ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET"

Transkript

1 TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2014 HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2015 HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN organisation og strategier HISTORIE HC ANDERSENS, HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2014 HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2014 HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN DEN FYNSKE LANDSBY IT Odense Bys Museer BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG

2 Forord 4 Organisation 6 Ansvarsområder 8 Mission og vision 9 Fokusområder Odense Bys Museer 2015 organisation og strategier Forlaget Odense Bys Museer Redaktion: Tina Hagenberg Layout: Rikke Reimann Tryk: Rosendahls, 2014 ISBN: Odense Bys Museer Overgade Odense C museum.odense.dk indsatsfelter 2015 Kulturarv 12 Publikum 12 Formidling & satsninger 13 Driftsudvikling 13 Museumschefen 13 Odense Bys Museers strategier Forskning 14 Formidling 19 Indsamling 26 Registrering 29 Bevaring 31 Personale 33

3 HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2013 KUNST HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2013 KUNST HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2013 KUNST HC ANDERSEN CARL NIELSEN ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR KOMMUNIKATION FOREDRAG GRAFISK DESIGN KLUBVIRKSOMHED FORLAG FREDEDE FORTIDSMINDER FREDEDE BYGNINGER BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET MEDIEMIXEREN VIDEN INDSAMLING TEATER MUSIK ARKÆOLOGI ODENSE BYS MUSEER 2015 KUNST organisation og strategier

4 Forord Ifølge museumsloven har statsanerkendte museer fem primære opgavesæt, som de skal tage vare på: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Indsatsen og vægtningen af de fem opgaver afhænger af de ansvarsområder, som museet er tillagt, men ingen kan fravælges og alle skal udføres på et kvalitativt og professionelt niveau. Staten fører tilsyn med, om museerne lever op til lovens forpligtelser. Dette sker gennem kvalitetsvurderinger, udført af Kulturstyrelsen med nogle års mellemrum. I 2014 var det blevet Odense Bys Museers tur, og over to dage blev museets strategier, handlingsplaner, arbejdsprocesser, udstillingssteder, værksteder, forskning, formidling m.m. gennemgået. I en efterfølgende rapport får Odense Bys Museer glædeligvis en meget positiv anmeldelse. I den samlede vurdering skrives bl.a. Odense Bys Museers opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende varetager de museale opgaver på et meget højt niveau Museet danner forbillede med sit strategiske arbejde og i implementeringen heraf, og bidrager væsentligt til udvikling af den danske museumsverden, når det gælder samlingsvaretagelse, forskning og arkæologisk virksomhed. Disse vurderinger er naturligvis til stor glæde for Odense Bys Museer, og dette især når de sidstnævnte punkter er i overensstemmelse med den indsats, som har stået i centrum gennem en årrække. Uagtet at alle fem museumsopgaver skal varetages på et forsvarligt niveau, har Odense Bys Museers langsigtede plan, som blev lagt i slutningen af 1990 erne, været at sætte ekstra fokus på særlige indsatser for at forbedre og kvalificere udvalgte områder. Læsere af sidste års virksomhedsplan for Odense Bys Museer kunne således i forordet se en oversigt over, hvorledes indsatsen var forløbet og hvilke områder, der skal i centrum i de kommende år. Det opregnedes, at Odense Bys Museer gennem adskillige år har gjort en kæmpe indsats på at få orden i samlinger og arkiver, få det hele registreret elektronisk og i stort omfang også gjort skriftligt materiale og billeder tilgængelig digitalt. Vi kan derfor godt prale af, at Odense Bys Museer trods meget store samlinger indsamlet gennem mere end 150 år, har et af landets bedst ordnede magasiner og et arkiv, der ligger helt i 4 Odense Bys Museer 2015

5 top. Lige netop medens disse linjer skrives, har Rigsrevisionen møder med Kulturministeren for at få både statslige og statsanerkendte museer til at leve op til forpligtelsen om at indhente registreringsefterslæb og skaffe ordentlige forhold for samlingerne. Det er ikke et nyt problem, Rigsrevisionen her peger på. Allerede for nogle år siden var der fokus på det store problem for museerne, og der blev sat en indsats i gang. Trods det lever hovedparten af de danske museer i dag ikke op til kravene. Det vil givet tage mange år. Odense Bys Museer tog selv handsken op i slutningen af 1990 erne, og et enormt arbejde over adskillige år er kronet med held og en flot, ordnet samling. Det skal nævnes, at indsatsen suppleredes med et ligeså stort arbejde for at konservere de mange genstande. En indsats som Odense Bys Museers konservatorer får stor ros for. Og så har flere af de ansatte samtidig udbygget deres uddannelse med kandidatgraden cand.scient.kons. På det forskningsmæssige område satte Odense Bys Museer ind for nogle år siden. Dette skete i kølvandet på Kulturministeriets forskningsstrategi, som pegede på, at der skulle gøres en betydelig indsats, hvis den kulturhistoriske forskning på museer og arkiver skulle nå et niveau, der kan måle sig med universiteternes. Med Odense Bys Museers forskningsstrategi sattes der fuldt fokus herpå, både som forskeruddannelse i form af museumsinspektørers opnåelse af ph.d.-grader og systematiske forskningsprojekter. I forskningsstrategien opstilledes konkrete effektmål af indsatsen. Allerede nu kan vi se, at Odense Bys Museer har rykket sig gevaldigt og placerer sig i toppen blandt danske museer og arkiver. Det er blevet til adskillige ph.d.-grader og flere undervejs. Hertil kommer igangværende større forskningsprojekter, der har fået betydelig støtte fra f.eks. forskningsrådene. Mange andre punkter fra den målrettede indsats kan trækkes frem, men lad os nu vende blikket mod den indsats, som præger disse år, og som vil have primært fokus i de kommende flere år. Efter at have fået kvalificeret indsamling, registrering, bevaring og forskning gælder det nu især formidlingen. Ikke således at vi i de senere år har syltet formidlingen, men forstået på den måde, at nu har vi styr på museernes basis, hvorfra viden og formidling skal komme, og derfor nu kan sætte ekstra skub på at bringe denne ud til besøgende og brugere lokalt, nationalt og internationalt. Man kan selv læse videre på de følgende sider i dette hæfte om de konkrete strategier, fokusområder og indsatser, og jeg skal her alene trække nogle hovedpunkter frem. Forinden vil jeg nævne den indsats, som faktisk blev sat i gang for snart mange år siden. Hjemkommet fra forskningsophold i USA var nærværende skribent inspireret af de mange muligheder for at bringe viden og data i spil for en langt bredere brugerkreds ved at bruge IT-teknologien. Uagtet at den daværende leder af Odense Bys Museers IT-afdeling sagde, at mine visioner krævede 5xGoogle, så gik vi i gang. Den første platform kom til at hedde Odense kort fortalt. Baseret på en række nutidige og historiske kort og luftfotografier kunne man via dette nye tiltag fra sin egen computer hjemme finde interessante historiske lokaliteter i Odense. Godt hjulpet af økonomiske tilskud fra fleres side udviklede platformen sig snart til Historisk Atlas Fyn, derefter for Syddanmark, og i dag er det på vej til at blive landsdækkende og har nået et meget højt niveau og en stor brugervenlighed. Bl.a. kan man fra sin mobiltelefon straks se, hvilke historiske steder, der er nær en, læse derom, se gamle fotos, finde litteratur og meget mere. Dette Odense Bys Museer-initiativ er nu blevet et fællesprojekt med museer, arkiver og biblioteker som deltagere i store dele af landet. Selve grundudviklingen af systemet ligger stadig hos os, men det er et fælles ansvar for alle deltagere at udvikle det videre. Glædeligvis har Nordea Fonden netop givet et betydeligt beløb Historisk Atlas videre færd. Mange andre tiltag på de digitale platforme kan nævnes, f.eks. er Danmarks næststørste møntsamling ejet af Odense Bys Museer lagt på nettet med en detaljeringsgrad, som et kig gennem en montre i en udstilling slet ikke vil kunne måle sig med. Og nu får man dem alle ca ! Forord 5

6 Museumschef Driftschef Driftsudvikling Driftsopgaver inden for områderne økonomi, løn og personale, bygninger og tekniske anlæg ved Odense Bys Museer samt udvikling og drift af IT, PR/marketing og turismeområdet. Publikumschef Publikum Udvikling og tilrettelæggelse af modtagelse af gæster og brugere samt af museumsbutikker og salgsvarer. En fortsat udvikling af Museumsklub Odense Bys Museer samt etablering af Erhvervsklub. Forlagsvirksomhed. Planlægning af arrangementer, herunder Julemarked. Formidlingschef Formidling & satsninger Tilrettelæggelse og udvikling af museernes og børnekulturhusets formidling.tilrettelæggelse af museets planarbejde samt gennemførelse af særlige satsningsområder. Kulturarvschef Kulturarv Odense og det fynske kulturlandskabs historie. Forskning, indsamling og registrering inden for arkæologi, historie, mediehistorie og H.C. Andersen. Bevaring og konservering af samlingen. Myndighedsopgaver i henhold til museumsloven. Men tilbage på sporet. Lige nu og i en række år, der kommer, er det særlige formidlingsfokus rettet mod følgende: 1) Opførelsen af et nyt H.C. Andersen Eventyrhus omfattende det nuværende museum, det nuværende børnekulturhus Fyrtøjet, et hus som sætter fokus på H.C. Andersens eventyr og omgivet af en magisk og eventyrlig have. I 2014 kunne vinderne af den store internationale idékonkurrence for Eventyrhuset afsløres. Blandt de overvældende mange forslag omkring 500 fra alle dele af verden - gav så megen inspiration, at der blev ikke mindre end tre vindere, en andenplads og en række indkøb. Næste fase er den egentlige arkitekt- og projektkonkurrence, hvor kun et lille antal teams med deltagelse af formidlere, arkitekter og havedesignere kan deltage. Denne del løber af stablen inden længe, og den samlede tidsplan forudsiger, at det nye H.C. Andersen-kompleks centralt i den nye om dannede Odense midtby, vil åbne i ) Vi sidder dog ikke stille og venter på Med nye turistpotentialer i Asien og i andre dele af verden har Odense Bys Museer i et tæt samarbejde med H.C. Andersen Fonden iværksat en systematisk markedsføringskampagne. Denne retter sig dels mod Danmark, hvor fokus i en flerårig image-kampagne har til formål at sikre kendskabet til H.C. Andersens Odense, og dels mod Kina og Rusland, hvor antallet af turister er i stor vækst, og hvor kendskabet til H.C. Andersen er meget stort. For at sikre at de forhåbentlig mange turister ikke kommer forgæves til Odense, arbejdes der ihærdigt på at øge HCA-tilbuddene, f.eks. H.C. Andersens fodspor en 3,1 km rute, hvor man møder de autentiske steder fra H.C. Andersens barndom i Odense. Et andet initiativ er Eventyret på Åen, skabt af Odense Åfart. I Den Fynske Landsby udvikles hvert år nye initiativer og aktiviteter, som gør stedet til en landsby fra H.C. Andersens tid. Det hele suppleret med informationsmateriale m.m. på sprog. 6 Odense Bys Museer 2015

7 3) Det tredje punkt, som skal trækkes frem i formidlingssatsningen, er udbygningen af Møntergården som byens og øens eget museum. Hermed menes det sted, hvor Odenses og Fyns historie fortælles primært for egne borgere, men naturligvis også for alle gæster udefra, både fra det øvrige Danmark og fra andre lande. I efteråret 2013 kunne Møntergårdens nye udstillingsbygning tages i brug. Bygningen og de nye udstillinger er blevet meget rost både i pressen og blandt publikum. Næste fase af Møntergårdens udbygning er netop finansielt faldet på plads med bevillinger fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Nordea Fonden og Odense Kommune. Fra næste år vil Børnenes Museum Børnenes By begynde at dukke frem. Og der vil med en nyoprettet stilling som museumsinspektør inden for børn- og ungeområdet ske en forøgelse af tilbuddene for netop denne gruppe museumsbrugere. Disse og andre formidlingstiltag vil løbende blive vurderet og evalueret. Et af tidens meget brugte begreber effektmåling har også vundet indpas hos Odense Bys Museer. I større omfang skete det med forskningsstrategien, hvor der opstilledes konkrete mål for antal ph.d.-forløb og fagfællebedømte forskningspublikationer. Målingen af resultaterne sker i form af årlige statusrapporter fra Forskningsudvalget, som har ekstern deltagelse fra Syddansk Universitet og Kulturstyrelsen. På formidlingsområdet er iværksat flere effektmålinger, og flere vil komme til. Blandt disse kan nævnes en netop gennemført national undersøgelse af kendskabsgraden til H.C. Andersen og Odense, hvad man kender til H.C. Andersen-attraktionerne i Odense, hvorledes den gennemførte image-kampagne i form af tv-reklamer og avisannoncer har påvirket lysten til at besøge Odense og H.C. Andersen-stederne, og hvorvidt man vurderer tilbuddene som bedst for børn eller voksne, og om de modsvarer ønsker om kvalitet. Ligeledes følges besøgsudviklingen tæt. I H.C. Andersens Hus, i Den Fynske Landsby og i sommerperioden i H.C. Andersens Barndomshjem, spørges alle gæster om, hvorfra de kommer. Med et så stort besøg fra udlandet, som det er tilfældet i H.C. Andersens Hus, er det vigtigt at kende brugerkredsen og udviklingen set i forhold til markedsføringsindsatsen. Eksempelvis sætter H.C. Andersen Fonden og Odense Bys Museer markant ind på det kinesiske marked. Det er derfor meget glædeligt, at i skrivende stund er antallet af kinesiske besøg i museet omkring 50 % højere i 2014 end i Etableringen af H.C. Andersens fodspor, fællesbillet og indenlandsk image-kampagne kan også mærkes i H.C. Andersens Barndomshjem. Her er besøgstallet indtil primo november over fordoblet i forhold til Det lille hus med to stuer vil inden året er omme have haft omkring gæster! Den Fynske Landsby mærker også effekten. Næsten flere besøgende end året tidligere er gået gennem museets flotte besøgscenter og ind i den gamle landsby med originale huse fra Andersens tid. Møntergården og dens genfødsel med den nye udstillingsbygning og det øgede antal aktiviteter trækker flere gæster til. En netop gennemført analyse af de besøgendes vurdering af museet, dets udstillinger, formidling, modtagelse og service viser, at på alle punkter ligger vurderingen højt og adskillige point højere end for gennemsnittet af danske museer. Vi kan derfor se, at publikum faktisk er meget glade for de initiativer, vi har i gang. Flere kommer, og forhåbentlig vil Kulturstyrelsen i den næste kvalitetsvurdering om nogle år kunne udbygge rosen med at skrive, at Odense Bys Museer danner forbillede for den øvrige museumsverden ikke alene inden for samlingsvaretagelse, arkæologiske undersøgelser og forskning, men også på formidlingsområdet ikke mindst over for et stadigt stigende antal internationale gæster! Torben Grøngaard Jeppesen November 2014 Forord 7

8 Foto: Heidi Lundsgaard/OBM Ansvarsområder Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi, historisk tid, mediehistorie, digteren H.C. Andersen, komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Arkæologi Inden for arkæologi er ansvarsområdet Fyns historie fra ældre stenalder til og med vikingetiden samt den arkæologiske del vedrørende middelalder og nyere tid. Odense Bys Museer varetager på uddelegering fra Kulturstyrelsen det antikvariske arbejde i fire fynske kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng udgør det fynske område Odense Bys Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger med mere inden for det fynske område. Historie Ansvarsområdet inden for historie dækker Odenses og Fyns topografi og historie fra skriftlighedens introduktion til nutiden. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af Fyns Folkemuseum (1910), Møntergården (1941) og Den Fynske Landsby (1946) arbejdet ud fra et fynsk, regionalt perspektiv og sikret dette i indsamling, forskning og formidling. Odense Bys Museer dækker Fyns kulturhistorie i bred forstand, herunder bygningshistorie, landskabs- og bebyggelseshistorie samt erhvervshistorie. I forhold til bygningsbevaring og kulturhistoriens rolle i planlægningen varetager Odense Bys Museer det lovpligtige (kap. 8) antikvariske arbejde i Nordfyns og Odense Kommune. Mediehistorie Odense Bys Museer varetager gennem Mediemuseet det museale ansvar for de trykte, elektroniske og digitale medier og deres historie. Mediemuseet er Danmarks landsdæk- 8 Odense Bys Museer 2015

9 kende specialmuseum for mediernes historie. Museet bevarer, formidler og udforsker mediehistorien fra den første trykte bog i Danmark i 1480 frem til nutiden. Museet dækker både medieproduktion og mediebrug. Medieproduktionen og dens produkter indbefatter den grafiske branche, udgivelse af aviser og blade samt de elektroniske medieformer. Mediebrug sætter skiftende tiders forbrug af medier ind i en kulturhistorisk og samfundsmæssig ramme, der perspektiverer dagens mediebillede. H.C. Andersen og Carl Nielsen Odense Bys Museer dokumenterer og perspektiverer H.C. Andersen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kulturhistoriske positioner. Dokumentationen beror på en aktiv indsamlingspolitik, en udførlig registrering af samlingerne samt en tilgængeliggørelse og formidling af disse. Ansvarsområdet dækker 200 år i dansk kulturhistorie inden for tre kunstarter: litteratur, musik og skulptur. Perspektiveringen aktualiserer de tre kunstneres kulturhistoriske værdi og strækker sig fra nicheforskning til populær formidling såvel inden for museets mure som uden for. Odense Bys Museer samarbejder bredt nationalt og internationalt både med kulturinstitutioner, læreanstalter og kunstnere og anser disse samarbejder som revitaliserende for den kulturhistoriske betydning, der afspejler sig i H.C. Andersens, Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk. Børnekulturhuset Fyrtøjet skaber med afsæt i H.C. Andersens univers formidling og aktiviteter, der udvikler børns fantasiverden og giver dem mulighed for at opnå bred kulturel forståelse, indsigt og perspektiv. Mission Odense Bys Museer indsamler, bevarer og gør kulturarven tilgængelig skaber viden og oplevelser sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv og bidrager til Odenses udvikling nationalt og internationalt Vision I 2020 er H.C. Andersen i Odense et stærkt internationalt turistmål er Møntergården en kulturel smeltedigel for kreativitet, viden og oplevelser er Den Fynske Landsby en levende landsby fra H.C. Andersens tid formidles kulturhistorien i tre ligevægtige ben: på museet i byen og på land i medierne udføres forskning på højt niveau i nationale og internationale netværk formidles viden og data via semantiske universer på nettet inddrager og engagerer Mediemuseet danskerne til refleksion over mediekultur og medieforbrug er Odense Bys Museer en væsentlig og aktiv samfundsaktør indgår Odense Bys Museer i flere virtuelle netværk/organisationer med nationale og internationale samarbejdspartnere (H.C. Andersen, Carl Nielsen, kulturarvsforskning m.m.) bidrager Odense Bys Museer væsentligt til Odenses rolle nationalt og internationalt Mission // Vision 9

10 ses ejerskab til fortællingen om H.C. Andersen i dennes fødeby og samtidig, gennem omfattende internationalt formidlingsarbejde, understøtte en massiv udbygning af turismen fra de nye vækstlande. De kulturpolitiske mål om at skabe kultur med udgangspunkt i Odense understøttes med et særligt forsknings- og formidlingsmæssigt fokus på byudvikling og Odenses historiske identitet, blandt andet gennem udbygning af Møntergården som kulturel smeltedigel for oplevelser, viden og kreativitet. Med den igangværende projektering af et nyt H.C. Andersen Eventyrhus, som en international attraktion midt i byen, understøttes grundlaget for en fortsat udbygning af Odenses stærke kulturelle profil. FOKUSOMRÅDER Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, ejet af Odense Kommune og underlagt museumsloven. By- og Kulturudvalget er museets bestyrelse med rådmanden som formand. Som en betydelig kulturinstitution organiseret under Odense Kommunes Byog Kulturforvaltning ønsker Odense Bys Museer gennem konkrete tiltag at understøtte realiseringen af såvel Odense Kommunes kulturpolitik som vækststrategier der fremmer Odenses position lokalt og internationalt. Odense Bys Museers særlige fokusområder og indsatsfelter er overordnet set formuleret inden for den ramme, der er fremlagt gennem Odense Bys Museers Vision 2020 (side 9) og underlagt museumslovens krav og vilkår. I den konkrete udmøntning af visionen i nedenstående fokusområder, er der foretaget en prioritering, der i høj grad tilsigter at understøtte de fire elementer i Odense Kommunes kulturpolitik: kultur for alle, udgangspunkt i Odense, fællesskaber med borgerne og en slagkraftig kulturprofil. Blandt disse elementer har Odense Bys Museer, under kulturpolitikkens fokus Byens arv byens ikoner, tilrettelagt en særlig indsats for at fremme fejringen af Carl Nielsen jubilæet i 2015 og ikke mindst en række tiltag og samarbejder der skal sikre Oden- A. H.C. Andersen Eventyrhus og den magiske have arkitektkonkurrence ( ), finansiering ( ), projektering og realisering ( ) B. H.C. Andersen-satsning International turistsatsning, primært Kina og Rusland i samarbejde med H.C. Andersen Fonden, VisitOdense, Destination Fyn, VisitDenmark og Wonderful Copenhagen europæisk netværk for Ikon-byer, bl.a. Malaga, Kassel, Salzburg, Stratford-upon-Avon, Dublin, Skien og Vimmerby Særlig Kina-indsats omfattende ny multimedie-udstilling på rejse i Kina ( ), Sydkorea ( ), samarbejde med Fudan University, udbygget samarbejde med Lu Xun-institutionerne (museer og fond) samt flere Andersen Educational Parks i Kina Partnerskabsaftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, København og Odense om filial af H.C. Andersens Hus ved Den Lille Havfrue, turistruter fra København til Odense m.m. International HCA-forskning samt netværksdannelse i samarbejde med H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet H.C. Andersen-kulturarven som erhvervsfremmende samarbejde med danske virksomheder 10 Odense Bys Museer 2015

11 C. Møntergården Realisering af fase II med Børnenes Museum, café, gårdrum m.m. ( ) samt markedsføring af det samlede kompleks Særudstillingen Den romerske forbindelse (2015) Sortebrødre Torv realisering af den historiske formidling (2016) Udvikling af særudstilling (2017) D. Den Fynske Landsby udvikling og implementering af ny formidlingsramme for Den Fynske Landsby Fortsat udbygning af formidlingskonceptet en landsby fra H.C. Andersens tid E. Thomas B. Thriges Gade/bymidteudvikling arkæologiske undersøgelser Formidling af undersøgelserne og det historiske perspektiv F. Historisk Atlas og øvrige webprojekter Odense Bys Museers bidrag på Historisk Atlas ( ) G. Implementering af ny Indsamlingsstrategi og Registreringsstrategi konsolidering af samlingerne konsolidering af registreringer og forberedelse til deltagelse i Fælles Museums-IT H. Realisering af Forskningsstrategien Centret ved Syddansk Universitet Ph.d. -forløb og forskerevaluering I. Carl Nielsen 2015 kommenteret udgave af Min Fynske Barndom (2015), international vandreudstilling på turné (2015), udgivelse af antologien Carl Nielsen og Fyn (2015). Samarbejde med det nationale Carl Nielsen 2015-netværk (2015) om bl.a. medieplatform, pressetjeneste og international lancering samt lokale samarbejder med bl.a. Odense Symfoniorkester og foreningen Fynsk Forår J. Mediemuseets profil Formulering af kerneopgaver og nyt koncept Placering i nationalt og lokalt museumslandskab, forankring hos brugere og i medieverdenen Styrkelse af samarbejde med uddannelsesinstitutioner K. Børn og unge udvikling og gennemførelse af projekt Laboratorium for børneformidling i samarbejde med University College Lillebælt og Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling L. Odenses historiske identitet/kulturlandskab Formidlingsprojekter om Odenses bylandskab og kulturarv Vikingetiden i Odenses bymidte Odenses nyere historie aktivering af Odenses historiske bevidsthed og identitet Odense Staalskibsværft/Lindø-projektet (2015) Forskningsprojekt om centralitet ( ) og oprettelse af Center for Centralitetsstudier H.C. Andersen-forskning i samarbejde med H.C. Andersen Fokusområder 11

12 indsatsfelter 2015 Kulturarv - særlige indsatser og opgaver Realisering af Forskningsstrategien Thomas B. Thriges Gade undersøgelse og formidling Fremtidens arkæologi arkæologiens fremtid udvikling af den arkæologiske udgravningsvirksomhed herunder opfyldelse af Kulturstyrelsens kvalitetskrav Samarbejde med alle kommuner i ansvarsområderne Implementering af Indsamlingsstrategi og tilhørende handlingsplan Implementering af Bevaringsstrategi og tilhørende handlingsplan Udvikling af samlet plan for samlingsadministration konsolidering af samlinger og registreringer herunder gennemgang af mediesamlingen Forskning og formidling af H.C. Andersen-kulturarven Skabe tilgængelighed via web til museets kulturarv i form af data og billeder udvikling af fagligt indhold til Historisk Atlas Faglige inputs til Møntergårdens udvikling (fase II) Bygningsfaglighed i forhold til Den Fynske Landsby og Odense Bys Museers øvrige fredede og bevaringsværdige bygninger Samarbejde om kulturarvsvaretagelse med alle kommuner i ansvarsområdet, herunder fortidsminder og bevaringsværdige bygninger i Nordfyns Kommune. Publikum særlige indsatser og opgaver udvikling af publikumsbetjening, turistmodtagelse, aktiviteter m.m. Optimering af merindtjening udvikling af særlige pakketilbud til virksomheder, brugergrupper m.m. udvikling og implementering af webshop 2.0 (sammen med IT) Implementering af online bookingsystem Udvikling af services i Museumsklubben 12 Odense Bys Museer 2015

13 udstillingen Den romerske forbindelse samt følgearrangementer Laboratorium for børneformidling Driftsudvikling særlige indsatser og opgaver udvikling af forbedrede økonomiske og statistiske analyseværktøjer herunder brugeranalyser Optimering og effektivisering af arbejdsgange ved hele OBM (rationaliseringspotentialer) udarbejdelse og implementering af registreringsstrategi (ITdel) (samarbejde med Kulturarv) udvikling af web-/digital formidling (i samarbejde med Formidling & satsninger) Formidling & satsninger særlige indsatser og opgaver udvikling af HCA-satsningen (H.C. Andersens Hus, Eventyrhuset Fyrtøjet og Den Fynske Landsby) Tilrettelæggelse af Eventyrhusets projektkonkurrence konceptudvikling en midlertidig HCA-udstilling og et midlertidigt børnekulturhus udvikling af Møntergården i fase II som kulturel smeltedigel for oplevelser, viden og kreativitet Tilrettelæggelse af Børnenes By på Møntergården Udvikling af en ny formidlingsramme for Den Fynske Landsby udvikling af særlige formidlingstiltag ved omlægningen af Thomas B. Thriges Gade udvikling af Mediemuseets formidling af digitale medier og undervisningsforløb Fortsat udvikling og implementering af den trebenede formidlingsstrategi og formidlingspolitikker udvikling af aftalekoncept for samarbejde med erhvervsvirksomheder om HCA-produkter udvikling og implementering af særlig H.C.Andersen-turistindsats herunder samarbejde internationalt, nationalt og lokalt på turismeområdet Systematisering af markedsføring og PR i forhold til strategiske mål Museumschefen - særlige indsatser og opgaver Overordnet ledelse Udvikling og understøttelse af overordnede mål og satsninger Fundraising Nationale netværk Internationalt arbejde Carl Nielsen aktiviteter, arrangementer og publikationer Indsatsfelter 13

14 Odense Bys Museers strategier Forskningsstrategi Odense Bys Museer har som mål at styrke opbygningen af et forskningsmiljø, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse. Forskningsstrategien for skal hæve det faglige niveau ved at koncentrere indsatsen inden for få, definerede områder og medvirke til en yderligere systematisering af museets forskning. Målet er at kunne varetage forskningsopgaver af en passende kvalitet og volumen i samspil med andre institutioner på området, herunder Nationalmuseet og Kulturstyrelsen samt de væsentligste eksterne aktører i form af universiteterne, Statens Arkiver og relevante udenlandske samarbejdspartnere. Strategien skal skabe et øget fokus, som i samspil med de nævnte parter vil åbne mulighed for øgede forskningsbevillinger, både i form af nationale midler og midler fra EU. Forskningsstrategien skal inden for Odense Bys Museers rammer fremme en fokuseret indsats på de nedenfor beskrevne områder. Med forskningsstrategien for lægges dermed også rammerne for de projekter, som vil nyde fremgang i denne periode. Strategien søger desuden at skabe et øget samarbejde og faglig udveksling mellem museets forskende medarbejdere. Forskningsstrategien er et redskab til langsigtet udvikling og forøgelse af forskningen og forskningskvaliteten ved Odense Bys Museer. Strategien skal opfattes som dynamisk og som en del af en løbende proces og vil være under udvikling i samspil med de projekter, der opstår i perioden. Nærværende forskningsstrategi omhandler fagområderne arkæologi og historie samt H.C. Andersen. Forskningen inden for arkæologi og historie foregår i selvstændigt regi under Odense Bys Museer. Formuleringen af en strategi for forskningen på H.C. Andersen-området sker i samarbejde med H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. På et senere tidspunkt vil der blive formuleret forskningsprogrammer for områderne Carl Nielsen og mediehistorie. Hidtidig forskning ved Odense Bys Museer I et længere perspektiv har museets medarbejdere udført forskning på en bred vifte af områder. Der tegner sig nogle tendenser over tiden, som både afspejler museernes arbejde med den fysiske kulturarv og de enkelte medarbejderes interesseområder. Odense Bys Museer har gennem årtier både inden for arkæologi og historie arbejdet med bebyggelses- og bygningshistorie i bred forstand. Gennem de seneste år har indsatsen været koncentreret om bebyggelseshistorie, bygningshistorie, industrikultur, migrati- 14 Odense Bys Museer 2015

15 onshistorie samt grav- og skattefund. På H.C. Andersen-området har museets forskning gennem årene været præget af personalog traditionshistorie. I de senere år er forskningen drejet mod den kreative proces og værket. Kvaliteten af museets forskning er generelt høj, og det taler for sig selv at institutionen over årene har fostret både ph.d. og doktorafhandlinger såvel som professorer. Forskningen er publiceret i en række sammenhænge, der spænder fra mindre artikler til omfattende flerbindsmonografier. En ret betydelig del er publiceret på eget forlag ud fra den betragtning, at det var økonomisk rationelt og desuden en god måde at præsentere museets virke på. Udvikling af forskningen I marts 2009 præsenterede Kulturministeriet rapporten Forskningsstrategi for Kulturministeriets område. I rapporten var en række anbefalinger om, at museerne bør rette sig efter det almene forskningsbegreb, som det anvendes på universiteterne. Det blev desuden anbefalet at udvikle en forskningsstrategi, der forholder sig til organisering og finansiering af forskningen, kvaliteten af denne og prioriterer faglige emneområder. Odense Bys Museer anerkender disse anbefalinger og betragter det nationale ambitionsniveau for museernes forskning som et væsentligt sigtepunkt. Museet ønsker at fremme et åbent forskningsmiljø med kontakter til relevante institutioner i ind- og udland. Forskningsudvalg for Odense Bys Museer Med henblik på løbende at udvikle og følge op på forskningsstrategien samt at medvirke til, at strategien udmøntes i konkrete projekter nedsættes et forskningsudvalg for perioden Det er udvalgets opgave løbende at diskutere og medvirke til fastholdelse af strategiens hovedmål i perioden samt at rådgive i forbindelse med projekter og disses finansiering og forhold til andre relevante samarbejdspartnere. Forskningsudvalget arbejder desuden med udvikling af en plan for tiltrækning af midler og for tværinstitutionelle samarbejder i og uden for museumsverdenen. Forskningsudvalget består af fem interne og tre eksterne medlemmer fra henholdsvis Institut for Historie og Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet samt Kulturstyrelsen. Ph.d.-projekter og post.doc.-projekter Et fagligt personale med kvalifikationer på ph.d. niveau er i stigende grad en nødvendighed for at kunne deltage i væsentlige forskningsprojekter og for at kunne tiltrække midler til forskningen. Som led i at fremme og kvalificere forskningen på museet ønsker Odense Bys Museer aktivt at fremme ph.d.-projekter og har som målsætning, at der altid i gennemsnit er én medarbejder Forskningsstrategi 15

16 bredere publikum indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen bør ske i museumsrelevante medier eksempelvis udstillinger, Historisk Atlas, årbogen Odense Bys Museer, Folkeuniversitet, foredrag, byvandringer og andre aktiviteter integreret med museets øvrige arbejdsfelter. i ph.d.-forløb. Syddansk Universitet er gennem MASKOT-samarbejdet og det formaliserede samarbejde med H.C. Andersen Centret museets vigtigste samarbejdspartner når det gælder ph.d.-stipendier. Museet ønsker at personale, der udfører forskning, løbende kan udvikle og kvalificere sig og vil derfor ligeledes fremme post. doc.-projekter inden for strategiens programområder. Publicering og formidling af forskningen Resultaterne fra museets forskning skal præsenteres og publiceres i videnskabelige sammenhænge og dermed indgå i og bidrage til forskningsdiskussionen inden for museets strategiske satsningsområde. Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter, antologier eller i form af monografier. Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte medier, der lever op til kravene til peer-review. Forskningsudvalget rådgiver om publiceringsmuligheder og reviderer løbende lister over anbefalede publiceringskanaler. For de to fagområder, H.C. Andersen samt arkæologi og historie fastsættes publiceringsmål for en 5-årig periode. Forskningsresultater fra Odense Bys Museer skal formidles videre til offentligheden og dermed bidrage til at gøre museet til en relevant aktør i samfundsdebatten. Ved formulering af større forskningsprojekter skal en plan for formidling af resultaterne til et Evaluering Det er første gang, Odense Bys Museer udarbejder en egentlig forskningsstrategi og nedsætter et forskningsudvalg. Der har tidligere været tiltag til forskningsmæssige satsningsområder, men med udarbejdelsen af en forskningsstrategi, der udstikker rammerne for aktiviteter i en 5-årig periode, er det hensigten at øge fokus på museets kerneområder og forskningsindsatsen på netop disse felter og at fremme og støtte initiativer, der retter sig herimod. Der gennemføres derfor en intern midtvejsevaluering samt en afsluttende evaluering af den første forskningsstrategis virkninger. En del af effekten af den samlede 5-årige forskningsstrategi vil dog først være målbar i et længere perspektiv. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi for den følgende periode For fagområderne historie og arkæologi fastsættes følgende specifikke publiceringskrav som minimum for den 5-årige periode : mindst ti dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eksterne, anerkendte tidsskrifter mindst fem fagfællebedømte artikler i anerkendte udenlandske tidsskrifter mindst to monografier (en monografi kan ækvivaleres af en ph.d.-afhandling) redaktion af mindst én fagfællebedømt antologi Fælles forskningssatsning for arkæologi og historie stedets betydning Museet ser det som en særlig relevant faglig udfordring at bringe fagområderne arkæologi og historie sammen i en fælles forskningssatsning. Den arkæologiske og historiske forskning skal 16 Odense Bys Museer 2015

17 samordnes i et samlet forskningsprogram, der relaterer sig til samfundsrelevante forskningstemaer og lægger vægt på museernes særlige muligheder for at skabe historisk perspektiv på den aktuelle samfundsudvikling, gerne med et internationalt, komparativt udblik. Museets strategiske forskningsområde i den aktuelle 5-års periode tager afsæt i samspillet mellem menneske og landskab. Som en central del indgår, i hvilket omfang og hvordan samspillet mellem personer og steder har haft betydning for det liv, der har været levet og for den identitet, der er opstået. I forlængelse heraf fokuseres på de historiske forhold, der udgør underliggende vilkår og forudsætninger for nutidens samfund. Museet ønsker at fokusere forskningen på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Landskabet herunder det urbane udgør rammer og vilkår for menneskers aktiviteter og identitet, men mennesker har på samme tid formet og påvirket landskabet gennem dagligt liv, produktion og udvinding, ideologier og planlægning. Dermed rummer forskningsfeltet både studier af det fysiske landskab og menneskelig aktivitet i landskabet samt mentalitetshistoriske aspekter af samspillet mellem menneske og sted. For museet betyder fokus på stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab, at en række aktuelle og relevante temaer kan belyses. Mødet med andre kulturer har sted og identitet som nøgleelementer. Forskningsprogrammet CENTRUM Museet satser i de kommende år på et fælles forskningsprogram for arkæologi og historie med fokus på centralitet og centre i tværfaglig belysning. Verdens befolkning bevæger sig i disse år mod de større centre og overalt synes centralisering at være dagens orden. Mange centre byer, og før det, centralpladser har været centrale i mange århundreder, men i et længere tidsperspektiv, der både inddrager de historiske og arkæologiske perioder, kan det iagttages, hvordan centre dannes, forandres og forsvinder. Det er disse forandringsprocesser og faktorerne bag dem, som et tværfagligt forskningsprojekt om centralitetens arkæologi skal stille skarpt på. Fagene historie og arkæologi har begge i de seneste år bevæget sig i en ny, spændende retning ved at fokusere på rummet og stedets betydning i udforskningen af fortidens samfund. Odense Bys Museer søger at udnytte aktuelle tilnærmelser mellem fagene som et teoretisk-metodisk grundlag for et tværfagligt forskningsprogram med fokus på centre og centralitet. Netop centre, forstået som forhistoriske centralpladser, samlingspladser og de senere byer, rummer nogle interessante spørgsmål på tværs af de kronologiske perioder. I centrene har betydningen af og sammenhængen mellem den fysiske beliggenhed, den specialiserede bebyggelse, de socio-økonomiske strukturer og de mentale lag af mening, viden og magt været stærkest. Centrene har været omdrejningspunkter for samfundet på lokalt og regionalt plan og forbindelsesled til den større verden. Programmet vil med fokus på stedets betydning belyse, hvordan skiftende tiders forestillinger om centralitet har sat sig fysiske spor i landskabet samt hvordan de fysiske og materielle rammer hvad enten de er natur- eller menneskeskabte igen har medvirket til at forme livet i og opfattelsen af centrale steder. Gennem Forskningsstrategi 17

18 komparative studier af en række centrale steder på tværs af tid, herunder Odense, er det projektets formål at opnå nye erkendelser om de faktorer, der gennem tiden har fået folk, aktiviteter og funktioner til at fortættes på bestemte steder og agere som vigtige samlingspunkter for det omkringliggende samfund. Forskningsstrategi for H.C. Andersen-området Udviklingen af en forskningsstrategi for H.C. Andersen-området sker i et formaliseret samarbejde med H.C. Andersen-Centret ved Syddansk Universitet. Som forskningsområde er H.C. Andersenstudier bredt og mangefacetteret med litterære studier, billedkunstneriske studier, tekst-, genre- og traditionshistoriske studier, kultur- og personalhistorie, filologi, studier af breve som genre, oversættelse samt illustrationsstudier, ligesom H.C. Andersens betydning som globalt ikon og som litterær kulturarv er et væsentligt forskningsområde. Odense Bys Museer har hidtil primært forsket i H.C. Andersen med udgangspunkt i arkiver, artefakter og den materielle kulturarv, der knytter sig til digterens værk og liv såsom manuskripter, klip, tegninger, billedbøger, personlige genstande m.m. samt det historiske rum, digteren har fungeret i. Odense Bys Museers egen omfangsrige og helt enestående H.C. Andersen-samling og forfatterens barndoms(by)landskab er et naturligt omdrejningspunkt. I de senere år er nye felter dukket op, nemlig de kulturhistoriske studier og traditionshistorien såvel som en museologisk udforskning af værkets formidlingsmæssige potentialer. Odense Bys Museer står ved den museale forankring samt udgangspunktet i forfatterskabets materialiteter og betragter dette som en væsentlig styrke og ressource frem for en begrænsning i forhold til samarbejde med universitetsforskere. Odense Bys Museers og H.C. Andersen Centrets forskning og forskningsplaner lader sig overordnet beskrive ved nogle særlige temaer eller brændpunkter, som kan koncentrere såvel den litteratur- og tekstvidenskabelige som den kulturvidenskabelige forskning. De kan desuden danne særlig fokus på det, der kan forbinde tekst og kulturel betydning, litteraturanalyse med analyse af kulturøkonomisk ikon. Brændpunkterne er: Opbruddet/mønsterbruddet Stedet og stedets betydning Tingen og tingenes liv Bevægelsen/rejsen Kreativiteten/fantasien Kulturel glokalisering og forestillinger om autenticitet Litterær arvsturisme, byers branding m. kunstnerpersonligheder Det frugtbare i mødet mellem Odense Bys Museers og Syddansk Universitets forskning er, at en lang række forhold kan føjes sammen. I museets forskning ligger ting og sted som konkrete forudsætninger, således i artefakter og arkivers indhold, mens Syddansk Universitets forskerne snarere vægter Andersens refleksive og æstetiske forholden sig til ting og sted. Sat på spidsen kan universitetsforskningen se rejsen som en metaforisk bevægelse i erkendelse og tekst, mens den fra en museal vinkel kan være en konkret og faktisk bevægelse i 1800-årenes nye verden. Denne dynamik mellem æstetiske og materialhistoriske studier vil indgå som hjørnesten i det fortsatte samarbejde. De to enheders forskere er desuden i gang med sammen at skabe en forskning i H.C. Andersens betydning som internationalt brand, som betydnings-ikon og som global literary heritage, som ikke tidligere har været bedrevet i dansk forskning. I den 5-årige periode har Odense Bys Museer som mål at publicere H.C. Andersen-forskning i følgende omfang: Mindst 3 dansksprogede, fagfællebedømte artikler i eksterne, anerkendte tidsskrifter eller antologiserier Mindst 3 fagfællebedømte artikler i anerkendte udenlandske tidsskrifter eller antologiserier Mindst 1 monografi (en monografi ækvivaleres eventuelt af en ph.d.-afhandling) 18 Odense Bys Museer 2015

19 Formidlingsstrategi Odense Bys Museers formidlingsstrategi giver overordnede retningslinjer for, hvordan formidlingen varetages inden og uden for organisationens mure. Formidlingsstrategien er et styringsværktøj for Odense Bys Museers samlede formidling og skal sikre sammenhæng og fokus i hele organisationen. Formidlingsstrategien hviler på tre ben : Formidling inden for murene i faste udstillinger og særudstillinger Formidling i byrummet og kulturlandskabet Formidling på nettet og i trykte medier Tilsammen danner de tre ben en samlet formidlingsplatform, hvor de enkelte fortællinger er indbyrdes forbundet. Ved at skabe en direkte sammenhæng mellem de forskellige formidlingstyper ønsker vi at give den enkelte bruger en mere sammenhængende og målrettet oplevelse ved udstillingsbesøget, på turen rundt i byen og hjemme foran skærmen eller bag bogen. Strategien betyder, at museet er mere end udstillinger. Strategien anerkender tillige forskelle i brugernes behov. Ved hjælp af Odense Bys Museers trebenede formidlingsstrategi forsøger museet at møde brugeren dér, hvor brugeren er. Det sker i erkendelse af, at brugernes motivation, lærings- og oplevelsesprofiler er forskelligartede. Gennem mødet og dialogen med brugerne kan formidlingen kvalificeres, blive involverende og fokuseret. Formål Sigtet med formidlingsstrategien er at udvikle en attraktiv, tidssvarende og levende formidling, som sætter tid og sted, ting og tanke i perspektiv. Vi vil professionelt og målrettet viderebringe Odense Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater og skabe en tidssvarende adgang til vores viden om den fynske kulturarv, samt perspektivere denne nationalt og internationalt. Vi vil bidrage til den faglige debat på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Fokusområder Oplevelsen Odense Bys Museer vil skabe unikke oplevelser, der pirrer nysgerrigheden og inspirerer til fordybelse. Formidlingsstrategi 19

20 Museer for alle Odense Bys Museer tilbyder kulturhistoriske oplevelser, der har diversitet og afspejler samfundets mangfoldighed. Brugerinddragelse Odense Bys Museers formidling forholder sig til brugernes behov og motivation for at besøge museerne og deltage i aktiviteter. Tilgængelighed Odense Bys Museer tilstræber tilgængelighed i formidlingen ved at tage hensyn til sprog- og kulturforskelle, alder og personer med nedsat funktionsdygtighed. Målbarhed og evaluering For at sikre en fortsat udvikling af formidlingen vil Odense Bys Museer løbende evaluere effekten af formidlingen set i forhold til formidlingsstrategien. Evalueringen baseres på besøgstal, kendskabsgrad og kvalitativt udbytte. Børn og unge Ved Odense Bys Museer har formidlingen til børn og unge i dag mange former og henvender sig til både børnefamilier, børnehaver, SFO er og skoler. Vi tilrettelægger f.eks. undervisningsforløb, der er målrettet forskellige klassetrin, så de passer til de aktuelle trinmål og nemt kan indgå i lærernes planlægning af skoleåret. Målet med formidlingen til børn og unge er, at et besøg på et af vores museer vækker deres nysgerrighed og inspirerer dem til at arbejde videre med de oplevelser, de har fået og reflekterer over verden før og nu. Målrettede aktiviteter og tiltag for børn og unge sikrer, at de oplever museet som et sted, hvor de har lyst til at være og komme igen, fordi det var en god oplevelse. På museerne skal de kunne møde kulturen, uden at det virker fjernt og højpandet, men med fortsat fokus på kvalitet og ægthed. Museet skal tilbyde et møde med fagfolk, de ægte genstande og den sanselige oplevelse, som de ikke kan få via information og billeder i bøger og på nettet. Prøv-selv-aktiviteter og dialog gør det muligt for børn og unge selv at spille en aktiv rolle, når de besøger et af museerne. Ved Odense Bys Museer tilbyder vi både kultur for, kultur med og kultur af børn, og museet skaber rammen for de gode oplevelser og inddrager børn og unges egen kultur på deres præmisser. Odense Bys Museer har i disse år øget fokus på børn og unge. Det sker blandt andet i erkendelse af, at den nye skolereform giver skolerne endnu større mulighed for at gøre brug af kulturinstitutionerne end tidligere. 20 Odense Bys Museer 2015

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2011

ODENSE BYS MUSEER 2011 ODENSE BYS MUSEER 2011 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 samt oversigt 2012-2014 Odense Bys Museer ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 Samt oversigt 2012-2014 INDHOLD FORORD 3 ORGANISATIONSPLAN 6 PLANARBEJDE

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere