåleren støtter akkordsjakkene. Han sikre at priserne koordineres og at alle detaljerne kommer med. Den faglige sekretær og kontaktmand står for den daglige kontakt ude på pladserne, han støtter ved akkordforhandlinger. Kontaktmanden hjælper til med organisering og klarer den daglige fortolkning af overenskomsten, spørgsmål om ferie, pension, arbejdsmiljø. Gruppeformanden er konfliktløseren, foretager mægling og fagretlig behandling. Gruppeformanden leder gruppebestyrelsen og repræsenterer gruppen i arbejdsudvalget, i det faglige fællesudvalg og i opmålerforeningen. Gruppeformanden forestår forhandlingerne om lokaloverenskomster, procedere i retten og udtaler sig officielt på gruppens vegne. Formanden leder gruppens daglige arbejde. I fællesskab formidler vi arbejde mellem virksomhederne og medlemmerne. Det! er vores mål. Arbejdsmiljø har Branchegruppens store opmærksomhed, arbejdsmiljøet er ikke godt nok før alle kollegaer. Vi skal sikre at far komme levende og rask hjem hver dag. Uddannelse sikre medlemmernes arbejde, ud i fremtiden. Anlægs og Bygningsgruppen arbejder intenst på ungdomsuddannelse og efteruddannelse for de kommende og nuværende medlemmer. Anlægs- og bygningsgruppen tegner overenskomster, også med udenlandske virksomheder, vi indgår aktivt som koordinator med politi, told og skat og statslige råd og institutioner for at forhindre illegalt arbejde og sikre retsforfølgelse af arbejdsgivere som operer på det kriminelle arbejdsmarked. Branchegruppen for Anlægs- og Bygningsarbejdere har aldrig stået ude på sidelinien, vi står midt i tumulten. Gold kritik er ikke vores stil, vi vil have indflydelse, og har det. Anlægs- og Bygningsgruppen bygger på stolte traditioner. Traditioner som kan beskrives med ord som engagement, loyalitet og respekt overfor det enkelte medlem og fællesskabet. Anlægs- og bygningsarbejdernes Fagforening har altid haft et fornuftigt og konstruktiv samarbejde med Entreprenører og murermestrene, altid med rank ryg - aldrig på maven. Det vil vi også i 3F Anlægs og Bygnings gruppen Ole Christiansen Gruppeformand 8 9 Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Juli kvartal ,50 145,58 Oktober kvartal ,50 146,61 Januar kvartal ,50 150,78 April kvartal ,00 158,83 Juli kvartal ,50 163,05 Oktober kvartal ,00 165,01 Januar kvartal ,25 160,58 April kvartal ,00 159,04 Juli kvartal ,50 162,43 Oktober kvartal ,50 164,02 Januar kvartal ,00 166,76 April kvartal ,25 178,39 Juli kvartal ,50 180,77 Oktober kvartal ,50 199,15 Januar kvartal ,00 196,21 April kvartal ,00 187,41 Juli kvartal ,50 178,20 Oktober kvartal ,00 191,28 Januar kvartal ,00 188,85 April kvartal ,00 182,05 Juli kvartal ,00 209,70 Oktober kvartal ,75 221,75 Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Ole Christiansen Gruppeformand. 46 år valgt i 1998 som faglig sekretær, valgt som formand i Ole har været sjakbajs på byggepladser og arbejdet i Per Aarsleff A/S Rørteknik. Tonny Mikkelsen. Faglig sekretær og kontaktmand. 43 år. Valgt første gang i Tonny har arbejdet som betonér og sjakbajs for et betonsjak. Lars Andersen, opmåler 45 år gammel, arbejdet som opmåler siden 1994 for SiD Randers. Valgt som opmåler i Århus AB i Forud for at Lars blev ansat i SiD, var han sjakbajs for et betonsjak. Gruppebestyrelsen Ole Christiansen Gruppeformand Jan Lykke Årslev anlægsarbejder Tonny Mikkelsen Faglig sekretær Ole Christophersen Dalton elementfabrik Benny Vangsgård Ncc asfaltsarbejder Tony Fuglsang Mikkelsen Hetag tagdækker Lars Knudsen Hans Ulrik betonarbejder Palle Nielsen Årslev betonarbejder Edward Carter Colas anlægsarbejder Lars Andersen Opmåler Niels Engholm E.K betonarbejder

6 / 3F INDUSTRIgruppen Industrigruppen Industrigruppen omfatter medlemmer indenfor områder som: jern- og metalindustrien, bryggeribranchen, elektronikindustrien, beklædning- og tekstilbranchen, plastindustrien, procesindustrien, samt den lettere industri. Gruppen, der er den største i 3F Rymarken omfatter (uden pensionister) omkring 3400 medlemmer, som er blevet til ved at sammentælle medlemmerne fra SiD Industri (2228), KAD (475), Bryggeriarbejderne (439), Odder (231). Gruppen ledes mellem den årlige generalforsamling af en gruppebestyrelse på 16, som er sammensat af 8 fra SiD Århus Industri, 3 fra KAD og 3 fra Bryggerne samt 1 fra SiD Odder, samt gruppeformand John Hansen med i bestyrelsen. Gruppeformandens hilsen Det er her på plads at takke de alle de medlemmer, tillidsvalgte, bestyrelsesmedlemmer, kasserer, faglige sekretærer, næstformænd og formænd der gennem SiD Århus Industris 107 årig historie har bidraget på forskellig vis til gavn for medlemmerne. Jeg vil ønske medlemmerne tillykke med den nye afdeling 3F Rymarken og ser med fortrøstning på fremtiden, hvor vi får en stærk ny afdeling, hvor det bl.a. på industriens arbejdspladser nu efter 100 år adskillelse vil være således at kvinderne og mændene er i samme organisation med stor styrke og til gavn for alle de ufaglærte kollegaer. Jeg ønsker også Hans Max tillykke med det nye job som afdelingsformand, samt byder den nyvalgte gruppebestyrelse og de faglige sekretærer velkommen til arbejdet i Industrigruppen. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. John Hansen, gruppeformand 0 11 Gruppebestyrelsen: John Hansen, gruppeformand Leif Lindgreen, Århus United. Finn Liboriussen, Elsam Kraft. Leif Alminde, Højbjerg Maskinfabrik. Herluf Schmidt, Carpenter. Linda Borg, Lindberg (afdelingsbestyrelsen) Jan Ahrendt, Danfoss. Poul Larsen, York (afdelingsbestyrelsen) Michael Hededal, Tempress. Kirsten Ovesen, Terma (afdelingsbestyrelsen) Inger Hansen, Terma. Hanne Jensen, Danfoss. Jesper Frid, Ceres (afdelingsbestyrelsen) Jan Lauersen, Depot Syd. Dorte Mortensen, Dansk Eddike. Peter Geise, Odder. Bryggeriarbejdere i Industrigruppen Bryggeriarbejderne kom til SiD den 1. januar 2001 som en selvstændig brancheafdeling med 570 medlemmer fordelt på bryggerierne Ceres og Thor, depoterne inden for Bryggerigruppen og Carlsberg/Tuborg samt Dansk Eddike Produktion. Med lukningen af 150 arbejdspladser på Thor og Carlsberg/Tuborg depotet i Randers i 2003 forsvandt grundlaget for at fortsætte som en selvstændig afdeling og vi begyndte at forberede os på at blive en del af SiD Industri Århus ved bla. at flytte her til Rymarken. I stedet bliver vi nu en del af et nyt forbund og en helt ny afdeling. En epoke er for altid slut, til gengæld er en ny startet. I Industrigruppen 3F Rymarken har vi dannet en lokal Drikkevarebrancheklub som alle tidligere bryggeriarbejdere er medlem af. Formålet er at indsamle og diskutere oplysninger om udvikling og status inden for branchen, for at kunne tage de nødvendige debatter om aktuelle forhold og bevare sammenholdet både blandt arbejdspladserne og kollegaerne. Desuden fortsætter lokalkontoret i Randers med åbningstid om tirsdagen. Susanne Ovy Petersen fortsætter som valgt faglig sekretær. Hans Nielsen fortsætter som ansat i økonomiafdelingen. Susanne Ovy Pedersen Tidligere formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening. Til at klare det daglige arbejde på kontoret, vil der være følgende faglige medarbejdere: John Hansen. gruppeformand, 49 år, Næstformand i SID Industri siden Tidligere arbejdet på Århus Oliefabrik fra 77 til 92, blev i 80 blev valgt til sikkerhedsrepræsentant og i 81 som tillidsrepræsentant. Senere valgt som fællestillidsrepræsentant og til A/S bestyrelsen. Ejnar M. Jensen, faglig sekretær, 54 år, ansat som faglig sekretær i SID Jern og Metal tidligere Arbejdede på Århus Flydedok/ Dannebrog Værft i perioden , Tillidsmand for arbejdsmændene i perioden Lis Søballe Jensen, faglig sekretær 58 år, har været tillidsrepræsentant siden år 1979 på Weston Tæppefabrik. Valgt ind i Textilarbejdernes Fagforening i 1985 Formand for Beklædning og Textil arbejdernes Fagforening i Ved sammenlægningen med SID Industri 1998 ansat som faglig sekretær med ansvars område er inden for Beklædning og Textil. Susanne Ovy Petersen, faglig sekretær, 48 år, formand for SID Bryggeriarbejderne fra Arbejdsområde Industriens overenskomst med undtagelser og tilføjelser for bryggerier og depoter, dækkende ca. 400 aktive medlemmer. Tidligere arbejdsplads: Bryggeriet Thor fra 1978 til Faglig karriere: Siden afdelingsbestyrelse, kredsbestyrelse, HB-medlem 1995 til 2000 og tillidsrepræsentant. Fagforeningsformand 1997 til De arbejder med det faglige stof der hører under gruppens virkefelt. Her kan nævnes? Sikring af at gældende overenskomst overholdes. Sikring af medlemmernes løn- og arbejdsforhold. Uddannelsesplaner for tillidsvalgte. Kontakt og støtte til tillidsvalgte, klubber, kontaktpersoner. Opsøgende arbejde. Kortlægning af lokalområdet mhp. fuld overenskomstdækning. Overenskomstkendskab og anden uddannelse for medlemmerne.

7 / 3F OFFENTLIG SERVICE gruppe Offentlig Gruppe 2 13 Når vi 1. januar starter et nyt forbund, starter vi også en ny gruppe både i forbundet og i afdelingen er Den Offentlige Gruppe ny. Gruppen består af 2500 medlemmer, som er beskæftiget med mange forskellige opgaver, herunder beskriver vi et udsnit af de arbejdspladser som medlemmerne er beskæftiget på. Indenfor stats området kan nævnes følgende: Tekniske skoler, Jydsk Pædagog seminarium Banedanmark, DSB, Århus universitet. Århus Amt Amtsinstitutioner, Vej og Trafik, Sygehusene, her kan også nævnes Gymnasier osv. Kommunale virksomheder Børn og unge, Ledsager, Vej og Kloak, Rensningsanlæg, Det Grønne Område, Forsyningsvirksomheder, Kommunale Værker, Affaldskontoret/ Nærgenbrug/ Forbrændingsanlæg, Århus Sporveje, Ejendomsforvaltningen, Sundhed og Omsorg, Lokalcentre, Ældreboliger, Århus Skolevæsen. Århus Havn Her nævnes skibsassistenter ved slæbebådene kranfører på havnen og det tekniske personale. Med venlig hilsen Hans Sig Nielsen Gruppeformand. Når du kommer på kontoret til daglig vil du møde: Hans Sig Nielsen, Gruppeformand Yvonne Christensen, Næstformand Lone Skov Hansen, Faglig sekretær Sten Boye Jensen, Faglig sekretær Herudover vil gruppebestyrelsen fremover bestå af: Agnete Christensen, Odder Sygehus Birte Larsen, Fællestillidsrepræsentant Århus Sygehus Nethe Lunden, Århus Sygehus Connie Mencke Jepsen, Århus Amts Vaskeri Berit Arnesen Basse, Århus Universitet Winnie Leth, Fællestillidsrepræsentant ved Børn og Unge Aksel Christensen, Fællestillidsrepræsentant ved Børn og Unge Brian Sten Larsen, Fællestillidsrepræsentant i Magistratens 2. afd. Poul Erik Poulsen, Bestyrelsesmedlem Søren Jacobsen, Tillidsrepræsentant ved Vej og Kloak Willy Portz, Tillidsrepræsentant ved Magistratens 5 afd. Knud Tychonius, Tillidsrepræsentant ved Århus Sporveje Jens Lundby, Tillidsrepræsentant Odder Kommune Suppleant Inger Madsen, Fællestillidsrepræsentant ved Århus Skolevæsen

8 / PRIVAT SERVICE gruppe Privat Service Gruppe 4 15 Privat Service vil som arbejdsområde have rengøring på private arbejdspladser, der har aftale med et rengøringsselskab som skal udføre opgaverne. Endvidere offentlige arbejdspladser hvor opgaverne er udliciteret til et rengøringsselskab. Det betyder, der vil være mange steder rundt om i byen hvor vores medlemmer arbejder. Af de offentlige arbejdsgiver kan der blandt andet nævnes amtets sygehuse, DSB med tog rengøring og forskellige undervisnings steder. Der kan også være arbejdspladser hvor kantinepersonalet vil være medlem af Privat Service i 3F. Med så mange forskellige arbejdssteder vil det være uhyre vigtigt, at vi har en god dialog med både vores medlemmer og de arbejdsgivere vi har overenskomst med. Så vi sikrer at de aftaler der er indgået i overenskomsten overholdes, og vores medlemmer får hvad de har krav på. Sideløbende med dette, skal vi lave overenskomster med de selskaber som ikke har en sådan. Således at både nuværende og kommende medlemmer er sikret ordentlige vilkår for deres arbejde. Dette bliver en af Privat Services store opgaver. Vi glæder os til at komme i gang! Tove Dam Gruppeformand På den Stiftende Generalforsamling på Rymarken den 18. november 2004 valgtes Gruppebestyrelse som kom til at se således ud. Tove Dam Gruppeformand Ida Axelsen, ISS Psykiatrisk Hospital (afdelingsbestyrelsen) Lis Gregersen, ISS Skejby Sygehus (afdelingsbestyrelsen) Gitte Jessen, ISS Skejby Sygehus Anni Pedersen, ISS Danmarks Radio Else Wølhk, ISS DSB Togservice Lise Nielsen, Ledig Kirsten Jensen, ISS COOP Danmark (suppleant til gruppebestyrelsen) Tove Dam 57 år, gruppeformand, ansat i marts 1990 som faglig sekretær KAD, valgt som næstformand 2000 Birgit Lund, faglig sekretær, 51 år, ansat i februar 2001 som faglig sekretær i KAD.

9 / ODDER-kontoret 6 17 Servicekontor Nørregade Odder Fusionen med SID-afdelingerne og KAD i Århus vil komme til at ændre en del ved dagligdagen på kontoret i Odder. Nogle af arbejdsfunktionerne vil flytte fra Odder til Århus; men da det for størsteparten er funktioner, der har med administrationen af afdelingen at gøre, vil det ikke få den store indflydelse på den service I, som medlemmer får, når I benytter lokalkontoret. Fra nytår ændres åbningstiden til: Mandag : Tirsdag: Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: Der er tale om udvidelse af åbningstiden på 10 timer i forhold til hvad vi kender i dag. Både medlemmer af 3F Rymarken og 3F Logistik og Byg, Århus kan benytte kontoret i Odder. Du kan betale kontingent i Odder. Du kan som medlem tilmelde dig AF, få ordnet ledighedspapirer, få efterlønsbevis m.m. kort sagt du kan få dine a-kassesager ordnet i Odder. Du vil som medlem i SID Odder opleve forandringer i det nye 3F. Du vil bl.a. opleve at det ikke er de samme medarbejdere, der er på kontoret hver dag. Gerd, der har været på kontoret i snart 23 år vil komme til at arbejde i en gruppe sammen med andre a-kassemedarbejdere på Rymarken i Århus, som på skift skal betjene kontoret i Odder. Du kan få hjælp i forbindelse med arbejdsskader. Vores socialrådgiver Elsebeth vil fremover have kontor på Rymarken og vil være at træffe i Odder i mindre omfang end tidligere. Det betyder f.eks. at du ikke kan regne med at træffe hende, uden først at aftale tid. Du kan få hjælp, hvis du har problemer med løn, feriepenge osv. men den vil blive formidlet ved henvendelse på kontoret, så du får den bedst mulige medarbejder med kendskab til dit arbejdsområde og overenskomst, til at tage sig af dine problemer. Ole bliver på kontoret indtil han går på efterløn i På trods af at der bliver opkrævet flere penge til arbejdsløshedskasse, efterlønskontingent og fritidsulykkesforsikring vil kontingentet generelt falde for de nuværende medlemmer af SID Odder; ved overgangen til 3F. Der vil dog forekomme flere forskellige kontingenter i de nye afdelinger, da ikke alle brancher opkræver ens kontingent. Nogle af jer vil i forbindelse med overgangen opleve at de bliver opkrævet et forkert kontingent for januar måned; men dette blive reguleret allerede med kontingentopkrævningen for februar måned. I begyndelsen af 2005 overgår vi til IP-telefoni, hvilket betyder, at vi får nyt telefonnum- mer: Samtidig får vi mulighed for at viderestille telefonsamtaler til alle medarbejdere uanset hvor de befinder sig. Indtil det sker, er vi stadig at træffe på og Der vælges et lokalråd i Odder blandt brugerne af kontoret. Det får til opgave sammen med kontoret og Rymarken, samt Logistik og Byg at stå for kontakten til lokalområdet både fagligt og politisk, samt at sørge for det praktiske omkring huset, der fremover vil være ejet af 3F Rymarken. Tag godt i mod de nye medarbejdere, som også er dygtige, hjælpsomme og kompetente mennesker. Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af lokalkontoret i Odder. På SID Odders vegne Ole Jacobsen Lokalråd Odder (Rymarken) Ole Jacobsen. Odderkontoret. Afd.best. Peter Giese Simpson-Strongtie Industrigruppebest. Per Spangberg Odder Kirkegård Grøn gruppebest. Jens Lundby Odder Kommune Offentlig gruppebest. Bente Pedersen Dantrafo Hanne Højsgård Handelsfagskolen Agnete Christensen Odder Sygehus Afd.best. Gerd Bentzen. 46 år. A-kassemedarbejder. Tidligere A-kassemedarbejder i SID Odder Ole Jacobsen. 61 år. Faglig medarbejder Odder Tidligere formand/ kasserer SID Odder Lokalråd Odder (Sommervej) Carl Hugo Hoe Odder Postkontor Afd.best. Inga Stenkjær Arriva Afd.best. suppleant

10 / A-kassen Arbejdsløshedskassen / Kontingentkontoret 8 Dagpengesatser 2005 Max sats fuldtidsforsikrede 654 kr. pr. dag Max sats deltidsforsikrede 436 kr. pr. dag Dimittend fuldtidsforsikrede 536 kr. pr. dag Unge (under 25 år) sats fuldtidsforsikrede 327 kr. pr. dag Arbejdsgivergodtgørelse G-dag Hel dag 654 kr. pr. dag Halv dag 327 kr. pr. dag A-kassen og kontingentkontoret er nu samlet i stueetagen. A-kassen vil være noget større, da SID og KAD s a-kasse nu er slået sammen. Vi skal også servicere kontoret i Odder. Kontingentkontoret er en nyskabelse. Hvor de 7 afdelinger tidligere havde hvert sin kasserer, er funktionerne nu samlet i en kontingentafdeling. Kontingentafdelingen er ansvarlig for medlemsregistrering, til fraflytninger og økonomi. Selvom A-kassen og kontingentkontoret ligger på Rymarken, vil det stadig være muligt at få ordnet a-kasse og kontingentsager på kontoret i Odder. 3 F Rymarken ejer sammen med 3 F afdelingen på Sommervej vejledningsselskabet Faglig Vejledning Aps. Selskabet er det man kalder anden aktør, og laver kontaktforløb for Arbejdsformidlingen. Faglig Vejledning har kontorer i 3F huset på Rymarken 4.Dagpenge udbetales månedsvis for alle i vores nye a-kasse. Medlemmer der i forbindelse med ledighed går fra 14 dages løn til månedsvis udbetaling af dagpenge kan få udbetalt a-conto dagpenge. Hvis du bliver ledig: Tilmelding kan ske på eller ved fremmøde på AF. Det letteste og sikreste at du første ledige dag møder op i a-kassen så klarer vi det hele på en gang. 19 A-KASSEN KONTINGENTKONTORET Lars Yderholm 47 år, Administrativ leder Ansvarlig for a-kasse, kontingentkontor Og drift af 3 F huset. Ansat i SID s a-kasse siden 1981 A-kassen: Otto Dam 50 år, souschef, a-kassen. Vejledningssamtaler, CV- og infomøder mv. Ansat i SID s a-kasse siden 1984 Mabel Lindskow 39 år, receptionen / rengøring. Ansat i KAD siden 2000 Bente Johansen 35 år, receptionen Telefonomstilling, post, arkiv Ansat i SID s a-kasse siden 1990 Kirsten Lykkegaard Pedersen 54 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i SID s a-kasse siden 1989 Kirsten Kjærsgaard 53 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i DBTF siden 1982 og kom til SID s a-kasse i Zuzanna Jagiello 32 år. Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i SID s a-kasse siden 1998 Niels Sørensen 53 år Sagsbehandler i a-kassen. A-kassesagsbehandler siden 1986 og kom i 1999 fra SID Transport. Allan Ebbesen 48 år Vejleder Ansat i SID s a-kasse siden 2000 Barbera Poulsen 46 år, flexjob, receptionen Ansat i SID s a-kasse siden 2003 Hanne Thomsen 44 år. Sagsbehandler i a-kassen. A-kassesagsbehandler siden 1981 og kom i 2001 fra SID Silkeborg. Kirsten Nielsen 57 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i KAD s a-kasse siden 1979 Gerd Bentzen 47 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i SID Odder siden 1982 Lis Jensen 51 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i KAD s a-kasse siden 1990 Per Kragelund 50 år Sagsbehandler i a-kassen. Ansat i SID s a-kasse siden 1981 Lise Kjærgaard 47 år Vejleder. Ansat i KAD s a-kasse siden 1985 Hans Nielsen 56 år Kasserer i Bryggeriarbejdernes fagforening siden 1987 Rita Olsen 45 år Souschef Kasserer i Gartnernes fagforening siden 1996 Birthe Kjeldsen 55 år Bogholder i KAD siden 1994 Pia Lindberg Rasmussen 46 år Kasserer i SID Industri siden 1993 Kirsten Stoltenberg 56 år Køkkenassistent. Ansat i 2003 Inge Nielsen 54 år. Rengøringsassistent. Ansat i SID siden 2003 John Lynge 65 år, Efterlønner Pedel og altmuligmand. Georgina Lomasney 43 år Rengøringsassistent Ansat i 2001 Birgitte Petersen 39 år Økonoma Ansat i 2000 Faglig Vejledning: Brian Rønnow 42 år Vejleder. Ansat i SID s a-kasse siden 1998 og pt. udlånt til Faglig vejledning. Gudrun Fransen 46 år Vejleder. Ansat i Faglig vejledning i 2004 Ole Bak Kirkegaard 39 år. Ansat i Faglig vejledning Kom fra SID s a-kasse hvor han Blev ansat i 2004

11 LIDT AF / h v e r t Pensionist klubberne Det er besluttet på den stiftende generalforsamling at pensionist- og efterlønsklubber i 3F Rymarken fremover skal arbejde efter følgende: En klub i huset ( pr. 1/1-2005) Et tilskud pr. medlem fra afdelingen. Selvbesluttet klubkontingent kan opkræves ( alle skal deltage) 50 % af afdelingstilskuddet skal øremærkes og bruges på fællesaktiviterer. Årsregnskabet for klubben tilsendes afdelingen umiddelbart efter regnskabets afslutning. I forlængelse heraf har afdelingen holdt møde med repræsentanter for alle pensionist- og efterlønsklubberne, som er tilknyttet SID og KAD på Rymarken. Der er aftalt at der skal arbejdes hen imod en stiftende generalforsamling for en samling af klubberne. Indtil da er der aftalt følgende mødekalender for de nuværende klubber for 1. halvår i Anlæg og Byg mødes hver anden onsdag eftermiddag kl ( lige uger) med start den 12. jan KAD mødes hver anden tirsdag eftermiddag kl ( ulige uger), med start den 4. jan Århus Kommunal mødes hver onsdag formiddag kl. 9.s30, med start den 5. jan. Hver anden mødedag er det bowling kl , med start den 10. jan Århus Industri mødes hver torsdag eftermiddag kl , med start den 13. jan Bryggeriarbejderne, Århus mødes den første mandag i måneden kl , med start den 3. jan Gartnerne mødes hver anden mandag eftermiddag kl ( lige uger), med start den 10. jan Klub Generalforsamling mandag d. 24. januar kl dagsorden ifølge vedtægterne. Odder mødes den 3. onsdag i måneden, med start den 19. jan Bryggeriarbejderne, Randers mødes den 2. mandag i månden kl , med start den 10. jan Særligt til pensionister Pensionister der er medlem af forbund og afdeling vil modtage Fagbladet og det lokale afdelingsblad og i øvrigt kunne deltage i de arrangementer der er for vores pensionister. Pensionister der kun er medlem af afdelingen vil kun modtage det lokale afdelingsblad og i øvrigt deltage i arrangementerne for vores pensionister. Pensionister der kun er medlem af afdelingen vil fra 2006 bliver opkrævet et mindre kontingent. Alle former for begravelseshjælp bortfalder pr. 1. januar Hvis du ønsker at modtage 3F Fagbladet fremover skal du udfylde denne kupon og sende den til afdelingen. Navn Cpr. nr. Jeg er pensionist og ønsker at være medlem af både forbund og afdeling - og modtage 3F Fagbladet og det lokale afdelingsblad. Kontingentet er i kr. pr. måned. Jeg er pensionist og ønsker kun at være medlem af afdelingen og modtage det lokale afdelingsblad. Kontingentet er i 2005 gratis. Underskrift. Indsendes til 3F, Rymarken 4, 8210 Århus V.

12 REJSEGODTGØRELSE OG -FRADRAG OVERSIGT FOR 2004 OG 2005 Befordringsgodtgørelse (max. fra arbejdsgiver) Indtil km kr./km 2,98 3,10 Over km kr./km 1,62 1,68 Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage, indenfor de sidste 24 måneder, kan arbejdsgiver ikke længere udbetale skattefri km-godtgørelse. 60 dages reglen afbrydes kun af mindst 60 dage på en eller flere andre byggepladser. Weekender, feriedage og sygedage medregnes ikke i de 60 dage ved afbrydelse. 21 Fradrag for befordring hjem-arbejde 0-24 km/dag kr./km 0,00 0, km/dag kr. km 1,62 1,68 Over 100 km/dag kr./km 0,81 0,84 Rejsegodtgørelse og -fradrag uden overnatning i Danmark (almindelige regler) Min. 5 timer og min. 8 km fra arbejdssted kr./time 0,00 0,00 Fra 1/ kan rejseudgifter kun dækkes skattefrit efter regning. Rejsegodtgørelse og -fradrag med overnatning i Danmark (almindelige regler) Fortæring: fri måltider (25%) 99,75 102,00 excl. middag (55%) 219,45 224,40 excl. middag og frokost (85%) 339,15 346,80 excl. alle måltider (100%) 399,00 408,00 pr. påbegyndt rejsetime 16,63 17,00 Logi: 171,00 175,00 OBS Vedr. rejsegodtgørelse i Danmark med overnatning 12 måneders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ ingen 28 dages regel og udbetaling max. 12 mdr. pr. arbejdssted. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Fra 1/ skal en rejse vare mindst 24 timer. Vedr. rejsegodtgørelse og -fradrag med overnatning UDLAND Max. 12 mdr. pr. arbejdssted til dækning af fortæring. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Efter 1/ kan lønmodtagers udgifter til fortæring efter 12 mdr. pr. arbejdssted kun dækkes mod regning. 12 måneders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ skal en rejse vare mindst 24 timer. Udlandssatser 2005 kr./døgn (Kost) Tyskland: Norge: Sverige: Polen: England: Udlandssatser 2004 kr./døgn (Kost) Tyskland: Norge: Sverige: Polen: England:

13 Maskinel Magasinpost Bladnr. XXXXX 3F Rymarken Rymarken Århus V Kontingent 2005 Kontingentet falder for de fleste Kontingentet for 2005 er fastsat som en del af fusionsaftalen mellem de 7 fagforeninger. Kontingentet i de 7 fagforeninger gamle fagforeninger var meget forskelligt. Vi har aftalt at kontingentet over 3 år skal være ens for alle afdelingens medlemmer. Derfor forskelligt kontingent. Der er i 3F ca. 90 forskellige kontingent kategorier. De fleste er bestemt som følge af lovgivningen for a-kasse og efterløn. Vi bringer her kontingent satserne for de fleste. Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte kontingentkontoret. Kontingentet stiger for nogle grupper For en gruppe medlemmer med nedsat kontingent - bl.a. lærlinge og pensionister - stiger kontingentet. Det skyldes en beslutning på SID og KAD s ekstraordinære kongresser i april 2004 om at alle kontingentkategorier i princippet skulle være selvfinansierende med hensyn til gruppelivsforsikring og fagblad. Som konsekvens heraf skulle alle der ønskede en fritidsulykkesforsikring selv betale for denne. Disse forsikringer har tidligere været indeholdt i kontingentet for lærlinge. Neden for er angivet de væsentlige kontingent kategorier Fuldtids medlemskab AB Grøn Øvrige Forbundet 148,60 148,60 148,60 Konfliktfond 10,00 10,00 10,00 Oplysnings og kursus 20,90 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 31,00 31,00 31,00 Afdelingskontingent 149,00 139,00 123,00 Fagforeningen pr. måned (03) 359,50 349,50 333,50 Arbejdsløshedskassen 274,00 274,00 274,00 adm. bidrag 145,00 145,00 145,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 778,50 768,50 752,50 Efterlønskontingent 382,00 382,00 382,00 I alt pr. måned incl. efterløn (01) 1.060, , ,50 Fritidsulykkesforsikring 36,50 36,50 36,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 1.197, , ,00 Lærlinge uden a-kasse (74) 77,00 77,00 77,00 Fritidsulykkesforsikring 36,50 36,50 36,50 Lærlinge i alt incl. fritidsullykkes forsikring. 113,50 113,50 113,50 Pensionister Forbund og afdeling (16) 40, ,00 Pensionister kun afdeling (26-28) 0,00 0,00 0,00

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Slagelse. Velkommen til 3F Slagelse. Tillæg til medlemsblad. Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB. december 2010

Slagelse. Velkommen til 3F Slagelse. Tillæg til medlemsblad. Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB. december 2010 Slagelse december 2010 Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB Velkommen til 3F Slagelse Tillæg til medlemsblad 4, 2010 Velkommen til 3F Slagelse Denne pjece er tiltænkt som et opslagsværk over

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Det Jydske Byskyttestævne

Det Jydske Byskyttestævne Resultater Fra: Renskrevet og redigeret af Benny Lykke Det Jydske Byskyttestævne Fredag og Lørdag den 20 og 21 August 2010 Stævnet blev afviklet på banerne i Skibby Byskyttestævnet her i 2010 havde en

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere